UPDATE 08-01-2022/615 Het OMT weet het even niet meer en denkt na, het volk weet het al. Sigrid Kaag is positief getest

Na de jaarwisseling sloeg de vlam in de pan met omikron. Zaterdag werden 32.581 geregistreerde besmettingen gemeld, donderdag 6 januari waren dat er 34.954, na een storing van een dag eerder. We zitten nu op het hoogste aantal geregistreerde besmettingen op één dag sinds het begin van corona. Maar het moet niet uitgesloten worden dat er ook nog een groot aantal besmette personen zijn, die zich niet hebben laten testen omdat de ziekte niet meer is dan die van een verkoudheid/griepje. Die mensen doen niet meer mee aan de poppenkast van Rutte/de Jonge en het OMT. De omikron-variant leek heel besmettelijk, maar de ziekteverschijnselen lijken, in deze fase, mee te vallen. Er worden gemiddeld maar 10 corona-gerelateerde overledenen gemeld bij een gemiddeld aantal van 440 doden per dag. Het aantal ouderen dat sterft neemt af. Verder blijft de bezetting wegens corona in de ziekenhuizen dalen. Maar het OMT kan daar geen betrouwbare prognose over geven. De massaliteit van het aantal besmettingen kan het huidige evenwicht sterk gaan verstoren. Over de vraag of vaccinatie en booster besmetting kan voorkomen wordt geen helder antwoord gegeven.

Algemeen

Het leven in Nederland was in december zo’n 6,4% duurder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), volgens de Europese rekenmethode. In november werd met deze rekenmethode nog een inflatie van 5,9% gemeten. Eurostat meldt in de eurozone (19 landen) in december een lichte stijging naar 5%. Dinsdag komt het CPB met het CPI-inflatiecijfer, dat afwijkt van het HICP cijfer van 6,4%, over december. In Duitsland was de inflatie volgens de Europese rekenmethode in december wat lager dan in Nederland: 5,7%. Dat is lager dan de 6%% die Duitsland in november heeft gemeten.

Informatie-ontwikkelingen

Mark Rutte (54), minister-president en Algemene Zaken

Dennis Wiersma (35), Basis- en Voortgezet Onderwijs

Christianne van der Wal (48), Natuur en Stikstof

Micky Adriaansens (47), Economische zaken

Dilan Yeşilgöz (44), Justitie en Veiligheid

Mark Harbers (52), Infrastructuur en Waterstaat

Liesje Schreinemacher (38), Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Conny Helder (63), Langdurige zorg en Sport

Aukje de Vries (57), Toeslagen

Christophe van der Maat (41), Defensie

Eric van der Burg (56), Asiel en Migratie

Sigrid Kaag (60), Financiën en vicepremier

Robbert Dijkgraaf (61), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kajsa Ollongren (54), Defensie

Franc Weerwind (57), Rechtsbescherming

Ernst Kuipers (63), Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rob Jetten (34), Klimaat en Energie

Hans Vijlbrief (58), Mijnbouw

Alexandra van Huffelen (53), Koninkrijkrelaties en Digitalisering

Gunay Uslu (49), Cultuur en Media

Wopke Hoekstra (46), Buitenlandse Zaken en vicepremier

Hugo de Jonge (44), Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Karien van Gennip (53), Sociale Zaken

Hanke Bruins Slot (44), Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties

Marnix van Rij (61), Belastingzaken

Vivianne Heijnen (38), Infrastructuur en Waterstaat

Carola Schouten (44), Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen en vicepremier

Henk Staghouwer (59), Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid

Maarten van Ooijen (31), Jeugd en Preventie

Heeft een vierde kabinet Rutte een kans van slagen? Dat Rutte, Hoekstra en de Jonge terugkeren is een teken aan de wand.

Thomas van der Dunk schrijft in de Volkskrant een kritische column op https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-kabinet-rutte-iv-is-een-blamage~b0b674d8/ over het aantreden van het kabinet Rutte IV. Enkele citaten: als je niet het slachtoffer bent van een decennium ruttocratie, dan is het inderdaad heel vervelend om er bij het ontbijt wel eens op gewezen te worden dat voor veel burgers Nederland de afgelopen jaren helemaal niet zo’n ‘gaaf land’ gebleken is. Dat zou je namelijk kunnen noodzaken om je stemgedrag te verbeteren, en dat heb je natuurlijk liever niet. Het kabinet Rutte IV is dan ook een blamage. Het is allereerst een blamage voor de kiezer, die dit mogelijk heeft gemaakt. Ik heb het hier al eens eerder geconstateerd: onder de vorige liberale premier – een van de beste die Nederland ooit heeft gehad – is het algemeen kiesrecht ingevoerd; de continuering van de huidige – een van de beroerdste die Nederland ooit heeft gehad – geeft dagelijks argumenten om het weer af te schaffen. Het aantreden is niet alleen een blamage voor de kiezer, het is ook een blamage voor de politiek. Bijna een jaar na het aftreden van Rutte III vanwege het grootste politieke schandaal sinds 1945 krijgen we aan de leiding een kopie van het oude. Ja, Hoekstra en Kaag hebben, als een soort Hollandse Poetin en Medvedev, van ambt geruild. Maar opnieuw vormen die drie partijleiders ondanks al hun brokken weer de top van het kabinet. Nieuwe bestuurscultuur? Dat had tenminste gevergd dat ze fractieleider waren geworden. En van dat nieuwe zal ook dáárom weinig van terechtkomen, omdat de continuering van de oude constellatie voor controlfreak Rutte de ideale is. (bron: VK) van der Dunk legt de vinger op de zere plek en terecht ….

Corona, omikron, maatschappelijke gevolgen

In de prognoses varieert de bezetting op de ic’s tussen de 100 en 1550 patiënten. Dat laatste getal ligt een paar honderd bedden boven de totale ic-capaciteit, wat zou betekenen dat de zogenoemde ‘code zwart’ van toepassing wordt. Daarbij is geen plek meer voor patiënten die onder normale omstandigheden wel op de ic zouden worden opgenomen. Op de reguliere verpleegafdelingen belanden de komende weken naar schatting tussen de 400 en 6.000 coronapatiënten. Tijdens de eerste golf (alfa-variant) ging het om ruim 3.000 mensen. De enorme verschillen hangen samen met onzekerheid over de mate waarin vaccins, inclusief de boosterprikken, beschermen tegen infectie en besmettelijkheid van de omikronvariant van het coronavirus. Ook staat nog niet vast in hoeverre de kans op ziekenhuisopname bij een infectie met omikron afwijkt van die van infectie met de eerder dominante deltavariant. ‘Er blijft een grote mate van onzekerheid bestaan over hoe de waarden voor vaccineffectiviteit, boostervaccinatie en kans op ziekenhuis- en ic-opname na infectie precies uitvallen,’ schrijft OMT-voorzitter waarschuwt dat uit landen als Denemarken, Frankrijk en Engeland de eerste berichten komen van een toename van ziekenhuisopnames. (bron: NOS) Dat de belangstelling voor de boosterprik beneden de verwachtingen blijft, ondanks de promo-campagne van de overheid en de ondersteuning van de media, is voor mij te herleiden tot de ‘vaccinatie, vaccinatie, vaccinatie’ campagne van minister Hugo de Jonge, die suggereerde dat hiermee besmetting kon worden voorkomen, hetgeen niet het geval was, moesten de premier en de RIVM-baas later toegeven. Diezelfde suggestie wordt nu weer gewekt, maar nu met terughoudende nuance. Bij het volk is nu het beeld ontstaan van een omvangrijke griepepidemie met een milde ziektereactie. Want slechts 1% van de besmette personen wordt in een ziekenhuis behandeld. En corona beheerst de media en in de zorg draait alles om corona-patiënten en kunnen andere patiënten niet de nodige behandelingen krijgen. Afgelopen zaterdag overleed een kennis van me op 60-jarige leeftijd, niet aan corona maar aan een niet tijdig uitgevoerde hartoperatie. Dat is de andere kant van het coronabeleid van de OMT-groep en de politiek verantwoordelijke bewindslieden.

Financieel/economische berichten

De inflatie bedroeg in de eurozone in december 5,0%. In november was dit 4,9% en in oktober 4,1%. Econoom Volker Wieland, hoogleraar monetaire economie aan de Goethe-Universiteit van Frankfurt, bekritiseert in een interview met Wirtschaftswoche de passiviteit van de ECB. Volgens hem is het uitsluiten van een mogelijke renteverhoging in 2022 nog moeilijk te rechtvaardigen en onnodig. “Rekening houdend met de verkeerde inschattingen van de inflatietendens is het zeer gewaagd om het huidige monetaire beleid te koppelen aan prognoses die zo ver in de toekomst reiken”. Hij adviseert de ECB het voorbeeld van de Amerikaanse Federal Reserve te volgen. Dat betekent de renteomslag al in 2022 inzetten in plaats van in 2023 of zelfs 2024. Wieland is geen uitzondering. Steeds meer deskundigen spreken het verhaal van de ECB tegen dat de prijsstijgingen slechts een tijdelijk verschijnsel zijn. Dirk Jandura, de voorzitter van de Bond van Duitse Groothandelaren, Buitenlandse Handel en Diensten (BGA), is duidelijk: de ECB doet niet te weinig, zij doet het verkeerde.“ Ook Jim O’Neill, voormalig hoofdeconoom en voorzitter van Goldman Sachs Asset Management, is dezelfde mening toegedaan. Hij waarschuwt in dezelfde publicatie voor wat hij “een misplaatst vasthouden aan de ultra-expansieve monetaire politiek” noemt. “Men had reeds lang geleden moeten terugkeren naar een verhouding waarin de voor inflatie gecorrigeerde rentetarieven in zekere mate overeenstemmen met de potentiële groei van de economieën”. De notulen van de laatste FED-vergadering van woensdag brachten de markten in beroering. Met de populaire technologie- en groeiaandelen als grootste verliezers. Hogere rentevoeten wegen op toekomstige winsten. Maar die notulen spreken duidelijke taal: het einde van het tijdperk van de nulrente nadert. De massale obligatieaankopen door de FED zullen stoppen. De routekaart naar normaliteit ligt klaar. (De bron van dit bericht is verloren gegaan) De vraag is echter waarom de ECB zo terughoudend is het monetaire beleid te verkrappen en de rente te verhogen. Wordt de macht van de ECB aangetast door de financiële markten nu al 3 weken het 10-jarig Nederlandse papier is gestegen van –0,25 naar +0,041. Dat is dus >¼%. Waar is de ECB bang voor? Klaas Knot, de baas van DNB heeft in zijn eindejaarsinterview in Trouw daarover een tipje van de sluier opgelicht. Je moet het proces van kanteling van het monetaire beleid behoedzaam uitvoeren, de financiële lang tevoren daarop voorbereiden en geen onzekerheid veroorzaken want dan loop je het risico van een financiële chaos. Dat laatste herken ik maar dan vanuit een ander perspectief. Als de luchtbellen gaan leeglopen, doordat de verwachtingen moeten worden bijgesteld, is dat niet uit te sluiten. Een andere invalshoek komt van de financiële producten, zoals derivaten en soortgelijke producten. Zodra de centrale banken de rentetarieven gaan verhogen, dalen de koersen op de effectenmarkten. Dan gaan beleggers hun rechten, zoals bij putopties, uitoefenen en wordt er gecasht. Daardoor kunnen banken in grote problemen komen, met alle onvoorziene gevolgen van dien. Het kan binnen de ECB ook grote gevolgen hebben voor de zwakke financiële Zuid-Europese eurolanden, die met hogere rentelasten op hun staatsschulden worden geconfronteerd. En dan stort het staketsel van de ECB en de euro in met alle gevolgen die dat kan hebben. Daarom heeft het Bestuur van de ECB maar weinig speelruimte en de gereedschapskist met ‘tools’ is leeg. De stijgende inflatie kan de druk op handelen vergroten. De aanname van de afname van de inflatiecijfers in het 2e halfjaar van 2022, is misleidende informatie als de energieprijzen niet drastisch dalen. In dat proces is Europa lijdend voorwerp, maar zij hebben wel een sleutel in handen, namelijk een politieke. Merkel heeft met Poetin een deal gesloten over de massale levering van aardgas middels de Nordstream 2 pijpleiding door de Oostzee naar het Duitse Greifswald, waarmee 55 miljard m3 gas per jaar kan worden geleverd. Maar daarvoor moet de nieuwe Duitse regering en de Europese Unie nog toestemming verlenen en die traineren, want de VS willen Europa via boten gaan voorzien van aardgas. Het is een politiek machtsspel, wordt Trump of Poetin de baas als energieleverancier van Europa. Een deel van de inflatie zal dan wegvallen. Een ander deel is ontstaan uit de stijging van grondstoffen en verstoringen in de logistiek. Die zijn op korte termijn niet opgelost en daarbij komen de lasten uit de verduurzaming van de samenleving vanwege klimaat, milieu en CO2-uitstoot/stikstof. Dat zijn lasten die de komende jaren blijven aangevuld door een stijging van de rentelasten over de staatsschuld, die de komende jaren verder gaat oplopen. Daarbij moeten we in ogenschouw nemen dat de presentatie van de inflatiecijfers berust op een relatie tot 12 maanden daarvoor. Dat betekent dat als de inflatie nu 6,4% is en volgend jaar 2% is daar een vertekening in zit want de stijging van de prijzen in dat jaar kan wel, stel, 6% zijn, die niet meer zichtbaar is, maar wel ten kostte gaat van de portemonnee van de burger. Inflatie is een getal maar de gevolgen voor de koopkracht zijn blijvend voor de burger/consument.

Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

De speciale rapporteur van de VN op het gebied van marteling heeft ferme kritiek geuit op het optreden van de ME bij een coronaprotest op het Malieveld in maart vorig jaar. Nils Melzer twitterde een filmpje van ME’ers die een man slaan die op de grond ligt. De rapporteur noemt het “een van de walgelijkste voorbeelden van politiegeweld die ik heb gezien sinds George Floyd”. Volgens de politie doet de rapporteur deze uitspraken op basis van beelden, zonder zich te verdiepen in de context. Ook wijst de politie erop dat het OM de 2 betrokken agenten zal vervolgen. (bron: NOS) Is dit, na 3 kabinetten Rutte, overgebleven van ons mooie Nederland?

Lezers van dit blog kennen mijn voorkeur voor Prof Dr Kim Putters, de vertrekkende directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau als de volgende premier. In een interview van Laura van Baars in Trouw met hem wordt mijn stelling onderbouwd: het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kan ons veel leren. Zijn commissie adviseerde het kabinet Rutte III voor het eerst over de aanpak van onderwijsachterstanden. Hoe wordt het Nationaal Programma Onderwijs ervaren door leerlingen en studenten, leraren, schoolleiders en -bestuurders en wetenschappers? Al die mensen die niet aan de Haagse tekentafel zitten, maar wel dagelijks bezig zijn met het bestrijden van achterstanden en vertraging in het onderwijs? Het ministerie van onderwijs vroeg hen via het Platform Perspectief Jongeren om het kabinet de komende drie jaar van gevraagd en ongevraagd advies te blijven voorzien. In een eerste advies betoont de commissie met tien adviseurs – onder wie hoogleraren Micha de Winter (pedagogie) en Trudie Schils (onderwijseconomie), leraar Karim Amghar en voormalig Laks-voorzitter en student Sven Annen – zich alvast kritisch. Kim Putters, voorzitter en directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, licht toe. Jullie stellen dat de doelen van het Nationaal Programma Onderwijs te ambitieus zijn om binnen 2,5 jaar waar te maken. Waaruit blijkt dat we onderwijsachterstanden in die periode niet kunnen inlopen? “Laat ik vooropstellen dat veel mensen blij zijn met het NPO, omdat zij beter in beeld kunnen krijgen wat wel en niet effectief is om achterstanden in het onderwijs in te halen. Door het lerarentekort en het telkens sluiten van scholen lukt het veel scholen echter niet om de doelen in de gestelde periode te halen. Daarvan zeggen wij: geef die scholen meer tijd, wees als kabinet flexibel. Al wordt het vier jaar.” Moet het nieuwe kabinet het NPO verlengen? “Het is niet de bedoeling dat scholen het geld jaren op de plank laten liggen, terwijl het bedoeld is voor leerlingen die nu achterstanden oplopen. We moeten deze jaren ook lessen trekken uit het NPO. Dat zou ertoe kunnen leiden dat we structureel geld willen blijven uittrekken voor bepaalde interventies. Veel scholen zijn bijvoorbeeld bezig hun onderwijs op sociaal-emotioneel vlak te verbeteren. Daar is lang weinig aandacht naar uitgegaan. Misschien willen we dit type ontwikkeling ook later nog blijven bieden, als tegenwicht in de prestatiecultuur. Als je als school meer tijd krijgt, bijvoorbeeld vier tot acht jaar, kun je ook betere samenwerkingsverbanden met sportclubs, jongerenwerk of cultuureducatie maken.” Jullie signaleren ook dat het geld van NPO niet altijd op de gewenste plekken terechtkomt. “Het al langer bestaande lerarentekort en de beschikbare extra middelen leiden tot een verschuiving in personele tekorten. Hierdoor is het mogelijk dat scholen met veel achterstandsleerlingen in kwetsbare wijken en waar de problematiek het grootst is, personeel kwijtraken aan scholen in meer welvarende wijken met hoger opgeleide ouders. De toename van sociale segregatie is een onbedoeld risico van het NPO.” Komt het geld wel terecht bij de juiste kinderen? “Je hebt leerlingen met leervertraging en leerlingen met leerachterstand. De leerlingen met vertraging deden het voor de pandemie redelijk tot goed. Hun vertraging is relatief makkelijk in te halen met bijlessen of lessen in kleine groepen. De scholen moeten dan wel open zijn en er moeten voldoende leraren zijn. De randvoorwaarden moeten op orde zijn, maar met het NPO bereik je deze kinderen wel. Voor de leerlingen met achterstanden is er evenwel een bredere aanpak nodig; die achterstanden waren er vaak al. Je moet gaan samenwerken met jongerenwerk, jeugdzorg en ouders erbij betrekken om hier een verschil te maken. Het is de vraag wat het NPO voor deze jongeren precies kan betekenen. We willen ons juist in deze groep gaan verdiepen om het kabinet te adviseren.” (bron: Trouw) Een verademing, een brede aanpak met aandacht voor kinderen met leerachterstand. Ja, dit is de weg die wij op moeten. We moeten complexe problemen niet uit de weg gaan. De kennis hiervoor is er wel maar is door Rutte nooit in stelling gebracht.

In 2021 stegen de prijzen in winkels harder dan de cao-lonen. Het CBS meldt dat op basis van voorlopige cijfers. De consumentenprijzen met 2,4% toenamen vergeleken met 2020. De lonen stegen in 2021 met zo’n 2,1%. Bij belangenorganisaties en in de uitvaartbranche was de loonstijging het grootst. Daar gingen werknemers er 3,4% op vooruit. In de horeca stegen de lonen het minst in 2021. Daar bleef de toename beperkt tot 0,3%. De vakbond FNV pleit voor automatische prijscompensatie. De lonen worden dan altijd gecompenseerd voor inflatie, zodat niemand erop achteruit gaat. (bron: NOS) Al 5 jaar zijn de pensioenuitkeringen niet meer geïndexeerd, om te kunnen blijven doen aan de eisen die De Nederlansche Bank aan de pensioenfondsen stelt. Het gaat om >3 miljoen gepensioneerden. De uitkering van de AOW stijgt jaarlijks wel. Nu wordt verwacht dat de inflatie in het 1e kwartaal van dit jaar boven de 6,0% gaat stijgen, gaat de koopkracht dalen. Het nettosalaris van een gemiddelde werknemer met een modaal inkomen gaat in 2022 met ongeveer €9 omhoog. Wie het minimumloon verdient, krijgt er per maand iets meer bij, ongeveer €19. Bovenmodale inkomens stijgen relatief gezien het hardst: mensen die twee keer modaal verdienen gaan er €24 op vooruit. Dit oogt onrechtvaardig, Waarom krijgt iemand met een inkomen van 2x modaal 2,6x zoveel als iemand met een inkomen van 1x modaal. En wat krijgen de gepensioneerden?

Corona berichten

Aantal geregistreerde besmettingen op zaterdag 1 januari 2022 17.531, 1.213 aantal opgenomen mensen in het ziekenhuis plus 462 op de IC; zondag 14.623, 1.255, 475; maandag 18.616, 1.229, 464; dinsdag 24.590, 1.185, 459; woensdag 24.700 (storing), 1.122, 419; donderdag 34.954. 1.107, 409; vrijdag 28.003, 1.076, 402 en 32.581, 1.073 en 397 op zaterdag. Het aantal coronadoden per dag is gedaald naar 10.

Na een maand aan dalende cijfers, stijgen de besmettingscijfers weer, meldt het RIVM. In week 52/2021 werden 113.554 positieve tests geregistreerd, tegen 84.398 een week eerder. Dat is een toename van 34,5%. Die toename is er ondanks dat er een lockdown is ingesteld, zegt het RIVM, en gaat hand in hand met de verspreiding van de besmettelijke omikron-variant. De toename kan niet worden verklaard doordat er vaker is getest. De ziekenhuiscijfers dalen nog: in week 52 werden minder mensen opgenomen dan een week eerder, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het OMT verwacht dat het aantal ziekenhuis- en IC-opnames vanaf medio januari weer gaat toenemen. In het recentste advies verwacht het team dat de omikron-variant van het coronavirus, die inmiddels dominant is, snel tot meer infecties en dus opnames zal leiden. Bij de modellering is ervan uitgegaan dat 90% van de volledig gevaccineerden een boosterprik haalt. Maar het OMT schrijft dat die aanname op basis van de huidige ontwikkelingen “te optimistisch” is. Het OMT-lid Bonten zei deze week nog bij Nieuwsuur dat er niet te veel gehoopt moet worden op snelle versoepelingen. (bron: NOS) Ik verwacht dat ‘het volk’ terughoudender wordt zich nog te laten vaccineren en boosteren, nu blijkt dat de omikron-variant minder ziektemakend is dan eerder werd gevreesd en ook nog eens veel milder. Het lijkt er steeds meer op dat niet omikron het probleem is, maar dat er een logistiek tekort aan IC-bedden is, als gevolg van het desastreuze bezuiningsbeleid van 10 jaar Ruttocratie. En dat moet buiten beeld blijven om Rutte IV niet op voorhand te laten ‘afgaan’.

Eyeliners

Gas- en kerncentrales hebben ook zicht op groen label als het aan EU ligt

Lange arm van Trump bedreigt democratie in Verenigde Staten

Nederland stopt financiering aan Palestijnse ontwikkelingsorganisatie

Heel veel huizen bouwen is niet de enige oplossing voor de wooncrisis

Rutte III legde wel noodverbanden maar vergat zijn ambities

Lange arm van Trump bedreigt democratie in Verenigde Staten

ECB doet niet te weinig, ze doet het verkeerde”

Dat Kuipers van buiten de Haagse stolp komt, maakt hem niet per se geschikt

Het kabinet Rutte IV is een blamage

Omzien naar elkaar betekent iets anders dan miljarden uitgeven

Omtzigt zou voor een heel ander kabinet zijn gegaan

Frontberichten

De Europese Commissie werkt aan plannen om sommige aardgas- en kernenergieprojecten als groene investeringen te bestempelen. Daarvoor moeten die projecten dan wel aan een hele reeks duurzaamheidscriteria voldoen, meldt persbureau Reuters, dat een conceptversie van de plannen heeft ingezien. Het idee is om investeringen in bijvoorbeeld gascentrales ook een groen label te geven als ze maar een hele beperkte CO2-uitstoot hebben en een meer vervuilende centrale vervangen. De nieuwe gascentrale kan dan worden beschouwd als een soort tussenfase die weliswaar niet volledig duurzaam is, maar toch een goede bijdrage levert aan de overgang naar schonere energie. Dat Brussel dit soort criteria wil opstellen, is om zogeheten greenwashing te voorkomen. Dat betekent dat bedrijven of organisaties zich groener voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Voor het zover is, moet in Europa eerst overeenstemming worden bereikt over wat nu echt duurzaam en goed voor het klimaat is, en wat niet. Daarover zijn de meningen van landen al jaren erg verdeeld. Volgens Reuters zou Brussel in het concept nog meer CO2-uitstoot toelaatbaar achten voor ‘groene’ gascentrales dan een groep belangrijke adviseurs van de commissie eerder had aangeraden. Kerncentrales hebben maar weinig CO2-uitstoot. Daarbij gaat de discussie meer over wat te doen met het radioactieve afval van deze manier van energie opwekken. De Europese Commissie was tijdens de jaarwisseling niet direct bereikbaar voor commentaar. Het concept is sowieso nog niet het definitieve voorstel. Eerst zullen onder meer diverse deskundigen naar de plannen gaan kijken. Naar verwachting zal de commissie later deze maand met een voorstel naar buiten komen. Na publicatie kan het voorstel nog door een meerderheid van de EU-landen of door het Europese Parlement worden afgewezen. (bron: NU)

Overwegingen

De realiteit aan het begin van 2022 zijn demonstraties op straat en op sociale media tegen het coronabeleid van minister Hugo de Jonge. Is dat terecht of moeten we daar genuanceerder over denken? Hoe ernstig voor de volksgezondheid zijn de besmettingen met de delta en omikron-variant? Wordt er door de zogenaamde deskundigen gekeken met oogkleppen op? Ik zet daar niet bij de alfa-variant bij, want die was van een andere orde, Die besmetting heb ikzelf, bijna een jaar geleden, gehad en ben 6 dagen opgenomen geweest op een gesloten COVID-afdeling in een ziekenhuis. Daarna heb ik 4 maanden thuis moeten revalideren. In mei werd ik door de longarts ‘corona-vrij’ verklaard. Die periode was best heftig. Nee, ik reageer op delta en omikron met de enorme aantallen besmette personen, geregistreerde en ongeregistreerde (mensen die zich niet hebben laten testen en wiens aantal in november op 40% werd geschat door het RIVM). Hoe bedreigend waren en zijn die besmettingen? Verwaarloosbaar. Beiden vertonen een mild ziektebeeld. 98,5% komt niet in een ziekenhuis terecht, die komen er vanaf met een ‘griepje’ waarmee je na een week weer aan de slag kunt. Nu, zullen er lezers reageren met ‘alweer zo’n wappie, die het beter weet dan onze Knappe Koppen en bewindslieden’. Iedereen mag dat zeggen, maar ik zal beargumenteren waarom ik deze mening stel. Corona is een virus uit de stam van W1N1, waaruit 100 jaar geleden ook de Spaanse griep voortkwam. Hele generaties hebben ondertussen al griep-epidemieën meegemaakt en daartegen natuurlijke antistoffen aangemaakt (die levenslang meegaan). De sympomen van griep zijn meestal, koorts/verhoging, loopneus, niezen, keelpijn, vermoeidheid en hoofdpijn. En laten dat nu juist de verschijnselen die optreden bij delta- en omikron. Het is dus helemaal niet vreemd dat mensen met milde klachten na besmetting dat als ‘een griepje’ afdoen. Dus als mensen in het geweer komen tegen de ingrijpende vrijheidsbeperkingen door het lockdownbeleid is dat voor mij een logische reactie. Ze begrijpen niet waarom winkels, scholen, kappers en horeca, geheel dan wel gedeeltelijk moeten sluiten. Hoe ernstig is het om besmet te raken, als je niet voor behandeling moet worden opgenomen in een ziekenhuis of thuis (met ondersteuning van de huisarts en thuiszorg)? Men ervaart dat niet als zorgelijk. Dat snap ik wel. Er zit zelfs een positieve kant aan, namelijk dat het lichaam natuurlijke antistoffen aanmaakt, die krachtiger zijn dan de kortwerkende kunstmatige van vaccinaties en boosterprikken. Is dit het hele verhaal. Nee. Er zijn nog drie aspecten die van belang zijn. Het eerste is de mensen die echt ziek worden van corona en op de IC moeten worden opgenomen dan wel met ‘long covid’ moeten verder leven. In de dierenwereld overleven alleen de sterksten, de zwakkeren verliezen de ‘struggle of life’. In het mensenleven speelt dat zeker een rol en uiteindelijk sterft iedereen. De een na één dag de ander na een lang leven. De zwakkeren houden het minder lang vol dan de sterkeren. En dat zien we ook bij corona. De aan corona gerelateerde overledenen komen voornamelijk voort uit zwakke ouderen en kwetsbaren, b.v. mensen die roken en mensen met overgewicht. Maar zijn die aantallen extreem groot, nee. Er stierven in 2020 in Nederland 462 mensen per dag. De meesten zijn gerelateerd aan een vorm van kanker dan wel hart- en bloedvaten. Pas daarna komt corona (40 doden per dag) en diabetes, COPD, zenuwziekten en psychische stoornissen. Door de zorg die zieken- en verpleeghuizen aan corona besteden is het aantal doden door ‘oversterfte’ in 2021 toegenomen, meldt het CBS. De meest recente cijfers van het RIVM laten nog maar 10 corona-gerelateerde doden per dag zien, dat is maar 5% van het totaal. Het tweede aspect is de massaliteit van het aantal besmettingen, ook al is dat maar 1,5% van het totale aantal, de druk op de ziekenhuizen is groot en die op de IC afdelingen te zwaar. Hier spelen mee de bezuinigingen die zijn doorgevoerd tijdens de kabinetten Rutte I en Rutte II. Dat is een vaststelling, maar wat zijn de gevolgen. Dat patiënten van andere disciplines dan corona, niet dan wel niet tijdig kunnen worden behandeld. Vandaar de lange wachtlijsten van mensen die nog niet behandeld kunnen worden. Niet omdat er geen chirurgen en operatiekamer-personeel is, maar omdat teveel IC-bedden bezet worden door corona-zieken. Als de overheid tijdens de eerste coronagolf zou hebben besloten de coronazorg te gaan centraliseren in b.v. 4 ziekenhuizen in het land, zoals 100 jaar geleden is gedaan met tbc-patiënten, dan zou de hele overbelasting van de zorg veel minder pregnant zijn geworden. Met er werd een coronabeleid gevoerd door het duo Rutte-de Jonge-van Dissel van de ene 4 weken naar de volgende 4, op basis van kortstondige ontwikkelingen. Visie ontbrak bij het OMT, het RIVM en de overheid en iedere dag weer verschenen in de talkshows zogenaamde influencers die vanuit hun deskundigheidheid motiveerden hoe ernstig de zaak was, ook toen het voor het volk duidelijk werd dat het voor 98½% van de besmettingen slechts ging om een ‘griepje’. En wat gaan onze Knappe Koppen nu doen als corona op haar laatste benen loopt? De ME in stelling brengen, vaccinatiedwang opleggen. Op 21 januari 2021 besloot de Europees Hof voor de Rechten van de Mens, onderdeel van de Raad van Europa, in zijn resolutie 2361/2021, onder meer, dat niemand onder druk tegen zijn wil kan worden ingeënt. De 47 lidstaten wordt verzocht vóór vaccinatie te melden dat vaccinatie niet verplicht is en dat niet-gevaccineerde mensen niet mogen worden gediscrimineerd. Discriminatie is ook uitdrukkelijk verboden in geval van bestaande gezondheidsrisico’s of indien een persoon niet wenst te worden gevaccineerd. Fabrikanten van vaccins zijn verplicht alle informatie over de veiligheid van vaccins te publiceren. Op 15 november 2021 heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, in het Europees Parlement verklaart dat de Europese Unie en haar 27 lidstaten zich hieraan zullen houden.

©2022 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 7 jan 2022, week 52: AEX 788,43; Bel 20 4.306,37; CAC40 7.219,48; DAX 15.947,74; FTSE 100 7.485,28; SMI 12.797,94; RTS (Rusland) 1.545,24; SXXP (Stoxx Europe) 486,25; DJIA 36.231,66; NY-Nasdaq 100 15.771,78; Nikkei 28.478,56; Hang Seng 23.474,25; All Ords 7.774,40; SSEC 3.579,54; €/$1.1361; BTC/USD (Bitcoin) $41.438,80; troy ounce goud $1.797,00, dat is €50.865,01 per kilo; 3 maands Euribor -0,576%; 1 weeks -0,574%; 1 mnds -0,565%; 10 jaar Duitse Staat -0,057%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,015%; 10 jarig Nederlandse Staat 0,041%; 10 jaar Japan 0,1299%; 10 jaar Belgische Staat 0,263%; 10 jaar Franse Staat 0,271%; 10 jaar Spanje 0,63%; 10 jaar VK 1,08%; Italië 1,287%; 10 jaar VS 1,7585%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,928.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen stegen en daalden deze week: Parijs en Frankfurt stegen. De AEX daalde licht. De rentetarieven stegen wederom fors. De euro-dollar-koers noteerde vrijwel onveranderd. De bitcoin noteerde fors lager. Het aantal corona-besmettingen steeg enorm, maar de ziekteverschijnselen zijn mild. De centrale banken lijken hun grip op de rentestijgingen kwijt te raken. De inflatie op basis van HICP over december steeg in de eurozone naar 5% en in Nederland naar 6,4%. De energieprijzen daalden. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen stegen de tarieven: Zwitserland 0,093%; Duitsland 0,261%; Nederland 0,367%; Japan 0,7109%; Frankrijk 0,956%; VK 1,264%; Spanje 1,435%; Canada 1,9539%; VS 2,1083%; Italië 2,14%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Zwitserland -0,46%; Duitsland -0,391; Nederland -0,355%; België -0,31%; Frankrijk -0,196%; Denemarken -0,17%; Spanje -0,111%; Japan -0,0463%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.