UPDATE 31-07-2021/592 Het grootste gevaar dat ons bedreigt zijn stijgende prijzen en een dalende koopkracht

Ik trek al zeker 3 maanden aan de bel over een ontwikkeling van stijgende prijzen van goederen en diensten, die onherroepelijk gaan leiden tot stijgende inflatiecijfers. Alhoewel een herziening van de data die worden gebruikt voor deze berekening, worden afgeremd door de ECB (opname woonlasten) wordt het feit steeds meer gemeengoed dat stijgende prijzen structureel zullen worden. Als daarvoor de lonen, uitkeringen en pensioenen worden verhoogd, zal dat ingrijpende financieel/monetaire gevolgen hebben. Dat zal ertoe moeten leiden dat de economische groei moet worden afgeremd, wat dan weer ongewenst is voor de dringende hervormingen voor de rechtsstaat en het bestuur en sociaal/maatschappelijke zaken, zoals ik die elders in dit blog benoem. Ik maak mij daar grote zorgen over omdat de Europese Centrale Bank geen tools meer in handen heeft, zonder grote schade aan te richten, daarvoor het monetaire beleid kan bijstellen. Met ALLE gevolgen van dien. Ik realiseer mij dat ik met deze boodschap een roepende in de woestijn ben, met langzamerhand enige medestanders. Lees mijn visie op https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/30/verlos-ons-van-de-neoliberale-draghi-doctrine-a4053067

De bankensector in Europa staat er ondanks de coronacrisis goed voor, meldt de Europese Bankenautoriteit (EBA) op basis van de uitkomst van een nieuwe stresstest. De buffers van de banken zijn groter dan drie jaar terug. De vooruitzichten zijn eveneens goed. In Nederland voldoen alle banken ruimschoots aan de eisen van de toezichthouders. Over de bank Monte dei Paschi di Siena in Italië is minder optimisme. In het somberste scenario verdwijnt de buffer van de oudste bank ter wereld. Ook de Deutsche Bank en de Franse banken BNP Paribas en Société Générale komen minder goed uit de stresstest. (bron: NOS) De buffers zijn gestegen, maar als de risico’s ook zijn toegenomen en dat moet niet uitgesloten worden door de gevolgen van de corona-pandemie en de gedaalde economische activiteiten/economische krimp, dan zegt dat op zich nog niets. Verder moet niet worden uitgesloten dat de banken uiteindelijk nog grote verliezen zullen moeten nemen als gevolg van omvallende bedrijven en de gevolgen van de komende verduurzaming/vergroening van de maatschappij. Dat proces zal winnaars en verliezers opleveren. Op eventuele zwakke Europese systeembanken kom ik verderop terug.

De Europese bankensector is de coronacrisis goed doorgekomen en staat er beter voor dan drie jaar geleden. De stresstest, die door EBA in samenwerking met de Europese Centrale Bank (ECB), het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB) en de nationale centrale banken werd gehouden, kent geen minimumwaarde waar banken aan moeten voldoen om de test te halen. Wel worden de resultaten door de toezichthouders meegenomen en kunnen er aanbevelingen worden gedaan. Een van de zaken waar naar werd gekeken is de zogeheten CET1-ratio, die weergeeft hoe groot de kapitaalbuffer van een bank is. De vijftig grootste banken uit de eurozone hebben een gemiddelde ratio van 15%, ruim meer dan de minimumeis. In het slechtste scenario daalt dat tot gemiddeld net boven de 10%, waarmee de banken nog altijd aan de eisen van toezichthouders voldoen, al verdwijnt er dan wel €265 mrd. De resultaten uit de stresstest zullen onder meer worden meegenomen bij het bepalen of banken weer dividend kunnen uitbetalen en aandelen in kunnen kopen. Dat mocht tijdens de coronacrisis tijdelijk niet, maar vanaf september verdwijnt die regel. Dan wordt er per geval bekeken of banken hun aandeelhouders weer mogen belonen. (bron: nu.nl)

Het lijkt allemaal rozengeur en maneschijn in de Europese bankensector. Maar daar plaats ik kanttekeningen bij. Want er zijn al jaren grote systeembanken, die als probleembanken moeten worden aangemerkt. Deutsche Bank heeft jaren geleden al eens geprobeerd te fuseren met een krachtige gezonde partner, maar niemand had serieuze interesse vanwege de lijken in de kast, die ze verwachtten daar aan te treffen. Dan zijn er nog 2 grote Franse systeembanken, BNP Parisbas en Société Générale, die worden genoemd. De grootste probleembank binnen de ECB is de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Sien, die in het negatiefste scenario zijn volledige buffer ziet verdwijnen. En dat is misschien nog wel een heel positieve benadering. Ik hoor al jaren dat deze bank in feite de status heeft van bankroet, maar dat een faillissement, zulke grote gevolgen kan krijgen dat de oudst bekende bank met kunst en vliegwerk overeind wordt gehouden. Als, ik stel als, er al een fusie dan wel overname zou komen met UniCredit moet je je afvragen of de Italiaanse bankensector er dan sterker uitkomt. Maar ja, de tovenaar Mario Draghi kan wellicht met zijn toverstokje wonderen doen. Het zegt mij niet zoveel dat de Europese bankensector voldoende ruim in haar buffers zit. De EBA/ECB kan zich niet permitteren om zich minder positief uit te spreken dan ze nu doen. De verliezen van de coronapandemie moeten nog wel genomen worden, als bedrijven uiteindelijk toch niet overleven. Weliswaar hebben overheden, waaronder de Nederlandse, zich ten opzichte van de banken garant gesteld voor kredieten die ze hebben verleend aan b.v. de luchtvaartbedrijven. Als er in de luchtvaart alsnog een sanering zou komen, betaalt de volgende generatie de rekening. Ik hou er rekening mee dat op enig moment de panelen in de financiële wereld gaan schuiven zodra een grote systeembank in problemen komt en er een domino-effect ontstaan. Het grootste probleem zijn de risico’s die in een gigantische berg financiële producten zit, waarover wereldwijd onvoldoende Toezicht wordt gehouden. In 2019 heb ik al eens geschreven dat er toen voor een bedrag van 100.000 triljard, 100.000.000.000.000.000.000.000.000, aan financiële producten in omloop is, zoals derivaten. In feite zijn dit soort risicovolle beleggingen onbeheersbaar en kunnen de centrale banken die risico’s niet overnemen.

Terwijl binnen het CDA de kritiek groeit op het evaluatierapport-Spies, kondigt Pieter Omtzigt alweer zijn terugkeer in Den Haag aan. De grote vraag is: gaat hij een eigen partij oprichten? De posities van Hoekstra en van Rij en Spies en Bijleveld komen ter discussie te staan. Over dit onderwerp schrijft Esther Lammers op https://www.trouw.nl/politiek/pieter-omtzigt-keert-terug-begint-hij-een-nieuwe-partij-die-het-cda-gaat-concurreren~b836f0a3/ Pieter Omtzigt lanceert zijn terugkeer in de landelijke politiek met een lezing op 24 september in de Zuiderkerk te Amsterdam. De lezing gaat over zijn boek Een nieuw sociaal contract. Het Kamerlid dat sinds de verkiezingen in maart met burnout-klachten thuiszit, stapte onlangs uit het CDA. Omtzigt gaat volgens de organisatoren in op de relatie tussen burger en overheid, die verstoord is, zoals bleek in het toeslagenschandaal. Welke concrete politieke voorstellen heeft hij om het sociale contract te herstellen? Met Omtzigts terugkeer neemt de spanning bij het CDA toe over wat het Twentse Kamerlid van plan is. De vraag is of Pieter Omtzigt na zijn terugkeer in de landelijke politiek ook gaat aankondigen een eigen partij op te richten. De vrees is groot dat hij dan het totaal verdeelde CDA opeet. Drie weken geleden kwam de commissie-Spies nog met een evaluatierapport over de mislukte verkiezingen van het CDA. Dat verlies zou de partij aan zichzelf te danken hebben door de interne verdeeldheid. Spies riep iedereen op excuses te maken, ook Pieter Omtzigt. Dat lijkt hij niet van plan. Binnen het CDA zwelt ondertussen de kritiek op het rapport-Spies aan. De partij zakt ook steeds verder weg in de peilingen. Van de 15 Kamerzetels in maart, zou het CDA er nu nog vijf tot zes overhouden. Het evaluatierapport wordt beschouwd als een ‘gemiste kans’ om Omtzigt en zijn fans een handreiking te bieden. Maar zo’n ‘uitgestoken hand’ gaf de commissie niet, concludeerde de Overijsselse gedeputeerde Eddy van Hijum al snel. Sterker nog, Spies komt met verwijten richting Omtzigt. En dat is voor de fans van Omtzigt moeilijk verteerbaar. Ze geeft weinig antwoorden op alle vragen die leven over de CDA-perikelen in het afgelopen jaar. De evaluatie duidt weliswaar de verkiezingsuitslag, maar doet dat zonder enige feiten- of bronvermelding. Zo is er een ledenraadpleging gehouden die 3500 leden hebben ingevuld, maar de uitkomsten zitten niet bij de evaluatie. Spies zegt ook niets over de koers die het CDA moet varen, en of er ruimte moet zijn voor meer ombudspolitiek, zoals Omtzigt bepleit. Spies schrijft dat de partij ‘opnieuw’ stemmen heeft verloren aan de VVD, en in ‘mindere mate aan D66, PVV en BBB’. Maar uit kiezersonderzoek van onderzoeksbureau Ipsos blijkt dat het CDA maar 2% van de stemmen verloor aan de PVV, en slechts 1% aan de nieuwe Boerburgerbeweging. Daarentegen stemde 5% van de CDA’ers uit 2017 nu op D66. CDA-stemmers stapten ook over naar Volt, PvdA, ChristenUnie en Ja21. Deze vier partijen kregen elk 3% van de CDA-stemmen, evenveel als PVV en BBB samen. Volgens het CDA-netwerk Midvoor zijn de conclusies van Spies ‘niet onderbouwd’ en dus ‘kwetsbaar’. “Dat het CDA aan rechts heeft verloren, wordt niet onderbouwd en lijkt ook niet juist”, schrijven ze. Wat steekt, is dat lijsttrekker Wopke Hoekstra in het rapport vooral wordt ontzien, terwijl Omtzigt nadrukkelijk wordt verweten zich ‘groter dan de partij’ te hebben gevoeld. Hoekstra kwam als nieuwe lijsttrekker met rechtse thema’s, en hij wijzigde de campagnestrategie met onder meer de leuze ‘Nu doorpakken’. Kiezers herkenden zich niet meer in het CDA, schrijft Spies. Het rapport stelt dat ‘goed bestuurlijk leiderschap’ cruciaal is voor een politieke partij, en dat dit ‘onvoldoende’ is ingevuld. Hoekstra heeft alleen kort via Twitter op het rapport-Spies gereageerd, waarbij hij de conclusies van Spies onderschrijft. Sindsdien is het stil rond de partijleider. Omtzigt keert officieel als eenmansfractie op Prinsjesdag terug in Den Haag. Op 11 september houdt het CDA een extra partijcongres. (bron: Trouw) Goed nieuws dat Pieter Omtzigt dat hij weer zover is opgeknapt dat hij terugkeert in de Tweede Kamer. Hij was en is misschien nog wel steeds een kwelgeest voor Rutte. Het beeld van tien jaar Rutte heeft hij aan scherven laten vallen, zoals hij schrijft in zijn boek Een nieuw Sociaal contract. Dat Omtzigt naar ‘elders’ moest worden verbannen, is vanuit de positie nu wel verklaarbaar en al dat gelieg en selectieve geheugenverlies van de premier heeft hiermee ook een plek gekregen. Dat Hoekstra daarin de orders van Rutte uitvoerde is, vanuit CDA visie, een kwalijke zaak. Hoekstra is een bestuurder met een beperkte visie en zeker geen politiek leider. Stel, Omtzigt komt in de Kamer terug als Partij Omtzigt, is het dan denkbaar dat er Kamerleden van de CDA-fractie, dan wel andere partijen overstappen naar Partij Omtzigt? Wat is het perspectief voor het CDA? Regeringsdeelname, ik mag het niet hopen.

Het Parool kopte dit weekend: CDA: Het rommelt onder de leden, die minder rechtse koers willen. Het blijft onrustig in het CDA. Het vertrek van Pieter Omtzigt heeft diepe wonden geslagen. Ontevreden CDA’ers verenigen zich om hem terug te krijgen. ‘De stal moet uitgemest’, schrijven Jan Hoedeman en Hans van Soest. Ingekorte versie: De bijeenkomst is georganiseerd door de onlangs opgerichte Stichting Sociale Christendemocratie, die het CDA naar eigen zeggen weer ‘een brede volkspartij’ wil maken. Het CDA heeft vrolijker tijden gekend. De partij die jarenlang het politieke landschap domineerde, boekte bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen het op een na slechtste resultaat ooit, verloor vervolgens de nummer twee van de partij, Pieter Omtzigt, en staat inmiddels in sommige peilingen op een schamele zes zetels. Het CDA moet weer eigen ideeën ontwikkelen, zegt Van Horck van Midvoor. ”Al tien jaar roepen we dat er ‘ruimte op rechts’ zit. Maar sindsdien verliezen we verkiezing op verkiezing. De kiezer wil partijen die met goede oplossingen komen, met redelijke compromissen die links en rechts verbinden. Als hij naar de afgelopen verkiezingsuitslag kijkt, ziet Van Horck dat het ‘een fabeltje’ is dat het CDA kiezers verliest aan rechtse partijen. “Ik schrik als de commissie-Spies, die de verkiezingsnederlaag evalueerde, schrijft dat we ‘vooral verloren aan de VVD en in mindere mate aan de BBB’. Dat is gewoon niet waar. We verloren vooral kiezers aan de ChristenUnie, D66 en Volt. Het echte probleem voor het CDA, is dat het nog te weinig kiezers aanspreekt, stelt hij. “De meeste kiezers verliezen we aan het kerkhof. Elke verkiezing weer. Jongeren zoeken een partij die met oplossingen komt voor bijvoorbeeld de klimaatcrisis. Dat hebben we te lang verwaarloosd.” Ook de Stichting Sociale Christendemocratie wil dat het CDA het roer omgooit. Over 7 weken is het verantwoordingscongres van het CDA. In de aanloop daarnaartoe hoopt de stichting zo veel mogelijk leden te verenigen die op dat congres hun stem laten horen. CDA-lid Frans Bruin: “De stal moet gereinigd worden. Het is een rommeltje in het CDA. Voormalig CDA-Kamerlid Eddy Bilder uit Genemuiden: “De partij probeert de zomer eroverheen te laten gaan, terwijl de stal moet worden uitgemest.” Robert Kamphuis: “Het is vijf voor twaalf. Kijk naar de peilingen, we hebben zes zetels. Als er niets gebeurt, hobbelen we naar nul zetels.” Veel aanwezigen zien de terugkeer van Omtzigt als oplossing. Aan de bar weet CDA’er Arie van der Veen wel hoe dat zou moeten. “Het wordt bijltjesdag op het verantwoordingscongres. Wopke Hoekstra zit klem. Er zijn daar vijftienhonderd man, one man, one vote. Wopke gaat de eer aan zichzelf houden.” Maar Van der Veen lijkt een uitzondering. De meeste CDA’ers zien niets in het vertrek van Hoekstra. Van Horck: “Kom op zeg. Hij is vlak voor de verkiezingen in het diepe gegooid. Rutte deed het zijn eerste verkiezingen ook niet goed. Ik heb alle vertrouwen in hem.” En Omtzigt moet terug in de CDA-gelederen, vindt Midvoor. Volgens de beweging moeten beide kampen erkennen dat er fouten zijn gemaakt en ‘als grote mensen weer samen door’. Ook de leden van Stichting Sociale Christendemocratie gaan daarvoor pleiten in september. Van Hedel ziet Omtzigt als iemand die politiek bedrijft zoals het CDA dat zou moeten doen. Zelf houdt Omtzigt zich nog op de vlakte over zijn toekomstplannen. In september wil hij weer beginnen als Kamerlid na zijn ziekteverlof. Tot nu toe heeft hij geen plannen gepresenteerd om een eigen partij op te richten. Van Horck: “Ik geloof ook niet dat hij dat wil. Tenslotte kan hij zijn goede werk in bijvoorbeeld de Raad van Europa ook alleen maar doen omdat hij CDA-lid is. Als éénpitter wordt dat een stuk lastiger.” Kamphuis: “Ik denk dat het CDA Omtzigt heeft verlaten en niet andersom. Ik zou alles willen doen om hem terug te krijgen.” (bron: Parool) De in Eindhoven aanwezige CDA-leden geven geen eenduidige lijn hoe het verder moet. Er is van alles fout gegaan, Omtzigt stapt op, het bestuur, op de interim-voorzitter na, treedt terug en de commissie Spies heeft getracht de koe en de geit te sparen. Verder is er de laatste jaren van alles fout gegaan. In feite zie ik geen oplossing in deze fase. Omtzigt terug en Hoekstra treedt af lost nog niets op. Verdergaan met Omtzigt en Hoekstra zou een slecht besluit zijn. Eerst zal er een Christen-democratisch programma moeten komen dat ouderen en jongeren aanspreekt. Een partij die gaat samenwerking met links en rechts zonder regeringsdeelname en zich gaat richten op de mens in de samenleving van morgen: voor burgers, gezinnen en ondernemers. Het eerste is dat de stal eerst grondig moet worden uitgemest en daarna worden heringericht met bekwame bestuurders.

Informatie-ontwikkelingen

Minister Van Ark (Medische Zorg) is 6 weken uit de running als gevolg van nekklachten. Staatssecretaris Blokhuis en minister De Jonge nemen haar taken waar. Van Ark hoopt in september weer aan de slag te kunnen. Ze is lid van het kernteam dat over de coronamaatregelen gaat. Vanaf half augustus zijn er weer vergaderingen van het kabinet. (bron: NOS)

Financieel/economische berichten

De Chinese aandelenbeurzen openden de week met grote verkiezen. De grote Chinese technologiebedrijven stonden opnieuw onder druk door de zorgen over de strengere aanpak van de sector door de Chinese toezichthouders. Ook de bedrijven die actief zijn op het gebied van onderwijs kregen rake klappen door berichten dat Peking nieuwe beperkingen gaat opleggen aan de private onderwijssector. De hoofdindex in Shanghai noteerde 2,34% in de min en de Hang Seng-index in Hongkong raakte 4,13% kwijt. (bron: DFT)

https://www.telegraaf.nl/financieel/77550540/column-dnb-er-knot-heeft-gelijk-de-prijzen-gaan-echt-niet-meer-dalen

De oprichting van een onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme heeft volle steun van de Europese ministers van Financiën. Geen van de 27 lidstaten heeft tijdens een videoconferentie bedenkingen geuit tegen het deze week besproken voorstel van de Europese Commissie, melden ingewijden. Wel moeten de bestaande nationale toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten in Nederland, voldoende betrokken blijven. De Europese toezichthouder zou in 2024 van start moeten gaan. De lidstaten moeten nog bepalen waar de Amla (Anti-Money Laundering Authority), zoals de instelling gaat heten, wordt gevestigd. 20 landen zou hier belangstelling voor hebben, waaronder Nederland. EU-commissaris Mairead McGuinness van Financiële Stabiliteit zei tijdens de vergadering dat criminelen jaarlijks naar schatting ‘slechts’ 1% van het totale bruto nationaal product van de EU aan ‘vies’ geld uit verdachte financiële transacties omzetten naar schoon geld. In Nederland wordt naar schatting jaarlijks €15 tot €20 mrd witgewassen. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) juicht de oprichting toe, omdat het witwassen van geld een internationaal probleem is dat niet solo kan worden opgelost. Volgens de commissie heeft de EU wel al strenge regels tegen witwassen, maar zitten er mazen in de wet waarvan de georganiseerde misdaad handig gebruikmaakt. Die gaten worden nu gedicht met een pakket maatregelen, waarvan de Amla het middelpunt is. Er komen nieuwe regels voor meer coördinatie en samenwerking tussen de nationale toezichthouders. De Amla krijgt onder meer de bevoegdheid banken en bedrijven te beboeten als ze de regels schenden die witwaspraktijken moeten voorkomen. De voorgestelde wetgeving is ook gemoderniseerd om zo bijvoorbeeld criminele financiële activiteiten met cryptomunten te kunnen aanpakken. De commissie stelt tegelijk voor cashbetalingen boven de €10.000 onwettig te maken. De commissie zegt dat de Europese wetgeving nationaal wel goed moet worden ingevoerd om effect te hebben. Vorige maand nog stuurde Brussel een brief naar Den Haag met de waarschuwing dat Nederland de zogeheten vijfde anti-witwasrichtlijn onvoldoende op orde heeft. Het schort onder meer aan een verbod op anonieme rekeningen, anonieme spaarboekjes of rekeningen onder een fictieve naam bij financiële instellingen. Ook de regels voor informatie over wie de uiteindelijke begunstigde van een fonds of organisatie is, schieten in Nederland tekort. Europa is de laatste jaren diverse keren opgeschrikt door schandalen rond witwasaffaires bij vooral grote banken in verschillende landen. In Nederland kregen ING, Rabobank en ABN Amro daarvoor forse boetes opgelegd. (bron: Trouw) In Brussel en in Frankfurt zijn ze van mening dat de vrije handelsplatformen waar crypto’s verhandeld worden een groot gevaar zijn voor de stabiliteit van het monetaire systeem van de centrale banken. Is het monetaire beleid van de ECB voor de stabiliteit dat ook niet? De ECB heeft zich, evenals andere grote centrale banken, in een avontuur gestort van grote hoeveelheden gratis geld in de markten te storten, waardoor de waarde van het geld is teruggebracht tot vrijwel nihil. De grootste bedreiging van de zijde van de cryptomunten, waaronder de bitcoin en ethereum, zijn dat hun prijzen gerelateerd aan die van de conventionele valuta als de dollar en de euro. De bitcoin steeg deze week 14% tot >$40.000. Vrijwel geen enkele cryptomunt is in de wereld wettig betaalmiddel behalve dan in 2 onbeduidende landjes voor de bitcoin. Stel 8 jaar geleden, toen de bitcoin nog in haar kinderschoenen stond, werd deze gebruikt voor betalingen van criminele transacties. Maar of dat nog steeds zo is, is onbekend, wel wordt de bitcoin gebruikt in casino’s en speelhallen in de hele wereld. Maar betalen voor de boodschappen zie ik nog nergens. Er schijnen wel pinpassen te bestaan voor de bitcoin, maar die staan alleen maar op plekken waar gegokt kan worden. Het witwassen van crimineel geld is een probleem voor de financiële wereld en alle regels die daarvoor zijn uitgevaardigd niet altijd in acht genomen. Er zijn banken die daar onvoldoende kritisch mee omgaan, maar het gaat wel de goede kant op. Toch is ‘vies’ geld ook geld, waar banken aan kunnen verdienen. Dat de monetaire en financiële autoriteiten nu gaan proberen meer grip te krijgen op criminele transacties en de vrije handel van cryptowaarden is verklaarbaar, maar het is de vraag in welke mate zij daarin over 3 jaar gaan slagen.

Economie van eurozone groeit weer na recessie, Duitsland stelt teleur. De economie van het eurogebied is niet langer in recessie: in het tweede kwartaal groeide economie van de eurozone met 2% blijkt uit voorlopige cijfers van Eurostat. De groei zat hem met name in Zuid-Europa, terwijl de grootste economie van het eurogebied, de Duitse, juist teleurstelde. Met de groei komt er een eind aan twee opeenvolgende kwartalen waarin het bbp van het eurogebied nog kromp. In het laatste kwartaal van vorig jaar en de eerste drie maanden van dit jaar slonk de economie van het eurogebied met respectievelijk 0,6% en 0,3%. Daardoor was er sprake van een recessie. Die recessie is nu voorbij. Uit de cijfers van Eurostat blijkt dat elk land een plusje kon noteren in het tweede kwartaal. De dataset van het statistiekbureau is met elf van de negentien eurozonelanden nog niet compleet, maar de grootste economieën presenteerden al kwartaalcijfers: Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Duitsland stelde teleur met een groei van 1,5% vergeleken met een kwartaal eerder. Analisten hadden gerekend op een groei van 2%. Door de groei nadert de Duitse economie het niveau van voor de crisis. Volgens het Duitse statistiekbureau Destatis is de economie nog 3,4% kleiner dan voor de crisis. Waar Duitsland iets minder hoge cijfers kon noteren dan verwacht, ging het bij de Fransen juist beter. De Franse economie was eind juni 0,9% groter dan na het eerste kwartaal, terwijl economen uitgingen van een groei van 0,8%. Frankrijk ging eind maart opnieuw op slot vanwege stijgende coronacijfers. Begin mei kwam die lockdown ten einde en werden restricties teruggedraaid. Hierdoor konden winkels en restaurants weer klanten ontvangen. De grootste economische groeicijfers zijn terug te vinden in Zuid-Europa, bij Italië en Spanje. De economieën van deze landen groeiden in het tweede kwartaal met respectievelijk 2,7% en 2,8%. Vooral de groei van de Italiaanse economie valt op, analisten hadden namelijk op minder dan de helft gerekend. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar groeide de Italiaanse economie met maar liefst 17,3%. De Spaanse economie groeide ook weer na een onverwachte krimp in het eerste kwartaal. Spanjaarden gaven meer uit en ook de dienstensector, waar onder meer de kwakkelende Spaanse toerismesector onder valt, groeide weer iets. De economieën van Spanje en Italië moeten van ver komen. Zij krompen vorig jaar het hardst binnen de eurozone met respectievelijk -8,9% en -11%. (bron: nu) Deze ontwikkelingen verbazen mij niet, alhoewel ik wel rekening had gehouden met een sterkere groei van de inflatie. Als ik om mij heen kijk, ook in de supermarkten, zie ik dat veel producten in prijs zijn gestegen. Ergens moet dat in data tot uitdrukking komen. De achterblijvende economische groei en de fors stijgende negatieve rentetarieven roepen vragen op, alhoewel …… om de tegenvallende groei te activeren moet de rente goedkoper worden. Anderzijds willen beleggers juist een hogere rente voor hun belegging als in een land de economische activiteiten achterblijven.

De afgelopen drie maanden heeft Shell een kleine 3 mrd winst gemaakt door de hogere prijs voor olie en de toegenomen vraag naar energie. Aandeelhouders kunnen rekenen op een hogere winstuitkering. Het bedrijf koopt dit jaar ook voor 2 miljard aan eigen aandelen op, wat de koers verder steunt. Er wordt 20 miljard geïnvesteerd, vooral in olie- en gasactiviteiten. Voor reductie van de CO2-uitstoot tot nul in 2050 wordt de komende jaren 2 à 3 miljard uitgetrokken. Shell gaat nog in hoger beroep tegen het recente klimaatvonnis, maar wil dat vonnis in afwachting daarvan wel uitvoeren. (bron: NOS) Dit zijn de gevolgen van het neoliberale beleid: de overheid (dus ook de burgers) steekt zich diep in de schulden en de aandeelhouders ontvangen hogere dividenduitkeringen. Waarom gaat Shell nu nog steeds investeringen doen in olie- en gasactiviteiten, terwijl wij ons inzetten fossiel om te zetten naar duurzaam?

Randstad is een big player op de arbeidsmarkt, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa, de VS en elders op de aardbol. Deze week presenteerde het bedrijf de halfjaarcijfers. Die lagen ver boven die van een jaar eerder, vooral in het 2e kwartaal. De vraag naar tijdelijke arbeidskrachten neemt fors toe. Daar zit een positieve en negatieve kant aan. Positief is de economische groei en negatief dat de vraag naar vaste arbeidskrachten veel minder is dan die naar flexarbeid. Die omslag was voor kenbaar voor corona maar zet zich nu versterkt door. Werkgevers zijn op zoek naar werknemers voor die momenten waarvoor ze nodig zijn. Op zich kan dat b.v. bij seizoenswerkers verklaarbaar zijn, maar zeker niet voor grote delen van de markt. Het heeft namelijk grote sociaal/maatschappelijke gevolgen. De samenleving wordt namelijk opgescheept met de financiële gevolgen voor de werknemers. De samenleving betaalt namelijk de prijs voor het gewin dat ondernemers ermee ‘verdienen’. De regie van dit proces moet namelijk gevoerd worden door de regering. Maatschappelijke veranderingen, b.v. de digitalisering van de samenleving, kunstmatige intelligentie, robotisering en algoritmen, en in een verdere toekomst de quantum computer, brengen met zich mee dat het onderwijs en de op- en omscholing, zal moeten worden heringericht. Maar de enorme kosten die hiermee gepaard gaan zullen door werkgevers moeten worden betaald. Het is ondenkbaar dat de overheid de kosten betaald en de ondernemers de winsten incasseren. Dat zijn neoliberale denkbeelden die wij snel achter ons moeten laten en zeker niet aan Rutte moeten overlaten.

Hoe staat het met de professionele topsport, waarmee wij in deze maanden werden en worden geconfronteerd met het EK Voetbal, de Giro en de Tour de France, Wimbledon en de Olympische Spelen? Topsport draait om geld, om veel geld. Miljardairs die via clubs talentvolle sporters contracteren met miljoenen salarissen. Dat is de sport die ons door de media wordt aangeboden en waarvoor enorme sommen geld moeten worden betaald en dat wij, het volk, in feite meebetalen door naar de reclame te kijken van de bedrijven die hun producten onder onze aandacht willen brengen. Sport is een commercieel product geworden en heeft niets meer te maken met de basisgedachte van ‘verbroedering’. De columnist Stevo Akkerman benoemt deze week ‘sport’ als ‘waanzin’. Wij wijst terecht naar de mishandeling van jonge turnsters. Ik duid hier niet op de duizenden amateursporters, die dat doen voor hun plezier en gezondheid.

Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

Het kabinet past de regels aan voor vakanties binnen Europa. Alle landen binnen de EU krijgen een gele of groene kleurcode. Reizigers moeten wel blijven voldoen aan landelijke coronaregels. Voor de terugreis gaan juist strengere regels gelden, vanaf 8 augustus. Mensen van 12 of ouder die uit een geel land komen, moeten een bewijs van volledige inenting hebben in de CoronaCheck-app of een negatieve PCR- of antigeentest. Wie met het vliegtuig, de boot, trein of bus reist, moet worden gecontroleerd door de vervoerder. Ook mensen die met eigen vervoer terug naar Nederland komen, kunnen gecontroleerd worden. Het kabinet schrapt deze zomer alle meerdaagse festivals wegens de risico’s op besmettingen. Dat heeft premier Rutte samen met de meest betrokken ministers besloten in een overleg over de coronasituatie. Het gaat om festivals als Lowlands, Down the Rabbit Hole en Mysteryland. Die festivals waren al opgeschort tot medio augustus. Daarna zou het kabinet zich er opnieuw over uitspreken. De festivalsector liet eerder weten tijdig uitsluitsel te willen over het doorgaan van de evenementen deze zomer, onder meer in verband met de opbouw van het terrein en boekingen van artiesten. (bron: NOS) Ik snap helemaal niets van deze corona-beleidsbeslissing van het kabinet. Ineens is Europa groen en geel, op basis van de Nederlandse kleurcodes. Duitsland heeft ons op de hoogrisicolijst geplaatst en wij kunnen weer naar heel Europa op vakantie, zolang er landen ons geen zwaardere belemmeringen gaan opleggen. Neem Frankrijk: met vakantie gaan naar Frankrijk léék kortgeleden nog een goed idee. Nu lopen de besmettingscijfers razendsnel op en wordt al gesproken over ‘campingclusters’. De zorgen groeien. Bekijk de landkaart van Frankrijk en het is meteen duidelijk: de meeste besmettingen zijn dáár waar de toeristen zijn. De vierde coronagolf in Frankrijk treft vooral het Middellandse Zeegebied, de Atlantische kust en Parijs en omstreken. Dat zijn precies de favoriete bestemmingen van Nederlanders. In het departement Aude bijvoorbeeld, aan de Middellandse Zee, groeide het aantal besmettingen in één week liefst 260%. In drukke straten is daar het mondkapje opnieuw verplicht gesteld. “De druk op de ziekenhuizen neemt weer toe,” liet de prefectuur weten.

Iets zuidelijker, tegen de Spaanse grens, ‘explodeert het aantal besmettingen’, zei arts en regeringsadviseur Olivier Guérin. “In departementen waar veel toeristen komen, is het moeilijker afstand te houden.” Het zijn vooral jongeren van 20 tot 29 jaar die feestend vakantie vieren en zo het virus overdragen. Bij Nederlanders aan de Middellandse Zee gaan nog niet meteen alarmbellen rinkelen. “Welnee. We zijn allebei twee keer gevaccineerd, hebben ons gele boekje meegenomen en de CoronaCheckapp is geïnstalleerd,” zegt Marianne Bijlsma uit Emmen die net met haar man is aangekomen op camping La Camassade vlak bij Nice. “Op de camping hier moet je een masker op, afstand houden en overal staat handgel. En het is hier heel ruim. Er zijn ook minder bezoekers dan in andere jaren.” Intussen doet zich in Frankrijk een nieuw fenomeen voor: campingclusters. In twee departementen aan de westkust is het virus opgelaaid tussen tenten en caravans. In de Vendée was er een uitbraak op 22 campings. Volgens de regionale gezondheidsdienst werden daar 82 besmettingen geconstateerd. Daarvan waren er 54 onder het personeel en 28 onder bezoekers. In tientallen badplaatsen in de Vendée is het dragen van een mondkapje op straat weer verplicht gesteld. De autoriteiten hebben er tienduizend extra coronavaccins besteld. Ten noorden van de Vendée, in het departement Loire-Atlantique, werden vorige week twintig medewerkers van één camping positief getest. De regionale radio bezocht de plek daarna en constateerde dat de camping gewoon open was, dat niemand een masker droeg, dat mensen in het zwembad zwommen en dat de dansavond gewoon doorging. In Frankrijk leiden de cijfers inmiddels tot toenemende zorgen over het toerisme. “Er bestaat zoiets als een coronavakantie-effect,” vertelde epidemioloog Alexandre Mailles op een persconferentie. Veel risicofactoren komen namelijk samen. Op campings zijn vaak gemeenschappelijke activiteiten, in de horeca zitten de bezoekers vaak dicht op elkaar. En reizen naar Frankrijk mág, ook vanuit ‘rode’ landen als Nederland en Spanje: een negatieve testuitslag volstaat. Veel Fransen hebben hun hoop nu gevestigd op de zogeheten pass sanitaire, het bewijs dat je gevaccineerd of getest bent. De regering wil die pas invoeren als toegangsbewijs voor plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals de horeca. In Normandië zijn ze daar alvast mee begonnen. In twaalf populaire badplaatsen, waaronder Deauville en Trouville, geldt al: geen prik of negatieve testuitslag: geen hapje, geen drankje. “We móesten wel iets doen,” zei Philippe Court, prefect van het departement Calvados. “De deltavariant rukt op, het aantal toeristen loopt op en het is vakantietijd met alle activiteiten van dien. We hebben daardoor hier al te maken met verschillende coronaclusters. (bron: Parool)

Verwoestende bosbranden, hoge temperaturen, extreme droogte en recentelijk, in onder meer Nederland België, Duitsland en Oostenrijk, hoog water en overstromingen: het zijn gebeurtenissen waarbij vaak wordt gewezen naar het veranderende klimaat. Leden van het VN-klimaatpanel IPCC besturen 2 weken lang duizenden onderzoeken naar klimaatverandering, om deze vervolgens te beoordelen, te analyseren en samen te vatten in een evaluatierapport. Dat doen ze eens in de vijf of zes jaar. Voor Nederland is het deel over de stijgende zeespiegel belangrijk, zegt Aimée Slangen. “Omdat wij als land voor een groot deel, waaronder Schiphol en de Zuidplaspolder, onder de zeespiegel liggen. Dus we zijn afhankelijk van onze kustbescherming.” T wee jaar geleden bracht het panel voor het eerst een apart speciaal verslag uit over de oceanen, ijskappen en de zeespiegel, naast de algemene evaluatierapporten. De conclusie: als de uitstoot niet snel naar beneden gaat, krijgen we nog deze eeuw te maken met een snel stijgende zeespiegel, heftige stormen en de instorting van gletsjers. Vorige eeuw steeg de zeespiegel met ongeveer 15 centimeter, nu gaat de stijging twee keer zo snel. Een eerste versie van een deel van het nieuwe rapport lekte een aantal weken geleden uit. Het uitsterven van diersoorten, meer ziektes, recordhoge temperaturen en stijgende zeespiegels, waren enkele dingen die werden genoemd. De aankomende generaties zullen daar steeds meer van merken en de komende dertig jaar gaan de gevolgen van de klimaatverandering steeds meer zichtbaar worden, stelt het panel. Wat kunnen we nog meer verwachten? Het panel borduurt in het aankomende rapport voort op het vorige evaluatierapport, in 2013. Toen concludeerde het panel “nog meer overtuigd” te zijn van de menselijke invloed op klimaatverandering. Het rapport gaat daarnaast voor de eerste keer zogeheten black swan events benoemen: ontwikkelingen met een lage waarschijnlijkheid, maar met een hoge impact. Het onomkeerbaar smelten van een aantal zeer grote ijskappen dat kan leiden tot de snelle stijging van de zeespiegel kan zo’n black swan-gebeurtenis zijn, schrijft persbureau Reuters. We kunnen ook tipping points, oftewel kantelpunten verwachten: onherstelbare veranderingen in het klimaatsysteem, een term die door het IPCC rond de eeuwwisseling in het leven is geroepen. (bron: NOS)

De wereldwijde bevolking vaccineren tegen corona is door de monopolies van de farmaceuten vijf keer duurder dan nodig, stelt een alliantie van 70 organisaties, waaronder Oxfam Novib. Het extra geld dat rijke landen betalen kan beter worden ingezet voor vaccins voor landen met lage en middeninkomens, stelt de ontwikkelingsorganisatie. Oxfam Novib pleit ervoor om de patenten op de vaccins tijdelijk op te heffen. Zo kan de productiecapaciteit omhoog, zodat mensen in armere landen sneller kunnen worden gevaccineerd. Volgens farmaceuten wordt in die landen al een lagere prijs gerekend dan in rijke landen. (bron: NOS) Dit is de vrije markt waarin centraal staat winsten genereren door vaccins te verkopen tegen de prijs die ervoor betaald wordt. Daarbij komt dat de Westerse landen VEEL MEER vaccins hebben besteld dan ze nodig hebben. Neem Nederland, waar misschien 12 miljoen mensen 1, 2 of 3 keer worden gevaccinneert, maar waarvoor de overheid 80 miljoen vaccins heeft besteld.

Onderwijsbonden waarschuwen voor een oplopend lerarentekort doordat leraren in het voortgezet onderwijs die net zijn afgestudeerd geen uitzicht wordt geboden op een vast contract. De Algemene Onderwijsbond en de vakbond CNV spreken van een ‘lerarenlek’. Maar 55% van de leraren krijgt na een jaar een vaste aanstelling, tegen meer dan 80% in het basisonderwijs. Daarmee wordt de cao niet nageleefd, zegt de Aob, die dat choquerend vindt, zeker nu er te weinig leraren zijn. Met name op scholen in krimpregio’s en bij vakken zonder lerarentekort worden minder vaste contracten gegeven. (bron: NOS)

Corona berichten

De bescherming van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech tegen besmetting is na 6 maanden gedaald van 96% naar 84%. Dat meldt de nieuwssite Statnews op basis van een studie onder 44.000 proefpersonen. De studie moet nog door vakgenoten worden beoordeeld. Na de eerste twee maanden wordt het vaccin elke 2 maanden gemiddeld 6 procentpunt minder effectief.

Er liggen woensdagmorgen 629 corona-patiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er 13 meer dan een dag eerder. Van hen liggen er 164 op de intensive care, een toename van 5. Het aantal verpleeghuizen waar in de afgelopen 14 dagen een coronabesmetting is vastgesteld, neemt nog toe. Het gaat nu om 125 verpleeghuizen, tegen 73 een week geleden. Door een technische storing zijn niet alle nieuwe besmettingen doorgegeven aan het RIVM. Tot woensdag 10.00 uur werden er 3513 nieuwe positieve tests gemeld, maar daarbij is er dus sprake van onderrapportage. (bron: NOS/RIVM)

Zaterdagmorgen om 10.00 uur vanochtend zijn bij het RIVM 2983 nieuwe coronabesmettingen van vrijdag gemeld. Dat zijn er 463 minder dan een dag eerder. Gemiddeld daalt het aantal besmettingen ook: in de afgelopen 7 dagen werden gemiddeld 3830 positieve tests per dag gemeld, 47% minder dan de week ervoor. Zondag werden er 2350 besmettingen gemeld. (bron: NOS/RIVM) Het bevestigt nog weer eens hoe onbesuisd het besluit van de regering was alle beperkingen op te heffen. De besmettingskans door de deltavariant blijft aanwezig. Nederland blijft de komende week naar alle waarschijnlijkheid rood kleuren op de coronakaart van het Europese RIVM, het ECDC. Voor de kleurbepaling geldt onder meer het percentage positieve tests. Dat daalt wel, maar gemiddeld nog te weinig om terug te gaan naar oranje. Noord-Holland lijkt als enige provincie donkerrood te blijven. De kaart wordt donderdag gepubliceerd. (bron: NOS) Dat is een tegenvaller voor de toeristensector.

Eyeliners

DNB’er Klaas Knot heeft gelijk: de prijzen gaan echt niet meer dalen, monetair beleid een illusie

Een provinciale bijdrage van €1,75 mln aan een voorgenomen verhuizing van het hoofdkantoor van DSM van Heerlen naar Maastricht is een meerderheid van de Limburgse Staten in het verkeerde keelgat geschoten. 7 Statenfracties hebben daarom een extra vergadering van de Staten bijeengeroepen

Het leven op aarde kan herstellen van de drastische klimaatverandering. Mensen kunnen dat niet

VS blijft Europese reizigers weigeren

Duitsland scherpt corona-eisen voor Nederlandse toeristen

Meer corona: het riool vertelt ons dat eerder dan de testuitslagen

Deltavariant besmettelijker dan ebola

Er rijden minder treinen door teveel zieke verkeersleiders

Heeft een 3e prik wel zin? Inenting zou extra antistoffen geven, maar wat weten we over bijwerkingen op de middellange termijn? Niets!

Ingeënt ziekenhuispersoneel vormt toch een risico. In Nederland raken zorgmedewerkers die volledig gevaccineerd zijn toch besmet met de deltavariant. De laatste 3 weken werden 7.051 zorgmedewerkers positief getest

Wereldeconomie trekt sneller aan, maar wel ongelijk. In 2022 groeit de Europese economie, volgens het IMF, 4,4%, maar in India maar 3,3%

Frontberichten

De Amerikaanse oud-president Donald Trump zou het Amerikaanse ministerie van Justitie onder druk hebben gezet om de presidentsverkiezingen van november 2020 als ‘corrupt’ aan te merken en daarmee de uitslag ongeldig te verklaren. Dat blijkt uit handgeschreven notulen van een medewerker van het ministerie over een telefoongesprek van Trump met de toenmalige top van Justitie in december, die zijn ingezien door The New York Times.

De Canadees-Britse eigenaren van de Bijenkorf willen de warenhuisketen verkopen, schrijven Britse media. Samen met het Britse Selfridges en twee Ierse warenhuizen zou de Bijenkorf te koop staan voor vier miljard pond. De komende weken is er een veiling voor een select groepje geïnteresseerden. De warenhuizen zijn nu nog eigendom van de familie Weston, een van de rijkste families van Canada. Dit jaar overleed Galen Weston op 80-jarige leeftijd, de grote man achter de Selfridges Group. De Bijenkorf heeft vestigingen in Den Haag, Amsterdam, Amstelveen, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Maastricht. (bron: NOS)

Het ziet ernaar uit dat Amsterdam de klimaatdoelstellingen niet gaat halen, maar om te voorkomen dat er onrust ontstaat over extra maatregelen legt de gemeente de bal bij de inwoners. Nog deze zomer start er een experiment om een groep willekeurige Amsterdammers, gezamenlijk een dwarsdoorsnede van de bevolking, oplossingen te laten bedenken. Dit is nodig voor een probleem waarvoor wethouder Marieke van Doorninck (klimaat) al eerder waarschuwde: in 2030 wil het stadsbestuur uitkomen op 55% minder CO2 dan in 1990, maar volgens de laatste prognose komt Amsterdam niet verder dan een reductie van 37%. En voor 2025 is het nog dramatischer gesteld: het tussendoel was om 5% minder dan in 1990 uit te stoten, maar nu blijkt dat de stad juist afstevent op 3% méér. Een groep willekeurige Amsterdammers krijgt na de zomer (via loting) een uitnodiging van het stadsbestuur om mee te denken over een manier waarop de stad de doelstelling wél kan halen. Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) schrijft in een brief aan de raad dat zij ‘de kracht en ideeën’ van Amsterdammers ‘ten volle’ wil benutten. Voor het eerst wordt daarbij gebruik gemaakt van een vorm van ‘directe-democratie’ waarbij niet volksvertegenwoordigers, maar inwoners zelf de kaders scheppen. “In de politiek zit een zekere mate van concurrentie ingebakken, oppositie en coalitie, ideologie, wat goede oplossingen in de weg kan staan,” zegt Niesco Dubbelboer van de stichting Meer Democratie. “Politici kunnen soms niet over hun schaduw heen springen, inwoners zijn daar veel beter in.” Dit kan de rest van de stad bovendien het gevoel geven dat beleid niet uit de kokers van politici komt, zegt Dubbelboer. “Dingen die in redelijkheid zijn besloten in een burgerberaad voelen niet meer als een top-down discussie.” Jelmer Mommers van Bureau Burgerberaad onderzoekt vormen van directe democratie. Hij waarschuwt dat mensen bij elkaar zetten niet genoeg is. “Alles hangt af van hoe je het organiseert.” Enkele voorwaarden die hij noemt: een diverse groep van circa 100-150 mensen van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus, een centrale vraag die niet te smal of te breed is en steun van experts gedurende het proces. En zowel Mommers als Dubbelboer waarschuwt: de raad en de wethouders moeten vooraf met elkaar afspreken en duidelijk maken wat ze met de uitkomsten van het burgerberaad gaan doen. “De vraag is of de politiek de uitkomst durft uit te voeren,” zegt Dubbelboer. Directe democratie toepassen in de klimaatdiscussie is recentelijk uitgeprobeerd in Frankrijk. President Emmanuel Macron liet een groep van 150 burgers zeven weekenden samenkomen om na te denken over een manier om de CO2-uitstoot op een eerlijke en effectieve manier te verlagen. Onder begeleiding van experts kwamen zij tot 149 voorstellen. Mommers: “Het waren goede initiatieven. Het verbieden van vluchten van korte afstanden bijvoorbeeld. Politici durven dat hier niet snel aan. Of stoppen met reclame maken voor fossiele brandstoffen. Het probleem was dat Macron het parlement niet mee had, waardoor maar 10% van de initiatieven het heeft gehaald. De rest werd afgezwakt of verworpen.” (bron: Parool) Mijn eerste reactie geef ik op het mislukken van het Franse experiment. Het zou zinvol zijn een analyse te laten maken over het goedbedoelde plan om meer draagvlak te krijgen onder de bevolking, door de Franse politiek om zeep is geholpen. In ieder geval moet Amsterdam niet dezelfde fouten maken. Mijn tweede opmerking is of het gaat om de aanpak de CO2-uitstoot verder te verlagen en/of om de financiering van de aanpak daarvan. Daarom stel ik voor de geselecteerde burgers een budget ter beschikking te stellen en hen de mogelijkheid te geven nieuwe inkomsten te genereren om de nieuwe plannen te kunnen realiseren. Je mag van burgers verlangen dat zij een bijdrage leveren aan de verduurzaming/vergroening maar wel ervan uitgaande dat de ‘vervuiler betaalt’ en dat betekent dat aan de vervuilende industrie/handel een grotere bijdrage mag worden opgelegd. Denk dan b.v. aan het verkeer ter land, ter zee en in de lucht en bouwactiviteiten. Verder moet er veel meer duidelijkheid komen hoe huishoudens de conversie van aardgas naar duurzamer warmtebronnen moeten financieren. Verder wordt nog voor de teruggeleverde stroom van zonnepanelen, de komende 17 maanden door stroomleveranciers, door saldering, ca €0,20 tot €0,22 per kWu betaald. Bij de huidige stand van zaken daalt die prijs daarna naar ca €0,06. Daarmee wordt de aanschaf van zonnepanelen aanzienlijk minder aantrekkelijk. Dat is een Haags beleidspunt. Daarover zal de nieuwe regering snel een beslissing moeten nemen wat het beleid wordt na 01-01-2023. Het plan lijkt goedbedoeld, maar mag niet resulteren dat het Gemeentebestuur nu achterover kan gaan zitten en afwachten. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de bestuurders. Het mag niet zo zijn dat het bestuur wordt overgenomen door burgers, dan wordt het een complete chaos.

Overwegingen

Stikstof, Urgenda, Shell: in geruchtmakende rechtszaken tikte de rechter de overheid op de vingers. Dat is geen goed nieuws, vindt Prof. dr. Afshin Ellian, Perzisch-Nederlandse rechtsgeleerde, rechtsfilosoof en dichter en hoogleraar in Leiden. Hij is een expert in het internationaal publiekrecht en rechtsfilosofie. Zijn stelling is dat ‘de tussenkomst van de rechter de samenleving uit evenwicht trekt.’ Lodewijk Drost schrijft daarover in de Verdieping op https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1314/articles/1417113/28/1 In het blog 593 van komend weekend zal ik op de uitspraken van Ellian uitgebreid ingaan.

2 jaar geleden riep een internationale groep van 11.000 wetenschappers de noodtoestand voor het klimaat uit. Deze week publiceerde de (gegroeide) groep een update: het staat er niet goed voor, schrijft Bob van Huet in het Parool. Maar liefst 14.000 wetenschappers uit 150 landen zijn betrokken bij de nieuwe studie naar het klimaat. Ecoloog Jasper Eikelboom van Wageningen University & Research is er een van. Hij en zijn collega’s roepen op tot sneller handelen in het wetenschappelijke tijdschrift BioScience. Eikelboom is ook een van de auteurs van het spraakmakende stuk waarin politici en overheden wordt verweten te weinig te doen om ‘overexploitatie van de aarde’ tegen te gaan en blind te varen op ‘symptoombestrijding’. De wetenschappers registreren in hun update een niet eerder vertoonde opeenstapeling van klimaatgerelateerde rampen. Denk aan de overstromingen in Zuid-Oost Azië, bosbranden in Noord- en Zuid-Amerika, de opeenvolging van orkanen en cyclonen. Deze zomer is het weer prijs: van wateroverlast in Europa tot brandende bossen in Siberië tot modderstromen in Centraal-Azië tot hitterecords in Canada en de VS. Los van al het menselijk leed becijferde verzekeraar AON dat alleen al in de eerste helft van dit jaar voor €35 mrd schade is geleden aan bezittingen. Dat is 40% hoger dan het jaargemiddelde sinds het begin van deze eeuw. Voor hun stuk in BioScience hebben de wetenschappers 31 ‘vitale indicatoren’ bekeken die bij wijze van spreken de temperatuur van de planeet bepalen. Dat ging over broeikasgassen, de dikte van het ijs op de polen, het smelten van gletsjers, ontbossing in het Amazonegebied, opwarming van de oceanen en zo meer. Van de 31 indicatoren zijn er 18 momenteel niet goed of breken negatieve records. Heel zorgwekkend: delen van het Amazonewoud stoten nu CO2 uit in plaats van het te absorberen. (bron: Parool)

©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 30 juli 2021, week 30: AEX 754,31; Bel 20 4.200,47; CAC40 6.612,76; DAX 15.544,39; FTSE 100 7.032,30; SMI 12.116,82; RTS (Rusland) 1.625,76; SXXP (Stoxx Europe) 461,74; DJIA 34.935,47; NY-Nasdaq 100 14.059,90; Nikkei 27.283,59; Hang Seng 25.935,58; All Ords 7.664,20; SSEC 3.397,36; €/$1.1869; BTC/USD $41.399.90; 1 troy ounce goud $1.813,60, dat is €49.083,75 per kilo; 3 maands Euribor -0,544%; 1 weeks -0,564%; 1 mnds -0,556%; 10 jaar Duitse Staat -0,461%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,394%; 10 jarig Nederlandse Staat -,33%; 10 jaar Belgische Staat -0,122%;10 jaar Franse Staat -0,105%; 10 jaar Japan 0,0148%; 10 jaar Spanje 0,267%; 10 jaar VK 0,564%; Italië 0,622%; 10 jaar VS 1,2324%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,769.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden vrijwel onveranderd, behalve de Hang Seng (HongKong) die 5% in waarde daalde, terwijl de rente maar blijft stijgen als gevolg van het monetaire beleid. De euro herstelde tegen de dollar. De bitcoin noteert 14% hoger ten opzichte van een week eerder. Oplopende begrotingstekorten, stijgende staatsschulden en onzekere verwachtingen voor het aantal faillissementen, de financieel/economische gevolgen van de lockdown als gevolg van de corona-pandemie bepalen nog altijd de sfeer, de centrale banken spreken geruststellende woorden, dankzij een stabiele inflatie (waar ik vraagtekens bij zet), maar wel met een ongeruste ondertoon. Brussel kondigde het verduurzamingsproject aan met een gigantisch investeringsbudget in de komende decennia, hetgeen zeker zal leiden tot een rentestijging en een fors toenemende inflatie. De 3e coronagolf is in ons land in korte tijd gedaald als gevolg van het sluiten van de brandhaarden. Op zaterdag 31 juli werden 2.983 besmettingen gemeld. Er dreigt ook nog een vierde golf in het najaar/winter. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen daalden de tarieven: Zwitserland -0,159%; Duitsland 0,018%; Nederland 0,107%; Japan 0,6344%; Frankrijk 0,684%; VK 0,991%; Spanje 1,173%; Italië 1,631%; Canada 1,7352%; VS 1,8845%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,744%; Nederland -0,72%; Frankrijk -0,688%; België -0,638%; Zwitserland -0,63%; Denemarken -0,588%; Spanje -0,399%; Japan -0,1259%; Italië -0,048%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.