UPDATE 23-10-2021/604 Pieter Omtzigt is een staatsman

Voor het eerst na zijn terugkeer in de Tweede Kamer, nu een maand geleden, was Pieter Omtzigt te gast in een talkshow, die van Eva Jinek op RTL4. Ons land zou dit Kamerlid op handen moeten dragen. Deuren zouden voor hem open moeten gaan. Een man met een groot analytisch vermogen, wetenschappelijk gedragen, een wijs man met een sociaal hart. Aan deze man ga ik mijn stem toevertrouwen. Deze politicus fileerde het beleid van 10 jaar Rutte en benoemde de chaos die hij heeft veroorzaakt, zonder de naam van de premier ook maar één keer te noemen. Hij en Kim Putters kunnen orde op zaken stellen met een nieuw kabinet.

In Trouw schrijft Gershon Osnabrugge over het rapport van de Raad van Europa over de Nederlandse rechtsstaat, waarin het kabinet de kans wordt gegeven te laten zien dat het menens is met de ‘nieuwe bestuurscultuur’, zegt Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. ‘Als het dit rapport serieus neemt, blijft het niet bij holle woorden.’ Maandag publiceerde de raad, waar 47 Europese landen deel van uitmaken, een rapport over de democratie en rechtsstaat van Nederland. De zogeheten Venetië commissie van de Raad heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Tweede Kamer, naar aanleiding van een motie van Omtzigt. Die had om het onderzoek gevraagd vanwege de toeslagenaffaire. De onderzoekers constateren dat er hervormingen in wetgeving, uitvoering en rechtspraak nodig zijn, en komen met een dertiental aanbevelingen om dit te verbeteren. Zo bepleiten de onderzoekers van de Venetiëcommissie onder meer extra mogelijkheden voor parlementaire onderzoeken en hoorzittingen. Daarnaast moeten rechters wetten kunnen toetsen aan de Grondwet. Van dit laatste is Pieter Omtzigt groot pleitbezorger. Hij ziet het liefst de invoering van een constitutioneel hof in Nederland. “De grondwet is onze belangrijkste wet, maar die kan nergens formeel getoetst worden.” Omtzigt plaatst Nederland in een rijtje met landen als Cuba en Saudi-Arabië, die ook geen grondwetstoetsing hebben. Ook D66-Kamerlid Joost Sneller is voorstander van de invoering van een constitutioneel hof. Wel moet volgens Sneller duidelijk zijn waar zo’n hof precies aan mag toetsen. “De hele grondwet, of enkel sociale of klassieke grondrechten”? Eerder adviseerde de staatscommissie parlementair stelsel, aangesteld tijdens Rutte II en onder leiding van Johan Remkes, al om een constitutioneel hof in te stellen. De staatscommissie wees erop dat er steeds minder aandacht is voor de kwaliteit van wetgeving, en minder burgers naar de rechter stappen vanwege misstanden in wetten. Omtzigt schaart zich volledig achter de aanbeveling van de Raad dat er meer mogelijkheid moet zijn voor parlementaire onderzoeken en hoorzittingen. “Als het onderwerp moeilijk is, hebben regeringspartijen weleens de neiging om onafhankelijke onderzoeken tegen te houden”, zegt Omtzigt. “In andere landen kan een minderheid dit aanvragen, maar in Nederland niet.” Sneller vindt dat het kabinet al een eind onderweg is met het verbeteren van de bestuurscultuur. Hij ziet de aanbevelingen vooral als steun in de rug om de door het kabinet ingezette hervormingen door te zetten. “Aan de meeste zaken die de Venetiëcommissie aankaart, wordt al gewerkt”, zegt Sneller. “Niet altijd met het tempo dat ik graag zou zien, maar het beeld dat er niks gebeurt is gewoon niet waar.” Hij noemt de adviezen ‘goed om als stok achter de deur te hebben’, maar wijst er op dat ze niet per se nieuw zijn. Omtzigt loopt sinds hij het CDA verlaten heeft, ook tegen een ander bezwaar aan dat de Raad van Europa aankaart: de gebrekkige ondersteuning voor kleine fracties of eenpersoonsfracties. Omtzigt: “Ik heb slechts twee parttime medewerkers, waardoor ik weinig ruimte heb om wetgevende arbeid te doen.” Volgens hem focussen Kamerleden zich te veel op het indienen van moties, en te weinig op hun taak als medewetgever. Die dynamiek moet veranderen, vindt hij, en extra inhoudelijke ondersteuning kan daar een grote rol in spelen. (bron: https://www.trouw.nl/politiek/pieter-omtzigt-het-kabinet-moet-nu-laten-zien-dat-het-menens-is-met-de-nieuwe-bestuurscultuur~b0b4e2b9f/)

Onderstaand artikel is een (hoofd)redactioneel artikel in Trouw. De economie is zich sinds maart krachtig aan het herstellen, maar schijn bedriegt. Er zit ‘betonrot’ in ons voorheen uitstekende vesstigingsklimaat, stellen werkgevers, hoogleraren, onderwijsclubs en vijftig gemeenten en provincies in een manifest aan het nieuwe kabinet. Als het tij niet snel wordt gekeerd, dan zakt Nederland verder af op de internationale ranglijsten en nemen andere landen onze economische toppositie over. Dit is geen malse kritiek en een waarschuwing die serieus moet worden genomen, omdat ze zo breed wordt ondersteund. Nederland kampt inmiddels met een optelsom van problemen die onder de oppervlakte smeulen, maar binnenkort zichtbaar worden en onze concurrentiepositie aantasten. Zo verslechteren de onderwijsscores van Nederland, zijn er structureel te weinig woningen, is er schaarste aan goed opgeleide mensen en lopen investeringen achter in zowel innovatie en duurzaamheid als bereikbaarheid. Bovendien kampt Nederland met een ‘onduidelijk en wispelturig’ overheidsbeleid, waardoor niemand meer weet waar het land naartoe gaat. Het is niet zo dat de overheid niks heeft gedaan. Er zijn de afgelopen jaren miljarden weggezet in allerlei fondsen, juist om nieuwe investeringen mogelijk te maken. Of dat effectief is en bijdraagt aan duurzame vernieuwing en versterking van de economie en de leefbaarheid, daarover bestaat de nodige scepsis. Zo constateert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur dat het ‘Wopke-Wiebes’-groeifonds dit jaar vooral subsidies geeft voor instandhouding van de ‘oude’ economische pijlers. Het geld wordt zelfs ‘gebruikt’ om gaten in andere begrotingen te dichten. De wens was juist dat het groeifonds kennis en innovatie in Nederland zou stimuleren. Hier wreekt zich dat er geen nationale strategie is om de problemen integraal aan te pakken. Nieuwe bedrijvigheid ontstaat niet zonder goed opgeleide arbeidskrachten e/o goede infrastructuur. Zelfs werkgeversorganisatie VNO-NCW wenst dringend meer centrale visie en sturing. Ze verwijt het kabinet ook ‘nogal wispelturig’ te zijn voor bedrijven. Daar zit duidelijk wat zuur. Eerst beloofde het kabinet-Rutte III ondernemers bijna €2 miljard lastenverlichting, maar dat is nooit gebeurd. Tijdens de algemene politieke beschouwingen gingen de lasten voor bedrijven zelfs opnieuw omhoog. Toch zit het probleem voor bedrijven niet zozeer in de lasten, maar in het wispelturige beleid. Daarom is het belangrijk dat een nieuw kabinet met een integrale visie komt over de gewenste koers van Nederland, daar ook middelen voor uittrekt, de regie oppakt en het beleid vervolgens consistent uitvoert. Ook in de complexe corona-tijd wisten deze partijen tot compromissen te komen, dus waarom zou dat niet opnieuw kunnen? (bron: Trouw) Het is goed dat hier de koe bij de horens wordt gevat, dat is positief, alleen wat laat. Rutte heeft met zijn 3 kabinetten een chaos veroorzaakt in ons land en niet alleen op sociaal/maatschappelijk terrein, maar ook op economisch gebied. Hij heeft geen visie en dat ligt nu eindelijk helder op tafel, hopelijk ook op die van de informateurs. De eerste jaren Rutte werd de samenleving getroffen door grootschalige bezuinigingen en het delegeren van overheidstaken naar lagere echelons, zonder daarvoor de nodige pecunia te leveren. Ook werden maatschappelijke taken, onder andere in de zorg, naar de vrije markt overgedragen. Dat heeft geleid tot een kaalslag op maatschappelijk terrein en heeft kostenverhogend gewerkt. Wat nu eindelijk op tafel ligt dat ‘investeren’ voor dit kabinet betekende ‘een zak geld ter beschikking stellen’ zonder dat hiervoor een bestedingsvisie bestond en dus ook niet werd gecontroleerd. Het beleid was en is nog steeds ‘in de vrije markt wordt dat zodanig besteed dat hiermee het hoogste rendement wordt gemaakt’. Maar de vrije markt is slechts een deel van de samenleving, er is ook zoiets als sociale en maatschappelijke belangen. Bij de laatste zinsnede van het artikel zet ik vraagtekens. Hebben die compromissen wel geleid tot het juiste corona-beleid voor Nederland en zijn inwoners of is er alleen maar met zakken geld gesmeten, die door komende generaties nog wel even moeten worden terugbetaald. Minister De Jonge is zeer terughoudend over het delen van informatie over het corona-beleid door zijn ministerie. Het is een complex dossier dat zeker, maar de ervaring is ook dat het kabinet er nooit in is geslaagd dat tot een goed einde te brengen. Ik denk dan aan klimaat, fossiel/duurzaamheid, stikstof, psaf, natuur/biodiversiteit/dierenwelzijn, (sociale)woningbouw, toeslagenaffaire, werkenden in armoede. De conclusie kan geen andere zijn dat er GEEN kabinet Rutte IV mag komen.

Minister De Jonge van Volksgezondheid moet voor 30 november een besluit nemen over drie Wob-verzoeken van Nieuwsuur, om openheid over zijn coronabeleid te geven. Zo niet, dan moet hij €100 per dag betalen, zegt de Raad van State. De minister was in beroep gegaan tegen een rechterlijke uitspraak dat hij niet zelf mag bepalen welke informatie hij wanneer naar buiten brengt. Nieuwsuur deed in juni 2020 drie verzoeken om informatie en wacht nu ruim een jaar. Volgens de Raad van State heeft het ministerie, ondanks de coronadrukte, te weinig rekening gehouden met het recht van burgers op goede informatie. (bron: NOS)

Een groot deel van de bevolking verkeert in een situatie van adoratie voor vaccineren. Maar niemand weet of er op termijn nog bijwerkingen gaan optreden. Er zijn wel signalen waaraan aandacht zou moeten worden besteed. Maar stel dat die er wel gaan komen, wie komt daar dan mee naar buiten? Ik vrees niemand, want zowel de medische deskundigen als de verantwoordelijke bewindslieden verklaren zich dan onbekwaam. Vaccineren is heilig en als je weigert ben je a-sociaal. In de achterliggende redenen is niemand geïnteresseerd. Je bent loyaal aan de overheid en als je dat niet bent, ben je een paria, althans zo voelt dat voor niet-gevaccineerden. De Jonge wil dat de >2,3 miljoen Nederlanders die al corona hebben gehad na 6 maanden zich ook moeten laten vaccineren, anders geen QR-code. Pure onzin, zolang niet vaststaat dat de kwaliteit van de opgebouwde antistoffen van deze groep fors is gedaald. Het RIVM geeft geen informatie over het aantal besmette personen en het aantal opgenomen zieken, die in de afgelopen 20 maanden al corona hebben gehad en geen extra injectie hebben gekregen.

Vreemd verhaal: Koude Oorlog 2.0, kopt het AD. Mysterieus Havana-syndroom duikt nu ook op bij Amerikanen in Colombia. Het mysterieuze Havana-syndroom heeft na Wenen en Berlijn nu ook toegeslagen bij Amerikaans ambassadepersoneel in Colombia. 5 families hebben last van onverklaarbare ziekteverschijnselen, aldus Amerikaanse media. Het Havana-syndroom dook voor het eerst op in de Cubaanse hoofdstad Havana, waar medewerkers van de Amerikaanse en Canadese ambassades last kregen van onverklaarbare ziektesymptomen: duizeligheid, evenwichtsstoornissen, gehoorverlies en migraine. Ook hadden ze plots last van wat ze beschrijven als ‘hersenmist’: geheugenverlies en concentratieproblemen. Sindsdien wordt het fenomeen regelmatig gemeld vanuit Amerikaanse ambassades, het meest recent in Berlijn. (bron: AD)

Informatie-ontwikkelingen

De week begon met het bericht dat gedupeerden van de toeslagenaffaire en van de aardbevingen in Groningen worden uitgenodigd voor een gesprek met de onderhandelaars, die praten over een nieuw kabinet. De informateurs Remkes en Koolmees willen zo een begin maken met een nieuwe bestuurscultuur. Uit de gesprekken moet naar voren komen hoe de relatie tussen burgers en overheid kan worden verbeterd. Kamerlid Pieter Omtzigt wordt ook uitgenodigd. Hij heeft als enige fractievoorzitter nog niet met de informateurs gesproken, doordat hij maanden ziek thuis zat. Over nog geen enkel onderwerp is in de formatie overeenstemming bereikt. (bron: NOS) Wat mij zorgen baart is dat de onderhandelaars nog op geen enkel onderwerp elkaar hebben gevonden. Dus nu voeren de informateurs een tussenstop in door slachtoffers van het aardgas en de toeslagen aan het woord te laten. En met Omtzigt wordt gesproken. Halen ze de eindstreep met of zonder Rutte?

De geplande miljardeninvesteringen in waterstof zijn risicovol en de risico’s worden in de Kamer niet besproken. Dat zegt de Gasunie. Het staatsbedrijf wil dat er strikte voorwaarden komen voor waterstofprojecten in Nederland, zoals het project NortH2, meldt Nieuwsuur. NortH2 wil duizenden windmolens bij de Wadden plaatsen en in Groningen een waterstoffabriek bouwen. Gasunie, samen met commerciële partners deelnemer aan NortH, waarschuwt dat bedrijven te veel macht krijgen in de energievoorziening. Het ministerie erkent dat de Kamer niet is geïnformeerd over NortH2. Dat zou zijn omdat het een privaat project is. (bron: NOS) Het kan niet lang meer duren voordat Mark Rutte zich terugtrekt als de volgende premier. Het Parlement buitenspel zetten bij een van de grootste investeringen in de toekomst van morgen. Dit is ook het moment voor de CU en misschien ook wel D66 zich terug te trekken van de informatietafel. Dan toch maar een extra parlementair kabinet met een heel nieuwe ploeg bewindslieden, zodat de periode 10 jaar Rutte kan worden afgesloten en de bewindslieden kunnen worden afgerekend op hun handelen.

Tussen 2015 en 2020 zijn 1.115 kinderen van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire uit huis geplaatst. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht dat in opdracht van het ministerie van justitie en veiligheid. Demissionair minister Sander Dekker voor rechtsbescherming schreef vorige week in antwoord op Kamervragen het verschrikkelijk te vinden als problemen met de kinderopvangtoeslag “op welke manier dan ook een rol hebben gespeeld bij uithuisplaatsingen”. De minister, die mede namens demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen van toeslagen antwoordde, zegt diep geraakt te zijn door de verhalen die hij van ouders heeft gehoord. “Het leed dat ouders en hun kinderen hebben ervaren door een uithuisplaatsing is onbeschrijfelijk.” De verhalen die de ronde doen en de Kamervragen waren voor het ministerie reden het CBS begin deze maand opdracht te geven uit te zoeken om hoeveel kinderen het gaat.

Volgens het CBS gaat het om een ‘benadering’ van het aantal uithuisplaatsingen. Wel is het aantal van 1115 eerder een onder- dan een overschatting. Alleen de laatste vijf jaar zijn onderzocht, terwijl de toeslagenaffaire tot zeker 2008 terugloopt. Bovendien kwam er niet altijd een rechter aan te pas, maar stemden sommige ouders in met uithuisplaatsing. In totaal zijn er duizenden kinderen betrokken bij het toeslagenschandaal: de laatste schatting in de voortgangsrapportage spreekt over 95.000 kinderen. Hun ouders kwamen veelal in de financiële problemen omdat de Belastingdienst de wet zeer strikt uitlegde. Als bijvoorbeeld één document ontbrak bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag, dan moesten zij alle ontvangen toeslag terugbetalen. Die ‘spijkerharde uitvoering’, waar overigens ook rechters lange tijd in meegingen, volgde niet dwingend uit de wet, concludeerde de parlementaire ondervragingscommissie eind vorig jaar. Financiële problemen van ouders zijn op zichzelf geen reden om kinderen uit huis te plaatsen. Wel kunnen schulden zorgen voor “een stapeling van problemen” en een “negatieve invloed op het gezin”, erkent minister Dekker. Als de kinderbescherming vindt dat een kind onveilig opgroeit, wordt er ingegrepen. Overigens toetst de kinderrechter een besluit tot gedwongen uithuisplaatsing altijd. Binnen het ministerie van Financiën wordt inmiddels gewerkt aan een tegemoetkoming voor kinderen die de dupe zijn van het handelen van de Belastingdienst. Tot nog toe is daarvoor €660 mln beschikbaar gesteld. (bron: Trouw) Hoe is het in Gods naam nu pas mogelijk dat deze informatie nu pas beschikbaar komt. Waarom heeft de Jeugdzorg niet eerder aan de bel getrokken als er 95.000 kinderen het slachtoffer zijn van de gevolgen van het ambtelijke beleid van de ambtenaren. Terwijl de Kamerleden Omtzigt, Leijten en Lodders relevante informatie van de Toeslagenaffaire boven water te krijgen, deed het kabinet III er alles aan deze kritische Kamerleden buitenspel te zetten.

De Raad van State ( is een van de Hoge Colleges van Staat in Nederland, met twee politiek-bestuurlijke taken. Het is zowel een belangrijk adviesorgaan van de regering als de hoogste rechtsprekende instantie die een uitspraak kan doen over een geschil tussen burger en overheid) heeft veel kritiek op de aanpak van het kabinet om slachtoffers van de toeslagenaffaire extra te compenseren, schrijft NRC. In een nog niet gepubliceerd advies wordt de benadering ondoordacht genoemd. In het advies spreekt de RvS van een “wirwar aan regelingen”. Als gevolg komt de kwaliteit en de legitimiteit van de besluitvorming onder druk te staan, schrijft de krant. Komende dinsdag wil het kabinet knopen doorhakken over extra compensatie voor groepen gedupeerden ,meldt NRC op basis van ingewijden, onder meer voor kinderen en ex-partners van slachtoffers. (bron: NOS)

Europa/EU/ECB

De Europese Unie trekt nog eens €700 mln uit voor hulp aan Afghanistan en zijn buurlanden, maakte de Europese Commissie bekend voor aanvang van de digitale G20-top waar hulp aan Afghanistan en de relatie met de Taliban op de agenda staan. Sinds de machtsovername door de Taliban staat de Afghaanse economie op instorten en met de winter op komst dreigt een humanitaire ramp. (bron: NU)

Een toespraak van de Poolse premier Morawiecki heeft tot spanning geleid in het Europees Parlement.De premier was in Straatsburg om de uitspraak van het Poolse Hof te verdedigen, dat het Poolse recht boven het Europese recht gaat. Morawiecki zei in zijn speech voor het parlement dat Polen open staat voor een gesprek, “maar niet voor een dictaat”. Hoofdschuddende Europarlementariërs wierpen hem tegen dat hij een bom legt onder de basisprincipes van de EU. De situatie in Polen verergert, zo vindt EC-voorzitter Von der Leyen. Het is essentieel dat de EU-regels overal op dezelfde manier gelden, zegt ze. (bron: NOS)

Elke Belg krijgt tegen 2023 digitale portefeuille: zo werkt het: met het project Smart Nation wil staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel alle data van de verschillende overheden aan elkaar koppelen. Hoe de digitale portefeuille concreet zal werken? “Vooreerst zal ze je digitale handtekening, identiteitskaart, rijbewijs, trouwboekje, visum… bevatten”, aldus Michel. “Je kan je dan via je smartphone legitimeren. Er zitten ook communicatietools in, zeg maar een verbeterde e-box waarmee overheden hun info kunnen meedelen. Het is ook een e-loket waar je officiële documenten, vergunningen, enz. kan aanvragen. En ten slotte zal die wallet je duidelijk maken wat de overheden in dit land precies over jou weten.” (bron: HLN.be) Is dit fase 1 van Big Brother is watching you (grote broer houdt je in de gaten)?

De klimaatdoelen uit het Parijs-akkoord raken steeds verder uit zicht. Volgens onderzoekers neemt de Amerikaanse productie van gas en olie tot 2030 met 17% respectievelijk 12% toe. Sinds corona ging er méér financiële steun naar olie en gasprojecten. Niet minder, maar meer fossiele brandstoffen. De grootste producenten van olie, gas en steenkool zijn de komende jaren van plan meer te gaan produceren. Ondanks alle mooie beloften en ambities van diverse wereldleiders dreigen de afgesproken doelstellingen door deze productie van fossiele energie wereldwijd niet te worden gehaald. Bij lange na niet zelfs. Zoals het er nu voorstaat, worden naar verwachting tot 2030 ruim twee keer zo veel fossiele brandstoffen verbrand als is afgesproken. Het zijn de ontnuchterende conclusies van het recent verschenen rapport van het VN-Milieuprogramma Unep, aan de vooravond van de cruciale klimaatbijeenkomst in Glasgow in november. Daar komen 200 wereldleiders bijeen om de doelstellingen uit het Parijsakkoord uit 2015 scherp te stellen. En dat is wel nodig, blijkt uit het Unep-rapport. Het Parijsakkoord werd zes jaar geleden door 190 wereldleiders ­ondertekend om de wereldwijde opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius te beperken, maar het ziet ernaar uit dat die doelstelling niet wordt ­gehaald. Op het huidige tempo is volgens de onderzoekers zelfs het streven om de opwarming in elk geval onder de ‘gevaarlijke grens’ van 2 graad te houden, al te rooskleurig. Een belangrijke oorzaak: de houding van overheden ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstoffen is volgens de onderzoekers nauwelijks veranderd sinds het laatste rapport in 2019. Sterker nog: sinds corona ging er méér financiële steun naar olie- en gasprojecten: zo’n $300 mrd in totaal – meer dan er in schone alternatieven is geïnvesteerd. De recente beloftes van onder meer China en de Verenigde Staten om binnen enkele decennia uitstootvrij te zijn, juichen de klimaatonderzoekers toe. Maar omdat deze landen vervolgens geen expliciete doelen hebben gesteld over het winnen van fossiele brandstoffen, dreigen die ambities niets meer dan mooie woorden te blijven. Zo ontdekten de onderzoekers, die de vijftien grootste producenten van fossiele energie onder de loep hebben gelegd, dat de Amerikaanse olie- en gasproductie tegen 2030 tot respectievelijk 17% en 12% zal toenemen in vergelijking met het niveau van 2019. Toch komt die uitstoot niet op de balans van de Amerikanen zelf, omdat een deel van die fossiele brandstoffen zou worden geëxporteerd en dus in het buitenland wordt verbrand. De crux is dat overheden van fossiele brandstof producerende landen weigeren te erkennen dat ook de productie drastisch omlaag moet om het Parijs-akkoord te halen,” zegt Ploy Achakulwisut, hoofdauteur van het rapport tegen CNN. De onderzoekers voorzien overigens niet alleen maar ellende. De doelstellingen kunnen volgens de onderzoekers wel degelijk worden gehaald, maar dan moet wel, om te beginnen, worden gestopt met het financieren van fossiele brandstoffen. “Dat window of opportunity sluit echter snel,” aldus Unepchef Inger Andersen. (bron: Parool)

De Europese regeringsleiders besloten op EC-top dat ze sterkere buitengrenzen willen, maar hoe en wanneer en tegen welke prijs daar moet de Europese Commissie zich gaan buigen. Dat is nog eens krachtig leiderschap!!

Financieel/economische berichten

De energiecrisis zal nog veel meer bedrijven treffen dan de industrie alleen. Ook de horeca, die toch al in diepe problemen zit na de coronacrisis, en de bouw van woningen worden getroffen. Volgens onderzoek van ABN Amro hebben veel ondernemers in corona-tijd flexibele energiecontracten gesloten om geld te besparen, maar worden ze nu keihard getroffen omdat prijsstijgingen voor gas en elektriciteit vrijwel meteen meetellen. Die bedrijven zitten nu al in de problemen, omdat die prijzen inmiddels 3,5 keer zo hoog liggen als vorig jaar rond deze tijd. Naast grote fabrieken worden onder meer ook de voedingsmiddelenindustrie en de horeca zwaar getroffen. Voor de horeca komen de bedreigingen van alle kanten. Niet alleen zullen deze winter de kosten om de zaak warm te stoken, het fornuis te laten branden of de koeling te laten draaien torenhoog zijn. Door de hoge gas- en stroomprijzen zullen ook de prijzen van ingrediënten, friet, meel en brood stijgen, omdat het produceren ervan veel energie kost. Volgens cijfers van marktonderzoeker GFK is de prijs van brood al 3,4% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast neemt de prijs van bier, fris en wijn toe, onder meer vanwege duurdere grondstoffen voor glazen of aluminium verpakkingen. Hotels krijgen ook nog eens te maken met hogere kosten voor de was, omdat wasserijen ook veel energie verbruiken. Uit onderzoek van landbouwuniversiteit Wageningen blijkt dat energiekosten voor glastuinders gemiddeld 20% deel uitmaken van de totale kosten Volgens de organisatie van kaskwekers, Glastuinbouw Nederland, overweegt een deel van haar leden de kassen leeg te houden of de verlichting en verwarming te temperen waardoor de opbrengsten afnemen. Daardoor zal de aanvoer van groenten en fruit uit Zuid-Europa, Afrika en Latijns Amerika toenemen, maar ook daarnaar stijgt de vraag wereldwijd pijlsnel. Veel meer alternatieven dan de prijs van producten verhogen zijn er niet, zeker niet in de kwetsbare delen van het bedrijfsleven waar de financiële reserves door de coronacrisis zijn weggesmolten. Maar hogere prijzen, bijvoorbeeld in restaurants, kunnen ook klanten wegjagen. Hier en daar klinkt al de roep om overheidshulp. Het kabinet heeft het bedrijfsleven tot nu €500 mln toegezegd, maar de nodige steun aan het bedrijfsleven zal volgens ABN Amro echter in de miljarden euro’s lopen. Vorige week Vrijdag stak de regering al €3.700 mln in maatregelen om huishoudens te ontlasten. Andere landen nemen zulke stappen al wel. Zo heeft de Franse regering onlangs de gasprijs bevroren en de belasting op elektriciteit verlaagd. Andere landen compenseren burgers via fiscale maatregelen. Niet alleen het bedrijfsleven komt in de problemen. De hoge energieprijzen hebben ook gevolgen hebben voor de broodnodige bouw van nieuwe woningen, die toch moeizaam op stoom komt. Fabrikanten van bouwmaterialen gebruiken relatief veel gas en elektriciteit voor het maken van kabels, cement, beton of glas of het bewerken van grondstoffen als hout, zink en staal. Afgelopen weken verlaagden onder meer de Nederlandse zinkfabriek Nyrstar en aluminiumgigant Aldel hun productie vanwege de hoge gasprijs. Er waren al grote tekorten aan bouwmaterialen doordat leveranciers van bouwmaterialen de enorme toename van de vraag na de bouwcrisis toch al niet konden bijbenen. Daar komt nu nog eens een flinke prijsverhoging bij. Daardoor komen nog meer aannemers in de problemen doordat ze bouwopdrachten tegen een vaste prijs hebben aangenomen, en daar nu niet mee uitkomen vanwege de gestegen prijzen. Zoals eerder al gebeurde aan de Amsterdamse Zuidas. De hoge energieprijzen zijn het gevolg van de opleving van de wereldwijde economische opleving na de coronacrisis en de aanhoudende vraag naar aardgas om het gebruik van kolen en kernenergie te kunnen verminderen. (bron: Parool) Unilever heeft zijn prijzen in het afgelopen kwartaal met 3,4% verhoogd.

De sterk gestegen prijzen van energie, industriële metalen, maar ook van halffabricaten, geven aan dat inflatie serieus is. Volgens monetaire autoriteiten is de hoge inflatie een tijdelijk fenomeen. In de VS is de inflatie gestegen tot 5,4% in september. Het hoogste niveau sinds 2008. Volgens de Federal Reserve is er geen reden tot ongerustheid en is de inflatie vooral te wijten aan de gestegen energieprijzen na de coronacrisis. Toch blijft het vreemd dat deskundigen denken dat de inflatie zal overwaaien. Want het zijn niet de alleen energieprijzen die de pan uit rijzen. Ook de gestegen prijzen voor halffabrikaten zijn een belangrijke oorzaak. Verder gaan ook industriële grondstoffen door het dak. Zo zijn de prijzen van de industriële metalen aluminium en koper in de afgelopen anderhalf jaar ruim verdubbeld in prijs. De waarde van het mandje grondstoffen in de DJ-UBS Commodity Index is alleen al in de eerste drie kwartalen van 2021 met zo’n 40% opgelopen. De koersontwikkeling van de wereldwijde grondstoffenindex geeft aan dat inflatie een serieuze zaak aan het worden is. Ik, Royce P.B. Tostrams, in 1976 afgestudeerd aan de UvA, is sinds eind jaren 70 betrokken bij de financiële markten. Hij werkte onder andere bij Rabobank, Robeco, IRIS en de ING Groep als hoofd van de afdeling Technische Analyse, tegenwoordig werkt hij vanuit de Tostrams Groep, wees er vit voorjaar al op dat economen slapeloze nachten zouden moeten hebben van de sterk gestegen grondstofprijzen. (bron: iex) Meer info op https://www.iex.nl/Artikel/731226/Inflatie-inflatie-inflatie-dit-waait-niet-zomaar-over.aspx De duiding die Nostrams geeft over de verwachte ontwikkeling van de inflatie onderbouwt hij met data over stijgende energieprijzen, grondstoffen, maar ook technische onderdelen en de dienstverlening onder meer van vervoer in containers vliegen de pan uit. Het lijkt dan ook niet aannemelijk dat de inflatieprognose van de ECB voor heel 2021 slechts 2,1% zou bedragen en in 2022 zou dalen naar 1,7% en in 2023 1,5% wordt gerealiseerd. Ik denk veel meer dat ons, de financiële markten, overheden en huishoudens een illusie wordt voorgehouden om tijd te winnen om uit een benarde monetaire situatie te geraken. Dat betekent dat stijgende prijzen binnen een jaar weer onder controle zouden zijn. Ik verwacht voor de kortere termijn eerder een stijging van de inflatie richting de 6%. Ik neem daarbij wel in acht dat de gepubliceerde inflatiecijfers door Eurostat het component ‘wonen’ (stijgende huurprijzen en fors stijgende prijzen voor koopwoningen) nog steeds buiten beschouwing worden gelaten. Dat betekent dat het besteedbaar inkomen voor de huishoudens lager is dan de overheid ons voorgeschoteld.

Koffieliefhebbers betalen binnenkort waarschijnlijk meer voor hun favoriete drank, terwijl die ook nog eens minder goed zal smaken. De prijs van de populaire arabicabonen staat op zijn hoogste punt in bijna 10 jaar, terwijl de kwaliteit van de koffieboon door klimaatverandering onder druk staat. Sinds het dieptepunt in november 2001 is de prijs al met 370% gestegen. En sinds begin dit jaar zijn de bonen 70% duurder geworden. Op dit moment betalen koffieproducenten $2,09 (€1,80) voor 454 gram. Robusta, de meestgebruikte variant, kost nu 50% meer dan aan het begin van dit jaar. Volgens de Londense Rabobank-analist Carlos Mera is dat vooral te wijten aan het klimaat, al ziet hij ook een effect van de coronacrisis. “Allereerst heeft dit te maken met het weer in Brazilië, de grootste koffiebonenteler ter wereld. Het afgelopen jaar is er amper regen gevallen in het land, waardoor veel planten niet meer konden groeien. Tegelijk was de winter uitzonderlijk koud, waardoor nog meer planten gestorven zijn”, vertelt hij. Daardoor is de koffieoogst voor meerdere jaren verpest, want een koffieboom heeft zo’n 7 jaar nodig om volledig tot bloei te komen. De Braziliaanse regering spreekt over de slechtste arabicaoogst in 12 jaar. Al in 2019 waarschuwde een groep wetenschappers in het vakblad Science Advances dat 60% van alle soorten koffieplanten dreigt uit te sterven. Om dat even in perspectief te plaatsen: in het volledige plantenrijk wordt 22% van de soorten met uitsterven bedreigd. Het ziet er dus niet goed uit voor je dagelijkse kopje koffie. Als er niets verandert, is er een grote kans dat de arabica tegen 2080 is uitgestorven. De belangrijkste oorzaak is klimaatverandering. De opwarming van de aarde leidt tot meer droogte, waardoor er minder gebieden overblijven waar de plant kan worden verbouwd. Er zijn weliswaar nog andere koffieplanten, maar die zijn van mindere kwaliteit en veel van die soorten staan dus ook op het punt om uit te sterven. Maar er is nog een andere ‘schuldige’: het containertekort als gevolg van de coronacrisis. “Koffiebonen worden bijna altijd vervoerd in containers. Aangezien de prijs van containers in het afgelopen jaar sterk is gestegen, heeft dat ook invloed op de koffieprijs”, zegt Mera. Aan het begin van de coronacrisis werden veel havens gesloten en een hoop containers aan de kant gezet, omdat de wereldhandel plotseling stilviel. Maar de handel kwam vervolgens sneller dan verwacht op gang en de havens en containerleveranciers konden de plots sterk gestegen vraag niet meteen aan. Daardoor is er nu nog steeds een grote achterstand, die niet bepaald vooruit werd geholpen door een dagenlange blokkade van het Suezkanaal. Door een verkeerde manoeuvre kwam daar in maart een schip vast te liggen. Op dit moment kost een container zo’n €15.000, terwijl de prijs normaal gesproken zo’n €2.000 is. Voorlopig is er nog niet echt sprake van een tekort aan koffie, maar grote koffiebedrijven bereiden zich daar wel al op voor. Uit de jaarverslagen van onder andere Nestlé en Douwe Egberts-eigenaar JDE Peet’s blijkt dat ze veel meer koffiebonen inkopen dan ze nodig hebben voor het geval de prijzen verder oplopen of de bonen opraken. Mera verwacht dat het einde van de coronacrisis, dat waarschijnlijk gepaard gaat met het einde van de logistieke problemen, al een eerste prijsdaling zal inluiden. Maar de komende maanden zullen de prijzen nog sterk de hoogte in gaan, voorspelt hij. (bron: NU)

Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

De Europese Unie is bezorgd over de toenemende energie-armoede. Volgens Eurocommissaris Schmit zijn miljoenen mensen zo veel kwijt aan energie dat ze onder de armoedegrens komen. Hij vreest dat dat aantal verder zal toenemen. De gas- en olieprijzen zijn afgelopen maanden sterk gestegen. Daardoor lopen de energierekeningen van mensen en ook bedrijven fors op. Volgens Schmit kan de EU wel helpen, maar zijn het toch vooral de individuele lidstaten die burgers op korte termijn moeten steunen. (bron: NOS)

De hoge gasprijzen verplichten veel energieleveranciers om maatregelen te nemen. NU.nl ontving de afgelopen dagen een aantal mails van klanten bij kleine energiebedrijven die plots een tariefverhoging voor de kiezen kregen. De verhogingen gaan van 150% tot 554%. Eerder bleek al dat enkele leveranciers per direct contracten opzeggen. De gasvoorraden in Nederland zijn erg klein. Waar normaal 80% tot 90% van de buffers gevuld zijn, is dat op dit moment minder dan 60%. Paniek is nu niet nodig, want we hebben nog meer dan voldoende Gronings gas op voorraad om de winter warmpjes door te komen. Daar zijn afspraken over gemaakt, maar dat is niet het geval voor wanneer we afhankelijk zijn van buitenlands gas. En dat is al binnen een paar jaar het geval. “We moeten echt gaan nadenken over hoe het verder moet als het Groningse gas op is”, zegt een woordvoerder van GasTerra, dat in Nederland uitvoerder is voor de gashandel. (bron: NU) Dit komt voor, en kan in het licht van de uitzonderlijke omstandigheden, verklaard worden. Niemand heeft deze extreme prijsstijgingen voorzien, maar de vraag is waar het bedrijfsrisico ligt. Dat de leveranciers een doorgeefluik zijn, en dat er grote verdieners zijn en zware verliezers is duidelijk. Maar waarom sluiten bedrijven op basis van variabele energieprijzen contracten? Maar de prijsverhogingen zullen in veel gevallen kunnen worden doorgerekend in de prijzen en uiteindelijk moeten worden betaald door de burgers. Daar laat de regering onderzoek naar instellen welke mogelijkheden er zijn de extra lasten voor de burger te verlichten.

De huurprijzen in de vrije sector in Nederland zijn voor het eerst in een jaar weer gestegen. Afgelopen kwartaal waren de prijzen per vierkante meter 2½% dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van huurplatform Pararius. Door de coronacrisis, die zorgde voor minder expats en toeristen, daalden de huurprijzen het afgelopen jaar juist. Huurders van appartementen betaalden in de vrije sector gemiddeld zo’n €17 per vierkante meter. Een eengezinswoning kostte gemiddeld €13 per vierkante meter en een vrijstaande woning rond de €14 per vierkante meter. Huurwoningen die kaal worden opgeleverd, daalden wel in prijs. Deze daling werd gecompenseerd door de stijging van huurwoningen die gemeubileerd en gestoffeerd waren. Bij een kale woning ontbreekt de vloerbedekking of laminaat, en vaak ook de gordijnen of keukenvoorzieningen. De stijging van huurprijzen in de vrije sector komt volgens Pararius-directeur Jasper de Groot onder meer door het teruggekeerde toerisme en de expats die weer naar Nederland komen. Ook noemt hij de al bestaande grote schaarste aan vrije sector huurwoningen als belangrijke factor. De huurprijzen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag stegen circa 2% per m2. Amsterdam heeft nog altijd de duurste huurwoningen in de vrije sector. Gemiddeld kost een huurhuis daar €22 per m2. (bron: NRC)

De werkcultuur bij de Belastingdienst weerhoudt ambtenaren ervan om misstanden te melden, staat in een rapport dat in opdracht van de Tweede Kamer werd opgesteld door twee externe juristen. Aanleiding voor het onderzoek is de toeslagenaffaire. De onderzoekers kregen volgens het NRC tientallen meldingen van werknemers die misstanden en onregelmatigheden probeerden aan te kaarten, maar in veel gevallen nul op rekest kregen. De problemen spelen bij zowel medewerkers van de afdeling Toeslagen als de BelastingTelefoon.. Zo zouden werknemers bang zijn dat ze door kritiek te uiten hun loopbaan in gevaar brengen. Ook krijgen medewerkers van de BelastingTelefoon die schrijnende verhalen doorgeven aan leidinggevenden te horen dat “de wet en regelgeving nou eenmaal zo is”. Zij zeggen in het rapport dat ze de manier van leidinggeven als “bedreigend” ervaren en dat er een “vijandige sfeer” heerst vanuit de top. Ook vertellen sommige medewerkers dat hun tijdelijke of flexibele contract niet werd verlengd nadat ze misstanden hadden aangekaart. Het doen van een melding bleek voor medewerkers “nutteloos” of bracht hen zelfs in de problemen, aldus het rapport. Volgens de onderzoekers ligt “de nadruk op het zo soepel en ongestoord mogelijk uitvoeren van werkprocessen”. Die cultuur heeft als gevolg dat problemen niet worden opgelost, concludeert het rapport. “Interne discussie is de eerste en beste verdedigingslinie om fouten boven tafel te krijgen”, reageert Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, een van de initiatiefnemers voor het onderzoek. “Die lijkt bij de Belastingdienst nu volledig onklaar gemaakt.” Het ministerie van Financiën laat in een reactie op het rapport aan NRC weten te erkennen dat “het rapport van de raadspersonen duidelijk maakt dat we nog niet zijn waar we willen zijn”. Het eindverslag van de juristen wordt binnenkort naar de Kamer gestuurd. Ik kan uit interne bron melden dat het nog veel erger is gesteld ik deze club dan hier naar boven komt. Het hogere management is vooral gericht op de carrière en het is een groot goed om vooral niet verantwoordelijk te zijn voor zaken die mis kunnen gaan. Daarvoor worden dure consultants ingezet als buffer zodat de eigen positie veilig is. Wanneer iets mis gaat is de consultant l snel de schuldige en wordt die weg gestuurd. Verder wordt kritisch geluid niet getolereerd en mag niet opgenomen worden in de notulen want anders is het later weer terug te halen. Alles moet immers vastgelegd worden. Tegelijkertijd heerst een angstcultuur. Niet alleen Intern maar ook naar buiten. ‘Mislukkingen’ moeten niet worden voorkomen omdat dit natuurlijk niet goed is voor de BV Nederland, maar omdat de club anders weer negatief in het nieuws komt. Het is te hopen dat dit niet exemplarisch is voor de overheid als geheel. Dat zou triest zijn. Een reactie op dit artikel: Ik heb er tientallen jaren gewerkt op verschillende kantoren. De angstcultuur ontstond al in 1992 toen de Belastingdienst ingrijpend gereorganiseerd werd. Er kwamen nieuwe, vaak extern geworven managers die een groot wantrouwen jegens het personeel toonde. Ik heb de meest onvoorstelbare smeriger streken jegens medewerkers meegemaakt. De wraakzucht van de top is echt schrikbarend en ik snap het rapport helemaal. Niets verbaast mij. (bron: NRC) De vraag is relevant wie voor dit beleid verantwoordelijk is. De betreffende (top)ambtenaren dan wel het systeem? De politiek eindverantwoordelijke is uiteraard de minister van Financiën.

Corona berichten

Aantal geregistreerde besmettingen op zondag 3389 , 464 aantal opgenomen mensen in het ziekenhuis + 146 op de IC; maandag 3949, 465, 152; dinsdag 4609, 485, 165; woensdag 5223, 496, 164; donderdag 5903, 523, 174; vrijdag 5719, 524, 179 en zaterdag 6350, 563, 185.

Wat betreft de relevantie van deze getallen: in mei 2020 lagen er 3284 mensen met corona in ziekenhuizen en 1424 op IC’s.

Een nieuwe variant van het coronavirus lijkt in toenemende mate rond te gaan in het Verenigd Koninkrijk en is ook in Nederland aangetroffen. Het gaat om A.Y.4.2., een afstammeling van de deltavariant. Reden tot zorgen? A.Y.4.2. werd afgelopen juli voor het eerst opgemerkt in het Verenigd Koninkrijk. De deltavariant, waar de nieuwe variant van afstamt, neemt toe in het VK. De nieuwe variant, die soms ook wel de ‘delta plus-variant’ wordt genoemd, zou nu in het VK nu verantwoordelijk zijn voor ongeveer 6% van alle besmettingen. 10 weken geleden werd delta plus bij zo’n surveillance in een laboratorium voor het eerst waargenomen in Nederland. (bron: RTLNieuws)

De herfst- en winterprognoses voor het verloop van het coronavirus zijn ongunstiger dan verwacht, rekende het Outbreak Management Team (OMT) voor. Het is nog erg onzeker wat ons de komende maanden precies gaat gebeuren, maar dit is wat we waarschijnlijk kunnen verwachten als het gaat om ziekenhuisopnames, besmettingen en de bescherming van vaccins. Het OMT heeft het aantal geschatte nog te verwachten ziekenhuisopnames van coronapatiënten inmiddels naar boven bijgesteld. Op basis van berekeningen denkt het OMT nu dat er nog ruim 23.000 COVID-19-patiënten (0,13% van de totale bevolking) in het ziekenhuis gaan belanden, van wie circa 4.800 (0,03%) op een IC-afdeling. Als volledig gevaccineerden besmet raken, heet dat een ‘doorbraakinfectie’. Nu in Nederland de meeste mensen gevaccineerd zijn, komen doorbraakinfecties ook hier vaker voor. Coronavaccins beschermen in ongeveer 7 op de 10 gevallen tegen besmetting, dus in 3 op de 10 gevallen niet (dat zijn er 3,8 miljoen). Vaak verloopt een infectie bij gevaccineerden wel milder dan bij ongevaccineerden. Veel meer volledig gevaccineerden dan gedacht belanden toch als covidpatiënten in het ziekenhuis. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. Een kwart van de opgenomen covid-patiënten in september was volledig gevaccineerd. Van de patiënten die op de intensive care (ic) belandden, was één vijfde volledig gevaccineerd. Ziekenhuizen en artsen gingen er tot dusver van uit dat ongeveer 10% van de ziekenhuisopnames gevaccineerden betrof. Dat vooral 70-plussers na een doorbraakinfectie in het ziekenhuis terechtkomen, heeft volgens epidemioloog Brechje de Gier van het RIVM twee oorzaken. Corona leidt bij 70-plussers sowieso vaker tot opname. Ook werken de vaccins bij hen iets minder goed dan bij jongere groepen. Het aantal ziekenhuisopnames bij volledig gevaccineerden neemt toe, maar het aantal positieve testuitslagen in die groep groeit nog harder. (bron: o.a. Trouw) Mijn conclusie is dat het experiment met de corona-pas niet de zekerheid geeft die minister De Jonge verdedigde in de Kamer. Het tegendeel kan namelijk ook het geval zijn: dat in ruimten, waar alleen personen kunnen verblijven met een QR-code, de ideale plek is voor het virus om personen te besmetten. We moeten snel terug naar de periode voor de corona-pas met mondkapjes en de 1½-meter-afstand en een beperkt aantal personen tegelijk in een ruimte. Niemand wil dit waarschijnlijk, maar de QR-code geeft slechts schijnzekerheid.

Dinsdag meldde het RIVM dat de stijging van het aantal nieuwe coronagevallen doorzet, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de afgelopen 7 dagen registreerde het instituut 25.751 nieuwe positieve tests. Dat is ruim 44% meer dan vorige week, toen het ging om 17.832 nieuwe coronagevallen in 7 dagen. De GGD’en testten vorige week meer dan 198.000 mensen, van wie bijna 24.000 mensen een positieve uitslag kregen. 12% testte dus positief, tegenover 10,3% b een week eerder. “De toename in het aantal positieve coronatesten lijkt samen te hangen met de versoepelingen van ruim 3 weken geleden, in combinatie met het seizoenseffect”, aldus het RIVM. (bron: RIVM) Op basis van eerdere informatie van het RIVM bestaat in oktober 40% van de positief getesten uit mensen die volledig gevaccineerd zijn. Dat waren er dus in week 41 ongeveer 10.000.

Omroep Max-baas Jan Slagter eist van studiobezoekers dat ze een geldig coronabewijs kunnen tonen. Binnenkort wil hij ook medewerkers van Omroep Max verplichten een vaccinatiebewijs te hebben of een negatief testbewijs. Dat vertelde hij maandag in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. “Ik ben gevaccineerd, mijn vrouw is gevaccineerd, mensen bij Max. Je moet gevaccineerd zijn”, zegt Slagter. Hij heeft geen boodschap aan de opmerking van presentatrice Ghislaine Plag, die hem zegt dat de werkgever vaccinatie niet mag verplichten in Nederland. “Je mag zoveel niet in dit land.” Wanneer deze maatregelen ingaan, is niet bekend. Omroep Max was maandag niet bereikbaar om de plannen verder toe te lichten. (bron: Trouw) Dit is het juiste moment om Jan Slagter uit te zwaaien. De overheid heeft bepaald waar die plicht geldt en daarbij zijn omroepstudio’s niet genoemd.

Nu het Europees Medicijnenagentschap een corona-vaccin voor 5- tot 11-jarigen beoordeelt, roeren deskundigen zich. Het prikken van gezonde kinderen is volgens hen in strijd met de kinderrechten. Het vaccineren van kinderen in de basisschoolleeftijd, alleen om kwetsbare groepen te beschermen, is strijdig met het Kinderrechtenverdrag. Dat zeggen hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen en Marc Dullaert van KidsRights. De deskundigen nemen stelling nu de VS deze maand waarschijnlijk besluiten dat coronavaccins geschikt zijn voor kinderen vanaf 5 jaar. Op dit moment bekijkt ook het Europees Medicijnagentschap (EMA) of het Pfizer-vaccin voor hen toegelaten mag worden. Als ook de Nederlandse Gezondheidsraad positief adviseert, beslist het kabinet om kinderen wel, niet of slechts gedeeltelijk te vaccineren. (bron: Trouw)

Het waarschuwingsniveau in acht van de twaalf provincies is omhoog gegaan. Op de wekelijkse Europese kaart met corona-risiconiveaus zijn Noord-Brabant, Groningen, Drenthe en Noord-Holland nog oranje. De andere provincies kleuren rood, het op één na hoogste niveau. De reisadviezen voor de Canarische Eilanden en de Griekse eilanden Lesbos en Chios worden aangepast. Vanaf vrijdag mochten reizigers zonder coronabewijs van die eilanden naar Nederland vliegen. Ook voor de Verenigde Staten, Pakistan en India worden de regels versoepeld. Die landen blijven op oranje staan, maar worden nu hoogrisicogebied in plaats van zeerhoogrisicogebied. Reizigers uit die landen hoeven bij aankomst in Nederland niet meer in quarantaine. De regels voor Polen, Tsjechië en de Azoren worden aangescherpt. Voor vertrek naar Nederland moeten mensen een coronabewijs laten zien. (bron: NU en NOS)

Maak het investeerders onmogelijk om het klimaatbeleid te gijzelen, schrijven Christina Eckes en Laurens Ankersmit, hoogleraar en universitair docent Europees recht aan de UVA in Trouw. Nederland zit klem tussen het nemen van maatregelen in de strijd tegen klimaatverandering enerzijds en miljardenclaims van vervuilende energiebedrijven anderzijds. In 2019 oordeelde de Hoge Raad in de Urgenda-zaak dat Nederland zijn CO2-emissies en uitstoot van andere broeikasgassen uiterlijk 2020 met 25% moet reduceren ten opzichte van 1990. Afgelopen jaar kondigde de regering aan één van de overgebleven kolencentrales te willen sluiten en de productie van twee andere te beperken. Die onderhandelingen lopen nog steeds. Op de achtergrond spelen miljardenclaims die de Duitse energiebedrijven RWE en Uniper, met een beroep op het Energiehandvest, hebben gestart als reactie op het verbod voor het gebruik van kolen vanaf 2030. In Den Haag heerst de angst voor nieuwe en nog hogere schadeclaims als niet aan de compensatie-eisen van deze bedrijven tegemoet wordt gekomen. Door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie blijkt nu dat deze claims in strijd zijn met het Unierecht. Het Energiehandvest uit 1991 wordt al jaren bekritiseerd omdat het klimaatbeleid in de weg staat. Onlangs werd een petitie tegen dit Europese verdrag aan de Tweede Kamer overhandigd. De petitie werd meer dan een miljoen keer ondertekend. De miljardenclaims van RWE en Uniper laten zien dat deze kritiek terecht is. (bron: Trouw) In het volgende blog meer info over dit onderwerp. https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1386/articles/1467810/20/1

Eyeliners

Europa wordt irrelevant op het wereldtoneel: China en de VS maken de dienst uit. De toekomst ligt in de Indo-Pacific (Thailand, Cambodja, Vietnam, Maleisië, Singapore, Indonesië, Australië, Filipijnen, Taiwan, India, Pakistan en China)

60% van soorten koffieplanten in Brazilië staat op uitsterven

Inflatie, inflatie, inflatie: dit waait niet zomaar over

Aantal nieuwe coronagevallen stijgt met 44%t in één week, ‘stijging zet door’

Jan Slagter kondigt aan: verplichte corona-pas (QR-code) bij Omroep Max voor medewerkers en studiogasten

Toename aantal positieve coronatests zet door, RIVM ziet verband met versoepelingen

Een leger van juristen bij de overheid maakt Nederland onbestuurbaar

Europese Unie is geen democratie maar een autocratie’

Onze financiën ontsporen totaal; we hebben de toekomst van onze jeugd afgepakt’

Noodsituatie bij opvang vluchtelingen in Ter Apel; humanitaire crisis dreigt

COA en het Rijk zorgen niet voor crisisnoodopvang om de toeloop van vluchtelingen op te vangen; geen geschikte opvanglocatie voorhanden

Alle mooie woorden ten spijt neemt de productie van fossiele brandstoffen almaar toe

Nederlandse schatkist voor €27 mrd geplunderd door bankiers, beleggers en effectenhandelaren

2 miljoen huishoudens krijgen €430 gratis geld: wel energie-compensatie, geen hogere energierekening: kosten €900 mln

Het prikken van corona-vaccins aan de kleinsten is in strijd met kinderrechten

Geen muren en prikkeldraad om het continent; wel sterkere grenzen willen de EU-regeringsleiders. Rutte krijgt zijn zin, vluchtelingen die wij niet willen kunnen worden teruggestuurd naar het Europese land van binnenkomst, als Griekenland, Italië, Litouwen, Polen, Slowakije, Bulgarije en Hongarije.

Frontberichten

Nederlandse schatkist werd voor miljarden door dividendstrippers geplunderd. Tussen 2000 en 2020 is de Nederlanse schatkist mogelijk €27 mrd aan dividendbelasting misgelopen. Behalve Nederland zijn ook andere Europese landen in totaal voor €150 mrd opgelicht of gedupeerd door bankiers, handelaren en hedgefondsen. Via ingewikkelde constructies ontweken ze dividendbelasting, of maakten ze zich schuldig aan fraude, wijst onderzoek van de Universiteit van Mannheim uit, samen met onder meer Follow the Money. De fraudeurs en ontwijkers gebruikten dividendstrippen: op diverse manieren vorderden ze dividendbelasting terug, terwijl ze daar geen recht op hadden. (bron: NOS) The CumEx Files is een internationaal journalistiek project, geleid door het Duitse onafhankelijke onderzoeksplatform CORRECTIV. Samen zoeken ze uit hoe bankiers en beurshandelaars in de periode 2000-2020 naar schatting €150 mrd Europese belastingdiensten wisten te roven, en waarom deze praktijk nog steeds voortduurt. Eigenaars van aandelen haalden met behulp van een effectenhandelaar en een bank een fiscale truc uit. De meeste buitenlandse eigenaren van aandelen kunnen de dividendbelasting niet bij de nationale fiscus terugvorderen. Maar dankzij een belastingverdrag mag een buitenlands pensioenfonds dat wel. Door de aandelen even via zijn pensioenfonds te lenen, stak wordt een deel van de teruggevorderde dividendbelasting in de zak gestoken. De eigenaar, de aandelenhandelaar en de bank profiteren ook van de transactie, terwijl volgens de Nederlandse belastingwet – net als in de meeste landen – feitelijk alleen de werkelijke eigenaar van het aandeel daartoe is gerechtigd. Deze vorm van dividendstrippen wordt ook wel CumCum genoemd. De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley nam deel aan de Nederlandse versie van het ‘vreetfestijn’. De bank zette in Nederland een speciale structuur op om dividenden te kunnen strippen. In 2010 viel de Belastingdienst over een teruggaafverzoek van zo’n €39 mln; dat leidde tot een onderzoek dat nog immer gaande is en steeds grotere vormen aanneemt. In 2018 claimde de Belastingdienst €152 mln van de zakenbank. In september onthulde Follow the Money al dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek naar Morgan Stanley is begonnen. Enkele weken eerder had ABN Amro bij de publicatie van haar kwartaalcijfers ook al aangegeven dat zij opnieuw onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek in verband met dividendarbitrage. Uit eerder onderzoek van Follow the Money bleek dat ABN Amro, in 2008 nog gered door de Nederlandse belastingbetaler, diensten aan Morgan Stanley leverde om de fiscus via het strippen van dividenden te benadelen. (bron: Follow the money) Het artikel is veel langer en geeft meer interessante informatie, maar daarvoor verwijs ik U naar https://www.ftm.nl/artikelen/nederlandse-schatkist-voor-miljarden-door-dividendstrippers-geplunderd?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=MiljardenPlundering

De Nederlands-Amerikaanse econoom Guido Imbens is een van de winnaars van de Nobelprijs voor de Economie. Hij kreeg de prijs toegekend voor een onderzoek dat hij met de Amerikaan Joshua Angrist heeft uitgevoerd. De in Eindhoven geboren Imbens is hoogleraar aan de prestigieuze universiteit Stanford in de Verenigde Staten. Het Nobelcomité bekroonde dit jaar twee onderzoeken. Naast Imbens en Angrist kreeg de Canadees David Card een prijs toegekend. Voor de winnaars ligt 10 miljoen Zweedse kroon (iets minder dan €1 mln) klaar. De laureaten doen alle 3 al jaren onderzoek naar de arbeidsmarkt. Imbens en Angrist hebben onder meer het effect van een extra jaar opleiding op de latere kansen van een scholier op de arbeidsmarkt onderzocht. En Card toonde aan dat een verhoging van het minimumloon niet automatisch tot minder arbeidsplaatsen leidt.(bron: NU)

Sir Jonathan Stephen Cunliffe, plaatsvervangend gouverneur van de Bank of England for Financial Stability, vergelijkt in The Guardian het gevaar van vandaag met de crash van 2008 en roept op tot strenge regulering van cryptocurrencies. Cryptocurrency-munten zijn dit jaar met ongeveer 200% in waarde gestegen, van iets minder dan $800 mrd naar $2.300 mrd, en zijn gestegen van $16 mrd 5 jaar geleden. Een senior beleidsmaker van de Bank of England heeft gewaarschuwd dat digitale valuta’s zoals de bitcoin een financiële ineenstorting kunnen veroorzaken, tenzij regeringen naar voren treden met strenge regelgeving. Sir Jon Cunliffe, die de groei van cryptocurrencies vergelijkt met de stijgende waarde van Amerikaanse subprime-hypotheken vóór de financiële crash van 2008, zegt dat het gevaar bestond dat de financiële markten binnen een paar jaar zouden worden verstoord door een gebeurtenis van vergelijkbare omvang. Dit artikel wordt in het volgende blog uitgebreid becommentarieerd.

Overwegingen

Op1 beticht ik van een voorstelling van zaken te geven over de oplopende corona-besmetting en het toenemend aantal mensen die worden opgenomen in de ziekenhuizen. In de in totaal 116 ziekenhuizen lagen op dit moment 524 corona-zieken plus 179 op IC-afdelingen. Deze aantallen mogen geen enkel probleem opleveren. Dan wordt er op TV gesteggeld over opschalen van het aantal IC-bedden. Nu zijn er 950 beschikbaar en het ministerie van VWS wil naar 1100 en misschien wel naar 1350. Maar zoveel verplegend personeel is er niet meer door de roofbouw die op hen gepleegd is. De MAX-presentator komt met de oplossing ‘iedereen wordt verplicht zich te laten vaccineren’. Dat lost het probleem helemaal niet op, want bij 30% van alle 12 miljoen revaccineerden slaat het vaccin niet dan wel slechts gedeeltelijk aan. Bij 4 miljoen gevaccineerden dus. Daardoor bestaat 40% van de geregistreerde positief getesten uit personen die volledig geïnjecteerd zijn. Daardoor is de groep met een QR-code de brandhaard die het virus smeulende houdt. Dat is de werkelijke reden dat corona in de herfst weer snel toeneemt. Daarbij komt dat Marokko stelt dat in Nederland, Duitsland en in het VK een nieuwe variant zou zijn opgedoken. Deze ontwikkeling is nog niet bevestigd door het RIVM. Het probleem is dat vaccins onvoldoende bescherming tegen corona geeft en de werking maandelijks afneemt. De corona-pas afschaffen (het geeft een schijnzekerheid), 1½-meter en mondkapjes herinvoeren en de beperkingen weer aanscherpen: thuiswerken, openingstijden horeca weer beperken, samenkomsten voor festivals, het uitgaansleven en stadions weer beperken dan wel verminderen. En dan maar afwachten wat corona en griep ons deze winter ons gaan brengen.

Ik heb al eerder geschreven dat er geen enkele zekerheid is over eventuele gevolgen van het vaccineren voor corona, op de kortere, middellange en langere termijn. Ik nam kennis van enkele berichten over dit onderwerp op de voor mij onbekende website https://www.frontnieuws.com/bewijs-toont-duidelijk-aan-dat-sterfgevallen-wereldwijd-toenemen-na-covid-19-injecties-er-dreigen-grote-arbeidstekorten/ Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte. 10 maanden na de massale experimentele COVID-19 vaccinatiecampagne, waarbij honderden miljoenen mensen wereldwijd zijn geïnjecteerd met wat veel andersdenkende artsen en wetenschappers een “biowapen” noemen, worden de patronen gruwelijk duidelijk voor iedereen die niet gebiologeerd is door de 24/7 propaganda die uit de door Big Pharma toegeëigende mainstream media komt, schrijft Brian Shilhavy, een omstreden auteur die onder andere meldde dat de Israelische regering met farmaceut Pfizer een geheim contract zou hebben getekend om de gezondheidsgegevens van de Israëlische bevolking, zonder hun medeweten en toestemming te verstrekken aan deze farmaceut en hen als proefpersonen te laten gebruiken voor het mRNA-vaccin: https://www-israelnationalnews-com.translate.goog/News/News.aspx/297051?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=nui,sc. Het aantal sterfgevallen door allerlei oorzaken neemt wereldwijd toe, en is alarmerend voor de jongere leeftijdsgroepen tussen 20 en 50 jaar. De meerderheid van de mensen die sterven en in ziekenhuizen liggen zijn volledig gevaccineerd, en de “gezondheidsautoriteiten” geven zelf toe dat degenen die gevaccineerd zijn nog steeds het “virus” kunnen oplopen en/of kunnen verspreiden en dat de “effectiviteit” van de injecties zeer snel afneemt omdat ze de natuurlijke immuniteit vernietigen, waardoor eindeloze herhalingsinjecties nodig zijn. Zal deze waanzin ooit ophouden? Er zijn verschillende verslagen die dit alles documenteren aan de hand van gegevens die door de regering zijn verstrekt, en die aantonen hoe de door de farmaceutische industrie gecontroleerde media geen betrouwbare bron van informatie zijn over COVID-19 “vaccins”. (bron: frontnieuws.com) Ik heb van deze informatie kennis genomen.

Ik kreeg van de andere kant van de wereld deze link doorgestuurd:

https://www.xandernieuws.net/algemeen/euro-evangelie-economisch-journalist-arno-wellens-digitale-id-en-totale-eu-controle-in-2022/ waarin Arno Wellens, econoom, financieel onderzoeksjournalist, die publiceert op https://arnowellens.eu/, zijn visie op monetair/financiële ontwikkelingen en de toekomstige gevolgen daarvan voor de plaats van de burger in de samenleving die de ‘knappe koppen’ aan het bouwen zijn. De auteur van ‘Het Euro Evangelie’ dat inmiddels 3 delen kent, legde gisteren bij het vrij nieuwe kanaal https://www.youtube.com/c/VforValentine/featureduit dat de Europese Unie al in 2011 heeft besloten dat er een digitale ID zal komen, en dat ook de QR code allang werd voorbereid en daarom nooit meer weg zal gaan. Vanaf 2022 moet een alomvattende digitale ID voor iedere burger een feit worden. Hij uit zijn grote zorgen over de toekomst van morgen en wijst op de gevaren van het beleid dat de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Unie (EC) voeren.

In een (hoofd)redactioneel artikel in Trouw wordt aandacht besteed aan de besluitvorming van het kabinet Rutte III over de compensatie voor de extreme stijgingen van stroom en gasprijzen die voor mensen met kleine inkomens volstrekt onvoldoende zullen zijn, op basis van de huidige aannames over de prijsstijgingen. Zo’n twee miljoen huishoudens zitten er extra warmpjes bij deze winter. Zij krijgen wel honderden euro’s compensatie van de overheid voor een stijgende energierekening, maar gaan helemaal niets extra betalen. “Jammer dat het geld niet wordt ingezet voor mensen die nu in energiearmoede leven”, vindt GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee. Een aantal kanttekeningen. Het kabinet geeft geen duiding wat precies verstaan moet worden over ‘gemiddeld €430’. Wie krijgen die €400 en wie krijgen gemiddeld meer en minder. Krijgen mensen die in een warme huiskamer willen verblijven dan meer compensatie en mensen die in een koud huis moet leven minder geld? Dat huishoudens die financieel gezien geen compensatie zouden hoeven te krijgen ook meedelen uit de pot is a-sociaal. Verder zijn er huishoudens die een meerjarig contract hebben dat de komende winter nog loopt en dus geen van de energiestijgingen geen last hebben (als de accijns niet worden verhoogd). Help de mensen met (te) lage inkomsten de winter door, zou mijn opdracht aan het liberale kabinet Rutte III zijn. Vreemd dat kennelijk D66, de CU en het CDA dit plan hebben gesteund. Het volstrekt uit de hand gelopen beleid voor huurwoningen in de vrije sector is er ook – mede – de schuld van dat de isolatie van die woningen nog niet op gang is gekomen. Er moeten strenge regels komen voor die sector, ook wat betreft de huurprijzen en het onderhoud ervan. En wat betreft de sociale woningbouw: stop de verhuurderskorting met de plicht die gelden te investeren in verduurzaming van de huurwoningen, zo mogelijk ook nieuwbouw te financieren. Het woord is nu aan de Kamer om dit voorstel om te buigen naar meer aandacht voor de sociale gevolgen. Het kan toch niet zo zijn dat mensen deze winter in de kou komen te zitten e/o met koud water moeten douchen. Voor ouderen die nog thuis wonen geeft de huisarts het advies een kamertemperatuur van 22 graden.

Dat miljoenen mensen onterecht worden gecompenseerd blijkt uit een berekening van RTL Nieuws, die wordt ondersteund door meerdere onafhankelijke experts. Een gemiddeld huishouden krijgt volgend jaar 430 compensatie van de staat voor de gestegen energierekening. Zo wil het kabinet de financiële pijn voor huishoudens verlichten. Maar door de manier waarop er wordt gecompenseerd – door de belastingen op energie te verlagen – komen er ook honderden miljoenen aan compensatie terecht bij mensen die letterlijk geen centje pijn hebben van de stijgende prijzen. Zo’n 2,1 miljoen huishoudens hebben een energiecontract dat volgend jaar helemaal niet verlengd hoeft te worden. Zij houden dus gewoon hun oude tarief. Met een gemiddelde compensatie van 430 per huishouden, komt dat neer op 903 mln aan hulp voor mensen die simpelweg geen enkele hulp nodig hebben. Die schatting is nog aan de veilige kant, want daarbij gaan we ervan uit dat de prijzen nog het hele jaar veel hoger blijven dan normaal. Als de prijzen al in het voorjaar weer richting normaal gaan, komen nog veel meer mensen pijnloos door de energiecrisis terwijl ze toch de compensatie opstrijken. (bron: RTLNieuws) ©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 22 okt 2021, week 42: AEX 812,97; Bel 20 4.217,69; CAC40 6.733,69; DAX 15.542,98; FTSE 100 7.204,55; SMI 12.056,21; RTS (Rusland) 1.877,99; SXXP (Stoxx Europe) 471,88; DJIA 35.677,02; NY-Nasdaq 100 15.355,07; Nikkei 28.804,85; Hang Seng 26.113,38; All Ords 7.726,80; SSEC 3.582,60; €/$1.1649; BTC/USD (Bitcoin) $60.246,20; troy ounce goud $1.792,00, dat is €49.421,40 per kilo; 3 maands Euribor -0,549%; 1 weeks -0,568%; 1 mnds -0,563%; 10 jaar Duitse Staat -0,097%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,059%; 10 jarig Nederlandse Staat 0,033%; 10 jaar Japan 0,0926%; 10 jaar Belgische Staat 0,209%; 10 jaar Franse Staat 0,237%; 10 jaar Spanje 0,526%; Italië 0,956%; 10 jaar VK 1,078%; 10 jaar VS 1,6626%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,935.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden vrijwel onveranderd. In tegenstelling met deze trend stegen de rentetarieven op de korte en middellange termijn. De euro steeg versus de dollar licht, op hogere rentetarieven in de VS. De bitcoin handhaafde zich boven de $60.000. Het lijkt er steeds meer op dat beleggers niet meer gaan voor rendement, maar voor illusies. De centrale banken spreken geruststellende woorden alhoewel de onrust in de markt, vanwege signalen over stijgende inflatiecijfers, toeneemt. De ECB heeft nu ook aangekondigd dat de inkoop van vastrente waarden wordt afgebouwd. Maar in welke mate? Ziekenhuizen bereiden zich voor op een griepgolf en stijgende corona-besmettingen. Er komt een nieuwe variant aan, de A.Y.4.2., van de stam van de delta. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen stegen de tarieven: Zwitserland 0,04%; Duitsland 0,252%; Nederland 0,33%; Japan 0,7015%; Frankrijk 0,895%; Spanje 1,31%; VK 1,386%; Italië 1,833%; Canada 2,0491; VS 2,0923%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Zwitserland -0,483%; Duitsland -0,424%; Nederland -0,406%; België -0,361%; Denemarken -0,356%; Frankrijk -0,23%; Spanje -0,186%; Japan -0,067%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.