UPDATE 15/16 08 2020/544 Het waren tien warme dagen met een hittegolf

Privénummers zijn online te koop

Van kunstenaars tot kabinetsleden en van influencers tot onbekenden: online dienst Lusha deelt contactinfo ván iedereen, mét iedereen, schrijft Rufus Kain in Trouw. Anita de Bruijne begrijpt niet waarom de krant haar op haar privénummer belt. “We hebben een hele communicatieafdeling voor dit soort zaken”, zegt de directeur juridische zaken van de Autoriteit Persoonsgegevens. “En hoe komt u eigenlijk aan dit nummer?” Trouw belde De Bruijne om te vragen of haar organisatie weleens onderzoek heeft gedaan naar Lusha, een browerextentie waarmee je mailadressen en telefoonnummers van mensen kunt achterhalen. De Bruijne’s nummer is één voorbeeld, maar met een klik op de knop onthult Lusha ook mobiele nummers van kabinetsleden, misdaadverslaggevers, influencers en vele anderen. Hoe Lusha, een Amerikaans-Israëlisch bedrijf, dat achter de schermen precies doet, is een mysterie. Maar voor de gebruiker werkt de dienst simpel: installeer de extensie en ga naar iemands profiel op LinkedIn. Daar kijkt Lusha hoe de persoon heet en waar die werkt, om vervolgens allerlei digitale databases af te struinen naar contactinformatie. Soms vindt Lusha niks, en soms klopt de info niet, maar regelmatig rolt er een nummer uit dat de eigenaar, voor zover die zich dat herinnert, nooit publiekelijk heeft gedeeld. Lusha illustreert een bekende trend: als je onlinemedia gebruikt, is het onmogelijk precies te weten wat er met je data gebeurt. Maar volgens Kees Verhoeven van D66 gaat Lusha verder dan veel andere techbedrijven. “Bij sites als Facebook weet je dat je data geeft in ruil voor een gratis dienst. Dan is er wel discussie omdat mensen niet precies weten wat de gevolgen zijn, maar in het geval van Lusha weten ze überhaupt niet dat hun nummers worden verzameld.” Lusha zegt grote bedrijven als Apple, Google en Amazon tot zijn klanten te rekenen. Maar iedereen kan de dienst toevoegen aan zijn of haar internetbrowser. Wanneer gebruikers naar iemands profiel op netwerksite LinkedIn gaan, surft Lusha in allerlei onlinedatabases naar verborgen contactinformatie – de eerste paar zoekopdrachten zijn gratis. Het bedrijf beweert in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te handelen, maar privacy-advocaat en hoogleraar Gerrit-Jan Zwenne betwijfelt dat. “Als je persoonsgegevens verwerkt en aanbiedt, moet je de eigenaren hebben geïnformeerd”, zegt hij. Lusha doet dat niet. Tenzij dat een ‘onevenredige inspanning’ zou vergen, maar dat lijkt hier niet aan de orde, zeker omdat er e-mailadressen worden verzameld.”Uit navraag door Trouw blijkt ook dat mensen in veel gevallen niet weten waar het bedrijf hun privénummer vandaan kan hebben. Lusha is overigens niet het enige bedrijf dat via LinkedIn contactgegevens achterhaalt. Snovio (populair onder journalisten) doet het bijvoorbeeld ook. Maar Snovio verkoopt alleen mailadressen, geen telefoonnummers. Beide diensten kunnen door iedereen worden gebruikt: de pers, marketeers, maar in potentie ook stalkers. De eerste paar zoekopdrachten zijn gratis, dus laagdrempeliger kan haast niet. “We weten dat zulke diensten bestaan”, zegt Silvia Pilger, woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens. “En via Facebook waren vroeger ook veel gegevens van mensen te vinden. Maar naar dit specifieke bedrijf hebben we nog geen onderzoek gedaan.” De waakhond kan daarom nog niet zeggen of Lusha de privacy van burgers schendt. Zwenne kan zich wel voorstellen waarom Lusha die informeerplicht verzaakt. “Als ze eraan voldoen, kunnen mensen direct gebruikmaken van hun recht om uit de database verwijderd te worden. Je krijgt de indruk dat ze mensen liever niet informeren omdat daarmee hun verdienmodel stukgaat.” Maar goed, een zakkenroller komt ook niet ver door aan te voeren dat zijn verdienmodel instort als hij doelwitten netjes om hun portemonnees vraagt. Lusha heeft dan ook een andere grondslag nodig. Daarom noemt het bedrijf op zijn website niet instemming als wettelijke basis voor zijn handelen, maar ‘gerechtvaardigd belang’. Gerechtvaardigd belang is een breed en vaag begrip. Het betekent eigenlijk gewoon ‘een heel goede reden’. De Europese privacywet, de AVG, zegt dat zo’n belang niet puur commercieel mag zijn. Dus wat bedoelt Lusha precies? Helaas reageert het bedrijf niet wanneer Trouw deze vraag per mail stelt, en is het evenmin bereikbaar voor telefonisch contact. Dat niet alle contactgegevens op Lusha kloppen, blijkt uit de data die de dienst toont bij Zwenne’s LinkedIn-profiel. Een van de mailadressen is onjuist, een ander mailadres is van zijn vorige werkgever. “Dat kan ook duiden op een overtreding”, weet de advocaat. “Volgens de AVG horen de data juist te zijn, en moeten ze zonodig worden geactualiseerd. Anders kunnen mensen die mij zoeken bijvoorbeeld terechtkomen bij een concurrent of een partij waar ik niet meer mee geassocieerd wil worden.” Zo onderstreept Lusha’s bestaan nog een algemene wijsheid over onlinemedia: kijk uit met wat je online zet, want het kan je altijd achtervolgen. Lusha’s eigen medewerkers lijken zich van dat adagium bewust te zijn. Als je de directie en andere medewerkers met hun eigen dienst opzoekt, komen er geen privénummers tevoorschijn. In veel gevallen verschijnt wel één algemeen nummer. Het lijkt gevestigd te zijn in New York – interessant, want de oprichters en hun personeel zitten bijna allemaal in Israël. Wanneer je het nummer belt, begint een bandje met een Amerikaanse vrouwenstem te spelen. “Hi, welkom bij Lusha. Stel je voor dat je meer tijd zou kunnen besteden aan verkopen, en minder aan het zoeken naar contactinformatie van je klanten.” Daarna legt de vrouw uit hoe Lusha deze droom een realiteit kan maken. “Klaar om te beginnen?” Dan wordt het stil; er komt niemand aan de lijn. Ook op https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1017/articles/1187446/1/1 staat interessante informatie: Whatsappen met Wopke Hoekstra? Bellen met Kajsa Ollongren of Carola Schouten? Het kan dankzij Lusha, een onlinedienst waar talloze mobiele nummers te vinden zijn, bijvoorbeeld van kabinetsleden, maar net zo goed van influencers, misdaadverslaggevers en directeuren van de Autoriteit Persoonsgegevens. De vraag is of en hoe je je privacy nog kunt beschermen? Is de Autoriteit Persoonsgegevens wel in staat de data van burgers te beschermen. De AP bestaat al ruim 2 jaar, maar wat ze doen is onduidelijk. Ik had daar gemeld dat ik op telegraaf.nl een abonnement wilde afsluiten, maar dat was alleen mogelijk als ik mijn personalia en surfgedrag aan hen afstond zodat zij daarmee konden gaan handelen, Toen ik daar bezwaar tegen maakte kreeg ik te horen dat zij een commercieel bedrijf waren, die winst moest maken. Ik reageer op de laatste uitspraak van Verhoeven vanuit twee kanten: het is goed dat de politiek aandacht vraagt van het Ministerie van Justitie en Veiligheid over de wijze waarop de AP de machtsgreep aanpakt van bedrijven op internet die van bezoekers van hun website eisen dat ze hun personalia en surfgedrag aan hen overdragen voordat ze hun website kunnen bekijken en op de tweede plaats of de AP wel zwaar genoeg geëquipeerd is om een zo zware taak tegen slimme en sluwe juristen, die worden ingehuurd door ondernemers, in te tomen en de privacyrechten van burgers te beschermen. Mijn ervaring met de AP is dat ze waarnemen maar niet beetpakken.
Financiële berichten
De goudprijs daalde 11 augustus fors (>5%) en belandde ver onder de $1200, op een bericht dat er in de VS een deal wordt verwacht over het coronaherstelplan tussen de Democraten en Republikeinen en dat nieuwe dollars een dekking in goud krijgen.

De economie is in het tweede kwartaal met ‘maar’ 8,5% gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat meldt het CBS op basis van de eerste cijfers. CBS-hoofdeconoom Van Mulligen spreekt over een “catastrofale” krimp die “met niks te vergelijken is”. De daling is voor meer dan de helft het gevolg van huishoudens die minder uitgeven. Sinds 1987 houdt het CBS de cijfers per kwartaal bij. Nog nooit was een daling zo groot. Het vorige dieptepunt lag in het eerste kwartaal van 2009, in de kredietcrisis. Wel is in andere landen de klap groter. De daling van het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal, het eerste volledige kwartaal tijdens de coronacrisis, is voor meer dan de helft toe te schrijven aan een afname van bestedingen door consumenten. “Maar eigenlijk zit de krimp overal”, zegt Van Mulligen. “Met name in de sectoren die het zwaarst door de lockdown geraakt zijn, zoals cultuur en recreatie, vervoer en horeca.” Daar valt bijvoorbeeld ook de reis- en luchtvaartsector onder. Maar ook de lagere productie in de zorg, door uitgestelde en vermeden zorgbehandelingen, droeg bij aan de krimp. Consumenten gaven in het tweede kwartaal 10,4% minder uit dan in de eerste drie maanden van 2020 en de investeringen daalden met 12,4%. “De uitvoer en invoer van goederen en diensten daalden met respectievelijk 9,8% en 8,3%. De overheidsconsumptie tenslotte daalde met 3%.” (bron: NOS, nu.nl en iex.nl)

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is niet geschrokken van de recordkrimp van 8,5% in het tweede kwartaal. De krimp is volgens hem “heftig”, maar was ook verwacht. “Niet voor niets zijn er noodpakketten om de zwaarste klappen op te vangen”, zei Koolmees voorafgaand aan de eerste ministerraad sinds juli. De minister maakt zich wel zorgen over de arbeidsmarkt. Zo verloren met name veel flexwerkers de afgelopen maanden hun baan. Nieuws over eventuele nieuwe steunmaatregelen komen volgens Koolmees op z’n vroegst op Prinsjesdag, op 15 september. (bron: NOS) De uitspraak van een catastrofale krimp die met niets is te vergelijken doet geen recht. Een economische krimp van 8,5% in een kwartaal is in de laatste 70 jaar niet meer voorgekomen (ook niet in de Dertiger Jaaren) maar daarmee scoren we minder slecht dan het VK met -20,4%, Spanje -18,5%, Frankrijk -13,8%, België -12,4%, euro19 -12,1%, EU27 -11,7% en Duitsland -10,1%. Bij ons cijfer moeten we wel in acht nemen dat de overheid een kleine €100 mrd in subsidies en hulpprogramma’s heeft gestoken en de banken ook nog eens veel ondernemers hebben behoed voor een snelle ineenstorting. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zou het gaan om 32.400 consumenten en 129.000 bedrijven. Nu de overheid de corona-maatregelen gaat evalueren en gaat overwegen of ze met dit beleid doorgaan en zo ja hoelang nog is het de vraag in welk kwartaal een volgende lading financiële problemen boven water komen. Ondanks de NOW-regeling gaat in het komende jaar de arbeidsmarkt overstroomd worden met werklozen die nog niet omgeschoold zijn dan wel niet omgeschoold kunnen worden voor de nieuwe vacatures. Verder zal de overheid tot het inzicht komen dat lang niet alle steun aan het bedrijfsleven ook tot het beoogde doel leidt. Daarbij moet Nederland, een land met een open economie, een doorvoerhaven voor Europa en een exportland is, dat ook geconfronteerd wordt met de gevolgen van de economische terugslag in de andere EU-landen met een grotere krimp dan de 8,5% die wij in het 2e kwartaal hadden. Daarbij komt dat wij geen zicht hebben op de ontwikkeling van de tweede corona-besmettingsgolf hier en elders.

De NS heeft in de eerste helft van het jaar een nettoverlies van €185 mln geleden. In 2019 was dat nog een winst van €94 mln. Het verlies is te wijten aan de daling van het aantal reizigers in de corona-crisis. Na de aankondiging van maatregelen om de virusuitbraak in te dammen, 15 maart, daalde het aantal reizigers met 90% Dat aantal ligt nu weer op 40% van wat het normaal is. Zonder overheidssteun was het verlies bijna €1,1 mrd geweest, meldt het spoorwegbedrijf. Topman Van Boxtel verwacht dat de reizigersaantallen na 2024 weer op het niveau van 2019 zijn. (bron: NOS) Het halfjaarresultaat valt tegen maar is anderzijds wel verklaarbaar. De vraag is hoeveel geld er tot 2024 nog in de NS gepompt moet worden om het OV overeind te houden.

RTL Group, het moederbedrijf van onder meer een aantal Nederlandse televisiezenders, kampt met teruglopende reclame-inkomsten door de coronacrisis. In het tweede kwartaal werd daarmee 40% minder geld opgehaald. RTL rekent erop dat die inkomsten in het derde kwartaal weer flink aantrekken. Het bedrijf laat weten de helft van de gemiste inkomsten te compenseren met kostenbesparingen, zonder dat te concretiseren. De omzet kwam ruim ¼ lager uit op bijna €1,2 mrd. RTL Nederland, eigenaar van onder meer RTL 4, RTL 5 en Videoland zag de winst met 90% dalen naar €2 mln. De inkomsten namen af naar iets meer dan €200 mln. (bron: Trouw)

Reisorganisatie en luchtvaartmaatschappij TUI heeft in het afgelopen kwartaal vrijwel geen inkomsten gegenereerd. TUI exploiteert hotels, voert vluchten en cruisereizen uit en verkoopt pakketreizen via zijn reisbureaus, maar al die activiteiten kwamen door de pandemie stil te liggen. De omzet daalde afgelopen kwartaal met bijna 99% ten opzichte van een jaar eerder tot €71,8 mln. Het nettoverlies bedroeg meer dan €1.400 mln. Om aan zijn financiële verplichtingen te blijven voldoen, krijgt TUI hulp van de Duitse staat. Het reisconcern heeft al €3.000 mln aan noodkrediet gekregen. In mei maakte TUI al bekend achtduizend banen te schrappen. (bron: Trouw)

De Britse economie is in het tweede kwartaal met meer dan 20% gekrompen als gevolg van de corona-crisis. Het is daarmee de sterkste economische terugslag in een groot Europees land in de afgelopen periode. De economie van het Verenigd Koninkrijk kreeg zelfs een zwaardere dreun dan die van Spanje. Eerder kwam al uit gegevens naar voren dat honderdduizenden Britten door de crisis hun baan hebben verloren. Volgens deskundigen lijkt Groot-Brittannië economisch een hoge prijs te betalen voor de trage instelling van lockdownmaatregelen in maart. Het land heeft ook het hoogste aantal doden door het corona-virus in Europa. Door soms plotse lokale besmettingshaarden nemen de zorgen over extra lockdownmaatregelen de laatste tijd weer toe. Wat economisch gezien ook meespeelt is dat de Britse overheid regelingen voor loonondersteuning weer aan het afbouwen is. Daarnaast zorgt de brexit voor veel onzekerheid. Britse bedrijven krijgen te maken met hoge handelstarieven als de regering in Londen er niet in slaagt om voor het einde van het jaar een handelsovereenkomst met de Europese Unie te sluiten. Onlangs stelde de Bank of England al dat de Britse economie waarschijnlijk meer tijd nodig zal hebben om te herstellen van de corona-crisis dan gedacht. Zoals de situatie er nu uitziet, lukt het waarschijnlijk pas om de Britse economie op zijn vroegst eind volgend jaar weer op het niveau van december 2019 te hebben, voorzag de centrale bank. Maar de recessie pakt waarschijnlijk wel iets minder scherp uit, zo kwam vorige week ook naar voren uit de voorspellingen. De Britse economie leek op koers te liggen voor een algehele krimp van 9,5% in 2020, de slechtste prestatie in 99 jaar – oftewel, sinds de zware jaren na de Eerste Wereldoorlog. In mei hield de Bank of England nog rekening met een economische dreun van 14%. Dat had de ergste economische klap betekend in meer dan drie eeuwen. (bron: RTLZ)

ABN Amro gaat zijn internationale zakentak (CIB) ingrijpend reorganiseren. De bank trekt zich terug uit niet-Europese landen. Ook gaat de stekker uit de spaartak van Moneyou. ABN Amro belandde het tweede kwartaal flink in de rode cijfers. De omzet van de bank daalde in het tweede kwartaal 15% naar €1,9 mrd. Onder de streep bleef een verlies over van €5 mln, terwijl vorig jaar nog een winst werd behaald van €0,693 mrd. Het verlies van ABN Amro komt niet als een verrassing. Het verlies komt voor een groot deel door een eenmalige last van €703 mln. De bank kent meerdere probleemgevallen. Zo is de bank betrokken bij het Duitse Wirecard-boekhoudschandaal, waar €1,9 mrd verdwenen is. Volgens Bloomberg heeft ABN Amro €200 mln uitgeleend aan Wirecard. Het financiële concern trekt zich met zijn grootzakelijke tak terug uit activiteiten buiten Europa. In de reorganisatie die wordt uitgesmeerd over drie tot vier jaar verdwijnen 800 banen bij de zakenbank, heeft topman Robert Swaak laten weten. Bij de zakenbank werken nu nog 2500 mensen, ABN Amro telt in totaal bijna 18.700 banen. De zakenbank (CIB) houdt zich onder meer bezig met beursgangen, fusies en overnames van grote bedrijven. “De activiteiten van Trade & Commodity Finance worden volledig beëindigd en in Natural Resources en Transportation & Logistics gaan we ons uitsluitend richten op Europese klanten.” De afbouw van de zakentak moet bijdragen aan een gematigder risicoprofiel, volgens Swaak. “De kredietvoorwaarden en -limieten worden aangescherpt.” De bank stopt ook met de spaartak van Moneyou, blijkt uit een verklaring op de website van de dochteronderneming. De hypotheektak blijft wel overeind. “De spaarrente is al langere tijd erg laag en de economische verwachting is dat dit in de nabije toekomst niet zal veranderen. Daarmee valt enerzijds de mogelijkheid voor ons weg om ons goed te onderscheiden. Anderzijds wil ABN AMRO met het stopzetten van alle activiteiten van Moneyou in Nederland en Duitsland, het hoofd bieden aan het aanhoudende lage renteklimaat. De verwachting is dat de dienstverlening van Moneyou in 2021 volledig is afgebouwd.” De bank heeft het al langer moeilijk. Er waren onder meer twee ‘uitzonderlijke klantdossiers’ die de bank noopten tot de voorziening van ruim €1 mrd. Het gaat hierbij om een mogelijk geval van fraude bij een klant van de bank in Singapore, werd al eerder bekend. Het bedrijf dat actief is in de maritieme handel zou in de problemen zijn gekomen door de lage olieprijs. Verlieslatende transacties werden vervolgens buiten de boekhouding gehouden. De andere tegenvaller gaat om een Amerikaanse klant van ABN Amro Clearing. Die kwam in de problemen door tegenvallers op de beurs, goed voor een strop van €183 mln. De ingreep staat volgens Swaak los van de coronacrisis. ABN Amro nam de grootzakelijke activiteiten al langer onder de loep. In de Verenigde Staten, Azië en Australië bedient de bank nu nog klanten in de olie- en gassector, grondstoffenbranche en transport en logistiek. Maar het lukte ABN Amro al jaren niet om met dit werk aan de eigen doelstellingen voor winstgevendheid te voldoen, vandaar dat de grootzakelijke activiteiten al enige tijd onderzocht werden. “Bij mijn aanstelling eerder dit jaar heb ik de review van de zakenbank meteen tot een van mijn topprioriteiten gemaakt”, geeft Swaak aan. In Europa ziet hij nog wel kansen voor de zakenbank. “Dit is een gebied dat we goed kennen en waar we schaal kunnen ontwikkelen. Vooral schaal is erg belangrijk.” Er is besloten buiten Europa wel met zogeheten clearing-werk, activiteiten rondom het verwerken van financiële transacties, door te gaan. “Clearing is eigenlijk typisch Nederlands, en daar willen we mee doorgaan”, aldus de bestuursvoorzitter. Ondanks de reorganisatie is de topman niet ontevreden. “Het operationeel resultaat was goed, ondanks aanhoudende druk op de netto rentebaten. De kosten waren lager dankzij verdergaande kostenbeheersing.” “De kredietvoorzieningen waren weer hoog als gevolg van een uitzonderlijk klantdossier, Covid-19 en de olieprijs. Het operationele resultaat, hoewel veerkrachtig, zal de kredietvoorzieningen voor 2020 naar verwachting niet volledig compenseren.” Overigens had de bank ook geen goed eerste kwartaal. Er werd toen een verlies geleden van €395 mln genoteerd. Dat kwam omdat de bank €1.1 mrd opzij moest zetten voor de stroppenpot. Het gaat om leningen waarvan het onzeker is of ze ooit worden terugbetaald. De reorganisatie van de zakenbank moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders.

Rabobank heeft in het eerste halfjaar een fiks lagere winst geboekt. De Nederlandse grootbank vulde ten opzichte van een jaar eerder zijn stroppenpot aan met ruim €1 mrd, vanwege verliezen die de bank voorziet op leningen die door de coronacrisis nooit worden terugbetaald. In totaal omvat de stroppenpot van Rabobank nu €1,4 mrd. De voorziening voor mogelijke kredietverliezen had vorig jaar nog een omvang van ruim €400 mln. Het nettoresultaat daalde mede door deze stap met 81% tot €227 mln. Economen van Rabobank houden rekening met een krimp van de wereldeconomie van ruim 4% dit jaar en met een neergang van 5,7% in Nederland. Voorafgaand aan de coronacrisis had Rabobank volgens Draijer een „gezonde” kapitaalpositie. In het tweede halfjaar voert wat Rabobank betreft onzekerheid nog altijd de boventoon, omdat het niet duidelijk is hoe lang de pandemie aanhoudt. Voor de bank is het ook niet bekend of er een boete aankomt van toezichthouder De Nederlandsche Bank. Die droeg de bank op om voor 1 april 40.000 klantdossiers nog eens door te lichten op mogelijke witwasrisico’s, omdat de eerdere onderbouwing daarvan onvoldoende was. Rabobank geeft aan dat het nog niet bekend is wat het oordeel van DNB zal zijn en hoopt zelf op meer duidelijkheid in het najaar. (bron: DFT) Dat de RABO zelf zegt dat ze voor corona een gezonde kapitaalpositie hadden, roept de vraag op aan welke normen zij dit toetsen. Hoe groot is het eigen vermogen in relatie tot de omvang van de kredietverlening? De gezondheidsratio’s die de ECB voor de grootbanken hanteert kijkend naar de klimaat, milieu en natuur problematiek in de agrarische sector en naar de corona-pandemie, moeten mogelijk wel kritisch worden beoordeeld. Twee kanttekeningen: 80.000 klanten, waarvan 72.000 zakelijke, hebben van de RABO bank uitstel van betaling (rente en aflossing) gekregen om de gevolgen van de corona-crisis te kunnen beperken. Daarmee zou de RABO 55% van de bedrijven ondersteunen die door alle Nederlandse banken worden geholpen. De hoeveelheid spaargeld nam toe en daarboven leende de bank ook nog een €20 mrd extra van de ECB terwijl de leningenportefeuille niet steeg. Is dat een duiding dat ze zelf vinden dat ze ondergekapitaliseerd zijn voor tijden dat het vertrouwen in de euro gaat afnemen?

Aegon heeft zijn financiële verwachtingen voor dit jaar en volgend jaar ingetrokken. De verzekeraar ziet zich daartoe genoodzaakt vanwege de vele onzekerheden in de markt, onder meer door de coronacrisis. Ook werd het dividendbeleid aangepast, waarbij aandeelhouders op een lagere uitkering moeten rekenen. De nieuwe topman Lard Friese, die aantrad in mei, maakte bij zijn eerste cijferpresentatie bij Aegon een onderliggende winst van €700 mln bekend. Dat betekende op jaarbasis een daling met 30% De nettowinst daalde van €617 mln tot €202 mln. DFT-verslaggever Edwin van der Schoot: Een zeer-slecht-nieuws-show met een Amerikaans tintje bij Aegon. Het dividend wordt met 60% verlaagd, het slotdividend over 2019 ingehouden. Aegon wordt zwaar geraakt door de coronacrisis vanwege zijn grote Amerikaanse bedrijf, dat goed is voor bijna twee derde van de omzet. De coronapandemie liet het uit te keren bedrag aan levensverzekeringen in de VS oplopen van $57 mln in de eerste zes maanden van 2019 naar $165 mln in 2020. Ook ligt de verkoop van nieuwe verzekeringen via tussenpersonen een stuk lager. Beleggingsresultaten vielen ook nog eens tegen, en de lagere rente zorgt nog eens voor extra druk op het Amerikaanse bedrijf. Alle verdere verwachtingen en doelstellingen gaan de deur alvast uit, in december komt Friese met een nieuwe strategie.” Aan het einde van het jaar zal Aegon zijn nieuwe financiële doelen presenteren. De kapitaalbuffer van de onderneming viel lager uit. Eind 2019 had Aegon een zogeheten Solvency II ratio van 201%, tegen 195% eind juni.

Frontberichten

Het wapenembargo tegen Iran wordt niet voor onbepaalde tijd verlengd. Een Amerikaans voorstel daartoe werd in de VN-Veiligheidsraad verworpen. China en Rusland stemden tegen en veel andere landen onthielden zich van stemming. In 2015 sprak Iran met zes grote landen af dat het zijn nucleaire programma zou afschalen in ruil voor verlichting van de sancties. Onderdeel daarvan is de afschaffing van het wapenembargo in oktober van dit jaar. President Trump heeft zich een paar jaar geleden teruggetrokken uit het akkoord met Iran en wil de sancties juist weer verzwaren.

De maximale rente voor het kopen op afbetaling is verlaagd van 14% naar 10% Minister Hoekstra heeft de rente voor aankopen op krediet verlaagd tot volgend jaar maart. De regeling is bedoeld om kwetsbare mensen die door de coronacrisis in de problemen komen tegemoet te komen, zodat zij bijvoorbeeld een kapotte wasmachine toch kunnen vervangen. De renteverlaging geldt ook voor rood staan en gespreid betalen met een creditcard. De vereniging voor schuldhulpverlening NVVK zegt dat het iets helpt, maar het verschil niet kan maken. “Mensen moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen.” (bron: NOS) Ook 10% is nog altijd een woekerrente. Stel iemand moet een aankoop doen van €1000. Daarover betaalt hij dan €100 rente per jaar. Stel een spaarder zet €1000 op een spaarrekening, die krijgt daarop €0,10 rente per jaar. Ja, ik realiseer mij dat mensen aan de onderkant van de samenleving in een financiële wanorde verkeren en dat, naar liberale normen de terugbetaalrisico’s groot zijn en arbeidsintensief, maar dat los je niet op door hen te “helpen” door ze woekerrentes te laten betalen. Dit is a-sociaal beleid. (bron: NOS)

KLM gaat de loonsverhoging die deze maand zou ingaan voor het personeel schrappen. Die verhoging van 2,5% was vorig jaar na lang onderhandelen overeengekomen met de vakbonden. Maar nu KLM zo in de problemen zit en.000en banen verdwijnen, heeft de vliegmaatschappij er eenzijdig een streep doorgehaald. De salarisverhoging voor alle 33.000 medewerkers zou KLM €50 mln extra hebben gekost. KLM zegt in een verklaring dat het niet gaat om afstel maar om om uitstel. Tot wanneer is niet duidelijk. De maatschappij zegt niet anders te kunnen, omdat de situatie tijdens de salarisonderhandelingen vorig jaar totaal anders was dan nu. KLM was vorig jaar winstgevend en verliest nu €10 mln per dag. ‘’KLM bevindt zich in een crisis van ongekende omvang sinds de uitbraak van het COVID-19-virus. Het halfjaarresultaat is het slechtste ooit”, zo zegt KLM. Het bedrijf maakte 2 weken geleden bekend dat er massaontslag volgt en er 1500 banen worden geschrapt. KLM moet in oktober een plan presenteren om overheidssteun te krijgen. Het maakt al voor honderden miljoenen euro’s gebruik van de NOW-regeling om salarissen te betalen, maar er zijn ook miljarden toegezegd door de overheid aan leningen en garantiestellingen. Daarvoor moeten wel de kosten omlaag, zegt KLM. “In deze context kan KLM het zich nu niet veroorloven om in augustus de salarisverhoging door te voeren. Maatschappelijk niet, financieel niet.” KLM heeft de vakbonden gevraagd in te stemmen met het bevriezen van de lonen. Maar die zijn het daar niet allemaal mee eens, zegt KLM: “De vakbonden hebben echter niet (onvoorwaardelijk) kunnen instemmen met uitstel van de loonsverhoging. Daarom kan KLM niet anders dan dit eenzijdige besluit nemen.” FNV liet weten dat er niet aan het maandsalaris over de hele breedte gezeten mocht worden. “2,5% is voor alle medewerkers dezelfde bijdrage, terwijl nu het nu juist zou moeten zijn: de breedste schouders dragen de zwaarste lasten.” De FNV stapt naar de rechter. Er zijn acht bonden die KLM-personeel vertegenwoordigen. Robert Swankhuizen van vakbond voor luchtvaarttechnici NVLT reageerde verbijsterd: ” Door de warmte kan iedereen wel eens vreemde dingen gaan zeggen. Eenzijdig een cao-afspraak opzeggen is vreemd. De bonden worden zo door KLM buiten spel gezet.” Hij denkt dat de eenzijdige actie van KLM ‘puur een gebaar is naar de politiek.’ Voorzitter Willem Schid van pilotenbond VNV noemt het een logische stap maar hekelt de manier waarop die is gezet. “Hiermee wordt de overlegverplichting en het arbeidsrecht terzijde geschoven zonder een goede reden.”

De extra energiebelasting voor het verduurzamen van de industrie wordt met name door het midden- en kleinbedrijf (MKB) opgehoest. Zij betalen meer belasting dan de 12 grootste industriebedrijven, concludeert Milieudefensie die via een Wob-verzoek informatie had opgevraagd. De extra belasting gaat naar een fonds waar bedrijven een beroep op kunnen doen als ze willen verduurzamen. De pot wordt voor 80% gevuld met geld van het mkb, zegt Milieudefensie. De grootverbruikers, zoals Shell en Tata Steel, betalen de rest, maar zijn wel verantwoordelijk voor twee derde van de uitstoot van de Nederlandse industrie. (bron: NOS) Wat al eerder werd vermoed blijkt nu bewaarheid te worden. Voor de kosten van de verduurzaming van de grootverbruikers, die 66% van de uitstoot veroorzaken, hoeven ze zelf maar 20% te betalen. De rest moeten de kleinere bedrijven te betalen. Nee, Rutte, hier kom je niet mee weg.

De Democratische vice-president wordt de 55-jarige gekleurde Amerikaanse Kamala Devi Harris (1964), dochter van een Zuid-Indias (tamil)e medische onderzoeker en een Jamaicaanse econoom die elkaar op de Berkeley Universiteit in 1960 ontmoetten. Ze werd geboren in Oakland, Californië, is afgestudeerd aan de (zwarte) Howard University en de University of California, Hastings College of the Law. Ze is minister van Justitie in Californië geweest en hoofdaanklager bij het OM in de staat Californië. Momenteel vertegenwoordigt ze Californië in de Senaat. Ze is geen doetje en goed van de tongriem gesneden. Trump ‘verwelkomde’ haar als ‘vals een gemeen’ mens, een eretitel waarmee hij vrouwen karakteriseert, ook journalisten, die kritische vragen stellen over zijn falend beleid. Als het duo Joe Biden (78)-Kamala Harris (56) als de 46ste President van de VS sinds 1788, wordt gekozen dan is het aannemelijk dat Harris president Biden in de uitoefening van zijn taak zal ondersteunen om in 2025 hem als eerste vrouwelijke President op te volgen. Althans dat zullen de Democraten trachten te realiseren.

De tabaksprijzen zijn dit jaar in Nederland flink gestegen. Sigaretten werden in 20 jaar drie keer zo duur. In juli 2020 lag de prijs voor rookwaren 19% hoger dan in dezelfde maand vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijsverschillen zijn met name het gevolg van twee accijnsverhogingen eerder dit jaar. Zo werd in april de prijs van een pakje sigaretten met €1 verhoogd. De accijnsverhoging volgde op de verhoging eerder dit jaar van €0,14 en geldt ook voor andere tabaksproducten. In juli 2020 was de prijs voor een pakje sigaretten 15,7% hoger dan een jaar eerder, terwijl de prijs van shag met liefst 27,3% steeg. Voor sigaren moet 4,2% meer worden betaald dan vorig jaar. Voor 1 januari 2021 staat een nieuwe verhoging van nog eens €0,12 gepland, waarna de prijs van een pakje sigaretten in 2023 uit moet komen op een bedrag van €10. (bron: nu.nl)

De Europese beleggersvereniging European Investors (EI) sleept accountantskantoor EY (Ernst & Young 1849, 1989) voor de rechter vanwege de schade die haar leden hebben geleden als gevolg van het faillissement van het Duitse fintechbedrijf Wirecard. EY keurde als accountant de jaarrekeningen van Wirecard goed, terwijl inmiddels duidelijk is geworden dat er sprake was van fraude, stelt European Investors in een bericht, waarmee ze de gang naar de rechter aankondigen. Door een handtekening te zetten onder de jaarrekeningen heeft EY zijn zorgplicht geschonden, vindt EI, waar ook de Nederlandse beleggersvereniging VEB lid van is. EI vindt vooral dat het gedrag van EY sinds het verschijnen van het onderzoeksrapport van KPMG naar mogelijke boekhoudfraude bij Wirecard niet kunnen. Daar komen uitspraken van de ceo van het bedrijf nog bovenop. Door daar geen publieke reactie op te geven, heeft EY zich volgens de belangenvereniging schuldig gemaakt aan opzettelijke koersmanipulatie. De Duitse rechter moet nu beslissen of dat ook daadwerkelijk zo is. European Investors wil een schadevergoeding voor haar leden, maar wil ook duidelijkheid of EY tijdens zijn jaren als controlerend accountant zijn verantwoordelijkheden heeft verzaakt. (bron: RTLZ) Voormalig Wirecard-bestuurder Jan Marsalek staat op de internationale opsporingslijst van Interpol. De internationale politieorganisatie verzoekt politie wereldwijd om hem te arresteren. De oud-bestuurder wordt gezocht vanwege zijn rol in het grote fraudeschandaal bij het gevallen betaalbedrijf. Wirecard stortte in juni in elkaar toen bleek dat er bijna €2 mrd kwijt was en mogelijk nooit had bestaan. Daarnaast had het bedrijf €3,5 mrd aan schulden. Het gaat om een van de grootste fraudegevallen in de moderne Duitse geschiedenis. Wirecard maakte bij de fraudehandelingen onder meer gebruik van partners in landen waar het zelf geen vergunning had om betalingen af te handelen. (bron: Trouw)

Er is al ruim €1,3 mrd overgemaakt aan bedrijven die een beroep hebben gedaan op de nieuwe regeling voor loonsubsidie. Het loket voor de regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 2.0 is begin juli opengegaan. Inmiddels zijn er meer dan 36.435 aanvragen ingediend, meldt uitkeringsinstantie UWV. Met de regeling kunnen werkgevers, die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis, tot 90% van de loonkosten voor hun werknemer ontvangen. Tot eind augustus kunnen werkgevers een aanvraag indienen. Het kabinet hoopt met de noodregeling te voorkomen dat bedrijven failliet gaan. Via de eerste NOW-regeling werd tot eind juni €8 mrd aan voorschotten uitbetaald aan werkgevers.

Als de overheidssteun aan de evenementensector in oktober niet wordt verlengd, zal dit jaar ruim de helft van de werknemers in die sector zijn baan kwijtraken. Daarvoor waarschuwen organisatoren van congressen en festivals en hun leveranciers. Met een publieksvriendelijke actie”, zegt ondernemer Gert-Jan Gomes, mede-eigenaar van DSL Geluid- en Lichtverhuur en voorzitter van de Vereniging Technisch Toeleveranciers Evenementen (VTTE) luiden wij de alarmbel: het is Code Rood, en 5 voor 12. Die boodschap bracht entertainmentkeizer André Rieu ook. Tijdens een interview met het AD in zijn Limburgse kasteeltje stelde Rieu dat zijn bedrijf met 120 werknemers in vaste dienst volgend jaar bankroet zal zijn, als de overheidssteun voor de sector dit najaar niet wordt voortgezet. “Houdt dit nog een jaar aan, dan ben ik failliet. En met mij 95% van alle entertainmentbedrijven.” Als gevolg van de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, zit de evenementenbranche in de hoek waar de zwaarste klappen vallen. Sinds maart ligt de branche vrijwel volledig plat. Dat geldt voor zowel de zakelijke evenementen zoals congressen en beurzen, als voor de publieksevenementen als festivals en concerten. Gomes van de VTTE, die de belangen behartigt van vooral technische toeleveranciers van publieksevenementen, wijst op het enorme economische belang van de sector. “Er werken 100.000 werknemers, die samen goed zijn voor een omzet van 7,4 mrd.” Volgens de ondernemer wordt dat niet altijd begrepen. “Het publiek ziet alleen de mensen op het podium; er zit echter een hele piramide van toeleveranciers achter.” Die worden vrijwel allemaal hard geraakt, aldus de ondernemer. “Uit onderzoek bleek dat hun gemiddelde omzet sinds maart 85% lager ligt dan normaal. Wij bezorgen onze bezoekers een prachtige belevenis, maar dat kan grotendeels verdwijnen. Bedrijven vallen om, mensen gaan elders werken en het is maar de vraag of je die ooit nog terugkrijgt.”

In tegenstelling tot andere door corona zwaar getroffen sectoren als de horeca en het toerisme, heeft de versoepeling van de maatregelen in juni en het goede zomerweer voor deze sector weinig soelaas gebracht. “Je kunt wel weer wat, maar met een fractie van de normale bezoekersaantallen zijn evenementen niet rendabel te maken”, aldus directeur Riemer Rijpkema van CLC-vecta, de branchevereniging van bedrijven in de zakelijke evenementenbranche. “Als dit veel langer gaat duren, moet het hele bedrijfsmodel veranderen. Dat gaat sowieso leiden tot afslanking en verdwijning van bedrijven die de balans niet juist krijgen.” Dat is de afgelopen maanden al zichtbaar in ontslagrondes en faillissementen. Zo verdwenen honderden banen bij bedrijven als het Amsterdamse congrescentrum RAI, cateraar Maison van den Boer, concertorganisator Mojo en poppodia Ziggo Dome, Afas Live en Paradiso. Dat reorganisaties niet alle bedrijven konden redden, bleek uit een golf van faillissementen in de sector. Naast kleinere toeleveranciers gingen ook grote evenementenbedrijven als JMT, een van de grootste verhuurbedrijven van meubilair voor beurzen, op de fles. Rijpkema van CLC-vecta zegt er momenteel van uit te gaan, dat 30% van de werkgelegenheid zal verdwijnen. Maar als de steunmaatregelen van de overheid die lopen tot oktober niet worden verlengd, kan dat percentage véél hoger uitvallen. “Wij denken dat dan nog voor het eind van dit jaar minstens 50% van de mensen hun baan verliest.” Die inschatting maakt ook Gomes voor de technische toeleveranciers van de publieksevenementen. “Wij zitten dan zeker ook op 50%. Het is eigenlijk al knap dat bedrijven het zo lang uithouden. Dat is te danken aan de steun, maar komt ook omdat het vaak gezonde bedrijven zijn. Veel ondernemers hebben hun spaarpotten aangesproken, maar die beginnen nu leeg te raken. Voortzetting van de steun is gewoon noodzaak.” (bron: RTLZ)

Door de coronacrisis is het aantal werknemers met een flexibel contract fors gedaald. In het tweede kwartaal nam het aantal flexwerkers af met 119.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijna een vijfde van deze werknemers werkte in de horeca als barmedewerker of als kelner. Daarnaast kwamen ook tienduizenden winkelmedewerkers, chauffeurs en schoonmakers in de afgelopen maanden thuis te zitten. Het aantal werknemers met een vaste baan nam de afgelopen periode juist toe, maar die stijging is lager dan het aantal flexwerkers dat werkloos werd. (bron: NOS) In het tweede kwartaal van 2020 waren er 322.000 banen minder dan een kwartaal eerder, een afname van 3,0%. Dit cijfer geeft nog een geflatteerd beeld van de ontwikkeling van de werkgelegenheid, omdat als gevolg van de corona-crisis in een deel van de banen niet of minder gewerkt kon worden. Geraamd wordt dat het daadwerkelijk aantal gewerkte uren in het tweede kwartaal 6,1% lager lag dan in het eerste kwartaal. Tegelijkertijd steeg het aantal werklozen met 72.000 (+26%) naar 349.000. Aan het einde van het tweede kwartaal waren er 26.000 vacatures minder dan een kwartaal eerder. In een half jaar tijd is het aantal openstaande vacatures met 30% afgenomen. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt. Tot en met het eerste kwartaal van 2020 nam het aantal banen nog gestaag toe en liep het aantal werklozen terug. Als gevolg van de coronacrisis is de situatie op de arbeidsmarkt nu omgeslagen. Door de afname van het aantal openstaande vacatures en het oplopend aantal werklozen is de spanning op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal afgenomen tot 57 vacatures per 100 werklozen. Een kwartaal eerder waren dat er nog 81. Het aantal banen bij de uitzendbureaus daalde met 130.000 van het eerste op het tweede kwartaal, een daling van 17%. Zo’n grote daling is nooit eerder voorgekomen. Het aantal banen schiet met deze daling onder het niveau van het tweede kwartaal van 2015, toen de arbeidsmarkt zich nog aan het herstellen was van de economische crisis. Ook in de bedrijfstakken handel, vervoer en horeca en zakelijke dienstverlening (exclusief uitzendbureaus) was de daling fors. Daar gingen respectievelijk 123.000 en 28.000 banen verloren. Naar verhouding was ook de daling in de kleinere bedrijfstak cultuur, recreatie en overige diensten aanzienlijk: 17.000. De enige bedrijfstakken die nog een lichte banengroei kenden, waren de overheid (2.000), en informatie en communicatie (1.000). Vanwege de steunmaatregelen van de overheid is het banenverlies nog relatief beperkt gebleven. In deze banen werden echter aanzienlijk minder uren gewerkt dan gebruikelijk. Het daadwerkelijk aantal gewerkte uren in het tweede kwartaal lag, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 6,1% lager dan in het eerste kwartaal. Ook in het eerste kwartaal was het aantal gewerkte uren al met 1,4% afgenomen. In het tweede kwartaal hadden 1,7 miljoen werknemers een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn er 272.000 minder dan in het tweede kwartaal van 2019. De daling deed zich voor bij vrijwel alle groepen flexwerknemers. Vooral het aantal uitzendkrachten nam relatief veel af. Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie is in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar met 157.000 toegenomen. Eind juni 2020 was het aantal openstaande vacatures afgenomen tot 200.000, 26.000 minder dan een kwartaal eerder. In het voorgaande kwartaal was het aantal vacatures al teruggelopen met 60.000. Hierdoor is het totaal aantal openstaande vacatures in een half jaar tijd afgenomen met 30%. Dat het aantal openstaande vacatures afneemt, betekent niet dat er geen nieuwe vacatures ontstaan. Ook in het tweede kwartaal ontstonden er 217.000 nieuwe vacatures. Dat is het laagste aantal sinds eind 2015. Anderzijds werden er 243.000 vacatures vervuld (inclusief vervallen vacatures). Het aantal vervallen vacatures was met ongeveer 33.000 hoger dan gebruikelijk. (bron: CBS) Deze cijfers wijken niet af van de verwachtingen. Waar we rekening mee moeten houden is dat de NOW-regeling waarbij 90% van de loonkosten werd gesubsudieerd, heeft voorkomen dat personeel niet ontslagen is, waarvoor in feite geen werk was. Ik verwacht dat zodra de overheid hiermee stopt dan wel het percentage van 90% gaat verlagen, b.v. tot 60%, het aantal werkelozen zal toernemen. Dat het aantal vacatures stijgt is positief, maar dat betekent wel dat er werknemers omgeschoold moet gaan worden voor banen waarvoor een hogere opleiding wordt vereist. Een probleem blijft laaggeschoolden die werkzaam zijn aan de onderkant van onze samenleving en aan dat proces niet kunnen aanhaken.

Wat is sexuele intimidatie?

Het wetsvoorstel om seks tegen de wil en tegen seksuele intimidatie strafbaar te stellen is te vaag, stelt de Raad voor de Rechtspraak. Minister Grapperhaus wil vastleggen dat mensen bij seks checken of de ander fijn vindt wat er gebeurt. De Raad vraagt zich af wanneer iemand moet weten dat de ander geen seks wil en vindt het ook niet duidelijk wat de ondergrens is. “Is iets te dicht tegen iemand aan zitten in het ov strafbaar seksueel handelen of niet? Of een bovenbeen aan de binnenkant aanraken?” Ook keert de Raad zich tegen een verbod op taakstraffen voor misbruik. “De rechter moet maatwerk kunnen leveren.” (bron: NOS) Het is maar zeer de vraag of een check kan bepalen of mannen en vrouwen wel uitsluitsel kunnen geven over hun diepe wensen en verlangens op sexueel gebied. En voor ieder mens zal dat anders zijn op ieder tijdstip. Daar spelen hormonen een hoofdrol in en die zijn weer afhankelijk van de cyclus, waarin ze verkeren. Mensen kunnen aangeven naar vanille-sex te verlangen, maar slechts met harde seks een orgasme te kunnen bereiken, wat de grootste wens is. Ook een rechter kan in dat subtiele spel daar achteraf nooit objectief over beslissen. Misschien is het zinvoller in onze cultuur een wisseling in het rollenspel door te voeren. Niet de mannen betalen nog voor seks, maar vrouwen nemen het initiatief. Als ze seks willen kopen ze dat gewoon bij mannen. Mannen worden dan de afwachtende partij.

Corona Berichten

Waarschuwende woorden van de experts, een quarantaineplicht die uit de lucht kwam vallen, de GGD die het contactonderzoek niet meer aankan: het lijkt alsof Nederland alsnog is verrast door de toch ruimschoots aangekondigde tweede coronagolf. Is dat ook zo? (bron: VK)

Finland, Estland en Litouwen hebben voor Nederlanders reisbeperkingen ingesteld vanwege het toegenomen aantal coronabesmettingen. Voor reizigers die noodzakelijk naar deze landen moeten, geldt een quarantaineplicht en voor Estland is een coronatest verplicht. Het reisadvies van Buitenlandse Zaken voor deze landen staat nu op oranje. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor delen van Spanje per direct gewijzigd van code geel naar code oranje. Het gaat om de provincies Barcelona en Lerida in Catalonië, Huesca, Zaragoza en Teruel in Aragón en Soria in Castilië en León. In heel Spanje neemt het aantal covid-19-besmettingen toe. Code oranje wil zeggen dat wordt aangeraden om alleen noodzakelijke reizen te maken naar een bepaald gebied. Vakantiereizen zijn dat niet. Reizigers die terugkomen uit deze provincies wordt dringend gevraagd om 14 dagen in quarantaine te gaan. (bron: NOS) Deze aanbevelingen zijn veel te vrijblijvend en kunnen a-sociale gevolgen hebben in een periode van toenemende corona-besmettingen.

Reizigers uit Nederland die naar het Verenigd Koninkrijk reizen moeten vanaf

vandaag 14 dagen in quarantaine bij aankomst. Dat heeft de Britse minister van Transport bekendgemaakt. Ook reizigers uit Frankrijk, Monaco, Malta en Aruba moeten in zelfisolatie. (bron: NOS)

De Franse regering heeft Parijs en het gebied rond de zuidelijke havenstad Marseille weer aangemerkt als “rode zones”. In die zones is er een hoog risico besmet te raken met het virus. Door het stempel kunnen de lokale autoriteiten de bewegingsvrijheid van mensen en voertuigen makkelijker inperken en de toegang tot bijvoorbeeld het ov limiteren. De afgelopen 2 weken nam het aantal besmettingen in de twee regio’s sterk toe. Verder heeft Frankrijk besloten dat Britse reizigers in quarantaine moeten bij binnenkomst. Het VK stelde gisteren

dezelfde plicht in voor Fransen. (bron: NOS)

De Duitse autoriteiten hebben voor Spanje een reiswaarschuwing afgegeven. Aanleiding is het toegenomen aantal besmettingen. Alleen voor de Canarische Eilanden geldt een uitzondering. Omdat de Balearen en het vasteland van Spanje risicogebied zijn, moeten mensen zich bij terugkeer in Duitsland laten testen en in quarantaine blijven tot de uitslag er is. De waarschuwing heeft gevolgen voor het toerisme. Vooral Mallorca is populair bij de Duitsers. Spanje sluit nachtclubs om verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook is roken in de buitenlucht niet toegestaan als afstand houden niet mogelijk is. (bron: NOS)

23 van de 47 deelnemers aan een dispuutsreis van studentenvereniging SSR in Rotterdam naar Griekenland zijn met het coronavirus besmet. De Erasmus Universiteit heeft om die reden SSR volledig uitgesloten van de introductieweek. bron: NOS)

Het ministerie van Buitenlandse Zaken scherpt het reisadvies aan voor nog 9 gebieden. Vanaf middernacht geldt code oranje voor onder meer Brussel, Parijs, Madrid, Marseille en omgeving en de Balearen, zoals Mallorca en Ibiza. (bron: NOS)

Nederland stelt weer een inreisverbod in voor reizigers uit Marokko. Veiligheidsminister Grapperhaus schrijft dat het besluit is genomen op basis van een risico-inschatting “met zo objectief mogelijke criteria over de gezondheidssituatie in Marokko”. Niet-noodzakelijke reizigers komen door de maatregel Nederland niet meer in. EU-burgers en reizigers uit een aantal uitzonderingslanden komen dat nog wel. Vorige week schrapte de EU Marokko al van de lijst met veilige landen, omdat de verspreiding van het virus er hoger ligt dan het EU-gemiddelde. Een eerder inreisverbod werd op 1 juli opgeheven. (bron: NOS)

Het aantal mensen dat positief is getest op het coronavirus is de laatste week opnieuw gestegen. Er kwamen tussen 4 augustus en 11 augustus 4036 patiënten bij, zei RIVM-directeur Jaap van Dissel tijdens een briefing in de Tweede Kamer. De week ervoor waren 2588 besmettingen vastgesteld. Toen was 2,3% van de afgenomen tests positief, nu is dat 3,5%. Het aantal ziekenhuisopnames is gedaald naar 38 in de afgelopen week. De week ervoor waren dat er 44. 9 mensen zijn aan covid-19 overleden, dat waren er de week ervoor 6. De GGD heeft vorige week bij 30% van de met het coronavirus besmette personen geen bron- en contactonderzoek gedaan, zei Jaap van Dissel van het RIVM op een briefing in de Tweede Kamer. Tot vorige week lukte het de GGD altijd om bij meer dan 90% van degenen die waren besmet het onderzoek uit te voeren. Maar door de toename van het aantal besmettingen en gebrek aan personeel lukte het vorige week niet meer. Koepel GGD GHOR Nederland zegt dat een aantal GGD’en achterloopt met het doorgeven van de cijfers. (bron: NOS)

Mensen die op basis van bron- en contactonderzoek worden aangemerkt als mogelijk besmet met het coronavirus, worden verplicht om in quarantaine te gaan. Dat zegt minister De Jonge. Ook wil hij reizigers uit oranje gebieden de plicht opleggen. Nu is dat een advies. Wie zich niet houdt aan de quarantaine, kan een straf tegemoetzien. Wat voor straf dat is,wordt nog besproken met het OM. Verder wordt het ook verplicht mee te werken aan het contactonderzoek. De minister krijgt van GGD’s signalen dat mensen niet goed meewerken met onderzoeken. “Dit is de dijkversterking tegen een tweede golf”, zegt De Jonge. De GGD heeft voor de handhaving van het plan van minister De Jonge geen pasklaar plan liggen. “Wij hebben daar nog geen uitgewerkt plan voor. Daar komen we graag op terug, maar vermoedelijk niet deze week”, reageert een woordvoerder van de landelijke GGD. De quarantaineplicht zou moeten gelden voor mensen bij wie niet is vastgesteld door de GGD dat ze het virus hebben, maar die wel in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is, blijkt uit de brief die minister De Jonge aan de Kamer verstuurde. Het opleggen van een quarantaine kan volgens De Jonge binnen de huidige wetgeving: de voorzitter van de Veiligheidsregio mag op advies van de GGD een beschikking tot gedwongen quarantaine uitvaardigen. Wel onderzoekt de minister of er aanvullende wetgeving nodig is om de verplichting juridisch makkelijker op te leggen. (bron: NOS)

De onduidelijkheid omtrent de registratieplicht in de horeca, die het kabinet in de persconferentie van 6 augustus aankondigde, blijft bestaan. Volgens privacywaakhond AP is het een beetje grijs en onduidelijk gebied of horeca klanten mogen weigeren als ze geen persoonsgegevens opschrijven. Die persoonsgegevens worden niet gecontroleerd aan de hand van een ID. Het opslaan van de gegevens mag ook onder voorwaarde, zei een woordvoerder van AP. “Op grond van de wet mogen die gegevens verwerkt worden als er een grondslag voor is. Bijvoorbeeld voor bron- en contactonderzoek van de GGD en als die persoon toestemming geeft.” Dat betekent wel dat de gegevens alleen door GGD’en gebruikt mogen worden, niet door de ondernemer zelf maar ook niet door gemeentes of de politie. Er is veel onduidelijkheid bij de horeca-uitbaters, maar ook bij de AP die over de bescherming van privacy-gegevens gaat. (bron: Parool)

Het aantal lokale uitbraken van het coronavirus is gestegen tot 333. Bij een zogenoemd cluster kunnen minstens drie coronagevallen met elkaar in verband worden gebracht. De grootste groep bestaat uit 43 mensen, zei Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In bijna de helft van de clusters hebben mensen elkaar thuis besmet, maar dat zijn relatief kleine groepen van gemiddeld zo’n vier personen. Dertien clusters hebben te maken met de horeca en die bestaan uit gemiddeld meer dan tien mensen. De grootste groep, een cluster van 43 mensen, heeft te maken met een verpleeghuis.

De afgelopen 24 uur zijn 655 mensen positief getest op het coronavirus. In 7 dagen zijn 4508 besmettingen vastgesteld. De 7 dagen daarvoor waren dat er 3255. De afgelopen 24 uur waren er 7 nieuwe ziekenhuisopnames, en de afgelopen zeven dagen 56. Ook dat zijn er meer dan de week daarvoor, toen 34 covid-patiënten werden opgenomen.

Overwegingen

De week werd beheerst door een tweede corona-golf in delen van Europa ook in Nederland, door de gevolgen van de humanitaire ramp in Beiroet en door de financiële resultaten van onze banken. Trouw schreef daarover een artikel met een geruststellende tekst “De banken hebben genoeg vet op de botten voor deze schok” en op TV bij Op1 sprake Marieke de taal van economen. Die dringen er bij de overheid op aan de financiële ondersteuning aan het bedrijfsleven te blijven voortduren zolang dat nodig is, ook als we worden getroffen van een tweede aanval van corona-besmettingen en zolang we in een periode van economische krimp verblijven. Op een vraag hoe lang we dit vol kunnen houden kwam geen concrete reactie ‘we waren voor corona uitbrak een rijk land met een lage staatsschuld, dus kunnen we ons wel het nodige permitteren, dan wel woorden v.g.s.’ Wat ontbrak was een discussie op een hoger niveau. Ad hoc werden wel 2 zaken aan de orde gesteld die van essentieel belang zijn: 1. in welke mate zijn structurele hervormingen van belang en 2. hoe groot is de schade die tot dusverre is aangericht in meerdere economische/financiële en maatschappelijke sectoren en de invloed daarop voor de werkgelegenheid? Daarover kwam geen (toekomst)visie op tafel, wel werd gememoreerd dat er 320.000 banen zijn verdwenen, waardoor vooral zzp’ers, flexbanen en uitzendkrachten met tijdelijke contracten worden getroffen. Geruststellende woorden kwamen er niet, terecht want niemand weet waar dit proces naartoe gaat en waar en wanneer het eindigt. En visie heeft dit kabinet niet. Over de banken een vrijwel gelijke reactie. Ook al verkeren banken in zwaar weer dan nog zullen ze dat nooit naar buiten brengen. De ECB steekt aan alle banken, ongeacht hun solvabiliteit, de helpende hand toe met vrijwel onbeperkte hoeveelheden gratis geld. Dit om te voorkomen dat banken in liquiditeitsproblemen geraken. De vraag daarbij is echter op welk punt beleggers hun vertrouwen in hun geld verliezen. Het grootste probleem is namelijk de kapitalisatie van de banken: in welke mate de kredietverlening wordt gedekt door het eigen vermogen. Die ‘zekerheden’ zijn bij meerdere grootbanken veel te gering. Hier en daar zelfs onder de 1%. Daar zit de zwakte van de banken en daar kan de ECB niets aan doen. De enige optie is dat de ‘zwakke broeders’ worden overgenomen door ‘sterkere partijen’ dan wel door overheden door er staatsbanken van te maken en de lasten/verliezen op het bordje te leggen van belastingbetalers. Overigens of dit laatste wel een reële optie is betwijfel ik, want overheden zelf hebben de kennis niet in huis grootbanken aan te sturen. Als het Europese bankwezen na de bankcrisis van 2008 geconsolideerd was, net zoals het Amerikaanse, dan zou Europa nu niet opgescheept zitten met veel bankjes, onder meer in Italië en Duitsland, die een gezondmakingsproces verstoren. Veel grotere banken hebben, door de huidige crisis, het kapitaal niet voorhanden hun actieradius te vergroten voor overnames juist nu ze activiteiten aan het afbouwen zijn. In 2008 werkten in het Nederlandse bankwezen nog 103.000 mensen, nu nog maar 66.000, volgens de NVB. Volgens het Adviesbureau Oliver Wyman, een Amerikaanse consultantsbureau, opgericht in 1984 in New York City, met meer dan 60 kantoren in Europa, de VS, het Midden-Oosten en Azië-Pacific en 5.000 professionals in dienst, is een groot gevaar voor Europese banken dat ze zo slecht in staat zijn om geld te verdienen. Het bureau verwacht dat over 2 jaar maar 17% van de Europese banken in staat zal zijn voldoende geld te verdienen om het kapitaal weer op een niveau te krijgen waarmee een volgende crisis te overleven. De vraag rijst dan en die andere 83% dan?

In de media wordt melding gemaakt dat Facebook afbeeldingen van Zwarte Piet op de verboden lijst heeft geplaatst, waarop ook blote vrouwenborsten staan, van FB en Insta. In de visie van Mark Zuckerberg is de wereld een grote gelukkige familie, waarin iedereen zich thuisvoelt dankzij Facebook. FB moet helpen mensen samen te brengen, maar de vraag is of hij daarin slaagt, want hij duwt ons (de wereld) nu Amerikaanse normen door de strot door ons discriminerende stereotyperende kenmerken te verbieden. Bloot is een taboe, dat zijn Amerikaanse puriteinse waarden, maar de VS overstromen wel de hele wereld met de grofste porno-video’s, waar ze goed geld aan verdienen. En de Joodse wereldheerschappij mag niet bekritiseerd worden (tekst Nienke Schipper/Linda Duits/Trouw) Kristel van Teeffelen schrijft daarover in Trouw onder andere dat het uitingen zijn die Facebook niet meer tolereert. Het bedrijf noemt Sinterklaas ‘een feest voor iedereen’ en vindt het onacceptabel dat mensen zich gediscrimineerd voelen door bepaalde berichten. De nieuwe regels zijn het gevolg van het besluit van het Amerikaanse bedrijf om ‘blackface’ wereldwijd te verbieden. De donker gemaakte gezichten zijn ‘onderdeel van een doorlopende geschiedenis van dehumanisering en ontzegde burgerrechten’, aldus Facebook. Ook bepaalde Joodse stereotyperingen worden verboden, bijvoorbeeld dat Joden de wereld regeren of de dienst uitmaken in de belangrijkste instituties. Die uitingen worden volgens het bedrijf gebruikt om antisemitisme aan te wakkeren. Voor Zwarte Piet betekenen de nieuwe richtlijnen dat foto’s, video’s of tekeningen met zwarte schmink, grote lippen en een pruik met krullen uit den boze zijn. Facebook en Instagram gaan overigens niet actief afbeeldingen van Zwarte Piet verwijderen. Gebruikers kunnen het melden als zij beelden zien die in strijd zijn met de richtlijnen, die worden dan verwijderd. Dat zorgt geregeld voor discussie, omdat het bedrijf op die manier een conservatieve Amerikaanse zedennorm zou opleggen. In een verklaring zegt Facebook niet over één nacht ijs te zijn gegaan bij het verbod op Zwarte Piet. Uiteindelijk gaat het Facebook erom dat alle ‘drie miljard gebruikers zich veilig en welkom voelen’ en ‘vrij zijn om hun stem te laten horen’. Het bedrijf staat echter al langer onder druk om juist steviger in te grijpen op het platform. Zo kondigden grote bedrijven als Unilever, Coca-Cola en Starbucks in juni aan tijdelijk niet meer te adverteren op Facebook tot het bedrijf concrete stappen zet tegen de verspreiding van hatelijke en racistische boodschappen. Advertenties zijn verreweg de belangrijkste inkomstenbron voor Facebook. Hiervan kennis te hebben genomen komt bij mij de vraag op in welke relatie dit beleid geplaatst moet worden tot beperking van de vrijheid van meningsuiting, wat toch onmiskenbaar een van de belangrijkste mensenrechten is. Ik wil hier heel duidelijk stellen dat ik een tegenstander ben van fascisme en racisme. Dat ik discriminatie van mensen op basis van hun ras, taal, uiterlijk verwerp en mensen met dezelfde opleiding en kennis van zaken gelijke kansen moeten hebben, tegen gelijke betaling, op de arbeidsmarkt. Maar ik realiseer mij ook dat er sprake kan zijn van culturele verschillen op meerdere gebieden. Dat respecteer ik, maar daarbij kom ik ook op voor een onschuldig kinderspel, dat al zeker een eeuw oud is, waarbij kinderen worden terechtgewezen met overtreding van de grenzen van de waarden en normen waarmee ze later in de grote boze wereld zullen worden geconfronteerd, waarin een witte goedaardige kerkleider en een zwarte helper, Pedro of Piet genaamd, de hoofdrollen vervullen met een schoorsteen, wortels, een boot, een paard en kleine cadeautjes. Daar is helemaal niets mis mee. Ook niet met de witte mensen die zich zwart laten schminken en de zwarte mensen, die geheel vrijwillig, participeren in de amateuristische toneelspel. Twee andere aspecten die hier meespelen zijn dat er voor FB kennelijk een commercieel belang meespeelt: een daling van de inkomsten uit advertenties. Ook dat bepaalde Joodse stereotyperingen worden verboden, als daar anti-semitische zaken bij een rol spelen, onderschrijf ik volledig, edoch niet als daarbij wordt gesteld dat Joden de wereld regeren of de dienst uitmaken in de belangrijkste instituties. Dat behoort namelijk tot de vrijheid van meningsuiting dat daarop gewezen wordt. Dat alle Joden bedriegers zijn is natuurlijk niet zo, net zo min als dat alle zigeuners slecht volk zijn. Maar de realiteit is wel zo dat Joodse banken de meest geslaagde vermogensadviseurs waren en zijn en dat veel drugs worden gefabriceerd in kampen en door kampbewoners zwart worden verhandeld, laten de media en statistieken zien. Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten.
Ik las in het NRC twee artikelen: een over de emissie van bedrijfsobligaties en de ander over een vloedgolf van faillissementen, zo wordt verwacht. In het eerste artikel is de allerlaatste zin het meest interessant: ‘Hoe centrale banken in de toekomst uit hun zelf gecreëerde gevangenis kunnen ontsnappen? ‘ De vraag is te herleiden tot het groeiend aantal emissies van bedrijfsobligaties, zowel de veilige investment grades als de high yields, de junk bonds. Deze laatste zijn bedrijfsobligaties aan financieel zwakke bedrijven, die door de Fed mogen worden opgekocht. Daardoor daalde de rente voor deze risicovolle obligaties, omdat de Fed door aan te kondigen dat ze opgekocht kunnen gaan worden in het omvangrijke (corona) opkoopprogramma. Maar die opkoopprogramma’s veroorzaken ook een verschuiving op de markt van bedrijfsobligaties. Die markt in de eurozone zou, volgens de RABO, €2.000 mrd groot zijn waarvan €1.150 is gekwalificeerd om opgekocht te mogen worden door de ECB. Dat betekent dat de rentes op die beleggingen zijn gedaald en institutionele beleggers op zoek moeten naar hoger renderende beleggingen met zwaardere risico’s. En dan komt aan de orde of de centrale banken nog ooit die enorme beleggingen terug kunnen brengen naar de markt zonder een enorme verschuiving van panelen te veroorzaken met ongewisse ontwikkelingen. Het tweede artikel gaat over de vrees dat we aan de vooravond staan van een grote golf van faillissementen in het bedrijfsleven. Het feit dat het aantal faillissementen de laatste maanden achterblijft is volledig toe te schrijven aan de steunregelingen van de overheid en de banken in het kader van corona. Bedrijven waarvan al langer duidelijk was dat zij deze crisis niet zouden overleven, werden overeind gehouden door de royale steun van de overheid onder meer de NOW-regeling en e regeling om fiscale betalingen en rente en aflossingen aan (hypotheek)banken naar de toekomst te verplaatsen.

©2020 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 14 aug 2020; week 33: AEX 560,84; Bel20 3.422,00; CAC40 4.962,93; DAX30 12.901,34; FTSE 100 6.090,04; SMI 10.163,60; RTS (Rusland) 1323,80; SXXP (Stoxx Europe 600) 368,07; DJIA 27.931,02; NY-Nasdaq 100 11.164,45; Nikkei 23.289,36; Hang Seng 25.183,01; All Ords 6.261,70; SSEC 3.360,10; €/$1,184; BTC/USD $11.664,93; 1 troy ounce goud $1944,80, dat is €52.753,83 per kilo; 3 maands Euribor -0,482%; 1 weeks -0,526%; 1 mnds -0,519%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,291%; 10 jaar VS 0,7004%; 10 jaar Belgische Staat -0,144%; 10 jaar Duitse Staat -0,414%; 10 jaar Franse Staat -0,123%; 10 jaar VK 0,247%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,475%; 10 jaar Japan 0,0448%; Spanje 0,369%; 10 jaar Italië 0,998%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,549.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden stabiel tot licht stijgend, beleggers worden nog steeds niet onrustig over het feit dat wereldwijd het corona-virus nog steeds niet onder controle is en in de VS verkeert de dollar in een dalende trend als gevolg van de zware recessie waarin de economie verkeert. Verder stemmen de data over de ontwikkeling in het 2e kwartaal tot nadenken, de stijgende werkloosheid en slecht nieuws vanuit bepaalde sectoren in het bedrijfsleven, oplopende begrotingstekorten, stijgende staatsschulden, de financieel/economische gevolgen van de voortdurende corona-crisis. Duidelijk is geworden dat de prijsvorming op de aandelenbeurzen steeds minder een beeld geeft van de tegenvallende bedrijfsresultaten en winstwaarschuwingen maar steeds meer een waardebepaling is dat bedrijven een stabielere factor zijn (ook al gaat het momenteel slechter) dan de waarde van geld, met name de US-dollar. De goudprijs daalde binnen enkele uren fors naar een noering <$1950, de bitcoin noteerde flat. De rentetarieven noteerden dalend over een breed front. Een reden daarvoor heb ik niet. Ik voeg ook deze week weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen daalden de tarieven: Zwitserland -0,296<

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.