UPDATE04032017/366 PVV 25; VVD 24; CDA 21; GL, D66 17; SP 13; PvdA 10; CU, PvdD, 50+ 5; rest 8

Azië overlegt, op initiatief van China, over een vrijhandelsverdrag RCEP zonder de VS met landen uit Azië en Oceanië. Nu Trump de stekker uit TPP heeft getrokken willen landen laten zien dat ze ook zonder de VS de globalisering kan worden voortgezet. China staat aan het roer.

Tijdens zijn eerste speech in het Amerikaanse congres sloeg president Donald Trump een positievere toon aan dan tijdens de campagne. Hij had het over ‘een nieuw hoofdstuk in Amerikaanse grootsheid’. Donald Trump sprak op een gezamenlijke bijeenkomst van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Technisch gezien is het geen State of the Union, omdat een president daarvoor een volledig jaar moet hebben gediend. De toespraak was ‘goed geschreven, gematigd en optimistisch’. “Hij was minder somber dan in zijn inauguratierede. Zo presidentieel heb ik hem nog niet eerder gehoord.” “Het was ook een poging om zijn gedachtegoed bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. De harde randjes waren er een beetje af.” Trump greep terug op zijn thema tijdens de verkiezingen: Amerika weer groots maken. Hij wil dat doen met een strenger migratiebeleid en door banen in de VS te houden. Vluchtelingen moeten volgens Trump alleen worden toegelaten als ze iets kunnen betekenen voor het land. “Iedereen die de eer krijgt om hier te wonen, moet blij zijn en onze waarden accepteren”, aldus de president. Hij beloofde ook nog eens om ‘duizenden banen’ terug te halen naar de VS, door het moeilijker te maken voor bedrijven om zich te vestigen in lagelonenlanden. Trump beloofde ook iets te doen aan het achterstallige onderhoud aan de infrastructuur in de Verenigde Staten. Hij stelt daarvoor een $1.000.000.000.000 beschikbaar. De president herhaalde ook zijn belofte om het defensiebudget te verhogen. Hij beloofde dat er €50 mrd extra beschikbaar komt. Of dat ook gaat lukken is nog maar de vraag. Republikeinse senatoren hebben al hebben gezegd dat zijn budgetplan niet goedgekeurd zal worden. Trump sprak bijna niet over het buitenland. Hij belooft wel snel te beginnen met de bouw van een muur tussen de VS en Mexico, maar voegde er dit keer niet aan toe dat Mexico hiervoor zelf zou moeten betalen. In zijn eerste toespraak voor het Amerikaanse Congres heeft Donald Trump vooral zijn tegenstanders de hand gereikt. De nieuwe president riep zowel Republikeinen als Democraten op om samen te werken ‘om alles wat kapot is in het land te repareren’. Na een onrustige eerste maand in het Witte Huis met veel kritiek was het voor Trump nu tijd voor een meer verzoenende toon, terwijl hij tijdens zijn inauguratie in januari nog gitzwarte woorden sprak. Zelfs Democraten, waarvan sommige in het wit gekleed waren als steunbetuiging aan de vrouwenbeweging, stonden af en toe op om te applaudisseren. Trump herhaalde veel van zijn campagnebeloftes, maar sprak ze wel op een andere manier uit. In tegenstelling tot zijn campagne las Trump zijn speech aan het Congres volledig voor van de teleprompter waar hij doorgaans weinig van moet weten. Hij zei opnieuw dat hij Obamacare, het door zijn voorganger geïntroduceerde zorgstelsel, wil afschaffen en vervangen door eigen plannen die ,,die keuzemogelijkheden uitbreiden, de kosten verlagen en betere zorg bieden.” De president beloofde ,een belastingvermindering voor bedrijven en voor de middenklasse’. Over hoe hij dat gaat betalen bleef hij vaag. Zijn streven moet ervoor zorgen dat Amerika weer trots op zichzelf kan worden. De muur bij de grens met Mexico moeten drugs en criminaliteit buiten de deur houden. Voorde 27 NAVO-lidstaten zoals Nederland herhaalde Trump dat aan de financiële verplichtingen voldaan moet worden. Hij zei dat aan deze boodschap al gehoor wordt gegeven want het ‘geld stroomt volgens hem intussen binnen’. Dat laatste neem ik met een korreltje zout’. In zijn eerste maand koos de president, vrijwel dagelijks de aanval op de media, maar die hield hij nu buiten schot in zijn toespraak aan het Congres, die meer dan een uur duurde. In de ereloge naast zijn vrouw Melania en dochter Ivanka had hij onder meer familieleden uitgenodigd van een paar mensen die zijn vermoord door illegale immigranten. Ook was de vrouw van de overleden Navy Seal aanwezig die is omgekomen tijdens een geheime operatie tegen een Al-Qaeda-bolwerk in Jemen waar Trump vlak na zijn aantreden groen licht voor gaf. Zij kreeg een minutenlange staande ovatie van het hele Congres. Ook de vrouw van de overleden conservatieve opperrechter Antonin Scalia zat in de zaal. Trump hoopt hem te vervangen door Neil Gorsuch maar heeft daarvoor toestemming nodig van het Congres. Het was zijn eerste toespraak als President.

Gaat Trump strenge regels voor banken echt terugdraaien? Grijpen bankiers dit moment aan voor een stevige lobby? Hopelijk gaat president Trump de torenhoge eisen aan banken terugschroeven. De tijd lijkt rijp voor versoepeling van de huidige strenge regulering. Was getekend: Marianne Lake, chief financial officer van JP Morgen Chase, de grootste bank van de VS, in een presentatie in New York voor analisten en beleggers. De eisen die aan banken in de eurozone worden gesteld zijn inmiddels zo hoog dat ze de economie kunnen schaden doordat financiering van bedrijven steeds duurder wordt. De kosten van een nieuwe bankencrisis zijn inmiddels kleiner dan de kosten voor de economie. Oftewel: niet nóg hogere bankenbuffers. Was getekend: Laurent Quignon, hoofd banking economics van BNP Paribas, de grootste bank van Frankrijk, deze week in een economische analyse. Moeten we echt nog hogere buffers opbouwen bij banken? Zijn onze regels naar aanleiding van de crisis inmiddels niet te veeleisend. Banken moeten ook ruimte krijgen om te bankieren. Ik voel een kantelpunt aankomen. Was getekend: Aukje de Vries, Kamerlid van regeringspartij VVD, de grootste fractie in de Tweede Kamer. Dat ’kantelpunt’ van VVD’er De Vries lijkt er inderdaad te zijn. De afgelopen jaren, terwijl de crisis nog volop gaande was, durfden bankiers het al aan om zich te beklagen over strengere regels en hogere buffers. Zo probeerden sommige van die bankiers in hoorzittingen in de Tweede Kamer de politiek te chanteren: hogere bankenbuffers zouden leiden tot het afknijpen van financiering aan het mkb. Maar de stug doorlobbyende bankensector krijgt politiek momentum nu Trump op de rem trapt. Hij heeft aangekondigd de crisisregelgeving deels weer terug te draaien. En de internationale onderhandelingen over nieuwe kapitaaleisen in Basel zijn stil komen te liggen. Niet zo gek dus dat JP Morgan denkt dat ’de tijd rijp is’ voor een stap terug.

En BNP Paribas durft het aan om een onverholen rekensom te maken: liever nog een keer een bankencrisis met alle ellende van dien dan nog meer regels, eisen en voorschriften. Daarbij luidt de redenering van de Franse econoom dat bedrijven in Europa zó afhankelijk zijn van bankfinanciering dat de schade door extra kapitaaleisen juist in onze regio hoger is. Het is een krankzinnig betoog. Die bankdominantie is geen reden om de eisen te versoepelen. Het is juist zaak ons bedrijfsleven minder afhankelijk te maken van bankkredieten, zegt Martin Visser op DFT. De beweging die Trump nu inzet, is zorgelijk. Als de teugels voor Amerikaanse banken worden gevierd, beginnen de Europese straks te piepen over een ongelijk speelveld. Vooralsnog willen de Nederlandse banken die stap terug niet zetten. Maar ook onze banken én politici roeren zich in internationaal verband om al te forse kapitaaleisen voor onze banken tegen te houden. Het zal toch niet zo zijn dat de lessen van de crisis nu alweer vergeten zijn?

Politieke problemen tussen Duitsland en Nederland en Turkije over de invulling van het begrip ‘democratie’ naar Westers model en toegespitst op ‘de vrijheid van vergadering’, met de Turkse vluchtelingendeal als inzet. Nederland onderzoekt de juridische mogelijkheden om de campagnebijeenkomst die de Turkse regering in Rotterdam heeft gepland tegen te houden. “Wij zijn ertegen dat dit type campagnes in ons land wordt gevoerd”, zegt premier Rutte. De premier reageert op het plan van minister Cavusoglu om hier stemmen te werven voor het referendum over een nieuwe Turkse grondwet. Hij vindt het onacceptabel dat Cavusoglu Turkse Nederlanders betitelt als “onze staatsburgers”. In Nederland wonen 240.000 Neder-Turken die stemgerechtig zijn voor het referendum van 16 april over een nieuwe Grondwet in Turkije. Een poging om ministers naar Duitsland en Nederland te sturen voor verkiezingstoespraken te houden dreigt te mislukken. Merkel kan niet en Rutte wil niet. Vicepremier Asscher noemde dat een gotspe. Volgens juristen is een burgemeester, in dit geval Ahmed Aboutaleb (met Marokkaanse roots) de enige die zo’n evenement kan verbieden, op grond van een mogelijke schending van de openbare orde. De EU moet een algeheel verbod op campagne-activiteiten door Turkse politici in Europa uitvaardigen. Dat egt de Oostenrijkse bondskanselier Kern in gesprek met Welt am Sonntag. Hij wil voorkomen dat Ankara druk kan uitoefenen op individuele EU-lidstaten. Kern reageert op het conflict dat Duitsland en Nederland met Turkije hebben vanwege Turkse plannen ministers in die landen campagne te laten voeren voor een omstreden grondwetswijziging, die de president meer macht geeft. De Turkse rechtsstaat wordt erdoor verzwakt en de wijziging gaat in tegen de waarden van de EU, stelt Kern. De Turkse president Erdogan heeft het verbieden van campagnebijeenkomsten van Turkse politici in Duitsland vergeleken met nazi-praktijken. In een toespraak zei hij dat het huidige Duitsland niets te maken heeft met democratie. De uitlatingen van Erdogan volgen op het verbod van de steden Keulen en Gaggenau op bijeenkomsten waar Turkse ministers campagne zouden voeren voor een grondwetswijziging in Turkije. Met die omstreden wetswijziging zou Erdogan veel meer macht krijgen. Het is wel een bevriend staatshoofd waar we het over hebben.

De Europese Commissie heeft nog altijd geen officieel oordeel naar buiten gebracht over de baan van oud-commissievoorzitter José Manuel Barroso bij de Amerikaanse bank Goldman Sachs. Het was een reden voor de Europese Ombudsman Emily O’Reilly om een onderzoek in te stellen. Het ethische comité van de Europese Commissie oordeelde vorig jaar oktober dat Barroso de gedragscode niet had overtreden, omdat hij de ‘afkoelingsperiode’ van achttien maanden in acht had genomen. Wel erkende het comité dat de EU reputatieschade heeft opgelopen. O’Reilly zei destijds twijfels te hebben bij de diepgang van het onderzoek. Kwade oud-commissiewerknemers dienden begin deze maand een klacht in bij de ombudsman. Zij willen een grondiger onderzoek naar hoe de commissie is omgegaan met hun klachten over de volgens hen schandalige overstap van Barroso. O’Reilly liet daarop weten dat verzoek in te willigen. Zij wil voor eind maart een reactie van de commissie. Die is bereid mee te werken, aldus een woordvoerder.

De lege Griekse schatkist zit danig verlegen om inkomsten. De overheid voorziet dat het oplevend toerisme in Griekenland dit jaar voor een flinke inkomstenstijging zal zorgen. De opbrengst van de buitenlandse bezoekers zal met misschien wel 9% toenemen ten opzichte van 2016. Het Grieks bureau voor toerisme SETE denkt dat de toeristen in 2017 zo’n €14,5 mrd in het laatje zullen brengen. Dat is een optimistisch beeld vergeleken met 2016, toen een daling van 6,4% resulteerde in €13,2 mrd toerisme-inkomsten. De SETE verwacht in 2017 circa 27 miljoen toeristen te kunnen verwelkomen. Vorig jaar stopte de teller bij 25 miljoen bezoekers. De toerismesector is goed voor circa 18% van het binnenlands product en houdt een vijfde van de beschikbare arbeidskrachten van het land aan het werk. Voor dit jaar wordt gedacht aan een economische groei van 2,7%. Dat is nodig ook om het land uit de diepe recessie te helpen. Voor de val van de inkomsten uit het cruciale toerisme was volgens de SETE vooral de aanhoudende vluchtelingenstroom verantwoordelijk. Ik heb hier eerder al op gewezen.

De Europese Commissie heeft een reeks scenario’s voor de toekomst van de EU na de brexit, gepresenteerd. Dit zogeheten White Paper dient als voeding voor een top in Rome, waar regeringsleiders zich eind maart buigen over hoe het verder moet met de unie. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker lichtte het document toe in het Europees Parlement in Brussel. Een reflectie op de paden die de eenheid en samenwerking tussen de 27 lidstaten kunnen versterken, zo omschreef zijn woordvoerder het. De lidstaten zijn verdeeld, dat bleek onlangs weer eens op een EU-top in Malta. Het EC-voorstel bestaat uit 5 scenario’s: doormodderen, doorgaan op de ingeslagen weg; afslanken tot het EEG-model: de interne markt zonder politieke fundamenten; een Europa met verschillende snelheden, er worden modules (defensie, veiligheid, belasting, sociale zaken e.a.) ingericht waar lidstaten zich kunnen aansluiten; een vorm van samenwerking op minder beleidstermijnen maar met meer slagkracht; een stap voorwaarts naar een federaal Europa. Meer integratie op tal van onderwerpen: een Europees leger, een Europese defensie Unie, Europa gaat met één stem spreken. Doorgaan op de oude weg, een meer federale EU en een Europa van verschillende snelheden, zijn de meest voor de hand liggende scenario’s die in het White Paper worden genoemd. Na ’Rome’ moet er een publiek debat komen, „want het moet over de mensen gaan”, aldus de woordvoerder van Juncker. „We hopen zeer dat de leiders zo’n proces lanceren.”

Met doormodderen in de Europese Unie is helemaal niks mis. Problemen met Griekenland en banken worden stapje voor stapje opgelost en dat werkt politiek gezien gewoon het beste. Dat zegt Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën en voorzitter van de eurogroep. “Ik vind doormodderen helemaal niet erg, dat is wat politici doen. Zolang je maar voortmoddert in de goede richting, ben je goed bezig.” Dijsselbloem staat erg nuchter in de discussie over de toekomst van de Europese Unie. Hij spreekt geen voorkeur uit voor één van de vijf scenario’s die worden voorgelegd aan de 27 regeringsleiders. Ik ben dol op grote gebaren. Het zou vast sommige problemen oplossen, maar ook onmiddellijk weer nieuwe problemen creëren. ” Dijsselbloem wil een zesde scenario aan die van Juncker toevoegen: “Ik heb één scenario gemist, namelijk ‘let’s finish what we started with’.” Dijsselbloem wil dat de EU de bankenunie afmaakt en de Europese buitengrenzen bewaakt. Aan weidse vergezichten heeft hij geen behoefte. Dijsselbloem erkent dat het doormodderen met de Griekse crisis slecht kan zijn voor de euro. “Het aanhoudende gezeur over Griekenland is schadelijk voor de beeldvorming van de eurozone. Griekenland blijft het beeld domineren.” Ik deel het standpunt van Dijssel niet. Doormodderen geeft het signaal af van ‘stilstaan’. Er gebeurt teveel in de wereld om ons te kunnen permitteren alles bij het bestaande te houden. Een EU met verschillende snelheden is technisch een complexe zaak. Hoe zou je dat inhoud moeten geven en hoe verreken je de bestaande schulden als er een harde en een zachte euro zouden bestaan? De toekomst van Europa is niet enkel een politieke zaak, ook het monetaire beleid van de ECB, is bepalend voor toekomstige ontwikkelingen. De graadmeter voor de economische groei in de muntunie bereikte in februari het hoogste punt van de afgelopen zeventig maanden, vooral dankzij sterke verbeteringen in Duitsland en Frankrijk. Verder lag de groei in Spanje en Italië afgelopen maand op het hoogste punt in ruim een jaar. De huidige ontwikkelingen wijzen op een groei van 0,6% in de eurozone in het eerste kwartaal, concludeerde Markit. Daarbij groeit de werkgelegenheid in het sterkste tempo van het afgelopen decennium. Eerder deze week werd al gemeld dat de industrie van de eurolanden in februari in het sterkste tempo groeide sinds het voorjaar van 2011. Vrijdag bleek dat dit ook gold voor de dienstensectoren. Volgens Markit is dan ook sprake van een zeer robuuste opleving van de groei, op alle fronten en in alle grote economieën.

De inflatie in de eurozone is in februari opgelopen tot 2% op jaarbasis. Daarmee voldoet de stijging van het prijspeil voor het eerst in vier jaar aan de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB). De inflatie zit sinds eind vorig jaar duidelijk in de lift, na drie jaar waarin de geldontwaarding onafgebroken beperkt bleef tot minder dan 1%. De oplopende inflatie komt voor een groot deel door het herstel van de olieprijs, die begin vorig jaar het dieptepunt bereikte van de lange daling die in de zomer van 2014 werd ingezet. Eurostat meldt dat afgezien van de sterk wisselende prijzen van energie en voedingsmiddelen de inflatie vorige maand uit op 0,9%. uitkwam. Dat was even hoog als in de twee voorgaande maanden. De afwezigheid van noemenswaardige inflatie zette de ECB er de afgelopen jaren toe aan een reeks ongebruikelijke maatregelen te nemen, in een poging het prijspeil te stimuleren. Zo werd het belangrijkste rentetarief in de eurozone op 0% gezet en worden maandelijks voor €80 mrd aan obligaties opgekocht bij financiële instellingen. Binnenkort wordt de inkoop verlaagd naar €60 mrd per maand. ECB-president Mario Draghi heeft eerder al aangegeven dat die maatregelen niet direct worden teruggedraaid op het moment dat de inflatie weer aan het doel van net iets minder dan 2% voldoet. De inflatie voldoet pas werkelijk aan de doelstelling als het herstel duurzaam en in de hele eurozone zichtbaar is. Bovendien moet de stijging van het prijspeil breder zijn dan de olieprijs alleen, zei hij begin dit jaar al. Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank laat, bij het bepalen van het monetaire beleid mede leiden door politieke ontwikkelingen. Zo uit hij zorgen over de uitslagen van verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland, met name over de opkomst van rechts-populistische partijen. Ook de onzekerheid over de gevolgen van de brexit en de politieke aardverschuiving in de VS, baren hem zorgen. De gevolgen van het beleid zoals dat in Frankfurt wordt vormgegeven, de extreem lage rentetarieven, zijn belastend voor de inwoners van rijkere eurolanden, zoals Nederland en Duitsland. Als gevolg daarvan financiert de ECB in feite de armere Zuid-Europese landen met een hoge staatsschuld en de hoge begrotingstekorten, zoals Griekenland, Frankrijk, Spanje, Italië en België. De rekening daarvoor wordt gedeponeerd bij de spaarders, assuradeuren en pensioenfondsen. De smoes die Draghi gebruikt om zijn beleid te onderbouwen door de inflatienorm van 2% te corrigeren naar een kerninflatienorm van 2%, veroorzaakt een heel ongezonde financieel/economische ontwikkeling. Draghi zal er alles aan doen om het monetaire beleid om te buigen zover mogelijk naar de toekomst te verschuiven. De vraag is wie de rekening zal moeten gaan betalen van het desastreuze beleid, zoals dat in Frankfurt wordt gevoerd. Ik sluit niet uit dat het monetaire beleid zoals dat wordt gevoerd zal eindigen in een desastreuze geldontwaarding.

De landen van de Europese Unie gaan zich definitief beter wapenen tegen de dump van goedkoop staal uit China. De beleidsbepalers in Brussel kondigden aan dat voor Chinees staal hogere importheffingen gaan gelden. Uit onderzoek van de Europese Commissie bleek dat Chinese bedrijven hun staal op grote schaal in Europa dumpten. De oneerlijke concurrentie veroorzaakt volgens Brussel aanzienlijke schade voor staalproducenten in de EU. Op Chinees staal komt daarom nu een heffing te liggen variërend van 65 tot 73%. De landen van de EU werden het eind vorig jaar al eens over de maatregelen. De hardere opstelling van de EU wordt mogelijk omdat Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk hun jarenlange verzet tegen aanpassing van de bestaande ‘defensieve handelsmaatregelen’ hebben opgegeven.

Het aantal mensen in de bijstand is afgelopen jaar met 18.000 toegenomen. Een van de oorzaken is dat grote groepen asielzoekers een verblijfsvergunning hebben gekregen, en daarmee ook recht op een uitkering, meldt het CBS. Al sinds 2009 stijgt het aantal mensen dat een beroep doet op de bijstand. In 2016 waren dat er in totaal 467.000. De afgelopen jaren nam die groei wel weer af, maar door de toestroom van vluchtelingen is hierin een kentering gekomen. Er belanden ook meer jongeren en ouderen in de bijstand. Ouderen omdat hun WW afloopt zonder dat ze werk konden vinden en de AOW-leeftijd omhoog gaat. Jongeren vragen vaker bijstand aan omdat de eisen voor een Wajong-uitkering zijn aangescherpt. Een roep om hulp voor mensen met schulden. Er is amper hulp voor beschikbaar omdat de instanties de schuldenaren niet weten te bereiken. In Rotterdam zou het gaan om 26.000 inwoners, die met zware schulden zitten. Ze maken 5,3% uit van bevolking. In den Haag gaat het om 4,3%, in Amsterdam om 3,4% en in Utrecht om 2,1%. De gemiddelde schuld van Rotterdamse mensen met financiële problemen bedraagt €46.000. 92% van hen valt buiten de hulp van de Kredietbank. De regels zijn zo complex dat ze geen hulp aanvragen dan wel daarvoor niet in aanmerking komen. De situatie in Rotterdam is nog veel dramatischer: de Rekenkamer heeft gecijferd dat er ook nog eens 100.000 Rotterdams ‘op het randje’ leven met het risico dat de schulden (zorgpremie, huur, energierekeningen) niet meer tijdig kunnen worden betaald. Het Rotterdamse stadsbestuur gaat volgens de Rekenkamer uit van de zelfredzaamheid van zijn bewoners, maar de realiteit is dat velen hun ‘eigen broek’ niet kunnen ophouden. De verantwoordelijke burgemeester van onze grootste havenstad, is een sociaal-democraat in hart en nieren. Maar is dat wel zo?

Grote bewegingen in de verkiezingscampagnes zijn tot dusverre uitgebleven. In de peiling van 3 maart van Maurice de Hond scoort de PVV 25 zetels en de VVD 24; CDA 21, GL 17, D66 15, SP 13, PvdA 10, 50+ 6 en de PvdA 5 zetels. Voor de peiling van de nieuwe premier scoort Buma (CDA) net iets beter dan Rutte (VVD), alhoewel dat dagelijks switcht.

Tegenlicht (VPRO) besteedde aandacht aan het verschuiven van de macht van west naar oost. Tot vandaag was de wereldgeschiedenis een westers gecentreerde onderneming – gebaseerd op de stelling dat iedereen zou moeten zijn zoals wij, of tenminste zo zou moeten worden. Volgens de Britse historicus Peter Frankopan, schrijver van de wereldwijde bestseller ‘De Zijderoutes’, heeft het Westen zich op die manier volledig vervreemd van de rest van de wereld. Het oude Europa is in verval en de economische voorspoed in Azië, Afrika en Zuid-Amerika gaat aan onze neus voorbij. We hebben geen vrienden meer oostelijk van Venetië, zegt Frankopan. Het machtscentrum verschuift langs de lijnen van de nieuwe zijderoute, van west naar oost. Hoe zullen wij ons aan die nieuwe wereldorde moeten aanpassen? Een andere vraag is ‘zijn wij daartoe nog in staat? We leven in verwarrende tijden. We appen alsof ons leven ervan afhangt, verschansen ons achter nieuwe grenzen en stemmen steeds nationalistischer. We zijn ervan overtuigd dat we in de beste, welvarendste en veiligste regio ter wereld leven. We denken kortom, onszelf en de wereld goed in de smiezen te hebben, maar we worden verrast door nieuwe ontwikkelingen en gevaar wat we niet hebben zien aankomen. Logisch zegt Peter Frankopan, want wij zijn het product van onze eigen zelfoverschatting, onze diepgewortelde arrogantie, onze historische onbetrouwbaarheid en ons intrinsiek gebrek aan zelfreflectie. Zo weigeren we te geloven dat er zich buiten de grenzen van onze welvaart een nieuwe orde aandient die grote politieke, economische en culturele invloed heeft op de wereld zoals we die denken te kennen.

Volgens Frankopan is het hoog tijd voor een herijking van onze werkelijkheid. Voordat we kunnen begrijpen waar het naartoe gaat met de wereld en voordat we daarop kunnen reageren, moeten we anders naar onszelf leren kijken. Door terug te kijken, ver terug te kijken, houdt hij ons een spiegel voor, die uiteindelijk haarscherp laat zien dat we ons zullen moeten aanpassen – of we nou willen of niet. Op http://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2016-2017/De-nieuwe-zijderoute.html wordt het hele verhaal verteld. Ik vind het een buitengemeen interessante beschrijving van het huidige tijdsbeeld.

De Chinese economie moet in 2017 met 6,5% groeien. Dat doel heeft premier Li Keqiang gesteld, voorafgaand aan de start van het Chinese Nationale Volkscongres. China wil omschakelen van een industriële economie naar een diensteneconomie. Om dat te doen moeten veel fabrieken dicht, bijvoorbeeld in de staalindustrie, om de overcapaciteit te verkleinen. Li laat weten dat het land verder wil gaan met deze hervormingen. Verder zal het land haar proactief fiscaal beleid en voorzichtig monetair beleid aanhouden. De op een na grootste economie ter wereld groeide in 2016 met 6,7%, na een vooruitgang met 6,9% in 2015. De groei van 2016 was de laagste sinds 1990. Economen verwachten dat de Chinese economie de komende jaren verder afkoelt.

©2017 hannesdewitte@gmail.com

Slotstand indices dd 3 maart 2017; week 09: AEX 505,86; BEL 20 3.702,86; CAC-40 4995,13; DAX 30 12.027,36; FTSE 100 7374,26; SMI 8670,06; RTS (Rusland) 1108,26; DJIA 21005,71; NY-Nasdaq 100 5.373,478; Nikkei 225 19.469,17; Hang Seng 23.560,00; All Ords 5775,40; SSEC 3218,312; €/$ 1,0622; goud $1234,30; dat is €37.326,45 per kg, 3 maands Euribor -0,329% (1 weeks -0,379%, 1 mnds -0,371%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,596%, 10 jaar VS 2,49,33%. 10 jaar Duitse Staat 0,35%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,219.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.