UPDATE01092012/131 Kabinet van Nationale Eenheid IV

De staat der Nederlanden dreigt voor €100 miljoen het schip in te gaan door een blunder van rijksambtenaren met de handel in derivaten, meldt het Parool. Rijksambtenaren hebben voor €11,2 miljard te veel aan contracten afgesloten met derivaten, waarmee ze de staat wilden behoeden voor renteschommelingen. Deze verkeerde inschatting zal zeker, volgens het ministerie van Financiën, €100 miljoen schade veroorzaken. Dat kan dit jaar oplopen tot 170 miljoen. Het ministerie geeft toe dat er 'operationele fouten' zijn gemaakt.

De aanval van VVD-leider Mark Rutte op de socialisten, gedaan op het VVD-congres afgelopen zaterdag, getuigt van „een grote leegte”. Dat zei CDA-lijsttrekker Sybrand van Haersma Buma zondag in het tv-programma Buitenhof. Over zijn 12 minuten durende toespraak, waarin charisma volledig ontbrak, openden de liberalen hun verkiezings-campagne, zei Buma ,,Bij Rutte gaat het alleen over wat anderen fout doen’’. De socialisten zullen op hun beurt de liberalen wel de schuld geven, verwacht hij. Maar volgens de CDA-leider zou de discussie moeten gaan over de werkelijke oorzaak van de huidige economische crisis: het gebrek aan moraal. Volgens Buma moet er weer een besef komen bij bijvoorbeeld bankiers of bestuurders van woningcorporaties dat ze de belangen van anderen horen te vertegenwoordigen in plaats van eigen gewin na te jagen. Dat moreel besef heeft ooit bestaan in Nederland, maar is nu weg, aldus de CDA’er. Buma pleitte al eerder voor een nieuwe moraal, met als kern ,,dat je niet voor jezelf leeft''. Die gedachte vindt volgens hem zijn oorsprong in de ,,joods-christelijke traditie'' van Nederland. Die ethische benadering past in het normen en waarden debat dat Balkenende jaren geleden op de politieke agenda heeft gezet, maar daar nooit echt mee gescoord heeft, gezien de bonus-discussie in de bankenwereld en het casinospel dat woningcorporaties speelden/nog altijd spelen. Dat is weinig opgeschoten ook nadat het CDA daarop heeft ingezet. Over Europa zei Buma dat hij de term 'politieke unie' te veel een toverwoord vindt. De discussie moet volgens hem niet gaan over het etiket, maar over de maatregelen die nodig zijn. De opmerking is juist. Er moet gesproken worden over de toekomst van dit land en van Europa. Wordt over dit onderwerp gedebateerd? Nee, door niemand. Niet over het label, maar helemaal niet over de inhoud. Niet door de beide coalitiepartijen, VVD en CDA, en ook niet bij de oppositie. Niemand snijdt dit onderwerp aan. Wat moet je wel en wat moet je niet als politieke partij van een klein landje in Europa, naar buiten brengen? Dat we op weg moeten naar de Verenigde Staten van Europa en daar niet langer over dralen? Dat de belangrijke zaken naar Brussel gaan en dat wij in den Haag alleen nog de regionale zaken mogen behandelen. Dat de monarchie wordt opgeheven en Nederland een deelstaat wordt van het grote Europa. Dat Europa democratisch geleid gaat worden? Ik wil over zijn opmerking nog wel wat tegen Buma zeggen: Balkenende heeft 8 jaar lang de gelegenheid gehad het Nederlandse volk voor te bereiden op een stap voorwaarts naar een Nieuw Europa. Maar hij deed helemaal niets. Hij stak zijn kop in het zand. Het enige wat mij is bijgebleven is het dreigement van 'hel en verdoemenis' voor de tegenstanders van het referendum van 1 juni 2005 over de Europese grondwet. Een jaar later kwam de toenmalige premier met de uitspraak dat hij na 12 maanden diep nadenken er achter was gekomen wat de tegenstanders hadden bedoeld. Dat zou hij wel uitvoeren. Wat een commediant, is/was die man. De wijzigingen stelden niets voor. En wij zitten nu nog altijd met de gebakken peren. Wientjes bemoeit zich ook al met het stemgedrag van de arbeiders. Het lijkt erop dat we 75 jaar terug zijn in de geschiedenis toen de pastoors bepaalden op welke partij katholieke arbeiders moesten stemmen: de KVP. Als er dan een partij komt die zegt dat 'werkgevers ook mee moeten gaan betalen aan de door Brussel opgelegde bezuinigingen en hervormingen' dan staat de voorman van de werkgevers op om luid te verkondigen dat de politiek van de werkgevers af moeten blijven. Het moet niet nog gekker worden.

We waren erop voorbereid dat het CPB op 27 augustus de doorrekening van tien verkiezingsprogramma's zou presenteren. In de CPB-uitgave “Keuzes in kaart 2013-2017”, 456 pagina's dik, geven het CPB (Centraal Planbureau) en het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) hun visie op de ingeleverde stukken die door de partijen zijn verstrekt. De verkiezingsprogramma’s 2012 laten zien welke keuzes politieke partijen voorstellen voor de jaren 2013-2017. De programma’s maken duidelijk dat er echt iets te kiezen valt voor de komende kabinetsperiode. Hoe gaan we na de economische crisis de overheidsfinanciën weer op orde brengen en hoe snel? Verhogen we de AOW-leeftijd en beperken we de aftrek van de hypotheekrente, of juist niet? Hoe verminderen we de filedruk? Willen we klimaatverandering aanpakken en zo ja, hoe dan? Is het de moeite waarde om meer geld uit te geven aan onderwijs of innovatie? Hoeveel trekken we uit voor natuur? Hoe kunnen we de woningmarkt beter laten functioneren? Hoe gaan we om met de stijging van de kosten van de zorg? Nu denkt U dat het CPB de partij-programma's zijn doorgerekend en dat in Keuzes in kaart daar een cijfermatige doorrekening wordt gepresenteerd. Die illusie moet ik wegnemen. Het CPB heeft geen enkel verkiezingsprogramma doorgerekend, vertelde Coen Teulings maandagavond in Nieuwsuur. Alle tien partijen hebben een stuk op tafel gelegd met onderwerpen die die partij graag doorgerekend zou willen zien. Dat is iets heel anders. Het CPB heeft 2468 voorstellen doorgerekend, het is echter de vraag hoe selectief die zijn. Zijn die representatief voor het beleid op hoofdlijnen? Teulings is daar duidelijk over: wij hebben niet getoetst of de voorgelegde vragen toegeschreven kunnen worden aan de partij die de doorrekening heeft laten maken. Hoe serieus moeten de prognoses worden genomen? Wat mij betreft: niet serieus. Misschien zijn ze zelfs wel misleidend. Partijleiders gingen direct shoppen in de brei van informatie, die vrijkwam. Roemer noemde zich de kampioen van de koopkracht, Pechtold die van het onderwijs en Rutte de banenkampioen. Heeft de kiezer daar iets aan: nee want hier en daar is zelfs sprake van bedrog. Neem de VVD. Die beloofde bij de vorige verkiezingen nieuwe banen te gaan scheppen. Maar in de kabinetsperiode van Rutte-1 nam het aantal werkelozen met >100.000 toe. En dat aantal zal de komende maanden verder oplopen. De politiek leider van de VVD wordt inmiddels door meerdere partijen neergezet als een pertinente leugenaar, die blijft volhouden dat de VDD het eigen risico in de zorg komend jaar niet wordt verhoogd. Maar in het Lente-akkoord is geregeld dat het eigen risico in de zorg stijgt van €220 naar €350 per persoon, per jaar. Dat voor ligdagen in een ziekenhuis moet worden betaald door de patiënt. De voorstelling van zaken van Rutte deugt voor geen meter. Hij blijft zeggen dat er bij de VVD geen stijging van de zorgkosten komt. Ik ben benieuwd hoe Rutte zich uit deze Gordiaanse knoop gaat vrijmaken. Als ik het van toch over de VVD heb, kom ik nog weer eens terug op het h-dossier. De hypotheekrente-aftrek. Op dit punt scoort de SP het best. Jammer genoeg slaat Samsom de plank volledig is met een gecoördineerde aanpak en het beëindigen van de hypotheekrenteaftrek in 30 jaar. Echt te gek voor woorden. Ik leg nog 1 keer uit waarom. Case: een Nederlands belastingplichtige , met een groot inkomen woont in een villa. Die villa heeft een WOZ-waarde van €1,3 mln. En een hypotheek van €1 mln, waarvoor de eigenaar 6% rente betaald, zonder aflossingsverplichting. De top van zijn inkomen valt in het hoogste tarief van 52%. De eigenaar betaalt €60.000 rente, een bedrag dat aftrekbaar is voor de IB. Dat betekent dus dat de bewoner van de villa ieder jaar weer een kadootje van de Staat (dat zijn dus U en ik) middels de fiscus krijgt van €30.000, waar geen enkele tegenprestatie tegenover staat. Ja, als we dat morgen stoppen dan zakt de waarde van het pand D66 de onderwijs kampioen. Investeren in kenniseconomie is een 'must'. Daarover is geen verschil van mening. Wel dat de investering die daarvoor gepleegd moet gaan worden in 2070, dat is 2,5 generatie verder, een rendement oplevert in de vorm van 3,5% economische groei. Of we die doelstelling halen is onzeker want het is de vraag of ons onderwijs in de komende 60 jaar zoveel beter kan scoren dan in de VS, China, India Rusland, Brazilië en het Verre Oosten? Over de vraag of Nederland in 2070 nog op de kaart staat als een soevereine staat, gaat het CPB niet in, wat ik als een omissie beschouw. En bij alle aannames moet een voorbehoud worden gemaakt dat de Brusselse perikelen roet in het eten kunnen gooien. Dat kan Griekenland zijn, Spanje, Italië, Portugal en hoe stabiel de euro zal blijven. Dat kan een nieuwe politieke unie zijn, waarbij de soevereiniteit van ons land moet worden ingeleverd in Brussel. Het economische beleid in Nederland, in de eurolanden, Europa en de wereld wordt beïnvloed door onzekere factoren. Ik vraag me zelfs af of deze nota niet een manipulatie is van de werkelijkheid? En voor iedereen die dit een te strakke mening vindt: vraag U af waarom het CPB geen berekening heeft gemaakt van de kosten van de uittreding van de euro en terug naar de gulden. De PVV heeft die vraag niet voorgelegd en als dat wel was gebeurd dan zou het CPB de berekeningen niet hebben kunnen maken door teveel onzekere factoren. Ik blijf zitten met de vraag 'hoe betrouwbaar de prognoses van het CPB zijn'. Hoe realistisch zijn ze en zijn ze politiek realiseerbaar? De begroting van het demissionaire kabinet Rutte-1 voor 2013 is gereed, althans voor 99%. Eerst becijferde het CPB dat doorvoering van het Lente-akkoord zou leiden tot een begrotingstekort van 2,9%, een maand later werd dat gecorrigeerd naar 2,7% en nu geeft de Jager aan dat het begrotingstekort 'ruim onder de 3% zal liggen'. Op Prinsjesdag zullen meer te weten komen. De vraag is echter wat er met deze begroting gaat gebeuren als nieuwe kabinet haar beleidsvoornemens heeft uitgesproken.

Op Facebook lees ik dit bericht: ‘De peetmoeder.’ Onder die titel zet de 71-jarige Duitse Gertrud Höhler kanselier Angela Merkel neer als een machtsgeile Oost-Duitse die een autoritair regime aan het installeren is. Daarop heb ik gereageerd met: Ik ontken niet dat ze autoritair is. Maar misschien pakt dat in de toekomst nog wel eens goed uit voor Nederland. In de eurozone ontwikkelen zich 2 machtsblokken: het kamp Merkel met op de achtergrond Rutte en het kamp Monti/Rayol/Hollande/Barosso/van Rompuy/Draghi en Juncker. De laatste groep wil een bankenunie doordrukken met eurobonds en schulddeling. Dat laatste betekent dat wij straks van ons spaargeld en de pensioenreserves de Italiaanse en Spaanse schulden gaan betalen. Monti c.s. hebben alleen maar schulden en daar willen ze vanaf. Tot dusverre blokkeert Merkel dat. Als Duitsland overstag gaat en het ESM operationeel wordt is het nog slechts een kwestie van tijd voordat we net zo armlastig zijn als Zuid-Europa. Merkel is met een zware regerings- en zakenwereldmissie in China. Ze wordt daar ontvangen als 'de keizerin van Europa'. Aan uitspraken van Brusselse politici hechten ze in China weinig waarde: niet doortastend genoeg. De enige politica waarmee ze zaken willen doen is Merkel maar dan moet ze wel garanderen dat de euro een reservevaluta blijft en op koers en de schuldencrisis geen nieuwe slachtoffers maakt. Aan Grieks papier hebben ze al genoeg verloren, dat mag met ander overheidspapier niet opnieuw gaan plaatsvinden. Als ze 'ja' tegen de Chinezen zegt komen er honderden miljarden deze richting uit, maar hoe hoog is de prijs, die wij ervoor moeten betalen?

Een nieuwe zet in de strijd om de macht tussen het kamp Merkel en dat van Monti. De hoge rente op Italiaanse staatsobligaties kan leiden tot hogere inflatie in Duitsland. Daarvoor waarschuwde de Italiaanse premier Mario Monti voorafgaand aan een bezoek aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel. De hoge rente op Italiaanse obligaties vormt het spiegelbeeld van de historisch lage rente op Duits staatspapier, dat door beleggers als een van de weinige veilige havens in de huidige crisis wordt gezien. Die lage rente leidt onder meer tot stijgende huizenprijzen en vergroot het risico op inflatie in Duitsland, legt Monti uit. ,,De onbalans is ook een risico voor landen die lijken te profiteren van de grote renteverschillen in de eurozone”. ,,Het zorgt voor een inflatierisico in Duitsland. Ik denk niet dat dit overeenkomt met de wensen van de Europese Centrale Bank of die van Duitsland.'' Monti was woensdag in Berlijn en sprak met Merkel. De Italiaanse premier pleit al maanden voor Europese actie tegen de hoog oplopende rentes die Italië en Spanje moeten betalen aan de financiële markten op hun staatsleningen. Die dwarsbomen volgens hem de economische hervormingen die beide landen trachten door te voeren. Er woedt nog altijd een machtsstrijd tussen de Duitse centrale bank en de Europese Centrale Bank (ECB). Die komt nu toch, naar verwachting, op korte termijn met plannen voor nieuwe interventies op de obligatiemarkten. Duitsland is daar zwaar op tegen. Der Spiegel brengt naar buiten dat Angela Merkel nog dit jaar een nieuwe conventie wil houden over een nieuw politiek verdrag in Europa waarin wordt vastgelegd dat het Hof van Justitie in Luxemburg kan afdwingen dat de eurolanden hun begroting op orde moeten houden. Merkel wil daarmee bereiken dat er in de toekomst niet opnieuw een schuldencrisis kan ontstaan. Het doel spreekt mij aan, maar of daar voldoende draagvlak voor komt is onzeker. Het zal op korte termijn het geschonden vertrouwen van de financiële markten in de zwakke eurolanden niet herstellen. Het heeft er alle schijn van dat Merkel hier een strategische zet uitvoert om grip te houden op de komende ontwikkelingen van de zijde van de Europese Raad van van Rompuy, EC-voorzitter Barosso, Draghi van de ECB en Juncker van de Eurogroep over wat ze noemen 'versterking van de economische unie. Eerder kondigde van Rompuy al aan de oprichting van een bankenunie, inclusief de uitgifte van eurobonds. De eerste zet moet komen van het Constitutionele Hof in Karlsruhe op 12 september over de grondwettelijke functie van het ESM, inzake de aantasting van de Duitse soevereiniteit. Ik denk dat Merkel ervan uitgaat dat de oprichting van een politieke unie niet tot de mogelijkheden op korte termijn behoort en nu kiest voor een tussenoplossing in de vorm van een verdere versteviging van de discipline in de eurozone. Om het zicht scherp in beeld te houden deel ik de 17 eurolanden op in drie kampen. Kamp Merkel, die de 4 rijkste eurolanden vertegenwoordigt, dan een kamp van de neutralen, zes landen die te klein zijn dan wel financieel/economisch te kleine belangen vertegenwoordigen en dan de derde groep: het kamp Monti. Zij zijn de grootste groep en bestaan uit 6+1 zwakke landen, staten met financieel/economische problemen. Soms kleinere, oplosbare problemen, soms ook met hele grote problemen. Deze groep heeft geld nodig, goedkoop geld, dat van het kamp Merkel moet komen of van China, India, Rusland, Brazilië. De '6+1' vraagt om een toelichting: dat ene land is Frankrijk. Een land met problemen maar ook een land dat nog steeds het vertrouwen geniet van de financiële markten. Deze laatste groep wordt ondersteunt door 'Brussel' : van Rompuy, Barosso, Draghi en Juncker. De vraag is of Europa aan de hand gaat lopen van Merkel dan wel van Monti. Wat mij opvalt is dat beide regeringsleiders uit landen komen die WOII hebben verloren (toen Hitler en Mussolini).

Hebben wij in de Nederlandse politiek een premier bij de hand die Nederland kan gaan besturen en onze belangen optimaal kan behartigen in Brussel. Nee, is mijn antwoord: noch Roemer, noch Rutte is daarvoor bekwaam. Roemer heeft te weinig ervaring voor die functie, Rutte heeft de afgelopen 2 jaar laten zien dat hij geen leider is voor het hele Nederlandse volk. Ik noemde hem eerder een lobbyist die de belangen behartigde van de VVD-achterban. Is er voor Nederland wel een premier beschikbaar. Ja, meerderen zelfs, maar die komen niet voort uit de Haagse pluche. Ze gedragen zich in ieder geval niet als politici en dat past prima in het model van een Kabinet van Nationale Eenheid. Ministers, deskundigen, wetenschappers die weten hoe een land in crisistijd moet worden bestuurd. Die niet specifiek lid van een politieke partij moeten zijn. Mannen en vrouwen die het land door de crisis kunnen loodsen. Een kabinet zonder smaldelen. Een kabinet dat een heldere taal spreekt en het vertrouwen geniet van het volk. Een kabinet dat een toekomstbeeld kan schetsen en invullen en daarvoor steun krijgt van Brussel.

Het gebeurt vaak zat dat eigenbelang botst met het belang van ’het grote geheel’. En ook Europa ontkomt er niet aan. Werkgevers, politici en investeerders, allemaal zien ze graag dat de schuldencrisis vlotjes opgelost wordt. Maar ondertussen pleiten ze voor maatregelen die die oplossing juist verder wegbrengen.

De Europese Centrale Bank (ECB) moet meer doen om de crisis in de eurozone te bestrijden, want de huidige financiële faciliteiten zijn onvoldoende. Dat zegt de secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Hij vindt dat de ECB zo snel mogelijk ongelimiteerd staatsobligaties moet kopen van noodlijdende landen. „Het systeem staat op het spel. De euro mag niet in gevaar komen”, zegt secretaris-generaal Angel Gurria op een internationaal congres in Slovenië. „De ECB moet meer doen. De fondsen EFSF en ESM zijn niet genoeg.”

Voor Griekenland en de rest van Europa is het misschien beter, als het land de eurozone verlaat. Dat heeft de bestuursvoorzitter van de Duitse chemiereus Bayer, de Nederlander Marijn Dekkers, gezegd. Dekkers is bang voor een domino-effect, waarbij Griekenland omvalt en andere landen meeneemt in zijn val. Dekkers denkt daarnaast dat Griekenland met een eigen munteenheid meer kans heeft om uit de economische problemen te komen.

Volgens Dekkers is het niet erg als de eurozone in de toekomst bestaat uit minder landen dan de huidige 17. ,,Doorslaggevend is dat landen – als dat onvermijdelijk is – na elkaar en gecontroleerd de zone verlaten. Daarvoor moeten regeringen en centrale banken door slimme politiek de dominostenen zo ver van elkaar af zetten, dat één omvallende steen geen kettingreactie veroorzaakt.'' Bayer zelf haalt nauwelijks omzet uit Griekenland en zal dan ook weinig last hebben als het land de eurozone verlaat, bezweert Dekkers. ,,We hebben wel hoge openstaande rekeningen, omdat de betalingsmoraal daar te wensen overlaat''.

Wat kan een achterliggende reden zijn dat de banken vanaf midden 2007 zo ernstig in de problemen geraakten. Dat was op het moment dat boven water kwam drijven dat de onderliggende waarde van sub-primes bij lange tijd niet altijd de waarde vertegenwoordigden waarvoor ze werden verhandeld. Dat was 5 jaar geleden. Nu gebeuren nog altijd deze 'ongevallen'. Dit weekend is de Nederlandse Staat het kind van de rekening met een voorlopig verlies van €100 mln op derivaten-transacties. Er is een gemeenschappelijke factor waardoor de financiële factor op het verkeerde been wordt gezet. Het klinkt wellicht vreemd in de oren maar het zijn beta-deskundigen. Bankiers waren eeuwenlang alfa mannen, die konden denken als ondernemers en risico's konden inschatten. Dat waren juristen, economen, soms gewoon veredelde boekhouders. Heel zelden waren het techneuten. En toen kwamen de beta-bankiers binnen. Ze gingen zo goed als waardeloze hypothecaire vorderingen verpakken in kado-verpakking met een grote strik erop. De contracten die erbij werden geleverd waren duizenden A4-tjes groot, die door niemand werden gelezen. Ze werden aan de man gebracht door de grote Amerikaanse zakenbanken als Goldman Sachs, Morgan Stanley en JP Morgan. De financiële producten die die beta-generatie produceerde waren zo ingewikkeld dat geen enkele alfa-bankier in staat was de producten die op de markt verschenen, te analyseren en de bijwerkingen en risico's in kaart te brengen. De banken verdienden goud geld, ze deelden enorme bonussen uit aan zichzelf en de dealers die die winsten maakten. Het einde van het verhaal was dat de winsten werden verdeeld tussen de topbankiers, de handelaren en de aandeelhouders en de verliezen werden afgeschoven naar de overheden, de EU alles voor rekening en risico van de burgers. En dat allemaal omdat beta-studenten werden binnengehaald in de alfa-wereld van het bankwezen.

Actueel kort nieuws:

Nederlandse banken en verzekeraars hebben het afgelopen jaar staatspapier van de zwakke eurolanden massaal van de hand gedaan. Er werd voor €7 mrd verkocht, het belang is teruggebracht naar €5 mrd. Het aandeel in Zuid-Europese staatsobligaties bij pensioenfondsen is niet bekend. PvdA politiek leider Diederik Samsom stelde onlangs dat pensioenfondsen wel beleggingen hebben in Spaans papier;

De Spaanse economie heeft het nog slechter gedaan dan eerder werd gemeld. De economische groei wordt nu lager aangegeven en de krimp hoger. Het IMF verwacht voor Spanje dit jaar een krimp van bijna 2%;

Nederlandse ondernemers blijven somber, de werkgelegenheid loopt het sterkst terug in de bouw en het vervoer. Het lage consumentenvertrouwen zal druk op de omzet uitoefenen. Een kwart van de ondervraagde bedrijven verwacht, onder druk van een toename van het aantal faillissementen, dat het personeelsbestand zal krimpen en daardoor de werkeloosheid verder zal oplopen. Op dit moment komen iedere dag 200 mensen zonder werk;

Ook het vertrouwen onder ondernemers bij de Oosterburen daalt verder. De index daar staat nog wel in de plus op 102.3., maar er wordt uitgegaan van een verdere afzwakking van de Duitse economie. De perceptie voor de export in het komende kwartaal is licht negatief. De schuldencrisis raakt nu ook de Duitse economie, waardoor ondernemers pessimistischer zijn gestemd voor het komende halfjaar. Het consumentenvertrouwen in Duitsland blijft in september stabiel, ondanks zorgen die er zijn over de schuldencrisis. Ze zijn pessimistisch over de economische vooruitzichten, maar optimistischer over de werkgelegenheid en de loonontwikkeling;

De Amerikaanse consument is onverwacht somber. Consumentenvertrouwen daalt in augustus scherp;

De werkeloosheid is in Duitsland in augustus met slechts 9.000 man gestegen tot 2.9 miljoen. Het werkloosheidspercentage bleef onveranderd in vergelijking met juli, op 6,8% van de beroepsbevolking. De cijfers zijn aangepast voor seizoensinvloeden. Volgens het arbeidsbureau zwakt de ontwikkeling van de Duitse arbeidsmarkt in toenemende mate af door de tragere economische groei in Duitsland;

Carrefour heeft in de eerste helft van het jaar veel last gehad van de moeilijke economische omstandigheden in Spanje, Griekenland en Italië. Dat maakte het Franse supermarktbedrijf bekend. Carrefour leed een nettoverlies van €31 miljoen. Dit kwam vooral doordat Griekse activiteiten met verlies werden verkocht. De operationele winst van Carrefour zakte afgelopen halfjaar met ruim 8 procent tot €769 miljoen. De omzet steeg bijna 1 procent tot 38,8 miljard euro;

Het komt niet als een verrassing dat Portugal dit jaar er niet in slaagt het voorgenomen terugdringing van het overheidstekort te realiseren. De prognose van het begrotingstekort moet worden gecorrigeerd van 4,5% naar 5,3% van het bbp;

CDA, PvdA en SP reageren kritisch op een fiscale constructie waarmee de NS sinds 1999 zeker €250 mln aan belastingen heeft ontweken;

De Chinese productie is in augustus verder gedaald. De inkoopmanagersindex daalde onder de 50 (naar 49,2) en dat duidt op een verzwakking van de economie. Weliswaar noteren de Chinezen nog wel een groei van 7,6% in het 2e kwartaal: dat zou voor Nederland het walhalla zijn;

De Belgische regering zet forse stappen in de hervorming van het bankwezen daar. Het is de belangrijkste prioriteit de komende maanden. De socialistische premier wil de spaar- en zakenafdelingen van de banken opsplitsen. Het is een onderwerp waar al enige tijd over wordt gesproken dat het doorvoeren ervan wenselijk is. Maar tot nu toe heeft nog niemand daartoe besloten. Ook al omdat het bankwezen, ook in the City daar grote problemen mee heeft. ,,Nu komen de verliezen van de banken bij de gewone mensen terecht, terwijl de winsten geprivatiseerd worden." Hij wil strenge regels voor speculatieve activiteiten. ,,Bij overtredingen daarop moeten we boetes kunnen opleggen. Daarbovenop moeten er boetes opgelegd kunnen worden voor belangenvermenging." De EC heeft daarover ook al eens gezegd dat het niet zo kan zijn dat 'de winsten van het bankwezen naar de aandeelhouders gaan en de verliezen naar de overheden/de burgers';

De koopkracht in Nederland in 2011 is gedaald met 0,4%. Gepensioneerden kregen 1,1% voor hun kiezen, bijstandstrekkers 1% en arbeidsongeschikten 0,8%. De koopkracht onder de arbeiders steeg met 0,5% en voor zelfstandigen daalde de koopkracht gemiddeld met 0,6%. Hier trad de grootste spreiding op: voor 10% van de zelfstandigen nam de koopkracht met 34% toe maar bij een andere groep van 10% trad een daling op van 29%.

Voor de goede orde ik ben van mening dat de toekomst van Nederland in Europa ligt. Dat het bestuur van Europa op hoofdlijnen in Brussel komt te liggen. Het democratisch bestuur binnen de ledenstaten wordt beperkt tot regionale onderwerpen. De financieel/economische problemen in de Zuid-Europese landen moet door henzelf worden opgelost. Eurolanden moeten vrijwillig tijdelijk kunnen uittreden uit de muntunie en met steun uit Brussel hun economie en financiele status weer gezond maken. Als dat gepaard moet gaan met het kwijtschulden van schulden moet dat in hoofdzaak plaatsvinden door de financiele wereld. Aandeelhouders krijgen daarin een hoofdrol toebedeeld. Europa moet wel democratischer worden. Er moet een politieke Unie komen waardoor de fundamenten van de Muntunie worden versterkt.

Slotstand indices 31 augustus 2012/week 35: AEX 329,28; BEL 20 2.345,69; CAC 40 3.413,07; DAX 30 6.970,79; FTSE 100 5.711,48; SMI 6.388,01; RTS (Rusland) 1.385,72; DJIA 13.090,84; Nasdaq 100 2.772,24; Nikkei 8.839,91; Hang Seng 19.482,57; All Ords 4.339,00; € $1,2575; goud $1691,70 dat is €43.198,96 per kg.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.