UPDATE 22-05-2021/583 Informatie-onderhandelingen gaan voort, minderheidskabinet? Crypto-markten storten in: complete crash?

Uit de voorlopige cijfers over april 2021 blijkt dat de consumentenprijzen in de eurozone harder zijn gestegen dan werd verwacht. De consumentenprijzen stegen in april op jaarbasis met 1,6%. In maart was dit 1,3% en in februari nog 0,9%. In april 2020 bedroeg de inflatie nog maar 0,3%. Op maandbasis stegen de prijzen in april dit jaar met 0,6%. De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in april op jaarbasis 0,8%. De kernprijzen stegen in maart nog met 0,9% op jaarbasis. Op maandbasis stegen de kernprijzen in maart met 0,6%. Deze ontwikkeling past binnen de norm van 2% inflatie van de ECG. In vergelijking met het inflatiecijfer in de VS over april van 4,2% doet Europa een stuk rustiger aan.

Inflatie is een stijging van het algemeen prijspeil. Als er sprake is van inflatie zijn de prijzen (gemiddeld) gestegen. Daardoor kun je met eenzelfde hoeveelheid geld minder goederen kopen. De waarde van geld kan worden afgemeten aan het aantal producten dat je ervoor kunt krijgen. Inflatie zorgt er dus voor dat geld minder waard wordt. Met andere woorden: als alles duurder wordt, kun je met eenzelfde bedrag minder kopen. Te hoge inflatie is slecht voor de economische groei, maar deflatie (daling van de prijzen) is ook slecht voor de economische groei. Dalende prijzen leiden namelijk meestal niet tot meer bestedingen. Wanneer de prijzen dalen gaan consumenten hun aankopen uitstellen (‘later is het nog goedkoper’), waardoor de bestedingen juist gaan dalen. Interessant om weten is dat een beetje inflatie door de centrale banken als heilzaam wordt beschouwd. Er is een consensus dat 2% à 3% gezond is voor de economie. Het zorgt ervoor dat de schuldenberg wat zakt op lange termijn en laat toe dat de lonen mee kunnen evolueren, waardoor het vertrouwen in de economie sterk blijft en gezinnen blijven uitgeven. Alles wat boven de 3% uitkomt doet wel de alarmbellen afgaan, zeker als het een permanent karakter krijgt, vooral in mature economieën als Europa en de VS.

De actuele vraag is of de huidige geldontwaarding van tijdelijke dan wel structurele aard is. Dat heeft gevolgen voor de prijsvorming op de financiële markten. Daar kunnen klappen gaan vallen. Indien de inflatie een blijvend karakter heeft, kunnen de centrale banken alleen maar de rentevoeten verhogen, wat de economie sterk zal afkoelen. Analisten zoeken koortsachtig uit hoe de 4.2% stijging van de inflatie in de VS moet worden geïnterpreteerd. De Federal Reserve Bank (FED) – de belangrijkste speler in dit inflatiedebat – waagde zich aan een zeer opvallende uitspraak. Zij spreekt over ‘een tijdelijke opstoot’ en moet de aandelenmarkt tot rust komen. Misschien heeft de Amerikaanse centrale bank gelijk, maar er waren ook andere geluiden te horen volgens de notulen van de vergadering van 27 en 28 april j.l. Onder andere: ‘De Amerikaanse centrale bank handhaafde tevens zijn maandelijkse opkoopprogramma van Treasury’s en aan hypotheken gekoppelde leningen voor in totaal 120 miljard dollar per maand.

Sommige Fed-functionarissen suggereerden, in het geval de economie snel vooruitgang zou blijven boeken, tijdens een toekomstige vergadering over de afbouw van het opkoopprogramma te spreken.” Heel wat cijfers uit een analyse op https://businessam.be/ geven aan dat deze uitspraak eerder getuigt van ijdele hoop in plaats van koud realisme. Hier 6 hallucinante prijsstijgingen die ons allen wakker zullen houden en die aangeven dat de uitspraak van de Fed met een zeer grote korrel zout moet worden genomen. De prijs van hout steeg met 377% in 12 maanden. Zelfs als je zou vergelijken met 5 jaar geleden is de prijsstijging significant. Op 3 jaar tijd maakt de houtprijs een sprong van 165%. Het heeft dus niet alleen te maken met het heropstarten van de economie. De Baltic Dry index ontplofte op 1 jaar met een stijging van 558%. De Baltic Dry is de prijs die je moet betalen om bulk te vervoeren op ’s werelds belangrijkste vaarroutes. De prijs wordt doorgerekend in omzeggens (=bijna) alle goederen die we invoeren. Op 3 jaar tijd steeg de index met liefst 219%. IJzererts sprint vooruit met een forse 149% op 1 jaar. In 3 jaar tijd nam de prijs van ijzererts toe met 180%. Ook hier is het einde van de pandemie slechts een accelerator van een trend die zich daarvoor al manifesteerde. Bovendien kan het zijn dat deze prijzen verder zullen toenemen. De Chinezen – met voorsprong de belangrijkste producenten van staal – sluiten immers staalbedrijven die te veel energie verbruiken. Olie stijgt met 131%. Wie dacht dat olie op een permanent dalend pad zat, gegeven de niet te stoppen stijging van groene energie, heeft de energiebehoeftes van de industrie en de mens schromelijk onderschat. Olie zit omzeggens in alle producten, gaande van plastics tot vitaminesupplementen. Dat effect zullen we ook binnenkort waarnemen. De wereldvoedselindex neemt toe met 31% op jaarbasis. De VN Voedsel-en Landbouworganisatie (FAO) signaleert al een hele tijd dat de voedselprijzen uit de pan rijzen. De index haalt het niveau van april 2014.

Informatie-ontwikkelingen

Sylvana Simons van BIJ1 opteert in haar advies aan informateur Hamer voor een Kabinet van Nationale eenheid. ChristenUnie-leider Segers vindt het niet vanzelfsprekend dat zijn partij opnieuw gaat meeregeren. Hij wil “een geloofwaardige breuk met het verleden”. Dat betekent volgens hem een heel nieuw kabinet met een nieuwe bestuurscultuur en opener samenwerking met de Kamer. 9 partijen hebben meer zetels dan de CU, zei Segers. Een minderheidskabinet is wat hem betreft ook prima. Segers wil niet zeggen of hij een samenwerking met VVD-leider Rutte uitsluit. PvdD-leider Ouwehand doet dat wel. Ze vindt dat het vertrouwen van burgers in de overheid niet wordt hersteld met “een premier die de Kamer voorliegt”. CDA-leider Hoekstra wil met een grote groep van 8 à 9 partijen verder praten over de inhoudelijke kant van de formatie. Hij denkt daarbij aan VVD, D66, CDA, PvdA, GL, CU, SGP en JA21, zei Hoekstra na zijn gesprek met informateur Hamer. Hoekstra herhaalde dat het niet voor de hand ligt dat het CDA aansluit bij een “liberaal motorblok” van VVD en D66. Hij wil meepraten over de inhoud ,maar kan nog niet zeggen of het CDA wil regeren. CDA-leider Hoekstra bleef op de vlakte met zijn uitspraak dat hij voor het eerst hij er rekening mee houdt dat zijn partij toch weer gaat meeregeren, al is de oppositie ook een reële optie. Het lijkt erop dat de partijen die in de formatie een belangrijke rol spelen wat meer haast willen gaan maken. D66-leider Kaag vindt dat er voor de zomer een nieuw kabinet moet zijn, zei ze na haar gesprek met informateur. Ook VVD-leider Rutte hoopt voor de zomer klaar te zijn. “Het belangrijkste is dat we nu echt spoed gaan maken.”

VVD-leider Mark Rutte predikte plots spoed: “Ik denk dat Nederland het niet begrijpt als het nog heel lang gaat duren,” zei de demissionair premier na afloop van zijn gesprek met Hamer. “We moeten zo snel mogelijk een kabinet hebben.” Het zou ‘mooi’ zijn als het voor de zomer lukt, sprak hij Kaag na. Volgens de D66-leider moet dan een beperkt aantal principiële afspraken op papier worden gezet. “Een regeerakkoord op hoofdlijnen betekent niet dat je weer vervalt in een notariële akte. Ik heb zelf migratie genoemd als een thema dat veel partijen anders zien, dan is het goed om daar een kader neer te leggen. Maar daar hoef je dan geen maanden over te onderhandelen.” Kaag’s voorkeurscoalitie is D66, VVD, CDA, PvdA en GroenLinks (samen 90 van de 150 zetels). Dezelfde combinatie deelde ze in maart ook met de eerste verkenners Ollongren en Jorritsma, bleek uit de openbaar gemaakte notulen. Rutte liet zich niet in de precieze coalitiekaarten kijken, al herhaalde hij dat de VVD ‘graag’ het CDA erbij heeft en dat het ‘logisch’ is als winnaar D66 meedoet in een coalitie. Zo heeft de ‘Kaagcoalitie’ (VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks) enige kans van slagen, al blijven PvdA en GroenLinks uiterst kritisch over VVD-leider Rutte. PvdA-leider Lilianne Ploumen herhaalde nog maar eens: Ruttes voorstellen voor een nieuwe bestuurscultuur zijn ‘ondermaats’. “Dat is niet opeens anders.” Bij het CDA klinken juist mildere teksten dan in april. Keek CDA-leider Wopke Hoekstra net na het verkiezingsverlies in gesprekken met verkenners vooral naar het plafond – ‘het initiatief ligt niet bij ons’ – inmiddels ziet hij eventueel ook een rol voor zijn partij in een nieuwe coalitie. Over zijn secondant Pieter Omtzigt, het Kamerlid dat ziek thuis zit, zei Hoekstra: “Ik zit hier namens de héle CDA-fractie. Omtzigt is een van de vijftien leden van de fractie en we beslissen straks met alle vijftien over onze inbreng en over hoe straks verder.” Hij ziet verder het liefst dat een groep van ‘acht à negen partijen’ snel overeenstemming bereikt over het corona- en herstelbeleid, omdat dit niet op een nieuwe coalitie kan wachten. En hoewel GroenLinksleider Jesse Klaver zegt dat hij ‘niet zonder de PvdA’ in een kabinet stapt, labelde hij D66 ook als ‘progressief’. Dus mocht er een vierpartijenkabinet komen van VVD, D66, CDA en GroenLinks – dus zónder PvdA – dan zou Klaver kunnen zeggen dat de helft van het kabinet uit ‘progressieve partijen’ bestaat. Vragen daarover ging hij uit de weg. “Ik heb haast.” Net als de rest. (bron: Parool) In de Volkskrant schreven lezers dat Omtzigt er rekening mee moet houden dat het CDA kan gaan meeregeren in een kabinet onder leiding van Mark Rutte. Mijn eerste indruk ‘dit komt uit de Hoekstra-groep’ die de ‘Omtzigt-groep’ op achterstand wil zetten. Beide groepen verdelen het CDA en zij hebben grote tegenstellingen over hoe zij verder willen met het CDA. Rutte staat achter Hoekstra, een deel van de partij staat achter Omtzigt.

Het nieuwe kabinet staat voor 2 uitdagingen: over de vorm (regeerstijl/bestuurscultuur) en over de inhoud van het beleid voor de komende 4 jaar, niet in detail, wel op hoofdlijnen. Rutte stuurt aan op het eerste, over het tweede, de inhoud (afbouw fossiele energie, beperking energiesubsidies, klimaat, milieu, natuur, biodiversiteit, de wereld van morgen en overmorgen bezien vanuit opleiding, om- en herscholing, robotisering en de gevolgen daarvan voor arbeid en inkomen, privatisering en veiligheid (cyber-criminaliteit), digitalisering van de samenleving en de mens in de maatschappij van de toekomst) zwijgt hij in alle toonaarden. De regeerstijl gaat over de wijze waarop enkele honderden parlementariërs, die op het rode pluche zitten, communiceren met de overheid, de inhoud gaat over de toekomst van de 17 miljoen burgers. Maar dat laatste is een complexe materie en dat is bepaald Rutte’s sterke kant.

In dit blog staan op verschillende plekken over nieuwe ontwikkelingen, vakantiegeld, terugbetaling achterstallige huurlasten , rente en aflossing bij hypotheek(banken) en fiscale en sociale achterstanden bij de belastingdienst en de UWV, die hoge eisen stellen aan een verstandig en realistisch Herstelplan voor de gevolgen corona-pandemie. Het kabinet komt komende dinsdag met een voorstel voor uitstel van achterstallige betalingen. Maar welke gevolgen dat zal hebben en in welke mate er sprake kan zijn van uitstel van executie en nog meer steungeld (dat nooit meer enig rendement levert) daar zal wel geen inzicht in gegeven worden gegeven.

Brievenbusfirma’s moeten Europees worden aangepakt en sancties opgelegd krijgen als zij zich niet aan de regels houden. Eind dit jaar wil de Europese Commissie met een wetsvoorstel komen. Volgens Eurocommissaris Paolo Gentiloni lopen EU-landen tientallen miljarden euro’s mis door brievenbusfirma’s en andere trucs om belasting te ontwijken of te ontduiken. Nederland, Luxemburg en Ierland worden vaak genoemd als landen die zulke trucs mogelijk maken. Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) zegt blij te zijn met de “ambitieuze agenda” van Brussel. (bron: NOS)

Informateur Hamer praatte vrijdagmiddag nog met de leiders van VVD en D66, Rutte en Kaag. Ze ontvangt hen allebei tegelijk. Officieel gebeurt dat omdat de 2 samen een motie hebben ingediend met de opdracht voor deze fase in de formatie. Via die motie werd Hamer benoemd. Alom wordt aangenomen dat VVD en D66 als grootste partijen een grote kans maken om in een nieuw kabinet te komen. Rutte en Kaag dringen er ook steeds meer op aan om vaart te maken met de formatie. Vrijdag ontving Hamer onder meer ook vakbond FNV en werkgeversorganisatie

VNO-NCW, die pleitten voor investeringen om uit de coronacrisis te komen.

Geraadpleegde fractievoorzitters in de gemeenteraden van Groen Links en PvdA reageren verdeeld op de vraag of beide partijen moeten gaan fuseren. Van de 260 lokale PvdA-leiders reageerden er 96 en daarvan stemden 28% tegen en 3% had geen mening. Van de 235 GL’ers reageerden er 119, daarvan stemde 29% tegen en 14% had geen mening. Dat betekent dat diegenen die wel hebben gereageerd 69% van de PvdA vóór dan wel twijfels hebben dan wel het aan de leden overlaten en 57% van GL ook vóór zijn dan wel twijfels hebben dan wel het aan de leden overlaten. Grosso modo, stemde een meerderheid van de 2 linkse partijen die reageerden in meerderheid niet negatief. Ze zetten de deur op een kier. (bron: Trouw)

Financieel/economische berichten

De staatssteun die het Nederlandse kabinet aan luchtvaartmaatschappij KLM heeft gegeven, had de Europese Commissie niet mogen goedkeuren, oordeelt de Europese rechter. KLM kreeg €3,4 mrd aan leningen en garantiestellingen. De goedkeuring was volgens de rechter onvoldoende onderbouwd. De zaak was door Ryanair aangespannen. Het betekent niet dat KLM de steun moet terugbetalen. Het Gerecht van de Europese Unie zegt dat vanwege de bijzondere schadelijke gevolgen van de pandemie voor de economie de steun voorlopig in stand blijft. De Commissie moet nu een nieuw besluit nemen over de staatssteun. (bron: NOS)

De Nederlandse economie is in een lichte recessie verzeild geraakt. In het eerste kwartaal kromp de economie met 0,5% ten opzichte van het laatste kwartaal van 2020, toen er al een krimp was van 0,1%, meldt het CBS. Als er twee kwartalen op rij krimp is, is er sprake van recessie. De recessie komt vooral door de lagere uitgaven van de overheid en huishoudens die door de lockdown 3,5% minder geld spendeerden dan eind 2020. De krimp viel nog mee omdat bedrijven wel meer hebben geïnvesteerd en omdat de handel toenam. In Duitsland kromp de economie zelfs met 1,7%, maar in België en Frankrijk is er wel sprake van lichte groei.

Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis zijn ondernemers weer voorzichtig positief over de economie, meldt het CBS .Het vertrouwen daalde in april 2020 tot een dieptepunt:-37 op de ‘stemmingsindicator’. Begin vorige maand steeg de indicator naar 2,3. Ondernemers in de bouw zijn het meest positief over de huidige stand van de economie, daarna volgt de groothandel. Autohandelaren zien ook verbetering, maar blijven over het algemeen somber. Horecaondernemers kregen forse klappen door de coronaregels, maar durven nu voorzichtig positief te zijn omdat het kabinet de maatregelen gaat afbouwen. (bron: NOS) Er spelen op de achtergrond een tal ontwikkelingen die uiteindelijk bepalend zullen zijn hoe de economie zich gaat ontwikkelen en of het beperkte ondernemersvertrouwen terecht is. Op de eerste plaats is van groot belang waar het nieuwe kabinet de accenten gaat leggen voor de komende 4 jaar. Gaat de bouw last ondervinden van overheidsmaatregelen ter beperking van CO2 uitstoot en strengere maatregelen op het gebied van milieu (stikstof, pfas, lucht/watervervuiling, chemische producten, gewasvervuilers) en de natuur (dierenwelzijn, biodiversiteit). Daarnaast moet de overheid aan de slag met het opruimen van de boedel van 3 kabinetten Rutte. Met name de gevolgen van de gratis steun aan ondernemers, die getroffen zijn en nog worden door de gevolgen van de lockdown als gevolg van de doorgevoerde maatregelen tijdens de corona-pandemie (wereldwijd). Elders in dit blog leest U een artikel over de stand van zaken bij getroffen ondernemers die grote achterstanden hebben bij betalingen aan de fiscus, banken en lease/huur van vastgoed. Mogelijk zullen partijen met vorderingen delen daarvan kwijt moeten schelden. Ook is de ontwikkeling van de inflatie van belang, want de getroffen ondernemers zullen hun prijzen voor goederen en diensten moeten verhogen om te overleven. Ook de overheid. Daarbij speelt ook een rol de wijze waarop de centrale banken met hun monetair beleid daarop gaan inspelen.

Noodlijdende bedrijven komen na juni opnieuw in aanmerking voor financiële steun van de overheid. Het steunpakket dat nu geldt loopt tot eind juni, maar zal verlengd worden tot in het derde kwartaal. Komende dinsdag presenteert het demissionaire kabinet het complete steunpakket. Verder mogen ondernemers hun eventuele belastingschuld uitsmeren over een periode van vijf jaar. In oktober 2022 hoeven bedrijven pas te starten met het betalen ervan. (bron: NOS/RTL Nieuws) Hoe wijs is dit kabinet? Dan wel hoe onwijs? Dat is te vroeg om daarover uitspraken te doen. Daarvoor moeten we verder zijn in het proces waarin de totale verliezen voor de overheid bekend zijn als gevolg van de corona-pandemie wereldwijd. Dat kan nog wel jaren duren. Mijn inschatting is dat het, aan de hand van de huidige informatie, zal gaan om €100 mrd, maar mogelijk ook om een meervoudig getal. Ondanks een negatief advies van zowel De Nederlandsche Bank als het Centraal Plan Bureau om na 1 juli de financiële corona-steun af te gaan bouwen, gaat het demissionaire kabinet door. Uiteindelijk zal een nieuw kabinet moeilijke knopen moet doorhakken. Ik doe een stapje terug. Naar Adam Smith, een Schotse filosoof die 250 jaar geleden zijn gedachten over een vrije markt economie en het kapitalisme heeft gepresenteerd. Aan de ambachtelijke middeleeuwen, met zijn gildes, kwam een einde door de stoommachine. Eerst, heel primitief, voor het verplaatsen van water, vervolgens de stoomboten en rond 1850 de stoomlocomotief. Dat waren revolutionaire tijden. De postkoets en paard en wagen raakten uit beeld voor de trein en de tram en de fiets en het eerste vliegtuigje. Terugkijkend naar economische ontwikkelingen ontdekte de Russische econoom Kondratieff (gefusilleerd in 1938 in opdracht van Stalin) dat er sedert 1750 lange economische golven hadden plaatsgevonden van ca 60 jaar, die daarna terechtkwamen in een periode waarin alle ballast werd verwijderd zodat daarna een nieuwe golf van technische vooruitgang van start kon gaan gepaard gaand aan maatschappelijk/sociale vooruitgang. Wel alles stapje voor stapje, met ups en downs ook in oorlogstijden. Dit patroon van groei heeft zich voortgezet in de afgelopen eeuwen, tot 2008. Toen kwam er een einde aan de laatste lange economische golf die in 1950, nadat de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog waren opgeruimd en de VS Europa, ook de verliezer Duitsland, ging helpen met de wederopbouw met geld vanuit het Marshall-fonds en eindigde met val van de Amerikaanse bank Lehmann Brothers, de ‘subprimes’ affaire (gesjoemel van Amerikaanse hypotheken verstrekt aan daklozen) en de euro-crisis. Maar de opruimperiode ving niet aan, al 12 jaar niet. Vanuit het neoliberalisme kwamen ‘Knappe Koppen’ (KK’s) met beleid waarmee ze hoopten de opruimfase te kunnen voorkomen door een volgende generatie op te zadelen met alles waarvan er nu teveel is dan wel onbruikbaar wordt voor de toekomst: overtollig geld en bezittingen. Een herstart wordt daardoor geblokkeerd. Wat die liberale KK’s bedacht hebben is ‘enorme hoeveelheden gratis geld in de markten te pompen’ om daarmee te voorkomen dat er een forse opruimactie van start gaat. Het tegendeel wordt bereikt: financiële waarden hebben astronomische waarden bereikt, huizen stijgen met >10% per jaar en het spaargeld geeft geen rendement meer. De vraag is hoelang de centrale banken dit monetaire beleid nog volhouden. Er ontstaat namelijk een tegengestelde beweging door het beleid van de KK’s: en dat is een stijgende inflatie, goederen en diensten worden duurder en het is dan ongewis of de lonen en pensioenen daarvoor worden aangepast. Het ergste is dat er voor de centrale banken geen weg terug meer mogelijk is, omdat de oplossing kan liggen in hogere rentetarieven en dat betekent tegelijkertijd een forse verkrapping van de geldhoeveelheden in omloop. Door verkrapping van de geld- en kapitaalmarkten de effectenmarkten, ook de crypto’s, gaan de panelen verschuiven hetgeen tot ongewisse gevolgen kan leiden. Maar dat we er uiteindelijk in zullen slagen met monetair beleid een opschoonbeurt kunnen voorkomen, daar geloof ik niet in. Alleen de klappen worden harder en duren langer, ondanks alle, misschien wel, goede bedoelingen van de KK’s dan wel een expiriment dat compleet gaat mislukken, Het is dit weekend Pinksteren en we mogen hopen dat de Heilige Geest inzicht zal schenken in wijsheid en rede.

Econoom Kees de Kort geeft bankenmannetjes en mannetjes met roze brillen, wekelijks op BNR, een veeg uit de pan, met zijn ‘realistische kijk’ op de beurs: https://www.bnr.nl/podcast/kees-de-kort/10442100/opinie-een-mol-in-het-ecb-bestuur Team realiteit heeft een mol in het bestuur van de ECB, concludeert macro-econoom en BNR-economiecommentator Kees de Kort op basis van de Financial Stability Review. ‘Er beginnen tekenen van realiteitsbesef door te dringen, ook in de verslaglegging. Ze spreken van een zekere stabilisatie van de economie, de grote schokken van vorig jaar zijn tot rust aan het komen.’ De financiële sector is daarentegen een heel ander verhaal. ‘De schulden, ook die van bedrijven, zijn een probleem geworden en er zijn kwetsbare sectoren in de economie. Dat is allemaal niets nieuws, maar wel voor de ECB. Verder is de positie van de banken niet zo goed en op de financiële markten is een situatie ontstaan van overwaardering. Voor de ECB is het bijzonder om dit hardop te zeggen, vandaar: team realiteit heeft een mol.’ Waar ze zich het meeste zorgen over maken, zijn ontwikkelingen elders. Met name in de VS, waar de inflatie blijft stijgen met mogelijke renteverhogingen tot gevolg. ‘In Frankfurt knijpen ze de billen bij elkaar over de mogelijke consequenties daarvan voor de situatie in Europa. Er is namelijk al vaak gebleken dat als er in de VS een spektakel ontstaat, Europa zich daar niet aan kan onttrekken.’ Volgens De Kort zijn alle problemen die er nu zijn, een rechtstreeks gevolg van het beleid van de centrale banken. ‘Je zou zeggen dat als je een groot rapport maakt, je ook even ingaat op wat jijzelf hebt gedaan de afgelopen jaren. Maar daarover hoor je geen woord.’ In plaats daarvan stelt de ECB meer steun en toezicht voor, en wil de organisatie het huidige beleid voortzetten. Dat is een recept voor heel veel ellende, vindt De Kort. De mol heeft dus nog aardig wat werk te verrichten. (bron: BNR) Hierboven schets ik een beeld, waaraan de Kort refereert, over de mogelijke gevolgen van het monetaire beleid van de grote centrale banken (Fed, ECB, BoJ, BoE) waarbij bewust de waarde aan het geld wordt ontnomen en wordt gekoppeld aan het prijspeil. De waarde van ons geld wordt uitgedrukt in de waarde van goederen en diensten. Bij een gewenste inflatie van 2% is dat beheersbaar, maar als de inflatie, als gevolg van de stijging van grondstoffen, mineralen, vervoer, goederen en diensten, veroorzaakt door de corona-pandemie (b.v. ondernemers die forse klappen hebben gehad en door de overheid in leven zijn gehouden en nu hun achterstallige schulden in de komende jaren moeten terugbetalen, gaan ze – onherroepelijk – hun prijzen verhogen; dat is geen verwijt maar wel een economische noodzaak) verder gaat stijgen (ook als de huren en woonlasten gaan meetellen bij de vaststelling van de inflatiedata) dan neemt de koopkracht van ons geld af, tenzij er compensatie komt voor lonen, sociale uitkeringen en pensioenen.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2020 onrechtmatig €5100 mln belastinggeld uitgegeven aan onder meer mondkapjes, beademingsapparatuur en testen. Het is niet duidelijk wat er met de spullen is gebeurd. De Rekenkamer spreekt van een ernstige onvolkomenheid. “Het financieel beheer was onder het vereiste niveau”, schrijft de instantie op basis van jaarcijfers van de ministeries van vorig jaar. In totaal is onrechtmatig €9,1 mrd uitgegeven, het merendeel door VWS. De ‘tolerantiegrens van 1% fouten en onzekerheden’ van de Rekenkamer is voor het eerst sinds 2008 overschreden. (bron: NOS) Ik denk dat VWS dit jaar opnieuw fors over de schreef zal gaan, want we hebben in Brussel 80 miljoen vaccins besteld voor 17 miljoen inwoners. Stel dat zich 10 miljoen zich zullen laten inenten, wat gebeurt er dan met de resterende 70 miljoen vaccins? Dat er in een chaos-situatie zaken fout gaan, is acceptabel maar dat er goederen ‘verdwijnen’ is verwijtbaar.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft zeker €13 mln extra betaald voor de mondkapjes die politiek commentator Sywert van Lienden heeft geleverd, meldt de Volkskrant op basis van documenten die in het bezit van het dagblad zijn. Dat is opvallend, want Van Lienden had juist gezegd de kapjes te leveren zonder er winst op te maken. Van Lienden zou het ministerie aanvankelijk een voorstel van €88 mln hebben gedaan, waarvoor hij een stichting zonder winstoogmerk heeft opgericht. Later kwam daar een nieuw voorstel van €100,8 mln voor in de plaats. Voor dit laatste bedrag is uiteindelijk een deal gesloten, waarvoor Van Lienden een ander, commercieel, bedrijf heeft opgericht. (bron: nu)

De coronasteun die ondernemers kunnen krijgen als tegemoetkoming voor hun vaste lasten is voor dit kwartaal met een maand uitgesteld. Zoiets gebeurde in februari ook al. Het loket zou rond deze tijd opengaan, maar dat lukt nog niet vanwege technische aanpassingen. Pas halverwege juni kunnen aanvragen worden ingediend. Ondernemers hebben het geld waarschijnlijk pas op zijn vroegst begin juli op de rekening staan. Volgens uitvoeringsinstantie RVO is de aanpassing voordelig voor ondernemers, omdat ze straks kunnen kiezen uit twee referentieperiodes waarover de steun wordt berekend. (bron: NOS)

Ruim 113.000 mkb-bedrijven en zelfstandigen dienden voor het afgelopen kwartaal een aanvraag in voor de zogeheten Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Dat zijn meer aanvragen dan tijdens de vorige periodes. Ondertussen loopt de openstelling van het loket voor het huidige kwartaal tot ongenoegen van veel ondernemers vertraging op. Het aantal aanvragen is in de afgelopen kwartalen sterk toegenomen. Toen het steunloket in het laatste kwartaal van 2020 voor het eerst werd opengesteld voor alle sectoren, vroegen 90.000 ondernemers steun aan. Dit keer zijn dat er al 113.521. Zo’n 91.000 aanvragen werden al goedgekeurd en 11.000 werden afgewezen. De rest is nog in behandeling. (bron: nu)

Sociaal/Maatschappelijke berichten

We winden ons graag op over de schande van het kappen van regenwoud, maar naar de kaalslag in de veengronden in onze eigen achtertuin kijken we niet om, schrijft Karin Bodewits uit Oosterbeek in het Parool. Terwijl de prachtige voorjaarsbloemen langzaam verpauperen tussen de planten die ontpoppen uit hun winterslaap beginnen onze groene vingers te jeuken. De ijsheiligen zijn voorbij, de Moestuinmaatjes verschimmelen op de vensterbank; het is tijd om te zaaien en de bloemetjes buiten te zetten. Het voelt alsof we iets goeds doen, voor onszelf en voor de natuur, maar is dat ook zo? Veel mensen, maar ook tuincentra, planten in potgrond die voornamelijk uit turf bestaat. Turf is een natuurproduct bestaande uit gecomposteerde planten en mossen afkomstig uit veenmoeras. Zo’n veengebied wordt drooggelegd en daarna wordt de turf afgestoken. Op het eerste oog lijkt zo’n drooggelegd veenmoeras misschien een dikke laag modder die we in zakken met het etiket ‘potgrond’ proppen, maar een veengebied is veel meer dan dat. De Britten noemen de veengebieden liefdevol hun ‘regenwoud’ en zelfs dat is nog een eufemisme. Onze veengebieden slaan twee keer zoveel koolstof op als alle bossen in de wereld samen. Daarbij gebruikt het slechts een tiende van het land. Oftewel veengebieden slaan per vierkante meter twintig keer meer koolstof op dan een doorsnee bos en veel meer dan het regenwoud. Door turfwinning sterft het moeras af. Een dood veenmoeras geeft vervolgens haar opgeslagen koolstof in de atmosfeer af, wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De vernietiging van veengebieden is verantwoordelijk voor 5% tot 7& van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat is meer dan al het vliegverkeer. En dan hebben we het nog niet over de ecologische waarde van veenland. Het bewustzijn van dit ecologische vandalisme is in Nederland bijna niet aanwezig, terwijl andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, beleid hebben aangenomen om het gebruik van turf geleidelijk af te schaffen. Nederland doet nog niets. Dit zien we in onze schappen terug. Goede turfvrije opties, op basis van kokos, bast of hout, zijn nog moeilijk te vinden, terwijl ze wel bestaan. De kaalslag in het regenwoud bekritiseren we maar al te graag. Is het niet tijd dat we eens met een kritisch oog kijken naar de ellende in die zak potgrond? Want veengebieden beschermen is een haast ongelooflijk makkelijke manier om iets voor ons klimaat te doen. Soms liggen oplossingen voor het oprapen en zijn bijna gratis.

De huizenprijzen zijn in 20 jaar niet zo fors toegenomen als in april. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren bestaande koopwoningen in april 11,5% duurder dan een jaar eerder. In mei 2001 was de prijsstijging voor het laatst groter. De huizenprijzen nemen al 8 jaar vrijwel onafgebroken toe, mede door het woningtekort. In april wisselden een kleine 19.000 woningen van eigenaar, ongeveer net zo veel als in 2020. De maanden daarvoor kenden wel een forse stijging. Dat was mogelijk een effect van een gunstige regeling met de overdrachtsbelasting. (bron: NOS)

Corona berichten

Bij het RIVM zijn zondagmorgen 23 mei tot 10.00 uur 3471 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld, 268 meer dan een dag eerder. De afgelopen 7 dagen werden gemiddeld 4036 positieve tests geregistreerd: 26% minder dan een week eerder. In de strijd tegen het virus zijn naar schatting 8,2 miljoen prikken gezet. Deskundigen geven aan dat de derde corona-golf over haar top heen is.

Dierentuinen en attractieparken zijn weer open gegaan, ook is er weer meer ruimte voor de buitenhoreca en sport. Door de dalende ziekenhuisbezetting heeft het kabinet niet aan de noodrem moeten trekken, melden bronnen. Er is zelfs kans op nog snellere versoepelingen als de cijfers hard dalen de komende weken. De terrassen mogen weer langer open (van zes uur ‘s ochtends tot acht uur ‘s avonds), veel buiten- en binnensporten worden weer mogelijk, dierentuinen, pretparken en openluchtmusea kunnen weer bezoekers ontvangen. Ook gaan bibliotheken open. Als de afname van de besmettingen en de bezettingsgraad in de ziekenhuizen en op de ID’s zo gestaag doorzet, is er zelfs kans op snellere versoepelingen. Volgens de route uit de lockdown zou stap drie – binnenhoreca open, bioscopen en theaters ook, thuis vier gasten ontvangen – op 9 juni volgen, maar als het coronavirus al eerder en sneller een flinke tand terugschakelt, kunnen deze verruimingen naar voren gehaald worden, stelde premier Rutte tijdens de persconferentie. “Als het heel hard daalt, zou het kunnen,” meldt een bron. “Maar dat ligt nu niet op tafel.” En nu maar hopen op beter weer, want dat is ook een must.

frontnieuws.com is een site met heel veel informatie over COVID-19 en de op de markt zijnde vaccins tegen corona. Het is veel teveel informatie om daar in dit blog op in te gaan, vandaar mijn keuze hier een aantal url’s te vermelden. Ik wijs erop dat ik geen onderzoek heb gedaan naar de juistheid van de geponeerde stellingen en de wetenschappelijke waarde van de studies, rapporten en berichten waarnaar verwezen wordt. https://www.frontnieuws.com/dringende-waarschuwing-voor-de-vaccinatie-apocalyps/

https://www.frontnieuws.com/professor-cahill-waarschuwt-de-globalisten-het-spel-is-uit/

https://www.frontnieuws.com/vertwijfeling-of-vlucht-naar-voren-corona-gevallen-onder-gevaccineerden-mogen-niet-meer-geteld-worden/

https://www.frontnieuws.com/vaccinatieramp-dreigt-deskundigen-ongerust-meer-infecties-en-sterfgevallen-na-meer-vaccinaties/

https://www.frontnieuws.com/astrazeneca-bekent-in-rote-hand-brief-dat-zijn-vaccin-auto-immuunziekten-veroorzaakt/

Op https://www.frontnieuws.com/studie-bevestigt-pfizer-vaccin-veroorzaakt-neurodegeneratieve-ziekten/ Ik lees onder meer dat AstraZeneca in “Rote-Hand-Brief” bekent dat zijn vaccin auto-immuunziekten veroorzaakt. In een schokkend nieuw rapport over de Covid-19 vaccins is ook ontdekt dat het Pfizer Covid-19 vaccin mogelijk gezondheidseffecten op lange termijn heeft die niet eerder bekend zijn gemaakt, waaronder “ALS, Alzheimer en andere neurologische degeneratieve ziekten”. Uit een document, dat is gepubliceerd in het tijdschrift Microbiology & Infectious Diseases, blijkt dat de Pfizer-injectie kan leiden tot prionziekten. De huidige op RNA gebaseerde SARSCoV-2 vaccins werden in de VS goedgekeurd met behulp van een noodverordening zonder uitgebreide veiligheidstesten op lange termijn”, verklaart het rapport. “In dit document werd het Pfizer COVID-19 vaccin geëvalueerd op het potentieel om prion-gebaseerde ziekten te induceren bij de ontvangers van het vaccin”. Prionziekten zijn volgens de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC een vorm van neurodegeneratieve ziekten, wat betekent dat het Pfizer-vaccin mogelijk schade en negatieve gezondheidseffecten op de lange termijn kan veroorzaken met betrekking tot de hersenen, bericht Nationalfile.com. Dit is vooral verontrustend omdat het Pfizer-vaccin een mRNA-vaccin is, een niet getest type vaccin dat nieuwe eiwitten aanmaakt en daadwerkelijk kan integreren in het menselijk genoom, volgens een rapport van de National Library of Medicine. Met andere woorden, degeneratieve hersenaandoeningen kunnen op elk moment in je leven verschijnen nadat je het vaccin hebt ontvangen. De RNA-sequentie van het vaccin en de interactie tussen het spike-eiwit en het doelwit werden geanalyseerd op het potentieel om de intracellulaire RNA-bindende proteïnen TAR DNA bindend proteïne (TDP-43) en Fused in Sarcoma (FUS) om te zetten in hun pathologische prionconformaties”, verklaart het rapport. TDP-43 is een eiwit waarvan bekend is dat het dementie, ALS en zelfs de ziekte van Alzheimer veroorzaakt, volgens Alzpedia. Evenzo is van het FUS-eiwit bekend dat het ALS en erfelijke essentiële tremoren veroorzaakt, volgens de Human Genome Database. Ik ben niet deskundig om te kunnen beoordelen hoe groot het gevaar is dat grotere aantallen gevaccinneerden hier medische schade van krijgen in de toekomst. Ik maak mij wel zorgen over de zorgvuldigheid waarmee testen en vaccins worden goedgekeurd. Het moet allemaal snel want de financieel/economische schade moet beperkt worden. Maar dat een hoogleraar klinische epidemiologie, prof Frits Rosendaal, aan de bel trekt omdat de Gezondheidsraad tijd nodig heeft om te beoordelen of het AstraZeneca vaccin ook kan worden toegediend aan 50++ onder de argumentatie dat er onder 50++ acute nood is, het is een riskante groep, De vraag is niet of ernstige bijwerking van trombose door dit vaccin bij 1,1 persoon op de 100.000 voorkomt, maar of degelijk onderzoek is gedaan naar mogelijke bijwerkingen op de middellange en langere termijn en of daardoor structurele wijzigingen aan het genoom (het geheel van alle genen van een individu, die gezamenlijk alle erfelijke informatie bevatten) kunnen worden aangebracht. Jan Paternotte (D66) begint zijn geduld te verliezen ‘die wetenschappers moeten opschieten’. Kennelijk wil hij daarmee duidelijk maken dat ‘de politiek daarvoor niet zoveel tijd beschikbaar stelt’. Het suggereert dat de politiek van oordeel is een gedegen onderzoek naar de werking van vaccins, naar leeftijdsgroepen, achterwege kan worden gelaten, als er, ergens in de wereld, maar een instantie is die een ‘veiligheidscertificaat heeft afgegeven’, dat voldoende is voor de Nederlandse burgers.

Eyeliners

De laatste dagen vond op de cryptomarkten een waar bloedbad plaats.

De failliete reisorganisatie D-reizen maakt een doorstart met reisbureau Prijsvrij Vakanties. De deal hing al in de lucht. Volgens Prijsvrij is 18 mei met de curatoren een overeenkomst over de voortzetting van een “belangrijk deel” van D-reizen gesloten.

Cees Smit, handelaar bij Today’s, benadrukte woensdag dat beleggers op het Damrak stoom afblazen nadat de AEX op 7 mei 2021 nog een recordstand aantikte van 718,41. Hij houdt er rekening mee dat er meer verkoopdruk gaat komen. „Vooral bij de hard opgelopen techfondsen is naar verwachting een verdere correctie op komst door een mogelijke rotatie van beleggers naar onder meer winkelvastgoed dat vorig jaar nog is afgestraft, maar nu weer kan gaan profiteren van de terugkeer van consumenten naar de winkelstraat bij het opengaan van de economie. Ook de turbulentie bij de cryptomunten werkt negatief door op het sentiment bij aandelen.”

Trouw meldt dat veel wegwerpverpakkingen, die worden gepromoot als recyclebaar en biologisch afbreekbaar, zijn bewerkt met schadelijke pfas-stoffen (‘forever chemicals’), die niet afbreekbaar zijn, hebben 8 Europese milieu- en consumentenorganisaties vastgesteld. Dit soort verpakkingen zijn niet verboden omdat niet vaststaat dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid van personen die er gebruik van maken. Een deel van deze wegwerpverpakkingen komt als zwerfvuil in het milieu en vervolgens kan het in de bodem en grondwater terechtkomen.

Trouw/OESO publiceren data over de vermogensongelijkheid in de wereld. In de VS bezit 1% van de huishoudens 41% van de rijkdom en 10% bezit 79%; in Nederland gaat het om 1% die 24% bezit en 10% 68%; In Denemarken, Letland en Duitsland bezit 10% meer van 60% en Chili, Oostenrijk, Estland, Ierland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk halen het gemiddelde van de OESO-landen: 10% haalt 50%. In landen als België, Griekenland, Polen, Japan en Slowakije ligt de verdeling van de rijkdom op 40% of lager.

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) heeft een gasput in Drenthe zo goed als leeggepompt voordat daarvoor toestemming door Economische Zaken was verleend. Dat melden RTV Drenthe, RTV Noord, Follow The Money en Platform Authentieke Journalistiek, na inzage in documenten die Assen heeft vrijgegeven. De NAM deed in 2015 een proefboring in gasput Vries-10 bij Assen. Op basis daarvan dacht de NAM dat er 400 miljoen kubieke meter gas te halen viel. Hoewel omliggende gemeenten de NAM vroegen om te wachten, startte het boren in 2016. Toen het ministerie in 2018 groen licht gaf, was de put bijna leeg. (bron: NOS)

Greenpeace dreigt met rechtszaak om aanpak stikstof.

DNB versoepelt eisen voor cryptohandelaren.

De overheid heeft te weinig ogen en oren in extreemrechtse groepen.

Nu het livecircuit stilligt, heeft de muziekindustrie een nieuwe melkkoe gevonden. Muziekrechten waren al goud waard, maar met de komst van Taylor Swift, Bob Dylan en Paul Simon op die markt exploderen de prijzen.

Nederlandse huishoudens bespaarden het afgelopen jaar €77 mrd. Dat is het hoogste bedrag sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de cijfers begon bij te houden in 1995. Nederlanders bespaarden meer dan inwoners van de meeste andere eurolanden.

Het demissionaire kabinet gaat de steunpakketten met drie maanden verlengen, bevestigen ingewijden, meldde RTL Nieuws. De tegemoetkoming van de loonkosten (NOW) en de vaste lasten van bedrijven (TVL) blijven langer bestaan omdat ook de coronaregels veel langer in stand bleven dan eerst gedacht. Ook krijgen bedrijven nog langer de tijd om uitgestelde belastingverplichtingen terug te betalen. In het volgende blog meer informatie.

De prijzen van bestaande koopwoningen stijgen steeds sneller. In april waren de prijzen 11,5% hoger dan dezelfde maand vorig jaar, terwijl de prijzen in maart, februari en januari respectievelijk 11,3%, 10,4% en 9,3% hoger waren dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De stijging van 11,5% in april was de grootste sinds mei 2001, meldde nu.nl.

Europa zal wat de begrotingsregels betreft ook in 2022 de ogen toeknijpen. Een voorstel van de Europese Commissie daartoe kan op steun van de ministers van Financiën van de EU-landen rekenen, zo meldde de Volkskrant.

Frontberichten

Bedrijven in het rood, vakantiegeld sneuvelt. Bijna een op de vijf werkenden krijgt dit jaar geen vakantiegeld, omdat hun bedrijf financieel is verzwakt door de coronapandemie. Veel werknemers kunnen dat geld eigenlijk niet missen, schrijft Peet Vogels. Vakbond CNV heeft het bureau van Maurice de Hond onderzoek laten doen onder 3500 werknemers. Van hen geeft 19% aan dit jaar geen vakantiegeld te ontvangen. “Dat is schokkend. Deze omvang zag ik niet aankomen. Het betekent dat 1,7 miljoen werknemers dit jaar geen vakantiegeld krijgen,” zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. Absolute uitschieter is de evenementenbranche. Daar kan 70% van het vaste personeel het vakantiegeld vergeten. Ook andere sectoren die zwaar zijn getroffen door de coronapandemie hebben grote moeite het vakantiegeld uit te keren. In de horeca en de toerismesector krijgt een ¼ van de werknemers geen vakantiegeld. In de retailsector gaat het om 19%. Volgens Hans Biesheuvel, voorzitter van ondernemersorganisatie Ondernemend Nederland (ONL), kwamen enkele weken geleden al signalen binnen dat bedrijven er problemen mee hebben. “Ondernemers hebben simpelweg geen geld meer op hun rekening.” Dat zoveel werknemers getroffen worden, is een verrassing. “Hoe groot het probleem is, is moeilijk te achterhalen,” zegt Biesheuvel. “Ondernemers lopen niet te koop met hun financiële problemen.” Vertellen hoe slecht het gaat, is vrijwel zeker een doodvonnis tekenen voor je bedrijf. Leveranciers zullen bijvoorbeeld niet meer op krediet willen leveren. “Ondernemers krijgen het geld gewoon niet bij elkaar gespaard,” zegt Biesheuvel. “Mei is altijd al een spannende maand voor veel ondernemers. Zeker voor seizoensgebonden werk als kermisbedrijven of strandtenten. Als die een slecht voorjaar hebben, is uitbetalen van het vakantiegeld een probleem.” Biesheuvel zag het probleem al aankomen en lobbyde daarom eerder deze maand bij het kabinet om extra steun. Met een opslag op de NOW-steun, bedoeld voor de loonkosten van personeel dat thuis zit, zou ook het vakantiegeld betaald kunnen worden. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, gaf echter niet thuis. CNV-voorzitter Fortuin wijst erop dat in de NOW-steun ook al een bedrag voor vakantiegeld is opgenomen. “Werkgevers hadden dat op een aparte rekening moeten zetten.” Het niet-uitbetalen levert veel werknemers grote problemen op. Uit onderzoek door kenniscentrum Nibud blijkt dat slechts ongeveer de helft van het vakantiegeld ook echt aan vakanties wordt besteed. De rest gaat op aan andere, dringende zaken. “Mensen gebruiken het om grote rekeningen zoals de autoverzekering mee te betalen. Of ze lossen er schulden mee af,” schetst Fortuin. “Vakantiegeld is geen leuk extraatje dat de meeste mensen kunnen missen.” Een op de drie ondervraagde werknemers zegt wel begrip te hebben voor de werkgever als die om verlaging van het vakantiegeld vraagt. Een kwart van de ondervraagden in het onderzoek zegt zelfs vakantiegeld te willen inleveren als de baas daarom vraagt. Maar zes op de tien is dat zeker niet van plan. Enkele kanttekeningen bij dit artikel. Even los van de rechten die werknemers hebben op vakantiegeld, als de beurs leeg is, zoals bij een deel van de ondernemers, die binnenkort ook nog hun verschoven betalingen aan de fiscus, het UWV, de banken, huurverplichtingen en leveranciers moeten gaan betalen, staan ondernemers uit de zwaar getroffen sectoren voor grote problemen hoe het bedrijf te laten overleven. Geen, minder of later vakantiegeld of straks de ww in, dan zal voor velen de keuze niet moeilijk zijn. Ik begrijp ook wel dat ondernemers te koop lopen met alle problemen, waarmee ze worden geconfronteerd, maar de uitdagingen zijn groot en complex.

Bedrijven in ademnood door schuld aan fiscus. Coronacrisis: Achterstallige belastingen hinderen herstel. De enorme belastingschuld die bedrijven in de coronacrisis hebben opgebouwd, dreigt ondernemers alsnog te nekken. De overheid bekijkt of verdere versoepelingen mogelijk zijn. Daar schrijft Herman Stil over in het Parool. ABN Amro deed onderzoek naar de belastingschuld bij ondernemers. Bijna 200.000 bedrijven – ruim 10% van het totaal – hebben in totaal €16 mrd coronaschuld bij de Belastingdienst, omdat ze sinds de uitbraak hun aanslagen helemaal of deels hebben laten liggen. Zo hebben 16.000 horecabedrijven momenteel €943 mln schuld bij de fiscus, maar het betreft veel meer bedrijven en branches. Ook in onder meer het transport, de uitzendbranche en de industrie hikken veel bedrijven tegen hun belastingschuld aan. Vanaf 1 juli moeten ondernemers, zoals het er nu voor staat, weer belasting gaan betalen. Achterstallige aanslagen moeten vanaf 1 oktober stapsgewijs worden voldaan. Naast de schuld komt daar na dit jaar ook nog eens 4% invorderingsrente bij. Voor oktober 2024 moet alles zijn afgelost. Dat betekent dat die bedrijven een groot deel van hun winst de komende jaren naar de fiscus moeten overmaken. Zo moeten restaurants met schulden – 43% van alle etablissementen – drie jaar maandelijks een kwart van hun winst afdragen om uit de schuld te komen, ervan uitgaand dat die dan alweer op pre-corona-niveau is. Cafés met schulden zouden negen maanden lang al hun verdiensten aan de belastingen moeten afdragen. Ook in de winkelbranche is de nood hoog. De 420 schoenenwinkels met schulden zouden gemiddeld veertien maanden hun totale winst moeten afstaan voordat ze schuldenvrij zijn, kledingzaken bijna twee jaar. Cateraars en kantinebeheerders met fiscale schuld komen niet eens aan de maximumtermijn; zij zouden vier jaar lang al hun winst moeten afdragen om schuldenvrij te worden. Op voorspraak van werkgeversorganisaties en brancheverenigingen kijkt het ministerie van Financiën nu naar het verder opschuiven van de datum waarop met terugbetalen moet worden begonnen, mogelijk naar zomer 2022. Ook wordt nagedacht over een langere terugbetalingstermijn, tot vijf jaar, terwijl de beroepsgroepen het liefst tien jaar zouden zien. Kwijtschelden, waartoe een deel van de ondernemers oproept, zit er vooralsnog niet in. “De omvang van de belastingschuld en het aantal bedrijven dat uitstel heeft gevraagd, verschilt sterk per branche,” zegt Franka Rolvink Couzy van ABN Amro, “maar het valt op dat er veel ondernemers tussen zitten uit branches die in ketens zitten. Zoals de beveiligingssector, met bedrijven die de beveiliging van evenementen en horeca doen. Of de uitzendsector. Dat maakt het lastig om een passende oplossing te vinden. Je zou voor maatwerk willen gaan.” Per sector een oplossing vinden is een probleem. “Een branche als de detailhandel is zo divers. Van supermarkten die het goed hebben gedaan tot kledingzaken die hun deuren moesten sluiten. Dan moet je uitsplitsen op bedrijfsniveau of op sectorniveau. De vraag is of je dan alle gedupeerden eruithaalt.” Het kabinet kijkt ook naar verdere verlenging van de steunmaatregelen voor bedrijven. Dat is niet onomstreden. Het Centraal Planbureau (CPB) wil dat de regering coronahulp vanaf deze zomer afbouwt, omdat anders de risico’s voor de schatkist te groot worden. DNB-president Klaas Knot riep eerder op vanaf juli alleen nog probleembedrijven te steunen. Te snel stoppen leidt ertoe dat alsnog bedrijven failliet gaan, die al meer dan een jaar met gemeenschapsgeld overeind zijn gehouden. Die betalen dan ook hun belastingschuld en te veel betaalde coronasteun niet meer aan de overheid terug. (bron: Parool) De tol van de coronacrisis voor ondernemers: nu de samenleving stapsgewijs weer opengaat, komt het moment dat de stapels rekeningen, achterstallige huren en schulden terugbetaald moeten worden, schreef Herman Stil eerder al. Voor 91.000 staat elk van de 2700 modewinkels in Nederland gemiddeld alleen al bij de Belastingdienst in het krijt. Complex dossier, veel variabelen. Voorkomen moet worden dat matig en slecht ondernemerschap wordt ‘beloond’. De rekening van de afwikkeling van de lockdown als gevolg van de corona-pandemie kan wel eens veel duurder worden dan de €100 mrd die ik in heb geschat. Want vrijwel alle vorderen die de overheid, de (hypotheek)banken en leveranciers hebben op bedrijven die financieel overeind zijn gehouden tijdens de crisis en toch omvallen veroorzaakt veel afschrijvingen, die worden doorgeschoven naar komende generaties, de jongeren van morgen en overmorgen.
Overwegingen

Vaccinatie draagt waarschijnlijk bij aan het voorkomen van besmettingen bij anderen, maar er is meer onderzoek nodig om te bepalen hoe dat precies werkt. Dat zegt de Gezondheidsraad in een advies. De raad zegt dat er een beperkt aantal studies zijn die bewijs leveren voor die conclusie. Wel wijzen de uitkomsten tot nu toe in dezelfde richting. Uit drie onderzoeken die zijn bekeken door de Gezondheidsraad en nog niet door vakgenoten zijn beoordeeld, valt af te leiden dat één dosis AstraZeneca of Pfizer verspreiding vermindert met 30% tot 50%. Hoe zich dat vertaalt naar de maatschappij, is onduidelijk. (bron: NOS) Het is een schimmig bericht want de voorbehouden die de Gezondheidsraad maakt zijn niet duidelijk. Er zijn 3 onderzoeken bekeken, die nog niet door deskundige specialisten zijn getoetst, op basis waarvan wordt gesteld dat ‘vaccinatie waarschijnlijk bijdraagt aan het voorkomen van besmettingen bij anderen’. Verder roept het de vraag op of 70% tot 50% van de beide genoemde vaccins de verspreiding van het corona-virus mogelijk niet vermindert. Daar komt bij dat in Japan het AstraZeneca vaccin niet meer wordt gebruikt. Mijn vraag blijft hoe effectief de vaccins zijn en of er of er gevaren op de loer liggen die de gezondheid van de geïnjecteerden kunnen bedreigen. Want als maar 60% van de 8,1 miljoen Nederlanders die een vaccin hebben gekregen beschermd worden, lopen er dus >3 miljoen ‘onbeschermd’ rond. Er zijn een aantal belangen die ‘gediend’ moeten worden: de financieel/economische en sociaal/maatschappelijk, de pharmaceuten, die vaccins produceren en het gezag van de medische specialisten, die de regering adviseren in het te voeren corona-beleid. Ik ga ervan uit dat de politiek vaart op hetgeen deskundigen voor mogelijk houden. De hele materie is een complexe zaak waarin grote belangen, financieel als op het gebied van de volksgezondheid, een hoofdrol spelen.

Afgelopen woensdag was weer de jaarlijkse Verantwoordingsdag. Zowel de minister van Financiën legt verantwoording af over het financiële beleid in het afgelopen jaar en de Algemene Rekenkamer overlegt haar bevindingen aan aan de Tweede Kamer. De overheid gaf jarenlang minder geld uit dan er binnenkwam en kon zodoende de staatsschuld verlagen, maar de coronacrisis zette dat beleid volledig op zijn kop. Vanwege de crisis heeft een deel van de consumenten flink gespaard, terwijl een ander deel juist zijn laatste spaargeld moest aanspreken. Het ministerie van Financiën spreekt dan ook van een tijd van contrasten. “In financieel opzicht leven we in een tijd van contrasten”, stelt het ministerie bij de presentatie van het Financieel Jaarverslag en de jaarverslagen van alle departementen op de zogenoemde Verantwoordingsdag. Op die dag laat de Algemene Rekenkamer weten of het geld dat de overheid heeft uitgegeven goed is besteed. “Of het geld op een rechtmatige manier, ordelijk en betrouwbaar weergegeven op de bedoelde plekken terecht is gekomen en wat er beter kan.” Door de plotselinge uitbraak van COVID-19 en de daaropvolgende maatregelen riep het kabinet ongebruikelijk snel regelingen in het leven om de eerste nood te lenigen. Zo gaf het kabinet €27,8 mrd extra uit aan de steun- en herstelpakketten. “Ook werd 13 miljard euro aan belastinguitstel verleend.” Bovendien kwam er minder belasting binnen dan verwacht, omdat mensen minder uitgaven en bedrijven minder winst maakten. Voor het eerst in vijf jaar kende Nederland een begrotingstekort in plaats van een overschot. Het ging vorig jaar om een tekort van €34 mln. “Daarnaast ging het Rijk voor €52,3 mrd aan risicoregelingen gerelateerd aan corona aan, dat waren vooral garanties. De staatsschuld kwam in 2019 nog onder de 50%, maar steeg in 2020 naar 54,5% van het bruto binnenlands product.” Ook werd geld uitgetrokken voor klimaat en kinderopvangtoeslag. Het kabinet zegt uit de crisis lessen te willen trekken over hoe de regelingen tot stand zijn gekomen en zijn bijgesteld. Behalve aan de coronamaatregelen werd ook geld uitgegeven aan gebruikelijke posten, zoals defensie en onderwijs. Daar wordt ook verantwoording over afgelegd. Vorig jaar werd ook geld beschikbaar gesteld voor de Urgenda-doelstelling met betrekking tot het klimaatbeleid en de bestrijding van stikstof. “Ook is er geld gereserveerd om ouders die gedupeerd zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag te compenseren en te ondersteunen”, besluit het ministerie. (bron: nu) De vraag is of het beleid van Rutte III effectief is geweest, dan wel dat ze maar wat gedaan hebben gedaan zonder dat ze hebben getoetst waartoe dat leidt.

©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 21 mei 2021, week 20: AEX 706,96; Bel 20 4.061,19; CAC40 6.386,41; DAX 15.437,51; FTSE 100 7.018,05; SMI 11.225,58; RTS (Rusland) 1.569,55; SXXP (Stoxx Europe) 444,44; DJIA 34.207,84; NY-Nasdaq 100 13.411,74; Nikkei 28.317,83; Hang Seng 28.438,98; All Ords 7.265,30; SSEC 3.486,56; €/$1.218; BTC/USD $35.86,56; 1 troy ounce goud $1.880,70, dat is €49.600.18 per kilo; 3 maands Euribor -0,543%; 1 weeks -0,563%; 1 mnds -0,563%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,174%; 10 jaar Duitse Staat -0,131%; 10 jarig Nederlandse Staat 0,023%; 10 jaar Japan 0,078%; 10 jaar Franse Staat 0,174%; 10 jaar Belgische Staat 0,217%; 10 jaar Spanje 0,556%; 10 jaar VK 0,835%; Italië 1,036%; 10 jaar VS 1,6292%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,722.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden vrijwel onveranderd, de rentetarieven stegen licht. De dollar noteerde flat. De bitcoin maakte een enorme smak van bijna 30%, maar ook andere crypto-producten daalde fors. Nieuws vanuit getroffen sectoren in het bedrijfsleven, zoals de luchtvaart, de reiswereld en kunst en cultuur, oplopende begrotingstekorten, stijgende staatsschulden en onzekere verwachtingen voor de werkgelegenheid en het aantal faillissementen, de financieel/economische gevolgen van het voortdurende krimp-scenario, bepalen nog altijd de sfeer, de centrale banken spreken geruststellende woorden, ondanks de sterke stijging van de inflatie in de VS. Maar de 3e coronagolf lijkt in Europa over zijn hoogtepunt heen te zijn, het aantal besmettingen neemt af en de druk op de ziekenhuizen daalt. Dat is in ieder geval goed nieuws als we de teugels niet te vroeg laten vieren. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen daalden de tarieven: Zwitserland 0,073%; Duitsland 0,422%; Nederland 0,511%; Japan 0,675%; Frankrijk 1,017%; VK 1,386%; Spanje 1,509%; Italië 1,989%; Canada 2,1541%; VS 2,3361%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Zwitserland -0,553%; Duitsland -0,52%; Frankrijk -0,458%; Nederland -0,451%; Denemarken -0,372%; België -0,376%; Spanje -0,161%; Japan -0,0944%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.