UPDATE05102011/65

De volksaard van de Grieken is dat ze uitstralen dat ze gedane beloftes altijd nakomen. Dat is heel positief, maar wat zijn deze uitspraken waard? In een tijdsperiode van 24 uur zegt de minister van Financiën dat niemand zich zorgen hoeft te maken over de terugbetaling van de aangegane schulden en vrijwel tegelijkertijd moet hij naar buiten komen met de mededeling dat Griekenland de verlaging van de begrotingstekorten dit en volgend jaar niet kan nakomen en dat de staatsschuld verder op zal gaan lopen naar 173% van het bbp. En daar achteraan komt dezelfde minister naar buiten met de uitspraak dat Griekenland de komende 8 weken nog voldoende geld in kas heeft om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Ineens hoeft de 6e tranche van €8 mrd niet voor de 2e week van oktober op tafel te komen. Minister van Financiën Evangelos Venizelos zei dat tegen zijn 26 collega-ministers tijdens hun EU/euro-ontmoeting in Luxemburg, volgens de voorzitter van de bijeenkomst Jean-Claude Juncker. De voorzitter benadrukte dat Griekenland niet aan de rand van een zogeheten default (wanbetaling) staat, noch dat het land de eurozone zal verlaten. "Met klem ontken ik deze geruchten.'' Een besluit over het verstrekken van de volgende termijn van 8 miljard euro aan het met schulden overladen land is dan ook vooruit geschoven. Voor half oktober komt er sowieso geen beslissing over de volgende tranche voor Griekenland, legde Juncker uit. Het is nog niet duidelijk of de regeringsleiders op de EU-top van 17 en 18 oktober nieuwe beslissingen over Griekenland kunnen nemen. Een Grieks failliet is volgens de Europese leiders nog niet in zicht. Normaal zijn het bijna altijd bedrijven die op de fles gaan. Maar bij grote ondernemingen is er vaak nog een laatste redding: als obligatiehouders akkoord gaan met een omzetting van obligaties in aandelen, worden bedrijven vaak op de valreep gered. Maar of dat voor Griekenland een optie is, is maar de vraag?

De aandelenbeurzen waren vandaag wild enthousiast. De AEX steeg met 2,97% naar 278,09. Op de eerste plaats zei Merkel vandaag dat ze de banken financieel gaat ondersteunen. 'Het herkapitaliseren van in nood verkerende banken door de Europese landen is gerechtvaardigd.' Het IMF liet weten dat er €200 mrd in de banksector moet worden gepompt. De financiele wereld heeft veel te hoge risico's genomen en de gevolgen daarvan worden op het konto van de burgers geschreven. En daarvan zegt Merkel dus dat dat gerechtvaardigd is. Waar heeft die mevrouw het over? Weet ze wel waarover ze praat? Nee, dus. Ze deed de uitspraak na een ontmoeting met José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie in Brussel. Merkel gaf ook aan dat Duitsland bereid is, als dit noodzakelijk is, de portemonnee te trekken. De discussie over het pompen van overheidsgeld, dat is dus spaar- en pensioengeld van de burger, in banken is weer opgelaaid nadat Frankrijk en België hebben aangegeven de Frans-Belgische bank Dexia te helpen. De bank is in zwaar weer geraakt door de schuldenproblematiek in Europa en de gedaalde euro. Het gaat echt helemaal fout en ik vrees dat er geen weg terug is. Van het Nederlandse parlement hebben we ook niets te verwachten. Die stonden vandaag te trappelen om mee te mogen doen om de banken en de euro te redden. In plaats van dat we zwakke banken, als Dexia, laten omvallen en het verlies nemen, gaan we die banken herkapitaliseren/nationaliseren met geld van de belastingbetaler. Ze weten in Brussel niet waar ze mee bezig zijn. En als gevolg daarvan eerlang de rating wordt gedowngrated wordt er moord en brand geschreeuwd. Misschien is dit wel de enige manier om uit de problemen te raken.

Vandaag ook nog een gratis advies van het IMF aan Rutte en de Jager: Nederland moet stoppen met bezuinigen en moet de economie een push geven. Zolang de economie nog niet aantrekt moeten Europese landen die er financieel goed voorstaan bezuinigingen voorlopig uitstellen. Met dat voorstel komt het IMF. Vooral landen die momenteel bijzonder goedkoop geld kunnen lenen, moeten zich volgens het IMF niet blindstaren op het terugdringen van hun overheidstekort. Ze kunnen beter wachten met bezuinigen, zodat ze de Europese economie kunnen stimuleren. Het IMF waarschuwde dat de financiële instellingen geen geld meer zullen uitlenen, resulterend in een recessie, als de politieke leiders niet meer stappen ondernemen om het vertrouwen van beleggers te herstellen. Europa verzette zich in augustus tegen een soortgelijke oproep van het IMF, dat destijds stappen wilde zien om banken te beschermen tegen een mogelijk bankroet van Griekenland. Het IMF vindt dat de herkapitalisatie ,,cruciaal'' is voor het herstel van vertrouwen. ,,We hebben het over bedragen tussen 100 miljard en 200 miljard euro. Dat is zeer weinig in vergelijking met de omvang van de Europese kapitaalmarkten en ten opzichte van het verruimde noodfonds EFSF''. hier spreekt de belangenbehartiger van de financiele wereld.

Griekse ambtenaren staakten vandaag uit protest tegen de ingrijpende bezuinigingen. 'Het is genoeg. We kunnen niet meer' stond te lezen op spandoeken van betogers in de hoofdstad Athene. Vliegtuigen blijven aan de grond, treinen staan stil, ministeries en overheidskantoren zijn dicht. Verder wordt op scholen gestaakt, zijn monumenten gesloten voor het publiek en hebben ziekenhuizen alleen nooddiensten paraat. Ook de publieke televisie ligt plat en het staatspersbureau ANA brengt geen nieuws. In Athene gingen meer dan 20.000 mensen de straat op. De massaal aanwezige politie zette traangas in om demonstranten te verjagen van het plein dat tegenover het parlement ligt. Ook in andere steden wordt gedemonstreerd. Het is de eerste landelijke staking tegen de loonsverlaging en ontslagen die de Europese Unie en het IMF onlangs hebben afgedwongen. De overheid had juist gevraagd de bezuinigingen te steunen om een bankroet te vermijden. De minister van Financiën zegt dat nieuwe bezuinigingen nodig zijn. De regering besloot vorige maand nog onroerendgoedbelasting in te voeren en 30.000 ambtenaren gedeeltelijk betaald op non-actief te zetten. De bonden Adedy en GSEE zeggen dat de verlagingen van de lonen en pensioenen de economie nog verder in de put duwen. Bovendien treffen ze vooral de armen, menen de bonden.

U kent mijn sympathie voor Herman Wijffels, oud topbankiers bij de Rabo, oud-bewindvoerder bij de Wereldbank, kabinetsinformateur van het kabinet Balkenende IV, voorzitter van de SER en momenteel hoogleraar 'duurzaamheid en maatschappelijke verandering' aan de . Hij geldt als een van de wegbereiders van maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nederland bij de Universiteit Utrecht en is altijd een hartstochtelijk pleitbezorger van een duurzame samenleving geweest. Hij deed deze week een oproep aan de financiële instellingen om een visie op de toekomst van het bankwezen uit te werken. We kunnen niet verder op de route die we decennia's lang hebben gegaan. Derivaten de deur uit. Banken zijn er voor de burgers en het bedrijfsleven en niet voor de handel in onduidelijke producten. De banken moeten zich gaan ombouwen omdat de veel gebruikte recepten uit het verleden niet meer werken. Er moeten nieuwe structuren en doelstellingen komen, die dienstbaar zijn aan een duurzame samenleving. Het zijn woorden, uit mijn hart gegrepen.

De noodlijdende Frans-Belgische bank Dexia wordt opgesplitst in een "goed" deel en een "slechte" tak. Het concern bezat eind juni voor €3,8 miljard aan Griekse staatsobligaties en loopt een risico op leningen van nog eens €4,8 miljard aan het bedrijfsleven. Dexia heeft een marktwaarde van 2,5 miljard euro. Maandagnacht werd bekend dat de regeringen van België en Frankrijk bereid zijn Dexia met kapitaalinjecties overeind te houden. De "goede" onderdelen zouden nog dit jaar verkocht kunnen worden. Daarbij gaat het om onder meer de Turkse dochter Denizbank, Dexia Asset Management en een samenwerkingsverband in Canada. Tot de "slechte" activiteiten worden onder meer Dexia Credit Local, het Italiaanse Crediop en het Spaanse Sabadell gerekend. De Belgische en Franse overheden zouden daarvoor garant staan. Nu België de Dexia bank redt, gaat iedereen kijken welke banken in een vergelijkbare situatie zitten. Het is een kwestie van tijd voordat de volgende zwakke bank aan de beurt is, met alle gevolgen van dien voor de burgers uit dat land.

Er is een grote kans dat Dexia weer aan het staatsinfuus moet en opgesplitst gaat worden, zegt Hella Hueck van RTLZ. Hoe kan het dat deze Belgisch-Franse bank na de kredietcrisis zo snel weer in de problemen komt? En is dit de start van een nieuwe bankencrisis, vraagt ze zich af. Het is een gek gedrocht, dat Dexia. In 1996 samengesteld uit twee gemeentebanken: Credit Local de France en Belgische Gemeentekrediet. Dat het twee gemeentebanken zijn raakt meteen al de kern van de problemen waar de bank vandaag mee worstelt. Dexia doet vooral aan financieringen voor de overheid – de publieke sector. De consumententak is met name in Frankrijk vrij zwak. Daar heeft Dexia zelfs geen eigen kantorennetwerk voor klanten. Dexia heeft de consumententak de afgelopen jaren geprobeerd te versterken, maar nog steeds krijgt Dexia te weinig inkomsten binnen van particulieren die hun spaargeld bij de bank zetten. Daardoor moet de bank langlopende overheidskredieten financieren op de geldmarkt. Zo rond 2000, toen de bomen tot in de hemel groeiden, kon Dexia gemakkelijk te hoge kredietrisico’s aangaan. Maar het behoeft geen toelichting de markten op dit moment een stuk kritischer zijn… But there’s no such thing as a free lunch. Dexia heeft een grote behoefte aan korte-termijn geld. De financieringskloof bij Dexia is €96 miljard. Dus er moet wat gebeuren. de Belgen willen wel maar de Fransen ook? Dexia slaagde nog met vlag en wimpel voor de tweede Europese test afgelopen juli (dus we weten nu wat die waard is…) Als we nog even de cijfers erbij pakken die Dexia toen aanleverde zien we de bank – toch een stuk kleiner dan ING – fors blootgesteld staat aan de zwakkere eurolanden. Vooral Italië springt er uit. Dexia en overheden houden elkaar nu in een houdgreep. De bank heeft veel geld geleend aan gemeenten, die nu door de eurocrisis zelf in de problemen komen. Ook in de Verenigde Staten zit Dexia dik in Amerikaanse overheidsobligaties. Zo staat de Belgisch-Franse bank onder andere garant voor $10 miljard aan obligaties met een variabele rente die zijn uitgegeven door tientallen Amerikaanse gemeenten om publieke projecten te financieren. Dexia laten zakken is dus geen optie. De Belgische minister van Financiën, Didier Reynders, heeft laten weten dat Frankrijk en België indien nodig extra kapitaal in Dexia zullen steken. Of Frankrijk meedoet is officieel nog niet bevestigd. De situatie doet denken aan de kredietcrisis van 2008. Dexia kreeg toen 6 miljard euro aan staatsteun. Komen er meer banken in de problemen na Dexia? Vooropgesteld dat Dexia een zwakke broeder is, die te hoog aan de wind heeft willen zeilen, valt niet uit te sluiten dat meer banken in de problemen geraken. Vandaag geeft Deutsche Bank een winstwaarschuwing af en schrijft 250 miljoen euro af op zijn Griekse portefeuille. Volgens topman Joseph Ackermann behoort het verkopen van onderdelen tot de mogelijkheden maar is er geen kapitaalinjectie nodig. Het is ook maar te hopen van niet. Want al lijkt de situatie van nu op die van 2008, er is één heel groot verschil: de overheden hebben zelf geen cent meer te makken, dus bijspringen wordt heel lastig.

Volgens macro-econoom Keith Wade van vermogensbeheerder Schroders is een afstempeling van de Griekse schuld van minimaal 50% onvermijdelijk geworden. Hij wijst er daarbij wel op dat een driestappenplan moet worden uitgevoerd om de gevolgen van het faillissement beheersbaar te houden. Een afstempeling van 50% brengt een verlies van €175 miljard met zich mee. Volgens de in de zomer gehouden bankentest zouden niet-Griekse banken ongeveer €32 miljard in handen hebben. Grofweg €60 miljard zit bij de Europese Centrale Bank en €20 tot €60 miljard bij het IMF. De macro-econoom vindt het zodoende onterecht dat de discussies over de schuldenherstructurering zich beperken tot de private sector. Ook de ECB en het IMF zullen volgens hem op enig moment vermoedelijk geherkapitaliseerd moeten worden.

Wade pleit voorts voor een versterking van het huidige Europese noodfonds van €440 miljard om het besmettingsgevaar richting andere zwakke eurolanden te beperken. Daaraan voegt hij toe dat een vergroting tot minimaal €1 miljard en mogelijk zelfs €2 miljard omzichtig plaats moet vinden, opdat de ratings van de landen die bijdragen niet in gevaar komen. Ten slotte moeten er volgens de macro-econoom maatregelen worden genomen om de Europese groei te stimuleren. Omdat de landen zelf juist volop bezuinigen, zou de ECB een voortrekkersrol moeten nemen door monetair te verruimen en misschien zelfs de rente te verlagen.

De Europese ministers van financiën bereiden zich voor op een gecoördineerde herkapitalisatie van de banken. Zij zijn het eens over de noodzaak van aanvullende maatregelen. De ministers waren maandag en dinsdag bijeen in Luxemburg. ‘Het inzicht neemt toe dat er een gezamenlijke en gecoördineerde benadering nodig is’ , aldus Europees commissaris Olli Rehn. ‘Er is een gevoel van urgentie bij de ministers dat we stappen moeten ondernemen.’ Volgens Rehn is kapitaalversterking van de Europese banken nodig om de veiligheidsmarges te vergroten en daarmee de onzekerheid te verminderen. ‘De grote vrees is dat de zorgwekkende ontwikkelingen in de financiële markten zullen escaleren tot een bankencrisis’, aldus de Duitse minister van financiën Wolfgang Schäuble. Volgens minister Jan Kees de Jager van Financiën moeten landen ‘instrumenten klaar hebben staan voor hun bankensector’. Schäuble wees erop dat Berlijn indien nodig snel de steunprogramma’s van de bankencrisis uit 2008 kan activeren. De vrees voor een bankencrisis is aangewakkerd door de problemen bij het Frans-Belgische Dexia. De bank is het eerste slachtoffer van de Griekse schuldencrisis. Oplossing van het Griekse probleem lijkt steeds minder reëel, waardoor het vertrouwen in de bank is gedaald. Het concern kan steeds moeilijker aan kortetermijnfinanciering komen. De koers van Dexia sloot gisteren 22,5% lager. De Belgische centrale bank gaf een verklaring uit in een poging spaarders gerust te stellen. ‘De centrale banken van België en Frankrijk verlenen hun volle steun aan Dexia.’ De staatssteun leidde ertoe dat de rente op 10-jarige Belgische staatsleningen gisteren met 0,13 procentpunt steeg omdat beleggers uit staatspapier stapten.

Het volgende onderwerp zal in den Haag slecht vallen. Wij behoren namelijk ook al tot de zondaars die de afgesproken regels overtreden. De Jager en Rutte zullen in Europa hun eisen moeten afzwakken. Het overheidstekort in Nederland is in het eerste halfjaar van 2011 uitgekomen op maar liefst 5%. Ver boven de Europese afspraken van 3%. De overheid gaf 16,5 miljard euro meer uit dan ze ontving, €90 miljoen per dag. Het tekort is nagenoeg gelijk aan het tekort over 2010, toen we 5,1% van ons bbp tekort kwamen. De sociale fondsen kwamen in de eerste helft van het jaar 9 miljard euro tekort en het Rijk 8 miljard euro. De overheidsschuld bleek ook in 2011 gestaag te groeien en bedroeg aan het eind van het eerste halfjaar €383 mrd: 63,8% van het bruto binnenlands product (bbp). "Dit was 1,0 procentpunt van het bbp meer dan eind 2010", schrijft het CBS. Nederland moet steeds meer geld lenen om aan alle tekorten te voldoen. "Met de ontvangen terugbetalingen van staatsteun door ING en Aegon van 4,5 miljard euro kon de Staat ook een deel van het overheidstekort aflossen. De staatsschuld mag de 60% van het bnp niet overschrijden van Europa. Ook daarmee gaat het dus mis voor ons land, één van de sterkste broeders van de eurozone.

Deutsche Bank acht het niet langer mogelijk om dit jaar af te sluiten met een winst voor belastingen van 10 miljard euro. Daarvoor is het negatieve effect van de Europese schuldencrisis op de mondiale markten te groot. De winstwaarschuwing volgt op een ,,teleurstellend'' derde kwartaal. ,,Vooral investment banking deed het slecht'', aldus bestuursvoorzitter Josef Ackermann. Hij gaf geen nieuw winstdoel af. ,,De zich verdiepende Europese schuldencrisis heeft ertoe geleid dat beleggers nog steeds nerveus zijn. Daardoor zijn de volumes en omzetten significant gedaald'', aldus de topman. Deutsche Bank schrapt ongeveer 500 banen, vooral in het buitenland. Ackermann verwacht niet dat Deutsche Bank in de problemen komt door de aanhoudende crisis. De bank heeft zijn liquiditeitsreserve, geld waar het op korte termijn over kan beschikken, verhoogd van 150 miljard euro naar 180 miljard euro.

Goldman Sachs voorziet een milde recessie in Europa rond de jaarwisseling, met name vanwege de financiële problemen op de Europese markten, maar verwacht dat de kernlanden in de eerste helft van 2012 weer zullen groeien. Voor 2011 verwacht GS nu dat het bruto binnenlands product (bbp) in de eurozone met 1,6% zal toenemen en in 2012 met 0,1%, van een eerder verwachtte 1,2%. Voor het vierde kwartaal van 2011 en eerste kwartaal van 2012 voorziet GS een krimp met 0,1% – een krimp van twee opeenvolgende kwartalen wordt een recessie genoemd. Zowel Duitsland als Nederland zullen naar verwachting van de bank sneller groeien dan de eurozone met respectievelijke groeipercentages voor 2011 van 2,8% en 1,7%, en 0,6% en 0,3% in 2012. De economische activiteit zal in de perifere landen van Europa waarschijnlijk verder verzwakken. Italie en Spanje komen in 2011 nog uit op een lichte groei van 0,8% en 0,7% respectievelijk, maar GS voorziet een krimp van 0,4% voor beide landen in 2012. De bank waarschuwt dat de schuldencrisis met name drukt op de markten in de eurozone, maar dat de economieen daarbuiten ook niet zullen ontkomen aan de problemen. GS noemt met name het Verenigd Koninkrijk omdat het land voor 50% van de export afhankelijk is van de eurozone. Daarnaast stelt GS dat de Europese Centrale Bank (ECB) het belangrijkste rentetarief waarschijnlijk met 50 basispunten zal laten zakken in december, vanwege een verwachte gematigde inflatie. Met een dergelijke renteverlaging worden de renteverhogingen van april en juli volledig teniet gedaan. ik heb eigenlijk geen commentaar op deze visie van GS. Waarop de verwachtingen zijn gestoeld wordt niet aangegeven. Ik hou rekening met een economische krimp. Een bankencrisis is misschien wel dichterbij als wordt aangenomen. De financiële sector hangt aan elkaar met vertrouwen. Dexia kan andere banken besmetten.

Dinsdag 4 oktober 2011 AEX 270,06 -2,02% Air France KLM € 4,827 -9,1%, BEL20 2038,84 -2,76%, Dexia -22,46%, KBC -6,8%,

Een overzicht van de gebeurtenissen en bijeenkomsten om naar uit te kijken:

– Donderdag 6 oktober: ECB rentebesluit, waarbij aftredend ECB-president Jean-Claude Trichet zijn laatste persconferentie ter toelichting van het rentebesluit zal geven. Spanje veilt staatspapier met een looptijd tot april 2014. Frankrijk veilt lange termijn staatsobligaties. Het Nederland parlement stemt mogelijk over de vergroting van het EFSF-steunfonds. Vooralsnog staat de stemming gepland op 11 oktober.

– Zondag 9 oktober: De Franse president Sarkozy zal naar verwachting in Berlijn de Duitse bondskanselier Angela Merkel ontmoeten om te spreken over de Europese schuldproblemen.

– Dinsdag 11 oktober: Griekse en Italiaanse veiling schatkistpapier. Slowaakse parlement stemt mogelijk over de verhoging van het EFSF-noodfonds. Vooralsnog staat de stemming gepland op 25 oktober. Het Nederlands parlement stemt over de vergroting van het EFSF-noodfonds.

– Donderdag 13 oktober: Italiaanse veiling staatsobligaties.

– Vrijdag 14 oktober: G-20 bijeenkomsten ministers van Financien. Grieks schatkistpapier ter waarde van EUR2 miljard lopen af.

– Zaterdag 15 oktober: G-20 bijeenkomsten ministers van Financien.

– Maandag 17 oktober: bijeenkomst Europese Raad.

– Dinsdag 18 oktober: Spaanse en Griekse veilingen schatkistpapier.

– Donderdag 20 oktober: Spaanse en Franse veilingen staatsobligaties.

– Vrijdag 21 oktober: Grieks schatkistpapier ter waarde van EUR1,625 miljard loopt af.

– Dinsdag 25 oktober: Spaanse veiling schatkistpapier. Slowakije stemt rond deze datum over het EFSF-fonds.

– Vrijdag 28 oktober: Italiaanse veiling staatsobligaties.

– Maandag 31 oktober: Belgische veiling staatsobligaties.

– Dinsdag 1 november: Mario Draghi volgt Jean Claude Trichet op als president van de ECB.

– Donderdag 3 november: bijeenkomst ECB. G20 bijeenkomst in het Franse Cannes.

– Vrijdag 4 november: G20 bijeenkomst in het Franse Cannes.

– Maandag 7 november: bijeenkomst ministers van Financien eurozone.

Amerikaanse fabrieken hebben in augustus minder orders ontvangen dan verwacht.

De fabrieksorders namen met 0,2 procent af ten opzichte van juli. Economen hadden een stabilisering ten opzichte van de voorgaande maand voorspeld. Uit een nieuwe schatting bleek dat de orders in juli met 2,1 procent waren gestegen op maandbasis. Eerder werd voor die maand een toename met 2,4 procent gemeld. Uit nieuwe cijfers bleek verder dat de orders voor duurzame goederen in de VS in augustus met 0,1 procent zijn gedaald. Die schatting was gelijk aan de eerste raming, die eind september naar buiten.

Kredietbeoordelaar Moody's heeft de waardering van de overheidsschulden van Italië met 3 trappen verlaagd. De staatsobligaties worden nu beoordeeld met een A2-status met negatieve vooruitzichten. Eerder waardeerde Moody's de schulden met een Aa2 rating. Moody's verklaarde de stap door er op te wijzen dat het risico steeds groter wordt dat het land in een economische stagnatie of recessie komt. Bovendien denkt de kredietbeoordelaar dat het moeilijk wordt om in het huidige economische en politieke klimaat voldoende bezuinigingsmaatregelen door te voeren om de begroting weer op orde te krijgen.

GS en Pimco waarschuwen voor de economische gevolgen van de aanhoudende schuldencrisis. Ze verwachten dat de Europese politici dit jaar geen oplossing voor de crisis weten te vinden. De spanning op de financiële markten houdt daarom aan, met een economische krimp als waarschijnlijk gevolg.

De activiteit in de dienstensectoren van de eurolanden is vorige maand voor het eerst sinds augustus 2009 gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in september uit op 48,8. Daarmee was de afname sterker dan eerder gedacht. Bij de eerste raming werd eind september uitgegaan van een stand van 49,1. In augustus stond de graadmeter nog op 51,5. Een stand lager dan 50 duidt krimp van de sector. De sterkere krimp kwam onder meer door een tegenvallende ontwikkeling in Duitsland. De index voor Europa's grootste economie kwam uit op 49,7. Bij de eerste raming werd met 50,3 nog een kleine groei in de Duitse dienstensector gesignaleerd.

De Spaanse minister van Financiën Elena Salgado ontkrachtte woorden van economen dat het land dit jaar in een nieuwe recessie zal belanden. ,,De overheid blijft bij de eerder gestelde verwachtingen. Wij voorzien een positieve economische groei in het derde en vierde kwartaal'', aldus Salgado. In het tweede kwartaal groeide de Spaanse economie met 0,2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. De Spaanse economie kwam in de tweede helft van 2008 in een recessie terecht, na het klappen van de vastgoedbubbel in reactie op de wereldwijde financiële crisis. De Spaanse economie stabiliseerde weer in 2010, maar blijft fragiel.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , . Bookmark de permalink.