UPDATE 06072019/486 Alleen, maar niet eenzaam

Ik ga sinds kort naar een café-inloop voor oudere alleenstaanden. Daar komen zo’n 30 mensen naartoe: 10 mannen en 20 vrouwen. Wat mij opvalt is dat vrouwen meer aan één tafel zitten en de mannen aan een andere. Ik heb mij afgevraagd waarom en kom dan tot de conclusie dat de onderwerpen waarover de mannen met elkaar spreken andere zijn dan waarvoor vrouwen interesse hebben. Daarbij is de diepgang laag. Ik tastte dat af door de uitspraak van de rechter op tafel te leggen voor levenslang voor Willem Holleeder, voor 5 opdrachten van Holleeder die hij gegeven zou hebben vrienden, partners en zelfs een aangetrouwd familielid, allemaal met contacten in de onderwereld, uit de weg te ruimen. Het Openbaar Ministerie is er nooit in geslaagd daarvoor enig hard bewijs te leveren. Toen heeft het OM een list bedacht. We beloven twee zware criminelen die langjarig tot de bak zijn veroordeeld, strafvermindering als zij verklaringen zouden willen afleggen die belastend zouden zijn voor Holleeder. En dat deden ze, ze lieten zich omkopen voor Justitie. Daarbij komt ook nog dat twee zusters van Holleeder zogenaamd belastend bewijs aandroegen. Dat Holleeder die moorden niet zou hebben laten plegen zeg ik niet, ik stel dat een rechter iemand levenslang laat opsluiten zonder dat Justitie ook maar enig hard bewijs kon leveren van die vijf daden. Wat die twee zware criminelen ertoe hebben doen te besluiten mee te werken met het OM. Of Holleeder zo slim is of wellicht een hoger IQ heeft dan de Officieren van Justitie, die aan die zaak gewerkt hebben, of dat het zijn genen zijn. Ik weet het niet. Hebben zijn genen zijn handelen beïnvloed, hebben zijn zusters ook die familiegenen? Aan de ene kant is hij de man die jarenlang op een scooter door Amsterdam reed zonder beveiliging. Aan de andere kant bedreigde hij zijn omgeving. Was hij in de onderwereld een godfather, die geen vijanden had? Ik probeerde aan de mannentafel discussie op gang te brengen of een rechter, alleen op basis van omgekochte criminelen en zijn familie, iemand levenslang kan geven. Ik zou hem in ieder geval eerst naar het Pieter Baan centrum hebben gestuurd om erachter te komen in welke mate hij gestoord is. Geen interesse bij degenen die aan tafel zaten.

De Trump strategie

Uitstekend!” Zo omschreef de Amerikaanse president Donald Trump het gesprek dat hij had met president Xi Jinping. „Zo goed als verwacht!” De weg naar nieuwe onderhandelingen in de handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten ligt nu weer open. Maar de vraag is hoeveel we hiermee zijn opgeschoten. Bij de G20-top in Buenos Aires, december vorig jaar, besloten de landen ook om verder te praten. Een akkoord is namelijk voor beide landen het beste. Beide landen kunnen elkaar economisch raken, al kan de VS harde klappen uitdelen. Maar de stemming tussen de twee landen is sindsdien niet verbeterd. In mei, toen de onderhandelingen klapten, kwam China met een eigen lijst aan eisen. Een van de wensen is dat het land met respect wordt behandeld door de VS, en dus niet bereid is om aan alle grillen van Trump toe te geven. Bovendien heeft de VS zich sindsdien niet altijd even betrouwbaar getoond. Op dag 1 zegt Trump dat hij nooit tegen de Chinezen heeft gezegd dat hij de importtarieven niet gaat verhogen en op dag 3 zegt hij dat die nu even bevroren worden. Dan is de vraag hoe lang is ‘even’ voor Trump. Tot het moment dat hij het nodig vindt de druk verder op te voeren om de Chinezen te dwingen zijn voorwaarden te accepteren. Mexico dacht ook dat een nieuw handelsverdrag in kannen en kruiken was. Maar nog geen paar weken later dreigde de VS opnieuw met importtarieven, dit keer om migratie te stoppen. Op zo’n trucje zitten de Chinezen niet te wachten. Dat maakt de onderhandelingen niet makkelijker. Verder hoeft die deal er nog niet te komen. Eerst wil hij de FED onder druk zetten de rente te verlagen. Daarom wacht Trump nog even met het sluiten van een handelsakkoord, dan verlaagt de Fed in juli misschien al de rente. Ook heeft hij dan de tijd om de druk op China nog wat op te voeren. Dan krijgt hij op twee vlakken zijn zin. (bron: DFT.nl) Aandelenbeurzen reageerden met fors hogere koersen op het bericht dat de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping in het weekend een staakt-het-vuren overeen waren overeengekomen in het handelsconflict. Geen definitief akkoord dus, alleen verder praten. Sommige analisten zijn voorzichtiger en merken op dat meningsverschillen over structurele problemen niet zijn opgelost en dat het staakt-het-vuren erg broos kan blijken.

De onvoorziene gevolgen van het Klimaatakkoord

De economen Vermeend en van der Ploeg schrijven dit weekend in hun column op DFT, https://www.telegraaf.nl/financieel/1195314534/column-een-verstandig-maar-vaag-klimaatbeleid over het Klimaatakkoord: Rutte III heeft het verstandige besluit genomen om een eigen Klimaatakkoord te presenteren. Daarbij wordt afstand genomen van de vage klimaatplannen van de klimaattafels, die overal als paniekvoetbal werden beschouwd. Het kabinet kiest nu voor een rustig tempo van invoering waarbij de klimaatmaatregelen mede worden getoetst op voldoende draagvlak bij burgers. [als dat zo zou zijn zouden veel onzekerheden wegvallen, maar daarin geloof ik niet]

Door een aantal pijnlijke maatregelen uit het conceptklimaatakkoord van Ed Nijpels te schrappen, verzacht het kabinet de financiële pijn op korte termijn. Het ziet er evenwel naar uit dat automobilisten en huishoudens in de toekomst wederom een fikse rekening krijgen gepresenteerd. (bron: dft.nl)

Niet alleen politiek Den Haag zit met de handen in het haar door de uitspraak van de rechter over stikstofregels. Ook in provincies en gemeenten zijn grote zorgen: meer dan 1500 projecten zijn onzeker geworden of worden opnieuw bekeken. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. In provincies alleen al gaat het om 1571 procedures die zijn stilgelegd of vergunningen die opnieuw bekeken moeten worden, blijkt bij navraag. Dat zijn er nog meer, maar hoeveel is niet duidelijk, omdat de provincies Flevoland, Zeeland en Zuid-Holland nog geen cijfers konden geven. Al vrijwel meteen na de uitspraak van de Raad van State bleek dat zeker 300 projecten van de rijksoverheid mogelijk in de knel komen door de uitspraak van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter van ons land zette een streep door het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dankzij de regels uit dit programma kon in de buurt van natuurgebieden gebouwd worden, onder voorwaarde dat er in de toekomst herstel aan de natuur zou zijn. En dat is in strijd met Europese regels. Eerder al trok de landbouwsector aan de bel. Door de uitspraak konden onder meer veel biologische melkveehouders hun koeien niet meer in de wei laten lopen. Daar heeft minister Schouten (Landbouw) voorlopig ontheffing voor gegeven.

Onderstaande ingezonden brief werd niet geplaatst. Kennelijk paste het niet in het beeld dat deze linkse redactie presenteert over het Klimaatakkoord.

Het Klimaatakkoord op hoofdlijnen is door het kabinet gepresenteerd om daarmee te voldoen aan de doelstellingen van het Verdrag van Parijs (2015) zoals die zijn afgesproken door klimaatactivisten en klimaatwetenschappers. Niet door een gewogen afvaardiging van het volk. Het volk is daarin niet gekend en het draagvlak kabbelt in sneltreintempo af. Baudet had gelijk: het Nederlandse aandeel in de CO2-uitstoot bedraagt maar het 1:25000 deel van het mondiale probleem. Laat ik even helder zijn: ik ben van oordeel dat ons rentmeesterschap van ons verlangt dat deze generatie een ‘schoon landschap’ achterlaat, waarin volgende generaties gezond en veilig moeten kunnen leven. Ik realiseer mij terdege dat wij er een puinhoop van hebben gemaakt met onze industriële processen op fossiele brandstoffen, alles om vooral een hoger welzijns- en welvaartsniveau te bereiken. De prijs die daarvoor betaalt moet worden zal hoog zijn, maar, in mijn visie, moet die voor het volk wel betaalbaar blijven. Het heeft volstrekt geen zin om doelstellingen te gaan realiseren die onhaalbaar zijn. En als dit kabinet zegt dat al die ambitieuze plannen ‘haalbaar en betaalbaar zijn’ dan moeten ze, voordat ‘de eerste spa in de grond gaat’ wel met een degelijke onderbouwing komen, waarvoor draagvlak in de samenleving ontstaat. Waarover Wiebes geen woord zegt is wat het energie-neutraal maken van vooral huizen van voor 2008 gaat kosten. Het blijft allemaal heel vaag. “We hebben nog dertig jaar de tijd” maar over twee jaar moeten gemeenten al komen met plannen welke wijken wanneer worden afgesloten van het aardgas.

De reactie van Groen Links dat het Klimaatakkoord goed is alleen dat er nog wat aanpassingen moeten worden doorgevoerd, had ik wel verwacht. Klaver is blind als hij niet onderkent dat dat er heel veel niet deugt aan dit voorgelegde akkoord. De verdeling van de lasten deugt niet, het bedrijfsleven wordt door dit kabinet in bescherming genomen met lage lasten en veel subsidies. Het principe van vooral de ‘vervuiler betaalt’ is nergens in terug te vinden. De aannames die dit kabinet pleegt zijn ondoordacht en de vraag dringt zich op wie de de financiële, sociale en maatschappelijke belangen van de huishoudens gaat behartigen. Het kabinet zeker niet. In eerste instantie kreeg ik de indruk ‘de politieke bestuurders hebben het beste met ons voor’ maar mijn tweede indruk is dat er een heel leger van technocraten klaarstaat die die klus, zonder zich te realiseren welke schade ze kunnen toebrengen aan delen van de samenleving, wel even zullen klaren. Het hele document is geschreven op basis van de technische kennis van vandaag voor een periode tot 2050. Daardoor geeft het geen beeld van toekomstige opties vanuit de wetenschap en de techniek om de CO2-uitstaat te beperken, die zijn te prefereren boven die nu worden gepresenteerd. Verder blijft het de vraag hoe het mogelijk is dat onze oosterburen verwarming van een woning met gas subsidiëren wij daar juist, met veel kosten en hogere energiekosten, vanaf willen. Ik ben niet tegen een gastransitie, maar niet voor woningen gebouwd vóór 2008, maar wel voor nieuwbouw en voor huizen die met een investering van €10.000 energie-neutraal gemaakt kunnen worden (b.v. als ze al een energielabel A of B hebben). Wij moeten oppassen dat straks niet het gezond verstand regeert, maar dat wij het slachtoffer worden van een leger technocraten, dat zijn ambtenaren die volgens systemen werken zonder een sociale toets, die het project er wel even doorjagen (zonder aanziens des persoons). En laten we goed bedenken dat onze uitstoot van CO2 slechts het 1:25000 deel is van de mondiale uitstoot. We kunnen, in deze fase, beter onze energie stoppen in het bewerken van de groep landen die het leeuwendeel van de verontreiniging veroorzaken.

De klimaatontregeling verloopt sneller dan voorzien, zo heeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, in Abu Dhabi gezegd. Hij riep tot dringende actie op om een “ramp” te vermijden. “We zijn hier omdat de wereld met een ernstige klimaaturgentie geconfronteerd wordt”, verklaarde Guterres ter gelegenheid van een tweedaagse bijeenkomst over het klimaat in de Verenigde Arabische Emiraten, ter voorbereiding van een topbijeenkomst in september in New York. “De klimaatontregeling voltrekt zich nu (…) Ze verloopt zelfs sneller dan wat de beste wetenschappers van de wereld hadden voorzien” en “loopt vooruit op onze inspanningen om haar het hoofd te bieden”, aldus de topman van de VN. “Elke week brengt nieuwe vernieling als gevolg van het klimaat”, zei hij nog. Hij haalde daarbij “overstromingen, droogte, hittegolven, branden en megastormen” aan. Guterres heeft voor 23 september een topbijeenkomst in New York belegd, want landen leven sommige bepalingen van het klimaatakkoord van Parijs niet na. Dat akkoord, dat in 2015 gesloten werd, wil de opwarming tegen het einde van de eeuw tot 2 graden Celsius beperken. [terecht, er moet actie komen, de grote vervuilers zijn aan zet, als eerste, maar die laten het afweten, Trump voorop] (bron: hln.be)

Vandaag is het een prachtige dag! Niet alleen kunnen we nu met recht diverse Tweede Kamerleden als verstandelijk beperkt classificeren, maar ook omdat de kiezer vandaag beseft dat het Klimaatakkoord wel een vreemd stukje tekst is. Goh, wie had dat gedacht? Dit publiceerde De Dagelijkse Standaard. Als klap op de vuurpijl vinden kiezers het vervelend dat het bedrijfsleven wél subsidie krijgt, maar zij niet. Voor dergelijke kiezers hebben we slechts één boodschap: wie niet horen wil, moet maar voelen en dus wordt er behoorlijk wat gevoeld binnenkort dankzij de bizarre Klimaatwet en het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord zou ineens -als een donderslag bij heldere hemel- oneerlijk zijn. Uit een enquête van Een Vandaag blijkt dat 45% kan instemmen met het Klimaatakkoord en 47% NIET.

De autoverkopen hebben een flinke tik gekregen door de hogere aanschafbelasting op nieuwe auto’s (BPM). De verkoop van personenauto’s is in de eerste helft van dit jaar uitgekomen op 226.428 stuks, een daling van maar liefst 10,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Bovag, RAI Vereniging en dataspecialist RDC. Volgens RAI Vereniging en Bovag is de scherpe daling het gevolg van de nieuwe nauwkeuriger WLTP emissietest, die nieuwe auto’s vanaf september 2018 moeten ondergaan. Daardoor is de gemiddelde BPM op een nieuwe auto met 15% gestegen, van €5072 naar €5824. [dat is voor mij nog maar de vraag of dat de reden is. Mijn gedachten gaan meer uit naar het toekomstbeeld dat nieuwe benzine, diesel en lpg wagens, op termijn fors gaan dalen waarde. Daarbij zijn elektrische wagens voor velen nog niet betaalbaar] De hoogte van de aanschafbelasting op auto’s wordt bepaald op basis van de CO2-uitstoot. Die uitstoot blijkt bij identieke auto’s nu veel hoger dan voor de invoering van de WLTP-test. De Nederlandse staat is evenwel spekkoper. Ook al zijn er veel minder nieuwe auto’s verkocht, de BPM-inkomsten stegen wel van €991mln in de eerste helft van 2018 naar €995 mln in de eerste zes maanden van dit jaar. Voormalig staatssecretaris Wiebes (Financiën), de huidige minister van Financiën en Klimaat, beloofde eerder dat de consument niet de dupe mocht worden van de invoering van de nieuwe emissietest. RAI Vereniging en Bovag roepen zijn opvolger staatssecretaris Snel dan ook op om eerder gemaakte afspraken na te komen en de BPM snel aan te passen. Volkswagen is in Nederland nog steeds het best verkochte merk, gevolgd door Opel, Peugeot, Ford en Kia. Opvallend is verder dat stekkerauto Tesla Model 3 het best verkochte model is. De auto kende veel aanloopproblemen bij de productie.

Op MarketUpdate las ik een artikel van de Griekse auteur Isidoros Karderinis (1967). Hij is romanschrijver, dichter en columnist. Hij studeerde economie en heeft postdoctorale studies afgerond in de toeristische economie. Zijn artikelen worden wereldwijd gepubliceerd in kranten, tijdschriften en websites. Zijn gedichten zijn vertaald in het Engels, Frans en Spaans en gepubliceerd in poëzie bloemlezingen, in literaire tijdschriften en in literaire bladen van kranten. Hij heeft zeven poëzieboeken en drie romans gepubliceerd. Zijn boeken zijn gepubliceerd in de VS, Groot-Brittannië, Spanje en Italië. Hij schrijft hier over Italië moet de euro opgeven, omdat toetreding tot de eurozone zeer schadelijk is geweest voor zijn economie. Terugkeer naar de lire, met een eigen monetair beleid, kan de economie van het land redden. Onder leiding van premier Massimo d’Alema, van de partij Democratisch Links, trad Italië in 1999 toe tot de eurozone. Deze deelname bleek uiterst nadelig en bracht het totale verlies van een onafhankelijk monetair beleid met zich mee. Het is de belangrijkste oorzaak van de teleurstellende prestaties van de Italiaanse economie. Het bruto binnenlands product (bbp) van Italië bedraagt momenteel $1,94 biljoen. De economie groeit nauwelijks, in januari schatte de centrale bank van het land dat die dit jaar slechts met 0,6% zou groeien. Tussen 1969 en 1998 steeg daarentegen het reële bbp per hoofd van de bevolking met 104%. Toen beschikte Italië over een monetaire beleidsautonomie dankzij de lire. De monetaire autoriteiten grepen vaak in door de munt te devalueren. Met de toetreding tot de eurozone is de devaluatieoptie van tafel gegaan. Het monetaire beleid van Italië wordt nu bepaald door de Europese Centrale Bank. Tijdens de periode 1999-2016 daalde het reële bbp per hoofd van de bevolking van Italië met 0,75%. Tegelijkertijd groeide het reële bbp per hoofd van de bevolking van Duitsland met 26,1%. Dus sinds de lancering van de euro verloren de Italianen, maar wonnen de Duitsers. Zelfs bij krimp van de Italiaanse economie nam de schuld van het land toe. Het heeft nu de derde grootste staatsschuld in de wereld, na de VS en Japan. De schuldenberg van $2,7 biljoen (132% van het bbp) is veel te hoog. Redding van de Italiaanse economie is onmogelijk; deze gaat de capaciteiten van de Europese staten te boven. Sinds 1999 is het in alle opzichten steil bergafwaarts gegaan. Fiat domineert niet langer de Europese automarkt en Italië heeft zijn leidende positie als producent van witte huishoudelijke apparaten verloren. Veel fabrieken zijn gesloten en verschillende grote bedrijven zijn naar andere landen verhuisd. Arbeidsmarktproblemen, geringe publieke en private investeringen in onderzoek en ontwikkeling, een grote en inefficiënte bureaucratie, een slecht functionerend en kostbaar rechtssysteem, grootschalige corruptie en belastingontduiking zijn enkele van de hardnekkige problemen van Italië. Nu devaluatie geen optie meer is, zijn de Italianen niet in staat om hun huis op orde te brengen, te beginnen met hun economie. De werkloosheid ligt rond de 11%, het op drie na hoogste percentage in de Europese Unie, na Griekenland, Spanje en Cyprus. De werkloosheid onder jongeren tussen 15 en 24 jaar is toegenomen tot een alarmerende 30,8%. Uit de jongste cijfers blijkt dat sinds 2017 vijf miljoen mensen in absolute armoede leven. Het gaat om 6,9% van de Italiaanse huishoudens. Als gevolg hiervan waart er een diepe economische en sociale crisis rond in dit mediterrane land. Als gevolg hiervan wordt een diepe economische en sociale crisis door dit mediterrane land van het Europese Zuiden gesleurd als een orkaan. Zelfs nu schulden, werkloosheid en armoede stijgen, heeft Italië de maximale bankfilialen per inwoner in Europa. Deze branches overleven vooral door het verstrekken van rente en zakelijke leningen, een arm en kortzichtig bedrijfsmodel. Gezien het feit dat de rentetarieven in de eurozone nul zijn, maken banken verliezen. Hun verplichtingen bedragen $290 mrd, ongeveer 15% van het Italiaanse bbp. Italiaanse banken zitten in grote problemen en veroorzaken meer problemen voor de economie die voor hen ligt. De Italiaanse economie is de derde grootste in de eurozone. Niettemin is ze in de slecht ontworpen monetaire unie als een moe paard, beladen met onhandelbare schulden. Ze moet bergopwaarts marcheren over de stenen van een ongelooflijk rigide eurozonesysteem. De eurozone van vandaag is niets anders dan een combinatie van tegenstrijdige belangen onder de lidstaten die er deel van uitmaken. Wat voor Italië van groot belang is, is niet interessant voor Duitsland. En verzoening tussen de tegengestelde belangen in het tijdperk van de gemeenschappelijke munt is onmogelijk gebleken. Dit komt omdat Duitsland, de dominante economische macht van de eurozone, erin is geslaagd om te regeren en te domineren. Het gebruikt de euro in zijn voordeel en andere landen buigen en gehoorzamen, in plaats van zich te verzetten of bezwaar te maken. Het is voor Italië tijd om de eurozone te verlaten. Tot nu toe hebben Italiaanse politici gevreesd voor de negatieve effecten op korte termijn van een dergelijke exit. Toch zullen de kosten van het uitstellen van de uitstap van Italië uit de eurozone uiteindelijk veel groter blijken te zijn dan de kosten van een breuk. Het besluit van de coalitieregering van de Five Star Movement en de Lega om bij Brussel een begroting voor 2019 in te dienen met een tekort van 2,4%, was duidelijk een stap in de goede richting. Italiaanse beleidsmakers moeten de economie versterken door de binnenlandse vraag te vergroten en de welvaart van de mensen te beschermen. In een crisis kunnen ze de strikte fiscale (door Duitsland voorgeschreven) regels van Brussel niet volgen. Italië moet ophouden met dansen op de bevelen van Berlijn en de euro vaarwel zeggen. Door terug te keren naar de lire zal het land zijn politieke, economische en institutionele soevereiniteit terugwinnen. Want Italië heeft nog steeds het op een na grootste industriële vermogen (na Duitsland) in de eurozone, met een bbp van 19%. Het land produceert vliegtuigen, auto’s, wapens, elektronische systemen, parfums, schoenen en kleding. Het exportpotentieel is nog steeds omvangrijk. Er is nog een reden om de euro te verlaten. Italië heeft energie nodig in de vorm van goedkope olie en gas. Door de euro te verlaten, kan het olie uit Libië en gas van Gazprom krijgen. Dit zou zijn productiekosten verlagen. Combineer dat met een flexibele nationale valuta en de Italiaanse economie zou extreem concurrerend worden. Kortom, als Italië blijft varen in de turbulente zee van de eurozone, zullen krachtige winden het land tot zinken brengen. Maar als op basis van politiek leiderschap wordt besloten om van koers te veranderen en terug te keren naar de nationale munt, zal Italië nog steeds in staat blijken zichzelf te redden. [de beschrijving van de actuele stand van zaken in Italië kan ik op hoofdlijnen wel volgen. Over dit onderwerp heb ik een paar weken geleden ook al aandacht besteed. Het land heeft economische en sociale problemen en de banken staan er slecht voor. Het land staat sterk in het krijt. De toekomst zou er voor dit land beter uit kunnen zien als ze zich losweken van het monetaire beleid van de ECB en de eurozone verlaten. Ze treden niet uit de EU, wel uit de Muntunie. Maar wat gaat het uittreden uit de euro Italië dan wel niet kosten. Bankroet zou een optie kunnen zijn maar met welke gevolgen en hoe gaan de financiële markten dan reageren. Het Italiaanse plan om naast de euro ook de lire te gaan voeren waarover ze dan hun eigen monetaire beleid gaan voeren brengt ook grote onzekerheden met zich mee. En dan de schade die dat aan de EU gaat toebrengen]

Ouderen in het rijke Nederland

Van alle AOW’ers heeft ongeveer één op de twintig geen of hooguit €250 bruto per maand aanvullend inkomen. Dat zijn 113.000 huishoudens, vooral alleenstaanden. Bijna 225.000 huishoudens moeten zich maandelijks redden met €250 tot €500 bovenop de AOW-uitkering. Ook vaak alleenstaanden. Dat meldt het CBS in een achtergrondartikel over de welvaartspositie van gepensioneerden, op basis van definitieve cijfers van 2017. Toen telde Nederland 2,1 miljoen huishoudens met AOW. Met de koopkracht ging het minder goed. In 2017 daalde de koopkracht van gepensioneerden met 0,3%, terwijl die van de totale bevolking met 0,5% steeg. Ook de crisis raakte ouderen het sterks. In 2013 zaten ze met 6% minder koopkracht dan in 2008. „Ondanks de economisch betere tijden die volgden, is dit koopkrachtverlies de laatste jaren nauwelijks hersteld”, constateert het CBS. Een negatief vermogen kwam bij 4% van de gepensioneerden voor.

Trump wijdt verspreking over luchthavens in 18de eeuw aan “kapotte autocue”, weer een leugen

Volgens Amerikaans president Donald Trump haperde de autocue die hij gebruikte tijdens zijn toespraak waardoor hij zich versprak en het plots had over luchthavens tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in de jaren 1770-1780. Trump deed tijdens zijn speech in Washington DC afgelopen op Onafhankelijkheidsdag de wenkbrauwen van zijn toehoorders fronsen tijdens een passage over de oorlog tussen de Amerikanen en de Britten rond 1780. “Ons leger bemande de lucht, ramde de omwallingen, nam de luchthavens over, het deed alles wat het moest doen”, aldus de president. Ook had hij het over de slag bij Fort McHenry, die in werkelijkheid pas in de 19de eeuw plaatsvond. Zijn verspreking lag aan een kapotte autocue, verklaarde Trump later voor reporters aan het Witte Huis. “De autocue werkte eerst, maar ging uiteindelijk stuk. Hij ging ‘kaput’. Dat is geen leuk gevoel wanneer je voor miljoen en miljoenen mensen staat te spreken. Ik denk dat het door de regen kwam.” Toch kon hij verder gaan, verklaarde Trump nog: “Ik kende de toespraak heel goed uit het hoofd en kon het zonder autocue doen, maar op een gegeven moment viel hij uit. Maar ik kon er toch bijna niets op zien door de regen.” Trump gaf in het verleden regelmatig commentaar op andere politici die een autocue gebruiken. In 2012 vroeg de huidige president af “waarom Barack Obama altijd teleprompters moet gebruiken?” En in 2016 noemde hij Hillary Clinton “niet presidentieel” omdat ze gebruik maakte van een autocue. (bron: hln.be)

Picket verlaagt beleggingen in vastrentende waarden

De Zwitserse vermogensreus Pictet, met een grote positie in obligaties, bouwt heeft het gewicht van die obligaties in zijn beleggingen af. De basis voor de ingreep is de verslechte financiële situatie en het geringe rendement. De markt rekent momenteel gemiddeld op een forse verlaging van de rente en extra opkoopprogramma’s van centrale banken. Maar deze beleggers die hopen op een ’agressieve’ monetaire versoepeling van de Federal Reserve en ECB worden waarschijnlijk teleurgesteld, waarschuwt het Zwitserse Pictet AM in de nieuwste barometer. De vermogensbeheerder houdt obligaties, maar verlaagt het gewicht van het schuldpapier op het totaal en is nu ’onderwogen’ in zowel vastrentende waarden als aandelen. Pictet kiest juist voor cash. Dat biedt de kans om snel te wisselen bij kansen. Voor nieuwe obligaties staan de seinen momenteel op rood, stelt Pictet: „Die in de eurozone en Zwitserland zijn nog nooit zo duur geweest. Afgezien van Amerikaanse investment grade-obligaties en schuld in lokale valuta uit opkomende markten, die neutraal gewaardeerd zijn, is elke belegging in het vastrentende universum overgewaardeerd.” De termijnmarkten houden inmiddels rekening met een Amerikaanse renteverlaging ter grootte van honderd basispunten. Zes maanden geleden werd juist uitgegaan van een verhoging met vijftig basispunten. Markten zullen waarschijnlijk teleurgesteld worden door de mate waarin de FED het monetair beleid versoepelt, stellen de analisten, hetgeen zal leiden tot hogere rentes en lagere koersen. Pictet AM is bij de beleggingen overwogen in goud geworden. Ondanks de recente prijsstijging is het nog steeds niet aan zijn grens gekomen, aldus de Zwitsers.

Hypotheekaftrek moet vervallen

President van De Nederlandsche Bank Klaas Knot vindt dat huurders en huiseigenaren evenveel belasting zouden moeten betalen. Daarmee uit hij wederom kritiek op het Nederlandse systeem van hypotheekrenteaftrek. Knot deed zijn uitspraken bij de bank van Litouwen in Vilnius, meldt persbureau Bloomberg. In de meeste landen bestaat er een belastingvoordeel voor huizenkopers. Volgens Knot beïnvloedt dit de economie te veel. Dat is slecht nieuws volgens de centrale bankier, omdat de huizenmarkt zo beweeglijk is en daarmee de economie omhoog en omlaag trekt. Naar mijn mening dragen belastingsystemen bij aan deze cyclus, doordat het wordt gestimuleerd om je in de schulden te steken en mensen eerder in huizen zullen investeren dan in iets anders”, zei Knot. Vanuit een fiscaal perspectief geloof ik dan ook dat landen moeten streven naar een belastingsysteem dat neutraal tegenover het hebben van een koopwoning staat.” Het is niet de eerste keer dat Knot de hypotheekrenteaftrek bekritiseert. Hij heeft al vaker gepleit voor een snellere afbouw van het belastingvoordeel. Zo wil hij niet alleen de hypotheekrenteaftrek sneller beperken, maar zei hij ook het liefst te willen dat nog maar 90% van de woningwaarde gefinancierd kan worden, in plaats van 100%. We vragen overal om buffers. Bij banken, overheden. Waarom dan niet ook vragen om een klein buffertje bij huishoudens? Dat is toch een kwetsbare groep”, zei de centrale bankier begin dit jaar in NPO-programma Buitenhof. De kritiek van Knot is onterecht, vinden onder meer de experts van De Hypotheekshop. Nog maar een derde van de afgesloten hypotheken is voor de maximale woningwaarde, bovendien wordt er tegenwoordig snel afgelost. Als Knot zijn zin zou krijgen, zou het voor starters nog moeilijker worden om aan een eigen huis te komen. Gemiddeld komen starters nu al een ton tekort. [ik zie de noodzaak niet in om het eigen woningbezit fiscaal niet langer te ondersteunen. Dat het de economie teveel zou beïnvloeden, dat is nonsense. Dat slaat nergens op. Die lage rentetarieven en de verder stijgende negatieve renten schept grotere problemen in de economie, maar dat beleid ondersteunt Klaas Knot]

Klimaatperikelen: een doemscenario over de warmtepomp

De ventilator van de pomp die de overheid ons min of meer wil verplichten om je huis te verwarmen, blijkt veel te veel herrie te maken. De Stichting Geluidshinder krijgt veel klachten over het nieuwe groene speeltje van het kabinet. Er zijn inmiddels er al een half miljoen geïnstalleerd. De komende jaren moet dat aantal explosief groeien omdat de regering miljoenen subsidie gaat geven. Nieuwe ventilatorunits aan de (zij)gevel aan het huis mogen vanaf 2020 niet meer dan 40 decibel aan geluid produceren. Die belasting is vergelijkbaar met een stille huiskamer, vogels bij zonsopkomst of zacht geroezemoes in een klas. In de praktijk produceren warmtepompen tussen de 53 en 74 decibel, zo blijkt uit onderzoek van de overheid. Dat is hetzelfde geluid als een wasmachine, verkeer op een snelweg of een druk restaurant naast je slaapkamer. Een F16 straaljager op drie kilometer hoogte produceert 74 db. De nieuwe geluidsnorm kan alleen gehaald worden als er een speciale kast om de ventilator wordt gezet. De prestatie van de warmtepomp loopt dan zover terug dat het hele systeem voor veel geld moet worden aangepast. De Stichting Geluidshinder zegt dat de maximaal veertig decibel nog veel herrie is. „Als de installatie van je buren in de buurt van je slaapkamerraam zit en je slaapt met het raam open, dan kan dat nog steeds hinder veroorzaken, zegt de directeur tegen het AD. De Tweede Kamer praat over regels die buren moeten beschermen tegen het lawaai van de pompen. Frank Agterberg, voorzitter van de Dutch Heat Pump Association, zegt in de krant dat de normen moeten worden versoepeld en dus meer herrie moet zijn toegestaan door de ventilatoren. Diederik Samson, de ex-PvdA-leider die nu betrokken is bij het Klimaatakkoord, denkt dat de huidige warmtepomp het niet gaat redden. Dat zei hij tijdens een congres in Ede afgelopen juni. Volgens hem moeten warmtepompen stiller, kleiner en efficiënter worden. Hij noemde de geluidsproductie van de pompen een groot probleem. „Ze komen allemaal uit Azië. Daar maakt niemand zich zorgen om de herrie. Dat is anders in Nederland, we zijn het enige land dat zich hier druk om maakt. Het is een uiting van onze welvaart. Bovendien zitten de huidige pompen volgens hem vol broeikasgassen. „Mensen gaan er verkeerd mee om en gooien de warmtepomp bijvoorbeeld weg als hij moet worden vervangen. Daardoor komen er broeikasgassen in de atmosfeer en boeren we achteruit.” (bron: DFT)

De prijs en de effectiviteit en de prijs bederven het imago van de warmtepomp

De Dagelijkse Standaard schrijft: Slecht nieuws voor wie dacht dat de Ed Nijpels-Diederik Samsom-Mark Rutte-Jesse Klaver-warmtepompen al onpraktische en onbetaalbare gedrochten waren. Het gaat gewoon nóg een tikkie erger worden. Want u moet straks niet alleen verplicht aan de warmtepomp, er moet ook nog eens een verplichte kast omheen gebouwd worden. Dankzij nieuwe geluidsnormen. De klimaattransitie die de VVD/PvdA/GL/D66-kongsi over Nederland wil uitstorten is deze week nóg een stapje ingrijpender geworden. Moeten wij allemaal van het gas af en van die logge, dure en lawaaierige warmtepompen installeren (die ook nog eens voor geen meter werken). Maar het wordt nog een stukje erger, lazen we deze week in het Algemeen Dagblad. Want niet alleen moeten we aan de verplichte Klaver-warmtepompen, ook moeten er Rutte-kasten om die kolossen gebouwd worden, om geluidsnormen die zijn scherpgesteld niet te overtreden. 40 decibel is de bovengrens, en wie dat overschrijdt met z’n Nijpels-pomp krijgt een vette boete. Alternatief? Die pompen inpakken in isolatiemateriaal en allerhande behuizingen. En dat is uiteraard ook niet gratis. Dat wordt dus weer lekker dokken voor hardwerkend Nederland:  Om de nieuwe geluidsnorm te halen, moeten zij straks bijvoorbeeld een soort kast om hun pomp laten bouwen. Dat kost geld. Bovendien leidt zo’n kast vaak tot slechtere prestaties, waardoor nóg meer geïnvesteerd moet worden in isolatie of zonnepanelen. De consument voelt het straks dus dubbel in de portemonnee.” En alsof het allemaal nog niet erg genoeg is zijn bepaalde organisaties zelfs campagne aan het voeren om de norm nog verder omlaag te krijgen dan die 40 dB. Kortom: dan wordt het dus al helemaal altijd prijsschieten in de stal van de hardwerkende Nederlander. Bizar en belachelijk, natuurlijk. Maar enige achting voor de financiële positie voor de gewone Nederlander? Daar hebben we de klimaattafelgasten nog nooit op kunnen betrappen, en dat vermoeden is vandaag alleen nog maar verder bevestigd. Stelletje progressieve dieven. Een gemiddeld huishouden van 4 personen in een tussenwoning van 150 m2 heeft een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 4.120 kWh [CBS]. Een warmtepomp voegt daar een elektriciteitsverbruik van ca. 4.850 kWh aan toe met andere woorden, de elektrische energiebehoefte voor zo’n huishouden stijgt met meer dan 100%!! Om deze extra energie te produceren is extra elektrische energie nodig. Mocht u denken dat zulks met zonnepanelen op uw dak lukt… 9 panelen zijn goed voor ca. 2.000 kWh, dus linksom of rechtsom, de energiebehoefte van 8.970 kWh komt grotendeels NIET van uw dak! Grijze’ stroom komt in Nederland uit drie soorten energiebronnen: gas- en kolengestookte elektriciteitscentrales en kernenergie. Deze zogenaamde energiemix is afhankelijk van de brandstofprijzen en de elektriciteitsprijzen en bestaat op dit moment voor 38% uit gas, 30% uit steenkool en 9% kernenergie, het restant is ‘overig’ (12%) en hernieuwbaar (9,5%). Aangezien de kolencentrales gesloten gaan worden, ontstaat een tekort aan capaciteit, waarvan velen denken dat deze missende 30% ingevuld gaat worden door ‘schone’ energie (op dit moment is dat 9,5% officieel, werkelijk ‘groen’ is slechts 1.5%). Kolencentrales overwegen nu over te stappen op het verbranden van hout uit landen als Canada. Een volstrekt onrendabele (want gesubsidieerd) energieopwekking die bovendien gebaseerd is op een boekhoudkundige truc. De CO2 die vrijkomt bij de houtverbranding wordt namelijk ‘alvast’ verdisconteerd met de CO2-opname van een boom die nog geplant moet worden. [daarbij wordt in Brazilië regenwoud gekapt in een omvang en met een snelheid, dat wij niet kunnen vervangen] Zolang hout niet net zo snel groeit als brandt blijft dit een boekhoudkundige truc. Bovendien ligt de CO2-uitstoot van hout 10% hoger dan die van steenkool. Door de warmtepomp wordt nog eens een extra tekort gegeneerd dat onmogelijk ook nog ingevuld kan worden door ‘schone’ energie. Het meest waarschijnlijk is dat deze energie aanvankelijk geïmporteerd zal worden vanuit Frankrijk (kernenergie) of Duitsland (bruinkolenenergie en in de zomer een beetje groen) en uiteindelijk door de bouw van extra gascentrales. De eerste tekenen zijn daarvan al zichtbaar nu de gascentrale in Maasbracht weer wordt heropend. Kortom, door de Nederlandse huishoudens ‘van het gas af’ te halen, zullen de Nederlandse energiecentrales ‘aan het gas’ gaan! Helaas voor GroenLinks heeft u de warmtepomp hoofdzakelijk nodig in de winter, het moment waarop zonnepanelen nog maar 5% capaciteit hebben… Uit bovenstaande kunt u al afleiden dat er een forse toename in elektrische energiebehoefte ontstaat. De bespaarde CO2 van uw verwarmingsketel komt nu uit de elektriciteitscentrale. Bovendien: een moderne HR-ketel heeft een rendement van 95% of meer, wat zoveel wil zeggen dat van iedere m3 aardgas 95% of meer wordt omgezet in energie (warmte). De gasgestookte energiecentrale heeft een rendement van 60% (elektriciteit), met andere woorden, van iedere m3 gas gaat 40% verloren. Kortom, uw eigen keteltje is vele malen efficiënter!

Is de introductie van warmtepompen uitvoerbaar? Stelt u zich eens voor: 7 miljoen huishoudens dienen te voorzien worden van een warmtepomp. Als men rekent met 180 werkbare dagen in de bouw en een uitvoeringstijd van 20 jaar (3600 werkbare dagen), dan zullen dus 1.944 warmtepompen per dag aangelegd moeten worden om over 20 jaar de klus geklaard te hebben! Uitgangspunt zou dan zijn dat de aanleg van één warmtepomp één dag duurt… en dat is zeker niet het geval. Een bijkomend probleem is de verzwaring van het elektriciteitsnet. Door de veel grotere belasting per huishouden van het net, zal dit op alle plekken waar warmtepompen worden geïntroduceerd ook dubbel zo zwaar uitgevoerd moeten worden! Wat kost de aanleg van een warmtepomp? Als u tussen de regels door leest op de website, lijken de kosten nog mee te vallen met ‘maar’ €10.000,- tot €25.000,-. Het addertje zit onder ‘hoe goed is je woning geïsoleerd’… want wellicht maar 5% van het huidige woningbestand voldoet aan die norm. HR++ glas overal, gevels volledig geïsoleerd, een ventilatiesysteem, kortom, het huis dient zo ongeveer luchtdicht verpakt te worden en voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem om nog wat frisse lucht naar binnen te krijgen. Daarnaast werkt het systeem met temperaturen van zo rond de 35 graden waardoor radiatoren dienen aangepast te worden, vloerverwarming aangelegd etc etc. De totale kosten lopen dan al snel op naar €60.000. En woont u dan comfortabel? Vergeet het maar! Bij temperaturen onder de 0 graden werkt ook de warmtepomp beduidend slechter, gaat het echt hard vriezen dan zal het een wonder heten wilt u het huis nog tot 18 graden kunnen verwarmen. Legio voorbeelden van inmiddels mislukte projecten zijn er terug te vinden op internet. [zoals van ouderen die volgens de huisarts in de winter in een ruimte moeten verbkijven die tot 22 graden zijn verwarmd] De site rekent u netjes voor dat u binnen 10 tot 15 jaar uw ‘investering’ heeft terugverdiend. Dat is gebaseerd op een bedrag van 15.000,- helaas. Dan is het nog maar de vraag wat de technische levensduur is van de installatie. Maar het moment van terugverdienen bij een ‘investering’ van 60.000,- zal pas aanbreken als het apparaat waarschijnlijk alweer aan vernieuwing toe is…. Natuurlijk heeft de overheid al goede ideeën bedacht: Wiebes suggereerde ‘regelingen met banken’. Banken staan bekend als zeer betrouwbaar, dus daar kunt u met een gerust hart uw lening wel halen. Een andere suggestie komt van de gemeentes: verkoop gewoon de grond terug aan de gemeente en u heeft weer cash! Ik laat me hier niet verder uit over deze slinkse roof van uw bezittingen. De linker helft van het politieke spectrum ziet inmiddels de bui hangen. Hun achterban kan die warmtepomp helemaal niet betalen! Ze hebben afgelopen weekend dan ook een nieuw woord bedacht: klimaatrechtvaardigheid! Met andere woorden: de zelf bedachte klimaathysterie mag betaald worden door een ander, niet door henzelf (lees achterban)! Het is nu wachten op een voorstel om de sociale woningbouw in Nederland te voorzien van warmtepompen op kosten van ‘de rijken’. Resumerend: in essentie is de warmtepomp een enorm kostbare operatie om de CO2-uitstoot en het gasverbruik in Nederland sterk te verhogen, snapt u het nog?

Slecht nieuws voor de politiek: klimaatakkoord is een illusie

De klimaattransitie valt peperduur uit voor huishoudens. De verduurzamingskosten zijn veel hoger dan nu wordt voorgespiegeld door het kabinet, staat op DFT. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut van de Bouw, dat het ontwerp-klimaatakkoord doorrekende. „In de kern is het klimaatakkoord gebaseerd op uitgangspunten die niet realistisch zijn. De rekening zal aanzienlijk hoger uitvallen.” zegt directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut van de Bouw (EIB) in een toelichting. „Als we zo doorgaan dan starten we in Nederland met een nederlagenstrategie. Er moet dan telkens meer geld bij.” Het EIB kraakt veel aannames die het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) heeft gedaan in de doorrekening van het kabinet. Ze zet vraagtekens bij de ontwikkeling van de gasprijs, de terugverdientijd van een investering en de kosten voor woningaanpassingen. In totaal moeten er 7 miljoen woningen verbouwd worden, zowel koop- als huurwoningen. Het ontwerp-klimaatakkoord gaat er bijvoorbeeld vanuit dat woonlasten niet mogen stijgen. „Het PBL gaat uit van spectaculaire kostendalingen bij de bouw- en installatiesector”, zegt Van Hoek. „De komende jaren gaan ze echter al omhoog, kijk naar de loonkosten. Een flinke kostendaling met enkele tientallen procenten is in ieder geval niet te onderbouwen.” Ook rekent het kabinet zich rijk met de winst door innovatieve ontwikkelingen in de bouw. Het EIB heeft meerdere sessies gedaan met de aannemers, die het akkoord overigens wel zien zitten. „Innovatie- en efficiencywinst wordt overschat en worden deels teniet gedaan door hogere lonen of maatschappelijke eisen. Er zijn krachten die op elkaar inwerken.” Het onderzoeksbureau geeft geen concreet cijfer over hoeveel de energietransitie gaat kosten. Maar Van Hoek is van mening dat er te rooskleurig naar wordt gekeken en adviseert te kijken naar effectiviteit. „Een hybride ketel is praktischer en gunstiger in plaats van alle huishoudens te dwingen van het gas af te gaan. Als we zo’n ketel bij de helft van de huishoudens zouden plaatsen, daalt het gasverbruik met 85%, maar tegen veel lagere kosten.” Dit zou een oplossing kunnen zijn voor oudere stadswijken. Om van energielabel A naar Energieneutraal (BENG) te komen kost enorm veel, maar levert in praktijk nauwelijks meer besparing op de energierekening op. „Bovendien is het relatief duur”, aldus Van Hoek. Ook is geen rekening gehouden met een extra aanscherping voor de eisen voor nieuwbouw, die naar schatting van het EIB €15.000 per woning kost. Het EIB pleit ook voor meer realisme in de gasdiscussie. „Het PBL gaat uit van een verdubbeling van de gasprijs. Zo lijkt het gunstiger om woningen van het gas af te halen”, zegt de EIB-directeur. Hij wil benadrukken dat het aan de politiek is om knopen door te hakken, maar dat dit wel moet gebeuren op basis van realistische cijfers. Van Hoek mist de internationale discussie, zo stelt hij. Bij het beoordelen van het klimaatbeleid moet Nederland kijken hoe ze het beste bij kan dragen. „Nationale heffingen doen niets tegen de opwarming van de aarde.”

Menno Snel en de Belastingdienst

Staatssecretaris Menno Snel (D66) ligt al enige tijd onder vuur van de Tweede Kamer over een affaire uit 2014 over ingetrokken toeslagen bij enkele honderden aanvragers, die geheel onterecht waren ingetrokken en teruggevorderd. Wat de rechter ook oordeelde de betrokken ambtenaren deden niets. Nog erger hun bazen deden ook niets. En de verantwoordelijke bewindspersonen legden in de Tweede Kamer ‘valse’ verklaringen af. Deze week schijnt Menno Snel de Kamer toch te hebben beloofd die affaire af te zullen werken. Dat was wel nadat RTL-journalist Pieter Klein dat gemeld helemaal klaar met de Belastingdienst te zijn en de politieke bazen van deze financiële bureaucraten. Dat is niet eens zo heel gek. Dinsdag bleek dat die kernwaarden op grove wijze zijn geschonden. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) stuurde een niet zo transparant briefje naar de Tweede Kamer over zijn toeslagenaffaire. Stukken werden (alweer) vertrouwelijk naar de Kamer gestuurd. Eén document viel extra op. Al sinds september 2015 weten ambtenaren van de Belastingdienst zélf dat de massale stopzetting van toeslagen voor kinderopvang in 2014 volstrekt niet door de beugel kon. Dat de honderden gedupeerde ouders in hun recht stonden, en gelijk zouden moeten krijgen in bezwaarprocedures. Maar wat besloten de leidinggevenden vervolgens? Juist: om gewoon op oude voet door te gaan. De ouders moesten kapot geprocedeerd worden. Dat ging vorige maand nog door, met procedures die bij de hoogste rechters terechtkwamen. Natuurlijk kregen die rechters vervolgens niet te horen dat hier allemaal “niets van deugde.” Natuurlijk zijn er mensen die nu zeggen dat Snel zijn excuses heeft aangeboden, en dat het klaar moet zijn. Maar zo simpel hoort dat niet te werken. Pieter Klein: Als je dit denkt, snap je de kern niet. Niet alleen de kernwaarden zijn geschonden. Er is sprake van jarenlang volgehouden, georganiseerd machtsmisbruik door de overheid. Van ‘abusievelijke’ valsheid in geschrifte bij het opstellen van de ‘casus’, gesjoemel met bewijsmateriaal. Van plichtsverzuim bij ambtenaren. Onzorgvuldig en onbehoorlijk bestuur. Onrechtmatig handelen jegens ouders en gastouderbureau. Het verwerken van tweede nationaliteit en daarover liegen. Die lijst gaat maar door… en door. En het meest frappante? Dit blijft niet beperkt tot deze zaak: mijn collega Jan Kleinnijenhuis van Trouw en ik kennen verhalen, uit alle hoeken van het land. Ze stromen de mailbox binnen. We kennen een nieuwe zaak die vrijwel identiek is. Een geval waarin de eigenares van een gastouderbureau in een grote stad er nu, vijf jaar later, achter komt dat ook zij een project was van de overheid. Ze moest kapot. En zo ging het. Alle klanten met een tweede nationaliteit ongenadig aangepakt. Drie werf hoera voor het onderzoek van Klein, die al zijn journalistieke collega’s even laat zien wat échte journalistiek is. Dit is dus wat er mogelijk is als journalisten lak hebben aan een “goede relatie” met “politici,” en gewoon doen wat ze horen te doen. Natuurlijk, er werken ongetwijfeld heel veel goede mensen bij de Belastingdienst, die maar wat graag hun best doen om, als er problemen zijn, samen met burgers tot een goede oplossing te komen. Daar kan geen twijfel over bestaan. Maar het is óók duidelijk dat er wel degelijk iets heel ergs mis is daar, zeker als er burgers met dubbele nationaliteiten bij betrokken zijn. De Belastingdienst en staatssecretaris Snel moeten direct openheid van zaken geven, onafhankelijk onderzoek laten doen, en de verantwoordelijke individuen moeten gewoon verdwijnen. Die rotte appels moet je uit de mand halen, zodat de andere gezonde appels — die er óók genoeg zijn bij de Belastingdienst — gezond kunnen blijven én de cultuur van de Belastingdienst op een positieve manier kunnen veranderen.

nu.nl schrijft over een andere ambtelijke affaire op Justitie, waar ook grote vraagtekens bij gezet moeten worden. Hier staat de minister zelf in de schijnwerper. Leden van het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn verdeeld over het strafrechtelijke onderzoek naar de bronnen van Nieuwsuur in de WODC-affaire, waarbij informatie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) werd gelekt vanuit het ministerie naar de media. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief van de OR van het ministerie die in handen is van het programma. De brief zou afkomstig zijn van de ondernemingsraad van het zogenaamde SG-cluster, waarin ambtenaren van het Bureau Secretaris-Generaal (BSG) en het WODC zitten. Zij stellen dat mensen door de dreiging van potentiële aangiftes minder snel interne kritiek durven te uiten. Daarnaast zou de secretaris-generaal zelf ambtenaren hebben ondervraagd om het lek boven water te krijgen, terwijl het strafrechtelijk onderzoek bezig was. Dat druist tegen de wil in van minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus. Hij gaf aan dat zijn ministerie zich niet met het strafrechtelijk onderzoek wil bemoeien. Diverse ambtenaren hebben geen begrip voor de acties van de secretaris-generaal. De ondervraagden zouden bovendien niet zijn bijgestaan door een advocaat. Grapperhaus geeft aan dat de inhoud van de brief bij hem bekend is en noemt de acties van de op een na hoogste ambtenaar “onacceptabel”. “Dat heb ik ook gemeld aan de secretaris-generaal”, zegt Grapperhaus. Daarnaast zouden er gesprekken zijn gevoerd om medewerkers uitleg te geven en een kans te bieden “hun visie” te geven. “Over verdere stappen kan ik op dit moment niets zeggen”, aldus de minister. De WODC-affaire draait om ambtenaren die druk uitoefenden op onderzoekers van het WODC, dat weliswaar onafhankelijk is, maar ook onderdeel is van het ministerie. Nieuwsuur onthulde dit eind 2017 op basis van bronnen. Centraal stond een interne klacht van WODC-onderzoeker Marianne van Ooyen. Zij had al meerdere malen haar beklag gedaan bij de ambtelijke top van het ministerie. Pas na een brief aan het televisieprogramma kwam de affaire aan het licht.

Kort financieel/economisch nieuws

De specialisten van de vermogensbeheerder Robeco noemen de goudprijs, die het hoogste punt in jaren tijd heeft bereikt, een alarmsignaal dat obligatiehouders tot voorzichtigheid moet manen. En naast de neergaande conjunctuurbeweging spelen fundamentele ontwikkelingen een rol. Zo zien de obligatiestrategen van Robeco nog meer slechte voortekenen. “Globalisering heeft geleid tot een aantal ‘supercompanies’ met buitensporig grote marktaandelen. Inmiddels lijkt die trend te keren en is sprake van stijgende arbeidskosten, hogere handelstarieven en hogere belastingen waardoor recordhoge winstmarges onder druk komen te staan.” (bron: finance.nl) 

Vier op de tien zzp’ers hebben niets achter de hand als ze arbeidsongeschikt worden. Ze bezitten geen spaargeld of beleggingen en vinden een verzekering te duur,blijkt uit onderzoek van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eén op de vijf heeft een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. In het recent afgesloten pensioenakkoord is afgesproken dat zzp’ers zich daartegen moeten verzekeren. Het kabinet heeft werkgevers en werknemers gevraagd om volgend jaar met een voorstel te komen.  Zelfstandigen zonder personeel die niet veel verdienen ,hebben vaker ook minder reserves om op terug te vallen.

Maar er is ook, in mijn ogen, positief nieuws te melden. De nieuwe fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, Pieter Heerma, heeft geopperd dat de Volksbank (bekend staand als SNS bank) een coöperatie moet worden en worden omgevormd in een nutsbank, een bank voor de consument en de middenstand, zoals vroeger de Postgiro was en de Nederlandse Middenstands Bank. Niet het grote werk met de enorme omzetten en risico’s en de torenhoge bonussen. Maar een van en voor het volk. Een lofwaardig initiatief.

Amerikaanse staatsobligaties met een goud als onderpand?

Judy Shelton, de kandidaat die door Trump naar voren is geschoven als bestuurslid bij de Federal Reserve, pleit voor een staatsobligatie gedekt door goud. Ze suggereerde dat de Amerikaanse overheid nieuwe converteerbare obligaties kan uitgeven, die aan het einde van de looptijd omgewisseld kunnen worden voor goud. Omdat centrale banken in meer dan honderd landen goud aanhouden in hun internationale reserves lijkt het een goede neutrale reserve te zijn. En naar mijn idee een goede manier om politieke vijandigheid te ontwijken. Dus stel je eens een staatslening voor die als volgt werkt: Op de einddatum kan de bezitter van de obligatie ofwel de nominale waarde van de obligaties of een vooraf bepaalde hoeveelheid goud ontvangen.” Het voorstel van Shelton is opmerkelijk, omdat goud al decennia lang geen rol van betekenis meer speelt in de financiering van de Amerikaanse tekorten. Sinds de ontkoppeling tussen de dollar en goud in 1971 heeft een dollarbankbiljet geen claim meer op goud. Met dit voorstel van Shelton zouden nieuwe Amerikaanse staatslening weer een waarde kunnen krijgen in termen van goud. (bron: MarketUpdate) [interessant en een geweldige omwenteling in monetair beleid]

Wat te denken van de vier voordrachten die de Europese Raad, na vele uren beraad, heeft genomen voor vier topfuncties

Over de kwaliteit heb ik zo mijn bedenkingen. Het zijn geen van vieren topfiguren, die in staat zullen zijn de huidige problemen binnen de EU op te lossen. Althans dat is mijn eerste indruk. Dat Frans Timmermans niet is voorgedragen als de voorzitter van de Europese Commissie, is de uitkomst van het feit dat hij EU-landen niet verbindt maar meer verdeeld. Kijk naar de tegenstand die zijn benoeming kreeg vanuit Oost-Europa. Daarbij komt dat zijn doelstellingen, die hij wil realiseren met Europa, alleen kunnen worden gerealiseerd als de EU eerst grondig wordt hervormd en stevige politieke en sociaal/maatschappelijke fundamenten krijgt. Ik vind het teleurstellend dat hij nu de belangrijkste vice-voorzitter wordt: de aanpak die hij heeft gepresenteerd is een doodlopende weg. Deze man past niet meer in de EC. Donald Tusk wilde dat er van de vier benoemingen twee vrouwen zouden zijn. En wat gebeurt er dan: de buitenland-coördinator worden een Spanjaard en de President van de Europese Unie wordt de huidige Belgische premier, die het steeds moeilijker kreeg zijn kabinet bijeen te houden. Resteren twee posities de voorzitter van de ECB en die van de EC. Die laatste werd een Duitse, Ursula van der Leyen. Een in Europa onbekende politica (wel bewindsvrouw in vier kabinetten Merkel), die door Angela Merkel niet werd gesteund bij de verkiezing. De vraag is of de nominatie door het EP wordt gesteund. Wat als dat niet gebeurt??? Dan de Française Christine Lagarde. Die voldoet aan geen enkele voorwaarde waaraan een top-monetaire autoriteit moet voldoen. Geen economie, nooit centrale bankier geweest, verstand van monetair beleid? [en daar komt nog bij dat de boedel die ze krijgt van Mario Draghi, verre van begerenswaardig is. De vertrekkende baas van de ECB laat een moeilijk dossier achter en wie en kan daarmee aan de slag met regeringsleiders die geen tot nauwelijks verstand hebben van economie en financiën] De 28 EU regeringsleiders hebben Europa opgezadeld met tweede rangs politici, hier en daar mogelijk wel kneusjes, die geen van allen in staat zullen zijn de grote problemen waarvoor Europa staat over de nieuwe machtsverhoudingen in de wereld, de klimaatsproblematiek, technologische ontwikkelingen en de inrichting van een nieuwe samenleving voor volgende generaties met de bijbehorende eco 4.0.

Kan een jurist zonder ervaring in de bankenwereld en in het monetaire beleid dat centrale bankiers uitvoeren, over de toekomst van de euro waken? Dat vraagt de financiële wereld zich af nu IMF-topvrouw Christine Lagarde is voorgedragen om de komende acht jaar de Europese Centrale Bank (ECB) te leiden. Het is één van de belangrijkste banen ter wereld. De president van de Europese Centrale Bank moet zorgen dat de waarde van de euro stabiel blijft en het economisch beleid in de eurozone ondersteunen. Met het bestuur worden de rentestanden vastgesteld, economische steunoperaties gestart of afgebouwd en toezicht gehouden op banken. Zijn of haar handtekening staat op elk euro-biljet dat wordt gedrukt, om de waarde van dat biljet te garanderen. Volgens de statuten moet de hoogste baas iemand zijn “met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied”. Christine Lagarde (63) heeft dat laatste volgens velen niet. Ze zat als tiener in het nationale team synchroonzwemmen, studeerde rechten in Parijs en deed een studie politieke wetenschappen in Aix-en-Provence. Daarna werd ze bestuursvoorzitter van het internationale advocatenkantoor Baker & McKenzie, een van de grootste advocatenkantoren ter wereld. In 2005 werd Lagarde in Frankrijk minister van Economische Zaken, onder toenmalig premier De Villepin. Na de verkiezing van Nicolas Sarkozy tot president in 2007 werd Lagarde, lid van de centrumrechtse partij UMP, minister van Financiën. In 2011 werd ze de hoogste baas van het Internationaal Monetair Fonds in Washington, nu de voordracht voor de topbaan in Frankfurt. [lezers van dit blog weten dat ik oordeel over het monetaire beleid van de ECB/Draghi in de afgelopen vier jaar als mislukt. De monetaire gereedschapskist is leeg en een visie waar de ECB naartoe moet, ontbreekt. Toch stelde Lagarde twee maanden geleden, in haar functie van directeur van het IMF, dat zij het beleid van de ECB ondersteunde en dat de Muntunie veel meer een collectief moet worden door de Bankenunie, de Transferunie en de uitgifte van eurobonds in werking moeten treden c.q. moet worden opgestart. Waar het heengaat met het monetaire beleid van de euro is voor mij een grote vraag] (bron: Trouw)

Duitsland richting recessie?

Het tegenvallende cijfer van de fabrieksorders bevestigt dat het beroerd gaat met de Duitse industrie. De vraag is of Europa’s grootste economie in een recessie gaat belanden. De fabrieksorders daalden in mei met 2,2%. De inkoopmanagersindices wijzen ook al enige tijd op een krimp van de Duitse industrie, die mede aan de handelsoorlog te wijten is. Beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING maakt zich vooralsnog niet heel veel zorgen over de Duitse economie. „De prognoses wijzen voorlopig op plussen van 0,7% voor het tweede en 0,9% voor het derde kwartaal. Enerzijds omdat de consumentenbestedingen op een hoog niveau liggen. Anderzijds draait de dienstensector nog goed. Maar als de negatieve ontwikkeling bij de productiesector doorzet, zal de groei van de dienstensector geen compensatie meer kunnen bieden.” Ook beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan acht de kans klein dat Duitsland binnenkort in een recessie belandt. „De industrie is goed voor bijna een kwart van de economie, wat betekent dat Duitsland bovengemiddeld gevoelig is voor de verzwakking van de wereldhandel. Ook de zwakke autoverkopen doen zich voelen. Consumenten en de dienstensector bieden echter voldoende compensatie. Bovendien heeft de Duitse overheid dankzij het begrotingsoverschot middelen om de economie te stimuleren.” Een escalatie van de handelsoorlog ziet Juvyns wel als een duidelijk risico. Zo overwegen de Verenigde Staten nog altijd auto’s uit Europa extra te belasten. De recente stevige daling van de Duitse obligatierentes is volgens Wiersma slechts in beperkte mate te wijten aan de economische groeiverzwakking. „Dit hangt meer samen met de voorgenomen beleidswijziging van centrale banken. De markt rekent erop dat de ECB het obligatieopkoopprogramma gaat hervatten en de rente dit jaar met 0,1 tot 0,2 procentpunt zal verlagen.” Juvyns voegt hieraan toe dat de aanstaande benoeming van Christine Lagarde tot opvolger van president Mario Draghi de verwachting van een versoepeling van het monetaire beleid door de ECB heeft versterkt. Nu ligt de depositorente van de ECB op -0,4%, ofwel op het niveau van dat van 10-jaars staatspapier. „De depositorente legt een bodem onder de lange rente, maar deze zou nog iets kunnen dalen omdat de markten een verlaging van de depositorente inprijzen”, meldt Wiersma.

Het stikstofarrest van de RvS

In Diemen leeft al enige tijd weerstand tegen een houtcentrale die energiebedrijf Vattenfall wil bouwen. Het stikstofvonnis van de Raad van State geeft nu extra onzekerheid, schrijft Frank Straver in Trouw. De onzekerheid over de komst van een grote biomassacentrale in Diemen stijgt. De vraag is of de vergunning voor de energiecentrale, die houtstukjes gaat verstoken, nog wel deugt. Daarover is twijfel ontstaan, als gevolg van de uitspraak van de Raad van State, die onlangs de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) afkeurde. Daardoor mogen er geen vergunningen naar projecten die stikstof uitstoten bij beschermde natuurgebieden. De gemeenteraad van Diemen heeft deze week gesproken over het lot van de houtgestookte oven, die 120 megawatt energie kan produceren voor het warmtenet van Amsterdam en Almere. De energiecentrale zal stikstof uitstoten en moet daarvoor toestemming hebben. Alle papieren zijn in orde, stelt een woordvoerder van Vattenfall, de Zweedse eigenaar van Nuon. Het bedrijf vroeg geen natuurvergunning met PAS-toets aan, ondanks het naastgelegen Naardermeer. Stikstofuitstoot van de nieuwe houtcentrale zou mogen onder een oude vergunning van een gascentrale op dezelfde locatie, die minder gaat draaien. Maar volgens milieugroep MOB, die de PAS-rechtszaak won, rekent Vattenfall zich ten onrechte rijk. In een brief aan de gemeenteraad zet Johan Vollenbroek van MOB uiteen waarom de biomassacentrale er niet meer kan komen na het stikstofarrest. Hij rept van een “sjoemelvergunning”, omdat de houtcentrale meer stikstof zou uitstoten dan papieren van de gascentrale toestaan. Juridisch zou de bouw van de biomassacentrale onhoudbaar zijn. Volgens MOB is dat zo nodig verder aan te vechten bij de rechter. Het is de regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUNH) die moet toetsen of de vergunning voor de biomassacentrale goed is. Dat wordt onderzocht, zegt een woordvoerder. Weliswaar heeft Vattenfall geen vergunning op basis van het PAS, maar voor de vergunning gebruikte het energiebedrijf wel het bijbehorende rekenmodel ‘Aerius’. Mogelijk zet het stikstofarrest daar ook een streep doorheen. Niet de RUNH maar het ‘crisisteam’ dat het kabinet opzette na het stikstofarrest onderzoekt dat. De uitspraak zet Lelystad Airport en mogelijk honderden bouw- en infraprojecten op losse schroeven. [vooralsnog heeft het kabinet de ingebruikstelling van de luchthaven Lelystad uitgesteld naar later]

‘Trump onder vuur’

Bij de presentatie van het boek ‘Staat van Beleg’ het tweede boek over de biografie van de 66-jarige Amerikaanse auteur Michael Wolff deed hij een aantal interessante uitspraken over de persoon van de Amerikaanse president Donald Trump, zoals die werden opgetekend door de journalist Seije Slager in Trouw. De meeste aandacht in de media kreeg: “Trump mist het temperament en de intellectuele capaciteit om een oorlog te beginnen”, met als reden daarvoor dat een oorlog voeren tegenwoordig een complexe materie is met vele facetten, die tegelijkertijd in beeld moeten zijn. Generaal worden tegenwoordig geschoold bij McKinsey. Trump kan uit de heup schieten als cowboys dat vroeger deden en regeren in de stijl van de godfathers: met beleid van de straat, zolang het maar geen complexe besluitvorming betreft. Een plus een, lukt nog wel alhoewel ………? Wolff ziet Trump niet als de President van de Verenigde Staten, de wereldleider, maar als een TV-acteur die iedere dag weer een cliffhanger nodig heeft om de volgende dag weer de kijkcijfers te halen. De tijd is voorbij dat, zoals in de periode Bush, de VS een oorlog begon in Irak en niet had nagedacht over een beleid voor wat er moest gebeuren na de val van het regime van Saddam Hoessein. Daar heeft Irak een hoge prijs voor betaald: in de vorm van chaos in het bestuur. Over zijn verrassingsbezoek aan de Noord-Koreaanse president Kim op de demarcatielijn tussen Noord- en Zuid-Korea afgelopen zondag zegt Wolff ‘dat was alleen maar voor de show’, daar zat geen enkele strategie achter. Diplomaten vragen zich ook af welke drijfveren Trump had om zo plotseling Kim de hand te willen schudden, anders dan dat hij Kim een gunst wilde geven met deze ontmoeting en heeft hem daarmee, zeker in eigen huis legitimiteit gegeven, zonder dat daaraan enige prijskaartje hangt. De helft van de posities in het Witte Huis is vacant. “Precies. Niemand weet wat het beleid is. Niemand weet wie het beleid maakt. Het is niet de minister van buitenlandse zaken. Voor zover er beleid is, komt het waarschijnlijk van Jared Kushner, zijn schoonzoon. Maar het managen van de details, dat gebeurt niet meer. “Anders zou iemand wel gezegd hebben: ‘Wacht even, de Noord-Koreanen geven ons niets, waarom zouden wij ze iets geven?’. Daar draait diplomatie om: wat krijg je terug voor wat je geeft? En we geven nu heel veel: totale legitimiteit aan dit Noord-Koreaanse regime. Maar omdat er geen enkele analyse plaatsvindt, is de enige gedachte: waarom zouden we ze het niet geven? Vanuit Trump is de gedachte: het kost me niets, en ik krijg er nu even credit voor.” “Het is een soort pervers lichtpuntje dat hij geen oorlog gaat voeren. Trump, gek genoeg en ironisch genoeg, ziet eruit als iemand die heel veel macht verzamelt. Maar de waarheid is: hij doet er niet zo veel mee. Het is alleen maar show.”

De bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector is in juni minder gegroeid dan een maand eerder. Dat meldde onderzoeksinstituut ISM op basis van definitieve cijfers. De inkoopmanagersindex, de graadmeter voor de bedrijvigheid, kwam uit op een stand van 55,1, tegenover 56,9 in mei. Een stand boven 50 duidt op groei, daaronder op krimp. Het Britse onderzoeksbureau Markit kwam met eigen definitieve cijfers over de Amerikaanse dienstensector. Die index noteerde een stand voor juni van 51,5, van 50,7 een maand eerder. Dat verschil is dus, relatief bezien, erg groot. De fabrieksorders in de Verenigde Staten zijn in mei met 0,7% afgenomen ten opzichte van een maand eerder. In april namen de fabrieksorders met een herziene 1,2% af. Verder werd op basis van een definitief cijfer gemeld dat de orders voor duurzame goederen in mei met 1,3% daalden.

Opnieuw is er een tegenvallend rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt naar buiten gekomen. Salarisverwerker ADP meldt dat er in juni 102.000 banen bij zijn gekomen, terwijl economen gemiddeld op 140.000 hadden ingezet. Het rapport loopt vooruit op het officiële banenrapport, waar op een banengroei van 155.000 wordt gerekend. In mei viel de banengroei terug tot een schamele 75.000, veel minder dan de 180.000 waarop was gerekend. De werkloosheid bleef op 3,6% staan.  De wereldwijde vraag naar luchtvrachtvervoer heeft in mei een krimp met 3,4% op jaarbasis laten zien. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie IATA. In april was nog sprake van een daling van de vraag met 5,6%. Volgens IATA heeft de luchtvrachtsector duidelijk te lijden onder de zwakkere wereldhandel en de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten. Topman Alexandre de Juniac van IATA denkt dat de moeilijke marktomstandigheden voor het luchtvrachtvervoer zullen aanhouden de komende tijd.

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China kent niet alleen verliezers. Vooral Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen profiteren van het over en weer verhogen van importheffingen door de grootmachten. Er liggen ook kansen voor Europese bedrijven. Amerikaanse varkensboeren gaan, dankzij de handelsoorlog, voor honderden miljoenen het schip in en moeten uitwijken naar andere landen. Ook sojaboeren in de VS blijven met bergen vaak wegrottende oogst zitten. In China worden ondertussen vooral producenten van consumentengoederen hard geraakt. Toch wordt er ook geprofiteerd van het conflict. Dik een jaar nadat de VS de eerste heffingen invoerde, concludeert de Japanse investeringsbank Normura dat de VS en China minder goederen van elkaar zijn gaan importeren en bepaalde producten nu in andere landen kopen. Die extra handel krikt in sommige landen de economie flink op. De VS halen vooral minder computerelektronica, elektrische apparaten en meubels uit China. Andersom importeren de Chinezen vooral minder sojabonen, vliegtuigen, granen en katoen uit de VS, concludeert Normura in een analyse die vorige maand werd gepubliceerd. Die producten worden nu ergens anders ingeslagen, en de grote winnaar is Vietnam. Het bruto binnenlands product (bbp) van dat land stijgt dit jaar, volgens een schatting van Normura, met 7,9% door nieuwe handel met vooral de VS. De Amerikanen kopen er elektrische apparatuur voor telefoons en andere elektronica die anders in China werd gekocht. Ook Taiwan en Zuid-Korea profiteren op dat gebied van extra handel met de VS. Ondertussen verkoopt Maleisië halfgeleiders en Zuid-Korea en Mexico exporteren meer onderdelen voor motorvoertuigen naar de VS. China koopt vooral veel meer soja in Argentinië, Brazilië, Chili en Canada. Goud halen de Chinezen meer uit Hong Kong, Singapore en Zuid-Afrika en aardgas komt vaker uit Maleisië en Australië. Er zijn ook Europese landen die profiteren. Frankrijk en Duitsland leveren dankzij de handelsoorlog meer vliegtuigen en vliegtuigonderdelen aan China, aldus Normura. “Het voordeel voor Europese landen is het grootst in Frankrijk (0,3%), maar in het algemeen klein”, schrijven de economen. Er zijn kansen voor Europese bedrijven om als verrassende winnaars uit de bus te komen in het handelsconflict, zei David Owen, hoofdeconoom Europa bij de Amerikaanse investeringsbank Jefferies, in mei tegen Bloomberg. Als de heffingen van de VS het importeren van producten uit China minder concurrerend maakt, is dat een kans voor Europese bedrijven om te profiteren, Volgens Owen zorgen handelsoorlogen voor ‘winnaars onder de verliezers’. Dit lijkt vaak te worden vergeten en te verdwijnen tussen alle negativiteit rond het onderwerp, aldus Owen. Hij is niet de enige die lichtpuntjes ziet voor Europese bedrijven. ING-econoom Timme Spakman wees vorig jaar al op de kansen voor Europese bedrijven. Hij zette de Europese bedrijfstakken die kunnen profiteren van de handelsoorlog in oktober op een rij: vooral producenten van industriële machines, auto-onderdelen en kunststoffen kunnen profiteren van extra handel met de VS. Voor exporteurs naar China zijn er vooral kansen voor autofabrikanten en producenten van industriële machines, aldus Spakman. Toch benadrukken de economen van Normura dat er vooral verliezers zullen zijn door de handelsoorlog. “Het is belangrijk om in gedachten te houden dat dit slechts één aspect van de handelsoorlog tussen de VS en China is; er zijn veel andere krachten aan het werk en de algemene economische impact in de meeste landen zal negatief zijn”, schrijven ze. Uit een simulatie van het World Economic Forum uit januari blijkt dat in het slechtste scenario de handelsoorlog de economische groei van het wereldwijde bbp dit jaar met 0,7% kan laten dalen. De groei van de economie zou dan uitkomen op 2,8%. De impact zou groter zijn op de groei van de Chinese economie (min 0,9%). In Europa zou het voor 0,8% minder groei kunnen zorgen en het bbp van de VS zou 0,4% lager kunnen uitkomen. En dan is er nog Donald Trump als onzekere factor. De Amerikaanse president dreigt weer met extra heffingen op een nieuwe lijst met Europese producten, waaronder Duitse auto’s met een importwaarde van €3,5 mrd.

De Amerikaans-Chinese handelsoorlog draait uiteindelijk om dominantie in 5G

Nog maar 10 jaar geleden was Huawei een tamelijk marginaal bedrijf, dat voornamelijk actief was in delen van zuidoost Azië en Midden- en Centraal-Europa. Het had een omzet van $28 mrd. In 2018 kwam de omzet uit op $107 mrd. Het is die snelle groei van Chinese technologiebedrijven die naar alle waarschijnlijkheid de basis vormt voor de steeds maar toenemende frictie tussen China en de VS. De aandacht gaat nu vooral uit naar telecom- technologie, schrijft Cor Wijtvliet. Technologie en vooral de stand van de technologie is een begrijpelijke bron van spanning tussen de twee grootmachten. De bron is het dubbele gebruik van technologie. Het wordt steeds moeilijker om in dezen een duidelijke grens te trekken tussen commercieel/burgerlijk gebruik en strategisch/militair. Het moge duidelijk zijn, dat in dezen geen van beide partijen van wijken wil weten. Het gaat er juist om wie technologisch de overhand heeft. De Amerikanen willen koste wat kost voorkomen dat China in 5G de overhand heeft of krijgt. Het land zal daarom met alle middelen Huawei willen neersabelen. De felheid van de Amerikanen is terug te voeren op een rapport van het Defense Innovative Board, waarin gesteld wordt dat de VS achterop is geraakt in de ontwikkeling van deze technologie en daarom niet in staat zal zijn de standaard voor 5G te stellen. Het rapport gaat nog een stapje verder en stelt dat de VS op dit terrein wel eens gemarginaliseerd kan worden. De belangen zijn echter immens. Het land dat de standaard kan zetten voor 5G kan waarschijnlijk de vruchten daarvan plukken in de vorm van een eindeloze reeks innovaties. De introductie van 5G op zich is al belangrijk, maar het multipliereffect zal nog veel groter zijn. 5G is gekoppeld aan een reeks van andere technologieën, zoals de zelfrijdende auto, the Internet of Things, virtual reality en noem maar op. Zoals zo vaak in technology is de hoofdprijs voor de first mover, zo stelt het rapport met alle daarmee samenhangende vruchten. Dat kan in de vorm van veel, nieuwe hoogwaardige banen, maar meer nog in de vorm van leiderschap in andere technologieën. Die eisen een steeds snellere transmissie van steeds meer data. De VS hebben hun dominantie verloren in telecomtechnologie. Dat is niet te wijten aan Chinese piraterij, maar is van eigen makelij. Amerikaanse bedrijven hebben gewoon te weinig geïnvesteerd. Bedrijven als AT&T en Verizon zitten tot hun nek in de schulden en hebben de middelen niet. China heeft de afgelopen vijf jaren $180 miljard in 5G gestoken. Daar komt nog bij dat de Amerikaanse overheid en defensie het grootste deel van het spectrum voor zich opeisen, dat in de rest van de wereld voor commerciële doeleinden gebruikt wordt. Daardoor staat de Amerikaanse markt min of meer op zichzelf. Los daarvan, de Amerikaanse markt, burgerlijk en militair samen, is eenvoudigweg niet groot genoeg meer om andere partijen de wil op te leggen. Het is voor de VS niet te hopen, dat wat nu in telecom gebeurt, exemplarisch zal blijken voor wat er op andere technologische terreinen kan gaan gebeuren! (bron: RTLZ)

©2019 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 5 juli 2019; week 27: AEX 570,46; Bel20 3643,73; CAC40 5.593,72; DAX30 12.568,53; FTSE 100 7.553,14; SMI 9.980,79; RTS (Rusland) 1398,75; DJIA 26.922,12; NY-Nasdaq 100 7841,3; Nikkei 21.746,38; Hang Seng 28.774,83; All Ords 6.831,8; SSEC 3.011,06; €/$1,123153; BTC/USD $11.376,02; 1 troy ounce goud $1398,30; dat is €40.015,68 per kilo; 3 maands Euribor -0,354%; 1 weeks -0,396%; 1 mnds -0,393%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,246%; 10 jaar VS 1,9482%; 10 jaar Belgische Staat 0,001%, 10 jaar Duitse Staat -0,4%, 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,65%, 10 jaar Japan -0,1603%; 10 jaar Italië 1,771%. Een liter E5 hier aan de pomp €1,624.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden vlak, de goudprijs daalde licht wat en de rente van 10-jarig en 30-jarig papier vertoonde daalde verder c.q. de negatieve rentes noteerden vlak, terwijl de 5-jarige negatieve rente licht wijzigde. Ik voeg ook deze week weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. De tarieven varieerden, in de sterke landen daalden de tarieven wederom: Zwitserland 0,05%; Duitsland 0,264%; Japan 0,3367%; Nederland 0,212; Frankrijk 0,794%; GB 1,367%; Canada 1,656%; Spanje 1,321%; VS 2,4664%; Italië 2,814%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,623%; Nederland -0,65%; Zwitserland -0,75%; Denemarken -0,646%; Frankrijk -0,534%; België -0,47%; Japan -0,25256%; Spanje -0,278%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.