UPDATE 27-03 2021/574 Door uitblijven van versoepeling van ingestelde corona-beperkingen zinkt bij de horeca en de winkeliers de moed in de schoenen

Je kunt stellen dat verkenner Ollongren een blunder heeft begaan door over het Binnenhof te lopen met open en bloot een notitie waarop vertrouwelijke informatie leesbaar was van de gevoerde gesprekken met de partijleiders over de vorming van een nieuw kabinet. Maar ze was ziek, ze had net gehoord dat ze besmet was met het corona-virus. Daarbij valt sterk in de aandacht onder het kopje “positie Omtzigt” te lezen: “functie elders”. De vraag rijst dan wie wil van Omtzigt af? Is die partijleider nog te handhaven, gezien het aantal voorkeursstemmen die Omtzigt gehaald heeft bij de laatste verkiezingen: 342.472? Hij is met stip het beste Kamerlid die opkomt voor de rechten van de burger. Er gaan koppen rollen en de vorming van een vierde kabinet Rutte staat hiermee ter discussie. Er is dus tenminste één politieke partij dan wel partijleider die een exit functie buiten het parlement wil voor een hardwerkende volksvertegenwoordiger, die de belangen van burgers hoger stelt dan te gehoorzamen aan de partij. We wisten al eerder dat er binnen het CDA een groep is die afscheid wil nemen van de lastpost Omtzigt. Daarmee komt de aantekening leesbaar op een foto van een ANP-fotograaf “functie elders” in een ander daglicht te staan. Laat ik een analyse maken van de belangen die op het spel staan.

1. Wat is de status van het gefotografeerde A4’tje? Zijn de aantekeningen die daarop staan als die over Omtzigt, “Linkse partijen houden elkaar niet echt vast”, “Meerderheid Eerste Kamer voor niemand een must” en over de stijl van onderhandelen van CDA-leider Wopke Hoekstra en zijn mogelijke positie in

het nieuwe kabinet: “CDA keuze Hoekstra post in kabinet”. Het is de vraag of ‘this paper’ de onderwerpen bevatten die besproken zouden gaan worden met Rutte en Kaag en of die items uitspraken bevatten van één of meerdere van de 17 gehoorde partijleiders of dat daarbij ook zaken werden vermeld die afkomstig waren van ‘derden’.

2. Welke partijen of politieke leiders kunnen zich aangevallen voelen door de onderzoekingen die tot de Kindertoeslag-affaire en het aftreden van dit kabinet heeft geleid van het duo Rensen (SP) en Omtzigt (CDA)? Linkse partijen zeker niet, ook geen kleinere partijen. Ik zie meer problemen bij Rutte en Hoekstra: Omtzigt kan een storende factor zijn voor het volgende kabinet. Rutte, vanwege de zwartgelakte documenten waarmee Omtzigt het moest doen en de persoonlijke aanval in de Kamer, waardoor Rutte III moest aftreden. Hoekstra omdat die mogelijk zijn positie heeft ingezet Omtzigt te bewegen die onderzoekingen te staken, maar hij ging door. Gezichtsverlies voor het CDA? In de coalitie zie ik drie partijen (CU laat ik buiten beschouwing) die niet verder willen met het CDA met Omtzigt als fractievoorzitter van het CDA (als Hoekstra minister wordt). Omtzigt is geen stabiele factor als het gaat om het blindelings steunen van beslissingen die in de coalitie worden genomen en strijdig zijn met de rechtsstaat, eerlijkheid en rechtvaardigheid en de belangen van de burgers/huishoudingen. Ik kan mij voorstellen dat de VVD en D66 van het CDA zullen eisen dat Omtzigt uit het parlement verdwijnt.

3. Een verklaring van het verkenningsteam Jorritsma/Ollengren laat nog een andere optie over: het item Omtzigt is als bespreekpunt met Rutte/Kaag toegevoegd vanwege informatie uit de media. Dat kan betekenen dat geen van de 17 fractieleiders het aan de orde heeft gesteld.

4. De beide oud-verkenners hebben aan Kamervoorzitter Khadija Arib toegezegd komende woensdag de Kamer, nadat de nieuw gekozen Kamerleden zijn beëdigd te informeren over de wijze waarop ze invulling hebben gegeven aan hun opdracht. Maar heel vreemd dat gaat volledig in tegen een uitspraak van VVD-partijleider Mark Rutte. Hij is kennelijk van plan een veel straffer beleid te gaan voeren als hij voor de komende vier jaar weer tot premier wordt benoemd. De eerste piketpalen heeft hij al geslagen. Over de blunder van een verkenner zei hij: niemand hoeft van hem verantwoording af te leggen over de grote vertrouwensbreuk in de prille kabinetsformatie. Notities uit de formatiegesprekken, over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt die een andere functie moet krijgen, roepen vele vragen op. Rutte knipperde niet met de ogen: “nee, sprak hij, verantwoording afleggen dat gaat niet. Nee”. De vraag is of Rutte zo’n dictaat kan opleggen. Opnieuw is de rechtsstaat in het geding en opnieuw trekt hij zich daar niets van aan. Hij gaat zich gedragen als een dictator. Wie wil in zo een bewind nog slippendrager worden?

5. Bekend is dat VVD en D66 al eerder in het kabinetsoverleg van Rutte III de agressieve wijze waarop het duo Omtzigt/Rensen de onderzoekingen over de Kindertoeslagen heeft gevoerd, aan de orde heeft gesteld. Er werd geklaagd over de aanhoudende lastige vragen van Omtzigt, waardoor de Belastingdienst steeds verder in problemen raakte. Hij bleef ageren tegen de gebrekkige en onvoldoende opgevraagde stukken die hij van de Belastingdienst kreeg. Het zwartlakken van delen van documenten duidde hij als de ‘Rutte doctrine’. Uiteindelijk moest Rutte erkennen dat de rechtsstaat was geschonden en hij op het juiste moment niet had ingegrepen.

De conclusie is dat er zeker drie partijen en twee partijleiders belang kunnen hebben dat Omtzigt uit beeld wordt gemanoeuvreerd en dat ook binnen het CDA, om niet nader genoemde redenen, wordt aangedrongen Omtzigt, het meest populaire kamerlid met veel voorkeursstemmen, op een zijspoor wordt gezet. Dat kan ook betekenen dat er binnen de CDA-fractie een splitsing gaat plaatsvinden. Dat zou betekenen: vaarwel Hoekstra! Van welke informatie waren de twee teruggetrokken verkenners op de hoogte, waarvan Rutte wil dat dat naar buiten komt?

Maurice de Hond komt dit weekend met: Pieter Omtzigt zou met eigen partij op 23 zetels uitgekomen zijn. Dat meldt de Hond in een nieuwe peiling. Hij had de hypothetische vraag gesteld waar mensen op zouden hebben gestemd als Omtzigt, die op slechte voet staat met het partijkader van het CDA, zijn partij had verlaten en met een eigen lijst had meegedaan aan de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Dat is natuurlijk hypothetisch. Als dit echt gebeurd zou zijn, dan zou er een andere campagne geweest zijn dan nu en zou er ook sprake zijn van andere kandidaten die ook op die lijst hadden gestaan. De vraag heeft vooral tot doel om vast te stellen hoe groot de aanhang is van Pieter Omtzigt. Dat is dus niet alleen te merken aan zijn voorkeurstemmen bij het CDA, maar ook de kiezers die aangetrokken kunnen worden uit de andere partijen”, aldus De Hond. Lijst Omtzigt zou uitkomen op 23 zetels, eentje meer dan D66 en meer dan twee keer zo veel als het CDA, dat met 9 zetels vermorzeld zou worden. De VVD zou twee zetels verliezen maar nog wel ruimschoots aan kop gaan. Ook andere partijen zouden inleveren. „Het geeft goed aan hoe volatiel het electoraat in feite is”, aldus De Hond. (bron: Telegraaf/peil de Hond) Daarbij komt dat nadat de verkiezingsuitslag bekend was de Hond peilde dat 11% een andere stemkeuze zouden hebben gemaakt waardoor de VVD, PVV, CDA en GL één zetel zouden hebben verloren, die zouden gaan naar FvD (+1), Volt (+1) en JA21 (+2).

Tot slot over dit onderwerp een gesprek van Twan Huys met Herman Wijffels bij Buitenhof: https://www.vpro.nl/buitenhof/kijk/afleveringen/2021/buitenhof-28-maart-2021.html over de controverse tussen Mark Rutte en Pieter Omtzigt. Interessant gesprek. Wijffels was formateur van het kabinet Balkenende IV, oud-voorzitter van de Hoofddirectie van de RABO bank, voorzitter van de SER, bewindvoerder bij de Wereldbank en hoogleraar Duurzaamheid aan de UU. Hij schetst de problematiek van de (industriële) bestuursstijl van top down, alles onder controle houden, van Mark Rutte met die van Pieter Omtzigt, met een open stijl, die toestaat door de Tweede Kamer gecontroleerd te worden, waardoor een dialoog kan ontstaan tussen Kamer en Regering. In de eerste slag daarover heeft Rutte het onderspit gedolven. In de Kindertoeslagen-affaire heeft Mark uiteindelijk, zeer tegen zijn zin, het ontslag van Rutte III moeten aanbieden aan de Koning. Dat zal pijn hebben gedaan. Probleem voor hem is dat hij niet kan besturen in een open en transparante bestuursstijl, waarvan het beleid, zoals de Grondwet bepaalt, door het parlement moet worden getoetst aan de geldende wetgeving. Hij kan dat niet allen, hij weigert dat tot dusverre ook. Rutte heeft daar last van en wij wil in zo een situatie niet opnieuw terechtkomen. Zo wil hij de opgetreden schade met betrekking tot ‘functie elders’ binnenskamers moet worden afgedaan. Kennelijk/hopelijk is die ‘regententijd’ nu voorbij. Verder opteert Wijffels, kijkend naar de nieuwe tijd, voor een vrouwelijke premier. Achteraf vraag ik mij af of de beslissing van Rutte voor een vierde termijn te gaan, wel een realistische is geweest. Hij loopt nu het risico afgeserveerd te worden dan wel onder curatele te worden gesteld en Omtzigt gewoon in de Kamer blijft als Kamerlid of fractievoorzitter. Voor het land zou een vrijwillig vertrek van Rutte uit de landelijke politiek met gejuich worden ontvangen, verwacht ik.

Het kan vriezen, het kan dooien, zegt de premier op de persconferentie van 23 maart 2021. Rutte observeert ‘maatschappelijke onrust’, maar ook inspanningen van lokale bestuurders om de rust te bewaren. “Dat is belangrijk voor ons allemaal, en ook een verantwoordelijkheid voor ons allemaal.” De demissionair premier benadrukt dat er telkens wordt gekeken, op basis van de cijfers, wat er wél mogelijk is qua versoepelingen. Maar ook strengere maatregelen kunnen eventueel ingevoerd worden als dat nodig is. “In de modellen zitten grote onzekerheden. Dat betekent dat het tegen kan vallen, maar ook mee kan vallen. Als over een week blijkt dat de cijfers meevallen, dan kunnen we en zullen we snel handelen.” Alle maatregelen worden verlengd tot dinsdag 20 april. De avondklok wordt, zodra de zomertijd ingaat met een uurtje verlengd na advies van het Veiligheidsberaad en de politie. Vanaf woensdag 31 maart geldt de avondklok vanaf 22.00 uur ‘s avonds tot 04.30 ‘s ochtends. Rutte refereert naar de hoop van versoepelingen in de komende weken, onder voorwaarden. Het ging dan om het beperkt openen van terrassen, meer ruimte voor winkels en het hoger onderwijs. “Maar alleen als het r-getal rond de 1 zou blijven en de ziekenhuiscijfers stabiel zouden blijven,” zegt de premier. Het r-getal is het reproductiegetal. “Nu moeten we vaststellen dat dit niet het geval is.” De premier stelt dat het r-getal boven de 1 ligt en er meer patiënten in het ziekenhuis liggen met het coronavirus. Geen goed nieuws dus en dat zat er wel in want we zagen de afgelopen week het aantal corona-besmettingen weer oplopen. De dreiging van de Britse variant houdt nog aan en er zijn nog geen aanwijzingen dat ‘dat er bter weer op komst is’. Natuurlijk komt dat wel, maar de vraag is ‘wanneer’ en in welke mate. In ieder geval lijkt het erop dat we weer eenzame Paasdagen tegemoet gaan.

Een vriend van mij, die leeft in New South Wales, geeft binnenkort een filosofische benadering op de sociaal/ecologische mogelijkheden die het Moderne Monetaire Theorie (MMT) geeft. Dit is mijn reactie: Ik refereer op de mogelijkheden die MMT biedt voor investeringsmogelijkheden. Ook progressief links hier denkt zo. De KK’a (Knappe Koppen) gaan dat voor ons mogelijk maken in de geglobaliseerde samenleving draait alles om geld. Of het nu gaat om het klimaat, milieu en behoud van de natuur. Een groene economie, duurzame energie en ook de mogelijkheden die Kunstmatige intelligentie (robotisering, algoritmen, internet of thinks ons biedt er moet eerst een nieuwe samenleving worden gebouwd en ingericht, met aandacht voor The Great Reset, de vergroening en verduurzaming, geo-politieke ontwikkelingen, de strijd om de wereldmacht, het kantelen van de macht van fossiele naar duurzame energie, de gevaren van het monetaire beleid van de centrale banken en het waardeloos maken van ons geld en dan de opbouw en inrichting van de samenleving van de toekomst met robotisering, kunstmatige intelligentie, meer bèta-gericht handelen (algoritmes), de macht van data, internet en digitalisering. Een aantal waarden moet opnieuw worden gewogen, zoals klimaat, milieu en natuur, de sociaal-maatschappelijke fundamenten en de staatsinrichting van Europa. Een herwaardering van de democratie en het neoliberalisme is onontkoombaar. Een herprofilering van de waarden arbeid, opleiding, om- en herscholing, inkomen, wonen, veiligheid en privacy zijn noodzakelijk. Een groot probleem is dat die herinrichting niet ter hand wordt genomen. In zijn algemeenheid ontwijken de lakeien van het neoliberalisme (het kapitalisme), in ons land premier Mark Rutte (VVD), minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) en de minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees (D66), die opdracht, omdat zij van mening zijn dat het een te complexe zaak is in een geglobaliseerde wereld en verwijzen dan naar de multinationals, die die know-how wel in huis hebben. Als dat gaat gebeuren lopen we het risico dat de werknemers verworden tot moderne slaven in een neoliberale samenleving. Als het monetaire systeem uit het lood ligt, is het verwezenlijken van nieuwe projecten niet realiseerbaar. En de monetaire situatie is doodziek. Er is een gigantisch overschot aan geld in omloop, dat alle geld waardeloos maakt. Dat zet de deur wagenwijd open voor inflatie. Zolang de inflatie 2% is, is er niets aan de hand, bij 4% tot 6% ook nog niet, maar bij 20% of hoger wordt dat andere koek. Dat in de westerse landen de rente al 6 weken de kapitaalmarkt stijgt komt voort uit het feit dat de grote beleggers geen genoegen meer nemen met een laag tot negatief rendement. Ooit hanteerden we een basisrente van 4% plus het inflatie-percentage. Dat gaf rust en zekerheid op de markt. Die tijd ligt 50 jaar achter ons. Nu stijgt of daalt iedere dag de bitcoin, geen munt maar een beleggersproduct met mogelijkheden voor gokkers, zonder enige waarde (behalve dan illusies), en kunnen mensen zich miljonair wanen. Aantrekkelijk voor velen, maar voor hoelang? Ons ruilsysteem door middel van geld, een product dat schaars moet zijn, is 4500 jaar geleden ontstaan in het hoogbeschaafde Mesopotamië, een land waar nu Irak en Syrië ligt, waar met zilver graan tegen vee werd verrekend. Nu experimenteren we met een monetair systeem met enorme hoeveelheden geld in de markt met een negatieve met te verwaarlozen rente met als doel beleggers te vinden die gaan investeren. De laatste 5 jaar hebben die investeerders zich in onvoldoende mate gemeld. Ik schrijf dat toe aan het ontbreken van een toekomstvisie voor komende generaties.

Ik doel op de lange economische golf van 60 jaar: 1870-1929 met een overgangsperiode, waarin alle ballast moet worden vernietigd, van 20 jaar: de Dertiger Jaaren en de 2e Wereldoorlog en het opruimen van alles wat vernietigd was en daarna de volgende golf van 1949-2008, die eindigde met de val van Lehmann Brothers en de de handel in subprime hypotheken (hypotheken aan daklozen in de VS, die als volwaardig werden verkocht aan o.a. Europese beleggers). Daarop volgde een kredietcrisis. In dat opruimproces zitten we nu al 11 jaar en we denken dat we nog altijd in een halleluja situatie verkeren met stijgende effectenkoersen en bomen die nu echt tot in de hemel groeien. Ik heb deze week nog contact gehad met een oud-collega die de door mij geduide feiten herkent.

De Europese Commissie komt binnenkort met een voorstel om aardgas aan te gaan merken als een duurzame energie, meldde de Telegraaf woensdag. Verrassend, onverwacht, maar niet onwelkom voor Nederland. Het maakt veel geld vrij als wij niet over te moeten stappen van aardgas op duurzame energie. Voor mij als burger is dat goed nieuws. Dat betekent niet dat het isolatieprogramma moet worden stopgezet, want minder aardgas gebruiken is goed voor het milieu en de portemonnee.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen was maar 0,29% van de in Nederland uitgebrachte briefstemmen ongeldig, heeft de Kiesraad bekendgemaakt. Er zijn ruim een miljoen briefstemmen uitgebracht. Volgens de Kiesraad is de stembusgang zonder incidenten verlopen. (bron: NOS)

Vorming van nieuw kabinet

Toen pre-formatie verkenner Kajsa Ollongren het Binnenhof donderdagmorgen om 9 uur verliet (ze is corona besmet), waren notities uit de kabinetsformatie te zien op de papieren onder haar arm. Op een uitvergrote foto is onder het kopje “positie Omtzigt” te lezen: “functie elders”. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt,de nummer twee op de CDA-lijst, zit overspannen thuis. (bron: NOS

De Nederlandse CO2-uitstoot moet veel verder omlaag. Dat zei Ed Nijpels in Nieuwsuur. Nijpels is de voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Volgens hem moet de CO2-reductie van 49% naar 55% in 2030. Ook de EU pleit voor 55% minder CO2-uitstoot. Om het Nederlandse doel te halen zijn extra maatregelen nodig die veel voorbereiding vergen. Nijpels wil daarom dat er al tijdens de formatie besluiten worden genomen over extra maatregelen zoals rekeningrijden. Premier Rutte zei recent nog geen reden te zien om in het nieuwe kabinet extra klimaatmaatregelen te nemen. (bron: NOS) Mijn eerste gedachte, toen ik dit hoorde, was is Nijpels doende de poten van de stoel van zijn partijgenoot, de demissionaire premie Mark Rutte, weg te zagen. Het partijprogramma van de VVD is naar links opgeschoven, maar het is voor mij maar de vraag of Rutte voornemens is dat in een volgende kabinet ook daadwerkelijk uit te voeren. Ik verwacht dat niet, gezien eerdere uitspraken en de wijze waarop Rutte III de problematiek rond klimaat, milieu en natuur heeft aangepakt. Vooral ambitieuze plannen op papier zetten en in Brussel op tafel leggen, maar in de praktijk komt daar niet veel van terecht. Nederland heeft in Brussel de laagste score op het terugbrengen van de CO2 uitstoot van de 27 EU-lidstaten. Het is voor mij, in deze fase van van de verkenningen, heel onduidelijkheid on er wel een Rutte IV komt. D66 is daarover duidelijk, het CDA en de de PvdA zullen eisen op tafel leggen. D66 wil liever naar links dan naar rechts en Sigrid Kaag kan wel eens het mede-premierschap opeisen om te voorkomen dat het volgende kabinet toch weer rechtsaf zal slaan. In de trant van ‘Veel beloven en weinig geven doet de gek in vreugde leven’.

Een nieuw kabinet moet de flexibilisering van de arbeidsmarkt terugdraaien en haast maken met duurzaamheid. Dat schrijft De Nederlandsche Bank in haar verschenen jaarverslag 2020. In het Parool schrijft Herman Stil daarover: DNB maakt zich al langer zorgen over de grote hoeveelheid flexwerkers, 27% van de beroepsbevolking. Die zorgen zijn toegenomen, nu deze groep het eerste slachtoffer is geworden van de coronacrisis. ‘De crisis heeft de kwetsbaarheid van de Nederlandse arbeidsmarkt wederom blootgelegd,’ schrijft de centrale bank. De gevolgen op de arbeidsmarkt van de huidige malaise zijn volgens DNB ongelijk verdeeld. Banenverlies concentreert zich bij werknemers met een tijdelijk contract, uitzend- en oproepkrachten. ‘Vooral jongeren en werknemers met een flexibel contract hebben de klappen opgevangen.’ De cijfers: eind 2020 was het aantal flexwerknemers 180.000 minder dan eind 2019. Daarnaast krijgen zelfstandigen veel minder opdrachten. Eind vorig jaar werkten volgens het CBS 895.000 zelfstandigen voltijds, 35 uur of meer per week. Dat zijn er 44.000 minder dan eind 2019. 1 op de 3 zelfstandigen werkt inmiddels minder dan 20 uur per week. Flexers kunnen maar beperkt gebruikmaken van sociale voorzieningen, vergeleken met ‘vaste’ werknemers. ‘Dat is prettig in goede tijden, maar heeft als keerzijde dat zij in slechte tijden buiten de sociale verzekeringen vallen.’ Zo ontvangen ze een kortere of geen WW-uitkering. Dat moet veranderen, vindt de centrale bank, een van de belangrijkste adviesorganen van de regering. ‘Het is belangrijk dat een nieuw kabinet voortvarend voorstellen van de commissie Regulering van Werk in beleid omzet.’ Die commissie-Borstlap adviseerde een jaar geleden het kabinet om meer zekerheid te geven aan flexibele arbeid, minder aan werknemers met vaste contracten, en schijnzelfstandigheid te voorkomen. Maar met dat advies is tot nu – ook vanwege de corona-crisis – niet voldoende gedaan.
De impact van corona op de economie is volgens DNB nog meegevallen. “Er is nu €60 mrd aan overheidsmaatregelen uitgegeven,” aldus DNB-president Klaas Knot. “Alhoewel de staatsschuld niet zorgwekkend is, moet het oplopen ervan tot staan worden gebracht. Elders in de begroting zal hiervoor dekking gevonden moeten worden.” Dat betekent: bezuinigen. Ook roept Knot op tot internationale aanpak van het virus, waarbij ontwikkelingslanden niet worden vergeten. “De vaccinatie-inspanningen moeten niet bij de grenzen ophouden. Op de Titanic had je niets aan een eersteklas kaartje.” Daarnaast waarschuwt de centrale bank voor zelfgenoegzaamheid op milieugebied. Wereldwijd is door de pandemie de emissie van CO2 het afgelopen jaar 6 tot 7% gedaald. Om de gemiddelde stijging volgens de klimaatafspraken van Parijs te beperken tot 1,5 graden moet die uitstoot de komende 10 jaar in een vergelijkbaar tempo dalen. ‘Als men bedenkt dat we hiervoor in 2020 de wereldeconomie voor een flink deel stil hebben moeten leggen, toont dit aan dat we niet op dezelfde wijze kunnen doorgaan.’ Het ziet er niet goed uit: in de tweede helft van 2020 veerde na versoepeling niet alleen de economie, maar ook de uitstoot op. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, moet de CO2-uitstoot in Nederland 2,7% per jaar omlaag. De Klimaatnota van het demissionaire kabinet komt niet verder dan een jaarlijkse daling van 2,3% tot 2030. ‘Daarmee volstaat het huidige klimaatbeleid dus niet.’ Volgens DNB moet de uitstoot van CO2 en stikstof zeker Europees veel forser financieel worden aangeslagen dan nu het geval is. Ook dient het komende kabinet overheidsinvesteringen vooral te richten op verduurzaming van de economie. Fiscale maatregelen moeten investeringen van geldschieters, bedrijven en huishoudens in verduurzaming stimuleren. Lof is er ook in het jaarverslag, vooral voor de coulante corona-steun. Die laat volgens DNB de staatsschuld oplopen van rond de 40% tot iets boven de in Europa toegestane 60%, maar deze is daarmee alleszins beheersbaar. ‘Zonder gezonde Nederlandse overheidsfinanciën aan de vooravond van de crisis waren deze steunpakketten niet mogelijk geweest.’ Zicht op afbouwen van die coronasteun is er nog niet. ‘Zolang het herstel broos is, moet geduld worden betracht bij het terugdraaien van noodmaatregelen. Maar er rust ook geen taboe op het tijdig nadenken over een geleidelijke exitstrategie.’
(bron: Parool) Dat Knot lof toezwaait aan de gratis steun aan ondernemers, begrijp ik wel, want zonder die overheidssteun zouden veel ondernemingen inmiddels zijn gestopt dan wel failliet gegaan. Anderzijds is de vraag hoeveel van die, door DNB begrote €60 mrd, in een bodemloze put lijkt te zijn geïnvesteerd. Weggegooid geld, omdat de overheid niet kritisch genoeg heeft gekeken welke bedrijven wel levensvatbaar zullen zijn voor de na-corona economie en welke bedrijven toch al een verloren wedloop streden. Verder mis ik een kritische kanttekening van Knot dat al dat geld, ik schat dat bedrag na de crisis zal zijn opgelopen tot €100 mrd, allemaal door volgende generaties burgers moet worden terugbetaald. Want staatsschuld = schulden van de burgers. Rutte geeft dus gratis geld weg aan bedrijven dat uiteindelijk door ondernemingen en burgers moet worden betaald.

De Nederlandsche Bank wil fiscale voordelen van huizenkopers afknijpen. Het is niet voor de eerste keer van DNB hiermee naar buiten treedt. Zij mengen zich andermaal in de formatiebesprekingen die politieke partijen gaan voeren om tot een regeerakkoord te komen. Volgens president Klaas Knot wordt de kloof tussen huizenbezitters en huurders op de woningmarkt te groot. Hij adviseert dat een nieuw kabinet de hypotheekrenteaftrek verder afbouwt, schrijven Peet Vogels en Stefan ten Teije in het AD. De huizenprijzen waren in februari 10,2% hoger ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Kadaster en Centraal Bureau Statistiek (CBS). Dat is de hoogste stijging in bijna 20 jaar. CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen denkt dat de pandemie de huizenprijzen mogelijk zelfs een extra zetje heeft gegeven. Omdat veel mensen vorig jaar bijvoorbeeld niet op vakantie konden, is er veel meer gespaard dan in andere jaren. Al dat extra geld kunnen mensen nu gebruiken om meer te bieden op huizen. ,,Die prijsstijging is geen goed nieuws’’, zegt DNB-president Klaas Knot. Huizen worden voor steeds meer mensen onbetaalbaar. ,,Dat vergroot de kloof tussen de huizenbezitters en de starters op de woningmarkt.’’ De soepelere leenregels zorgen er ook voor dat er steeds meer geboden kan worden, wat tot verdere prijsstijgingen en hogere schulden leidt. Ook regelingen rond de overdrachtsbelasting, om bijvoorbeeld starters te helpen, zorgen juist voor hogere prijzen. De belastingvoordelen van kopen moeten nu worden aangepakt, vindt Knot. ,,De fiscale behandeling van het eigen huis is erg royaal. De vermogensopbouw van de huizenbezitters wordt deels door de belastingbetaler betaald.’’ De vermogensopbouw van de huizenbezitters wordt deels door de belastingbetaler betaald. In 2021 geeft de overheid €8,8 mrd belastingvoordeel aan huiseigenaren via de hypotheekrenteaftrek. In 2016 trok de staat nog €12,5 mrd uit voor steun aan huiseigenaren. Dat bedrag daalt deels omdat voordelen voor hoge inkomens worden teruggeschroefd, maar ook door de lage rente. Wie minder rente betaalt, kan ook minder rente aftrekken ,,Nu is het moment om de aftrek van de hypotheekrente te beperken”, meent Knot. D66 is het daarmee eens, maar de VVD is volgens het verkiezingsprogramma tegen, blijkt uit een inventarisatie van Independer. De Nederlandsche Bank is optimistisch over de economie. Dit jaar trekt de groei aan en volgend jaar is het weer vol gas, verwacht DNB-president Klaas Knot. Nog even doorbijten, het einde van de crisis is in zicht. DNB deed al voor de verkiezingen een aantal voorstellen om de fiscale voordelen te herzien en de leennormen strenger te maken. Het adviesorgaan pleit ervoor het eigenwoningforfait te verhogen. Dat is het bedrag dat je moet optellen bij je inkomen, voordat je de rente kunt aftrekken. De eigen woning kan naar box 3, waardoor het huis wordt gezien als vermogen waar je belasting over moet betalen. De overheid zou met het geld dat op zak wordt gehouden de belasting op arbeid kunnen verlagen. Die is relatief hoog, terwijl werk juist beloond zou moeten worden, zo is de gedachte. Overigens moet het nieuwe kabinet uitkijken dat met de afbouw van de hypotheekrenteaftrek niet ook de stok achter de deur verdwijnt om huiseigenaren te dwingen hun schuld af te lossen. ,,Als je niet aflost, heb je geen recht op hypotheekrenteaftrek”, zegt Marga Lankreijer-Kos van Independer. ,,Door de lage rente zien we echter een toenemende belangstelling voor deels aflossingsvrije hypotheken, omdat het belastingvoordeel kleiner is dan het voordeel van dergelijke hypotheekvormen.” Vereniging Eigen Huis heeft moeite met de opstelling van DNB. Op de woningmarkt in Nederland is sprake van een chronisch probleem dat niet zomaar even met wetten en regels kan worden opgelost, stelt de vereniging. Dé oorzaak van de problemen is een tekort aan woningen. Naast het bouwen van huizen, moet volgens Eigen Huis ook worden ingezet op het ombouwen van ander vastgoed. (bron: AD)

Financieel/economische berichten

Ook na de recordboete voor ING in 2018 had ABN Amro zijn witwascontroles niet op orde, schreef het FD deze week. Tot ver in 2019 zou de aanpak van witwassen en fraude onvoldoende zijn geweest. Uit die periode dateert onder meer de fraude bij Royal FloraHolland, waar een medewerker miljoenen achteroverdrukte via een ABN Amro-rekening. Pas daarna besloot de bank tot de oprichting van een centrale fraude-opsporingsdienst. Bronnen bij ABN Amro zeggen nu tegen het FD dat er altijd “hard is gewerkt aan het onderzoeken van dossiers, maar zonder een structurele paraplu-aanpak over de hele bank heen”. (bron: NOS) Dat vond plaats in een periode waarin eerst Gerrit Zalm en daarna Kees van Dijkhuizen voorzitters waren van de Raad van Bestuur. Kennelijk was men in die periode hardleers dan wel ontbrak het aan de gerichte aanpak van de witwas-problematiek. Voor een halve staatsbank geen opsteker.

Duitsland verlengt de lockdown tot 18 april. Tijdens de Paasdagen worden de maatregelen versoepeld De bondskanselier roept de bevolking met klem op om vooral thuis te blijven. Ze zei ook dat Duitsland een race tegen de klok voert om mensen te vaccineren en dat de situatie zeer serieus is. Duitsland zit sinds halverwege december in lockdown. Vorige maand werden enkele regels versoepeld, maar virusvarianten hebben de besmettingen weer opgedreven. (bron: NOS) Ook in Oostenrijk heeft de regering besloten de heropening van de terrasjes van cafés, restaurants en bars uit te stellen. Het aantal besmettingen daar neemt gestaag toe sinds Oostenrijk zijn derde lockdown op 8 februari versoepelde. Op dit bericht openden dinsdag de beurzen lager. Ook de verder opgelopen spanningen met China zorgen voor terughoudendheid bij beleggers. KPN gaat hard omlaag in reactie op een financieringsdeal met ABP. De belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten eveneens verliezen zien. Vooral de Chinese beurzen gingen omlaag na de sancties van westerse landen tegen het land vanwege de onderdrukking van de Oeigoerse moslimminderheid in Xinjiang. In Istanbul werd de handel op de beurs tijdelijk stilgelegd na een daling van ruim 5%. De Turkse beurs kelderde maandag al bijna 10% na het wegsturen van de baas van de centrale bank. Unilever in Turkije een boete gekregen van in totaal 480 miljoen Turkse lira, omgerekend zo’n €51 mln. Die straf werd opgelegd vanwege vermeende kartelpraktijken bij de verkoop van ijs. Shell is getroffen door een hack bij bestandsverstuurdienst Accellion. Daarbij werden enkele documenten van het olie- en gasconcern buitgemaakt met daarin gegevens van Shell-dochterondernemingen en partners. (bron: o.a. DFT)

Techgigant IBM is van plan honderden werknemers in Nederland te ontslaan. Dat bevestigt vakbond CNV aan de NOS. Het zou gaan om 560 van de 2200 banen. Het CNV zegt dat IBM dat heeft gemeld via de collectieve ontslagmelding. Op 2 april is er nog wel een gesprek over de voorgenomen ontslagronden maar het CNV denkt dat het aantal al vaststaat omdat de ondernemingsraad akkoord is gegaan. IBM heeft vaker ontslagen doorgevoerd in Nederland, zegt de vakbond. Er wordt vaker geschaafd bij ict-bedrijven. Het verschil is dat er gedwongen ontslagen vallen deze keer. Honderden medewerkers zouden naar een ander bedrijf gaan. (bron: NOS)

ING gaat tot en met juli volgend jaar 69 kantoren sluiten in Nederland. Er worden 440 voltijds arbeidsplaatsen geschrapt. Volgens de bank is dit nodig omdat klanten steeds meer gebruik maken van de digitale diensten. Vorig jaar kondigde de bank al aan een 1/4 van de 170 kantoren te sluiten. Deze 69 komen daar nog bij. ING zet nu in op servicepunten waar klanten met vragen geholpen kunnen worden. Er komen er landelijk 321. Er blijven nog 59 ING-kantoren bestaan voor bankzaken en financieel advies. ING zoekt voor getroffen personeelsleden werk binnen of buiten de organisatie. (bron: NOS)

Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

Winkeliers die geen personeel hebben ontslagen in de eerste lockdown,moeten in sommige gevallen toch de loonsteun terugbetalen. Voor de steun zijn de loonkosten van januari vorig jaar als uitgangspunt genomen. Juist in die maand hebben sommige ondernemers meer loon uitbetaald dan normaal. Dat komt door overuren in de drukke decembermaand. Daardoor moeten sommige ondernemers nu duizenden euro’s terugbetalen. Bezwaren die de winkeliers indienen bij het UWV, worden afgewezen. Het ministerie van Sociale Zaken zegt dat de regeling snel is gemaakt en dat maatwerk leveren lastig is. (bron: NOS) Maar betekent dat zaken die lastig uit te voeren zijn, ook niet uitgevoerd kunnen worden. Die bedrijven worden nu slachtoffer van een even snel ingevoerde ambtelijke regeling, waarvan achteraf moet worden vastgesteld dat niet alle feiten die voor deze regeling relevant waren zijn meegenomen. Hoeveel bedrijven er zijn getroffen wordt in het bericht niet aangegeven. Ik geef niemand daarvan de schuld, maar om ondernemingen daarvan slachtoffer te laten worden, dat kan NIET. Overheid neem je verantwoording dan voorkomen we dat Rutte opnieuw naar de Kamer moet om: sorry, sorry, sorry te zeggen.

De huizenprijzen zijn in februari het sterkst gestegen in bijna 20 jaar. Koopwoningen waren vorige maand gemiddeld 10,4% duurder dan in februari vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. In de eerste twee maanden van dit jaar zijn bovendien 41.387 woningen van eigenaar gewisseld,bijna 26% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Mogelijk heeft dit te maken met de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor kopers tot 35 jaar. De huizenprijzen stijgen sinds het dieptepunt in 2013. Dat komt onder meer door de woningnood en de lage hypotheekrente. (bron: NOS) Het kan ook het gevolg zijn van het verlies van vertrouwen in het geld, door het wegvallen van een rentevergoeding op ons spaargeld. In zo een periode wordt in edele metalen en ‘steen’ eerder geïnvesteerd.

Corona berichten

De coronacijfers zijn in week 11 in alle opzichten gestegen. Het aantal besmettingen steeg opnieuw fors onder de jeugd, maar ook boven de 18 nam het toe. Het% positieve tests nam toe van 7,7% naar 8,1%, meldt het RIVM. 46.000 mensen werden positief getest, 16% meer dan de week ervoor, 1441 mensen moesten naar het ziekenhuis, een groei van 114, 313 mensen werden op

de IC opgenomen. De Britse variant, die moeilijker is te beteugelen, lijkt de oorzaak te zijn. Het R-getal steeg van 1,06 op 1 maart naar 1,11 op 8 maart. Dat betekent dat 100 mensen 111 anderen besmetten.

Tot zaterdagmorgen 10.00 uur zijn bij het RIVM 8868 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Gemiddeld stijgt het aantal besmettingen. In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. In totaal liggen nu 1595 covidpatiënten in het ziekenhuis, plus 643 op de IC, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Er zijn de laatste 24 uur 296 nieuwe coronapatiënten op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen opgenomen en op de IC’s 51. (bron: NOS/RIVM) Er komt geen informatie naar buiten of er nu ook corona-besmettingen wordt vastgesteld bij mensen die eerder zijn gevaccineerd.

Kajsa Ollongren, verkenner bezig met het analyseren met welke partijen een coalitie gevormd zou kunnen worden, is positief getest op corona. De beide verkenners, zij en Jorritsma, hebben zich teruggetrokken. Kabinetsoverleg vond deze week digitaal plaats. Eerder is werd bekend dat syaatssecretaris Mona Keijzer positief was getest.

Frontberichten

Onderstaand bericht komt van De Binnenlandsche Bataafsche Courant, een dagblad dat al 2 eeuwen geleden werd uitgegeven, in meerdere edities. De krant verscheen van 13 maart 1798 t/m 29 oktober 1803. De frequentie was drie keer per week (dinsdag, donderdag en zaterdag), behalve in 1799 toen de krant dagelijks verscheen. Na 1803 werd de courant voortgezet als de Delftsche Courant. In hoeverre de huidige krant een voortzetting is van de rebelse krant voor de patriotten van toen, laat ik onbeantwoord. Ik heb er kennis van genomen, maar kan de juistheid van stellingen niet toetsen. Maar ja, ik herken wel ontwikkelingen op monetaire terrein, die tot nadenken stemmen.

Er is nog heel weinig bekend over het nieuwe internationale betalingssysteem, wat het SWIFT systeem zou moeten vervangen. Toch sijpelen de eerste berichten door, waaruit we kunnen afleiden, dat dit door de Chinezen uitgevonden QFSAI systeem ook al daadwerkelijk draait. Met als voornaamste doel het uitschakelen van de US Oorlogs- en Petrodollar. Daarmee gaan ook de VS zoals we dat kenden ten onder of is al ten onder gegaan. De eerste Chinese bank die het Quantum Financieel Systeem implementeert is Huishano Bank. Allereerst moeten we definiëren wat het Quantum Financial System (QFS) is. Om het heel eenvoudig te zeggen: het is een nieuw en innovatief financieel systeem, gecreëerd door Chinese ingenieurs. Dit systeem heeft onder meer tot doel het bestaande SWIFT-systeem te vervangen als communicatiemiddel in het economisch verkeer, en dat wordt genoemd als volledig onafhankelijk van het bestaande systeem, waarin alles wat we kennen verouderd zal raken, ook de banken zelf, althans de functies van banken. Het systeem wordt uitgelegd op   https://thebossmagazine.com/quantum-finance/ QFS biedt absoluut transparante integriteit en veiligheid in elke geldbeweging van de bronnen van de Centrale Bank naar de bestemmingsrekeningen. De protocollen worden gecontroleerd door een systeem van Kunstmatige Intelligentie en een referentievaluta als zodanig is niet meer nodig. Daarentegen vertrouwt QFS op het gebruik van een cryptocurrency. Het is een Copernicaanse (revolutionaire omkering van ons bekende feiten en ervaring) draai aan alles wat we er tot nu toe over weten. Redenen zoals de corruptie, het bankmisbruik en het gebrek aan veiligheid hebben China ertoe aangezet dit nieuwe systeem te bedenken en in te voeren, dat ook een nieuwe digitale munt heeft, met tal van potentiële voordelen, waaronder een grotere efficiëntie en transparantie, waarbij alles zal worden gecentraliseerd in de centrale bank, waardoor de technieken die dicht aanleunen bij de manipulatie en woekerpraktijken van het traditionele centrale bankensysteem terzijde worden geschoven. Deze van oorsprong westerse systemen (Vaticaan / Rothschild c.s.) hebben tot nu toe ons geld, onze economie gecontroleerd, op een manier dat het gevoel (zeer dicht bij de werkelijkheid) is dat elk individu of bedrijf op dit moment in handen is, letterlijk, en overgeleverd aan hun (de bankiers) genade, met de verplichting om je te onderwerpen aan alle onrechtvaardige voorwaarden die men ons oplegt. Met het ontstaan van deze nieuwe centrale bank digitale valuta (CDB), zal de informatie in real time elk type van transactie met exacte nauwkeurigheid registreren. Er zal exact bekend zijn waar welke bedragen aanwezig zijn en van wie het is. De huidige problemen van het mondiale financiële systeem zijn onder andere de absolute afhankelijkheid van de dollar als referentievaluta, en van het SWIFT-systeem, (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications). Er zijn tot dusver geen levensvatbare alternatieve opties dan die welke het traditionele systeem biedt. Het QFS zou het frauduleuze monetaire systeem moeten vervangen. Ook de immens grote last van de staatsfinanciering welke in de handen van de Centrale Banken is gevallen zal worden geëlimineerd. Dit is de enige feitelijke oorzaak van de situatie dat de consumptie en het ondernemerschap met absurd hoge kosten worden overladen, waardoor fraude en misbruik van financiële macht straffeloos kunnen worden gestimuleerd. Daarom is het Quantum Financieel Systeem in het leven geroepen. Vele staten waren, met het oog op dit verwante probleem, begonnen aan hun inspanningen om een nieuwe digitale munt te creëren en een systeem dat een einde maakt aan de financiële en bankdictatuur en de Amerikaanse dollar. Maar het is China geweest dat als pionier en als eerste een volledig ontwikkeld systeem tot stand heeft gebracht, met een virtuele munt die China’s digitale munt wordt genoemd, de DCEP (Digital Currency Electronic Payment), en een systeem voor fraudebestrijding op basis van kunstmatige intelligentie, dat reeds operationeel is. Een van de essentiële voordelen die het systeem moet hebben, is het voorkomen van ongelijkheid van bepaalde demografische groepen en specifieke achtergestelde industrieën, zodat het beleid ter zake, met betrouwbare informatie en in real time, altijd hand in hand kan gaan om een efficiënt evenwicht te ontwikkelen. Door een einde te maken aan de “absolute” controle van het economisch beleid van de VS, waarvan gebleken is dat het in vele gevallen volledig partijdig en repressief is ten aanzien van specifieke staten, die honger en troosteloosheid hebben veroorzaakt door onmenselijke sancties op te leggen, wordt de economie bevrijd door de groei van de wereldeconomie op een reële manier en zonder kunstgrepen, wapengeweld of misbruik te bevorderen. Daarom tracht China zich te ontworstelen aan de controle van de VS, die continu machtsmisbruik aan de dag hebben gelegd. Chinese telefoonbedrijven, zoals Huawei, die al jaren in landen als Afrika werken, kunnen nu al chips inbouwen om de invoering van DCEP in hun telefoons daar en in andere ontwikkelingslanden te vergemakkelijken. China heeft zich ten doel gesteld een beleid tot stand te brengen dat Azië, Afrika en Europa met infrastructuurprojecten verbindt, en biedt het DCEP aan om overal waar het deze samenwerking tot stand brengt, met gemak en betrouwbaarheid producten met China te kunnen kopen en verkopen door de dollar uit circulatie te halen. Tot nu toe, in zich ontwikkelende economieën, crypto valuta’s zijn gegroeid door hun grotere snelheid en efficiëntie bij het doen van betalingen, zodat China wedt op de renminbi als basis (valuta of valuta van het volk, digitale yen). De kosten van transacties zijn praktisch nihil. Daarom heeft de Huishang Bank zich momenteel gewend tot kwantumcommunicatie en de daarbij behorende encryptie; en de bank maakt nu al gebruik van deze vorm van communicatie; vermeend fundamenteel voor de veiligheid van het dataverkeer. Ook de eerder genoemde bank Huishang is begonnen met de toepassing van een dergelijke encryptie bij de uitgifte van digitale certificaten tussen haar filialen en de China Financial Certification. Het lijdt geen twijfel dat deze baanbrekende trend en de veelbelovende voordelen ervan zullen worden gevolgd door vele anderen in verschillende landen die reeds aan hun reis zijn begonnen en het Chinese spoor volgen om zich aan te sluiten bij dit soort financieel beleid dat alles omvat, de economie en de internationale handel, alsmede de reeds genoemde onafhankelijkheid en veiligheid. De huidige identificatie- en encryptie banksystemen zijn in veel gevallen ondoeltreffend gebleken en daarom zorgt dit innovatieve systeem ervoor dat deze kwetsbaarheid door middel van encryptie met nieuwere methoden door middel van kwantumbeveiliging wordt overwonnen. Het doel om te komen tot volledige globalisering en absolute veiligheid is het ontwikkelen van normen die ook de Verenigde Staten verplichten dit te volgen, zodat elke sector van de industrie deze infrastructuur zal moeten overnemen en vervangen door de nieuwe informatica Quantum, waarbij een totaal internationaal niveau wordt bereikt en zonder uitsluitingen. Want wat het ook moge zijn, en met welke middelen dan ook, het is op dit moment duidelijk dat de wereld een draai moet geven aan het financiële systeem, zowel nationaal als internationaal, om het rechtvaardiger en billijker te maken. Voorlopig zijn er, in deze wedloop om kwantumcommunicatie om haar maximum potentieel te bereiken, al enkele bedrijven die er klaar voor zijn, waaronder Huishang Bank, die momenteel in de voorhoede staat van de financiën in het kwantum-financieel systeem. (bron: https://www.fosterswiss.com/en/2021/03/15/el-primer-banco-chino-que-adopta-el-quantum-financial-system/ )

De redactie van De Binnenlandsche Bataafsche Courant van nu heeft ook een mening. Als we dit goed lezen is QFS een Chinese uitvinding om de US Dollar de definitieve nekslag te geven. Voorts wordt er gesproken over een cryptische valuta, door de Chinezen uitgevonden. Huawei wordt erbij gehaald als verbindingsprotocol. Kortom: worden we niet door de Chinezen rechts gepasseerd, dan gebeurt het wel via een linkse shortcut. We lopen achter en niet zo’n klein beetje! Twee vragen blijven echter vooralsnog onbeantwoord. De eerste is de vraag met wie we te maken hebben, is dit de Chinese Communistische Partij of is het het echte Chinese bewind, een clan van eeuwenoude families, vertegenwoordigd door een Topraad van Ouderen van VIJF. De tweede vraag is het bestaan van de mysterieuze nieuwe crypto valuta, de DCEP (Digital Currency Electronic Payment). Waar wordt de waarde bepaald en hoe wordt dat gedaan. En dan vooral door: WIE trekt aan de touwtjes. Wij dienen te geloven dat dit gebeurt door kunstmatige intelligentie, maar die heeft zichzelf ook niet uitgevonden en doorontwikkeld. Het belangrijkste is: nergens wordt GOUD als waardebepaling genoemd. In principe was GOUD gekoppeld aan de US Dollar, tot Nixon deze koppeling losliet in 1971. De bedoeling was, dat er slechts 14 dagen voor nodig was om rust terug te brengen in de speculatieve valutamarkt, waarna het GOUD weer zou worden gekoppeld aan de US Dollar. Die 2 weken duren inmiddels al 50 jaar…..

Wellicht wordt met deze DCEP eigenlijk GOUD bedoeld. Om te voorkomen dat er wordt gespeculeerd met GOUD, wordt er angstvallig niet over gesproken. Maar dan is het weer belangrijk om te weten dat 90% van de wereldvoorraad GOUD in handen is van dezelfde Chinese eeuwenoude dynastieën. Diep onder de grond opgeslagen in bunkers in Taiwan, de Philipijnen, Indonesië, Thailand en Zuid-Korea. De wereldeconomie zoals we die kennen voor de “corona crisis” kan er wel 100 keer mee worden gefinancierd. De twee Wereldoorlogen draaiden om dat GOUD. De Communistische machtsovername in China draaide om dat GOUD. Het westerse (Vaticaans/Rothschild) bankensysteem draait op papiergeld en is gedoemd ten onder te gaan. Daarom is 200 jaar lang geprobeerd het eerlijk verdiende Chinese GOUD terug te stelen met constante oorlogen, crises, boom-bust tactieken en chantagepraktijken. Het laatste wapenfeit is de “corona crisis” en de onvermijdelijke injectie van een controlemechanisme in de bevolking voordat het te laat is en men (Vaticaan-Rothschild-Bilderberg-WEF) alles kwijt is. Ziet u nu hoe verschrikkelijk belangrijk de “verkiezingen” in dit land waren, om te zorgen dat de WEF kliek hier aan de macht kon blijven? PATRIOTTEN: stippel uw eigen route uit. Wacht niet op de verlosser, maar neem het heft in eigen hand. We willen best meedoen met een eerlijk systeem, maar op onze voorwaarden en met onze middelen. De vrijheid neem je, die kun je niet krijgen. Ook niet van wellicht goed bedoelende Chinezen die alle GOUD van de wereld controleren. Is dit herkenbaar. Zijn de feiten die hier worden geponeerd fake of waar. Waar is dat er een strijd wordt gevoerd door de westerse wereld onder aanvoering van de VS met de dollar als wereldvaluta en aan de andere kant de opkomende macht: China. Maar China heeft aan de ene kant militaire achterstanden en een andere interpretatie over mensenrechten. Alhoewel de VS daar ook heel anders over denken dan wij hier in het Avondland. Anderzijds hebben de Chinezen een technische voorsprong en een goedkope arbeidsmarkt. Ik zou kunnen herkennen dat op het gebied van geldtransacties de Westerse (centrale) banken op achterstand staan. Wij weten niet wat we moeten met virtuele/cryptoproducten. Ik schrijf met opzet niet cryptomunten, want die bestaan nog niet. De bitcoin is geen munt, hooguit een waardeloos product van illusies, waarop gigantisch wordt gespeculeerd door gokkers sinds 2009. De realiteit is dat er grote bedragen in omgaan en ook vermogensbeheerder erin beleggen. Een, zich noemende Satoshi Nakamoto, een schuilnaam van een onbekend persoon, heeft op 6 januari 2009 de bitcoin geïntroduceerd en op 5 oktober werd de eerste notering gepubliceerd: $0,000764, de eerste koop vond plaats op 12 oktober tegen $0,001. Een jaar later, op 22 mei is de koers gestegen naar $0,07. Momenteel noteert de bitcoin $56.000. De vraag die ter tafel wordt gelegd ‘door wie de waarde van de DCEP wordt bepaald en op welke basis’ blijft in deze fase onbeantwoord. Ik neem niet aan dat de waarde zal worden bepaald ‘door de markt’ want dan zou deze crypto een paradijs worden voor gokverslaafden. Hetzelfde geldt overigens voor de CBDC, de crypto-euro, die in ontwikkeling is, waar over nagedacht wordt, waar draagvlak voor wordt gezocht, waarvoor banken moeten worden beschermd uit concurrentie overwegingen, waar een besluit voor genomen moet worden of de waarde van de digitale en virtuele euro gelijklopen, kortom een project dat nog jaren nodig heeft voordat het uitontwikkeld is. De belangrijkste vraag is of de introductie van de cryto-munten in het Westerse geldsysteem kan plaatsvinden zonder dat er een grote geldvernietiging heeft plaatsgevonden.

Overwegingen

De eerste banken zijn al zover: klanten laten betalen om meer dan een ton op hun spaarrekening te zetten. De Consumenten-bond pleit voor een verbod op negatieve spaarrente onder de €100.000, schrijft Herman Stil op de voorpagina van het Parool. ‘Per 1 april wijzigen uw rentetarieven. Over uw saldo vanaf 100.000 euro betaalt u dan negatieve rente: 0,5 procent. We snappen dat dat voor u vervelend is.’ Was getekend: Aegon. Betalen om je geld bij de bank te mogen stallen komt voor steeds meer Nederlanders dichtbij. ABN Amro verlaagde de grens begin dit jaar naar een half miljoen euro, ING en Rabobank leggen de lat sinds kort bij een kwart miljoen. Triodos trekt de lijn net als Aegon bij een ton. Amanda Bulthuis van bankvergelijker Geld.nl sluit niet uit dat de grens voor negatieve rente stapsgewijs wordt verlaagd. “Maar het is nog een lange weg van 250.000 of 500.000 euro tot bedragen van bijvoorbeeld 50.000 euro. Bovendien willen banken mensen zo lang mogelijk stimuleren om toch te sparen.” Op ABN Amro na sluit geen bank uit dat er ook onder de ton negatieve spaarrente op de loer ligt. Inmiddels hebben alle banken – eenzijdig – hun voorwaarden zo veranderd dat die stap mogelijk is. Negatieve rente rukt daarmee op richting de bedragen die Nederlanders gemiddeld op hun spaarrekening hebben staan: bijna €41.000. Vooral 65-plussers komen in de gevarenzone, met een gemiddeld spaarvermogen boven de €60.000. Hoewel voor de meeste spaarders ‘minrente’ nog wel even uit zicht blijft: de helft van de Nederlanders heeft minder dan €14.000 op de spaarrekening staan. “Het aantal betaal- en spaarrekeningen met een negatieve rente is de afgelopen tijd gegroeid,” aldus president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB). “Naarmate de rente langer laag blijft, zullen banken aan meer klanten negatieve rentes doorberekenen. Hoewel dat vervelend is voor spaarders, zijn de mogelijkheden voor banken beperkt op andere manieren lagere rente-inkomsten te compenseren.” Negatieve rente kan voor consumenten vervelend uitpakken. Volgens de Consumentenbond haalt twee derde van de spaarders zijn geld van de bank als daarover negatieve rente wordt gerekend. Een vijfde denkt het vermogen thuis onder de matras te stoppen, 11% gaat beleggen. Budgetinstituut Nibud maakt zich daar zorgen over. “Het is belangrijk dat mensen beseffen dat beleggen ook geld kost,” zegt een woordvoerder. “Plus dat ze het risico lopen het geld kwijt te raken, net als bij beleggen in cryptomunten als bitcoin.” Het Nibud raadt aan, lage rente of niet, altijd een flinke financiële buffer op de spaarrekening te houden. De Consumentenbond gaat verder: die wil dat de regering verbiedt onder de ton negatieve spaarrente te rekenen. Tot nu toe zagen opeenvolgende ministers van Financiën niets in zo’n verbod, zoals in onder meer België wel geldt. “Minister Hoekstra heeft beloofd te kijken naar wetgeving als negatieve rente onder de ton gaat gelden,” zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. “Wij leggen dat nu bij hem neer, want die grens is in zicht. Je kunt er maar beter op voorbereid zijn. De minister heeft destijds een klemmend beroep op banken gedaan niet onder die €100.000 te gaan, het maximum van het deposito-garantie-stelsel. Daar hebben ze zich tot nu aan gehouden. Maar een garantie geven ze niet. Ze hebben niet voor niets hun voorwaarden aangepast. Vertrouwt de minister er nu nog op dat die ton stand houdt?” DNB-topman Knot sluit niet uit dat er stappen moeten volgen, maar vindt het vooralsnog een taak van de banken. “Negatieve spaarrente op bedragen onder de €100.000 is een commerciële afweging die banken zelf moeten maken.” (bron: Parool) Klaas Knot moet zijn verantwoordelijkheid nemen, maar hij loopt daarvoor weg. De dreiging voor spaarders dat zij moeten gaan betalen voor het hun spaargeld dat zij bij een bank stallen, in plaats van dat zij daarvoor een vergoeding (rente) ontvangen, wordt veroorzaakt door de Europese Centrale Bank (ECB), waarvan De Nederlandsche Bank deel uitmaakt, en waar Klaas Knot in het Bestuur zit. De ECB voert een monetair beleid dat ons geld waardeloos maakt en waarvoor geen of nauwelijks rente moet worden betaalt. Het gevolg is dat banken ons spaargeld niet meer kunnen uitlenen om daarmee ‘iets’ te kunnen verdienen omdat op de kapitaalmarkten de rente extreem goedkoop is dan wel negatief. Maar als huishoudens naar de rente kijken die ze moeten betalen als ze even rood staan, even een onverwachte aankoop moeten doen dan wel door de corona-crisis geen of minder inkomsten hebben, betalen ze zich blauw aan rente. ABN Amro heeft recent een geschil verloren over woekerwinsten die ze in het verleden aan hun klanten in rekening hebben gebracht en proberen dat nu te schikken met de Consumentenbond die namens gedupeerden optreedt. De topman van de centrale bank, Klaas Knot, moet zijn verantwoording nemen en met een garantie komen dat burgers geen rente hoeven te betalen voor het geld tot €100.000 per bank, dat zij daar in bewaring geven.

©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 26 mrt 2021, week 12: AEX 696,62; Bel20 3.884,77; CAC40 5.988,81; DAX 14.748,94; FTSE 100 6.740,59; SMI 11.116,81; RTS (Rusland) 1.449,85; SXXP (Stoxx Europe) 426,93; DJIA 33.072,88; NY-Nasdaq 100 12.979,12; Nikkei 29.176,70; Hang Seng 28.344,24; All Ords 7.063,10; SSEC 3.418,33; €/$1.1794; BTC/USD $54.499,20; 1 troy ounce goud $1.733,30, dat is €47.200,07 per kilo; 3 maands Euribor -0,55%; 1 weeks -0,559%; 1 mnds -0,55%; 10 jaar Duitse Staat -0,351%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,337%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,291%; 10 jaar Franse Staat -0,107%; 10 jaar Belgische Staat -0,04%; 10 jaar Japan 0,0756%; 10 jaar Spanje 0,285%; Italië 0,607%; 10 jaar VK 0,75%; 10 jaar VS 1,6566%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,669.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen trokken deze week weer aan, terwijl de rente weer daalde. De dollar werd weer wat duurder. De bitcoin zette de dalende trend door, hetgeen eerder ook is voorgekomen voor deze vrije ‘coin’. Hij noteert nu €47.100. Nieuws vanuit getroffen sectoren in het bedrijfsleven, zoals de luchtvaart, de reiswereld en kunst en cultuur, verlenging van de lockdown en de avondklok, oplopende begrotingstekorten, stijgende staatsschulden en slechte verwachtingen voor de werkgelegenheid, en het aantal faillissementen, de financieel/economische gevolgen van het voortdurende krimp-scenario, mede als gevolg van het stijgende aantal corona-besmettingen, bepalen de sfeer. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen daalden de tarieven: Zwitserland -0,09%; Duitsland 0,208%; Nederland 0,283%; Japan 0,6504%; Frankrijk 0,759%; Spanje 1,216%; VK 1,275%; Italië 1,604%; Canada 1,9207%; VS 2,3504%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,679%; Nederland -0,665%; Zwitserland -0,632%; Frankrijk -0,61%; België -0,545%; Denemarken -0,511%; Spanje -0,322%; Japan -0,1041%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.