UPDATE02052015/270 Dijssel zet de Griekse minister van Financiën Varoufakis buitenspel

De Griekse premier Tsipras heeft flink uitgehaald naar Europa. Vooral de Duitse bondskanselier Angela Merkel krijgt er van langs. Merkel staat er politiek zwak voor en dat slaat terug op Griekenland. Ondertussen lijken de Grieken op oorlogspad. Premier Tsipras trok in een televisie-interview flink van leer tegen de Europese onderhandelaars. Zo vond hij ECB-president Draghi onbetrouwbaar. "Onze vergissing was dat we het bij mondelinge beloften lieten en niet hebben gevraagd om schriftelijke bevestiging." Tsipras beloofde in hetzelfde interview dat hij het Griekse volk via een referendum zou laten meebeslissen over een deal met Brussel als dit tegen zijn verkiezingsbelofte in zou gaan. De 40-jarige premier verwacht echter niet dat het zover zal komen. Volgens hem is de Griekse deelname aan de eurzone een "zeer existentieel probleem voor Europa, met geopolitieke implicaties." Dijsselbloem noemde dat bij RTL onjuist: "Het helpt zeker niet en het lijkt me ook allemaal niet juist." Dijssel bevestigde dinsdagmiddag, in het wekelijks gesprek met RTL Nieuws, dat Varoufakis door hem op op een zijspoor is gezet, omdat hij de vorderingen in de besprekingen van Athene over de uitvoering van nieuwe bezuinigingen en hervormingen, blokkeert. "In de afgelopen twee maanden is er nauwelijks vooruitgang geboekt. Dijssel uitte veel kritiek op Varoufakis, die slecht voorbereid aan de onderhandelingstafel in Riga was verschenen. Dijsselbloem: ”Er is binnen de eurogroep onbegrip dat het zo lang duurt. De Grieken moeten hun wensen aanpassen aan de werkelijkheid, er is te weinig geld voor al hun wensen." Ondanks dat de Grieken nieuw geld willen hebben van de geldschieters (EU, ECB, IMF) vertragen de Grieken de onderhandelingen omdat de Europese eisen niet uitvoerbaar zijn. De Grieken willen echter dat Brussel veel meer aandacht gaat schenken aan de sociale gevolgen van de dwingelandij voor de Griekse bevolking. Bij de huidige stand van zaken is de toekomst van Griekenland in de euro zeer onzeker. Kijkend naar de mogelijke scenario's zou zelfs een Grieks bankroet mogelijk zijn zonder dat het land de Muntunie verlaat. Die stelling heb ik al eerder verdedigd. Maar daarvoor moet Brussel wel de verantwoording nemen van het door hen, in de periode 2000-2009, gevoerde beleid door de eurozone. De grote vraag voor Dijssel c.s. is of de risico's over de afloop van een Grexit wel beheersbaar zijn. Vreemd was dat Dijssel enigermate optimistisch was, voor de vergadering in Riga, over de voortgang van de besprekingen met de Griekse regering, die achteraf niet werden bevestigd. Het tegendeel, was de harde realiteit. De eurogroep blijft van mening dat de Grieken op hun knieën moeten en de opgelegde eisen moeten accepteren. Om aanspraak te kunnen maken op het laatste deel van de noodlening van €7,2 mrd, was besloten, zouden nieuwe bezuinigings- en hervormingsplannen eind april moeten worden goedgekeurd. Dat is niet gebeurd. De volgende reguliere vergadering van de eurogroep is pas vastgelegd voor 11 mei. De vraag is hoe groot de druk is vanuit het IMF om de Grieken geld te geven omdat de Grieken op 12 mei een forse aflossing van een IMF-lening moeten doen. Daarmee kunnen ook de Griekse aflossingen aan de Europese Centrale Bank voor juli en augustus worden terugbetaald. Een bijkomend probleem is nog wel dat na een akkoord over het laatste partje van de lopende noodlening wel weer een derde steunpakket moet worden afgesproken. Griekenland kan zich immers niet zelf financieren op de markt. Maar wie dan leeft, wie dan zorgt, zullen Europese beleidsmakers nu denken. Het probleem is dat de aanpak van de Griekse staatsschuld is dat Brussel een beleid voert voor de korte en heel korte termijn. Er is een veel grotere behoefte aan de financiering van de eurolanden in zijn algemeenheid en Griekenland in het bijzonder voor de langere termijn. De Eurogroep komt niet veel verder dan 3 maanden verder te kijken. En dat is een groot makke. Als er geen geld van Brussel op tafel komt binnen een week dan moet de Griekse regering kiezen voor of het IMF betalen of de salarissen van de ambtenaren en de uitkeringen aan de gepensioneerden. Het land raakt dan in default en dat betekent dat het land bankroet is, maar dat hoeft niet te betekenen: een exit uit de euro. Dijssel speculeerde eerder al voor de vuist weg wat de Grieken dan te doen staat. De grenzen zullen dicht moeten om kapitaalvlucht te voorkomen en bij een dreigende bankrun zullen ook de Griekse banken moeten worden gesloten. Voor wat de gevolgen kunnen zijn als de Grieken genoodzaakt zijn of worden uit de eurozone te stappen wil ik niet speculeren. Maar dat er dan dramatische ontwikkelingen ontstaan voor Griekenland en de eurozone met de instituties, sluit ik niet uit. Dat er scenario's klaarliggen met kant en klare oplossingen sluit ik uit. Welke financiële consequenties dat kan hebben voor de financiële wereld: banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere institutionele beleggers, kortom voor Uw en mijn spaargeld en pensioenreserves, laat ik maar even in het midden. In het vorige blog heb ik aandacht besteed aan de uitspraak van Dijssel dat de eurolanden niet werken aan een plan B, met betrekking tot mogelijke ontwikkelingen in Athene. Daar is toch wat meer duidelijkheid over gekomen. Swchäuble liet afgelopen weekend weten dat in Berlijn al enige tijd wel wordt gewerkt aan scenario's voor als er een Grexit optreedt. Dat is in ieder geval duidelijke taal. In feite betekent deze uitspraak dat de overlevingskansen voor de Grieken worden beschadigd. De Duitsers zijn al langere tijd bezig de Grieken uit de Muntunie te werken. Een heel klein land met een heel grote smoel, die ook nog eens zijn schulden niet meer terug kunnen betalen. Dijssel zijn ontkenning dat er geen sprake is van een plan B, moet in dit licht worden geplaatst. Het wordt nu alles bijeen heel onfris hoe het presidium van de eurogroep handelt en zich uitspreekt. De 54-jarige Griekse bewindsman Yanis Varoufakis (minister van Financiën) zou zich slecht hebben voorbereid op de bijeenkomst van ministers van Financiën van de eurozone, die vorig weekend in de Letse hoofdstad Riga werd gehouden. Het zou bovendien niet de eerste keer zijn dat de minister daardoor bij zijn collega's zou zijn opgevallen. In Riga zou hij daardoor volledig geïsoleerd zijn geraakt. Yanis Varoufakis was kennelijk zo aangeslagen door het verbale geweld van 18 andere deelnemers aan het overleg in Riga dat hij niet is aangeschoven voor het diner na afloop. De kans is groot dat deze kritische geluiden die nu naar buiten komen over de persoon van Varoufakis, gestuurd worden door rechtse, pro Europese conservatieve krachten. De eurozone wil van deze man af. Hij is lastig en werkt het proces tegen dat in Brussel is uitgezet om het uitgeleende geld terug te krijgen. Deze Griekse wetenschapper moet van het politieke speelveld verdwijnen en graag zo snel mogelijk. Er zullen ook zeker pogingen worden gedaan om Syriza af te voeren. Ook premier Tsipras is een dissonant, die niet past in Brussel. De Grieken zelf worden bang van dit spel. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ze willen de euro behouden, maar daarvoor moet door de Griekse samenleving een hoge prijs betaald worden. Naar mijn mening worden door de geldverschaffers veel te zware eisen opgelegd. De Grieken worden niet geholpen met nog meer geld te lenen. Europa moet een derde van hun vorderingen op Griekenland kwijtschelden en voor de rest de rente verlagen. Daarenboven moeten er subsidies naar Athene om de economie weer op de rails te zetten. De kans dat de Grieken een slavenstaat binnen de eurozone wordt: is groot. Daar koerst Duitsland ook op aan en de andere 17 eurolanden volgen gedwee. Als je geld leent moet je dat terugbetalen. En als dat niet lukt gaat de zweep erover. Wat Griekenland ook doet, de Brusselse dwingende directieven uitvoeren dan wel er niet akkoord mee gaan, ze staan altijd aan de verkeerde kant van de streep. Tenzij de geldschieters het falen van hun beleid erkennen en de Grieken de helpende hand toesteken. De behoefte aan een 'paard van Troje' is erg groot. Dat de gewone Griek zegt dat hij de euro wil behouden, is verklaarbaar, maar in de huidige situatie, niet realistisch. Met of zonder euro, met of zonder drachme, tijden worden onzekerder. 'Veiligheid' verdwijnt steeds verder uit het zicht. Overigens lijkt Varoufakis nog niet uit het veld geslagen: hij reageerde op Twitter over de suggesties voor zijn terzijdestelling met een verwijzing van een uitlating van de toenmalige Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt in 1936: „Zij zijn allen (zijn tegenstanders) eenstemmig in hun haat jegens mij en ik verwelkom hun haat.”Maar het probleem is breder dan de Muntunie en de EC willen erkennen. In feite probeert de Griekse regering de sociaal/maatschappelijke gevolgen van de dictaten die worden opgelegd door de 3 geldschieters: de eurozone, de ECB en het IMF, bespreekbaar te krijgen. Varoufakis en Tsipras slagen er niet in een platform te vinden waar zij de sociaal-maatschappelijke kant van de bezuinigingen en hervormingen voor de Griekse samenleving aan de orde te stellen. De 19 regeringsleiders van de eurolanden schuiven het onderwerp van tafel. Ik heb al meerdere keren erop geduid dat dit college het ontbeert aan bekwaamheden om complexe problemen ter hand te nemen. Zij beperken zich ertoe het naar een lager niveau weg te schuiven. Maar de ministers van Financiën van de eurolanden beperken zich tot het financiële probleem en dat doen ze nog slecht ook. Niemand binnen de EU/EC neemt het op voor de Griekse bevolking. Het enige streven is de financiële markten te dienen. Ik vind dat een ernstig gemis en spreek daar de regeringsleiders en de EC op aan, ook al zouden de partijen daarvoor onbekwaam zijn, ook als er weeffouten zitten in de structuur. Maar ………………… het wordt allemaal nog veel erger. Het mandaat als voorzitter van de eurogroep loopt op 1 juli af. Er hebben zich twee kandidaten gemeld: de huidige voorzitter, Dijssel die, de komende 2,5 jaar, door wil en de Spaanse minister Luis de Guindos. Die laatste heeft de steun van Merkel. De dubbele positie van Dijssel, de Griekse onderhandelingen en zijn kandidatuur als voorzitter, roept vragen op. Hij gaat komende week naar Berlijn, Parijs en Rome om daar te spreken over het Griekse dossier en tevens voor steun voor de voorzittershamer. De nieuwe voorzitter heeft tien stemmen nodig om te worden gekozen. De mening van de Duitse minister van Financiën, Wolfgang Stäuble, is van groot belang voor de 'oplossing' van de Griekse problemen. En dat betekent dat Dijssel in Berlijn te horen zal krijgen hoe hij de Grieken moet aanpakken. Dat moet je niet willen want een voorzitter moet naar de vergadering luisteren en niet de mening van één van de landen uitdragen. Daarom ben ik van mening dat, om alle vooringenomenheid uit te sluiten, Dijssel zich moet terugtrekken als kandidaat voorzitter. We moeten, achteraf, niet worden geconfronteerd met Athene die zegt dat zij het slachtoffer zijn geworden van de persoonlijke ambities van Dijssel. Buiten beschouwing laat ik nog mijn aanname dat hij volstrekt onbekwaam is dit complexe probleem te handlen. Eerst een visie hebben en pas dan verder praten. Het zou een revolutie zijn als dat zou gaan gebeuren. Politici die hoogmoedig zijn komen voor de val. We gaan drie spannende weken tegemoet.

Deutsche Bank gaat 200 van de 600 filialen, wereldwijd, sluiten met als doel in de komende 5 jaar €3,5 mrd te bezuinigen. De afslankoperatie vindt plaats onder druk van de aandeelhouders, die ontevreden zijn over de resultaten die zwaar worden beïnvloed door boetes die de bank moet betalen vanwege gesjoemel met transacties. De gevolgen van de bezuinigingsoperatie voor de werkgelegenheid zijn nog onduidelijk. Maar het zou volgens verscheidene media die al op voorhand over de geplande ingreep berichtten weleens om duizenden banen kunnen gaan. De eenmalige herstructureringskosten raamt de bank op 3,7 miljard euro. Als één op de drie filialen worden gesloten zullen grote aantallen van de 100.000 werknemers moeten worden ontslagen. Deutsche Bank wil zich tussen nu en 2020 terugtrekken uit zeven tot tien van de zeventig landen waarin het actief is, terwijl in het banknetwerk voor particulieren tweehonderd filialen worden gesloten. De bank geeft geen inzicht in details. Verder wil het bedrijf eind volgend jaar een deel van zijn belang in Postbank afstoten en zal €1 mrd worden geïnvesteerd in technologie met het oog op een verdere digitalisering van bankzaken. Afgelopen zondag presenteerde Deutsche Bank een nettowinst van €559 mln over het eerste kwartaal, een halvering ten opzichte van de €1,1 mrd een jaar eerder. De winst werd fors gedrukt door een grote boete voor een internationale fraude met rentetarieven. De bank wil, zo laat men weten, op termijn minstens de helft van de winst uitkeren aan de aandeelhouders.

De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,2% gegroeid op jaarbasis. Daarmee lag de groei veel lager dan in het laatste kwartaal van 2014, waarin 's werelds grootste economie nog met 2,2% groeide. De groei was ook veel beperkter dan werd verwacht. De uitgaven van consumenten, die het merendeel van de economische groei bepalen, namen vorig kwartaal met 1,9% toe. De bestedingen groeiden in het voorgaande kwartaal nog met ruim 4%. De investeringen van bedrijven namen met 2,5% af, en toonden daarmee de meest negatieve ontwikkeling sinds eind 2009. De afname kwam voor rekening van oliebedrijven, die investeringen terugschroeven vanwege de enorme daling van de olieprijs. Dit raakt ook machinebouwers hard. Zij hebben bovendien last van de sterke dollar en zwakke overzeese markten. De goedkopere brandstofprijzen werkten wel goed voor autodealers, die de vraag zagen stijgen.

Het is vijf voor twaalf voor Schiphol. Dat stelt de luchtvaartsector naar aanleiding van uitspraken van topman Jos Nijhuis van Schiphol dat het goed gaat met de luchthaven. Dit ondanks het feit dat er cruciale investeringen in toekomstige groei van Schiphol zijn uitgesteld. Schiphol wordt bedreigd door luchthavens in het Midden-Oosten en Turkije, waar overheden miljarden dollars in de luchtvaart steken. „In het Midden-Oosten lachen ze zich slap om zoveel regeltjes, omgevingsinspraak en gerommel in de marge”, zegt voorzitter Steven Verhagen van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV). Daarbij worstelt de luchthaven met de geluidsnormen waardoor Schiphol de boot dreigt te missen bij behoud van voldoende doorvoer van passagiers van Azië naar Amerika. Om toch groei te laten zien, worden kostbare tijdslots op de luchthaven weggegeven, mogelijk straks aan Ryanair. Op deze manier doet Schiphol aan korte termijn winstbejag, dat ten koste kan gaan van het belang van de BV Nederland op lange termijn. Er is daarom ook kritiek op de bonus van €369.716 die topman Jos Nijhuis gekregen heeft in 2014. „Schiphol wordt gezien als een verdienmodel en niet als een middel om meer economische groei voor Nederland te creëren”, aldus Verhagen van de VNV. Hij stelt dat Nijhuis slechts uitvoerder is van afspraken die tot stand kwamen in 2008, toen de luchtvaartwereld er anders uitzag. „Om daaraan te voldoen moet je rare capriolen uithalen, zoals de investering in Lelystad, terwijl Schiphol een fantastische mainport is.”

Opnieuw slaan de extreem lage rentetarieven toe. Dit keer voor en de werkgevers en de werknemers. Het gaat over de hoogte van de pensioenopbouw. Lees en huiver. De Telegraaf bericht: Het gaat om werkgevers die een pensioenregeling met een eindloon- of middelloonregeling hebben afgesloten bij een verzekeraar. Ruim 14.000 bedrijven met in totaal meer dan 440.000 man personeel vallen in die categorie, berekende Jaap Harmsen, directeur van pensioenadviesbureau Pensioen Perspectief. „Contracten met pensioenverzekeraars lopen vijf jaar. Alleen al dit jaar zullen dus bijna 3000 bedrijven een nieuw contract moeten afsluiten. Zij worden geconfronteerd met premiestijgingen van minstens 40%, maar ik ken ook gevallen waarbij de premie verdubbelde”, licht Harmsen toe. „Zulke bedrijven moeten oppassen dat zij door de hogere pensioenpremie niet in de rode cijfers belanden.” De belangrijkste boosdoener is de lage rente. Veel pensioencontracten zijn afgesloten toen de rekenrente rond de 3% lag. Inmiddels is de marktrente gedaald naar 0,8%. Een andere factor die de prijs van pensioen opdrijft, is de gestegen levensverwachting, waardoor de verzekeraars gemiddeld langer pensioen moeten uitkeren dan zij eerder dachten.

Volgens economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg zullen onze economie en arbeidsmarkt dit decennium spectaculair veranderen. Door digitalisering in combinatie met nieuwe technologie ontstaat een nieuwe economie. Volgens de economen is de poging van Rutte II om deze internationale trend met wetgeving te keren een achterhoedegevecht. Het kabinet moet er juist voor zorgen dat Nederland het beste Europese klimaat heeft voor start-ups en kleine ondernemingen. De komende tien jaar zullen onze economie en arbeidsmarkt spectaculair veranderen. Die ingrijpende verandering hangt vooral samen met een verdere opmars van digitalisering in combinatie met nieuwe technologie, zoals 'zelflerende' computers en het gebruik van robots in verschillende bedrijfssectoren. Daardoor ontstaat er een nieuwe economie, aangeduid als economie 4.0, waardoor er in de meeste sectoren banen verdwijnen. Veel werkzaamheden die nu door mensen worden verricht, worden geheel of voor een deel overgenomen door slimme softwareprogramma's en robottechnologie. Daarbij gaat het om vele honderdduizenden banen, voor een belangrijk deel in de administratieve sfeer. Maar ook taken in de financiële, juridische en medische sector worden door deze automatiseringsgolf getroffen. De meeste deskundigen gaan ervan uit dat dit verlies aan banen volledig zal worden gecompenseerd door creatie van werkgelegenheid in de groeisectoren rondom het internet en nieuwe technologie . Maar de vraag rijst of het snelle tempo van banenverlies even snel kan worden opgevangen door nieuwe banen in deze sectoren. Lees verder op http://www.telegraaf.nl/dft/goeroes/rick-willem/23967508/__Politiek_blijft_hangen_in_de_oude_economie__.html

De groei van de Britse economie is in het eerste kwartaal afgezwakt tot het laagste peil sinds eind 2012. De op één na grootste economie van Europa groeide vorig kwartaal met 0,3% ten opzichte van de laatste drie maanden van 2014. In het voorgaande kwartaal werd nog een vooruitgang met 0,6% gemeten. De afzwakkende groei is een tegenvaller voor premier David Cameron, die naar verwachting een zeer spannende strijd met de Labour-partij tegemoet gaat bij de Britse parlementsverkiezingen op 7 mei.

TNT heeft in het eerste kwartaal verlies geleden op een omzet die iets hoger was dan een jaar eerder. De omzet van TNT steeg vorig kwartaal met 1,3% naar €1,62 mrd. Hierop werd een operationeel verlies geleden van €11 mln, tegen een winst van €15 mln in de eerste drie maanden van 2014. Het nettoverlies kwam uit op €19 mln, na een winst van €1 mln een jaar eerder. Het verlies ontstond onder meer door de kosten van de reorganisatie van het bedrijf, die de winstgevendheid op termijn moet verbeteren. Het verbeterprogramma kostte afgelopen kwartaal €20 mln. Voor het lopende kwartaal wordt op een kostenpost van €25 à 30 mln gerekend. Verder kampt de pakketvervoerder nog altijd met lastige markten. Vooral in West-Europa, waar de prijzen aanhoudend onder druk staan, vielen de verkopen tegen. De omzet op internationale Europese leveringen zakte met ruim 1%, terwijl de operationele winst er nagenoeg verdampte.

Philips heeft in het eerste kwartaal dit jaar minder winst geboekt dan vorig jaar. Zijn omzet verhoogde, zonder wisselkoerseffect, 2% tot €5,3 miljard. Vooruitblikkend stelt Philips dat de omzet voor de rest van het jaar ,,bescheiden'' zal toenemen. De medische divisie is bezig met herstel, de consumententak doet het volgens topman Frans van Houten beter dan verwacht. Het concern boekte in de eerste drie maanden een winst van €100 mln, tegen €137 mln vorig jaar. Dat komt vooral door nieuwe investeringen die Philips heeft gedaan. Zijn bedrijfsresultaat verhoogde tot €327 mln, tegen €304 mln het jaar ervoor. De winst zakte ondanks de steun die Philips ontving van de lage euro. Wordt het wisselkoerseffect meegenomen, dan ging de omzet met 14% omhoog.

Staatssecretaris Martin van Rijn wil €250 mln uit het Gemeentefonds om de tekorten op zijn begroting te dekken. Hij vindt dat hij recht op het geld heeft omdat gemeenten in 2014 minder hebben uitgegeven aan jeugdzorg dan was begroot. De tekorten op de begroting van Van Rijn zijn ontstaan doordat veel jongeren en mensen met problemen in aanloop naar de transitie nog snel zijn aangemeld voor zwaardere zorg, die betaald wordt door het Rijk. Bovendien blijven mensen minder lang thuis wonen dan het kabinet eerder had berekend. Dat kost volgend jaar €270 mln en dat bedrag loopt op tot €435 mln in 2018. De SVB heeft nog altijd het pgb-dossier nog niet op orde. Ik hoor uit mijn omgeving dat zorgverpleger uit worden betaald uit een pgb inmiddels hun betalingen over de maanden januari en februari binnen hebben. Er is dus nog achterstand. Van Rijn heeft van de Kamer tot 15 mei de tijd gekregen om te zorgen dat de achterstanden zijn weggewerkt bij de SVB. 20 mei moet hij daar verantwoording afleggen in de Kamer.
Het kabinet houdt rekening met een nieuwe nabetaling aan de Europese Unie. Omdat uit nieuwe berekeningen blijkt dat onze economie in 2011 en 2012 groter was dan gedacht, krijgt Nederland mogelijk een naheffing van €200 mln. Dat blijkt uit een brief aan de Kamer van de ministers Dijsselbloem (Financiën) en Kamp (Economische Zaken). Hoe hoog de naheffing wordt is ook afhankelijk van de ontwikkelingen in andere EU-lidstaten. Het precieze bedrag wordt in het najaar bekend. In juni moeten herberekeningen van de omvang van onze economie in de jaren 2013 en 2014 bekend worden. Ook die zouden kunnen leiden tot een naheffing. Dijssel zei over de bijstellingen door het CBS: ,,Enerzijds is een hoger bruto nationaal inkomen op zich goed nieuws voor Nederland, dat wil zeggen dat het inkomen dat we met elkaar verdienen hoger is geweest dan we eerder dachten.'' Hij voegt daar aan toe dat we op basis van die CBS-berekeningen ,,dit jaar rekening dienen te houden met een hogere EU-afdracht''. Afgelopen najaar had het kabinet ook te maken met een naheffing vanuit Brussel van netto €642 mln. Dijsselbloem betaalde die nog voor het einde van het jaar.

Tot slot nog een kritische reactie over het bed-bad en brood compromis van de coalitie. Het kabinet heeft zichzelf gered met een warrig compromis, waarvan 'alles' nog moet worden uitonderhandeld met de gemeenten. Ik sluit het uit dat het compromis wordt uitgevoerd op de wijze waarop het aan de Kamer is voorgelegd. Op de eerste plaats gaan gemeentes het niet uitvoeren, aangezien ze vanuit de wmo een zorgplicht hebben. Verder moet de Raad van State zich nog over 'bed-bad en brood' uitspreken. En ook de Raad van Europa gaat zich beraden in welke mate het 'compromis' zich verhoudt tot het 'bed, bad en brood' beleid gezien vanuit de status van de mensenrechten. Verder heeft de Europese Raad zich uitgesproken voor het sluiten van de poorten voor vluchtelingen om Europa binnen te komen. Dat is een inhumaan besluit, de realiteit is dat er 51 miljoen mensen van huis en haard zijn verdwenen en nu naar veiligheid en zekerheid op zoek zijn.

Slotstand indices 1 mei 2015; week 18: AEX 487,85; BEL 20 3.674,18; CAC 40 5.046,49; DAX 30 11.454,38; FTSE 100 6.985,95; SMI 9.077,12; RTS (Rusland) 1029,31; DJIA 18.024,06; NY-Nasdaq 100 4.479,056; Nikkei 19531,63; Hang Sen 28140,43; All Ords 5798,80; €/$ 1,121; goud $1.177,90; dat is €33.784,15 per kg, 3 maands Euribor -0,005% (1 weeks -0,093, 1 mnds -0,04), 10 jarig Staat 0,496%. Een liter diesel aan de pomp €1,289 (elders €1,249).

 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.