UPDATE 18/19 07 2020/540 Politieke leiders zijn gezakt voor de test

Deze kop heeft zowel betrekking op de populistische leiders, Trump (VS), Poetin (Rusland) en Bolsonaro (Brazilië), die het afleggen tegen de kracht van het corona-virus, als de 27 Europese regeringsleiders bijeen in Brussel in het bereiken van een gezamenlijke financieel/economische deal over de toekomst van Europa. Bij het online zetten van dit blog waren de besprekingen van de Regeringsraad in Brussel op de 3e vergaderdag nog altijd niet aangevangen.

Frontberichten

De ECB gaat de Nederlandse spaarders niet helpen nu een negatieve rente op spaargeld er aan lijkt te komen. Dit heeft uiteraard ook consequenties voor de verrekenrente waarmee de pensioenfondsen voorlopig nog hun pensioenverplichtingen moeten berekenen.

In 2016 nam de Jumbo de alle filialen van restauratieketen La Place over van de V&D. Deze week werd bekendgemaakt dat 23 filialen gaan sluiten, waaronder snelwegvestigingen, maar ook om restaurants in winkelcentra en binnensteden. Onder meer in Apeldoorn, Bergen op Zoom, Breda Hazeldonk, Gouda, Nieuwegein en Leiderdorp. De 480 personeelsleden zijn hierover geïnformeerd: ze krijgen een aanbod op andere JUMBO winkels aan het werk te gaan.

Vakantie aan de Nederlandse kust onbetaalbaar. De prijzen in de supermarkten en op de markt zijn fors gestegen. Voor een kilo kersen werd €8 gevraagd en voor aardbeien €7. Nieuwe aardappelen blijven fors aan de prijs en verse capucijners zijn niet te betalen. De horocaprijzen liegen er niet om. Dit gaat doorweken in de koopkracht.

In Nederland zijn er in een maand tijd 74.000 werklozen bij gekomen. Onder jongeren tussen de 15 en 25 stijgt de werkloosheid sinds het uitbreken van de coronacrisis het hardst, meldt het CBS. In juni waren 404.000 Nederlanders werkloos. In maart waren dat er 273.000. “We hebben dit niet eerder gezien sinds de start van de maandelijkse metingen in 2003”, zegt het CBS. De werkloosheid reageert vertraagd op de schok van het beleid om het coronavirus in te dammen. In juni verliep de eerste steunregeling van de overheid. Bedrijven die van deze regeling gebruikmaakten, konden nu voor het eerst zonder boete mensen ontslaan. (bron: NOS) Door de coronacrisis is de werkloosheid in Nederland in juni uitzonderlijk snel opgelopen. In mei was nog 3,6% van de beroepsbevolking werkloos, maar in juni liep dit al op naar 4,3 %. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is deze stijging ongekend. Dat door de coronacrisis en de economische krimp de werkloosheid zwaar zou worden getroffen is geen verrassing. Ik verwacht dat de werkeloosheid de komende maanden verder zal oplopen. Een deel van de werkelozen zal omgeschoold moeten worden en worden voorbereid op de veranderende vraag naar geschoold personeel.

Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, heeft afgelopen kwartaal een flink verlies in de boeken gezet als gevolg van de coronacrisis. Maar de autobouwer heeft toch ook de indruk dat de markt sneller herstelt dan verwacht. Een en ander komt naar voren uit voorlopige cijfers van Daimler. Het concern gaat vooralsnog uit van een operationeel kwartaalverlies (ebit) van €1,7 mrd. Daimler komt komende week met definitieve kwartaalcijfers. De autobranche ging afgelopen periode gebukt onder massale gedwongen sluitingen van showrooms. In veel landen kwamen de autoverkopen hierdoor tijdelijk stil te liggen. Maar in juni trokken de verkopen volgens Daimler toch weer aardig aan. De onderneming heeft aangekondigd dat het gaat stoppen met het bouwen van sedans in de Verenigde Staten en Mexico. Die stap is onderdeel van bredere kostenbesparende maatregelen om de productie te stroomlijnen.

Warenhuisketen HEMA is in Groot-Brittannië begonnen met de juridisch procedure rond de geplande schuldherstructurering. Daarbij wordt bij een Britse rechtbank om goedkeuring voor die herstructurering gevraagd. In de Verenigde Staten zal een vergelijkbare procedure beginnen, aldus een woordvoerster van HEMA. De eerste hoorzitting staat gepland voor 29 juli via videoverbinding. Volgens de zegsvrouw van HEMA gaat het om een “stempeltje halen” van de Britse rechtbank om door te kunnen zetten met de herstructurering. Ze benadrukt dat er in de VS geen sprake is van een soort faillissementsprocedure rond HEMA. Het bedrijf heeft obligatiehouders onder andere gevraagd om eerder gemaakte afspraken zodanig aan te passen, dat de schuldenverlaging voor de warenhuisketen door Britse rechtbanken kan worden afgehandeld. Dit voorstel is gedaan aan de bezitters van obligaties ter waarde van €600 mln, die in 2022 zouden aflopen. Voor de wijzigingen is instemming van driekwart van deze obligatiehouders nodig. Meer dan 90% van de obligatiehouders is inmiddels akkoord. Dit zijn dezelfde schuldeisers die vorige maand een akkoord bereikten met HEMA over vermindering van de schulden. In ruil voor alle aandelen in de warenhuisketen, zouden zij een groot deel van de schulden wegstrepen. De rol van miljardair Marcel Boekhoorn, voorheen eigenaar van HEMA, was daarmee uitgespeeld. Vorige maand werd ook duidelijk dat een andere groep schuldeisers faillissement had aangevraagd voor de voormalige moederonderneming van HEMA. Hun leningen ter waarde van 54 miljoen euro zouden in juni moeten zijn afgelost, maar dit was niet gebeurd. HEMA meldde dat de faillissementsaanvraag geen gevolgen heeft voor de normale bedrijfsvoering.

Hema heeft veel meer loonsubsidie van de overheid gekregen dan nodig was in de eerste coronamaanden. Het warenhuis kreeg een voorschot van €11,4 mln, blijkt uit een overzicht van het UWV. Daarvan moet het naar verwachting €6 mln terugbetalen. Dat bevestigt Hema na een bericht van nieuwszender RTL Z. Het geld is verstrekt in de Now-regeling, Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Daarmee wilde de overheid voorkomen dat veel mensen ontslagen zouden worden in de eerste maanden van de coronacrisis. 140.000 bedrijven en organisaties hebben een beroep op de regeling gedaan. De uitkering was afhankelijk van het omzetverlies. Hema dacht aanvankelijk dat de verkoop verder zou terugvallen dan uiteindelijk is gebeurd. “In april waren de winkelstraten uitgestorven en wist niemand hoe erg het zou worden. Gelukkig is het meegevallen”, zegt een woordvoerder. Door de coronacrisis daalde de netto-omzet van Hema in het eerste kwartaal met 25% tot €225 mln. De verkopen hebben zich sinds medio mei sterk hersteld. In juni kwam de omzet zelfs boven het niveau van vorig jaar. Het warenhuis voldoet wel aan de voorwaarden voor de aanvraag van de Now-regeling. Daarvoor moest de omzet met minstens 20% dalen. Bedrijven konden, afhankelijk van hun omzetdaling, tot 90% van de loonkosten vergoed krijgen. Hema heeft turbulente maanden achter de rug. Een ander effect van de coronacrisis was dat de schuldenlast te zwaar werd. De keten is in handen gekomen van internationale schuldeisers die Hema liefst zo snel mogelijk doorverkopen. Ahold Delhaize en Blokker worden genoemd als overnamekandidaten. Ik heb zo mijn twijfels over de informatie die de Hema hier verstrekt. Zeker 2 maanden is het stil geweest in de winkels. Maar dat de omzet in juni hoger is geweest dan een jaar eerder, kan ik niet plaatsen. Ik denk dat het interesseren van gegadigden voor een aantrekkelijke prijs een hogere preferentie heeft dan de €6 mln die ze gaan terugbetalen aan de UWV.

De coronacrisis zal waarschijnlijk niet leiden tot blijvend andere ideeën over politieke onderwerpen, instituties en de samenleving. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van literatuuronderzoek over eerdere crises zoals de SARS-epidemie. Het vertrouwen in de politiek is door de coronacrisis wel flink gestegen, maar door de recessie die eraan komt kan dat volgens het SCP snel weer verdwijnen. Ook het toegenomen vertrouwen in andere mensen zal waarschijnlijk tijdelijk zijn. Dat bleek volgens het SCP ook al na de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten. (bron: NOS)

In de VS is opnieuw een recordaantal corona-besmettingen vastgesteld. Volgens de Johns Hopkins University kwamen er in één dag ruim 68.000 coronagevallen bij. Het persbureau Reuters komt, op basis van een eigen telling, op een nog hoger record van 77.000 uit. De VS is wereldwijd al een tijd het zwaarst getroffen door de pandemie. Er zijn al ruim 138.000 Amerikanen aan het virus overleden. De aanpak van de crisis verschilt per staat. Immunoloog en regeringsadviseur Fauci vreest dat zonder eensgezind beleid het aantal besmettingen binnenkort oploopt tot 100.000 per dag. (bron: NOS) Het aantal corona-besmettingen in de VS, Brazilië en India bedraagt bijna 50%. Trump liet deze week weten dat zijn corona-beleid zo succesvol is dat het een grotere prestatie is dan het winnen van de Tweede Wereldoorlog. Dat maakt hij zichzelf wijs, maar de realiteit is dat de corona-bestrijding chaotisch verloopt. Wie neemt Donald Trump nog serieus?

Apple heeft geen staatssteun gekregen van de Ierse regering en hoeft dus een miljardenboete die was opgelegd door de Europese Commissie niet te betalen. Dat heeft het Gerecht van de Europese Unie besloten. Er is hoger beroep mogelijk. De zaak speelde tussen 2003 en 2014. Ierland gaf Apple wat betreft belasting een speciale behandeling. Volgens de EC was dat staatssteun. Apple kreeg een boete die opliep tot €14 mrd. Het is niet de eerste keer dat deze rechter de EC terugfluit. Dat gebeurde eerder toen Eurocommissaris Vestager de afspraken tussen de Nederlandse fiscus en Starbucks aan de kaak stelde. (bron: NOS) Iedereen weet dat Ierland met heel aantrekkelijke voorwaarden Amerikaanse techbedrijven heeft gelokt hun Europese hoofdkantoren in Ierland te vestigen. Die bedrijven zijn als het ware in de watten gelegd. Vanuit Ierland kunnen die bedrijven in Europa zaken doen zonder vrijwel belasting te betalen. Daar moet een einde aan gemaakt worden, alleen dit Gerecht van de Europese Unie staat kennelijk zo onder druk van lobbygroepen dat de EC nul op haar request krijgt. Komt er een herkansing?

De coronacrisis kost gemeenten tussen de 1,5 en 1,8 mrd. Als er een tweede besmettingsgolf komt, kan dat bedrag oplopen tot 2,3 à 2,8 mrd. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft laten uitvoeren. Gemeenten schatten in dat ze alleen al aan weggevallen toeristenbelasting 203 tot 249 mln mislopen. Betaald parkeren levert de gemeenten 282 tot 344 mln minder op dan normaal. Ook maken ze kosten voor bijvoorbeeld handhaving, steun aan de cultuursector en meer bijstandsuitkeringen. De VNG wil een “reële compensatie” van het Rijk. (bron: NOS) Terecht!

Is de EU wel in staat het gebruik van landbouwgif wel aan banden te leggen?

Trouw/de Verdieping publiceerde een artikel van de hand van Onno Havermans over het beleid van de EU-lidstaten, die maar blijven dralen een strenger beleid voor landbouwgif af te kondigen. Zeven jaar geleden stelde de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) al voor de regels aan te halen, maar er gebeurde niets. Deze week lag er een afgezwakt voorstel van EFSA ter discussie in Brussel. Intussen kwam de Europese Rekenkamer al met stevige kritiek. Ook milieubeschermers zijn boos. Nadat uit onderzoek was gebleken dat veel landbouwgif schadelijk is voor bijen en daarmee voor het hele ecosysteem, ontwikkelde de EFSA in 2013 een zogeheten Bee Guidance. Uitgangspunt voor dit ‘bijenrichtsnoer’ is dat gewasbeschermingsmiddelen moeten worden getoetst op het effect voor de bestuivers en niet op de noodzaak voor de landbouw. De Europese Commissie heeft deze richtlijn echter nooit vastgesteld, omdat de lidstaten er onderling niet uitkwamen. Vorig jaar is de EFSA gevraagd om een aanpassing en die lag nu op tafel tijdens een bijeenkomst van het zogeheten Permanent Comité. Tegelijk buigen de lidstaten zich over het voorstel om het gebruik van enkele gifstoffen te verbieden, zoals de schimmelbestrijder mancozeb die in Nederland op grote schaal wordt gebruikt. Bij dierproeven is aangetoond dat mancozeb hormoonverstorende eigenschappen heeft en neurologische afwijkingen zoals de ziekte van Parkinson veroorzaakt. Voor de nieuwe leidraad moeten de EU-lidstaten kiezen uit vier opties: het oude plan waarin een bijenvolk met hooguit 7% mag krimpen, zodat de koningin met een verhoogde eitjesproductie het volk kan herstellen. Tweede is het idee van de producenten van bestrijdingsmiddelen, genoemd Beehave, waarin een sterfte tot 30% een ‘natuurlijk verschijnsel’ heet. Dan is er nog een optie waarin alleen staat dat het volk op termijn moet overleven. Als laatste de optie waarin een percentage van de bestuiving overeind moet blijven. Milieubeschermingsorganisatie PAN Europa klaagt dat het richtsnoer louter uitgaat van honingbijen. Hommels zouden al moeite hebben om te herstellen bij sterfte van 7%, laat staan 30%. Wilde bijen vallen buiten de boot. “Bij deze soort zijn het de moeders die eropuit gaan”, legt Hans Muilerman van PAN uit. Hij verwacht dat de kans groot is dat er van de bescherming van bijen weer niks terechtkomt.” De Europese Rekenkamer ECA stelde begin dit jaar al vast dat de EU en de 27 EU-lidstaten schromelijk tekort schieten bij het terugdringen van pesticiden. Die kritiek herhaalde de ECA vorige week in een rapport over de bestuivers. Samengevat: Europa beschermt zijn bijen slecht. De macht van de lobbyisten in Brussel is veel te groot, het belang van de natuur krijgt niet de aandacht die het nodig heeft om te overleven. De industrie is niet dienstbaar aan de samenleving en de natuur maar commerciële belangen prevaleren.

De noodzakelijke afbouw van onze fossiele bedrijfsactiviteiten

Nederland geeft nog altijd ruim €8 mrd per jaar aan staatssteun aan de fossiele energiesector, stellen de actiegroepen Milieudefensie en Oil Change International. In 2013 beloofde de overheid dat die steun uiterlijk dit jaar afgebouwd zou zijn. Het gaat niet alleen om subsidies, maar ook om belastingvoordeel. Het grootste deel gaat naar lucht- en scheepvaart, de zware industrie, energiecentrales en de landbouw. Het ministerie van EZK zegt het bedrag van €8 mrd niet te herkennen. Wel erkent het dat er gunstige regelingen voor fossiele bedrijven bestaan. (bron: NOS)

Nederland spekt de fossiele sector jaar op jaar met miljarden. Zo blijven de klimaatdoelen ver weg, schrijft Frank Straver in Trouw. Op de ingeslagen weg naar een duurzame economie is Nederland een notoire spookrijder. Tegen alle klimaatdoelen in steunt het Rijk de fossiele sector, dé bron van broeikasgas (CO2), met ruim €8 mrd per jaar. Dit helpt lucht- en scheepvaart, industrie en vuile energiecentrales. Hiermee frustreert de overheid niet alleen de eigen klimaat-ambities, ze schendt ook Europese afspraken. Dit concludeert Milieudefensie in een studie, samen met het klimaatbureau Oil Change International (OCI). Milieuorganisaties noemen het schokkend dat Nederland er al jaren niet in slaagt die miljardensubsidies te verminderen. Die €8 mrd die naar allerlei subsidies, regelingen en belastingvoordelen naar olie, gas en kolen gaan, is al jarenlang hetzelfde bedrag. Dat terwijl Nederland al in 2013, in Europees verband, beloofde om financiering van de vuile economie in 2020 te beëindigen. Hoofdonderzoeker Laurie van der Burg: “Sindsdien is er feitelijk niets gebeurd”. Dat is zorgwekkend omdat de klimaatcrisis aangepakt moet worden, vinden Milieudefensie en OCI. Met de bouw van zonne- en windparken is Nederland na lang treuzelen van start, maar de Parijs-doelen liggen nog ver buiten bereik. Milieujuristen kijken daarom of het mogelijk is om Nederland te dwingen tot het stoppen van fossiele steun. In hoeverre ‘fossiele subsidie’ bestaat, bleef tot dusver een twistpunt. Andere rekenbureaus turfden ‘slechts’ enkele miljarden aan gegunde voordelen. “Wat niet wil zeggen dat voordelen altijd vervuiling geven”, zegt een woordvoerder van adviesbureau CE Delft. “Gaswinning in kleine veldjes op zee krijgt fiscaal voordeel, maar vanwege de lage gasprijs boort er geen bedrijf.” CE Delft turfde zelf eens €4 mrd aan voordelen voor vervuilers. Dat de studie van Milieudefensie het klimaatbureau Oil Change International dubbel zo hoog ligt, komt doordat hierin vrijwel alles wat riekt naar fossiele steun meetelt. Bijvoorbeeld ook financiering aan vuile energieprojecten door ABN Amro, voor een groot deel in handen van de Nederlandse staat. Verder tellen garantstellingen aan vervuilende buitenlandse projecten mee, zoals kolencentrales of oliepijpen in Azië of Afrika. Volgens het ministerie van financiën hebben die garantstellingen niets met steun aan vervuiling te maken. Ze zouden een vorm van ontwikkelingsgeld zijn. Bovendien heeft het geen zin als Nederland de garanties intrekt, zei staatssecretaris Vijlbrief recent in een brief aan de Tweede Kamer, omdat een ander land ze dan afgeeft. De kritiek op deze vorm van subsidie klinkt dus al langer. Maar kabinetten hielden tot nu toe vol dat er geen sprake was van het spekken van de vuile industrie. Dat is een definitiekwestie. De regering verweerde zich door te stellen dat belastingvoordelen, zoals lage energie-belasting voor de industrie, niet gezien moeten worden als steun aan vervuiling. Ook minister Wiebes (economische zaken & klimaat) zat op die lijn. Daar lijkt nu verandering in te komen. Wiebes is de eerste minister die laat uitrekenen of en hoeveel steungeld het Rijk laat vloeien naar vuile bronnen. Na de zomer presenteert hij die rekensom, gemaakt door de Oeso en het Internationaal Energie Agentschap. De Tweede Kamer dwong dat onderzoek af. Een meerderheid wil openheid over fiscale voordelen die de fossiele industrie geniet. Frankrijk, Italië en Duitsland rapporteren al over financiering die de fossiele sector bevordert. Geen enkel EU-land is zover dat fossiele voordelen nu stoppen, zoals in 2013 beloofd. Landen willen eerst geldstromen uitpluizen, waarna de politiek kan besluiten om steungeld stop te zetten. Volgens de milieubeweging is de coronacrisis daar het uitgelezen moment voor, zodat ‘groen herstel’ mogelijk wordt. Ondertussen hameren werkgeversorganisaties erop dat bedrijven en banen behouden moeten blijven. Beloven en doen zijn twee ver uiteenliggende doelstellingen. We kiezen voor klimaat, milieu en natuur maar in de praktijk blijven overheden de fossiele industrieën met grote hoeveelheden geld steunen.

Overwegingen

Ik heb al eerder geschreven dat ik het niet voor onmogelijk hou dat Trump eerlang de handdoek in de ring gooit. Zo van ‘zoeken jullie het zelf maar uit, ik hou ermee op’. Het kan ook zijn dat de Republikeinse partij Trump laat weten dat zij het vertrouwen in hen opzeggen en nu nog met een andere kandidaat komen voor de presidentverkiezingen op 3 november aanstaande. Maar ik hou het ook niet voor onmogelijk dat Trump de presidentsverkiezingen met 2 jaar jaar gaat verschuiven, omdat campagne-voeren momenteel vanwege corona niet tot de mogelijkheden behoort. Joe Biden zou een voorsprong hebben, volgens The Lincoln Project, een groep teleurgestelde Republikeinen die anti-Trump spotjes in de media zetten., van 55% tegen 41%. Zij proberen daarna Trump uit zijn spel te halen om daarmee zijn campagne te verstoren, zowel strategisch als tactisch, schreef het Parool deze week.

Ik vraag mij al enige maanden af waarom de kooplust in de financiële markten blijft voortgaan. De logica daarvan, bezien vanuit de corona-ramp en de economische terugval, kan ik niet verklaren. Anders dan door het monetaire beleid van de centrale banken dat nooit eerder is gevoerd: door de overvloedige hoeveelheden gratis geld blijven handelaren en speculanten de koersvorming op de effectenmarkten verstoren en ontregelen, waardoor de koersen steeds minder een weergave van de financieel/economische verwachtingen tonen.

Ik heb mij al enkele jaren afgevraagd welke functie cryptomunten in het geldverkeer vervullen. Dat er kritiek is op het beleid van centrale banken nu valuta nauwelijks tot geen waarde meer vertegenwoordigen en de markt de waarde bepaalt. De bitcoin is de grootste en meest bekende crypo-munt, waaraan een waarde is gekoppeld van €8000 voor één bitcoin. De koers van de bitcoin is veel meer in beweging dan de zwevende’’ koersen van de dollar, euro, pond en yen. Toch zijn er ‘deskundigen’ die beweren dat de koers van de bitcoin wel naar de $100.000 kan stijgen. Maar dat is toekomstmuziek. Ik zou mij wel voor kunnen stellen dat als, ik zeg als, de dollar zijn functie als wereldvaluta verliest de crypto’s wel in beweging kunnen komen.

Ik heb mij gerealiseerd dat er verschillende soorten crypto’s zijn: munten, financiële dienstverlening in het betalingsverkeer en dienstverlening aan bedrijven op het gebied van algoritmen. Om digitale munten te laten integreren in het betalingsverkeer moet blockchain zo worden gebouwd dat mensen daarvan gebruik kunnen maken met een pinpas en creditcards moet het veel simpeler worden gemaakt transfers uit te voeren terwijl de veiligheid hoog blijft. Verder moeten ook de crypto-munten geaccepteerd worden als betrouwbaar. Zover zijn we nog lang niet. Wat langzamerhand van de grond komt zijn bedrijven die zich specialiseren op ondersteuning van grote bedrijven wereldwijd met algoritme-systemen.

Minister Koolmees heeft net voor het zomerreces van de 2e Kamer uitspraken gedaan die tot nadenken stemmen. Het kabinet heeft besloten dat de dekkingsgraad van de pensioenfondsen einde van dit jaar niet hoeft te voldoen aan de 100% norm maar is 90% voldoende om geen kortingen op de pensioenuitkeringen door te hoeven voeren. Maar is dekkingsgraad onder de 90% dan moet er wel degelijk gekort gaan worden. De minister heeft die toezegging alleen maar gedaan omdat we volgend jaar maart naar de stembus gaan en om te voorkomen dat kortingen stembusverliezen voor partijen opleveren. Het betekent dus wel dat de pensioenen in 2022 gekort gaan worden als de dekkingsgraad dan onder de 100% ligt. Tenzij een nieuwe regering anders beslist. In de Kamer is gesuggereerd dat zodra de nieuwe Pensioenwet in werking treedt er geen kortingen meer zouden worden doorgevoerd. Dat is pure misleiding want er is dan geen opgebouwd pensioenvermogen meer op basis waarvan het pensioen wordt berekend. Werknemers moeten wel 40 jaar lang maandelijks pensioenpremie betalen maar hoeveel dat aan pensioen gaat opleveren is gekoppeld aan het rendement van de beleggingen. Doen de effectenkoersen het goed dan stijgt het pensioen, maar dalen de koersen dan krijgen gepensioneerden minder dan het jaar daarvoor. En voor die onzekerheid wordt de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd vertraagd doorgevoerd. Pure volksverlakkerij. (dit artikel werd in het Parool niet geplaatst)

Twee ingezonden brieven in Trouw over ‘ongelijkheid’: De verdeling van de NOW-steungelden vanwege de coronacrisis (Trouw, 15 juli) legt pijnlijk de ongelijkheid bloot tussen de belangen (en lobby’s) van het grootkapitaal en die van de gemarginaliseerde flexarbeiders. Booking.com strijkt per medewerker ruim €3.000 per maand op. Bedrijven als KLM en Ajax, met veel hoge salarissen, ontvangen miljoenenvergoedingen, maar de kwetsbare groep (gedwongen) flexwerkers wordt zonder vergoeding op straat gezet. [Henk van den Berg Zeist] Met enige verbazing las ik het bedrag aan coronasubsidies aan het betaalde voetbal. Deze subsidie is zonder extra voorwaarden. Dat is in fel contrast met de steun aan de overzeese delen van het koninkrijk, waar als voorwaarde gesteld wordt dat ambtenaren en bestuurders een aanzienlijk deel van hun salaris in moeten leveren. De salarissen in het betaalde voetbal zijn, zover ik weet, wel iets meer modaal. [Kees van Zandwijk Rhenoy]

©2020 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 17 juli 2020; week 29: AEX 573,80; Bel20 3.491,16; CAC40 5.069,42; DAX30 12.919,61; FTSE 100 6.290,30; SMI 10.410,52; RTS (Rusland) 1216,17; SXXP (Stoxx Europe 600) 372,71; DJIA 26.671,95; NY-Nasdaq 100 10.645,22; Nikkei 22.696,42; Hang Seng 25.089,17; All Ords 6.144,90; SSEC 3.214,13; €/$1,143; BTC/USD $9.145,01; 1 troy ounce goud $1.810,30, dat is €50.892,26 per kilo; 3 maands Euribor -0,443%; 1 weeks -0,513%; 1 mnds -0,506%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,32% 10 jaar VS 0,611%; 10 jaar Belgische Staat -0,16%; 10 jaar Duitse Staat -0,454%; 10 jaar Franse Staat -0,145%; 10 jaar VK 0,159%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,455%; 10 jaar Japan 0,0123%; Spanje 0,4%; 10 jaar Italië 1,175%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,524.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden flat tot licht stijgend, beleggers worden onrustiger over het feit dat wereldwijd het corona-virus nog steeds niet onder controle is en in de VS nog steeds toeneemt en voor de slechte prognoses voor de komende tijd, de stijgende werkloosheid, een recessie en slecht nieuws vanuit bepaalde sectoren in het bedrijfsleven, oplopende begrotingstekorten, stijgende staatsschulden, de financieel/economische gevolgen van de corona-crisis en een gebrek aan eenheid bij de 27 regeringsleiders van de EU-lidstaten over een krachtig EU-beleid. De goudprijs steeg door de $1800. De rentetarieven noteerden flat. Ik voeg ook deze week weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen daalden de tarieven: Zwitserland -0,264%; Duitsland -0,01%; Nederland -0,012%; Frankrijk 0,531%; Japan 0,5818%; GB 0,672%; Canada 1,0029%; Spanje 1,2%; VS 1,30,74%; Italië 2,109%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,54%; Nederland -0,627%; Zwitserland -0,6%; Denemarken -0,54%; België -0,542%; Frankrijk -0,52%; Spanje -0,193%; Japan -0,1225%; VK -0,063%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.