UPDATE06072013/178 Komkommertijd

Ik ben dit weekend laat met het posten van dit blog. Ik beperk mij deze keer tot enkele hoofdlijnen. De steun voor het kabinet zakt steeds verder weg, volgens Maurice de Hond. VVD en PvdA krijgen samen nog maar 35 zetels in de laatste peiling. Dat is de laagste score sinds de verkiezingen van 12 september vorig jaar en twee zetels minder dan in de enquête van vorige week. In de Tweede Kamer heeft de coalitie nu 79 zetels. De VVD heeft nu nog 20 zetels over bij De Hond, één minder dan vorige week. De PvdA zakte ten opzichte van de vorige peiling van 16 naar 15 zetels. De PVV is wederom de grootste partij met 29 virtuele zetels, 14 meer dan in de Kamer. De SP staat op 24 zetels (plus 9). D66 heeft nu 12 Kamerleden en staat bij De Hond op 17. 50PLUS gaat van 2 naar 11. Uit de peiling blijkt dat de VVD vooral kiezers verliest aan de PVV. De partij van Wilders heeft 11 zetels afgesnoept van de liberalen. De SP profiteert van de teruggang bij de PvdA.

Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) heeft de vooruitzichten voor de kredietwaardering van Portugal verlaagd van stabiel naar negatief. S&P maakt zich zorgen over de politieke onrust in Portugal na het vertrek van twee ministers deze week. In maart verhoogde S&P de outlook van Portugal juist nog naar stabiel. De rating werd gehandhaafd op BB/B. Volgens S&P wordt door het vertrek van de ministers de toch al uitdagende politieke besluitvorming in Portugal nog verder bemoeilijkt. De toenemende politieke onzekerheid kan een geplande schuldenemissie van Portugal ontsporen en ervoor zorgen dat het loskomen van de Europese noodsteun door het land in gevaar komt, aldus S&P. De Portugese minister van Financiën Vitor Gaspar trad begin deze week af omdat hij van mening is dat er onvoldoende steun is onder de bevolking voor de bezuinigingen. De minister van Buitenlandse Zaken Paulo Portas kondigde een dag later zijn vertrek aan. Dit zorgde voor flinke onrust op de beurzen. Europees Commissaris Olli Rehn kondigde aan Portugal te gaan helpen met het aanzwengelen van de economie. Kennelijk heeft S&P daar weinig vertrouwen in. Er staat in Brussel nog voor €16 mrd aan structuurfondsen beschikbaar. Dat geld zou gebruikt kunnen worden voor nieuwe impulsen om de door extreme bezuinigingen in Griekenland, Portugal, Cyprus, Ierland en misschien ook wel Frankrijk, Italië en Spanje in een economische crisis geraakte zwakke eurolanden uit het slop te trekken. Maar Merkel en Rutte denken daar anders over. Die willen het geld van de structuurfondsen voegen bij de €8 mrd voor landen met een jeugdwerkeloosheid van >25%. De Noord-Europese landen hebben zich, onder aanvoering van Merkel en Rutte, bereid verklaard hoogopgeleide technici uit die landen naar hier te halen. Dit is heel erg en heel slecht voor de Europese gedachte. Kansen om de economie in de zwakke landen aan te zwengelen worden hier de grond in geboord. Ik heb al eerder geschreven dat de hoge jeugdwerkeloosheid een onderdeel is van een veel groter probleem. Dat is de concurrentiepositie van de zwakke landen door de financieel/economische crisis. Je kunt de jeugdwerkeloosheid niet oplossen zonder de hele werkeloosheid aan te pakken, anders wordt het gewoon schuiven: jongeren aan het werk, ouderen achter de geraniums. De (jeugd)werkeloosheid is het gevolg van een krimpende economie en gebrek van vertrouwen bij het bedrijfsleven en consumenten. Dat gebrek aan visie bij de politiek is het grote probleem. Het openzetten van de grenzen voor hoogopgeleide technische afgestudeerden uit de zwakke Zuid-Europese landen komt Rutte goed uit: wij hebben 71.000 vacatures voor technisch personeel. Maar als Rutte en Merkel hun plannen doorzetten draaien ze het Europa van de toekomst de nek om en wordt de prijs die we betalen uiteindelijk onbetaalbaar.

De noordelijke eurolanden hebben deze week een nieuwe renteverlaging door de Europese Centrale Bank (ECB) geblokkeerd. ECB-hoofdeconoom Peter Praet zou voor de rentevergadering van vorige week donderdag met steun van ECB-president Mario Draghi een voorstel voor een renteverlaging van 0,5 naar 0,25 procent hebben voorbereid. Onder meer de Duitse centralebankpresident Jens Weidmann en zijn Nederlandse collega Klaas Knot zouden zich echter tegen het voorstel hebben verzet. In totaal waren volgens Der Spiegel zeven ECB-bestuurders, vooral uit noordelijke eurolanden, tegen de nieuwe renteverlaging, waarna uiteindelijk unaniem werd besloten de rente op 0,5 procent te houden. Er werd ook met algemene stemmen besloten om aan te geven dat de rente nog een aanzienlijke tijd op of onder dat niveau zal blijven. De vraag voor mij is of hier sprake is van wijs beleid. Het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) kan namelijk de economische crisis in de eurozone niet oplossen. Daarvoor zijn structurele hervormingen en strengere begrotingsafspraken noodzakelijk. Dat stelt de Duitse centralebankpresident Jens Weidmann. ,,Monetair beleid heeft al veel gevolgen van de crisis opgevangen, maar het kan de crisis zelf niet verhelpen'', aldus de president van de Bundesbank, die net als zijn collega's uit de andere eurolanden deel uitmaakt van het ECB-bestuur. ,,De crisis heeft structurele tekortkomingen aangetoond, daarom zijn er structurele oplossingen nodig.'' Naast economische hervormingen moet strengere Europese controle op begrotingen er volgens Weidmann toe leiden dat er een einde komt aan de garantie dat landen met financiële problemen altijd uit de brand worden geholpen. ,,We moeten ervoor zorgen dat een faillissement mogelijk is zonder het financiële stelsel te bedreigen. Alleen dan raken we echt af van de impliciete garantie voor landen.'' De ECB is er het afgelopen jaar in geslaagd de rust op de Europese financiële markten enigszins terug te laten keren. Met de belofte dat eurolanden die zich aan de voorwaarden van Europese hulpkredieten houden, ook door de ECB financieel worden gesteund zorgde de centrale bank voor een vangnet. Daardoor maken marktpartijen zich minder zorgen over de toekomst van de euro en konden de rentes op staatsleningen van landen als Italië en Spanje dalen. Zij kregen op die manier wat meer ademruimte bij de aanpak van hun economie. De ECB steunt de Europese economie ook door omvangrijke leningen aan banken en door de bijzonder lage rente. ECB-president Mario Draghi benadrukte deze week expliciet nog eens dat de rente nog een aanzienlijke tijd laag zal blijven. Weidmann is een van de meest kritische ECB-bestuurders. Hij vreest dat er door de interventies van de centrale bank te weinig druk staat op overheden om het juiste economische beleid te voeren en hun overheidsfinanciën onder controle te houden.

De groei van de internationale economie valt dit jaar nog iets zwakker uit dan eerder gedacht. Vooral in opkomende economieën is de vooruitgang minder sterk dan verwacht, zegt Christine Lagarde. Komende dinsdag komt het IMF met de bijgestelde prognose. Voor de Britse economie stelt het IMF de prognose bij van 0,7% naar 1,0%.

In blog 177 heb ik me kritisch geuit over 2 bankiers met een goede staat van dienst, die zich mijns inziens, nogal ongenuanceerd hebben uitgesproken over het beleid van dit kabinet. Ja, dat is waar. Het beleid met als doel 'sterker uit de crisis te komen' is veel te simpel van aanpak. Op een aanpak met bezuinigen wordt het doel nimmer bereikt. Ik ga voor een slimmer beleid namelijk door hoognodige hervormingen op meerdere terreinen door te voeren, niet later maar nu. De afgesloten akkoorden met sociaal/maatschappelijke instituties moeten worden opgezegd, zodat de regering, liefst van een andere samenstelling dan het huidige, met een veel breder draagvlak, een Kabinet van Nationale Eenheid, hervormingen door gaat voeren die een inverdieneffect hebben. Dus de samenleving gereed gaan maken voor een herstart van de Nieuwe Wereld door de starters-generatie. Dan pakken we 3 zaken tegelijk aan: we hervormen op een zodanige wijze dat we met minder geld een efficiënter product kunnen leveren tegen een concurrerender prijs. En wat niet onbelangrijk is: er ontstaat een nieuw perspectief. De hoognodige zuurstof stroomt uit zichzelf de economie in. Maar die theorie vergt wel veel kennis en inzicht. Dit alles vanuit een Nederlands standpunt. De vraag blijft wel: wat komt er van Europa terecht en blijft de Muntunie bestaan? Het wordt de allerhoogste tijd dat al die bewindsmannen die in de media vertellen dat ze het zo goed doen, worden terechtgewezen. En de minister-president moet zich realiseren dat zijn alom aanwezige glimlach irritant is geworden.

Kort Nieuws

De woningmarkt vormt volgens Europese Centrale Bank-directeur Jörg Asmussen het grootste probleem van de Nederlandse economie. ,,Ik begrijp dat er aan wordt gewerkt. Maar het oplossen van problemen in de huizenmarkt duurt jaren". Wil de economie in Europa weer op gang komen, dan is het belangrijk dat de kredietverlening van banken verbetert. Bedrijven kunnen nu soms lastig een lening krijgen. In Nederland vormen de hypotheken momenteel een enorme belasting van de bankbalansen.

Populistenleider en voorman van de PVV, Geert Wilders, is voornemens een grote demonstratie tegen het beleid van het kabinet Rutte/Asscher te gaan organiseren op 21 september op het Plein voor het 2e Kamergebouw in den Haag. “De mensen hebben schoon genoeg van het non-beleid van Rutte en zijn PvdA-vriendjes.

Er klopt iets niet met de peiling van de Hond en zijn toelichting op de kengetallen van vorige week zondag. Daarin schrijft hij dat nog maar 62% van het electoraat dat VVD heeft gestemd dat nu nog zou doen. Bij de PvdA zou de aanhang zijn geslonken naar 58%. Ik denk dat de kiezers die strategisch hebben gestemd teleurgesteld zijn vertrokken. Maar als ik kijk naar de cijfers van de wekelijkse peiling van de Hond dan zie ik heel andere cijfers: de VVD daalt van 41 naar 20 zetels en dat is een teruggang naar 48,7% en bij de PvdA van 38 naar 16 is dat 39,4%. Zo op het oog dramatische cijfers, alleen ze sporen niet: de verschillen bij de VVD van 62% naar 48% en bij de PvdA van 58% naar 39% zijn veel te groot.

De $ doet het goed tegenover de €: 1,2857, goud wordt aangeboden.

De trojka is tevreden over de wijze waarop de Griekse regering orde op zaken hebben gesteld. Daarvoor krijgen ze €8,1 mrd noodhulp, waarmee ze hun schuld aan de West-Europese banken kunnen terugbrengen.

De Duitse export is in mei onverwacht gekrompen met 2,4%. De omzet van de 500 grootste bedrijven in Duitsland is daarentegen in 2012 met 6,3% gestegen.

Slotstand indices 5 juli 2013/week 27: AEX 352,53; BEL 20 2.539,40; CAC 40 3.753,85; DAX 30 7.806,00; FTSE 100 6.375,52; SMI 7.781,98; RTS (Rusland) 1268,59; DJIA 15.135,84; Nasdaq 100 2.963,219; Nikkei 14309,97; Hang Seng 20854,67; All Ords 4826,40; € $1,2835; goud $1223,80 dat is €30.674,20 per kg, 3 maands Euribor 0,217%, 10 jarig 2,092%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , . Bookmark de permalink.