UPDATE 10082019/491 Is Rutte er wel voor het volk?

Je moet er niet aan denken dat ………………..

De aandelenmarkten schoten weer omhoog, alsof er geen handelsoorlog is, geen geo-politieke spanningen, geen klimaatproblemen en geen risico op een valutaoorlog. Alsof de wereldhandel niet onder druk staat, de economische groei niet terugvalt, er geen no-deal Brexit dreigt en Trump niet doorgaat met zijn dreigementen, heffingen, sancties en blokkades. Maar ook de grote onzekerheden op financieel/economisch gebied als gevolg van het monetaire beleid van de centrale banken. Beleggers zijn heel gelukkig met de omgekeerde rentecurve voor de ¥ en de €, maar de vraag is welke sociaal/maatschap-pelijke gevolgen dat veroorzaakt. De uitslagen ▲ en ▼ zijn groot en steeds weer op berichten die betrekking hebben op de korte termijn. De vooruitzichten voor de middel-lange termijn zijn en blijven vooralsnog somber, zeker voor Europa, dat in de fase van het Avondland verkeert en zolang Trump in het Witte Huis woont.

Dit kan niet, dit mag niet, hier moet een einde aan komen

Ik was 5 jaar toen het Duitse leger Nederland binnenviel in de vroege morgen van 10 mei 1940, de vrijdag voor Pinksteren. Ik koester mijn herinneringen uit de bezettingsjaren. Mijn vader vocht op de Grebbeberg en werd daar krijgsgevangen genomen. Half juni kwam hij weer thuis. Mijn moeder en ik blij. Wij kregen Duitse officieren ingekwartierd om te slapen. Daarvoor kregen wij een vergoeding en moest mijn moeder de slaapkamer schoonhouden. Soms bleven ze 3 nachten, soms ook wel 2 maanden. Je had goeie, menselijke officieren, met thuis een gezin met vrouw en kinderen en ouders, die wel eens wat te eten, drinken of roken meebrachten en slechte. Op de wijze waarop ze de trap opliepen, als ik al in bed lag, hoorde ik of het fanatiekelingen waren of niet, zoals de Pruisische officieren. Die gedroegen zich onmenselijk. Veel van die Duitse officieren zaten vol met vlooien en luizen en mijn moeder moest dan het hele bed verschonen. In de Hongerwinter van 1944 ging ik met een pannetje naar de gaarkeuken om wat eten te halen voor mijn grootouders, meestal brandnetelsoep of iets dergelijks. Ik ging ook wel eens op mijn kinderfiets met mijn vader mee naar boeren in een naastgelegen dorp, waar mijn vader mee op school gezeten had, voor eten: soms vlees, soms graan, meestal melk. Mijn vader had dan een ketel van een liter bij zich, ik van een halve liter (voor mijn grootouders). Meestal ging het om ruilhandel. Meestal maakte mijn vader winterhand-schoenen voor de boeren. Wat mij ook is bijgebleven is de angst voor razzia’s die de Moffen uitvoerden om Joodse families op te halen en met de trein af te voeren. Wij hadden geen idee waar die naartoe gingen en wat er met hen gebeurde. Later vonden er ook razzia’s in onze stad plaats om (jonge) mannen op te halen, die zich niet vrijwillig hadden gemeld voor de ‘Arbeitseinsatz’ in Duitsland. Daarvoor verstopten de jongens en mannen zich dan. Op die wijze zijn tienduizenden naar Duitse fabrieken afgevoerd. Er waren ook kerkrazzia’s, fietsrazzia’s en paardenrazzia’s. En dan de NSB’ers, de foute Nederlanders die collaboreerden met de Moffen. Als die de verblijfplaats van verzetsstrijders e/o onderdui-kers aan de Gestapo, de geheime politie van nazi-Duitsland, verklikten/doorgaven dan kregen ze daarvoor een premie, tegenwoordig zouden we zeggen: een bonus. Die verder-felijke handelswijze hebben onze bevrijders van toen overgenomen. Lees verder een huiver. Het Parool schrijft dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE, de deportatiepolitie van Trump, ter voorbereiding op een inval/razzia, informanten heeft geronseld bij fabrieken in Mississippi en beloningen, ter grootte van $500 tot $800, heeft uitgeloofd aan medewerkers, die hun illegale collega’s zouden verklikken. Er werden op 7 augustus in zeven kipverwerkingsfabrieken 680, voornamelijk Latijns-Amerikaanse, arbeiders gear-resteerd op verdenking van het niet bezitten van geldige verblijfspapieren. De arrestanten werden in drie bussen afgevoerd. Zo’n 1000 kinderen van deze illegale arbeiders werden op het schoolplein verzameld en afgevoerd naar ‘elders’. En dat noemt Rutte een bevriende natie van ons. Ik word hier onpasselijk van. Trump zei deze week over de twee bloedbaden die in El Paso en Dayton door rechts-extremisten werden aangericht, dat zijn retoriek daarover, waar veel kritiek op was (Trump verbindt het land niet maar verdeelt het), het volk juist zou verbinden. Nou zijn Amerikanen toch altijd een soort veredelde cowboys gebleven die er vreemde denkbeelden op na houden, zeker de Republikeinen, maar over de onzin die Trump uitkraamde mag ik toch hopen dat die niet breed gedragen wordt.

Pieter Omtzigt spreekt

Lezers van dit blog kennen de bewondering die ik heb voor het werk dat Pieter Omtzigt verricht in de politiek. Het Twentse CDA-Tweede Kamerlid is de nachtmerrie van menig Nederlandse bewindspersoon én van internationale politici, schrijft het Parool. Over het risico van doorgeschoten technocratisering zegt hij dat “Het risico is dat er eigenlijk geen keuzes meer gemaakt worden over onze samenleving. Wetenschappelijke instituten zijn vrijwel weggevaagd. Politieke partijen zijn afhankelijk geworden van planbureaus die bijbels schrijven over beleid. Voor verkiezingen kruisen partijen dan wat hokjes aan: dit model lijkt ons wel leuk. De samenleving is complexer dan dat.” Omtzigt maakte voor de Raad van Europa ook een rapport over Malta, waar een onderzoeksjournalist was vermoord die over de Panama Papers publiceerde. Waarom doet u dat? “Malta zit in de Europese Unie en die is zo sterk als de zwakste schakel. In Malta geven ze visa aan Libische strijders [maar ook aan criminelen en ander gespuis dat over veel geld beschikt], daarmee kun je naar Nederland komen. Met een bankvergunning op Malta kun je ook in Nederland bankieren. En als degene die dde Panama Papers ontdekt wordt vermoord in Malta, dan hebben we met zijn allen in de EU een probleem.” Hij sprak met de premier van Malta. “Het is het meest ijzige gesprek dat ik ooit heb gehad. Hij kwam met vijf man tegenover me zitten. Hij nam zijn minister van Justitie mee en zijn stafchef, die in al die Panama Papers een centrale rol speelt.” U kreeg bodyguards op Malta. “Dat was de inschatting van de Nederlandse veiligheidsdiensten. Ik denk dat er wel iets in beweging is gezet. We hebben een lijst gemaakt van wat er allemaal niet klopte en wat ze zelf hebben beloofd en nooit hebben gedaan. Heel bijzonder dat er tot in Mongolië ministers bankaccounts in Panama hadden. Overal, van IJsland tot in Mongolië, traden er ministers en parlementsleden af. Behalve in Malta.” Pieter, ik ben trots op je!

Rutte is nooit de vriend van het volk geweest (wel in woorden maar niet in daden): hij dient alleen de belangen van zijn vriendjes in het bedrijfsleven en de rijken dezer aarde

Het gaat nog goed met de Nederlandse economie, maar we zijn overduidelijk voorbij de top in de conjunctuur en de ramingen voor 2019 zijn al een aantal malen naar beneden bijgesteld. In september vorig jaar ging het Centraal Planbureau nog uit van 2,6% economische groei, in december was het met 2,2% al wat minder en bij de laatste juni-raming was de prognose verlaagd tot 1,7%. Dat gaat dus vrij hard. Volgens het Planbureau is dat allemaal te wijten aan de ’gure winden’ uit het buitenland. Veranderingen in de weersomstandigheden blijven ook de economie niet bespaard. Heeft de burger gepro-fiteerd van de opleving na de crisis van 2008/2009? Het bbp van Nederland is, inclusief de verwachte toename voor dit jaar, nu 15% hoger dan in 2009, maar de koopkracht van het middelste gezin is maar met 2% gestegen. Er gaapt een grote kloof tussen deze cijfers en de klacht dat gewone gezinnen in hun portemonnee vrijwel niets van het herstel hebben gemerkt, is dus meer dan terecht. Rutte is nu de grote bedrijven gaan oproepen om de lonen meer te verhogen en de lonen stijgen inderdaad zelfs nog minder dan voor de crisis, maar de belangrijkste oorzaak voor het achterblijven van de gezinsinkomens is toch echt het beleid van zijn eigen kabinetten. Die kabinetten hebben steeds prioriteit gegeven aan het omlaag brengen van de staatsschuld. Die was, onder meer omdat er in 2008 banken gered moesten worden, opgelopen van 45% van het bbp in 2008 naar 68% in 2014 – een forse toename, al was de schuldenstijging na de twee oliecrises in de jaren tachtig veel sterker. Maar in de jaren na 2014 zijn overschotten op de begroting opgebouwd, die gebruikt werden om schulden af te lossen. Binnen de EU ging alleen in Ierland de over-heidsschuld nog meer omlaag dan bij ons. Nederland als weer een van de braafste jongetjes in de Euroklas. Hoe konden de kabinetten-Rutte begrotingsoverschotten reali-seren? Door de belastingdruk te laten stijgen. De belastingopbrengsten tellen nu op tot 24,5% van het bbp, vrijwel het hoogste percentage in de afgelopen vijftig jaar. Alleen begin jaren negentig was de druk vergelijkbaar hoog. Ongeveer een derde van de belastingen wordt direct opgebracht door particulieren, in de vorm van loon- en inkomstenbelasting. Bedrijven dragen maar voor 12,5% bij. Hun aandeel is sinds 2000 gedaald, dat van particulieren is sterk gestegen. En wat doet Rutte? Die gaat de vennootschapsbelasting nog verder verlagen. De bedoeling was ooit om de belastingdruk te verschuiven van inko-mensgerelateerde naar verbruiksbelastingen, maar daar is nog niets van terechtgekomen. Tot 2008 kwam er meer binnen aan btw dan aan loon- en inkomstenbelasting, maar sindsdien geldt het omgekeerde. Rutte roept nu allemaal andere dingen, maar hij is als premier vooral de vriend van het grote bedrijfsleven geweest. De rekening werd bij de gewone burger neergelegd.

Valutastrijd jaagt beurzen schrik aan

China heeft de waarde van de renminbi bij het begin van de week laten dalen naar het laagste niveau sinds 2008. 1 dollar steeg naar 7,052 yuan, een week eerder was die koers van USD/CNY nog 6,88. De People’s Bank of China (PBOC), de Chinese centrale bank, wijt de daling aan handelsbelemmeringen en importtarieven op Chinese goederen zonder specifiek de VS te noemen. De centrale bank benadrukt wel dat de wisselkoers stabiel op een gebalanceerd niveau zal blijven. Een lagere renminbi betekent dat Chinese goederen in het buitenland relatief goedkoper worden. Kopers hebben dan bijvoorbeeld minder dollars en euro’s nodig om eenzelfde hoeveelheid goederen af te nemen. Zo doen de Amerikaanse importtarieven die de Amerikaanse president Donald Trump vorige week invoerde ook iets minder pijn voor Chinese bedrijven. De renminbi daalt al langer, maar eerder wilde de Chinese centrale bank de koers van de munt naar verluidt niet boven 7 yuan per dollar laten uitkomen. Een te grote daling van de Chinese munt zou het vertrouwen in de economische stabiliteit van China kunnen ondermijnen. Donald Trump noemde de daling van de renminbi valutamanipulatie. Hij haalt verder vooral uit naar zijn eigen centrale bank, de Federal Reserve. Trump wil dat zijn centrale bank de rente nog verder verlaagt om de Amerikaanse economie aan te jagen. Chinese staatsmedia verklaarden dat het Aziatische land zich gaat houden aan de belofte om meer agrarische producten uit de VS te kopen. Donald Trump had eerder getweet dat China zich niet aan afspraken hield. Maar naar verluidt heeft China 130.000 ton sojabonen, 120.000 ton sorghum, 60.000 ton tarwe, 40.000 ton varken en 25.000 ton katoen geïmporteerd uit de VS tussen 19 juli en 2 augustus. Aandelenmarkten wereldwijd noteerden op de eerste beursdag van de week diep in het rood nu het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China verder escaleert. De Amsterdamse AEX-index sloot met een daling van maar liefst 2,41%. Dat volgde op een verlies van 3,2% de beursdag ervoor. Gemeten over het jaar tot nu toe staat de AEX-index nog wel op winst, bijna 11%, maar in vergelijking met het hoogtepunt van vorige maand heeft de index al ruim 7% verloren. Ook in de Verenigde Staten gingen aandelenmarkten onderuit. De Dow Jones-index verloor 2,9% en technologiebeurs Nasdaq 3,6%. De Hang Seng -2,85%; Nikkei -1,74; SSEC Shanghai -1,62; All Ords -1,98%. Beleggers vrezen naar verluidt dat het conflict verder uit de hand zal lopen en de wereldeconomie meer schade zal berokkenen. (bron: nu.nl)

Verschillende Democratische politici hebben naar aanleiding van de twee recente bloedbaden in de VS opgeroepen tot strengere wapenwetgeving. De aanslag van zaterdag, toen in het aan Mexico grenzende El Paso zeker twintig mensen werden doodgeschoten, is het vrijwel zeker dat de dader door een extreemrechtse overtuiging werd gedreven. De zaak tegen deze Patrick Crusius (21) wordt onderzocht als haatmisdrijf en binnenlands terrorisme. Vlak voor de aanslag verscheen een aankondiging op website 8chan, die wordt gezien als kraamkamer voor alt-rightgedachtegoed. Al eerder kondigden daders van massaschietpartijen hun aanslagen daar aan. In het manifest dat Crusius onder zijn eigen naam postte, werd de aanval verantwoord als het ‘antwoord op de invasie van latino’s in Texas’. Bij de schietpartij in Ohio zaterdagnacht was een van de slachtoffers de zus van de schutter. Het is onbekend of de dader – die door de politie is gedood – dat wist. Hoewel zes van de negen dodelijke slachtoffers zwart waren, gaat de politie niet uit van een racis-tisch motief. Ook vielen Democraten president Trump aan die recent hard uithaalde naar migranten. Twee presidentskandidaten houden Trump medeverantwoordelijk. Cory Booker zegt dat Trump onverdraagzaamheid, angst en haat aanwakkert. Collega-kandi-daat Beto O’Rourke noemt Trump een racist die zorgt voor een toename van rassenhaat. Zelf noemde Trump de aanslag in El Paso tragisch en een daad van lafheid. “Er zijn geen redenen die de moord op onschuldige mensen rechtvaardigen.” (bron: onder andere NOS)

Het sombere marktsentiment moest tot rust worden gemaand

Nadat vorige week vrijdag en afgelopen maandag aandelenbeurzen zware verliezen hadden geleden als gevolg van een uitspraak van Trump, dat hij per 1 september importtarieven van 10% wil gaan invoeren op $300 mrd (ruim €270 mrd) aan Chinese goederen. Eerder werd al een tarief van 25% ingevoerd op $250 mrd aan Chinese goederen. Met de nieuwe tarieven valt de gehele export van Chinese producten naar de VS onder Amerikaanse importheffingen. De vlam sloeg in de pan toen de Chinezen daarop aankondigden de yuan te gaan devalueren van 6,88 yuan voor een dollar naar 7,05. Om het slechte beurssentiment om te buigen besloot de ‘markt’ dat de markten Trump uit de wind moesten gaan houden om daarmee het beurssentiment te verbeteren. Daarvoor leverde een tweed van Trump de gelegenheid. Trump beschuldigde de Chinezen ervan hun valuta kunstmatig naar een lager niveau te brengen om daarmee zijn economisch beleid in de wielen te rijden. Hij was woest en in alle staten. China deed dat om hun export te stimuleren; een goedkope munt maakt hun producten immers goedkoper. Het Ei van Columbus was dat Trump het IMF opzadelde met zijn probleem. Minister van Financiën Steven Mnuchin stapt naar het Internationaal Monetair Fonds voor overleg hoe het de competitievervalsende acties van China kan ‘elimineren’. Dat is vooral een symbolische stap, schrijft de NYT. Maar voor beleggers was hij even de grote winnaar met deze briljante zet. Het is voor het eerst sinds 1994 dat de VS China officieel beschuldigen van het manipuleren van de eigen munt. En China zal dat zien als een tik op de vingers, wat de druk tussen de twee wereldmachten alleen verder zal opvoeren. In mijn ogen stellen de uitspraken van Trump weinig voor. De Chinezen hebben hem onverwachts schaakmat gezet. Weliswaar kopte de media: Trump slaat hard terug: China is valutamanipulator, als Trump de winnaar zou zijn wat stelt dat dan voor. Het is zo en het is nog maar de vraag of het IMF iets met die klacht gaat doen. De VS is een van de weinige landen in de wereld die jaarlijks een lijst van landen publiceert die zich in hun ogen schuldig maken van valuta-manipulatie. Daar staat China niet bij!! IMF-directeur Lagarde noemde vergelijkbare beschuldigingen vorig jaar al kletskoek. ‘De lage koers van de yuan is de weerslag van de sterke dollar’, zei ze toen. ‘Als je de yuan vergelijkt met andere valuta is de daling maar klein.’ Gevraagd naar een reden achter de nieuwe importheffingen zei Trump tegen Amerikaanse media dat de Chinese president Xi Jinping “niet snel genoeg” ging in de onderhandelingen. Dat is namelijk wat Trump wil, misschien wel van de Chinezen eist, maar de Chinezen willen in deze fase van de onderhandelingen dat de importheffingen en sancties worden teruggedraaid. En dat is voor Trump onbespreekbaar. Daardoor vrezen beleggers dat deze handelsoorlog nog best lang kan duren. Er zijn momenteel geen signalen waarneembaar dat beide partijen vanuit hun ingenomen stellingen trachten terug te keren naar de laatste time-out. Beleggers houden hun hart vast dat een valutaoorlog grote gevolgen kan hebben. In een verklaring aan zakenkrant Financial Times wijst de de People’s Bank of China (PBOC) naar handelsprotectionisme en importtarieven op Chinese goederen als redenen voor de daling van de yuan. De zwakkere munt maakt het voor Amerikaanse bedrijven aantrekkelijker om alsnog producten uit China te halen, omdat je meer krijgt voor je bestede dollar. Ook verlicht de goedkopere munt de pijn van de importtarieven voor Chinese bedrijven. Het doel van de devaluatie van de yuan is het verkrijgen van ‘oneerlijk’ voordeel in de internationale handel, zeggen de Amerikanen. Voor Trump is het overigens nog niet genoeg: in een tweet hint de Amerikaanse president naar de Federal Reserve. Hij hoopt op een nieuwe renteverlaging, de tweede in korte tijd na de renteverlaging die de Federal Reserve op 31 juli aankondigde. Een onverwachte renteverlaging behoort altijd tot de mogelijkheden, maar dat zeker ook gevolgen hebben voor een verdieping van de gevolgen wereldwijd voor een valutaoorlog.

Slaagt Trump erin de Chinezen op hun knieën te krijgen?

Een recente Reuters-poll stemt weinig hoopvol, schrijft finanzen.nl De handelsoorlog doet de VS geen goed. De FED moet flink gaan optreden denken ze. De recente escalatie in de handelsoorlog tussen de VS en China heeft een volgende Amerikaanse recessie dichterbij gebracht. Dit zegt bijna 70% van de economen die persbureau Reuters polste. Een meer-derheid van de economen verwacht nu ook dat de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, de rentetarieven niet alleen in september maar ook volgend jaar zal verlagen.

Escalerende handelsspanningen door hogere importtarieven en beperkte toegang tot de markten schaden het sentiment, denkt hoofdeconoom van ING, James Knightley. Hij ziet ook dat kosten stijgen en dat de winstgevendheid van het bedrijfsleven wordt aangetast. Dat laat het sentiment en de uitgaven van de consument niet onberoerd. Het sijpelt door naar de economie en vergroot het risico van een recessie. Vorige maand voorspelden economen een vervolgtariefverlaging van de FED na die van juli, al in het vierde kwartaal. Handelaren op de financiële markten gaan nu uit van meer renteverlagingen, niet alleen in september, maar ook in oktober. Ze geven een verlaging in december 40% kans. Maar het is niet duidelijk of de FED de rente weer wil verlagen, laat staan dat er meerdere rente-verlagingen komen. FED Chair Jerome Powell heeft de laatste verlaging gebagatelliseerd als “een mid-cycle aanpassing aan het beleid”. De financiële markten daalden daarop. Maar door de rente te verlagen, werkt de FED onbedoeld mee aan de handelsoorlog, denkt Aditya Bhave, senior wereldeconoom bij Bank of America Merrill Lynch. Deze bank maakt zich zorgen over een ‘negatieve feedback-loop’ van renteverlagingen. Als de FED een ruim monetair beleid voert kan de economie meer hebben. Er lijkt niks aan de hand, de finan-ciële markten lopen op. In zo’n omgeving is er weinig urgentie om verdere escalatie van de handelsoorlog te beteugelen. Philip Marey, senior strateeg van de VS bij de Rabobank, denkt dat de FED nog niet de noodzaak van substantiële renteverlagingen voelt. De FED heeft volgens Marey de illusie dat de economie een mid-cycle aanpassing doorstaat. Een paar kleine aanpassingen lijkt de FED genoeg. Ondertussen speelt president Trump een ‘chickengame’, volgens Marey. De strateeg roept het beeld op van een levensgevaarlijk spel waarbij twee auto’s in volle vaart op elkaar afrijden. De eerste autobestuurder die uitwijkt om een crash te voorkomen, is de lafaard, een ‘chicken’. President Trump denkt volgens Marey dat hij door meer strafmaatregelen tegen China de Chinese economie op de knieën kan dwingen. Dat zou zijn tactiek zijn om de Chinezen naar de onderhandelingstafel te krijgen en concessies te laten doen. Een gevaarlijk spel voor de economie van de VS.

Beurzen dalen weer eens. Niet wegens mindere resultaten of vooruitzichten van beursge-noteerde ondernemingen. Nee, omdat Donald Trump wederom losgaat op Twitter. Om de paar uur gooit hij er ongenuanceerde boodschappen uit. Over van alles. Zo sommeerde hij de Zweedse autoriteiten om een Amerikaanse rapper met losse handjes vrij te laten. Daar reageren beleggers uiteraard niet op. Maar wel op de kritiek die Trump uit op de Federal Reserve. Hun behoudende beleid zou verdere economische groei in de weg staan en Trump is woest dat de FED de rente niet fors verlaagt. Ook China krijgt het zwaar te verduren. Een heerlijke zondebok van Trump en eigenlijk zijn Chinezen de schuld van alles. Trump stoort zich vooral aan de handelsbalans. Er wordt vier keer zoveel door Amerika uit China geïmporteerd als andersom. Dus komt Trump met wat sancties. Hij eist dat China meer landbouwproducten in de Verenigde Staten koopt. En om de import wat te remmen voert hij importheffingen in. Per 1 september een extra tarief van 10% over $300 miljard aan goederen. Denk je hierover na, dan kom je er achter dat het waanzin is. Trump presenteert het alsof China de rekening betaalt, maar het is de Amerikaanse belasting-betaler. Omgerekend zo’n $100 per burger extra per jaar die de overheid $30 mrd ople-vert. Die belastingdruk tast simpelweg de koopkracht aan en dat remt de economische groei. Het is allemaal behoorlijk paradoxaal. De beursdaling als gevolg van de tweets betekende namelijk ook dat beleggers in de grootste vijf bedrijven ter wereld (Microsoft, Amazon, Google, Apple en Facebook, inderdaad allen Amerikaans) samen $400 mrd in rook zagen op gaan. Eigenlijk is niemand gebaat bij de acties. Of toch wel. Want hoe populair maak je jezelf bij burgers wanneer je roept dat de rente omlaag moet en de schuld van alles wat tegen zit bij de Chinezen legt? Populariteit is voor Trump veel belangrijker dan de economische staat van de VS. Het is slechts een dekmantel. Wat Trump doet is puur populisme. En dat met maar één reden: de presidentsverkiezingen van 2020. En dat dit ten koste gaat van aandelenkoersen, is slechts bijzaak voor hem. (bron: DFT)

Falen in Brussel van de Haagse diplomatie: reputatie Rutte beschadigd

In het vorige blog heb ik al geschreven over het wegvallen van voldoende steun voor Jeroen Dijsselbloem bij de ministers van Financiën van de 28 EU-lidstaten voor de post van directeur van het IMF. Het verzet tegen hem van de Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire (Frankrijk is dit jaar voorzitter van de G7), was zo sterk dat de 2 landen op het Iberisch schiereiland te stemmen voor de Bulgaarse Kristalina Georgieva. In een conferentie call had Le Maire 2 augustus al laten weten dat Frankrijk zich inzette op de Bulgaarse. Maar die lijn volgde Duitsland niet, die stonden achter Dijssel. Achteraf, toen de kaarten geschud waren, lieten ze weten dat ze de nominatie van de Bulgaarse niet zinvol was omdat ze volgens de regels van het IMF voor die functie te oud is. Een week eerder hadden de Franssen al laten weten dat ze de kandidatuur van Dijssel niet zouden steunen. Behalve wat daarover al geschreven is speelt op de achtergrond ook een spel om de macht mee tussen de Fransen en de macht in Europa. Duidelijk is nu wel dat Merkel op de achtergrond is gebleven. Dat luidt haar aftocht in. Maar wellicht heeft Macron ook nog wat af te rekenen met Rutte, die een Frans plan voor meer Europa blijft blokkeren. De prijs die we ervoor betalen is dat geen van onze twee sociaal-democratische kandidaten voor topfuncties, Frans en Jeroen, de eindstreep niet haalden. Het is voor mij zelfs de vraag of Frans wel de belangrijkse vice-voorzitter van de nieuwe Europese Commissie wordt.

Wat is er nog over van de Frans/Duitse as nu de macht van Angela Merkel afbrokkelt

In betrekkelijk korte tijd is bondskanselier Merkel haar greep op haar partij, de CDU, haar kabinet met de SPD, de EVP en haar dominante positie op het Europese beleid verloren. Ze staat er, mede door haar verzwakte gezondheid (trillende handen en lijf in openbare optredens), eenzaam bij. Ze realiseert zich dat haar politieke carrière op zijn eind loopt, maar ze moet nog door tot september 2021, als haar kabinet niet eerder valt. Misschien zou dat wel een zege voor haar zijn. Wat ook meespeelt is dat de Duitse economische suprematie op economisch gebied aan erosie onderhevig is als gevolg van de problematiek in de autobranche en de handelsoorlogen die Trump voert met de rest van de wereld. Macron gaat de macht in Europa overnemen. Wat de positie van Duitsland wordt, in dit krachtenspel, is onzeker. Nederland en zijn Hanze-clubje zal kleur moeten bekennen over meedoen of afhaken aan een Nieuw-Europa. Macron wil duidelijkheid hebben en is bereid de EU op te delen in voortrekkers en afhakers. Ik vrees dat Rutte dat proces lang zal gaan traineren. De Fransen hebben bij de verkiezing van de toekomstige directeur van het IMF al laten zien hoe de besluitvorming wordt aangepast door een systeem van strategisch kiezen. Nederland staat, qua grootte en bevolking, binnen de EU op de 21ste plek van de 28 EU-landen, maar claimt nu nog een dominante rol in de besluitvorming. Onder de Fransen gaat daar een einde aan komen. Het eerste voorproefje daarvan was de afgang van Timmermans en Dijsselbloem, mede als gevolg dat Duitsland wegviel in de besluit-vorming.

Productiecijfers Duitse, Franse en Nederlandse industrie ▼

De productie van de Duitse industrie is in juni met 1,5% gedaald ten opzichte van mei. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau. Economen rekenden gemiddeld op een daling met 0,5%. In mei nam de industriële productie in Duitsland nog met 0,1% toe. Eerder was een stijging van 0,3% gemeld. Op jaarbasis ging de productie in de Duitse industrie in juni met 5,2% omlaag, na een afname van 4,4% in de voorgaande maand. Dat percentage werd bijgesteld van een eerder gemelde min van 3,7%. De productie van de Franse industrie is in juni met 2,3% gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Op jaarbasis bleef de productie in de Franse industrie in juni gelijk, na nog een toename van 3,9% in de voorgaande maand. Voor de vierde achtereenvolgende maand krimpt de gemiddelde dagproductie van de industrie in Nederland. Afgelopen juni was de dagproductie 2,2% lager dan in juni 2018. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In december 2018 was er sprake van een daling van 4,3%. Januari en februari hadden hele lichte plusjes van 0,2% en 0,4%, alle maanden daarna was er sprake van krimp. (bron: DFT)

Goud ▲ en de rest ▼

De goudprijs steeg deze week meer dan 4% in waarde uitgedrukt in USD. Vorige week sloot de week af met een notering van $1440 per troy ounce, deze week op $1496,20 en een kiloprijs op €42.918,34. Voor een verklaring wordt gewezen naar de onrust op de effectenbeurzen. De AEX verloor 2,2%. Daarnaast waren de ontwikkelingen op de Amerikaanse obligatiemarkt volatiel en veroorzaakten onrust.

De beurzen staan in de hele wereld deze week onder druk. De verliezen lopen in de eerste week van augustus steeds verder op onder invloed van de voortdurende handelsoorlog tussen China en de VS en de dreigende valutaoorlog. Ook de politieke onrust in Italië en tegenvallende economische cijfers in het Verenigd Koninkrijk leiden tot een zenuwachtige stemming. Beleggers zoeken veilige havens op zoals goud. De rentes op staatsleningen staan onder nul, maar zijn onverminderd populair bij beleggers. Pensioenfondsen hebben last van de lage rentes en de dalende koersen. Het is volgens onderzoeker Aon onontkoombaar dat miljoenen pensioenen gekort gaan worden. (bron: NOS)

Luchtvracht daalt wereldwijd in de achtste achtereenvolgende maand

De luchtvrachtsector blijft kampen met een mindere vraag. Brancheorganisatie IATA maakt bekend dat in juni wederom sprake was van een daling van volumes en daarmee de achtste opeenvolgende maand van krimp. De wereldwijde vraag naar goederenvervoer door de lucht zakte in juni op jaarbasis met 4,8%. Luchtvaartbedrijven hadden op vrijwel alle continenten te maken met verminderde vraag naar goederenvervoerdiensten. Daardoor is de vrachtruimte van vliegtuigen nog altijd voor meer dan de helft gevuld met lucht. In Afrika was er wel sprake van groei. Volgens IATA spelen de oplopende handelsspanningen en toenemend protectionisme een rol in de daling. Daarbovenop kampt de sector met een tragere economische groei wereldwijd. IATA-topman Alexandre de Juniac benadrukte in een toelichting dat een handelsoorlog geen winnaars kent. Hij wees op het belang van open grenzen voor de handel, waarmee onder meer duurzame welvaartsgroei kan worden gerealiseerd. “Dat is waar politieke leiders zich op moeten concentreren”, zo verklaarde hij. [ik vrees dat dat niet gaat lukken zolang Trump in het Witte Huis zit]

ABN Amro gaat klanten bellen als er twijfels zijn over hun betalingsgedrag

ABN Amro’s bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen kondigt aan dat ze van De Nederlandsche Bank opdracht hebben gekregen de identiteit van ongeveer vijf miljoen klanten moeten gaan controleren en moeten vaststellen welke van die klanten potentieel zich bezig zouden kunnen houden met het witwassen van geld. Zo’n opdracht suggereert dat er bij de staatsbank van alles mis is en kennelijk niet op kleine schaal. ABN Amro is voornemens klanten te gaan bellen want ze willen weten hoe mensen aan hun geld komen. Dat is een ernstige schending van de privacy. Een gouden regel is dat de bank je nooit belt over bankzaken en dat, als iemand zich telefonisch voorstelt als iemand van de bank, je die persoon geen informatie mag verstrekken. Nu is Big Brother watching you: want klanten worden gedwongen aan iedereen die belt en zegt dat te doen namens ABN Amro daaraan mee te werken en als je dat niet doet kan de rekening worden gesloten. Hiermee zet ABN Amro de deur voor de criminaliteit wagenwijd open. Welke garantie geeft de staatsbank als criminelen de rekening plunderen, aan getroffen klanten? Een heel slecht voorstel. Voor de goede orde: ik ben ervoor dat banken niet kunnen worden gebruikt voor transacties die het daglicht niet verdragen. Zo ben ik er ook tegen dat Nederland wordt gerangschikt onder de belastingparadijzen. Dat is voor mij net zo verwerpelijk, maar dat standpunt deelte de premier niet met mij. De vraag rijst in welke mate banken nog betrouwbare partners zijn als dienstverleners op financieel terrein, zowel voor bedrijven als voor particulieren. Het bankgeheim is in veel landen afgeschaft. Eerst bleek ING vervolging wegens witwassen te hebben afgekocht bij het OM, nu eist DNB van de staatsbank ABN Amro dat zij alle ca 5 miljoen klanten gaan screenen op ‘degelijkheid’ en al eerder had de Triodos bank die opdracht ook al gekregen. De vraag is echter in hoeverre banken daartoe in staat zijn. Of hun systemen daartoe de benodigde ‘slimme’ informatie kunnen leveren. Ik heb het dan niet over duidelijke transacties waarvan iedere leek kan zien dat het linke soep is, zoals transacties die bij de Trust-afdeling van ING plaatsvonden. De criminaliteit bedient zich ook van andere mogelijkheden dan die de bovenwereld biedt en waarop geen toezicht plaatsvindt. Zo heeft het Zwitserse kantoor van de Britse bank HSBC jarenlang vermogens voor de fiscus verborgen van 3000 rijke Belgen. Zijn er meer banken die deze vorm van dienstverlening in het pakket van diensten aanboden dan wel nog steeds aanbieden? Joost mag het weten. Trouw plaatste deze bijdrage als ingezonden brief. Sindsdien is kennelijk ABN Amro geschrokken van de kritiek in de media op de gebruikte retoriek door de topman van deze staatsbank. Lang niet alle 5 miljoen klanten gaan gebeld worden, alleen die waar het betalingsverkeer vragen oproept en de klant wordt daar van tevoren over geïnformeerd. Ik vertrouw erop dat klanten die hun rekening gebruiken om hun inkomen op binnen te krijgen en er de gebruikelijke betalingen op doet, de bankpolitie niet aan de lijn krijgt.

Is mijn buffer groot genoeg voor de volgende recessie, vraagt Elsevier Weekblad zich af

Na jarenlange economische groei lijkt Nederland nu echt af te stevenen op een nieuwe recessie. De financiële markten zijn in mineur. Dat komt door de aanhoudende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Die onrust begon vorige week nadat de Amerikaanse president Donald Trump nieuwe importheffingen op Chinese producten had aangekondigd. Maandag ging in de Verenigde Staten 2,9% van de koersen af, waardoor het vooralsnog de slechtste beursdag van het jaar werd. Ook in Azië gingen de koersen fors onderuit. Maar er zijn meer slechte voortekenen die wijzen op een economische teruggang. De rente daalt bijna overal en analisten kijken met angst naar wat ‘de omgekeerde rentecurve’ wordt genoemd. Terwijl het doorgaans duurder is om geld te lenen voor een wat langere termijn, bijvoorbeeld tien jaar, is het nu duurder om voor de korte termijn geld te lenen: zes maanden of een jaar. Voor alle termijnen, van daggeld tot 30-jarige leningen voor Nederlands papier op de kapitaalmarkt, worden negatieve rentes genoteerd. Economen noemen deze omgekeerde rentecurve de beste indicator voor een recessie. Ook de banenmarkt koelt af, schreef het FD deze week. Nederland is vijf jaar uit de crisis, maar de gevolgen staan de meesten nog goed bij. Beurzen stortten in, pensioenfondsen kwamen in de problemen, de bouw viel stil, duizenden bedrijven gingen over de kop en honderdduizenden Nederlanders verloren hun baan. De overheid moest eraan te pas komen om de bank ING met miljarden belastinggeld te redden. Economisch gezien loopt het voorspoedig, maar door lastenverzwaringen hebben burgers daar de afgelopen jaren waarschijnlijk nauwelijks iets van gemerkt. De hypotheekrenteaftrek is flink versoberd, de BTW ging omhoog (het lage tarief van 6% naar 9%), evenals de energiebelasting. Uit Leids onderzoek eerder dit jaar bleek dat de gehele brutoloonstijging van de 50% meest verdienende werknemers tussen 2002 en 2015 is wegbelast. In de komende jaren gaat een flink deel naar de peperdure klimaatmaatregelen van dit kabinet.

Moeten we ons daar echt zorgen over maken? Van handelsoorlog tot een naderende Brexit en van een terugvallende Duitse industrie tot snel dalende beurskoersen: het zonnetje boven de Nederlandse economie maakt plaats voor een pak onheilspellende wolken en een stevige, koude oostenwind. Geen reden voor paniek, wel voor verhoogde dijkbewaking, zeggen voorspellers van economische ontwikkelingen, zij rekenen er nog steeds op, ondanks die economische risico’s die nu al een paar maanden spelen, dat onze economie blijft groeien. “Wij hebben last van de handelsoorlog”, zegt Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. “Het is een risico voor de economie. Dat wil niet meteen zeggen dat we zomaar van een redelijk groeiende economie in een recessie terechtkomen.” In de dienstensector, die afhankelijk is van de consumentenuitgaven in het binnenland, gaat het nog goed. “De inflatie is laag, de lonen groeien door tekorten op de arbeidsmarkt en er worden minder mensen aangenomen”, zegt econoom Bert Colijn van ING. Dat is een opvallende combinatie, want als de industrie in een recessie raakt, volgt normaal gesproken al snel de rest van de economie. Terwijl die nu al een halfjaar stug doorgroeit. “Normaal gesproken zouden we de maximumtermijn nu wel overschreden hebben”, zegt Colijn. “We zitten in blessuretijd.” De dalende beurskoersen zijn wel vervelend voor pensioenfondsen. Want die beleggen onze pensioenen deels in aandelen. “De rentes dalen en de aandelenkoersen dalen, en daar hebben de pensioenfondsen last van. En dat kan volgend jaar betekenen dat pensioenuitkeringen gekort worden daardoor”, zegt Blom.

Ondertussen neemt aan alle kanten de onzekerheid over die Nederlandse economie toe. Pensioenfondsen zien hun dekkingsgraden in het gedrang komen, werkenden vragen zich af of hun loon nog stijgt voordat een recessie dat onmogelijk maakt.

Trump straft Maduro voor zijn verzet over oliebelangen

De VS heeft aan Venezuela zwaardere sancties opgelegd. President Trump heeft een decreet getekend. Daarmee worden alle Venezolaanse bezittingen in de VS bevroren. “Alle eigendommen en belangen in eigendommen van de regering van Venezuela die zich in de Verenigde Staten bevinden zijn geblokkeerd en mogen niet overgedragen, betaald, geëxporteerd, ingetrokken of op een andere manier behandeld worden”, staat in het decreet te lezen. Op die manier wil hij de druk op de Venezolaanse president Maduro opvoeren om af te treden. Vorige week dreigde Trump al met een volledige blokkade van Venezuela. Hoe die blokkade eruit zou zien, is nog niet bekend. De zware maatregelen die de VS Venezuela nu oplegt, waren eerder alleen aan Noord-Korea, Iran, Syrië en Cuba opgelegd. Trump zou zelfs overwegen een compleet embargo rond Venezuela te plaatsen, zo meld CNN. Venezuela verkeert al maanden in een politieke crisis omdat er tegen het beleid van Maduro gedemonstreerd wordt. Zijn tegenstanders beschuldigen hem onder andere van het veroorzaken van de slechte economische situatie waar het land momenteel in verkeert. Oppositieleider Juan Guaidó heeft zichzelf tot interim-president van het land uitgeroepen en wordt daarin erkend door vele landen, waaronder de Verenigde Staten en Nederland. Maduro, die gesteund wordt door onder meer Rusland en China, is tot op heden echter nog niet opgestapt. De strijd speelt zich af om de grote oliebelangen van het land. De VS is daar zeer in geïnteresseerd.

De EU stuurt aan op een no-deal Brexit

De EU ziet nog steeds geen reden om het Brexit-akkoord open te breken. Dat zeiden woordvoerders, in een reactie op de open brief van de Britse Brexit-minister Stephen Barclay, die opnieuw naar de onderhandelingstafel wil. In gesprek met de Britse krant The Guardian gaan EU-woordvoerders nog een stap verder: zij zeggen dat de nieuwe Britse premier Boris Johnson “geen intentie heeft” om tot een nieuw akkoord te komen. “Een ‘no deal-Brexit’ is zijn uitgangspunt.” De veranderingen die het Verenigd Koninkrijk wil doorvoeren, zoals het schrappen van de zogeheten backstop, zijn volgens de EU “onacceptabel”. De backstop moet voorkomen dat er een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland ontstaat als de EU en het VK niet tot een handelsakkoord kunnen komen. Het plan van ex-premier Theresa May werd, mede vanwege de backstop, drie keer afgewezen door het Britse Lagerhuis. Onder de nieuwe premier Johnson hopen de Britten tot een ‘betere’ deal te kunnen komen. Zo niet, dan verlaat het VK de EU op 31 oktober met een ‘no deal-Brexit’. Johnson heeft meermaals gezegd dat zijn land “hoe dan ook” op die datum vertrekt. Een van de onderhandelaars zou tijdens een vergadering gezegd hebben dat de Britten na drie jaar weer “terug bij af” zijn. Oppositieleider Jeremy Corbyn liet weten dat hij er “alles aan gaat doen om een ‘no deal-Brexit’ te stoppen”. Na het zomerreces zal hij onder meer een motie van wantrouwen tegen Johnson overwegen, mocht dat noodzakelijk zijn. Corbyn noemt een uittreding zonder deal met de EU “desastreus voor de Britse economie”. Verkiezingsretoriek?

Amazon-eigenaar verkoopt $2,8 mrd aandelen

Jeff Bezos van Amazon heeft de afgelopen week voor in totaal $2,8 mrd (bijna €2,5 mrd) aan aandelen van zijn bedrijf verkocht. Dit is het totaalbedrag nadat hij begin augustus voor $990 mln van de hand deed. Dit blijkt uit gegevens van Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Amazon wil geen commentaar geven over de reden van de verkopen. De CEO van het bedrijf zei eerder wel dat hij jaarlijks $1 mrd aan aandelen wilde verkopen om zijn raketbedrijf Blue Origin te financieren. Of de recente verkopen hiervoor bedoeld zijn, is echter niet officieel bevestigd.

Warenhuis Barneys New York in financiële problemen

De Amerikaanse warenhuisketen Barneys New York heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf probeert faillissement te voorkomen en is daarom van plan 15 van de 22 winkels te sluiten, waarvan het merendeel uit outletwinkels bestaat, schrijft de NYT. Barneys heeft een deal van 75 miljoen dollar (66,9 miljoen euro) gesloten met de twee firma’s Gordon Brothers en Hilco Global, die het bedrijf hiermee tijdens de reorganisatie moeten helpen overeind te blijven. “Er moesten moeilijke beslissingen worden gemaakt, maar dit proces zal ons in staat stellen om onze financiële positie te resetten en onze langdurige leveranciersrelaties te onderhouden”, schrijft CEO Daniella Vitale in een persbericht. Onder meer de winkel op Madison Avenue in New York blijft open, terwijl juist die winkel een van de oorzaken is van de problemen waarin het bedrijf verkeert. Het pand is namelijk niet in bezit van Barneys, en onlangs werd duidelijk dat de jaarlijkse huur mag worden verhoogd van 15 naar 30 miljoen dollar. De verhoging van de huren van andere vestigingen in combinatie met teruglopende bezoekersaantallen en verkopen hebben bij Barneys voor problemen gezorgd.
De Chinese export is in juli onverwacht toegenomen

China vervoerde 3,3% meer goederen naar het buitenland in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, ondanks oplopende handelsspanningen. Dat is tegen de verwachting in. De export stijgt ondanks Amerikaanse importheffingen op Chinese producten. Momenteel heffen de Amerikanen een invoertarief van 25% op $250 mrd (€223 mrd) aan Chinese goederen. Hierdoor is het duurder en dus minder aantrekkelijk voor Amerikanen om producten uit China te halen. De toename van de Chinese export is een goed teken voor de Chinese regering. De wereldwijde vraag naar Chinese goederen lijkt toe te nemen in een periode waarin de handelsoorlog met de VS verder escaleert. Mogelijk heeft de goedkopere Chinese yuan met de exportgroei te maken. De munteenheid is sinds mei met 4,7% gedaald ten opzichte van de dollar. Trump beschuldigt China van het manipuleren van de munteenheid, om zo een betere concurrentiepositie te krijgen op de wereldmarkt.

Financiële positie Nederlandse pensioenfondsen verder verslechterd: pensioenkortingen vrijwel onvermijdbaar

Nederlandse pensioenfondsen zijn in het rood gesprongen. Voor het eerst in ruim tweeënhalf jaar staat de gemiddelde dekkingsgraad onder 100%, waarmee het pensioen onder water staat. Dat blijkt uit actuele cijfers van de Pensioenthermometer van Aon, waarop de financiële situatie van pensioenfondsen bij wordt gehouden. De gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is in het begin van deze maand drastisch weggezakt van 102 naar 98%. Dat betekent dat een Nederlands pensioenfonds op dit moment gemiddeld te weinig in kas heeft om aan alle toekomstige verplichtingen te voldoen. Als de dekkingsgraad 98% is, betekent het dat een fonds voor €1 aan toekomstige uitkeringen op dit moment maar €0,98 in kas heeft. Het is voor het eerst sinds november 2016 dat de dekkingsgraad in de Pensioenthermometer onder 100% staat. De dramatische ontwikkeling begin deze maand komt door twee zaken. Ten eerste is daar de hard dalende rente. Zo zijn op dit moment alle rentes voor Nederlandse en Duitse staatsobligaties, zelfs die van 30 jaar, negatief. Een historisch dieptepunt. De rente waar pensioenfondsen mee moeten rekenen wordt gebaseerd op de marktrentes. Hoe lager de rente, hoe meer de fondsen in kas moeten hebben om financieel gezond te zijn. Ten tweede zijn er de slechte prestaties op de beurzen begin deze maand. Daardoor dalen de vermogens van de fondsen ook nog eens. Ze krijgen als het ware dus een dubbele dreun te verwerken. Voor de grote fondsen die eind dit jaar op een korting afstevenen – ABP, PFZW en metaalfondsen PME en PMT – zijn deze ontwikkelingen dramatisch nieuws. Zij stonden halverwege het jaar al flink in het rood en zullen alleen maar verder wegzakken. Daardoor wordt het voor hen alleen maar moeilijker om hun financiële situatie op het niveau te krijgen dat nodig is om aan het eind van het jaar kortingen te voorkomen. Dat wordt voor metaalfondsen PME en PMT inmiddels al een heel moeilijk verhaal. Voor ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW ligt de lat eind dit jaar iets lager. In het pensioenakkoord werd de grens waaronder pensioenen gekort moeten worden nog naar beneden gehaald. Daarmee moest de kans op kortingen flink kleiner worden, maar de realiteit op de financiële markten heeft die gedachte inmiddels alweer achterhaald. Vakbond FNV, een van de tekenaars van het akkoord, kwam daarom onlangs in de Telegraaf alsnog weer in het geweer tegen de dreigende kortingen. Die moeten wat de vakbond betreft in de ijskast gezet worden tot alle details van het akkoord uitgewerkt zijn. (bron: DFT)

Kraft Heinz ketchup ▼

Voedingsmiddelenconcern Kraft Heinz liep op de Nasdaq een nieuwe dreun op na zwakke resultaten. De maker van Heinz-ketchup zag zowel de winst als de omzet dalen in het afgelopen halfjaar. De omzet daalde met 4,8% naar $12,3 mrd. Op autonome basis, dus zonder wisselkoerseffecten en overnames, kwam de omzetdaling uit op 1,5%. De mate van achteruitgang die we in de eerste helft van dit jaar hebben gezien, is niet acceptabel”, zei de nieuwe topman Miguel Patricio. Hij kwam ook met $1,2 mrd aan extra afschrijvingen, waardoor de halfjaarwinst halveerde tot $854 mln. Kraft Heinz boekte begin dit jaar al voor liefst $15 miljard af nadat de onderneming de afgelopen jaren te weinig had geïnvesteerd in zijn activiteiten. De zwakke resultaten zijn een tegenvaller voor mede-eigenaar Warren Buffett. De Amerikaanse superbelegger liet eerder weten te veel te hebben betaald voor zijn belang in Kraft Heinz. (bron: DFT)

Uber (van de taxi’s) maakt grootste kwartaalverlies ooit

Taxi-app Uber heeft zijn grootste verlies ooit gemaakt. Beleggers op Wall Street reageerden – terecht – teleurgesteld. In het tweede kwartaal verloor het bedrijf maar liefst $5,2 mrd (€4,6 mrd). Het bedrijf verloor bijna 6 keer meer dan de $878 mln in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ondertussen steeg de omzet van Uber wel met 14% naar $3,2 mrd in het tweede kwartaal. Volgens de Wall Street Journal valt die stijging tegen. Het gaat om de laagste groei kwartaal op kwartaal. Van het verlies komt $3,9 mrd door personeelsopties, maar als je daarvoor corrigeert resteert er nog altijd een verlies van $1,3 mrd. [die personeelsopties hebben dus $2,6 mrd gekost in drie maanden tijd] De cijfers laten zien dat Uber nog steeds kan groeien, maar het lastiger heeft door de concurrentie, overal waar het actief is. Maar in ieder geval de komende twee jaar zal er geen winst worden gemaakt, heeft Uber al gezegd. “En daarna ook niet”, stelt beurscommentator Hans de Geus op RTLZ. Hij stipt aan dat de rijders klagen dat ze onderbetaald worden en dan nog lijdt Uber een groter verlies. “Waarom krijgen dat soort clubs zoveel geld mee van beleggers”, vraagt hij zich af. Hoewel het megaverlies verwacht was, zijn beleggers niet te spreken over het missen van de verwachtingen. (bron: RTLZ)

Met het verschuiven van intellectueel eigendom naar Nederland past Uber zich aan aan een nieuw internationaal fiscaal klimaat

Uber rekent op een belastingaftrek van miljarden dollars vanaf het moment dat het technologiebedrijf winst begint te maken. De onderneming, die nu nog verlies draait, maakt daarvoor gebruik van het Nederlandse belastingregime. Een en ander staat in de ‘kleine lettertjes’ in het bedrijfsverslag over het eerste kwartaal van het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app. Uber rekent zelf op een belastingaftrek in het buitenland van in totaal $6,1 mrd. De Amerikaanse onderneming haalde in maart intellectueel eigendom weg bij een brievenbusfirma in Bermuda en bracht deze onder bij haar Nederlandse dochteronderneming. Voor inkomsten uit immateriële bezittingen, zoals merkrechten of royalty’s, geldt hier een gunstiger regime. Uber verwacht niet direct kunnen profiteren van de belastingmeevaller, omdat het bedrijf momenteel nog miljarden dollars verlies lijdt. Uber stelt in een reactie dat het zich met het verschuiven van intellectueel eigendom aanpast aan een nieuw internationaal fiscaal klimaat. Een zegsman verwijst naar regels van de Oeso die belastingontwijking moeten tegengaan. Volgens de zegsman sluist Uber niet langer winst via Nederlandse brievenbusfirma’s door naar belastingparadijzen. (bron: ANP) [moeten we wel zo gelukkig zijn met de rol die Nederland vervult in het nieuwe internationale fiscale klimaat]

Wie gaat de grote problemen van de afvalverbrander AEB oplossen

Bart van Zoelen schrijft in het Parool over de laatste ontwikkelingen bij de afvalverbrander AEB in Amsterdam, waar vier van de zes productielijnen zijn stilgelegd, waardoor er in Groot-Amsterdam en in Nederland problemen ontstaan met de afvalverwerking. Voor de korte termijn is Amsterdam even uit de brand geholpen met een 3e stortplaats voor bedrijfsafval nu in de gemeente Hollands Kroon. <citaat> Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) komt met een importplafond voor buitenlands afval, maar geeft meteen toe dat het alleen op de langere termijn helpt in de afvalcrisis rond het AEB. Afvalbedrijven waarschuwen weer voor vuilnis dat al volgende week blijft liggen op straat. Al weken lobbyen de gemeente Amsterdam en de afvalbranche bij staatssecretaris Van Veldhoven voor een rem op de import van buitenlands afval. Vanwege het grotendeels wegvallen van het Amsterdamse AEB hebben de overgebleven afvalverbranders de grootst mogelijke moeite om het Nederlandse afval weg te werken. Buitenlands afval kunnen ze missen als kiespijn. Door het stilleggen van vier van de zes afvalovens van het AEB is er een groot capaciteitstekort. Dat wordt verergerd doordat veel Brits afval in Nederland wordt verbrand. Normaliter wordt liefst 20% van de capaciteit in de Nederlandse afvalovens gebruikt voor Brits afval. De nood is hoog: Amsterdams afval belandt op drie stortplaatsen en er zijn achterstanden ontstaan bij de verwerking van huisvuil. Vandaar de roep om een importplafond. Meteen nadat de staatssecretaris tot haar besluit was gekomen, was echter al duidelijk dat het weinig zal helpen tegen de afvalbergen die zich opbouwen. Het importplafond houdt in dat er tijdelijk geen nieuwe contracten kunnen worden afgesloten om buitenlands afval in Nederland te verbranden. Het plafond heeft geen consequenties voor bestaande contracten, het is geen importstop. Volgens de afvalbranche is het daarom geen echte oplossing. “Dit lost het nijpende probleem van dit moment niet op,” zegt een woordvoerder van de Vereniging Afvalbedrijven. Pas na verloop van maanden, concludeert de afvalbranche, komt door het importplafond capaciteit vrij bij de Nederlandse afvalverbranders. De staatssecretaris geeft dat zelf ook grif toe: pas op ‘de middellange termijn’, zegt een woordvoerder, komt er minder afval naar Nederland. De afvalbedrijven herhalen daarom hun noodkreet in de richting van de hoofdstad als eigenaar van het AEB. Ze waarschuwen opnieuw dat eind volgende week op sommige plaatsen geen huisvuil meer kan worden ingezameld. De elf overgebleven afvalverbranders zijn overvol en de afvalverwerkers zijn tot het uiterste gegaan om tijdelijke opslag vrij te maken. “Onze oplossingen zijn op.” Het afkopen van contracten van buitenlandse bedrijven kan helpen om capaciteit vrij te maken bij de afvalverbranding. Het AEB, maar ook andere afvalverbranders, hebben langlopende contracten gesloten over de verbranding van Brits afval. Daarom hadden de afvalbranche en de gemeente Amsterdam ook hun hoop gevestigd op ingrijpen door de staatssecretaris. De hoop was dat de afvalbedrijven op die manier, met een beroep op overmacht, onder hun verplichtingen voor het Britse afval uit konden komen zonder die contracten voor veel geld af te kopen. Maar zo ver gaat de staatssecretaris dus niet. Het is zelfs een raadsel wanneer de toestroom van afval eventueel minder wordt door het importplafond. Daarvoor moet je weten welke contracten aflopen, zegt de Vereniging Afvalbedrijven. De bedrijven geven elkaar daarover geen openheid van zaken, waardoor zelfs de brancheorganisatie in het duister tast. De rijksoverheid moet een vergunning afgeven voor buitenlands afval dat hier wordt verbrand en toch heeft ook de staatssecretaris het overzicht niet. Het zou kunnen dat alsnog nieuwe stromen buitenlands afval naar Nederland komen op basis van eerder afgegeven vergunningen. De staatssecretaris praat de komende tijd wel verder met de afvalbranche en de gemeente Amsterdam over mogelijkheden om de afvalbergen weg te werken. Daar houdt Amsterdam zich maar aan vast. Het stadsbestuur is toch blij met het importplafond, omdat het kan worden opgevat als een erkenning dat een gemeente dit niet alleen kan oplossen. Amsterdam legt opnieuw de bal bij de staatssecretaris. “Het tekort aan capaciteit in de landelijke afvalketen is een nationaal probleem.”</citaat> [alle partijen wijzen naar anderen in de hoop dat die oplossingen kunnen bieden voor dit hoofdstedelijke probleem met een landelijke uitstraling. Misschien moet de tijdelijke oplossing in het buitenland worden gezocht. Mogelijk kunnen de Duitsers de helpende hand toesteken, tegen betaling, dat wel, maar dat mag het probleem niet zijn. De oplossing ligt in Amsterdam. Die moeten minimaal €100 mln investeren in de AEB om de vier productielijnen weer draaiende te krijgen en personeel op te gaan leiden tot het vereiste niveau om daar ‘gezond’ te kunnen werken. Een andere optie is de AEB te verkopen, maar daar zullen ze fors op moeten bijbetalen om een koper te vinden die de AEB in deze staat over te nemen. Wat er ook gaat gebeuren de gemeente Amsterdam en haar bevolking zijn aan het einde van deze ellende de grote verliezers, want iedere oplossing gaat veel geld kosten]

VS trekt zijn 35.000 Amerikaanse militairen uit Duitsland terug?

De Verenigde Staten vinden dat Duitsland veel te weinig aan Defensie uitgeeft terwijl de Amerikaanse belastingbetaler 50.000 militairen in de bondsrepubliek bekostigt. De Amerikaanse ambassadeur in Berlijn, Richard Grenell, zei dat Washington daarom overweegt militairen uit Duitsland weg te halen; ze gaan dan mogelijk naar Polen. Grenell vindt de houding van de Duitse regering beledigend. Het land heeft enorme handelsoverschotten, maar ligt niet op koers om tegen 2024 de beloofde 2% van het bbp aan defensie uit te geven. Het blijft momenteel bij slechts 1,36% (2019) en “schiet niet op”. In de huidige “ambitieuze” plannen van Berlijn stijgen de defensie-uitgaven tot 1,5% van het bbp in 2024, aldus de Amerikaanse ambassadeur. Grenells collega in Warschau, Georgette Mosbacher, twitterde ondertussen dat Polen wel 2% van het bbp aan defensie uitgeeft en daarmee aan de verplichting jegens het bondgenootschap NAVO voldoet. Nergens in Europa zijn zo veel Amerikaanse militairen als in Duitsland: 35.000. Zij werken samen met zeventienduizend Amerikaanse burgers. Daarnaast zijn 12.000 Duitse burgers bij de Amerikaanse strijdmacht in Duitsland werkzaam en danken tienduizenden anderen hun omzet aan de Amerikaanse basis. De VS heeft alleen in Japan meer troepen gestationeerd. De Amerikaanse president Donald Trump is van 24 tot en met 26 augustus op de topconferentie van de G7, een groep van vooraanstaande westerse economieën. Op de laatste dag van augustus begint hij zijn tweede bezoek aan Polen (het eerste was in de zomer van 2017). Trump woont in Polen op 1 september onder meer de herdenking bij van de tachtigste verjaardag van de Duitse inval. Hij bezoekt vervolgens op 2 en 3 september Denemarken. De president heeft eerder zelf ook gezinspeeld op een troepenverplaatsing van Duitsland naar Polen. De Poolse regering suggereerde dat een eventuele nieuwe Amerikaanse basis in dat land de naam van Trump kan dragen. Duitse media wijzen erop dat Trump Duitsland weer overslaat op zijn Europese reis. Eind vorig jaar zei Grenell nog dat Trump heel graag een bezoek aan Duitsland zou willen brengen, ook om het dorp te zien waar zijn opa Frederick Trump vandaan kwam, Kallstadt, in de deelstaat Rijnland-Palts.(bron: nu.nl) [ook Nederland voldoet niet aan de norm van 2% bbp uitgaven aan Defensie. Wat hebben de Amerikanen hier, 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog nog te zoeken. Ons beschermen, tegen wie: de Russen, de Chinezen? Of zoekt Trump militaire opdrachten voor zijn bedrijfsleven. Ik sluit dat helemaal niet uit. In de toekomst worden oorlogen niet meer met tanks en vliegtuigen gevoerd, maar met raketten, in de cloud door hackers (een soort spionnen van vroeger) en door het opwerpen van handelsbelemmeringen. Ik ben er een voorstander van dat alle Amerikaanse militairen uit Europa vertrekken. Europa voor de Europeanen!]

©2019 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 9 aug 2019; week 32: AEX 542,22; Bel20 3534,57; CAC40 5.327,92; DAX30 11.693,8; FTSE 100 7.253,85; SMI 9.749,92; RTS (Rusland) 1288,47; DJIA 26.287,44; NY-Nasdaq 100 7.646,27; Nikkei 20.684,82; Hang Seng 25.939,3; All Ords 6.663,4; SSEC 2.774,75; €/$1,131151; BTC/USD $11.903,00; 1 troy ounce goud $1496,20, dat is €42.918,34 per kilo; 3 maands Euribor -0,398%; 1 weeks -0,407%; 1 mnds -0,409%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,466%; 10 jaar VS 1,6957%; 10 jaar Belgische Staat -0,234%, 10 jaar Duitse Staat -0,582%, 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,92%, 10 jaar Japan -0,224%; 10 jaar Italië 1,746%. Een liter E5 hier aan de pomp €1,619.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden wereldwijd fors lager, de goudprijs steeg 4% en de rente van 10-jarig en 30-jarig papier daalde weer flink c.q. de negatieve rentes noteerden fors hoger, ook de 5-jarige negatieve rente steeg. Ik voeg ook deze week weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen daalden de tarieven wederom: Zwitserland -0,42%; Duitsland -0,061%; Japan 0,215%; Nederland -0,064%; Frankrijk 0,605%; GB 1,139%; Canada 1,4757%; Spanje 1,151%; VS 2,2114%; Italië 2,689%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,831%; Nederland -0,784%; Zwitserland -0,98%; Denemarken -0,812%; Frankrijk -0,694%; België -0,616%; Japan -0,3075%; Spanje -0,282%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.