UPDATE 20-11-2021/608 Orgie van geweld in het centrum van Rotterdam bij 2G demonstratie

De combinatie van een steeds hogere inflatie en een afzwakkende economische groei blijft het thema voor de valutamarkten. Dit stelt Joost Derks, valuta expert bij iBanFirst. De Amerikaanse Federal Reserve (FED) blijft van mening dat de hoge inflatie tijdelijk is, maar vindt de huidige prijsdruk ook frustrerend. “En deze frustraties zijn na afgelopen week niet minder geworden met een Amerikaanse inflatie op een 31-jarig hoogtepunt van 6,2%, bij een economische groei van een bescheiden 2%”, aldus Derks. En zo brak de euro/dollar afgelopen week door de 1,15 heen. De angst in de markt is dat de centrale banken te laat gaan zijn met het aanpassen van het monetaire beleid. “Die angst zie je terug in een oplopende goudprijs en sterkere dollar en Zwitserse frank en in het Amerikaanse consumentenvertrouwen, zoals gemeten door de University of Michigan, dat op een laagste niveau staat sinds 2011”, aldus de valtuta-specialist. “Het geeft aan dat ook de consument bang is voor geldontwaarding.” (bron: ABM Financial News) Een kanttekening: het standpunt van de FED over de ontwikkeling van de inflatie wordt toch al wat ruimer geformuleerd: de kans is 50/50 dat de inflatie eind 2022 is gedaald naar het nagestreefde 2%. Anderzijds blijft de Amerikaanse inflatie stijgen bij een bescheiden economische groei, stijgende loonkosten, de verwachting dat op termijn de rente weer gaat stijgen, waardoor de euro t/o de dollar daalt en een recent cijfer over het consumentenvertrouwen over september dat is gedaald naar 72,8. Het lijkt zo op het eerste gezicht geen rozengeur en maneschijn.

Bij Buitenhof vond een discussie plaats gepresenteerd door Twan Huijs. Terwijl de coronabesmettingen alle records breken, groeit de onvrede over de coronamaatregelen. De weerstand tegen de kabinetsplannen voor een 2G-beleid leidde vrijdag en zaterdag zelfs tot gewelddadige rellen in Rotterdam, in Amsterdam en Breda verliepen de demonstraties rustig, maar in den Haag en Roermond werd de ME ingezet. Te gast: de voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls, viroloog Marion Koopmans, de Amsterdamse politiechef Frank Paauw en PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Het is duidelijk dat corona gaat leiden tot een ontwrichting van de zorg, dat een deel(tje) van het volk in beweging komt tegen 2G en het corona-beleid van deze regering en dat het aantal contacten terug moet worden gebracht. Een optie daarvoor is harde maatregelen zoals een lockdown. Ik heb daar een ander voorstel voor. Haal alle corona-patiënten weg uit de ziekenhuizen. Het gaat momenteel om 1.850 corona-zieken plus 466 op de IC. Wijs 4 ziekenhuizen in Nederland aan die de verzorging van die patiënten overnemen. Dan kunnen alle, meer dan 100 ziekenhuizen, gewoon weer aan de slag met de behandeling van hun patiënten die op de wachtlijst staan. Het basis- idee werd eerder al in de publiciteit gebracht door Chris Oomen. 2 kanttekeningen: 100 jaar geleden hadden mensen tbc, een dodelijke longziekte, die behandeld werd in speciale verpleeginrichtingen en dat werkte goed. Een andere situatie kan ontstaan als we een zware griep-aanval krijgen, waarvoor mensen ook naar een ziekenhuis moeten. Maar in ieder geval zijn er dan nog wel bedden beschikbaar die zijn vrijgekomen door de verplaatsing van corona-patiënten. Maar ja, ik ben geen bewindspersoon, maar een blogger met een gezond verstand, die logisch kan denken.

Algemeen

Na Unilever gaat ook Shell weg uit Nederland. De oliegigant brengt zijn hoofdkantoor inclusief toplui over naar Londen. Het kabinet, dat zondag is ingelicht, is ‘onaangenaam verrast’. Daarbij verdwijnt ook de aloude naam van het bedrijf: Royal Dutch Shell. Ook het koninklijk predicaat vervalt door de verhuizing.

Volgens Shell zijn de fysieke gevolgen van de ingreep beperkt. Alleen topman Ben van Beurden, financieel directeur Jessica Uhl en tien hoge managers vertrekken van Den Haag naar Londen. De hofstad houdt alleen subdivisies en de Nederlandse tak van het bedrijf, schrijft Herman Stil in het Parool. Ik besef heel goed dat de aankondiging van vandaag voor veel mensen een moeilijke boodschap is,’ aldus Van Beurden. ‘Toch wil ik benadrukken dat de vereenvoudiging van onze structuur noodzakelijk is om onze strategie te versnellen. Zo kunnen we een leidende rol spelen in de energietransitie. We blijven sterk verbonden met Nederland.’ Shell is formeel sinds 2005 een Brits bedrijf, maar met haar hoofdkantoor en fiscale zetel in Den Haag. Het concern kon daarmee gebruik maken van de ruime (= aantrekkelijke) belastingregels die Nederland aan multinationals biedt. Zulke constructies kunnen echter ook worden gebruikt om de belastingaanslag elders zo laag mogelijk − soms zelfs nihil − te houden. Zulke ‘belastingontwijking’ is legaal, maar ligt wereldwijd onder vuur omdat vooral ontwikkelingslanden zo inkomsten missen. Nederland heeft haar belastingregels daartoe de afgelopen jaren stapsgewijs aangescherpt, zodat de fiscale mogelijkheden voor bedrijven als Shell steeds verder zijn ingeperkt. Ook is inmiddels de bonusbeloning voor toplui in Nederland aan banden gelegd en de afschaffing van dividendbelasting, die eerder door premier Rutte was toegezegd om het vertrek van multinationals als Shell te voorkomen, weer teruggedraaid. Daarbij heeft het kabinet altijd bezworen dat die maatregelen geen gevolgen zouden hebben voor de aantrekkingskracht van Nederland voor internationaal opererende bedrijven. Maar in 2020 besloot Unilever, net als Shell een gedeeld Nederlands-Brits bedrijf, zich exclusief in Londen te vestigen. In 2018 deed RELX, het voormalige Elsevier, dat ook al. VNO-NCW hoopt Shell nog voor Nederland te behouden. Volgens de belangenvereniging van ondernemers is het vertrek een enorme klap voor de economie en het bedrijfsleven. “Wij zijn zeer teleurgesteld dat een bedrijf met zo’n lange Nederlandse historie uit Nederland vertrekt,” zegt een woordvoerder. “We begrijpen dat Shell met oog op energietransitie veel sneller moet kunnen besluiten en de complexe aandeelhoudersstructuur daarbij niet helpt.” Maar dat had volgens de organisatie prima vanuit Nederland gekund. Dit is een enorme aderlating voor Nederland. Met een vertrek van Shell verslechtert het Nederlandse vestigingsklimaat. De aanwezigheid van hoofdkantoren van grote internationale bedrijven, trekt immers bedrijvigheid van over de hele wereld. We hopen dat nog een oplossing is te vinden om Shell voor Nederland te behouden. Een breed verbond van 120 belangenorganisaties economen en bestuurders roept al 2 jaar de politiek op om niet al te drieste maatregelen te nemen die het bedrijfsklimaat in Nederland verslechteren. “Die zorgen staan onverminderd en herhalen we met klem.” Volgens Milieudefensie heeft de verhuizing voor de rechtszaak tegen Shell  over de vermindering van de uitstoot van CO2 van het concern geen gevolgen. “Die zaak blijft hoe dan ook bij de Nederlandse rechter,” zegt actieleider Peer de Rijk. “Ook voor toekomstige klimaatzaken in binnen- en buitenland heeft dit naar onze mening geen gevolgen. Verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk opent eerder een nieuw front. (bron: Parool) Om welke redenen kan Shell hebben besloten naar Londen te verstrekken. Aantrekkelijk voor de aandeelhouders want ik het VK wordt geen dividendbelasting geheven. Daarover zullen zeker afspraken zijn gemaakt. Enkele aspecten: Shell wil met een nieuwe structuur sneller en flexibeler worden. Volgens Shell verhuizen alleen bestuursvoorzitter Ben van Beurden en financieel bestuurder Jessica Uhl met nog eens tien managers naar Londen. Verder wordt Shell fiscaal gezien een volledig Brits bedrijf, maar van een uittocht is geen sprake. „Shell blijft in Nederland een grote speler”, zegt Marjan van Loon, verantwoordelijk voor Shell Nederland. Activiteiten als de olie- en gaswinning, de technologiedivisie en ook het knooppunt van hernieuwbare energie houden hun vestiging in Den Haag of Amsterdam. Aan het Beursplein was Koninklijke Olie decennia het grootste bedrijf en blijft dat. Royal Dutch Shell, zoals het bedrijf nu nog officieel heet, laat met de naamswijziging in Shell het predikaat Koninklijk vallen alsmede zijn Nederlandse afkomst. Shell heeft sinds 2005, toen Koninklijke Olie en Shell definitief met elkaar versmolten, een complexe structuur met twee soorten aandelen. Daardoor is het bedrijf naar eigen zeggen veel minder slagvaardig dan zijn concurrenten. En dan het beleggingsfonds Third Point, dat het concern wil splitsen in een vervuilend en een groen bedrijf. Dat geeft de activistische belegger misschien wat veel eer, maar Shell neemt klagende beleggers wel de wind uit de zeilen. Olie- en gasmaatschappijen moeten beleggers meer dan ooit te vriend houden, nu de sector en de samenleving in een overgangsfase komen. Uit fossiele energie, op weg naar duurzame oplossingen. Sommige grote beleggers, zoals pensioengigant ABP, stoppen al met fossiele beleggingen. Shell smoort nu zelf de aandeelhoudersonvrede over de twee soorten aandelen. Dan zullen de beleggers Shell steunen, en niet Third Point, is het idee. Dit voorjaar won Milieudefensie een rechtszaak tegen Shell, waarbij de rechter bepaalde dat het concern zijn uitstoot van broeikasgassen veel sneller moet terugbrengen dan het zelf van plan was. Shell is inmiddels in hoger beroep gegaan en benadrukt zich niet te willen onttrekken aan de verplichting om het vonnis uit te voeren. Het lijkt ook moeilijk voor te stellen dat een wereldwijd actief bedrijf zich via een verhuizing zou kunnen onttrekken aan het oordeel van de Haagse rechtbank. (citaten: NRC)

In een redactioneel commentaar op https://fd.nl/opinie/1420074/ecb-moet-stoppen-met-de-noodsteun wordt gewezen op de moeilijke monetaire situatie waarin de Europese Centrale Bank (ECB) zich heeft gemanoeuvreerd. Enkele citaten: De ECB is de hoeder van de financiële stabiliteit in de eurozone en alleen al vanuit dat opzicht dient de centrale bank beleggers erop te wijzen welke risico’s zij lopen en hoe die risico’s zich ontwikkelen. De aandelenkoersen zijn heel erg opgelopen en de huizenprijzen, met name in de grote steden, blijven ook maar stijgen. Maar dergelijke waarschuwingen voelen steeds ongemakkelijker aan. De ECB stelt zelf namelijk de rente voor het muntgebied vast, en heeft die zelfs negatief gemaakt. De bank dwingt ook middels eigen opkoopprogramma’s beleggers steeds meer risico’s te nemen om nog maar iets van rendement te kunnen maken. Daar komt bij dat, ook weer door de lage rente, de maandlasten voor huizenbezitters en huurders enorm uit de pas gaan lopen. De paradox is tekenend voor de complexe situatie waarin de centrale bank zich bevindt. De ECB is wel een hoeder van de financiële stabiliteit, maar vooral van de prijsstabiliteit. Waar een renteverhoging verlichting zou bieden voor de financiële stabiliteit, zou die voor de prijsstabiliteit een probleem zijn. Want de inflatie is nu hoger dan de doelstelling van 2% (4,1%) maar volgens de ECB zal die volgend jaar terugzakken onder die grens, als de energieprijzen zich stabiliseren en verstoringen in de aanvoerketens zijn opgelost. Bovendien, zo stelt de ECB, zal een renteverhoging die problemen niet op korte termijn oplossen en het economisch herstel in de kiem smoren. Een tussenweg zou kunnen zijn dat de ECB stopt met de noodsteun. Daar wordt volgende maand een beslissing overgenomen en president Christine Lagarde heeft al gezegd zij verwacht dat de steun in maart zal zijn gestopt. Het probleem is dat de centrale bank dan met droge ogen moet constateren dat de crisisfase van de pandemie achter de rug is. Met de huidige besmettingscijfers, de druk op de zorg en de daarom opgelegde extra beperkingsmaatregelen, wordt dat moeilijk. Toch is het goed te verdedigen dat de economie geen extra noodsteun van de ECB nodig heeft en de financiële stabiliteit er juist bij gebaat is dat die stopt. Het zal wat creativiteit vergen om het einde van de crisisfase van de pandemie uit te roepen, maar de ECB moet dat nu toch maar doen, om andere risico’s in te dammen. (bron: fd)

Minister de Jonge denkt dat 1G, het voorstel van de CU, niet uitvoerbaar is. “Dan heb je misschien wel 800.000 of meer testen per dag nodig. Nog los van de vraag of het er niet toe leidt dat minder mensen bereid zijn om nog naar de horeca te gaan bijvoorbeeld.” (bron: NOS) Ik denk dat 1G een goed voorstel is, maar niet uitvoerbaar. Het project ‘zelftest’ is tot dusverre mislukt, daar kan dus ook niet op worden teruggevallen. Maar 2G en 3G hebben ook voor en nadelen. Maar dat we ons moeten afvragen wat de gevolgen ervan zijn voor de horeca, want dan discrimineren wij andere getroffen sectoren door corona-besmettingen. Op het congres van de ChristenUnie is een motie aangenomen waarin de fractie wordt opgeroepen niet in te stemmen met 2G-beleid en uitbreiding van het coronatoegangsbewijs. Partijvoorzitter Van Tatenhove noemt het “een duidelijk signaal aan de fractie”. Het partijbestuur had de motie ontraden omdat het vindt dat de fractie de handen vrij moet hebben. De partijleden vrezen echter een tweedeling tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Donderdag stemde de CU in de Tweede Kamer nog voor een wet die het mogelijk maakt om in meer situaties te vragen om een coronapas,zoals op het werk. Komende week bij de behandeling van het wetsvoorstel over de invoering van 2G, met steun van de VVD en D66, zal blijken of het CDA en de CU zullen aanschuiven of dat het voorstel niet voldoende draagvlak krijgt in het parlement. De tegenstanders stelden kritische vragen aan de premier en de minister van VWS. Duidelijk werd dat bij de besluitvorming over de nieuwe beperkingen geen rationele feiten een rol gespeeld. De premier bleef erbij dat de toeschouwers van de kinderen die sport beoefenen in de buitenlucht niet worden geduld, maar dat wel wel 1250 geplaatste mensen in theaters worden getolereerd. Dat laatste omdat die sector al zo zwaar getroffen was. Verder kwam boven tafel dat niet duidelijk was hoeveel minder besmettingen dat beleid zal opleveren. Rutte bleef erbij minder contactpunten, minder besmettingen. Hij gaf wel toe dat de eerdere aanname van mensen die gevaccineerd zijn zijn beschermd tegen corona. Dat blijkt lang niet in alle gevallen het geval. Minister de Jonge verdedigde zich met twijfelachtige uitspraken over de tegenvallende kwaliteit van de kunstmatige corona-antistoffen. Volgens mij baseerde hij zich op oude aannames en gaf daarmee een valse voorstelling van zaken. Wordt vervolgd.

Bij de rellen in het centrum van Rotterdam vrijdagavond was de politie aanvankelijk fors in ondertal. Dat werd duidelijk op een ingelaste persconferentie van de Rotterdamse driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie). Burgemeester Ahmed Aboutaleb erkende dat de politie de situatie op dat moment niet in de hand had. Volgens Aboutaleb was er aan het begin van de avond weliswaar veel politie op de been, maar kwam ze tegen een “overmacht aan relschoppers en demonstranten” te staan. Daarop ontstond “een orgie van geweld” in het Rotterdamse centrum. De demonstratie op de Coolsingel tegen de kabinetsplannen voor een 2G-beleid was niet aangemeld bij de gemeente (maar was wel bekend), lichtte Aboutaleb toe. Acht ME-pelotons uit het hele land – zo’n vierhonderd agenten – werden ingeschakeld toen de boel rond 21.00 uur uit de hand liep. Tijdens de rellen is er volgens de driehoek “fors geweld” tegen de politie gebruikt, dat zich bovendien “heel snel ontwikkelde”. Zo werd er onder meer met zwaar vuurwerk en stenen gegooid. De politie zette een waterkanon in om de situatie onder controle te krijgen. Vier politiewagens gingen in vlammen op. Brandweerlieden moesten bij het blussen beschermd worden door agenten, aldus Aboutaleb. Ook brommers, prullenbakken en ander straatmeubilair werden in brand gestoken of opgeworpen als barricade. Aboutaleb sprak op de persconferentie van een “heldhaftig politieoptreden” en keurde de agressie waarmee de politie te maken kreeg af. “Wat bezielt deze mensen? Geweld tegen dienders raakt me, ook de driehoek.” De gemeente, politie en Openbaar Ministerie tasten nog in het duister over waarom het zo uit de hand kon lopen in de stad. Rond 01.30 uur was de situatie in het centrum van Rotterdam “beheersbaar”, aldus de politie. (bron: NU) De NS meldde dat het treinverkeer van en naar Rotterdam CS tijdelijk was stilgelegd. Trams werden omgeleid en metrostations waren afgesloten. Bij de rellen tegen 2G vrijdagavond in het centrum van Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt door een kogel. Zij liggen in het ziekenhuis, heeft de politie bekendgemaakt. De rijksrecherche onderzoekt of het gaat om politiekogels. De politie zegt dat het bij de twee gewonden gaat om relschoppers. Gisteren zei de politie al dat agenten waarschuwingsschoten hebben gelost en dat er “op meerdere momenten” gericht is geschoten. De politie zegt verder dat berichten over een dode niet juist zijn: “Dit is NIET het geval”, twittert de politie. Er werden ter plekke 51 demonstranten opgepakt. Er waren ca 1.000 personen die vuurwerk afstaken en leuzen riepen als “vrijheid”. Politiemensen en brandweerlieden zijn bekogeld met voorwerpen. Agenten losten meerdere waarschuwingsschoten. Om 21:00 uur werd de ME opgeroepen. Er gold een noodbevel op de Coolsingel; mensen mogen er niet stilstaan. Een deel van het centrum was afgesloten. In het volgende blog commentaar op de maatregelen die minister Grapperhaus heeft aangekondigd.

De dreigende woorden van FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen aan het adres van zijn D66-collega Sjoerd Sjoerdsma zijn “weer een stapje in de betonrot die onze democratische rechtsorde uitholt”. Dat heeft Herman Tjeenk Willink, minister van staat en voormalig vicevoorzitter van de Raad van State, gezegd in het radioprogramma Met het oog op morgen, schrijft Trouw. Van Houwelingen viel Sjoerdsma eerder deze week hard aan op de steun van zijn partij voor het coronabeleid van het demissionaire kabinet. Hij beet hem toe dat “zijn tijd nog wel komt” en dat er “tribunalen” komen. Dat de FVD’er zich later verdedigde door te zeggen dat die opmerking niet persoonlijk bedoeld was, maakt op Tjeenk Willink geen indruk. “Het is erger. Hij bedreigt het hele stelsel.” Tjeenk Willink waarschuwt al langer voor de gevolgen van de voortdurende verruwing van de omgangsvormen in de politieke arena. “Mij is de afgelopen 30 jaar vaak verweten dat ik te somber zou zijn”, zegt hij. “Misschien was ik niet somber genoeg.” Parlementariërs hebben zich te houden aan afspraken over hoe met elkaar om te gaan, vindt de oudgediende van PvdA-huize, die eerder dit jaar nog werd ingeschakeld om als informateur de vastgelopen kabinetsformatie vlot te trekken. Zij moeten zich tolerant opstellen, altijd het compromis zoeken en iedereen in zijn waarde laten. “Dit gaat daar doelbewust tegenin.” (bron: Trouw) Tjeenk Willink is 7 jaar jonger als ik ben, maar hij denkt nog te leven in de verleden tijd. De omgangsvormen in de samenleving zijn niet meer zoals vroeger, de samenleving is in beweging; technische ontwikkeling bieden nieuwe vormen van communicatie aan. Sociale media, als Facebook en Twitter, zijn wereldwijd nieuwe medium geworden. Het is de gewoonste zaak van de wereld dat politici reageren op tweeds en dat gaat er soms niet mals aan toe. Het is een deel van het volk dat zo communiceert. Dat proces zet zich in de Kamer voort of we daar gelukkig mee zijn of niet. De Kamer is de plek waar de stem van het volk gehoord moet worden. Van de 150 Kamerleden, in 15 partijen en partijtjes, leven verschillende meningen over het heden en de toekomst. Daarover wordt gedebatteerd, dat is een zinvolle invulling van de democratie. We zitten in een transitie, niet alleen van fossiel naar duurzaam, maar ook het maatschappelijke model staat ter discussie. Actueel is nu de vraag of de grondrechten kunnen worden genegeerd door het democratisch gekozen gezag. in een situatie van corona. Ook al zou maar 15% van de bevolking tegen de invoering van 2G zijn, dan nog moet die stem gehoord worden op een eigentijdse wijze. In het oude denken werd dan verwezen naar het recht om te demonstreren, maar als het gezag daar niet op reageert, zoekt het volk naar hardere confrontaties. Als ik de minister van Justitie vandaag hoor reageren op de orgie van geweld gisteravond in het centrum van Rotterdam, dat de toegebrachte schade tot op de laatste cent zal worden teruggevorderd, dan schut ik met mijn hoofd: van een kale kip kun je niet plukken. De samenleving moet op de schop, maar die ontwikkeling moet nog van start en daar wachten mensen die niet meer worden gehoord door de overheid, niet op wachten. We weten hoe dat door het volk werd ingevuld tijdens de Franse Revolutie.

Het demissionaire kabinet polst of er in de Kamer steun is om toch nog een einde te maken aan de dividendbelasting. De directe aanleiding is het besluit van Shell om naar Londen te vertrekken met haar hoofdkantoor. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. De verregaande maatregel zou Shell moeten overhalen om toch, na honderd jaar, in Nederland te blijven. Een nieuw kabinet moet het uiteindelijke besluit nemen. Het kabinet wilde een einde maken aan deze taks, maar er bleek onvoldoende steun voor. Veel fracties vonden dat de €1,9 mrd die het afschaffen ervan zou gaan kosten, beter voor andere zaken ingezet kon worden. (bron: NOS)

Informatie-ontwikkelingen

Hoe denkt de achterban van politieke partijen over de klimaatmaatregelen, die in Glasgow zijn afgesproken? I&O Research deed er onderzoek naar: (veel) minder FvD (indicatief) 40%, JA21 34%, PVV 28%, SGP (indicatief) 26%, BBB 19%, VVD 6% en de SP 5%. Bij (veel) meer: PvdD en Volt 96%, D66 93%, GL 92%, PvdA 88%, CDA 80%, CU 79%, SP 76% en VVD 61%. In de gemiddelde metingen scoort (veel) meer 66%, ongeveer gelijk aan de bestaande voornemens 17%, (veel) minder 10% en geen mening 6%.

De overheid stelt een fonds in om de gevolgen van het verbod op publiek in de professionele sport in Nederland te compenseren. Daarvoor wordt in totaal €36 mln gereserveerd. (bron: NOS) De overheid blijft maar met geld strooien zonder zich af te vragen waartoe dat kan leiden als het financieel/monetaire beleid moeten gaan kantelen (verkrapping en rentestijging).

Financieel/economische berichten

Rabobank moet van De Nederlandsche Bank (DNB) meer doen om witwassen door klanten te voorkomen. Ook is DNB vanwege tekortkomingen een straftraject tegen Rabobank gestart. DNB droeg Rabobank in september 2018 al op meer te doen aan klantenonderzoek, transactiemonitoring en het melden van ongebruikelijke transacties. In februari legde DNB een dwangsom op van een €500.000, omdat de bank niet voldeed aan de eisen. Dat is nu nog altijd niet het geval. Rabo-topman Draijer zegt continu met DNB in gesprek te zijn over de aanpak van malafide geldstromen. “Dat heeft onze grootste aandacht”, zegt hij. (bron: NOS) Ik denk dat het probleem is dat het witwassen van crimineel geld voor banken aantrekkelijk is omdat daar veel geld mee te verdienen is, ondanks het toezicht dat de toezichthouder regelmatig meekijkt, naar de wijze waarop het klantenonderzoek en de transactiemonitor plaatsvindt. Ook reageren banken ook niet altijd even accuraat op meldingen van ongebruikelijke meldingen.

De Nederlandse economie groeit dit jaar en volgend jaar iets harder dan werd verwacht, zo schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een rapport. Als verklaring noemt de denktank onder meer het afschaffen van vrijwel alle coronabeperkingen. Het rapport werd samengesteld vóór de nieuwe maatregelen werden gepresenteerd. Het IMF rekent nu voor dit jaar op een groei van de economie met 4%. Eind september gingen de deskundigen nog uit van een groei van 3,8%. Voor komend jaar rekent het IMF nu op 3,3% groei, tegen 3,2% anderhalve maand geleden. De economen wijzen er wel op dat door de coronasteunpakketten, die per oktober werden stopgezet, de Nederlandse overheid vorig jaar en dit jaar flink meer geld uitgaf dan er binnenkwam. Desondanks rekent het IMF erop dat de begrotingstekorten de komende jaren geleidelijk aan verdwijnen en dat de verhouding van de staatsschuld ten opzichte van de volledige omvang van de economie over een aantal jaren weer daalt naar rond de 50. Het is de tweede keer in een week tijd dat de economische verwachtingen van Nederland naar boven worden bijgesteld. De Europese Commissie ging het IMF vorige week voor: in deze herfstraming werden de economische verwachtingen verhoogd van 3.3% naar 4%, het getal waar ook het IMF nu op uitkomt.

Het Huis van Afgevaardigden in de VS heeft ingestemd met het Build Back Better-plan van president Biden, ter waarde van $1.750 mrd. Daarmee moet de economie gemoderniseerd en vergroend worden. Voor dat laatste wordt $550 mrd uitgetrokken. Verder bevat het plan voorstellen voor onder meer het onderwijs, betaalbare woningen en armoedebestrijding. De Senaat moet nog instemmen en daar zal naar verwachting ook aan de plannen worden gesleuteld, omdat conservatieve en progressieve Democraten het er niet over eens zijn. Gehoopt wordt dat de wet voor Kerst wordt aangenomen. (bron: NOS)

Het kabinet komt met een nieuw steunpakket voor bedrijven die nadeel ondervinden van de nieuwe maatregelen die 13 november 2021 zijn ingegaan. Het pakket kost ongeveer €1,3 mrd. Ondernemers met een omzetverlies van minstens 30% krijgen een tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) voor de vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van dit jaar. Voor landbouwbedrijven bestaat een soortgelijke regeling. Ook voor bedrijven die betrokken zijn bij evenementen is er tot het einde van het jaar een subsidie beschikbaar. En culturele instellingen kunnen 55% van hun kaartverkoop vergoed krijgen. (bron: NOS) De overheid (en dus ook de burgers) kunnen niet blijven doorgaan met het subsidiëren van verliezen als gevolg van de corona-pandemie. De deskundigen weten ook niet hoelang dit virus ons leven blijft belasten. Misschien nog wel jaren en welke gevolgen heeft dat voor volgende generaties. De overheid blijft zeggen ‘het is allemaal gratis geld’ dat is ook zo maar de lening moet wel worden terugbetaald. Ja, andere eurolanden hebben hogere staatsschulden dan wij en dan wordt de vraag relevant in welke mate onze economieën er over 10 jaar uitzien. Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

De gasprijs is begin deze week opnieuw gestegen nadat bekend werd dat Duitsland nu geen toestemming geeft voor de ingebruikname van de gaspijpleiding Nordstream 2. Het Bundesnetzagentur concludeert dat de uitbater van het project geen Duitse onderneming is en dat moet wel. De gasprijs steeg na dat nieuws fors. Zo rond 10.30 uur ging de prijs omhoog van zo’n 84 naar ruim 88 euro per MWh. (bron: NOS) Ik denk dat politieke overwegingen van Brussel hier een hoofdrol in spelen, maar de burgers van de landen die hier belangen in hebben.

In grote delen van Nederland worden bedrijven zelden gecontroleerd op milieuovertredingen. En voor geconstateerde overtredingen worden bijna nooit boetes of andere strafmaatregelen opgelegd. Dat blijkt uit onderzoek van Investico voor onder meer Trouw en EenVandaag, schrijven Adrian Estrada en Tim Staal in Trouw. Een onderzoek naar de prestaties van de 29 omgevingsdiensten in Nederland laat grote verschillen zien in het aantal controles, de ontdekte overtredingen en opgelegde straffen. Deze diensten zijn verantwoordelijk voor naleving van milieuregels door de ongeveer 280.000 bedrijven waarop zij actief toezicht moeten houden. Van garagehouders tot chemische fabrieken, overal gaan de omgevingsdienst-inspecteurs eens in de zoveel tijd op bezoek om de vloeistofdichte vloer te controleren, of de uitstoot van schadelijke stoffen zoals benzeen. Hoe vaak dat gebeurt, bepalen gemeenten en omgevingsdiensten voor het grootste deel zelf. Volgens milieucriminoloog Marieke Kluin zou een omgevingsdienst ieder milieubelastend bedrijf op zijn minst eens in de 6 jaar moeten inspecteren; drie op de tien diensten halen dat niet. In Drenthe krijgen bedrijven slechts eens in de 12 jaar bezoek van de milieu-inspecteur, in de regio Veluwe IJssel juist iedere 2,5 jaar. In 2019 voerden milieu-inspecteurs in totaal 55.000 bedrijfscontroles uit. Bij 17.000 daarvan werd minstens één overtreding geconstateerd. Ook hier zijn er grote verschillen. Omgevingsdienst De Vallei in Gelderland constateert bij één op de zes inspecties een overtreding, Brabant Noord liefst vier keer zoveel: bij twee op de drie. Het gaat om allerlei overtredingen, van het accepteren van afval zonder de juiste papieren tot het verkeerd opslaan van schadelijke stoffen. Het aantal opgelegde straffen loopt nog sterker uiteen. Van de genoemde 17.000 overtreders kregen er slechts 362 een straf opgelegd: een op vijftig. En dat aantal is verre van gelijkmatig verdeeld over de diensten. De omgevingsdiensten Zuid-Limburg en het Gelderse Rivierenland legden in het pre-coronajaar 2019 geen enkele boete of andere straf op. Bij acht andere diensten waren de straffen op de vingers van een hand te tellen. De regio’s Haaglanden en Rotterdam kwamen boven de 25 straffen uit, met respectievelijk 45 en 142. Meestal geven milieudiensten slechts een waarschuwing of leggen ze een hersteltermijn met dwangsom op: de ondernemer moet de overtreding binnen die termijn beëindigen of een boete betalen. Boris van de Water, die bij een van de Utrechtse omgevingsdiensten leiding geeft aan 22 milieu-inspecteurs, schat dat een omgevingsdienst jaarlijks tientallen boetes zou moeten uitdelen. Zijn eigen inspecteurs legden er vorig jaar twee op. “Als je netjes de handhavingsrichtlijnen volgt, is dat gewoon te laag. De meeste overtredingen die we vaststellen, zijn van gemiddelde ernst. Maar niet alle gemeenten gaven het signaal dat we de richtlijnen moesten toepassen.” De gemeenten vroegen om ‘motiveringsgesprekken’ in plaats van ‘direct handhaven’, leert het jaarverslag 2019 van omgevingsdienst RUD Utrecht. Milieucriminoloog Kluin zegt daarover: “Voor effectieve handhaving moet je wel af en toe de zwaarste sancties inzetten. Een omgevingsdienst die helemaal nooit of slechts in een enkel geval een straf uitdeelt, heeft geen geloofwaardige stok achter de deur.” De opgevraagde informatie van de omgevingsdiensten bevestigt de bevindingen van een commissie onder leiding van oud-minister Jozias van Aartsen. Die stelde begin dit jaar vast dat het functioneren van de omgevingsdiensten wordt ‘gekenmerkt door fragmentatie en vrijblijvendheid’. De omgevingsdiensten waren in 2008 juist in het leven geroepen om te zorgen voor uniform milieutoezicht en -handhaving. Wat de tekortkomingen van het stelsel in de praktijk betekenen, wist niemand, want zelfs de meest basale gegevens over het functioneren van de diensten waren nooit onderzocht. Vera Dalm, lid van de commissie-Van Aartsen, noemt de variatie in de cijfers ‘enorm’ en ‘nog ernstiger dan gedacht’. Pieter-Jan van Zanten, voorzitter van koepelorganisatie Omgevingsdienst NL, reageert: “Eigenlijk is het niet zo relevant hoeveel controles je uitvoert of hoeveel proces-verbalen je uitschrijft. Natuurlijk moet je soms de zwaarste straffen inzetten. Maar het is nog veel belangrijker welk maatschappelijk doel je bereikt.” De regionale verschillen wijt hij aan het korte bestaan van een aantal diensten en de prioriteiten van provincies en gemeenten. (bron: Trouw)

Klimaattop COP26

Eigenlijk is hoogleraar klimaatverandering Heleen de Coninck best wel onder de indruk van wat besloten is tijdens de klimaattop in Glasgow. ,,Ik heb er al veel meegemaakt en wat we nu hebben gezien is ongeëvenaard.” Een tamelijk opvallende opvatting. Het ging de afgelopen weken toch vooral over het gebrek aan concrete afspraken die de 197 landen maakten. En over de slotverklaring die werd afgezwakt. Een zin over ‘stoppen’ met het gebruik van steenkool veranderde in het ‘verminderen’ van dat gebruik. ,,Maar als je de verklaring van nu vergelijkt met 3 jaar geleden, dan is dit een enorme stap voorwaarts”, zei De Coninck. Het klimaatrapport van de IPCC, waarvan De Coninck medeauteur was, werd toen door een paar landen totaal genegeerd onder aanvoering van toenmalig president van Amerika Donald Trump. ,,Amerika is zich nu aan het herpakken na 4 jaar nietsdoen”, aldus De Coninck. Misschien wel het belangrijkst: landen erkennen dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot 1,5 graden. Bij de klimaattop van Parijs in 2015 ging het nog over het doen van een poging de opwarming zoveel te beperken. ,,We merken nu al de gevolgen van 1,1 graden opwarming”, aldus De Coninck. ,,Elke tiende hoger worden de consequenties disproportioneel groter. We kunnen de opwarming nog wel beperken tot 1,5 graden. Maar ieder jaar dat de CO2-emissies niet naar beneden gaan, raakt dat doel verder uit zicht.” Er zit nog een groot verschil tussen woord en daad, wilde De Coninck maar zeggen, die liet zien dat we op dit moment afkoersen op een opwarming van zeker 2,7 graden. (bron: AD)

Corona berichten

Aantal geregistreerde besmettingen op zondag 19.200, 1.605 aantal opgenomen mensen in het ziekenhuis plus 380 op de IC; maandag 20.252, 1.686, 385; dinsdag 20.829, 1.675, 402; woensdag 23.680, 1.697, 413; donderdag 21.099, 1.722, 428; vrijdag 21.873, 1.785, 432 en 20.717, 1.850, 466 op zaterdag.

Bij de door het RIVM genoemde data over besmettingen moet in relatie worden geplaatst tot het gegeven van het RIVM dat 40% van de besmette personen zich niet laten testen, waarschijnlijk omdat er sprake is van een melde vorm e/o wel positief testen veel gedoe (quarantaine) met zich brengt. Dat betekent dat bij een registratie van 20,000 positief geteste personen per dag dat er in werkelijkheid 33.000 zijn.

De Europese gezondheidsdienst ECDC maakt de kaart op basis van het aantal positieve tests in de afgelopen twee kalenderweken, dus van maandag 1 tot en met zondag 14 november. Heel Nederland kleurt donkerrood op de kaart van coronagevallen in Europa. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis staan alle twaalf provincies op het hoogste waarschuwingsniveau. Groningen en Drenthe zijn donderdag als laatste provincies donkerrood geworden. (bron: NU)

Zorgorganisaties vrezen grote personeelsproblemen als strengere quarantaineregels, waarvan de details nog worden uitgewerkt, ook voor hun personeel gaan gelden. Het nieuwe uitgangspunt wordt dat huisgenoten van mensen die het coronavirus hebben opgelopen uit voorzorg thuis moeten blijven. Ook als ze zijn gevaccineerd of eerder hersteld van een corona-infectie. “Dat kunnen wij ons vanuit de zorg niet veroorloven”, laat de woordvoerster van ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers namens hem weten. “Onwerkbaar” wordt het volgens Kuipers als ziekenhuispersoneel niet wordt uitgezonderd. “Dan lopen we vast”, vreest de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). De gehandicaptenzorg denkt er precies zo over. Die sector vreest een verdubbeling van het nu al hoge ziekteverzuim. In een brandbrief aan demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) noemt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) het “zeer wenselijk om zorgmedewerkers met cliëntcontact die gezond zijn zoveel mogelijk aan het werk te houden”. (bron: NU)

Bij het RIVM zijn in week 45 110.000 positieve coronatesten gemeld. Dat is 44% meer dan in de 7 dagen ervoor. Ook steeg het percentage positieve testen: 19,6% van de 544.000 testen was positief. De weken ervoor was dat 17,2%. Met name onder kinderen zijn er veel besmettingen onder basisschoolkinderen. In de categorie 10 tot 14 jaar zijn er ruim 11.000 gemeld, ruim 10% van het totaal. Direct daarna volgt de groep 5-9 jaar, met 9.400 gevallen. Er zijn afgelopen week 1.498 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen, dat waren er een week ervoor 1.210. (bron: NOS) Het aantal besmette kinderen tussen de 5 en 14 jaar is net zo groot als de groep >57 jaar.

Eyeliners

Shell verhuist naar het Verenigd Koninkrijk, kabinet is ‘onaangenaam verrast’

We kunnen de opwarming nog wel beperken tot 1,5 graden. Maar ieder jaar dat de CO2-emissies niet naar beneden gaan, raakt dat doel verder uit zicht”

,,We zijn aan het winnen. We winnen alleen niet snel genoeg”

Van de 17.000 milieuovertredende bedrijven kregen slechts 362 een straf

VVD en CDA schreven eind september al een concept-regeerakkoord; Segers liet document in trein liggen

Bedrijven worden nauwelijks gecontroleerd op milieudelicten, en krijgen zelden een boete

Huidige centrale bankiers zijn slappelingen

Economie is corona alweer vergeten

Code Zwart als wij nu niet ingrijpen maar het is er al anderhalf jaar

Zorgen bij Europese Centrale Bank om ‘bubbels’ = ‘luchtbellen’

Raad van State erkent jarenlang falen

En nu weer de kinderprik?

Coronaplan van kabinet wankelt; discussie over 2G is een waar mijnenveld

1.500 kinderen wachten op een operatie bij het Amsterdam UMC

Het masker is af bij Forum voor Democratie

Frontberichten

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in haar halfjaarlijks rapport over de financiële stabiliteit gewaarschuwd voor een zeepbel op de vastgoedmarkten. Ook de alsmaar stijgende prijzen op de financiële markten baren zorgen. De bezorgdheid houdt verband met de “uitbundigheid” op de krediet-, aandelen- en huizenmarkten, net als de hogere schuldniveaus bij bedrijven en overheden als gevolg van de coronapandemie”, staat te lezen in de Financial Stability Review. Vooral in de vastgoedmarkten, waar er voor de pandemie al hoge prijzen werden neergeteld voor een woning, ziet de ECB een probleem. “Die markt is meer vatbaar voor een correctie”, luidt het. De Europese Centrale Bank merkt ook op dat er weinig indicaties zijn dat de kredietvoorwaarden strenger zijn geworden. De risico’s in verband met de coronapandemie zijn dan weer wel verminderd tegenover zes maanden geleden, oordeelt de ECB. Het economisch herstel is hier een stabiliserende factor. “Het risico op faillissementen bij bedrijven en verliezen voor de banken is duidelijk lager”, klinkt het. Al zorgen het stijgende aantal besmettingen, de bevoorradingsproblemen en de dure energieprijzen nu wel voor nieuwe uitdagingen. “De pandemie blijft dan ook één van de belangrijkste risico’s voor economische groei”. Pensioenfondsen en verzekeraars kiezen de laatste tijd voor meer risicovolle beleggingen en daar waarschuwt de ECB voor meer kredietverliezen als de economie het minder goed gaat doen. (bron: hln.be) Je moet toch wel lef hebben om naar buiten te brengen dat je je zorgen maakt over de luchtbellen op de aandelen- en de woningmarkten, als je zelf daar de bron van bent als gevolg van het monetaire beleid dat de ECB al enige jaren voert. De bubbels, zoals de centrale bank de luchtbellen noemt, zijn niet uit het niets ontstaan. Veel economen en ook ondergetekende trekken al geruime tijd aan de bel over de financieel/economische ontwikkelingen van het veel te ruime liquiditeitsbeleid en het 0% rentebeleid. Daarmee genereer je zelf gewenste en ongewenste ontwikkelingen. Voor de economie is dat aantrekkelijk en we zien dan ook mooie groeicijfers, maar die scheppen ook inflatoire ontwikkelingen. Ja, blijft de praeses van de ECB, Christine Lagarde, zeggen ‘maar die zijn maar van tijdelijke aard: over een jaar zitten we weer binnen de norm van 2%’. Amehoela, ik geloof daar niet in. Nu blijkt dat we nog niet van de corona-pandemie verlost zijn, de energieprijzen vooralsnog hoog blijven, de grondstoffenprijzen gestegen zijn, als gevolg van corona de prijzen van goederen en diensten in meerdere sectoren stijgen zal de inflatie vooralsnog niet flink dalen. Daarbij de aantekening dat de inflatie van 4,1% over oktober in de eurozone in feite gecorrigeerd moet worden voor de gestegen woonlasten en de gestegen autoprijzen en heffingen, die gekoppeld zijn aan WOZ-waarden die sinds 2000 met 250% zijn gestegen. Ik durf te stellen dat ondanks de fors gedaalde (hypotheek)rente de ‘echte’ inflatie tegen de 5% aan zit. Welke ongewenste ontwikkelingen hebben zich voorgedaan als gevolg van het ruimgeld beleid en de 0% rente? De Europese aandelenindex is dit jaar al met 62,4% gestegen, de AEX met 82,7% en de bitcoin met 91,8%. Dat zijn buitenproportionele stijgingen, die elke binding met de realiteit hebben verloren. Beleggers handelen niet langer op basis van rendement gekoppeld aan verwachtingen, maar op illusies. Het gokelement in de effectenhandel is fors toegenomen. Dat draagt risico’s in zich, waarvoor we niet moeten weglopen. Maar er spelen ook andere zaken mee. De enorme massa’s geld die door de centrale bank in de geldmarkten zijn gepompt hebben ook gevolgen voor de waarde van ons geld. Laat ik daar niet omheen draaien: de waarde van ons geld is gedaald en blijft, bij het monetaire beleid dat gevoerd wordt, verder afnemen. Dat ligt ook aan de basis van de steeds duurder wordende huizen. Als de ECB nu uitspreekt dat daar er een risico is dat koophuizen weer goedkoper kunnen gaan worden, dan stel ik daar tegenover dat eerst het monetaire beleid van de ECB zal moeten gaan kantelen, in die zin dat er weer grote hoeveelheden geld uit de markt gehaald zullen moeten worden, waardoor de rente weer terugkeert ‘naar een redelijk basistarief aangevuld met de inflatiecorrectie’. Dan krijgen spaarders ook weer rente op hun spaarrekening. Daarna ontstaat er weer de rust waarnaar wij nu op zoek zijn. Maar dat heeft dat gevolgen van de economie, want aan het hupsala-beleid van de overheden, steeds grote staatsschulden, zal een einde moeten komen. Dat zal gevolgen hebben voor de verduurzaming van de samenleving, want het klimaat, het milieu en de natuur (biodiversiteit en diervriendelijkheid) zullen op natuurlijke basis weer tot rust moeten worden gebracht. We zullen stapjes terug moeten zetten op velerlei terreinen om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen en afscheid te nemen van te grote hoeveelheden stikstof en pfas. Het lijkt misschien toekomstmuziek in de verte, maar corona en verduurzaming samen kunnen ons naar een nieuw leven brengen.

De Raad van State heeft signalen over misstanden bij de kindertoeslagen te lang genegeerd, zo staat in een rapport dat deze week is gepresenteerd. “We zijn te lang in een strenge groef blijven hangen. We zijn wakker geschud, de toeslagenaffaire heeft ons diep geraakt”, zegt voorzitter bestuursrechtspraak Bart Jan van Ettekoven. De afgelopen maanden heeft de Raad van State uitgebreid teruggekeken op de eigen rol in de toeslagenaffaire. Eerdere uitspraken zijn bekeken en er is gesproken met ouders, advocaten, rechters en anderen om te onderzoeken wat er mis is gegaan. Het zelfonderzoek vond plaats op verzoek van de parlementaire ondervragingscommissie-Van Dam, die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. De Raad van State is de hoogste rechter die uitspraken doet in conflicten tussen burgers en de overheid, bijvoorbeeld als burgers bezwaren hebben tegen de komst van windmolenparken of megastallen, maar ook worden uitspraken gedaan in het vreemdelingenrecht. De eerste beslissingen worden vaak genomen door gemeenten of provincies, waarna de burger via de rechter of rechtstreeks bij de Raad van State beland. De conclusies die de hoogste bestuursrechters trekken over hun eigen functioneren zijn niet mals. Ze hebben veel te lang vastgehouden aan de zogenoemde “alles of niets”-lijn. Hierdoor moesten ook ouders die bijvoorbeeld maar een klein deel van hun voorschot niet konden verantwoorden, het hele bedrag terugbetalen. Zo was er een gezin dat een kinderopvangtoeslag van 9.600 kreeg, hiervan 300 niet kon verantwoorden en vervolgens alles moest teruggeven. Signalen over misstanden werden door de hoogste bestuursrechter niet opgepikt. Deze nam vervolgens halve maatregelen om de ouders tegemoet te komen en pakte niet door. “We hadden die strenge ‘alles of niets’-lijn eerder kunnen en moeten wijzigen”, aldus het rapport. Maar het duurde nog tot 2019 voordat de Raad van State besloot om “maatwerk” te gaan leveren. Waarom gebeurde dat niet eerder? Dat kwam doordat zwaar werd getild aan de zogenaamde rechtszekerheid: burgers moesten weten waar ze aan toe waren, waarbij signalen dat het helemaal misging onvoldoende doordrongen. “Het interne debat en de tegenspraak hebben onvoldoende gefunctioneerd.” Vorige maand kwam naar buiten dat de bestuursrechters bij de rechtbanken in het verleden te vaak de kant van de Belastingdienst kozen en daarmee “een wezenlijke bijdrage” leverden aan het in stand houden van “de spijkerharde uitvoering van de regels van de kinderopvangtoeslag”. De Raad van State komt nu tot dezelfde conclusie. Opvallend is dat de Raad van State nu zegt regelmatig onvolledige of onjuiste informatie van de Belastingdienst te hebben gekregen. Bij de Raad van State zullen ze in het vervolg kritischer zijn op de juistheid en compleetheid van de informatie die door de Belastingdienst of andere overheidsorganen wordt aangeleverd. Van Ettekoven: “U kunt rekenen op een wakkere bestuursrechter.” De Raad van State had slecht zicht op wat er met de ouders gebeurde nadat er een uitspraak was gedaan. Het is regelmatig voorgekomen dat ouders tot een schikking kwamen met de Belastingdienst, waarbij werd afgesproken om 24 maanden lang 100 terug te betalen. Naar later blijkt zijn vervolgens in civiele procedures door de Belastingdienst alsnog zogenoemde “dwanginvorderingen” gedaan, waarbij gezinnen “mokerslagen” kregen uitgedeeld, aldus Van Ettekoven. Veel van de ouders kwamen zonder advocaat naar de zittingen; voor de 1.875 zaken die tussen 2008 en 2020 zijn behandeld waren slechts 18 advocaten actief. Sommigen van hen, zoals advocaat Eva González Pérez die de toeslagenaffaire aan het licht heeft gebracht, vertegenwoordigden een hele reeks ouders. De ouders kwamen zonder advocaat omdat ze die niet konden betalen en ook geen rechtsbijstand kregen. Ze stonden dan tegenover de mensen van de Belastingdienst die wel juridisch werden ondersteund. De Raad van State wil in het vervolg aan “ongelijkheidscompensatie” doen. Dat betekent dat er steviger wordt doorgevraagd, actiever onderzoek wordt gedaan naar de feiten in een zaak en de partijen de kans krijgen om gemaakte fouten te herstellen. Een voorbeeld daarvan is het alleen terugbetalen van voorschotten die niet kunnen worden verantwoord, in plaats van het hele bedrag. De Raad van State voert naar aanleiding van de toeslagenaffaire een aanzienlijk aantal veranderingen door. De cultuur van tegenspraak en dialoog wordt verbeterd, er wordt meer gekeken naar de individuele belangen van partijen en er zal informatie worden uitgewisseld met rechtbanken en de ombudsman. Als een wet te streng is, moet de rechter onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om “de hardheid weg te nemen of te beperken”. Er moet ook steeds worden onderzocht of een “strenge lijn” in uitspraken toe is aan herijking als de omstandigheden veranderen. Volgens Van Ettekoven is de Raad van State steeds kritischer geworden op de overheidsbesluiten. “Dat zie je in de gaswinningszaken, stikstofzaken, huisvestingsboetes en woningsluitingen. En die ontwikkeling gaat door, tot op de dag van vandaag.” (bron: NU) Zie ook: Rechters vinden dat ze burgers onvoldoende beschermden in toeslagenaffaire

Overwegingen

Reële schets van de stand van zaken op financieel/monetair terrein in relatie tot de economie. Maar er spelen nog aspecten een rol. Op de eerste plaats heb ik bedenkingen over de aanname van de daling van de inflatie volgend jaar. Inflatie betekent een daling van de koopkracht als die niet gecorrigeerd middels hogere lonen en die mix gaat dan een loon/prijsspiraal, die vervolgens de prijzen verder omhoog duwt. Ten tweede moeten de sectoren die door de corona-beperkingen worden getroffen, om te kunnen overleden, hun prijzen verhogen en ik verwacht niet dat die beweging volgend jaar al zal zijn afgebouwd. Als het kabinet vasthoudt aan de eis dat achterstallige coronabelastingen binnen drie jaar terugbetaald moeten worden, vallen veel bedrijven alsnog om, blijkt uit onderzoek van ABN Amro. Bijna 200.000 bedrijven – ruim 10% van het totaal – hebben in totaal €16 mrd coronaschuld bij de Belastingdienst, omdat ze sinds de uitbraak hun aanslagen helemaal of deels hebben laten liggen. Zo hebben 16.000 horecabedrijven momenteel €943 mln schuld bij de fiscus. Maar ook in minder voor de hand liggende sectoren, is de belastingschuld hoog, onder meer het transport, de uitzendbranche en de industrie. Daarnaast is de euro versus de dollar in het laatste halfjaar met 7,5% gedaald. Naast een waardedaling van ons geld betekent dat ook dat onze exportbedrijven goede zaken doen, maar dat onze import van in dollargenoteerde goederen en diensten duurder wordt, zoals b.v. energie en grondstoffen. Daarbij komt dat als de ECB het rentebeleid niet gaat volgen met dat van de FED, een verder daling van de euro doorgaat. Dat de economie zo goed draait is te herleiden naar de enorme hoeveelheden geld, €3.000 mrd, die de ECB in de markten hebben gepompt, waardoor de ECB-rente naar 0% is gedaald, en de waarde van ons geld is afgenomen. Daarom koppelt de centrale bank niet meer aan onderliggende waarden maar aan het prijspeil. Dat gaat goed zolang de inflatie binnen de norm van 2% blijft, maar zoals nu de inflatie al boven het dubbele noteert zou er monetair moeten worden ingegrepen. Maar de ECB heeft alle beschikbare tools, die in zo’n situatie kunnen worden ingezet, al verbruikt. En dat beperkt de mogelijkheden van de ECB om in te grijpen. De monetaire autoriteit denkt dit proces te kunnen beheersen zonder de rente te verhogen en de geldmarkten te verkrappen. Ik zie dat nog niet gebeuren, ik denk dat wij wel gedwongen zullen worden de Amerikanen te volgen, wat de gevolgen daarvan ook zullen zijn.

Negeren of normeren? Weglopen of weerspreken? Of zijn er meer strategieën? De Kamer worstelt met de omgang met Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie, schrijft Wendelmoet Boersema in Trouw/de Verdieping. https://www.trouw.nl/editie/20211117/negeren-of-aanvallen-de-kamer-weet-zich-geen-raad-met-baudet~b88e6a43/ Enkele citaten: D66-leider Sigrid Kaag twittert: “Op Baudet reageren of niet? Dat is steeds het dilemma. Hij verwondt mensen met zijn woorden. En hij brengt het gezag en de waardigheid van de Kamer ernstige schade toe. Ik voel daar schaamte bij.” De schaamte van Kaag is niet nieuw, noch de zorgen over de waardigheid van de Kamer. De provocaties van de politicus Baudet ook niet. Zeker het afgelopen jaar, toen de coronapandemie zijn tweede jaar inging, schuwt Baudet de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog niet. Hij en zijn partijgenoten ontkennen het pandemie-gehalte van de ziekte. In de bestrijding van het virus zien ze een complot voor het instellen van een nieuwe wereldorde. Een ‘Great Reset’, gedreven door mensen als econoom en oprichter Klaus Schwab van het World Economic Forum en miljardair Bill Gates. De coronatoegangspas is in zijn ogen de opmaat naar een ‘Chinees model van massa-surveillance’, waarin uiteindelijk allerlei data van burgers worden opgenomen, en waarmee de overheid een op Chinese leest geschoeid ‘sociaalkredietsysteem’ zal invoeren. Veel van de meest recente moties die Forum voor Democratie in de Tweede Kamer indient, gaan over deze ideeën. “Normeren en negeren”, zegt coronaminister Hugo de Jonge, naar aanleiding van Baudet’s meest recente tweet. De minister koos er tijdens de Algemene Beschouwingen in september voor Baudet demonstratief de rug toe te keren. De filmpjes hiervan gingen viraal bij de Forum-achterban, maar De Jonge staat nog steeds achter zijn gedrag. “Schandalig om het allerbelangrijkste podium van Nederland – de Tweede Kamer – te misbruiken voor het verspreiden van nepnieuws”, aldus De Jonge deze maandag in De Telegraaf. (bron: Trouw) Steeds weer duikt de vraag op is Baudet een NSB’er (foute Nederlander voor en tijdens WOII 1935-1945) of een verzetsstrijder, een agressor of een strijder, loyaal aan de heersende macht dan wel een forse tegenstander, een teamplayer dan wel een egotripper, een wetenschapper of een politicus? Zijn toespraken in de Kamer zijn gedegen onderbouwd en worden gepresenteerd in de vorm van colleges. Is het nep-nieuws dat hij doceert in het parlement en waarmee hij bewindslieden confronteert? In ieder geval moet minister de Jonge daar geen oordeel over uitspreken want wat hij dinsdagavond in de Tweede Kamer over het corona-beleid ten beste bracht was afschrikwekkend. Liegen, de feiten manipuleren en misleiding. Moeten kinderen onder de 16 jaar toestemming hebben van hun ouders om zich te kunnen laten vaccineren. Daar heeft de rechter recent een uitspraak over gedaan: kinderen mogen daarover zelf beslissen als wordt vastgesteld dat de minderjarige zelf zich een oordeel kan vormen over de risico’s van corona-vaccinatie en niet beïnvloed worden van buitenaf. Een kind van 15 werd gevaccineerd zonder dat aan de wettelijke eisen was voldaan omdat ‘hij anders niet met het schoolreisje mee kon’. Tot 3 keer aan toe bleef de Jonge maar herhalen dat minderjarigen van 11 tot 15 jaar gevaccineerd mogen worden, volgens de rechter. Uiteindelijk zegde hij toe dat hij naar dit incidentele geval een onderzoek zou laten instellen. Dat is verre van beleid voeren, er had een protocol moeten zijn ingesteld hoe in dergelijke gevallen, moet worden gehandeld. Het hele debat ging voornamelijk over feiten, visie kwam nauwelijks aan de orde. Rutte heeft 10 jaar geregeerd zonder enige visie. Probleemsituaties werden , soms zelfs voorlopig, opgelost en in complexe zaken werd de polder aan het werk gezet, of de klimaattafels, of een werkgroep of commissie of er werden schepen met specialisten en externe deskundigen aangevoerd. In het dossier corona is het nog maar de vraag in hoeverre het massaal vaccineren niet het gewenste doel bereikt dan wel juist het tegendeel. Het credo van het vaccin is veilig, wordt door veel wetenschappers niet onderschreven. Het zou kunnen zijn, maar er kunnen ook complicaties gaan optreden, die niet eerder in beeld waren. Waarom stelt de overheid geen geld ter beschikking voor een groot onderzoek naar de daling van de werkzaamheid van de kunstmatige antistoffen van de vaccins. Ik spreek het niet nadrukkelijk uit maar het zou de aannames over de stabiliteit van die antistoffen wel eens onderuit kunnen halen, waardoor het corona-beleid onderuit haalt.
Thierry Baudet en zijn vertrouwelingen van Forum voor Democratie radicaliseren steeds verder en in alle openheid. Het einde van de partij betekent dat geenszins, constateren journalisten Harm Ede Botje en Mischa Cohen op https://www.parool.nl/nederland/forum-voor-democratie-heeft-zijn-masker-afgezet-de-juisten-zijn-nu-over~ba1078df/ Uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen.” In de Tweede Kamer was het Forum-Kamerlid Pepijn van Houwelingen die deze week zijn collega Sjoerd Sjoerdsma van D66 rechtstreeks bedreigde. Een bedreiging uit die hoek was misschien niet eens het verrassende, als wel dat het parlement en haar voorzitter zich lieten overvallen door de agressie van Forum voor Democratie (FvD). In de Haagse wandelgangen werd het een discussie over ‘omgangsvormen’ – ‘heel vervelend als je zulke mailtjes krijgt’ en ‘we moeten het met elkaar doen’, zei Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Eerder die dag had FvD’er Gideon van Meijeren in het parlement toegejuicht dat de Forumachterban Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan per e-mail met ranzige teksten en intimidaties bestookte. Dergelijke bedreigingen in het parlement lijken deel te zijn van de strategie van Forum voor Democratie, en bevestigen de steeds openlijker extreemrechtse koers van de partij. De Oostenrijkse emeritus-hoogleraar argumentatieleer Ruth Wodak heeft beschreven hoe het perpetuum mobile werkt dat door rechtspopulisten als Thierry Baudet in gang wordt gezet. Het is een zichzelf in stand houdend mechanisme, waartegen de gevestigde orde geen verweer heeft. Eerst wordt een schandaal gecreëerd ( ‘U wacht een tribunaal’), vervolgens ontstaat een mediadebat (‘Wat moeten we met Forum?’). De rechtspopulist stelt zich op als slachtoffer (Baudet: ‘Zo typisch NPO dat Van Houwelingen niet wordt uitgenodigd. Altijd weer ons-kent-ons, huilie huilie bij de bevriende journalisten. Walgelijk,’ schreef hij op Twitter). Soms volgt een halfslachtige verontschuldiging (Van Houwelingen in de Kamer: “Het is niet persoonlijk tegen Sjoerdsma bedoeld, hij is een van de velen die voor tribunalen zullen verschijnen.”). En dan: op naar het volgende schandaal. Ook de benoeming van Freek Jansen tot penningmeester van de partij tijdens een ledenvergadering vorige week zaterdag wijst op die openlijke extreemrechtse koers. De voormalig jongerenvoorzitter, nu Tweede Kamerlid, riep een paar jaar geleden al dat zijn ‘als slaven geboren’ aanhang, die zuchtte onder ‘de massale immigratie’, klaar was voor hun ‘eerste en laatste gevecht’. Zoals de Forumjongeren tijdens een zomerkamp zongen op de melodie van het geuzenlied Merck toch hoe sterck: “Voor verraders is geen plaats, laat ons de messen slijpen.” “Welkom Freek. Gezellig,” stelde partijleider Baudet tijdens de algemene ledenvergadering over de verkiezing van zijn trouwste paladijn. Een ledenmeerderheid van 98% was ‘Noord-Koreaans’ vóór Jansen, om met Baudet te spreken, met de 2% tegenstemmers bleef hij ‘graag in gesprek’. Pers was niet welkom bij de vergadering, maar Het Parool kreeg de beschikking over een opname van de bijeenkomst. De benoeming valt ironisch genoeg samen met de publicatie precies een jaar geleden in Het Parool van Nazifoto’s. Daarin beschreven ondergetekenden hoe Freek Jansen als voorzitter van de jongerenorganisatie leden met homofobe, antisemitische en andere extreemrechtse denkbeelden de hand boven het hoofd hield. Hij royeerde juist de klokkenluiders die bezwaar maakten tegen het delen van die abjecte ideeën in appgroepen van Forum. Na de publicatie ontstond chaos binnen FvD. Baudet kondigde staande voor de gele gordijnen van zijn hoofdkwartier zijn vertrek aan, om korte tijd later weer terug te keren, waarna de partij uiteen viel en JA21 zich afsplitste. Een ding is zeker, Baudet en zijn partij zullen de komende jaren niet zo snel verdwijnen. De partij heeft wortel geschoten in Nederland met naar eigen zeggen 45.000 leden en een fanatieke aanhang op sociale media. Voor de verspreiding van hun radicale boodschap hebben Baudet en de zijnen €5 mln per jaar ter beschikking. €5 mln uit contributies en donaties, de overheidssubsidie voor de salarissen van de fractieleden en medewerkers in de Tweede Kamer leveren nog eens €2 mln op. In 2021 hield de partij meer dan €1 mln over die werd toegevoegd aan de reserves. Het is een formidabele oorlogskas. Baudet vertelde de kleine 1700 leden die tijdens de algemene ledenvergadering digitaal waren komen opdagen dat we afstevenen op een ‘totalitaire staat’, waardoor ‘we steeds minder kunnen in de toekomst’. Met de verbindende Forumlandapp kunnen ‘boeren hun seizoensproducten aanbieden’ aan leden en ‘kunnen we ook met eigen scholen aan de gang’, met crowdfunding, eigen sportverenigingen en uitzendbureaus. “Zo houden we elkaar vast en maken we het leven draaglijk.” John Laughland, de euroscepticus die door Baudet een van de belangrijkste denkers van onze tijd wordt genoemd, is regelmatig in beeld. Laughland, die in het verleden opvallend vaak pro-Russische standpunten vertolkte, werkte een tijdje bij de Forumfractie in het Europees Parlement tot die werd overgenomen door JA21. Hij is nu terug als auteur op de internationale site van Forum. Gevraagd naar zijn rol binnen Forum for Democracy antwoordde hij: “Ik wil jullie niet spreken, ik ben niet geïnteresseerd.” In mei van dit jaar betoogde Baudet op de Fvd-website dat het hem in de eerste plaats gaat om het veroorzaken van ophef. Aanleiding waren de protesten tegen zijn stelling dat 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog de vrijheid ten grave werd gedragen, met dank aan de coronamaatregelen. ‘We hadden raak geschoten,’ stelde hij tevreden vast in een stuk. Hij verklaarde zich bereid ‘mediastormen te doorstaan’ om zo ‘de tegenstander’, dan wel het ‘links-liberale blok’ dan wel ‘het establishment’ te trotseren. Dat maakt volgens hem immers gebruik van ‘taboes en semi-onaanvechtbare claims om de eigen agenda door te drukken’. Die taboes moeten worden doorbroken. Daarvoor zijn volgens hem mensen ‘met een sterke geest’ en ‘moed, heldenmoed’ nodig. ‘FvD zal ophef zijn of het zal niet zijn,’ besloot hij zijn verhaal. ‘Enjoy the ride.’ De komende jaren zal het perpetuum mobile lustig blijven ronddraaien, met Baudet afwisselend in de rol van onruststoker en slachtoffer. Waar hij 5 jaar geleden nog in enigszins bedekte termen sprak over complottheorieën, antisemitisme of racisme, is die schroom nu verdwenen. Hij steunt openlijk de beweging Police For Freedom, dat de tribunalen wil organiseren waar Van Houwelingen het in de Kamer over had. Tot zover citaten uit het artikel. (bron: Parool) Laat ik voorop stellen dat ik geen extreem rechtse ideeën heb of daarmee wil sympathiseren. Het enige wat mij aanspreekt is zijn stellingname om zo ‘de tegenstander’, dan wel het ‘links-liberale blok’ dan wel ‘het establishment’ te trotseren. Hoe we het ook wenden of keren het beleid van de kabinetten Rutte, heeft de samenleving grote schade toegebracht. Ik denk dan aan alle ellende die de Belastingdienst, op het terrein van de toeslagen, de zwarte lijst en de vermogensrendementheffing hebben veroorzaakt, hoe slap het stikstofbeleid is geweest en de dienstbaarheid naar de multinationals. Dan ook aan de mensen aan de onderkant van de samenleving, aan de voedselhulp, aan de jeugdzorg, aan de schuldhulpverlening. Denk ook aan het mislukte corona-beleid met vandaag 20.717 geregistreerde corona-besmettingen (in werkelijkheid 34.500) met deze week 108.198 geregistreerde besmettingen (= in feite 180.000) en de bedreiging met 2G alsmede de voornemens van het Klimaatbeleid en de wijze waarop die zijn tekortgeschoten. En dan nog wel het ergste: een enorm tekort aan visie van de premier.

©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 19 nov 2021, week 46: AEX 821,80; Bel 20 4.231,19; CAC40 7.112,29; DAX 16.159,97; FTSE 100 7.223,57; SMI 12.545,01; RTS (Rusland) 1.784,28; SXXP (Stoxx Europe) 486,08; DJIA 35.601,98; NY-Nasdaq 100 16.573,34; Nikkei 29.745,87; Hang Seng 25.037,37; All Ords 7.729,90; SSEC 3.560,37; €/$1.1289; BTC/USD (Bitcoin) $59.489,40; troy ounce goud $1.845,00, dat is €52.549,92 per kilo; 3 maands Euribor -0,559%; 1 weeks -0,568%; 1 mnds -0,558%; 10 jaar Duitse Staat -0,342%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,216%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,193%; 10 jaar Belgische Staat 0,004%; 10 jaar Franse Staat 0,009%; 10 jaar Japan 0,0744%; 10 jaar Spanje 0,458%; 10 jaar VK 0,782%; Italië 0,875%; 10 jaar VS 1,524%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,961.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen kwamen niet veel van hun plaats. De rentetarieven trokken weer aan. De euro-dollar-koers staat al een hele tijd onder druk en daalde deze week onder de 1,13. Volgens experts komt dat door het monetaire beleid: het inflatiecijfer in de VS steeg naar 6,2% hetgeen boven de verwachting lag. De bitcoin steeg ruim 6% in prijs en er wordt gespeculeerd op een doorgaande trend. Steeds meer op dat beleggers niet meer gaan voor rendement, maar voor illusies. De ECB heeft nu ook aangekondigd dat de inkoop van vastrente waarden wordt afgebouwd over 5 maanden, maar de rente wordt (nooit meer) verhoogd. Daardoor zakte de euro verder weg van de dollar. In 2017 noteerde de EUR/USD rond de 1,05. Het aantal corona-besmettingen steeg deze week weer fors. Ziekenhuizen bereiden zich voor op een griepgolf en een stijging van de corona-opnames. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen stegen de tarieven: Zwitserland -0,085%; Duitsland -0,009%; Nederland 0,134%; Japan 0,6699%; Frankrijk 0,722%; VK 1,012%; Spanje 1,19%; Italië 1,74%; VS 1,9228%; Canada 2,0129%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,642%; Nederland -0,615%; Zwitserland -0,566%; België -0,562%; Denemarken -0,523%; Frankrijk -0,432%; Spanje -0,343%; Japan -0,0814%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.