UPDATE06112012/141 We moeten sterker uit de crisis komen: dat is het waard om €42 miljard te bezuinigen

Ik doorbreek een keer de publicatiereeks, die ik de laatste maanden heb aangehouden. Vanwege het aantreden van het kabinet Rutte-2, vanwege de onduidelijkheid over de koopkrachtontwikkelingen en de stilvallende economie in de eurozone. Pas in blog 142 zal ik terugkijken op de Presidentsverkiezingen in de VS. Blijft het Obama en zo niet: wat dan.

In het vorige blog schreef ik: “Dit uitruil-akkoord krijgt een dikke onvoldoende”. De aanpak van een aantal politieke onderwerpen benoemen en daarbij een aantal smaakmakende uitspraken te doen, is in de praktijk op een misser uitgelopen. Het informatieproces ging supersnel maar het resultaat is ook maar superdun. In feite moet het onderhandelingsproces van voren af aan opnieuw worden gedaan. Een grote politieke blunder, als het nieuwe kabinet al in functie is. Door te handelen zoals Kamp en Bos hebben gedaan ligt de macht niet bij een meerderheidscoalitie in de 2e Kamer, maar bij de oppositie-partijen in de 1e Kamer. Dat is een heel oncomfortabele positie. Een andere blunder komt van de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Sprekende over de nivellering van de zorgpremie hoorde ik hem zeggen. 'Dat houdt nauw verband met de bezuinigingen'. Als iets niet waar is is het dit. Bij nivelleren van de zorgpremie wordt de hogere opbrengst bij de sterkste schouders (veelal VVD-kiezers) gehaald en herverdeeld onder de zwakste schouders (PvdA-kiezers). Het is een kwestie van verschuiven, niks meer en niks minder. Er wordt geen cent bezuinigd in de zorg door deze maatregel. Of Plasterk, die de koppeling maakte tussen nivelleren en bezuinigen, kent het dossier niet, en dat moet hem dan kwalijk genomen worden, dan wel er is sprake van misleiding. Ik denk dat het eerste het geval is, ik vrees dat hij een zwakke minister wordt. Maar dat zal de tijd wel leren. In Buitenhof was zondagmiddag een interessante discussie over het regeerakkoord met de heren Koole, senator PvdA, Buma, fractievoorzitter CDA in de 2e Kamer en Roemer, fractievoorzitter SP in de 2e Kamer. Het uitruilen, een voorstel van de PvdA coryfee Wouter Bos, heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd, waardoor het hele informatie traject opnieuw moet worden opgestart. Een blamage van ongekende orde. Spekman had zaterdag op het PvdA-congres de vlag al uitgestoken, maar die kan nu half stok worden gehangen. We moeten sterker uit de crisis komen, is het politieke adagio. Het zorgdossier wordt niet opgeschud, het arbeids-dossier wordt desastreus genoemd door het FNV, de €16 mrd bezuinigingen bovenop de al eerder afgesproken €26 mrd zullen grote negatieve effecten hebben op de samenleving: het netto besteedbaar inkomen daalt, het consumentenvertrouwen zal niet of nauwelijks verbeteren als gevolg van een verslechtering van de koopkrachtplaatjes en de werkeloosheid neemt verder toe in de komende jaren. Het CPB rekent uit een stijging met 120.000 werkelozen. Alle parameters staan op rood (in de dubbele betekenis van het woord). Dan wordt de vraag interessant waarom de pensioengerechtigde leeftijd snel omhoog moet worden gebracht als er nauwelijks nog werk is voor 60-jarigen. Nederland mag niet in een politieke crisis geraken.

Rutte is door de mand gevallen. En om de positie van Mark Rutte nog verder onderuit te halen smeert PvdA-voorzitter Hans Spekman nog wat zout in de open wonden bij de liberalen. VVD-coryfee Hans Wiegel vindt dat PvdA-prominent Spekman olie op het vuur gooit door te zeggen dat nivelleren een feest is. "Alsof hij er plezier in heeft dat middengroepen enorm zwaar worden gepakt." "Hij heeft zichzelf te kijk gezet," reageert Wiegel. De PvdA'er zei dat zijn partij niet van plan is de VVD tegemoet te komen met eventuele veranderingen aan de plannen voor de inkomensafhankelijke zorgpremie. Volgens Wiegel zijn Spekmans uitspraken onverstandig omdat er ook PvdA-kiezers zijn die getroffen worden door de maatregelen. Het is volgens Wiegel onontkoombaar dat het plan van de inkomensafhankelijke zorgpremie wordt teruggedraaid, al is het alleen maar omdat het voorstel niet door de Eerste Kamer zal komen. „De VVD heeft deze fout gemaakt, moet het voortouw nemen en zeggen tegen de PvdA, zie hier vanaf. Wees verstandig en zoek een uitweg. Ze moeten dit grote probleem met zijn tweeën oplossen”, aldus Wiegel. Het voorstel is volgens de VVD'er nauwelijks uit te leggen en „totaal onaanvaardbaar”. Volgens hem is er nog voldoende tijd om het regeerakkoord aan te passen. Wiegel was geschrokken van het forse zetelverlies van de VVD afgelopen week door de commotie over de zorgpremie. „Dat maakt het gedoe binnen de partij alleen maar erger en wordt het oplossen van het probleem moeilijker.” Een dag eerder werd bekend dat de VVD in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond 11 zetels zou moeten inleveren. Wiegel liet zich afgelopen week fel kritisch uit over de plannen van de VVD en de PvdA om de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken. Hij noemde het een gigantische nivelleringsoperatie.

In de peiling van 4 november van Maurice de Hond verliest de VVD veel kiezers. In één week daalt de VVD van 38 naar 27 zetels. Dan moet je constateren dat de Rutte c.s. een flink pak slaag hebben gehad van de achterban. Een slechtere start van het kabinet Rutte-2 kun je niet bedenken. Samsom benadrukt dat het regeerakkoord dat voor ons ligt een mooi akkoord is, maar dat het is geen gemakkelijk akkoord zal zijn. Voor niemand. In de komende 5 jaar zullen ingrijpende maatregelen worden doorgevoerd, die door iedereen gevoeld zullen worden”. Ik vrees echter dat de stappen die voorgesteld worden in het regeer-akkoord te groot zijn, waardoor onrust zal ontstaan in het land. De vice-premier Lodewijk Asscher, PvdA, waarschuwt dat het niet makkelijk wordt, zelfs heel moeilijk. We zijn in een nieuwe tijd aangekomen. De tijd van 'meer' is voorbij. De tijd van 'minder' is aangebroken.” De vraag blijft: 'hoe sociaal blijft de Nederlandse samenleving'. Of met andere woorden: 'hoe dicht komen de mensen bij de armoedegrens'. Ik wijs dan naar de sociale ellende waarmee de Grieken worden opgezadeld. Daar zijn de Nederlandse politici (Rutte en de Jager) mede verantwoordelijk voor. Ik waarschuw er al zeker een jaar voor dat we moeten oppassen dat we de geldkraan niet gaan dichtdraaien. Maar zowel de PvdA en de VVD zien juist daarin het walhalla gloren. Asscher is duidelijk: we zijn op weg naar zeven magere jaren. Dat betekent: lagere koopkracht, stijgende werkeloosheid en een bouwsector die niet van de grond gaat komen. De komende jaren moeten we niet rekenen op 'een lichtje in de tunnel'. RTL Nieuws kwam in het weekend naar buiten met de mededeling dat in stukken van het CPB heel andere koopkrachtplaatjes worden gegeven dan die door Rutte en Samsom werden genoemd. RTL Nieuws: de koopkracht van grote groepen Nederlanders gaat de komende kabinetsperiode veel meer achteruit dan VVD en PvdA afgelopen week zeiden. Sommige burgers zullen de komende vijf jaar tot wel 20 procent minder te besteden hebben. Dit concluderen experts, die op verzoek van RTL Nieuws het regeerakkoord van VVD-leider Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom bestudeerden. Ook het Centraal Planbureau bevestigt de harde koopkrachtdalingen tegenover RTL Nieuws. Neem de alleenverdieners. Voor hen daalt de koopkracht stevig. Een daling van 10 procent is zeker geen uitzondering. Ook dalingen tot zelfs 20 procent zijn mogelijk. Gepensioneerden gaan er tot 25 procent op achteruit en een deel van de mensen met een uitkering moet het zelfs met 30 procent minder koopkracht doen. Dit blijkt ook uit stukken van het Centraal Planbureau, die ten grondslag liggen aan de koopkrachtplaatjes, die niet werden vrijgegeven. Het CPB berekende de gevolgen van het regeerakkoord. De PvdA en VVD stemden tegen een voorstel van het CDA om de cijfers door het Nibud te laten doorrekenen. Kennelijk weet de coalitie wel hoe de vork in de steel zit. VVD-fractievoorzitter in de 2e Kamer, Halbe Zijlstra, zei maandagmorgen dat een daling van de koopkracht met >4% voor de VVD-fractie niet acceptabel is. Onder dreiging van een WOB-verzoek van RTL Nieuws heeft het kabinet het dossier met 'relevante' stukken over de (in)formatie naar de Kamer gestuurd. De vraag is nu wat Rutte verstaat onder relevant. Zijn stukken die aantonen dat hij als een leugenaar wordt neergezet, relevant? Wat Rutte wel toezegde is dat voor mensen met een inkomen van een ton de koopkrachtdaling niet hoger dan 4% zal zijn en voor modale inkomens zal die zo rond de 2,5% liggen. De genoemde cijfers zijn gemiddelden voor een groep. Uitzonderingen blijven mogelijk: een gezin met een modaal inkomen, die ook nog scheef wonen, met studerende kinderen met een sociaal leenstelsel dat zijn uitzonderlijke gevallen, waarop maatvoering moet worden uitgevoerd. Middeninkomens gaan er de komende kabinetsperiode gemiddeld minder dan 4% op achteruit in koopkracht. Volgens de premier krijgen mensen die meer dan €100.000 verdienen te maken met een teruggang van maximaal 4%,en blijven inkomens tussen de €50.000 en €70.000 onder die grens. RTL Nieuws zet een kort geding op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur tegen het ministerie van Algemene Zaken door. Volgens RTL is cruciale informatie over de gevolgen voor de verschillende inkomensgroepen door de premier niet volledig vrijgegeven. Als de regie niet goed gevoerd wordt en Nederland in een dal terecht komt, is de VVD daarvan de schuldige. Rutte wil onder alle omstandigheden dat de overheidsfinanciën op orde gebracht moeten worden. Maar het huishoudboekje van de Staat is helemaal niet zo dramatisch slecht, dat er draconische maatregelen moeten worden doorgevoerd. Als wij naar de andere 16 eurolanden kijken scoren wij ver boven het gemiddelde. De werkeloosheid is relatief laag, het begrotingstekort is beheersbaar, onze staatsschuld is veel beter dan die van Duitsland en Frankrijk, onze export scoort nog altijd in de plus. Ja, er zijn ook minder positieve zaken zoals het consumentenvertrouwen. Maar daar is de regering mede de schuld van. Als je het land voorstelt als een zinkend schip, dan verliest de burger het vertrouwen en neemt gas terug in zijn bestedingen. Ik zeg het nog maar eens: hervormingen ja, bezuinigingen nee, investeringen in kenniseconomie, werkgelegenheid, innovatie en duurzaamheid (energie) ja. En pas als de burger het vertrouwen terug heeft en buffers heeft opgebouwd, pas dan kunnen we gaan bezuinigen. En als we daar niet naar handelen gaan we naar Zuid-Europese toestanden toe. Rutte luistert niet. Hij draait zijn riedeltje tekst af, een tekst zonder inhoud. In een interview bij EenVandaag schitterde hij weer met het beantwoorden van niet gestelde vragen. Hij zal Nederland sterker uit de crisis laten komen. En daarvoor zal de VVD achterban hem bij de volgende verkiezingen, in 2017 als het kabinet niet eerder valt, voor belonen. Daar is hij zelf van overtuigd. Hij zegt dat wel maar tegelijk kraamt hij onzin uit. Hij pleegt aannames die er niet zijn en vooralsnog niet zullen komen. Hij legt een PvdA/VVD regeerakkoord op tafel dat laat zien dat de werkeloosheid in 2017 verder zal zijn opgelopen omdat hij veel te weinig banen schept, het begrotingstekort in 2017 niet zal zijn weggewerkt, de staatsschuld in 2017 nog altijd oploopt tot >70% bbp, de sociale ongelijkheid zal zijn toegenomen, het aantal kinderen, thans 3.000, uit gezinnen die moeten worden opgevangen omdat, als gevolg van huurachterstand hun huurhuis ontruimd is, verder zal stijgen, er door manipulatie van cijfers veel meer armoede zal gaan ontstaan dan de premier ons wil doen geloven. Uitspraak van de VVD-premier: die €42 mrd aan ombuigingen (=bezuinigingen) is nodig om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. Rutte c.s. gaat er een puinhoop van maken. Hij begint al met een valse start.

De oppositiepartijen PVV, SP, CDA en D66 dringen er opnieuw op aan dat het Nibud onderzoek doet naar de gevolgen voor de koopkracht van de maatregelen in het regeerakkoord. Als de regering het instituut niet wil inschakelen, doen de oppositiepartijen het zelf, luidt de verklaring na onderling beraad. De vier partijen willen duidelijkheid voor  het debat begint over de regeringsverklaring. Dat staat gepland voor donderdag. Het kabinet komt pas 24 uur voor het debat met de koopkrachtplaatjes. De coalitie steunt het verzoek van de oppositie om een onafhankelijk instituut als het Nibud naar de koopkracht te laten kijken, als dat nodig is. Het Nibud laat weten enkele dagen nodig te hebben voor de doorrekening. Of het debat over de regeringsverklaring donderdag doorgaat wordt later besloten. Na de presentatie van het regeerakkoord ontstond verwarring over het effect van de inkomensafhankelijke zorgpremie. De middeninkomens gaan er volgens premier Rutte minder dan 4% op achteruit. 

Ik ga nu een aantal hoofdpunten uit het regeerakkoord van commentaar voorzien:

WW wordt verlaagd naar 12 maanden, daarna nog 12 maanden een uitkering op minimumloon. Als het kabinet er niet in slaagt de werkgelegenheid te verbeteren betekent dat dat werkelozen na 24 maanden in de bijstand terechtkomen.

Ontslagen worden niet langer evenwichtig verspreid over leeftijdsgroepen. Dat betekent dat oudere werknemers (>45 jaar) nauwelijks nog aan de slag zullen komen met als neveneffect: werk tegen lagere lonen en een lagere sociale zekerheid.

Het kabinet gaat ernaar streven dat gemeenten gaan fuseren die <100.000 inwoners tellen. Ook worden er provincies samengevoegd zodanig dat er 5 overblijven. De eerste fusie zou betreffen de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De Universiteit van Groningen heeft tien jaar lang naar het inverdieneffect als gevolg van fusies van gemeenten in ons land. Een stevige onderbouwing hebben de onderzoekers nog niet, maar ze stellen wel dat uit hun onderzoek naar boven komt dat 'het fuseren van gemeenten geen lagere lasten opleveren'. Dat is jammer voor het nieuwe kabinet want die hadden al enige honderden miljoenen 'winst' opgenomen.

Bijstandsmoeders met jonge kinderen moeten verplicht gaan werken. Betekent dat een ontwrichting van gezinsverbanden?

Omroepen moeten nog eens honderd miljoen bezuinigen. Betekent dat het einde van de IKON en het RKK (en MAX) en worden de salarissen boven de balkenende-norm van €181.000 van tv-personality's als Paul de Leeuw en Matthijs van Nieuwkerk van de VARA en Antoinette Hertsenberg bij de TROS aangepakt.

Illegaliteit wordt strafbaar, hulp aan illegalen niet. Is dit discriminatie en wat vindt het Europees Hof voor de rechten van de mens daarvan?

De studiebeurs voor studenten in het hbo en wo wordt ingeruild voor een sociaal leenstelsel. De euforie brak uit toen de langstudeerdersboete van €3.063 per jaar van tafel verdween, ik denk dat de prijs die studenten daarvoor moeten gaan betalen hoog is.

Gratis schoolboeken verdwijnen weer. Aanslag op de koopkracht.

OV-kaart voor studenten verandert in een kortingenkaart. Aanslag op de koopkracht.

Er worden geen nieuwe weigerambtenaren aangesteld. Kinderachtig.

Scholen mogen homoseksuele leraren niet meer ontslaan. Discriminatie in relatie tot heteroseksuele leraren. Dit voornemen van Rutte-2 kan ertoe leiden dat schoolbesturen geen docenten met een homofiele geaardheid meer aannemen om te voorkomen dat disfunctionerende homo docenten tot aan hun pensioen verzekerd zijn van werk en inkomen. Verder kunnen 'slimme' hetero docenten zich gaan profileren als homo. In de prullenmand met dit voornemen.

Minimumleeftijd alcohol naar 18 jaar. Eindelijk.

Gedetineerden komen nu automatisch vrij zodra ze 2/3 van hun straf hebben uitgezeten. Wat mij betreft: alleen voor een kleine groep, die tijdens de detentie hebben laten zien dat ze geen recidivist zijn.

Geen gezichtsbedekkende kleding meer in het onderwijs, zorg, ov en overheidsgebouwen. Goed voorstel.

De hypotheekrenteaftrek wordt aangepast. Slap voorstel. Over 28 jaar zijn we er pas van af. Compensatie voor de rijkere bovenlaag is zeer onwenselijk. We halen een aftrekpost weg en geven daar een belastingverlaging voor terug. Zowel Samsom als Rutte hebben geen flauw idee hoe de woningmarkt werkt. Ze doen maar wat. Zachte heelmeesters laten stinkende wonden achter.

De stelling is fout: niet alle scheefwoners moeten meer huur gaan betalen. In ieder geval zou mee moeten wegen hoe de koopkracht ontwikkeling voor deze mensen is. Misschien zijn het wel mantelzorgers, die veel geld steken in de verzorging van ouderen of gehandicapten en kunnen daardoor geen eigen huis kopen. Dit is een kreet waar onvoldoende over is nagedacht.

Zorgpremie wordt inkomensafhankelijk evenals het eigen risico. De middeninkomens zijn de grote verliezers. Gezinnen met opgroeiende kinderen. Slecht voorstel, enerzijds omdat er geen duidelijkheid is over de koopkracht ontwikkeling, anderzijds nivelleren doe je via de belastingen en niet middels de zorgpremie. PvdA en de VVD gingen ervan uit dat die ingreep door de VVD achterban wel geslikt zou worden. Aanname: als de belastingen worden verlaagd, morren mijn kiezers niet.

De AIVD werkt niet meer in het buitenland. Ja en nee. Nee, omdat het werkterrein van de AIVD bij de landsgrenzen niet ophoudt, ja omdat een inlichtingendienst effectiever kan werken vanuit een centrale post in Brussel voor de hele EU.

Maatschappelijke stages worden afgeschaft. Praktijkervaring opdoen in de samenleving door leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ik zie de logica er niet van in. Wat is hier mis mee?

Woningbouwcorporaties komen onder het bestuur van de gemeente te vallen. De aanname moet zijn dat alle 415 gemeentes beschikken over een wethouder met verstand van zaken over de woningmarkt. Dat de corporaties een dienstverlenende functie naar de samenleving moeten hebben op het gebied van sociale woningbouw: ja, maar het moeten geen ambtenaren worden. Twijfelachtig met een neiging naar 'nee'.

Holland Casino wordt verkocht. Eenmalige opbrengst, daarna is de melkkoe voor Financiën weg.

Nog dit jaar valt een besluit over de aanschaf van de JSF. Valt de verdediging van ons land onder den Haag of onder Brussel over tien jaar? En tegen wie moeten we ons verdedigen? In principe toestellen kopen die betaalbaar zijn en waarmee we onze taken kunnen uitvoeren. Maar als het echt moet maximaal 40 JSF-toestellen.

Tot slot: de accijnzen op sigaretten, bier, wijn, diesel en lgp gaan omhoog. Burgertje pesten.

Een reactie van UvA-hoogleraar en PvdA-lid Sweder van Wijnbergen over het nivelleringsvoorstel van het kabinet Rutte-2. Voor de welvaart in Nederland is de nivelleringsoperatie zoals de informateurs die hebben bekokstoofd zeker geen feest, vinden gezaghebbende economen. „Nivelleren betekent feitelijk een straf op inspanning”, zegt van Wijnbergen over het plan. „Als het al effect op de economie heeft, dan is dat meestal negatief.” De Tilburgse hoogleraar en directeur van onderzoeksbureau Ecorys, Marcel Canoy, ziet met name problemen met de inkomensafhankelijke zorgpremie. „Vroeger ging de economie over economische groei, de omvang van de taart, en de politiek over het verdelen ervan”, zegt Canoy. „Maar zo werkt het niet meer, omdat het een op het ander inspeelt. Als je op een domme manier nivelleert en alle prikkels eruit sloopt, wordt de taart kleiner. Nivelleer je helemaal niet, dan krijg je tweedeling tussen have’s en have-nots, maatschappelijke onrust en werkloosheid.” Dat het herverdelen van inkomen voor de economie zijn prijs heeft, staat volgens Van Wijnbergen echter vast. „Het werkt verstorend op de economie. Bij nivellering draait het om de afweging tussen de vraag hoe je het inkomen wil verdelen en de vraag welke prijs je daarvoor wil betalen.” Hoe groot de schade zal zijn, is volgens Van Wijnbergen niet zomaar te zeggen. De belangrijkste negatieve effecten zitten hem in een verminderd aantal uren dat mensen gaan werken, en op langere termijn een afname van de bereidheid van mensen om te investeren in scholing. „Door nivellering wordt het minder de moeite waard. Dat mensen minder uren zullen maken zul je met name terugzien bij vrouwen, die vaak in deeltijd werken en ook te maken krijgen met bezuinigingen op de kinderopvang, en bij zzp’ers. Die groepen hebben de keuze om meer of minder uren te werken. Op de lange termijn heeft het werkgelegenheidseffecten als je mensen ontmoedigt meer te verdienen.” Een zeer verrassende visie, ik twijfel of ik die stelling kan volgen.

De Europese schuldencrisis zal opnieuw het belangrijkste onderwerp worden op de komende ontmoeting van de 20 belangrijkste industrielanden. De ministers van Financiën en directeuren van de centrale banken van de zogenoemde G20-landen komen bijeen voor een tweedaagse ontmoeting in Mexico-Stad. Op de ontmoeting zullen onder meer de maatregelen worden geëvalueerd die de Europese Unie na de vorige G20-ontmoeting in juni heeft genomen. De Europese landen hebben onder meer afspraken gemaakt over een bankenunie en het gebruik van het noodfonds ESM. Daarnaast heeft de Europese Centrale Bank een nieuw opkoopprogramma gepresenteerd. De maatregelen leidden tot de relatieve rust op de financiële markten van de afgelopen tijd. Daarnaast zal ook worden gesproken over de dreigende 'fiscal cliff' waar de Verenigde Staten op afstevenen. Verwacht wordt echter dat door de Amerikaanse presidentsverkiezingen voorlopig niets aan het probleem kan worden gedaan.

Kort Nieuws

Het aantal werkeloze Spanaarden is in oktober gestegen naar 4.800.000. In het 3e kwartaal steeg het werkeloosheidspercentage naar 25%.

De Franse arbeidskosten moeten flink omlaag.

Fitch voorziet beleggen in Turkije als veilig.

Griekse sores weer terug op de beurs. EU-president Herman Van Rompuy heeft er bij de Grieken op aangedrongen dat ze zo snel mogelijk overeenstemming bereiken met de trojka van EU, ECB en IMF over de bezuinigingen, zodat het land in aanmerking kan komen voor extra steun. Morgen moet het Griekse parlement beslissen of het voorstel van nieuwe bezuinigingen ad €13,5 mrd , wordt uitgevoerd. ,,Ik, van Rompuy, dring er bij de Griekse regering en de belangrijkste politieke partijen op aan om te besluiten wat nodig is om een definitieve overeenkomst met de trojka te bereiken en ik ben er vrij zeker van dat dit te zijner tijd zal gebeuren.'' Volgens Van Rompuy liggen er nog enkele onderwerpen ter discussie op tafel. De ministers van Financiën van de eurolanden willen op een bijeenkomst op 12 november beslissen over extra noodhulp voor Griekenland. Als van Rompuy eerst eens zou beginnen de Grieken een worst voor te houden, waar ze in kunnen bijten. Van Rompuy moet duidelijker zijn. Wat stelt die extra steun voor en hoe groot is die steun dan. Als je wil uitruilen moet je helder zijn. EU-president Herman Van Rompuy heeft er bij de Grieken op aangedrongen dat ze zo snel mogelijk overeenstemming bereiken met de trojka van EU, ECB en IMF over de bezuinigingen, zodat het land in aanmerking kan komen voor extra steun. Morgen moet het Griekse parlement beslissen of het voorstel van nieuwe bezuinigingen ad €13,5 mrd , wordt uitgevoerd. ,,Ik, van Rompuy, dring er bij de Griekse regering en de belangrijkste politieke partijen op aan om te besluiten wat nodig is om een definitieve overeenkomst met de trojka te bereiken en ik ben er vrij zeker van dat dit te zijner tijd zal gebeuren.'' Volgens Van Rompuy liggen er nog enkele onderwerpen ter discussie op tafel. De ministers van Financiën van de eurolanden willen op een bijeenkomst op 12 november beslissen over extra noodhulp voor Griekenland. Als van Rompuy eerst eens zou beginnen de Grieken een worst voor te houden, waar ze in kunnen bijten. Van Rompuy moet duidelijker zijn. Wat stelt die extra steun voor en hoe groot is die steun dan. Als je wil uitruilen moet je helder zijn.

De Nederlandse postmarkt is in het 3e kwartaal sterk gekrompen. PostNL verkeert in zwaar weer: het bedrijf boekte in het afgelopen kwartaal een operationeel verlies van €128 mln als gevolg van €188 miln aan éénmalige kosten. Die bestonden uit de dalende waarde van het pakket aandelen TNT Express dat het postbedrijf bezit en kosten voor de opgeschorte reorganisatie. Direct na de bekendmaking van de tegenvallende resultaten daalde het fonds 9% in waarde. Ook TNT Express zat in de hoek waar de klappen vielen.

Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) heeft beleggers misleid door hoge ratings te geven aan producten die vrijwel waardeloos werden toen de crisis in 2008 losbarstte. Deze uitspraak deed deze week het Australische federale hof. ABN Amro werd aan de schandpaal genageld voor de verkoop van deze producten. Rechter Jayne Jagot stelde dat S&P en ABN Amro 12 gemeenten hebben bedrogen door ze zogeheten constant proportion debt obligations (CPDO) te verkopen. S&P gaf de door ABN Amro bedachte beleggingsinstrumenten de hoogste rating (AAA). Daarmee waren de gemeenten ervan overtuigd dat hun beleggingen veilig waren. Binnen een half jaar vaagde de crisis echter 90% van het belegde geld ofwel 16 miljoen Australische dollar weg. Volgens de rechter was het kredietoordeel van S&P ,,misleidend en bedrieglijk'' en deed ABN Amro ,,willens en wetens'' mee aan de overtredingen. Ze wees de gemeenten 30 miljoen dollar toe voor de geleden verliezen. S&P liet weten teleurgesteld te zijn in het vonnis en wees de aantijgingen van de hand. ABN Amro was niet direct beschikbaar voor commentaar. S&P procedeert door in Nederland.

Eind dit jaar moeten Spaanse banken van de EU hun vastgoedportefeuilles rigoureus afwaarderen. Ongedekte miljardenleningen en te hoog gewaardeerde onroerend goed-bezittingen zullen via een bad bank-constructie boekhoudkundig worden afgeslankt. De simpele opdracht voor de vastgoedcluster luidt om de totale waarde grofweg te delen door twee. Banken doen er nu alles aan om door middel van uitverkoopacties te pakken wat er te pakken valt. Een huis kopen in Spanje was nooit zo eenvoudig. Toch is er geen sprake van tijdelijke euforie. Meer dan honderdvijftigduizend woningen die eigendom zijn van een Spaanse bank staan in de etalage. De nood is hoog, evenals de geadverteerde kortingen. Het door de staat overeind gehouden Bankia spant de kroon, maar ook grote financiële instellingen als Banco Santander, BBVA en La Caixa doen een groot deel van hun woningen in de ramsjverkoop.

Het Duitse farmaceutische concern Merck is gestopt met het leveren van een bepaald kankermedicijn, Erbitux, aan Griekse ziekenhuizen omdat deze door de crisis hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Eerder stopte een ander Duits bedrijf, Biotest, ook al met leveren aan Griekse ziekenhuizen. Volgens de woordvoerder van Merck is het kankermedicijn, onder andere voor de behandeling van darmkanker, nog steeds verkrijgbaar voor de Grieken via de apotheek. Erbitux is het op een na best lopende medicijn van leverancier Merck. Vorig jaar verkocht het bedrijf voor 855 miljoen euro van het middel. Merck moest afgelopen voorjaar al vorderingen op Griekse ziekenhuizen inruilen voor Griekse staatsobligaties met een lange looptijd van enkele jaren. Volgens Merck is Griekenland het enige schuldenland waar het bedrijf gestopt is met leveranties. In Spanje heeft de regering de nodige maatregelen genomen om schulden af te bouwen. Eerder had het Noorse bedrijf Novo Nordisk de levering van insuline aan Griekenland gestaakt. Daar kwam zoveel bezwaar tegen vanuit de Noorse samenleving, uit humanitaire overwegingen, dat het bedrijf de levering heeft hervat. Het wordt de hoogste tijd dat mevrouw Merkel zich daar mee gaat bemoeien.

Banenverlies in de komende 3 jaar bij zorgverzekeraar Menzis. Het gaat om 250 van de 2000 banen die op de tocht staan.

De productie in de Britse industrie is in september met 1,7% gedaald vergeleken met de maand ervoor.

DSM presenteert magere derdekwartaalcijfers. De EBITDA liep terug van €339 mln in 9/2011 naar €270 mln nu. Het resultaat was conform de verwachtingen.

De dienstensector in de eurozone is in oktober verder afgenomen naar 46, de laagste stand sinds juli 2009. Een verdere afzwakking deed zich voor in Duitsland en Frankrijk.

In de Londense City, het financiële centrum van Europa, verdwijnen volgend jaar 13.000 banen.

Duitse fabrieksorders zijn fors gedaald. Op maandbasis daalden ze 3,3% en op jaarbasis zelfs met 10,2%.

Dat de Duitsers niet enthousiast zijn over een Europees deposito-garantiestelsel is bekend. Het hoofd van de Duitse toezichthouder op de financiële markten BaFin, Elke König zegt dat de invoering ervan risico's kan bevatten voor het financiële systeem. Een Europees garantiestelsel, ter vervanging van nationale regelingen, is een van de vier voornaamste bouwstenen voor de Economische en Monetaire Unie, bekend als de bankenunie, die een aantal EU-prominenten tijdens de top in juni voorstelden. König zei ook dat middelgrote banken die bezig zijn met strategische ingrepen haar meer zorgen baren dan grote instituten als Deutsche Bank. ,,Crises ontstaan niet noodzakelijkerwijs daar waar grote concerns actief zijn omdat ze solide controlemechanismen hebben. Ik ben bezorgder over banken die ineens hun bedrijfsmodel laten varen of die niet eens een model hebben.''

De Spaanse premier Mariano Rajoy wil zeker weten dat het plan van de Europese Centrale Bank (ECB) om staatsobligaties van zijn land op te kopen, leidt tot een lagere rente. Dat is een van de voornaamste redenen waarom een eventueel verzoek om noodsteun tot dusver is uitgebleven, aldus Rajoy. Volgens hem is een renteverschil tussen 10-jarige Spaanse en Duitse staatsobligaties van ongeveer 200 basispunten redelijker dan het verschil de afgelopen maanden was. Dinsdag was de zogeheten spread echter 435 basispunten. Rajoy zei ook dat de Spaanse economie in 2014 weer zal groeien. Volgend jaar zal de situatie verbeteren ten opzichte van de malaise dit jaar, maar zal de economie opnieuw krimpen. Morgen komt de Europese Commissie met haar ramingen voor de Spaanse economie. Naar verluidt zijn die een stuk somberder dan de prognoses waaraan Madrid vooralsnog vasthoudt. Ik geloof dit verhaal van Rajoy voor geen dubbeltje. Het is voor hem een erezaak geworden dat Spanje noodhulp krijgt en geen bezuinigingen en hervormingen krijgt opgelegd door de trojka.

De vastgoedtak van SNS Reaal: de vastgoedpoot Property Finance, het zorgenkindje van SNS Reaal, boekte een nettoverlies van 99 miljoen euro tegen 69 miljoen euro een jaar geleden. Door de problemen bij Property Finance is de kapitaalratio (core tier 1) van SNS Reaal gezakt van 9,6 naar 8,8%. SNS wil de activiteiten van Property Finance de komende jaren geleidelijk afbouwen. Dat gaat echter langzaam als gevolg van de moeilijke marktomstandigheden. De prijzen staan onder druk en de herfinancieringsmogelijkheden zijn beperkt. Dat zal voorlopig niet verbeteren, verwacht SNS. Ook de zakelijke tak van het bankbedrijf stapt uit commercieel vastgoed. De portefeuille op dat gebied van in totaal 3 miljard euro wordt overgeheveld naar Property Finance, waardoor een totale portefeuille van een kleine 8 miljard euro ontstaat die moet worden afgebouwd. De overige activiteiten voor het midden- en kleinbedrijf, Zakelijk Assurantiën, Sparen en Betalen, zullen worden ondergebracht bij de SNS Retail Bank, die bovendien efficiënter zal moeten gaan werken. De operatie leidt de komende 2 jaar tot het verlies van ongeveer 300 arbeidsplaatsen. Mede door de aanhoudende afwaarderingen verwacht het bedrijf ook in het vierde kwartaal een nettoverlies te lijden. Daarbij houdt SNS rekening met reorganisatielasten. Daarnaast boekt de onderneming in het vierde kwartaal een last van circa 10 miljoen euro in verband met de nieuwe bankenbelasting. SNS is nog altijd bezig zijn strategische opties te onderzoeken. Doel is de kapitaalpositie dusdanig te versterken dat het bedrijf het restant van de in 2008 ontvangen staatssteun kan terugbetalen. Het bedrijf denkt daar later dit jaar of anders begin volgend jaar meer over te kunnen zeggen.

De Nederlandse banken zijn er nog niet in geslaagd het vertrouwen van hun klanten terug te winnen na het uitbreken van de financiële crisis. Vooral bij oudere consumenten (45 tot 70 jaar) is het vertrouwen afgelopen jaar afgenomen. Deze groep wordt voornamelijk negatief beïnvloed door storingen met internetbankieren. Ook onaangekondigde tariefswijzigingen tasten het vertrouwen aan. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau KPMG. Driekwart van de ondervraagden zegt niets te merken van alle inspanningen van banken om het vertrouwen van klanten te verbeteren. Bij slechts 7 procent van de consumenten nam het vertrouwen toe; bij bijna 20 procent daalde het in het afgelopen jaar, vooral bij ouderen. Toch blijkt uit het onderzoek dat bijna 75 procent van de consumenten niet overweegt van bank te veranderen.

Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietwaardigheid van 's werelds grootste staalconcern ArcelorMittal, wat Hoogovens heeft overgenomen, verlaagd naar Ba1 van Baa3. De outlook blijft negatief. De afwaardering hangt samen met de verslechtering in de wereldwijde staalmarkten, aldus Moody's. ,,Die verslechtering werd weerspiegeld in de cijfers van ArcelorMittal over het afgelopen kwartaal.'' Het concern leed een flink verlies onder druk van een zwakkere staalvraag en lagere prijzen. ,,We zien uitdagende omstandigheden voor ArcelorMittal voor meerdere kwartalen, waarbij het operationeel marktklimaat eerder zal verslechteren voordat het gaat verbeteren. De schuldenreductie die ArcelorMittal moet doorvoeren om de Baa3-rating te behouden is zo groot dat die onuitvoerbaar is, en als dit door verkopen van bezittingen gaat gebeuren, dan zal dat de kernactiviteiten en winstgevendheid materieel raken'', stelde Moody's.

Tot slot een variant op het zorgplan van de ouderenbond ANBO. Het Centraal Planbureau moet een alternatief doorrekenen voor het zorgplan uit het regeerakkoord. Dan wordt duidelijk dat er betere manieren zijn om de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken en de zorgtoeslag af te schaffen. Dit bepleit de ANBO in een brief aan de Tweede Kamer. De ANBO toonde zich eerder voorstander van het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie. Maar de organisatie vindt dat VVD en PvdA ,,een goed idee volkomen verziekt hebben". Ze wil een alternatief waarbij de zorgverzekeraars niet concurreren op de premie van de basisverzekering, maar op de kwaliteit van het zorgaanbod. De ANBO oppert om de huidige heffing te handhaven, maar het inkomensplafond waarover men premie betaalt te schrappen. Lage inkomens betalen dan minder, middeninkomens iets meer en hoge inkomens een zorgpremie naar draagkracht. Een warrig verhaal. Hoe stelt de ouderenbond zich dat voor 'concurreren op de 'kwaliteit van het zorgaanbod'? 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.