UPDATE06112011/76

Ik begin dit blog met een citaat uit een inzending van Jolly van der Velden naar de denktank van het dagblad Trouw. Achter de laatste zin heb ik een vraagteken gesteld. Is het wel zo vanzelfsprekend dat de berichtgeving over de verscheidene '€toppen' allerlei spookbeelden met zich meebrengt? Materiele achteruitgang wordt massaal gezien als een bedreiging. Er wordt geen zinnige vraag meer gesteld, omdat er maar één doodlopend antwoord is: er moet nog meer geld worden verdiend. Ons hele hebben en houden, ons aanzien, ons mens-zijn zelfs, wordt er aan opgehangen. We zijn met open ogen blind afhankelijk geworden. We lijken machteloos tegen de dreigende gevolgen van een wereldwijde economische crisis, maar zijn we dat wel? Ik ga komende week naar de bios om de film Margin call te zien: http://www.youtube.com/watch?v=6E-hzlRvNGE

Vandaag, zondag, ga ik met enige afstand kijken naar ontwikkelingen. Wat gebeurt er in Griekenland, in Nederland en in Europa? Hier en daar zal ik wat steekwoorden neerleggen, zonder daar direct commentaar op te geven met als doel de lezer ruimte te geven voor een eigen interpretatie. Om te beginnen: Griekenland. Het Griekse drama is nog niet ten einde en zal waarschijnlijk de gemoederen nog lang bezig houden. Reden daarvan is dat het afgedwongen herstelplan op hoofdlijnen onuitvoerbaar uit. De lat is door de Regeringsleiders van de eurozone te hoog gelegd voor de Grieken. Lezers kennen mijn standpunt dat ik veel aandacht besteed aan de koopkracht van de Griekse bevolking. De vooruitzichten daarvan zijn desastreus. Als de Griekse burger niet meer geld in zijn portemonnee krijgt, wordt het helemaal niets met een economisch herstel. Zo simpel is het. De vraag is ook wat de toekomst is van Papandreou. De kans is groot dat als hij zich niet terugtrekt een succesvol functioneren van een kabinet van nationale eenheid niet van de grond komt. Anderzijds liet vanmiddag de Griekse oppositieleider Antonis Samaras weten dat hij het aftreden van de Griekse premier George Papandreou eist. Dat zei de oppositieleider van Nieuwe Democratie na overleg met president Karolos Papoulias over de schuldencrisis en de politieke impasse in het land. Samaras liet weten dat Papandreou elke mogelijke oplossing voor de crisis in Griekenland in de weg staat zolang hij in functie blijft. „Ik ben vastbesloten te helpen, maar dan moet Papandreou wel aftreden. Dan zal alles weer gaan lopen.” Samaras zei verder dat Griekenland „een boodschap van stabiliteit aan de rest van de wereld” moet geven. Of de laatste uitspraken, in deze fase, kunnen worden gerealiseerd, betwijfel ik. U weet dat ik het herstelplan prutswerk vind dat zo de prullenmand in kan. Dat betekent dat er nog veel werk aan de winkel is voordat er een uitvoerbaar voorstel op tafel ligt. Papandreou heeft zijn kaarten verspeeld. Als er alsnog €130 mrd naar Griekenland moet, moet de helft van dat bedrag als schenking worden gegeven. Overigens zou ik die weg helemaal niet op willen gaan. Ik denk dat de toekomst van de Grieken er beter uitziet als ze uit de euro stappen en tegelijkertijd een default aankondigen. Dan kunnen ze een herstart maken met de drachme. Als ze wel in de EU blijven kunnen ze steun voor de economische en financiële hervormingen vragen aan het IMF en de EU. Ik deel wel de mening van Samaras dat privatiseringen, afstoten van onrendabele staatsbedrijven en afslanking van de overheid, de hoogste prioriteit zouden moeten hebben. En op het verlanglijstje zou ik ook willen zetten: hervormingen, niet alleen fiscale maar ook op sociaal/maatschappelijk terrein. De EU heeft nog steeds potjes voor achtergebleven regio's. En dan is het te hopen dat de Chinezen de Grieken financieel willen helpen. De Duitse bevolking deelt mijn mening: ze zijn in ruime meerderheid van mening dat Griekenland niet in de eurozone kan blijven. Het blad Focus denkt 68 procent van de ondervraagden dat Griekenland geen toekomst meer heeft in de eurozone. Bij Bild am Sonntag is dat 63 procent van de ondervraagden. Een 2/3 meerderheid dus. Europa heeft grote behoefte aan rust rondom dit dossier en dat zal niet nu en ook niet in de toekomst snel ontstaan met het voorliggende herstelplan van Merkozy. Het zal wel even slikken zijn voor de 2 politieke leiders, maar dat moet maar. Verderop in dit blog heb ik, naar de stand van zaken van gisteren, ook al commentaar gegeven op de ontwikkelingen van dat moment. Je ziet hoe snel het decor in Griekenland wisselt.

Het volgende onderwerp is het H-dossier. Voor Mark Rutte een onbespreekbaar dossier. De realiteit is dat de vastgoedbranche moeilijke tijden doormaakt. De kantorenmarkt ligt al enkele jaren volledig op zijn gat. Vooral oudere kantoorgebouwen zijn niet te verhuren. Volgens Klaas Knot, de nieuwe president van DNB, heeft de aandacht van het kabinet gevraagd voor de hypotheekrenteaftrek op woonhuizen. Het IMF, de SER, het CPB en de OESO gingen DNB al voor. Voor Knot gaat het niet om de starters, die niet kunnen instappen, ook niet de vastgelopen woningmarkt waar de transacties teruglopen (ondanks de verlaagde overdrachtsbelasting van 6% naar 2%) en ook niet om alle verkopers die hun huis niet kwijt kunnen, het zijn de banken die hem zorgen baren. Nederland heeft relatief de hoogste hypotheekschuld ter wereld. Die schuld is zo groot als 128% van het bbp. Dat is veel, teveel. Maar Rutte zegt dat hij zorg van Knot niet deelt omdat die schuld wordt gedekt door onderliggende woningen. Dat is waar en het is niet waar dat de banken daar geen problemen door kunnen krijgen. In die zin is Rutte erg kortzichtig. Dat de banken nog geen grote problemen hebben op de hypothekenmarkt zegt natuurlijk niet dat ze niet kunnen ontstaan. Onlangs heb ik een uitspraak geciteerd van prof Dolf van den Brink die het voor mogelijk houdt dat de woningprijzen nog wel met 25% kunnen dalen. De hypotheekschuld hier is hoog. Dat komt door het fiscale regime die het mogelijk maakte een hypotheek af te sluiten bij een bank op 125% van de koopprijs en zonder dat aflossingen verplicht werden gesteld. De banken namen aan dat er in de toekomst geen prijsdalingen zouden plaatsvinden. Die aanname, weten we nu, was niet realistisch. Ik zeg dat we terug moeten naar de annuiteitenlening. Het grote voordeel daarvan was dat de maandannuiteit gedurende de gehele looptijd een vast bedrag is en dat aan het einde van de looptijd de hele schuld is terugbetaald. Ook huizenprijzen vallen onder de tucht van de markt. Het probleem van vandaag is dat er bij de banken hypotheekvorderingen lopen die groter zijn dan de executiewaarde van het onroerende goed. Dat betekent dat als klanten in financiële problemen geraken als gevolg van een stilgevallen economie dan wel door bezuinigingsmaatregelen van de regering, banken extra reserveringen moeten gaan aanleggen voor verliezen op hypotheken. Case: stel gaat scheiden, huis wordt verkocht, hypotheekschuld €220, opbrengst verkoop €175 …… ongedekte vordering bank €45. Dat is waar Knot Rutte voor waarschuwt dat zo een scenario kan gaan gebeuren, maar Rutte wuift de zorgen van de centralebankier weg. Wij weten met zijn allen dat de hypotheekrenteaftrek gaat verdwijnen, nu nog niet, maar binnen afzienbare tijd wel. En het meest onverstandig zou zijn om daar een dertig-jarig project van te maken, omdat het dan nog tot 2042 op de woningmarkt onrustig blijft. Een starter koopt een huis om daar lang in te wonen. Dat is een langjarig project, waar rust moet heersen. Dus als er, op enig moment, door een heel verstandige politicus besloten gaat worden dat het einde van de hypotheekaftrek in zicht komt, doe het dan snel en transparant. Dan ontstaat er rust rond het onroerend goed, de prijzen zullen een correctie ondergaan, stel -25%, en dan weet iedereen waar hij aan toe is. Overigens moet zo een ingreep wel een onderdeel zijn van een allesomvattende hervorming van zowel de koop- als huurhuizen. Rutte en de Jager zijn heel goed in het kapittelen van de zwakke eurobroeders als het gaat om onverantwoord gedrag en gebrek aan discipline ten aanzien van de regels van het Stabiliteits- en Groeipact maar ontkennen vervolgens glashard de eigen problematiek. In die zin wil ik nog maar eens zeggen dat ook Nederland de normen overschrijdt, weliswaar niet in grote getallen, maar toch. De EMU-schuld ligt 4% boven de norm van 60% van het bbp en het EMU-saldo bedraagt over het 1e halfjaar 5% bij een norm van 3%. De financiële markten maken zich daar -gelukkig- geen zorgen over.

Er is zoveel schuld en nergens is er een zondebok te vinden. Ik vond deze kop in Letter&Geest boven een artikel over de huidige eurocrisis en een Griekse tragedie met als ondertitel “Kun je mensen verantwoordelijk houden voor zaken die ze zelf niet kunnen beheersen”. Het artikel gaat onder meer over opvallende parallellen tussen de klassieke Oedipus-tragedie en de huidige Griekse eurocrisis. Een aantal steekwoorden: gebrek aan leiderschap, onvoorspelbaarheid van de financiële markten, van crisis naar crisis, het randje van de afgrond, subprime mortgage, wereldwijde bankencrisis, torenhoge overheidsschulden, morele verantwoordelijkheid, onzekerheidssamenleving, risicosamenleving, ongewenste effecten, complexe risico's, risicomanagement, structured products, algoritmen, flashcrash, systeembanken, micro-rationaliteit en macro-irrationaliteit …… Zo wordt het leven in de onzekerheidsmaatschappij een klassieke Griekse tragedie: de tragische held brengt door zijn handelen precies het omgekeerde teweeg van wat hij wilde bereiken en laadt daarmee een tragische schuld op zich. Het artikel van Jos de Mul en Liesbeth Noordegraaf-Eelens gaat verder met de juridische aansprakelijkheid, de morele verantwoordelijkheid en de tragische schuld. Wie verder wil lezen over piramidespelen, banken die klanten hebben misleid en en exhibitionistische zelfverrijking leest Trouw van dit weekend.

En tot slot van deze intro de vraag: 'waarnaar gaat deze eurocrisis Europa leiden'?

Het is vrijdagavond en de bijeenkomst van de G20 in Cannes is gesloten. Er ligt een harde conclusie op tafel: de Europese regeringsleiders uit de €zone zijn er nog niet in geslaagd om maar één dubbeltje los te krijgen van de rijke buitenlandse collega's voor een investering in het EFSF. Potentiële gegadigden als China en Brazilië willen eerst meer duidelijkheid over de invulling van het noodfonds. De Amerikaanse president Barack Obama heeft er wel alle vertrouwen in dat Europa de schuldencrisis te boven zal komen. Hij zei dat in Cannes belangrijke stappen zijn gezet om de crisis te bezweren en verdere verspreiding te voorkomen. ,,Er ligt een fundering waarop gebouwd kan worden.'' Zo ligt Europa volgens de Amerikaanse leider op koers voor de redding van Griekenland. Ook prees hij de inspanningen om te voorkomen dat het ook met Italië misgaat. Berlusconi zegt dat hij de kwartaalrapportage van het IMF over de voortgang van zijn economische hervormingen in het land ondersteunt. Hij weigerde het aanbod van het IMF voor financiële steun. Dat brengt namelijk met zich mee dat Italie aan het IMF zeggenschap zou moeten afstaan over het te voeren beleid.

Mevrouw Merkel zei na afloop van de G20 bijeenkomst dat Europa 10 jaar nodig zal hebben om de financiën op orde te krijgen en de schuldencrisis achter zich te laten. Het oplossen van de schuldencrisis „is een pad dat veel inspanning zal vergen, waarbij we stap voor stap vooruitgang moeten zien te boeken”. De schuldencrisis domineerde de bijeenkomst van de 20 landen met de grootste economieën. „De schuldencrisis zal niet in één keer zijn opgelost. Het is zeker dat het ons 10 jaar kost om weer in een betere positie te komen”, voegde ze toe op haar website. Daarvoor zullen alle landen in de eurozone hun schulden tot een gelimiteerd niveau moeten terugbrengen, beklemtoonde ze. „Iedereen in Europa moet zich inspannen om te bereiken wat nodig is”, zei Merkel. Ik verwacht niet dt de €crisis niet beperkt blijft tot de zwakke landen van dit moment. Het zal veel stuurmanskunst kosten om Italie 'binnenboord' te houden.

ING moet als het aan de G20 ligt samen met 28 andere grote internationale banken aan strengere kapitaaleisen gaan voldoen. Dat blijkt uit een lijst die werd samengesteld door de internationale toezichthouder Financial Stability Board. Op de lijst staan 29 banken die door de FSB als essentieel worden beschouwd voor het internationale financiële systeem. Naast ING voerde de FSB nog 16 Europese banken op. Daarnaast staan er acht Amerikaanse banken op de lijst en vier uit Azië. De G20 wil de banken dwingen een extra buffer aan te leggen, waardoor de verhouding tussen hun kapitaal en uitstaande verplichtingen 1 tot 2,5 procentpunt hoger uitkomt dan de internationale eis waar alle banken aan moeten voldoen. De lijst van de FSB zal elk jaar opnieuw worden samengesteld. Banken die er in november 2014 op staan moeten vanaf 2016 aan de strengere eisen voldoen. Daarnaast moeten de banken voor het einde van volgend jaar een 'testament' opmaken, waaruit moet blijken hoe de afhandeling van een faillissement eruit zou zien. Nationale toezichthouders kunnen die plicht volgens de FSB desgewenst ook aan andere banken opleggen. Op de lijst staan naast ING onder meer Deutsche Bank, Commerzbank, Société Genérale, BNP Paribas, Barclays, Royal Bank of Scotland, Santander, UBS, Credit Suisse, HSBC, Citigroup, JPMorgan Chase en Bank of China.

Het Griekse parlement heeft Papandreou een vertrouwensquotum gegeven van 153 stemmen voor en 145 tegen voor het vormen van een kabinet van nationale eenheid onder leiding van de huidige minister van Financiën en vice-premier Evangelos Venizelos. Ik heb daar weinig vertrouwen in. Als minister van Financien is er weinig zinvols uit zijn koker gekomen. In de besprekingen met de trojka heb ik hem vrijwel niet in beeld gezien, behalve dan als een blaaskaak die raaskalde met nauwelijks zinnige uitspraken en dan steeds op de verkeerde momenten. Dus veel vertrouwen in de man: nee. De onderhandelingen over de vorming van een nieuwe coalitieregering in Griekenland beginnen snel, heeft premier George Papandreou zaterdag gezegd na overleg met president Karolos Papoulias. Papandreou sprak over het zo snel mogelijk in gang zetten van de ,,noodzakelijke procedures''. Voordat hij met het staatshoofd achter gesloten deuren in beraad ging, had Papandreou al laten weten dat politieke consensus cruciaal is om verkiezingen te voorkomen en om het lidmaatschap van Griekenland van de eurozone te beschermen. Papandreou stelde dat een nieuwe regering aan het werk zal gaan om ervoor te zorgen dat het Europese financiële hulpplan voor Griekenland kan worden uitgevoerd. Hij voegde eraan toe dat alle partijen worden betrokken bij de onderhandelingen over de vorming van een eenheidsregering. Het is echter de vraag of de grootste oppositiepartij, Nieuwe Democratie, wil meedoen. Antonis Samaras, leider van Nieuwe Democratie, hamert al de hele tijd op de noodzaak van nieuwe verkiezingen. Ik volg op dit moment Papandreou niet. Dat Griekenland binnen de euro wil blijven en lid wil blijven van de EU kan ik nog wel volgen, maar dat het door hem uitonderhandelde herstelplan met de trojka moet worden geaccepteerd deel ik niet. Het is een slecht plan vanuit het standpunt van Merkel en Sarkouzy c.s. Een noodplan dat niet zal leiden tot het gewenste doel voor de Noord-Europese landen maar het zal ook niet de rust brengen voor Zuid-Europa en daarom zal het moeten worden opengebroken. Gezichtsverlies voor Merkel en Sarkouzy en de andere 15 regeringleiders en Europese bobo's. Ik vrees dat we achteraf zullen moeten vaststellen dat deze aanpak niet het middel is geweest dat ons voor ogen stond en veel geld, tijd en inzet heeft gekost met een negatief resultaat voor ons, de banken en de zwakke eurolanden. De oppositieleider Samaras, van de conservatieve partij Nieuwe Democratie (die Griekenland in de problemen heeft gebracht door boekhoudtrucs toe te passen en fraude te plegen met valse rapportages) weet dat er harde maatregelen noodzakelijk zijn om de economie te hervormen. Hij volgt mijn analyse met zijn stelling dat de afspraken met de trojka de accenten leggen op belastingverhogingen en sociaal onverantwoorde bezuinigingen. Dit zal de bevolking tot armoede drijven en door een afnemende koopkracht zal de economie niet herstellen van de harde klap die het heeft opgelopen. Samaras gaat eerder voor privatiseringen en afslanking van de overheid. Maar ja als je dan kijkt naar een staatsbedrijf als de Griekse spoorwegen, dan slaat de schrik je om het hart. Rond de hoofdstad loopt een eenbaansspoor dat iedere dag weer €3 mln verlies maakt. Er wordt gezegd dat het goedkoper is iedereen die nu met de trein reist met een taxi te vervoeren. Dat zegt mij veel. Al in 2009 hebben de banken Goldman Sachs en JPMorgan Chase de Griekse overheid al eens geadviseerd om een stevig de bezem te halen door het Griekse spoorwegsysteem. Een paar van die adviezen hielden in dat de helft van de ruim 7000 werknemers bij de Hellenic railways te ontslaan en de regering dekking zou bieden voor de helft van de 8 miljard euro die Hellenic railways toen al in het rood zou staan. Inmiddels is die schuld opgelopen tot €13 mrd en staat er geen koper in de rij voor overname.

Bob Traa, een Nederlandse medewerker van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwde 28 maanden geleden al voor de grote financiële problemen van Griekenland. Onder druk van Griekse functionarissen ontbrak zijn analyse echter in een officieel IMF-rapport. De waarschuwing dat Griekenland op een dag mogelijk niet meer aan zijn betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen, en dat dit rampzalige gevolgen voor de rest van Europa zou kunnen hebben, werd niet voldoende serieus genomen, aldus The New York Times. Vijf maanden na de prognose van Traa gingen de alarmbellen alsnog rinkelen. In oktober 2009 onthulde de Griekse premier George Papandreou dat het begrotingstekort van zijn land niet 6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) was, zoals tot dan toe aan Brussel was gemeld, maar ruim 12 procent. Na zijn eerste rapport schreef Traa een nog vernietigender analyse over de financiële positie van Griekenland. Daarin stelde hij dat als Griekenland een bedrijf was geweest, het failliet zou zijn. Financieel deskundigen verklaren in The New York Times dat als Europese leiders eerder werk hadden gemaakt van het verminderen van de schuldenlast van Griekenland en eerder hulp hadden geboden aan landen als Italië en Spanje, Europa nu de grootste problemen achter de rug zou hebben. ,,Door al dat ontkennen en uitstellen, moet nu 85 procent van de schuld van Griekenland worden afgewaardeerd, 50 procent is niet genoeg'', meent hoofdecononoom Willem Buiter van de Amerikaanse bankgigant Citigroup. Dat hebben we dus te danken aan onze Europese politieke elite.

Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietwaardigheid van Cyprus met twee stappen verlaagd. Het bedrijf verwacht dat problemen in de bankensector het land zullen dwingen om steun uit het Europese noodfonds te vragen. De kredietbeoordelaar denkt dat de Cypriotische overheid volgend jaar zijn banken uit de brand moet helpen vanwege hun grote blootstelling aan de Griekse schuldenlast. Moody's wees verder op de moeite die het de regering kost om economische hervormingen door te voeren. De rating van Cyprus werd verlaagd tot Baa3. Moody's waarschuwde dat het oordeel binnenkort verder kan worden verlaagd. Bij een nog lager oordeel wordt het staatspapier van Cyprus als 'rommelobligatie' bestempeld.

Particuliere beleggers waren sinds februari 2009 niet zo negatief gestemd over de economie als nu. Ruim de helft van hen verwacht dat de AEX de komende 3 maanden daalt. De SP die tegen het Europese herstelplan is, is in de laatste peiling van Maurice de Hondt gestegen van 24 naar 27 zetels. Dat is net zoveel als de PvdA (16) en het CDA (11) samen ook hebben.

De onzekerheid over de Europese schuldencrisis treft ook het midden- en kleinbedrijf in de metaal. Dat blijkt uit de nieuwste economische barometer die de Koninklijke Metaalunie heeft gepubliceerd. De uitkomsten zijn voor het eerst sinds 2009 verslechterd ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Ook de vooruitzichten zijn somberder. De sector verwacht nog een lichte groei van de export en de werkgelegenheid, maar voorziet een afname van de binnenlandse afzet. In alle sectoren moeten bedrijven een stapje terug doen ten opzichte van het vorige kwartaal. De zwaarste klappen vallen bij ondernemingen die sterk afhankelijk zijn van de bouw. Ook de sectoren machinebouw en metaalwaren draaien beduidend minder.

Ik ben niet zo goed in de technische analyse, maar moet anderzijds vaststellen dat ik een maand geleden schreef “Hij voorspelt voor de lange termijn een voortzetting van de neergaande trend, waarbij de AEX zelfs onder de 200 punten kan duiken. Voor de korte termijn zit er volgens hem wat meer in het vat en houdt hij rekening met een stand van boven de 300 punten.” Met zijn korte termijn visie scoort Tostrams goed. Dat deed mij besluiten zijn nieuwe visie over te nemen: de AEX laat de kop weer hangen. Volgens Royce Tostrams zijn er signalen dat de geschiedenis zich herhaalt: het huidige beeld lijkt volgens hem namelijk sprekend op het koersverloop van begin 2008. Toen verloor de AEX meer dan de helft van zijn waarde. Momenteel schurkt de index net boven de 300 punten. Daarmee is de daling van eerder dit jaar weer een stukje ingelopen. Maar dat zou wel eens van korte duur kunnen zijn, zo zegt Tostrams. Het 200 dagen-gemiddelde (MA-200) vormt een barrière voor een verdere stijging. Deze weerstandslijn ligt volgens Tostrams op rond de 318, maar zou met 2 punten per week dalen. Nóg een gelijkenis die Tostrams met 2008 ziet is de dalende trendlijn die hij heeft getrokken over alle koersstoppen sinds april. Deze lijn betekent toenemende verkoopdruk. Dan zouden de seinen wel weer eens op rood kunnen springen, denkt Tostrams. Een bear-market is het gevolg. Of de AEX opnieuw de helft van zijn waarde zal verliezen, valt nog niet op te maken. Maar in lijn met 2008, zouden ook nu de beurzen wel weer eens fors kunnen gaan kelderen, zo denkt Tostrams.

De dienstensector in de eurozone is in oktober opnieuw gekrompen. In Duitsland liet de dienstensector de op een na zwakste groei zien sinds juli 2009. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector in de eurozone daalde tot 46,4 van 48,8 een maand eerder. Een stand van boven de 50 geeft groei aan, een stand daaronder duidt op krimp. De Duitse PMI-index steeg tot 50,6 van 49,7 een maand eerder. In september kromp de Duitse dienstensector nog voor het eerst in 2 jaar. Ondernemers in de Duitse dienstensector zijn ook pessimistischer geworden over de vooruitzichten voor de komende 12 maanden. De index voor de verwachtingen zakte naar het laagste niveau in 2,5 jaar. Volgens de ondernemers gingen de orders in oktober voor de derde maand op rij omlaag. Ook zakte de groei van de werkgelegenheid naar het laagste niveau in een jaar. Eerder deze week werd al bekend dat de Duitse industrie in oktober voor het eerst in bijna 2 jaar is gekrompen.

Slotstanden vrijdag 4 november 2011: AEX 301,97 -0,83%, BEL 20 2082,01 -1,88%, CAC 40 3123,55 -2,25%, FTSE 100 5527,16 -0,33%, DAX 30 5966,16 -2,72%, Nikkei 8801,4 +1,86%, Hang Seng 19842,79 +3,12%, All Ords 4342,50 +2,48%, DJIA 11983,24 -0,51%, Nasdaq 100 2356,32 -0,48%, € $1,3792, goud $1754.

Het laatste nieuws is dat verwacht wordt dat vandaag nog Papandreou zijn aftreden bekend zal maken na de kabinetsvergadering, die nu nog gaande is.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.