UPDATE 16-01 2021/565 Hannes heeft corona sinds 12 januari 2021

Dit is een gestripte versie vanwege het feit is ik sinds dinsdagmorgen positief getest ben op corona en bijna de hele week op bed heb gelegen. En er is veel gebeurt deze week: het opstappen van het kabinet Rutte III, het aanblijven van de drie lijsttrekkers voor de komende verkiezingen; de vraag of de verkiezingen over 2 maanden nog wel door kunnen gaan; de gevaren van de Britse mutant van het corona-virus, de gevolgen van de verlenging van de mogelijkheid de lockdown aan te scherpen (avondklok) tot begin februari dan wel mogelijk tot eind februari; de verwachting dat corona dit halfjaar nog onder ons zal blijven. De vraag is wat de waarde is van het aftreden van het Kabinet Rutte III en het directe opstappen van de de minister van Economische Zaken en Klimaat, de VVD’er Erik Wiebes. Hijzelf gaf daarover een verklaring maar de inhoud daarvan was zo doorspekt met parlementaire taal zodat waarschijnlijk niemand heeft begrepen, wat de werkelijke reden is van zijn onverwachte vertrek. Ik sluit helemaal niet uit hij hij niet langer mee wilde gaan in de Rutte doctrine, daarbij ook de sorry-cultuur die politici graag gebruiken om gewoon op hun stoel te kunnen blijven zitten. Misschien wilde hij niet langer eraan meewerken dat Rutte zijn problemen bij hem dumpte. Voor mij zou dat een heel plausibele reden zijn. Rutte is voor de Amerikaanse wetenschapper Joseph Samuel Nye, een transactie-leider, in ieder geval geen transformatie-leider, alhoewel hij zich op die wijze graag profileert. Voor Nye zijn John F. Kennedy, Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt en Ronald Reagan grote hervormers. Misschien hoort Barack Obama daar ook toe: hij was jong, dynamisch, het symbool van de nieuwe tijd en ……… een geweldige redenaar. Angela Merkel wordt ook genoemd maar hier heb ik twijfels over, want ze is er niet in geslaagd Europa een eensgezind uiterlijk te geven, de EU is nog steeds een statenbond op het derde niveau, die overeind blijft door het sluiten van compromissen, maar nauwelijks grote stappen voorwaarts zet. De bekwaamheden van onze premier missen beperkingen voor het oplossen van complexe problemen. Daarvoor schakelt hij terug op derden die hij opdracht geeft met een oplossing te komen, waarvoor hij geen draagvlak krijgt. Neem het polderen, maar die uitkomsten zijn nooit te beste voor de Staat, maar altijd een compromis tussen wat werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers aan hun achterban kunnen slijten. Datzelfde deed hij ook met de klimaattafels, waardoor de belangenbehartiging van de betrokken partijen dominant was in de eindrapportage. De grootste vervuilers betalen de minste bijdrages en krijgen de hoogste subsidies. En de burgers worden opgescheept met hoge lasten die lang niet voor iedereen betaalbaar zijn. En dan heeft Rutte ook nog achter de hand een Commissie die zijn problemen moet oplossen, zoals de Commissie Donner, die de Kinderopvang Toeslagen moest oplossen. Dat mislukte want de 2e Kamer greep in en stelde de Commissie van Dam in, waar Rutte geen verweer tegen had. Youp van ‘t Hek, beschikte voor zijn Oudejaarsconference al over voorkennis toen hij aankondigde dat Rutte al onderweg was naar de Koning om het ontslag van Rutte III aan te bieden. Het beleid van de kabinetten Rutte wordt gekenmerkt door het uitvoeren van neoliberale doelstellingen. De belangen van zijn VVD-achterban, bevoordeling van zijn ‘vriendjes’ en de schandalige wijze waarop hij de eigenaren/aandeelhouders en financiers uit de wind houdt bij de financiële verliezen als gevolg van de recessie, mede als gevolg van de corona-pandemie. Uiteindelijk moeten de belastingbetalers, ook onze kinderen en hun kleinkinderen, de giften aan de getroffen bedrijven om de crisis te overleven betalen. Misschien wel tien, misschien wel 15 jaar lang. En de CDA’er Wopke Hoekstra voert dat uit. En zowel Rutte als Hoekstra willen beiden politiek leider blijven van hun politieke partij. Maar is dat zinvol voor ons landje? Mijn antwoord daarop is ‘nee’. Wij moeten van die coalitie VVD/CDA af. Daarom stel ik voor de Kamerverkiezingen van 16 maart een jaar op te schuiven en de Koning gaat de politiek een opdracht geven tot een Regering van Nationale Eenheid. Dat is een kabinet waarin naast politieke partijen uit de coalitie en oppositie, ook ondernemers, wetenschappers en vertegenwoordigers van sociaal/maatschappelijke in participeren. Ik heb een groot vertrouwen in Kim Putters van het SCP. Ik verwacht echter dat Pieter Omzigt meer voorkeursstemmen krijgt dan de lijsttrekker, als de verkiezingen, ondanks de corona-pandemie, toch door zouden gaan. Een probleem waar niemand zich zorgen over maakt is dat ouderen schriftelijk mogen stemmen, maar veel postbussen in de steden en de buitengebieden zijn weggesaneerd.

Dit is premier Rutte en zijn kabinet Rutte III ten voeten uit: Van de 33 grootste zonneparken in Nederland is inmiddels 79% in buitenlandse handen, blijkt volgens het AD uit eigen onderzoek. Hierdoor verdwijnt tot 889 mln aan subsidiegeld naar het buitenland. Vooral Duitse, Chinese, Engelse en Scandinavische projectontwikkelaars en investeringsfondsen bouwen zonneparken op Nederlandse grond of kopen Nederlandse zonneparken op. “Er is een explosieve toename van zonneparken die vrijwel allemaal in handen komen van buitenlandse investeerders”, zegt Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit in het AD. “Onze subsidies zijn een melkkoe voor deze investeerders. Het levert ze hoge rendementen op, die ook nog eens weglekken naar het buitenland. Ze verdienen veel geld dat eigenlijk voor de regio bedoeld is.” Een ander voorbeeld is de wijze waarop de lakeien van het neoliberalisme investeringen subsidiëren. Het aantal zonneparken in Nederland neemt snel toe. De afgelopen jaren werden al tientallen parken gebouwd en de komende jaren komen daar nog honderden bij. Het gaat om zowel kleine zonneparken van enkele hectares, als grote parken met een omvang van soms meer dan vijftig voetbalvelden. Volgens het AD bieden projectontwikkelaars soms tot wel 10.000 per hectare aan landeigenaren, vaak boeren. Boeren die 25 hectare land verpachten ontvangen hierdoor jaarlijks al snel zo’n 200.000. Veel projectontwikkelaars zouden voor Nederland kiezen vanwege de miljarden euro’s aan subsidies die de Nederlandse overheid verstrekt. “Het is een vechtmarkt met heel veel concurrentie”, zegt Egbert Ludwig in de Telegraaf. Hij is directeur van Bronnen VanOns, een coöperatieve ontwikkelaar van wind- en zonneparken die wil dat de duurzame energieproductie voor de helft in handen komt van de lokale bevolking. De lucratieve subsidies zijn volgens Ludwig de enige reden voor commerciële ontwikkelaars om zonneparken te bouwen. “De overheid strooit zo kwistig met geld dat je er een prachtige businesscase mee hebt, met rendementen tot soms wel 15%. Het gevolg is dat tientallen projectontwikkelaars opduiken, als bijen op de honingpot. Ook dubieuze partijen die het niet zo goed voor hebben met de omgeving. Aan bewonersparticipatie hebben zij geen boodschap. Hun enige motivatie is zoveel mogelijk geld verdienen.” Deze Nederlandse zonnevelden die in buitenlandse handen zijn krijgen samen tot bijna 1,1 mrd subsidie. 83% daarvan, zo’n 889 mln, verdwijnt naar het buitenland. Van de 29 grootste zonneparken die de komende jaren gebouwd worden is volgens het AD 52% in buitenlands bezit. Het gaat om maximaal 506 mln subsidie. De verwachting is dat dit percentage nog zal stijgen, omdat investeringsfondsen zonneparken meestal pas overnemen nadat ze gebouwd zijn. (bron: DFT)

Premier Rutte heeft het ontslag van zijn derde kabinet aangeboden aan de koning. De vier coalitiepartijen hebben in de ministerraad afgesproken dat ze op het gebied van de coronabestrijding missionair blijven. Dat betekent dat alles op dat gebied hetzelfde blijft. Het kabinet heeft ook besloten dat alle notities van ambtenaren en politiek adviseurs die tot een kabinetsbesluit leiden, automatisch openbaar gemaakt worden. Dat gaat vermoedelijk 1 juli in. In het rapport over de toeslagenaffaire stond felle kritiek op het achterhouden van informatie en ambtelijke notities die niet meer gevonden konden worden. (bron: NOS)

Trump, Biden en een smadelijke afgang van een Republikeinse president

President Trump heeft de bestuurder in Georgia die eerstverantwoordelijk is voor het verloop van de verkiezingen, zwaar onder druk gezet om hem toch de winst in de staat te bezorgen. Dat wordt duidelijk uit audio-opnames van een telefoongesprek tussen de twee, die The Washington Post online heeft gezet. “Ik wil gewoon dat je 11.780 stemmen vindt”, zegt Trump. Hij verloor Georgia aan Joe Biden met 11.779 stemmen verschil. Over twee weken moet Trump plaatsmaken voor Joe Biden. De president houdt nog steeds vol dat hij de verkiezingen heeft gewonnen, maar dat er geknoeid is met de stembusgang. (bron: NOS)

President Trump wil dat de verkiezingsuitslag in de staat Georgia alsnog wordt veranderd, zodanig dat hij de verkiezingen in die staat heeft gewonnen. Een telefoontje dat Trump, ook als hij straks geen president meer is, in de problemen kan brengen. Jurist Kenneth Manusama, gespecialiseerd in het Amerikaanse staatsrecht, stelt welke de juridische en politieke gevolgen kunnen zijn. Het is denkbaar dat er nog na Trumps vertrek uit het Witte Huis een afzettingsprocedure tegen hem wordt begonnen die het hem onmogelijk kan maken om ooit nog een politieke functie te vervullen. (bron: DFT) Het is volstrekt onduidelijk wat hij hiermee wil bereiken. Ook al zouden die 11.780 stemmen worden gevonden, dan nog wint hij de verkiezingen niet. Hooguit kan hij zijn achterban ermee overtuigen dat er ook in andere staten wel gefraudeerd zal zijn en dat hij nog vier jaar het land zou hebben kunnen besturen. De strijd is gestreden en hij is een slechte verliezer. De VS haalt het vliegdekschip USS Nimitz terug uit de wateren in het Midden-Oosten, meldt The New York Times. Waarnemend minister van Defensie Miller zou daarmee de spanning met Iran willen verminderen om een nieuwe confrontatie te voorkomen. Het besluit komt onverwacht en zou zijn genomen tegen het advies van prominente adviseurs. Inlichtingendiensten zouden er rekening mee houden dat Iran, of een gelieerde militie, op korte termijn een aanval plant op Amerikaanse doelen. Daarmee zou Iran de dood van generaal Suleimani willen wreken, die een jaar terug door de VS werd gedood. (bron: NOS)

Een Amerikaanse federale rechter in New York heeft een streep gehaald door een decreet van president Trump. Daarin bepaalde hij in juni dat mensen die meewerken met het ICC (Internationaal Strafhof) in Den Haag strafbaar zijn. Volgens Trump schendt het strafhof de Amerikaanse soevereiniteit. Op grond van het decreet werden sancties ingesteld tegen ICC-aanklager Fatou Bensouda, die onderzoekt of er oorlogsmisdaden zijn gepleegd in Afghanistan. Volgens de rechter druist het decreet in tegen de Amerikaanse grondwet. Eerder had onder anderen minister Blok de VS al gevraagd het decreet in te trekken. (bron: NOS) Trump vindt zichzelf de beste president ever en zijn tegenstanders de slechtste.

Het zal Trump tot in het diepst van zijn hart treffen dat hij er niet in is geslaagd een tweede termijn te realiseren. Ondanks dat hij bleef stellen dat hem 2,7 stemmen zijn ontnomen, dat er op grootschalige wijze verkiezingsfraude heeft plaatsgevonden maar slechts 1 ‘rechtertje’ gaf hem het voordeel van de twijfel. Bewijzen kon hij daarvoor niet aandragen. Het is de vraag hoe zijn rechts-activistische achterban zich gaat opstellen op 20 januari 2021, de dag van de inauguratie van Joe Biden. Trump is een slechte verliezer en ik vrees dat hij zijn verlies op allerlei wijzen zal blijven wreken op de Staat en de nieuwe president.

Corona gerelateerde berichten

Tot 10.00 uur zondagochtend zijn bij het RIVM 5622 nieuwe coronabesmettingen gemeld, minder dan het weekgemiddelde van 5728. Ook zijn er 43 nieuwe doden gemeld. Het gemiddelde aantal doden over de afgelopen zeven dagen is 93. In de ziekenhuizen liggen nu 1708 covid-patiënten in het ziekenhuis, plus 676 op de IC, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. (bron: NOS/RIVM) Documenten die vorige maand via een hack bij medicijnautoriteit EMA werden gestolen, zijn online gezet op een forum uit Rusland. Het gaat om rapporten over het Pfizer-vaccin en mails van de EMA. Het lijkt erop dat de stukken geplaatst zijn om twijfel te zaaien over de vaccinontwikkeling. Volgens de EMA is er met de documenten geknoeid, maar om welke stukken het gaat zegt men niet. In de e-mails is te lezen dat de EMA druk heeft ervaren van de Europese Commissie om vaccins zo snel mogelijk goed te keuren. Maar het is niet gezegd dat dat klopt. De commissie zegt dat er nooit politieke druk is uitgeoefend. (bron: NOS) Voor de goede orde dit bericht is geen fake-nieuws, want de NOS bracht het naar buiten. De vraag is of er druk is uitgeoefend door de EC op de Europese Medicijn Autoriteit om niet te lang stil te staan bij het testen van corona-vaccins bij het bepalen van de ‘veiligheid’. Mogelijk werden de financieel/economische aspecten zwaarder gewogen dan medische. Dat kan betekenen dat er vaccins op de markt komen, waarbij veiligheid niet meer de hoogste prioriteit hebben gekregen.

Overwegingen

In een essay over ‘macht’ in de Tijdgeest schrijft Hans de Bruijn dat de 83-jarige Joseph Samuel Nye jr, in 1958 aan de Princeton Universiteit summa cum laude afgestudeerd met een BA in de geschiedenis en sinds 1964 lid van de faculteit van Harvard, dat er twee soorten presidenten, leiders zijn. Hij onderkent transactie-presidenten, door mij genoemd ‘onderhoudsmonteurs, en transformatie-presidenten, door mij staatsmannen genoemd. De eerste groep, waartoe Mark Rutte behoort, heeft weinig ambities en past op de winkel. Hij lost op zijn manier problemen op, pragmatisch en stap voor stap, en zal derden te hulp roepen, polderen, klimaattafels, als de problemen te complex zijn om op te lossen zonder daarvoor voldoende draagvlak te krijgen. In zijn algemeen krijgt hij daarvoor wel steun en waardering omdat hij niet rommelt aan de rechten en zekerheden van de samenleving. Een transformatie-president, zoals John F. Kennedy, Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt en Ronald Reagan zijn grote hervormers. Misschien hoort Barack Obama daar ook toe: hij was jong, dynamisch, het symbool van de nieuwe tijd en ……… een geweldige redenaar, maar dat vertaalde zich niet in economische zin. Angela Merkel wordt ook genoemd maar hier heb ik twijfels over, want ze is er niet in geslaagd Europa een eensgezind uiterlijk te geven, de EU is nog steeds een statenbond op het derde niveau, die overeind blijft door het sluiten van compromissen, maar nauwelijks grote stappen voorwaarts zet. De vraag is waar Trump, de super-leugenaar en manipulator, de volksopruier, de twitteraar, bij wordt ingedeeld in de geschiedenisboeken. Waren het vier dwaze jaren? “The American political system was designed by geniuses, so it could be run by idiots”. Het is de vraag of Trump met zijn handelsoorlogen en de beperkingen van de vrijhandel, zijn strijd om het wereldleiderschap, de positie van de VS in de NATO en de wijze waarop het neoliberalisme, gekoppeld aan het kapitalisme, alsmede de grote hervormingen van het monetaire beleid in de Westerse wereld, hem tot een staatsman van grote klasse voor de VS dan wel een mislukkeling zullen maken, die de welvaart grote schade zal toebrengen. Misschien is het terugbrengen van de wereldhandel, de globalisering en het uitstappen van de VS uit de NATO wel een zegen voor Europa, omdat ze dan zelf in hun eigen veiligheid moeten gaan investeren. Wie zal het nu zeggen?

CDA-leider Wopke Hoekstra vindt het “niet goed voorstelbaar” dat zijn partij met de PVV gaat regeren. De PVV pleit in zijn verkiezingsprogramma voor een verbod op het verspreiden van de “islamitische ideologie”. Partijleider Wilders wil een ministerie voor De-islamisering en vindt dat tijdelijke verblijfsvergunnigen voor Syriërs moeten worden ingetrokken. Het CDA wil alleen regeren met partijen die de rechtsstaat serieus nemen en ten volle onderschrijven, zei Hoekstra in WNL op Zondag. Het PVV-programma is volgens Hoekstra “geen aanbeveling om samen op weg te gaan”. (bron: NOS) Het is de vraag hoe kiezers daarover denken. Die zullen uiteindelijk bepalen welke partijen met elkaar gaan regeren.

Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

Een recente nota van het ministerie van Volksgezondheid bevat confronterende cijfers. De steeds oudere bevolking heeft een steeds grotere zorgvraag. Rond 2040 bereikt de vergrijzing zijn hoogtepunt. Dan is één op de vier Nederlanders 65 of ouder – nu één op de zes. Als er geen behandeling komt, heeft dan één op de acht werkende Nederlanders een demente ouder; nu één op de 33. En bij ongewijzigd beleid werkt in 2040 één op de vier werknemers in de zorg, tegen één op de zeven nu. Ondertussen verdubbelt de vraag naar verpleeghuiszorg en groeien de zorguitgaven harder dan de economie. Welke knelpunten moeten op tafel voor een beter zorgstelsel? Het Parool sprak met enkele deskundigen: ‘De marktwerking is doorgeslagen’ Sinds 2006 kent Nederland marktwerking in de zorg. Verzekeraars kopen de zorg voor hun klanten zo goedkoop mogelijk in bij ziekenhuizen en andere zorgverleners. Het stelsel beloont elke medische handeling, dus de reflex van ziekenhuizen is om ten minste zoveel zorg te leveren dat hun voortbestaan is gewaarborgd. Wie niet behandelt, gaat failliet. Marcel Canoy, gezondheidseconoom en bijzonder hoogleraar aan de VU, richt zich op de positie van kwetsbare ouderen. Anna van Poucke, zorgexpert bij consultant KPMG, ziet ‘interne tegenstrijdigheid’ in het stelsel: ziekte behandelen loont, het voorkómen van ziekte niet. Terwijl dat laatste mensen langer gezond houdt. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge is ook kritisch. De zorg ‘vertoont te veel kenmerken van een verdienmodel’. ‘Men schuift met de meubels, terwijl de Titanic op een ijsberg afstevent,’ zo omschreef ze het gebrek aan fundamentele oplossingen voor de dure Nederlandse zorg in 2018. Het klinkt GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet als muziek in de oren, om verschillende redenen. Zo leidt efficiëncydenken en onderlinge concurrentie bij verzekeraars tot een enorme verantwoordingslast bij artsen en andere zorgverleners, die soms wel 40% van hun tijd kwijt zijn met administratieve plichten. Zorg moet niet alleen om efficiëntie gaan, zegt Ellemeet. “Het opdoeken van kleinere spoedeisende hulpposten om die elders in de regio te centraliseren is efficiënt, maar als je je arm breekt, wil je hulp dichtbij hebben. Je kunt niet alleen denken vanuit Excelsheets.” Daarnaast leidt marktwerking in bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg tot selectie aan de poort, ziet Ellemeet. “Ingewikkelde patiënten hebben veel tijd en zorg nodig, maar leveren relatief weinig inkomsten op. Dus zetten ggz-instellingen in op mensen met lichtere, rendabelere klachten. Dat is funest voor de zwaarste patiënten.” Marcel Levi, de internist-ziekenhuisdirecteur bekritiseert vanuit zijn kantoor in Londen vooral de omslachtige beslislijnen in de Nederlandse zorg. (bron: Parool) Er zijn nogal wat problemen, waarvoor een oplossing gezocht moet worden. Het kan niet zo zijn dat alleen rendabele behandelingen plaatsvinden en moeilijkere patiënten onvoldoende opvang krijgen. Verder de vraag of de marktwijze op deze wijze moet worden doorgegaan en of de inkomens van specialisten en managers niet moeten hergewogen. En dan het financieel/economische aspect van de toenemende vergrijzing van de samenleving in de komende 20 jaar met een sterke stijging van de zorgkosten voor ouderen. Wie gaat dat betalen? Blijven de lasten betaalbaar of moet de zorg voor bejaarden worden afgeschaald. Laten we dat maar eens vragen aan Klaas Knot, die kan in de glazen bol kijken, of niet?

©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 15 jan 2021, week 2: AEX 651,73; Bel20 3.715,69; CAC40 5.611,69; DAX30 13.787,73; FTSE 100 6.735,71; SMI 10.877,06; RTS (Rusland) 1.474,28; SXXP (Stoxx Europe) 407,85; DJIA 30.814,26; NY-Nasdaq 100 12.803,93; Nikkei 28.519,18; Hang Seng 28.573,86; All Ords 6.986,80; SSEC 3.566,38; €/$1.208; BTC/USD $36319,74; 1 troy ounce goud $1.828,60, dat is €48.678,82 per kilo; 3 maands Euribor -0,552%; 1 weeks -0,567%; 1 mnds -0,557%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,488%; 10 jaar VS 1,092%; 10 jaar Belgische Staat -0,369%; 10 jaar Duitse Staat -0,547%; 10 jaar Franse Staat -0,325%; 10 jaar VK 0,287%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,494%; 10 jaar Japan 0,0314%; Spanje 0,051%; 10 jaar Italië 0,606%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,507.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden deze week variabel. Er zijn wel twijfels over de stand van de Amerikaanse economie, de dalende waarde van de $, of er nog nieuwe zetten komen van Trump en de stijgende besmettingen met de Engelse en Zuid-Afrikaanse corona-mutant. Ik hou het voor mogelijk dat het sentiment op de aandelenkoersen gaat omslaan van enthousiast naar terughoudend: de VS verkeren momenteel in een kritische fase over wat Trump nu nog gaat doen. Wereldwijd daalde de rente een fractie. De dollar noteerde onverwachts hoger, maar de bitcoin daalde flink, maar hield stand >$35.000 Nieuws vanuit getroffen sectoren in het bedrijfsleven, zoals de luchtvaart, de reiswereld en kunst en cultuur, verlenging van de lockdown tot 9 februari en mogelijk het instellen van een avondklok door het demissionaire kabinet Rutte III en misschien nog wel naar eind februari, oplopende begrotingstekorten, stijgende staatsschulden en slechte verwachtingen voor de werkgelegenheid, en het aantal faillissementen, de financieel/economische gevolgen van het voortdurende krimp-scenario, mede als gevolg van corona, bepalen de sfeer. De goudprijs in $$ daalde deze week >10%. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen daalden de tarieven: Zwitserland -0,311%; Duitsland -0,136%; Nederland -0,074%; Frankrijk 0,385%; Japan 0,6457%; Spanje 0,876%; VK 0,869%; Italië 1,466%; Canada 1,439%; VS 1,8413%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,757%; Nederland -0,727%; Zwitserland -0,68%; België -0,666%; Frankrijk -0,659%; Denemarken -0,609%; Spanje -0,369%; Japan -0,1053%; VK -0,048%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.