UPDATE05052012/115 Wordt het buigen of barsten?

De vraag die mij in het weekend heeft beziggehouden is wat D66, GL en de CU ertoe heeft doen besluiten aan de Minister van Financiën een blanco cheque te overhandigen om daarmee de begroting 2013 te kunnen gaan invullen. Voor mij is dat een onbegrijpelijke vorm van financiele politiek bedrijven in een democratie. Maar de realiteit is dat ze ermee wegkomen alsof ze het vaderland gered hebben. Ze verkeren nog altijd in een hoezee-stemming. De Kamer is 14 dagen met reces en dus is er even rust gecreëerd. Dat betekent niet dat de vraag daarmee is opgelost. Want hoe gaan de lasten, bezuinigingen, hogere belastingen en hoognodige hervormingen ingevuld worden in de concept-begroting 2013 die naar Brussel gaat. En waar ik nog veel benieuwder naar ben 'hoe ziet de doorberekening van het CPB eruit'. In het vorige blog heb ik al geschreven dat mijn verwachtingen laaggespannen zijn en dat de Kunduz-coalitie zal worden geconfronteerd met een revisie van het geformuleerde wensenlijstje. De vraag aan U, de lezer van dit blog, is of Samson de loser is van de inlijving van de CU, GL en D66 door de VVD en het CDA of dat de democratie de verliezer is. Het laatste nieuws is dat het 'wandelgangenakkoord', bestaande uit het boodschappenlijstje en het wensenlijstje, waaraan moet worden toegevoegd 'werken naar vermogen' (80.000 man in de sociale werkplaatsen), te vaag is voor doorberekening door het CPB. Ik heb eerder over het boodschappen- en wensenlijstje geschreven dat veel van de geformuleerde wensen, in deze fase van onderhandeling, niet realiseerbaar zijn. De bezuinigingen uit het Catshuis-beraad zouden €14,2 mrd bedragen en zijn nu teruggebracht naar €11,7 mrd. Waar de onderwerpen van het wensenlijstje uit betaald moeten worden is niet aangegeven. Het is duidelijk dat het CPB geen trek heeft om de gevolgen daarvan door te gaan rekenen. Wat ik niet snap is welke positie de Jager heeft met betrekking tot het indienen van de concept-begroting bij de Europese Commissie. Het NRC zegt daar niets over in onderstaand citaat: Zonder berekeningen van het CPB is er geen onafhankelijke vaststelling dat het akkoord zorgt voor de gewenste daling van het begrotingstekort tot 3 procent, het maximum dat is toegestaan door de EC. Ook is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de koopkracht, werkloosheid en het besteedbaar inkomen. Volgens de vijf betrokken partijen moeten er nu eerst nadere afspraken gemaakt worden, onder meer over de ingeboekte bezuinigingen op de zorg van 1,6 miljard en over een algemene korting op de rijksbegroting van 875 miljoen. Pas dan willen zij het plan voorleggen aan het CPB. Of demissionair minister De Jager (Financiën, CDA) waar kan maken dat 'met dit akkoord het begrotingstekort in 2013 terug wordt gebracht tot 3%', is voor mij zeer de vraag. Het zou een geweldige goocheltruc zijn als dat gaat lukken. Volgens oppositiepartijen SP en PvdA, die niet betrokken waren bij de deal, bewijst het voorlopige uitblijven van een doorrekening dat het akkoord minder hard is dan de betrokken partijen beweren. Het CPB komt in juni altijd met nieuwe ramingen. Het CPB wil de effecten van de ‘Kunduz-plannen’ meewegen. Om dat te kunnen doen moeten de vijf partijen de komende weken een gedetailleerde invulling van de aangekondigde bezuinigingen presenteren. De vraag is of er dan nog verder onderhandeld moet worden over precieze bezuinigingen. Sap zegt van niet. Ze benadrukt dat de plannen alleen nog maar “ingekleurd” hoeven te worden. “De politieke keuzes zijn gemaakt.” En op welk moment wordt Brussel geinformeerd over de werkelijke staat van de financiele zaken.

Het NRC heeft een onderzoek gedaan naar de stemming in het land en de uitkomst is veel minder optimistisch dan gedacht. Tussen de 70 en 80% van de ondervraagde Nederlanders is negatief tot heel negatief gestemd. De stemming is somber; slechts 7% is optimistisch gestemd over de toestand van ons land op politiek, sociaal en economisch terrein. Dat is wel even schrikken. Een ander aspect wat opvalt is dat de zorgen uit 2002, het jaar dat Pim Fortuyn zijn boek 'de puinhopen van acht jaar paars' uitbracht, als gestegen zorgkosten, minder zorg, dalende huizenprijzen, minder banen, hogere energieprijzen en lagere subsidies, nu de problemen van 2012 zijn geworden. Het NRC zet Rutte-1 neer als het kabinet voor de rijken, die extra verwend worden. Dat is de harde werkelijkheid van vandaag de dag.

In hetzelfde dagblad, goeie krant overigens, doet oud-directeur van DNB, Lex Hoogduin, een uitspraak die tot nadenken stemt: schaf de pensioenfondsen af en betaal het opgebouwde pensioenvermogen terug aan de deelnemers op een verplichte individuele spaarrekening. Hoogduin zegt daarover zelf dat hij het een wild verhaal vindt. Die uitspraak onderschrijf ik. Hij wil per burger het spaargeld voor het huis, het pensioen en het reservepotje (de ouwe sok) voor moeilijke tijden, samenbrengen bij een financiele entiteit (banken, verzekeraars e.d.) Daar zie ik grote risico's in. Dat betekent dat aan de burger een 100% garantie moet worden gegeven dat alle financiele entiteiten altijd hun verplichtingen jegens de burgers na moeten komen. Aan wat voor beleggingsrisico's mag het spaargeld worden blootgesteld? Ik deel zijn twijfels over het functioneren van de pensioenfondsen, maar dit is geen oplossing daarvoor. Afvoeren het voorstel. Wat ik wel met Hoogduin deel zijn zijn zorgen over het functioneren van de Europese Centrale Bank. Hij zegt daarover: “De ECB is het grootste slachtoffer van de crisis. Het draagvlak voor de euro erodeert ook binnen het bestuur van de ECB. Vooral Duitse maar ook Nederlandse ECB’ers hebben moeite met het ruime geldbeleid en het opkopen van staatsobligaties door de ECB. Daar zit een groot risico aan. De ECB wordt in een steeds politiekere rol gedwongen. Dat is niet goed.” In het verlengde van deze uitspraak een bericht uit Griekenland: De Griekse regering heeft ingestemd met een overbruggingskrediet van €18 mrd voor de zwaar getroffen Griekse banken. Die reddingsboei moet een tijdelijke oplossing bieden voordat de banken pas later in het jaar geherkapitaliseerd worden. De vier grootste banken van Griekenland, National Bank of Greece, Alpha Bank, Eurobank en Piraeus, werden hard geraakt door de grote afschrijving op Griekse schulden en kunnen daardoor niet voldoen aan de strengere kapitaaleisen. De banken krijgen het steungeld in de vorm van obligaties van het Europese noodfonds EFSF. De vier banken leden vorig jaar een gezamenlijk verlies van wel bijna 30 miljard euro. De Griekse bankensector heeft ongeveer 50 miljard euro aan steun toegezegd gekregen door Europa en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De details over de herkapitalisatie van de banken later dit jaar moeten nog worden uitgewerkt.

De in opspraak geraakte woningcorporatie Vestia blijkt al jaren verlies te lijden. En niet zo’n beetje ook. De €124 miljoen winst die over de laatste drie jaar werd gerapporteerd, verandert bij hantering van de juiste boekhoudregels in een verlies van een slordige €1.500 mln. De grote vraag is niet of de corporatie boekhoudfraude pleegde maar of de (interne) toezichthouders en accountants hebben zitten slapen? Na de bankiers, die Vestia via een smeergeld betalende tussenpersoon vol risicovolle rentederivaten stopten, worden nu ook accountants meegesleept in de val van woningcorporatie Vestia. Om te beginnen met KPMG, de huidige certificerend accountant van Vestia. Voor het eerst in het bestaan van KPMG (anno 1987) besloot de accountant deze week met terugwerkende kracht zijn goedkeurende handtekening onder een jaarverslag in te trekken: dat van Vestia.

De economische malaise lijkt voorbij te gaan aan de rijkste Britten. Hun vermogen is vorig jaar gestegen tot een recordhoogte. Bij elkaar bezaten de 1000 rijkste mensen in Groot-Brittannië £414 mrd, omgerekend €508 mrd. Dat is 5% meer dan een jaar eerder. Op de lijst staan 77 miljardairs, ook een record. In 2008 telde Groot-Brittannië 75 mensen met meer dan een miljard pond. De rijkste man in Groot-Brittannië is de Indiase staalmagnaat Lakshmi Mittal. Hij verloor een kwart van zijn vermogen, maar bezit nog altijd £12,7 mrd (€15,6 mrd). Achter hem volgen de Russen Alisjer Oesmanov (£12,3 mrd) en Roman Abramovitsj (£9,5 mrd).

De Spaanse economie is in het eerste kwartaal met 0,3 procent gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De Spaanse centrale bank had eerder een min van 0,4% voorspeld. De achteruitgang was volgens de eerste, voorlopige, schatting even sterk als in het voorgaande kwartaal. Door de twee achtereenvolgende kwartalen met krimp is er officieel weer sprake van een recessie in Spanje. In het laatste kwartaal van vorig jaar was er op jaarbasis nog sprake van een groei met 0,3 procent. De problemen in de Spaanse vastgoedsector en de enorme bezuinigingen die de regering wil doorvoeren, verdiepen de recessie in de komende kwartalen, voorspelt ING-econoom Martin van Vliet. ,,Dat stuwt de werkloosheid tot nog dramatischer hoogtes''. De werkloosheid in Spanje klom vorig kwartaal al tot bijna een kwart van de beroepsbevolking.

Europa wordt wakker als het Spaanse dagblad El Pais gelijk krijgt. De Europese Commissie overweegt een Europees investeringsfonds ter waarde van €200 mrd op te zetten die de economische groei in het door schulden geplaagde continent aan moet jagen. Het fonds zou bijvoorbeeld kunnen investeren in infrastructuur, duurzame energie en technologie. In het meest waarschijnlijke scenario draagt ook de private sector bij aan het fonds, ondersteund door de Europese Investerings Bank (EIB) en het Europese noodfonds voor landen met financieringsproblemen EFSF. Het plan voor het fonds zou in de loop van juni door de diverse regeringsleiders kunnen worden bekeken en besproken kunnen worden tijdens een top eind juni. Spanje steekt de handen uit de mouwen om te voorkomen dat het land in navolging van Griekenland, Ierland en Portugal aan het Europese noodinfuus moet. De Spaanse regering is daarom met banken in gesprek voor een nieuw stelstel, waarin problematische onroerend goed-leningen worden geplaatst bij één of meerdere vermogensbeheerders. Een regeringsfunctionaris geeft aan dat banken door de maatregel zouden worden verlost van een last op de schouders, zo schrijft de Financial Times. Immers banken zouden niet geforceerd hoeven te proberen huizen te verkopen. Banken zouden zich weer kunnen gaan richten op de kerntaken. Het plan, waar in hoge kringen over gesproken wordt, ook wel een 'bad bank'-stelsel genoemd, een naam die recht doet aan de vastgoedcrisis in het land. Regeringsfunctionarissen bestrijden die term echter, omdat de vermogensbeheerderende partijen niet als bank zouden gaan optreden. Spanje doet er alles aan om zich zonder slag of stoot zich over te geven aan het noodinfuus van de EU, en hoopt op eigen kracht de boel helemaal op de rails te krijgen. Premier Mariano Rajoy toonde al zijn wil om het huishoudboekje op orde te krijgen via hervormingen, bezuinigingen en een verhoging van de vereiste buffer voor banken. Economen hebben duidelijk gemaakt dat banken meer herkapitalisatie nodig is. Een oplossing is voor de Spaanse regering om de hand op de houden bij het reddingsfonds van de Europese Unie, en dat geld weer te gebruiken om banken te redden. Maar dat is niet zo voordelig als het klinkt; Europese hulp neemt immers verplichtingen met zich mee en bovendien zou Spanje dan de geloofwaardigheid op het spel zetten. Rajoy wil een dergelijk scenario voorkomen en steekt de handen uit de mouwen. "Spanje heeft urgent diepgaande structurele veranderingen nodig, om weer te groeien en meer werkgelegenheid te creëren", zegt de premier. Hoge pionnen binnen banken stellen dat het idee beter is dan een redding van het bankensysteem die gefinancierd wordt door het Europese reddingspakket of de staat.

De kredietverlening in de eurozone is in maart minder sterk gegroeid dan een maand eerder. Banken in de eurolanden verleenden vorige maand 0,6 procent meer kredieten aan huishoudens dan een jaar eerder. In februari groeide de kredietverlening volgens een nieuwe schatting nog met 1,1 procent. Eerder werd voor die maand een toename met 0,7% gemeld. De geldhoeveelheid in de eurozone groeide vorige maand met 3,2% ten opzichte van maart 2011. De groei van de geldhoeveelheid wordt gezien als een graadmeter voor de ontwikkeling van de inflatie. De activiteit in de Britse industrie is afgelopen maand minder sterk gegroeid dan in maart. De Britse bank Lloyds denkt dat de weg naar herstel van de Britse economie lang en moeilijk zal zijn. ,,We denken dat de economie zich dit jaar redelijk vlak ontwikkelt, maar het zal een lange en moeilijke weg naar herstel zijn'', aldus bestuursvoorzitter António Horta-Osório. ,,We verwachten groei in 2013 vergezeld door een piek in de werkloosheid van bijna 9 procent in het begin van dat jaar.'' Lloyds, dat voor 40 procent in handen is van de Britse overheid, zette £375 mln (€458,5 mln) extra opzij voor schadeclaims rond de verkoop van woekerpolissen. Vorig jaar betaalde het bedrijf daar al £3,2 mrd aan compensatie voor. Desondanks bleef een winst voor belasting over van £288 mln. In het eerste kwartaal van 2011 leed Lloyds nog een verlies van £3,5 mrd. De inkoopmanagersindex waarmee de economische ontwikkeling in Engeland wordt gemeten, daalde in april van 51,9 naar 50,5. Een stand hoger dan 50 wijst op groei in de sector. De ontwikkeling was echter minder positief dan verwacht. Het onderzoek van Markit is een van de eerste graadmeters voor de economische ontwikkelingen in het lopende kwartaal. Vorige week bleek uit voorlopige cijfers dat de Britse economie in het eerste kwartaal van dit jaar is gekrompen, waardoor er weer sprake is van een recessie in Groot-Brittannië. ,,Het lijkt erop dat de zwakte in de belangrijkste handelspartner, de eurozone, zich nu echt laat voelen'. ,,Dat geldt zeker voor de producenten van consumentengoederen.'' De orders voor de Britse industrie namen voor het eerst sinds november af. Vooral uit het buitenland kwamen minder bestellingen binnen, mede door een aansterking van het £ ten opzichte van de €. Die maakt Britse producten duurder voor klanten uit de eurozone. De tegenvallende ontwikkeling van de Britse economie verhoogt de druk op de centrale bank om nieuwe stimuleringsmaatregelen aan te kondigen. Het huidige steunprogramma van de Bank of England loopt deze week af. Met dat programma werd £325 mrd (bijna €400 mrd) in de Britse economie gepompt, in een poging de groei aan te jagen en problemen op de kredietmarkten te voorkomen. De beleidsbepalers van de bank komen volgende week weer bij elkaar. Veel economen verwachten dat zij hun kaarten voorlopig nog op de borst houden.

Vooral jongeren tot 35 jaar dreigen in problemen te komen als ze hun woningen zouden moeten verkopen. Door de prijsdalingen op de huizenmarkt is hun pand in waarde gedaald. Bovendien hebben ze vaak weinig spaargeld. Volgens het onderzoek zou 38% van de huiseigenaren van 26 tot 35 jaar met een restschuld komen te zitten als ze hun woning moeten verkopen. Dat aantal kan nog toenemen als de werkloosheid verder oploopt. In totaal hadden vorig jaar 517.000 van de 3,5 miljoen huishoudens met een hypotheek een potentiële restschuld. De totale restschuld bedroeg €15,3 mrd, €30.000 gemiddeld per huishouden. Volgens VEH is de situatie op de Nederlandse woningmarkt over het geheel genomen zeker niet dramatisch. De totale waarde van de woningen is bijna twee maal zo hoog als de uitstaande hypotheekschuld. Maar jongeren tot 35 die na 2001 een huis kochten, zijn kwetsbaar. Hun hypotheek is doorgaans hoger dan de waarde van hun woning. Ook hebben velen van hen een aflossingsvrije hypotheek. Bij oplopende werkloosheid lopen ze een relatief grote kans hun baan kwijt te raken, aldus een VEH-woordvoerder. Ook komen in deze groep naar verhouding veel echtscheidingen voor. Volgens VEH is het verstandig dat huiseigenaren met betalingsproblemen zo snel mogelijk aan de bel trekken als er betalingsproblemen dreigen. In de praktijk blijkt dat dan in overleg met de bank vaak nog een oplossing te vinden is. Risico's van een restschuld worden vaak afgedekt door de Nationale Hypotheek Garantie. VEH liet het onderzoek verrichten met het oog op de brede maatschappelijke discussie die is ontstaan over de woningmarkt.

De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in april voor de tweede achtereenvolgende maand gedaald. De orders voor de industrie namen opnieuw aanzienlijk af, vooral op de binnenlandse markt. Ook de werkgelegenheid en de hoeveelheid onvoltooid werk daalden. Verder namen de inkoopkosten fors toe, terwijl de verkoopprijzen minder hard stegen dan in de voorgaande maanden. De inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie zakte in april tot 49. In maart daalde de index al tot 49,6, nadat een maand eerder met 50,3 nog de hoogste stand in 6 maanden tijd werd bereikt. Een stand lager dan 50 wijst op krimp in de sector, een uitslag hoger dan 50 duidt op groei.

De Japanse beurs daalt de laatste weken met stevige verliezen gesloten. De dure yen, zorgen over de Europese schuldencrisis en tegenvallende berichten over de Amerikaanse economie speelden de handel parten. De toonaangevende Nikkei-index zakte vandaag naar 9380,25 punten. Tegenvallende cijfers over de Amerikaanse industrie dreven de koers van de yen ten opzichte van de dollar naar het hoogste niveau van de afgelopen 2 maanden. Die dure yen is nadelig voor Japanse exporteurs. Autobouwers Honda, Toyota en Nissan verloren op de beurs. Andere beurzen in het Verre Oosten toonden een optimistischer beeld, dankzij de sterkste groei van de Chinese industrie in ruim een jaar tijd.

Overpeinzingen bij de nieuwe partijleider van het CDA. Wie zou ik daarvoor niet in aanmerking laten komen? Antwoord: politici met een besmeurd blazoen. Ik denk dan aan de bouwers van het minderheidskabinet Rutte-Verhagen met gedoogsteun van Wilders. Die politici die de adviezen in de wind hebben geslagen daaraan geen medewerking te verlenen: Maxime, Henk, Piet Hein, Camiel, Sybrand, Liesbeth en de CDA-bewindslieden Marlies, Jack, Gerd en toch ook Jan Kees (ondanks dat hij als een van de grootste kanshebbers wordt genoemd), omdat hij zonder de backing van Onno Ruding niet had kunnen functioneren. Het aantal zetels van het CDA in de Kamer was al gedaald van 31 naar het huidige aantal van 21 en staat nu in de peiling op 13 zetels. Wat mij heel erg stoorde waren uitspraken van Liesbeth in Nieuwsuur dat er onder haar handelen in het gedoogkabinet snel een streep moet worden. Zo van: dat is een zwarte bladzijde uit mijn cv en daar moeten we niet meer over praten. We moeten alleen nog naar de toekomst kijken en die ziet er voor het CDA goed uit. De vraag die mevrouw Spies wil ontlopen is of een minister verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid zoals vastgelegd in het regeer- en gedoogakkoord? Als het CDA uit deze put wil komen moet er schoon schip worden gemaakt door een nieuwe lichting en niet worden gekozen voor ouwe meuk. Er is maar één weg omhoog op 12 september en dat is een herstart door een nieuwe lichting. Hier staat het rentmeesterschap van de christen-democratie op het spel.

20% van de Nederlanders gaat dit jaar niet op zomervakantie. Schulden afbetalen van het vakantiegeld? De koopkracht daalt, niet dramatisch wel gestaag De ING deed er onderzoek naar: Consumenten houden de hand op de knip. Ook als het gaat om het opknappen van het huis en de inrichting ervan. Uit een onderzoek van ING's Economische Bureau blijkt dat meubelzaken hun omzet de afgelopen vier jaar met 20% hebben zien dalen. Bouwmarkten en doe-het-zelf winkels hebben het ook veel minder druk. Hier viel de omzet met een zesde terug. Maar ook aan de kinderkamer gaat de recessie niet voorbij: aan speelgoed werd sinds 2008 10% minder uitgegeven. De analyse van ING wijst verder uit dat de verkoop van duurzame goederen over de gehele linie fors is gedaald. De verkopen liggen met een teruggang van 10% inmiddels weer onder het dal van 2009. Maar, terwijl we flink bezuinigen op grote aankopen, houdt de dienstensector zich wel goed staande. Bijvoorbeeld de zorgconsumptie blijft op peil. ING vermoedt zelfs dat schoenreparaties zelfs iets meer in trek zijn. Waar meubelzaken en bouwmarkten hard getroffen worden blijkt de electronica- en witgoedsector redelijk recessiebestendig. Elektronicazaken zagen de omzet met slechts 1% dalen en de verkopen van witgoed stegen zelfs met 2%. Ook blijven we gewoon eten en drinken en daardoor zagen drogisterijen de omzet met 1% oplopen en de supermarkten zelfs met 3% en ook ons energiegebruik bleef onverminderd hoog (ook als gevolg van de koude winter). En voorlopig zullen de consumenten de hand op de knip blijven houden. Het Economisch Bureau van ING verwacht dat de consumptie dit jaar met 1,5% zal dalen, waarbij vooral de verkopen van luxe goederen achter zullen blijven. Het consumentenvertrouwen blijft nog steeds erg laag, de index staat op minus 32. Dat komt onder meer doordat de koopkracht voor het derde achtereenvolgende jaar daalt. De werkloosheid stijgt en nieuwe bezuinigingen zijn aangekondigd.

De Fransen en de Grieken gaan zondag naar de stembus. De uitslag van beide verkiezingen kan van cruciaal belang zijn voor de toekomst van Europa. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de 'May Day-verkiezingen' en wat betekent de uitslag voor de democratie in Europa? Europese democratieën zijn volgens politicoloog Jonathan Hopkin, Senior Lecturer at the Department of Government of the London School of Economics and Political Science. He obtained a PhD at the European University Instituut in Florence, and lectured at the Universities of Bradford, Durham and Birmingham, joining LSE in 2004, niet in staat om grote bezuinigingen door te voeren. "Daar heb je een dictatuur voor nodig." Als de lezer van dit blog meer wil weten hoe deze Britse politicoloog aankijkt naar de ontwikkelingen in de samenleving op financieel/economisch terrein lees het artikel over de onmacht van de Europese democratie uit Trouw van 3 mei 2012. Onderwerpen als: het stemgedrag van de Franse en Griekse stemmers dit weekend en de gevolgen daarvan voor Europa en de euro, de onmacht van de democratisch gekozen Europese politieke elite om de noodzakelijke bezuinigingen en hervormingen door te voeren, de behoefte aan een dictatuur om deze maatregelen door te voeren, de noodzaak van de discipline van de strenge Brusselse begrotingsregels, de macht van het volk, zijn technocraten de oplossing om de zwakte van de politieke elite weg te poetsen, leidt de opkomst van het populisme en de nationale partijen tot het einde van de Europese Unie en in welke opzicht is de situatie uit de jaren 30 vergelijkbaar met die van vandaag? Er zijn oplossingen, maar die liggen niet voor het oprapen. Het artikel geeft inzicht in de problematiek.
De economische activiteit in de eurozone is in april meer afgenomen dan eerder werd gedacht. De index waarmee Markit de economische groei in de eurozone meet, daalde in april van 49,1 naar 46,7. Op basis van voorlopige cijfers meldde Markit eerder een afname tot 47,4 in april. Volgens de onderzoekers zijn de omstandigheden in de afgelopen weken echter verder verslechterd. Een uitslag lager dan 50 wijst op een krimp van de economie. Vooral de activiteit in de dienstensector ging vorige maand sterker achteruit dan was voorspeld. Hier kwam de index uit op 46,9, waar eerder een uitslag van 47,9 werd gemeld. Eerder was al gebleken uit cijfers van Markit dat de industrie van de eurolanden vorige maand iets sterker was gekrompen dan verwacht. De bijstelling voor de dienstensector is de sterkste sinds oktober 2008, een maand na de val van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. Volgens Markit wijst de herziene uitslag op een economische krimp van ongeveer ½% in de eurolanden in april. Volgens Markit is de achteruitgang nu in de hele eurozone te zien. ,,Er kan nauwelijks nog worden gesproken van een krachtige kern in de eurozone. Zelfs in Duitsland is de groei praktisch tot stilstand gebracht en Frankrijk sluit bij Italië en Spanje aan met een sterke mate van economische krimp.''

De autoverkoop in Nederland is vorige maand met 13,6% gedaald vergeleken met april 2011. Er werden 41.178 nieuwe auto's geregistreerd. De brancheorganisates Bovag, RAI en RDC hebben dat bekendgemaakt.

Citaat uit een column van © 2012 Prof. R.J. Tissen: Europa blundert maar door. Niemand weet meer een uitweg uit de problemen nu de Europese politieke situatie “out of control’ dreigt te geraken. Frankrijk dreigt te vallen en Griekenland raakt nog verder op drift. Wie bestuurt er nog en op basis van welke legitimiteit? De oude elite – de Europese Commissie – dient een begroting in met een stijging van 7% en denkt daarmee nét uit te kunnen komen. Hoe ver moeten bestuurders afgedwaald zijn van de realiteit om zo’n begroting nu voor te stellen? Het beetje gezag dat de Europese Commissie (super bureaucraten) nog had is aan gort. Volledig weg. Voor Europa en voor Nederland geldt onverminderd alarmfase rood. Het wachten is nu op de uitslagen van de verkiezingen in Frankrijk en Griekenland. Echte chaos ligt onverminderd op de loer. Klaas Knot moet zich een hoedje zijn geschrokken. Veel geld toezeggen zonder de juiste onderpanden geldt ook in de bedrijfskunde als een doodzonde. Maar als je dan ook nog tegen de bevolking van je eigen land in een groot interview zegt dat burgers nog jaren zullen moeten bloeden voor het door de ECB, mede namens DNB, gevoerde beleid moet de vrees voor de schandpaal ook bij Klaas Knot aanzienlijk zijn.

Nog wat laatste nieuws: De banengroei in de VS in april valt tegen;

Werkgevers gaan werknemers niet compenseren voor de -eventuele- afschaffing van de belastingvrije reiskostenvergoeding;

Het Noorse staatsinvesteringsfonds dumpt staatsobligaties van probleemlanden in de eurozone;

Benink: het 'wandelgangenakkoord' is slechts achterstallig onderhoud, ook daarna is Nederland onvoldoende bewapend tegen de gevolgen van de globalisering;

Air France/KLM is in het eerste kwartaal dieper in de rode cijfers weggezakt;

Het vertrouwen van beleggend Nederland heeft in april een flinke deuk opgelopen;

Koninginnedag: verkopers op de vrijmarkt hadden een hogere omzet verwacht;

Peiling: Hollande staat voor op Sarkouzy; een voorspel voor een nieuwe slag om Europa;

Grieken gaan morgen hun eigen lot bepalen: de EU, ECB en het IMF houden hun hart vast;

Advies: haal Ajax van de beurs;

Beurzen in Europa en de VS sluiten de week af in het rood; AEX sluit net >300.

Slotstand indices 4 mei 2012/week 18: AEX 300,95; BEL 20 2.166,75; CAC 40 3.161,97; DAX 30 6.561,47; FTSE 100 5.655,06; SMI 6.056,79; RTS (Rusland) 1.560,11; DJIA 13.038,27; Nasdaq 100 2.637,92; Nikkei 9.380,25; Hang Seng 21.086,00; All Ords 4.459,40; € $1,3083; goud $1642,10.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , . Bookmark de permalink.