UPDATE 19-03-2022/624 Laagste opkomst gemeenteraadsverkiezingen

Dit weekend publiceerde Trouw een artikel over de verdeling van de €2.1 mrd, die het kabinet binnenkort uit gaat geven door de accijns en belasting op brandstoffen en energie te verlagen, als een bijdrage. De rijkste 20% van Nederland ontvangt daarvan €660 mln. Dat is een derde van de totale belastingverlaging, terwijl de armste 20% slechts €242 mln krijgt. De verantwoording is dat de rijken in auto’s rijden met een hoger benzineververbruik en grotere afstanden rijden en ze wonen in grotere huizen die meer energie verbruiken. Deze regeling was de enige die op korte termijn kon worden uitgevoerd. Volgens minister Sigrid Kaag van Financiën is de verlaging van de btw en benzineaccijns ook bedoeld om de middeninkomens tegemoet te komen, maar deze groep ontvangt 418 mln, ofwel een vijfde van het subsidiepakket. “Mensen met de hoogste inkomens worden zo relatief fors gecompenseerd”, concludeert Frans Rooijers, onderzoeker en directeur van adviesbureau CE Delft, die de berekening controleerde. Huishoudens met het laagste inkomen (tot 22.600 per jaar) ontvangen gezamenlijk slechts 11% van de belastingverlagingen. Wel ontvangen de allerarmsten – de minima rond het bijstandsniveau – ook een eenmalige energietoelage van 800. Dat geldt niet voor de overige 800.000 huishoudens in de laagste inkomensgroep. Vooral de groep ‘net-niet-minima’ valt tussen wal en schip, zegt Rooijers. Zij hebben wel te maken met forse lastenstijgingen, maar profiteren verhoudingsgewijs minder van de compensatie. Rooijers deed onderzoek naar de rechtvaardigheid van het klimaatbeleid. Hij noemt compenseren via de energiebelasting of accijnzen ‘eigenlijk nooit rechtvaardig’. “Het kabinet zou met datzelfde geld een veel grotere groep armen kunnen compenseren door een energietoeslag of een tegemoetkoming die gekoppeld is aan de zorgtoeslag. En ook dan houd je de uitvoeringskosten laag.” Volgens Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, laat de berekening ‘haarfijn’ zien dat het kabinet met de regelingen niet de doelen haalt die ze zelf stelt. “Dit soort maatregelen moet altijd specifiek gericht zijn op de laagste inkomens. Zo houd je ook het totaalbedrag voor de overheid laag. Nu gaat de overheid grote sommen geld lenen op kosten van toekomstige generaties. En dat geld besteedt de overheid vooral aan de rijkste mensen.” Het Centraal Planbureau voorspelde onlangs dat de laagste inkomensgroepen zo’n 550 euro per jaar aan kostenstijging in hun levensonderhoud kunnen verwachten. Uit deze doorrekening van de energiecompensatie blijkt dat de ‘net-niet- minima’ in deze groep met gemiddeld 150 gecompenseerd worden. Een deel van deze compensatie zal overigens terechtkomen bij bedrijven die gebruik maken van leaseauto’s en bedrijfswagens. Het kabinet ziet de nu toegepaste btw- en accijnsverlaging als een van de ‘weinige mogelijkheden’ om de almaar stijgende brandstof- en energierekening ‘te dempen’. Het rekende enkel de effecten door voor de btw-verlaging op energie, blijkt uit navraag door Investico bij de ministeries van financiën en van sociale zaken en werkgelegenheid. Juist de accijnsverlaging op brandstof levert het meeste op voor rijke huishoudens. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid erkent dat het verlagen van de btw en accijns ook gevolgen heeft voor mensen met hogere inkomens, maar zegt dat de maatregelen ‘relatief meer’ doen voor mensen met lagere inkomens. Dat zegt het ministerie van CDA-minister Karin van Gennep en D66-minister van Financiën, Sigrid Kaag heeft daar kennelijk het geld voor gevonden. (bron: Trouw) Typisch Rutte-beleid, dat hij al tien jaar voert: het bevoordelen van zijn politieke achterban. Toen de klimaattafels met hun voorstellen presenteerden bleken de grootste klimaatvervuilers, die voor 80% verantwoordelijk waren van de CO2-uitstoot, slechts 20% hoefden te betalen, die ze ook nog eens mochten doorberekenen in de prijzen die uiteindelijk de huishoudens moeten betalen. En de huishoudens, die maar 20% van de vervuiling veroorzaken moeten 80% van alle lasten opbrengen. Dat tekent het sociale beleid van zijn kabinetten. Het ergste daarbij is dat hij steeds weer partijen vind die bereid zijn dit a-sociale beleid uit te voeren. Hoe lang nog?

Algemeen

Nederland begint samen met Australië een procedure tegen Rusland bij de VN-luchtvaartorganisatie ICAO vanwege het neerhalen van vlucht MH17. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Kamer. Volgens het kabinet heeft Rusland het Verdrag van Chicago uit 1944 geschonden “door het onrechtmatig gebruik van een wapen tegen een burgerluchtvaartuig”. Rusland zou dat moeten erkennen. De procedure staat volgens het kabinet los van de Russische inval in Oekraïne; de voorbereidingen waren al lange tijd gaande. Er loopt ook al een strafzaak in Nederland en een zaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. (bron: NOS) Rusland blijft ontkennen dat zij de buk-raket hebben gelanceerd. Het zou één van de raketten zijn die Rusland aan Oekraïne aan heeft geleverd. Het vreemde is dat Oekraïne zelf in de onderzoekscommissie heeft gezeten en daardoor alle ‘ongewillige’ informatie heeft kunnen blokkeren. Een woordvoeder van de Oekraïense regering heeft voordat bekend was dat er een toestel was neergehaald, al wereldkundig gemaakt dat het geen Russisch militair vrachtvliegtuig was. Toen media later die woordvoerder wilde spreken, bleek niemand van de regering ooit van die man gehoord te hebben. Er gingen berichten dat hij gevlucht was naar Canada, waar zijn dochter woonde.

De Italiaanse regering heeft een miljardensteunpakket, om de stijgende energieprijzen te beteugelen, goedgekeurd. De regering maakt €4,4 mrd vrij om bedrijven en consumenten te helpen, maakte premier Mario Draghi bekend. Met de maatregelen zouden ongeveer 5 miljoen gezinnen geholpen moeten zijn en blijft hun energierekening op het niveau van afgelopen zomer.

Voor het steunpakket hoeft het Italiaanse begrotingstekort niet groter te worden, zei Draghi. Het geld komt met name van het belasten van energiebedrijven die door de hogere stroomkosten meer geld hebben weten te verdienen. Het extra geld komt boven op de 16 mrd die Italië sinds vorige zomer al uitgaf om de toen nog gestage groei van de energieprijzen te compenseren. Door de aantrekkende economieën wereldwijd is er sinds vorig jaar veel meer vraag naar gas. Door de inval van Rusland in Oekraïne en de daaropvolgende westerse sancties tegen Rusland zijn de energieprijzen nog verder gestegen. Vrijdag werd bekend dat Italië, Spanje, Portugal en Griekenland willen dat de Europese Unie maatregelen neemt om consumenten te beschermen tegen de hoge energieprijzen. De landen pleitten voor een gezamenlijke opslag van aardgas en een limiet op de gasprijzen. Ook willen ze samen energie inkopen om betere prijzen te kunnen afdwingen. Draghi wil dat er tijdens de Europese top van komende week in Brussel “concrete maatregelen op tafel komen om alle lidstaten te beschermen”. Zijn ideeën voor de aanpak van de energiecrisis stuitten tijdens de top in Versailles eerder deze maand op weerstand van Nederland en Duitsland, aldus ingewijden tegen persbureau Bloomberg. De Europese Commissie denkt dat de EU al in 2027 geen aardgas en andere fossiele brandstoffen uit Rusland meer nodig heeft. Rusland is nu nog goed voor 40% van het gas dat de unie invoert en levert ook olie en kolen. Binnen een jaar kan de EU af van twee derde van het gas dat ze van Rusland betrekt, zei Eurocommissaris Frans Timmermans eerder. (bron: NU) De haalbaarheid van de uitspraak van Timmermans wordt door deskundigen betwijfeld. Zij zien wel een periode die nodig is om dat doel te bereiken. Nu de vraag hoe de volgende Europese top gaat oordelen over het plan-Draghi.

Oekraïne conflict

Het Rijk bereidt zich voor op de komst van „vele tienduizenden” Oekraïense vluchtelingen. Gemeenten mogen ver gaan bij het realiseren van opvang. Hoeveel een gemeente mag uitgeven is niet bekend. Vastgoedbazen dreigen fors te verdienen aan de opvang.

Het Kremlin heeft laten weten dat een neutrale status en demilitarisering van Oekraïne een mogelijk compromis is. Ook volgens buitenlandminister Lavrov wordt deze variant serieus overwogen. Neutrale landen kiezen geen kant in een oorlog. Voor Rusland zijn de veiligheid in Oost-Oekraïne en de demilitarisering van het land het belangrijkst. Volgens Lavrov heeft de VS een beslissende rol bij de positiebepaling van Oekraïne. Een Oekraïense onderhandelaar zegt in een reactie dat er een stevige deal nodig is met garanties tegen verdere Russische aanvallen. Het aanvaarden van Russische ultimatums is geen optie. (bron: NOS)

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in een emotionele toespraak bittere kritiek op de NAVO geuit. Hij spreekt er schande van dat de verdragsorganisatie weigert een no fly zone in te stellen boven Oekraïens grondgebied. De NAVO weigert dat omdat het in de praktijk zou betekenen dat de organisatie de strijd aan zou moeten gaan met de Russische krijgsmacht. Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, legde uit dat zo’n zone alleen afgedwongen kan worden door NATO-gevechtsvliegtuigen die zich dan in het Oekraïense luchtruim moeten begeven en daar Russische vliegtuigen neerhalen. “Als we dat doen dan ontaardt het mogelijk in een grootschalige oorlog in Europa waar veel meer landen bij betrokken raken en die nog veel meer menselijk leed zal veroorzaken.” De Amerikaanse president Joe Biden wil koste wat kost een oorlog met Rusland voorkomen.

De Oekraïense president reageerde met een aanval op de NAVO: “Alle mensen die vanaf nu sterven doen dat ook vanwege jullie, vanwege jullie zwakte, vanwege jullie gebrek aan eenheid,” verklaarde Zelenksy in een middernachtelijke videospeech, kort nadat een topontmoeting was beëindigd waar het verzoek van Oekraïne werd afgewezen. “Het enige dat de alliantie vandaag voor elkaar kon krijgen was het doorlaten van 50 ton diesel naar Oekraïne.” Hij noemt het argument van de NAVO dat het instellen van een zone tot een grotere oorlog zal leiden “een vorm van zelfhypnose van hen die zwak en onzeker zijn ondanks het feit dat ze over veel krachtiger wapens beschikken dan wij.” De invasie in Oekraïne begon tien dagen geleden en verliep voor de Russen minder voorspoedig dan verwacht. Het invasieleger is inmiddels overgegaan tot het verwoesten van burgerdoelen, zoals huizencomplexen. Er werd een staakt het vuren afgesproken rond enkele belegerde steden als bijvoorbeeld Marieopol om inwoners de kans te geven te vluchten maar dat bestand zou inmiddels alweer geschonden zijn door de Russen. Gevreesd wordt dat de Russen de komende dagen het geweld opvoeren om de Oekraïne tot overgave te dwingen. In de hoofdstad Kyiv (iook bekend als Kiev) maken inwoners en militairen zich op voor het beleg en de verdediging van de stad tegen het oprukkend Russisch bezettingsleger. Niet alleen mannen maar ook vrouwen nemen de wapens op, wordt duidelijk uit de reportage van Sky News. Onder hen een docente die vorige week nog les gaf in visagie. De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft ondertussen in een toespraak de Russische troepen gewaarschuwd. Volgens de president zijn de Oekraïners niet meer hetzelfde volk als in 2014, toen Rusland het schiereiland de Krim illegaal annexeerde. Daar kon Oekraïne destijds weinig tegen doen, maar volgens Zelenski is het land nu in staat zich te verdedigen tegen een grootschalige invasie. Ook richtte Zelenski tot huurlingen in het Russische leger. Tegen hen zei hij dat ze de ‘slechtste beslissing van hun leven’ hebben genomen. Maar het is nog niet te laat om te keren: ‘Een lang leven is beter dan het geld dat je nu krijgt voor een kort leven.’ (bron: Joop) Aan de lopende band doet Zelenski uitspraken in de media, met uitspraken waarmee hij ‘vrienden’ schoffeert of voorstellen doet die weinig realistisch zijn dan wel onuitvoerbaar, zoals een vredesmissie van bevriende landen die de Russen even het land uit moeten jagen. De vraag is waar Oekraïne het meeste behoefte aan heeft: een komiek of een strateeg om de oorlog op te lossen. De Krim is een schiereiland, dat sinds de Russische Revolutie tot Rusland behoorde. In 1954 heeft een straalbezopen Russische president Nikita Chroesjtsjov, geboren in de Russische oblast Koersk, cadeau gedaan aan Oekraïne. Er wonen 2 miljoen mensen, waarvan 60% Russen, 25% Oekraïners en 12% Tartaren. 8 jaar geleden claimden de Russen het schiereiland terug. De situatie is dat het nu Russisch is. 2 provincies in het oosten van Oekraïne hebben zich afgescheiden en zijn zelfstandige staten geworden gelieerd aan Rusland. Ook daar heeft Oekraïne geen macht meer. Formaliseer dat. In feite voert Zelenski een achterhoedegevecht en offert daar zijn 44 miljoen inwoners aan op. Ik veroordeel in alle toonaarden wat de Russen daar doen, maar het is wel de realiteit, waar een oplossing voor gevonden moet worden en als Zelenski deze week zegt dat hij helemaal geen lidmaatschap van de NATO ambieert, waar gaat deze oorlog dan nog over?

In Nederland staat ruim 80 mrd aan vermogen geparkeerd dat met Russische ondernemingen verband houdt. Dat meldt het FD op basis van eigen onderzoek. Meer dan de helft van het vermogen is te koppelen aan personen en organisaties die op de sanctielijst van de Europese Unie staan. Onder hen zijn de topman van het in Rusland populaire sociale netwerk VK en de baas van oliebedrijf Rosneft, die nauwe banden heeft met het Kremlin. Nederland heeft zo’n 200 mln aan tegoeden van banksaldo’s bevroren, maar het meeste geld van oligarchen zit volgens experts in aandelen. (bron: NOS) Is €80 mrd een wereldoorlog waard? Levensgevaarlijk dat geld blokkeren.

Gemeenteraadsverkiezingen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen komt de opkomst uit op het laagste niveau ooit. Op basis van de voorlopige uitslag van alle 333 gemeentes komt de opkomst uit op 50,4%. In 2018 was dat 54,9%. Vooral in de grote steden werd minder gestemd. De opkomst was het laagst in Rotterdam: 38,9%. In 2018 was dat nog 46,7%. Ook Roosendaal en Almere kwamen niet boven de 40%. De opkomst was het hoogst op Schiermonnikoog (80,2%), gevolgd door Rozendaal en Staphorst. In Amsterdam stemde iets meer dan 46%, 4 jaar eerder was dat nog 52,2%. Bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben lokale partijen flink gewonnen. Ze kregen 36,2% van de stemmen, tegen 28,6% in 2018. In veel kleine en middelgrote gemeenten zijn ze de grootste geworden of gebleven. In Gooise Meren bijvoorbeeld heeft een lokale partij de VVD verdrongen als grootste partij en in Oss treft de SP hetzelfde lot. In Zandvoort wordt de lokale partij Jong Zandvoort vanuit het niets de grootste. Ook in Enschede, Maastricht en Zaanstad werd een lokale partij de grootste. In Roermond gaat de Liberale Volkspartij van Jos van Rey van 9 naar 11 zetels. Leefbaar Rotterdam en de Groep De Mos in den Haag werden de grootste. Terwijl de lokale partijen ruim 600 raadszetels erbij krijgen, zijn VVD, CDA en SP de verliezers. Met 100% van de stemmen geteld gaat de VVD van 1132 naar 987, het CDA van 1345 naar 1105 en de SP van 280 naar 173. De CU daalt van 337 naar 304, de Pvv van 72 naar 61. D66 gaat van 601 naar 618, Denk van 22 naar 26, de PvdA van 555 naar 557 (waaronder Amsterdam waar ze de grootste worden, GL van 527 naar 537, BVNL van 0 naar 17, de SGP van 197 naar 229, BIJ1 van 1 naar 8 en JA21 van 0 naar 2. De Partij voor de Dieren doet het goed en verdubbelt bijna, van 35 naar 63 zetels. Volt gaat van 0 naar zeker 19 zetels. Ook FvD maakt in veel raden zijn debuut en krijgt 49 zetels. 50Plus moet wat zetels inleveren, maar houdt er nog 25 over. (bron: NOS) De vraag is waarom de lage opkomst? Daarvoor worden in de media meerdere oorzaken genoemd. Het wantrouwen in de landelijke politieke partijen, waardoor de lokale partijen het veel beter hebben gedaan. Toch geeft 55% van de niet-stemmers op in de politiek geen vertrouwen meer te hebben en 34% heeft geen vertrouwen in de lokale politici en 18% denkt met door te gaan stemmen geen invloed te kunnen uitoefenen op het beleid. Slechts 5% wees de oorlog in Oekraïne aan als reden om geen stem uit te brengen. Volgens politicoloog Chris Aalberts van de Erasmus Universiteit komt dit omdat de meeste mensen niet weten wat de verschillende partijen doen in de raad, laat staan dat ze weten wie erin zit. Mensen komen niet opdagen, omdat ze niemand kennen. Wat voor verschil je stem maakt, weet je dan ook niet.” Als belangrijkste reden om niet te stemmen geven de thuisblijvers aan dat ze niet zeker zijn op welke partij ze moeten stemmen (32%). Geen vertrouwen in gemeentelijke politiek (28 procent) en geen interesse (27 procent) volgen verder als belangrijkste redenen. 48% zou wel zijn komen opdagen bij landelijke verkiezingen. Niet-stemmers hebben minder vertrouwen in de gemeentelijke en landelijke politiek dan mensen die wel naar de stembus gingen. Een groot deel van de mensen die niet gingen stemmen heeft dit al langer geleden besloten (23%). Een flink aandeel van de niet-stemmers doet dit nooit (38%). Een derde van de niet-stemmers besloot in de afgelopen anderhalve week de verkiezingen aan zich voorbij te laten gaan.

Financieel/economische berichten

De economische sancties tegen Rusland zullen een diepe recessie in het land veroorzaken, verwacht het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Ook zou het kunnen gebeuren dat Rusland zijn schulden niet kan aflossen doordat de tegoeden van het land zijn bevroren. Het IMF verwacht niet dat dat tot een financiële crisis voor de rest van de wereld zal leiden. Banken hebben voor circa $120 mrd aan Russische belangen. Een flink bedrag, maar zeker niet ‘systeemrelevant’, aldus het IMF. Volgens het IMF zal de groei van de wereldeconomie lager uitkomen, maar een krimp wordt niet verwacht. (bron: NOS) Hoe betrouwbaar zijn berichten vanaf het front in oorlogstijd? Vorige week kwam ook de ECB met optimistische data voor dit jaar, maar met welke onderbouwing? Dat is ook hier aan de orde. Er hoeft maar één van de 29 wereldwijde systeembanken, in de problemen te komen en er kan een domino-effect ontstaan. Natuurlijk zetten beide partijen in een oorlogssituatie elkaar in een slecht daglicht als een vorm van beïnvloeding van de meningsvorming. Wij zijn groot en sterk, ons gebeurt niets, en de vijand is kwetsbaar en zwak en wordt dus de grote verliezer. Maar op de achtergrond spelen geo-nationale belangen en hoe die zich gaan ontwikkelen, ligt in de toekomst. Verder is er nog een grote onbekende en dat is de vraag wie er als eerste in slaagt het betalingssysteem van de ander plat te leggen. Dan verschuiven de pionnen weer.

De Nederlandsche Bank verwacht dat de inflatie over heel 2022 uitkomt op 6,7%, ruim het dubbele van afgelopen jaar. Zo’n hoge inflatie is in ruim 40 jaar niet voorgekomen. “We worden een stukje armer”, aldus DNB-president Knot. De inflatie wordt onder meer veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, die de prijzen van energie en grondstoffen opstuwt .In een somberder, maar onzekerder scenario van DNB stijgt de inflatie dit jaar zelfs naar 9,5% en in 2023 naar 3,4%. Het Centraal Planbureau kwam vorige week met een aanmerkelijk gunstigere raming van de inflatie,van 5,2%. (bron: NOS) Klaas Knot laat maar de helft van de medaille zien. Al lang voor het militaire conflict in Oekraïne waren er al twee oorzaken dat de inflatie, sedert november vorig jaar, was gaan stijgen: het ruim gratis geld monetair beleid en de verstoringen in de wereldhandel door de corona-pandemie. Oekraïne heeft dat beeld versterkt. Het is maar de vraag hoe snel of traag de militaire confrontatie wordt beeindigd en wat er gaat gebeuren met de ingestelde sancties door het Westen.

Nederlandse kottervissers krijgen een toeslag op vis die ze vangen zodat het weer loont om uit te varen. Dat zijn de partijen in de vissector, zoals de afslagen en de handel overeengekomen. De vissers krijgen een brandstoftoeslag van €0,75 per kilo voor de duurdere vissoorten zoals tong, tarbot en griet. Voor goedkopere soorten is de toeslag vastgesteld op €0,20 per kilo. Vanwege de oorlog in Oekraïne is de dieselolie voor de kotters fors in prijs gestegen. Als gevolg daarvan loont het voor veel vissers niet om uit te varen. Deze week lagen zo’n 40 schepen aan wal. (bron: NOS) Het is onduidelijk van wie de toeslag komt, is dat niet in strijd met de Brusselse concurrentieregels? In feite moeten de prijzen omhoog als de lasten stijgen. Goed voor de vissers, maar zijn deze toezeggingen houdbaar?

Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

In 2021 steeg de broeikasgasuitstoot met 2,1% ten opzichte van het jaar ervoor. Door de stijging voldeed Nederland in 2021 niet meer aan het Urgenda-vonnis uit de klimaatzaak van 2015. Daarin bepaalde de rechter dat Nederland de uitstoot in 2020 met 25% moest hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. In 2020 werd de Urgenda-doelstelling nog nipt gehaald. Dat blijkt uit een eerste raming van de emissiecijfers door het CBS en het RIVM, die deze week is gepubliceerd.

De 4 Nederlandse kolencentrales moeten zich aan een uitstootplafond gaan houden, maakt het kabinet bekend. Van sluiting van de 4 centrales, waar de regering onderzoek naar heeft gedaan, is geen sprake. Het kabinet voert nu een uitstootplafond in voor kolencentrales. Dat is nodig om te voldoen aan de bepalingen uit het Urgenda-vonnis, dat de regering verplicht om dit jaar de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen drastisch te beperken. De coronacrisis heeft mogelijk invloed op de hoeveelheid broeikasgassen die de 4 Nederlandse kolencentrales nog mogen uitstoten. De lockdown zorgt ervoor dat de uitstoot dit jaar flink gaat afnemen, schat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Zodra aan het einde van het jaar meer duidelijk is over de omvang van deze daling, gaat het kabinet kijken of de hoogte van het plafond wellicht kan worden aangepast. Voor de financiële schade die de energiebedrijven achter de centrales lijden door de beperking, komt het kabinet met een compensatieregeling. Den Haag hoopt een extra uitstootbesparing van 8 miljoen ton te bewerkstelligen. Niet alleen het plafond voor kolencentrales moet daarvoor zorgen, maar ook extra maatregelen op het gebied van woningverduurzaming. Het kabinet stelt 150 mln beschikbaar voor huiseigenaren, huurders en bedrijven die bijvoorbeeld hun panden willen voorzien van led-lampen of milieuvriendelijke verwarmingsinstallaties. Inclusief maatregelen die al eerder waren aangekondigd, moeten de nieuwe stappen volgens de regering een totale uitstootreductie opleveren van 11 miljoen ton. Het PBL voorspelde – voorafgaand aan de coronacrisis – dat zo’n vermindering nodig zou zijn om te voldoen aan het Urgenta-vonnis. Dat oordeel afgelopen december na een jarenlange rechtsgang uitgesproken door de e Raad, dwingt de staat ertoe om uiterlijk eind 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 25% terug te brengen ten opzichte van 1990. Het kabinet kondigde ook officieel een pakket extra stikstofmaatregelen aan, waarvan de inhoud eerder deze weel was uitgelekt. De komende tien jaar komt 5 mrd extra beschikbaar, bovenop de bijna ¼6 mrd die al was aangekondigd. Het geld gaat deels (circa 300 mln per jaar) naar het herstel van door stikstof beschadigde natuurgebieden. De rest is bedoeld om de uitstoot van stikstof te beperken, door middel van maatregelen voor onder meer de landbouw en de industrie. Het uitstootplafond voor kolencentrales helpt daarbij ook mee. Als stok achter de deur stelt de regering een streefwaarde in, die bepaalt hoeveel stikstof in 2030 nog maximaal mag neerslaan op iedere hectare kwetsbaar natuurgebied. De reductie die de komende tien jaar nodig is, 225 mol stikstof per hectare, wordt volgens het kabinet voor ruim de helft behaald met reeds aangekondigde maatregelen en het Klimaatakkoord. De nieuwe plannen voor vermindering van de stikstofuitstoot, waar de regering jaarlijks dus 200 mln voor uittrekt, moeten voor de rest zorgen. (bron: NRC) Mijn vraag is waarom er zo nodig een financiële schadevergoeding moet worden betaald aan de kolencentrales als die zijn ontstaan uit een niet voorzienbare ontwikkeling en waarom moeten burgers daaraan meebetalen? Dat is toch ondernemersrisico!

Corona berichten

Aantal geregistreerde besmettingen op zondag 13-03-22: 45.908 registreerde besmettingen , 1.769 opgenomen mensen in het ziekenhuis plus 151 op de IC; maandag 52.498, 1.796, 156; dinsdag 60.291, 1.810, 161; woensdag 53.695, 1.801, 154; donderdag 49.373, 1.823, 152; vrijdag 41.606, 1.665, 139 en 34.846, 1.723 en 137 op zaterdag. Het aantal besmettingen daalt en daarmee de ziekenhuis belasting.

In week 10 zijn er 2% minder coronagevallen gemeld dan de week ervoor, toen er nog een stijging van 79% werd vastgesteld. Per dag werden gemiddeld 61.322 mensen positief getest, meldt het RIVM. Het aantal positieve tests onder

ouderen nam afgelopen week wel stevig toe. Bij zestigers was die stijging 66%, bij zeventigers en tachtigers zelfs iets meer dan 100%. Er werden 14% meer mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis opgenomen. Ook het aantal patiënten op de IC nam toe,met 6%. (bron: NOS)

Het aantal Nederlanders met griep is voor de tweede week op rij fors gestegen. Dat betekent dat een griepepidemie is begonnen, meldden het RIVM, onderzoeksinstituut Nivel en het Erasmus MC woensdag. Zij baseren zich op informatie van laboratoria, ziekenhuizen, huisartsen en GGD’s. In Nederland is er sprake van een griepepidemie als twee weken achter elkaar meer dan 58 op de 100.000 mensen met griepachtige verschijnselen hun huisarts bezoeken en minstens 10% het influenzavirus heeft. Die data worden bijgehouden door het Nivel en het RIVM. Vorige week meldde het RIVM aan NU.nl al een duidelijke stijging van het aantal keel- en neusmonsters met het influenzavirus te zien. “Afgelopen week steeg dit aantal snel verder en werd in ruim de helft van de monsters een influenzavirus gevonden”, zegt het instituut nu. De stijging van het aantal griepgevallen is volgens Nivel en het RIVM waarschijnlijk gerelateerd aan het opheffen van de coronamaatregelen in Nederland. “Daardoor hebben mensen weer meer contact met anderen en kan ook de kans op luchtweginfecties zoals griep toenemen.” Volgens het RIVM en Nivel was het aan de hand van cijfers afkomstig van huisartsen lastig te bepalen of er sprake was van een griepepidemie. “De klachten van griep lijken namelijk erg op die van het coronavirus en veel mensen met griepachtige klachten zullen naar een GGD-teststraat gaan of doen een zelftest. Er gaan daardoor minder mensen met luchtweginfecties naar de huisarts dan vorige jaren.” Daarom onderzoekt het RIVM sinds november monsters uit de coronateststraten van de GGD in Amsterdam en Utrecht op de aanwezigheid van griepvirussen. Aan de hand van die data was een stijging van het aantal griepgevallen te zien. Ook cijfers van laboratoria en ziekenhuizen gaven een toename aan. De laatste griepepidemie vond plaats in de winter van 2019/2020 en duurde slechts drie weken. Vlak daarna brak de coronapandemie uit. Vanwege de coronamaatregelen kwam er de afgelopen twee jaar nauwelijks griep voor in Nederland. Griep en COVID-19 zijn beide infecties van de luchtwegen, maar worden veroorzaakt door verschillende virussen. De virussen verspreiden zich via druppels die vrijkomen bij bijvoorbeeld hoesten en niezen. De basismaatregelen helpen niet alleen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar ook die van het griepvirus. (bron: NU)

Eyeliners

Nederland voldeed in 2021 niet meer aan Urgenda-vonnis voor reductie uitstoot

Italië komt met miljardensteunpakket na stijgende energieprijzen

Compensatie accijns en energieheffing gaat vooral naar rijksten

Kabinet verwacht 20.000 vluchtelingen uit Oekraïne op te kunnen vangen

“We worden een stukje armer”

Kabinet komt met uitstootplafond voor kolencentrales

Triomf der lokalen!

Busje huren en rijden naar de Oekraïense grens: vluchtelingen inladen en uitladen in Amsterdam en dan weer de volgende vluchtelingen ophalen: afstand 2×2000 km

Frontberichten

De Nederlandsche Bank voorspelt in een somber scenario voor 2022 met prijsstijgingen van gemiddeld 9,5%. Inflatie met dubbele cijfers, wat in onze contreien voorkwamen in het midden jaren zeventig, begin jaren tachtig, zou zo akelig dichtbij komen. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om het basisscenario van De Nederlandsche Bank. DNB gaat in haar gepubliceerde raming uit van 6,7% inflatie in Nederland dit jaar, dus nog ruim onder psychologische kaap van 10%. Maar in een alternatief scenario, waarbij de prijzen voor gas, olie en andere grondstoffen hoog blijven en ook de voedselprijzen stijgen, komt dubbelcijferige inflatie wél in zicht. “In dit scenario met tegenvallers, gaan wij ervan uit dat de inflatie dit jaar uitkomt op 9,5% en volgend jaar op 3,4%”. “Dit is niet het scenario dat we nu verwachten. Maar gezien de grote onzekerheden die er zijn, en de kans dat de oorlog verder escaleert of lang aanhoudt, is het wel een scenario waar we rekening mee moeten houden.” De Belgische inflatie piekte in februari op 8% (HICP 9,5%). De grote vraag is in welke mate de prijsstijgingen de komende maanden gaan afvlakken. De meeste prognoses voor de Belgische inflatie over heel 2022 komen uit tussen 5% en 7%: KBC ziet 6,6% inflatie, ING ruim 5%. “Elke burger moet zich nu al voorbereiden op een inflatie in de orde van een grootte van 7% in 2022, maar deze energie-inflatie zal veel hoger zijn voor brandstof, gas en elektriciteit. Sommige mensen zullen een inflatie van ongeveer 15% voelen”, voorspelt econoom Bruno Colmant (Degroof Petercam). “Natuurlijk is er een indexering van lonen en uitkeringen, maar die geldt niet voor zelfstandigen, die een stijging van hun uitgaven en misschien een daling van hun inkomen zullen moeten opvangen”, zegt Colmant, die ook waarschuwt voor tekorten aan voedsel. De voorzitter van De Nederlandsche Bank, roept op om collectief na te denken over maatregelen die de gevolgen van de inflatie kunnen verzachten. “Er is nog steeds winst te behalen door energiebesparing. Veel bedrijven worden nog op 22 graden verwarmd. Ook thuis kan de verwarming wel een halve of hele graad lager”, zegt hij aan de NOS. Wat gaat de Europese Centrale Bank doen tegen de oplopende inflatie? Knot is een van de ‘haviken’ (voorstanders van streng inflatiebestrijdend monetair beleid) binnen de ECB. Hij noemde het “realistisch” dat de ECB de rente later dit jaar omhoog krikt. Daarmee gaat hij tegen het scenario waarbij Frankfurt een renteverhoging zou uitstellen tot begin volgend jaar, om de economische groei niet te veel af te koelen. Meer nog: Knot sloot niet uit dat de ECB zelfs twee keer in 2022 de rente gaat verhogen om de inflatie, die volgens hem “minder tijdelijk is dan we eerder dachten”, in te dammen. (bron: BusinessAM Klaas Knot noemt een prognose voor inflatie in 2023 van 3,4%, maar dat is misleidend, vanwege het rekenmodel dat daarvoor wordt gebruikt, n.l. de toetsing van de inflatie dan aan die van een jaar eerder. Dat kan ook betekenen dat de prijsstijgingen dan hoger zijn dan die van nu.

Overwegingen

Ik zal het eerlijk bekennen: een jaar geleden was ik enthousiast over de frisse aanpak waarop Sigrid Kaan zich profileerde tijdens de verkiezingscampagne. Het electoraat beloonde haar daarvoor met een grote verkiezingsoverwinning. De verwachtingen waren hooggespannen en werden bevestigd in haar H.J. Schoo-lezing op 6 september j.l. Toch was haar achterban ‘not amused’ over haar optreden tijdens de 9 maanden durende formatie van het kabinet Rutte IV. 1/5 deel van de zetels is D66 in de peilingen weer verloren. Op 13 maart 2022 was zij een van de gasten bij Jeroen Pauw in de talkshow ‘over de macht en het vertrouwen’. Daar zat niet de krachtige persoonlijkheid van een jaar geleden, maar een zielig ‘pietje’. Zij betreurde de wijze waarop zij, in de veel te lange formatie. had gehandeld. Achteraf bezien dan. Zij was zo door de bedreiging van de man met de fakkel getroffen dat haar kinderen hun moeder thuis steun geven. Een gezellig middagje shoppen zit er niet meer in: constant voor en achter en opzij kijken of je niet gevolgd wordt, ondanks de beveiliging die ze wel zal hebben. Het heeft een grote aanslag gedaan op haar veiligheidsgevoel. Politici moeten de macht van sociale media niet onderschatten. Het is een manier voor het volk om zich uit te spreken over de sociaal/maatschappelijke gevolgen van het door de regering gevoerde (neoliberale) beleid. En dat het daar zeker niet aan toe gaat op de beschaafde wijze die partijen in de Tweede Kamer hebben afgesproken. Een deal waaraan de PVV en FvD zich niet altijd aan houden. Belangrijk voor de democratie is dat de stem van het hele volk in het Parlement doorklinkt. Het grote probleem is dat dit en ook voorgaande kabinetten de klachten over het functioneren van de samenleving niet worden gehonoreerd en dat het verzet van burgers, boeren en studenten niet wordt gehonoreerd. Dan lopen er tegenwoordig mensen in de samenleving, die vroeger meer of minder intensief werden begeleid en die nu een gevaar kunnen opleveren, ook voor politici. Of het nu gaat om Pim Fortuin, Hugo de Jonge, Geert Wilders, Abutaleb, Kaag of burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden. In de kabinetten Rutte I, II en III, zijn de belangen van burgers lang niet altijd rechtmatig behartigd. Dat ontgaat burgers niet en daar ontstaat verzet tegen. Nu kunnen we discussiëren of die burgerlijke ongehoorzaamheid tolerabel is of niet, maar de realiteit is dat het bestaat en gevoed wordt de besluitvorming van het kabinet Rutte IV. Minister van Financiën Kaag deed bij Pauw een merkwaardige uitspraak “als politica tracht ik de programmapunten van D66 te verwerkelijken’. Ja dat kan ik met haar delen als het gaat om de politiek leider en de fracties in het Parlement, maar niet voor bewindspersonen. Die hebben de opdracht het land te besturen en te waken over de belangen van het volk. Kaag heeft volgens mij een onoverdacht besluit genomen de post als minister van Financiën te accepteren. Toen ze Financiën overnam van Hoekstra zaten er lijken in de kast. Dat was geen geheim en zeker niet bij D66 die meerdere staatssecretarissen daar had zien sneuvelen. Op de Toeslagenaffaire, waar nog altijd geen oplossing voor in zicht is, de Zwarte Lijst en de box3-uirspraak van de Hoge Raad. Heel complex, maar ga eerst eens grote schoonmaak houden bij de Belastingdienst en zet een compleet nieuw softwarepakket op het verlanglijstje en weiger ingewikkelde constructies uit te voeren. Hoe eenvoudiger hoe beter. Het ergste wat Kaag onlangs presteerde was de uitspraak dat de gevolgen van de inflatie voor de consumenten nauwlettend worden gevolgd, maar dat pas na de Voorjaarsnota zal worden besloten welke maatregelen zullen worden genomen voor de allerarmsten, geen volledige compensatie, in de loop van het jaar. De ouderen komen pas volgend jaar aan de beurt. Dit is a-sociaal beleid en het volk snapt dat niet, met alle gevolgen van dien. Het interesseert hen niet maar zij hebben recht op de eerste levensbehoeften (eten, drinken, woning, gas, water, licht, zorg) en daar dient dit kabinet nu voor te zorgen. Dat is geen gunst, dat is een plicht voor dit kabinet en als Kaag het geld daar niet voor vind, stapt ze op.

©2022 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 18 mrt 2022, week 11: AEX 716,36; Bel 20 4.147,45; CAC40 6.620,24; DAX 14.413,09; FTSE 100 7.404,73; SMI 12.184,99; RTS (Rusland) 936,94; SXXP (Stoxx Europe) 454,60; DJIA 34.754,93; NY-Nasdaq 100 14.420,08; Nikkei 26.827,43; Hang Seng 21.488,88; All Ords 7.571,20; SSEC 3.251,07; €/$1.1057; BTC/USD (Bitcoin) $41.446,00; troy ounce goud $1.921,90, dat is €55.840,09 per kilo; 3 maands Euribor -0,487%; 1 weeks -0,566%; 1 mnds -0,557%; 10 jaar Duitse Staat -0,16; 10 jaar Japan 0,2031%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) 0,356%; 10 jaar Belgische Staat 0,58%; 10 jarig Nederlandse Staat 0,604%; 10 jaar Franse Staat 0,613%; 10 jaar Spanje 1,314%; 10 jaar VK 1,471%; Italië 1,881%; 10 jaar VS 2,1469%. Een liter E10 hier aan de pomp €2,253.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden sterk stijgend. De kapitaalmarktrentes stegen. De euro veranderde nauwelijks t/o de dollar. Goud maakte een smak neerwaarts. De bitcoin steeg.. Het aantal corona-besmettingen daalt. Op sterke stijgingen op de aandelenmarkten is toe te schrijven aan positieve geluiden van de onderhandelaars. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen stegen de tarieven: Duitsland 0,372%; Zwitserland 0,467%; Nederland 0,72%; Japan 0,8893%; Frankrijk 1,185%; VK 1,63%; Spanje 1,906%; Italië 2,35%; Canada 2,391% en de VS 2,4244%. 5-jarig Nederland -0,076%; 5-jarig België -0,076%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.