UPDATE 27-11-2021/609 Omikron nieuwe corona-variant: WHO ‘zorgerlijk’

Goedemorgen uit #Duitsland waar minder dan 50% van de Duitsers nog maar vertrouwen heeft in de ECB. Het goedkeuringspercentage zal waarschijnlijk verder dalen nu de inflatie richting 6% gaat. Het Duitse ECB-bestuurslid Schnabel heeft het initiatief genomen om met sceptische medeburgers te spreken.

Ik schrok woensdagavond toen het NOS-journaal meldde dat er paniek heerst in Den Haag omdat het kabinet, voor het toegenomen aantal corona-besmettingen, geen plan A en dus ook geen plan B heeft klaarliggen. Ten einde raad zou het OMT zijn gevraagd wat er nu moet gaan gebeuren. Daarbij komt dat minister de Jonge de ene dag zegt dat een code Zwart nog ver weg is en 2 dagen later dat de situatie zorgelijk is in de zorg. Dat laatste wordt steeds meer duidelijk dat er in de thuiszorg, verpleeghuizen voor nazorg van (corona)patiënten en bij huisartsen problemen zijn en het ziekteverzuim toeneemt. Een kabinet dat niet meer regeert in een crisissituatie, wat moet er dan gebeuren? En diezelfde leiders zijn al 8 maanden bezig een kabinet te formeren om met z’n vieren nog 4 jaar door te gaan. Maar ja, het land krijgt de regering die ze zelf hebben gekozen. En dan moet het volk zelf ook maar op de blaren zitten. Maar een deel van het volk kan wel in beweging komen, als problemen niet worden opgelost. Steeds meer komt bij de vraag naar voeren of en in welke mate gevaccineerde personen mede de groei van het aantal met corona besmette personen, tienduizenden per dag, veroorzaken. Volgens de overheid, het RIVM en het OMT worden de 12 miljoen mensen die gevaccineerd zijn, op een kleine groep kwetsbare personen na, beschermd tegen corona, maar daar begin ik steeds meer aan te twijfelen. Kan de QR-code groep niet een brandhaard worden van corona-besmettingen, die groter wordt dan de ongevaccineerden?

Corona, 2G, OMT, maatregelen, omikron

De vraag is hoeveel draagvlak is er nog voor Rutte en de Jonge en voor de adviezen van het OMT. Als 2G ingevoerd gaat worden in de horeca, de culturele sector en op evenementen, dit ondanks dat de laatste dagen er >23.000 (in feite 38.000) gevaccineerden per dag worden besmet, zal dat er niet meer toe leiden dat tegenstanders en twijfelaars zich toch laten vaccineren. In een advies van het OMT staat dat er meer winst te boeken valt als mensen zich beter houden aan de bestaande coronamaatregelen, dan wanneer er nieuwe maatregelen volgen. Het OMT wijst op het belang van testen bij klachten, afstand houden en mondkapjes. In hoofdletters schrijft het OMT dat naleving van de bestaande regels “DE ENIGE WIJZE” is om deze winterperiode een nieuwe lockdown te voorkomen. De coronatoegangspas is volgens het OMT goed om risico’s te beperken bij het openen van sectoren, maar geen maatregel om virusverspreiding te voorkomen en een epidemie te bestrijden. De horeca moet voorlopig gewoon om 20.00 uur dicht. Het plan van de horeca om langer open te blijven mits er na 20.00 uur geen gasten meer binnen zouden komen, gaat niet door. Het OMT vindt het plan geen goed idee en het demissionaire kabinet gaat hierin mee. Woensdag is de 1½-meter-regel heringevoerd, maar de politie en burgemeesters zeggen dat die regel niet te handhaven is. Te weinig personeel. (bron: NOS) De QR-code is volgens het OMT geen maatregel om virusverspreiding te voorkomen. Misschien is het tegendeel zelfs waar.

Volgens het OMT is het risico op besmetting afhankelijk van de contactduur tussen de bezoekers en de intensiviteit van het contact. Als restaurants en kroegen langer openblijven – ook al komt er niemand meer bij – zal het aantal besmettingen toch toenemen, schrijven de deskundigen in hun advies. De mogelijkheid om 2G-beleid in te voeren is “uit grondrechtelijk oogpunt te rechtvaardigen”, oordeelt de Raad van State, de belangrijkste adviseur van de regering. Wel vindt de Raad van State dat in de wet duidelijk moet worden wanneer sprake is van een “hoogrisico-situatie”. Alleen in zo’n situatie mag 2G worden ingezet. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge heeft dit alleen in de toelichting gezet. 2G maakt het mogelijk op bepaalde plekken alleen toegang te verlenen aan mensen die ofwel zijn gevaccineerd, ofwel zijn genezen (binnenkort binnen 1 jaar een corona-besmetting hebben doorgemaakt). De Jonge stuurde het wetsvoorstel waarin het 2G-systeem wordt vastgelegd deze week naar de Kamer. De raad had flinke kritiek op een conceptwetsvoorstel, maar dat is op sommige punten inmiddels aangepast. Naar aanleiding van het advies, is in de wet nu “expliciet” gezet “in welke sectoren en onder welke omstandigheden” de 2G-coronapas mag worden ingezet. Maar de Raad van State wilde ook dat in de wet zelf wordt opgenomen wat precies wordt verstaan onder een “hoogrisico-situatie”. Alleen in zo’n situatie mag 2G worden ingezet, maar het is niet duidelijk wanneer hier sprake van is. De RvS heeft het kabinet gevraagd dit expliciet in de wet te zetten, en niet alleen in de toelichtende tekst (memorie van toelichting).

De Jonge wil dit toch niet doen, “omdat de inzichten omtrent de epidemiologische omstandigheden en de kenmerken van hoogrisico-settings” kunnen veranderen, schrijft hij in een reactie. De Raad van State wil ook dat snel duidelijk wordt hoe de uitzondering op 2G eruit gaat zien voor mensen die zich niet kúnnen laten vaccineren, bijvoorbeeld om medische redenen. Het kabinet kan dat nog niet zeggen. De adviseur erkent dat het 2G-beleid een punt van heftige discussies in de samenleving is. Volgens de Raad is het erg lastig “om in de uiterst moeilijke omstandigheden van dit moment tegenstellingen in de samenleving te vermijden”. Wel moet het kabinet voorkomen “dat niet-gevaccineerden worden weggezet als onwillig, onwetend en onverantwoordelijk”. Maar het invoeren van 2G is volgens de Raad van State te rechtvaardigen, gezien het hoge aantal corona-besmettingen. Het is goed dat het beleid alleen in bepaalde sectoren wordt ingezet én slechts onder bepaalde voorwaarden. Belangrijk is voor de Raad van State verder dat de 2G-toegangspas “in ieder geval” niet wordt gevraagd op de werkvloer of voor toegang tot essentiële voorzieningen, zoals het onderwijs. Het kabinet hoopte dat de “harde klap” (de vervroegde sluiting van horeca en winkels) deze week zou leiden tot een daling van het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames. Maar vooralsnog ziet het RIVM slechts een beperkt effect van de maatregelen. Ook maakt het RIVM zich zorgen of de gewenste gedragsverandering, waartoe demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) deze week opriepen, er nog wel komt. Diederik Gommers, OMT-lid en voorzitter van de Nederlandse vereniging van ic-artsen, luidde zelfs de noodklok. “Het is écht één voor twaalf. Als wij over 10 dagen in het code-zwart scenario zitten, dan is de wereld te klein.” Hij overlegde woensdag nog met de OMT-leden over de opnieuw tegenvallende besmettingen. “Het in stand houden van de huidige maatregelen lijkt niet effectief te zijn om het tij te keren”, zei arts-microbioloog Marc Bonten (ook OMT-lid) bij Nieuwsuur. Volgens hem moet de politiek verantwoordelijkheid nemen. Code zwart willen voorkomen, geen harde maatregelen durven nemen en wegblijven van meer vaccinatiedrang gaan volgens de arts niet samen. (bron: NU) Van vaccinatiedwang ben ik een pertinente tegenstander, de grondwet zou geschonden worden en dat roept burgerlijke ongehoorzaamheid op, waarbij onlusten niet moeten worden uitgesloten. Voor alle besluiten moet draagvlak zijn in de samenleving. Eerst zal moeten blijken dat de besluiten van vrijdag van het kabinet het aantal besmettingen fors gaat terugbrengen. De enige vraag die relevant is in dit proces is of de besmettingen beheersbaar zijn te krijgen en de druk op de zorg op korte termijn kan worden teruggebracht.

De Europese Commissie adviseert om de geldigheid van het covid-reiscertificaat te beperken tot negen maanden na de laatste vaccinatie. Het nieuwe advies heeft te maken met het feit dat de bescherming van vaccins na verloop van tijd wat afneemt. Verschillende landen in de Europese Unie zijn inmiddels al begonnen met boosterprikken. Ook hebben meerdere lidstaten al gezegd dat zij sommige reizigers niet meer willen toelaten zonder booster. De commissie dringt erop aan in Europees verband dezelfde regels te hanteren. In Nederland is de boosterprik nu nog alleen voor een beperkte groep. (bron: NOS) Er wordt paniekvoetbal gespeeld door ‘meerdere EU-lidstaten’ als ze stellen sommige reizigers niet toe te laten zonder boosterprik. Verder adviseert de EC 9 maanden na vaccinatie de QR-code te laten vervallen In min of meerdere mate is hier sprake van vaccinatiedwang. De termijn van 9 maanden is veel te lang, want uit een klein onderzoek over de bescherming die de kunstmatige antistoffen van de vaccins laten zien dat iedere 6 weken (na vaccinatie) de bescherming met de helft afneemt. Dat betekent dat na 3 maanden 75% van de bescherming al verloren is gegaan en na een halfjaar is nog maar 6,25% actief. Na 9 maanden is dat nog maar 1,56%, vrijwel nul dus. Een verzoek voor financiering voor een grootschaliger daarnaar (bij geïnfecteerden [de 2,2 miljoen mensen die al corona hebben gehad] en geïnjecteerden [de 12 miljoen mensen die zijn gevaccineerd], is door de overheid afgewezen. Kennelijk zijn de resultaten van zo’n onderzoek voor het beleid niet gewenst of worden ze niet gewenst geacht. Het OMT heeft het kabinet geadviseerd alle scholen open te houden. Het advies geldt dus ook voor het hoger onderwijs. In een eerder advies stond al dat het OMT zou willen voorkomen dat het onderwijs met nieuwe beperkingen te maken krijgt. Het OMT wees toen op het “toenemende wetenschappelijke bewijs voor schade aan de ontwikkeling van kinderen”. Verder is het advies restaurants, cafés, niet-essentiële winkels en zogenoemde doorstroomlocaties om 17.00 uur te sluiten. Doel van de maatregelen is: de druk op de ziekenhuizen te verlagen. (bron: NOS) Het OMT spreekt zich niet alleen uit over medische zaken maar nu ook over maatschappelijk/politieke onderwerpen, waarover een veel bredere meningsvorming, b.v. van sociologen, is gewenst. Zo spraken gedragsmedewerkers zich deze week uit over de falende wijze waarop Rutte en de Jonge zich verantwoorden in de persconferenties over het corona-beleid. Je kunt niet volstaan met ’ jullie, het volk, moet de richtlijnen stipt uitvoeren, want jullie zijn de schud van de fors toegenomen besmettingen’. Dan sla je de plank volledig mis.

Van de 600 passagiers die vrijdag uit Zuid-Afrika zijn teruggekeerd zijn 61 mensen besmet met corona , waarvan er zeker 13 met de nieuwe omikronvariant (ook omicron genoemd), code B.1.1.529, zijn besmet. Dat meldt het RIVM. Het onderzoek is niet afgerond. Mogelijk wordt de variant in de komende dagen in nog meer monsters gevonden. Mensen met

een negatieve test moeten thuis nog 5 dagen in quarantaine. Alle positief geteste reizigers zitten in isolatie in een hotel op Schiphol of thuis in quantaine. Zo’n 5.000 mensen die deze week uit zuidelijk Afrika kwamen worden alsnog benaderd en moeten zich ook laten testen. De nieuwe coronavariant is nu ook buiten Afrika vastgesteld: in België, Duitsland, Italië, het VK, Tsjechië, Israël, Hongkong en Australië. Er zijn aanwijzingen dat de variant besmettelijker is dan de deltavariant. Vanwege de omikronvariant, hebben veel landen inreisbeperkingen opgelegd aan Zuid-Afrikaanse landen. Nederland heeft een vliegverbod ingesteld. Israel sluit zijn grenzen, VK stelt PCR-test in voor alle reizigers, Zwitserland stelt quartaine in voor Nederlandse reizigers.

Minister De Jonge zei in een persmoment op 28 november dat hij extra maatregelen niet uitsluit. Dat hangt onder meer af van de besmettelijkheid en de ernst van de nieuwe variant. Daarover is nog niet veel duidelijk. Komende dagen is er in EU-verband overleg over de gevolgen die de nieuwe variant moet hebben, zei De Jonge. (bron: NOS) We weten nog weinig van deze variant, behalve dat op kleine schaal is vastgesteld dat de besmettingen in een steile curve toenemen. Dat kan betekenen dat de besmettelijkheid groter is dan die van de delta-variant. Maar de ziekteverschijnselen zouden mild zijn, in ieder geval milder dan die van de alfa en delta. Maar er nog geen enkele aanwijzing: er zijn 32 veranderingen aangetroffen op het zogenoemde spike-eiwit ten opzichte van het oorspronkelijke virus. Met het spike-eiwit hecht het virus zich aan menselijke cellen. De huidige vaccins zijn ontworpen om antistoffen aan te maken die zich richten op het spike-eiwit. 32 mutaties klinkt veel, maar “of die mutaties een probleem zijn is nu nog anybody’s guess“, zegt Eric Snijder, hoogleraar moleculaire virologie van het LUMC. Andere varianten zoals de alfa- en deltavariant kenden tien tot vijftien veranderingen ten opzichte van het oorspronkelijke virus. “We zijn inmiddels weer vele maanden verder en de evolutie gaat gestaag verder.” Mogelijk zou deze variant delen van de antistoffen (ook de natuurlijke) uitschakelen met nog onbekende gevolgen. Het aanpassen van vaccins aan omikrom zou ca 3 maanden kunnen duren. Deze reactie onder voorbehoud.

Algemeen

Het tempo van de bomenkap in het Braziliaanse deel van het Amazonewoud is het afgelopen jaar gestegen met meer dan 20%. Er is een gebied ter grootte van eenderde van Nederland ontbost, blijkt uit satellietbeelden. Voor het derde jaar op rij is er meer oerwoud verdwenen. President Bolsonaro heeft de ontbossing helpen versnellen doordat hij landbouw en mijnbouw in het regenwoud heeft aangemoedigd. Doordat de bomen verdwijnen versnelt de opwarming van de aarde omdat bomen koolstof uit de atmosfeer halen. Op de Klimaattop in Glasgow beloofde Brazilië dat het de ontbossing zou verminderen. (bron: NOS)

Er komt dit jaar opnieuw een verbod op het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling. Het demissionaire kabinet heeft dat besloten na druk van onder meer zorgverleners en gemeenten. (bron: NOS)

Dat vorige week in de VS sprake was van het laagste aantal nieuwe werkloosheidsaanvragen in ruim 50 jaar, versterkt het beeld dat de arbeidsmarkt sterk genoeg is voor een snelle afbouw van de steunmaatregelen.Dit vertaalt zich ook in een verdere stijging van de obligatierentes, tot inmiddels 1,667% voor 10-jaars staatspapier. (bron: DFT) De geruchten worden sterker dat de FED de rente gaat verhogen om de stijgende inflatie af te remmen.

2G en de maatschappelijke gevolgen

Op verschillende plaatsen in het land was het dit weekend onrustig en relatie tot het komende 2G wetsvoorstel van de VVD en D66. In Rotterdam, den Haag, Roermond, Urk, Stein, Enschede, Groningen, Tilburg en Roosendaal was sprake van vernielingen in min of meerdere mate en door vuurwerk. De burgemeester van Rotterdam sprak zelfs van een orgie van geweld. Voor openlijke vormen van geweldpleging en verstoring van de openbare orden werden arrestaties uitgevoerd. Dit was de stand van zaken op maandagmorgen. Er zijn groepen in de samenleving, met tienduizenden volgers op sociale media die dit proces volgen e/o daaraan uiting fysiek uiting geven.

In het vorige blog schreef ik al dat duidelijk is dat corona gaat leiden tot een ontwrichting van de zorg. Een optie daarvoor is harde maatregelen zoals een lockdown, maar is dat wel noodzakelijk. Ik denk daar genuanceerd over. Ik zet op de agenda het voorstel alle corona-patiënten weg te halen uit de ziekenhuizen. Het gaat momenteel om 2.030 corona-zieken plus 505 op de IC. Wijs 4 ziekenhuizen in Nederland aan die de verzorging van die patiënten overnemen. Dan kunnen alle, meer dan 100 ziekenhuizen, gewoon weer aan de slag met de behandeling van hun patiënten die op de wachtlijst staan. Het basis- idee werd eerder al in de publiciteit gebracht door Chris Oomen. 2 kanttekeningen: 100 jaar geleden hadden mensen tbc, een longziekte, die behandeld werd in speciale verpleeginrichtingen en dat werkte goed. Een andere situatie kan ontstaan als we een zware griep-aanval krijgen, waarvoor mensen ook naar een ziekenhuis moeten. Maar in ieder geval zijn er dan nog wel bedden beschikbaar die zijn vrijgekomen door de verplaatsing van corona-patiënten. Dan is aan de orde hoe ernstig corona in feite is en hoe denkt het volk daarover. Neem de aanname van het RIVM dat 40% van de met corona besmette personen zich niet laat testen. Die blijven buiten de rapportage. Als er 20.000 besmettingen per dag worden geregistreerd dan zijn dat er dus in werkelijkheid 33.000. Waarom die 13.000 personen zich niet melden bij de GGD, geeft het RIVM niet. Zou het zo kunnen zijn dat de besmetting zo mild is dat ‘ze’ daarmee niet naar de huisarts gaan of de GGD, of dat ze ‘het gedoe’ niet willen, dat ze het overtrokken vonden. Het positieve aspect van deze besmettingsgolf is dat er iedere dag >30.000 personen een immuniteit opbouwen van natuurlijke antistoffen voor corona. Dat zijn er een kleine miljoen per maand, zolang het aantal geregistreerde besmettingen gemiddeld boven de 20.000 per dag blijft. Hoe ernstig is de Delta coronavariant eigenlijk. Dat wordt zwaar overtroffen in de media, door het RIVM, het OMT, de zogenaamde deskundigen en een deel van de Haagse politiek. Hoe groot is de groep door corona overleden personen? In de afgelopen 7 dagen was het gemiddelde aantal, volgens het coronadashboard van de overheid, 32,9. Er wordt geen splitsing gemaakt tussen sterfgevallen, die corona-gerelateerd zijn en die door vaccinatie sterven. Het aantal doden door corona bestaat uit 96,8% ouderen boven de 60 jaar. Vorig jaar stierven er bijna 165.000, dat zijn er 465 per dag, waarvan dus 7% aan corona. De overige 93% sterft dus aan diverse vormen van kanker, hart en vaatziekten, dementie, COPD, privé-, arbeids- en sportongevallen, diabetes en diverse vormen van ouderdom en zelfdoding. Corona staat op de derde plaats. Als we kijken naar de corona-patiënten die op de IC liggen dan is er een meerderheid die in een kwetsbare gezondheidsgroep verkeert, veelal als gevolg van al bestaande longproblemen en afhankelijkheid van alcohol (drankverslaving), nicotine (rookverslaving) en overgewicht in relatie tot corona. Er zou veel meer aandacht moeten komen voor acute vormen van kanker, hart en vaatziekten, beroertes, hartritmestoringen, -stilstand en –falen en ouderdomsziekten. Het RIVM en de deskundigen virologie eisen veel te veel aandacht op, en de media werken daaraan mee, voor ‘hun’ problemen en verliezen het algehele medische belang uit het oog. Er komt ook kritiek op advisering van maatschappelijke zaken die buiten het mandaat vallen. Ik lees adviezen van ‘deskundigen’ die adviseren te stoppen met het OMT en te kiezen voor het RIVM met gedragsdeskundigen, sociologen en logisticus. Mijn advies is dan ook corona te separeren en behandelen in 4 gespecialiseerde ziekenhuizen. Het gaat op dit moment maar om 2.500 coronapatiënten. En tegen de overheid zeg ik: overdrijf niet, veel besmettingen zijn niet zo dreigend als als ze in beeld worden gebracht. Voor veel gevaccineerde mensen is de Delta-variant niet meer dan een gewoon griepje. Wij moeten nu overschakelen van ‘vaccineren, vaccineren, vaccineren’ naar ‘wijsheid, wijsheid, wijsheid’.

De Frontnieuws Newsletter, https://www.frontnieuws.com/, beschuldigt van het verspreiden van fakenieuws, meldt deze week dat Het aantal sterfgevallen vorige week ruim 20% hoger lag dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde 3.750 sterfgevallen, bijna 850 meer dan verwacht, schrijft Freewestmedia.com. Volgens het statistiekbureau is de hogere sterfte te zien in alle leeftijdsgroepen. Het CBS heeft nog geen verklaring voor de hogere sterfte. Bij het RIVM zijn vorige week ook meer sterfgevallen van Corona-patiënten geregistreerd. Volgens het CBS is de oversterfte de afgelopen weken duidelijk toegenomen. Sinds begin augustus ligt de sterfte al boven de gebruikelijke aantallen in deze periode. Naar schatting zijn vorige week 2.100 mensen van 80 jaar en ouder overleden. Dat zijn er bijna 500 meer dan verwacht. De sterfte in deze leeftijdsgroep is al vier weken opmerkelijk hoog. Dat geldt ook voor mensen van 65 tot 80 jaar. In deze leeftijdsgroep stierven vorige week 1.200 mensen, bijna 300 meer dan verwacht. Onder mensen jonger dan 65 jaar waren het er vorige week naar schatting 450, meer dan 50 meer dan verwacht. In Nederland is 85% van de mensen boven de 18 jaar volledig gevaccineerd, en velen hebben hun prik pas onlangs gehad. Vaccinventers beweren dat de injecties bescherming bieden in de eerste paar maanden voordat de “bescherming” begint af te nemen. Zij geven de ongevaccineerden de schuld van de stijging van het aantal sterfgevallen. Dit is duidelijk niet waar. Het aantal mensen dat geïnfecteerd raakt is nog nooit zo hoog geweest, ondanks de hoge vaccinatiegraad. De vaccinaties doen duidelijk niet wat beloofd was. Al langer is er gewaarschuwd voor 2 aspecten die mogelijk een ontregelende functie kunnen veroorzaken, die nooit eerder aan de orde zijn gekomen. Op de eerste plaats zijn dat medische complicaties mogelijk met de dood tot gevolg, als gevolg van de goedkeuring van de corona-vaccins door de EMA zonder dat er onderzoek is uitgevoerd naar gevolgen op de kortere, middellange en langere termijn. Mogelijk kan de onverklaarbare oversterfte van de laatste week daarvoor een verklaring zijn. Maar wat staat ons dan nog te wachten? In Nederland, in Europa en in de wereld? Daarnaast de tegenvallende periode bij vaccins van bescherming tegen corona-besmetting (3 tot 6 maanden), waardoor het aantal besmette gevaccineerden sterk is gestegen (gelukkig veelal in de milde vorm) waardoor de druk in de zorg tot grote zorgen leidt. Ik heb daar in het vorige en dit blog voorstellen over gedaan de druk op de ketel weg te halen door de verzorgen van corona-zieken te centraliseren.

Het ontbreken van morele scrupules bij het nastreven van wat wordt beschouwd als een publiek goed, is het eerste symptoom van totalitarisme, schrijft Jonathan Philip Chadwick Sumption, Lord Sumption (9 december 1948), Britse auteur, middeleeuwse historicus en voormalig senior rechter die tussen 2012 en 2018 in het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk, Hij zat daar als rechter vanaf 11 januari 2012, tot 9 december 2018, het bereiken van de verplichte pensioenleeftijd van 70 jaar. Sumption staat bekend om zijn rol als advocaat in veel rechtszaken. Hij publiceerde in The Telegraph: In heel Europa maken de basisnormen van de beschaafde samenleving plaats voor paniek. De ongevaccineerden worden uitgesloten van een steeds breder scala aan grondrechten. Oostenrijk heeft ze gecriminaliseerd. Italië heeft hen verboden hun werk te doen. De Nederlandse politie heeft geschoten op anti-lockdown demonstranten, waarbij sommigen van hen ernstig gewond raakten. We zijn getuige van de ultieme dwaasheid van bange politici die niet kunnen aanvaarden dat zij machteloos staan tegenover sommige natuurverschijnselen. Als lockdowns, gedwongen bedrijfssluitingen en andere wrede tegenmaatregelen werken, waarom zijn deze landen dan bezig met hun vijfde golf van de pandemie en hun derde of vierde lockdown? Hoe lang moet dit nog duren voordat we inzien dat deze maatregelen infecties veroorzaken? De logica achter het handhaven van deze maatregelen is dat zij nooit kunnen worden opgeheven. Wat ooit gerechtvaardigd was als tijdelijke maatregelen om de situatie in stand te houden totdat er vaccins beschikbaar waren, dreigt nu aan de mensen te worden opgedrongen als permanente veranderingen in hun manier van leven. Het lelijkste kenmerk van de crisis is misschien wel de gewoonte van de politici om anderen de schuld te geven van het failliet van hun eigen beleid. Het verzet tegen vaccins is dwaas. Ze zijn effectief in het voorkomen van ernstige ziekte en dood. Maar ze zijn niet zo doeltreffend tegen infectie of overdracht als voorheen werd gedacht. (bron: frontnieuws) Wat lord Sumption, heer van adel, hier aan de orde stelt heb ik kortgeleden ook al gehoord in een ‘college’ van Thierry Baudet in de Tweede Kamer, tegen middernacht toen er nauwelijks nog Kamerleden aanwezig waren. Big Brother is reeds onder ons en de vraag is of we dat wel willen. Wat brengt het ons, maar belangrijker is de vraag wat het ons afneemt? Het wordt ons door de strot gedrukt en de vraag is hoogstactueel hoe een meerderheid van de beide Kamers zich daarover uitspreekt. In hoeverre is deze ontwikkeling te herleiden van de burger naar de moderne slaaf van de samenleving.

De virusremmer van farmaceut Merck is minder effectief dan gedacht. Eerder zou het middel molnupiravir voor 50% beschermen tegen ziekenhuisopname of sterfte. Maar dat is maar 30%, blijkt uit onderzoek van Merck zelf. Molnupiravir kan effectef zijn als er binnen 5 dagen na het ontstaan van coronaklachten met de behandeling wordt begonnen. Het was al duidelijk dat de pil geen effect meer heeft als iemand al is opgenomen in het ziekenhuis. (bron: NOS)

Informatie-ontwikkelingen

Demissionair premier Rutte hoopt dat er voor Kerst een nieuw kabinet is, een “met meer elan” dan het huidige. “Het moet een heel ander kabinet worden, met een andere uitstraling”, zei hij als partijleider op een congres van de VVD. Volgens Rutte is het begrijpelijk dat er nog wordt onderhandeld tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Hij wees erop dat er veel tijd is besteed aan het bepalen wie met wie wil regeren. Rutte sprak ook over corona en stak net als gisteren de hand in eigen boezem. “Blijkbaar lukt het mij niet genoeg om mensen ervan te overtuigen dat ze zich aan de basisregels moeten houden.” (bron: NOS)

Als de demissionaire premier van zijn kabinet zegt dat zijn huidige kabinet te weinig elan heeft (gehad) en het daarbij een duiventil is geweest dan zegt dat veel over de wijze waarop je zelf leiding hebt gegeven. Als je dan nog toegeeft dat je niet in staat ben geweest het volk voldoende vertrouwen geven in het corona-beleid, visieloos, van dit kabinet (en je ook nog een aantal dossiers met je meezeult waar niemand trots op kan zijn) dan kan het niet zo zijn dat je opnieuw op de bok gaat zitten met veel grotere uitdagingen. Voor mij is het ook de vraag of minister de Jonge van VWS terugkeert in een volgend kabinet. De Hondt peilt nu voor de coalitiepartijen het CDA -10 zetels, D66 -8, VVD -2 en de ChristenUnie +1, met een totaal aantal zetels van 59 van de 150.  Het vertrouwen in het kabinet Rutte III is in de laatste anderhalf jaar gedaald van 80% naar 30%.

Financieel/economische berichten

Nederlandse brievenbusfirma’s zijn nog altijd aantrekkelijk voor bedrijven en criminelen om belasting te ontwijken en tegoeden te verbergen. De Commissie Doorstroomvennootschappen concludeert dat in een advies aan het kabinet. Ondanks de aanpak van de laatste jaren blijft Nederland een “grote speler” en is de doorstroom via brievenbusfirma’s niet afgenomen. Die aanwezigheid levert amper banen en belastinginkomsten op, maar dupeert andere landen en schaadt onze reputatie, aldus de commissie. Nederland zou belastingvoordelen nog meer moeten wegnemen en meer informatie moeten uitwisselen met andere landen. (bron: NOS)

Klaas Knot, de President van de Nederlandsche Bank was deze week te gast bij Nieuwsuur. De huizenprijzen rijzen de pan uit, boodschappen worden duurder en elke tankbeurt doet weer ietsje meer pijn in de portemonnee. Is de hoge inflatie tijdelijk of houden deze prijsstijgingen de komende jaren aan? Veel economen houden zich bezig met die vraag sinds de inflatie eind vorig jaar door het dak schoot. De Europese Centrale Bank (ECB) stelde en stelt nog steeds gerust: de inflatie zou snel terugkeren naar een normaal niveau, want de hoge prijsstijgingen zijn een tijdelijk gevolg van een van corona herstellende economie. Maar anderhalf jaar na het begin van de coronacrisis ligt de inflatie volgens het CBS op 3,4%, het hoogste niveau sinds 2002. En de Duitsers vrezen dat die bij hen naar de 6% gaat.

Toch is de huidige hoge inflatie waarschijnlijk tijdelijk van aard, concludeert nu ook De Nederlandsche Bank (DNB) in een nieuwe analyse. Dat is logisch want in deze onzekere periode kan geen enkele centrale bankier zich permitteren een afwijkende mening te hebben, zeker als de waarde van de euro versus de dollar blijft dalen. Volgens DNB is de hoge inflatie te verklaren door een heel aantal tijdelijke factoren, waarvan een deel de komende maanden al verdwijnt. Geen stijging door loon/prijs, bijvoorbeeld het zogenoemde base effect: de prijzen waren vorig jaar relatief laag, en alleen al de correctie daarop draagt bij aan de inflatie. Inflatie is een stijging van de prijzen van consumptiegoederen en -diensten. Als er inflatie is, kun je steeds minder kopen met dezelfde hoeveelheid geld. Bij een hoge inflatie verliest geld snel zijn waarde. Daardoor zien mensen hun spaargeld minder waard worden en daalt de koopkracht. De ECB streeft naar een inflatie van 2% op “middellange termijn”. In oktober bedroeg de inflatie 4,1% in de eurozone, maar is in feite hoger omdat bepaalde zaken die wel een rol spelen bij de uitgaven, zoals de kosten van bewoning en de prijs van nieuwe auto’s, worden gezien als een investering waardoor de hogere lasten buiten beeld blijven. Daarom denk ik dat een inflatie tegen de 5% aan een realistischer indicatie zou zijn. Een ander deel van de factoren is ook tijdelijk, maar lijkt langer aan te houden dan oorspronkelijk gedacht. Dat geldt voor de stijgende energieprijzen, leveringsproblemen en de toegenomen vraag naar producten omdat mensen tijdens de pandemie aankopen uitstelden. “8 jaar lang hielden we een soort vergeefse regendans om wat meer inflatie, nu leidt de coronaschok ineens tot meer inflatie”, zegt DNB-president Klaas Knot in Nieuwsuur. “Interessant is de vraag: de factoren die tot een tijdelijk hogere inflatie leiden, hoe tijdelijk zijn die? Als die langer gaan duren dan we denken, zullen we als centrale bankiers moeten reageren.” Het zou kunnen dat bedrijven en huishoudens hun gedrag gaan aanpassen op de hoge inflatie, schrijft DNB. Als dat gebeurt, kunnen zogenoemde second round effects ontstaan, waardoor de inflatie toch voor langere tijd hoog kan blijven. Vakbonden kunnen bijvoorbeeld hogere lonen gaan eisen, waarna werkgevers die hogere lonen doorberekenen in de prijzen. Die hogere prijzen kunnen er op hun beurt toe leiden dat werknemers opnieuw hogere lonen willen, waardoor een loon-prijsspiraal ontstaat die de inflatie opdrijft. DNB ziet nog geen signalen voor zo’n loon-prijsspiraal, maar waarschuwt er wel voor. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat bedrijven die vanwege onzekerheid over de coronapandemie nu nog terughoudend zijn met het ophogen van lonen dat later wel gaan doen, schrijft DNB. Het is opvallend dat DNB ervoor kiest die waarschuwing in zijn analyse op te nemen, zegt econoom Mathijs Bouman. “Daar zit ook een strategisch belang achter. DNB-president Klaas Knot is tegenstander van de stimuleringsmaatregelen die de ECB al jarenlang neemt om de inflatie in de eurozone op peil te houden. Als de hoge inflatie minder tijdelijk van aard is dan oorspronkelijk gedacht, zijn die maatregelen misschien inderdaad deels overbodig.” Als de inflatie inderdaad via een loonprijs-spiraal op een langdurig hoog niveau komt, ontstaat een situatie waarin geld snel minder waard wordt. “Dan krijg je heel veel ongewenste herverdeling”, zegt Bouman. “Sommige mensen zitten bijvoorbeeld in een positie waarin ze makkelijk om een hoger loon kunnen vragen, anderen niet. Maar het belangrijkste is dat mensen geen financiële risico’s meer durven te nemen, vanwege de onzekerheid over de waarde van hun geld.” Maar als de inflatie echt uit de hand loopt zal de ECB altijd maatregelen nemen, zegt Bouman. Dat kan door bijvoorbeeld de rente te verhogen. “Daarbij geldt: hoe langer je wacht, hoe meer pijn de maatregelen uiteindelijk doen.” Overigens kan een korte periode van hoge inflatie ook een positief effect hebben op de economie, schrijft DNB. Omdat de inflatie lang onder de 2% heeft gezeten, kan een tijdelijk hoge inflatie de inflatieverwachting bij burgers en bedrijven “verankeren” rond dat ECB-streefpercentage. “En de verwachting is vaak de belangrijkste drijvende kracht achter de hoogte van de inflatie”, zegt Bouman. (bron: Nieuwsuur/NOS) DNB speelt geen open kaart met de gedane uitspraken. Zo liet hij de sinds 26 mei van dit jaar, op 1,22, gedaalde eur/usd notering naar 1,11 (-9%) onbenoemd, terwijl dat toch een zware val is. Het is toe te schrijven aan het voornemen dat de VS eerlang de rente gaat verhogen (volgend jaar misschien wel 2x) en de ECB-praeses in het Europees Parlement nadrukkelijk heeft gezegd niet op een rentestijging te moeten rekenen. Misschien is dat ook wel armoe, enerzijds omdat de ECB geen ‘gereedschap’ meer in de ‘onderhoudskist’ heeft zitten, anderzijds dat daarmee klappen in de economie kunnen vallen. Maar het ergste is als tijdens dat proces de inflatie niet kan worden teruggebracht en de koopkracht gaat dalen bij een daling van de waarde van ons geld en van de euro in het wereldwijde geldverkeer.

Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

De SP en de ChristenUnie willen een voorstel indienen om gokreclames te beperken. De partijen zeggen dat we sinds de opening van de gokmarkt worden doodgegooid met gokreclames, die mensen aanzetten om zoveel mogelijk te gokken. Vooral rond voetbalwedstrijden zouden minder gokreclames te zien moeten zijn. Sinds 1 oktober is online gokken legaal en er geldt geen limiet voor het aantal gokreclames. Gokbedrijven willen daar in een reclamecode afspraken over maken maar daarvan is nog niets gekomen. De Reclame Code Commissie zegt klachten te hebben gehad. Het Trimbos-instituut hekelt de jolige toon van de reclame. (bron: NOS) Nu in Nederland gokken is gelegaliseerd zouden mensen die eraan verslaafd zijn geworden, en daardoor in financiële problemen zijn geraakt, door de overheid moeten worden geholpen. Dat is de keerzijde van de medaille.

Gemeenten wijken geregeld af van de kostendelersnorm in de bijstand, blijkt uit een rondgang van de NOS. De 10 grootste gemeenten doen dat tientallen tot meer dan honderd keer per jaar. De norm houdt in dat de uitkering wordt verlaagd als meerdere volwassenen (21+) samenwonen. Dat leidt tot een korting als iemand een hulpbehoevende ouder in huis neemt of als een thuiswonend kind 21 jaar wordt. Gemeenten worstelen daarmee. Ze mogen maatwerk leveren, bijvoorbeeld om te voorkomen dat iemand dakloos wordt, maar veel gemeenten zien liever dat de norm (deels) verdwijnt. (bron: NOS)

Vanaf 28 november 2021n om 05.00 uur geldt voor alle locaties en evenementen een sluitingstijd van 17.00 uur tot 05.00 uur. Deze avondlockdown vormt de kern van de nieuwe coronabeperkingen die onderlinge contacten moeten beperken en verdere overbelasting van de zorg tegen moeten gaan, heeft het kabinet vrijdag besloten. Ook amateursport moet na 17.00 uur worden gestaakt. Supermarkten mogen tot 20.00 uur openblijven. De maatregelen gelden in elk geval tot 19 december. Blijf zoveel mogelijk thuis, blijft een stelregel. Premier Rutte vroeg verder aandacht voor huiselijk geweld en eenzaamheid. (bron: NOS) Elders in dit blog heb ik al commentaar geleverd op de corona-maatregelen en de wijze waarop de premier en de minister van VWS daarbij het volk betrekt en mij afgevraagd of dit de wijze is het draagvlak te versterken. De rek is eruit in de ziekenhuizen, maar ook in de samenleving. Met de aangekondigde maatregelen probeert het demissionaire kabinet de coronabesmettingen met een hamer tot een halt te roepen, schrijft Buitenhof. Ik vond het vreemd dat op zo een moment de premier aandacht vraagt voor huiselijk geweld. Niet dat ik dit maatschappelijke probleem niet deel, maar het bestaat al veel langer en wat heeft het kabinet daaraan gedaan.

Corona berichten

Aantal geregistreerde besmettingen op zondag 23.066, 1.960 aantal opgenomen mensen in het ziekenhuis plus 470 op de IC; maandag 23.039, 2.052, 488; dinsdag 25.789, 2.030, 505; woensdag 22.272, 1.995, 550; donderdag 21.350, 2.070, 528; vrijdag 22,089, 2.069, 555 en 22.193; 2.091, 551 op zaterdag.

In week 46 zijn er bijna 900 mensen meer overleden dan verwacht, meldt het CBS. Vooral de sterfte onder 80-plussers nam toe. In totaal overleden vorige week bijna 3850 mensen. Het CBS geeft geen verklaring voor de hogere sterfte, maar het RIVM registreerde de afgelopen week meer overleden coronapatiënten. (bron: NOS) Het baart mij zorgen dat het CBS geen indicatie kan geven waaraan de oversterfte kan worden toegeschreven. Ook omdat deze ontwikkeling zich ook voordoet in andere Europese landen moet worden nagegaan of hier sprake kan zijn van vaccinatie-sterfte: mensen die zijn overleden aan de gevolgen van het vaccineren voor bescherming tegen corona, zonder dat ze corona hebben gehad.

In week 46 testten opnieuw een recordaantal mensen positief op het coronavirus. In de weekupdate meldt het RIVM 153.957 positieve tests, een stijging van bijna 40% ten opzichte van een week eerder. Ook het aantal ziekenhuisopnames blijkt te zijn gestegen. Volgens het RIVM houdt de stijging “op alle fronten” aan. Waar in week 45 nog een voorzichtige stabilisatie in de stijgende ziekenhuiscijfers te zien was, namen deze afgelopen week weer toe. In totaal belandden 1.833 coronapatiënten in het ziekenhuis, een stijging van 288 ten opzichte van een week ervoor. Het aantal opnames op de intensive care (IC) steeg met 289, terwijl dat er een week eerder nog 229 waren. De bijna 154.000 positieve coronatests komt neer op ongeveer 862 positieve vastgestelde besmettingen per 100.000 inwoners. Een week eerder ging het om 629 besmette Nederlanders per 100.000 inwoners. De GGD’s namen de afgelopen week bijna 630.000 tests af, bijna 75.000 tests meer dan een week eerder. Van alle afgenomen tests bleek uiteindelijk 22,2% positief te zijn.

In totaal werden bij het RIVM 265 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld. Een week eerder ging het nog om 173 doden als gevolg van het coronavirus. De GGD’s konden in maar 20% van de gevallen de herkomst van de besmetting achterhalen. Dit was een week eerder nog 22,4%, en een week daarvoor nog 28%. Opnieuw vonden de meeste besmettingen thuis plaats: in de afgelopen week konden 17.686 besmettingen worden herleid naar de thuissituatie. Naar scholen en kinderopvang konden 5.972 positieve tests worden herleid, gevolgd door 3.716 naar bezoek thuis. Van alle positieve tests waren 1.809 terug te leiden naar de werkplek. Het reproductiegetal (ook wel de R-waarde genoemd), dat sinds begin september aan een langzame stijging bezig is, stond twee weken geleden op 1,21, dezelfde waarde als de week ervoor. (bron: NU)

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaven begin deze week al aan dat aanvullende maatregelen nu nog niet nodig zijn. Ze benadrukten dat de huidige maatregelen beter nageleefd moeten worden. Mochten de coronacijfers in de ziekenhuizen de verkeerde kant opgaan, dan wordt eerder dan 3 december gekeken of er meer maatregelen nodig zijn. Bij het RIVM bestaan grote zorgen over de huidige coronasituatie. “Alle oproepen, onderzoeken en data laten tot dusver een beperkt effect zien van de maatregelen”, vertelt RIVM-epidemioloog Susan van den Hof aan NU.nl. “Dus ik maak mij zorgen of de gewenste gedragskentering van het kabinet er nog wel komt.” Van den Hof, hoofd van het Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten bij het RIVM, benadrukt het belang om te blijven herhalen dat mensen de (basis)maatregelen moeten naleven: “Het blijft dé manier om virusverspreiding te voorkomen.” Mogelijke effecten van de op 12 november aangekondigde maatregelen worden eind deze week verwacht. Maar ze erkent dat uit alle overige signalen blijkt dat “de mensen het zat zijn.” “De kraan moet dicht, maar we blijven dweilen met de kraan open”, verzucht ze. “Het aantal besmettingen moet met minstens een kwart dalen. Als we iets willen, moet iedereen zijn steentje gaan bijdragen. Dan kan je veel bereiken in korte tijd.” De GGD’s zitten al aan het maximum van hun testcapaciteit. Prognoses die iets verder de toekomst in kijken, kan het RIVM momenteel moeilijk maken. “We kunnen nu heel kort vooruitkijken en dat ziet er niet rooskleurig uit.” Volgens Van den Hof is Nederland het zicht op het coronavirus niet verloren. Ze erkent dat de drukte bij de GGD’s “enige invloed” heeft op de hoeveelheid afgenomen tests, maar benadrukt dat het RIVM nog altijd een zeer compleet beeld kan schetsen van de virusverspreiding. “Het beeld is alleen minder gedetailleerd dan voorheen. Maar de vraag is hoe relevant dat is met deze grote virusverspreiding”, aldus de epidemioloog. “Details zijn vooral belangrijk in een situatie waarin het virus niet overal zit. Dan kan je lokaal maatregelen nemen.” Momenteel weten de RIVM-experts nog ruim voldoende, verzekert ze. “We weten in welke gemeenten de brandhaarden zijn, wat de leeftijden van de getroffenen zijn en meer. Dat zijn op dit moment de belangrijkste dingen.” (bron: NU)

Eyeliners

De onrust zal nog verder toenemen in de samenleving door zwalkend beleid

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager begonnen, vooral door aanhoudende vrees dat de Fed volgend jaar minstens twee renteverhogingen doorvoert. Deze angst werd nog eens versterkt door een sterk cijfer over de werkgelegenheid.

Zoals verwacht blijft Nederland op het hoogste waarschuwingsniveau staan. Alle provincies kleuren net als vorige week donkerrood op de Europese coronakaart. Limburg telt de hoogste besmetting: 1 op de 50 inwoners.

Virusvariant B.1.1.529 opende vrijdagmorgen beurzen diep in het rood

Geert Wilders: “Zelf falen met verkeerd beleid: onvoldoende geïnvesteerd in de zorg, schijnveiligheid met de coronapas, te laat beginnen met boosters voor ouderen enz. En dan de burgers en bedrijven nu daarvoor laten opdraaien met een avondlockdown.”

Kabinet scherpt restricties weer aan met halfslachtige excuses

Deze crisis is een les in traagheid

Crisis in het onderwijs

Criminelen werken op feestdagen gewoon doorberekenen

Het politiekorps dreigt over een paar jaar, als gevolg van de vergrijzing bij de politie, voor een deel uit slecht opgeleide, onervaren agenten

De lol van hergebruikte kleding

Frontberichten

Als de coronamaatregelen langer duren dan de huidige drie weken, dan moeten gedupeerde bedrijven met terugwerkende kracht weer loonsteun kunnen krijgen. De partijen van het demissionaire kabinet gaan dat opperen in de Tweede Kamer. Ze willen ook opnieuw belastinguitstel. Of het loonsteunmaatregelenpakket net zo hoog worden als voorgaande kwartalen is nog onzeker. Onder meer het CPB zei eerder dat deze steun veel geld kost en de krappe arbeidsmarkt verstoort. Tegelijk wordt de steun door velen als onvermijdelijk gezien, omdat ondernemers zich niet konden voorbereiden op nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. (bron: NOS) Ik deel dit standpunt in het geheel niet. Wij staan aan de vooravond van de opbouw en herinrichting van de samenleving van de toekomst op basis van duurzaamheid, klimaat, natuur, milieu, ecologie en vele technische ontwikkelingen in quantum-computers, digitalisering, robotisering op basis van Kunstmatige Intelligentie, gekoppeld aan sociaal/maatschappelijke onderwerpen als arbeid, inkomen, opleiding, her- en omscholing, wonen, zorg, privacy, veiligheid, en de staatsinrichting van Europa. Een herwaardering van de democratie en het neoliberalisme is onontkoombaar. Dan moet je niet de komende generaties opschepen met zware schulden om de oude economie in stand te houden. Dan ben je helemaal verkeerd bezig. Trouw publiceerde in de weekeneditie een interview met Marjolein Moorman (PvdA) in het thema ‘de Nieuwe leiders’ waarin zij zegt “in onze individualistisch ingestelde samenleving zijn we de verbeeldingskracht kwijtgeraakt en het geloof dat we samen echt dingen kunnen veranderen. Een gevolg daarvan is dat de polarisatie toeneemt en we het steeds moeilijker vinden om elkaar te begrijpen. Daarbij komt dat veel grote ideologieën zijn verdwenen en we niet meer beschikken over een gezamenlijk oriëntatiepunt. De sociaaldemocratische ideologie geeft mij nog wel die kracht, maar het vanzelfsprekende is er voor veel mensen af. Ook het politiek bestuur is meer management geworden dan echt bezielde politiek. Het is een combinatie van ontwikkelingen, waardoor we klem lopen met elkaar. Een andere kern is volgens mij de groeiende ongelijkheid en het ontbreken van het besef dat je alleen met zijn allen een samenleving kunt vormen.https://www.trouw.nl/editie/20211127/marjolein-moorman-slecht-onderwijs-is-op-den-duur-levensbedreigend~b0c02d35/ Ik begrijp heel goed dat een streep zetten onder het oude en je vol in moet gaan zetten een grote inzet vergt van overheid, bedrijfsleven en burgerij. Wat Rutte en zijn kompanen doen is de transitie vooruitschuiven en het oude vertrouwde leven in stand te houden. Dat is het behartigen van de belangen van het verleden, van hoe het was. Dan behartig je als leider van dit land de belangen van de oude garde (VVD), maar de toekomst ligt bij de nieuwe generatie(s). Dat ziet Rutte niet dan wel hij wil het niet zien. Zijn beleid resulteert met ‘na ons de zondvloed’. Dat moeten we ons wel realiseren.

Vakbond BOA ACP en politievakbond ACP zien niets in de handhaving van de verplichte anderhalvemeterregel, die woensdag weer inging en die de politie en boa’s moeten handhaven. BOA ACP zegt dat er geen capaciteit voor is. De bond vreest voor het welzijn van de handhavers, omdat mensen agressiever zijn en er minder bereidheid is om de maatregel na te leven. Daarbij verwijst de voorzitter ook naar de rellen van afgelopen weekend. Ook politievakbond ACP ziet het er geen heil in. Net als de boabond denkt ACP dat er te weinig capaciteit is, ook met het oog op de recente rellen. (bron: NOS)

De Tweede Kamer zal drie omstreden voorstellen over coronatoegangsbewijzen (2G) pas later behandelen. Dat wilde het demissionaire kabinet niet graag, maar de Kamercommissie Volksgezondheid vindt de wetsvoorstellen te complex en wil meer tijd voor de plenaire behandeling. Het gaat om een voorstel om alleen nog gevaccineerden of genezen mensen toe te laten in de horeca en cultuursector. Het kabinet wil zo’n bewijs ook op het werk en op scholen kunnen invoeren, al moeten getesten daar ook toegang krijgen. (bron: NOS)

Als mensen rond de kerstdagen en de jaarwisseling bij elkaar op bezoek gaan, kan dat leiden tot een nieuwe golf coronabesmettingen. Daarom moeten er nieuwe maatregelen komen. Dat zegt de gezondheidsdienst ECDC, het Europese equivalent van het Nederlandse RIVM. De organisatie roept de aangesloten landen, waaronder ook Nederland, ertoe op snel beperkingen in te voeren. Als voorbeelden van maatregelen noemt het ECDC het dragen van mondkapjes, werken vanuit huis en beperking van het aantal reizigers in het openbaar vervoer. Daarnaast kunnen landen een maximum verbinden aan het aantal mensen dat mag meedoen aan “sociale en publieke evenementen bij eindejaarsvieringen”. Ook na de jaarwisseling moeten die regels nog lang blijven gelden, verwacht het ECDC. Daarnaast pleit de organisatie ervoor dat mensen van veertig jaar of ouder zo snel mogelijk een boosterprik krijgen. Die is bedoeld om de bescherming tegen infectie te vergroten, aldus het ECDC. De immuniteit tegen het virus na vaccinatie neemt namelijk langzaam af. (bron: NU)

Overwegingen

Tijdens de persconferentie van 26 november van de premier en de minister van VWS vielen mij enkele zaken op. Op de eerste plaats van het veel van hetzelfde maar ook het inzicht dat het kabinet tekort is geschoten en dat de premier zelfs, na een vraag daarover van een journalist zijn excuses daarvoor aan het volk aanbood. Voor mij had de Jonge weinig te melden, veel herhalingen van zetten en een gechargeerde voorstelling van zaken, waarin vaccineren centraal staat. Op dat onderwerp was de premier zeker niet zo nadrukkelijk. Ik hoorde hem zelfs zeggen dat ook mensen die gevaccineerd zijn (in de hoop daarmee bescherming te hebben tegen corona) toch besmet kunnen worden en de helft van de ziekenhuisopnamen (niet op de IC) vormen. Het is wel een klein deel van de 12 miljoen gevaccineerden, maar ook zijn er al 1.300 oudere mensen gestorven met het label ‘oversterfte’, waarvan het CBS geen indicatie kan geven uit hoofde waarvan. Rutte gaf een reactie op de kop uit het NRC dat als ‘een voetbalteam slecht draait, de staf moet opstappen’. Rutte ontkende niet dat er problemen zijn, maar opstappen doen wij niet. Ik heb naar beste wil met veel inzicht mij ingezet. Hier spreekt hij de waarheid, maar tegelijk zegt hij dat het beleid dat hij voert niet verder gaat dan over de komende 3 weken. Een langere termijnvisie voert hij niet, dat mogen we van hem ook niet verwachten. Hij is al 10 jaar de leider zonder visie. Het probleem van de premier is ook, en dat zien wij ook op de wijze waarop het corona-beleid wordt gevoerd, er zit geen diepte in zijn beleid. Hij laat het OMG reageren op actuele ontwikkelingen en hoopt dan dat het aantal besmettingen wel weer zal terugvallen onder de R1 norm. Na 10 jaar stand te hebben kunnen houden met een visieloos beleid dreigt Mark Rutte nu toch zijn Waterloo tegemoet te gaan met de complexiteit van het corona-beleid. Het volk verliest haar vertrouwen in het duo Rutte/de Jonge. Er moet nu een leider opstaan die het roer overneemt. Rutte miste 8 maanden geleden de zelfkennis om te besluiten geen 4de termijn te ambiëren en met vaandel te vertrekken.

Een verbod van Forum voor Democratie moet overwogen worden, meent Gert Jan Geling, docent integrale veiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool in Trouw: https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1415/pages/24 Enkele citaten uit het geschrift. Het moge duidelijk zijn, in het hart van onze democratie bevindt zich een partij die steeds meer diezelfde democratie lijkt te ondermijnen. En dat brengt ons bij de vraag: hoe moeten we daarmee omgaan? Moet FvD voortaan altijd genegeerd worden, welke grenzen er ook overschreden worden? Dient er een cordon sanitaire te komen? Moeten we het debat aangaan met Forum? Of moeten we overwegen of een partij die zich op dergelijke antidemocratische wijze manifesteert niet verboden zou moeten worden? Het bedreigen van collega-Kamerleden en democratische instituties, of het toejuichen van deze bedreigingen; het weigeren om nog langer het gezag van de overheid te erkennen; en uitingen van een nieuwe vorm van extremisme die in de coronacrisis steeds nadrukkelijker aanwezig is in onze samenleving – namelijk complotextremisme – vormen aanvallen op deze democratische rechtsorde. Want bedreigingen van Kamerleden uiten en goedkeuren en serieus nadenken over tribunalen is geen erosie van omgangsvormen in de Kamer, zoals het nu afgedaan lijkt te worden, maar een serieuze aanval op de democratie en haar instituties zelf. In groeiende mate begint FvD daarmee een gevaar te vormen voor zowel de openbare orde als voor de democratie. De partij gaat weliswaar nog niet zover dat zij oproept tot het afschaffen van de democratie of democratische instituties, maar lijkt deze wel systematisch te ondermijnen. En onder invloed van het doen en laten van FvD-politici lijkt een deel van de achterban steeds verder te radicaliseren. Waar eindigt dit, en wanneer wordt er ingegrepen? Het is in Nederland dus mogelijk om een politieke partij of vereniging te verbieden. Een verbod op een democratisch verkozen politieke partij mag zeker niet lichtelijk ingevoerd worden. Het is een zwaar middel, dat zorgvuldige overweging vraagt. De toenemende radicalisering en uitingen van extremisme vormen een fundamentele bedreiging voor diezelfde democratie. De Nederlandse democratie kan en mag zich dan ook weerbaar opstellen. En het momentum daarvoor is wellicht nu aangebroken. (bron: Trouw) Ik heb mij afgevraagd of dit artikel bijdraagt aan het aan de orde stellen van stemmen uit het volk in het centrum van onze democratie: het Parlement. Moet dat aan beperkingen worden onderworpen, zoals Geling verdedigd. Moet alleen de stem van de gevestigde orde worden gehoord en moeten andere meer afwijkende meningen worden verbannen? Kijk dat er partijen in de Kamer zitten die het beleid van de kabinetten Rutte verketteren is de realiteit. Dat het kabinet Rutte III de rechtsstaat meerdere keren op een grove wijze heeft geschonden, is voluit in de Kamer becommentarieerd en heeft uiteindelijk een motie van afkeuring gekregen. Maar onze premier bleef op zijn stoel zitten en ging verder met een nieuw kabinet te formeren in dezelfde coalitie. Dat snapt het volk niet en m.i. terecht moet daarover gedebatteerd worden. Maar uitsluitend met het recht van demonstreren wordt de stem van het ontevreden volk niet gesust. In de achterban viel regelmatig het woord tribunaal, in de betekenis van ‘rechtbank met lekenrechtspraak’, in relatie tot het naziregime. Vreemd, mij onbekend. Wat er tijdens het naziregime (1935-1945) in Europa allemaal voor vreselijks is gebeurd, werp ik verre van mij. Ik ken wel uit de geschiedenis het Revolutionair tribunaal (1792), ter berechting van politieke tegenstanders en criminelen. Het tribunaal was een van de krachtigste werktuigen van het schrikbewind dat de doodstraf uitvoerde door de guillotine, ten overstaan van het volk. De Franse Revolutie (1789–1799) was een invloedrijke politieke omwenteling waarbij de absolute monarchie die Frankrijk ongeveer twee eeuwen had geregeerd werd afgeschaft en de Eerste Franse republiek werd opgericht. Tijdens het bewind van deze republiek werden onder meer de vroegere koning en zijn gemalin door een tribunaal berecht en ter dood veroordeeld. De macht en de privileges van adel en geestelijkheid werden massaal teruggedrongen onder druk van radicale politieke groeperingen, de mensenmassa in de steden en boeren op het platteland. De oude ideeën van absolutisme, aristocratie en de macht van de Kerk werden vervangen door principes die werden vervat onder de slogan ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’. De Franse Revolutie heeft verstrekkende en blijvende veranderingen teweeggebracht in Frankrijk, die zich verspreidden over heel Europa. De Franse Revolutie was een van de eerste geslaagde opstanden in de geschiedenis die een politieke leiding kenden. Ik neem aan dat de achterban van Forum voor Democratie (FvD) daaraan refereert. Dat kan ik verklaren vanuit de kritiek die FvD heeft op het functioneren van de Europese Unie (EU) en de Europese Centrale Bank (ECB) met betrekking tot het ‘Big Brother’ beleid dat zij voeren en de euro. Nationaal staat bij Baudet hoog in het vaandel. Daarnaast is hij een fervente tegenstander van het corona-beleid van dit kabinet. Hij twijfelt sterk aan de aannames die worden uitgevoerd. Zijn de vaccins wel veilig op de kortere, middellange en langere termijn? De goedkeuring van de vaccins was een politieke beslissing, waar veel vraagtekens bij geplaatst kunnen worden met betrekking tot de volksgezondheid. Nu wordt toegeven door de autoriteiten in Brussel en deskundigen dat de bescherming van gevaccineerden voor COVID-19 (de geïnfecteerde kunstmatige antistoffen) slechts een beperkte duur (3 tot 6 maanden) hebben. Vandaar dat momenteel meer dan de helft van de besmette personen dubbel gevaccineerd zijn. Dat betekent dat de groep met de QR-code (in principe >12 miljoen personen) ook nog wel eens de brandhaard kunnen zijn van de fors gestegen besmettingen. Daarmee moeten we er, volgens het RIVM, rekening mee houden dat 40% van de besmette personen zich niet laten testen en dus niet worden geregistreerd en buiten de rapportage van het RIVM vallen. Het kan daarbij dus wel om 10.000 mensen per dag gaan. Er is geen informatie of juist niet één of meerdere vaccins de aanstokers van de epidemie zijn. In ieder geval geeft de QR-code geen enkele zekerheid meer over bescherming voor corona. Dat daarover in het land onrust ontstaat is verklaarbaar en nodigt principiële niet-gevaccineerden niet uit zich alsnog te laten vaccineren, tenzij er sprake zal zijn van vaccinatiedwang. Het is voor mij de vraag op basis van welke feiten (niet aannames) het kabinet de ingeslagen weg doorzet, als niet aan de orde komt of er grove foute beslissingen zouden zijn genomen. Waarom wordt een groot onderzoek naar de werkzaamheid van natuurlijke (van mensen die corona hebben gehad) antistoffen en kunstmatige (van mensen die gevaccineerd zijn) uitgevoerd. Zouden daarbij de aannames van het kabinet, het OMT en het RIVM onder vuur komen te liggen en kunnen er dan claims uit voortkomen? Een minionderzoek van de bloedbank Sanquin geeft daarover voor personen boven de 40 jaar verrassende uitslagen. In een echte democratie moet dat mogelijk zijn, in een valse speelt iedereen verstoppertje om zijn/haar falen uit de publiciteit te houden. Het zou in een democratie niet mogelijk kunnen zijn dat een Kamerlid c.q. politieke partij, die de standpunten en het beleid van een regering niet delen buitenspel wordt gezet. Misschien zijn de grote aantallen besmettingen niet meer te keren aangezien vaccins dat veroorzaken.

Kan Nederland aardgasvrij worden door de warmtepomp te gaan subsidiëren? Ik mis in die stelling 3 voor burgers belangrijke zaken. Op de eerste plaats wijst de overheid op het voldoende ventileren van de woonruimte vanwege corona, ook als het kouder weer is. Wat is dan de toegevoegde waarde nog van de transitie? Op de tweede plaats adviseert de huisarts mij, gezien mijn ouderdom, ‘s winters de huiskamertemperatuur in te stellen op 22°. Is dat realiseerbaar met een warmtepomp en blijft het energieverbruik dan betaalbaar? Het is nog steeds onduidelijk welk opties aardgas kunnen gaan vervangen ervan uitgaand dat mensen niet met lauw water moeten douchen en in de winter in een licht verwarmde huiskamer moeten verblijven. Of moeten ouderen dan maar in hun bed blijven liggen als het buiten vriest? En tenslotte wat gaat dat kosten en hoe moeten mensen dat gaan betalen?

©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 27 nov 2021, week 47: AEX 781,63; Bel 20 4.126,73; CAC40 6.739,73; DAX 15.257,04; FTSE 100 7.044,03; SMI 12.199,21; RTS (Rusland) 1.589,38; SXXP (Stoxx Europe) 464,05; DJIA 34.899,34; NY-Nasdaq 100 16.025,58; Nikkei 28.751,62; Hang Seng 24.095,76; All Ords 7.599,90; SSEC 3.564,09; €/$1.1319; BTC/USD (Bitcoin) $54.957,90; troy ounce goud $1.791,80, dat is €50.856,08 per kilo; 3 maands Euribor -0,572%; 1 weeks -0,569%; 1 mnds -0,567%; 10 jaar Duitse Staat -0,342%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,252%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,195%; 10 jaar Belgische Staat 0,018%; 10 jaar Franse Staat 0,027%; 10 jaar Japan 0,072%; 10 jaar Spanje 0,419%; 10 jaar VK 0,73%; Italië 0,961%; 10 jaar VS 1,5038%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,984.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen vielen vrijdag fors terug met een weekdaling van ca 4,9% als gevolg van een nieuwe corona variant omikrom in Zuid-Akrika. De rentetarieven noteerden vrij vlak. De euro-dollar-koers trok vrijdag weer aan na gedurende de week <1,12 te zijn verhandeld. De bitcoin daalde flink en nam andere crypto’s mee. De ECB heeft nu ook aangekondigd dat de inkoop van vastrente waarden wordt afgebouwd over 5 maanden, maar de rente wordt (nooit meer) verhoogd. Het aantal corona-besmettingen steeg deze week weer fors. Ziekenhuizen staan aan de rand van code zwart. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen stegen de tarieven: Zwitserland -0,158%; Duitsland 0,012%; Nederland 0,158%; Japan 0,6771%; Frankrijk 0,752%; VK 0,926%; Spanje 1,229%; Italië 1,801%; VS 1,8627%; Canada 1,9606%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,646%; Nederland -0,618%; Zwitserland -0,602%; België -0,558%; Denemarken -0,521%; Frankrijk -0,428%; Spanje -0,32%; Japan -0,0839%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.