UPDATE 06-11-2021/606 5 november 2021 20.000 coronabesmettingen, waarvan 12.000 geregistreerd

Vanuit meerdere richtingen uit de samenleving is er kritiek gekomen op de aangekondigde coroverzwaringen door het kabinet en die zijn goedgekeurd door een meerderheid in de 2de Kamer. Al direct vanuit het MKB, de zorg en de horeca. Amrish Baidjoe, veldepidemioloog en microbioloog, stelt dat de voorstellen te laat zijn gekomen. De 1½-meter en de mondkapjes afschaffing had 2 maanden geleden niet mogen gebeuren. De risicofactoren waren toen al bekend zoals de vaccinatie-bescherming die slechts 60%-70% bij infectie bedraagt en 95% bij ernstige ziekten. Of de nieuwe maatregelen voldoende zijn hangt, volgens hem, af van de mate van naleving, de uitvoering en de handhaving. Epidemioloog Frits Rosendaal noemt de maatregelen niet indrukwekkend. Het checken van de QR-codes bij dierentuinen levert niets op. Hij rekent erop dat nu 84% van de bevolking is gevaccineerd (waarvan 30% geen tot minder dekking heeft) er op enig moment een kantelpunt zal ontstaan. Als we ervan uitgaan dat er nog 3 miljoen on-gevaccineerden en wel gevaccineerden zijn met onvoldoende bescherming dan is bij een gemiddeld aantal besmettingen van 70.000 per week dat toch maar 2,3% is van het totaal. Als er geen nieuwe variant komt zou iedereen over een jaar natuurlijke dan wel kunstmatige moeten hebben In zo’n doem scenario geloof ik niet. Ook de sportscholen trekken aan de bel: hantering van de QR-code zal opnieuw financiële schade veroorzaken.

Ondanks een ontsporende inflatie, een explosie van de vastgoedprijzen, recordniveaus op de globale aandelenbeurzen, honderdduizenden vacatures die niet ingevuld raken en grondstoffenprijzen die zich op historische hoogte bevinden, bevestigde ECB-voorzitter Christine Lagarde (recent door de Duitse tabloid BILD nog Madame Inflation genoemd) dat de rente niet wordt verhoogd. Niet vandaag, niet morgen en waarschijnlijk nooit. Dat de inflatie in de eurozone in oktober met 4.16% het hoogste peil sinds oktober 2008 bereikte (toen de inflatie 4,72% bedroeg), speelt volgens onze centrale bankiers geen rol. Alles gaat voorbij, zeggen ze. Over de schaduwinflatie (zie elders in dit blog) wordt niet eens gesproken. Het zijn wel degelijk zij die vandaag in alle landen de economie beheren en blanco cheques uitschrijven aan regeringen door hen toe te staan hun begrotingstekorten ongecontroleerd te laten oplopen met herhaalde stimuleringspakketten om daarna die schulden op de markten op te kopen. Lagarde c.s, zijn dermate bang geworden voor een beurskrach, een vastgoedkrach of zelfs voor een economische groeivertraging dat ze de markten liever in een staat van kunstmatige euforie houden. Dat dit gevolgen heeft voor uw spaargeld, kan blijken uit onderstaande grafiek. Wie nu €100.000 op een spaarrekening heeft staan, verliest bij een inflatie van 5% binnen 5 jaar €21.625 aan koopkracht. (bron: businessam.be) Die aanname van 5% inflatie is gerechtvaardigd want bij de huidige inflatie van 4,16% zijn niet meegenomen de prijsstijgingen van auto’s, de forse stijgingen van de huur- en koopprijzen van woningen en de verwachtingen voor een stijging als gevolg van de verduurzaming van de samenleving,

Gas: plus 30,6%. Elektriciteit: plus 39,6%. Motorbrandstoffen: plus 27,3%. Het is vooral de grote stijging van de energieprijzen – de percentages zijn op jaarbasis – die de hoge inflatie in Nederland voedt. De inflatie bereikte vorige maand 3,4% ten opzichte van een jaar eerder – het hoogste niveau in bijna twee decennia, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag. In april 2002 liep de geldontwaarding voor het laatst zo hoog op. In september was het inflatiecijfer nog 2,7%. Prijsstijging van gas en elektriciteit was ook die maand de boosdoener.

Het is voor veel mensen even wennen: een periode met duidelijk stijgende prijzen. Onder meer in het vervoer merk je het. De prijs van een liter benzine ligt rond de €2. Ook reizen met de trein wordt prijziger. Kaartjes voor tweedeklasreizen en abonnementen bij NS worden volgend jaar gemiddeld 1,8% duurder. De verhoging is gebaseerd op „het verwachte inflatiecijfer”, aldus NS afgelopen. Het bedrijf verwijst naar de gestegen kosten die het zelf maakt, voor onderhoud, energie en ook lonen. Die kosten worden nu doorberekend. Wat die lonen betreft: er zijn steeds meer tekenen dat de zeer krappe Nederlandse arbeidsmarkt een rol begint te spelen in de inflatie. Vakbond FNV eist een loonsverhoging van 5%, ter compensatie van de stijgende inflatie. Hogere lonen leiden tot hogere productiekosten voor bedrijven, wat de inflatie verder kan opjagen – de zogenoemde loon-prijsspiraal. Hoewel van zo’n spiraal nog niet bewijsbaar sprake is, is het scenario wel reden voor alertheid over de oplopende inflatie. Energieprijzen zijn heel wispelturig en hoeven niet per se voor langere tijd door te werken in het algemene prijspeil. Maar als de energie-inflatie langer aanhoudt, kan die de geldontwaarding over een breed front voeden. Zeker als ook andere factoren de prijzen opdrijven – zoals nu. Want er is, naast energie, een tweede aanjager van de inflatie: de wereldwijde tekorten aan grondstoffen, materialen, chips. Het is een gevolg van de verstoringen in leveringsketens door de coronacrisis, én van de enorme wereldwijde vraag naar producten na beëindiging van de lockdowns. Al deze factoren spelen niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. De OESO, de denktank van industrielanden, maakte bekend dat de inflatie in het OESO-gebied (38 landen, waaronder die van de EU, de VS en Japan) in september 4,6% bedroeg, tegen 3,4% in augustus. Vooral energie- en voedselprijzen stuwden het inflatiecijfer op. Maar ook zonder die (instabiele) energie- en voedselprijzen was de OESO-inflatie in september hoog: 3,2%, het hoogste niveau sinds april 2002. Overal ter wereld worstelen centrale banken met de geldontwaarding. De lastigste vraag voor ze is of de inflatie van voorbijgaande aard is of juist aanhoudt. Wie te snel de rente verhoogt, loopt het risico het economisch herstel in de kiem te smoren. Wie daarmee te lang wacht, geeft de inflatie vrij baan – en ondergraaft de koopkracht van burgers. De grote centrale banken, zoals de Europese Centrale Bank, de Bank of England en de Amerikaanse Federal Reserve, streven naar een inflatie van 2%, gemeten over een langere periode. 2% zien ze als een gezonde buffer tegen deflatie, een neerwaartse spiraal van prijsdalingen die de economie kan ruïneren. De voorbije jaren lag de inflatie in de westerse wereld meestal (veel) lager. Nu wordt hogere inflatie getolereerd, vanuit de overtuiging dat zij tijdelijk zou zijn – wat niemand zeker weet. Donderdag zag de Bank of England onverwacht af van een renteverhoging, hoewel de bank voor volgend jaar 5% inflatie verwacht. Twee van de zeven bestuurders van de centrale bank in Londen stemden tegen de beslissing: zij wilden wél een verhoging van de rente die nu 0,1% bedraagt. Wel unaniem was het besluit van de Amerikaanse FED, een dag eerder, om de massale opkoop van schuld terug te gaan schroeven. Nu koopt de FED maandelijks nog voor $120 mrd (€104 mrd) aan staatsleningen en door de staat gedekte hypotheken op. Daarmee drukt ze de langetermijnrente. Vanaf december zal de FED maandelijks telkens voor $10 mrd minder aan staatsleningen en voor $5 m minder aan hypotheken opkopen. Wanneer het opkoopprogramma is afgelopen – volgens dit tijdpad in juni 2022 – kan de Fed ook de rente van vlak boven de 0% gaan verhogen. De ECB weifelt nog het meest. Vóór een eerste renteverhoging moet zij eerst een besluit nemen over de toekomst van haar schuldopkoopprogramma’s. De ‘pandemienoodopkopen’ van krap €80 mrd per maand lopen in maart 2022 af. Wat rest zijn de reguliere opkopen van staats- en bedrijfsschuld van €20 mrd per maand. Achter de schermen wordt bij de ECB nu intensief gesproken over het totale bedrag aan opkopen ná maart. Een besluit hierover valt in december. Op de financiële markten wordt verwacht dat de ECB eind volgend jaar de rente (nu 0%) verhoogt. Maar als de inflatie in de eurozone (nu 4,1%) door een loon-prijsspiraal verder oploopt, kan de centrale bank in Frankfurt zich gedwongen voelen sneller in te grijpen. (bron: NRC) Helder verhaal. Alleen moeten wij in gedachten houden dat inflatiecijfers van de ECB/Eurostat bewust gemanipuleerd zijn, door de gestegen prijzen van auto’s en de al jaren gestegen huur- en de explosief gestegen woningprijzen buiten beschouwing te laten. Ik zou de 4,1% verhogen naar 5%. Daarbij komt dat de kosten van de verduurzaming/vergroening van de samenleving ook, zeker in de eerste 10 jaar, tot prijsverhogingen zullen leiden.

Klimaattop COP26 in Glasgow

De klimaattop in Glasgow is begonnen met veel goede voornemens. Maar de gehoopte sterke eerste aanzet vanaf de G20 bleef uit, schrijft Onno Havermans in Trouw. Het is als kijken naar een beslissende sportwedstrijd. De belangen zijn groot en de spanning is te snijden, maar in de eerste minuten gaat de bal rustig rond, zonder drang naar voren. Kansen blijven vooralsnog uit zolang de partijen elkaar aftasten. Precies zo ziet de 26ste klimaattop van de Verenigde Naties eruit. Nadat klimaatactiviste en autiste Greta Thunberg met gejuich in de Schotse stad Glasgow was onthaald, begon COP26 zondagmiddag. De Britse voorzitter Alok Sharma benadrukte de ‘enorme uitdaging die we collectief moeten aanpakken’. Zes jaar na het Klimaatakkoord van Parijs moet de wereld in actie komen om opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 en hooguit 2 graden. Intussen probeerde premier Boris Johnson in Rome overeenstemming te bereiken met de andere leiders van de G20, de 19 landen plus de Europese Unie, die samen de wereldeconomie domineren. Vooraf was er hoop dat de wereldleiders in Rome alvast een sterke aanzet zouden geven voor de klimaattop, waarvan Italië formeel de mede-organisator is naast gastheer Verenigd Koninkrijk. Verder dan een verklaring om nog dit jaar te stoppen met de internationale financiering van de meest vervuilende kolencentrales kwamen ze niet, wat een overwinning lijkt voor China en India die hun kolenproductie juist opvoeren om tegemoet te komen aan de grote binnenlandse energievraag. VN-topman António Guterres toonde zich teleurgesteld, maar zegt de hoop op beter nog niet verloren te hebben. Petteri Taalas zette gisteren nog maar weer eens uiteen hoe hoog de nood inmiddels is. De jaren 2015 tot en met 2021 zijn de 7 warmste ooit gemeten, zei de Finse secretaris-generaal van de Wereld Meteorologische Organisatie bij de presentatie van een voor de top opgesteld tussenrapport. Alleen door de gevolgen van koude golfstroom La Niña blijft 2021 naar verwachting tussen de vijfde en de zevende plaats steken, maar de verschijnselen die duiden op klimaatverandering waren onmiskenbaar en er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat die door de mens is veroorzaakt, aldus Taalas. “Extreme gebeurtenissen zijn de nieuwe norm.” Van die nieuwe norm gaf 2021 een reeks beangstigende voorbeelden: regen in plaats van sneeuw op de top van de Groenlandse ijskap, smeltende gletsjers, een hittegolf in Canada en aangrenzende delen van de VS met temperaturen tot bijna 50 graden Celcius, een record van 54,5 graden in Death Valley, recordtemperaturen rondom de Middellandse Zee, verwoestende bosbranden, de hoeveelheid regenval van enkele maanden binnen enkele uren in China, ernstige overstromingen met tientallen slachtoffers en miljarden aan schade in Europa, en een tweede opeenvolgende jaar van droogte in subtropisch Zuid-Amerika met watertekorten tot gevolg. Wereldwijd lag de gemiddelde temperatuur tussen januari en september 1,09 graden hoger dan in de periode 1850-1900. V ooralsnog blijft 2016 het warmste jaar, maar 2021 doet er nauwelijks voor onder. De concentraties broeikasgassen zijn sinds 2020 hoger dan ooit, de zeespiegel stijgt met 4,4 millimeter per jaar en de oceanen warmen op en verzuren door de opname van CO2. Patricia Espinosa, de Mexicaanse secretaris-generaal van UNFCCC, het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties, haalde in Glasgow de Schotse dichter Robert Burns aan: Now’s the day and now’s the hour (Nu is de dag en nu is het uur) om het belang van COP26 te onderstrepen. “Het gaat over veel meer dan het milieu, het gaat over vrede, veiligheid en de voorzieningen die we hebben opgebouwd voor het welzijn van iedereen”, aldus Espinosa. (bron: Trouw)

Meer dan honderd wereldleiders hebben op de klimaattop van Glasgow toegezegd om voor 2030 een einde te maken aan de ontbossing. Daarmee is de eerste grote belofte van de top een feit. Er wordt omgerekend €16,5 mrd vrijgemaakt om onder meer beschadigde stukken bos te herstellen, natuurbranden te bestrijden en inheemse bevolkingen te ondersteunen. Onder de ondertekenaars zijn Brazilië, Indonesië en Rusland. Deskundigen benadrukken dat een belofte als deze valt of staat met de naleving. Er zijn eerder toezeggingen gedaan om de ontbossing tegen te gaan, maar in de praktijk kwam daarvan weinig terecht. (bron: NOS) De vraag is wat er dit jaar van terecht komt.

In Amsterdam demonstreerden ca 40.000 mensen voor het klimaat. Voor een gezonde toekomst voor komende generaties, dus voor onszelf, en onze (klein)kinderen en hun nazaten, met leuzen als ‘wat heb je aan geld als de ijskap smelt’, ’10 jaar Rutte: nul klimaatleiderschap’, ‘ik loop hier ook voor jouw kleinkinderen’, ‘nog langer investeren in fossiele industrie? Oliedom’, ‘luchtvaart belast, belast luchtvaart’, ‘niet trots op Nederland’, ‘Rutte stop met kutte’, ‘ik maak een bocht, ik wil een elfstedentocht’.

Informatie-ontwikkelingen

Een dun coalitieakkoord: handig pionierswerk of recept voor ellende? VVD, D66, CDA en ChristenUnie schreven in 2017 nog geschiedenis met het dikste regeerakkoord ooit. Nu willen ze als experiment een dun akkoord schrijven, schrijft Esther Lammers, in Trouw. Dit experiment is een beetje ‘pionieren’, erkende Johan Remkes tijdens de laatste persconferentie. Zijn collega-informateur Wouter Koolmees, vond het allemaal “best spannend, want met zo’n nieuwe werkwijze hebben we niet zoveel ervaring”. De minister van sociale zaken werkte jarenlang zelf met een regeerakkoord van zeventig pagina’s. In geen ander Europees land zijn coalitieakkoorden zo dik. Dat moet anders, zei informateur Herman Tjeenk Willink dit voorjaar, en zijn opvolger Johan Remkes vindt dat ook. Het dunne coalitieakkoord moet bijdragen aan de gewenste nieuwe bestuurscultuur in Den Haag. Nu ligt de macht vooral bij het kabinet en de zittende coalitie, terwijl de oppositie toekijkt. Met een dun akkoord krijgt de minister meer te zeggen over de uitvoering van zijn beleid. Ook het parlement krijgt dan meer invloed, omdat niet alles op voorhand is geregeld. De informateurs willen dat partijen alleen nog afspreken wát ze willen bereiken, en waarom. De ministers gaan over de praktische uitwerking. Remkes erkent dat de verleiding groot is alsnog een dichtgetimmerd akkoord te maken. “Zeker op onderwerpen waar de visies en opvattingen van partijen sterk uiteenlopen.” Daarbij helpt het niet dat de onderhandelende partijen afgelopen halfjaar flink met elkaar in de clinch lagen. Er zijn wonden geslagen door de breed gesteunde motie van afkeuring tegen de VVD-leider, en het uitsluiten van de ChristenUnie door D66. Gerrit Zalm zei ooit over een dun akkoord: “Dat werkt alleen als partijen erop kunnen vertrouwen dat ze er met elkaar wel uitkomen, ook over de onderwerpen die niet in het akkoord staan.” Oud-premier Ruud Lubbers van het CDA noemde een dichtgetimmerd regeerakkoord daarom een uiting van ‘gestold wantrouwen’. Het was volgens hem de beste manier om een stabiele regering te krijgen met partijen die elkaar in verkiezingstijd nog fel bestreden. Sindsdien is de filosofie van Lubbers leidend bij formaties. Want een minister die te veel zijn eigen gang gaat, zijn zin doordrijft of tegen de wens van een coalitiepartner ingaat, is voer voor conflicten. De Berlijnse hoogleraar Heike Klüver en Zweedse professor Hanna Bäck analyseerden 224 regeerakkoorden vanaf 1945, in diverse Europese landen. Zij concludeerden dat er gedetailleerde akkoorden komen wanneer bij een formatie veel partijen met grote programmatische verschillen zitten. Met zo’n uitgebreid akkoord wordt de ‘ministeriële drift’ beperkt. Bij kleine regeerakkoorden ontstaat er tussentijds veel coalitieoverleg om crises te bezweren. De vier formerende partijen doen precies het tegenovergestelde. Ze verschillen op onderwerpen fors van mening, maar willen toch een kort akkoord, met meer ministeriële vrijheid en tegelijkertijd het coalitieoverleg afschaffen. Ze hebben inmiddels de grote en urgente thema’s voor het coalitieakkoord vastgesteld: stikstof, veiligheid, klimaat, bestaanszekerheid, wonen en een nieuwe bestuursstijl. De vraag is of thema’s als klimaat en stikstof kunnen worden beslecht in een dun akkoord, zonder harde afspraken hoe de doelen worden bereikt. Voormalig VVD-leider Ed Nijpels ziet dat niet gebeuren, zo zei hij vorige week. “Het is ondenkbaar dat je klimaatbeleid in twintig regeltjes afdoet. Dan wens ik de minister veel succes die alle maatregelen mag gaan uitleggen in de coalitie en de Tweede Kamer. Je weet hoe dat gaat, nu zijn de politici aan de formatietafel nog elkaars vrienden, maar over een week zijn ze weer elkaars vijanden.” Remkes erkende dat ook. “Er zijn natuurlijk een paar ingewikkelde ‘hoe’-vraagstukken waar je aan die formatietafel niet omheen kunt, dus daar zal wel gedegen over gesproken worden. Maar dat gaat alleen maar over de echte, hele ingewikkelde politieke highlights, en nergens anders over”, bezwoer hij. Bij de hoofdthema’s zal uitgebreid worden stilgestaan. Maar wat gebeurt er met de thema’s die niet in het akkoord staan? Is dat geen recept voor problemen? Remkes wil dat niet horen. In het coalitieakkoord “staat een vrij groot aantal dingen niet”, zo waarschuwde hij. En daarover mag niemand straks komen klagen, want “dat is de consequentie van die brede wens, die ook in de Kamer werd uitgesproken”. Cruciaal wordt straks de verdeling van ministersposten over de verschillende partijen. De ministers gaan het beleid uitvoeren. Maar hoe zorg je ervoor dat een minister van een andere partij het gewenste beleid uitvoert, als dit niet vooraf wordt geregeld? Zal D66 asielbeleid weer aan een VVD’er toevertrouwen, of CU medisch-ethische onderwerpen aan een D66’er? PvdA en GroenLinks, die lange tijd hoopten mee te gaan formeren, zagen absoluut niets in een kort regeerakkoord. Er is immers een duidelijk rechtse Kamermeerderheid. Zij voorspelden dat er weinig terecht zou komen van hun linkse wensen als die niet ‘tot achter de komma’ in het regeerakkoord stonden. Voor VVD en CDA is een dun regeerakkoord prettig, omdat zij verzekerd zijn van steun van die rechtse meerderheid. Maar of dat voor D66 en ChristenUnie ook zo gunstig is, valt te bezien. (bron: Trouw) Ik ben er niet van overtuigt dat de CU aan de onderhandelingstafel blijft zitten. We wachten af. Als ik kijk naar het vertrouwen. Maurice de Hond heeft deze week het vertrouwen van burgers getoetst in de politiek en de samenleving. De uitslag staat op https://www.maurice.nl/peilingen/2021/11/07/de-stemming-7-11-2021-vertrouwenscijfers/ Hier enkele markante resultaten (1 = slecht, 10 = uitstekend, 5 = net geen voldoende): het vertrouwen in Rutte (VVD) 4.2, Hoekstra (CDA) 4.1, de Jonge (CDA) 4.0, Grapperhaus (CDA) 4.0, Dekker (VVD) 3.9, Ollogren (D66) 3.7, regering 3.7; vertrouwen in fractievoorzitters 2e Kamer: Omtzigt 6.5, van der Plas (BBB) 5.3, Marijnisse (SP) 5.0, Seghers (CU) 4.6, Hermans (VVD) 4.5, Heerema (CDA) 3.9, Kaag (D66) 3.6; vertrouwen in instituties: politie 6.1, Koningin Maxima 6.1 en de Koning WA 5.4; formateurs 4.3, kabinet Rutte III 3.7 en de Belastingdienst 3.3.

EU stelt eisen. Het ziet ernaar uit dat de formerende partijen spreken over versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Die ingreep zou nodig zijn om miljarden te kunnen krijgen uit het EU-coronaherstelfonds. Minister Hoekstra (Financiën) schreef deze week aan de Kamer dat Nederland als enige EU-lidstaat nog geen plan heeft ingediend voor hervormingen die vereist zijn om steun te krijgen. Voor Nederland gaat het om bijna €6 mrd. Hoekstra, die namens het CDA zelf aan de formatietafel zit, schrijft dat het volgende kabinet keuzes moet maken over beperking van de hypotheekrenteaftrek. Bij VVD en CDA ligt dat gevoelig. (bron: NOS) De belangen van de achterban van de partijen speelt een rol. Brussel doet een slimme zet de afbouw van de hypotheekrenteaftrek te koppelen aan de uitkering uit het Herstelfonds.

De formatiegesprekken hebben donderdag in Groningen plaatsgevonden. Onder leiding van de informateurs Koolmees en Remkes vergaderen de leiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie en hun secondanten in het provinciehuis. De locatie is niet toevallig gekozen: de Groningse aardbevingsproblematiek is een voornaam formatieonderwerp. Er wordt in Groningen onder meer gesproken met gedupeerden en bestuurders. (bron: NOS)

Financieel/economische berichten

De belangrijkste toezichthouders ter wereld sluiten het net rond de reservevaluta’s van de cryptowereld. Zogenoemde stablecoins, het ruilmiddel in veel cryptotransacties, vormen een systeemrisico en moeten zo snel mogelijk voldoen aan de strenge regelgeving van banken, schrijven Amerikaanse toezichthouders in een langverwacht rapport. Lees het hele artikel op https://fd.nl/financiele-markten/1418080/stevig-ingrijpen-bij-systemische-ruilcrypto-s-als-tether-aanstaande
De prijzen voor goederen en diensten waren in oktober 3,4% hoger dan in oktober vorig jaar. De inflatie was sinds april 2002 niet zo hoog, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie stijgt al een paar maanden. Dat komt voor een groot deel doordat energie duurder wordt, voornamelijk gas. Een jaar geleden was de energieprijs juist laag,vanwege de coronacrisis. De gestegen prijzen van kleren droegen ook bij aan de hogere inflatie in oktober. Ook buiten Nederland gaat het hard met de prijzen. In oktober was de inflatie in de eurolanden gemiddeld 4,1% en in september in de VS 5,4%. (bron: NOS) Binnen de 19 eurolanden scoorden de 3 Baltische staten extreem hoog: Estland 7,4%, Letland 6,0% en Lithauwen 8,2%. Daarna Spanje 5,5%, België 5,4%, Luxemburg 5,3%, Ierland 5,1%, Duitsland 4,6%, Alle data zijn een eerste prognose over oktober. Wij hanteren nog altijd een inflatiemodel waarin niet zijn meegenomen de huurprijzen en de koopprijzen van woningen en duurder wordende autoprijzen. Dat betekent dat de inflatie hoger ligt dan de gepubliceerde cijfers. Ik stel dat verschil op 0,6%, zodat de Nederlandse uitgaven, uitgedrukt in de uitgaven voor de burger, op 4%. De centrale banken spreken van een tijdelijke inflatie, zo verwachten de FED en de ECB dat eind 2022 de inflatie weer is gedaald onder de 2%. Dat zou kunnen gebeuren als de prijsstijgingen van goederen en diensten niet gecompenseerd gaan worden met loon- en prijsstijgingen. Dan gaan de burgers de lasten dragen, neemt de armoede toe en moeten de voedselbanken meer monden gaan voeden. Slagen de vakbonden erin wel loonsverhogingen, ter compensatie van de inflatie, overeen te komen met de werkgevers, dan ontstaat er een situatie waarbij het inflatie- effect zichzelf gaat versterken. Dan is er sprake van een loon/prijsspiraal, een structurele inflatie. Op zich hebben de ECB en de 19 nationale centrale bankiers geen directe contacten met werkgevers/werknemers overleg. Dat moet dan lopen via Brussel naar de regeringsleiders van de 19 eurolanden en dan naar de nationale politiek. Er zijn 2 groepen economen: een groep die het voordeel van de twijfel geven aan de centrale bankiers en een groep die verwacht dat binnen een jaar de inflatiegroei niet tot stand komt en mogelijk op een niveau terechtkomt, ver boven de beoogde 2%. Die noemen het beleid van de ECB wensdenken, ook al vanwege de grote kosten van de corona-pandemie en de verduurzaming van de wereldwijde samenlevingen.

Zowat de helft van de fossiele brandstoffen die landen of bedrijven bezitten zullen tegen 2036 waardeloos zijn, blijkt uit een studie die deze week werd gepubliceerd in het vakblad Nature Energy. Dat kan voor de eigenaars leiden tot $14.000 mrd (€12.000 mrd) aan verliezen en kan een nieuwe financiële crisis inluiden. De onderzoekers schetsen een scenario waarin bedrijven, mensen en landen zullen blijven investeren in fossiele brandstoffen tot blijkt dat duurzame energie de plaats daarvan inneemt. Daardoor is alles wat ze op dat moment aan fossiele energie bezitten waardeloos, wat zou kunnen leiden tot een financiële crisis die bijna even groot is als die in 2008. Hoofdonderzoeker Jean-Francois Mercure van de universiteit van Exeter waarschuwt dat grote oliesteden als Houston dezelfde route kunnen volgen als Detroit, dat ten onder ging toen het slecht ging met de Amerikaanse auto-industrie. In het onderzoek wordt voorspeld dat duurzame energie tegen 2036 veel goedkoper, stabieler en efficiënter zal zijn door alle investeringen die overheden nu in die hernieuwbare energie doen. Dat maakt dat olie of kool relatief gezien duurder wordt en er dus minder vraag naar zal zijn. Daardoor zullen bedrijven de grondstoffen zelf en de machines die ervoor gebruikt worden uiteindelijk moeten afschrijven. In het ergste scenario zou de schade kunnen oplopen tot $25.000 mrd. Afgelegen gebieden zullen het meest afzien van de shift naar hernieuwbare energie. De Canadese olievelden, de Amerikaanse schaliegasvelden en het Russische deel van de Noordpool maken de grootste kans op grote verliezen. De EU, Japan, India en Zuid-Korea, die vooral olie importeren, zullen dan weer profiteren van de transitie. Het geld dat ze niet meer investeren in fossiele brandstoffen kunnen ze namelijk opnieuw investeren in hun eigen landen, waaronder in hernieuwbare energie. Daarnaast is er het risico dat de olieproducerende landen, die zich verenigen in het oliekartel OPEC, de bui al zien hangen en als een malle beginnen te produceren en verkopen om alles snel kwijt te zijn. Daardoor worden andere producenten uit de markt geduwd, wat kan leiden tot een plotse crash. In dat geval zou er volgens de onderzoekers $11.000 tot $14.000 mrd aan activa in rook op kunnen gaan. Mercure vindt dat een race to the bottom te allen tijde vermeden moet worden en raadt olieproducenten aan om te diversifiëren naar andere vormen van energie voor ze door concurrenten of andere eisen van klanten uit de markt worden geduwd. (bron: NU)

Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

Het coronatoegangsbewijs wordt op meer plekken verplicht dan nu het geval is. De coronapas is nu al verplicht in de horeca, casino’s, bij bepaalde evenementen en cultuurlocaties als theaters of bioscopen. Daar komen doorstroomlocaties zoals musea en sportscholen bij. Ook buiten op terrassen van horecagelegenheden moet voortaan een QR-code worden getoond. Op enig moment is het ook de bedoeling dat pretparken en dierentuinen om een coronatoegangsbewijs gaan vragen, maar dat zal nog iets langer op zich laten wachten. Ook ligt er een plan om in de nabije toekomst in het hoger onderwijs coronatoegangsbewijzen te gaan vragen. Wie vanaf vandaag even de stad in wil voor een drankje, zal ook op het terras zijn coronapas moeten laten zien. Dat kondigde demissionair premier Mark Rutte aan op de coronapersconferentie. Binnen moest dat al, maar straks geldt de verplichting ook buiten, tenzij je iets afhaalt. Ondanks dat veel terrassen heaters hebben geplaatst, zal die grens tussen binnen en buiten vervagen. Het coronatoegangsbewijs wordt uitgebreid over meer sectoren. Zo zal het vanaf zaterdag ook gelden in casino’s, georganiseerde, georganiseerde kunst zoals muziekles, schilderles of toneelrepetities.

Op plaatsen waar het coronatoegangsbewijs wordt verplicht, hoeven geen mondkapjes gedragen te worden. Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) spreekt van “symboolpolitiek”. De horeca wil dat het kabinet komt met extra coronasteun voor cafés en restaurants. KHN-voorzitter Robèr Willemsen zegt dat het kabinet in gesprekken met hem niet goed heeft kunnen onderbouwen waarom de verplichte QR-check nu precies nodig is op terrassen. “Onbegrijpelijk, aangezien het voor onze leden wél een grote financiële impact heeft.” Zo’n verplichting zou sommige gasten uit de horeca weren. Ook kost de controle bedrijven extra inzet van personeel. Het gaat volgens KHN branchebreed in het lopende vierde kwartaal al gauw om tientallen miljoenen euro’s aan extra kosten en mogelijk wel honderden miljoenen aan omzetderving. De brancheorganisatie wil dat het kabinet de eerdere NOW- en TVL-subsidieregelingen voortzet. Ook zou er een soort schuldenfonds moeten komen. Daarnaast wil de horeca lagere werkgeverslasten, lagere inhoudingen op lonen en arbeidsmarktsubsidies voor individuele ondernemers.

Mondkapjes worden vanaf 6 november 2021 weer verplicht in supermarkten en andere winkels. Winkels vallen onder publiek toegankelijke binnenruimten waar mondmaskers weer verplicht zijn. Ook in publieke binnenruimten als gemeentehuizen wordt het dragen van kapjes weer verplicht. Daarnaast moeten mensen met een contactberoep, zoals kappers, weer een mondkapje dragen.

Het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer blijft verplicht. Ook het dragen van een mondkapje op perrons en stations en in hogescholen, universiteiten en mbo-scholen tijdens het verplaatsen door het gebouw is verplicht. Het dragen van een mondkapje geldt niet op plekken waar een coronapas verplicht is. Het demissionaire kabinet wil dat Nederlanders weer de helft van hun werkweek gaan thuiswerken. Thuiswerken is in het verleden een zeer efficiënte manier gebleken om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor mensen die wel naar hun werk moeten, geldt de oproep drukte te mijden en buiten de spits te reizen. Het dringende advies is om weer 1,5 meter afstand te houden waar dat mogelijk is. Wie coronaklachten heeft, moet zich laten testen, ook wie al gevaccineerd is tegen COVID-19. Bij een positieve test moet je thuisblijven en contact met anderen vermijden. Handen schudden blijft verboden. Hoest en nies in je elleboog. Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimten. De horeca moet voorlopig nog steeds om middernacht dicht. Evenementen zonder zitplaats mogen voorlopig niet meer dan 75% van de bezoekers ontvangen. In december start de boostervaccinatie voor alle mensen van tachtig jaar die naar een GGD-locatie kunnen. Ook wordt gestart met het aanbieden van een booster aan alle volwassen inwoners van boven de 18 jaar die in een zorginstellingen wonen met een eigen medische dienst. Vanaf januari worden vervolgens mensen van tussen de zestig en tachtig jaar voor een derde keer gevaccineerd. Ook wordt in december gestart met het aanbieden van een booster aan zorgmedewerkers met direct patiëntencontact. Nadat 80-plussers en mensen tussen de 60 en de 80 jaar een boosterprik hebben gehad, kunnen ook 60-minners een derde vaccinatie krijgen. (bron: NU)

De nieuwe en aangescherpte corona-regels op een rijtje: “Ons eigen gedrag blijft cruciaal”, daarmee valt of staat de hele aanpak van corona, zei demissionair premier Rutte op de coronapersconferentie. Hij hamerde erop dat iedereen weer de basisregels moet volgen, ook mensen die zijn ingeënt. Mondkapjes worden weer verplicht in publiek toegankelijke locaties, zoals overheidsgebouwen en winkels. Het hoger onderwijs valt hieronder, maar ook op de stations en de perrons moeten weer mondkapjes worden gedragen. 60-plussers en mensen die wonen in een zorginstelling krijgen de komende maanden een extra coronaprik, een booster. Het kabinet neemt het advies over van de Gezondheidsraad. Er zijn volgens de raad aanwijzingen dat de effectiviteit van de vaccins bij ouderen iets afneemt. Ook mensen onder de 60 jaar kunnen op den duur een boosterprik krijgen, zegt demissionair minister De Jonge. Het kabinet gaat een wetswijziging in gang zetten waardoor werknemers verplicht kunnen worden een coronapas te tonen als hun werkgever daarom vraagt. Een werkgever mag nu al om een pas vragen, maar personeel hoeft daarop geen antwoord te geven. Het kabinet noemt de horeca en de zorg als voorbeeld. Het kabinet wil in de zorg de pas ook kunnen invoeren voor bezoekers. Maar het kabinet wil de wetswijziging ook voor werkgevers in andere sectoren mogelijk maken. De wetswijziging wordt uitgevoerd in overleg met werkgevers en werknemers, benadrukt het kabinet. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het coronapakket dat het kabinet presenteerde. In elk geval VVD, CDA, D66,Volt en fractie Den Haan staan achter de plannen. Winkeliersvereniging INretail kan leven met de mondkapjesplicht die vanaf 6 november in winkels gaat gelden. Maar een mogelijke verplichting voor klanten om bij winkels een coronatoegangsbewijs te tonen, is volgens INretail onhaalbaar. “Wij vrezen voor de veiligheid van onze medewerkers”, zei directeur Meerman in het NOS Radio 1 Journaal. Hij is bang voor discussies en irritaties aan de deur. De controle is volgens INretail niet haalbaar omdat er niet genoeg personeel is om iedereen te checken. Het kabinet beslist op 12 november over de verdere uitbreiding van het coronatoegansbewijs. (bron: NOS) Dit gaat met onze rechtstaat helemaal de verkeerde kant uit. Het demissionaire kabinet Rutte III moet moet nu snel uit hun lijden worden verlost. De aantallen besmette personen groeit in een snel tempo. Eerst waren de on-geccaineerden het zwarte schaap, maar dat is niet langer vol te houden want 40% van de gevaccineerden blijkt niet of onvoldoende veilig te zijn voor besmetting. Daarbij komt dat 44% van de besmette personen die in het ziekenhuis worden opgenomen dubbel gevaccineerd zijn en 30% van de IC-zieken. Dus vaccineren, het motto van Hugo de Jonge, is voor velen een fabeltje en daarmee geeft de QR-code ook geen zekerheid. Straks wordt het misschien nog wel zo dat de QR-code groep de besmettingen nog verder aanjagen, doordat zij vrijgesteld zijn van bepaalde voorzorgen.

Tabaksbedrijven proberen door het financieren van ‘consumentenbewegingen’ strengere afspraken over e-sigaretten te voorkomen. Dat doen ze omdat ze zelf worden geweerd bij de onderhandelingen, melden onderzoeksjournalisten in NRC. De organisaties WVA en CCC zeggen op te komen voor de rechten van gebruikers van nieuwe nicotineproducten. Maar ze verzwijgen volgens NRC dat ze geld krijgen van bedrijven als Philip Morris en British American Tobacco. Die zien een nieuw verdienmodel in de e-sigaret. E-sigaretten zijn minder schadelijk dan de sigaret. Wel wijzen experts erop dat ze nog steeds verslavend kunnen zijn. (bron: NOS) Dit zijn uitwassen van de vrije markt. Daar worden financiële belangen hoger gesteld dan de sociaal/maatschappelijke gevolgen van hun handelen.

De meeste supermarktaanbiedingen zijn voor ongezonde producten. Zo staat 80% niet in de Schijf van Vijf, de richtlijnen van het Voedingscentrum. Dat blijkt uit universitair onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. Aanbiedingen die het vaakst voorkomen zijn voor snoep, koek, alcohol, frisdrank en vlees. Gezonde producten als groente, fruit, peulvruchten en vis worden veel minder gepromoot. Over de horeca trekken de onderzoekers dezelfde conclusie. In 2018 kwam de overheid met een ‘preventieakkoord’ om het voedselaanbod te verbeteren. De onderzoekers pleiten voor een evaluatie. (bron: NOS)

Corona berichten

Aantal geregistreerde besmettingen op zondag 7.744, 976 aantal opgenomen mensen in het ziekenhuis plus 236 op de IC; maandag 7.761, 1072, 240; dinsdag 9.195, 1060, 250; woensdag 10.272, 1.054, 273; donderdag 10.949, 1064, 286; vrijdag 12.024, 1.111, 288 en 11.398 (19.000 als de aanname van het RIVM juist is dat 40% van mensen met corona niet laten testen), 1183, 305 en 8 doden op zaterdag. De stijging van de geregistreerde aantallen is deze week met 40% toegenomen. Het aantal aan corona gerelateerde doden is nog geen 2% van het aantal overledenen vóór corona. De druk op de ziekenhuizen neemt verder toe, terwijl het ziekteverzuim onder verpleegkundigen toeneemt. Dat is zorgelijk.

Zeker 1027 coronabesmettingen zijn te herleiden tot het Amsterdam Dance Event (13 tot 17 oktober), meldt de GGD na brononderzoek. Het evenement, dat 300.000 bezoekers telde, was alleen toegankelijk met coronapas. De GGD vermoedt dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt, omdat lang niet iedereen zich bij de GGD laat testen. (bron: NOS) Dit is maar het halve verhaal: er zijn 300.000 kaarten verkocht, maar aan hoeveel personen wordt er niet bijvermeld. Er zullen namelijk velen naar meerdere events zijn geweest. Daarnaar is uit het brononderzoek niet helemaal duidelijk hoeveel besmette personen in die periode zijn te herleiden naar dit Dans evenement. Van 1027 is dat vastgesteld, maar in werkelijkheid kunnen dat er ook veel meer zijn geweest.

In 5 Nederlandse provincies zijn zo veel mensen positief getest, dat ze deze week op de Europese coronakaart uitkomen op het hoogste risiconiveau. Limburg, Gelderland, Overijssel, Zeeland en Utrecht gaan van rood naar donkerrood. Alle andere provincies blijven op rood staan. De eerste zes liggen op koers om volgende week naar donkerrood te gaan. (bron: NU) Het wordt nu echt menens.

De coronacijfers zijn in week 43 opnieuw gestegen, blijkt uit de weekupdate van het RIVM. Zowel het aantal mensen dat positief testte op het virus als het aantal personen dat vanwege een coronabesmetting in het ziekenhuis belandde nam toe. Uit de weekupdate van het RIVM blijkt dat er in de voorbije week 53.979 mensen positief testten op het virus, een stijging van bijna 40% ten opzichte van de week ervoor. Gemiddeld testen per 100.000 inwoners er 313 positief op het virus, terwijl dit er in de voorgaande week nog 225 per 100.000 waren. Door het stijgend aantal coronagevallen hebben de teststraten het ook veel drukker dan voorheen. De GGD’s testten vorige week 285.254 mensen, het grootste aantal sinds half juli. Van hen bleek 16,7% besmet, het hoogste percentage sinds oktober vorig jaar. De afgelopen week werden 834 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis, van wie 140 op de intensive care. Ook werden in de voorbije week meer COVID-19-gerelateerde sterfgevallen doorgegeven aan het RIVM. Het instituut kreeg 102 meldingen, terwijl dit de week ervoor nog 78 waren. Het reproductiegetal (ook wel de R-waarde genoemd), dat sinds begin september aan een langzame stijging bezig is, stond twee weken geleden op 1,20, net iets meer dan de week ervoor. Dat betekent dat 100 personen 120 anderen zouden besmetten. (bron NU) De vraag is waardoor die stijging wordt veroorzaakt? Is het de herfstperiode, is het de Delta-variant, is het de mindere bescherming die vaccins bieden of heeft het kabinet aan het einde van de zomer de touwtjes te snel losgelaten en vertrouwt op het gezonde verstand van het volk. Ligt het zwakke punt bij de horeca en de festivals, events en sporters en sportbezoekers? Mondkapjes schijnen volgens weer andere deskundigen, dan die iedere avond in talksshows ons bijpraten, geen enkele bescherming te geven. 1½-meter weer wel. Hebben de Nederlanders die in het buitenland hun vakantie hebben doorgebracht corona meegebracht? Is vliegen wel echt veilig? En gaan de vaccins op de langere termijn geen complicaties opleveren. Is het beleid van de overheid niet teveel gericht op draagvlak, op commerciële belangen en minder op de volksgezondheid? Ze verantwoorden hun beleid met het excuus dat zij er geen verstand van hebben en op de richting varen die de medische deskundigen aangeven. Misschien is die mix niet ideaal. Ik sluit, bij een doorgaand aantal besmettingen, een volgende lockdown niet uit. Het lijkt erop de 2,1 miljoen mensen die corona hebben gehad beter zijn beschermd dan de 12 miljoen die kunstmatige antistoffen hebben gekregen door middel van vaccins. Maar het kabinet zet wel in op meer vaccineren, die slechts in 2/3 een tijdelijke bescherming biedt.

Het kabinet moet in de komende maanden bij het nemen van coronamaatregelen niet meer kijken naar ziekenhuis- en ic-opnames, maar naar besmettingen. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). “We hebben nu 10.000 dagelijkse besmettingen en een instroom van 200 in de ziekenhuizen. Dat is veel te hoog”, aldus Kuipers, die constateert dat Nederland nu in de zesde golf zit. Kuipers ziet dat het inmiddels “een repeterend verhaal” is en dus gaat een zevende golf er volgens hem ook komen. Dan moet je volgens hem “eerder ingrijpen” dan nu bij de zesde golf gebeurt, zegt hij. Tijdens een nieuwe golf is 4.000 positieve tests per dag het moment om maatregelen te nemen, zegt de bestuursvoorzitter van het Erasmus MC. “Maar wel met de kanttekening dat dat afhangt van bijvoorbeeld in welke leeftijdsgroep de besmettingen plaatsvinden. Als dat voor een heel groot deel in de basisschoolleeftijd gebeurt, dan is er niet zoveel aan de hand, als het daar dan maar bij blijft.” Een belangrijke factor voor het standpunt dat nu niet kan worden gewacht met ingrijpen tot de ziekenhuizen volstromen met coronapatiënten is de druk op de zorg. Personeel is volgens Kuipers bezig aan een “marathon van twintig maanden” en er is een “hypotheek” op reguliere zorg genomen door die uit te stellen. “We kunnen de druk niet weer zo hoog laten oplopen.” (bron: NU)

Nederland is nog niet bezig met het afbouwen van fossiele investeringen in het buitenland. Vorig jaar stond de Staat garant voor ruim €4,5 mrd in de olie- en gassector, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Dit jaar is daar zeker €1,3 mrd bij gekomen. Op de klimaattop in Glasgow hebben ruim 20 landen afgesproken te stoppen met investeringen in fossiele industrie in het buitenland. Nederland tekende niet, naar eigen zeggen omdat het volgende kabinet over zoiets moet beslissen. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een voorstel om met de garantstellingen bij fossiele investeringen te stoppen. (bron: NOS)

Geen lockdown, geen beperking van groepsgroottes en geen sluiting van één of meer sectoren, schrijft Johan van Heerde in https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1397/articles/1475270/1/1
Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge deden in plaats daarvan deze week een beroep op de samenleving: houd waar mogelijk afstand en werk vaker thuis. Aanvullend wordt in sommige gebouwen en bij contactberoepen een mondkapje verplicht en moeten mensen op meer plekken de QR-code tonen. Het pakket maatregelen is een compromis. Het kabinet wilde niet te veel beperkingen opleggen, maar wel reageren op de noodklok die ziekenhuizen al een poosje luiden. De vraag is: is dit genoeg? Keren deze ingrepen het tij? Dat weet niemand, is het eerlijke antwoord op die vraag. Het kabinet gokt op de eigen verantwoordelijkheid van de burger, en dat is riskant. Bekend is dat die zich steeds minder aan de basismaatregelen houdt. Communicatie speelt daarbij een rol: 5 weken geleden mikte het kabinet nog op versoepelingen in november. Intussen noemen zeven op de tien mensen het coronabeleid onlogisch of moeilijk te begrijpen. De herintrede van het ook door politici verguisde mondkapje zal die statistiek niet helpen. Het coronatoegangsbewijs krijgt een belangrijke rol, terwijl de afgelopen weken juist bleek dat het gebruik van de QR-codes allesbehalve waterdicht is. De pas is op meer plekken vereist, zoals op het terras en bij (amateur)sportverenigingen, maar bekend is dat het schort aan naleving. Toch legde het kabinet de verantwoordelijkheid van de naleving van de pas neer bij de maatschappij. Handhaving is slechts het slot op de deur, zei premier Rutte. Het nut van het coronatoegangsbewijs is lastig te meten. Gevaccineerden dragen het virus weliswaar minder vaak over en zijn zelf tegen besmetting beschermd. Maar er zijn uitbraken bij feestjes waar het toegangsbewijs werd getoond, zoals op het Amsterdam Dance Event waar zeker duizend gasten corona opliepen, zo bleek. Het kan dus soms hard gaan, zeker nu telkens zoveel mensen geïnfecteerd zijn. Veel experts, zoals epidemiologen, virologen en infectiologen twijfelen daarom aan de impact van deze maatregelen. En zelfs in de horeca, die buiten schot blijft, klonk gisteren aarzeling. “Ik ben bang dat het niet genoeg is”, zegt viroloog Bert Niesters (UMCG). Volgens hem heeft het kabinet te lang gewacht, waardoor de besmettingen naar een niveau zijn gestegen waartegen deze maatregelen niet opgewassen zijn. Veel hangt af van het gedrag van mensen. Als de overheid de burger zover krijgt om basismaatregelen beter na te leven, soms een mondkapje te dragen en een QR-code te gebruiken, kan dit pakket de snelle verspreiding van het virus afremmen. Maar dat is een serieuze gok. (bron: Trouw) Het RIVM meldt dat 40% van de besmette personen zich niet laat testen op corona. Dat zegt iets over het vertrouwen in het corona-beleid van dit kabinet. Ze reageren te laat op ontwikkelingen in de samenleving en de QR-code geeft niet de gewenste veiligheid.

Eyeliners

Klimaattop vol urgentie, nu nog actie

Kabinet gokt op zuinige maatregelen: mondkapjes terug op veel plaatsen, meer lokaties met OR-code verplicht

Het kabinet breidt het aantal plekken uit waar de QR-pas verplicht is

Rutte komt terug op het voornemen van het coronatoegangsbewijs (CTB) voor buitensporten, maar dat voor het gebruik van de kleedkamer, het toilet of de cantine wel een CTB (QR-code) moet worden getoond

De landsadvocaar staat onder verscherpt toezicht van de Deken van de Orde van Advocaten

De zelfkroning van de centrale bankiers kan kolossale gevolgen voor uw spaargeld hebben

GGZ: wachtlijsten geestelijke gezondheidszorg zijn onoplosbaar

Steeds meer mensen die volledig tegen corona zijn gevaccineerd liggen toch in het ziekenhuis

Elke nieuwe aanvraag voor de bouw van een hotel in de hoofdstad kan worden geweigerd, om leefbaarheid in de stad te beschermen

De economie zit in de lift, maar de lonen blijven achter

FED (centrale bank VS) stopt binnenkort met het massaal injecteren van dollars, inkoop schuldpapier gaat afgebouwd worden, waardoor de rente kan stijgen. Onduidelijk hoe de ECB in dit proces staat

Kabinet gokt op zuinige corona maatregelen: controle op QR-code is zwakke plek van het beleid

Frontberichten

Dit is het vervolg op het artikel over Sir Jonathan Stephen Cunliffe, plaatsvervangend gouverneur van de Bank of England for Financial Stability, vergelijkt in The Guardian het gevaar met de crash van 2008 en roept op tot strenge regulering van cryptocurrencies. in het vorige blog. Cunliffe heeft de afgelopen jaren een centrale rol gespeeld bij het monitoren van cryptocurrencies als adviseur van de financiële stabiliteitsraad van de G20 en het overkoepelende adviesorgaan van de centrale banken, de in Genève gevestigde Bank of International Settlements. Een zeer gerespecteerde voormalige Whitehall-mandarijn, met contacten in politieke en centrale bankkringen, verwacht dat zijn waarschuwing waarschijnlijk de aandacht zal trekken van hoge schatkistfunctionarissen in het VK, Washington en Tokio. Cunliffe zegt dat hoewel de financiële sector robuuster was dan in 2008 en dat regeringen op hun hoede moesten zijn om overdreven te reageren op financiële innovaties, er redenen waren om zich zorgen te maken over handelaren die digitale valuta gebruiken die van de ene op de andere dag waardeloos zouden kunnen zijn. “Natuurlijk moet $2.300 mrd worden gezien in de context van het wereldwijde financiële systeem van $ 250.000 mrd. Maar zoals de financiële crisis ons heeft laten zien, hoeft u geen groot deel van de financiële sector voor uw rekening te nemen om Speculaties in subprime-hypotheken in de VS werden gedreven door huishoudens met een laag inkomen die hypotheken gebruikten met ultralage rentetarieven. Cunliffe zegt dat er aanwijzingen waren dat speculanten geld begonnen te lenen om crypto-activa te kopen, waardoor het risico op een crash die het bredere financiële systeem infecteerde, toenam. Op dit moment suggereerden onderzoeken dat de uitgaven aan cryptocurrencies werden ondersteund met slechts ongeveer $40 mrd aan geleend geld. Maar er zijn aanwijzingen dat handelaren steeds meer speculeerden over de toekomstige waarde van digitale valuta. Hij stelt dat handelaren op de Chicago Mercantile Exchange $2 mrd aan crypto-aankopen per dag afhandelden en dat de populariteit van futures-handel hedgefondsen en andere speculanten aantrok. “Het grootste deel van deze crypto-gerelateerde activa heeft geen intrinsieke waarde en is kwetsbaar voor grote prijscorrecties. De cryptowereld begint verbinding te maken met het traditionele financiële systeem en we zien de opkomst van leveraged spelers. En, cruciaal, dit gebeurt in een grotendeels ongereguleerde ruimte, “zegt Cunliffe. De financiële stabiliteitsrisico’s zijn momenteel relatief beperkt, maar ze zouden zeer snel kunnen groeien als, zoals ik verwacht, dit gebied zich in een gestaag tempo blijft ontwikkelen en uitbreiden. Hoe groot die risico’s kunnen worden, hangt niet in de laatste plaats af van de aard en de snelheid van de reactie van regelgevende en toezichthoudende autoriteiten”, voegde hij eraan toe. Er was ook een groeiend conflict tussen de noodzaak om standaarden te ontwikkelen in “een nauwgezet, zorgvuldig proces” en de snelle groei van digitale handel. Cunliffe zegt dat de richtlijnen opgesteld door de instanties die de wereldwijde financiële markten reguleren, 2 jaar hadden geduurd om te schrijven, gedurende welke tijd handelsplatforms voor digitale valuta’s 16-voudig waren uitgebreid. Het artikel is vertaald, met dank aan The Guardian.

Wat Cunliffe stelt, dat de bitcoin geen onderliggende waarden heeft anders dan illusies en geen rente oplevert, zegt misschien ook wel wat over de prijs, die de gek ervoor overheeft, netter uitgedrukt: de prijs op de markt. Ik heb eerder al eens geschreven dat de crypto-coins eerder thuishoren in een casino dan financiële markten. Deze week ging de handel in Bitcoin futures ETF, afkorting van Exchange-traded fund ook wel een indextracker genoemd, van start. Een future is een termijncontract, een soort financieel derivaat, namelijk een financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaalde afloopdatum/leverdatum het onderliggende te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs. Het onderliggende product zelf is niet in bezit. Het is een afgeleid product, dat zijn waarde ontleent aan de prijs van een onderliggend product.

Het verhandelbare (termijn)contract heeft betrekking op koop (long) of verkoop (short) van een onderliggende waarde. Per definitie gaan bij dit contract zowel de koper als de verkoper een verplichting aan. De hefboomfunctie is groot want er kunnen grote winsten of verliezen worden gemaakt, met een relatief klein bedrag en een grotere onderliggende waarde. Daarmee kan de volatiliteit van de koers grotere uitslagen maken, als er a la hausse dan wel a la baisse wordt gespeculeerd. Als koersen niveaus bereiken die de ‘realiteit’ overschrijden kan dat grote schade veroorzaken aan het monetair/financiële systeem, als onoverzienbare reacties.

Overwegingen

Terwijl de besmettingscijfers de laatste dagen blijven oplopen, wordt de testbereidheid steeds lager. Minder mensen, gevaccineerd en ongevaccineerd, laten zich testen bij de GGD. Uit gedragsonderzoek van het RIVM blijkt dat ongeveer 40% van de respondenten met coronaklachten zich nog laat testen. Waarom dat percentage zo laag is,is onduidelijk. Het aantal zelftests neemt wel toe. De GGD, het ministerie van VWS en deskundigen roepen mensen op om zich bij klachten wel te laten testen, omdat het virus anders snel verspreid wordt en de overheid het zicht erop verliest. (bron: NOS) Verliest het kabinet de grip op een deel van het volk. Deze informatie betekent wel dat er meer mensen corona krijgen dan officieel wordt geregistreerd. De ambtenaren raken hierdoor het zicht over het slagveld kwijt en dat is ernstig. Maar de vraag is waarom 40% van mensen met corona-klachten zich niet laten testen dan wel volstaan met de uitslag van een zelftest?

12 miljoen Nederlanders keken naar de persconferentie van de demissionair premier en minister van VWS. Zij zijn er getuige van dat Mark Rutte een valse voorstelling van zaken geeft over wie in aanmerking komt voor de coronapas. “Iedereen die al corona heeft gehad,” zei hij. Heldere taal, die geen andere interpretatie toelaat dan dat de 2.147.473 personen (RIVM) die positief zijn getest sinds het uitbreken van corona, nu 20 maanden geleden, daaronder zouden horen te vallen. Maar coronacheck.nl hanteert een andere regel: de QR-code wordt alleen verstrekt aan die personen die in de laatste 180 dagen corona hebben gehad. Daarmee vallen er 1.8 miljoen al besmette personen buiten de boot, tenzij zij zich toch nog hebben laten vaccineren. Zo wordt dit volk een rad voor de ogen gedraaid.

Vandaag ervaren we niet alleen een forse stijging van de prijs van vele goederen, maar we merken ook dat heel wat diensten voor dezelfde prijs eigenlijk niet meer dezelfde service geven: schaduwinflatie. Deze kwaliteitsdaling van dezelfde dienst staat niet vervat in de maandelijkse cijfers. Het dalende niveau van dienstverlening in de restaurants en cafés is één zaak, maar we maken dezelfde daling mee in existentiële sectoren zoals de zorg en het onderwijs. We zitten dan ook in alarmfase 1. https://businessam.be/schaduwinflatie-de-inflatie-waarover-niemand-spreekt-die-een-zware-hypotheek-legt-op-de-toekomst-van-onze-maatschappij/ Inflatie heeft corona zo goed als vervangen als woord van het jaar 2021. Iedereen heeft er vandaag de mond van vol. Inflatie heeft echter twee kanten. Je kan meer betalen voor hetzelfde goed maar je kan ook hetzelfde betalen voor een inferieur goed of dienst. Economen noemen dit schaduwinflatie. Dit laatste fenomeen is sinds enkele maanden een feit. De dienstverlening boert met rasse schreden achteruit, voornamelijk door een tekort aan geschikt personeel in dienstverlenende sectoren zoals horeca, onderwijs, zorg en de reisindustrie. Inflatie is zeer gemakkelijk te begrijpen, omdat we dit economisch fenomeen elke dag in onze portefeuille voelen. De oorzaken daarentegen zijn zodanig complex dat economen nu al maanden bikkelen over het feit of deze inflatie tijdelijk of permanent is. Wat als een paal boven water staat, is dat de inflatie echt buitengewone proporties aanneemt, een fenomeen dat we in sinds de oliecrisis in de jaren zeventig van vorige eeuw niet meer gekend hebben. Een gevolg van de sterk stijgende energieprijzen (in oktober in de eurozone 23,5%). Vertragende factoren zoals de stijging van de huurprijzen die zich vertalen in hogere huurprijzen, een tekort aan chips die in 2022 zullen leiden tot fors hogere kosten voor elektronica, zullen als accelerator dienen voor een verdere toename van inflatie volgend jaar. Voeg daar nog de toenemende arbeidskosten aan toe als gevolg van de indexsprong die er weer aankomt én voor de eerste keer in twintig jaar de toegenomen macht van “witteboord-medewerkers”, en we staan voor een gevaarlijke economische cocktail die onze economie dreigt te destabiliseren. De restaurateurs vinden geen geschoolde koks, het is smeken om schoonmaakpersoneel te vinden, vrachtwagenchauffeurs worden fortuinen aangeboden. Dit alles betekent dat het serviceniveau van de geboden diensten sinds enkele maanden fameus zakt. Laten we één voorbeeld nemen. De media hebben al uitvoerig bericht over het schrijnend tekort aan personeel én vooral competent personeel in de horeca. Verhalen waar sollicitanten niet opdagen, hoge eisen stellen en eigenlijk amper hun job kunnen, zijn schering en inslag. Eugene Haesaerts van het Antwerpse restaurant Ciro’s getuigde recent in De Morgen: ”de lat voor sollicitanten ligt tegenwoordig tien centimeter onder de grond”. De oplossing de dienstverlening wordt ingekrompen: hetzelfde geld voor minder service. En laat die servicevermindering nu net iets zijn dat niet in de cijfers staat. Voor goederen daarentegen wordt hier wel mee rekening gehouden omdat dit tastbaarder is. In de huidige korf zit niet meer dezelfde televisie als deze van tien jaar geleden. De kwaliteitsverbetering wordt over de jaren heen wel meegenomen. Dit is niet het geval voor diensten, een absoluut essentieel onderscheid dat iedereen moet begrijpen. In de Verenigde Staten zijn hierover iets meer data beschikbaar. De New York Times analyseerde data rond consumententevredenheid in de horeca en kwam tot de vaststelling dat in alle domeinen, van bediening tot het sanitair onderhoud, de cijfers een duik nemen, dit laatste bijvoorbeeld met 4.2% in één jaar tijd. Wat callcenters betreft, slaagden Amerikanen er slechts in in 57% van de gevallen binnen de 5 minuten een operator aan de lijn te krijgen, tegenover 68% in 2018. Dat we soms een half uur moeten wachten om een biertje te krijgen, is nog niet zo levensbedreigend maar helemaal anders wordt het bij het tekort aan zorgpersoneel en het absoluut catastrofaal gebrek aan leerkrachten, laat staan uitstekende leerkrachten. Vandaag zie je die inflatie, met name meer betalen voor een inferieure dienst, in het feit dat heel wat kinderen zich moeten bezighouden tijdens de lesuren zonder de aanwezigheid van een leraar (in België). Dit is een dramatische toestand. Dit zal dan weer zorgen voor inflatie, door stijging van de lonen maar dit is alvast een betere inflatie dan de inflatie als gevolg van inferieure diensten. De auteur Xavier Verellen is zaakvoerder van QelviQ, een Internet of Things-bedrijf in de wijnsector. (bron: businessam.be) Een artikel van onze zuiderburen. Het verschil tussen de inflatie in goederen en die in diensten. Een mindere dienstverlening hoeft niet te leiden tot een stijgende inflatie wel tot een mindere dienstverlening.

Pels Rijcken staat sinds de zomer onder verscherpt toezicht van de Deken van de Orde van Advocaten. Nog steeds is er sprake van sociale onveiligheid op de werkvloer bij de landsadvocaat. Elkaar daarop aanspreken gebeurt niet, schrijven Camil Driessen en Philip de Witt Wijnen in NRC. Welke ambitieuze jurist wil er nou niet werken voor Pels Rijcken, het gerenommeerde Haagse kantoor van de landsadvocaat? Met 290 medewerkers is het een van de grootste advocatenkantoren van Nederland. Sinds jaar en dag doet Pels Rijcken alle interessante en spannende zaken voor de staat, zoals de coronamaatregelen, de Urgendazaak over klimaatbeleid, de Toeslagenaffaire en het Groningse gasdossier. Je leert er veel”, „je wordt als nieuwkomer al snel betrokken bij grote zaken”, „ik voelde me er erg gewaardeerd”, vertellen advocaten die er werkten. Het kantoor biedt een permanente eigen opleiding – de ‘Verrijcking’ – waarin vaardigheden als pleiten worden bijgebracht. Reimer Veldhuis, sinds 2018 als landsadvocaat het gezicht van het kantoor, houdt elke woensdagmiddag een bespreking met alle ruim vijftig advocaat-stagiairs over actuele juridische kwesties. Er is ook ruimte voor vertier: vrijdagmiddagborrels in de eigen kantoorbar of op het Haagse Plein, uitstapjes als een fietsweekend en een levendige traditie van kantoorcabaret. Het wervende imago van Pels Rijcken kreeg dit jaar een flinke knauw. In maart kwam een immense fraude aan het licht: bestuursvoorzitter Frank Oranje sluisde als notaris zo’n €11,5 mln van cliënten weg – waaronder van het Rijk en gemeenten. Hij fraudeerde ruim twintig jaar lang zonder dat het kantoor er erg in had en verkoos de dood toen hij werd betrapt. De financiële en reputatieschade voor Pels Rijcken is enorm. Vorige week besloot het de volledige notaristak op te heffen. De Haagse deken van de Orde van Advocaten – de toezichthouder – concludeerde in augustus na intensief onderzoek dat er geen advocaten bij de fraude van Oranje betrokken waren. Dat was het goede nieuws voor Pels Rijcken. Tegelijkertijd werd het kantoor onder verscherpt toezicht geplaatst: uniek voor een kantoor met deze omvang en statuur. De deken onderzocht namelijk ook de kantoororganisatie. En die is niet op orde. Zo was volgens de deken de sociale veiligheid „onder de maat” en is Pels Rijcken „een gesloten organisatie met weinig ruimte voor tegenspraak”. Oranje kon jarenlang zijn gang gaan in een omgeving waar niemand hem durfde aan te spreken. NRC onderzocht hoe het er bij de landsadvocaat op de werkvloer aan toegaat en sprak daarvoor met ruim veertig (oud-)medewerkers uit alle lagen: van secretaresse en advocaat-stagiair tot partner. Zij spreken op basis van anonimiteit uit vrees hun carrière te schaden. Bij Pels Rijcken, blijkt uit de gesprekken, houden bepaalde advocatenafdelingen er al jaren uiterst grove omgangsvormen op na. De top van de organisatie – gevormd door de 37 partners – geeft niet bepaald het goede voorbeeld. Het „plezierig en stimulerend werkklimaat dat het kantoor nastreeft, is soms ver te zoeken. Er zijn schreeuwende partners en medewerkers die huilen. Een partner spreekt over homoseksuele collega’s als „flikkers”. Hij imiteert Chinezen en omschrijft hen als spleetogen. Hij noemt zwarte collega’s „neger” en Surinamers „lui”. Gecorrigeerd wordt hij niet. Ook elders klinkt racistische taal over buitenlanders – ‘grappig’ bedoeld bij de lunch of bij het bespreken van werkopdrachten. Een advocaat in opleiding met een migratieachtergrond werd er in de ruim twee jaar dat hij bij Pels Rijcken werkte meermaals mee geconfronteerd. Juristen met een migratieachtergrond zijn zeldzaam bij het kantoor van de landsadvocaat. Van de 183 advocaten en notarissen bij Pels Rijcken hebben er vijf een niet-westerse achternaam, inclusief hij, blijkt uit het online personeelsoverzicht van eind oktober. (bron: NRC) Het is een interessant inkijkje bij een elitair groep mensen, die het beleid van het bestuur van dit land verdedigen. Is dit kantoor te handhaven al landsadvocaat. Ik ben benieuwd naar de uitslag van het overleg van de Kamer met minister Grapperhaus.

Reeds op 19 augustus 1931 werd aangekondigd dat Philips met een nieuw product zou komen: een fiets met electische aandrijving, die zonder te trappen 40 km per uur ging rijden. De firma Burgers zou deze e-bike gaan leveren.

Op 8 december 1939 werd gemeld dat de Italiaanse seismoloog Dr Rafeal Bendandi dat de wereld op 6 april 2521 zal vergaan. Op dien dag zou de aarde zich namelijk in een snijpunt van 4 planeetbanen bevinden, waardoor de aarde zal worden vernietigd.

©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 5 nov 2021, week 44: AEX 819,72; Bel 20 4.385,57; CAC40 7.040,79; DAX 16.054,36; FTSE 100 7.303,96; SMI 12.321,85; RTS (Rusland) 1.848,10; SXXP (Stoxx Europe) 483,44; DJIA 36.327,95; NY-Nasdaq 100 16.359,38; Nikkei 29.611,57; Hang Seng 24.859,00; All Ords 7.777,20; SSEC 3.491,57; €/$1.1566; BTC/USD (Bitcoin) $60.692,90; troy ounce goud $1.818,00, dat is €50.535,91 per kilo; 3 maands Euribor -0,568%; 1 weeks -0,574%; 1 mnds -0,567%; 10 jaar Duitse Staat -0,277%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,22%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,15%; 10 jaar Japan 0,0588%; 10 jaar Belgische Staat 0,035%; 10 jaar Franse Staat 0,067%; 10 jaar Spanje 0,404%; 10 jaar VK 0,76%; Italië 0,877%; 10 jaar VS 1,4584%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,980.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden stijgend. In tegenstelling met deze trend stegen de rentetarieven op de korte en middellange termijn heel fors. De euro-dollar-koers staat al een hele tijd onder druk. Volgens experts komt dat door het monetaire beleid: terwijl de Amerikaanse Federal Reserve (FED) deze week de eerste stappen heeft gezet om de stimulus voor de economie te verminderen, is daar in Europa nog geen sprake van. Zo kondigde de Amerikaanse koepel van centrale banken aan dat later deze maand wordt begonnen met de afbouw van de coronasteunmaatregelen omdat de economie daar een sterk herstel laat zien van de coronacrisis. De werkgelegenheid in de VS is in oktober fors gestegen, terwijl de werkloosheid verder afnam. Dat kan echter ook resulteren in een sterke stijging van de lonen, die de inflatie nog kan doen stijgen en de FED zou kunnen verplichten om de rente te verhogen. Eerder werd verwacht dat die pas in de tweede helft van 2022 zou opgevoerd worden. De bitcoin handhaafde zich boven de $60.000. Het lijkt er steeds meer op dat beleggers niet meer gaan voor rendement, maar voor illusies. De ECB heeft nu ook aangekondigd dat de inkoop van vastrente waarden wordt afgebouwd over 5 maanden, maar de rente wordt (nooit meer) verhoogd. Ziekenhuizen bereiden zich voor op een griepgolf en stijgende corona-besmettingen. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen stegen de tarieven: Zwitserland -0,107%; Duitsland 0,074%; Nederland 0,172%; Japan 0,6765%; Frankrijk 0,733%; VK 1,01%; Spanje 1,19%; Italië 1,729%; VS 1,8844%; Canada 1,9607%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,58%; Nederland -0,573%; Zwitserland -0,571%; België -0,506%; Denemarken -0,502%; Frankrijk -0,389%; Spanje -0,302%; Japan -0,1006%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.