UPDATE 11-12-2021/611 Nog maar 16% van het Nederlandse volk heeft vertrouwen in het corona-beleid van het demissionaire kabinet

Vanwege berichten op sociale media over protesten worden 12 december 2021 het Catshuis in Den Haag, het Mediapark in Hilversum en andere locaties extra beveiligd. Volgens de politie zijn er signalen dat groepen “de rechtsorde willen verstoren”. Online circuleren oproepen om “verzet” te plegen. De politie zegt te anticiperen op verschillende scenario’s.

Geert Wilders: ‘‘Er loopt een veroordeelde terrorist van de Hofstadgroep in de Tweede Kamer rond bij de VVD en haar zus Kamerlid van de D66 en de Kamer weigert een debat. Dat is oncollegiaal en asociaal. Mijn veiligheid interesseert ze niets.’’

Algemeen

Minister de Jonge gooit de kont tegen de krib. Het Outbreak Management Team herhaalt het advies om de kerstvakantie voor de basisscholen een week eerder te laten beginnen. Het OMT verwacht dat de kans op besmettingen dan zal afnemen, mits de kinderen dan niet door bijvoorbeeld opa en oma worden opgevangen. De Algemene Onderwijsbond zegt dat een pas op de plaats welkom is en vraagt het kabinet om het advies op te volgen, met als reden dat veel klassen toch al thuis zitten. Demissionair minister De Jonge vindt een week minder les niet wenselijk met het oog op onderwijsachterstanden. Door opvang en uitstapjes vreest hij dat er alsnog veel besmettingen zullen zijn. (bron: NOS) Er zijn geen harde toezeggingen dat met een week langere Kerstvakantie het aantal besmettingen onder kinderen daalt. Maar waar bemoeit de minister van VWS zich mee, waar hebben wij een minister van Onderwijs voor. Mogelijk weet hij net zo weinig over het gedrag van het corona-virus als de Jonge, maar hij onderhoud wel de contacten het het onderwijs.

Opnieuw een negatieve scope op het Ministerie van Financiën, na de Toeslagenaffaire, de Zwarte Lijst nu discriminatie met dubbele nationaliteiten. En opnieuw moet een bewindsman ‘sorry, sorry, sorry’ zeggen. De Autoriteit Persoonsgegevens legt een boete van €2,75 mln op aan de Belastingdienst omdat die jarenlang onrechtmatig is omgegaan met gegevens over dubbele nationaliteiten. De fiscus had die gegevens in 2014 moeten wissen, maar deed dat niet. In de jaren daarna werd bij de opsporing van fraude mede op basis van nationaliteit beoordeeld wie een ‘risico’ vormde. Dat was discriminerend en in strijd met de privacywet AVG, aldus de AP. Staatssecretaris Van Huffelen noemt de boete “zeer pijnlijk” en biedt nogmaals haar excuses aan. Ze streeft ernaar dat de boete nog dit jaar wordt voldaan. (bron: NOS)

Moeten we wachten op witte rook voor Rutte IV? Laat er een hogere macht zijn die dat voorkomt. Een aantal : het toegezegde regeerakkoord op hoofdlijnen, een dun akkoord, komt er niet. Dat geeft Rutte te weinig macht om te kunnen regeren. Het hele beleid voor de komende jaren moet zoveel mogelijk vooraf worden voorgelegd. De toezegging van de informateurs dat de ministers zelf hun beleidsplan moeten gaan schrijven, komt op losse schroeven te staan, als het regeerakkoord al veel heeft vastgelegd. Hoeveel invloed kan de Kamer daar dan nog op uitoefenen? Na de zoete lokkertjes, die deze week naar buiten zijn gekomen, einde leenstelsel, rekeningrijden over 4 jaar, gratis kinderopvang voor mensen met de allerlaagste inkomens, de salarissen in het basis- en het voortgezet onderwijs zullen worden verkleind, goed nieuws voor de meesters en onderwijzers, de staatsschuld zal gaan stijgen omdat er tientallen miljarden extra zullen worden uitgegeven aan het klimaat, de bouw en het stikstofprobleem, zullen komende week de bittere volgen. Met Onno Ruding ben ik het eens dat de tientallen miljarden die gaan worden uitgegeven aan dringende zaken niet middels fondsen kunnen worden gefinancierd en daarbij buiten de begroting blijven, maar gewoon moeten worden meegenomen in de overheidsbegroting, aangezien de staatsschuld met die uitgaven stijgt en uiteindelijk moeten worden terugbetaald. De hier toegepaste verantwoording is een boekhoudtruc, die misleidend is door het feit dat het kabinet daarover zich niet hoeft te verantwoorden in de Kamer en in Brussel.

Wat hier aan de orde wordt gesteld zijn in feite toch details, om te repareren wat onder Rutte III allemaal is fout gegaan. De eerste indruk is dat Rutte IV een liberaal progressief beleid gaat voeren. Wat is de staatskundige functie nog van de Kamerleden van de coalitiepartijen nog als vooraf op hoofdlijnen alles al is vastgelegd en goedgekeurd. Maar wat betekent dat voor de samenleving van morgen? Ik heb het al meerdere heren benoemd maar wij staan voor uitdagingen, die een complexe aanpak vergen: de herinrichting van de samenleving op basis van duurzaamheid, klimaat, natuur, milieu, ecologie, onderwijs in relatie tot vele technische ontwikkelingen in quantum-computers, digitalisering, robotisering op basis van AI (kunstmatige intelligentie), gekoppeld aan sociaal/maatschappelijke onderwerpen als arbeid, inkomen, opleiding, her- en omscholing, wonen, zorg, privacy, veiligheid, en de staatsinrichting van Europa. Als het aan Rutte ligt neemt hij daarvoor 20 jaar de tijd voor, maar dat betekent dat multinationals de regie hebben overgenomen en het volk de moderne slaven worden van een neoliberale staatsinrichting. Mijn hoop is gericht op de Eerste Kamer om Rutte IV er niet te laten komen.

2/3G, omikron, corona

Het kabinet gaat voorlopig niet door met het omstreden 2G-systeem, waarbij alleen nog mensen die gevaccineerd of hersteld zijn toegang hebben tot de horeca of evenementen. Dat schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Gezien het hoge aantal besmettingen en de aanhoudende druk op de zorg is er op korte termijn geen ruimte om sectoren op basis van 2G (deels) te openen, aldus de Jonge. Ook ziet het kabinet te weinig steun in de Tweede Kamer. Het kabinet hoopte dat de Kamer het plan deze week zou behandelen. De Jonge stelt nu voor om dat in januari te doen, tegelijk met voorstellen voor 3G. (bron: NOS) Vreemd verhaal en een gemanipuleerde voorstelling van zaken aan de Kamer. Niet alle mensen die corona hebben gehad maar alleen oorspronkelijk die van de laatste 180 dagen. Vorige week heeft hij die termijn verlengd naar 1 jaar. Maar dat betekent nog altijd dat iedereen die corona heeft gehad in 2010 NIET onder de regeling van de QR-code valt. De minister stelde eerst dat hij deze week de toestemming had willen krijgen voor 2G en nu stelt hij dat er ‘geen ruimte’ is om die regeling in te voeren. Met andere woorden ‘hij is er nog niet klaar voor’. Kwalijk. Het lijkt er veel meer op dat de CDA-fractie in de 2e Kamer niet voor het voorstel 2G zou stemmen en zijn wetsvoorstel geen meerderheid zou krijgen, dan wel dat 2 toekomstige coalitiepartners (CDA en CU) niet zouden meewerken. In januari 2022 het voorstel opnieuw aan de orde stellen hangt dan wel af wie in het volgende kabinet de minister van VWS wordt. Gerommel in de marge!

Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is positief gestemd over de daling die hij ziet in de instroom van coronapatiënten in het ziekenhuis. Hij ziet een “uitstekende ontwikkeling” in de dalende opnames. Eerder zag Kuipers het somber in, maar hij zegt dat de instroom nu over de piek heen is en hij verwacht dat ook de bezetting op den duur zal dalen. Er liggen nu 2.754 mensen met corona in het ziekenhuis. Afgelopen week zijn er gemiddeld minder mensen opgenomen dan een week eerder. De besmettingen zijn al weken hoog. Het effect van de omikron-variant is daarbij nog ongewis. (bron: NOS) Het aantal covid-patiënten dat in week 48 in het ziekenhuis belandde, is licht gedaald ten opzichte van de 7 dagen ervoor. Zowel reguliere verpleegafdelingen als intensive cares namen minder covidpatiënten op. In totaal namen de ziekenhuizen de afgelopen week 1.998 covid-patiënten op, 7% minder dan de week daarvoor. Daarvan belandden 343 patiënten op de intensive care (-9%). Verder testten bijna 148.000 mensen afgelopen week positief op het coronavirus. Dat zijn er iets minder (-4,6%) dan vorige week. Volgens het RIVM heeft die afname deels te maken met het zelftestadvies dat vorige week veranderde. Sinds vorige week mogen mensen met milde coronaklachten een zelftest doen. Voorheen gold dit advies met name voor mensen zónder coronaklachten. Vrijdag 3 december maakte het RIVM al bekend dat het reproductiegetal waarmee het virus zich onder de bevolking verspreid onder de 1 (0,99) was gezakt. Inmiddels is de R-waarde nog iets verder gedaald tot 0,95. Tenslotte werden in de voorbije week minder corona-gerelateerde sterfgevallen doorgegeven aan het RIVM. Het instituut kreeg 356 meldingen, terwijl dit er een week eerder 367 waren. Waar heeft Kuipers het eigenlijk over: het aantal geregistreerde besmette personen bedraagt 142.738 personen en het geschatte aantal ongeregistreerde besmette personen 95.000 (40% laat zich niet testen omdat ze gevaccineerd zijn en dus niet besmet kunnen zijn). In het ziekenhuis liggen (ex IC) 2.100 personen, dat is nog geen 0,9% van alle besmettingen. Gezien de omvang is dat voor de zorg een groot probleem, maar voor het aantal ziekenhuizen zijn dat er gemiddeld maar ca 20. Waar praten we dan nog over?

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het demissionaire kabinet nogmaals om alle kinderen op de basisschool 2 keer per week te testen op het coronavirus. Dat kan met een zelftest. Het kabinet besloot eind november dat alleen kinderen uit groep 6 en hoger moeten testen. Maar het OMT wijst erop dat ook in de lagere leeftijdsgroepen besmettingen voorkomen. Minister De Jonge van Volksgezondheid neemt het advies niet over. Hij zegt dat het testen van alle leerlingen op korte termijn logistiek niet valt te organiseren. (bron: NOS) Het kabinet besloot vanaf maandag 6 december alle basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs een eerste voorraad zelftesten te leveren voor hun leerlingen in groep 6, 7 en 8, waarmee ze zich thuis 2 keer per week moeten testen. Het OMT adviseert een langere kerstvakantie, maar ‘breng kinderen niet naar opa en oma’ Door de kerstvakantie te vervroegen hoopt het OMT dat kinderen meer in de ‘eigen gezinsbubbel’ blijven. Op die manier zou er in de periode tussen de sluiting van de scholen en de kerst minder kans zijn op besmettingen. Ja, maar dat is wel een erg korte termijnvisie.

Het is mogelijk dat de omikronvariant de deltavariant gaat verdringen en zo de dominante coronavirusmutatie wordt in Nederland, meldt het RIVM. Omikron is op dinsdag nog maar bij 36 mensen in ons land vastgesteld. (bron: NOS)

Het Outbreak Management Team is van mening dat de huidige coronamaatregelen moeten worden verlengd. Dat betekent dus dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor het maximum aantal gasten thuis met Kerst, zeggen bronnen tegen de NOS. Die mogelijkheid wordt wel geopperd. De experts van het OMT hebben vrijdag een advies opgesteld voor het kabinet, dat zondag in het Catshuis wordt besproken met de betrokken ministers en die dinsdagavond in een persconferentie worden bekend gemaakt. Voor de goede orde: het vertrouwen onder het volk in het corona-beleid van het demissionaire kabinet is gedaald naar 16%. De kans dat in het volgende kabinet minister de Jonge terugkeert op VWS is klein: hij heeft teveel foute aannames gepleegd. De afgelopen dagen is het aantal nieuwe besmettingen wat afgenomen, maar de druk op de zorg is nog altijd erg hoog. Het OMT vindt strengere maatregelen niet nodig, maar versoepelen kan nu ook niet.(bron: NOS, aangevuld)

Informatie-ontwikkelingen

Het doel van de onderhandelaars die namens VVD, D66, CDA en CU overleggen over de formatie is om voor het komende kerstreces een coalitieakkoord te presenteren. De informateurs Remkes en Koolmees schrijven dat in een brief aan Kamervoorzitter Bergkamp. Volgens de informateurs zijn er “goede vorderingen gemaakt”. De partijen willen voor eind volgende week met een akkoord naar buiten komen, zodat er nog tijd is om voor de Kerst een debat te voeren. Daarna wordt een formateur aangesteld. Dat betekent niet dat er voor Kerst een ministersploeg op het bordes staat. Dat gebeurt waarschijnlijk in januari. (bron: NOS) Mijn gevoel zegt dat er geen kabinet Rutte IV komt omdat de CV van de huidige premier dat blokkeert. Komt iemand met zo’n CV ooit nog ergens aan de slag? Ook verwacht ik dat er de komende weken nog hard zal worden gewerkt om tot een bredere coalitie te komen met PvdA en GL. Dat ook omdat Kim Putters nodig is om de complexe problemen waar het land voor staat aan te kunnen pakken. Voor mij is de race nog niet gelopen.

Trouw kijkt achter de schermen waar VVD, D66, CDA en ChristenUnie al volop bezig zijn ministers te scouten voor een nieuw kabinet. Er zit druk op de ketel: als de vier partijen volgende week een coalitieakkoord sluiten, beginnen direct daarna de onderhandelingen over het verdelen van de posten. Het is bij voorbaat een veel intensievere speurtocht dan onder vorige kabinetten. De coalitie streeft naar een grote ploeg: twintig ministers en tien staatssecretarissen, volgens de eerste berichten. Zoveel bewindslieden heeft VVD-premier Rutte nog nooit eerder op het bordes gezet. In het kabinet-Rutte III ging hij van start met een ploeg van zestien.

Maar wie wil er nu nog minister worden in Rutte IV? De zoektocht is dit keer nog veel lastiger dan in 2017. Veelzeggend is wat deze week Jacco Vonhof, voorzitter van werkgeversorganisatie MKB-Nederland, vertelde. Hij heeft voor een ministerschap bedankt. De afrekencultuur in politiek Den Haag schrikt hem dusdanig af dat hij wel uitkijkt. Welke partij hem polste, wilde hij niet zeggen, maar zijn naam gaat rond bij de VVD. “Hoe we omgaan met onze ministers en volksvertegenwoordigers is schandalig. Vanaf dag één zijn zij kop van jut”, aldus Vonhof. “Het gaat op de man, persoonlijk. Ik wens ons met zijn allen toe dat we onze bestuurders weer de ruimte geven om ook fouten te maken.” Wie minister of staatssecretaris wordt, moet ernstig rekening houden met het risico van voortijdig aftreden. Daar komt dit keer nog iets bij. Sommige van de nieuwe ministers krijgen direct te maken met de omstreden erfenis van Rutte III. Er lopen parlementaire enquêtes naar de gaswinning, het coronabeleid en de toeslagenaffaire. De nieuwe bewindspersoon kan er ernstig door in de problemen komen. Lastiger voor de kandidaten is ook dat het kabinet-Rutte IV van zichzelf al wankel start. Haalt het de eindstreep? De formatie was uiterst moeizaam en de aanstaande premier is door schandalen gebutst. Premier Rutte wil een kabinet met ‘een andere uitstraling’, met ‘meer elan’, zo kondigde hij onlangs aan. Bijna alles hangt straks af van de nieuwe gezichten, liefst deskundigen in plaats van raspolitici. Het betekent dat ze weinig politieke ervaring zullen hebben – wat hen kwetsbaar maakt. Die nieuwe ministers komen terecht in een Tweede Kamer waar oppositiepartijen Forum voor Democratie en PVV openlijk spreken over het oprichten van ‘tribunalen’. In een sfeer waar bedreigingen van politici via Facebook of Twitter sinds de coronacrisis ernstig zijn toegenomen, bleek recent uit onderzoek. Los daarvan zijn debatten in de Tweede Kamer met 19 fracties ook nog veel chaotischer geworden dan eerder. Vrouwelijke kandidaten zullen zich nog extra achter de oren krabben, terwijl een nieuw kabinet dringend naar hen op zoek is. In 2017 zei premier Rutte nog dat hij de verdeling man/vrouw maar bijzaak vond, hij ging voor ‘de beste mensen’. Anno 2021 zal hij kijken naar Duitsland, waar net een kabinet is aangetreden met de helft ‘sterke vrouwen’. Ondertussen is het klimaat voor vrouwelijke politici dramatisch verslechterd. Zij worden online bedreigd en uitgescholden, op manieren die mannelijke collega’s niet overkomt. De universiteit van Amsterdam becijferde dat D66-leider Sigrid Kaag veruit de meeste haatdragende Twitter-berichten ontvangt: 13.000 nare tweets in een paar maanden tijd. Nu de zoektocht is begonnen naar nieuwe ministers, zal zij andere vrouwen in haar partij moeten overtuigen om die beerput toch maar in te stappen. (bron: NOS) Twee notities: het is voor mij nog altijd geen gelopen race voor Rutte, met zijn leugens, zijn selectief geheugen, zijn tegenwerking naar Kamerleden, zijn gebrek aan visie en leiderschap en zijn gebrek om complexe problemen (en die zijn er veel) aan te sturen. In het bedrijfsleven komt niemand met een CV van Rutte aan de bak, maar in de politiek is het voldoende als je kunt praten als Brugman. We moeten ook in ogenschouw nemen dat er nog kwaad zeer zit bij PvdA/GL die buitenspel werden gezet door VVD en CDA. En dat kan doorwerken in de Eerste Kamer.

Financieel/economische berichten

De alsmaar stijgende inflatie is een toenemende kopzorg, niet alleen de benzineprijzen nemen en energierekeningen nemen toe, maar ook de boodschappen, verzekeringen en geleverde diensten. In de laatste 40 jaar is de inflatie niet zo hoog geweest. In wat staat ons nog te wachten? Door de verduurzaming van de maatschappij en de daarmee verband houdende oplopende staatsschuld zullen de lasten toenemen. Ook de pariteit van de euro daalt versus de dollar daalt en dat betekent dat de import van goederen en diensten die in dollars noteren duurder wordt. Daarnaast zitten we nog altijd in de corona-crisis, die ook geld kost, dat burgers moeten betalen. Kijk maar eens naar de rekening, na afloop en een hapje eten in een restaurant. Niet dat die ondernemers dat niet nodig hebben om te overleven, maar burgers betalen dat wel. Daarbij komt dat de FED, de Amerikaanse Centrale Bank, een groter risico op een blijvend hogere inflatie ziet ontstaan. Dan ontstaat de vraag of de werknemers bereid zijn, dan wel in staat zijn, het gestegen prijspeil te betalen zonder in financiële problemen te raken of nog erger naar de schuldhulpverlening te moeten? Dan is de vraag of de overheid bereid is de prijsstijgingen op de een of andere wijze te gaan compenseren. Als de ontwikkeling van prijsstijgingen niet met wijsheid worden gecorrigeerd, dreigt een loon/prijs spiraal te ontstaan, met de mogelijkheid van desastreuze gevolgen als het monetaire beleid niet wordt gekanteld.

De inflatie is sinds september 1982, 459 maanden, niet zo hoog geweest, meldde het CBS. In november waren de prijzen van goederen en diensten 5,2% hoger dan dezelfde maand vorig jaar. In oktober was de inflatie nog 3,4%. Vooral de prijzen van energie stegen. De gasprijs was 53% hoger, elektra 74,9% en brandstof 24,7%. Daarbij speelt ook mee dat de prijzen vorig jaar relatief laag waren door de coronacrisis. De inflatie in de eurozone in november was zo’n 4,9%. In België (7,1%) en Duitsland (6%) stegen de prijzen nog wat harder. (bron: NOS) Zoals ik in het vorige blog al meldde wijkt het inflatiecijfer van eurostat voor Nederland (5,9%) af van dat van het CBS, omdat andere modellen worden gebruikt. De sprong van 3,4% naar 5,2% in één maand is erg groot, zodat mogelijk deze maand wel een correctie zou kunnen volgen. Maar als de energieprijzen zo hoog blijven sluit ik volgend jaar een verdere stijging niet uit. Wat mij verbijsterde was dat de AEX en andere Europese beurzen fors hoger openden na de bekendmaking.

Veel andere bovengemiddelde prijsstijgingen zijn terug te voeren op de haperende productieketens die over de wereld lopen. Kleding (5% duurder) en schoenen (3,4%) vallen daaronder. Het ketenprobleem kan samenvallen met het toegenomen tekort aan computerchips. Zie de spullen waar die chips in zitten: audio- en videoapparatuur steeg met 4,5% in prijs, mobiele telefoons met 4,8% en auto’s (grootverbruikers van chips), die het grootste deel uitmaken van de bestedingen aan voertuigen, stegen met 4,7% in prijs. En dan zijn er nog de diensten van bouwers en klussers. Die kampen met materiaaltekort én personeelsschaarste. Veel consumenten zullen dit jaar geschrokken zijn van de hoogte van de offertes die zij aanvroegen. Dat blijkt ook uit de cijfers: onderhoud en reparaties aan de woning werden 9,1% duurder. Tegenover al dat prijsgeweld staan grote bestedingscategorieën die juist zeer gematigd zijn. Voedingsmiddelen werden slechts 1,1 % duurder, en maken 12 % van alle uitgaven uit. Woninghuur (voor huurders) en toegerekende huur aan de eigen woning (voor kopers) stegen slechts met 0,8 % en 0,7 % in prijs. Samen zijn deze twee goed voor bijna een kwart van alle bestedingen van huishoudens – de toegerekende huur is op zichzelf al goed voor een zestiende. Hier zit ook een belangrijk verschil met het veel hogere, Europese cijfer van 5,9 % voor de Nederlandse inflatie. Brussel neemt de categorie ‘toegerekende huur’ niet mee. En die verliest zo zijn matigende invloed op het daar berekende Nederlandse inflatiecijfer. (bron: NRC)

In Trouw schrijft Dirk Waterval over ‘Miljarden overheidssteun voor innovatie moet gerichter’. De miljarden die de overheid uittrekt voor innoverende bedrijven moeten anders worden besteedt, vindt onderzoeker Velzing. Mooi dat de overheid innovatie bij bedrijven wil stimuleren, maar dat doet ze nu helemaal verkeerd, vindt Evert-Jan Velzing, onderzoeker op het gebied van duurzaamheid en innovatie bij de Hogeschool Utrecht. Bedrijven kunnen belastingvoordeel krijgen als zij kunnen aantonen dat zij een deel van hun winst te danken hebben aan een innovatie die zij eerder deden. Maar die voordelen komen veel te veel terecht bij enkele zeer grote bedrijven, stelt Velzing. Het is niet de eerste keer dat de zogeheten ‘innovatiebox’ bekritiseerd wordt, ook het Centraal Planbureau en de Algemene Rekenkamer waren een paar jaar geleden weinig enthousiast. Toch staat de regeling nog altijd overeind, zij het in iets versoberde mate. Zo is het lage tarief dit jaar nog verhoogd van 7% naar 9% van de innovatiewinst. Dat maakt Velzing echter niet minder kritisch. Hij reageert in economenblad ESB op een stuk dat drie ambtenaren van het ministerie van financiën onlangs publiceerden. Daarin lieten zij zien dat de belastingvoordelen alleen maar méér naar grote bedrijven stroomt. Van de totale €1,9 mrd die de overheid in 2018 uittrok, ging 80% naar slechts negentien bedrijven. Die waren daarmee elk goed voor gemiddeld €100 mln aan belastingkorting. De ambtenaren concluderen zelf ook dat het geld ‘steeds meer’ bij die grote ondernemingen terechtkomt. In 2022 zal het ministerie volgens een raming ruim €1,4 mrd kwijt zijn aan de innovatiebox. Naast dat dit geld de kleine en beginnende bedrijven voorbij zal gaan – die maken immers weinig of zelfs helemaal geen winst – is het volgens Velzing ook ‘schieten met hagel’. “Het is ongericht beleid: iedereen die innoveert kan er in theorie aanspraak op maken, terwijl niet alle innovaties per se goed zijn voor de maatschappij.” Denk daarbij bijvoorbeeld aan ontwrichtende sociale media, energieslurpende ICT-uitvindingen of dienstverlening in de financiële sector waar de maatschappij als geheel niet mee geholpen is. Het kabinet zou dus veel gerichter moeten stimuleren, vindt Velzing, bijvoorbeeld bij bedrijven die inzetten op verduurzaming. De vraag is of dat mag. Onduidelijk of de Brusselse Gedragscodegroep, een internationaal overlegorgaan dat schadelijke belastingconcurrentie tegen moet gaan, wel zal instemmen met gerichter innovatiebeleid. En anders kan de Europese Commissie er ook nog wat van vinden: die ziet erop toe dat landen geen ongeoorloofde staatssteun uitdelen aan bedrijven. Daar zou sprake van kunnen zijn als de overheid geld uitdeelt aan enkele bedrijven, waar de rest van BV Nederland geen aanspraak op mag maken. Met ongerichte belastingvoordelen zoals de innovatiebox heeft ‘Brussel’ geen problemen. (bron: Trouw/ESB) Typisch Rutte-beleid, dat wordt gesteund het neoliberale Brusselse instituut. Waarom alleen duurzame projecten en die van starters en het MKB? Er moet hoognodig in Den Haag een frisse wind gaan waaien. Maar ook het Parlement moet zich niet in slaap laten sussen.

Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

Een ernstige fout in wereldwijde software is reden voor grote zorg onder techexperts, meldt Nieuwsuur. Ze vrezen voor een golf van aanvallen met gijzelsoftware. Het Nationaal Cyber Security Centrum van het ministerie van Justitie vreest dat de computersystemen van bijna alle bedrijven en instellingen getroffen kunnen worden. Het nieuwe lek zit in Apache Log4J, dat door bijna alle bedrijven wordt gebruikt om digitale logboeken bij te houden, bijvoorbeeld om bij te houden wie wanneer inlogt. Door het lek zouden hackers makkelijk kunnen binnendringen. (bron: NOS) Hoe ernstig het wordt voor de bedrijven en instellingen die ermee werken is nog onbekend. Hoe groot de schade is, is bij benadering aan te geven. En welke gevolgen dat kan hebben voor burgers die hun personalia, vrijwillig dan wel daartoe door de overheid gedwongen, aan derden hebben verstrekt zal de toekomst leren.

Corona berichten

Aantal geregistreerde besmettingen op zondag 21.053, het aantal opgenomen mensen in het ziekenhuis 2.163 plus 611 op de IC; maandag 18.017, 2.202, 624; dinsdag 18.144, 2.198, 626; woensdag 19.838, 2.204, 626; donderdag 17.562, 2.148, 635; vrijdag 17.828, 2.109, 634 eb 16.671, 2.120, 642 op zaterdag.

Ouders mogen binnenkort hun kinderen van 5 tot en met 11 jaar laten vaccineren tegen COVID-19. Vanaf de tweede helft van januari worden zij uitgenodigd voor een prik, zo heeft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bekendgemaakt. De Jonge volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Die adviseerde eerder om de coronaprik aan te bieden bij jonge kinderen. Daarbij merkte de raad wel op dat “alle vormen van drang” moeten worden vermeden en dat het niet nemen van een vaccin niet mag leiden tot bijvoorbeeld uitsluiting van onderwijs. (bron: NU) De laatste berichten van de informateurs in den Haag en Haagse bronnen wijzen erop de de informatiefase in z’n allerlaatste fase is gekomen. Mogelijk wordt komende week het regeerakkoord al gepresenteerd aan de Kamer. De Jonge zou niet terugkomen op VWS, dat departement gaat naar D66.

Eyeliners

Corona-maatregelen hebben niet het effect waar kabinet op hoopte

De Jonge wil dat de QR-code weer een toegangsbewijs is dat overal in Europa geldig is

Koopkracht keldert, steun van de overheid blijft vooralsnog uit

Groot deel van de woningverhuurders in Amsterdam is bereidt te discrimineren

2G debat in de ijskast

UWV kent van juli tot september 26.000 bedrijven overheidssteun voor loonkosten aan van €1,1 mrd aan voor 442.000 banen

Miljarden overheidssteun voor innovatie komen op de verkeerde plekken terecht

Scholieren kunnen door corona niet aarden; pubers zijn sociaal ondervoed, ze zijn geremd in het leven en gericht op thuis, waar geen leeftijdgenoten zijn

Frontberichten

Twee artikelen die het verval van het beleid van Rutte III aangeven. De Tweede Kamer vreest dat de problemen bij Toeslagen op grotere schaal spelen bij de Belastingdienst. Dit moet na het kerstreces duidelijk worden. De chaos bij de belastingdienst wordt steeds groter, schrijft Esther Lammers in Trouw. De Tweede Kamer is zich ‘rot geschrokken’ van de volstrekt houtje-touwtje werkwijze bij Toeslagen, waardoor allerlei grondrechten van burgers jarenlang zijn geschonden. Werkelijk alles wat daar afgelopen jaar uit de kast komt rollen, is ‘heel ernstig’ en ‘dramatisch’ fout, zo concluderen de Kamerleden in een debat. Denk-Kamerlid Farid Azarkan noemt het gewoon ‘angstaanjagend’, zijn CDA-collega Inge van Dijk wordt steeds weer ‘kwaad’ , en Pieter Grinwis van de ChristenUnie typeert de toeslagenaffaire als een ‘bodemloze put’. Demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën en de staatssecretarissen Hans Vijlbrief en Alexandra van Huffelen beamen alles. Hoekstra noemt het ‘rampzalig’. “De trias politica heeft in elk facet gefaald”, zegt hij, verwijzend naar zowel wetgever, uitvoeringsorganisatie als de rechterlijke macht. “Dit gaat over onze rechtsstaat. En in retroperspectief is het meer dan terecht dat het kabinet hierom is afgetreden”, stelt hij. Staatssecretaris Vijlbrief trad begin 2020 aan, na het aftreden van Menno Snels. Hij zegt pas sinds kort weer controle op de dienst te hebben: “Elke keer als ik een kast opentrok, kwam er een bak ellende uit”. De Kamer reageerde op het PWC (pricewaterhouscoopers)-rapport waarin staat dat er zo’n 200 fraudelijsten bij Toeslagen circuleerden, waarop tenminste 270.000 burgers stonden, vaak onterecht. Met de lijsten werden allerlei grondrechten geschonden. Aleid Wolfsen, de AP van de privacyautoriteit oordeelde eerder al keihard. Hij noemde de lijst “een vergaarbak van vermoedens, verdenkingen, goedbedoelde meldingen of wraakacties” waardoor mensen als potentiële fraudeur werden bestempeld. Het kabinet beraadt zich nog over hoe deze groep gecompenseerd moet worden. Zo’n 8.000 burgers zijn hierdoor in grote financiële problemen geraakt. Ze kregen ook geen hulp bij schuldsanering, omdat ze als ‘fraudeur’ te boek stonden. De Belastingdienst zal hiervoor een forse boete van de AP krijgen, verwacht Vijlbrief. De AP deelde deze week al een boete van €2,75 mln, omdat de dienst ook de (dubbele) nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag op “onrechtmatige, discriminerende en daarmee onbehoorlijke wijze verwerkte”. Er lopen nog onderzoeken naar de vraag of de fraudelijsten ook zijn toegepast bij gewone belastingbetalers en MKB’ers, en welke financiële gevolgen dat heeft gehad. De Kamer krijgt ook nog te horen of de fraudelijsten zijn gedeeld met gemeenten, hypotheekverstrekkers en banken. Gevreesd wordt voor de uitkomsten. Dit traject is ‘veel taaier en complexer’ dan wij vorig jaar dachten, erkende de minister. (bron: Trouw)

De luchtvaart is goed voor de welvaart in dit land. Dat is al bij voorbaat de conclusie van elk onderzoek dat uitgevoerd wordt volgens nieuwe richtlijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zeggen meerdere onderzoeksbureaus. Dat schrijft Hanne Obbink in Trouw. Nieuwe richtlijnen vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zorgen ervoor dat onderzoek naar de kosten en baten van de luchtvaart in de praktijk op geen enkele andere conclusie kan uitkomen dan: hoe meer er gevlogen wordt, hoe meer de welvaart groeit. Dat zeggen onderzoeksbureaus die ervaring hebben met zogeheten maatschappelijke kosten-batenanalyses (mkba’s) voor de luchtvaart. In zulk onderzoek wordt alles wat de luchtvaart kost en oplevert in euro’s vertaald, niet alleen de exploitatie van de luchtvaart zelf, maar bijvoorbeeld ook milieukosten en de kosten van geluidshinder. Maar zulke analyses “dreigen als instrument om luchtvaartmaatregelen objectief te beoordelen hun waarde te verliezen”, stelt onder meer milieuadviesbureau CE Delft, dat onderzoek doet in opdracht van onder meer vele ministeries, ook dat van Infrastructuur en Waterstaat. De omstreden richtlijnen staan in een ‘Werkwijzer luchtvaartspecifieke mkba’, die in opdracht van het ministerie is opgesteld door economisch onderzoeksbureau SEO, die zegt ‘onafhankelijk toegepast economisch onderzoek uit te voeren in opdracht van de overheid en het bedrijfsleven’. Die richtlijnen worden nu officieel door het Rijk gehanteerd als standaard. SEO zelf is ermee aan het werk om de welvaartseffecten van vliegveld Maastricht in kaart te brengen, de komende jaren komen in elk geval ook Rotterdam-Den Haag en Eelde aan de beurt. Voormalig minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) heeft de Werkwijzer al gebruikt om onderzoek in opdracht van de gemeente Aalsmeer van tafel te vegen; die kwam met andere methodes uit op resultaten die veel minder gunstig zijn voor de luchtvaart. “Maar het wijzigen van uitgangspunten”, zo schreef burgemeester Gido Oude Kotte (CDA) van Aalsmeer in reactie op het standpunt van de minister, “leidt niet tot minder hinder of een betere bescherming voor onze inwoners”. Een belangrijk geschilpunt is de methode om winst en verlies aan reistijd uit te drukken in euro’s. Vliegen gaat snel en die tijdwinst is in geld te vertalen. Omreizen omdat er geen vluchten beschikbaar zijn, kost juist geld. CE Delft wijst erop dat SEO zelf al eens twee methodes naast elkaar zette om deze winst- en verliesposten te berekenen. Volgens de ene methode levert forse groei van Schiphol €44,1 mrd welvaartswinst op, volgens de andere leidt dat juist tot €0,9 mrd verlies. In de Werkwijzer heeft SEO gekozen voor die eerste, voor de luchtvaart gunstige methode, CE Delft noemt de tweede methode juist ‘superieur’. SEO’s keuze heeft ingrijpende gevolgen: omdat de rekensommen rond reistijd zwaar meewegen in het eindresultaat, “zal praktisch elke maatschappelijke kosten-batenanalyse die wordt uitgevoerd volgens de Werkwijzer dezelfde uitkomst kennen: meer vluchten betekent meer welvaart”, schrijft CE Delft. “Ook als verdere groei in werkelijkheid niét welvaartsverhogend uitpakt.” Die kritiek wordt onderschreven door andere gespecialiseerde bureaus. “Deze richtlijnen zullen hoe dan ook gunstig uitpakken voor de luchtvaart”, zegt Walter Manshanden van NEO Observatory. En zelfstandig vervoerseconoom Leo Bus voegt daaraan toe: “SEO kent de wetenschappelijke literatuur die een andere kant op wijzen wel, maar laat die zonder enige onderbouwing links liggen.” Intussen heeft een alliantie van bewonersgroepen rond vliegveld Maastricht een klacht ingediend tegen SEO wegens het schenden van de ‘wetenschappelijke integriteit’. Volgens die alliantie houdt SEO zich niet aan principes als zorgvuldigheid en onafhankelijkheid. De Vrije Universiteit, waar SEO’s onderzoeksdirecteur Carl Koopmans hoogleraar is, heeft al laten weten de klacht in behandeling te nemen. Afgelopen zomer kreeg deze bewoners-alliantie gelijk met een soortgelijke klacht tegen een instituut van de Erasmus Universiteit. Volgens de integriteitscommissie van die universiteit deugde onderzoek naar werkgelegenheidscijfers inderdaad niet. Die commissie verweet de betrokken onderzoekers ‘bedenkelijk gedrag’. SEO-directeur Koopmans wil niet reageren op de klacht. “SEO vindt het niet passend om over lopend onderzoek voor de provincie Limburg te praten”, mailt hij. Ook op de kritiek op de Werkwijzer wil hij niet ingaan. (bron: Trouw) In beide stukken gaat het over het handelen van de overheid in zaken, waarin het sociaal/maatschappelijk belang ondergeschikt wordt gemaakt aan het neoliberale. Economische groei is de mammon, die moet worden aanbeden. In beide gevallen staan liberale doelstellingen doelstellingen centraal. Ook een wetenschapper, Prof. Dr. C.C. (Carl) Koopmans, hoogleraar Beleidsevaluatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, een specialist op het gebied van Ruimtelijke economie, berekent in de kosten-baten analyses van luchttransport de schade die wordt toegebracht aan het milieu en aan de gezondheid van mens en dier als een opbrengst voor de luchtvaart. Dat is een moreel verwerpelijk standpunt, maar voor het VVD-ministerie van IenW is dat kennelijk de normaalste zaak van de wereld. Hoe meer mensen er ziek worden als gevolg van de luchtvaart, medisch verzorgd moeten worden en pijn lijden, is dat goed voor de economie en onze welvaart. Alleen kijkend naar de economie misschien nog wel verdedigbaar, maar ethisch verwerpelijk. Mensen willen leven in een schoon land en niet in een vervuild land, waardoor je meerdere keren per jaar met het vliegtuig op vakantie kunt. Dit liberale gedachtengoed overschrijft, met hun zucht naar geld en welvaart, de grenzen van het bestaan. De eerste bijdrage gaat over de puinhoop, die de 3 kabinetten Rutte hebben aangericht bij de Belastingdienst. Dat de minister en zijn staatssecretarissen in de Kamer hun excuses hebben aangeboden, is mosterd na de maaltijd. En de minister Wopke Hoekstra weet daar al lang van, want hij heeft zichzelf ingezet om zijn eigen Kamerlid (CDA) Pieter Omtzigt ‘te dwingen’ te stoppen met zijn grondwettelijke taak om onderzoek te doen naar de misstanden bij de Kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. Daarvoor biedt hij nu zijn verontschuldigingen aanbiedt. Het kortetermijngeheugen van politici, ook van anderen dan Hoekstra, is heel beperkt. Mijn punt is of wij verder moeten met deze politici in een volgend kabinet? Verlos ons daarvan!

Overwegingen

De grote vraag is of de bekend geworden inflatiecijfers over november van tijdelijke dan wel van structurele aard zijn. Daarover wordt heel verschillend gedacht door financiële en monetaire autoriteiten. In Buitenhof van afgelopen zondag De hoge inflatie: de beurzen reageren er sterk op en in de Kamer maken ze zich druk over de gevolgen voor de koopkracht. De centrale banken zijn overvallen door de hoge inflatie en durven renteverhogingen nog niet aan. Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten, geeft zijn visie op de inflatie en hoe we daarop moeten reageren op https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_16719841~arnoud-boot-hoogleraar-financi%C3%ABle-markten~.html Prof Dr Arnoud Boot schetste een realistisch beeld (geen optimistische kijk) over de huidige stand van zaken op financieel/economische terrein en het beleid van dit demissionaire kabinet. In een aantal steekwoorden een grof beeld. Is het einde van de geldontwaarding op de kortere termijn te verwachten: nee. De koersstijgingen op de aandelenbeurzen en het monetaire beleid van de centrale banken zijn een grote zorg. We bevinden ons in een transitie van de oude economie naar een nieuwe, die gepaard gaat met een energiecrisis die gerelateerd is aan de corona-crisis. De oude economie levert 300.000 werklozen en de nieuwe 300.000 vacatures. Er moet geïnvesteerd worden in opleiding en her- en omscholing van personeel. De financiële markten verkeren in grote onzekerheid over de toekomst. Hoe lang kan de ontwaarding van ons geld nog doorgaan: tot het moment dat de geldmarkten worden verkrapt en de rente weer gaat stijgen. Het huidige proces kan niet worden opgelost door technocraten., maar zeg ik door sociologen. Rutte III heeft de schatkist wijd openstaan. Iedereen die aan de bel trekt krijgt geld. Of het ondernemers zijn, werknemers, de reiswereld, de zorg, maakt in feite niets uit. Dat geeft de burger het gevoel dat ons geld geen waarde meer heeft, maar dat realiseren Rutte en Hoekstra zich niet, die zijn meer bezig met een baan in het nieuwe kabinet. Dan doet Boot een opmerking uitspraak door te stellen dat in deze fase van geldontwaarding en inflatie de lonen niet moeten worden verhoogd, maar pas later op een moment dat het aanbod de vraag overtreft en de vraag groter is dan het aanbod. Dat betekent dat het volk de lasten moet dragen, voor zover dat lukt, en maar moet accepteren met een gedaalde koopkracht en welzijn. Dan stelt hij aan de orde de noodzaak van nieuwe ‘ankers’ aan de orde zoals investeringen in het onderwijs voor de banen van de toekomst en de infrastructuur. Ik stel mij daarbij een veel breder scala van hervormingen op monetair/financieel en econonisch/sociaal/maatschappelijk terrein dat tegelijk aangepakt moeten worden. Een uitdaging, heel complex. Ik benoem die aanpak nog maar eens: de herinrichting van de samenleving op basis van duurzaamheid, klimaat, natuur, milieu, ecologie en vele technische ontwikkelingen in quantum-computers, digitalisering, robotisering op basis van AI (kunstmatige intelligentie), gekoppeld aan sociaal/maatschappelijke onderwerpen als arbeid, inkomen, opleiding, her- en omscholing, wonen, zorg, privacy, veiligheid, en de staatsinrichting van Europa. Het demissionaire kabinet Rutte III is veel te ver gegaan in het verstrekken van corona-steun, waardoor de transitie naar de nieuwe economie wordt vertraagd en de staatsschuld verder stijgt dan wenselijk is. Wat de betreft het monetaire beleid van de ECB stelt Boot dat de centrale bank een veel te nadrukkelijke rol heeft gesteld in het sturen en ondersteunen van de economie en zijn ze op de stoel zijn gaan zitten van de regeringsleiders (die zich lieten verleiden achterover in hun zetels te gaan afwachten). De steun aan de economie moet teruggebracht worden en de rente moet weer omhoog. Dat deel ik: aan dit beleid moet een einde komen en aan de lasten ervan op de rug van de spaarder en de pensioenfondsen te leggen ook. Als voorbeeld over keuzes maken voor activiteiten waarvan de BV Nederland afscheid moet nemen is mogelijk de toekomst van de luchtvaart. Neem KLM die €1 mrd corona-leningen heeft gekregen van de overheid plus dat de overheid een garantie van €2,4 mrd heeft gegeven aan de banken voor de terugbetalingen van leningen binnen 5,5 jaar. Daarbij komt dat de toekomst van Schiphol afgewogen moet worden, vanwege het terugbrengen van de stikstofuitstoot, met de bouw van woningen en de maximale snelheid van auto’s terug naar 80 km per uur. Om de toekomst van Schiphol veilig te stellen moeten mogelijk ingrijpende maatregelen worden genomen. Die zijn nodig omdat de luchthaven niet voldoet aan stikstofregels en regels op het gebied van geluid en overlast. Ook heeft de luchthaven geen natuurvergunning. Om die te krijgen moeten in de omgeving boeren worden uitgekocht, is het advies van juristen aan het kabinet. Ook moet de maximumsnelheid op snelwegen in de buurt omlaag om de stikstofuitstoot in omliggende natuurgebieden te verlagen. Het demissionaire kabinet maakt zich grote zorgen en is bang dat er minder vliegbewegingen per jaar kunnen komen, mogelijk 100.000 per jaar. (bron: NOS) Schiphol en KLM zijn jaren geleden al gewaarschuwd dat medewerkers een groter risico lopen op hartproblemen en longkanker. Met die waarschuwing hebben ze nooit iets gedaan, meldt Zembla. Het gaat om medewerkers die dagelijks in de uitlaatgassen van vliegtuigen op het platform werken. KLM en Schiphol kregen 15 jaar geleden het advies van arbo-experts om de blootstelling van personeel aan schadelijke uitlaatgassen “zover mogelijk” terug te dringen, maar dat is volgens Zembla niet gebeurd. Schiphol zegt nu in een reactie te zullen kijken hoe personeel beter beschermd kan worden. (bron: NOS) Zo gingen Schiphol en KLM om met de gezondheidsrisico’s van het platformpersoneel. Het is de prijs die wordt bepaald om commerciële belangen te laten prevaleren boven die van het grondpersoneel met longkanker en hartproblemen als gevolg.

In Trouw staat een artikel waarin het Filosofisch elftal nadenkt over de langetermijninvloed van het corona-virus in al zijn varianten. “We moeten leren dat ons leven soms onvoorspelbaar is.” Het uitgangspunt van het artikel op https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1428/articles/1497072/33/1 is dat ‘nu het coronavirus een blijvertje blijk, het verstandig is om op een andere manier te gaan levent’. Dat het goed is voor lijf en leden, ook zonder de dreiging van corona, om een na te denken over een betere kwaliteit van leven. Ik denk dan aan meer bewegen en gezonder eten, maar ook aan een andere stijl van leven. Wij staan in de overgang van het oude leven, met fossiele energie, luxe, welvaart, hebzucht en egoïsme, naar het nieuwe leven van komende generaties, die heel andere eisen gaan stellen aan leven op deze aarde. Ik ben een anti-vaxxer (na besmetting), uit principiële overwegingen. Onze samenleving is er slechter op geworden door het volk te stimuleren zich te laten “vaccineren, vaccineren, vaccineren” en als dank daarvoor een QR-code te krijgen om in een beschermde omgeving tegen corona te mogen verblijven. 12 miljoen mensen werden erdoor verleid, maar 6 maanden later werden dagelijks toch tussen de 15.000 en 25.000 gevaccineerde personen toch met corona besmet. Toch blijven de deskundigen en een deel van de politiek in dat ‘sprookje’ geloven. 100 jaar geleden werd de wereld ook getroffen door een epidemie ‘de Spaanse griep’, waaraan, stel ca 50 miljoen mensen stierven. Maar ………………….. na 2 jaar was er een groepsimmuniteit ontstaan basis van natuurlijke antistoffen, vanuit besmetting. De waarde van vaccineren wordt steeds meer in twijfel getroffen en m.i. terecht. De Franse viroloog en Nobelprijswinnaar Prof. Luc Montagnier (89) stelde al veel eerder dat juist door de vaccins (met kunstmatige antistoffen) nieuwe varianten van het corona-virus worden ontwikkeld, die blijven besmetten, waardoor de epidemie jaren kan duren totdat er sprake is van groepsimmuniteit op basis van natuurlijke antistoffen. De meest veilige groep Nederlanders zijn de 2,8 miljoen die al besmet zijn en de minst veilige groep zijn de 10 miljoen die nog besmet moeten worden op natuurlijke wijze. Zolang de minister van VWS zich Europees inzet om de QR-code als toegangsbewijs in alle Europese landen geaccepteerd te krijgen, terwijl het in feite een brandhaard is waar besmettingen worden overgedragen, zijn we nog ver weg van het einde van de corona-crisis. Daarmee loopt de transitie naar de wereld van morgen, ook gezien de enorme kosten die daar nog gemoeid mee gaan en de lasten die op de zorg blijven drukken, grote vertraging op, nog afgezien de stagnerende economische ontwikkeling. Deze beschouwing komt niet uit het brein van vroegere filosofen, maar van een oude man met levenservaring, die in dit leven staat. De twee filosofen die hier aan het woord zijn, dat het corona-virus in al zijn variëteiten een groot gevaar is voor de Nederlandse samenleving en dat besmetting een ramp is voor ons land. Enige feiten: sedert februari 2020 tot op heden zijn er 2.828.000 geregistreerde besmettingen (hoofdzakelijk de alfa- en de delta variant) plus een aantal die zich niet hebben laten testen, stel in totaal 3 miljoen besmette personen door corona.. Er zijn 20.004 corona-gerelateerde sterfgevallen gemeld door het RIVM. De overheid meldt over 2020 alleen al 20.000 corona-doden (gemiddeld iedere dag 55-coronadoden), maar een internationale website, die dagelijks wordt geupdated, meldt er 20.000 sinds het begin van de epidemie in ons land (en dat loopt meer in lijn met de RIVM meldingen) en 5.300.000 in de hele wereld. Er sterven hier in 2020 en 2021 te samen 350.000 mensen. Dat betekent dat er per jaar maar 5,7% van alle doden aan corona zijn gestorven, terwijl de overheid alleen in 2020 al 11,2% meldt. Daarmee zijn kanker en hart- en bloedvaten veel grotere doodsoorzaken, tenzij je, wat de overheid doet, elke vorm van kanker en van hartproblemen apart benoemt. Ik kan het niet als manipulatie benoemen, maar het geeft wel een vertekend beeld, ook gezien het grote verschil in corona-doden met die door het RIVM worden gerapporteerd. Het punt wat ik wil maken is dat het aantal andere ziekten, die ondersteuning nodig hebben van een ziekenhuis, vele maken groter is dan corona. Dat er door corona meer ouderen en kwetsbaren, ook gevaccineerden, zijn overleden staat als een paal boven water, maar hoe dramatisch is de toestand. Als je van het aantal besmette personen, de overgrote groep, aftrekt diegenen die slechts door een milde vorm zijn getroffen, resteren er momenteel iedere dag 300, maar het gemiddelde over 2021 ligt daaronder. (bron: coronadashboard.rijksoverheid) Dat is bij de recente besmettingen 1,3%. Geen percentage om moord en brand over te schreeuwen. Voor de goede orde ik heb in januari corona gehad en ben opgenomen geweest op een gesloten COVID-19 afdeling van het ziekenhuis. En ik heb daarna 3 maanden thuis moeten herstellen en in mei 2021 verklaarde de longarts mij ‘corona vrij’. Laat ik stellen dat het veel al diegenen die een ernstiger vorm van corona hebben gehad, misschien nog wel hebben, dat zwaar kan worden ervaren. Maar in welke mate is het nu zoveel erger dan een zware griepaanval in het verleden? Je werd door je moeder met een kruik in bed gestopt met geperst citroensap en een aspirientje totdat de koorts weer weg was. Dan bleef je nog een paar dagen thuis en ging daarna weer naar school dan wel naar het werk en was je je verdere leven beschermd tegen die vorm van het griep-virus. En ook toen gingen er mensen naar het ziekenhuis en stierven, meestal zwakke en kwetsbare personen, er personen. Dat is van alle tijden. Degenen die overleven zijn de sterkeren van de groep, net als in de natuur. Ik las vandaag een artikel over de nieuwe corona-variant omikron. Kun je deze variant buiten de deur houden: nee. Ook niet als je nog nooit in Zuid-Afrika bent geweest. Wat weten we van dit virus: dat gevaccineerd zijn dan wel reeds besmet tegen corona, helpt minder dan bij de delta-variant. Hoe zit het met de bescherming tegen ernstige ziektes en sterfte: vaccinatie en infectie lijken beter te beschermen. Moeten de bestaande coronavirussen worden aangepast: zou kunnen maar dat duurt zeker nog maanden. Is omikron ziektemaker dan eerdere varianten: vooralsnog lijkt dat er niet op. Conclusie: we weten nog niet alles maar ik maak me nog niet ongerust. Als ik al gevaccineerd zou zijn, zou ik mij niet opnieuw laten prikken en vertrouwen op mijn eigen lijf, maar ik heb al natuurlijke antistoffen en ook als alsnog ik nog een keer besmet zou raken, vertrouw ik op een milde vorm.

De centrale banken zitten in een situatie waarin ze vastzitten en zich nauwelijks kunnen bewegen nu de prijsstijgingen aanhouden. Weliswaar blijven ze volhouden dat de inflatie over een jaar weer terug zal zijn op een niveau van net onder de 2%, maar daar zijn grote twijfels over. Lagarde stelde afgelopen maand nadrukkelijk in het Europese Parlement dat de rente ook op de langere termijn niet zal worden verhoogd. Daarmee probeert ze een illusie te creëren, in een poging tijd te winnen.

Dirk Waterval schrijft in Trouw: Waar betaal je in Nederland níet veel meer voor dan een jaar geleden? Zo’n beetje alles wordt duurder, van koffie tot aardappelen en van elektriciteit tot benzine, en dat in een tempo dat in veertig jaar niet is voorgekomen. Europese en Amerikaanse centrale bankiers blonken tot voor kort uit in absolute stelligheid over die inflatie: die zou maar tijdelijk zijn. Nu de geldontwaarding wereldwijd record na record blijft breken, telkens met grotere sprongen dan analisten van tevoren hadden verwacht, breekt dat zelfvertrouwen steeds wat verder af. Jerome Powell, baas van de Amerikaanse centrale bankenkoepel Federal Reserve, gaf vorige week aan het woord ‘tijdelijk’ maar gewoon niet meer te gebruiken. Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, zei afgelopen weekend over inflatie dat er meer is dat we niet begrijpen dan dat we wel begrijpen. “Onverwacht hoog”, zei ook Philip Lane, hoofdeconoom binnen de Europese Centrale Bank (ECB), over de prijsstijgingen. Jarenlang was de inflatie naar de smaak van de ECB juist te laag. In het afgelopen decennium lag ze zelfs bijna continu onder het streefcijfer van 2%. Oppoken dus, was lang het credo in het hoofdkantoor in Frankfurt. Eerst gingen de verschillende soorten rentes die de ECB hanteert naar nul of zelfs daaronder. Dat ontmoedigt sparen en stimuleert lenen en aankopen doen. Daarnaast begon de bank in 2015 massaal overheidsschulden op te kopen van commerciële banken, zodat die ruimte hadden om nieuwe leningen uit te geven. Dat zogeheten opkoopprogramma ging een nieuwe fase in toen de coronapandemie uitbrak: de ECB beloofde zo nodig 1850 miljard euro aan obligaties op te kopen uit de markt. Mede door dit ECB-beleid hebben zowel bedrijven als landen zich de afgelopen jaren flink in de schulden gestoken. En dus zit de ECB klem, nu de inflatie door de pandemie ineens wél erg aantrekt. Normaal gesproken bestrijdt een centrale bank hoge inflatie namelijk met renteverhogingen, om de economie wat te laten afkoelen. Maar dat zou dit keer direct funest kunnen zijn voor al die bedrijven en overheden met hoge schulden, zoals die in Zuid-Europa. Dat dilemma rond renteverhogingen speelt vooral als de inflatie ook echt lang zal aanhouden. Zal die vanzelf weer dalen – en dat is toch nog steeds de overtuiging in Frankfurt – dan kan de ECB wat rustiger tijd nemen om haar stimulerende beleid af te bouwen. Dus: hoe tijdelijk is die inflatie nou echt? Dat weet niemand. Duidelijk is dat de boel er niet overzichtelijker op is geworden met de komst van de omikron-variant. Voor een deel is de inflatie momenteel zo hoog doordat internationale productieketens en het goederentransport nog altijd niet zijn hersteld van eerdere klappen die corona uitdeelde. Daardoor komen producten niet op tijd aan, wat tot tekorten leidt en daarmee tot prijsstijgingen. Als het omikron-virus tot nieuwe lockdowns leidt, dan zouden die toeleveringsproblemen alleen maar kunnen toenemen. En, bij gelijke vraag naar goederen, daarmee de inflatie. Komende woensdag en donderdag komen de beleidsmakers van zowel de Amerikaanse Federal Reserve als de ECB weer bij elkaar. Dan zal blijken of ze een koerswijziging zien zitten in hun rente- en opkoopbeleid, of liever doorgaan op de huidige voet. (bron: Trouw) Enkele kanttekeningen: het verlagen van de rente zou burgers doen besluiten meer te gaan uitgeven en te gaan lenen. Hoe vreemd het ook klinkt ‘het is een aanname, een model’ maar reageren burgers altijd daarnaar in corona-tijd? Volgens de cijfers van het totaal opgekochte staatspapier e.d. per 3 december per 3 december is het bedrag €3.112 miljard. De uitspraak van Klaas Knot over de inflatie ‘dat er meer is dat we niet begrijpen dan dat we wel begrijpen’ roept vragen op. Zegt hij hiermee dat de centrale bank niet weten waardoor de prijzen stijgen of dat de ECB niet weet hoe ze deze beweging kunnen/moeten corrigeren. Ik denk het laatste, want ze zitten klem en de gereedschapskist is leeg. Wat je dan kunt doen is gewoon doorgaan en stil zitten en de buitenwereld rustig houden met vertrouwenwekkende uitspraken in de hoop dat het probleem zich vanzelf oplost. Maar als het buitengebeuren anders reageert, wat dan? Zakt de waarde van de euro dan verder in?

Op 8 oktober 2021 verklaarde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, het volgende: “Onze Verdragen laten […] geen twijfel bestaan. […] EU-recht heeft voorrang op nationaal recht, óók op bepalingen uit de grondwet”. Sinds einde 2019 onderhandelt de Europese Unie met de Raad van Europa over de toetreding van de Unie tot het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Op 27 januari 2021 heeft de Raad van Europa een resolutie aangenomen over de vaccins tegen COVID-19. Daarin dringt de Parlementaire Vergadering er bij de lidstaten en de Europese Unie op aan te waarborgen dat de burgers ervan op de hoogte zijn dat vaccinatie NIET verplicht is en ervoor te zorgen dat niemand politieke, sociale of andere vormen van druk ondervindt om zich te laten vaccineren indien een persoon dit zelf niet wilt, alsook erover te waken dat niemand wordt gediscrimineerd vanwege het feit dat hij of zij niet is gevaccineerd, vanwege potentiële gezondheidsrisico’s of vanwege het feit dat een persoon zich niet wil laten vaccineren. (bron: Europees Parlement) Elke vaccinatieplicht is standaard illegaal. De Raad van Europa, (niet te verwarren met de EU), waartoe alle Europese staten behoren, behalve Wit-Rusland, Kosovo en het Vaticaan dat de peetvader is van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, besloot op 27.01.2021 in zijn resolutie 2361/2021, onder meer, dat niemand onder druk tegen zijn wil kan worden ingeënt. De 47 lidstaten wordt verzocht vóór vaccinatie te melden dat vaccinatie niet verplicht is en dat niet-gevaccineerde mensen niet mogen worden gediscrimineerd. Discriminatie is ook uitdrukkelijk verboden in geval van bestaande gezondheidsrisico’s of indien een persoon niet wenst te worden gevaccineerd. Fabrikanten van vaccins zijn verplicht alle informatie over de veiligheid van vaccins te publiceren. Met deze resolutie heeft de grootste mensenrechtenorganisatie van Europa nu normen en verplichtingen opgesteld en richtlijnen opgesteld onder internationaal recht, die door alle 47 lidstaten moeten worden toegepast, inclusief de EU als organisatie. Discriminatie, bijvoorbeeld op de werkvloer of reisverboden voor niet-gevaccineerde mensen, zijn daarom wettelijk uitgesloten. In elke juridische procedure, tegen elke autoriteit, elke werkgever, elke reisaanbieder, elke verantwoordelijke persoon.
De Franse versie:
https://pace.coe.int/en/files/29004/html Sinds 27 januari 2021 heeft geen enkele politicus er over gesproken … en met goede reden. Ze willen dat mensen vergeten dat het niet verplicht is en zelf het vaccin gaan halen.

7.3 met betrekking tot het waarborgen van een hoge vaccinopname:
7.3.1 ervoor zorgen dat burgers worden geïnformeerd dat vaccinatie niet verplicht is en dat niemand onder politieke, sociale of andere druk staat om zich te laten vaccineren als ze dat niet willen;
7.3.2 ervoor zorgen dat niemand wordt gediscrimineerd omdat hij niet is ingeënt, vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s of zich niet wil laten vaccineren;
7.3.3 vroegtijdige effectieve maatregelen nemen om verkeerde informatie, desinformatie en aarzeling met betrekking tot Covid-19-vaccins tegen te gaan;
7.3.4 transparante informatie verspreiden over de veiligheid en mogelijke bijwerkingen van vaccins, samenwerken met en reguleren van sociale mediaplatforms om de verspreiding van verkeerde informatie te voorkomen;
7.3.5 de inhoud van contracten met vaccinproducenten transparant communiceren en deze openbaar maken voor parlementaire en openbare controle;
7.3.6 samenwerken met niet-gouvernementele organisaties en/of andere lokale initiatieven om gemarginaliseerde groepen te bereiken;
7.3.7 samenwerken met lokale gemeenschappen bij het ontwikkelen en implementeren van op maat gemaakte strategieën om de opname van vaccins te ondersteunen;
7.4
met betrekking tot Covid-19 vaccinatie voor kinderen:
7.4.1 zorgen voor een evenwicht tussen de snelle ontwikkeling van vaccinatie voor kinderen en het naar behoren aanpakken van veiligheids- en werkzaamheidsproblemen en het waarborgen van de volledige veiligheid en werkzaamheid van alle vaccins die ter beschikking worden gesteld aan kinderen, met de nadruk op het belang van het kind, in overeenstemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind;
7.4.2 te zorgen voor onderzoeken van hoge kwaliteit, met de nodige zorg voor relevante waarborgen, in overeenstemming met internationale wettelijke normen en richtlijnen, inclusief een eerlijke verdeling van de voordelen en risico’s voor de kinderen die worden bestudeerd;
7.4.3 ervoor zorgen dat er naar behoren rekening wordt gehouden met de wensen van kinderen, in overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid; wanneer de toestemming van een kind niet kan worden gegeven, ervoor zorgen dat de overeenkomst in andere vormen wordt verstrekt en dat deze is gebaseerd op betrouwbare en leeftijdsgebonden informatie;
7.4.4 het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) ondersteunen bij zijn inspanningen om vaccins van fabrikanten die overeenkomsten hebben met de COVAX-faciliteit te leveren aan degenen die ze het meest nodig hebben;
7.5
met betrekking tot het bewaken van de langetermijneffecten van Covid-19-vaccins en hun veiligheid:
7.5.1 zorgen voor internationale samenwerking voor tijdige detectie en opheldering van eventuele veiligheidssignalen door middel van realtime wereldwijde gegevensuitwisseling over bijwerkingen na immunisatie (AEFI’s);
7.5.2 vaccinatiecertificaten alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn bestemd om de werkzaamheid van het vaccin, mogelijke bijwerkingen en bijwerkingen te controleren;
7.5.3 eventuele hiaten in de communicatie tussen lokale, regionale en internationale volksgezondheidsautoriteiten die AEFI-gegevens verwerken wegwerken en zwakke punten in bestaande gezondheidsgegevensnetwerken verhelpen;
7.5.4 geneesmiddelenbewaking dichter bij zorgstelsels brengen;
7.5.5 ondersteunt het opkomende gebied van “adversomics”-onderzoek, dat interindividuele variaties in vaccinreacties bestudeert op basis van verschillen in aangeboren immuniteit, microbiomen en immunogenetica.

De Parlementaire Vergadering (PACE, Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa) is de grootste en oudste Europese internationale parlementaire instelling na 1945: Op 5 mei 1949 ondertekenden de vijf regeringsleden van het Verdrag van Brussel (België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) en de regeringen van Denemarken, Ierland, Italië, Noorwegen en Zweden in Londen het statuut van dit nieuwe orgaan, de Raad van Europa. De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE), die haar eerste zitting hield op 10 augustus 1949, kan worden beschouwd als de oudste internationale parlementaire vergadering met een pluralistische samenstelling van democratisch gekozen parlementsleden, opgericht op basis van een intergouvernementeel verdrag. De Vergadering is een van de twee statutaire organen van de Raad van Europa, die is samengesteld uit een Comité van Ministers (de Ministers van Buitenlandse Zaken, gewoonlijk bijeen op het niveau van hun plaatsvervangers) en een Vergadering die de politieke krachten in de lidstaten vertegenwoordigt.Europees Hof voor de Rechten van de Mens, meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Hof_voor_de_Rechten_van_de_Mens Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (afgekort: EHRM, Frans: Cour européenne des droits de l’homme, Engels: European Court of Human Rights) is een Europees gerechtshof waar individuen, groepen, organisaties en landen een klacht kunnen indienen tegen elk van de 47 lidstaten van de Raad van Europa. Het betreft klachten over schending van het Europees Verdrag voor de rechten van de mensen en de fundamentele vrijheden (EVRM). Het hof is gevestigd in Straatsburg. De uitspraken van het hof zijn bindend en definitief: noch de klagende partij noch de aangeklaagde partij kan in beroep gaan, behalve bij de Grote Kamer van het hof zelf. Indien verder een lidstaat in het ongelijk wordt gesteld, is die lidstaat verplicht er alles aan te doen om te voorkomen dat de geconstateerde schending in de toekomst nog eens voorkomt. Zelfs “bindend” blijkt echter geen afgebakend juridisch begrip. Het Duitse Grondwettelijke Hof te Karlsruhe vonniste op 19 oktober 2004 dat Duitse rechters de uitspraken van het Europees Hof niet mogen negeren. De Duitse grondwet gaat echter boven het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 10 dec 2021, week 49: AEX 788,01; Bel 20 4.160,17; CAC40 6.991,68; DAX 15.623,31; FTSE 100 7.291,78; SMI 12.607,73; RTS (Rusland) 1.612,25; SXXP (Stoxx Europe) 475,56; DJIA 35.970,99; NY-Nasdaq 100 16.149,57; Nikkei 28.437,77; Hang Seng 23.963,61; All Ords 7.667,90; SSEC 3.666,35; €/$1.1313; BTC/USD (Bitcoin) $49.068,00; troy ounce goud $1.782,90, dat is €50.632,13 per kilo; 3 maands Euribor -0,588%; 1 weeks -0,57%; 1 mnds -0,576%; 10 jaar Duitse Staat -0,352%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,333%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,22%; 10 jaar Belgische Staat -0.027%; 10 jaar Franse Staat -0,009%; 10 jaar Japan 0,0511%; 10 jaar Spanje 0,349%; 10 jaar VK 0,649%; Italië 0,963%; 10 jaar VS 1,465%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,924. De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen stegen deze week licht. De rentetarieven op de korte termijn daalden en op de lange termijn stegen ze. De euro-dollar-koers noteerde vrijwel onveranderd. De bitcoin noteerde onveranderd. De inflatie over november in de eurozone (4,9%) en ook in Nederland (5,2%, het hoogste getal in 24 jaar) stegen boven de verwachting. Het aantal corona-besmettingen bleef deze week hoog, ondanks een daling. Ziekenhuizen gaan het aantal IC-bedden opschalen naar 1.300. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen stegen de tarieven: Zwitserland -0,266%; Duitsland -0,043%; Nederland 0,077%; Frankrijk 0,656%; Japan 0,67%; VK 0,85%; Spanje 1,122%; Italië 1,784%; VS 1,8559%; Canada 1,8091%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,589%; Nederland -0,575%; Zwitserland -0,609%; België -0,512%; Denemarken -0,472%; Frankrijk -0,39%; Spanje -0,297%; Japan -0,0864%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.