UPDATE02082014/231 Het diepgewortelde racisme in de Israëlische maatschappij is een groot obstakel voor de harde confrontatie in Gaza

De titel van dit blog verwijst naar een interview in Trouw van dit weekend met de 38-jarige Nir Baram, die geldt als het boegbeeld van een nieuwe generatie Israëlische schrijvers. Het land verdrinkt in een 'ziekelijk gevoel van superioriteit'. Hij roept op tot een morele revolutie in Israël om de Joodse Israëlieten in te laten inzien dat het beleid van het rechtse kabinet van Netanjahoe een kansloze operatie voert met het voeden van een zich ontwikkeld superioriteitscomplex, waardoor 86,5% van de Israëliërs de oorlog tegen de Palestijnen in Gaza steunen. Voor alle lezers die willen weten waarom de Israëliërs na deze oorlog de premier zullen laten vallen omdat er niets is veranderd, verwijs ik naar de Verdieping van 2 augustus.

Het laatste blog, genummerd 230, sloot ik af met de constatering dat op de financiële markten sprake was van een onzekere stemming, die werd toegeschreven aan de door de VS en de EU opgelegde sancties aan Rusland en mogelijke reacties daarop van de kant van Russen. Tevens waren er aanhoudende verontrustende berichten over de tweede grootste Portugese bank Banco Espirito Santo (BES), die zich in surseance van betaling bevindt en weinig steun hoeft te verwachten van het moederbedrijf Espirito Santo International, dat ook uitstel van betaling van schulden heeft gekregen. En dan is er ook nog de Espirito Santo Financial Group (ESFG) die 20% van de aandelen BES bezit en ook uitstel van betaling heeft gekregen. Onder de klanten van de bank is onrust ontstaan over de veiligheid van de daar ondergebrachte spaargelden. De rente op Portugees papier is opgelopen, op zich is dat goed verklaarbaar. De vraag is nu welke status deze bank heeft bij de ECB. Als deze bank op het lijstje van de European Banking Authority (EBA) staat van 30 banken die de stresstest niet zullen overleven, dan wordt de aanpak van het banken-scenario op de proef gesteld op uitvoering en haalbaarheid. De vraag is dan wie er opdraaien voor de schulden van dit concern? Het is voor Portugal een grote bank die in de problemen verkeert en als daar geen reddingsplan voor op tafel verschijnt, treedt, op enig moment, het deposito-garantie-stelsel in werking. Dan moeten de andere Portugese banken de max. garantie-verplichting van €100.000 uitbetalen aan de spaarders. Een nadeel is ook dat de Europese politiek met zomerreces is. En vanuit Frankfurt, waar de ECB en de EBA gevestigd zijn, is het ook stil.

Ik begin mij grote zorgen te maken over de wijze waarop de VS en Europa reageren op door Rusland gevoerd beleid inzake 'landjepik'. Het Westen is geen haar beter dan de Russen, maar de macht van de Russen wordt een bedreiging voor Amerikanen met name als we kijken wat er in het achterland van de VS staat te gebeuren. Ik heb daar afgelopen maand al het nodige over gezegd. Dat Europa, zwaaiend met onze mensenrechten, meegaat in de ramkoers van de VS, deel ik niet. Ik vrees de Russen niet om de simpele reden dat er grote handelsbelangen zijn opgebouwd waar in feite noch de Russen, noch de Europeanen baat bij hebben dat deze worden beschadigd. De wijsheid moet vanuit Moskou komen, alhoewel de Westerse mogendheden het de Russen wel moeilijk maken, de opgevoerde sancties lijdzaam aan te zien. Het nu in de steigers gezette beleid is een historische ommezwaai, geplaatst in het licht van de periode na de Koude Oorlog die tot een onoverzienbaar 'slagveld' kan leiden. De Europese Unie zet alle opgebouwde welvaart en welzijn op het spel, voor wat eigenlijk? Heeft iemand daar wel eens over nagedacht? Ik verwacht niet dat de Russen op de knieën zullen gaan en zullen beloven onderdanig te zullen zijn aan de Westerse kapitalistische maatvoering. Poetin reageerde direct met de aankondiging dat de prijzen van de geëxporteerde energieproducten zal worden verhoogd. Voor mij is de grote vraag welke schade Europa aan zichzelf toebrengt met de sancties aan het Russische adres. Ik ga er dan wel vanuit dat Europa een grote achterstand heeft in militaire macht en wij volledig afhankelijk worden van de welwillendheid van onze “Amerikaanse vrienden”. Ik verwacht, als reactie op de afgekondigde sancties, die zijn samen te vatten als 'financiële restricties', 'wapenembargo', 'verbod op EU-export' en voor de handel in 'gevoelige producten en technologieën', passende reacties uit Moskou die tot doel hebben onenigheid te zaaien binnen de EU. De economische schade daarvan voor de Russen wordt geschat op dit jaar €23 mrd en volgend jaar €75 mrd. De EC begroot de schade voor 'ons' dit jaar op €40 mrd en volgend jaar op €50 mrd. Vanuit het bedrijfsleven wordt op deze politieke besluitvorming al 'zorgwekkend' gereageerd. De Nederlandse ondernemers, VNO-NCW, MKB-Nederland en de LTO steunen de EU-sancties, God mag weten uit welke overwegingen. Ik noem maar wat: welk belang heeft Shell met de afgekondigde sancties. Voor mij is de vraag hoe groot de schade, die door dit proces aan de samenleving wordt toegebracht, is. 'Deskundigen' houden het erop dat 'de soep nooit zo heet gedronken wordt als ze wordt opgediend'. Het machtsspel dat wordt opgevoerd levert alleen maar verliezers op, aan beide zijden en op alle niveaus: voor het land, voor het volk, voor Europa, voor het welzijn van de burgers en voor onze opgebouwde samenleving. Hoeveel tienduizenden werkelozen in ons land worden er de dupe van. Europa heeft 60 jaar gebouwd aan een Europa van pais en vree, voor veiligheid, welvaart en rust: en dan dit? En ik waarschuw nog maar weer een keer: als hierdoor de rente gaat stijgen zijn de gevolgen catastrofaal. Een eerste voorzichtige reactie uit bankenland zijn terughoudend van aard. Moody's poneert de stelling dat Russische bedrijven en banken voldoende financiële reserves hebben om de Amerikaanse en Europese sancties tegen Rusland de komende tijd het hoofd te kunnen bieden. De sancties zullen de economische uitdagingen voor Rusland wel verder vergroten. Volgens de credit-agency zullen de sancties niet spoedig tot liquiditeitsproblemen zorgen voor Russische bedrijven en banken omdat hun buffers groot genoeg zijn. Wel moeten de komende 18 maanden veel schulden worden afgelost, maar de bedrijven en banken hebben voldoende geld om hun verplichtingen vrijwel geheel na te komen. Daar staat tegenover dat de sancties voor extra druk op de Russische economie zullen zorgen, die al flink te lijden heeft onder de crisis rond Oekraïne. Als de crisis en de sancties lang blijven duren, kunnen de reserves aan buitenlandse valuta en de financiële positie van Rusland verder worden ondermijnd, aldus Moody's. Maar dat is vooralsnog niet bedreigend.
Argentinië heeft deze week geen deal weten te bereiken over een regeling met zijn schuldeisers. Het Zuid-Amerikaanse land kon daardoor niet aan zijn verplichtingen op lopende leningen voldoen en komt nu voor de tweede keer deze eeuw te boek te staan als wanbetaler. De situatie is ontstaan door het conflict dat Argentinië al jaren uitvecht met houders van obligaties waarop het land in 2001 al verzaakte. Veel schuldeisers (93%) uit die tijd hebben de afgelopen jaren hun verlies genomen. Een groep Amerikaanse hedgefondsen (goed voor tezamen 7%) houdt echter vast aan de eis tot volledige terugbetaling, van ongeveer $1,5 mrd. Argentinië weigert dat uit angst voor claims van andere schuldeiseres, maar slaagde er de afgelopen dagen ondanks een dringende deadline niet in tot een akkoord te komen. Volgens minister Axel Kicillof (Economische Zaken) hebben de hedgefondsen waarmee het land in de clinch ligt alle opties afgeslagen, inclusief een verzoek om uitstel. Ook de helpende hand die Argentijnse banken op het laatste moment toestaken, heeft niet mogen baten. Zij wilden de schulden opkopen waardoor Argentinië niet formeel te boek zou komen te staan als wanbetaler. Nu Argentinië geen akkoord met zijn schuldeisers heeft kunnen sluiten, kan het niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Een Amerikaanse rechter had het land namelijk eerder gedwongen om donderdag voor 06.00 uur (Nederlandse tijd) een regeling te treffen. De wanbetaling is vooral problematisch voor Argentinië zelf, dat sinds de financiële crisis van 2001 al grotendeels van de financiële markten is afgesneden. Zonder oplossing dreigt de Argentijnse economie opnieuw in een diepe recessie terecht te komen, waarbij de toch al torenhoge inflatie (van 12%) verder zal oplopen. Maar er zijn ook lichtpuntjes: Argentinië is niet in default, maar in selected default. Dat betekent dat ze bepaalde betalingsverplichtingen niet kunnen nakomen. Scherper gesteld: ze hebben momenteel een renteverplichting voor een bedrag van slechts $500 mln en ze hebben $29 mrd in kas. Ze kunnen dat geld dus heel makkelijk betalen maar dat is ze verboden door een Amerikaanse rechter. Waar gaat dit geschil over: twee hedgefunds, gokfondsen, hebben voor een appel en een ei, op het dieptepunt van de crisis 13 jaar geleden, Argentijns papier gekocht met een nominale waarde van $1,5 mrd. Daarvoor kunnen ze $450 mln krijgen, maar dat willen ze niet: ze gaan voor de hoofdprijs en hebben daarin steun gevonden bij een Amerikaanse rechter. Het IMF gaf deze week nog aan geen zware gevolgen voor de internationale markten te verwachten. Kredietbeoordelaar Moody's had Argentinië al gewaarschuwd dat de kredietwaardigheid van het Zuid-Amerikaanse land kan worden verlaagd. De vooruitblik voor de Argentijnse kredietwaardering daalt van stabiel naar negatief. Volgens Moody's, dat een dienstverlener en belangenbehartiger voor de financiële sector, spant het land zich onvoldoende in bij zijn schuldeisers in de Club van Parijs om achterstallige schulden af te betalen. Die onderhandelingen lopen al jaren en een oplossing is niet in zicht. Daardoor zijn er grote vragen over de bereidheid van Argentinië om die schulden af te lossen, stelde Moody's. Ik vind het een sterk gekleurd verhaal, met scherpe kantjes! Ook maakt Moody's zich zorgen over het economische beleid van de Argentijnse regering, na de nationalisatie van het oliebedrijf YPF, waarvoor geen compensatie werd geboden. Verder kan een flinke daling van de grondstoffenprijzen een bedreiging vormen voor de Argentijnse economie. Hier zien we hoe groot de macht is van de financiële wereld. Dat zijn heel ongezonde ontwikkelingen, die zich momenteel afspelen.

Na de recente verdere terugval van de rente op staatsobligaties vooral in de kernlanden van de eurozone, ligt in het loop van het jaar en in 2015 een stijging van de rente in het verschiet. Dat stellen economen van de ABN Amro, weliswaar met slagen om de arm maar toch! Volgens hen wordt de aanhoudende daling van de rentes op staatsobligaties in de kernlanden van de eurozone in de hand gewerkt doordat steeds meer wordt ingeprijsd dat mede vanwege de recente acties van de Europese centrale Bank (ECB) de korte rentetarieven langdurig laag zullen blijven. Ook wijzen ze er op dat de financiële markten steeds meer rekening houden met een grootschalig opkoopprogramma van obligaties door de ECB om de economie te stimuleren en een deflatiescenario te voorkomen. Toch is de verwachting dat vanaf later dit jaar de rente gaat oplopen door een waarschijnlijk versneld economisch herstel wereldwijd en in de eurozone die de marktverwachting op een mogelijke kwantitatieve verruiming door de ECB zal temperen. Bovendien voorzien ze een verder verzwakking van de euro tegenover de dollar die de druk voor de ECB om in actie te komen, zal verminderen. Dit scenario valt of staat met de aanname dat de wereldeconomie gaat aantrekken. Ik zie nog nergens duidelijke tekenen van herstel die daarop duiden. In de eurozone daalt de inflatie verder en dat is geen goed signaal. En over de financieel/economische gevolgen van de door het Westen en Rusland v.v. is nog geen duidelijk beeld te vormen. Laat ik zeggen: het kan gaan sneeuwen en gaan vriezen.

De aanhoudende gevechten in Oekraïne en het conflict met Rusland zetten steeds meer druk op de economie van het land. Vorig kwartaal kromp de economie van Oekraïne met 4,7% ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee was de achteruitgang aanzienlijk sterker dan in de eerste 3 maanden van 2014, waarin de economie ruim 1% kleiner werd. De krimp was ook veel sterker dan verwacht. Verbetering wordt de komende tijd niet verwacht. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelde onlangs een krimp van 6,5% voor heel 2014, waar eerder werd gerekend op een min van 5%.

De Britse financiële wereld verwacht een reeks van teleurstellende halfjaarcijfers van multinationals als Diageo, Rolls-Royce en Bae Systems. Het ijzersterke Britse pond maakt dat winsten verdampen, schrijft de The Sunday Times. De Engelse valuta is zo duur geworden, dat dit ten koste zal gaan van honderden miljoenen aan winst, voorspelt de krant. De Britten noemen de combinatie van de dure pond en de afgevlakte economische groei in vooral de opkomende markten ,,een perfecte storm". De bewegingen op de valutamarkt zijn verantwoordelijk voor een vijfde van de 137 winstwaarschuwingen die het afgelopen half jaar zijn afgegeven. Daar zijn deze week nog nieuwe waarschuwingen bij gekomen. Het pond steeg 12% ten opzichte van een mandje met munteenheden van landen waar het Verenigd Koninkrijk handel mee drijft. Financieel experts verwachten dan ook dat de Britten als eerste Westerse economie in jaren de rente op zijn munt gaat verhogen. Als dat gaat gebeuren komt Mario Draghi in de problemen, want dan is de vraag wat er met de rente op de euro gaat gebeuren. Dan kunnen al zijn uitgedachte plannetjes wel eens in duigen vallen. Ik waarschuw al > een jaar voor het oplopen van de rentevoet en de desastreuze gevolgen die dat kan veroorzaken voor volk en vaderland in de eurozone. Een aspect is onontkoombaar: op termijn gaat de rente stijgen. Draghi zegt dat hij ernaar streeft de rente de komende jaren op dit niveau te handhaven, ik heb daar grote twijfels over of de rente niet op een veel kortere termijn al gaat bewegen. Ik heb in het vorige blog al eens aangegeven dat behalve 'geldvolumes' ook 'vertrouwen' in een valuta de hoogte van de rente bepalen. Daar kan nu dus ook bij worden gezet de 'afhankelijkheid van bedrijfsresultaten van internationals', die onder druk staan van het te dure Engelse pond.

Een groep Duitse hoogleraren stelt dat de bankenunie, op grond van de Europese verdragen, geen wettelijke basis heeft. De professoren hebben daarom een klacht ingediend bij het grondwettelijk hof in Karlsruhe. Advocaat Markus Kerber, tevens professor openbare financiën en economische politiek in Berlijn, poneert de stelling: ,,De bankenunie is een schending van het grondrecht". Kern van het probleem is dat de Duitse belastingbetaler straks ook moet opdraaien voor problemen bij banken die niet onder het Duitse nationale toezicht vallen. Een dergelijke unie is alleen mogelijk als EU-verdragen worden aangepast, claimt Kerber. Het is niet voor het eerst dat de bankenunie onder vuur ligt. Dat neemt niet weg dat de bankenunie het meest ingrijpende en belangrijkste antwoord van de Europese politiek is op de financiële crisis van de afgelopen jaren. Behalve een omvangrijk noodfonds is het een onderdeel van het plan dat het toezicht verschuift naar de Europese Centrale Bank (ECB). Maar toch, geen grondwettelijk fundament? Ik wil nog wel een kanttekening bij plaatsen. Het bedenksel van Dijssel c.s. om een bankenunie te creëren schept scepsis over de werking van zo een mechanisme. Op zich, denk ik, kan dat pas gaan werken zodra de fundamenten van de EU worden verstrekt door een politieke unie van de 28 lidstaten. Hoe ver zijn wij nog verwijderd van dat moment: 28 nationale staten die hun bezittingen en schulden inbrengen in een groot Europa? Idealistisch, naïef? Ik zie het nog niet gebeuren dat de Nederlandse en Duitse bevolking zich garant gaan stellen dan wel hun spaar- en opgebouwde pensioenreserves gaan inbrengen om Italiaanse en Spaanse, misschien zelfs ook wel Duitse en Franse banken te redden van de ondergang.

Kort Nieuws

Consumenten en bedrijven blijven uitgaven en investeringen uitstellen. Dit gegeven is niet verrassend. Weliswaar doen de 'financieel/economische en monetaire autoriteiten er alles aan om de consument weer aan het uitgeven van hun spaargeld te verleiden , maar het is volgens mij logisch dat ze daar niet in slagen zolang er geen duidelijkheid komt, met een heldere visie, over de toekomst van Europa. Er moet een stip op de horizon verschijnen, waar het volk en het bedrijfsleven vertrouwen in hebben. Zo een revolutionaire omslag krijg ik nog altijd niet in beeld. Daardoor kon de inflatie in de eurozone in juli afnemen tot 0,4%. Dat meldt het Europees statistiekbureau Eurostat. In juni steeg het gemiddelde prijspeil in de eurolanden nog met 0,5%. Met de nieuwe daling raakt de inflatie nog verder verwijderd van het door de Europese Centrale Bank (ECB) nagestreefde peil van circa 2%. De ECB heeft meerdere keren aangegeven in te zullen grijpen als de zeer lage inflatie dreigt om te slaan in deflatie, een aanhoudende periode van prijsdalingen die een rem kan zetten op het herstel van de economie. Dit bericht komt op een moment dat steeds meer 'deskundigen' twijfelen aan de door de ECB aangekondigde kwantitatieve verruiming van de geldmarkt, door het laten draaien van de bankbiljettenpersen (figuurlijke beeldspraak). Eurostat meldt geen inflatiecijfers van de afzonderlijke landen. Uit een eerste raming van het Duitse statistiekbureau bleek dat de inflatie in Duitsland in juli is afgenomen tot 0,8%. In Spanje lag het prijspeil deze maand 0,3% lager dan een jaar eerder. Deze daling was niet verwacht.

Volkswagen Group (VW) heeft in het tweede kwartaal minder winst geboekt. Ook de omzet bleef achter bij het tweede kwartaal een jaar eerder. Dat maakte het moederbedrijf van merken als Volkswagen, Audi en Porsche bekend. In het tweede kwartaal daalde de omzet met 2,2% naar €51 mrd. De operationele winst was €3,3 mrd, ruim 3% lager dan een jaar geleden. Het bericht kwam niet onverwacht, de resultaten vielen mee. Daarbij komt dat het aantal auto's, dat in de periode april tot en met juni werd afgeleverd, steeg met 5,6% naar ruim 2,6 miljoen. Opvallend was de plus in de verkopen van de luxemerken Porsche en Bentley.

Drie Europese banken moeten zich verantwoorden voor de Amerikaanse beurswaakhond SEC over de handel in hun ’dark pools’, gesloten beursplatformen waar grote beleggers ongezien kunnen handelen. UBS, Credit Suisse en Deutsche Bank hebben een dagvaarding ontvangen waarin wordt gevraagd naar details over hun activiteiten. Eind juni werd de Britse bank Barclays al aangeklaagd wegens misleiding. Tegen klanten zou de bank hebben gezegd dat er geen high frequency traders in de dark pool werden toegelaten, terwijl dit wel het geval was. Goldman Sachs kreeg een boete opgelegd omdat klanten niet de beste prijs kregen in de dark pool, terwijl de bank daartoe wel verplicht was. Credit Suisse, die de grootste dark pool ter wereld beheert, heeft al een dagvaarding gekregen van de Amerikaanse aanklager. UBS maakte, bij de publicatie van de kwartaalresultaten, bekend dat een aantal autoriteiten de bank hebben gevraagd naar de dark pool. Deutsche Bank zou een verzoek hebben gehad over activiteiten rond high frequency trading, de razendsnelle computergestuurde beurshandel, die in nanoseconden handelt en als een grote bedreiging wordt gezien door handelaren en beleggers: robothandel. Super snelle en intelligente computers die met en tegen andere robots handel drijven. In de VS vindt 75% van de beurshandel plaats via deze zogenaamde flitshandel. Een aantal keren heeft er al een zogenaamde flitscrash plaatsgevonden. High frequency traders liggen al langer onder vuur. Er lopen onderzoeken in de VS of beurzen flitshandelaars, zoals ze ook wel worden genoemd, structureel bevoordelen, waardoor in wezen sprake zou zijn van voorkennis. Nu moeten ook de dark pools het ontgelden. Lange tijd hebben banken de deur naar hun dark pool wagenwijd opengezet voor high frequency traders, om zo liquiditeit te verschaffen. In de maand mei nam het aantal transacties in dark pools al af. Wat de impact van de Barclays-rel is, is pas te zeggen wanneer cijfers over juni en juli bekend worden. De vraag die op tafel blijft liggen welke financiële schandalen er nog boven water komen, na euribor, libor, valuta noteringen en nu weer dark pools? Wat betekenen de boetes die de banken moeten gaan betalen voor hun reputatie en solvabiliteit?

KPN heeft in het tweede kwartaal door een eenmalige meevaller aanzienlijk meer winst geboekt dan een jaar eerder. De omzet van het telecomconcern ging door het veranderende belgedrag van consumenten en de stevige concurrentie echter verder achteruit. KPN meldt een omzet van 2 miljard euro over het tweede kwartaal. Dat was ruim 7% minder dan een jaar eerder. De nettowinst verdubbelde ruimschoots, tot €349 mln. Die stijging was te danken aan een wijziging in het pensioenstelsel van het bedrijf, waardoor een eenmalige meevaller van €451 mln ontstond. Het voor de meevaller gecorrigeerde bedrijfsresultaat zakte met bijna een vijfde tot €633 mln. De vraag is nu waar komen die eenmalige baten vandaan. Eind mei kwam al naar buiten dat KPN een nieuwe pensioenregeling (door verandering van model van defined benefit naar defined contribution) met een eenmalige betaling van €200 mln. KPN heeft hiermee de verplichting afgekocht incidenteel geld bij te moeten storten, wanneer de dekkingsgraad te laag is. ,,Gezien de waarde van het pensioenfonds, het aantal deelnemers, de contante betalingen in de laatste paar jaar en de demografische ontwikkelingen, heeft KPN een hele mooie afspraak gemaakt. En dat is nog maar een understatement''. KPN liet toen in een reactie weten het akkoord niet als verbazingwekkend maar als ,,goed'' te zien. Zo is de dekkingsgraad nu positief, 111%, en is met de extra storting van 200 miljoen euro sprake van een ,,nog kapitaalkrachtiger pensioenfonds''. Het concern wees er ook op dat het de afgelopen 5 jaar €280 mln heeft bijgestort. Rekenmodellen in veel verschillende economische scenario's tonen volgens KPN verder ook aan dat door verandering van het model met een eenmalige betaling, een en ander voor deelnemers in het fonds gelijk blijft. Hier heeft een wisseltruc plaatsgevonden, die voor de aandeelhouders heel goed is afgelopen. KPN betaalt €200 mln en verdient er, desondanks, €451 mln aan. Hoe lezen de vakbonden dit nu en hoe verklaren ze dit aan hun leden?

Imtech verloor deze week binnen een uur, nadat teleurstellende kwartaalcijfers werden bekendgemaakt, meer dan 16% van zijn beurswaarde. De omzet en ordersinstroom vielen tegen, terwijl ook de marges niet verbeterden. Bovendien liepen Imtechs schulden, die toch al een loden last zijn voor het bedrijf, nog verder op. Het is de zoveelste klap voor Imtech en zijn aandeelhouders. Die laatsten hadden de afgelopen weken juist weer wat hoop gekregen, toen de beurskoers weer wat opkrabbelde. De stijging werd vooral veroorzaakt doordat hedgefondsen, die met een shortpositie speculeerden op verdere koersdalingen, hun posities aan het terugdraaien waren.

Het aantrekken van de Amerikaanse arbeidsmarkt blijft achter bij de economische groei. Hoewel de VS in de lift zit, neemt het aantal banen niet in hetzelfde tempo toe. Dat maakte het beleidsbepalende comité van de Federal Reserve bekend. Ook bouwt de Fed de maandelijkse steunaankopen verder af naar $25 mrd. Het was de zesde vergadering op rij waarbij de maandelijkse steun met $10 miljard werd teruggeschroefd. In dit tempo is de steun dit jaar in oktober helemaal afgebouwd. Verder bleef het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten, eveneens zoals verwacht, onveranderd op 0 tot 0,25%. Eerder kwam het groeicijfer van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal op 4% uit, een stuk hoger dan de terugval van 2% een kwartaal eerder. Fed-voorzitter Yellen bevestigde dat de rente voorlopig nog laag blijft. De rente is sinds 2006 niet meer omhoog gegaan. Nu de economie groeit, de werkloosheid daalt en de inflatie dicht tegen de 2% aan zit, kan een renteverhoging niet lang meer op zich laten wachten, zou je zeggen. Als gevolg van deze positieve ontwikkelingen aan de overzijde van de grote plas viel de euro tegenover de dollar terug naar het laagste niveau in negen maanden, op $1,3376. Aan het eind van de week verscheen het bericht dat het werkloosheidspercentage in de VS in juli is gestegen naar 6,2%. Het Amerikaanse banenrapport werd op Wall Street slecht ontvangen.

Adidas is door alle internationale onrust pessimistischer geworden over de winst die dit jaar kan worden gehaald. Waar het concern eerder nog rekende op een winst in een bandbreedte van €830 tot 900 mln, wordt nu op een plus van circa €650 mln gerekend. Onder meer de onrust in de Russische regio en in het Midden-Oosten en tegenvallende prestaties bij de golftak deden de onderneming besluiten de prognoses bij te stellen.

Fiat, de grootste fabrikant van Italië, verlaat het moederland na 115 jaar. De controlerende Agnelli-familie en andere investeerders bezegelden het einde van Fiat als Italiaans bedrijf tijdens hun laatste aandeelhoudersvergadering in Turijn op 1 augustus 2014 met de stemming tot goedkeuring van de fusie met het Amerikaanse Chrysler. Het nieuwe fusiebedrijf Fiat Chrysler Automobiles (FCA) vestigt zich juridisch in Nederland, fiscaal in het Verenigd Koninkrijk en krijgt een beursnotering in New York. De fusie tussen het Italiaanse autobedrijf en zijn Amerikaanse branchegenoot heeft volgens Fiat geen gevolgen voor de werkgelegenheid.

Aandelenbeurzen sloten de week af in mineur. Alle grote beurzen tekenden in het rood. In Amsterdam zakte de AEX door de 400 grens. Unilever gaat meer banen schrappen als de reële inkomsten van consumenten blijven afnemen. Zolang de inkomens van consumenten onder druk staan daalt de vraag naar de A-merken van Unilever. Zolang de markten in Europa niet meer groeien omdat mensen minder geld hebben om te besteden, gaat Unilever in de kosten snijden. Een komende renteverhoging in de FED, aangekondigd voor ergens in 2015, zal leiden tot lagere obligatiekoersen. In het eerste kwartaal is het verlies van de warenhuisketen HEMA met 50% gestegen naar €22 mln. Het voortbestaan van de WTO (Wereldhandelsorganisatie) staat onder druk nu India een handelspact heeft afgewezen. Er worden geen concrete handelsresultaten meer geboekt. Is de optie dat de VS, de EU, Australië, Japan en Noorwegen alleen verdergaan en het het op één na grootste land, qua bevolking, dan maar negeren. De autoverkopen in de eerste 7 maanden van dit jaar zijn 5,2% achtergebleven bij die in 2013. Als reden daarvoor wordt genoemd het onvoldoende consumentenvertrouwen om weer een auto te gaan kopen, ondanks dat wordt gesteld 'dat de economie aantrekt'. U weet dat ik daar mijn twijfels over heb.

Slotstand indices 25 juli 2014/week 30: AEX 398,56; BEL 20 3.060,49; CAC 40 4.202,78; DAX 30 9210,08; FTSE 100 6.679,18; SMI 8410,27; RTS (Rusland) 1212,74; DJIA 16.493,37; Nasdaq 100 3879,67; Nikkei 15523,11; Hang Sen 24533,37; All Ords 5547,6; €/$ 1,3431; goud $1294,20 dat is €30.986,59 per kg, 3 maands Euribor 0,208, 10 jarig Staat 1,38% . 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.