UPDATE 23-04-2022/629 Vredesengel van het politieke toneel, oorlog terug

Angela Merkel (CDU) is 15 jaar Bondskanselier geweest (2005/2021) en de meest prominente Europese leider, aan wie iedereen gehoorzaamde, ook Poetin. Een oorlogsdreiging is er al die tijd niet geweest. Zelfs sloten zij en Poetin een deal voor de afname van Russisch aardgas via een pijplijn door de Oostzee, de Nord Stream 2. Het eerste waarmee haar opvolger, Olaf Scholz (SPD), zich profileerde was een streep door die deal te halen. 2 maanden later viel Rusland Oekraïne binnen en was de oorlog een feit. Niemand was daar op voorbereid. De vraag is of Europa erin slaagt het militaire geweld niet te laten overslaan naar lidstaten van de Europese Unie.

Algemeen

Er doet zich een nieuw fenomeen voor: krimp in inflatie. In supermarkten stijgen, op het eerste oog, de prijzen niet zo snel als aan de inflatiecijfers zouden kunnen verwachten. Dat is mijn schijn, want die prijsstijgingen zijn er wel degelijk n.l. aan de hand van minder inhoud voor dezelfde prijs. Voorbeeld: neem een pot, doos of fles met een bepaalde inhoud tegen een bepaalde prijs. Let nu op in de supermarkten als de prijs nog steeds hetzelfde is, zit er dan nog wel dezelfde inhoud in als voorheen. Bij meerdere producten is dat niet het geval: soms 5% minder soms ook 10%.

Het lot van het Antwerpse vermogensbeheerder Merit Capital met een belegd vermogen van €1,25 mrd van 3500 klanten vecht een doodsstrijd uit bij de Belgische Raad van State. De Nationale Bank van België heeft de vergunning van het beurshuis ingetrokken. De vermogensbeheerder vecht door om een verkoop mogelijk te maken.

Oekraïne conflict

De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een vals referendum over onafhankelijkheid wil organiseren in de deels bezette gebieden in en rond de steden Cherson en Zaporizja. Russische militairen zouden inwoners om hun paspoort vragen, maar Zelensky roept ze op geen persoonsgegevens aan Russen te geven. “Ze doen dat niet om jullie te helpen. Ze willen een referendum over jullie grondgebied vervalsen”,zegt hij. In 2014 hield Rusland een referendum over de Krim. Een meerderheid zou toen hebben gezegd dat ze bij Rusland willen horen. Dat referendum werd veroordeeld door Oekraïne en het Westen. (bron: NOS) Natuurlijk is Zelenski daar sterk op tegen, maar de realiteit is dat er delen aan de noord en (zuid)oostzijde van het land zijn Russisch georiënteerd. Er spreken nog 4.3 miljoen inwoners Russisch als hoofdtaal, dat hoeven op voorhand geen volgens zijn van Zelenski. .

Kabinet Rutte IV

Nederland stopt einde dit jaar al volledig met de inkoop van Russisch gas en kolen, heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie bekendgemaakt. De gasopslagen worden voor de komende winter zo veel mogelijk gevuld. Dat moet voor een groot deel gebeuren door energiebedrijven en andere firma’s. Als ze het financiële risico niet aandurven omdat gas nu heel duur is, komt het kabinet met een compensatieregeling. Ook kan Nederland meer vloeibaar gas, lng, importeren. Energiebesparingen en verduurzaming moeten ook bijdragen om de import uit Rusland te kunnen vervangen. (bron: NOS) Het aangekondigde kabinetsbeleid is nogal vaag en geeft geen inzicht in de financiële gevolgen voor de overheid en de huishoudend. Als er geforceerd gas en kolen ingekocht gaan worden stijgen de prijzen. Daarbij komt dat als de bedrijven die dit beleid moeten gaan uitvoeren de financiële risico’s niet willen nemen, de overheid dan overneemt, wil geen enkele ondernemer dat risico nemen en betaalt de belastingbetaler de prijs uiteindelijk. Je kunt als overheid naar dit soort beleid streven, naar zo stellig beweren gaat mij veel te ver. Ook onverstandig, kijk eerst eens hoeveel geld dit gaat kosten. In de media verkondigen deskundigen dat zo een beleid moet worden gevoerd in Europees verband en niet op nationaal niveau. Verder is de medewerking nodig van de markt en het is maar zeer de vraag of dat op zo korte termijn realiseerbaar is. Verder moeten opslagbedrijven in de zomer gas gaan inkopen tegen een ‘hoge’ prijs en als de prijzen komende winter gaan dalen dan gaat de overheid de verliezen gaan vergoeden. Nederland is een kleinere afnemer van Russisch gas (15%) maar Europa van 45% met als grootste afnemers Duitsland en Italië.

Na uren vergaderen heeft de coalitie donderdagnacht een basis gelegd voor het dichten van de miljardengaten in de begroting. Premier Rutte wilde na afloop nadrukkelijk niet van een akkoord spreken. De regeringspartijen willen nu eerst met de oppositie gaan praten. Het proces om tot een Voorjaarsnota te komen is daarmee volgens Rutte ‘echt anders dan andere jaren’. De leiders van de VVD, D66, ChristenUnie en het CDA willen eerst ‘het brede draagvlak in de Kamer’ zoeken voordat ze de gewijzigde begrotingsplannen presenteren. De gesprekken werden rond 02.30 uur afgerond. Als het aan de coalitiepartijen ligt wordt de koppeling van de AOW met het minimumloon hersteld. De uitgaven voor Defensie worden flink opgeschroefd. En er gaan miljarden naar compensatie van mensen die te veel spaartaks hebben betaald. Bedrijven en mensen met veel vermogen betalen de rekening: zij gaan meer belasting betalen. Zo gaan bedrijven sneller het hoge tarief voor de winstbelasting betalen, vanaf een bedrag van €200.000. En er zijn plannen om directeuren-grootaandeelhouders zwaarder aan te slaan. Eerder werd geopperd om geld vrij te maken door het mes te zetten in het Wopke Wiebesfonds, het klimaatfonds of door het begrotingstekort op te laten lopen. Maar dat is waarschijnlijk niet nodig. Verder heeft de coalitie ervoor gekozen voorlopig alleen de 60.000 spaarders te compenseren die bezwaar hadden gemaakt tegen hun aanslag. Dat scheelt miljarden euro’s. Wel bestaat het risico dat op een later moment alsnog meer mensen moeten worden gecompenseerd en opnieuw miljarden moeten worden gevonden. Verschillende keren staken de coalitiepartijen de afgelopen weken de koppen bij elkaar om te kijken hoe de ontstane gaten kunnen worden gedicht. Minister Kaag van Financiën maakte aan het begin van de voorjaarsonderhandelingen duidelijk dat ze streng wil toezien op naleving van de begrotingsregels. “Met het vinden van een oplossing voor de miljardengaten in de begroting is de coalitie geslaagd voor de eerste grote test”, zegt politiek verslaggever Roel Schreinemachers. “Maar daarmee zijn ze er nog niet. Want het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer en moet dus nog op zoek naar steun bij de oppositie.” Hoewel de basis voor een akkoord is gelegd, wil premier Rutte daar nadrukkelijk nog niet van spreken. “Hij houdt niet op te benadrukken dat het kabinet echt iets anders wil doen dan voorheen, en dat er dus nog ruimte is voor de oppositie om met ideeën te komen”, zegt Schreinemachers. Kaag zei vorige week al dat ze samen met premier Rutte in gesprek wil met de oppositie. Wanneer en hoe is nog niet duidelijk. Sommige oppositiepartijen vallen sowieso af. En de eisen van GroenLinks en PvdA gaan zo ver dat een deal met deze partijen niet erg waarschijnlijk wordt geacht. De hoop is vooral gevestigd op JA21, ook al zal dat ook niet makkelijk zijn. Partijleider Eerdmans zou ongetwijfeld heel tevreden zijn als er een flinke hap wordt genomen uit het klimaatfonds, maar dat zien sommige coalitiepartijen niet zitten. Of JA21 ook met andere toezeggingen tevreden kan worden gesteld is nog niet duidelijk. “We zijn in ieder geval zo ver dat we deze gesprekken voorlopig even willen stilleggen”, sprak Rutte vannacht na afloop van het overleg. “Daarmee is het proces ook anders dan andere jaren. Dan probeerden we het helemaal af te ronden. Dat doen we niet. We willen eerst op de verschillende onderwerpen met de oppositiefracties praten.” Rutte zei wel al een ‘richting’ te zien. “De sfeer is goed, maar heel bewust gezegd: hier stoppen we. Eerst overleg met anderen. We willen echt oppositiefracties ook de kans geven hier iets van te vinden.” De premier geeft aan in de tweede helft van mei meer te kunnen zeggen, nadat ‘er ook allemaal gedachtegoed is opgehaald bij andere fracties’. (bron: RTL) De informatie waarmee het kabinet (Rutte/Kaag) naar buiten is nog vaag: geen heldere uitspraken. Ambtenaren van de Belastingdienst hebben de Kamerleden gewaarschuwd dat als niet alle belastingplichtigen sedert 2017 tot en met 2024 worden gecompenseerd conform de uitspraak van de Hoge Raad dd 24 december 2021, de Belastingdienst zal worden overstroomd met bezwaarschriften en in latere fasen met beroepsschriften bij Rechtbanken. Daarmee zal het ‘normale’ werk van de fiscus jarenlang ontregeld worden. In die zin heeft het kabinet en de Kamer weinig speelruimte. Verder kan de Eerste Kamer nog veel voorstellen blokkeren. De vraag is wat oppositiefracties gaan doen als de voorstellen voor de Voorjaarsnota en de Begroting 2023 onvoldoende kwaliteit en geloofwaardigheid hebben. In die zin dat de aannames over het economische proces rekening houdt met tegenvallers. De uitspraken van de internationale georiënteerde denktanks spreken niet dezelfde taal. Veel hangt af van het verloop van de oorlog in Oekraïne en de prijsstijgingen van energie, grondstoffen en de voedingsprijzen in de supermarkten. Mindere zekerheden, grotere onzekerheden, ook als de rente gaat stijgen. Lezers van dit blog kennen mijn standpunt over de gevolgen voor de inflatie als de beleidsrente verhoogd gaat worden in piepkleine stapjes. Dat gaat niet werken. Maar de ook deze week weer verder aantrekkende kapitaalmarktrente verbetert de waarde van ons geld weer wat. Als deze ontwikkeling zich doorzet worden de pensioenen wellicht weer wat verhoogd. De vraag is dan op welk moment de banken weer wat rente gaan betalen op spaarrekeningen. Voor 10-jarige hypotheken is de rente al gestegen naar 2,38% bij de RABO, BLG 2,42%, ABNAmro 2,44%, SNS 2,5% en ING 2,74%.

Er klinkt nog steeds kritiek vanuit de achterban van D66 over het handelen van de politiek leider Sigrid Kaag. Het vertrouwen in haar is sterk aangetast. De kritiek is dat ze te lang heeft gewacht met te reageren en te veel heeft beloofd. Voor mij werd ook zij toegevoegd aan het rijtje politici die denken dat zij een een keer ‘sorry’ zeggen verder kunnen regeren. Zo langzamerh and moet het toch doordringen tot Rutte c.s. dat die tijd voorbij is. Ook politici moeten consequenties trekken van hun handelen. In de Me Too-affaire binnen D66 is het belang van het slachtoffer onder de tafel geveegd. Het partij-belang en dat van de politiek leider hadden een hogere prioriteit. Dit kan nog een heel vervelend staartje krijgen (de val van het kabinet als Kaag aftreedt).

Uit de peiling van de Hond van dit weekend blijkt dat de gebeurtenissen van de afgelopen week rond de Me Too affaire leidt tot een daling van 4 zetels van D66. De partij staat nu op 14. Dat zijn er 10 minder dan bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Een score die D66 had, voordat Kaag politiek leider werd. Als we kijken waar de 10 zetels verlies van D66 sinds TK2021 nu naar toe gaan dan zijn het 2 naar GroenLinks en 2 naar de PvdA en 1 naar PvdD, Volt en VVD. De andere 3 zijn niet exact duidbaar. De verschuivingen in de laatste 2 weken zijn: D66 -4 (14), CDA -1 (7), VVD (27), PVV (15), PvdA (12), BIJ1 (2) en BVNL (2) ieder +1. Het aantal zetels van de coalitie is gedaald naar 55.

Financieel/economische berichten

De producentenprijzen in Duitsland zijn in maart zeer hard gestegen. Dit bleek uit cijfers van Destatis, het Duitse bureau voor de statistiek. Vergeleken met een jaar eerder liepen de producentenprijzen afgelopen maand met 30,9% op. Dit was meer dan de 25,9% die over februari op jaarbasis werd gerapporteerd. Op maandbasis was er in maart sprake van een prijsstijging van 4,9%. (bron: IEX)

Het aandeel Netflix is op Wall Street is woensdag bij de opening 30% gekelderd. Het waardeverlies is omgerekend €42 mrd. Dat zet het bedrijf onder druk om veranderingen door te voeren die het de afgelopen jaren voor zich uit heeft geschoven. De koersdaling is het gevolg van de daling van het aantal abonnees, voor het eerst sinds 2011. Er wordt rekening gehouden met een verdere afname. Gedacht wordt aan het aanpakken van het delen van wachtwoorden, zodat mensen hun abonnement niet meer kunnen delen. Ook wordt gekeken naar het invoeren van een goedkoper abonnement met reclame. (bron: NOS)

Consumenten zijn pessimistischer dan ooit over de economie. Ze zijn somber over de economische situatie het komende jaar en vinden het een slechte tijd om grote aankopen te doen. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat sinds 1986 maandelijks het consumentenvertrouwen meet. Het vertrouwen daalt sinds september, toen de inflatie verder begon op te lopen. Sinds de oorlog in Oekraïne stijgt de inflatie nog harder en tegelijkertijd daalt het vertrouwen van consumenten. Het cijfer dat het vertrouwen aangeeft, staat nu op -48 tegenover -39 een maand eerder. Dat geeft aan dat er veel meer mensen somber zijn over de economie dan dat er mensen zijn die optimistisch zijn. Het vertrouwen is aanzienlijk lager dan tijdens de lockdowns in de coronacrisis. Vooralsnog geven consumenten juist meer uit dan een jaar geleden. In februari werd 14% meer uitgegeven dan in 2021. In die groei zit ook nog een corona-effect. In diezelfde maand een jaar geleden golden er coronamaatregelen waardoor bijvoorbeeld restaurants en cafés gesloten moesten blijven. In vergelijking met 2 jaar eerder gaven consumenten 0,4% meer uit. Met de werkgelegenheid gaat het nog altijd bijzonder goed. De afgelopen maanden waren steeds minder mensen werkloos. Het werkloosheidspercentage kwam in maart uit op 3,3% en dat is ver onder het gemiddelde van de afgelopen decennia. (bron: NOS) De ontwikkeling van fors minder consumentenvertrouwen, blijvende hoge inflatie en een krappe arbeidsmarkt, wijst naar een stagflatie.

Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

Duitsland wil toch met Nederland gas uit de zee boven de Wadden halen. Dat hebben de autoriteiten van de deelstaat Nedersaksen bekendgemaakt. Het eerste gas zou eind 2024 gewonnen moeten zijn. Tot nu toe was Duitsland tegen boren bij de Wadden, maar vanwege de dreigende gastekorten zijn ze overstag gegaan. Het gaat om een gasveld van zo’n 60 miljard kubieke meter. Het is laagcalorisch gas dat geschikt is voor huishoudens. De burgemeesters van de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden vrezen schade voor de natuur. Ze vinden het nergens voor nodig om nieuwe gasvelden aan te boren nu we van het gas af moeten. (bron: NOS)

De overheid moet snel een groot fonds optuigen waarmee ze burgers van problematische schulden kan verlossen. Daarbij moet de staat het risico lopen dat niet al het geld terugkomt. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) pleit voor een ‘nationale saneringsopgave’. Nu al zijn er ruim 600.000 huishoudens met problematische schulden. Kern van het plan is dat gemeenten de schuldeisers afkopen, het restant van de schulden overnemen en met inwoners een betalingsregeling afspreken. Binnen drie jaar moeten zij schuldenvrij zijn. Als zij dat geld toch niet terug kunnen betalen, dan moet de staat daarvoor garant staan via een fonds. (bron: AD)

In een jaar tijd zijn de huurprijzen in de vrije sector met gemiddeld 6,7% gestegen, meldt woningplatform Pararius. Het gaat daarbij om de prijs per vierkante meter voor nieuwe huurders van een woning. Gemiddeld betaalden zij in het eerste kwartaal van dit jaar €17,18 per vierkante meter. Pararius verdeelt de markt onder in drie oplevervormen: gemeubileerd, gestoffeerd (vloerbedekking en gordijnen) en kaal. Gestoffeerde woningen stegen het meest in prijs: 9,1% (€16,69 per m2). Gemeubileerde woningen werden 6,1% duurder (€19,82) en kale woningen 5,4% (€14,3). (bron: NOS)

De Nederlandse inflatie, of de mate waarin het leven duurder wordt, is de op drie na hoogste in de hele Europese Unie, blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Alleen in Tsjechië, Estland en Litouwen gingen de prijzen in maart nog forser omhoog dan bij ons. In de hele EU gingen de prijzen in maart 7,8% omhoog. Volgens de cijfers van Eurostat bedroeg de inflatie in Nederland vorige maand 11,9% (HICP). Dat is fors hoger dan de inflatiecijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) twee weken geleden: 9,7% (CPI) bekendmaakte omdat de Europese cijfers op een andere manier berekend worden. Volgens de Europese rekenmethode komt Nederland uit op de vierde plaats van de 27 landen in de EU. Dat is fors hoger dan in februari, toen Nederland nog op de elfde plaats stond. Litouwen had met 15,6% de hoogste inflatie in maart. In Malta gingen de prijzen met 4,5% het minst hard omhoog. Volgens Eurostat zijn de gestegen energieprijzen de belangrijkste boosdoener van de hoge inflatie, wat het CBS eerder ook al zei. Het CBS rekent elektriciteit, gas en stadsverwarming onder energie en ziet dat die drie samen in maart 157% duurder waren dan een jaar geleden. In februari was dat nog 77%. Ook de brandstofprijzen gingen met 36,5% fors de hoogte in. Benzine kostte in maart gemiddeld 2,29 en voor diesel moest 2,12 betaald worden. Het kabinet heeft ter compensatie van de hoge inflatie de accijnzen op brandstof begin deze maand verlaagd met 17 cent per liter benzine en 11 cent per liter diesel. Die maatregel geldt zeker tot het einde van dit jaar. Ook krijgen mensen met een laag inkomen in april 600 meer compensatie voor hun energierekening. (bron: NU)

Corona berichten

Aantal geregistreerde besmettingen op maandag 18-04-22: 2.505; maandag dinsdag 3.518; woensdag 3.008; donderdag 2.628.

Eyeliners

Frankrijk heeft al zijn monetaire goud van het buitenland naar Parijs gebracht

Kaag laadt de verdenking op zich dat het belang van D66 zwaarder weegt dan dat van de slachtoffers

IMF: oorlog Oekraïne vertraagt economische groei, inflatie langer hoog

Bedrijven in de greep van geopolitieke spanningen: stagflatie dreigt

Hyperinflatie-depressie: koop goud, zilver en bitcoin

Komende jaren geen 130 km meer op de snelwegen

Hypotheekrente blijft stijgen

Zelenski blijft vragen om wapens: het is een morele plicht voor ieder land, vindt hij

Zelenski is klaar om binnenkort kandidaat EU-lid te worden

Import eurozone harder gestegen dan export

Veel beleggers gaan spaartaks niet terugvragen, vooral jongeren niet

Een Wile E. Coyote-moment komt eraan: de grootste zeepbel ooit spat uiteen

Extreem laag vertrouwen in economie

IMF: centrale banken moeten harder op de rem trappen: de rente moet versneld omhoog

Volle azc’s en de komst van vele Oekraïners zorgen voor problemen in de asielopvang, die nog worden vergroot door de woningmarkt

De premie van de zorgverzekering stijgt in 2023 met € 180 per verzekerde

Frontberichten

Volgens de 75-jarige Amerikaanse belegger en auteur Robert Kiyosaki staat de wereldeconomie op het punt een “Wile E. Coyote”-moment te beleven. De oorlog in Oekraïne, de verzwakte toeleverketen van de globale economie en de uit de hand gelopen inflatiecijfers leveren de markten kopzorgen op. Beleggers zoeken koortsachtig naar een manier om te schuilen voor de impact van stijgende energie-, voedsel- en productiekosten. Robert Kiyosaki, bekend van het personal finance-boek ‘Rich Dad, Poor Dad’ trok op 16 april via een tweet serieus aan de alarmbel om medebeleggers wakker te schudden. Kiyosaki waarschuwde dat zogenoemde “hyperinflatie” een enorme economische depressie kan teweegbrengen. Als schuldige wijst hij de geld drukkende FED, de Amerikaanse regering en Wall Street aan. “Er komt een Wile E. Coyote-moment aan. Het barsten van de grootste zeepbel ooit breekt aan. Pensioenen van de babyboomers zullen gestolen worden. $10.000 mrd aan uitgegeven nepgeld komt ten einde. De overheid, Wall Street en de Federal Reserve zijn dieven. De hyperinflatie-depressie is hier. Koop goud, zilver en bitcoin voordat de coyote wakker wordt. Hou je goed”, tweet de auteur cynisch. Kiyosaki maakt hier een vergelijking tussen participanten van de huidige economische zeepbel en de tekenfilmfiguur Wile. E. Coyoto, die vaak voorbij de rand van een klif spurt, naar beneden kijkt, opeens beseft dat hij op ijle lucht staat en vervolgens naar de afgrond stort. De Amerikaanse belegger waarschuwt al een tijdje voor een “crash en depressie” die zou uitgelokt worden door torenhoge inflatiecijfers. Kiyosaki voorspelde specifiek dat een ongecontroleerde inflatie zou leiden tot een zeepbel op de aandelenmarkt, ten gevolge van het feit dat de FED geld zou blijven drukken en in de economie pompen. Het lijkt erop dat, zeker sinds de aanvang van de pandemie, Kiyosaki’s voorspelling steeds realistischer wordt. “Wanneer mensen zich realiseren hoe slecht het gaat, kunnen deze activa stijgen in waarde” Het is niet de eerste keer dat grote investeerders aanraden om te investeren in grondstoffen zoals goud en zilver en cryptomunten zoals Bitcoin om te schuilen voor de inflatie. Gerald Celente, directeur van Trends Research Institute, liet door Finbold optekenen wat de beste activa zouden zijn om de stijgende inflatie te counteren. “Goud, zilver en Bitcoin gaan omlaag als de rente omhoog getrokken wordt. De economie gaat ook omlaag, dus kunnen die activa tijdelijk aan waarde verliezen, maar opeens een prijsexplosie zien wanneer mensen zich realiseren hoe slecht het gaat”, licht Celente toe. Tenslotte is het nog interessant om op te merken dat Kiyosaki voorspelt dat de inflatiecijfers ervoor kunnen zorgen dat zeker 50% van de Amerikaanse bevolking financieel van de kaart geveegd kunnen worden door een dergelijke crisis. “Zo’n 40% van de Amerikanen hebben niet eens $1.000. Wanneer de inflatie stijgt, zal 40% tot 50% van de Amerikaanse bevolking niets meer hebben. De babyboomers zullen op de knieën gebracht worden door een beurscrash, dus we zitten in diepe problemen”, meent Kiyosaki. (bron: BusinessAM) Deze Amerikaanse belegger doet uitspraken maar onderbouwt dat uitsluitend met de gestegen inflatie. Enige logica in zijn stelling herken ik wel, maar waar ik steeds meer mee stoei is de gedachte hoe groot de macht is van de enorme hoeveelheden geld, die rondzwerven in de wereld. Dat het aandeel Netflix met een beurswaarde van $140 mrd op één dag 30% van zijn waarde verliest, betekent dat in de prijs van dit aandeel (en van andere aandelen) veel ‘lucht’ zit die is ontstaan door het vele (zo goed als) gratis geld dat beschikbaar is voor stijgende effectenprijzen en grondstoffen. Kijk naar wat er op de cryptoplatforms gebeurd. Als de centrale banken zouden gaan besluiten daadkrachtig het monetaire beleid te gaan ombouwen naar een beleid dat de prijsstabiliteit weer centraal zou gaan stellen, is daar wel tussen de 5 en 10 jaar voor nodig. En daar zit wel een groot risico, n.l. als gevolg van de stijgende rentetarieven en een economische recessie c.q. stagflatie. In 1929 was al langer bekend dat de economie over haar hoogtepunt heen was, maar toch hield de beurs redelijk stand tot 24 oktober 1929, Black Thursday, toen een daling van de DJIA werd ingezet tot op 8 juli 1932 het dieptepunt werd bereikt met een daling van 89% in 3 jaar tijds. Ik verwacht wel dat er op enig moment wel een grote schoonmaak komt, die enorme verliezen zal veroorzaken en zal bepalen of er nog plaats is voor centrale banken in een nieuw bestel. Maar of in dat proces nog een rol is weggelegd voor de bitcoin (geld gebaseerd op illusies) hangt volledig af of het nieuwe geld kermisgeld wordt dan wel geld waaraan waarde wordt toegekend.

Overwegingen

We mogen weer, maar kantoortuinen, collegezalen en theaters blijven sinds corona opmerkelijk leeg. Gemakzucht, gewenning of was de lockdowntijd met weinig prikkels eigenlijk best prettig? De jongeren gaan er weer volop voor, maar andere generaties zijn terughoudener.

Er is een beleggingsrevolutie gaande onder jongeren, schrijft Coen Grutters op IEX. Er is een revolutie gaande onder de nieuwe generatie beleggers”, stelt Hugo Suidgeest, hoofd van Trade Republic in Nederland, naar aanleiding van een onderzoek dat de broker heeft laten uitvoeren door marktonderzoeksbureau Ipsos. Veel mensen zouden kunnen profiteren van beleggen, maar aannames vormen grote barrières voor de deuren van de beurs. Zij menen bijvoorbeeld dat het alleen voor rijken is, of dat het erg veel kennis vergt. “Ik merk dat jongeren minder van die aannames uitgaan”, vertelt Suidgeest in een interview met IEX. “Steeds meer jongeren zien in dat beleggen een belangrijk financieel middel kan zijn.” Dat blijkt, want de helft van de jongeren tussen de 18 en 35 jaar belegt al, of heeft de intentie om eens de beurs op te gaan. Een stuk meer dan de 30% van de 35-plussers. “Niet alleen is de perceptie van beleggen veranderd, ook is de noodzaak groter.” De country manager van de jonge broker meent dat de oudere generaties meer zekerheid hadden. “Als je maar een baan had en je hypotheek afbetaalde, kwam het altijd wel goed. De nieuwe generatie heeft toch echt wel een probleem. Zo is de pensioenvoorziening onzeker en zijn huizen onbetaalbaar.” Dit besef is volgens Hugo Suidgeest de reden dat jongeren zich in grotere mate met beleggen bezighouden dan de oudere generaties. Naast het feit dat relatief meer jongeren hun weg vinden naar de beurs, beleggen zij ook anders. Zo blijkt uit het onderzoek dat cryptovaluta na beleggingsfondsen de meest voorkomende beleggingsvorm zijn bij beleggers onder de 35 jaar. Van de jonge beleggers heeft 44% digitaal geld in zijn portefeuille. Die groep is daarmee meer dan twee keer zo groot als de groep cryptobezitters bij de 35-plussers. Cryptomunten zijn over het algemeen een risicovolle belegging met vaak hoge transactiekosten. Het vermoeden bestaat bij Suidgeest dat veel jongeren horen over mensen die met crypto’s veel geld verdienen, waardoor zij zelf ook geneigd zijn een poging te wagen met de digitale munten. “Het is fantastisch dat mensen bewuster met hun geld omgaan dan het enkel op een spaarrekening laten staan. “Ik hoop echter wel dat we hen kunnen laten zien dat aandelen en ETF’s minstens zo interessant zijn als cryptomunten”, vertelt Hugo Suidgeest. “Ik verwacht dat portfolio’s met een groot deel individuele aandelen en indextrackers stabieler zijn en op de lange termijn een beter rendement zullen laten zien.” Het is overigens niet zo dat jongeren nog niet bekend zijn met de risicoarmere ETF’s. Verre van zelfs. Bijna een derde van de beleggers tussen de 18 en 35 jaar heeft namelijk al indextrackers in zijn portefeuille. Een aanzienlijk hoger percentage dan bij de 35-plussers. Van hen heeft slechts 10% ETF’s. De verschillen tussen 35-minners en 35-plussers houden daar nog niet op. Zo staat bij de jongere groep beleggers duurzaamheid veel hoger in het vaandel. Waar slechts 22% van de beleggers boven de 35 jaar zegt duurzaam te beleggen, ligt dat percentage onder jonge beleggers met 56% een stuk hoger. “De afgelopen twee jaar is het aantal aankopen van duurzame fondsen bij Trade Republic vervijfvoudigd. Dat is gigantisch.” Volgens Suidgeest is dit onderdeel van de beleggingsrevolutie. “Als je meer duurzaamheid wil, is stemmen een optie, maar beleggen heeft ook onwijs veel invloed. Jongeren lijken zich dat beter te realiseren en doen daar ook echt wat mee.” (bron: IEX) Ja, ik denk dat het juist is dat jongeren niet beleggen in waarden maar veel meer gericht zijn op de snelle winst op wat dan ook, desnoods illusies of lucht. Als het maar geld opbrengt. Daarom zijn ze veel meer gericht op de cryptomarkten dan op de conventionele. Het gaat hen er niet om dat die handel op die markten niet onder toezicht staat waardoor de stijgingen veel explosiever zijn dan op de gereguleerde financiële markten. Dat is zorgwekkend want ze investeren veelal in producten zonder waarde anders dan de prijs die andere gokkers ervoor betalen.

©2022 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 15 apr 2022, week 15: AEX 717,26; Bel 20 4.187,41; CAC40 6.581,42; DAX 14.142,09; FTSE 100 7.521,68; SMI 12.258,33; RTS (Rusland) 928,30; SXXP (Stoxx Europe) 453,31; DJIA 33.811,40; NY-Nasdaq 100 13.356,87; Nikkei 27.105,26; Hang Seng 20.616,81; All Ords 7.768,20; SSEC 3.086,92; €/$1.0795; BTC/USD (Bitcoin) $39.759,10; troy ounce goud $1.932,30, dat is €57.515,22 per kilo; 3 maands Euribor -0,427%; 1 weeks -0,57%; 1 mnds -0,520%; 10 jaar Japan 0,2451%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) 0,882%; 10 jaar Duitse Staat 0,949%; 10 jarig Nederlandse Staat 1,199%; 10 jaar Franse Staat 1,404%; 10 jaar Belgische Staat 1,459%; 10 jaar Spanje 1,913%; 10 jaar VK 1,955%; Italië 2.654%; 10 jaar VS 2,8882%. Een liter E10 hier aan de pomp €2,006.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden licht lager. De kapitaalmarktrentes stegen wederom. De euro daalde naar 1,0795 t/o de dollar. Goud daalde fors. De bitcoin daalde verder. Het aantal corona-besmettingen blijft dalen. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In alle hier genoemde landen stegen de tarieven: Zwitserland 0,96%; Japan 1,0155%; Duitsland 1.041%; Nederland 1,18%; Frankrijk 1,798%; VK 2.053%; Spanje 2,367%; Canada 2,814%; VS 2,9068% en Italië 3,114%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.