UPDATE05092011

Vorige week heb een artikel gequoted uit de zondagse editie van The Telegraph. Deze week weer. Amerikaanse hypotheekreuzen achtervolgen Amerikaanse en Europese banken, die een aantal jaren geleden in hypotheekmandjes (subprimes) handelden. RBS is facing action over $30.4bn of sales, HSBC over $6.2bn and Barclays in relation to $4.9bn. Lees het hele artikel in de The Telegraphe van zondag 4 september 2011

In hoeverre kunnen de crisisgeluiden nog worden bezworen. Is er nog een escape mogelijk of komen we nu in een negatieve spiraal terecht waarvan we maar moeten afwachten hoe lang het weer duurt voordat de economie weer groeisignalen af gaat geven. Deze vraag werd mij dit weekend gesteld. Een groot aantal financieel/economische parameters staan op oranje/rood. Als we kijken naar het volume van de wereldhandel, de werkgelegenheid in de VS en hier in de eurozone, de Europese schuldencrisis, het Amerikaanse schuldenplafond en de al bekende bezuinigingen en de bezuinigingen groot $1.500.000.000.000 die uiterlijk 23 november nog moeten worden ingevuld, de bezuinigingsoperaties in Europa, die al zijn aangekondigd en die er voor de komende jaren nog aankomen, de snel ingezakte economische groei in de VS en de EU, dalende koopkracht en ingezakt consumenten- en producentenvertrouwen, teruglopende overheidsinkomsten en stijgende uitgaven o.a. sociale uitkeringen, onzekerheid over de afloop van het Griekse drama en over de solvabiliteit (de financiële gegoedheid) van banken. Het vertrouwen in de politieke leiders in de VS en in de eurozone daalt zienderogen. De financiële markten, de ondernemers en het publiek twijfelt steeds meer over de juistheid van uitspraken van politieke en monetaire bobo's/autoriteiten. Er ligt een spanningsveld in de eurozone tussen soevereiniteit en solidariteit. Dat is een slecht signaal. Als er niet spoedig echt grote, inhoudelijk krachtige, besluiten worden genomen gaan de panelen schuiven b.v. door wegvallend vertrouwen in de dollar en/of de euro, om maar iets te noemen. Er is op dit moment nog wel een escape maar de ruimte daarvoor neemt zienderogen af. Of QE3 daar verandering in kan brengen is zowel voor de Amerikaanse monetaire autoriteiten als voor de ECB een open vraag. Maar …………….. als er een megainflatie zou ontstaan zijn al deze scenario's van tafel. Maar dan is in één klap alle good en bad money waardeloos geworden.

Over dit onderwerp heeft oud-VVD leider en voormalig eurocommissaris Frits Bolkestein dit weekend zijn standpunt over het Griekse drama gegeven. De steun van EU aan Griekenland moet doorgaan, maar alleen op voorwaarde dat het land vrijwillig uit de muntunie stapt. Daarmee zou de fout om het land ooit tot de eurozone toe te laten, worden hersteld. Volgens Bolkestein moeten de Grieken de drachme weer invoeren. Door een flinke devaluatie van deze munt zouden de Grieken weer makkelijker hun producten kunnen exporteren. Een keerzijde van de devaluatie is dat de buitenlandse schulden van Griekenland zullen toenemen. Volgens Bolkestein zouden eurolanden daarom de looptijd van de leningen moeten verlengen en/of de rente erop verlagen. Bovendien zou een deel van de schuld moeten worden kwijtgescholden. ,,Dat is vervelend voor de banken die de schulden bezitten, maar we kunnen zo niet langer doormodderen. Dat is een heilloze weg'', aldus de oud-EU-commissaris. Bolkestein heeft er weinig vertrouwen in dat Griekenland gemaakte beloftes nakomt, zoals flinke besparingen en een groot programma van privatiseringen. Dat eurolanden zich niet aan begrotingsregels hebben gehouden, noemt Bolkestein een geboortedefect van de euro. Een andere is volgens hem dat landen met verschillende economische culturen aan elkaar zijn gelijmd. ,,Dat kan niet, de barsten zien we nu.'' Dat verklaart volgens Bolkestein ook dat sommigen pleiten voor een scheiding van de muntunie van noordelijke en zuidelijke eurolanden. Maar een ,,aparte unie'' gaat hem zelf te ver. Aan de andere kant is hij ook geen voorstander van meer integratie, zoals een federaal Europa met één regering. Dat gedoogpartner PVV anders over de schuldenproblematiek denkt dan het kabinet, noemt Bolkestein ,,lastig''. Tegelijk wijst hij erop dat in de gedoogconstructie is afgesproken dat de PVV zijn eigen mening mag hebben over bepaalde zaken. Ik ben het op alle uitspraken van de VVD-leider niet -helemaal- met hem eens. Dat er 10 jaar lang volstrekt onvoldoende controle op de afspraken zoals die vastliggen in het Stabiliteits- en Groeipact, zoals dat is overeengekomen in een EUtop in Amsterdam op 17-06-1997 en in werking is getreden op 1 januari 1997, is uitgevoerd, is geen geboortedefect. Het is aan de Raad van Regeringsleiders een verwijtbaar delict. Ik kan de oud-politicus op hoofdlijnen wel volgen, maar is dat te verkopen aan Rutte en de Jager en het kiezersvolk. In ieder geval hier is een oud-politicus aan het woord die zijn nek uitsteekt en dat is een fenomeen. De topman van ABN/Amro en oud-Minister van Financiën Gerrit Zalm is het met zijn partijgenoot niet eens. Griekenland moet, ten koste van veel, heel veel, binnen de eurozone worden gehouden. Het zou niets oplossen want andere Zuid-Europese landen zouden dat voorbeeld willen volgen en dan blijven alleen de Noord-Europese landen over. Dat ziet hij niet als wenselijk.

De volgende boodschap is voor de heren Rutte en de Jager bestemd en afkomstig van de directeur van het IMF, Christine Lagarde. De Europese landen en de Verenigde Staten zouden moeten overwegen om economische groei te gaan stimuleren in plaats van bezuinigingen uit te gaan voeren in de overheidsuitgaven. Daarmee kan het gevaar van een vertrouwenscrisis voor de wereldeconomie bezworen worden. „Als we kijken naar Europa, dan raden wij landen aan om hun bezuinigingsplannen aan te passen aan de gewijzigde situatie en om ingrepen te overwegen die leiden tot groei”, aldus Lagarde. De Verenigde Staten moeten in haar ogen een „geloofwaardig” plan opstellen voor de middellange termijn. Dat zou ruimte bieden om het op de korte termijn gerichte bezuinigingsprogramma te laten varen en voor de introductie van maatregelen die de economie aanzetten. De staatsschuld mag van Lagarde verder stijgen als er maar geïnvesteerd wordt. Alles om te voorkomen dat de werkeloosheid verder oploopt, het vertrouwen in de dollar en euro niet verder daalt, de economische groei nieuwe impulsen krijgt en de double dip overwaait. De vraag is of Trichet het met haar eens is. Hij heeft afgelopen week de Italiaanse regering nog onder druk gezet nu snel met de toegezegde bezuinigingen aan te vangen. De markt twijfelt ook weer want de 10-jaars Italiaanse staat is gestegen naar 5,27%, nadat duidelijk werd dat de aangekondigde €45,5 mrd aan bezuinigingen na maatschappelijke protesten weer worden ingetrokken.

Acht maanden geleden stond ik als een roepende in de woestijn met mijn kritiek op aangekondigde en door de trojka en de ECB afgedwongen bezuinigingen aan de Zuid-Europese eurozone landen. Ik vond geen enkele autoriteit aan mijn zijde. Geen politieke en geen monetaire. Maar zie, de ogen worden geopend met als gevolg er gaat een frisse wind waaien. DSK is weg bij het IMF en zijn opvolgster doet harde uitspraken over de voorgenomen bezuinigingsronden in de VS en Europa. De meest interessante vraag op dit moment is wat de trojka nu gaat doen. Komt er nieuw beleid, met hervormingen en zonder bezuinigingen, voor de Zuid-Europese landen? Hoe gaan de eurolanden met dit advies om en welke positie gaat het IMF innemen? Het is zo eenvoudig dat de politieke elite zich zou moeten schamen voor de tot dusverre gevoerde beleid. Bezuinigingen kost koopkracht, een lagere koopkracht kost economische groei, economische krimp doet de overheidsinkomsten dalen en de uitgaven stijgen. Een stijging van het begrotingstekort doet de staatsschuld toenemen. Een stijgende staatsschuld doet de rente stijgen en de aflossingscapaciteit en de rentebetalingen toenemen. En hier loopt het proces vast, want het beoogde doel: versterking van de economische structuur vindt niet plaats. De economie wordt niet concurrerender en de betalingsbalans blijft onevenwichtig. Kortom het probleem wordt niet opgelost. Ik ga ervan uit dat de noodzakelijke hervormingen wel plaatsvinden. Maar toch …………… En wat gaat Rutte en de Jager doen met de voor Prinsjesdag aangekondigde €6,3 mrd aan bezuinigingen in Nederland?

De president van de Wereldbank, Robert Zoelick, heeft dit weekend in Peking gewaarschuwd dat de wereldeconomie deze herfst in de gevarenzone dreigt te komen. Hij riep China op vaart te zetten achter structurele hervormingen. De groei van de economie van China is te danken aan de export van dat land, maar zou meer moeten komen van de binnenlandse consumptie. De VS en Europa moeten geholpen worden door China. Die moet de kar gaan trekken om ons uit de recessie te halen.

Uit de column van 2 september van ©René Tissen citeer ik een alinea die over Griekenland en de trojka gaat Deze week is de Trojka ( IMF, ECB,EU) op bezoek in Griekenland geweest om de voortgang van de afgesproken maatregelen te onderzoeken. Meteen na aankomst breekt er ruzie uit en wordt de directeur van het Griekse bureau voor de begroting op staande voet ontslagen. Zij was (over-)moedig genoeg om zich openlijk uit te spreken over de snel uit de hand lopende schuldenpositie van Griekenland en het geheel wegblijven van enig positief resultaat met betrekking tot de bezuinigingen. Wat gebeurt er? Ze moest per direct weg. Een typischer angstreactie van de Europese politiek is nauwelijks denkbaar. Wat doet de Trojka vervolgens? Die schort haar bezoek met 10 dagen op en wel met onmiddellijke ingang. …………….. Veel columnisten –waaronder ook ikzelf- hebben in het recente verleden gepleit voor een vroegtijdig faillissement van Griekenland, simpelweg omdat het land niet meer te redden is. Met het motortje van een oud Trabantje kun je nu eenmaal geen Jaguar rijden en dat inzicht had Europa een hoop tijd, geld en moeite gescheeld. Nu het vrijwel onvermijdelijk is dat Griekenland alsnog failliet gaat stapelen de problemen zich op en is de kans groot dat het land tijdelijk buiten Europa (hier wordt waarschijnlijk de eurozone bedoeld) geparkeerd zal moeten worden. Wat de gevolgen daarvan zullen zijn –o.a. voor de Euro- weet niemand, ook al denk ik dat het wel mee zal vallen. Het Griekse volk zal er uiteraard zwaar door leiden. Dat doet het nu al. Helaas is het zo dat wie zich brand op de blaren zal moeten zitten. Maar in alle gevallen is het beter om in één keer terug naar af te gaan, dan via de kaasschaaf methode. Ik heb daar niet anders aan toe te voegen dan dat ik mee kan voelen met de Grieken die de harde bezuinigingen en hervormingen niet waar kunnen maken. Op de eerste plaats deel ik het standpunt niet dat Griekenland nu opnieuw zware bezuinigingen moeten worden opgelegd. Het land verkeert in een periode met een economische krimp en de kans is groot dat de andere 16 eurolanden daar ook in terecht gaan komen. Daarbij zal het volume van de handel wereldwijd (ook in de eurozone) afnemen. Dat de Grieken dat aanvoeren voor het feit dat er in het 2e kwartaal achterstand is ontstaan in de realisering van de aan Griekenland opgelegde bezuinigingen en hervormingen is verklaarbaar. Waar 'niet' is verliest de keizer nu eenmaal zijn recht. Ik heb al eerder geschreven dat als er een overlevingsscenario voor de Grieken is dan moeten we nu de 2e ronde bezuinigingen opschorten en met de oplegde hervormingen doorgaan met de beperking dat je van de Grieken niet mag verwachten dat ze voor een appel en een ei hun staatsbedrijven van de hand moeten doen aan 'de wolven die op de loer liggen'. Tevens moeten de rente- en aflossingsverplichtingen worden stilgelegd voor een bepaalde periode. Uit de door de EU gesubsidieerde projecten moet geld naar Griekenland gaan om de economische structuur van het land te versterken, zodat de economische groei terugkeert. We zijn dan zeker 5 tot 8 jaar verder. Pas dan moet gekeken gaan worden hoeveel meer inkomsten en minder uitgaven de hervormingen hebben opgebracht en dan kan bepaald worden of er nog een nieuwe bezuinigingsronde overheen moet zonder dat de economische groei weer omslaat naar een krimp. En als de trojka deze aanpak niet deelt dan ziet de toekomst voor de Grieken troosteloos uit. Ik heb ook nog een reactie van Joe the plumber dd 2 september op de column van Prof Tissen. Hij schrijft onder meer: Wat ik nog maar heel erg weinig gehoord heb is het verband tussen de crisis en de conjunctuur golven. Toen ik op (de middelbare) school zat werd hier al over gepraat. 70% kans op laagconjunctuur na 2000, 80-90% kans in 2010. Petje af voor mijn leraar, meneer Birkenheager, die dit gewoon aan zag komen en ons ervoor gewaarschuwd heeft. Waarom hebben ze nu honderden miljarden (niet bestaand geld) in malafide financiële systemen gepompt? Joe, mijn antwoord is dat de docent economie Birkenheager waarschijnlijk de lange golf theorie van Kondratieff kende. Ik heb daar regelmatig in mijn blogs naar verwezen. Die honderden miljarden dollars die door de centrale banken en overheden de markt in zijn gejaagd (misschien straks ook weer QE3) moeten ook weer vernietigd worden. En die kaalslag staat ons nog te wachten.

In de Verdieping, de dagelijkse bijlage van het dagblad Trouw, wordt de vraag opgeworpen of er nog leven is na de euro. Het uitgangspunt van Gerrit Zalm, de man die tegen toetreding van Griekenland aan de eurozone was en voor Nederland aan de wieg van de euro stond, is dat het onmogelijk is dat een land uit de euro stapt, laat staan dat de muntunie wordt opgeheven. Daarop heb ik geconcludeerd dat we met z'n zeventienen in een slangenkuil zitten en tot elkaar veroordeeld zijn. Komen de eurolanden bij het wegvallen van het nodige vertrouwen inderdaad terecht in ´de moeder van alle crises´? Daarover wordt heel verschillend gedacht. De Amerikaanse econoom Barry Eichengreen, die aan het woord komt, spreekt over een financiële crisis, een traumatische gebeurtenis, die het Nationaal Inkomen met 10% zal doen afnemen. In den beginne ontstaat er een chaos op de markten gepaard gaand met een financiële rotzooi, sterk oplopende werkeloosheid en armoede. Een weg terug naar de gulden roept bijna apocalyptische visioenen op. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant doet ook pijn maar is toch een stuk positiever. Aan het woord komt Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus, wordt de schuldencrisis opgelost door de participerende landen door een deel van hun soevereiniteit op te geven, daardoor komt er meer Europese integratie en komt er Europees toezicht bij de banken. Het IMF wil dat de buffers van de banken worden verhoogd zodat ze klappen zelf op kunnen vangen. De Vries wil de eurozone opblazen door de Noord-Europese landen uit de unie te laten stappen. Dan is het vanzelf over en uit. Hij verwacht wel dat als dat zou gebeuren dat er grote financiële onrust gaat ontstaan. Daarom moeten er nu al in het grootste geheim afspraken worden gemaakt hoe de Noord-Europese landen verder gaan. Er moet nieuw chartaal geld worden aangemaakt. En zegt de Vries de conversie moet snel gaan, dat is essentieel. We hebben in Europa al meerdere muntunie's gehad maar geen enkele heeft het overleefd. Wie het hele artikel in de Verdieping van 5 september 2011 blz 2-3 wil lezen verwijs ik naar de link Is er nog wel leven na de euro? Hoe de wind ook gaat waaien en gaan altijd klappen vallen.

DFT: door de grilligheid op de financiële markten is het voor pensioenfondsen steeds moeilijker om goede rendementen te behalen op hun beleggingen. Hierdoor dreigen de Nederlandse pensioenen serieus in gevaar te komen. Hiervoor waarschuwt Jac Kragt, bestuurslid bij pensioenbelegger PGGM. "Het einde van de malaise als gevolg van de euro- en schuldenproblemen is nog niet in zicht. Sterker, als er niet snel iets verandert, zullen er nog meer crisissen volgen.” Pensioenfondsen zijn nu voor de tweede keer in korte tijd in het oog van een financiële storm terechtgekomen. Voor hen wordt het uitvoeren van hun rol als langetermijnbelegger daardoor steeds lastiger.

„De dieptepunten op de financiële markten volgen elkaar nu in rap tempo op”, zegt Kragt. „Net als in de zomer van 2010 worden pensioenfondsen op dit moment hard geraakt. Zij hebben zich nauwelijks kunnen herstellen. Normaal zit er tussen twee dippen een veel langere herstelperiode.” PGGM waakt als belegger over de pensioenen van miljoenen Nederlandse werknemers en gepensioneerden. Met een belegd vermogen van €105 miljard is de pensioenbelegger een grote speler in de financiële wereld. Dergelijke partijen mengen zich niet graag in het debat over de eurocrisis, maar voor Kragt is de maat vol. „Europese politici treuzelen met hun aanpak van problemen in de zuidelijke eurolanden, en dat is onaanvaardbaar", aldus de beleggingsspecialist, die bij PGGM verantwoordelijk is voor het vermogensbeheer.

De woningmarkt raakt verder in het slop en de prijzen van de huizen zullen verder dalen met ca 7 procent. Dat staat in een rapport, dat de TU Delft heeft opgesteld in opdracht van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, de verstrekker van de nationale hypotheekgarantie. Het rapport is inmiddels aangeboden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken om de ernst van het probleem onder de aandacht te brengen. Het rapport bepleit dat tijdelijke maatregelen van het kabinet om de woningmarkt te stimuleren langer van kracht blijven. Het gaat dan om de verlaging van de overdrachtsbelasting en om de verhoging van kostengrens bij de hypotheekgarantie van 265.000 euro naar 350.000 euro. De banken halen de teugels bij het verstrekken van hypotheken aan en dat komt volgens het rapport „op een uiterst ongelukkig moment”. De verkoopprijzen van bestaande woningen zijn sinds 2008 met ongeveer 8 procent teruggevallen. Op termijn kunnen ze met maximaal 6,9 procent afnemen, aldus het rapport. Bij ongewijzigd beleid zal de prijsdaling in 2014 al uitkomen op ongeveer 4 procent en in 2015 op meer dan 5 procent. Moeilijk dossier.

Wat kort nieuws van het weekend.

Antwerpse diamantairs hebben de Belgische fiscus getild voor ruim een miljard dollar. Dat vond plaats via geheime rekeningen bij de HSBC.

Trichet zet druk op de ketel om het bezuinigingsplan af te werken en uit te gaan voeren.

Standard & Poor laat weten dat als Brussel zou overgaan tot het uitgeven van eurobonds de kredietbeoordelaar zal besluiten deze eurobonds de rating te geven van de zwakste schakel. Dat kan betekenen een junkbond rating. En daarmee schieten de eurolanden geen meter op met het oplossen van de schuldencrisis.

De infrastructuur in de VS, wegen, luchthavens en spoor, heeft heel dringend onderhoud nodig. Hier ligt voor Obama en zijn banenplan een geweldige uitdaging. Toch nog een lichtpuntje!

De banken in de eurozone hebben afgelopen vrijdag het grootste bedrag dit jaar op de depositorekening van de Europese Centrale Bank (ECB) gezet. De banken stalden 151 miljard euro bij het 24-uursloket. Volgens marktvorsers een signaal dat het onderlinge vertrouwen tussen de financiële instellingen ver te zoeken is.

Veel Europese banken zullen een gedwongen afschrijving van staatsleningen op hun balans tegen marktwaarde niet overleven. Dat zegt topman Josef Ackermann van de Deutsche Bank. De sector heeft sowieso een ,,beperkt groeipotentieel'' en banken moeten marktaandeel winnen om te kunnen overleven. Ackermann, die sprak op een conferentie van banken in Frankfurt, vindt dat maatregelen die de leiders van de eurozone hebben genomen om de schuldencrisis op te lossen ,,tijd moeten krijgen om te beklijven''. Volgens hem hebben sommige mensen een onrealistisch beeld van het tempo van de invoering van de maatregelen. De topman sprak zich uit tegen het voorstel van IMF-directeur Christine Lagarde om banken verplicht hun kapitaalpositie te laten versterken. Een dergelijke maatregel zou een signaal zijn ,,dat politici hun vertrouwen hebben verloren in de maatregelen die nu van kracht zijn''.

De waarde van Italiaanse staatsobligaties stond vandaag onder druk. Handelaren maakten zich zorgen over de wereldwijde economie en de vraag of Italië in staat is noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen door te voeren. Het rendement op tienjarige leningen steeg naar bijna 5,6 procent, het hoogste niveau in bijna een maand tijd. Toen de rente op dergelijk papier begin augustus opliep tot ver boven de 6 procent was dit reden voor de Europese Centrale Bank (ECB) om in te grijpen. De ECB begon toen met het opkopen van Italiaanse leningen om de markt te ondersteunen. De afgelopen week heeft de ECB voor >13 mrd euro steunaankopen in (voornamelijk Italiaanse) staatsleningen gekocht.

Ook de waarde van andere zogenoemde perifere staatsobligaties (van de zwakkere eurolanden) liep terug. Het rendement op tienjarige Spaanse staatsobligaties noteerde rond de 5,10 procent. De als veilig beschouwde Nederlandse en Duitse leningen zaten in de lift. Duitse tienjarige leningen noteerden rond 1,9 procent, een recordniveau.

Voor EU-president Herman Van Rompuy is een vertrek van Griekenland uit de eurozone onbespreekbaar. ,,Het uittreden uit de eurozone zou voor meer problemen zorgen voor het land en voor de eurozone.'' De afgelopen dagen gingen er opnieuw stemmen op in Griekenland de euro vaarwel te laten zeggen. Vorige week vertrokken inspecteurs van EU en Internationaal Monetair Fonds tijdelijk uit Athene omdat ze vonden dat Griekenland niet voldoende tempo maakt bij zijn hervormingen. Het team moest beoordelen of de Grieken in aanmerking komen voor een nieuwe tranche van de lening van 110 miljard euro die ze vorig jaar toegezegd kregen. Ze keren half september terug om te bezien of er vorderingen zijn gemaakt. Van Rompuy wil via ,,stille diplomatie'' druk uitoefenen op Griekenland en andere eurolanden die in problemen verkeren, zodat ze orde op zaken stellen. In een vertrek uit de eurozone is bij de invoering van de euro trouwens niet voorzien.

De steun van de Europese Centrale Bank (ECB) aan de obligatiemarkten is tijdelijk en ontslaat overheden niet van de plicht om hun financiën op orde te brengen. Dat stelde aankomend ECB-president Mario Draghi tijdens een toespraak in Parijs. ,,Het programma is tijdelijk'', benadrukte de Italiaanse centralebankpresident, die eind oktober de leiding van de ECB overneemt van Jean-Claude Trichet. ,,Zoals Trichet al heeft gezegd, kan het bovenal niet worden gebruikt om te ontkomen aan het fundamentele principe van begrotingsdiscipline.'' Met de grootschalige aankoop van staatsobligaties slaagde de ECB er de afgelopen weken in de rente op staatsleningen van vooral Spanje en Italië terug te brengen tot een draaglijker niveau. Critici vrezen echter dat de ECB daarmee de prikkel voor die landen wegneemt om de eigen financiën weer op orde te brengen.

De voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso ziet Europa niet afglijden in een recessie. Er zal slechts sprake zijn van een lichte economische groei in 2011. ,,We anticiperen niet op een recessie in Europa. De laatste vooruitzichten van de Europese Commissie wijzen op groei. Een kleine groei, dat wel''. ,,Ik wil erg duidelijk zijn. De Europese Unie en de euro zijn sterk en weerbaar''. Barroso riep wel op tot het versterken van het internationale monetaire systeem en het aanhoudend verbeteren van financieel toezicht.

Hoe de Grieken hun schuld af zouden kunnen aflossen.

Het is een mooie dag in een klein Grieks plaatsje, maar alle straten zijn leeg. Het zijn slechte tijden, een ieder heeft schulden en allen leven op de pof. Op deze dag rijdt een welgestelde Nederlandse toerist door het Griekse dorpje en stopt bij een klein hotelletje. Hij zegt tegen de eigenaar dat hij graag de kamers bekijken wil, om er misschien een voor een nacht te huren en legt als onderpand 100 euro op de desk. De eigenaar geeft hem een paar sleutels. Als de bezoeker de trap op is, neemt de hotel-eigenaar het geld, rent naar zijn buurman de slager en betaalt zijn schulden. De slager neemt de 100 euro, loopt de straat uit en betaalt de boer. De boer neemt het geld en betaalt zijn rekening bij de koelopslag. De man daar neemt het geld en rent naar de kroeg om zijn drankrekening te betalen. De kroegbaas schuift het bedrag door naar een aan de bar zittende prostituee, waarbij de hij nog schulden had. De prostituee rent naar het hotel om daar haar uitstaande rekening van 100 euro te betalen. De hotelbaas legt het geld weer op de balie. Op dit moment komt de toerist de trap weer af, neemt het geld van de balie en zegt dat de kamers hem niet aan staan en hij verlaat het dorpje. Niemand heeft iets geproduceerd, niemand heeft iets verdiend, iedereen is zijn schulden kwijt en ziet de toekomst met optimisme tegemoet.

Tot slot een aantal data van deze sombere beursdag. Dit blog verschijnt eerder dan gebruikelijk omdat het vandaag Labourday, Dag van de Arbeid, is in de VS en dan is Wall Street gesloten. De slotstanden van 5 september 18:30 uur. Goud $1901,60 (= > €43.000 per kg), $ 1,4101, AEX 274,45 –4,18%, CAC-40 2.999,54 -4,73%, DAX-30 5246,18 -5,28%, FTSE 100 5102,58 -3,58%, Bel-20 2117,46 -4,61%, Nikkei 8784,46 –1,86%, Hang Seng 19616,40 -2,95%. Milaan en Madrid verloren beiden bijna 5%.

Wereldwijd sloten de aandelenbeurzen in het rood. Het zwaarste verlies noteerde Frankfurt. Alle 25 fondsen uit de AEX sloten in de min. Financials sloten wederom fors lager: ING -8,53%, Aegon -6,3%, Deutsche Bank -8,9%, Credit Suisse -8,1%, Société Général -8,6%, Barclays -6,7%, Royal Bank of Scotland /12,3%.

Paniek op het Damrak? "Er is veel angst voor een dubbele dip". "Alle seinen staan op rood. Monetair komt men er in Europa niet uit. Bij heel aardige omzetten gaat de AEX gedecideerd omlaag. Van paniek is nog geen sprake." De aandelenmarken waren het speelveld van verkopers. "Er is in de loop van de dag weer grote twijfel ontstaan over oplossingen van de monetaire crisis in de eurozone". "De politiek faalt vooralsnog, omdat beslissingen uitblijven en daarmee loopt de stress op, vooral ten aanzien van het financiële systeem, hetgeen zich vertaalde in zware verliezen voor aandelen van financials die vrijwel overal op de Europese beurzen de lijst van verliezende fondsen aanvoerden". "Onder de verkopers zitten waarschijnlijk pensioenfondsen die hun posities verkleinen". Hoe groot zouden de verliezen zijn die vandaag op de beurzen zijn geleden?

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.