UPDATE05122015/301 Loopt de periode Draghi op zijn laatste benen?

Dit was even schrikken. Niet dat ik onder de indruk ben van de kwaliteiten van onze (Europese) politieke elite, maar dat ze in hun onvermogen zo ver zouden gaan, dat ze als het ware op de knieën voor de Turken zijn gegaan en hen hebben gesmeekt Europa te helpen een, voor de EU, onoplosbaar probleem van de vluchtelingenstroom op te lossen. Dat onze politieke leiders veel te laat de problematiek hebben onderkend is op dit moment niet meer relevant. De Turken kunnen krijgen wat ze 'eisen'. Frans Timmermans, die heel enthousiast was over de gesloten deal, heeft in het voortraject met de Turken afgesproken dat de EU voor de opvang van Syrische vluchtelingen, gezondheidszorg en onderwijs aan de kinderen een door de EC beheerd fonds op gaat richten, waarin nu €3 mrd gestort gaat worden bestemd voor de hulporganisaties die zich gaan inzetten voor de gestelde doelen. Dat geld zou niet naar de Turkse regering gaan, maar die hebben wel bedongen dat de EU voor 2017 opnieuw €3 mrd in het fonds stopt. Dat in werkelijkheid dat ook zo wordt afgehandeld, daar heb ik zo mijn twijfels over. Het sleutelwoord van EU-landen is ‘conditionaliteit’: zoveel mogelijk voorwaarden inbouwen, zodat het geld goed wordt besteed, liefst aan projecten die de migratiedruk op Europa verminderen, maar ook dat de Syriërs in Turkije een toekomstperspectief wordt geboden. Dat is de letter van het woord maar de realiteit is anders. Brussel stelt ieder jaar subsidies ter beschikking voor projecten van de lidstaten, maar de Europese Rekenkamer zegt dat nooit wordt nagegaan wat er met dat geld precies gebeurt. Als de papieren maar kloppen volgt het geld vanzelf. Zo werkt dat in de Brusselse bureaucratie. Het is dus van het grootste belang dat er verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de beschikbaar gestelde gelden. Een andere voorwaarde is dat er daadwerkelijk een vermindering van de migrantenstroom plaatsvindt. Maar daarover doet nog een gerucht de ronde waarin de Hongaarse premier Viktor Orban zegt dat Turkije en de Europese Unie achter de schermen hebben afgesproken dat nog tussen de 400.000 en 500.000 Syrische vluchtelingen van Turkije naar landen van de EU worden overgebracht. Orban zei in Budapest dat de lidstaten van de EU onder druk staan om een deel van deze vluchtelingen op te nemen, maar Hongarije wil dat niet. Orban stelt dat het plan om het lot van Turkije ten aanzien van de grote aantallen gevluchte Syriërs te verlichten, ouder is dan de Turks-Europese topconferentie van afgelopen zondag over de migratiestroom. Het plan circuleerde al op de migratietop van Europese leiders op Malta op 12 november. Het plan is toen volgens Orban in een la verdwenen, maar hij vreest dat Turkse en Europese leiders het weer boven tafel gaan halen. Slowakije gaat de Europese beslissing aanvechten om EU-landen te verplichten vluchtelingen op te nemen. Het land heeft een aanklacht ingediend bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, maakte de Slowaakse premier Fico bekend. EU-ministers besloten in september tot een verplichte vluchtelingenverdeling (quotering) over de 28 lidstaten. Alleen Slowakije, Hongarije, Tsjechië en Roemenië stemden tegen het besluit. Hongarije sluit zich mogelijk alsnog aan bij de stap van Slowakije. In Europees verband werden afspraken gemaakt om in totaal 160000 vluchtelingen te herverdelen. Tot nu toe is daar nog nauwelijks wat van terechtgekomen.

Turkije is de grootste afnemer van illegale IS-olie en Erdogan en zijn familie zijn persoonlijk betrokken bij deze criminele handelingen,' aldus de Russische onderminister Antonov. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat bewijs voor de handel claimt te hebben. De Turkse president Erdogan ontkent de beschuldigingen: 'Niemand heeft het recht dit te zeggen.' Ambtenaren spraken op een bijeenkomst in Moskou over satellietbeelden waarop te zien zou zijn hoe olietanks vanuit IS-gebied naar Turkije reden. Ook zeggen de ambtenaren van het ministerie dat ze drie routes kennen via welke de olie Turkije ingevoerd wordt. 'Het cynisme van het Turkse leiderschap kent geen grenzen,' sneerde Antonov verder. 'Kijk maar wat ze doen. Ze gaan andermans land binnen en roven daar zonder berouw'. Turkije zou met het neerschieten van de Russische SU-24 de oliebelangen in het gebied willen beschermen, aldus de Russische president Vladimir Poetin. Erdogan ontkent de aantijging en zei6262625 zelfs op te stappen als de Turkse oliehandel met IS kan worden bewezen. Hij roept Poetin wel op hetzelfde te doen als hij zijn beschuldigingen niet hard kan maken. Via Turkije kunnen geld, mensen en materieel naar Syrië worden gesmokkeld. De Russen stellen dat met de opbrengst van de illegale oliehandel ISIS wapens kopen, rekruten worden geworven en terroristische aanslagen worden gefinancierd. Ik heb er al eerder voor gewaarschuwd: Erdogan heeft een dubbele agenda en de hele wereld trapt daar in.

Hoewel ISIS zwaar onder vuur ligt, mede ook door aanvallen van de Engelse luchtmacht boven Syrië, is het net nog niet helemaal gesloten. Zolang Turkije, een van de 30 landen die deel uitmaken van de internationale coalitie tegen ISIS, weigert zijn grens met Syrië af te sluiten blijft de coalitie dweilen met de kraan open. De Turkse houding, die iets anders doen dan wat ze beloven, wekt bij de NAVO bondgenoten tot grote ergernis. Het Amerikaanse geduld met Turkije is op: 'Genoeg is genoeg'. En terecht. Ik vond op http://stopdebankiers.eu/de-beerput-van-erdogan-en-zijn-illegale-oliehandel-met-isis/ een uitgebreid artikel met aannames over de betrokkenheid van de familie Erdogan bij de Russische voorstelling van zaken. De handel in olie afkomstig van IS in Irak en Syrië vindt plaats in een omgeving van een club mensen uit Turkije die je helaas niet anders kunt omschrijven dan ordinaire gangsters. De oliehandel met ISIS is volledig in handen van het familiebedrijf Erdogan, gerund door een zoon, terwijl een dochter met haar geheime ziekenhuis gewonde ISIS strijders oplapt. De terroristenorganisatie ISIS die door de gehele wereld zo langzaam aan wordt gevreesd en die ervoor zorgt dat vooral Europese inwoners hun burgerrechten kwijtraken, kan alleen bestaan bij de gratie van inkomsten. Alle sporen tot nu toe wijzen richting Turkije en dan met name die van de illegale oliehandel, de grootste inkomensstroom voor ISIS. De Russische Minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, neemt meestal geen blad voor de mond en beschuldigt Turkije dan ook van medeplichtigheid aan terrorisme. Hij zei dat het gebied waar het Russisch vliegtuig werd neergeschoten wordt gebruikt voor het transport van ISIS olie naar Turkije. Daarnaast schijnen er zich in dat gebied volgens Lavrov diverse munitieopslagplaatsen en controlecentra van terroristen te bevinden. Natuurlijk is Erdogan het niet met hem eens en wuift de beschuldigingen weg. Erdogan vindt de beschuldiging van Rusland over de koop van olie en gas niet netjes. ”Schaam je”, zei hij daar over. ”Het is duidelijk waar Turkije zijn olie en gas koopt. Degenen die beweren dat we dat bij IS doen, moet met bewijzen komen.” Ergens moeten er dan dus concreet mensen betrokken zijn bij de illegale ISIS oliehandel, die de olie verkopen en transporteren. Dan is het spijtig voor Erdogan, maar wanneer er wordt gezocht naar de mensen achter de illegale oliehandel dan komt iedere keer opnieuw dec naam van Bilal Erdogan bovendrijven. Bilal is de derde zoon van de Turkse president, heeft een eersteklas opleiding aan het Amerikaanse Harvard University achter de rug, werkte enige tijd bij de Wereldbank en is daarna voor zichzelf in zaken gegaan. Bilal bezit eenderde van de aandelen van een bedrijf dat de BMZ Group heet wat zich onder meer bezighoudt met scheepsvervoer. Het is deze BMZ Group die naar voren komt als schuldige voor het smokkelen van ISIS olie naar de vrije markt. Er wordt op dit moment nog verder onderzoek gedaan, maar er zijn sterke aanwijzingen dat de zoon van de Turkse president (en dus ook de vader) de “mastermind” is, verantwoordelijk voor het converteren van miljoenen vaten Syrische olie tot honderden miljoenen $$ voor ISIS. Volgens de auteur en analist F. William Engdahl hebben we in feite te maken met een groep gangsters onder leiding van Erdogan met zijn side-kick Davotoglu die de MIT, de Turkse CIA, gebruiken als hun privéleger. Naast de gangsterpraktijken van de familie Erdogan koesteren ze ook nog de droom van een groot Ottomaans Rijk en wanneer ze zo doorgaan, volgens Engdahl, zullen ze niet alleen Turkije, maar het gehele Midden Oosten vernietigen. Naast de handel in olie worden er in de Turkse Konya provincie al drie jaar lang ISIS rekruten opgeleid en getraind. Iets dat voorheen hoofdzakelijk gebeurde door Amerika en Israël. De illegale oliehandel met ISIS is in feite niets anders dan een lucratieve activiteit van het familiebedrijf Erdogan waarbinnen de belangrijkste rol gespeeld wordt door zoon Bilal. Hij is eigenaar van meerdere scheepvaartbedrijven. Hij heeft naar verluid contracten getekend met Europese organisaties om de gestolen Iraakse ISIS olie naar verschillende Aziatische landen te exporteren. De Turkse overheid koopt de geplunderde Iraakse olie die wordt geproduceerd door de oliebronnen in Irak die in handen zijn van ISIS. De bedrijven van Bilal bezitten hun eigen speciale scheepswerven in de havens van Beirut (Libanon) en Ceyhan (zuid Turkije), vanwaar de gesmokkelde ISIS ruwe olie naar Japan wordt vervoerd in olietankers. De vice president van de Turkse CHP partij, Gürsel Tekin, verklaarde onlangs in een interview dat ondanks dat Erdogan verklaart dat zijn zoon niets illegaals doet en normale handel drijft met deze Japanse bedrijven, de werkelijkheid toch wel iets anders in elkaar steekt. Volgens Tekin zit Bilal tot aan zijn nek in de illegale ISIS oliehandel en zal hij nooit worden aangepakt zolang zijn vader president is. Tekin zegt dat de onderneming van Bilal die het meest betrokken is bij de illegale ISIS oliehandel, de BMZ Group, een familiebedrijf is waarbij familieleden van president Erdogan aandelen bezitten en dat zij misbruik maken van publieke gelden en illegale leningen krijgen van Turkse banken om de operaties te kunnen financieren. Sümeyye, de dochter van Erdogan, heeft de leiding over een geheim ziekenhuis in Turkije, vlakbij de grens met Syrië. Dit is de plek waar vrachtauto’s van het Turkse leger dagelijks de gewonde ISIS strijders afleveren. Onder leiding van Sümeyye worden ze weer opgelapt en teruggestuurd om verder te gaan met de heilige strijd met het vullen van de vrachtwagens met olie voor de familie Erdogan. Dit verhaal is naar buiten gekomen door de getuigenverklaring van een verpleegster die was aangenomen om daar te werken, totdat men erachter kwam dat zij een Alawiet-moslima was. Alawiet is een sjiitische religieuze groepering, waartoe president Assad van Syrië behoort. De Erdogan beerput is echter nog veel dieper, schrijft deze website. Volgens de Franse geopolitieke analist Thierry Meyssan heeft Erdogan ‘Syrië geplunderd’ en zowel industriële zaken als archeologische schatten uit het land geroofd. Erger nog: ‘Hij organiseerde een false-flag operatie om de NAVO een oorlog te laten beginnen: de chemische aanval op Ghoutta in Damascus in augustus 2013’. Erdogan zou daarbij in het geheim nauw hebben samengewerkt met de voormalige Franse minister van BuZa Alain Juppé en toenmalig minister van BuZa Ahmet Davutoglu (de huidige premier van Turkije). In ruil voor de steun van Erdogan voor het Westerse Syrië ’beleid’ beloofde Juppé de steun van Frankrijk voor het toekomstige EU-lidmaatschap van Turkije. Engdahls conclusie: ‘In een oorlog zijn er nooit winnaars, en Erdogans strijd tegen Assad toont dat overduidelijk aan. Turkije en de wereld verdienen beter. Ahmet Davutoglu’s beroemde ‘nul problemen met onze buren’ beleid heeft tot enorme problemen met alle buurlanden geleid, en dat door de belachelijke ambities van Erdogan en zijn bende.’ Die zorgde er bijna voor dat er een volledige oorlog losbarstte in die regio omdat de Syrische president Assad hiervan onterecht de schuld kreeg. De Koerdische YPG nam deze maand de Turk Ramazan Bagol, die probeerde zich bij ISIS aan te sluiten, gevangen. Bagol zei dat hij door de ‘Ismailla Sekte’, die banden met Erdogan zou hebben, was gestuurd, die heimelijk logistieke steun geeft aan ISIS en in de buurt van de Turkse stad Konya jihadisten traint voor de oorlog in Syrië. Waar wij, stopdebankiers.eu, aan toevoegen: belachelijk, ja, maar tegelijkertijd levensgevaarlijk. Erdogan en Davutoglu steken hun verlangens naar de herleving van een groots islamitisch Turks-Ottomaans Rijk –inclusief Oost Europa, Noord Afrika, Syrië en Israël- al jarenlang niet onder stoelen of banken. De Turken, die na de VS het grootste leger van de NAVO hebben, zijn bezig met een razendsnelle militaire opbouw en werken volgens de Duitse veiligheidsdienst in het geheim aan eigen kernwapens. Daarnaast zijn er tal van sterke aanwijzingen dat Erdogan welbewust miljoenen moslimmigranten op Europa afstuurt. Daarmee wil hij ons continent verzwakken en ondermijnen, zodat wij de verwezenlijking van zijn Neo-Ottomaanse visioenen niet in de weg kunnen staan. Misschien nog wel erger en gevaarlijker is dat de EU, de NAVO en ook Nederland zich willens en wetens laten misbruiken door Erdogan. We waarschuwen dan ook al jaren dat niet Rusland, maar Erdogans Turkije het grootste gevaar voor de wereldvrede vormt. Na zijn gestolen verkiezingsoverwinning en de knieval van de EU inzake de migrantencrisis en het toekomstige EU-lidmaatschap lijkt niets Erdogan nog te kunnen weerhouden Kalief te worden van de Islamitische Ummah, een titel die hem al door tal van politieke vrienden wordt toegedicht.

En ondanks al deze ontwikkelingen hebben de 28 regeringsleiders toch besloten een verdrag met Turkije te sluiten over de sluiting van de Europese buitengrenzen. Die buitengrenzen staan open en het is niet eenvoudig om die te sluiten. Van achter een bureau in Brussel is nu besloten dat als Griekenland niet snel maatregelen neemt om de grenzen beter te bewaken, het uit de Schengenzone geplaatst kan worden. Met dat dreigement zet de EU de Griekse regering onder druk om echt werk te maken van het bewaken van de Europese buitengrens. De ministers van Binnenlandse Zaken van de 28EU-landen hebben gekeken hoe Griekenland de wacht kan worden aangezegd, maar hebben ook hulp toegezegd. Het Schengengebied bestaat uit 26 landen in Europa. Binnen het gebied kan zonder paspoortcontrole worden gereisd. Nooit eerder is een land uit Schengen gezet.

Alles wat in de EU-lidstaten niet lukt wordt nu op het bordje van de Turken geschoven. Wat krijgen de Turken verder nog van de EU. Visumvrij reizen binnen de EU vanaf oktober volgend jaar voor de Turken en twee keer per jaar vindt er topoverleg plaats tussen Turkije en de EU. Er zijn nog wel de nodige stappen te doen voordat er met de Turken gesproken kan gaan worden over een EU-lidmaatschap. Het is maar helemaal de vraag hoe de 28 lidstaten, hun regeringen en parlementen daarover denken. Concessies doen aan Turkije kost Europese regeringsleiders ook om politieke redenen moeite. Zolang geen land in Europa Turkije echt bij de unie wilde hebben, was het gemakkelijk kritiek te hebben op schendingen van mensenrechten in Turkije. Cyprus is een fervent tegenstander zolang de Turken geen afstand doen van het Turkse deel van het eiland. Dan zijn er naast de mensenrechten waar Turkije zich weinig van aantrekt, de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid, de strijd met de Koerden en het bombarderen van Koerdische groepen die voor de Amerikanen in Syrië vechten. Wat sterk opviel tijdens het topoverleg was dat de Europese top het moest doen met de Turkse premier Davutoglu. De machtigste man van Turkije, president Erdogan, was thuis gebleven. Zijn de Turken wel te vertrouwen, hebben ze geen dubbele agenda? Verder is toegezegd dat er verder wordt gesproken over toetreding tot de EU van Turkije. Het is allemaal mogelijk als de Turkse regering actief meewerkt aan een oplossing voor het vluchtelingenprobleem en het sluiten van de buitengrens van Turkije en Griekenland. De Turken en de EU moeten dan wel actiever gaan samenwerken om te voorkomen dat mensen die "geen internationale bescherming nodig hebben" naar Turkije en de EU reizen. Het doet mij denken aan de Westerse diplomatiek in 1938 over de aanpak van de veroveringstactiek, die de Duitse dictator Adolf Hitler uitvoerde en waarover Frankrijk en Engeland een afwachtende houding aannamen. Geen daden maar woorden. Ik zie parallellen tussen toen en nu. Het is onvermogen waartoe in Brussel is besloten. Daar komt bij dat er nog miljoenen vluchtelingen in kampen zitten Steeds weer hebben de 28 regeringsleiders 'derden' nodig om staande te kunnen blijven. Eerst Draghi om de economische groei te activeren en nu Erdogan, een 'vriend' tussen aanhalingstekens, die ik niet in mijn netwerk zou willen accepteren. Ik vrees voor de tijd dat Turkije als het grootste land door de EU wordt toegelaten als EU-lid. Nu een stukje geschiedenis: op 12 maart 1938 vond de annexatie of Anschluss van Oostenrijk bij Duitsland plaats. Het lag in de lijn der verwachting dat Hitler meer landen zou willen annexeren tot alle Duitstaligen binnen één staat zouden wonen. Het volgende gebied om dit doel te bereiken was Tsjecho-Slowakije. Bij het voorbereiden van de vernietiging van Tsjecho-Slowakije begon Hitler met het stellen van eisen ten aanzien van Sudetenland, dat in de grensstreek van Bohemen ligt. In het Sudetengebied, dat sinds de Vrede van Versailles (1919) deel uitmaakte van Tsjecho-Slowakije, woonden ongeveer 2,8 miljoen Volksduitsers. Het gebied bevatte ook een groot deel van de natuurlijke hulpbronnen van Tsjecho-Slowakije, het grootste deel van haar industrie en de hoofdverdedigingslinies van het Tsjecho-Slowaakse leger. Het Verdrag van München is een verdrag tussen Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië over de toekomst van Tsjecho-Slowakije. Het verdrag werd afgesloten op 30 september 1938 op de Conferentie van München waarbij Tsjecho-Slowakije zelf niet aanwezig was. Met het verdrag werd de agressieve annexatie door de Duitse dictator Adolf Hitler van het Tsjechische Sudetenland door de 'grote mogendheden' geaccepteerd. Het verdrag moest vrede in Europa garanderen, het verdrag werd door premier Neville Chamberlain van het Verenigd Koninkrijk aangeduid met 'Peace for our time'. Chamberlain verwachtte dat met het Sudetenland de annexatiehonger van Hitler gestild zou zijn. De Fransen en de Engelsen waren enthousiast over de met Hitler gesloten deal: de oorlogsdreiging was van tafel. Nog geen jaar later, op 1 september 1939, viel Duitsland Polen binnen, waarmee het begin van de Tweede Wereldoorlog een feit werd. Zijn doel was de Ariërs over Europa te laten heersen. Van Rusland tot aan de Noordpool en in het zuiden tot Noord Afrika. Terug naar het hedendaagse. Het Europese Hof van de Rechten van de Mens heeft bepaald de mensenrechten heeft geschonden toen zij in 2010 de toegang tot YouTube blokkeerden. De zaak werd aangespannen door drie hoogleraren in de Rechten toen een Turkse rechtbank besliste dat YouTube >2 jaar blokkeerden. Turkije heeft half november jongstleden twee vooraanstaande journalisten aangehouden. Hoofdredacteur Kan Dündar en Ankara-correspondent Erdem Gül van de krant Cumhuriyet worden beschuldigd van ‘spionage en het onthullen van staatsgeheimen’. Aanleiding voor de aanhoudingen is een artikel dat de krant in mei publiceerde. De foto’s tonen volgens de journalisten dat de gevreesde Turkse geheime dienst MIT begin 2014 wapens heeft geleverd aan de Syrische islamistische strijders: IS en soortgelijke terreurgroepen in Syrië. Op 29 mei toonde de krant beelden waarop was te zien hoe agenten kratten openden die in de vrachtwagens waren geladen. In de kratten zaten wapens en munitie die volgens de krant in januari door de Turkse geheime dienst naar Syrië zijn gestuurd. Volgens president Erdogan zijn de foto’s in scène gezet om het beeld te schetsen dat Turkije terroristische organisaties steunt. Er worden in Turkije geregeld journalisten opgepakt. Vlak voor de parlementsverkiezingen viel de politie binnen bij een aantal redacties van kritische media. “Volgens de president zijn we schuldig aan hoogverraad,” zei hoofdredacteur Dündar tegen journalisten. “Maar we zijn geen verraders of spionnen of helden. We zijn journalisten. Wat we hebben gedaan was het uitvoeren van een journalistieke activiteit.” Eerder werden de journalisten van lidmaatschap van een terroristische organisatie en schending van de nationale veiligheid beschuldigd. De journalisten hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. In de rechtbank riepen mensen leuzen als “De vrije media kan niet het zwijgen worden opgelegd!” Ik las een ingezonden brief op DFT waarin A.W. De Haas uit Niedorp schrijft dat de naderende toetreding van Turkije tot de EU een grotere bedreiging voor Europa is dan de vluchtelingenstroom. "De EU is een zwakke wassen neus gebleken en laat zich nu chanteren door een islamitisch land." <citaat> De besluiteloosheid en de zeer verschillende opvattingen van de Europese landen werken net zo vertragend als wanneer er geen EU is. Als we nu de EU ontbinden en overgaan naar een unie van samenwerkende landen die elk hun eigen politiek bepalen en de grenzen zelf bewaken en controleren, dan vormt Turkije geen bedreiging meer en kan als handelspartner op basis van handelsovereenkomsten worden beschouwd. Het zal rampzalig zijn als de EU straks aan landen als Georgië, Iran, Irak en Syrië grenst en dat zal de ondergang van de EU betekenen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste burgers veiligheid en bescherming veel belangrijker vinden dan vrij vervoer van verkeer, goederen, personen en diensten. Hier moet een referendum voor komen en snel! </citaat>

Ik begin mij zorgen te maken over de NATO. Deze verdragsorganisatie is een militair verdrag dat wederzijdse verdediging en samenwerking van de legers van de westerse landen regelt. Als ik kijk naar de besluiten die daar recentelijk zijn genomen, neem Turkije en Montenegro, wordt treedt het politieke aspect op de voorgrond. Daarvoor is de NATO in 1949, vier jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Washington, niet opgericht. Het ging om vrede, niet om oorlog. Ik weet nu zeker dat ik bij de volgende verkiezingen mijn stem niet aan Buma zal geven.

De nieuwe steunmaatregelen van de Europese centrale bank (ECB) hebben op de aandelenmarkten een negatieve ontvangst gekregen doordat een uitbreiding van het bestaande opkoopprogramma op een andere wijze is ingevuld dat werd verwacht.. Ook sneed de ECB minder diep in de depositorente dan waar de markt op had gerekend. In de toelichting op het rentebesluit gaf ECB-president Mario Draghi aan om het bestaande maandelijkse opkoopprogramma van staatsobligaties van €60 miljard met zes maanden te verlengen tot in ieder geval maart 2017, maar indien noodzakelijk nog langer om de inflatie die ver verwijderd is van de doelstelling van 2% aan te jagen. Dat betekent dat €360 mrd extra liquiditeiten in de markt worden gepompt in de periode oktober 2016-maart 2017. Daarnaast gaat de ECB ook obligaties van regionale overheden opkopen. Ze moeten wel want er komt een moment dat niet iedere maand €60 mrd aan staatsobligaties op de markt wordt aangeboden. Dus moet er worden volstaan met een lagere dekking. Draghi stelde verder de groeiprognose voor dit jaar opwaarts bij van 1,4% naar 1,5%. De verwachting voor volgend jaar bleef gehandhaafd op 1,7%. De prognose voor 2017 is verhoogd van 1,8% naar 1,9%. Maar hoe positief je er ook naar wilt kijken met blijft maar heel matig. Ik vraag mij af welke gevolgen de megafraude bij VW nog invloed heeft op deze prognoses. Verder is de ontwikkeling van de wereldhandel van belang voor de eurolanden. De ECB maakte ook bekend dat de negatieve rente op tegoeden die banken bij de ECB stallen, met nog eens 10 basispunten wordt verhoogd van -0,2% naar -0,3%. Het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en het rentetarief voor de marginale beleningsfaciliteit blijven onveranderd op respectievelijk 0,05% en 0,30%. Met de nieuwe ingreep in de depositorente die met ingang van 9 december 2015 zal ingaan, gaan banken nog meer betalen om hun overtollig geld bij de ECB te parkeren. Verder is besloten dat de ECB de aflossingen op eerder gekochte obligaties, in het kader van het inkoopproject, door de 19 centrale banken, weer gaan herinvesteren, ook na maart 2017. Daarmee wil de ECB de kredietverlening in de eurozone verder stimuleren en de economie een extra steuntje in de rug geven. Maar dat is maar de vraag. De depositorente is al sinds juni vorig jaar negatief. De ECB zette het tarief toen op min 0,1%, en verlaagde de negatieve rente in september 2014 verder tot min 0,2%. De renteverlaging naar -0,3% is kleiner dan verwacht. In reactie veerde de euro flink op, terwijl het beleid van de ECB er juist op is gericht om de euro omlaag te krijgen. Patrick O’Donnell, investment manager bij vermogensbeheerder Aberdeen: “De voorspellingen klopten. Een verlaging van deze grootte stelt markten teleur. Brentolie noteerde donderdagmiddag na de woorden van Draghi 2,4% winst. De ECB is voor wat betreft de inflatie, in november 0,1%, voor een groot deel afhankelijk van de olieprijs. Mogelijk zou daar enige beweging in kunnen komen nu de Midden Oosten alliantie intensiever olieinstallaties in Noord Irak gaat bombarderen met als doel IS een bron van inkomsten, olieopbrengsten, af te nemen. Samengevat: over het door Draghi opgezette en uitgevoerde opkoopprogramma, met als gevolg een zo laag renteniveau dat geen rendement meer oplevert, werkt, zegt Draghi, alleen nog niet op de wijze als waarop was ingezet. Dus zegt Draghi: de geldpersen blijven minstens tot maart 2017 doordraaien. Ik blijf mij toch afvragen of we op de goede weg zijn. Ik blijf bij een eerder geschetst beeld van een aftredende president van de ECB. Deze week werd duidelijk dat Draghi zijn 'beloften' aan de financiële markten, in het voortraject gedaan, niet is nagekomen. Het is nu de vraag of de markten nog vertrouwen hebben in zijn uitspraken. Uit zijn toelichting werd duidelijk dat de haviken (Nederland en Duitsland) op de rem hebben getrapt, maar een meerderheid van de duiven blijft toch nog steeds achter Draghi staan. Er is ook een andere benadering die over het huidige monetaire beleid zegt: Draghi blijft maar aan een dood paard trekken dan wel met dezelfde betekenis: 'Je kunt 'n paard wel naar de beek leiden, maar drinken moet het beest zelf' willen. Waarom blijft Draghi maar doorgaan met het geven van kadootjes aan de beleggers, die het beschikbaar komende geld, uit de verkoop van staatsobligaties (€60 mrd per maand) terwijl hij daarmee wilde bereiken dat de banken dat geld in de reële economie zouden investeren. Wij moeten vaststellen dat deze doelstelling in onvoldoende mate is bereikt. Het enige wat Draghi wel heeft bereikt is het inzakken van de € vs de $. Maar waarom na de bekendmaking dat het stallingstarief (boeterente voor de banken ) van de ECB werd verhoogd met 10 procentpunten tot een scherpe stijging van de €notering, ontgaat mij. Het is zeker geen beweging die Draghi had verwacht. Het steeds maar meer duiden op de veel te lage inflatie in de eurozone, volg ik niet. De ECB zou moeten accepteren dat de koopkracht als gevolg van de crisissen van de laatste 7 jaar, is gedaald. Misschien speelt daarin mee een gebrek aan vertrouwen bij de consument, maar ook lagere inkomens door grotere concurrentie op de arbeidsmarkt. Neem de (dreigende) ontslagen in de thuiszorg. Neem de pensioenuitkeringen die al zeker vijf jaar niet meer worden geïndexeerd en de prognoses zijn somber dat ze ooit nog worden aangepast. Neem de verwaarbaarloze rente die op spaarrekeningen wordt vergoed. En dan nu de oproep van Draghi aan de burgers om meer te gaan consumeren, zo nodig het spaargeld daarvoor in te zetten. Consumenten moeten vooral geld gaan lenen en stoppen met sparen. Dit zijn noodgrepen van de ECB. Ik zeg het in deze context nog een keer: Draghi had twee opties met betrekking tot het monetaire beleid dat hij voert. Vanwege van buiten komende economische ontwikkelingen, terugvallende wereldhandel, achterblijvende ontwikkelingslanden en niet te vergeten de enorme daling van de olieprijs, zijn de oorspronkelijke doelstellingen op dit moment niet haalbaar. Daarom stopt de ECB ermee. Dat zou iedereen begrijpen en dat ook accepteren. De andere mogelijkheid is, in mijn gevoel van 'tegen beter weten in', doorgaan op de ingeslagen weg,. Niet achterwaarts kijken naar de pijnhoop die is aangericht door de extreem lage rente en de overliquiditeiten, waar geen dan wel onvoldoende investeringen voor zijn (anders dan geschenken aan beleggers, die een koersexplosie hebben aangericht), maar ook niet voorwaarts kijken. Draghi weet dat er geen visie is op de toekomst van Europa. Hij weet dat de politieke elite niet opgewassen is de complexe Europese problemen aan te pakken. Waar gaat Draghi dan naartoe? Hij doet er verstandig aan terug te treden zodat er een monetair beleid gevoerd kan gaan worden dat wel tot resultaten leidt. Wat hij nu doet is niet zonder politiek risico.

De reputatieschade die aan Draghi is toegebracht door de financiële markten, omdat hij eerdere toezeggingen donderdagmiddag niet waarmaakte is ingeslagen als een bom. De beurzen waren erg teleurgesteld. Dat lijkt hard te zijn aangekomen bij de president van de Europese Centrale Bank. Vrijdag probeerde hij nog te redden wat er te redden viel. 'Super Mario' zei tijdens een toespraak in de Economic Club van New York dat er geen grens is aan wat de centrale bank zal doen om de inflatie aan te jagen. "Het lijdt geen twijfel dat wanneer we het gebruik van onze instrumenten moeten intensiveren om prijsstabiliteit te bereiken, dat we dat zullen doen. Er is geen grens aan hoe ver we deze instrumenten, binnen ons mandaat, zullen inzetten", zei de Italiaan een dag nadat de rentevergadering van de ECB niet met grootscheepse steunmaatregelen op de proppen kwam. Dan rijst de vraag hoe vertrouwenwekkend Draghi nog is voor de markten. Ik interpreteer deze laatste ferme uitspraak als een zwaktebod. Hij vreest dat hij als 'aangeschoten wild' wordt neergezet. De tegenstanders van het monetaire beleid dat de ECB voert, voor het gemak noem ik die 'de havikken' hebben deze keer nadrukkelijk laten weten dat zij het beleid van Draghi niet meer volgen. Wie die havikken zijn en welke waarde zij vertegenwoordigen is nog niet duidelijk, maar de klap is hard aangekomen. Marktpartijen zullen de uitsprakenvan Draghi nu met een korreltje zout nemen. Draghi heeft nu ingezet op 'alles of niets'. Met het beleid dat Draghi voerde,kondigde hij al weken voor de vergadering van het ECB bestuur (6 leden van de directie en 19 nationale centrale bankiers) wat de financiële markten te verwachten hadden van het monetaire beleid. Daarmee zette hij het bestuur 'buitenspel'. Je kunt zeggen 'slim' maar ook 'dom'. Evident is nu dat de panelen waarbinnen de absolute macht van de ECB werd uitgeoefend, aan het schuiven zijn. Des te vreemder is het dat Draghi gewoon doorgaat met het naar buiten brengen van zijn visie op het monetaire beleid. In feite staat Draghi nu buitenspel, alleen hij heeft het zelf nog niet door, danwel hij gaat gewoon door en accepteert dat hij op enig moment wordt afgezet. De vraag moet nu serieus gesteld worden in hoeverre hij de belangen van de 19 eurolanden behartigt dan wel die van de financiële marktpartijen? Als ik kijk naar de schade die zijn zero rentebeleid toebrengt aan institutionele partijen (hoge koersen met nauwelijks rendementen voor obligaties) en spaarders en vervolgens naar de geschenken die hij weggeeft aan de financiële markten, zonder dat die daarvoor een tegenprestatie leveren, dan is het de hoogste tijd dat zijn beleid kritisch worden getoetst. De vraag is hoe groot het risico is dat het laten draaien van de geldpersen die overliquiditeiten in de markt zetten en een extreem lage rente een inflatoire monetaire ontwikkeling in werking zetten. Het roept bij mij het beeld op van Draghi, gesteund door de financiële markten tegen de belangenbehartigers. Het is niet benijdenswaardig de boedel van Draghi over te nemen, nu de periode Draghi in Frankfurt op zijn eind loopt . Overigens vrees ik voor de gevolgen die noodzakelijk zijn om weer orde op zaken te stellen.

Daar zitten we nog op te wachten dat een groep hackers losgeld eist van drie Griekse banken. Betalen zij niet, dan legt 'Armada Collective' de systemen voor onlinebankieren plat. Dat schrijft de Griekse krant Ekathimerini. De hackers braken vorige week in bij de banken, die overigens niet bij naam genoemd werden, en legden daarbij afgelopen donderdag kortstondig de systemen plat. De groep zou uitbetaald willen worden in bitcoins. Griekse autoriteiten hebben samen met de betrokken banken een speciaal team opgetuigd dat de aanval moet afslaan.

Griekenland heeft minder financiële noodhulp van Europa nodig dan gedacht. Minister Dijsselbloem zei in een debat in de Tweede Kamer dat het niet langer om ruim €85 mrd gaat maar om maximaal €70 mrd. De landen in de eurozone zegden deze zomer een nieuw steunpakket toe van €85 mrd, wat Dijssel heeft verdedigd en uiteindelijk goedgekeurd. Volgens hem gaat het inmiddels beter met de Griekse banken. Ook benadrukte hij in de Kamer dat het een maximumbedrag was en dat het nooit de bedoeling was het hele bedrag te spenderen. Het Nederlandse aandeel in de steun is zo'n €5 mrd. Een blunder, een blijk van onvermogen van de Eurogroep, die Dijssel voorzit. Hoe kun je je €15 mrd verrekenen in zo'n gevoelig dossier.

Nederlandse huishoudens kampen steeds vaker met onbetaalde rekeningen. Sinds 2008 is het aantal huishoudens dat nog een rekening had openstaan meer dan verdubbeld. De openstaande nota's zijn onder meer van de belastingdienst, het energiebedrijf, de ziektekostenverzekeraar, de huurbaas. Maar ook aan de financiële verplichting met betrekking tot een hypotheek, een autofinanciering of een persoonlijke lening, wordt steeds minder vaak op tijd voldaan. Uit onderzoek van de universiteit van Tilburg in opdracht van het Bureau Krediet Registratie (BKR) onder ruim 2000 Nederlanders blijkt dat vorig jaar bijna één op de vijf huishoudens nog één of meerdere onbetaalde rekeningen had openstaan. In 2008, voor de crisis, was dat nog 8,3% van de huishoudens. Een deel van de Nederlanders, circa 6%, verwacht dat de schulden uit het verleden zullen zorgen voor financiële problemen in de toekomst. Ook bleek dat krap vier op de tien ondervraagden in de afgelopen jaren te maken heeft gehad met een verandering van zijn positie op de arbeidsmarkt. Een groter deel gaf aan minder zeker te zijn geworden over het behoud van werk. De onderzoekers pleiten voor een actieve aanpak van de schuldenproblematiek. Vooral de overheid en gemeentelijke schuldhulpverlening zouden eerder in kaart kunnen brengen wat er zich afspeelt bij de huishoudens en hulp kunnen bieden zodat problemen voortijdig kunnen worden opgelost.

Luxemburg gaat in beroep tegen het oordeel van de Europese Commissie dat de belastingafspraken die het land met Fiat sloot neerkomen op staatssteun. Dat gebeurt om juridische helderheid te krijgen over de zogenoemde rulings en of hier sprake is van staatssteun, liet het groothertogdom weten. De EC oordeelde in oktober dat de Luxemburgse belastingdienst "kunstmatige en complexe methoden" had goedgekeurd om de belastbare winst te bepalen. Brussel gaf Luxemburg de aanbeveling om ten minste €20 mln aan onbetaalde belasting te verhalen op de Italiaanse autofabrikant. Luxemburg stelt dat de commissie criteria heeft gehanteerd die niet eerder zijn gebruikt en legt de kwestie daarom voor aan het Europees Hof van Justitie. Het land zegt zich sterk te maken voor de strijd tegen belastingontwijking. De ethische vraag is 'waar ligt de grens van wat nog net legaal is en wat niet'.

Bedrijven in olie, gas, mijnbouw en metaalverwerking wachten komend jaar talloze afwaarderingen. Beleggers die met bedrijfsobligaties enige opbrengsten zochten, zullen zware verliezen tegemoet zien, daarvoor waarschuwt kredietbeoordelaar Moody's. Bedrijven actief in grondstoffen hebben tezamen voor $2 biljoen aan obligaties uitgezet in de markt sinds 2010. De meeste van die bedrijfsleningen hebben de waardering high hield, voor veel risico's, tot de zeer risicovolle junk bond meegekregen, nu de prijzen van olie tot koper en ijzererts onderuit gaan door ingezakte vraag vanuit grote landen. Daarnaast zijn er grote voorraden in de meeste grondstoffen en overproductie in sectoren als olie, de steenkoolwinning en staal. Beleggers die specifiek in grondstoffen beleggen zullen daardoor bovenmatig in hun rendement worden geraakt, zegt Moody's. De neerwaartse trend in prijzen wijst er bovendien op dat liquiditeit van beleggers uit de markt stroomt. Het gevaar is volgens de kredietbeoordelaar dat die in hun jacht op zoek gaan naar steeds risicovollere investeringen in derivaten. Moody's zet steeds meer bedrijven op een negatieve outlook. Voor komend jaar voorspelt het instituut dat wereldwijd 34% van alle bedrijven in aanmerking dreigt te komen voor een afwaardering of een negatieve outlook. Bij de junk bonds, beleggingen met een verondersteld hoog rendement bij een zeer hoog risico, domineren de Amerikaanse olie- en gasbedrijven. Dat is vooral in gang gezet door de daling van de olieprijs, van $107 vorig jaar naar $41 voor een vat WTI-olie nu.

En weer staan de Nederlandse banken negatief in de schijnwerper. Dit keer door een toezichthouder die daarvoor blaam treft. Het gaat over een intern onderzoek dat banken hebben moeten uitvoeren naar de wijze waarop banken, in totaal 17.000 dossiers, hebben voldaan om de risicovolle financiële producten als derivaten aan de zakelijke klanten uit te leggen. Het is de vraag of de banken die zorgplicht in voldoende mate hebben uitgevoerd. Wij spreken dus over voorlichting over een complex product als de renteswap voordat daarvoor een contract werd gesloten tussen de bank en de klant/ondernemer. De banken die doorlichting zelf uitvoeren en de AFM zou daarop toezicht houden. Daar ging het fout. Bij de herbeoordeling van een groot deel van de 17.000 dossiers is op onvoldoende wijze rekening gehouden met de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden. De AFM keek toe en trok niet aan de bel. Achteraf moet worden afgevraagd aan welke kant van de tafel de financiële toezichthouder heeft gezeten. Dijssel schrijft daarover aan de Kamer dat iedere bank de wettelijke normen waaraan moest worden getoetst op eigen wijze heeft uitgevoerd. Twee topbankiers, Ralph Hamers, bij ING, en Maurich Oostendorp, van SNS, zeiden hierover op een recente persvoorlichting bij de Nederlandse Vereniging van Banken dat de opgelegde toetsing prima was verlopen onder leiding van de AFM. Eén ding is duidelijk: de klant staat nog altijd niet centraal in het beleid dat banken nog voeren. Er is nog veel werk te doen. Wordt vervolgd.

De liefde tussen VVD en PvdA is even fors bekoeld. In een debat over de begroting van Sociale Zaken kreeg de VVD het zwaar te verduren, omdat de liberalen het beleid van minister Asscher als ’onvoldoende’ hadden bestempeld. VVD-Kamerlid Mulder eist meer actie van PvdA-kroonprins Asscher om de werkloosheid aan te pakken. Hij herhaalde zijn woorden dat het „gewoon onvoldoende” is wat Asscher nu laat zien. Maar consequenties verbindt de VVD daar nog niet aan. Het betreft volgens Mulder nog een tussenrapport en nog geen eindrapport. „Wij zitten de minister achter de broek zodat het wel voldoende wordt.” Tot hoon van veel partijen zei Mulder echter wel dat de VVD Asscher ,,een goede minister” vindt ,,als het om wetten maken gaat. Hij moet ook resultaten leveren’’, voegde hij daar aan toe. ,,Voldoende of onvoldoende, het gaat er om dat er extra maatregelen worden genomen. Het moet een stuk beter.”

De verkopen van Volkswagen (VW) in de Verenigde Staten hebben afgelopen maand een stevige deuk opgelopen. Het Duitse concern, dat nog altijd kampt met het dieselschandaal dat in september losbrak, verkocht bijna een kwart minder auto's in de VS dan een jaar eerder. VW stopte met de verkoop van diverse modellen, nadat het bedrijf had toegegeven dat het jarenlang software heeft gebruikt om dieselauto's milieuvriendelijker te laten lijken dan ze zijn. Het concern liet bij de publicatie van de verkoopcijfers over november weten nog altijd volop te werken aan een oplossing voor het schandaal. De verkopen van Volkswagen staken schril af bij die van concurrenten. Zo bracht General Motors in zijn thuismarkt 1,5% meer auto's aan de man dan een jaar eerder en stegen de verkopen van Fiat Chrysler in de VS met 3%. Toyota en Nissan boekten plussen van 3 tot 4%, terwijl de groei bij Ford beperkt bleef tot 0,3%. De verkoopmalaise voor Volkswagen houdt ook elders aan. De verkopen van het automerk in Groot-Brittannië zijn fors in populariteit gedaald. Ten opzichte van een jaar eerder vielen de verkopen in Groot-Brittannië 20% lager uit. De totale Britse autoverkopen stegen met 3,8% in vergelijking met een jaar eerder. In het thuisland zag Volkswagen in november het marktaandeel dalen van 23,6 naar 21,3%. In Nederland bleken juist fors meer nieuwe Volkswagen aan de man te zijn gebracht, vermoedelijk als gevolg van nieuwe bijtellingregels. In januari gaat het bijtellingspercentage voor veel leaseauto's omhoog. Dus ontstaat er een hausse, maar begin volgend jaar zakken ook hier de verkopen van VW. Volkswagen kreeg ook nog een tegenvaller te verwerken, ditmaal van kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P). Die verlaagde zijn oordeel over de kredietwaardigheid van het Duitse bedrijf van A– baar BBB+. Het ratingbureau wees daarbij op de tegenvallende verkopen in Europa en de VS van de afgelopen maanden. Die tonen volgens S&P dat het dieselschandaal het imago van VW heeft aangetast en dat de kracht van het merk onder druk is komen te staan. Door de tegenvallende verkopen krijgen werknemers tijdens de feestdagen twee weken gedwongen vrijaf. Om de kosten van het schandaal rond het gesjoemel met dieselmotoren het hoofd te bieden, heeft het Duitse autoconcern Volkswagen van banken een overbruggingskrediet gekregen van €20 miljard, zo meldt Reuters. De grootste automaker van Europa moet zijn financiële basis verstevigen doordat VW, naar verwachting, miljarden euro's zal moeten gaan betalen aan schadevergoedingen en rechtszaken. De Duitse krant Bild meldde eind vorige maand dat de toenmalige topman Martin Winterkorn eerder dit jaar de verkoop van de Volkswagen Polo TDI BlueMotion hebben gestopt, juist vanwege problemen met de CO2-uitstoot. Laat ik nu in zo een Blue Motion rijden, dat zal niet positief zijn voor de inruilprijs.

De olieprijs zal door het overweldigende aanbod van dit moment zeker niet voor 2017 weer gaan stijgen. Dat is de verwachting van de grote onafhankelijke oliehandelaren zoals Vitol Group, Trafigura en Gunvor, meldt persbureau Bloomberg. De handelaren baseren hun scenario vooral op de ontwikkelingen in landen als Saudi-Arabië, Rusland en Iran, die volle bak olie blijven oppompen om daarmee hun huidige marktaandeel te beschermen. Uitpuilende voorraden dragen ertoe bij dat het herstel van de prijs nog wel even op zich zal laten wachten. In 2016 zullen de voorraden naar verwachting verder worden opgebouwd.

Energieagentschap IEA rekende onlangs al voor dat olie voorlopig in ruime mate de markt op blijft stromen, ondanks de lage prijzen. De olievoorraden liepen volgens de denktank afgelopen kwartaal op tot recordhoogte. Brentolie werd het afgelopen jaar bijna 40% goedkoper. Deze week kostte een vat Brentolie $43,70, een jaar geleden lag de prijs nog op ongeveer $70.

De industriële activiteit in de Verenigde Staten is in november afgenomen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat blijkt uit cijfers die onderzoeksbureaus ISM en Markit hebben gepubliceerd. De inkoopmanagersindex van ISM voor de Amerikaanse industrie zakte deze maand van 50,1 naar 48,6. Een stand lager dan 50 wijst op krimp. Een andere index voor de Amerikaanse industrie, van het Britse onderzoeksbureau Markit, wees ook op een afzwakking in de industrie van 's werelds grootste economie. Hier zakte de inkoopmanagersindex van 54,1 naar 52,8. Daarmee is er volgens Markit nog sprake van groei. Die lag echter wel op het laagste peil in ruim twee jaar.

De OESO waarschuwt Nederland: Nederland, dat met zijn pensioenstelsel internationaal gerenommeerd is, scoort een stuk slechter als het gaat om de pensioenopbouw bij onderbroken carrières. Wie in Nederland vanwege werkloosheid of andere redenen het opbouwen van pensioen enkele jaren onderbreekt gaat er flink op achteruit. Voor een onderbreking van 3 jaar moet Jan Modaal bijna 5% inleveren ten opzichte van iemand die een ononderbroken carrière heeft. Voor hogere inkomens gaat de achteruitgang nog harder. Iemand die met twee keer modaal vijf jaar werkloos is levert bijna 10% in. De ongelijkheid kan bovendien verder toenemen als de veelal bepleitte individualisering van het pensioenstelsel wordt doorgevoerd, waarschuwt de OESO. Met deze cijfers scoort Nederland internationaal bij lange na niet meer voorbeeldig. Onder de landen die zijn aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, zoals de denktank van rijke industrielanden officieel heet, scoort ons land zelfs ondergemiddeld. De AOW compenseert de pensioenachteruitgang bij werkloosheid nog enigszins, maar wie alleen naar de verplichte aanvullende bedrijfspensioenen kijkt ziet een "scherpe reductie bij werkloosheidsonderbrekingen", schrijven de onderzoekers van de internationale organisatie in Parijs. Flexibilisering van de arbeidsmarkt, met korte contracten en minder zekerheid voor werkenden, vormt een groeiende uitdaging voor de houdbaarbeid van de pensioenstelsels in de onderzochte landen, constateert de OESO in haar tweejaarlijks rapport. Dat geldt niet alleen voor Nederland. Met name in landen die te kampen hebben met vergrijzing zijn teruglopende premie-inkomsten onder invloed van flexwerk een bedreiging voor de pensioenfondsen. Hoewel veel OESO-landen er de laatste twee jaar in zijn geslaagd hervormingen door te voeren om het stelsel overeind te houden waarschuwt de OESO voor de gevolgen voor toekomstige generaties. Veel landen hebben, net als Nederland, de pensioenleeftijd verhoogd. Maar zij hebben bestaande pensioenrechten vrijwel volledig intact gehouden. De OESO constateert dat gepensioneerden "nog nooit zo´n hoge levensstandaard hebben gehad", terwijl toekomstige generaties rekening moeten houden met "een serieus risico op armoede na pensioen".

De economische groei in Nederland blijft in de toekomst waarschijnlijk achter bij wat we de afgelopen decennia hebben gezien: een groei van tussen de 1 en 2% per jaar. Een belangrijke oorzaak is de vergrijzing. Dat stellen het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een gepubliceerde studie 'Nederland in 2030-2050'. In dit rapport worden twee scenario's uitgewerkt, een hoge en een lage, op basis waarvan de politiek beleid kan ontwikkelen. Het hoge scenario combineert een relatief hoge bevolkingsgroei (met rond de 19 miljoen inwoners in 2050 tegen 17 miljoen inwoners nu) met hoge economische groei. Maar zelfs in dat scenario zal de economische groei niet boven de 2% uitkomen. Het lage scenario, waarbij de Nederlandse bevolking na 2030 krimpt naar rond de 16,5 miljoen in 2050, gaat uit van een economische groei van 1%. In beide scenario's is de vergrijzing een van de belangrijkste demografische ontwikkelingen in de toekomst. Nu is nog een op de zes Nederlanders ouder dan 65 jaar, in 2050 is dat een op de vier. De onderzoekers verwachten verder onder meer dat Nederlanders in de toekomst steeds meer kilometers gaan afleggen, zowel met de auto, het openbaar vervoer als de fiets. Voor Schiphol voorzien ze in het hoge scenario dat de nationale luchthaven in de toekomst onvoldoende ruimte zal hebben om de vraag naar luchtvervoer te kunnen opvangen.

Over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Europa wordt goed nieuws gemeld. De eurozone laat de mooiste cijfers in vier jaar zien. De ontwikkeling verloopt echter traag, waardoor er binnen de eurozone nog altijd meer werkelozen zijn dan vijf jaar geleden, toen de crisisjaren nog moesten beginnen. Nederland presteert, relatief gezien, slecht in de periode oktober 2010 tot oktober 2015. De werkeloosheid stijgt in die 5 jaar van 4,9% naar 6,9%. De hoogste werkeloosheid is in Griekenland met 24,6%, daarna Kroatië met 15,8%, Cyprus 15,1%, Italië 11,5%, de 28EU 9,3%, Nederland 6,9% en het beste presteert Estland met 6,0%.

Autoproducent Ford roept 451.865 auto's terug naar de garage, waarvan het merendeel in de Verenigde Staten, wegens een veiligheidsprobleem met de brandstoftanks. Volgens het bedrijf kan er een barst in de tank komen, waardoor benzine kan lekken, wat kan leiden tot brand. Het betreft de modellen Ford Fusion en Mercury Milan uit de jaren 2010-2011. Ford zal nieuwe onderdelen niet in rekening brengen bij de klanten. Voor zover bekend zijn geen ongevallen gebeurd of is letsel of brand ontstaan als gevolg van het defect in de voertuigen. Ford zei dat de terugroepactie voortvloeit uit meldingen van klanten in juli die benzine hadden geroken of een lek hadden gezien in de Fusion-modellen uit 2010. De auto's werden gebouwd in Hermosillo in Mexico. In de VS gaat het om 411.205 auto's die terug naar de garage moeten, in Mexico om 7000 en in Canada 34.000.
De Amerikaanse beurswaakhond SEC kijkt naar mogelijke verboden prijsafspraken tussen zakenbanken op de markt voor zogeheten kredietderivaten. Het gaat mogelijk om een affaire die vergelijkbaar is met het Liborschandaal. De SEC zou onder meer uitzoeken of er door handelaren is gesjoemeld met bepaalde indexprijzen. Een woordvoerster van de toezichthouder wilde niet op het bericht reageren. Kredietderivaten werden berucht tijdens de financiële crisis, omdat de speculatie van beleggers door middel van dit soort producten het hele financiële systeem tot een onoverzichtelijk geheel had gemaakt. De laatste jaren is de markt voor de 'credit default swaps' weer groter geworden. Het bericht komt naar buiten nadat de Europese Commissie liet weten dat een soortgelijk onderzoek is gestaakt omdat verhoren en andere informatie onvoldoende bewijs van misstanden in de handel in derivaten opleverden. Brusselse onderzoekers stelden ruim twee jaar geleden dat een aantal banken zou hebben getracht om beursbedrijven buiten de markt voor kredietderivaten te houden. Hierdoor bleven de prijzen voor investeerders kunstmatig hoog, veronderstelde de commissie. De Amerikanen gaan nu onderzoeken hoe sterk de bankenlobby daar is.

Er dreigt een puinhoop te ontstaan bij de zorgpolissen 2016, dat meldt DFT. Geen patiënt mag de dupe worden van de haperende onderhandelingen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Dat vinden coalitiepartijen VVD en PvdA in de Tweede Kamer. Ze willen dat toezichthouder Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ingrijpt nu al weken grote onduidelijkheid bestaat over de basisverzekering van volgend jaar. Overstappen van zorgverzekeraar heeft daardoor nog nauwelijks zin. Het is namelijk niet mogelijk echt de kleine lettertjes van de polis te vergelijken. Pas de helft van de ziekenhuizen heeft een inkoopcontract getekend met de zorgverzekeraars . Daarin wordt vastgelegd hoeveel mensen tegen welke vergoeding geholpen mogen worden. Hier wordt een keihard spel gespeeld over geld over de ruggen van de verzekerden. Dat is de prijs die door de samenleving moet worden betaald voor 'de vrije markt'.

Slotstand indices 4 december 2015; week 49: AEX 446,93; BEL 20 3.641,28; CAC 4.714,79; DAX 30 10.752,10; FTSE 100 6.238,29; SMI 8802,89; RTS (Rusland) 811,72; DJIA 17.847,63; NY-Nasdaq 100 4.716,12; Nikkei 225 19488,09; Hang Sen 22229,57; All Ords 5201,50; SSEC 3525,40; €/$ 1,0885; goud $1086,30; dat is €32.054,49 per kg, 3 maands Euribor -0,113% (1 weeks -0,195, 1 mnds -0,171%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,834%, 10 jaar VS 2,2888%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,149.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.