UPDATE04022017/362 Donald John Trump is een bevriend staatshoofd

real Donald J. Trump twittert: 14:12 – 4 februari 2017

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned! Lees verder aan het einde van dit blog.

Een groot aantal oneliners over het tijdelijke inreisverbod van Trump voor passagiers met bestemming de VS met een paspoort uit Iran, Irak, Syrië, Soedan, Jemen, Libië en Somalië. Miljoenen Britten tekenen petitie om staatsbezoek Trump aan Groot-Brittannië te blokkeren; is inreisverbod VS een kantelpunt van de protesten tegen Trump; woede over vluchtelingenstop laat Trump koud; massa-uitzettingen? Een muur? Trump is niet de eerste die isolationisme preekt; Trump lijkt alleen te geloven in het recht van de sterkste; Trump belde dit weekend bijna een uur met Poetin over de brandhaarden in de wereld, maar een ontmoeting laat nog maanden op zich wachten; samengebalde vuisten tegen de waanzin van Trump; experts waarschuwen: Trump geeft niet om uw protest; miljoen Britten willen voorkomen dat de koningin op bezoek gaat in de VS/Witte Huis; record aantal nieuwe banen dankzij Amerikaanse en Britse bedrijven; Tweede Kamer wil hoorzitting over ‘moslimban’ Trump; inreisverbod lijkt eerder symbolisch dan effectief; dit is een geweldige wake-upcall voor Europa; Trump zegt: chaos afgelopen weekend op vliegvelden niet door inreisverbod, maar door computerstoring Delta; Trump valt niet mee en Wilders straks ook niet; Trump is tevreden: “Het werkt heel goed”; Rutte keurt inreisverbod af, maar plaatst wel kanttekening; hoe Trump ook redeneert, rationeel is het niet; rechter negeert beslissing Trump.

De VS onder aanvoering van de kersverse president Donald John Trump vormt een bedreiging voor Europa, schrijft Donald Tusk, de voorzitter van de Raad van Europese regeringsleiders, in een brief aan de 28 regeringsleiders, waarin hij oproept, op de Europese top in Malta, afgelopen vrijdag, eenheid te smeden. Het zijn harde woorden die nooit eerder in de afgelopen 60 jaar zijn uitgesproken. Ik heb al eerder gewaarschuwd dat ‘de panelen in de wereld schuiven’. Donald Tusk benoemt in zijn brief ‘China, dat zich assertief gedraagt, Rusland dat zich agressief opstelt tegenover zijn buurlanden, het Midden Oosten waar de radicale islam dood en verderf zaait’ en daar voegt Tusk aan toe zorgwekkende uitspraken en besluiten van de Amerikaanse president. Dat betekent dat er een groot verschil van mening bestaat over bouwactiviteiten in Oost-Jeruzalem bestemd voor bewoning door Joodse kolonisten tussen Israël en de VS en de rest van de wereld. De Europese leiders zijn verrast door het nieuwe beleid uit Washington. Europa heeft nog geen duidelijk beeld hoe daarop te reageren. Het 70 jaar oude beleid van de VS in relatie tot Europa staat op losse schroeven. Trump heeft geen hoge pet op van Europa, hij ziet Europa ‘als het oude continent’. Daar kan ik mij wel wat bij voorstellen. Een zegsman zegt dat Europa ‘getemd’ moet worden. De Europese leiders blinken niet uit door een helder beleid. Het Witte Huis heeft zich kortelings geleden kritisch uitgelaten voor onze Europese keizerin, Angela Merkel. Aan de vooravond van de EU-top op Malta maakte Merkel een tussenstop in Ankara, waar zij overleg voerde met Erdogan. Doel daarvan zou zijn geweest de spanningen tussen Berlijn en Ankara terug te brengen, maar of dat is gelukt is zeer de vraag. Na afloop van het overleg, waar gesproken werd over Cyprus, Syrië, Irak, bestrijding van terrorisme, de reacties van Europa op de mislukte coup, maakte Merkel gebruik van de persconferentie om Erdogan de les te lezen mensenrechten, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid op een moment dat in Turkije tv-zenders werd verboden verslag te doen van terroristische aanslagen. Het verzoek van Ankara om 40 Turkse Navo-militairen, die in Duitsland asiel hebben aangevraagd, terug te sturen naar Turkije, werd door Merkel afgewezen onder het motief dat niet de Duitse regering daarover beslist maar Duitse rechters. Ik vind dat een zwak argument van Merkel om zich te verschuilen achter rechters. Over Brexit is Trump enthousiast en met Poetin pleegt hij overleg over de brandhaarden in de wereld. Trump zou een gebaar hebben gemaakt naar Poetin door sancties tegen de Russische geheime dienst FSB te verlichten. Washington zou weer toestaan dat Amerikaanse bedrijven op beperkte schaal weer zaken mogen doen met de FSB door de export van electronica toe te staan. Europa staat zowel van binnenaf als van buitenuit onder vuur. Brussel staat zwaar onder druk door het grotendeels mislukte vluchtelingenbeleid, de kwetsbaarheid van de euro, mede gezien de grote verschillen tussen de Noordelijke en Zuidelijke landen. En dan nog de uiteenlopende visies tussen de West- en Oost-Europese lidstaten in relatie tot Rusland en de opgelegde financieel/economische sancties. Alhoewel ikzelf een voorstander ben van een meer verenigd Europa, bestaat daar geen duidelijk beleid over binnen de EU-lidstaten, anders dan dat Engeland het voor gezien houdt. En wat voor Europa nog triester is is het feit dat Trump in die discussie een duidelijke positie heeft ingenomen. Hij is voor een verdere fragmentatie. Dat zou leiden tot een verdere verzwakking van Europa. Intern kampt de EU met de opkomst van ‘nationalistische, xenofobe (haat of angst voor vreemdelingen of buitenlanders) en anti-Europese sentimenten’ en een ‘verminderd vertrouwen onder de pro-Europese elite’. Trump is niet terughoudend om de EU te duiden als een entiteit die de Duitse economische belangen behartigt. Ik zie dat als een afgeleide van een beleid waarin Duitsland, onder aanvoering van Angela Merkel, de lakens uitdeelt in de EU. Het is nog maar 75 jaar geleden dat Nazi Duitsland een poging deed de Europese landen te onderwerpen aan de Ariërs onder aanvoering van Adolf de Verschrikkelijke. Trump is tegen vrijhandelsverdragen, die grotere baten opleveren voor lage-lonen-landen. Trump heeft de werkelozen in de VS beloofd dat hij productiecapaciteit terug gaat halen naar de VS. Dat zal grote schade toebrengen aan China en andere productielanden in Zuid-Oost Azië en Zuid Amerika, vooral in Mexico. De Europese Commissie heeft naar buiten gebracht dat wij willen participeren in het Trans Pacific Partnership (TTP), een vrijhandelszone, in wording, voor landen rond de Stille Oceaan, waar de VS zich uit heeft teruggetrokken en zal het Verdrag niet ratificeren. Er heerste een waas van geheimzinnigheid rond de onderhandelingen. De ngo’s vrezen dat het TTP zal leiden tot een algemene dereglementering die enkel in het voordeel zal spelen van de multinationals. Ze zijn bezorgd voor het beperken van de toegang tot betaalbare medicijnen en een clausule die buitenlandse investeerders het recht geeft om een rechtszaak aan te spannen als ze vinden dat een wet hun winst aantast. Het gaat om Australië, Brunei, Canada, Chili, Japan, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Peru, Singapore en Vietnam. De Europese Commissie ziet de VS nog steeds als een ‘strategische partner’. Tusk confronteert de 27 regeringsleiders van de EU-lidstaten ‘hoe ziet de toekomst van Europa er uit’? Op de volgende EU-top in maart in Rome moet er een visie zijn over de Unie na de Brexit en welke lidstaten blijven binnenboord?

Over de kwetsbaarheid van de euro zegt de ING dat ‘hoewel de donkerste dagen van de schuldencrisis duidelijk tot het verleden behoren, blijft de toekomst van de euro een grote bron van zorg. Die toekomst hangt de komende tijd vooral af van de ontwikkelingen rond de Brexit en de uitkomsten van verkiezingen in bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland, zei risicodirecteur Wilfred Nagel. Hij wees er daarbij op dat de eurozone alleen een economische unie vormt, geen politieke. ,,Daarom is er politieke wil nodig om die unie in stand te houden. Daar gaan de verkiezingen in diverse landen de komende tijd over.” Het aanstaande vertrek van de Britten uit de EU zou volgens Nagel als ,,een katalysator” kunnen werken voor het anti-Europasentiment in andere landen, waardoor het voortbestaan van de euro opnieuw onder druk kan komen te staan. ,,De crisis is niet zo acuut als in 2011, dus we verwachten niet dat er nú iets gebeurt. Maar alles hangt af van de uitslag van de verkiezingen”, viel bestuursvoorzitter Ralph Hamers hem bij. De stabiliteit van de eurozone is voor ING dan ook een grotere zorg dan bijvoorbeeld spanningen in de landen aan rand van Europa, zoals Turkije en Oekraïne. Om niet te zeer te worden verrast door ontwikkelingen probeert de bank bezittingen en verplichtingen in afzonderlijke landen zoveel mogelijk in evenwicht te houden. ING werkt al ruim vijf jaar met scenario’s waarin een toekomst zonder euro wordt nagebootst. Die bieden echter geen eenduidig antwoord, aldus Nagel. ,,Er spelen heel veel aannames. Vallen landen daadwerkelijk terug op eigen munten? Om hoeveel landen gaat het en gaan die allemaal hun eigen weg? Welke waarde krijgen hun munten en hoe ontwikkelt die waarde zich? Die vragen scherpen in ieder geval de gedachten.”

Ik heb al een aantal vragen gesteld bij de positie die Merkel inneemt in de Europese Unie. Ze is niet gewend aan het krijgen van kritiek op haar beleid. De Europese leiders zijn makke schapen, alleen Erdogan en nu ook Trump lopen niet achter haar aan. De kritiek op haar beleid van Trump is niet mals. Dat is in Berlijn niet goed gevallen. Kennelijk wilde ze, onderweg naar Malta, in Ankara haar kracht tonen tegenover Erdogan. Maar of ze daarmee het tegendeel niet heeft bereikt, zal later wel blijken. Wie is Angela Merkel eigenlijk. Geen engel maar een zelfverzekerde vrouw die weet wat ze wil en weet hoe ze haar doelen moet bereiken. Een paar jaar geleden, na afloop van een EU-top zei ze dat ‘ze hier in Brussel eigenlijk nooit bang is dat ze haar zin niet krijgt’. In feite gebeurt er in Europa niets zonder haar toestemming. Haar tegenspelers missen de kwaliteiten voor een succesvol tegenspel. Veel politici gedragen zich als slippendragers, neem Rutte, Dijssel, Koenders, maar ook Hollande. De Engelsen zijn in staat de krachtsverhoudingen in te schatten in Europa en besloten uit te treden. Ook Amerikaanse presidenten speelden mee. Maar Trump gooide roet in het eten: de Duitse economie profiteert van de goedkope eurokoers, waardoor de Duitse export wordt bevoordeeld. Ik vraag mij dan af of een eerder voorstel om een goedkope euro voor Zuid-Europa en een dure euro voor Noord-Europa, oftewel één euro voor de rijkere eurolanden en een andere goedkopere voor de armere landen. Rutte maakte op Malta duidelijk dat de Benelux-landen opteren voor een euro met verschillende snelheden. Zolang de drie machtigste landen binnen de EU, Duitsland, Frankrijk en Engeland, de regie voerden trad Duitsland niet op de voorgrond. Dat is nu wel het geval nu Engeland uitstapt en Frankrijk zijn leidende positie is kwijtgeraakt (de Duits-Franse as is ter ziele) komt naar voren dat Duitsland cq Merkel de machtigste positie heeft. Nog steeds, 70 jaar na het einde van het Nazi-tijdperk, bestaat er verzet dat Duitsland opnieuw de macht naar zich toegetrokken heeft, ondanks dat de EGKS, EG, EEG en de EU zijn opgericht om dat te voorkomen. De wens dat in Malta de 27 regeringsleiders tot krachtige besluitvorming zouden komen is niet gerealiseerd. Veel meer dan het uitspreken van een voornemen tot een trouwbelofte dat de EU-lidstaten, hand in hand, zullen doorgaan met de Europese Unie. De ondertekening vindt volgende maand plaats in Rome, bij de herdenking van de 60ste verjaardag van de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ook in Rome in 1957.

President Tusk ziet dat de EU nu bedreigd wordt door China, Rusland, de VS en de Brexit. Het informele topoverleg op Malta bracht weinig ‘panelen in beweging’. De uitspraken van Tusk werden voor kennisgeving aangenomen. De 27 regeringsleiders wilden vooral indruk maken door rust uit te stralen en geduld te tonen met Trump. Merkel sprak sussende woorden: ‘de EU moet nu op zoek gaan naar haar positie in het internationale krachtenveld’. Dat kan betekenen dat de EU meer aandacht gaat geven aan Afrikaanse projecten. Rutte wil meer handel gaan doen met China, Japan en Mexico. De boodschap aan het Witte Huis was duidelijk: Europa kan niet zonder de VS. Merkel verwacht dat beide machtsblokken blijven samenwerken ‘in het gevecht tegen het internationale terrorisme’. Aan de orde kwamen ook de besprekingen met Engeland over de Brexit en de bewaking van de buitengrenzen van de EU. Die staan aan de Middellandse Zee nog steeds open. Ook aan mogelijk aantrekkende vluchtelingenstromen uit Afrika moet gewerkt gaan worden door Brussel. Er is een plan om de migrantenstroom vanuit Libië terug te dringen. Er zijn echter grote problemen over wie de macht in Libië heeft en met wie er onderhandeld kan worden. We moeten niet onderschatten welke macht de krijgsheren daar nog bezitten. Verder wordt alle humanitaire hulp op zee beperkt doordat bootjes met vluchtelingen niet kunnen worden teruggebracht naar Libië. Dat als gevolg van de status van territoriale wateren. Alle vluchtelingen in gammele rubberbootjes worden aan wal gezet in Italië. Brussel wil mogelijk onorthodoxe maatregelen nemen door een deal te maken met de Lybische premier Al-Sarray dar Europese marines toestemming krijgen kustwateren binnen te varen om vluchtelingen daar weer aan wal te zetten. Dat recht zal Brussel met veel geld moeten afkopen.

Als KLM en Schiphol niet meewerken aan Trump’s inreisverbod, kan dat uiteindelijk miljoenen euro’s gaan kosten. Dat zegt Steven Verhagen, baas van pilotenbond VNV. „Er worden vijfcijferige boetes uitgedeeld per reis aan luchtvaartmaatschappijen die reizigers die vallen onder het inreisverbod toch afleveren. Gaat de overheid dan die boetes betalen? Nee, want dat is staatssteun en dat mag ook niet”. Hij regeert op een oproep van GroenLinks en D66 dat Nederland niet zomaar mee moet werken aan het inreisbeleid van Trump. Beide partijen eisen een hoorzitting, hoewel de douane in deze de uitvoerder van het beleid is. In alle landen slaan vliegmaatschappijen alarm over de uiterst kwalijke gevolgen van het Amerikaanse inreisverbod van moslims uit een zevental landen in het Midden Oosten en Afrika met een verhoogd terreurrisico. ,,Wij zijn hier niet blij mee. We mogen deze passagiers niet meenemen, omdat ze de VS niet in komen. Anders moeten we hen weer terugvliegen. Wij worden ten onrechte verantwoordelijk gemaakt, de passagiers zijn de dupe”, aldus een woordvoerder van KLM. Het kabinet spreekt van ‘ontoelaatbare discriminatie’ en eist dat president Trump het besluit terugdraait. De zegsvrouw van KLM legt uit dat de luchtvaartmaatschappij controles uitvoert op paspoorten en zich daarbij dient te houden aan instructies van Amerikaanse veiligheidsdiensten. Het gaat niet alleen om de boetes. Voor KLM staat er veel op het spel omdat ze miljarden verdient op routes naar de VS. Een kwart van de omzet komt zelfs via Amerika. Men is daarom als de dood voor een getroebleerde relatie met de nieuwe president. Schiphol is op zijn beurt weer eigenaar van terminal 4 op vliegveld JFK in New York, waar grote betogingen waren.

In dit verkiezingsjaar is het heel verleidelijk voor politici om cadeautjes uit te delen. Maar een volgend kabinet moet die verleiding weerstaan. Nederland heeft een buffer nodig voor een volgende crisis. Dat zeggen economen tegen de Financiële Telegraaf. De overheidsfinanciën staan er goed voor, een begrotingsoverschot is in zicht. „We moeten in goede tijden een buffer aanhouden”, zegt Job Swank, directielid van De Nederlandsche Bank (DNB). „In het verleden gaf de overheid gas als de economie goed draaide en trapte ze op de rem als het slecht ging. Dat moet andersom”, stelt de DNB-directeur. Dit is een economische wijsheid die 80 jaar geleden al werd verkondigd door de Engelse econoom Sir John Maynard Keynes (1883-1946) in zijn in 1936 verschenen boek The General Theory of Employment, Interest and Money. Econoom Roel Beetsma, die Brussel adviseert over begrotingsregels, valt hem bij: „De grote verleiding zal nu zijn om geld te gaan verbrassen, zeker met de verkiezingen. Maar dat moeten we niet doen.” Sinds 1970 heeft Nederland nog maar zes keer een overschot op de begroting gehad, in de meeste gevallen een heel minimaal plusje. De overheid geeft dan minder uit dan er aan belastingen binnenkomt. Alleen onder toenmalig minister Gerrit Zalm van Financiën is er één keer een substantieel overschot geweest, van bijna 2% bbp. Nederland koerst nu weer af op een begrotingsoverschot, zo voorspelde DNB deze week. Het Centraal Planbureau denkt dat dit overschot in de komende jaren op kan lopen tot ongeveer 1%, dat is ongeveer €7 mrd. Met dank aan de economie, zegt Beetsma. „De economie groeit harder dan verwacht, we komen in een hoogconjunctuur. Dan wordt het tekort vanzelf kleiner.” Hoogleraar Flip de Kam zegt ook dat de Haagse politiek terughoudend moet zijn met het uitgeven van meevallers. Maar investeren mag wel, als die investeringen maar nuttig zijn voor de langere termijn. Hij stelt investeringen voor in wegen, dijken en het milieu. „Maar ik ben bang dat er de verleiding is om de meevallers niet voor investeringen te gebruiken, maar voor hogere koopkracht. Dan verjubel (=verbrassen) je het geld.”

In het vorige blog heb ik al aandacht besteed aan een intern rapport van het IMF over de positie van het IMF in het Derde Noodhulpprogramma aan Griekenland. Het IMF benadrukt nog eens de ‘onhoudbare staatsschuld’ van de Grieken als gevolg van de aangepaste eisen van de Eurogroep onder voorzitterschap van Dijssel en het EMS van de Duitser Klaus Reglin. Het IMF benadrukt nog weer eens dat de Grieken schuldverlichting van de 19 eurolanden moeten krijgen. Als dat niet gebeurt, stelt het IMF, zullen de economische en fiscale hervormingen, die de Grieken al hebben en nog moeten doorvoeren, zinloos worden. Het IMF waarschuwt dat het verschuiven van de lasten naar de toekomst tot gevolg zal hebben dat de staatsschuld van ca 180% bbp nu over veertig jaar zal zijn gestegen naar 275% bbp. “Griekenland kan zelfs met de huidige ambitieuze hervorming nooit uit zijn schuldenproblematiek groeien.” Het is daarom een harde eis om bij te springen met noodleningen in drie vormen: bezuinigingen, hervormingen en schuldverlichting. Als aan die laatste voorwaarde niet wordt voldaan wordt het onmogelijk voor de Grieken hun schulden terug te betalen. Tot dusverre zijn de eurolanden niet bereid water bij de wijn te doen, omdat ze vrezen dat kiezers dat niet zullen accepteren. Niet alleen in Duitsland ook bij ons is dat een gevoelig onderwerp. Maar de huidige aanpak doorzetten is geen realistische optie. De vraag wie de oplopende staatsschuld van de Grieken naar 275% in 2060 gaat financieren, is niet duidelijk. Nog meer geld naar de Grieken is geen optie, maar wie komt er dan over de brug? Veel actueler is de vraag of de Trojka de volgende tranche van het derde noodkrediet van oorspronkelijk €86 mrd beschikbaar gaat stellen. Tsipras zet zich momenteel af tegen de opgelegde hervormingen, van de arbeidsmarkt, de handelsmarkt, de energiesector, de verkoop van staatsbedrijven en -bezittingen, door te voeren. Na twee jaar bezuinigingen zijn de Grieken het beu. Daarbij komt dat de eisen van de trojka nimmer een sociale toets hebben doorstaan. Het is van het allergrootste belang dat dit enorme financiële probleem een humane test krijgt. Griekenland is wel goed genoeg om de problemen van de vluchtelingenstroom voor de EU-landen op zich te nemen en daarbij op volstrekt onvoldoende wijze door Brussel en Berlijn worden ondersteund. Ik vraag mij af wat er gebeurt in Europa als de Grieken de handdoek in de ring werpen. Wie neemt de regie dan in handen? Ik ga ervan uit dat de eurolanden niet in staat zijn het Griekse probleem beheersbaar te maken en te houden, in acht genomen de menselijke aspecten.

De inflatie in Duitsland is over de maand januari gemiddeld 1,9% opgelopen in vergelijking met een jaar eerder. Een maand eerder kwam de geldontwaarding uit op 1,6%. Ook in de eurozone heeft de inflatie sinds eind vorig jaar de opgaande lijn stevig ingeslagen vooral gestuwd door de hogere prijzen voor brandstof. Met de Duitse inflatie dicht tegen de ECB-doelstelling van 2% zal de druk worden opgevoerd op de ECB om een afbouw van de steunmaatregelen in de eurozone versneld te verminderen.

De Nederlandse economie draait op alle fronten beter. We consumeren meer, de winsten van bedrijven zijn weer rond het niveau van voor de crisis, de werkloosheid daalt sneller dan verwacht en het vertrouwen onder consumenten stijgt. Dat blijkt uit nieuwe halfjaarlijkse ramingen die De Nederlandsche Bank (DNB). Dat werkt ook door in de overheidsfinanciën. DNB verwacht dat het begrotingstekort van 0,2% van het bbp in 2016 in 2018 is omgeslagen naar een overschot van 0,2%. „We zijn overtuigend voorbij de malaise”, zegt DNB-directielid Job Swank van DNB bij de publicatie van de Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten (EOV). Het is vooral het herstel op de arbeidsmarkt dat DNB heeft verrast. De werkloosheid neemt naar verwachting met 472.000 personen af van 6% in 2016 naar 5,3% in 2018. Eind 2013 waren er per vacaturen zeven werklozen, dat is inmiddels teruggelopen naar drie. Ook het aantal ouderen en langdurig werklozen dat weer aan de slag kan, neemt af. DNB verwacht dat onze economie in 2016 en 2017 respectievelijk 2,1% respectievelijk 2,3% groeit. In de vorige raming van juni 2016 bleef de verwachte groei in 2017 nog steken op 1,9%. In 2018 daalt dat naar 1,7%. De groeivertraging is te wijten aan lagere binnenlandse bestedingen. We consumeren minder omdat de inflatie gaat stijgen en de huizenprijsstijging af gaat nemen. Swank noemt de cijfers ’een mooie basis voor het nieuwe kabinet’. Maar DNB heeft nog wel wat op het verlanglijstje staan. Een van de belangrijkste wensen is het opbouwen van buffers, voor slechtere tijden. Swank: „De Nederlandse economie is er een van hollen of stilstaan. Nergens is het pro-cyclisch beleid zo sterk. Maar het is belangrijk wat meer te sparen voor mindere tijden, daar zijn we niet zo goed in.” Daarnaast pleit DNB voor hervorming van het pensioenstelsel en de arbeidsmarkt. De verschillen op de arbeidsmarkt tussen werknemers met een vast en een flexcontract moeten worden afgebouwd. Ons belastingstelsel, de sociale zekerheid en het onderwijs zijn volgens Swank nog niet goed ingericht op de stijging van het aantal flexwerkers. „Zo wordt de tweedeling tussen kwetsbaar en weerbaar in stand gehouden.” Mario Draghi zal verheugd moeten zijn over de aantrekkende economische activiteiten in de eurozone en de doorgestegen inflatie. In feite kan hij nu niet langer het monetaire beleid, van ruime liquiditeiten en extreem lage rentetarieven, voortzetten. Het opkoopprogramma moet verlaagd worden en de rente moet omhoog.

Hoewel de AEX recent de weg omhoog weer heeft gevonden, houden beursexperts er rekening mee dat de hoofdgraadmeter in Amsterdam de komende tijd een zwak aandelenklimaat tegemoet gaat. Dat komt naar voren uit een peiling van Corné van Zeijl onder 70 experts. De AEX deed in januari per saldo een stapje terug met een verlies van 1,3%. Meer dan de helft van de respondenten voorziet dat het negatieve sentiment in februari een vervolg zal krijgen mede vanwege de onzekerheid over het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump die vorige maand zijn opwachting maakte in het Witte Huis. De zorgen over de uitslag van de komende verkiezingen in Europa later dit jaar werken eveneens bedruktheid in de hand. Slechts 10% heeft goede hoop dat de AEX de maand met winst gaat afsluiten. Deze peiling is gehouden voordat een federale rechter in de staat Washington een uitspraak deed over het decreet van Trump om het inreisverbod op te schorten voor mensen uit zeven islamitische landen. Hij gaat in beroep tegen de uitspraak. Trump spreekt van een ‘zogenaamde rechter’. Hij bedoelt een ‘nep-rechter’. Een Amerikaanse federale rechter in Seattle heeft vrijdag (lokale tijd) het inreisverbod voor moslims tijdelijk opgeschort.

©2017 hannesdewitte@gmail.com

Slotstand indices 3 februari 2017; week 05: AEX 485,92; BEL 20 3.606,16; CAC-40 4825,42; DAX 30 11.651,49; FTSE 100 7188,30; SMI 8.364,51; RTS (Rusland) 1187,47; DJIA 20071,46; NY-Nasdaq 100 5.161,60; Nikkei 225 18.918,20; Hang Seng 23.135,70; All Ords 5672,50; SSEC 3140,17; €/$ 1,0785; goud $1219,50; dat is €36.369,18 per kg, 3 maands Euribor -0,328% (1 weeks -0,379%, 1 mnds -0,373%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,57%, 10 jaar VS 2,4364%. 10 jaar Duitse Staat 0,415%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,229.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.