UPDATE04102011/64

Eerst kom ik even terug op de laatste blog van september, waarin een fake-bericht is opgenomen van Rastani Alessio. Een Engelse beurshandelaar of belegger: dat is niet helemaal duidelijk. Het kan ook best een acteur zijn, die met een boodschap naar buiten treedt. De vraag is of zijn boodschap zo relevant is dat ik daar aandacht aan besteed heb. Ik denk dat de inhoud wel enigermate past in scenario´s waar de politiek en de financiële markten rekening mee houden: het doemscenario. Het is geen realiteit maar het is ook niet helemaal ondenkbaar. Vandaar ………

In de loop van de zondag bracht de Griekse vice-minister van Financiën Pantelis Oikonomou naar buiten dat er overeenstemming was bereikt met de trojka over het beschikbaarstellen van de 6e tranche noodhulp ter grootte van €8 mrd. De inspecteurs zouden nog alleen praten met de Griekse toezichthouder op de overheidsgelden en dan beginnen ze met het opstellen van hun rapport. Oikonomou zei dat zijn land de inspecteurs er van heeft weten te overtuigen dat de achterblijvende begrotingstekorten het gevolg zijn van een dieper dan verwachte recessie. Bronnen rond de trojka in Griekenland spraken vandaag de bewering tegen, dat de gesprekken tussen de inspecteurs en Griekenland vrijwel waren afgerond. ,,De gesprekken zijn nog niet achter de rug'', aldus de bron rond de inspecteurs van de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB). De trojka stelde bij het verstrekken van noodsteun doelen op voor een begrotingstekort van 7,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) dit jaar en 6,5 procent in 2012. Het ministerie bevestigde dat het tekort dit jaar 8,5 procent zal bedragen, gevolgd door 6,8 procent volgend jaar. ,,Drie kritieke maanden resteren dit jaar en de definitieve schatting van 8,5 procent van het bbp kan worden waargemaakt als de staat en de bevolking zich daar naar gedragen'', aldus het ministerie. Een groot struikelblok daarbij is de toezegging dat het ambtenarenapparaat in 2015 met een vijfde moet zijn teruggebracht. Dat komt doordat in de Griekse grondwet is vastgelegd dat ambtenaren worden benoemd voor het leven. De belofte om de vierde macht een kopje kleiner te maken, vormt daardoor op voorhand al een struikelblok. Het Griekse ministerie van Financiën bracht deze tegenvallende cijfers naar buiten nadat het kabinet had ingestemd met de ontwerpbegroting voor 2012. Bronnen rond de trojka hadden eerder al gemeld dat de inspectie en gesprekken nog wel enkele dagen zouden voortduren. De inspecteurs praten niet alleen over de begroting voor 2011 en 2012, maar ook over de jaren daarna. Daarnaast kijken de inspecteurs naar de vorderingen van Griekenland om een omvangrijk privatiseringsprogramma door te voeren dat tegen 2015 zo'n 50 miljard euro in het staatslaatje zou moeten brengen. De trojka beslist uiteindelijk of Griekenland aan de voorwaarden heeft voldaan om in aanmerking te komen voor de uitbetaling van de volgende tranche van de hulp die het land krijgt uit het noodfonds dat voor het land in leven is geroepen. Daarnaast zouden de inspecteurs mogelijk ook kunnen adviseren aan de eurolanden of Griekenland private geldschieters moet aanspreken. Dit zou neer kunnen komen op een wanbetaling. Dit zou kunnen betekenen dat er sprake zou zijn van afstempelen. Griekenland slaagt er dit jaar en in 2012 niet in om zijn begrotingsdoelstellingen te halen vanwege een sterker dan verwachte recessie. Het zijn geen bemoedigende cijfers, juist nu de eurozone moet beslissen over het uitkeren van de volgende tranche uit het noodfonds. Daar wordt op dit moment nog over gepraat in Athene, waar de Troika op bezoek is. De Grieken wijten het falen aan de grote krimp van de economie in het land. Het rapport van de Troika wordt pas later deze week verwacht, en daarom kunnen de minister van Financiën van de eurozone, vandaag bijeen in Luxemburg er nog geen knoop over doorhakken. Op de agenda staan onderwerpen als: Griekenland, de euro, het noodfonds en mogelijk ook de betrokkenheid van de private sector bij dat fonds. Een beslissing over het beschikbaar stellen van €8 mrd uit het noodfonds wordt pas op een extra vergadering in oktober besloten. Wel zullen de ministers vandaag de laatste stand van zaken van de zogenoemde trojka (experts van de Europese Centrale Bank, Europese Commissie en Internationaal Monetair Fonds) krijgen over de vorderingen die het Zuid-Europese land maakt met de hervormingen en bezuinigingsmaatregelen. Mogelijk wordt er wel gesproken over verdere uitbreiding van het permanente noodfonds EFSF (European Financial Stability Facility). Vanuit Duitsland 2 reacties: 1. Griekenland is wellicht beter af buiten de eurozone als het noodlijdende land zijn financiën niet op orde krijgt. Dat zei plaatsvervangend fractieleider Alexander Dobrindt van de Duitse Christelijk Sociale Unie (CSU) zondag. De CSU is een van de drie partijen in de centrumrechtse coalitie die geleid wordt door Angela Merkel. Dobrindt benadrukte dat een vertrek van Griekenland uit de eurozone een laatste redmiddel is. „Ik denk dat het een oplossing is om Griekenland te laten herstellen tot een weerbare, stabiele economie”. 2. En ook Duitsland wil ,,geen cent meer’’ bijdragen dan de 211 miljard euro waar het nu garant voor staat, aldus Wolfgang Schäuble, de minister van Financiën. Slowakije heeft al aangegeven geen voorstander te zijn en kampt met politieke tegenstand. Wel zal er naar verwachting gesproken worden over de investeringen die vanuit de private sector zijn toegezegd. Dinsdag schuiven alle 27 ministers van Financiën uit de Europese Unie aan tafel. Griekenland heeft nog tot de 2e week van november voldoende geld in kas om te betalen. Dus krijgt de EU nog vier weken uitstel voor het nemen van pijnlijke beslissingen. Verder is er een hoofdpijn dossier bijgekomen: de Belgische bank Dexia, voortgekomen uit de Belgische Fortis tak, zit overvol met Grieks papier. De Franse en Belgische regering zullen zo nodig de bankverzekeraar Dexia redden met nieuwe kapitaalsinjecties. De Belgische minister van Financiën Didier Reynders zei dat vannacht in de marge van euroberaad in Luxemburg. De raad van bestuur van Dexia was maandagavond van 18 tot 24 uur bijeengekomen na geruchten over een opsplitsing van Dexia in goede en slechte onderdelen. Het bestuur verklaarde na afloop dat voor de structurele problemen ,,een oplossing wordt gezocht in overleg met de Staten en de controleautoriteiten''. Over het afsplitsen van activiteiten wordt in het persbericht niet gerept. Dexia, geleid door oud-premier Jean-Luc Deheane, behoort tot de grootste banken van België. De instelling met hoofdkantoor in Brussel, is vooral sterk in kredieten aan overheden. Frankrijk en België kwamen de bank ook al te hulp tijdens de financiële crisis in september 2008 in ruil voor flink wat aandelen. Destijds gaf ook Luxemburg steun.

De Griekse economie krimpt volgend jaar naar verwachting verder, terwijl de werkloosheid en de staatsschuld blijven oplopen. Dat blijkt uit een eerste versie van de Griekse overheidsbegroting voor 2012. De Griekse economie wordt volgend jaar volgens de begroting 2,5 procent kleiner, na een krimp van 5,5 procent in 2011. De werkloosheid loopt daarbij op tot 16,4 procent van de beroepsbevolking. Dit jaar heeft waarschijnlijk ruim 15 procent van de Grieken geen betaalde baan. De staatsschuld van Griekenland komt volgend jaar naar schatting uit op bijna 173 procent van het bruto binnenlands product (bbp), tegen 162 procent in 2011. Duidelijk wordt dat het IMF, de ECB en de EU de Grieken hebben overvraagt. De opgelegde dwangmaatregelen, waarvoor ik een jaar geleden al een gewaarschuwd heb, missen hun uitwerking niet. De veel te zware bezuinigingen in een te korte periode hebben geleid tot een verslechtering van de koopkracht, die vervolgens leidt tot een economische krimp. De trojka krijgt een koekje van eigen deeg gepresenteerd. Dat moeten we ons goed realiseren als we naar Portugal, Spanje en Portugal kijken. De IMF-formule werkt dus in Griekenland (nog) niet. De vraag is hoe de Europese politici hierop gaan reageren. De oplossing wordt er niet gemakkelijker op. We moeten rekening houden met de aard van het Griekse beestje: een Griek is altijd optimistisch, zo ook dus de minister van Financien die maar blijft zeggen dat ze al hun beloften nakomen ook al zeggen de cijfers en de troika iets heel anders. 

Protesten en stakingen in Griekenland zijn er bijna elke dag wel. De Grieken proberen de socialistische regering van Papandreou, het IMF, de ECB en de EU duidelijk te maken dat de opgelegde hervormingen en bezuinigingen en belastingverhogingen, in dit tempo, niet opgebracht kunnen worden. Ik steun die protesten: wel hervormingen en de bezuinigingen en belastingverhogingen, in deze fase, naar achteren schuiven.

In Amsterdam vond zaterdagmiddag een demonstratie van 250 krakers plaats op het Spui, die uit de hand is gelopen. Voor zover bekend werden zeventien demonstranten opgepakt. De krakers demonstreerden tegen het kraakverbod dat precies een jaar van kracht was. De gemeente, politie en Openbaar Ministerie hadden de krakers toestemming gegeven om te demonstreren. Maar wel op een plek bij de Stopera, waar geen mens te zien zou zijn. De krakers opteerden toch om te demonstreren tussen het winkelend publiek. De Amsterdamse driehoek had geconditioneerd dat de krakers geen wapens zouden meenemen en geen gezichtsbedekkende kleding zouden dragen. Rond vijf uur trokken de demonstranten echter richting het Spui waar ze zich tussen het winkelend publiek mengden. Sommigen hadden hun gezicht bedekt. De ME greep daarop in op het Spui/Spuistraat, waar het tot harde confrontaties kwam. Toeschouwers zeggen dat agressie door de politie werd opgeroepen.

In Lissabon en Porto hebben zaterdag > 100.000 Portugezen geprotesteerd tegen de te strenge bezuinigingen die zijn opgelegd door de trojka (IMF, ECB, EU) om in aanmerking te komen voor noodhulp door de eurozone en het IMF. Demonstranten vinden dat ze in de armoede worden gestort. Energie is flink in prijs gestegen en steeds meer mensen verliezen hun baan. Volgens de vakbonden demonstreerden alleen in de hoofdstad al 130.000 mensen.

In New York zijn zaterdag ca 700 demonstranten opgepakt die aandacht vroegen voor de gevolgen van de financiele crisis. Ze liepen met 1100 andere betogers van de actiegroep 'Bezet Wall Street' over de Brooklyn Bridge, die urenlang moest worden afgesloten. De groep vraagt aandacht voor arme Amerikanen, er leven 46,2 miljoen onder de armoedegrens, die het steeds moeilijker krijgen, ook al door de vastgoedcrisis.

Er lijkt een rode draad te lopen langs de Arabische lente en de financiële problemen in de Westerse wereld (VS en Europa). In de Arabische landen gaat het om vrijheid en democratie en in de eurozone is er een spanningsveld tussen de politiek en de financiële markten. In de VS is sprake van een problematisch schuldenplafond, een te hoge werkeloosheid, een stilgevallen economie, een problematische vastgoedmarkt en een land met een negatieve handelsbalans. In Europa gaat het over de macht of juist de zwakte van de financiële wereld. De Zuid-Europese landen hebben te grote kredieten gekregen van banken in de Noord-Europese landen en de Noord-Europese landen hebben geprofiteerd van die situatie. Er is een machtsstrijd gaande tussen de politiek, die de burgers zou moeten beschermen en de financiële markten. Maar lang niet in alle landen neemt de politiek het op voor zijn burgers. Laten we kijken naar de wijze waarop de socialistische regering in Griekenland de burgers knevelt met minder inkomen en hogere belastingen. De koopkracht daalt steeds verder. De trojka en Papandreou hebben kennelijk niet door dat, door de eisen alsmaar te verhogen, het ingeslagen traject eindig is. Het zal mij niet verbazen als een staatsgreep een einde maakt aan de socialistische regering van Papandreou. En dan zijn de poppetjes aan het dansen want dan volgen de Portugezen, Ieren, Spanjaarden (met zijn veel te hoge jeugdwerkeloosheid) en Italianen. En wat gaat er in Frankrijk gebeuren na de presidentsverkiezingen volgend jaar? We gaan spannende tijden tegemoet.

De industriële activiteit in de eurozone is in september gedaald tot het laagste niveau in 25 maanden tijd. De inkoopmanagersindex voor de euro-industrie kwam vorige maand uit op 48,5. Dat was een fractie beter dan eerder gemeld. Op basis van een eerste schatting werd de index voor september vastgesteld op 48,4. In augustus zakte de index al tot 49. Een stand lager dan 50 wijst op een afname van de activiteit in de sector. Alleen in Duitsland vertoonde de industrie nog enige groei. De index voor Europa's grootste industrie kwam uit op 50,3. Het economisch klimaat in Nederland is vorige maand guur geworden. Voor het eerst sinds juli 2009 is de bedrijvigheid in de productiesector verslechterd. De index is in september met 1,8 punten gedaald tot 48,9. Daarmee is de graadmeter na 26 maanden weer onder de 50 gezakt. De economische krimp is vooral het gevolg van een fors ingezakte orderontvangst, zowel uit binnen- als buitenland. De daling van het aantal nieuwe orders uit het buitenland – de grootste in bijna tweeënhalf jaar – is een teken aan de wand. Het herstel van de Nederlandse economie, sinds midden 2009, kwam immers vooral voor rekening van de uitvoer. Een sterk groeiende wereldhandel gaf een stevige impuls aan de export. De binnenlandse bedrijfsinvesteringen en particuliere consumptie gaven niet of nauwelijks blijk van herstel. De krimp was het sterkst in Griekenland (43,2), Spanje (43,7) en Ierland (47,3). Zowel de productie als de nieuwe orders daalden in de eurozone. De krimp van de productie was minder sterk dan in augustus, maar de orders namen in het sterkste tempo af sinds juni 2009. In alle onderzochte eurolanden kregen de industriële bedrijven minder bestellingen binnen dan in augustus. Een positief bericht kwam uit het Verenigd Koninkrijk. Daar steeg de inkoopmanagersindex onverwacht tot 51,1 tegen 49,4 in augustus. De productie nam voor de eerste keer in 5 maanden tijd toe en ook het aantal nieuwe orders lag in de Britse industrie hoger dan een maand eerder. In de VS steeg, onverwachts, de inkoopmanagersindex voor de industrie klom in september tot 51,6. Daar had niemand op gerekend.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot van de laatste beursdag van het 3e kwartaal een verlies van 240,60 punten (2,16 procent) op 10.913,38 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 28,98 punten (2,5 procent) tot 1131,42 punten. De technologiebeurs Nasdaq zakte 65,36 punten (2,6 procent) tot 2415,40 punten. Daarmee leed de Dow over het derde kwartaal een koersverlies van 12,1 procent. De S&P 500 zakte 14,3 procent en de Nasdaq daalde 12,9 procent. De verliezen over september lagen respectievelijk op 6, 7,2 en 6,4 procent. De wereldwijde MSCI All Country World Index sloot het afgelopen kwartaal af met het grootste verlies sinds 2008, toen het omvallen van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers de financiële crisis inluidde. De vrees voor een nieuwe recessie bij beleggers werd vrijdag aangewakkerd door een reeks tegenvallende economische berichten. Steeds meer beursanalisten verwachten dat de Amerikaanse economie in een nieuwe recessie zal belanden. ,,De situatie is vrij somber. We zijn zeer voorzichtig over aandelen. Al met al zijn de cijfers niet goed en veel beleggers denken dat we op een nieuwe recessie afkoersen'', aldus een vermogensbeheerder tegen financieel persbureau Bloomberg. Door de vlucht van beleggers van de aandelenmarkten steeg de vraag naar veiliger geachte Amerikaanse staatsobligaties. In de Dow noteerde het industrieel concern General Electric een verlies van 3,9 procent. Computerfabrikant Hewlett-Packard zakte 5,6 procent en aluminiumbedrijf Alcoa ging 4,9 procent omlaag. De Amerikaanse bank Morgan Stanley daalde 10,5 procent. Er zijn zorgen over de kredietwaardigheid van het bedrijf. Bank of America verloor 3,6 procent en JPMorgan Chase noteerde 4,1 procent in de min. Goldman Sachs zakte 5,3 procent. Fotografiebedrijf Eastman Kodak kelderde 53,8 procent. Er gaan geruchten dat het verlieslatende bedrijf een faillissementsaanvraag overweegt. Eastman Kodak worstelt al jaren met een dalende vraag naar traditionele fotografieproducten door de opkomst van digitale fotografie. De euro verzwakte verder op Wall Street en sloot het kwartaal af op 1,3390 dollar tegen 1,3440 dollar aan het einde van de Europese beurshandel.

Ter kennisname: koersbewegingen op een dag van 3 à 4 procent is de AEX de afgelopen maanden niet vreemd. Een gevolg van de volatiliteit is dat beleggers uiteenlopende verwachtingen hebben voor de prestaties van de AEX voor oktober. Over de goudprijs is meer eenduidigheid: een zeer ruime meerderheid van zowel de particuliere als institutionele beleggers verwacht dat deze de komende maanden zal stijgen tot boven de $1900 per troy ounce (circa 31,1 gram). Dit blijkt uit de maandelijkse beleggingbarometer waarmee de Amsterdamse vermogensbeheerder en institutioneel broker OHV de stemming in de financiële markten bij haar klanten meet. Hieruit blijkt dat de helft van de institutionele beleggers denkt dat de AEX in oktober met meer dan 2% stijgt. Van de particuliere beleggers heeft 45,7% die verwachting. Een even groot percentage van deze 'kleine beleggers' voorziet echter juist een daling van 2% voor de hoofdgraadmeter van de Amsterdamse effectenbeurs. Over het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) komende donderdag zijn de meningen tussen particulieren en instituties verdeeld. Terwijl 63% van de particulieren verwacht dat het belangrijkste rentetarief minimaal een kwart procentpunt verlaagd wordt, denkt 50% van de institutionele beleggers dat ECB-baas Jean-Claude Trichet over een ongewijzigde rente zal reppen. Ook voor de lange rente (10-jaars eurorente) zijn beide beleggersgroepen het niet eens. Bijna de helft van de institutionele beleggers voorziet dat dit tarief in oktober met 10 basispunten of meer zal oplopen. Slechts 5,7% van de particuliere beleggers deelt deze verwachting. Een grote meerderheid van de beleggers voorziet een stijging van de goudprijs. Bijna driekwart van de particuliere beleggersverwacht dat de prijs van dit edelmetaal de komende maanden nog boven de $1900 per troy ounce zal uitkomen. Onder de institutionele beleggers heeft zelfs 90% deze verwachting.

Amerikaanse consumenten moesten in de maand augustus hun spaarcentjes aanspreken om hun uitgaven te kunnen bekostigen. Dat komt doordat het besteedbare inkomen als gevolg van de economische malaise verder is gedaald. Mensen kregen per saldo 0,1 procent minder geld binnen in augustus vergeleken met de maand ervoor. Het besteedbare inkomen, waar de belastingen al vanaf zijn, daalde met de inflatie meegerekend met 0,3 procent. De uitgekeerde lonen kwamen lager uit door ontslagen en arbeidstijdverkorting. Maar ook al nam het inkomen af, de uitgaven van de Amerikanen gingen noodgedwongen omhoog. Ze spendeerden 0,2 procent meer, volledig toe te schrijven aan prijsstijgingen, vooral van voeding en brandstof.

CBS: het gat tussen inkomsten en uitgaven van de Nederlandse overheid bedroeg de eerste helft van dit jaar 16,5 miljard euro. Daarmee was het tekort even groot als in het eerste halfjaar van 2010. De sociale fondsen kwamen in de eerste helft van dit jaar 9 miljard euro te kort. Dat komt door de steeds stijgende uitgaven aan uitkeringen en zorg. De overheidsschuld blijft stijgen en bedroeg aan het einde van de eerste helft van dit jaar 63,8 procent van het bruto binnenlands product. Dit was 1 procentpunt meer dan eind vorig jaar.

Minister Jan Kees de Jager van Financiën voelt zich niet meteen aangesproken door kritiek van de Amerikaanse president Barack Obama eerder vorige week op de Europese aanpak van de schuldencrisis. ,,Ik ben niet bij zijn persconferentie geweest, maar als hij een oproep doet tot een snelle oplossing te komen, dan is dat goed. Datzelfde doen wij ook in de richting van de Amerikanen. Als die oproep het enige zou zijn, zou het eenzijdig zijn, maar de Amerikanen begrijpen goed dat ook zij aan zet zijn en zelf hun huishoudboekje op orde moeten brengen'', zei De Jager.

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s waarschuwt voor nieuwe liquiditeitstekorten bij de banken. De strengere kapitaaleisen voor banken (Basel III) en die voor verzekeraars (Solvency II) maken dat de banken zo veel meer extra kapitaal aan moeten houden dat de kredietverlening er onder gaat lijden. De Europese banken worden daarbij een stuk harder geraakt dan de Amerikaanse, zo blijkt uit het in Londen gepubliceerde rapport van S&P. Dit zal zijn weerslag hebben op de conjunctuur. De strengere eisen worden vanaf 2013 in stappen ingevoerd en moeten eind 2018 volledig zijn ingelijfd. De financieringskosten voor de banken zullen dan met 20% stijgen. Tenminste, als de banken vasthouden aan hun rendementsdoelstellingen van 8 tot 15%. „Aangezien de kapitaalbehoeftes van Europese banken momenteel groter zijn dan die van de Amerikaanse, krijgen die ook een grotere klap”, aldus het rapport. Volgens de berekeningen van S&P gaan de kredietkosten voor bedrijven in Europa met € 30 tot € 50 miljard omhoog als Basel III eenmaal volledig is ingevoerd. Dit omdat de banken de hogere kosten om kapitaal aan te trekken op hun beurt doorberekenen. In de VS is slechts sprake van $14 miljard meerkosten. Voor banken is het momenteel bijzonder moeilijk voldoende kapitaal aan te trekken. Voor veel instituten blijft daarom weinig anders over dan het verkleinen van de balans. S&P gaat er daarom van uit dat steeds meer bedrijven de komende jaren de kapitaalmarkt op gaan om onafhankelijker van de banken te worden.

Een groep van 26 landen, waaronder India, China en de Verenigde Staten, gaan formeel protest aantekenen tegen de geplande luchtvaartheffing die de Europese Unie wil invoeren. Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring die werd gepubliceerd door de Indiase overheid. De Europese Commissie wil dat luchtvaartmaatschappijen die op Europa vliegen vanaf 2012 gaan meebetalen aan de bestrijding van klimaatverandering door een systeem van emissierechten. Volgens de groep landen is die maatregel echter in strijd met internationale regelgeving. De landen zijn van plan een formeel protest in te dienen bij de luchtvaartorganisatie ICAO van de Verenigde Naties bij de volgende vergadering in november. Brussel is echter niet onder de indruk van de weerstand. ,,De EU is niet van plan een stap terug te doen'', aldus een woordvoerder. De EU wil juist dat andere landen vergelijkbare systemen voor emissierechten gaan opzetten.

Na de banken en verzekeraars zitten de hedgefondsen in zwaar weer, nu beleggers grote sommen geld terughalen en in minder risicovolle beleggingen stoppen. Bij het in de Britse hoofdstad gevestigde Man Group, een van Europa’s grootste fondsen, worden daarom voor volgend jaar vierhonderd mensen op straat gezet, zo werd bekend gemaakt. De ingreep volgt nadat Man deze week bekendmaakte dat het afgelopen drie maanden een kapitaalvlucht van $7,1 miljard in de boeken moest schrijven. Daartegenover stond een kapitaalinstroom van ’slechts’ $5,4 miljard. Volgens analisten hebben beleggers de afgelopen twee jaar nog nooit zo snel hun geld uit de markt teruggetrokken. In totaal zag Man, ook door slechte beleggingsresultaten, het beheerd vermogen teruglopen van $71 naar $65 miljard. Slechts 5 van de 20 fondsen zijn het afgelopen jaar winstgevend gebleken. Man is vooral in de problemen gekomen door de overname vorig jaar van investeringsfonds GLG. Het fonds werd voor £1,6 miljard gekocht van de Belgische Pierre Lagrange. Na de overname van GLG kondigde Man al een reorganisatie aan waarbij 200 werknemers hun baan zouden verliezen. Dat aantal wordt door de slechte resultaten nu verdubbeld. Nagenoeg alle hedgefondsen kampen met problemen.

Het Amerikaanse fotografiebedrijf Eastman Kodak zou overwegen een aanvraag voor faillissement in te dienen. Dat meldden bronnen rond de 131 jaar oude onderneming aan Amerikaanse media. Het aandeel kelderde vrijdag 50 procent. Eastman Kodak heeft ontkend dat een faillissementsaanvraag wordt overwogen. Het bedrijf is al jaren verlieslatend en worstelt met de overstap van traditionele fotografieproducten naar digitale producten. Sinds 2005 is de omzet gehalveerd. Het concern is omgeschakeld naar digitale printers om extra omzet binnen te halen. Het aandeel Eastman Kodak bereikte vrijdag een dieptepunt van 70 cent, waarna de handel tijdelijk werd stilgelegd. Dat is het laagste niveau in 38 jaar. Sinds de piek in 1997 is de marktwaarde van Eastman Kodak met meer dan 30 miljard dollar afgenomen.

De huizenprijzen in de Verenigde Staten zullen tot 2020 niet stijgen. Dat meldde de Amerikaanse zakenzender CNBC zaterdag op basis van onderzoek onder risicomanagers in de Amerikaanse banksector. De managers werd gevraagd of de huizenprijzen voor 2020 het niveau zullen bereiken van 2007, het jaar voor het uitbreken van de financiële crisis. Bijna de helft, 49 procent, antwoordde ontkennend. Slechts 21 procent voorziet wel een herstel. Ook de hypotheekmarkt blijft kwakkelen. Driekwart van de managers verwacht dat het aantal gevallen waarin de hypotheek niet meer kan worden afgelost zeker de komende 5 jaar hoog blijft. Een meerderheid van de managers verwacht ook dat consumenten in de problemen gaan komen bij de afbetaling van auto's en creditcardschulden.

Er is een kans dat euroland Slowakije niet instemt met een verruiming van het Europese noodfonds EFSF. Parlementsvoorzitter Richard Sulik is tegen en zal dan ook 'nee' stemmen. „De schuldencrisis kan niet worden opgelost met steeds maar nieuwe schulden”, aldus Sulik. „Dat is hetzelfde als een brand bestrijden met een ventilator.” Sulik benadrukte de euro niet om zeep te willen helpen, integendeel. Hij wil Griekenland en andere zwakke landen in de eurozone houden omdat er dan druk uitgeoefend kan worden op die landen om de financiën op orde te brengen. Slowakije heeft een sleutelrol in de beoogde verruiming, waardoor het EFSF ook gebruikt kan worden om staatsobligaties op te kopen van noodlijdende landen en voor leningen aan landen die nog niet in acute nood verkeren. Alle 17 eurolanden moeten het akkoord ratificeren. De Finse eisen voor Grieks onderpand moeten ook nog opgelost worden. Bij zijn aankomst vanmiddag in Luxemburg zei minister de Jager dat hij al een tijdje teleurgesteld is dat de Griekse cijfers tegenvallen, maar wat dit nu precies betekent, daar kan hij nu nog niets over zeggen. Er moet gewacht worden op het rapport van de trojka, het team van experts van de geldschieters aan Griekenland, zo liet de minister weten. De tijd dringt wel, dat weet de Jager ook. En die geldschieters daar is hij er zelf een van.

Philips komt op 17 oktober met zwakke cijfers over het derde kwartaal. Dat voorspellen analisten van de Rabobank. Rabo verwacht dat het gerapporteerde bedrijfsresultaat (ebitda) 59 procent lager uitkomt dan in het derde kwartaal van 2010. De analisten verlaagden ook hun verwachtingen voor de ebitda over 2011 en 2012 met respectievelijk 7 en 4 procent. Volgens Rabo blijven de vooruitzichten voor de divisie Lighting troebel. Maandag bij het slot noteerde het aandeel Philips 1,99 procent lager op 13,28 euro. DE AEX-index sloot met een min van 1,62 procent op 275,64. De euro verzwakt verder tot $1,3192. Goud $1656,70. DJIA 10655,3 -2,36%, Nasdaq 100 2085,04 -2,53%. Vannacht is in Tokio de beurs lager gesloten door de aanhoudende onzekerheid over de Europese schuldencrisis. De toonaangevende Nikkei eindigde 1,05% lager op 8456,12 punten. De aandelen van Japanse financiële instellingen stonden onder druk door de dreiging van een Griekse wanbetaling. De dure yen en de onzekere economische vooruitzichten zorgden voor koersverliezen onder de exportbedrijven. Ook de andere belangrijke beurzen in Azië tekenden verliezen op. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,63% op 3935,6. De Australische centrale bank handhaafde het rentetarief op 4,75%, maar liet de deur open voor een mogelijke renteverlaging in de toekomst. In Hongkong daalde de Hang Seng 3,63 procent. In Seoul, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, zakte de Kospi 3,6 procent. De Russische RTS daalde 3,68% naar 1291,70. De AEX staat rond het middaguur op 269,88 -2,06% , de euro noteert $1.3198.

De ABN/Amro is om. Toen het voor velen al duidelijk was dat we naar een nieuwe recessie zouden gaan, bleef het Economisch bureau van de ABN/Amro volhouden dat de economie zou stagneren maar dat we niet in een nieuwe recessie terecht zouden terechtkomen. Maar de panelen zijn verschoven. En zie … de bank is om en rekent nu ook op een recessie. Laat ik alles nu een beetje betrekkelijk houden: ik schakel door van een recessie naar een depressie. Lopen ze weer achter de feiten aan.

Wie de column wil lezen van Prof Tissen over de onvermijdelijke daling van de huizenprijzen tot wel 20% klikt dan op de link. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.