UPDATE06062015/275 Dijssel blijft Mister Euro?

Het aantal bezoekers op deze blog bedroeg in mei 3.187, die 45802 hits scoorden.

Morgen ontvangt bondskanselier Merkel in Slot Elmau in Beieren de zeven leiders van de geindustialiseerde landen van de VS, Japan, Canada, Frankrijk, Engeland en Italië voor een bijeenkomst van de G7. Vorig jaar werd Poetin niet meer uitgenodigd mee te discussiëren met de neoliberale regeringsleiders. Merkel stelde deze week nog dat zij het 'onvoorstelbaar' vindt dat Poetin binnenkort weer voor de G7 wordt uitgenodigd. Maar lang niet iedereen is het daarmee eens, zoals Helmut Schmidt en werkgeversvoorzitter Eckhard Cordes. In die hoek is te horen dat Poetin binnen handbereik moet blijven omdat getwijfeld wordt of de G7 zonder Poetin in staat is wereldproblemen op te lossen. Merkel wil wel met Poetin in gesprek blijven in de G20 over Iran, Irak, Syrië en de CO2/klimaatproblematiek. De G7 top gaat zich beperken tot het gelijkzetten van de klokken van de Westerse mogendheden, niet om mondiale problemen aan de pakken. De vraag is dan of voortbestaan van de G7 nog wel zinvol is.

Het kabinet acht de kans zeer groot dat Dijssel voor vier jaar wordt herkozen als voorzitter van de Eurogroep. Er zou bij de 18 eurolanden voldoende vertrouwen zijn dat hij in staat is de Europese staatsfinanciën in de komende vier jaar in goede banen te leiden. Daarvan ben ik in het geheel niet overtuigd, het tegendeel zelfs. Hij is daarvoor onbekwaam. Ja, op financieel technisch vlak scoort hij wellicht een ruime voldoende maar als ik kijk hoe hij handelt met het Griekse dossier dan scoort hij een dikke onvoldoende. Hij is in mijn ogen een dienaar van de financiële instellingen, die volstrekt geen oog heeft voor de inhumane gevolgen die het neoliberale beleid, dat de eurogroep uitvoert, veroorzaakt. Stel, dat Dijssel uit politiek oogpunt toch wordt verkozen dan moet de Eurogroep wel worden uitgebreid met drie commissarissen, die de opdracht krijgen het beleid van de Eurogroep te toetsen op de sociaal/maatschappelijke gevolgen voor de burgers. Onbegrijpelijk, gebrek aan leiders met een bredere visie? Ik kan het niet anders duiden. Hier toont de EU haar zwakte: het ontbreken van een politieke Unie met een bredere basis dan de financieel/economische doeleinden die ondergeschikt worden gemaakt aan de neoliberale basisvoorwaarden. Dijssel heeft in eigen hand zijn hand zwaar overspeeld met het ontslag op staande voet van de topman van de NS, Timo Huges, een man die voor zijn beleid alom werd gewaardeerd. Hij slaagde erin in betrekkelijk korte tijd de spoorfamilie weer gemotiveerd te krijgen en de belangen van de reizigers weer bovenaan het prioriteitenlijstje te krijgen. De reizigersorganisatie Rover spreekt lovend over hem. Dijssel slaat de plank mis. De grote fout van politiek den Haag is om een staatsbedrijf de vrije markt op te sturen en vervolgens opdracht geeft aan de NS een aanbesteding uit te schrijven voor het openbaar vervoer in Limburg waar de NS zelf ook voor mag inschrijven. Iedere aanbesteding in de vrije markt betekent 'oorlog', betekent dat er vals spel gespeeld wordt, betekent dat er bedrijfsspionage plaatsvindt, betekent dat wetten en afspraken selectief worden nageleefd. Dijssel vindt dat de NS, als staatsbedrijf, een voorbeeldfunctie moet uitdragen, Als je dat wilt moet je geen verdienmodel verlangen dat is geënt op de vrije markt regels. Het is het één of het ander, niet beiden, die keuze moet de politiek maken. De harde uitspraken die hij bezigde tonen aan dat hij die afweging niet heeft gemaakt. Dom, gewoon heel dom. De NS ziet een bekwame topman de laan uit worden gestuurd. 

De Griekse premier Tsipras heeft de uitgestoken hand van de EU en het IMF om het land te elfder ure van een faillissement te redden, keihard afgeslagen. In een bevlogen speech voor het parlement in Athene noemde Tsipras de voorwaarden van EU, IMF en ECB om de geldkraan weer open te draaien ’absurd en niet realistisch’. „De regering kan niet instemmen met onredelijke voorstellen die een verwoestende uitwerking hebben op gepensioneerden en Griekse gezinnen. Dit moet van tafel. ”Hij wil zijn verkiezingsbeloftes niet breken en niet korten op de pensioenen, geen ambtenaren ontslaan, de ontslagbescherming herstellen en vrije cao-onderhandelingen weer invoeren. Volgens Tsipras zal hij ’niet buigen voor chantage’. Eerder deze week werd duidelijk dat de linkervleugel van Tsipras’ Syriza-partij niets zag in de voorstellen, die er uiteindelijk toe moeten leiden dat Griekenland weer uit de schulden komt. Tsipras deelt die visie dus. Om druk op de onderhandelingen te zetten betaalde Griekenland gisteren niet een aflossing van €300 mln aan het IMF, terwijl dat geld er nog net was. Athene wil de volle €1,6 mrd die het in juni is verschuldigd aan het IMF eind deze maand aflossen, als er tenminste een akkoord ligt over nieuw geld want zelf zijn ze bijna platzak. Alleen Zambia deed ooit zoiets dergelijks. Het is wel een bestaande optie bij het IMF. Terwijl de Europese Unie van Griekenland lijkt af te willen beweegt het Zuid-Europese land zich in de richting van Rusland. Hij weet dat Merkel de gastvrouw is van de G7 samenkomst en dat deze ontwikkeling een zwakke binnenkomer is. De Griekse premier speelt een spelletje blufpoker met de Europese Unie en de Eurogroep. Kort nadat de Europese Unie liet weten dat Griekenland naar meer hulp kon fluiten als het niet hervormt, belde Tsipras met Vladimir Poetin. Tsipras en Poetin spraken twee maanden geleden al met elkaar, maar toen zeiden ze allebei dat er niet gesproken was over een mogelijk reddingspakket voor de Grieken. Ik verwacht ook niet dat dat nu wel speelt. De Russen steken zeker geen geld in Griekenland dat vervolgens wordt gebruikt om de geldschieters te betalen. Waar, zowel Rusland als Griekenland wel baat bij kunnen hebben is de aanleg van pijpleidingen voor Russisch gas door Grieks grondgebied. Daarover loopt een afspraak voor een volgend gesprek voor 18 tot 20 juni in Sint-Petersburg. Toen de twee elkaar in april spraken was de Europese Unie bang dat Tsipras zou toezeggen dat hij het Europese sanctiebeleid (in verband met de inlijving van de Krim) zou dwarsbomen. Op dat moment bleken die zorgen nog onterecht. Europese lidstaten zullen nu ongetwijfeld vrezen dat het die kant wél opgaat. Het aanleggen van Russische pijpleidingen door Grieks grondgebied is natuurlijk ook een powerplay van Poetin. Hij hoopt daardoor de macht van Rusland te vergroten. Daarbij komt dat Rusland met zijn olie voet aan wal krijgt aan de Middellandse Zee. Aangezien Griekenland alle financiële steun kan gebruiken is het niet eens zo heel gek dat Tsipras daar mogelijk mee akkoord gaat. Het gevolg: Griekenland en Rusland krijgen een steeds hechtere relatie. Hoe deze confrontatie tussen Brussel en Athene afloopt hangt af van de wijsheid van de mensen die aan het roer staan. Brussel zal een stap moeten gaan zetten, voorwaarts dan wel achterwaarts. Ik hou er ook rekening mee dat ze een stap zijwaarts zullen zetten, dan wel pas op de plaats maken en afwachten hoe de financiële markten gaan reageren. Juist voor het op het net zetten van dit blog kwam naar buiten dat dat in de wandelgangen van het kasteeltje in Elmau, een dag voor de aanvang van de G7 bijeenkomst, zware druk is gezet op de Europese vertegenwoordigers Duitsland en Frankrijk om het Griekse drama op te lossen, zodat daaruit geen negatieve mondiale gevolgen gaan voortkomen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Francois Hollande hebben afgesproken komende woensdag in Brussel verder te spreken met de Griekse premier Alexis Tsipras, melden Griekse woordvoerders. Merkel en Hollande zouden een positief telefoongesprek gehad hebben met de Griekse premier. Woensdag moet gaan blijken in hoeverre de Grieke politieke leider die zijn eigen hervormingsplannen heeft bekendgemaakt en de Franse- en Duitse regeringsleiders dichter naar een deal kunnen komen over het verstrekken van de laatste tranche van het toegezegde steunpakket aan Griekenland. Laten we ophouden met onszelf wijs te maken dat met de uitbetaling van de laatste tranche van €7,2 mrd, de problemen zijn opgelost. Hooguit keert er enige rust terug voor de zomermaanden. Maar aan de Griekse problemen verandert dat niets. De Griekse economie gaat daar niet beter van draaien. De Grieken geraken steeds verder in een diepe put als de geldschieters nog meer geld aan de Grieken gaan lenen. Nog meer geld lenen is een negatieve optie voor alle partijen die erbij betrokken zijn. De terugbetaling van alle schulden moet nu eerst worden stilgelegd, zodat de Grieken weer enige lucht ontstaat. De hoogste prioriteit moet een herstart van de Griekse economie zijn. Daar moeten Europese subsidies in gestoken worden, zodat ze uit de krimp kunnen komen. En daarna moet er een schuldsanering gaan plaatsvinden waarbij €80 mrd wordt kwijtgescholden en alle korte en lange schulden die dan nog resteren in een lange termijn afbetalingsschema worden gestopt. Voor alle leningen wordt de rente verlaagd naar een vaste lage rente (wij betalen nu 1% voor 10 jarig Staat). De Grieken hebben heel snel Marschallhulp nodig, hopelijk dringt dat door tot diep in Brussel. En daar moet Dijssel niet mee worden belast.

Kredietbeoordelaar Moody's is negatiever geworden over de economie van Finland. Het meest noordelijke euroland behoudt weliswaar zijn hoogste kredietstatus AAA, maar Moody's heeft het vooruitzicht van 'stabiel' naar 'negatief' bijgesteld. Moody's gaf het oplopende begrotingstekort en de toenemende schuldenlast op als reden voor de zwakkere vooruitzichten. Finland kampt al langere tijd met een periode van lage economisch groei, stelt Moody's. Het verwacht dat de Finse economie dit jaar veel minder hard groeit dan eerder voorspeld. Al eerder werd bekend dat de Finse economie veel last heeft van de aan Rusland opgelegde sancties over en weer. Eerder verlaagde kredietbeoordelaar Fitch ook al de vooruitzichten voor Finland naar negatief, al behield het land wel zijn AAA-status. Beoordelaar Standard & Poor's ontnam Finland eerder wel de hoogste kredietstatus.

Ik beweer al enige tijd dat de koopkrachtplaatjes die het beleid van dit kabinet moeten ondersteunen, niet realistisch zijn. Het is niet meer dan gefreubel in de marge. Het NIBUD komt met heel andere cijfers: een kwart van de mensen in Nederland heeft de afgelopen drie jaar zijn inkomen fors zien dalen. De belangrijkste redenen voor deze achteruitgang zijn werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of een andere baan met minder salaris. Bij de meeste mensen in die groep daalde het inkomen tussen de 15% en 30%. Bijna de helft komt na de inkomensterugval moeilijk rond en is de grip op zijn financiën kwijt. Dit blijkt uit het onderzoek 'Minder Geld, hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling' van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Hieruit komt naar voren dat “mensen die zich niet voorbereiden op een terugval twee keer zo vaak financiële problemen krijgen als mensen die zich wel voorbereiden”. Zonder voorbereiding komen ze na de terugval moeilijker rond, hebben ze minder grip op de financiële situatie en hebben ze meer betalingsachterstanden. Werkloosheid is bij 35% de reden voor de forse inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of langdurige ziekte bij 18% en een andere baan met lager salaris bij 16%. Twee op de vijf mensen heeft zich voorbereid op de inkomsten terugval. Zij deden dit door minder uit te geven, abonnementen en contracten op te zeggen, de financiën op een rij te zetten en extra te sparen. Laten we de koopkrachtplaatjes die Dijssel presenteert maar in de prullenmand gooien. Ze zijn van nul en gener waarde. 

PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid heeft opnieuw een Kamerdebat over de problemen rond het persoonsgebonden budget in de zorg overleefd. Aan het einde van een lang debat bleek dat Van Rijn niet alleen het vertrouwen heeft van de regeringspartijen VVD en PvdA, maar ook van de 'constructieve' oppositiepartijen D66, ChristenUnie en de SGP. SP, CDA en GroenLinks dienden samen een motie van wantrouwen in, maar die kreeg met steun van de PVV en enkele kleinere partijen niet meer dan 49 stemmen. Toch was het geen gemakkelijk debat voor Van Rijn. Vooral D66 en het CDA hadden de spanning in de afgelopen weken laten oplopen. Van Rijn zou door kunnen met steun van de coalitiepartijen, maar een motie van wantrouwen van de hele oppositie zou wel erg pijnlijk voor 'm zijn geweest. Zo ver kwam het dus niet. Van Rijn ging in het debat – het zesde over de problemen met de uitbetaling van pgb's – diep door het stof. Hij erkende dat er fouten zijn gemaakt, dat de invoering onzorgvuldig was en dat hij politiek verantwoordelijk is. Hij gaf ook toe dat het achteraf gezien niet goed was de veranderingen bij het pgb per 1 januari in te laten gaan. Van Rijn had in maart al excuses aangeboden voor de chaos en deed dat nu opnieuw. Maar wat schieten we daar mee op? Hij was in het najaar al van alle kanten gewaarschuwd dat de door hem voorgestelde hervormingen onuitvoerbaar waren en een veel langere voorbereidingstijd zouden vragen. Maar de staatssecretaris wist het allemaal beter. Hij zou wel eens laten zien hoe hij dat complexe probleem zou uitvoeren. Hij onderschatte volledig de gevolgen van gehanteerde systemen die niet op elkaar waren ingesteld. Verder blijkt er onvoldoende kennis te zijn bij de mensen die het nieuwe project moeten uitvoeren. Binnen de korst mogelijke termijn ontstond er een enorme chaos. Van Rijn bleef maar in de Kamer tegen de oppositie zeggen dat hij alle touwtjes in handen had en dat binnen enkele weken de problemen zouden zijn opgelost. Achteraf blijkt deze bewindspersoon niet altijd de Kamer juist te hebben geïnformeerd. Hij heeft zelfs data gemanipuleerd. Van Rijn ontkent dat natuurlijk want dat zou het einde hebben betekend van zijn politieke carrière. Daarom hield Van Rijn vol dat hij de Tweede Kamer niet onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd en dat het met de problemen bij de uitbetaling van de pgb's door de Sociale Verzekeringsbank stap voor stap beter gaat. Dat laatste mag dan waar zijn, na 5 maanden, maar of het juist is dat 95% van de pgb-dossiers, die op alle onderdelen zijn goedgekeurd, op schema worden uitbetaald, kon hij niet hard maken. Evenmin kon hij aangeven hoeveel tijd hij nog nodig heeft voordat alle aanvragen zijn behandeld. Twee zaken vragen hier om een nadere beschouwing. Op de eerste plaats de uitspraak van zijn partijgenoot Wouter Bos dat van Rijn een uiterst bekwame bewindsman is en, die dag en nacht werkt en voor zo'n akkefietje niet naar huis kan worden gestuurd. En dan Lodewijk Asscher die niet ontkende dat er van alles fout is gegaan met de pgb's, maar dat van Rijn een uiterst bekwame bestuurder is, in wie je vertrouwen kunt hebben dat hij die klus gaat klaren. Hoe dan wel en binnen welke tijd, daarop blijft ook hij het antwoord schuldig. Ook over hoeveel kwetsbare mensen nog in grote onzekerheid verkeren over het uitblijven van een pgb-uitkering, spreken zowel van Rijn, Asscher, de VVD, de PvdA en D66 niet. Dat moet maar op de koop toe worden genomen. Ja, zegt Asscher 'hij werkt zo hard' en 'hij weet hoe de problemen opgelost kunnen worden'. Aan dat laatste twijfel ik, net als zijn bestuurlijke bekwaamheid daartoe. Van Rijn is een heel eigenwijze man die zelf vindt dat hij die klus kan klaren, ondanks dat hij al twee keer zijn excuses heeft moeten aanbieden in de Twee Kamer en zijn uitspraak dat hij achteraf moet bekennen dat het project op 1 januari niet gereed was om op te starten. En toch drukte hij dat door na alle waarschuwingen die hij had gekregen. De SP, de PVV en het CDA bleven in het debat ongenadig harde kritiek leveren. „Voor excuses kopen we helemaal niks. De staatssecretaris zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten opstappen”, zei Renske Leijten (SP) aan het einde van het debat. Van Rijn komt deze zomer met een 'verbeternota' om het allemaal wat simpeler te maken waardoor de afhandeling soepeler kan gaan verlopen. Een andere zaak is de politieke positie van D66. Die stemde niet mee met de oppositie inzake een motie van wantrouwen. Dat is uiterst vreemd omdat eerder D66 fel gekant was tegen het beleid van van Rijn. Het werd interessant toen naar buiten kwam dat D66 deze week een gesprek heeft gehad met Dijssel over de begroting 2016. Eerder hadden de beide coalitiepartners al laten weten achter deze staatssecretaris te blijven staan. Die meerderheid zou te dun zijn om deze bewindsman overeind te kunnen houden. Niet wordt uitgesloten dat Rutte en Samsom druk op Dijssel hebben uitgeoefend om Pechtold over de streep te trekken niet mee te stemmen met de motie van de oppositie, en dat daarbij financiële toezeggingen zijn gedaan aan D66 in het kader van begrotingsvoorstellen 2016. Want …. het voortbestaan van dit kabinet zou anders op het spel komen te staan. Als D66 zich door het kabinet heeft laten omkopen, zou ik daar grote problemen mee hebben, gezien de gebeurtenissen bij de FIFA, deze week, waar met smeergeld mensen over de streep werden getrokken bij besluitvorming. Frauduleus handelen noemen we dat.

De euro steeg donderdagochtend flink tot boven de $1,13, het hoogste niveau sinds halverwege mei. De oplopende obligatierentes in de EU-landen gaven de Europese munt een steuntje in de rug. De rente op een tienjarige Nederlandse staatslening klom 1,105%, het hoogste punt in zeven maanden, maar sloot de week af op 1,067. De rente op een vergelijkbare Duitse staatslening steeg tot 0,95%. Aanleiding voor de oplopende obligatierentes was volgens handelaren de toegenomen zorgen over Griekenland. De Griekse delegatie wees het allerlaatste compromisvoorstel van het onderhandelingsteam van ECB, IMF en Europese Commissie af. Het werd afgedaan als neoliberale dictaten en misdadig voor het Griekse volk. Daarnaast wezen handelaren erop dat veel partijen hun shortposities sluiten vanwege de opmerkingen van ECB-president Draghi woensdag zich niet druk te maken over de volatiliteit op de financiële markten en de inflatie volgend jaar verder zal aantrekken. Voor de lange termijn houden de meeste marktpartijen er vooralsnog rekening mee dat de euro op de lange termijn de weg omlaag weer zal inslaan. De euro sloot de week af op 1,1113.

Zakenbank HSBC heeft een schikking getroffen van €38 mln vanwege witwaspraktijken bij de Zwitserse tak van de bank. Het bedrag van CHF40 mln is de hoogste boete die de autoriteiten in Genève ooit uitdeelden. HSBC zou te weinig hebben gedaan om witwassen tegen te gaan bij het Zwitserse onderdeel van de bank. Op 18 februari deden de autoriteiten een inval bij de kantoren van HSBC in Genève. Aanleiding voor de inval vormden onthullingen van diverse buitenlandse media, die op basis van gelekte documenten stelden dat HSBC in Zwitserland illegale activiteiten van wapenhandelaren oogluikend toestond en vermogende cliënten hielp met belastingontwijking. Het gaat om een schikking. Genève staakt het onderzoek in ruil voor de boete. Volgens hoofdonderzoeker Olivier Jornot is dit de laatste keer dat HSBC er met een schikking vanaf komt. HSBC stelt dat de bank noch het personeel verdacht wordt van strafbare feiten.

Eerder afgelopen week positioneerde Dijssel zich in het Griekse dossier. Als Griekenland te veel hervormingsvoorstellen uitsluit, zei hij, dan wordt het onmogelijk de begroting in balans te brengen en de economie terug op de rails te zetten. Woensdag had hij in Brussel overleg gehad met de Griekse premier Alexis Tsipras en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker over de Griekse schuldenkwestie. Die gesprekken liepen goed, maar resulteerden niet in een akkoord voor het allerlaatste eindbod van de geldschieters (de eurolanden, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds) voor hervormingen in ruil voor financiële steun. De reacties uit Athene op het eindbod van Brussel waren helder: absurd en onaanvaardbaar. De Griekse premier verwees de bezuinigingsvoorstellen van Brussel met harde bewoordingen naar de prullenbak. "We kunnen niet instemmen met onrealistische eisen. De voorstellen van Brussel waren een onaangename verrassing voor ons," zei Tsipras in het Griekse Parlement. Hij riep alle partijen op om achter de onderhandelaars te blijven staan. Hij hoopt dat de schuldeisers de plannen weer terugnemen, volgens de Griekse regeringsleider waren alleen de eigen voorstellen realistisch om een overeenkomst te bereiken. Daarmee zijn we weer terug bij af. De Griekse regering kan nieuwe verkiezingen dan wel een referendum uitschrijven als de internationale geldschieters hun eisen niet matigen. Dat heeft de onderminister van Sociale Zaken, Dimitris Stratoulis gezegd. „De geldschieters willen harde maatregelen opleggen. Als ze deze chantage van de regering niet inslikken, moeten we alternatieven zoeken.

Bij FrieslandCampina gaat het mes flink in de organisatie en verdwijnen in de komende drie jaar 335 tot 375 banen. De banen verdwijnen op productielocaties in Beilen en Leeuwarden. In Beilen, waar voornamelijk kindervoeding en ingrediënten worden geproduceerd, zullen 210 tot 230 van de in totaal 767 arbeidsplaatsen vervallen. Bij FrieslandCampina in Leeuwarden, waar hoofdzakelijk gecondenseerde melk wordt gemaakt, zullen de komende drie jaar tussen de 125 en 145 van de huidige 852 arbeidsplaatsen verdwijnen. Bij het concern werken in totaal circa 22.000 mensen.

Het Internationaal Monetair Fonds wil dat de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, tot de eerste helft van 2016 wacht met zijn eerste renteverhoging sinds 2006, ondanks dat de cijfers over mei spreken van een krachtig herstel. Dat maakte het IMF, die opnieuw zijn prognose voor de economische groei in de VS verlaagde, bekend. Het IMF stelde ook dat de dollar wat te sterk in waarde is gestegen en dat een verdere opwaardering schadelijk is voor de Amerikaanse economie. ,,De Fed moet zijn beleid blijven afstemmen op macro-economische gegevens en zijn eerste renteverhoging uitstellen totdat er duidelijker signalen zijn van loon- of prijsinflatie dan nu het geval is'', aldus het fonds. De sterkere dollar, dalende investeringen in de energiesector en een havenstaking in het westen van de VS zullen de economische groei dit jaar drukken tot 2,5%, meent het IMF. Eerder voorzag het fonds een groei van 3,1%. De nieuwe raming is gelijk aan de prognose van de Fed. Voorzitter Janet Yellen zei op 22 mei nog de rente naar verwachting later dit jaar te kunnen verhogen, als de economie zich ontwikkelt als voorzien. Yellen wil onder meer een aanhoudend herstel van de arbeidsmarkt zien en een stijging van de inflatie naar ongeveer 2%. In april was de inflatie 0,1% op jaarbasis, de kleinste stijging in ruim vijf jaar. Het IMF verwacht niet dat de lonen en de consumentenprijzen ,,plotseling in een stroomversnelling'' zullen geraken.

Ons pensioenstelsel is een gedrocht en moet snel worden hervormd, maar dit kabinet gaat dat niet doen. Dat maakt columnist Martin Visser op uit de woorden van staatssecretaris Jetta Klijnsma, van Sociale Zaken.

De nasleep van de woekerpolisaffaire zit het herstel van met name levensverzekeraars dwars. Dat concludeert het Centraal Planbureau naar aanleiding van hun Financiële Risicorapportage 2015. De onzekerheid over nieuwe claims en de onduidelijkheid over de omvang van eventuele compensaties hangen, volgens het CPB, als een schaduw boven de sector. Het planbureau stelt dat levensverzekeraars een beperkte mogelijkheid hebben tot herstel. Net als bij pensioenfondsen zorgt de lage rente voor waardedaling van verplichtingen van levensverzekeraars ten opzichte van de waarde van beleggingen in obligaties. De premie-inkomsten dalen, maar daartegenover valt een evenredige kostenbesparing nauwelijks te realiseren, meent het CPB. Ook herstel door middel van schaalvergroting lijkt lastig. Volgens het rapport zit de economie van Nederland en ook Europa op een pad van gematigd herstel. De onzekerheid over de gezondheid van het Europees bankwezen is weggenomen. ,,De situatie in Griekenland blijft zorgelijk, maar de financiële markten reageren vooralsnog minder extreem dan in 2012", aldus het planbureau. Wel neemt door strengere regels voor de financiële sector het risico van schaduwbankieren toe. Het CPB benadrukt daarnaast dat een ,,langdurig ruime monetaire beleid" de prikkel voor overheden wegneemt om te hervormen. Het CPB verwacht dat de beursgang van ABN AMRO de structuur van de Nederlandse sector zal veranderen. Dat zal de efficiëntie van de sector ten goede komen. De jaarlijkse risicorapportage van de financiële markten wordt op verzoek van de Tweede Kamer sinds 2012 door het CPB opgesteld.

Consumptie in VS in april stagneerde, groei industrie VS in mei trekt aan. De RABO bank denkt mee …..bij het bepalen van het toekomstige rentebeleid kregen de beleidsmakers bij de Federal Reserve recent cijfers over de Amerikaanse economie te verwerken die tot het nodige denkwerk zullen leiden. Dat stellen economen bij de Rabobank. Volgens hen wijst de daling van de kerninflatie in de VS er niet op dat de loondruk van werknemers aan het toenemen is, waardoor de FED de rente laag kan houden. Aan de andere kant lieten de Amerikaanse productiecijfers een positief beeld zien, waarbij de ISM-index licht toenam, maar nog niet duidt op een sterke groei van de economie in de VS, menen de economen. Zij houden er rekening mee dat op basis van de laatste macrocijfers de FED naar verwachting pas aan het eind van het jaar in actie zal komen met een eerste rentestap. Daarmee stijgt de euro in waarde tegenover de dollar.

In blog /274 schreef ik al over een uitspraak van twee economen van linkse komaf, de heren Vermeend en van der Ploeg, dat het actieplan van de Europese Commissie om legale belastingontwijking van internationale bedrijven en fiscale concurrentie tegen te gaan de prullenbak in moet. De voorstellen leveren niets op en brengen bovendien schade toe aan de Europese economie. Dat vraagt toch om een nadere bezinning. Het is nogal wat wat de heren beweren. De vraag die zich opdringt is vanuit welke welke hoek naar de onderwerp is gekeken. Dat is snel duidelijk. Vanuit het Europa van de 28 soevereine staten, die allemaal hun eigen doelstellingen nastreven. De vraag is 'hoe lang die situatie nog stand houdt'. U kent mijn standpunt dat ik geen toekomst zie voor een Europa van 28 nationalistisch georiënteerde lidstaten. De Rutte's c.s. hebben geen schijn van kans een krachtig Europa te stichten. Onze politieke elite is volstrekt onbekwaam ook maar een schijn van kans te maken daaraan invulling te geven. In de nieuwe wereldverdeling is geen plek voor een Europa dat met meerdere monden spreekt of nog erger 'helemaal geen beleid kan vormgeven waarmee wij op de eerste rang kunnen meespelen'. Niet dat dat niet tot de mogelijkheden behoort, maar omdat er geen regie wordt gevoerd dat daarnaartoe leidt. Ik citeer enkele uitspraken uit de column van Vermeend en van der Ploeg. “Door globalisering en digitalisering neemt de beleidsconcurrentie tussen landen sterk toe. Niet alleen in Europa, maar ook daarbuiten proberen de meeste landen een zo gunstig mogelijk vestigingsklimaat te creëren voor internationale bedrijven. Om ze naar hun land te lokken, krijgen bedrijven voordelige fiscale regelingen aangeboden, zoals vrijstellingen, speciale aftrekposten, maar ook lage tarieven in de vennootschapsbelasting. Daarnaast accepteren deze landen ook dat multinationals gebruik maken van legale methoden om hun belastingdruk te beperken, vaak maken ze daarover zelfs afspraken. Dat de opbrengst voor hun schatkist uit de winstbelasting daardoor daalt, vinden ze niet zo belangrijk.” “Ook om een andere reden is de aanpak van de EU niet effectief en schiet Europa zich zelf in de voet. Brussel richt zich vooral op winstbelasting, terwijl veel landen juist buiten deze belasting alles uit de kast halen om bedrijven aan te trekken. Ze bieden ondernemers andere gunstige regelingen, zoals forse loonkostensubsidies, aantrekkelijke (fiscale) regelingen voor internationaal management, goedkope gronden, bedrijfsgebouwen en financiering. Deze internationale concurrentie zal gewoon doorgaan.” “Brussel heeft zich ook overschreeuwd met de bewering dat Europa €1000 miljard per jaar aan belastinginkomsten misloopt vanwege legale belastingontwijking door het bedrijfsleven. Het is niemand duidelijk waarop dit bedrag is gebaseerd en Brussel heeft bovendien niets te zeggen over de winstbelasting van EU-landen.” De EU-28 is in alle opzichten, ook fiscaal, een lappendeken waar belastingstelsels per lidstaat sterk verschillen. Dat biedt niet alleen bedrijven, maar ook burgers de mogelijkheid de laagste belastingdruk op te zoeken. De enige werkbare oplossing is een uniform Europees belastingstelsel. Maar daar zijn de meeste lidstaten niet voor. In een motie heeft een meerderheid van de Tweede Kamer gepleit voor een uniform belastingstelsel in de hele Europese Unie voor bedrijven die in meer dan één lidstaat actief zijn. Dat is in ieder geval een veel betere oplossing tegen belastingontwijking en belastingconcurrentie dan de voorstellen van Brussel.” “De voorstellen van de OESO en de aanpak van Brussel zijn zeer nadelig voor landen met een kleine thuismarkt en gunstig voor de grote Europese landen. Als ze doorgaan zal ons land internationale bedrijven verliezen en minder aantrekkelijk worden als vestigingsplaats. Dat gaat Nederland niet alleen veel banen kosten, maar ook belastingopbrengsten. Daarom moeten we niet afwachten, maar nu snel onze vennootschapsbelasting moderniseren, waarbij rekening wordt gehouden met internationale trends.” De dat is dus de modus om Nederland te profileren als een 'belastingparadijs'. Ik doe de column af als een heel-korte-termijn-visie.

Weer komt de VVD in beeld, deze keer met een telefoontap van oud-staatssecretaris Teeven en zijn partijgenoot van Rey, die vanwege een storing niet niet zou zijn opgenomen. Een heel vreemd verhaal, met veel onbeantwoorde vragen. De PvdA en de SP gaan opnieuw opheldering vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over de zogenoemde Teeventap. Dat is de mislukte opname van een telefoongesprek dat toenmalig staatssecretaris Fred Teeven van Justitie in 2012 voerde met de van corruptie verdachte VVD'er Jos van Rey uit Limburg. Aanleiding daarvoor is de twijfel die twee hoogleraren uitten in het VPRO-radioprogramma Argos over een storing in de centrale tapapparatuur, die ertoe zou hebben geleid dat de tap niet werd opgenomen. De storing duurde 50 minuten en kwam pas aan het licht toen de advocaat van Van Rey informatie opvroeg over het bewuste gesprek. De rijksdienst Audit heeft de oorzaak van de storing niet kunnen achterhalen, maar de hoogleraren zetten veel vraagtekens bij dat onderzoek. Ze sluiten opzet niet uit. De gang van zaken past eerder bij „dat iemand iets heeft gedaan dan dat er toevallig een storing was”, zei hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen. De SP wil dat er „een diepgravend en onafhankelijk” onderzoek komt. Volgens SP'er Michiel van Nispen is het ernstigste scenario dat de geluidsopname wel is gemaakt, maar onder druk van mensen op belangrijke posities niet is bewaard. Komt oud-minister Opstelten hier weer tevoorschijn? „Het gaat over de integriteit van de opsporing en de zorgvuldigheid van de bewijsgaring. Ik verwacht dat minister Ard van der Steur zelf ook precies wil weten hoe dit zit.” Argos achterhaalde dat de leverancier van het tapsysteem het Amerikaans-Israëlische bedrijf Verint is. Dat bedrijf beroept zich volledig op geheimhouding. Ook blijkt dat het tapsysteem niet is gereset door de politie maar door dat bedrijf zelf. Dat gebeurde tegen de regels in zonder dat de politie daarvan wist, waardoor ook allerlei andere gegevens verloren konden gaan, aldus Van Koppen. Op het moment van de storing liepen er landelijk tweeduizend taps. PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt wil weten waarom het systeem volledig werd gereset en waarom de politie niet betrokken was bij de herstart. Hij vindt dat ontoelaatbaar. De politie moet volgens hem altijd gaan over de eigen tapgegevens en niet een bedrijf. De suggestie wordt gewekt dat de Israëlische geheime dienst Mossad relaties heeft met het bedrijf dat is belast met het beheer en onderhoud van de software die voor het tappen van telefoongesprekken wordt gebruikt. Wordt vervolgd.

De Ierse 'bad bank' National Asset Management Agency (NAMA) heeft minister van Financiën Michael Noonan gewaarschuwd voor een nieuwe zeepbel op de huizenmarkt. Door het plotselinge inzakken van de huizenmarkt in 2008 belandde Ierland in een diepe economische crisis, die het land pas achter zich kon laten met miljarden aan noodsteun van Europese geldschieters en het IMF. NAMA schreef aan de minister dat de huizenprijzen in Dublin en in de forensensteden daar omheen veel sterker zijn gestegen dan in de rest van het land. Tenzij drastisch wordt ingegrepen, dreigt volgens de 'bad bank' een nieuwe crisis. Een van de punten van zorg is het 'opdrogen' van het aantal beschikbare huizen. Volgens NAMA is er tegen het eind van dit jaar al geen voorraad meer over en zullen de prijzen van bestaande woningen in de hoofdstad nog verder stijgen.

Een bedrag van €901 mln Europees geld moet weer terug naar de Europese kassen omdat er fraude mee is gepleegd. Dat stelde het Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF bij de presentatie van het jaarverslag 2014. Het gaat om het hoogste bedrag in de afgelopen vijf jaar. OLAF ontdekte fraude bij Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (€476,5 mln) en bij hulp voor niet-Europese landen (€174 mln), maar ook bij de sector douane en handel (€132,2 mln) en bij de Europese steun voor de landbouw (€75,9 mln). Het is aan de betrokken Europese of nationale autoriteiten om het geld terug te halen. OLAF ontving in 2014 een recordaantal beschuldigingen van mogelijke fraude, namelijk 1417. Het bureau opende 234 onderzoeken, maar wees ook ruim duizend klachten af.

Slotstand indices 5 juni 2015; week 23: AEX 479,38; BEL 20 3.646,69; CAC 40 4.920,74; DAX 30 11.197,15; FTSE 100 6.804,60; SMI 105,02; RTS (Rusland) 922,67; DJIA 17.849,46; NY-Nasdaq 100 4.477,185; Nikkei 20.460,90; Hang Sen 27265,98; All Ords 5506,50; €/$ 1,1113; goud $1.172,30; dat is €33.887,36 per kg, 3 maands Euribor -0,013% (1 weeks -0,124%, 1 mnds -0,063%), 10 jarig Staat 1,067%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,299; in Hillegom (op donderdag) €1,239. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.