UPDATE 15092018/444 Rente van 10-jarig Staat stijgt deze week van 0,494% naar 0,544%, Duits 10-jarig van 0,386% naar 0,446%, VS 10-jarig van 2,9373 naar 2,9962

De Amerikaanse president Donald Trump gaat maandag voor $200 mrd aan nieuwe importheffingen op Chinese producten aankondigen. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal op basis van ingewijden. De Amerikanen zullen naar verluidt tarieven van 10% gaan hanteren voor producten die van China naar de VS worden verscheept. Dat is minder dan de importheffingen van 25% die Trump c.s. eerder aankondigden. Washington heeft eerder al tarieven op $50 mrd aan Chinese producten ingevoerd. Niet alleen op Chinese producten ook op producten van Chinese vestigingen van Amerikaanse bedrijven. Dat betekent dat die producten in de VS duurder worden en dat de winsten van Amerikaanse bedrijven met Chinese vestigingen onder druk komen te staan. Wij moeten wel in acht nemen dat het netto-effect van de importheffingen mede wordt bepaald door de koers van de yuan renminbi (CNY) in dollars (USD). Die fluctueert en staat momenteel op $0,145525, maar wordt beïnvloed door de stijgende rentetarieven in China en de VS. Als de koers van de CNY in USD daalt worden de producten die vanuit China naar de VS worden geëxporteerd goedkoper. Trump kan wel roepen tegen de multinationals dat ze hun buitenlandse productie terug moeten halen naar de VS maar hij vergeet daarbij dat in China een werknemer in de auto-industrie $8 per uur kost en in de VS $52. Hij gaat met zijn handelsoorlog daaraan voorbij. Daarbij komt dat de hogere prijzen van geïmporteerde goederen, die onder de hogere importheffingen vallen, de koopkracht van de Amerikaanse burger aantasten. Welke gevolgen dit beleid van Trump teweeg zal brengen in de VS, maar ook bij de landen waarmee hij een handelsoorlog voert, waaronder ook de EU en dus ook Nederland, is onzeker. De grootste Amerikaanse bedrijven, verenigd in zestig branche-organisaties, gaan campagne voeren tegen het beleid van Trump c.s. op de importheffingen op Chinese producten. Zij zijn voornemens, samen met de Chinese regering, een monsterverbond te sluiten voor ‘Amerikanen voor vrijhandel’. Het negatieve beleid van Trump wordt te groot voor de bedrijven, de goederen die ze in China produceren en naar de VS exporteren, de consumenten in de VS en de economie. Bedrijven die zich achter het initiatief scharen zijn onder meer ExxonMobil, Chevron, Microsoft, Google, Apple, Facebook, IBM, Amazon en Walmarkt. Het is voor mij onbegrijpelijk dat Trump, zo kort voor de tussentijdse verkiezingen, zijn nieuwe importheffingen doorzet. Het Congres, het Huis van Afgevaardigen en de Senaat gaan over het toezicht op de handelsrelaties en het handelsbeleid, zeker als daarbij de belangen van het bedrijfsleven en werknemers/consumenten in het geding zijn. China zet haar ambities door om van China in 2025 technologisch de meest geavanceerde natie te maken op het gebied van robotica en KI (kunstmatige intelligentie). De vraag is: ‘waar staat de EU in dit machtsspel’?

Deze week las ik in het Parool een interview met oud-president van DNB Nout Wellink. Hij had mij niets niets te melden. Hij is niet optimistisch over de huidige stand van zaken en de toekomst. Hij heeft geen twijfels: ‘we staan aan de vooravond van een crisis, maar hoe, tijd en uur kan hij niet duiden’. Dat laatste kan niemand, daarover geen onduidelijkheid. Hij geeft wel aan dat de snelle globalisering ons kwetsbaar maakt, dat het omvallen van een systeembank ergens in de wereld grote gevolgen kan hebben voor het mondiale financiële stelsel, dat Trump de regelgeving voor banken heeft versoepeld in de VS, terwijl die juist zou moeten worden versterkt. Dan benoemt hij grote partijen die zich aan het bestaande toezicht onttrekken, zoals peer-to-peer banken in China, die massaal failliet gaan, multinationals als Alibaba en Google die financiële producten gaan aanbieden, de schulden zijn de afgelopen tien jaar (sinds de grote crisis van 2007/2008) wereldwijd flink gestegen bij een extreem lage rente, waardoor geld, ook de euro, vrijwel gratis te krijgen is. Ik voeg daar aan toe de enorme liquiditeiten aan geld, waarover de financiële markten kunnen beschikken, waardoor de aandelenkoersen ver boven de reële marktwaarde noteren. Wellink waarschuwt de gewone mensen die weer hoge hypotheken en leningen afsluiten, weliswaar tegen een lage rente, maar toch het tij kan ook keren. Spaargeld levert zo weinig op dat ze bereid zijn grote risico’s te nemen door in cryptomunten te beleggen, waarvan de bitcoin de bekendste is. Op handelsplatforms wordt één bitcoin verhandeld voor €5585,00 en er is geen onderliggende waarde. Pure speculatie dus. Ooit zullen deze ontwikkelingen tot een nieuwe crisis leiden, zegt Wellink en die uitspraak deel ik.

Voor 2018 voorspelt het CPB een groei van 2,8% en voor 2019 2,5%. Dat is wel iets minder dan de voorspellingen in juni, toen de prognoses op 2,9% en 2,7% uitkwamen. Ze noemen wat risico’s, zoals de handelsconflicten die kunnen uitlopen in een handelsoorlog. Het conflict tussen de VS en Turkije, een eventuele harde Brexit en het economische beleid in Italië kunnen problemen veroorzaken. De koopkracht stijgt voor de meeste mensen volgens het CPB. 93% van de huishoudens zal er in het komende jaar op vooruit gaan, is de aanname. Dat komt vooral door de fiscale maatregelen uit het Regeerakkoord. Alleen bij een deel van de mensen met een laag inkomen zal de koopkracht dalen, denkt het CPB. Goede groei, lagere werkloosheid, hogere inflatie roept een optimistisch beeld op. De economie zal volgens de experts blijven groeien in een bovengemiddeld tempo. De werkloosheid zal verder dalen naar een historisch laag niveau van 3,5% in 2019. De inflatie neemt in de ramingen van het CPB – vooral door een hoger btw-tarief – iets sterker toe: 1,6% in 2018 en 2,4% in 2019. ‘Iets’ is wel met een derde: van 1,6 naar 2,4% dat is een plus van 0,8%. De ‘miljoenennota’, in feite een miljardennota, die met Prinsjesdag zal worden gepresenteerd aan de Tweede Kamer, biedt zonnige vooruitzichten voor het komende jaar. Alle lichten staan op groen voor Nederland. Maar is dat wel zo? Het kabinet schetst dat beeld, hoor ik Rutte zeggen, maar de minister van Financiën waarschuwt voor ‘buitenlandse bedreigingen’. Ja, de berekeningen tonen een optimistisch beeld maar ze kunnen wel omslaan in een negatieve ommekeer. 96% van de Nederlanders gaat er volgend jaar op vooruit. Vergeleken met eerdere officiële berekeningen is de stijging 0,2% hoger dan gedacht. Dat cijfer wordt op Prinsjesdag officieel bekend gemaakt. De oppositie is echter steeds sceptischer over zulke zonnige, economische voorspellingen. Het kabinet heeft de afgelopen weken aan de begroting voor volgend jaar gesleuteld. Na doorrekening van die plannen blijkt dat een doorsnee huishouden er naar verwachting 1,5% koopkracht bij krijgt volgend jaar, ondanks de BTW-verhoging van 6% naar 9%, stijging van de energierekeningen, de zorgpremie, de stijgende prijzen door inflatie onder meer de handelsoorlog van de Amerikanen – gecorrigeerd voor correcties in de EUR/USD koers, de stijgende rentetarieven en de gevolgen van de energietransitie in relatie tot het Klimaatverdrag. En dan neem ik aan dat de pensioenuitkeringen niet worden verlaagd, maar ook geen inflatiecorrectie krijgen. Ik ga veel meer uit van een fors koopkracht verlies van 3% of meer. Dat ‘of meer’ hangt af van het verloop van de handelsoorlogen die Trump c.s. voeren en de gevolgen daarvan voor het bedrijfsleven, overheden en werknemers/consumenten. Denk ook aan lokale ‘oorlogshaarden’ zoals in het Midden Oosten, de financieel/economische crises in Argentinië en Turkije, maar vergeet ook Italië niet binnen de Muntunie en een non-deal Brexit. En dan een groot onderliggend probleem dat de hele wereld op zijn kop kan zetten en dat is de geldexplosie die de centrale banken (FED, ECB, BoJ, BoE) hebben teweeggebracht en waar voor de gezondmaking van het financiële systeem enorme hoeveelheden vermogen zullen moeten worden vernietigd, door b.v. waardedalingen van effecten, (staats)schulden, hypotheken en grondstoffen, in de meest brede zin van het woord. Zo een diepe crisis, een catastrofe, zou zo maar tot een verlies van 60% van ons spaargeld en ons pensioenvermogen kunnen leiden. Ik denk nog maar niet aan het leed dat dat gaat betekenen voor onze samenleving. Wat gebeurt er dan met de waarde van koophuizen die allemaal zwaar onder water komen te staan als de hypotheken niet worden afgewaardeerd. De cijfers van het CPB en het kabinet over de koopkracht zijn nadrukkelijk verwachtingen. Al eerder werd duidelijk dat die niet altijd uitkomen. Een verklaring voor de matige koopkrachtontwikkeling is volgens het CBS dat de reële lonen niet zijn gestegen. De cao-lonen gingen gemiddeld wel met 1,4% omhoog, maar goederen en diensten werden ook 1,4% duurder. Dat schiet dus niet op. Maar er zijn grote verschillen. Een vijfde van de Nederlanders zag de koopkracht vorig jaar met minimaal 7% dalen. De groep die een plus mocht noteren van 10,9% of meer was even groot. Dat is op zichzelf niet vreemd. Als je een promotie krijgt of van baan wisselt is de kans dat je een flinke sprong maakt aanzienlijk. Word je werkloos of ga je met pensioen, dan zal de koopkracht normaal gesproken fors dalen. Werknemers in de plus, gepensioneerden in de min. Kijken we naar groepen, dan gingen werknemers er door de bank genomen het meest op vooruit: met 1,4%. Dat kwam onder andere doordat de arbeidskorting verruimd werd en er veel vraag naar personeel is. Zelfstandigen gingen er gemiddeld 0,7% in koopkracht op vooruit. Bij gepensioneerden zag het er minder goed uit. Gemiddeld daalde de koopkracht lichtjes, met 0,3%. De belangrijkste reden daarvoor was dat de aanvullende pensioenen niet of nauwelijks werden geïndexeerd. Dat wil zeggen: ze groeiden niet mee met de inflatie, waardoor er van het pensioen uiteindelijk minder kan worden gekocht dan een jaar eerder. Voor de gepensioneerden geldt: hoe hoger het aanvullend pensioen bovenop de AOW, hoe groter het koopkrachtverlies. Dat komt doordat de AOW, waar iedere oudere recht op heeft, wel ieder jaar wordt gecorrigeerd voor de inflatie. Mensen met een aanvullend pensioen tot 10.000 per jaar gingen er dan ook nog op vooruit. Terwijl ouderen met een aanvullend pensioen van meer dan 20.000 gemiddeld meer dan 1% aan koopkracht moesten inleveren. Het aanvullend pensioen, dat in de praktijk minder waard wordt, vormt voor die groep namelijk een groter deel van hun inkomen en weegt dus zwaarder door in de koopkracht. Uit de cijfers van vorig jaar bleek dat de doorsnee Nederlander er 0,5% op vooruit is gegaan, terwijl de economie met 3,2% groeide en er 1% koopkrachtgroei was verwacht. De helft van de Nederlanders ging er vorig jaar zelfs op achteruit, zoals de gepensioneerden. Vooral werkenden gaan er qua koopkracht op vooruit, met gemiddeld 1,6%. Voor gepensioneerden is dat 1,5% en bij mensen met een uitkering is het 0,9%. Aan die prognoses twijfel ik zeer. Vooral bedrijven worden gematst’. Het zorgt ervoor dat leden van de oppositie sceptisch worden over zonnige voorspellingen. In de berekeningen wordt er immers rekening gehouden met allerlei factoren. Maar als bijvoorbeeld de lonen weer niet zo stijgen als verwacht, zakt die voorspelling in. Meerdere oppositieleden denken dat het opnieuw achteraf zal tegenvallen. „Dit kabinet kiest er namelijk voor om de bedrijven lastenverlichting te geven in plaats van de burgers, waardoor zij vooral van de groei profiteren”, legt PvdA-Kamerlid Nijboer uit. Net als de oppositie balen wij dat de cijfers van vorig jaar tegenvallen”, zegt CDA-Kamerlid Slootweg. De christendemocraat heeft er echter vertrouwen in dat komend jaar, de eerste echte eigen begroting van dit kabinet, er serieuze verandering zal zijn. „Volgend jaar komen de echte belastingverlagingen voor de mensen.” VVD en D66 zien bovendien dat bedrijven nu écht loonsverhogingen afspreken in cao’s. GroenLinks wil dat de overheid niet alleen afwacht of bedrijven echt meer salaris gaan uitbetalen, maar zelf ook het goede voorbeeld gaat geven met hogere lonen in de publieke sector. De NOS meldde afgelopen week ook andere cijfers. Zo zou er een begrotingsoverschot zijn van 1%. Het kabinet geeft dus komend jaar minder uit dan er binnenkomt. Op de lange termijn ligt dit anders. Dan is er een negatief structureel EMU-saldo. Dat staat op -0,4%. De lastendruk zou volgens de NOS verder toenemen. Die staat dit jaar op 38,7% en zou volgend jaar uitkomen op 39,1%. Vooral bedrijven worden hier naar verluidt door geraakt. Het gaat hierbij nadrukkelijk om voorspellingen.

De energierekening wordt volgend jaar schrikken. We gaan veel meer betalen voor gas en elektriciteit dan dit jaar. Dat komt door stijgende prijzen van grondstoffen en hogere energiebelastingen. De gewone elektriciteitsprijs (baseload) staat op dit moment op het hoogste punt sinds 2010, €63/MWu. Dit was in februari nog €37. „Zelfs al daalt de prijs nog een beetje naar bijvoorbeeld €50, dan nog zal de energierekening volgend jaar fors hoger uitvallen dan dit jaar”, zegt energie-econoom Hans van Cleef van ABN Amro, in een toelichting op de Energiemonitor die de bank publiceerde. Voor die prijsstijging zijn vijf redenen aan te wijzen. Ten eerste is de prijs van CO2-emissierechten sinds begin dit jaar meer dan verdriedubbeld. De Europese Commissie wil deze emissierechten vanaf 2021 versneld uit de markt nemen, wat nu al een prijsopdrijvend effect heeft. Daarnaast stijgt de prijs van gas, deels als gevolg van de hogere prijs van emissierechten. Ook gaan de energiebelastingen volgend jaar fors omhoog. De vraag naar kolen, ook onderdeel van de energiemix, neemt eveneens toe. Een vierde reden is dat België meer behoefte heeft aan Nederlandse energie omdat de kerncentrales daar met allerlei problemen kampen. Een huishouden gaat hieraan in 2019 gemiddeld €150 meer betalen dan dit jaar, berekende de Vereniging Eigen Huis.

De internationale rol van de euro moet worden versterkt. ,,Het is belachelijk dat Europese bedrijven goederen betalen in dollars en niet in euro’s. Het is raar dat de EU energierekeningen in dollars afrekent terwijl maar 2% van de energie uit de Verenigde Staten komt. Dat moet veranderen”, zei Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker deze week in zijn jaarlijkse beleidstoespraak. Om de rol van de euro te versterken moeten de lidstaten daarom nog dit jaar verdere stappen zetten om de Economische en Monetaire Unie (EMU) te verdiepen en de bankenunie te voltooien, zei hij. De euro moet een ,,actief instrument worden van de nieuwe Europese soevereiniteit”. Juncker wil er ook van af dat één lidstaat belastingvoorstellen kan blokkeren. Hij riep de EU-leiders op snel, nog voor de Europese verkiezingen in mei 2019, knopen door te hakken over de financiering van de EU in de komende jaren. Er ontstaat een groot gat door het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU.

Vier nieuwe tegenslagen voor Rutte en zijn kabinet. Lubach op Zondag (VPRO) stuurt de premier de ‘Joker van Lubach’, een ludieke zet om Rutte uit de problemen te helpen en de oppositiepartijen gerust te stellen. Lubach stelt Rutte voor de Joker, die per post naar hem onderweg is, in te zetten:

1. De dividendbelasting wordt niet afgeschaft;

2. De oppositie mag dit niet als hun succes claimen;

3. Het volk vergeet ALLES.

En nu maar afwachten of en hoe Rutte hierop reageert.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wilde een kritisch rapport over de zogenoemde ‘aftapwet’ pas publiceren nadat het referendum van 21 maart 2018 hierover was afgerond, blijkt uit overheidsdocumenten die Nieuwsuur heeft opgevraagd. “Min BZK heeft besloten dat, nu verzending van het rapport niet meer enige tijd voor het referendum kan plaatsvinden, verzending na het referendum te verkiezen is”, aldus een ambtenaar in de door Nieuwsuur bemachtigde documentatie. Het ministerie stelt in een verklaring dat het uitstel niet te maken had met de timing van het referendum. De onderzoeksresultaten moesten afgestemd worden met buitenlandse inlichtingendiensten, iets dat in het document tevens wordt benoemd. Die buitenlandse inlichtingendiensten werden op 30 november 2017 al ingelicht over een vroege versie van het onderzoeksrapport, bijna 4 maanden voor het referendum plaatsvond. In het onderzoek concludeerde de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) dat er onvoldoende werd gedaan om privacy te beschermen bij het uitwisselen van gegevens met buitenlandse inlichtingendiensten. De minister zou de definitieve versie van het rapport volgens Nieuwsuur al op 9 februari in haar bezit hebben gehad. Ze had tot uiterlijk 23 maart om deze naar de Tweede Kamer te sturen. Dat is twee dagen nadat het referendum had plaatsgevonden. Uiteindelijk werd het onderzoek op 28 maart gedeeld. Op 29 maart maakte de Kiesraad bekend dat een merendeel van de Nederlanders tegen de ‘aftapwet’ heeft gestemd. In totaal heeft 49,4% van de stemmers tegen de wet gestemd. Maar 46,5% was voor en 4% stemde blanco. 0,35% van de uitgebrachte stemmen was ongeldig. Het referendum zou pas geldig zijn bij een opkomstpercentage van 30%. Volgens de Kiesraad lag de opkomst veel hoger, namelijk op 52%. Omdat de blanco stemmen bij de voorstemmen werden geteld kwamen de tegenstemmers 0,35% van de stemmen tekort om de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst af te wijzen. Nu blijkt de minister relevante informatie achtergehouden te hebben aan de Tweede Kamer over kritische opmerkingen van de CTIVD. Dat is op zijn minst kwalijk. De minister is zich van geen kwaad bewust dat zij het rapport heeft achtergehouden.

Europarlementariër Paul Tang, in mijn ogen de toekomstige politieke leider van de PvdA, heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie over de belastingafspraak tussen Shell en de Nederlandse staat, schrijft Trouw. Via die weg wil hij Eurocommissaris van mededinging Vestager dwingen deze ruling te onderzoeken. Volgens Tang is er sprake van staatssteun van Nederland aan Shell, en dat is volgens de Europese regels verboden. De klacht volgt op een eerdere publicatie in Trouw van juni over de afspraak die in 2004 tussen Shell en de Belastingdienst werd gemaakt. De fiscus stond destijds toe dat Shell zijn voormalige Britse aandeelhouders belastingvrij dividend uitkeert via een trust op belastingparadijs Jersey. In 2015 werd die afspraak verlengd toen Shell concurrent British Gas overnam. Ook de voormalige aandeelhouders van British Gas zijn via de afspraak gevrijwaard van de dividendbelasting. Hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek concludeerde in juni in een wetenschappelijk artikel dat de afspraak met Shell hoogstwaarschijnlijk in strijd is met de Wet op de dividendbelasting. In een reconstructie van de totstandkoming van de afspraak tussen Shell en de Belastingdienst in juni, liet een bron, die bekend is met de afspraak, al aan Trouw weten dat de fiscus bewust ruimte heeft gezocht om Shell tegemoet te komen, en daarbij misschien wel een grens is overschreden. Het is nu tijd om harder op de deur te bonzen en de Commissie tot actie te bewegen. “Shell krijgt een oneerlijk en oneigenlijk voordeel van de Nederlandse staat door de ruling over dividendbelasting uit 2004 en dat is in strijd met staatssteunregels”, zegt Tang. Uit eerdere berekeningen van onderzoeksbureau Somo bleek dat beleggers van Shell via de Jersey-constructie in de afgelopen dertien jaar naar schatting ruim 7 mrd aan dividendbelasting hebben ontweken. Eén van de punten die de PvdA’er aanvoert in zijn klacht, is dat Shell via een oneigenlijk voordeel van de Belastingdienst branchegenoot British Gas kon overnemen in 2015. Doordat aandeelhouders erop konden rekenen dat zij vrijgesteld zouden zijn van dividendbelasting, werd het bod voor hen aantrekkelijker. Daarmee raakt de afspraak tussen de Belastingdienst en Shell direct aan de taak van de Europese Commissie, het bewaken van een gelijk speelveld op de interne Europese markt. De Europese Commissie is verplicht om klachten met betrekking tot staatssteun te onderzoeken, zegt Tang. (bron Trouw)

Minister Blok heeft er een probleem bij: het staatsgeheime dossier Non Lethal Assistance (NLA), dat ‘niet dodelijke goederen’ leverde aan 22 ‘gematigde, gewapende’ groeperingen in Syrië, die tegen het regeringsleger van Assad strijden. Eén van de Syrische groeperingen, Jabhat al-Shamiya (‘Levant Front’) die middelen kregen van de Nederlandse overheid in de periode 2015-2018, wordt door het Openbaar Ministerie als ‘salafistisch’ en ‘jihadistisch’ beschouwd, maar kreeg toch steun van de regering. De strijders kregen onder andere pick-ups trucks van onder meer het type Isuzu D-max en Toyota Hilux, uniformen, rugzakken, camera’s, satelliet-telefoons en laptops en de groep ‘streeft naar de oprichting van een kalifaat’. Verder zouden ze zich schuldig maken aan oorlogsschendingen, verkrachting, het ronselen van kindsoldaten en het angst aanjagen van burgers. Er was onvoldoende toezicht op wat de rebellen met de goederen, die ze cadeau kregen, precies uitvoerden. Dat blijkt uit onthullingen van Trouw en het tv-programma Nieuwsuur. De zaak kwam aan het licht omdat één van de strijders later deze maand voor de rechter moet verschijnen voor lidmaatschap van deze terreurgroep. De openbaar aanklager noemt Jabhat al-Shamiya onomwonden ‘een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk’ in plaats van een beweging die zich verzet tegen de Syrische overheid’. Dat de groep waarvan hij deel uitmaakte Nederlandse staatssteun kreeg, maakt de zaak bijzonder gecompliceerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde vorige week in een brief aan de Tweede Kamer dat er onvoldoende toezicht was op wat de strijders precies uitvoerden. Daarom werd het steunprogramma begin dit jaar dan ook stopgezet. De brief kwam er pas nadat het ministerie lucht kreeg van de op til zijnde onthullingen van Nieuwsuur en Trouw. Volgens Nieuwsuur zijn er beelden gevonden waarop te zien is hoe dergelijke wagens door de jihadisten zijn voorzien van machinegeweren. Het is echter niet zeker dat het dezelfde wagens zijn die door Nederland zijn geleverd. Carla Del Ponte is ‘geschokt’ dat Nederland steun leverde aan strijdgroepen waarvan bekend was dat zij mensenrechten schonden. De Zwitserse is voormalig hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal en was tot vorig jaar lid van de VN-onderzoekscommissie voor Syrië. “Alle partijen in het conflict plegen misdaden. Nederland wist dat de oppositie oorlogsmisdaden pleegt.” Ze rapporteerde van 2012 tot 2017 namens de Verenigde Naties over oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen in Syrië, niet alleen door het regime van president Assad, maar ook door gewapende oppositiegroepen. “Wij schreven al vanaf 2013 in onze rapporten dat álle strijdgroepen in het Syrische conflict zich schuldig maakten aan oorlogsmisdaden”, aldus Del Ponte. Zwaarwegend is dat Nederland van 2015 tot 2017 een zetel in de VN-mensenrechtenraad had waar de commissie van Del Ponte onderdeel van uitmaakte. Del Ponte herinnert zich de Nederlandse ambassadeur Karel van Oosterom. “Hij wist precies wat er in onze rapporten stond, hij kende zelfs de details van de onderzoeken”, aldus Del Ponte. En, voegt ze daaraan toe: “Nederland had genoeg mensen en informatie van de inlichtingendiensten. En zeker Nederland, en de andere Europese landen, want die wisselen al deze informatie uit. Dus zij weten precies wat er in Syrië gebeurde!” Als strijdende partijen in Syrië zich zullen moet verantwoorden voor het door hen gevoerde beleid zal zij Nederland daar niet bij sparen.

Het belangrijkste rentetarief in Turkije is vanmiddag met maar liefst met 625 basispunten verhoogd naar 24% om zo de koers van de Turkse lira en de economie in het land een steun in de rug te geven. De nieuwe drastische rentestap wordt naast een impuls voor de economie ook ingezet om de torenhoge inflatie in Turkije te bestrijden. De Turkse munt schoot in reactie op het onverwachtse Turkse rentebesluit fors omhoog. Eerder op de dag had de Turkse president Erdogan nog druk op de ketel gezet bij de Turkse centrale bank om de rente juist te gaan verlagen. Hij verweet de centrale bankiers dat de gestelde inflatiedoelen buiten beeld bleven ondanks eerdere renteverhogingen. De centrale bank in Turkije heeft zich echter weinig aangetrokken van de zware kritiek die Erdogan in zijn boodschap liet doorklinken. De Turkse lira herstelde daarna licht, na in de afgelopen maanden ruim een derde in waarde te zijn gedaald. De centrale bank was eerder te afwachtend en grijpt nu zodanig hard in, dat de economische groei hierdoor behoorlijk afgeremd zal worden. Erdogan vaardigde nog een decreet uit dat contracten voortaan in de Turkse lira moeten luiden. Bestaande contracten in dollars of euro’s moeten binnen dertig dagen worden aangepast. Erdogan denkt waarschijnlijk dat de lira zal herstellen als Turkse bedrijven verplicht worden elkaar in deze valuta te betalen. Bedrijven met hoge dollarschulden die voortaan in lira’s krijgen uitbetaald, kunnen echter in de problemen komen.

© 2018 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 14 september 2018; week 37: AEX 540,53; Bel20 3709,56; CAC40 5352,57; DAX 30 12.124,33; FTSE 100 7.304,04; SMI 8969,32; RTS (Rusland) 1094,73; DJIA 26.154,67; NY-Nasdaq 100 7.545,5; Nikkei 23.094,67; Hang Seng 27.286,41; All Ords 6276,30; SSEC 2.681,64; €/$1,163454; BTC/USD volatile: $6512,495; 1 troy ounce goud $1193,10; dat is €32.954,26 per kilo; 3 maands Euribor -0,319% (1 weeks -0,376%, 1 mnds -0,371%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,544%; 10 jaar VS 2,9962%; Belgische Staat 0,773%, 10 jaar Duitse Staat 0,446%, 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,04%, Japan 0,1058%; Italië 2,954%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,329.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.