UPDATE02112013/194 Erasmusprijs voor Duitse filosoof Jürgen Habermas

Aanstaande woensdag krijgt de 84-jarige Duitse filosoof en socioloog Jürgen Habermas, hoogleraar, in het paleis op de Dam in de hoofdstad uit de handen van de Koning de Erasmusprijs 2013, gedoteerd met €150.000, uitgereikt voor zijn scherpe en kritische politieke analyses en tegelijkertijd zijn optimisme over de toekomst van een democratisch Europa. In Letter&Geest van Trouw van 2 november plaatst Antoin Verbij een 'vraaggesprek' met deze intellectueel waarbij uitspraken worden gebruikt die Habermas eerder in de media heeft gedaan. Zijn visie op het heden en de toekomst over Europa zijn niet mals. Adenauer en Schumann noemt hij Europese voorvechters, die een Europa van vrede voor de ogen stond. Merkel zet hij neer als een kleinzielige en visieloze kanselier. Over de Europese politieke elite zegt hij dat 'de eurozone allang de grens naar een solidariteitsgemeenschap heeft overschreden, maar allemaal voeden ze het nationale egoïsme door te zwijgen, door verkeerde informatie te versterken en door valse signalen af te geven.' Waar ligt de uitweg uit deze impasse? Terugkeren naar de idealen van de 'mannen' van het 'eerste uur': een sterke politieke integratie, die tegelijk als basis kan dienen voor gedeeltelijke vergemeenschappelijking van de schulden. Dat vraagt om solidariteit van de burgers van de rijkere eurolanden, waarvoor de nationale politieke leiders 'niet thuis' geven. Er moet een nieuwe weg worden ingeslagen daar de kracht van de liberale welvaartsstaat wegebt. Mondiaal gezien heeft Europa, gemeten naar de stand van vandaag, geen plek meer in de Top-3. Habermas ziet de toekomst van Europa niet bij de huidige politieke elite, maar veel meer bij het volk. Het is een buitengewoon interessant artikel, zeer lezenswaardig. Na kennisname van dit 'vraaggesprek' werd ik mij nog weer eens bewust dat Europa zich al >20 jaar bevindt in een periode zonder voortgang. Regeringsleider die niet in staat zijn een politieke unie te bouwen, die nodig is voor het functioneren van de Munt- en Bankenunie. Regeringsleiders zonder de zo noodzakelijke visie op de ontwikkeling van Europa. Politici die onbekwaam zijn voor uitvoeren van beleid dat noodzakelijk is voor het welzijn van komende generaties. In de geschiedenis zal deze periode worden aangeduid als een 'verloren tijdperk'.

In het blog van vorig weekend heb ik Willem Middelkoop al aan het woord gelaten met zijn visie op beleggen in goud. De goudprijs zien we in de laatste 3 maanden een koersbeweging tussen de $1260 en $1420 per troy ounce. De laatste notering van oktober bedroeg $1323,15 met een € notering van 1,372. We moeten er wel rekening mee houden dat de stijging van de € t/o $ invloed heeft op de kg prijs. De goudprijs hier wordt dus duurder naarmate de € sterker wordt. 25 september kwam de ABN/Amro met het advies van Georgette Boele naar buiten waarin, met 7 redenen omkleed, werd gesteld dat de goudprijs eind 2015 kan gaan dalen naar $800 per ounce. Als redenen worden genoemd: de FED gaat op enig moment taperen, de inflatie blijft binnen de perken, het Amerikaanse herstel zet door, het beleggerssentiment zou positiever worden, de dollar gaat aan kracht winnen, beleggers gebruiken iedere prijsstijging om te verkopen en in India wordt beleggen in goud met een hogere invoerheffing ontmoedigd. Daartegenover stelde Slim Beleggen 8 redenen waarom de goudprijs kan gaan stijgen naar $5000 per ounce. Als redenen worden genoemd: de FED kan helemaal niet taperen want als QE3 wordt afgebouwd zal de economie in de VS als een pudding in elkaar zakken, een stijging van de inflatie in de VS is niet ondenkbeeldig bij een stijgende rente, de Amerikaanse economie kan mogelijk de verbetering van het sentiment niet volhouden met als resultaat een recessie, de volatiliteit op de beurs kan toenemen waardoor er een stroom geld naar goud kan stromen, China koopt al langer goud omdat het vertrouwen in de dollar daalt, de centrale banken in de Westerse wereld zijn gestopt met het verkopen van goud terwijl de opkomende landen juist kopen, na 10 jaar met stijgende goudprijzen hebben we nu 2 jaar een bodem gebouwd waarop nieuwe impulsen kunnen ontstaan, een bull-market is in zicht. We moeten nog wel twee jaar wachten voordat we weten wie de juiste visie had.

Aanstaande dinsdagavond 8 uur vindt in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam (halte tram 25) een meet-up plaats met het VPRO programma Tegenlicht over The Wall Street Code: de handel op de financiële markten wordt niet langer gedomineerd door mensen, maar door computers die onderling razendsnel handelen op basis van geavanceerde wiskundige regels die de optimale handelsstrategie bepalen: de zogenaamde algoritmes, of afgekort, algo’s. Het resultaat van deze digitale revolutie op Wall Street is een complex en gefragmenteerd financieel systeem dat niemand meer begrijpt of overziet. Toegang is gratis maar je moet wel reserveren op https://www.facebook.com/events/220734414754768/?ref_dashboard_filter=upcoming&source=1

Hoogleraar Economie, Management en Organisatie aan de Nyenrode Business Universiteit René Tissen is in zijn column van de 28e weer goed op dreef. Onder de kop 'Het roer moet om' schrijft hij onder meer over de crisisaanpak van de bestuurlijke wereldelite: die laat als gevolg van het brutaal eenzijdige beleid van geldverruiming met een kracht van 10 op de schaal van Bernanke, de westerse samenleving van burgers, in plaats van banken en beleggers, momenteel volledig uiteen spatten. Ook de Nederlandse samenleving kraakt in al zijn voegen. En daar ben ik bezorgd over. Zoals het momenteel gaat met de crisis kan het niet langer, maar zoals het dan wel moet weet niemand. Wat is er overgebleven van de westerse samenleving en de voorspelbare bestaanszekerheid van burgers, hoe mager soms ook. Onze samenleving is uit elkaar aan het vallen en iedereen heeft weliswaar opvattingen over hoe het anders moet, maar niemand is het met elkaar eens. Ooit bereikte geld de massa. Nu bereikt het alleen nog de elite. Ooit smeedde geld, in de vorm van bezit, hele samenlevingen aaneen tot een geheel waar het van geboorte tot dood goed toeven was. Nu verijdelt geld, in de vorm van schuld, dat we het nog met elkaar kunnen vinden. Lees de column over 'hoe het roer ommoet' om uit deze crisis te komen.

Euro-groep voorzitter – en de Nederlandse minister van Financiën – Jeroen Dijsselbloem heeft in Madrid gepleit voor naleving van strengere begrotingsregels. Hij wil dat landen voortaan alleen nog mogelijk afwijken van de drieprocentsnorm als er structurele hervormingen tegenover staan. Het is volgens Dijsselbloem nu nog te makkelijk om tijdelijk van die norm af te wijken. "Met andere woorden: alleen als een land cruciale hervormingen doorzet, kan de deadline voor begrotingsdoelen worden verlengd. Het versoepelen van begrotingsdoelen moet meer concreet worden verbonden aan de uitvoering van hervormingen." Het geraamte van de EU en de eurozone zijn volgens Dijsselbloem versterkt door Brusselse afspraken. Het is nu aan de lidstaten om met structurele hervormingen het geheel tot een succes te maken, aldus Dijsselbloem. Ook zouden lidstaten er niet voor moeten schromen elkaar aan te spreken op de onderlinge hervormingsagenda's. "Gegeven de onderlinge afhankelijkheid in de eurozone, zouden we niet bang moeten zijn om elkaar te herinneren aan onze verantwoordelijkheden", aldus de euro-groep voorzitter. Deze uitspraken roepen vragen op over het Nederlandse begrotingsbeleid, zoals dat is vormgegeven in de begroting 2014. Zowel dit jaar als volgend jaar voldoet Nederland niet aan de 3% norm. Dijssel verdedigt een beleid dat hijzelf niet in staat is te verwezenlijken. Jan-Peter Scheffer zegt hierover: Voert dit Kabinet "amper structurele hervormingen" door? Nederland is al bijna kapot door ruim tien jaar rechts-reactionair wanbeleid, een volwaardige democratische rechtsstaat kun je ons land nog nauwelijks noemen, dus wat zou dit Kabinet dan vérder nog kapot moeten maken, o, pardon, "structureel moeten hervormen"? Want ik neem aan dat je bij dat eufemisme denkt aan het rechtelozer en armer maken van een steeds grotere onderklasse, zoals dit Kabinet doet, in navolging van voorgaande rechts-reactionaire Kabinetten? Of ik zit er compleet naast, en dat zou mij diep verheugen, en even diep verbazen, maar in dat geval excuses, en dan hoor ik graag de sociaaldemocratische alternatieven, en hoe dat Rutte II ertoe gebracht kan worden haar neoliberale wanbeleid te keren in maatschappelijk verantwoord beleid. Dat wordt namelijk moeilijk, want hoe breng je deze Judas-coalitie op andere gedachten als ze hun dertig zilverlingen al hebben ontvangen voor hun volksverraad? Daarvoor is een totale morele ommedraai nodig, zoals die welke Paulus ervoer op weg naar Damascus. Ik reken er maar niet op. Luc DePater reageert: Je gelooft toch niet dat een landbouwkundige, die via een paar jaar bedrijfskunde ook nog iets van boekhouden leerde, verstand heeft van macro economie ? Prof Witteveen stelde terecht uitdrukkelijk dat Dijsselbloem geen econoom is. Veel erger is nog dat geen lid van het kabinet, noch enige volksvertegenwoordiger, econoom is. Vandaar de rampen die Den Haag, in opdracht van Brussel, aanricht. Die zien wij terug in werkloosheid en verpaupering, uitmondend in oproeren. Het huidige "geldsysteem" is, net als elk piramidespel, gebaseerd op schuldengroei tot in het oneindige. Alles wat wij geld noemen is de hoofdsom van een lening. Geld is niets anders dan een universeel ruilmiddel.
Papoea's op Nieuw Guinea gebruikten daartoe kauri schelpen.

De voorzitter van de Europese Commissie, de Portugees José Manuel Durão Barroso, heeft zich uitgesproken om op termijn alle Balkan-landen op te nemen in de EU. Het zou dan gaan om Kosovo, Bosnië-Herzegovina en Albanië. Roemenië en Bulgarije zijn al toegetreden. Weliswaar moeten landen die willen toetreden aan voorwaarden ten aanzien van financiën, bestuur en economie voldoen, maar uit de ervaringen met Roemenië en Bulgarije weten we hoe Brussel daarmee omgaat. Verder wil de EU nauwere betrekkingen aangaan met de ex-Sovjetlanden Oekraïne, Moldavië en Georgië. Ook al is Turkije nog niet zo ver dat ze toe kunnen treden, kennen ze geen Westerse cultuur, op termijn, zegt Barroso, zal dit land dat op het oosten is georiënteerd, toetreden tot de EU. Zullen we die vergezichten maar even laten voor wat ze zijn en kijken naar de realiteit van nu. Moet er niet eerst begonnen worden met orde op zaken stellen van de EU-uitgaven en de controle daarop. De EU moet eerst maar eens een goedgekeurde jaarrekening leveren, voordat besloten wordt de EU uit te breiden. Hoe verleidelijk het ook kan zijn voor de levering van grondstoffen.

De ABN Amro komt met het bericht dat de prijzen van goud, olie, staal, ijzererts en cokeskolen, naar verwachting, in 2014 verder zullen dalen. Dat is slecht nieuws want dalende grondstofprijzen duiden op een afnemende wereldhandel. Als redenen worden genoemd productieoverschotten en grote voorraden; een relatief zwakke mondiale vraag drukt de prijzen neerwaarts. Een uitzondering maakt deze staatsbank voor de auto-industrie als gevolg van een toenemende industriële vraag. Is een dalende inflatie een goed of slecht signaal voor de ontwikkeling van economische groei. Als we luisteren naar de zogenaamde deskundigen, die licht in de tunnel ontwaarden dat ons zou zou leiden naar het einde van de eurocrisis, is een dalende inflatie een slecht teken. Economische groei gaat namelijk gepaard met een stijgende inflatie. Het vertrouwen in de euro nam deze week op de financiële markten af. Tegenover de dollar viel de koers terug van 1,38 naar 1,34. Volgens een eerste schatting van Eurostat zou de inflatie in de afgelopen maand zijn teruggevallen naar 0,7% op jaarbasis. Dat kan betekenen dat de ECB stimulerende maatregelen gaat nemen door de rente nog verder te gaan verlagen van 0,5% naar 0,25%. Lezers kennen mijn standpunt daarover. Het vertrouwen in een valuta wordt mede bepaald door het rendement dat behaald kan worden. Dat is al laag en wordt nu nog lager. Een ander negatief aspect in de eurozone is de werkeloosheid. Eurostat berekende dat in september in 17 eurolanden de werkeloosheid toenam met 60.000 tot 19,45 miljoen mensen. Dat is 12,2% van de beroepsbevolking. De jeugdwerkeloosheid is een drama. In Griekenland is 57,3% van de jongeren <25 jaar, volgens de laatst bekende cijfers, werkeloos, in Spanje is dat 56,5% en in de nieuwe EU-lidstaat Kroatië 52,8%. Nederland scoort rond de 16%!

Kort Nieuws

De schikking die de RABO-bank getroffen heeft inzake de Libor-affaire is geen €1 mrd maar €774 mln. RABO-topman Piet Moerland is vervroegd opgestapt. Sipko Schat is het hoofd van de internationale en grootzakelijke activiteiten. Hij is verantwoordelijk voor de afdelingen die zich bezighouden met de financiële markten. Binnen deze tak vond de manipulatie van de interbancaire (libor)rente plaats. Schat zei in Nieuwsuur dat er voldoende reserves beschikbaar zijn om deze boete te voldoen. Er lopen in de VS inmiddels 37 civiele zaken waarin claims gaan worden neergelegd, wegens geleden verliezen met financiële producten. Nederlandse beleggers denken nog na of ze ook een claim gaan neerleggen. Is de positie van Schat nog wel houdbaar? Een ander aspect is of de euribor tarieven ook zijn gemanipuleerd. Wat heeft de Nederlandse toezichthouder gedaan om deze frauduleuze handelingen te onderkennen? Het zal mij niet verbazen als de AAA-status van de Rabo wordt aangetast. Minister Dijsselbloem noemt het handelen bij de RABO 'schaamteloze fraude'. Het schaadt opnieuw het vertrouwen in de financiële sector, aldus de minister. DNB houdt de mogelijkheid open voor meer maatregelen tegen de RABO. Fitch handhaaft de A-status van de ING, maar met een negatieve outlook. Dat betekent dat de verwachtingen op wat langere termijn minder positief zijn.
Nu de toezichthouders bloed hebben geroken wat betreft ’Liborgate’, kunnen de banken hun borst gaan nat maken. Het volgende onderwerp van onderzoek wordt de handel in vreemde valuta (Forex), een markt waarin dagelijks $5300 mrd omgaat en met die omvang de grootste ter wereld is. Een aantal banken wordt al zenuwachtig en begint de procedures aan te passen. Bij de grote forex-handelaren worden al reserves opgebouwd voor boetes en claims. DFT schrijft daarover: de rekening voor de banken om te boeten voor alle fouten uit verleden en heden, plus nog een berg aan juridische claims in de toekomst, is inmiddels opgelopen tot een slordige $120 miljard. Zes jaar na het begin van de financiële crisis zijn de banken in de verdediging gedrongen, ze krimpen hun dienstverlening in en trekken zich terug uit gebieden waar advocaten op de loer kunnen liggen of waar ze in het volle licht van de toezichthouders staan. En het eind van de ’pay back time’ is nog lang niet in zicht. Alleen al de afgelopen week troffen Deutsche Bank, UBS en Lloyds Bank miljardenvoorzieningen voor toekomstige juridische kosten, de winsten kwamen daardoor fors onder druk. Bankiers vrezen dat betalen voor hun zonden uit het verleden en het voorkomen van nieuwe uitglijders in de toekomst voorlopig wel eens hun grootste hoofdpijn kan worden, groter dan de enorme golf van herkapitalisatie die op gang is gekomen na de financiële crisis, die zijn hoogtepunt had tussen 2007 en 2009. Opeens is ’Basel III’ en het versterken van de kapitaalbuffers niet meer probleem nummer 1.

DFT: De centrale banken van de Groep van Zeven rijkste industrielanden hebben hun noodlijnen wat betreft valutaswaps permanent gemaakt. Eerder verklaarde Bernanke zich daar tegen, maar in januari krijgt de FED een nieuw baas. Die noodlijnen waren aangelegd tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis, zodat er bij elke centrale bank altijd voldoende liquiditeit beschikbaar is in de belangrijkste valuta's. Hiermee zijn er altijd buffers aanwezig als de markten overspoeld worden door nieuwe financiële turbulentie. Tijdelijke bilaterale valutaswap-overeenkomsten tussen de ECB, de Federal Reserve, de Bank of Canada, de Bank of England en de Bank of Japan worden omgetoverd in een permanente faciliteit, zodat alle centrale banken altijd toegang hebben tot enorme bedragen in de belangrijkste valuta, wanneer ze die nodig hebben. Ook de Zwitserse nationale bank maakt deel uit van het netwerk. "De bestaande tijdelijke swap-overeenkomsten hebben geholpen de spanningen op de markten te verminderen en de impact op de economie te voorkomen," aldus de ECB. Bij valutaswaps ruilen banken tijdelijk grote bedragen om in een andere valuta, waarbij de koers en het tijdstip van terugwisselen vast ligt. "De nieuwe permanente faciliteit zal blijven fungeren als een 'backstop' in geval van liquiditeitsproblemen. De beslissing om deze cashlijnen permanent te maken komt op het moment dat de Amerikaanse centrale bank vermoedelijk begin volgend jaar begint met 'taperen' , het afbouwen van de miljardensteun aan de economie. De verwachting is dat als er minder liquiditeit in de markten wordt gevoerd, de spanningen gaan toenemen en de rente gaat stijgen.

De komende 14 dagen doet de trojka nieuwe controles op het hervormingsprogramma in Cyprus. Er wordt naar gekeken welke staatsbedrijven nog geprivatiseerd kunnen worden. Welke bedrijven willen voor een appel en een ei hun belang op Cyprus uitbreiden?

In Spanje zijn in september de winkelverkopen, voor het eerst in 38 maanden, weer wat toegenomen: 2,2%, tegen een herziene daling in augustus van 4,4%.

Het aantal faillissementen in september is ten opzichte van een jaar geleden met 7% toegenomen. Ten opzichte van een maand eerder was er sprake van een afname. In de eerste 3 kwartalen bedroeg het aantal failliet verklaarde bedrijven 6.353 dat is een stijging van 15% ten opzichte van 9/12 in 2012. Harde klappen vielen in de handel en bouwnijverheid.

Ewald Engelen schrijft in decorrespondent.nl een verhaal over 'hebzuchtige banken die met behulp van een winstgevende ‘verpakkingsmachine’ nietsvermoedende huishoudens steeds risicovoller hypotheekproducten door de strot douwen om de eigen balansen bij gelijkblijvende buffers fors op te kunnen pompen, daarmee winsten en bonussen kunstmatig opschroevend. Oftewel, het verpakken van hypotheken diende niet gulzige Nederlandse burgers, zoals het officiële verhaal hebben wil, maar stond juist ten dienste van gulzige bankiers die zich allerminst bekommerden om hun klanten en de externe effecten van hun handelen.' Engelen is buitengewoon kritisch over de rol die banken spelen in het veiliger maken van spaargelden die in het bankwezen worden belegd. En de Nederlandse overheid werkt daaraan mee. 'En als klap op de vuurpijl overweegt het ministerie van Financiën serieus de inrichting van een Nationaal Hypotheek Insitituut dat als achtervang moet dienen voor de Nederlandse markt van verpakte hypotheken. Uw pensioengeld moet de financieringsproblemen van de Nederlandse banken gaan oplossen. Alsof er niet het veel grotere probleem van 1,3 miljoen Nederlandse huishoudens is, die aanhikken tegen grote en groeiende restschulden. Alsof die bancaire financieringsproblematiek niet de keerzijde is van de Nederlandse huizenzeepbel. En alsof we net als het Verenigd Koninkrijk voort moeten op het pad van meer en grotere schulden en niet moeten terugkeren op onze schreden, naar de periode toen banken nog nutsbedrijven waren, bankiers quasi-ambtenaren, huizen nog betaalbaar en een woning vooral was om in te wonen – niet om mee te speculeren.' Lees het hele artikel alstublieft op https://decorrespondent.nl/253/hoe-banken-verpakte-lucht-mogen-blijven-verkopen/2286395914-0f3af64c

Griekenland is door S&P gedegradeerd van een ontwikkeld land naar een opkomende markt.

Nederland wordt het nieuwe zorgenkindje van de EU, schrijft Die Welt. Na Griekenland, Portugal en Spanje wordt Nederland een van de nieuwe zorgenkindjes in Europa.
Naast Nederland behoren ook België, Frankrijk en Finland tot de nieuwe zorgenkindjes. Onze zuiderburen hebben last van een te lage export en een enorme overheidsschuld zo analyseert Die Welt. In Frankrijk vormt de grote werkloosheid een probleem en Finland kampt met een hypotheekcrisis. Nederland heeft vooral veel last van de huizencrisis, zo stelt econoom Marco Wagner. Sinds 2008 zijn de huizenprijzen met 20% gedaald en is de hypotheekschuld gegroeid tot 130% van het bbp. "De combinatie van de hoge hypotheekschuld en de huizenprijsbubbel heeft een enorme explosieve kracht," Dat alles zal leiden tot een economische groei van slechts 0,5% in 2014.

Sony verkeert in grote problemen. Het Japanse electronicaconcern zit in zwaar weer nu de verliezen zich opstapelen en kredietbeoordelaars het bedrijf als 'rommel' omschrijven.

De ooit zo succesvolle uitvinder van de Walkman heeft de slag gemist op het gebied van mobiele telefonie en tablets en staat er financieel steeds beroerder voor. Ook is het bedrijf met haar Playstation-spelconsole in een felle slag verwikkeld met XBox en Nintendo, terwijl ook de tablets steeds meer gamers wegsnoepen. Ook Nintendo raakte daardoor deze week zwaar in de problemen. Nadat Sony bekendmaakte dat de vooruitzichten verder zijn verslechterd kondigde de belangrijke kredietbeoordelaar Moody's aan dat het overweegt de schulden van het bedrijf af te waarderen tot de 'junk' status. Daardoor wordt het voor Sony nog lastiger geld te lenen en haar schulden te financieren.

Alitalia maakt zware tijden door en sleept Air Frane/KLM met zich mee. Als gevolg van het 25% belang heeft AF/KLM in het derde kwartaal €140 mln afgeschreven op deze deelneming. Daardoor daalde de winst met de helft. Alitalia heeft dringend nieuw geld nodig om het hoofd boven water te kunnen houden. Of dat geld er komt is nog altijd de vraag. De kans dat AF/KLM nog meer geld gaan stoppen in deze Italiaanse vliegtuigmaatschappij is klein. Wordt Alitalia overgenomen door Aeroflot?

DFT: Verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd mag de premies van zijn arbeidsongeschiktheidspolissen voor bedrijven komende jaren niet met ruim 500% verhogen. De Amsterdamse rechtbank heeft de exorbitante premieverhoging verboden. Dit volgt uit een kort geding, aangespannen door de Universiteit Utrecht, supermarkt Dirk van den Broek en het Deventer Ziekenhuis, die de arbeidsongeschiktheid van hun personeel bij Delta Lloyd verzekerd hebben. Enkele bedrijven zagen hun WGA-premie verhoogd worden van €0,5 miljoen naar €2,3 miljoen per jaar, waarbij de verzekeraar zich beroept op de ’enbloc-clausule’, die eigenlijk bedoeld is voor overmachtsituaties. Volgens de voorzieningenrechter is het onaanvaardbaar om de premie met toepassing van de enbloc-bepaling eenzijdig te verhogen. „Het dient voor rekening en risico van de verzekeraar te komen dat hij zijn eigen risico’s niet goed heeft ingeschat, waardoor hij geconfronteerd wordt met tegenvallende resultaten”, zo stelt de rechtbank. De verzekeraar stevent door het rechterlijk verbod af op een verlies van €47 miljoen, zo rekende Delta Lloyd tijdens de behandeling van het kort geding voor aan de rechter. Een woordvoerster wilde niet inhoudelijk reageren op de uitspraak. „We zijn er niet blij mee, laat dat duidelijk zijn. Maar we gaan het nu eerst bestuderen. Later zullen we besluiten of we in hoger beroep gaan.”

Sanoma schrapt 500 banen en 32 tijdschriften worden in de etalage gezet, samengevoegd dan wel opgeheven. 17 tijdschriften overleven de reorganisatie.

De Duitse financieel analist Günter Hannich schrijft deze week 'dat de crisis nog niet voorbij is, ook al wil de politiek ons deze illusie graag voorhouden. Hij blijft bij zijn mening dat we voor een crash staan die gaat leiden naar een ontwrichting van het sociaal/maatschappelijk/politiek/menetair/financieel/economisch leven. Datum en uur van de debacle liggen nog in de toekomst verscholen. Schon seit längerer Zeit bin ich davon überzeugt, dass uns ein großer gesellschaftlicher Wandel bevorsteht. Nach dem von mir erwarteten großen Crash wird es einen klaren Neuanfang geben. Wann dieser kommt und wie dieser aussieht, ist unter den gegeben Umständen noch sehr schwer zu sagen. Doch eins steht für mich fest: Bevor der Weg für wirklich große Veränderungen frei ist, muss es erst eine massive Krise geben. Das sieht Steen Jacobsen, der Chefanalyst er dänischen Saxo Bank, genauso. In einem aktuellen Kommentar sagt er: „Ein Blick in die Geschichte verrät uns, dass wirkliche Veränderungen immer nur das Ergebnis von Kriegen, Hungersnöten, Bürgerkriegen oder auch Aktienmarkt-Zusammenbrüchen sind.“ Derzeit schätzt Jacobsen jedoch die Gefahr einer solchen Eskalation für gering ein – das sehe ich schon etwas anders. Immerhin hat es in der heißen Phase der Euro-Krise massenhaft Proteste in den Krisenländern gegeben, die im Fall von Griechenland auch häufig gewalttätig ausgetragen wurden. Zudem wurden in allen Krisenländern die Regierungen aus dem Amt gejagt und vielen Ländern haben wir zudem auch eine Stärkung der radikalen Parteien erlebt. An anderer Stelle stimme ich den Ansichten von Jacobsen wieder voll zu und zwar wenn er sagt: „Die politischen Entscheidungsträger versuchen uns weiszumachen, dass aufgrund ihrer Maßnahmen bedeutende Fortschritte und Stabilität erreicht worden sind – aber aus fundamentaler Sicht ist das nichts weiter als eine Illusion.“ Genau das ist ein großes Problem, dass viele Bürger in der EU nicht erkennen. Und das liegt auch an der Rolle der Massenmedien. Dort wird immer wieder das gleiche heruntergebetet. Doch auch durch die Wiederholung über das Ende der Krise wird es nicht besser. Vielmehr kämpfen viele Volkswirtschaften auch fünf Jahre nach dem Höhepunkt er Finanzkrise noch mit den Folgen. Und kaum noch jemand erinnert sich daran, dass das heute so weit verbreitete Niedrigzinsumfeld zunächst als Krisenhilfe gedacht war. Zwar ist die Krise nach offizieller Lesart vorbei – doch die niedrigen Zinsen aus der Krisenzeit sind noch immer da. Und das liegt schlicht und einfach daran, dass die Volkswirtschaften zu wenig Wachstum aufweisen und eben nicht ohne niedrige Zinsen auskommen. Große Teile des Mittelstandes hingegen bekommen überhaupt kein Geld mehr und leiden schon unter einer Art Kreditklemme.
Slotstand indices 1 november 2013/week 44:
AEX 391,20; BEL 20 2.888,68; CAC 40 4.273,19; DAX 30 9.007,83; FTSE 100 6.734,74; SMI 8221,80; RTS (Rusland) 1475,18; DJIA 15615,55; Nasdaq 100 3379,764; Nikkei 14201,57; Hang Seng 23250,21; All Ords 5.406,50; €/$ 1,3488; goud $1315,80, dat is €31.338,76 per kg, 3 maands Euribor 0,226%, 10 jarig 2,02%. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.