UPDATE 30032019/472 De week van de extreme rentedalingen

Grootse doorbraak bereikt: een kunstmatig blad, oneindige schone energie 

The Times brengt spectaculair nieuws voor het oplossen van de CO2-problematiek. Planten kunnen iets wat de wereld zou kunnen redden: energie halen uit CO2, zonlicht en water. Het zou twee problemen in een keer oplossen: zonne-energie en de afname van CO2 in de atmosfeer. Een team van Europese onderzoekers onthulde deze week aanzienlijke vooruitgang. Ze hebben gemaakt wat lijkt op een goedkope, robuuste techniek die zonlicht, water en koolstofdioxide combineert om zuurstof te creëren en een chemische stof die kan worden gebruikt om biobrandstof te produceren. Het proces bootst fotosynthese na, waarin groene planten kooldioxide en water uit de lucht absorberen. Met behulp van energie uit de zon transformeren planten deze moleculen in suikers. Stel je een wereld voor waarin brandstoffen afkomstig zijn van dezelfde koolstofdioxide die we produceren als ze worden verbrand”, zei Victor Mougel van het Zwitserse federale instituut voor technologie, die de studie leidde. “Potentieel kunnen we de uitstoot van koolstofdioxide stoppen en de gevolgen van klimaatverandering tegengaan.” De techniek, uiteengezet in de ‘Proceedings van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten’, gebruikt zonlicht, geoogst door goedkope zonnecellen, om een ​​elektrische stroom te produceren. Die stroomt door negatieve en positieve elektroden, gemaakt van koper. Aan de negatieve kant wordt CO2 gesplitst en vormt het koolwaterstoffen – nuttige vormen van koolstof – terwijl aan de positieve kant water wordt geoxideerd om zuurstof te produceren. Terwijl een plant suikers en zuurstof produceert, produceert het synthetische “blad” zuurstof en ethyleen, een stof waar veel vraag naar is in de industrie. Ethyleen kan worden gebruikt om biobrandstoffen te produceren en wordt ook gebruikt in de farmaceutische en kunststofindustrie. De meeste planten zetten 1% of minder van de zonne-energie die ze ontvangen in bruikbare energierijke verbindingen. De kunstplant is twee keer zo efficiënt, aldus dr. Mougel. (Bron: welingelichtekringen.nl)

Klimaatperikelen

Wist U dat als een huishouden invulling geeft aan de energietransitie door gas te gaan vervangen door een ander product en gestopt wordt met de afname van gas: netwerkbeheerder Stedin voor het afsluiten van de gaskraan €771,20 in rekening brengt.

Er zijn twijfels over de rekenmodellen die zijn en nog steeds worden gebruikt voor het doorrekenen van de klimaateffecten, meldt de overheid. Zowel een aantal ministeries als het Planbureau voor de Leefomgerving laten de klimaatplannen en onderdelen daarvan, als de subsidiëring van elektrische auto’s, doorrekenen door het bedrijf Revnext, een privaat bedrijf dat exclusief beschikt over de software voor de rekenmodellen, waarover ze aan opdrachtgevers geen informatie verschaffen. Die software is ook niet wetenschappelijk gevalideerd. Daarom de resultaten van de doorrekeningen van dit bedrijf bij lange niet in de buurt kwamen van de geschetste ontwikkelingen, wat het Rijk financieel schade heeft geleden, heeft de overheid zelf het initiatief te nemen in het ontwikkelen van software die klimaatplannen kunnen doorrekenen. Wel heel triest dat te moeten vaststellen. Want hoe realistisch betrouwbaar zijn de doorrekeningen van het PBL? Moeten die nu niet in de prullemand, als duidelijk wordt dat het PBL niet de deskundigheid in huis heeft de doorrekeningen van derden te beoordelen?

Trump en de bouw van de Muur aan de Mexicaanse muur

Nu Tramp de noodtoestand heeft uitgeroepen kan hij het Amerikaanse ministerie van Defensie geld uit andere potten te halen voor zijn ‘hek aan de Mexicaanse grens’. Defensie heeft een miljard dollar (€880 mln) gereserveerd voor de aanleg van ruim 90 kilometer aan hekken, wegen en verlichting aan de grens van de Verenigde Staten en Mexico. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Congres afgelopen week een lijst met bouwprojecten voor $12,8 mrd €(11,3 mrd) waarvoor fondsen konden worden uitgetrokken voor projecten langs de Mexicaanse grens. De minister van Defensie Patrick Shanahan heeft het geniekorps van het Amerikaanse leger toestemming gegeven te beginnen met het project voor de aanleg van het ruim 90 kilometer lange, zes meter hoge grenshek in de gebieden bij Yuma en El Paso.

Vertraging economische groei VS vertraagt

De economische groei in de Verenigde Staten is in het vierde kwartaal van 2018 minder sterk gestegen in vergelijking met een jaar eerder. De grootste economie ter wereld ging op jaarbasis met 2,2% vooruit. In het derde kwartaal was nog sprake van een groei van 3,4% op jaarbasis. Bij een eerdere raming werd voor het slotkwartaal van 2018 nog een groei van 2,6% gemeld.

Topadviseur van het Witte Huis Larry Kudlow wil dat de Federal Reserve zijn rentetarieven gaat verlagen. Dat heeft de vertrouweling van president Donald Trump gezegd tegen de nieuwszender CNBC. Hij voegde eraan toe dat Trump en hij ook graag zouden zien dat de Amerikaanse koepel van centrale banken stopt met het verkleinen van zijn balans. De opmerkingen komen ruim een week nadat de FED besloot om de rente in de Verenigde Staten dit jaar niet verder te verhogen. Daarmee leken Trump en de zijnen eindelijk hun zin te hebben gekregen. De president uitte eerder nog herhaaldelijk forse kritiek op het alsmaar opkrikken van de rente, omdat dit volgens hem slecht zou zijn voor de economie. Nu blijkt dat het Witte Huis er nog een schepje bovenop doet in zijn retoriek over het monetaire beleid. Kudlow benadrukte dat zijn woorden niet moeten worden opgevat als een aanval op de onafhankelijkheid van de FED. ,,We weten allemaal dat de FED onafhankelijk is”, zei hij. Volgens Kudlow gaat het puur om een analyse van de economische situatie in de wereld op dit moment. Hij herhaalde verder dat Trump geen plannen heeft om Jerome Powell te vervangen als voorzitter van de FED. [zolang Powell de instructies van het Witte Huis uitvoert, mag hij op zijn ztel blijven zitten]

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!

Speciaal aanklager Robert Mueller heeft geen aanwijzingen gevonden dat de Amerikaanse president Donald Trump of diens medewerkers samenwerkten met Rusland. De Amerikaanse minister van Justitie, William Barr, heeft een samenvatting (pdf) van vier pagina’s van het onderzoek naar vermeende Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 overhandigd aan het Congres. Er zijn geen bewijzen dat Trump of zijn campagneteam “samenzwoeren of coördineerden” met Rusland, hoewel de Russische regering wel verschillende pogingen deed hen daartoe te overreden, concludeert het onderzoek, dat bijna twee jaar duurde. Over de tweede grote vraag rond de Amerikaanse president, of hij een misdrijf heeft begaan door te proberen het Ruslandonderzoek te belemmeren, doet Mueller in zijn rapport bewust geen uitspraken. De speciaal aanklager heeft die mogelijkheid uitvoerig onderzocht, maar besloot geen “traditioneel aanklagersoordeel” te vellen. Mueller schrijft dat “hoewel dit rapport niet concludeert dat de president een misdrijf heeft begaan, pleit het hem ook niet vrij”. “Het is een schande dat het land dit mee moest maken”, heeft Trump in een eerste reactie laten weten. Een woordvoerder van het Witte Huis noemde de uitkomst van het Ruslandonderzoek “een totale en volledige vrijpleit van de president van de Verenigde Staten”. Trump zelf sloot zich in een tweet aan bij de woorden van zijn woordvoerder: “Geen samenzwering, geen obstructie en totale vrijpleiting.” Vicepresident Mike Pence stelde dat de uitkomsten van het rapport door alle Amerikanen geaccepteerd moeten worden. “De speciaal aanklager heeft geconcludeerd wat president Trump al die tijd al heeft gezegd: dat er geen enkele sprake was van samenwerking”, aldus Pence in een verklaring. De Democraten willen echter het hele rapport zien, om te kunnen beoordelen of de vier A4’tjes van de minister van Justitie wel het complete verhaal weergeven. De aanklager Robert Mueller laat het aan de Republikeinse minister van Justitie William Barr, door Trump persoonlijk benoemd tot opvolger van Jeff Sessions, die op 7 november 2018 zijn ontslag had aangeboden. Barr is publiekelijk al eerder kritisch geweest over het onderzoek van de Speciale Aanklager. In 2017 laakte hij dat Mueller aanklagers aandeed, die Democratische politici hadden bijgestaan, omdat Mueller’s team volgens hem evenwichtiger zou moeten zijn. Verder karakteriseerde hij het onderzoek naar de ‘belemmering van de rechtsgang’ als “stompzinnig”, en dat het ging lijken op een politieke operatie, die er uitsluitend op gericht was om de president omver te werpen. In juni 2018 stuurde Barr, in zijn functie van ‘layer’ ongevraagd een memo van 20 pagina’s aan onderminister van Justitie, Rod Rosenstein, stellend dat “de benadering door de Speciale Aanklager van potentiële ‘belemmering van de rechtsgang’ door Trump “volstrekt onjuist” was” en dat hij op basis van kennis van zaken kon oordelen dat gewraakte handelingen binnen de presidentiële bevoegdheid vielen. De dag nadat het bestaan van het memo bekend werd, verklaarde Rosenstein “onze beslissingen berusten op kennis van de actuele feiten van de zaak, waarvan Mr. Barr geen kennis heeft.” In een brief van 14 januari 2019 aan Senator Lindsey Graham onthulde Barr dat hij de memo had gestuurd en had besproken met diverse juristen van het ‘’Witte Huis’’ en advocaten van Trump. De benoeming van Barr tot minister van Justitie werd op 14 februari 2019 bevestigd door de Senaat. Hij werd dezelfde dag beëdigd. Er kunnen twijfels ontstaan over de onpartijdigheid van deze minister in dit dossier. De Democratische afgevaardigde Jerry Nadler, voorzitter van de justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden reageerde op de pdf “Maar speciaal aanklager Mueller spreekt de president duidelijk niet expliciet vrij. Wij moeten van minister Barr horen hoe hij zijn beslissingen heeft genomen en al het onderliggende bewijs bekijken, zodat het Amerikaanse volk alle feiten krijgt te horen”. Barr zal worden opgeroepen om over het Ruslandonderzoek te komen getuigen in het Huis, aldus Nadler. Hij vindt dat de samenvatting van de minister “zeer zorgwekkende discrepanties” bevat. Mocht het Witte Huis besluiten bezwaar aan te tekenen tegen openbaarmaking van delen van het eindrapport, dan kan er een juridische strijd volgen die uiteindelijk moet worden beslist door het Hooggerechtshof. Barr schreef in zijn brief dat hij met Mueller zal overleggen om te bepalen welke delen van het Ruslandonderzoek openbaar kunnen worden gemaakt. De conclusies van Mueller betekenen niet het einde van de juridische problemen van de Amerikaanse president. Ondanks dat Trump triomfantelijk reageerde op het Ruslandonderzoek is dit dossier nog niet gesloten. Hij kiest voor de aanval. Hij heeft uitgehaald naar zijn politieke tegenstanders, die volgens hem achter het onderzoek van de Speciaal aanklager Mueller zitten. Hij had het over mensen die “kwaadaardige” en “verraderlijke” dingen hebben gedaan. Namen noemde hij niet. “Maar we houden ze goed in de gaten. Dat doe ik al een hele tijd.” Trump herhaalde nog eens dat Mueller na zijn Rusland-onderzoek hem van alle blaam heeft gezuiverd. De aanklager pleitte hem overigens niet nadrukkelijk vrij van het belemmeren van de rechtsgang. De Democraten in het Huis hebben een groot aantal eigen onderzoeken gelanceerd of aangekondigd, zowel naar de persoon Trump als het functioneren van zijn regering. Ook zijn verschillende zaken, die boven water zijn gekomen in de loop van het Ruslandonderzoek, overgenomen door andere aanklagers. In New York wordt bijvoorbeeld het zakenimperium van Trump onderzocht, net als zijn betrokkenheid bij zwijggeldbetalingen aan twee vrouwen die beweren een affaire met hem te hebben gehad. Trump’s oud-advocaat, Michael Cohen, is daar al voor veroordeeld. Het Ruslandonderzoek duurde 22 maanden en kostte ongeveer $25 mln (€22 mln). Mueller vervolgde of sloot schikkingen met 37 individuen en drie (Russische) bedrijven. Verschillende van die zaken zijn nog onder de rechter.

Rusland wil nu dat de Verenigde Staten een officiële verklaring afgeven dat er geen samenwerking was tussen Rusland en het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump in aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2016. Senator Konstantin Kosachev, de voorzitter van de landelijke commissie van Buitenlandse Zaken, gaf een verklaring af naar aanleiding van het eindrapport van Robert Mueller. De speciaal aanklager constateer in zijn rapport dat er geen bewijs is gevonden van samenwerking tussen de Russen en het team van Trump. “Het rapport Mueller heeft iets bewezen wat wij vanaf het begin af aan al hebben geroepen”, stelt Kosachev tegen The Moscow Times. “Namelijk dat het lastig is een zwarte kat te vinden in een donkere kamer, vooral als er geen zwarte kat is.” Rusland ergert zich er echter aan dat er nog steeds beschuldigingen liggen aan het adres van Moskou en vraagt daarom nu om een officiële verklaring van Washington. Mueller mag dan geen bewijzen hebben gevonden van samenwerking tussen Moskou en Trump, de Amerikaanse veiligheidsdiensten concludeerden eerder al collectief dat Russische hackers zich wel degelijk hebben gemengd in de verkiezingen. In het rapport constateert Mueller ook dat de Russen diverse pogingen ondernamen om medewerkers van het team-Trump te overreden tot samenwerking. Wat ik al verwachtte is ook gebeurt en dat is dat minister van Justitie William Barr het rapport van speciaal aanklager Mueller niet naar het Congres zal sturen. Er is iets vreemds aan de hand met het rapport van Mueller. De speciaal aanklager heeft afstand gedaan van zijn recht de President aan te klagen voor verstoring van de rechtsgang, een juridisch feit waarvan Mueller Trump nadrukkelijk niet vrijpleit. Nee, hij laat dat over aan de minister van Justitie William Barr, die in februari zijn voorganger Jeff Sessions, die in november, om duistere redenen moest opstappen, opvolgde. Er dringt zich een scenario op waarin Trump een uitvlucht moest bedenken om aan een aanklacht te ontkomen. Hij bedacht een list, helemaal niet vreemd voor een president die in grote problemen zit. Mueller zou zich moeten onthouden een aanklacht tegen Trump in te dienen, nee hij zou dat moeten overdragen aan de minister van Justitie. Maar Jeff Sessions wilde daar niet aan meewerken. Dus moest er een andere Republikeinse minister van Justitie worden die wel wilde meewerken aan het misleidende scenario van Trump. In dit geval zouden de Democraten wel degelijk feiten boven tafel willen hebben. Als er iemand, in deze fase, al gaat praten is Trump de lul.

Na drie jaar van leugens, verdraaiingen en laster, is de Rusland-hoax eindelijk dood. De samenspanningswaanzin is over.” Een luid gejuich gaat op. Trump is ontketend tijdens zijn eerste campagnebijeenkomst sinds hij, naar eigen zeggen, helemaal is vrijgepleit in het Mueller-onderzoek. Deze toespraak voor een uitgelaten menigte in een stadion in Grand Rapids, het ’Hollandse’ deel van Michigan, is een overwinningsfeest voor de president. Hij voelt zich eindelijk in het gelijk gesteld. Het is meteen ook het moment van vergelding na 22 maanden van opgebouwde frustratie. „De Democraten moeten beslissen of ze door willen gaan met het bedonderen van het publiek met die belachelijke bullshit, met meer politieke onderzoeken, of dat ze hun excuses aan het Amerikaanse volk gaan aanbieden.” Trump’s communicatiedirecteur Tim Murtaugh grinnikt bij de on-presidentiële ’bullshit’. Hij is tevreden. „Fantastische speech.” Met tastbare woede spreekt Trump over „corrupte” en „extremistische” Democraten en een „walgelijke zweem van corruptie” die volgens hem boven het Mueller-onderzoek hing. „Deze heksenjacht was er omdat de mensen die de verkiezingen verloren, illegaal macht terug wilden grijpen door onschuldige Amerikanen erbij te lappen.” Trump maakt in zijn toespraak van zijn strijd ook de strijd van de supporters. Hij verandert het Mueller-rapport in zijn wapen voor de verkiezingen van volgend jaar. Het publiek reageert uitzinnig. Dat het Mueller-rapport nog niet openbaar is, en alleen nog de conclusies van Trump’s eigen minister van Justitie openbaar zijn, maakt niet uit. De onduidelijkheid over Trump’s mogelijke belemmering van de rechtsgang is hier ook een detail. „Het is goed als het hele Mueller-rapport vrijkomt”, zegt Anthony Tingle. Hij is een veteraan en dit is zijn eerste Trump-rally. „Dan zien de Democraten straks ook wat hun kant allemaal gedaan heeft aan foute dingen. Dan draaien die linkse mensen misschien eindelijk bij.” Afwachten wanneer Trump tegen de lamp loopt en zijn hele illusionaire imperium instort.

Trump en Netanyahu tekenen verklaring over annexatie van de Golanhoogte

De Verenigde Staten beschouwen de Golanhoogten voortaan officieel als Israëlisch grondgebied. President Trump en premier Netanyahu hebben daarover in Washington een verklaring ondertekend. Israël veroverde de Golanhoogten in 1967 op Syrië en verklaarde ze in 1981 tot Israëlisch grondgebied. Voor de VN en de internationale gemeenschap is de status altijd ‘bezet gebied’ gebleven. Trump liet al eerder doorschemeren dat hij van die lijn wil afwijken. Netanyahu is daar blij mee, maar onder meer de Arabische Liga en landen als Frankrijk, Syrië en Turkije reageren afwijzend. Ook Nederland is kritisch.

Poetin steunt Maduro

In de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn afgelopen weekend twee Russische militaire vliegtuigen geland. Aan boord van de vliegtuigen zouden zo’n honderd Russische militairen en materieel zijn geweest. Volgens een Venezolaanse journalist gaat het om een Antonov-124 en een kleiner toestel. De Antonov zou via Syrië zijn gevlogen, waar de Russen ook bases hebben. Rusland en Venezuela werken militair al samen en hebben in het verleden ook gezamenlijke oefeningen gehouden. Een Venezolaanse ambtenaar heeft tegen het Amerikaanse persbureau AP gezegd dat de militairen in Venezuela zijn voor onderhoud van apparatuur, het trainen van troepen en strategische besprekingen. In december landden twee Russische gevechtsvliegtuigen in Venezuela. Dat werd toen gezien als teken van steun voor president Maduro. Rusland is een van de belangrijkste geldschieters en steunpilaren van de regering van Maduro. Moskou heeft miljarden geïnvesteerd in met name de olie-industrie in Venezuela. Maduro is in een machtsstrijd verwikkeld met zelfverklaard interim-president Guaidó. Die laatste heeft de steun van de VS en veel westerse landen. De VS wil dat Maduro vertrekt en president Trump laat daarbij naar eigen zeggen alle opties open, ook militaire interventie sluit hij niet uit. De VS reageerde direct, niet geheel onverwachts, ondanks dat het maar gaat om 100 militairen, maar je weet het nooit wat de Russen hier voor ogen hebben. Bescherming van hun financieel/economische belangen, kan ik me voorstellen. De Amerikaanse minister Pompeo heeft zijn Russische ambtgenoot Lavrov te verstaan gegeven dat hij niet lijdzaam zal toekijken terwijl Moskou troepen stuurt om de Venezolaanse president Maduro te ondersteunen. Gisteren landden in Caracas twee Russische toestellen met materieel en zo’n 100 militairen. Lavrov zou hebben geantwoord dat de VS een staatsgreep wil plegen door Juan Guaidó te steunen, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president. President Trump probeert met sancties tegen de Venezolaanse olie-industrie de belangrijkste inkomstenbron van Maduro af te knijpen. De Amerikanen blijven dreigen met militair ingrijpen als de Russen niet uit Venezuela vertrekken.

De Zwarte Lente in de winkelgebieden

2019 is inktzwart begonnen voor een paar grote namen in de winkelstraten. Intertoys viel om, en moet flink afslanken om door te kunnen gaan. Ook CoolCat sloeg over de kop, net als schoenenmerk Frede de la Bretoniere. En daar is deze week bijgekomen de discount-keten Op = op Voordeelshop. De modebedrijven hadden last van een zomer die maar duurde en een winter die maar niet wilde beginnen – door het weer bleven sommige collecties eindeloos in de winkel hangen. Maar de faillissementen hebben ook met elkaar gemeen dat de winkels „onvoldoende in de gaten hebben hoe hun markt verandert”, zegt retaildeskundige Paul Moers. „Heel veel ketens hebben geen plan. En in het geval van Op = op Voordeelshop, waar aanbiedingen eerder regel dan uitzondering zijn, en waar je moet opboksen tegen Etos en Kruidvat, heb je zo’n plan echt wel nodig.” Het faillissement van Intertoys was kort, en hevig omdat mensen hun cadeaubonnen nog wilden inwisselen en op tilt sloegen toen het systeem waarmee dat moest gebeuren haperde. Maar uiteindelijk kwam er redding uit Portugal, van een investeerder die droomt van kinderfeestjes in de winkel en van 3D-printers die ter plekke poppen produceren. Toch gaan er tal van winkels dicht: de nieuwe eigenaar GreenSwan gaat verder met een afgeslankte Intertoys-olifant. En zo kan het gebeuren dat de winkelstraat in Soest helemaal geen speelgoedwinkels meer heeft. CoolCat zit op dit moment nog midden in het faillissement. Het levenswerk van Roland Kahn, die zichzelf ooit als redder van V&D zag, viel nog maar een week geleden om. Kahn blijft zitten met de scherven van het bedrijf dat hij aan zijn zoons had willen overdragen. Maar de competitie heeft hij nog niet verloren. Kahn heeft veel geld in stenen zitten, zo is hij mede-eigenaar van De Bijenkorf in Amsterdam. Ook bezit hij America Today, lingerieketen Sapph, het afgeslankte MS Mode en de webshop V&D. Voor de Bretoniere Groep, het bedrijf achter schoenenmerk Fred de la Bretoniere en Shabbies Amsterdam, verliep het faillissement nog het minst hobbelig. Op 10 maart werd het bankroet aangekondigd, nog geen twee weken later was daar de doorstart onder de vleugels van RNF. Dat bedrijf ruimde in 2017 de brokstukken op van Mexx, de modeketen die toen failliet ging. (bron: DFT)

Brexit & May

Theresa May weet dat ze, op dit moment, geen meerderheid krijgt voor haar Brexit-deal met de EU. Toch probeert ze nog altijd om het akkoord dat zij met de EU sloot door het parlement te loodsen. Het is gewoon de beste oplossing, zei ze deze week opnieuw tegen het parlement. Ook nadat er maandag in Brussel een persbericht werd uitgebracht waarin in vetgedrukte letters staat dat het ‘steeds waarschijnlijker’ wordt dat het Verenigd Koninkrijk op 12 april de EU verlaat zonder akkoord, zette May koppig door. Nieuwe woorden kan ze al lang niet meer vinden, dus blijft ze herhalen wat ze al eerder zei: dat ze ‘de Brexit tot een goed einde wil brengen, uit respect voor de democratie’.
Het is zeer de vraag of die woorden deze week plots wel het effect zullen hebben dat de premier voor ogen heeft. Al enige dagen gonst het van de geruchten dat May zou aftreden. Het zou de enige voorwaarde zijn waaronder ze genoeg leden van het Lagerhuis zo ver kan krijgen haar akkoord te steunen over hoe het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat. Maar of May dan direct aftreedt als premier wordt betwijfeld. Ze zal dan wel bekendmaken dat ze gaat aftreden, maar nu nog niet. Ze zal onder alle omstandigheden willen voorkomen dat iemand anders dan zij met de EU gaat onderhandelen. May stelde begin deze week dat “zoals de zaken er nu voor staan, er nog altijd niet voldoende steun is voor het akkoord”, zei May. Ze heeft ze nog niet aangekondigd op welk tijdstip zij voor een derde keer haar Brexit-deal in stemming zal brengen. Intussen is het parlement het goed zat. Dat heeft het akkoord van May, dat al twee keer genadeloos is weggestemd, allang gedag gezegd. In plaats van een derde stemming over weer dat akkoord wil het Lagerhuis liever onderzoeken welke opties er wel op een meerderheid kunnen rekenen.
Met 329 stemmen voor en 302 stemmen tegen keurde het Lagerhuis een amendement van drie parlementariërs goed om een soort parlementaire peiling te houden. Via een serie van zogenaamde ‘indicatieve stemmen’ over allerlei brexit-opties, wil het parlement onderzoeken voor welke richting een meerderheid te porren is. Theresa May vindt dat een slecht idee. “We hebben zoiets al eens eerder geprobeerd. Toen veroorzaakte het tegenstrijdige uitkomsten of geen enkele uitkomst. Bovendien zou het tot een uitkomst kunnen leiden die voor de EU niet onderhandelbaar is”, zei ze. Ze maakte ruimte in de agenda voor het initiatief, maar committeert zich niet aan de uitkomst. Wel nam de premier de tijd om uitgebreid uit te leggen dat alle andere mogelijkheden, behalve haar akkoord, inhouden dat het Verenigd Koninkrijk in mei zal moeten meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. “De kern blijft: als het parlement het akkoord deze week niet steunt en het de Europese Unie ook niet zonder deal wil verlaten, dan moet het Verenigd Koninkrijk meedoen met Europese verkiezingen.” Terwijl Londen over de opties debatteerde, liet Brussel weten dat de Europese Commissie klaar is met de voorbereidingen voor een no-deal. “Dit scenario zal ontwrichting betekenen voor bedrijven en burgers”, schreef Brussel in het persbericht. Zo worden er vertragingen verwacht bij havens en vliegvelden. Voor verontruste burgers heeft de EU een gratis telefoonnummer geopend, open voor alle vragen: 0080067891011

Er liggen zes opties op tafel, waarover het Lagerhuis kan oordelen. De eerste optie is een ‘nieuw referendum’. Dat heeft May nog niet afgewezen. Verwacht wordt dat een meerderheid van de Torries niet voor zal stemmen, ondanks dat het verzet onder vooral jongeren toeneemt dat het VK de EU gaat verlaten. Kans van slagen: *** en ook van mij ***. De tweede optie is ‘in de EU blijven’. Juridisch is die mogelijkheid er nog steeds, maar daar lijkt geen parlementaire meerderheid voor te zijn, ondanks een petitie daartoe die 5 miljoen ondertekenaars kreeg. Kans: **, van mij **½. De derde optie is het ‘Noorwegen-model’. Geen lid meer van de EU, wel van de interne markt, maar dan moeten de Britten de regels die Brussel oplegt wel opvolgen zonder dat je nog enige inspraak hebt in de besluitvorming. Dat zou een zachte Brexit kunnen zijn met een vrij verkeer van goederen en personen. Niet geheel kansloos. Kans: ***, van mij ***½. De vierde optie is ‘een douane-unie met de EU’. Daar is Labour een groot voorstander van. Voordeel is dat er geen handelsbarrieres ontstaan met de EU-landen en dat de grens met Noord-Ierland kan openblijven. Een groot nadeel is dat de Britten geen handelsverdragen met landen van buiten de EU kunnen sluiten zonder toestemming van Brussel. De afhankelijkheid van de EU blijft als een zwaard van Damocles om de nek hangen. Kans: ***½, van mij **½. Naast het Noorwegen-model is er ook het Canada-model, een vorm van een harde Brexit. Het VK maakt dan nauwelijks afspraken met de EU anders dan een vrijhandelsakkoord. De Britten zijn dan weer vrij man en kunnen weer handelsverdragen sluiten met landen in de hele wereld, wat ze graag willen. Ze zijn los van de beknelling van Brussel, alleen biedt deze optie geen directe oplossing voor de Noord-Ierse grens. Deze optie krijgt van mij de grootste kans. Kans: **, van mij ****. De zesde optie is de ‘no-deal’. Verre van ideaal met aan beide zijden van de Noordzee grote chaos en zware verliezen. Als één van de vijf andere opties geen meerderheid haalt dan wel May het blokkeert resteert deze harde-Brexit. Ongewenst met een kans van slagen van *, maar van mij toch een **½. May is een stijfkop, die haar verlies nooit zal accepteren. (bron: Trouw). Theresa May wil blijven proberen met “constructieve gesprekken” met

parlementariërs blijven proberen een meerderheid voor haar deal te behalen, desnoods met chantage en omkoping van parlementariërs. Woensdagavond werden acht amendementen in het Lagerhuis in stemming gebracht. Geen van de acht haalde een meerderheid. Optie 1 en optie 4 krijgen komende maandag een herkansing. Verder is het altijd mogelijk dat May voor de derde keer haar Brexit-deal aan het Lagerhuis gaat voorleggen. De media brengen opnieuw breedgedragen de uitspraak dat ‘May aftreedt als haae Brexit-deal toch nog wordt aangenomen’. Dat is pure misleiding want dat heeft May helemaal niet toegezegd in het Lagerhuis. Ze heeft woordelijk gezegd “Ik ben bereid om deze baan eerder te verlaten dan ik van plan was, om daarmee het land en onze partij te dienen.” Eerst even terugkijken over wat May over haar terugtreden heeft gezegd “De Britse premier Theresa May heeft de parlementariërs van haar Conservatieve partij in een toespraak gezegd dat ze na haar huidige ambtsperiode geen leider van de partij meer wil zijn. Ze leidt naar eigen zeggen „de partij niet meer de volgende verkiezingen in.” Er mogen volgens haar echter geen vervroegde verkiezingen komen. De volgende parlementsverkiezingen staan in mei 2022 op de agenda.” Dus wat ze heeft gezegd is ‘dat ze voor mei 2022 terug zal treden’. Dat is nog bijna 40 maanden weg. Wat ze doet is niet anders dan misleiding van de Britse parlementariërs, het Britse volk en de media. May geeft haar Brexit-deal nooit uit handen. In dat opzicht is ze net zo stijfkoppig als Trump. Wat die twee politieke leiders in hun kop hebben hebben ze niet in hun kont = Als zij/hij eenmaal een standpunt heeft is zij/hij daar niet meer vanaf te brengen. Maar het volk zit er wel mee opgescheept: de Amerikanen met de Muur en de Britten met een Brexit-deal die ze niet willen.

De Britse premier heeft haar strategie op de laatste uren voor de expiratiedatum en tijd (29 maart 2019 om 23:00 uur GMT) omgegooid. Mogelijk door de weigering van de ‘speaker’ van het Lagerhuis John Bercow, hetzelfde voorstel nogmaals voor te leggen aan het Lagerhuis. Mogelijk ook door de wetenschap dat een stemming wederom geen meerderheid voor May zou opleveren voor haar Brexit-deal. Een andere optie is dat May een list heeft bedacht om haar Brexit-deal alsnog goedgekeurd te krijgen als ze het voorstel in tweeën knipt. Het akkoord dat May sloot met de EU bestaat uit twee delen: de wettelijk bindende terugtrekkingsovereenkomst, waarin de scheiding wordt geregeld en de niet-bindende politieke verklaring waarin de intenties voor de toekomstige relatie staan. In EU-wetgeving staat dat de terugtrekkingsovereenkomst uiterlijk 29 maart 2019 moet worden goedgekeurd, en dus stemt het parlement alleen daarover. May hoopt zo Labour-parlementariërs over te halen voor te stemmen, omdat veel van hen meer moeite hebben met de politieke verklaring over de toekomstige relatie, dan met de terugtrekkingsovereenkomst. Welke afspraken staan in het Uittredingsakkoord: de Britten betalen €40 mrd voor de uittreding, de rechten van EU-burgers in Groot-Brittanië en in de EU na de scheidingen dan ook nog hoe het verder moet met de back-stop. Als het nu voorgelegde voorstel 29 maart niet wordt goedgekeurd is de uittredingsdatum gepasseerd. Dan krijgen de Britten nog tot 12 april de tijd om te zeggen wat ze wel willen. Als daar geen overstemming over komt is de nieuwe deadline voor een hard-brexit over 13 dagen. Maar zover is het nog niet want maandag komen opnieuw 2 amendementen in het Lagerhuis in stemming: een nieuw referendum en een douaneunie met de EU. Wat betreft dat laatste zou ik het zogenaamde Canada-model prefereren. De kaarten voor De Britse premier zijn vrijdagmiddag geschud. Voor de derde keer is haar Brexit-voorstel weggestemd in het Lagerhuis met 286 stemmen voor en 344 tegen. Ze lijkt vooralsnog gewoon aan te blijven. De uitkomst van de stemming betekent dat de Britten de EU voor 12 april moeten laten weten hoe ze verder willen. Londen kan bijvoorbeeld vragen om langer Brexituitstel, of kiezen voor een vertrek zonder deal. Als het Lagerhuis het terugtrekkingsakkoord wel had goedgekeurd, had het Verenigd Koninkrijk tot 22 mei in de EU mogen blijven om een ordelijke Brexit te regelen. Premier Rutte laat in een reactie over de Brexit-stemming weten: „Ik betreur deze uitslag. Je kunt niet in dit cirkeltje blijven ronddraaien.” De president noemt een ’no deal’ nog zeer reëel. „Blijf je voorbereiden.” [‘de President’ is Donald Tusk]

Ik ben erg teleurgesteld dat Theresa May, de vrouw met een plaat voor haar kop, die zo groot is dat ze de schade niet meer kan overzien die ze met haar Brexit-deal heeft aangericht, nog niet heeft aangekondigd direct terug te treden. Ze moet accepteren dat ze geen politiek draagvlak meer heeft. Dat haar tijd voorbij is. Ik heb al eerder geschreven dat het bestuur van de Conservatieve Partij al veel eerder in had moeten grijpen en May tot de orde had moeten roepen, desnoods haar had moeten dwingen haar ontslagbrief te schrijven. Nu verkeert de partij in een situatie dat ze bij de volgende verkiezingen keihard door de kiezers worden afgestraft. Wat zal dat dan voor gevolgen hebben voor het politieke speelveld in Londen? Labour, de tweede grote partij heeft ook de wijsheid niet in pacht. De toekomst voor de Britten ziet er troosteloos uit. Er liggen nu nog drie optie’s op tafel, als de stijfkoppige May tenminste aftreedt. Ik hou er namelijk nog steeds rekening mee dat ze haar Brexit-deal ook nog een vierde of misschien wel een vijfde keer in stemming gaat brengen in het Lagerhuis, als de speaker niet weer dwars gaat liggen. Een harde Brexit, die chaos gaat veroorzaken, maar waarmee de Britten wel €40 mrd op zak houden om de tegenvallers op te vangen. Er zijn ook meevallers: de FTSE houdt goed stand onder de dreiging van een no-deal en de economische groei is wat positiever dan in de rest van Europa. Niet dankzij maar ondanks Theresa May. Dan een referendum over wel of geen afscheiding van Europa. Ook is er nog de mogelijkheid wel uit te treden en dan een douane-unie dan wel een vrijhandelsverdrag met de EU af te sluiten, waarbij een vrijhandelsverdrag de Engelsen de grootste vrijheid geeft. Op 10 april is er nieuw EU-beraad in Brussel of een no-deal nog kan worden voorkomen. Dat Rutte nu waarschuwt voor de gevolgen van een harde-Brexit is hij wel wat laat. Hebben de 27 EU-regeringsleiders de Britten niet overvraagd en krijgen ze daar nu de rekening voor gepresenteerd? Een toenadering aan de eisen van de Britten zou wel erg laat komen en een complete afgang zijn voor de Europese regeringsleiders. Wordt vervolgd.

Klaas Knot en de vette jaren

De vette jaren liggen achter ons, de Nederlandse economie draait in een lagere versnelling. Dat is de boodschap van De Nederlandsche Bank (DNB) bij de presentatie van het jaarverslag. Nu het nog kan, moeten we zorgen dat ons land toekomstbestendig is. „De uitbundige groei is achter de rug, Nederland gaat nu naar een duurzamer groeitempo”, zei DNB-president Klaas Knot bij de presentatie van het jaarverslag. „Nu het goed gaat, moeten we ons afvragen hoe we de economie schok- en toekomstbestendig maken.” De lagere groei in ons land staat niet op zich, ook wereldwijd zakt de groei wat in. Knot: „Er blijft nog zo’n 3,5% groei over, maar de risico’s nemen toe.” Daarmee doelt hij op de Brexit, de handelsspanningen tussen de VS en China en de tragere Chinese groei. Veel zorgen maakt Knot zich nog niet over de lagere groei. De DNB-president verwacht niet dat Nederland en de eurozone hierdoor op korte termijn in een recessie terecht komen. Het is niet zo dat onze huidige groei heel laag is, maar meer dat de groei van 2017 en 2018 a-typisch hoog was, is de boodschap. Bovendien kan ons land wel tegen een stootje dankzij de overschot op de begroting van €11 mrd, dat is 1,5% van het bbp. Cijfers uit het verleden laten echter zien dat de overheidsfinanciën bij een economische neergang snel onderuit gaan. Sinds 1970 is dat zes keer gebeurd, waarbij in vier gevallen het begrotingssaldo met meer dan 3% daalde. Maar dat is geen reden om achterover te leunen waarschuwt de centrale bank. Sinds de eurocrisis hebben veel landen in de eurozone te weinig hervormd om een volgende recessie het hoofd te kunnen bieden. Onder meer president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi roept landen al jaren op om meer te doen, zoals het toekomstbestendiger maken van de arbeidsmarkt en pensioenen. Ook Nederland kan hier een stapje harder in lopen. Knot: „Hier is het glas halfvol en halfleeg tegelijk. Er is best wat gebeurt. De woningmarkt is hervormd, de hypotheekrenteaftrek wordt versneld teruggeschroefd. Maar we zijn nog niet klaar, de woningmarkt is nog niet stabiel.”

“De Nederlandse economie is voor een groot deel afhankelijk van de wereldeconomie. We kunnen het allang niet meer alleen. We moeten het hebben van Schiphol, de Rotterdamse haven en de dienstensector. Als die in het geding komen, ik heb al geluiden gehoord over een ‘Nexit’, dan gaan we met onze rug naar Europa staan. En dus met de rug naar onze eigen welvaart.” Maar als de Polen er niet zouden zijn, dan wordt er geen krop sla meer geoogst in ons land. De agrarische sector draait voor een deel op arbeidsmigranten, en Nederlanders gaan dat niet oppakken. We snijden onszelf in de vingers als het anti-Europa sentiment groter wordt.” Toch is dat EU-beleid vaak een gegeven. Wat kan Nederland zelf doen tegen die scepsis? “De onvrede wegnemen. De lonen moeten omhoog, flexibele contracten moeten niet langer de norm zijn. En zorg ervoor dat die miljoen mensen die nog aan de kant staan ook een baan vinden. Investeer in ze, neem ze serieus. “De overheid en werkgevers moeten stappen zetten om flink wat zaken te verbeteren. Nog steeds leven er bijna 200.000 mensen onder de armoedegrens. 600.000 mensen hebben twee maanden nodig om hun vaste lasten te kunnen betalen. Er zijn ook steeds meer mensen die voor een minimumloon moeten werken. Allemaal zaken die mensen aangrijpen om Europa ter discussie te stellen. Als het in Nederland goed geregeld is, voelen mensen minder noodzaak om zich tegen Europa te verzetten.” [wat mij erg stoort is dat onze monetaire man weet welke schade de kwantitatieve verruiming van de geldhoeveelheid de laatste jaren heeft aangericht. Het is een volstrekt mislukt project dat de kerninflatie niet naar de 2% heeft gebracht en dat momenteel geen positieve impulsen geeft aan economische groei. Het negatieve effect van de extreem lage rente heeft tot resultaat dat de waarde van ons geld versneld afneemt, met alle gevolgen vandien voor de koopkracht. Hij heeft van het hoofdkantoor in Frankfurt opdracht gekregen aan het Nederlandse volk duidelijk te maken dat dit desastreuze beleid nog decennia zal voortduren. Weg spaargeld, weg pensioenen. Moeten we daarvoor Klaas Knot bedanken?]

Klaas Knot en de pensioenen

Veel meer moet er gedaan worden aan ons pensioenstelsel. Daar is ’grote teleurstelling’ over het gebrek aan voortgang. In november klapte de onderhandelingen tussen de politiek, werkgevers en de vakbonden. Inmiddels dreigen kortingen op de pensioenen voor miljoenen deelnemers. [ik begrijp deze uitspraken van DNB wel maar het is de vraag of de verlaging van de pensioenen niet gaat gebeuren als ons pensioensysteem wordt geupdated. Daarover later meer] Ik begrijp de eisen van de vakbeweging wel”, zei DNB-bestuurder Job Swank over de mislukte onderhandelingen. „Maar de optelsom van al die eisen is heel veel. We hebben te hoge verwachtingen ten aanzien van ons pensioenstelsel. Iets als gegarandeerde koopkracht, dat kan niet met de huidige premie. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. ” [de ombouw van het huidige pensioensysteem dat is gebouwd op solidariteit naar een geïndividualiseerd pensioensysteem, wat de D66-minister Wouter Koolmees wil om jongere werknemers te vrijwaren voor de extra lasten van de oudere deelnemers en gepensioneerden, kost ca €60 mrd. En dat geld heeft de minister niet. In feite onderhandelt hij met lege handen] Voor bijna 10 miljoen pensioenen dreigen kortingen. Alleen een akkoord over een nieuw pensioenstelsel kan dat voorkomen. [maar onder welke voorwaarden zegt Klaas Knot niet] In die onderhandelingen zijn de vakbonden aan zet. Zij zullen hun eisen moeten bijstellen. Dat zegt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), in een interview met de Telegraaf „Ik denk dat de Kamerbrief van minister Koolmees een handreiking bevat. Het is nu aan de vakbeweging.” In het donderdag gepresenteerde jaarverslag meldt DNB dat er voor miljoenen mensen pensioenkortingen dreigen. „In totaal kan dit in 2020 en 2021 respectievelijk circa 2 miljoen en 7,7 miljoen deelnemers raken.” Het gaat hierbij zowel om gepensioneerden als werkenden. Knot roept kabinet, werkgevers en vakbonden op snel met een pensioenakkoord te komen: „De tekortkomingen zijn duidelijk: het pensioenstelsel past niet meer bij de arbeidsmarkt, het zet generaties tegen elkaar op in plaats van ze te verbinden, het heeft moeite met omgaan met de blijvend lage rente. Het is onze plicht om daar iets aan te doen.” [hier onderbreek ik het interview. Klaas Knop is onze President van De Nederlandsche Bank N.V. die ervoor staat de financiële en monetaire belangen van de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en de burgers te behartigen. Doet hij dat? Ja en nee. De Nederlandse Staat kan heel goedkoop geld lenen op de kapitaalmarkten, zelfs zijn beleggers bereid om voor kort geld rente toe te betalen aan de geldnemer. 30-jarig papier doet momenteel 0,593%, een schijntje van wat de rente zou moeten zijn onder ‘gezonde’ omstandigheden. Bedrijven kunnen voor hun investeringen eveneens heel goedkoop leningen afsluiten. Huizenkopers kunnen thans een 10-jarige annuïteitenhypotheek afsluiten tegen 1,59%. Allemaal heel positief alleen wie betaalt die rekening? De banken hebben problemen met een negatieve rente van 0,4%, die ze moeten betalen aan de ECB als ze overtollig geld daar stallen, waar ze geen bestemming voor hebben. De ECB gaat nu overwegen die negatieve rente voor de banken te halveren. En dan de institutionele beleggers en burgers met spaargeld die al een negatieve rente betalen dan wel een te verwaarlozen bedrag aan rente ontvangen. Zo betaalt de halve staatsbank ABNAmro nog maar 0,03% op direct sparen. Dat is nog €30 per jaar voor €100.000 spaargeld. Ik heb al eerder geschreven dat de problemen van de pensioenfondsen niet worden veroorzaakt door slecht beleggingsbeleid, maar alleen door het desastreuze monetaire beleid van de Europese Centrale Bank onder aanvoering van de Italiaan Mario Draghi. Zijn monetaire beleid is de grote schuldige waarmee de pensioenfondsen worden opgezadeld. Dat ontkent Klaas Knot ook niet. Hij zegt in het interview met de Telegraaf dat ‘pensioenfondsen moeite hebben met het omgaan met de blijvend lage rente’. Dat is strijdig met uitspraken van Klaas Knot in een interview van 16 juni 2018 met het FD, waaruit ik citeer <citaat> Het Nederlandse ECB-bestuurslid Klaas Knot meent dat het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank, waarmee [toen] tot nu toe ruim €2400 mrd is gemoeid, grotendeels zinloos is geweest. ‘Ik ben er buitengewoon sceptisch over. Ik heb niet de indruk dat de economie zich heel anders zou hebben ontwikkeld zonder dat opkoopprogramma’, zei hij 13 juni 2018 na afloop van een optreden in de Tweede Kamer. Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, wil dat de Europese Centrale Bank nu zo snel mogelijk stopt met de monetaire verruiming via obligatieaankopen (QE). ‘Er wordt netto nog €30 mrd per maand aangekocht. Als je gaat doorrekenen wat daarvan het effect is, vind je dat niet meer terug in de modellen. Ook dat is reden om er zo snel mogelijk een punt achter te zetten’, zei de president van De Nederlandsche Bank in de Tweede Kamer. Knot vindt dat de voorlopers van het opkoopprogramma al ‘buitengewoon succesvol’ waren in het aanjagen van de economie. ‘We zaten in 2014 al boven de potentiële groei’. Knot is ook een notoire scepticus over het opkoopprogramma. </citaat> <citaat>Het rentewapen is nu zo bot, dat de ECB machteloos dreigt te staan bij het dempen van een neergang. ‘We hebben niet zo heel veel beleidsruimte meer. Reden te meer om die weer zo snel mogelijk te creëren nu de conjunctuur er nog steeds redelijk positief uitziet’. Knot zei toen dat het ‘meerdere jaren, misschien wel een decennium’ gaat duren voordat het monetaire beleid van de ECB weer genormaliseerd wordt, ‘En in die tijd zullen er nog veel dingen gebeuren, zullen zich veel nieuwe schokken voordoen, waar we op dat moment weer een antwoord op moeten vinden’.</citaat> Met zijn uitspraken deze week is Knot niet langer onze monetaire man, die al onze belangen behartigd. Hij verloochent zichzelf. Hij realiseert zich dat hij niet meer is geworden dan een zetbaasje dat de orders van het hoofdkantoor, in dit geval Mario Draghi en zijn handlangers, moet uitvoeren. Hij weet dat het monetaire beleid van de ECB, dat 4½ jaar geleden werd ingezet met een systeem van kwantitatieve verruiming waarmee voor €2.600.000.000.000 staatsobligaties van de 19 eurolanden werden ingekocht, waarmee de geldmarkt werd overvoerd, hetgeen leidde tot rentetarieven van rondom de 0%. En wat het ergste hiervan is dat de ECB daarmee wilde bereiken dat de economische groei zou worden gestimuleerd en de inflatie de 2% zou bereiken. Er zijn enorme bedragen aan vrijwel gratis geld beschikbaar, maar de economische groei zakt in de eurozone steeds verder weg. Ouderen zouden daarvoor verantwoordelijk zijn, zij consumeren te weinig en sparen te veel voor hun oude dag en voor onzekere tijden. Op zich is er een heel aannemelijke verklaring voor, daarover schrijf ik al enige tijd, maar dat dringt niet door tot de autoriteiten die daarvoor bekwaam zouden moeten zijn. War Knol nu doet is ons wijsmaken dat we over een langere tijd, misschien wel dertig of veertig jaar, opgescheept zitten met het totaal mislukte monetaire beleid van Mario Draghi. Over 7 maanden vertrekt – gelukkig – Draghi van het toneel, maar de enorme schade die hij heeft toegebracht zal hem blijven achtervolgen. Deze man mag geen referentie van ‘goed gedrag’ en een lovende afscheidsreceptie krijgen. Ik verwacht dat dit hele monetaire systeem implodeert door het wegvallen van vertrouwen in geld. Waar we dan in terechtkomen, daarover heb ik op dit moment nog geen mening. Wel over een door Draghi al aangekondigde uitgifte nieuwe TLTRO’s, nog meer gratis geld, dit najaar] De DNB-president heeft wel begrip voor de zorgen die de vakbeweging heeft over de snel stijgende AOW-leeftijd. Die zorg noemt hij ’reëel’. Knot steunt de suggestie van de werkgevers om tot een lijst van zware beroepen te komen voor mensen die eerder mogen stoppen met werken. Volgens Haagse bronnen ziet het kabinet hier weinig in. In het jaarverslag uit Knot ook zijn zorgen over de rol van banken bij het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme. Het afgelopen jaar sprong vooral ING in negatieve zin eruit. En zelfs de kleine, groene bank Triodos werd op de vingers getikt wegens tekortkomingen bij het controleren van klanten. Nog altijd is DNB niet tevreden over hoeveel banken doen, maar de toezichthouder ziet wel dat banken nu harder lopen om overtredingen te voorkomen. „Er worden serieuze stappen gezet”, zegt Frank Elderson, die binnen het DNB-bestuur belast is met het toezicht op de banken. [ik blijf erbij dat banken verplicht kunnen zijn hun klanten en transacties te screenen, mits dat binnen de mogelijkheden past, maar banken zijn geen detectives. Uiteraard moeten banken wel worden vervolgd als ze actief hebben meegewerkt aan het witwassen van gelden, ook die uit het criminele circuit]

Günter Hannich schrijft over de vertraging van de economische groei

Voorspellingen van economische groei worden in toenemende mate verlaagd, of dit nu voor Duitsland, de eurozone of zelfs de mondiale vooruitzichten is. Dit zijn allesbehalve positieve signalen. Zoals de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) nu aankondigde, verwacht de experts voor Duitsland dit jaar een sterke terugval van de groei. Volgens analisten is de groei van 1,4% tot nu toe, volgens de nieuwe prognoses voor 2019, gehalveerd tot slechts 0,7%. Volgens de OESO is de achtergrond van de scherpe daling van eerdere verwachtingen de sterke daling van de wereldeconomie. Vooral China krijgt steeds meer problemen en de vorig jaar ingevoerde handelsbeperkingen door de VS hebben bovendien de groei verzwakt. Voeg daar nog de Brexit aan toe, die vooral Duitsland raakt. Groot-Brittannië is tenslotte de op twee na belangrijkste handelspartner van Duitsland. Het is echter nog steeds niet duidelijk wat precies van toepassing is op de Duitse economie. Er zal immers nu waarschijnlijk een verschuiving plaatsvinden – maar dat houdt ook verband met de voorwaarden van de EU voor Groot-Brittannië. We staan 12 dagen voor de deadline voor de EU-exit en een no-deal is nog steeds mogelijk. Duitsland zal vooral te lijden hebben onder de grote afhankelijkheid van de export. Kortom, de huidige intensivering van de economische situatie bevestigt mijn verwachting dat Duitsland bijzonder zwaar getroffen zal worden door de komende crisis. Nu al is een kleine inzinking van de wereldeconomie voldoende om de groei te halveren. Als de wereldeconomie echter nog verder daalt in de nasleep van een nieuwe financiële crisis, dan zal dit leiden tot een ramp in Duitsland. De achtergrond is de enorm hoge export van Duitsland. Bijna geen enkel geïndustrialiseerd land ter wereld is even afhankelijk van de export als Duitsland met zijn exportquotum van 46% en exportoverschot van 8%. Daarom zal elke daling van de wereldhandel in dit land leiden tot extreme verstoringen van de economie. Tegelijkertijd brengt dit echter banken en het financiële systeem in gevaar door enorme verliezen op leningen.

De inflatie in Duitsland is in maart uitgekomen op 1,3% op jaarbasis, van 1,5% een maand eerder. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau op basis van voorlopige cijfers. Op basis van de Europese geharmoniseerde meetmethode kwam de Duitse inflatie uit op 1,5%.

Het vertrouwen in de economie van de eurozone is in maart licht gedaald.

Dat meldt de Europese Commissie. Het is al de vijftiende maand op rij dat het economisch vertrouwen in het eurogebied afneemt. De index waarmee de commissie het vertrouwen meet, ging van een bijgestelde 106,2 in februari naar 105,5 deze maand. Volgens de commissie was sprake van een duidelijke daling van het vertrouwen in de industrie, en in minder mate in de dienstensector. In de detailhandel en bouw verbeterde het sentiment. Bij consumenten was het vertrouwen vrijwel onveranderd.

Nederland is nog niet helemaal af van de problemen met uitkeringsprofiteurs.

Gaat het over Europa, dan is er direct gedoe, geschreeuw en emotie. Heel veel emotie, merkt Arend van Wijngaarden, de voorzitter van vakbond CNV. Werkend Nederland is in toenemende mate sceptisch over de Europese Unie. Maar met die achterdocht snijden we onszelf in de vingers, want zonder Europa is er geen Nederlandse welvaart meer. Hij herkent de scepsis ook wel want Brussel zich niet altijd populair met haar beleid. Neem de wijziging van de werkloosheidsuitkering voor werknemers uit de EU-landen die van 3 naar 6 maanden is verlengd. Dat is te gek om over te praten. Oost-Europese werknemers krijgen nu de gelegenheid om, ook als ze niet zijn ontslagen, een half jaar met een betaalde vakantie naar huis te gaan en krijgen dan ook nog een dubbele uitkering mee ten opzichte van de daar geldende lonen. Een paradijs dus, maar minister Koolmees heeft zich niet keihard opgesteld om dat te voorkomen. Op basis van de papieren regeltjes zou dat niet kunnen, maar het is wel de realiteit en dat ‘werkende Nederlanders’ daartegen in het geweer komen. In Nederland is het een omstreden aanpassing van de ww-regels, omdat pas aan het licht kwam dat vooral Poolse werknemers hier volop mee frauderen. Dit is een voedingsbodem voor mensen die anti-Europa zijn”, aldus Van Wijngaarden. Wat gaat er allemaal fout? Een buitenlandse werknemer meldt aan zijn werkgever dat hij een paar maanden teruggaat naar zijn thuisland. Dan heeft hij geen recht op een ww-uitkering, maar de UWV verleent die wel. Waarom? Daar heeft de minister ook geen antwoord op. Vervolgens moet de UWV in het thuisland de Nederlandse UWV informeren of de arbeidsloze wel solliciteert. Dat doet de werknemer op vakantie natuurlijk nooit, want de lonen in het thuisland liggen de helft lager als bij ons. Hij zou wel gek zijn want zijn Nederlandse ww-uitkering is veel hoger. Aan de informatieplicht van de buitenlandse UWV wordt geen invulling gegeven. Dan zou je denken: de minister bepaalt dat de ww-uitkering wordt beëindigd, maar dat is Koolmees ook niet van plan. Nee, zei hij in Nieuwsuur hij gaat zijn Poolse collega nog eens wijzen op de verplichtingen. “Kijk hoe de bevolking in het Westland daarop reageert: Forum voor Democratie is daar de grootste partij geworden. Verwonderlijk? Nee, het is een natuurlijke reactie met zo’n machteloze regering die wij hebben. Ben ik tegen de Polen, die hier werken? Zeker niet, ze doen hier goed werk. Maar wel op basis van onze regels. Maar daar praat ik tegen dovemansoren van deze D66-minister. Maar op de valreep wordt de minister gered door de 28 EU-ambassadeurs die de hervorming van de sociale stelsels binnen de EU, inclusief de werkeloosheid met de bijbehorende uitkeringen, vervat in 6 hoofdstukken, bij gebrek aan een meerderheid voor de tweede keer heeft moeten uitstellen. Of het gaat om uitstel of afstel is niet duidelijk, maar ik verwacht niet dat dit onderwerp nog voor de komende verkiezingen voor het Europees Parlement in een aangepaste vorm terug op de agenda komt.

Tegenslag voor Boeing: problemen gaan nog maanden duren

Op 26 maart heeft een Boeing 737 MAX 8 van Southwest Airlines heeft een noodlanding maken op het vliegveld van de Amerikaanse stad Orlando in de staat Florida. Het toestel had alleen twee bemanningsleden aan boord. Zij wilden het toestel naar een andere luchthaven vliegen, waar het aan de grond zou worden gehouden. Kort na de start op het vliegveld van Orlando bleek er sprake van een motorprobleem en keerde het toestel terug, aldus de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA in een verklaring. Het toestel was onderweg naar Victorville in Californië. Toestellen van het type Boeing 737 MAX 8 worden wereldwijd aan de grond gehouden na twee recente crashes, in Indonesië en Ethiopië. Daarbij kwamen opgeteld 346 mensen om het leven. Een woordvoerder van Boeing liet weten dat het luchtvaartbedrijf “op de hoogte is van het incident” en de noodlanding grondig zal uitzoeken. In een verklaring stelde Southwest Airlines dat de bemanning “het protocol heeft gevolgd en veilig is geland op het vliegveld”. Op 27 maart zou Boeing de aangekondigde software-update voor de 737 MAX8 worden gepresenteerd.

Op die dag vond er in de Amerikaanse Senaat een hoorzitting plaats over het gebruik en de veiligheid van de Boeing 737 MAX. De schade van luchtvaartmaatschappijen, die met dit toestel vliegen neemt grootse vormen aan, die loopt zeker in de vele miljarden. De verwachting is dat Boeing niet moeilijk zal doen over de betaling van directe schades als gevolg waarvan alle toestellen aan de grond worden gehouden. Voor de indirecte schades zullen waarschijnlijk jarenlange processen gevoerd gaan worden. Voor de reputatie van Boeing kan dat grote schade veroorzaken, ook vanwege de enorme verliezen die beleggers in Boeing hebben moeten incasseren. De technische problemen zouden wel eens veel groter kunnen zijn dan die waarmee ze met een nieuwe software-update kunnen worden voorkomen. Als deze jaren gaan duren voordat ze zijn opgelost, gaat dat de continuïteit aantasten. Reisorganisatie Tui verwacht, als gevolg van het feit 15 Boeing 737 MAX8 vliegtuigen aan de grond staan, een 17% lagere winst, ca €200 mln, als gevolg van extra kosten voor de huur van andere toestellen. Eerder waarschuwden Southwest Airlines, UnitedAirlines en Air Canada voor hogere kosten en lagere winsten. Het probleem met het veiligheidssysteem MCAS is al twee jaar bekend bij Amerikaanse en Europese Toezichthouders, meldt Reuters. Ze blokkeerden echter het gebruik niet omdat ze dachten dat Boeing dat probleem intern wel zou oplossen.

Euroleiders vrezen dominantie China

Samen met Merkel en Juncker wil Macron dat China stopt met economische politiek in Europa. De Franse president waarschuwt voor de donkere kanten van Chinese investeringen. [ik zie dit als tromgeroffel. Ze zien de opkomst van China als een economische wereldmacht, die een grote voorsprong heeft in technische ontwikkelingen. Zij zien ook dat de Chinezen een nieuwe invulling hebben gegeven aan de klassieke zijderoute, een netwerk van karavaanroutes door Centraal Azië, waarlangs gedurende vele eeuwen handel werd gedreven tussen China en het oosten van Azië aan de ene kant en het Midden-Oosten en het Middellandse Zeegebied aan de andere kant] Eeuwenlang, van de klassieke Oudheid tot de late Middeleeuwen (1400-1500 na Chr.), was de zijderoute de belangrijkste verbinding tussen China en het Romeinse Rijk. Het Centraal-Aziatische deel van de route was al in gebruik rond 115 voor Chr. ten tijde van de Han-dynastie. De Nieuwe Zijderoute loopt van China via Wit-Rusland, Rusland en Kazachstan naar Europa, Afrika en Zuid-)0ost Azië. Er ligt 11.000 km treinrails, er worden havens ge(her)bouwd, bruggen geslagen in totaal 64 landen op de route van Azië naar Europa en Afrika terug naar India en Djakarta naar China. Ook de haven van Rotterdam is erop aangesloten. Afgelopen week is Italië toegetreden met de havens van Genua en Triëst. Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Griekenland, Malta, Polen en Portugal gingen de Italianen voor. Ook lopen er samenwerkingen via de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank. Na een ontvangst met open armen en investeringsdeals in Italië wachten er voor de Chinese president Xi Jinping in Parijs deze week zware gesprekken. De Franse president Emmanual Macron wil dat Europa als één blok concessies eist van China. Daarmee probeert hij de toon te zetten voor een EU-Chinatop die op 9 april in Brussel plaatsvindt. Macron had een paar bondgenoten om zich heen verzameld. Samen met de Duitse kanselier Angela Merkel en de voorzitter van de Europese Commissie Jean Claude Juncker verwelkomde hij zijn gast op het bordes van zijn presidentiële paleis. De ontvangst zag er hartelijk uit, en alle partijen spraken na afloop lovende woorden over het belang van internationale samenwerking, maar ondertussen maakten de Europeanen hun ongenoegen kenbaar. [maar waarover, dat zij de boot gemist hebben en de Chinezen jaren hun gang hebben laten gaan. Maar het kan ook de genialiteit van de Chinese aanpak zijn] Heeft Europa nog wel de mogelijkheid om eisen te stellen nu China in totaal driehonderd vliegtuigen van Airbus gaat kopen. Om hoeveel geld het exact gaat, is niet duidelijk. Het gaat om 290 A320-vliegtuigen en tien van het type A350. Ongeveer een jaar geleden liepen de onderhandelingen tussen de Franse regering en China onverwachts vast. Franse president Emmanuel Macron sprak vlak daarvoor nog de verwachting uit dat het land 184 vliegtuigen zou kopen, een deal van $18 mrd (€15,9 mrd). De Franse regering en Airbus, waarvan het hoofdkantoor zich in Nederland bevindt, probeerden sindsdien de deal alsnog door te laten gaan en dat schijnt te zijn gelukt. Hoe sterk is je positie dan nog om harde eisen aan de Chinezen te gaan stellen? Een belangrijk punt van frustratie blijft de ongelijke handelsrelatie, aldus Juncker. “Het is nodig dat Europese bedrijven net zoveel toegang tot de Chinese markt krijgen als Chinese bedrijven dat nu in Europa hebben.” [mogelijk zal dat geen probleem zijn maar kunnen wij wel exporteren tegen prijzen die voor Chinezen interessant zijn] Ondertussen gaan er in Europa ook om andere redenen alarmbellen af over Beijing. Macron behoort tot de Europese leiders die waarschuwen voor schadelijke neveneffecten van Chinese investeringen. [de Chinezen doen daar niet geheimzinnig over, kijk maar naar de bedragen die ze bereid zijn te investeren in Italië en een aantal Oost-Europese landen] Afgelopen vrijdag riep Macron, tijdens de Europese Raad in Brussel, op tot een gezamenlijk antwoord. “We hebben een situatie laten ontstaan waarbij China in Europa strategische infrastructuur en netwerken overneemt. Dat is een strategische fout.” [dat proces is al aan de gang en Macron en de Europese Commissie hebben kostbare tijd verloren] Ook de Commissie bepleit een stevige gezamenlijke lijn. Het dagelijks bestuur van de EU wil graag de bevoegdheid om economische deals tussen Beijing en individuele landen te controleren. [dat is geen zaak van de Chinezen, maar van de 27 EU-regeringsleiders, die daar in een veel eerder stadium zich daarover hadden moeten beraden] De Europese angst is tweeledig. Aan de ene kant leeft de vrees dat Chinese bedrijven met overheidssteun innovatie van Europese concurrenten opkopen en naar China verplaatsen. Daarnaast zijn de Commissie en Macron bang dat China met investeringen en leningen politieke invloed koopt. Het gaat dan vooral om investeringen in infrastructuur die China onder de noemer Nieuwe Zijderoute aanlegt tussen Azië en Europa. Vorige week tekende Xi in Italië nog akkoorden voor samenwerking in de havens van Genoa en Triëste, waarbij de Chinezen €7 mrd in meerdere Italiaanse sectoren gaat investeren, tot irritatie van Brussel en Washington. En deze week heeft Luxemburg een akkoord met China bereikt over de Nieuwe Zijderoute. Premier Xavier Bettel ondertekende een overeenkomst voor het omvangrijke Chinese infrastructuurproject. Het is nog niet bekend hoeveel geld er gemoeid is met deze overeenkomst. “De ondertekening van dit akkoord is een nieuwe stap in de ontwikkeling van de Chinees-Luxemburgse betrekkingen en in onze samenwerking op economisch, commercieel, academisch en cultureel niveau, zoals die van onderzoek en ontwikkeling’, zei de Luxemburgse premier Bettel in een eerste reactie. Naar verluidt heeft China al meer dan €1.000 mrd aan het project besteed. Volgens het Chinese staatsmediabureau Xinhua was de handel in goederen tussen China en landen langs de Nieuwe Zijderoute in 2018 goed voor ruim €1100 mrd. Volgens Merkel, die wat milder en realistischer is gestemd dan Macron, kunnen Europa en China best samenwerken om infrastructuur te verbeteren, maar moet de rol van Beijing niet te dominant zijn. “De Nieuwe Zijderoute is een erg belangrijk project. Wij Europeanen willen hier ook een rol in spelen. Ik heb nu een beetje moeite om de wederkerigheid te vinden.” [het project Nieuwe Zijderoute is van groot belang voor China, Rusland, Europa, Afrika en grote delen van Oost-Azië. Het belang van Europa zou wel eens groter kunnen zijn dan het belang van dit wereldwijde project. Misschien moeten we de Chinezen wel dankbaar zijn dat ze het oude Europa nog hebben opgenomen] Macron riep China op geen spelletjes te spelen om de Europese eenheid te ondermijnen. [wat moet ik met die oproep? Ik verwacht dat de Chinezen gewoon doorgaan met dan wel zonder steun van Brussel. Maar Macron zal uiteindelijk zijn knopen tellen en die mega-order voor Airbus is voor de Europese industrie van groot belang] Ondanks alle twistpunten wil Europa ook geen onversneden confrontatie met China, zo benadrukte Merkel. Volgens haar is samenwerking met Beijing noodzakelijk tegen klimaatverandering en om de nucleaire deal met Iran overeind te houden. Daarnaast zijn de economische belangen groot. Vorig jaar was China na de Verenigde Staten de belangrijkste handelspartner voor de EU. Dit onderdeel van de relatie werd onderstreept door een bilaterale ontmoeting die Xi en Macron hebben gehad. Daar werden voor tientallen miljarden euro’s aan deals bekend gemaakt.

Eurocommissaris Andrus Ansip (digitale markt) presenteerde een advies over een andere gevoelige kwestie: de mogelijke aanleg van supersnel mobiel internet door het Chinese telecombedrijf Huawei. De Verenigde Staten lobbyen bij hun bondgenoten om het bedrijf te weren vanwege de risico’s dat de Chinese geheime dienst via achterdeurtjes meeleest. De Commissie wil geen knoop doorhakken. Ansip zei dat landen zelf over hun nationale veiligheid gaan. Hij vraagt hen om voor de zomer de risico’s van Huawei te analyseren en de bevindingen met andere lidstaten te delen. Op basis daarvan moeten landen zelf een keuze maken. Hij zei er wel bij dat ook zonder onomstotelijk bewijs van spionage de problemen met Huawei te groot kunnen zijn. Volgens de Chinese wet moeten bedrijven samenwerken met de eigen geheime dienst. “Wanneer we genoeg bewijs hebben om in het openbaar te tonen, dan is het te laat. We moeten onze keuzes maken door risico’s in te schatten.” [maar hoe groot is die cybercrime nu al. Veel groter dan we ons wijsmaken. Daar doen alle grote partijen aan mee. Het hacken van data is al lang geen probleem meer. Alleen iedereen loopt met achterstand achter de hackers aan. Huawei geschikt over een geniale techniek, waar de hele wereld, ook de VS en Europa, achterstand op hebben. Als we eco 4.0 willen invullen hebben wij de techniek van Huawei nodig. Dat is de harde waarheid]

Begrotingsoverschot Nederland in 2018 vergroot

De overheid heeft vorig jaar een overschot op de begroting behaald van ruim €11 mrd. Dat komt overeen met 1,5% van het bruto binnenlands product (bbp), aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over de overheidsfinanciën. Dat is een hoger overschot dan waar het kabinet in de laatste Miljoenennota rekening mee hield. De inkomsten stegen met 4,7%, vooral door een stijging van opbrengsten uit belastingen en wettelijke premies die €14 mrd hoger uitvielen dan een jaar eerder. Dat kwam voor een groot deel door de btw, vennootschapsbelasting en de loon- en inkomstenheffing. Ook stegen de inkomsten uit onder meer de belasting van personenauto’s en motorrijtuigen, kansspelbelasting en de dividendbelasting met meer dan 10%. Er was ook een eenmalige meevaller. De megaschikking van ING wegens falend antiwitwasbeleid leverde de schatkist bijna €800 mrd op. De uitgaven stegen met 4,1%. De overheid gaf meer uit aan lonen en zorg. Daarnaast droeg Nederland meer af aan de Europese Unie. Volgens het CBS ging er ook meer geld naar internationale samenwerking, zoals de wederopbouw van het door een orkaan getroffen Sint Maarten. [de Algemene Rekenkamer schreef daar in december over: Het overgrote gedeelte van de 550 miljoen euro Nederlands hulpgeld bestemd voor de wederopbouw van Sint Maarten na de orkaan Irma in 2017, is nog niet gebruikt. Slechts een vijfde van het geld is tot dusver gebruikt voor herstelwerkzaamheden. Inwoners van Sint Maarten zien nog weinig resultaten van wederopbouwprojecten] De overheidsschuld daalde, net als de laatste jaren, en kwam uit op 52,4% van het bbp. Dat is ruim €405 mrd, oftewel ruim €23.000 per inwoner. De Europese normen zijn een maximaal tekort van 3% en een maximale schuld van 60% bbp. Vanaf 2013 zit Nederland onder de tekortnorm en vorig jaar werd voor het tweede jaar op rij een overschot in de boeken gezet. Prof. Dr. Bas Jacobs, die in 2002 promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Public Finance and Human Capital. Hij is the Sijbren Cnossen hoogleraar Publieke economie aan de Erasmus School of Economics. Op RTLZ gaf hij commentaar op het nog hoger opgelopen begrotingsoverschot voor de Nederlandse schatkist. Op zich is het niet onverstandig om in een tijd van hoogconjunctuur financiële buffers op te bouwen en die in een periode van laagconjunctuur weer terug te zetten in de vorm van conjunctuur versterkende projecten. Deze leer komt van de Engelse econoom Keynes, uit 1935. Maar, zegt Jacobs, niet in deze omstandigheden in een periode van, ook voor de langere termijn, ultra lage rentetarieven. Dan voert een minister van Financiën een beleid dat financiële schade toebrengt aan de schatkist. Veel verstandiger is om veel meer geld te investeren in onderwijs om aan de toekomstige eisen die gesteld gaan worden aan volgende generaties. Ik heb hiervoor al veel eerder aandacht gevraagd. Eco 4.0 met KI, robotisering en algoritmes gaan aan onze samenleving hogere, andere eisen stellen dan die waarvoor wij nu nog opleiden. Het terugbrengen van de staatsschuld is een heel slechte investering in een periode waarin er grote problemen zijn over het op peil houden van de economische groei.

Nederland is een belastingparadijs

Dat vindt tenminste het Europees Parlement. Net als Luxemburg, Malta, Ierland en Cyprus hoort Nederland op een zwarte lijst van fiscaal foute landen. Het parlement stemde in Straatsburg in met een motie van Paul Tang (PvdA) om de vijf EU-landen als belastingparadijzen aan te merken. Dit is een historische uitspraak en het helderst mogelijke signaal dat Nederland moet breken met het verleden” aldus Tang. De EU heeft vorige week een zwarte lijst voor belastingparadijzen aangenomen maar die lijst betreft alleen landen buiten de EU. Er staan vijftien landen of regio’s op, waaronder Aruba, Barbados en Bermuda. „Dat moet veranderen. De 5 EU-lidstaten horen bovenaan die lijst te staan en het wordt tijd dat we dat onderkennen”, aldus Tang. Dat Nederland een belastingparadijs is, „klopt niet”, volgens het kabinet. „Nederland loopt juist voorop in de aanpak van belastingontwijking” en krijgt daarvoor ook applaus van bijvoorbeeld de OESO, zegt verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel. Hij wijst op de bronbelasting die hij gaat invoeren en stelt dat Nederland meer doet dan internationale afspraken voorschrijven. Bovendien is de winstbelasting in Nederland volgens de staatssecretaris niet lager dan in een gemiddeld EU-land en wisselt de Belastingdienst „veel informatie uit met andere landen.” Maar er is wel een bericht dat Google via Nederland €20 mrd wegsluisde. De EU heeft een zwarte lijst voor belastingparadijzen maar die betreft alleen landen buiten de EU. Het Europees Parlement stemde in met een rapport van een speciale commissie die vorig jaar onderzoek naar financiële misdaden en belastingontduiking en -ontwijking deed. Er zou jaarlijks meer dan €900 mrd in de EU verloren gaan voor de samenlevingen door belastingontwijking en fraude. Nauwere samenwerking tussen de lidstaten en betere opsporing zijn daarom essentieel, stelt het rapport. Het parlement wil dat het vetorecht bij belastingzaken op de schop gaat. Nu kan één lidstaat eindeloos beoogde regelgeving blokkeren. Het parlement pleit ook voor de afschaffing van ’gouden visa’ die sommige lidstaten aan buitenlanders in ruil voor tonnen en soms miljoenen aanbieden. Door het gebrek aan transparantie over de herkomst van die sommen wordt geld mogelijk op deze manier witgewassen.

UWV: binnenkort in Nederland één miljoen vacatures

Het wordt steeds moeilijker om personeel te vinden. In acht van de twaalf provincies is sprake van krapte, meldt het UWV. De situatie is het meest schrijnend in de provincie Zeeland. „Dat heeft onder meer te maken met de structuur van de werkgelegenheid. Het is vooral lastig om vacatures in te vullen voor dienstverlenende beroepen zoals horeca en schoonmaak die daar op grote schaal aanwezig zijn. Maar ook in de zorg en transport en logistiek is het krap tot zeer krap”, licht arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV toe. (bron: DFT) Dat moge dan zo zijn en dan rijst de vraag waarom er nog steeds arbeidslozen zijn die niet aan de slag komen. Er is een gap tussen de eisen die werkgevers stellen aan vacatures en datgene wat arbeidslozen te bieden hebben. Zonder diploma’s, zonder gespecialiseerde werkervaring en zonder uitstekende referenties ben je kansloos. Arbeidslozen moeten bijgeschoold gaan worden om aan de hogere eisen van bedrijven te kunnen voldoen, die dan moeten worden ondersteund met stages voor het opdoen van werkervaring op de werkvloer. (bron: nu.nl)

Zweedse witwasbank

Zweedse autoriteiten hebben een inval gedaan op het hoofdkantoor van de met witwassen in verband gebrachte Swedbank. Financiële toezichthouders onderzoeken of de bank de regels van handel met voorkennis heeft overtreden, toen het concern onlangs grote aandeelhouders waarschuwde dat de Zweedse televisiezender SVT met onthullingen zou komen. Sinds SVT in februari berichtte dat Swedbank mogelijk betrokken is bij het grote witwasschandaal bij Danske Bank, heeft de zaak serieuze vormen aangenomen. De leiding van Swedbank besloot vorige week in samenwerking met betrokken autoriteiten diepgravender onderzoek te doen naar eventuele witwaspraktijken. Swedbank heeft mogelijk ook de Amerikaanse autoriteiten misleid. SVT kwam onlangs met nieuwe onthullingen. Op basis van gelekte documenten meldde de nieuwszender dat Swedbank zaken deed met meer dan honderd bedrijven die banden onderhielden met Mossack Fonseca. Dat bedrijf vormde de spil in de Panama Papers-affaire. Ook zouden onder meer voormalig Trump-campagneleider Paul Manafort en de voormalige Oekraïense president Viktor Janoekovitsj geld hebben ontvangen dat via Swedbank is witgewassen. Birgitte Bonnesen, de topvrouw van Swedbank, is weggestuurd door het Zweedse financiële concern.

ING wordt gestraft door de Nederlandse Staat

ING is mogelijk na 2020 niet langer de huisbankier van het Rijk. Er komt een nieuwe aanbestedingsprocedure. In het nieuwe contract komen strengere voorwaarden te staan waar de winnende bank aan moet voldoen. Het is de bedoeling dat de overeenkomst kan worden opgezegd als de bank wordt veroordeeld voor misstanden of, net als ING vorig jaar, daarvoor een schikking treft.

Ijslandse budgetvlieger stopt van de ene op de andere dag

De IJslandse budgetvliegmaatschappij Wow Air stopt per direct met vliegen. Het bedrijf had al een tijdje financiële problemen. In een verklaring zegt Wow Air dat alle vluchten zijn geannuleerd. Hoeveel reizigers daardoor gestrand of gedupeerd zijn is nog onduidelijk. Wow Air was populair voor goedkope vluchten tussen Europa en de Verenigde Staten, met een tussenstop op Reykjavik. Het bedrijf vloog ook vanaf Schiphol.

Slotstand indices d.d. 29 maart 2019; week 12: AEX 548,98; Bel20 3658,72; CAC40 5.350,53; DAX30 11.526,04; FTSE 100 7.279,19; SMI 9.477,84; RTS (Rusland) 1198,11; DJIA 25.928,68; NY-Nasdaq 100 7.378,77; Nikkei 21.205,81; Hang Seng 29.051,36; All Ords 6.261,70; SSEC 3.090,76; €/$1,123153; BTC/USD $4.098,72; 1 troy ounce goud $1292,00; dat is €36.973,65 per kilo; 3 maands Euribor -0,311% (1 weeks -0,38%, 1 mnds -0,368%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,032%; 10 jaar VS 2,4121%; 10 jaar Belgische Staat 0,417%, 10 jaar Duitse Staat -0,066%, 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,4%, 10 jaar Japan -0,0955%; 10 jaar Italië 2,498%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,664.

Ik voeg ook deze week weer een lijst toe met een aantal landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. De tarieven zijn opnieuw verder gedaald: Japan 0,4963%; Duitsland, 0,574%; Nederland 0,62%; Frankrijk 1,296%; Engeland 1,296%; Spanje 2,235%; VS 2,8249%, Canada 1,29268% en Italië 3,478%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,45%; Nederland -0,434%; Denemarken -0,451%; Frankrijk -0,257%; Japan -0,2053; België 0,168%. De deze week wederom verder opgelopen negatieve rentetarieven tonen de absolute gekte van het monetaire systeem dat door de Centrale Banken wordt gevoerd. De ECB liet weten dat ze overwegen de negatieve rente van 0,04% voor, door banken gestald geld, mogelijk gaat worden gehalveerd.

De obligatiemarkten vertellen dezer dagen een somber verhaal.

Overheden van veel westerse landen kunnen steeds goedkoper lenen voor de lange termijn. Dit duidt erop dat beleggers somber zijn over de perspectieven voor de economische groei en de inflatie. Kijk naar de rentetarieven hierboven voor 30-jarig papier. De snelle daling van marktrentes voor obligatieleningen toont de zorgen van beleggers over de economische perspectieven”, aldus analist Jasper Lawler van de London Capital Group. Lage rentes voor langlopende leningen duiden op een verwachting dat prijzen van goederen en diensten nauwelijks stijgen of zelfs dalen (deflatie). En dat kan weer een teken zijn van economische malaise. De marktrente voor de 10-jarige Duitse staatslening momenteel negatief (minus 0,066%). En de marktrente voor de Nederlandse 10-jarige staatslening noteerde bij de sluiting van de handel deze week dicht bij het nulpunt (0,032%) (bron: Business Insider)

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.