UPDATE 06-03 2021/571 Mogelijk is 1/3 van de gevaccineerden tegen het corona-virus niet beschermd

Deze week had ik een vreemde droom. Ik had een tweede huis gekocht en verhuurde dat voor een zacht prijsje aan vrienden en familie. Op zeker moment aan een neef en zijn gezin. Hij belde mij dat het heel slecht weer was en dat er een wolkbreuk dreigde. Een klein uur later belde hij dat de regen met bakken uit de hemel kwam en dat het water van bovenaf de huiskamer instroomde. Wat hij moest doen? Ik vertelde hem dat er een grote teil was en dat hij daarmee het regenwater maar moest opvangen. Maar er kwam zoveel water door een gat in het dak dat die teil iedere paar minuten vol zat en zo zwaar was dat hij nauwelijks te verplaatsen en te legen was. We besloten in de auto te stappen en naar ons vakantiehuisje te rijden om daar te helpen en de schade te aanschouwen. Anderhalf uur later konden we de chaos zien die de wolkbreuk had veroorzaakt. De familie vertrok weer en wij besloten ook maar huiswaarts te keren want wij konden daar op dat moment toch niets doen. Er herkende enkele peilpunten: de ramp gebeurde onverwacht en op afstand; er waren naast onszelf ook bekenden bij betrokken; tijdens het gebeuren was het niet meer mogelijk om nog maar iets van waarde te redden; wat restte was een ruïne. Het deed mij denken aan twee eerdere dromen, vorig jaar, van instortende kaden langs de Amsterdamse grachten waar gevels van oude grachtenpanden naar beneden kwamen en een andere droom van orkanen in de hele wereld die zulke grote schades aanrichten dat na het sfvallen van de krachten nog slechts stilte restte. .

Krantenkoppen

* Politieke partijen verschuiven in hun partijprogramma’s massaal op van rechts naar links.

* Honderden ondernemers verkeren in zware financiële problemen omdat het ze door teruglopende inkomsten niet meer lukt om de torenhoge rentes over hun ondernemerskrediet te betalen. ABN AMRO heeft een tijdelijke rentestop aangeboden vanwege de corona-crisis, maar daar komt in de praktijk weinig van terecht. Het gaat om al jaren lopende ondernemerskredieten die door deskundigen ‘wurgkredieten’ worden genoemd.

* Het Indiase vaccin tegen corona van Bharat Biotech geeft, volgens de fabrikant, van 81% en het Chinese Sinopharm scoort 79%. Het AstraZeneca geeft een dekking van 67% en Johnson & Johnson 66%.

* Er komt een corona-zelftest aan, die in supermarkten en drogisterijen kan worden gekocht voor ca €10. Kunnen mensen zelf thuis binnen een kwartier testen of ze positief zijn. Vanaf april verkrijgbaar, zegt minister de Jonge.

* Er komt een verlening van de avondklok aan De huidige loopt tot 15 maart, maar na de verkiezingen van 17 maart zou hij weer worden ingesteld. De regering ziet de avondklok als ‘epidemiologisch wisselgeld’. Leg dat het volk maar eens uit!

* In het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis in Tilburg zijn complicaties opgetreden, door uitgestelde zorg vanwege corona, bij 68 patiënten. 7 zijn overleden, het is waarschijnlijk het topje van de ijsberg.

* D66 ziet hun kans: gereguleerde wietteelt moet nu kunnen.

* De corona-crisis heeft jongeren bovengemiddeld hard geraakt, ook als het om werk gaat, zegt het CBS. Dat werd bijlenen bij Duo en de bank. In de horeca zijn nu 72.000 jongeren minder aan het werk dan voor corona.

* De politiek trekt te weinig geld uit voor gemeenten. In 2019 kwamen die alleen al voor de jeugdzorg €1,7 mrd tekort.

* Nederlandse politici willen mensen niet uit hun comfort-zone halen, stelt Frans Timmermans, de vice-voorzitter van de Europese Commissie met klimaat in zijn portefeuille. Hij wil in Nederland een klimaatdebat.

* Laat mensen in de bijstand niet langer boeten voor kleine fouten, zeggen 6 partijen in de 2e Kamer: CDA, D66, GL, CU, SP, PvdA. Ze komen met een initiatiefwet.

* Mensen worden vermorzeld door de Participatiewet, die vanaf 5 november 2012 tot oktober 2017, rigoureus werd uitgevoerd door PvdA- staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte II, Drs Jette Klinsma. De invoering van de Participatiewet was de opvolger van de Bijstandswet. De wet werd een complete mislukking. De SP krijgt op het Meldpunt Bokstand schrijnende verhalen binnen van gedupeerden: ‘ik werd onder druk gezet om te bekennen dat ik had gefraudeerd’. Het gaat dan om een verjaardagskado van €25 die niet bij de gemeente gemeld was.

* Klimaat: waar ons land nog inzet op 49% minder broeikasgassen, gaat Brussel inmiddels al voor 55%. De plannen van het Klimaatakkoord komen hooguit tot 43% minder broeikasgassen in 2030.

* Fors meer leegstaande winkels, de huren dalen. Voor nieuwe huurders is vandaag de dag alles bespreekbaar, tot meefinacieren in de zaak aan toe. In 2022 wordt rekening gehouden met een leegstand van 14,6% in de hoofdstad.

* Het kabinet wil in 2022 en 2023 de kinderbijslag niet indexeren en in 2024 wordt de indexatie gematigd. Met de ‘opbrengst’ gaat het kabinet vanaf 2022 ieder jaar €100 mln meer uitgeven aan de SVB en de UWV om de dienstverlening aan burgers, ondernemers en instellingen uit te breiden. Uitgaven tbv minderjarige kinderen gebruiken om uitkeringsinstanties meer service te laten geven. Je moet er maar op komen.

* Hulp in huis? Dit jaar niet, het budget is op. In de hoofdstad is dat geld er niet, de zorg kost teveel, er staan 500 mensen op de wachtlijst.

* Asfaltfabrieken overschrijden de norm van de kankerverwekkende stof benzeen bij de productie van ‘duurzaam asfalt’, soms in zorgelijke hoeveelheden. Soms wordt de norm tien keer overschreden. Onderzoeken leveren geen oplossing op en maatregelen blijven uit. Lokale overheden, Rijkswaterstaat en het Ministrie van Infrastructuur en Waterstaat (met VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen) noemen de uitstoot van benzeen ‘een nationaal probleem’,

* Het is juist de corona-pandemie die ons doet beseffen dat Europa hard moet werken aan haar strategische autonomie.

Financieel/economische berichten

De stijgende rentes op staatsobligaties zijn een goed teken. Volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) geeft dit namelijk aan dat op de financiële markten rekening wordt gehouden met economisch herstel na de coronacrisis. “Er zijn redenen om optimistisch te zijn over de tweede helft van dit jaar wanneer de lockdowns worden opgeheven. De markt is nu dat optimisme aan het inprijzen”, aldus de centralebankpresident. “De hogere rentes weerspiegelen de verbeterde groeivooruitzichten en hogere inflatieverwachtingen en dat is op zich een positief verhaal”, stelt Knot. Het rendement op staatsobligaties, dat in tegengestelde richting beweegt van de prijzen voor de stukken, loopt met name de Verenigde Staten al enige tijd op. Ook Europese staatsobligaties bewegen mee, waarbij het rendement op schuldpapieren van Italië en Griekenland het sterkst stijgt. Binnen de Europese Centrale Bank (ECB) zijn er ook geen grote zorgen over de oplopende rentes. Zo zei ECB-vicepresident Luis De Guindos deze week dat het rendement op staatsobligaties weliswaar stijgt, maar dat ze ook van extreem lage niveaus komen. President Jens Weidmann van de Duitse Bundesbank gaf aan dat de rentestijgingen niet zo groot zijn dat er ongerustheid over moet zijn. (bron: iex) Als de vos de passie preekt boer pas op je kippen, is een oud gezegde. Met andere woorden: als monetaire autoriteiten sussende woorden spreken bij stijgende rentetarieven over de monetaire gevolgen daarvan, vraag je dan af of daar juist geen tegengestelde conclusie uit getrokken moet worden. En als de President van De Nederlandsche Bank zegt dat ‘de hogere rentes de verbeterde groeivooruitzichten en hogere inflatieverwachtingen weerspiegelen en dat is op zich een positief verhaal. Binnen de Europese Centrale Bank zijn er geen grote zorgen over de oplopende rentes’ dan spreekt daar vertrouwen uit maar dan moeten die groeivooruitzichten geen ‘luchtbalonnen’ zijn en de inflatie wel binnen de perken blijft. En over dat laatste heb ik grote twijfels.

Tien politieke partijen, VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, Denk en 50Plus, willen de lasten voor het bedrijfsleven flink verzwaren. Dat blijkt uit de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Plan Bureau. De verschillen zijn wel groot:bij VVD en SGP bedraagt de lastenverzwaring tot 2025 3,5 mrd, bij de PvdA 42 mrd. Volgens het CPB willen vrijwel alle partijen de overheidsuitgaven vergroten en de economie een impuls geven. “De financiële lasten die daardoor ontstaan worden door de meeste partijen naar toekomstige generaties verschoven.” Burgers krijgen meer koopkracht, als de plannen uitkomen. (bron: NOS) Zie voor het commentaar van de economen Vermeend & van der Ploeg elders in dit blog. Met de stijging van de overheidsuitgaven geven de partijen een impuls aan de economie”, zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp in een toelichting. Bij de VVD en het CDA leidt het er ook toe dat de schuld stijgt tot boven de EU-grens van 60% van het bruto binnenlands product (bbp). De andere partijen blijven daar allemaal onder. Daar heb ik mijn twijfels over want op basis van de huidige corona-steunmaatregelen en afgegeven garanties stijgt de staatsschuld al tot >60%. Als daarbij moeten worden geteld de beoogde politieke doelstellingen van het nieuwe kabinet stijgt de staatsschuld verder richting de 70%. Daarbij moet ook rekening worden gehouden de lastenverhogingen die de linkse partijen aan het bedrijfsleven willen gaan opleggen, waardoor zeker het prijspeil verder zal stijgen.

De omzet van de horeca is vorig jaar gedaald met 33,9%. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) spreekt van de sterkste krimp ooit voor de branche. Oorzaak zijn de maatregelen om de coronapandemie in te dammen. Hotels boekten 50% minder omzet, cafés ruim 40%. Restaurants en cateringbedrijven kampen met een daling van zo’n 35%. Fastfoodrestaurants konden de schade beperken tot -13%. Vorig jaar maart moest een groot deel van de horeca dicht. Begin juni, na de eerste coronagolf en de versoepelingen, veerde de omzet op. Sinds oktober is de horeca opnieuw dicht. (bron: NOS)

Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

Het aantal hacks dat erop is gericht persoonsgegevens buit te maken, is vorig jaar met bijna een derde toegenomen ten opzichte van 2019. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) spreekt in de Rapportage Datalekken 2020 van een explosieve stijging en noemt het zeer verontrustend dat persoonsgegevens vaker doelwit zijn van criminelen. De diefstal gebeurt door hacking, phishing of malware en kan tot veel schade leiden. Het gaat om vaak gevoelige informatie, die kan worden gebruikt voor identiteitsfraude of oplichting. Het aantal meldingen was vorig jaar 1173. Dat is een stijging van 30% ten opzichte van 2019, toen de stijging 25% was ten opzichte van het vorige jaar. Criminelen richten zich vooral op organisaties die veel persoonsgegevens verwerken, zegt de AP. Ze infiltreren en verkennen de organisatie. Ze proberen bijvoorbeeld de rechten te krijgen die systeembeheerders hebben en slaan dan toe. AP-voorzitter Aleid Wolfson: “Veel mensen worden persoonlijk getroffen wanneer criminelen erin slagen hun persoonsgegevens te stelen. Criminelen gebruiken de gestolen gegevens namelijk voor identiteitsfraude en om spam- en phishingaanvallen uit te voeren. De schade van dergelijke oplichting kan zodanig oplopen, dat mensen echt in problemen komen.”

Corona berichten

Zaterdagmorgen werden bij het RIVM 5378 nieuwe coronabesmettingen gemeld, meer dan het weekgemiddelde. In de ziekenhuizen liggen nu In totaal 1321 covidpatiënten plus 542 op de IC, meldt het coördinatiecentrum LCPS. De afgelopen week zijn meer mensen met corona besmet geraakt dan de week ervoor. Er werden 31.984 positieve tests gemeld bij het RIVM, tegen 29.977 een week eerder; een toename van bijna 7%. Veel meer mensen lieten zich testen: 20% meer. Van hen was 8,9% positief, tegen 9,8% de week ervoor. Het R-getal ging fors omhoog: van 0,99 op 5 februari tot 1,14 op 12 februari.

Het RIVM noemt de vooruitzichten “niet goed”, omdat het Jaap van Dissel (RIVM) is bezorgd over de naleving van de coronaregels. Van de mensen met klachten zegt de helft thuis te blijven, 46% procent laat zich testen, blijkt uit RIVM-onderzoek. “Dat zijn verontrustende getallen”, zegt van Dissel. De afgelopen weken zijn wel meer mensen naar de teststraten gegaan. Volgens van Dissel kan dat komen door de start van het hooikoortsseizoen. Ook hooikoorts geeft luchtwegklachten. Van Dissel zegt dat data uit het VK en Israël vertrouwen geven dat vaccins een uitweg uit de crisis bieden. Hij denkt wel dat het virus blijft, waardoor kwetsbaren vaker ingëent moeten worden. (bron: NOS/RIVM) Dat van Dissel zich zorgen maakt dat 54% met klachten niet meldt voor een coronatest, begrijp ik. Het volk vraagt zich af welke toegevoegde waarde het zich laten testen en een positieve uitslag krijgt. Dan moet je hele gezin in quarantaine en gaat de zieke met koorts, hoesten, neusverkoudheid, hoofd-, spier-, keelpijn en/of smaakverlies voor 5 tot 7 dagen met een paracetamolletje onder de dekens. Veelal komt daar geen huisarts aan te pas. En als dan ook nog familieleden, vrienden e/o collega’s worden aangestoken die in dezelfde gemeenschap wonen, dan ben je nog niet aan het werk. Neemt de kortademigheid toe dan volgt een ziekenhuisopname op een gesloten afdeling voor corona-besmette personen. Hoe meer mensen positief getest worden zoveel te langer zijn de corona-berperkingen van kracht. Dus denkt een deel van het volk als ik de GGD niet meldt aan het RIVM dan zijn we sneller weer van de avondklok, de beperkte winkelopeningen, sport, spel en recreatie af. Daarbij komt dat lang niet iedereen die in quarantaine moet, zijn salaris ook doorbetaald krijgt. En waar moet het gezin dan van eten en drinken? Met een lege portemonnee een mantelzorger naar de supermarkt sturen heeft geen zin. Het gevolg is wel dat de data van geregistreerde besmette personen van het RIVM geen juist beeld meer geven van de werkelijkheid.

In Oostenrijk wordt tijdelijk gestopt met het prikken met een batch vaccins van AstraZeneca, nadat een vrouw is overleden en een ander ziek werd. Het is uit voorzorg, zegt gezondheidsautoriteit BASG. De ene vrouw overleed aan ernstige stollingsstoornissen. De ander kreeg een longembolie en is herstellende. (bron: NOS)

Een ander gegeven is dat de dekkingsgraad van de vaccins waarmee het eerste miljoen Nederlanders is geïnjecteerd is ca 65%. Dit betekent dat er al 350.000 mensen die denken immuun te zijn voor corona dat helemaal niet zijn. En als in juli ‘iedereen gevaccineerd is in Nederland’ wat minister de Jonge zegt, lopen er vele miljoenen mensen rond die geen dekking hebben tegen corona. Waarom is de overheid niet eerlijk en zegt dat als je gevaccineerd wordt je een kans op immuniteit wordt geboden voor 2/3 van de gevaccineerden en voor een beperkte periode.

Ik las dat vaccins uit India en China een dekkingsgraad van 85%-90% geven en dat ze veel goedkoper zijn dan de vaccins die wij gebruiken. Het zou de moeite zijn daar onderzoek naar in te stellen.

Meer dan de helft van de Nederlanders denkt dat de terrassen van restaurants en cafés weer veilig open kunnen, blijkt uit onderzoek van I&O Research. Sinds de start van de coronacrisis meet dat bureau de steun voor het regeringsbeleid. De onderzoekers zien een kentering in de discussie over het beleid. Eerst was er juist veel steun na aanscherping van de maatregelen. Nu wil 59% juist versoepelingen. 10% wil van alle maatregelen af, 9% pleit voor strenger beleid. De meesten staan nog achter de algemene corona-aanpak. Wel daalde de steun sinds eind januari van 75% naar 62%. (bron: NOS) Begrijpelijk, na één jaar coronabeleid ziet een deel van de bevolking, voornamelijk jongeren en mensen uit de Randstad, nog altijd het einde van de corona-beperkingen niet in beeld. Zij voelen zich beperkt in hun vrijheid, voelen zich eenzaam en velen hebben financiële problemen. De informatie van het duo Rutte/de Jonge geeft geen vertrouwen dat het einde snel in zicht is. Er wordt wel opgeroepen tot solidariteit, tot samen het probleem oplossen, Rutte die een deal met het volk sloot, alleen het volk wist van niets. Daarbij komt dat ondernemers royaal financieel worden ondersteund met gratis geld en dat de kwetsbaren in onze samenleving met schulden worden opgezadeld, uitstel van hypotheeklasten, waarvan het de vraag maar is of ze die ooit kunnen terugbetalen. Deze crisis kent niet alleen financieel/economische problemen (die royaal door Rutte III worden gesteund) maar ook sociaal/maatschappelijke en daar wordt veel te weinig aandacht aan besteed. Dit kabinet is niet in staat deze complexe materie in zijn volle omvang in passend beleid vorm te geven.

Frontberichten

De Amerikaanse oud-president Donald Trump gaat geen nieuwe partij oprichten en maakt integendeel duidelijk dat hij de leider van de Republikeinse partijis en dat hij in de aanloop naar 2024 de partij gaat ‘zuiveren’. In zijn eerste grote toespraak deze week, sinds hij de sleutels van het Witte Huis moest overhandigen aan de Democraat Joe Biden, maakte Donald Trump duidelijk dat hij met het oog op een mogelijke nieuwe gooi naar het presidentschap in 2024 een ijzeren greep op zijn Republikeinse partij wil houden. Zijn eerste doelwit? Niet Joe Biden of de Democraten. Wel de partijgenoten die vorige maand in de tweede afzettingsprocedure tegen de oud-president gestemd hebben. In een soort ‘hit list’ noemde hij alle Republikeinse dissidenten in het Huis en de Senaat bij naam, zoals gewezen presidentskandidaat Mitt Romney. Extra vitriool was er voor volksvertegenwoordiger Liz Cheney. De dochter van oudvice-president Dick Cheney is Trumps meest uitgesproken criticus. Tot groot jolijt van de aanwezigen op de jaarlijkse conservatieve bijeenkomst CPAC haalde Trump fors uit naar ‘Republicans In Name Only’ (RINOs). ‘De RINOs die ons omringen zullen de Republikeinse partij, de Amerikaanse arbeider en uiteindelijk dit land vernietigen’, waarschuwde Trump. ‘Smijt ze buiten!’ Het objectief is dus duidelijk: een ‘gezuiverde’ Republikeinse Partij. Trump maakte meteen ook komaf met de speculatie dat hij een nieuwe partij zou oprichten. ‘We gaan geen nieuwe partij opstarten, we gaan onze macht niet verdelen. We zullen verenigd zijn en machtiger dan ooit.’ De 74-jarige zakenman teasede ook, zonder dat met zoveel woorden te zeggen, dat hij zichzelf in 2024 weer een gooi naar het Witte Huis ziet doen. ‘Met jullie steun zullen we het Huis van Afgevaardigden heroveren. En de Senaat. En daarna gaat een Republikein triomfantelijk terugkeren in het Witte Huis. Ik vraag me wel af wie dat zou kunnen zijn?’ (bron: deTijd) Doelde hij daarmee of zijn zoon Donald jr hem gaat opvolgen?

Overwegingen

De wekelijkse column van de economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg op https://www.telegraaf.nl/financieel/1861047288/column-knetterlinkse-partijen-nemen-groot-risico wijdt aandacht aan de uitgaven van de publieke sector. De Nederlandse overheid geeft jaarlijks vele tientallen miljarden uit aan de collectieve sector, ook wel aangeduid als de publieke sector. Het gaat daarbij om geld uit de schatkist dat wordt besteed aan onder meer onze zorg, sociale zekerheid, onderwijs, veiligheid, gemeenten, defensie. Vergelijken we deze sector met andere EU-landen dan valt op dat Nederland een grote collectieve sector heeft waarvan de middelen vooral worden besteed aan zorguitgaven en sociale zekerheid. In andere landen liggen deze uitgaven aanzienlijk lager en geeft de overheid veel meer uit aan een sterkere economie via het stimuleren van bedrijfsinvesteringen. Als gevolg van de hoge sociale uitgaven zit Nederland tevens in de Europese kopgroep van landen met een hoge collectieve lastendruk (de optelsom van belasting en premies die bedrijven en burgers betalen). Mede door de vergrijzing in ons land loopt deze druk steeds verder op en wordt straks onbetaalbaar. Bij de aanpak van de coronacrisis en het herstel van de economie kiezen veel Europese landen voor het aanjagen van bedrijfsinvesteringen. Zo heeft de Britse regering deze week een fiscale superkorting voor bedrijfsinvesteringen gelanceerd die het Verenigd Koninkrijk uit de crisis moet halen. Wij lopen daardoor het risico dat onze bedrijven en investeerders gaan kiezen voor de veel lagere belastingdruk van het Verenigd Koninkrijk. Ook andere Europese landen lokken nu al met succes Nederlandse bedrijven door ze fiscale voordelen en andere faciliteiten te bieden. Door het fiscale actieplan van het Verenigd Koninkrijk zal deze strijd om belangrijke bedrijven waarschijnlijk toenemen. Het economische herstelbeleid van andere Europese landen zal zeker gevolgen hebben voor het kabinetsbeleid van de nieuwe coalitie. Afgelopen maandag publiceerde het Centraal Planbureau (CPB) een economische analyse van de verkiezingsprogramma’s waarbij de economische effecten en budgettaire keuzes in kaart worden gebracht. Bij deze zogenoemde doorrekening, gaat de politieke aandacht vooral uit naar de programma’s van de linkse partijen, PvdA, GroenLinks en SP. Deze partijen willen graag als links blok met tenminste twee partijen deelnemen aan een nieuw kabinet, maar dan wel in een coalitie die een fundamenteel ander beleid gaat voeren dan Rutte III. De kern van dit linkse beleid is een grotere overheid, minder ongelijkheid, extra lasten op bedrijven en op hogere inkomens en vermogens. Gezien de peilingen is de kans groot dat de onderhandelingen over een nieuwe coalitie geleid zullen worden door de lijsttrekker van de VVD, de huidige minister-president Mark Rutte. Mede op basis van de doorrekening verkennen wij in deze column de kans op een links kabinet waaraan een linksblok deelneemt. Tussen de huidige grootste regeringspartijen VVD, CDA en D66 en aan de andere kant links zijn er fundamentele verschillen over het toekomstige financieel economische en sociale beleid. Zo kiest links voor een sterke groei van de sociale overheidsuitgaven en tevens voor banengroei in de publieke sector. Deze moet in hoofdzaak gefinancierd worden door een gigantische lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Volgens links moeten de collectieve uitgaven in de periode 2022-2025 (ten opzichte van 2021) fors verhoogd worden. De belangrijkste uitgaven hebben betrekking op sociale zekerheid, zorg en onderwijs. De SP besteedt aan sociale zekerheid een bedrag van €15 miljard, GroenLinks €11 mrd en de PvdA €9,5 miljard. Bij de zorg is de SP de kampioen met ruim €22 miljard, gevolgd door de PvdA met €14 mrd en GroenLinks met 12 miljard. Bij het onderwijs geeft GroenLinks bijna €10 mrd uit, de PvdA €9 mrd en de SP ruim €5 miljard. Vergelijken we deze linkse uitgaven met die van de verkiezingsprogramma’s van de huidige grootste regeringsfracties, dan zien we dat deze veel minder uitgeven. Zo stelt D66 zelfs een bezuiniging op de sociale zekerheid voor van ruim €4 mrd en liggen de extra uitgaven voor de zorg bij voornoemde fracties rond de €8 tot 9 miljard. Gezien de enorme verschillen, zal een links blok op dit terrein alleen tot een akkoord kunnen komen als ze hun eigen voorstellen vrijwel geheel inslikken. Door zo zwaar in te zetten op een ’knetterlinks’ beleid (deze term is een geuzennaam bij Groenlinks) lopen de linkse onderhandelaars een groot risico dat ze bij de onderhandelingen over een coalitieakkoord heel snel buitenspel staan. Het meest opvallende verschil tussen het linkse beleid en dat van Rutte III is de gigantische linkse lastenverzwaring (extra belastingen en sociale premies) voor het bedrijfsleven. Terwijl vele bedrijven door de coronacrisis dreigen om te vallen, stelt de PvdA een ongekende verzwaring voor van bijna €42 miljard, de SP €24 mrd en Groenlinks bijna €13 miljard. Vooral de PvdA en de SP slaan hier volledig door en negeren de desastreuze gevolgen, ook voor onze internationale handel. Dit is een essentiële inkomstenbron voor onze schatkist. Bovendien levert onze export circa 2,3 miljoen voltijdsbanen op, vooral in het bedrijfsleven. Deze veelal internationale bedrijven kunnen in het huidige internettijdperk relatief snel verhuizen naar andere EU-landen met veel lagere lasten. Recente cijfers laten nu al zien dat bedrijven en investeerders minder voor Nederland kiezen. De linkse lastenverzwaring zal alle huishoudens raken; ze leidt tot prijsstijgingen. Naast deze negatieve gevolgen valt ook op dat links kiest voor een grotere overheid en banen bij (semi)overheidsinstellingen. Gezien de brede kritiek op de prestaties van deze instellingen, bijvoorbeeld in de zorg, bij de Belastingdienst en bij de werkgelegenheidsprojecten, moeten bij deze linkse keuze vragen worden gesteld. Deze leidt bovendien tot een verdringing van banen bij het bedrijfsleven. Minder werkgelegenheid bij bedrijven gaat ten koste van innovaties en economische vernieuwingen. In andere Europese landen zien we weliswaar ook een trend naar een grotere rol van de overheid, maar daar ligt de nadruk wel op hogere collectieve uitgaven die de economie versterken. Zo is daar sprake van publiek-private samenwerking waarbij gekozen wordt voor rendabele investeringen, bijvoorbeeld in de fysieke en digitale infrastructuur, in nieuwe technologieën en innovatieve klimaatinvesteringen. Een nieuw kabinet zou ook deze keuze moeten maken. De kans dat twee linkse partijen daarvan deel zullen uitmaken, achten wij minder dan klein. (bron: DFT) De beide heren hebben een beperkte visie op ontwikkelingen in de samenleving. Op sociaal/maatschappelijk terrein verschuiven de panelen en dat heeft gevolgen voor het beleid van het volgende kabinet. Verder moeten wij in acht nemen dat Rutte III het bedrijfsleven met corona-steunmaatregelen al met €100 mrd heeft ondersteund zonder daaraan een terugbetalingsverplichting te koppelen. Gewoon gratis kado-geld, waarvoor de overheid nieuwe staatsleningen heeft opgenomen die volgende generaties weer terug moeten gaan betalen. Omdat minister Hoekstra zich inmiddels heeft gerealiseerd welke gevolgen dit weggeefbeleid voor volgende generaties (kinderen en kleinkinderen) heeft, heeft hij de burgers/kiezers gesust met de uitspraak dat die terugbetaling pas later hoeft te gebeuren. De problemen dus naar de toekomst verschuiven. En ik verwacht dat, met de recente uitspraken vanuit de sociale sector (werkgevers/werknemers) voorlopig die voor werkgevers gratis ondersteuning niet moet afbouwen. Waar we tot dusverre over praten gaat wel over een bedrag van 25% van onze totale staatsschuld. Natuurlijk moeten we investeren in de toekomst, voor de werkgelegenheid van onze jongeren, maar zeker niet op de wijze zoals Rutte III dat heeft uitgevoerd.

De stijgende rentes op staatsobligaties zijn een goed teken. Volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank geeft dit aan dat op de financiële markten rekening wordt gehouden met economisch herstel van de coronacrisis. “Er zijn redenen om optimistisch te zijn over de tweede helft van dit jaar wanneer de lockdowns worden opgeheven. De markt is nu dat optimisme aan het inprijzen”, aldus Knot. “De hogere rentes weerspiegelen de verbeterde groeivooruitzichten en hogere inflatieverwachtingen en dat is op zich een positief verhaal.” Binnen de Europese Centrale Bank zijn er geen grote zorgen over de oplopende rentes, vooral omdat ze van zeer lage niveaus komen. (bron: Trouw) Dit is erg kortzichtig van de President van De Nederlandsche Bank. Ik het vorige blog heb ik al aangegeven dat de prijzen duurder worden en dat de inflatie gaat stijgen, zeker in ons land, maar ik verwacht ook in de gehele eurozone. Komende dagen komt Eurostat met de voorlopige inflatiecijfers voor februari en de definitieve over januari. De rente stijgt niet alleen op de economisch herstel na corona, maar veel meer op de verwachting van een flink aantrekkende inflatie. Daarbij wordt mogelijk ook meegewogen de gevolgen voor het prijspeil van de alsmaar stijgende woningprijzen. Maar door de omzetterugval bij zwaar, door corona, getroffen bedrijven, zzp’ers en zelfstandigen (kappers, pedicures, consultants) zullen de prijzen, die deze ondernemers voor hun diensten en producten zullen vragen, worden verhoogd met een corona-toeslag. Naar de kapper voor een knipbeurt voor €14,00 zullen de geschiedenis ingaan als voor-corona-prijzen, net zoals mijn generatie nog steeds praat over voor-de-oorlogse prijzen. Knot benoemt de hogere inflatieverwachtingen als een positief verhaal, dat zou kunnen maar alleen als de inflatie dit jaar niet verder stijgt dan 2%. En dat is voor mij een sprookje. Verder stelt hij dat de ECB zich geen zorgen maakt over de stijgende rentetarieven op de kapitaalmarkten. Dat zou ik wel doen want nu ontstaat er een ongezonde spanning tussen de rentetarieven van de ECB en de markten. En dat kan heel ongewenste reacties geven. De Knappe Koppen steken hun hoofd in het zand want ik vrees dat ze de gevolgen van deze ontwikkelingen te complex zijn om monetair beleid te kunnen voeren om de gevolgen ervan te kunnen beteugelen. Ik ga uit van veel grotere bewegingen op financieel/economisch en monetair terrein.

5 maanden geleden heeft Klaas Knot belangwekkende uitspraken gedaan over de gevolgen van de corona-crisis. DNB-president Knot waarschuwt: schuldenlast door corona wordt ondraaglijk. Ook consumenten met weinig spaargeld steken zich in de coronacrisis dieper in de schulden, dankzij de onzekerheid rond baan en inkomen. Een bankencrisis ligt op de loer. Dat is al opvallend in crisistijd, laat staan in een kwartaal waarin corona woekerde, het consumentenvertrouwen tot een dieptepunt daalde en de eerste massaontslagen en faillissementen werden aangekondigd. “We waarschuwen al langer tegen overmatig leengedrag,” aldus DNB-president Klaas Knot. “Na de laatste crisis zijn de normen voor leningen en hypotheken aangescherpt. Vanuit de politiek zijn er nu oproepen die weer aan te passen, maar zulke maatregelen moeten juist nu niet worden versoepeld.” De geldzucht brengt volgens DNB in crisistijd meer mensen in de problemen, zzp’ers voorop. Die komen als eerste in de knel als ze getroffen worden door dalende inkomsten, werkloosheid of moeten verhuizen, terwijl hun woning minder waard is dan wat ze hebben geleend. Inmiddels zitten 100.000 huishoudens in de situatie dat ze bij een inkomensval binnen een halfjaar in de problemen komen, 73.000 daarvan al binnen drie maanden. Op dit moment hebben 22.000 huishoudens uitstel van hypotheekaflossing, omdat ze die niet meer kunnen betalen. DNB maakt zich zorgen, niet alleen over de mensen in geldproblemen, maar ook over de banken die geld aan hen hebben geleend. De banken kampen al met veel grotere risico’s, omdat meer en meer bedrijven vanwege de corona­crisis hun kredieten en leningen niet meer kunnen afbetalen. Die groep zal verder groeien als de overheidssteun aan bedrijven wordt afgebouwd en het aantal faillissementen zal toenemen. Banken hebben inmiddels 5,5 keer zoveel geld opzijgezet om oninbare leningen op te vangen, in vergelijking met wat ze daar de laatste drie jaar voor hadden gereserveerd.

©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 5 mrt 2021, week 9: AEX 653,87; Bel20 3.769,14; CAC40 5.782,65; DAX 13.920,69; FTSE 100 6.630,52; SMI 10.607,79; RTS (Rusland) 1.447,46; SXXP (Stoxx Europe) 408,68; DJIA 31.496,38; NY-Nasdaq 100 12.668,51; Nikkei 28.864,32; Hang Seng 29.133,65; All Ords 6.943,00; SSEC 3.501,99; €/$1.1918; BTC/USD $50.530,90; 1 troy ounce goud $1.700,10, dat is €45831,97 per kilo; 3 maands Euribor -0,537%; 1 weeks -0,558%; 1 mnds -0,554%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,246%; 10 jaar VS 1,5609%; 10 jaar Belgische Staat -0,113%; 10 jaar Duitse Staat -0,305%; 10 jaar Franse Staat -0,054%; 10 jaar VK 0,753%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,278%; 10 jaar Japan 0,092%; 10 jaar Spanje 0,394%; Italië 0,757%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,698.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden deze week flat, terwijl de rente fors steeg. 30-jarig papier in de VS noteerde 15% hoger, precies 2% hoger dan het Nederlandse 30-jarige papier. Als gevolg daarvan daalde de euro vs de dollar. De bitcoin trok verder aan. Nieuws vanuit getroffen sectoren in het bedrijfsleven, zoals de luchtvaart, de reiswereld en kunst en cultuur, de jaarcijfers van Shell, de bankcijfers, verlenging van de lockdown en de avondklok, oplopende begrotingstekorten, stijgende staatsschulden en slechte verwachtingen voor de werkgelegenheid, en het aantal faillissementen, de financieel/economische gevolgen van het voortdurende krimp-scenario, mede als gevolg van corona, bepalen de sfeer. Daartegen kwam een uitspraak van Klaas Knot dat de ECB optimistisch gestemd is door de aantrekkende rente, want dat zou voortkomen uit optimistische verwachtingen over aantrekkende groei en inflatie. We wachten op de inflatiecijfers over februari. De goudprijs daalde fors op de stijgende rentetarieven. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen daalden de tarieven: Zwitserland -0,057%; Duitsland 0,201%; Nederland 0,282%; Frankrijk 0,751%; Japan 0,6748%; Spanje 1,261%; VK 1,281%; Italië 1,689%; Canada 1,906%; VS 2,2833%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,617%; Zwitserland -0,598%; Nederland -0,596%; België -0,558%; Frankrijk -0,557%; Denemarken -0,461%; Spanje -0,212%; Japan -0,0841%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.