UPDATE 06-02 2021/567 Verkiezingsretoriek: de VVD is de loopjongen van de grote bedrijven; wij leven op een tikkende tijdbom

Sinds ik besmet ben met het Covid-19 virus beschouw ik het buitengebeuren met enige afstand. Toch signaleerde ik een bericht, dat voor mij niet verrassend was, maar wel onverwachts kwam. De monetaire autoriteiten hebben ons al enige tijd willen doen geloven dat de rente nul procent tot negatief moet zijn om de inflatie te activeren. Ik heb over de gevolgen van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank, grote hoeveelheden gratis geld in de markten pompen, al vanaf het begin grote vraagtekens gezet. Een klassieke wijsheid is dat als er meer geld in omloop wordt gebracht, in een periode dat de vraag ernaar niet toeneemt, de waarde van dat geld afneemt ook al omdat dat overtollige geld geen rendement levert, en daardoor gaat leiden naar een stijging van het prijspeil. De afgelopen maand heeft zich een ontwikkeling voorgedaan die nog niet verwacht werd. Het prijspeil steeg in januari 2021 ten opzichte van de voorgaande 4 maanden van een deflatie (negatieve inflatie) van 0,3% in de 19 eurolanden naar een inflatie van 0,9%, volgens de voorlopige cijfers van Eurostat, het Europese Statistiekbureau. De kerninflatie, zonder de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen steeg zelfs naar 1,4%, de hoogste stand in vijf jaar. Als de data van Griekenland, met een uitschieter van 2,3% deflatie, buiten beschouwing worden gelaten zou het prijspeil in de eurolanden nog hoger zijn uitgevallen. In ons land werd de hoogste geldontwaarding in januari gemeten van 1,7%. Is dit een dramatische ontwikkeling? Als de inflatie dit jaar zou gaan stijgen naar 2%, 4% of 6%, is dat beheersbaar, maar 20% is andere koek. Welke mogelijkheden staan de ECB ter beschikking? Niet heel veel meer. Doorgaan met het huidige beleid is geen optie. Om te voorkomen dat de prijzen verder blijven oplopen zal de centrale bank in Frankfurt de geldmarkten drastisch moeten gaan afromen. Daardoor gaat de rente weer stijgen en in welke mate zo een proces beheersbaar is, hangt af van een briljant beleid, waarop vele marktpartijen zullen moeten participeren. Denk dan aan de overheidsuitgaven van de 19 eurolanden, de Europese Unie, de financiële markten (effectenbeurzen, institutionele beleggers als onze pensioenfondsen), het bank- en verzekeringswezen en de wijze waarop andere mega-centrale banken, als de FED (dollar), BoJ (yen), BoE (pond) en de Chinezen erop reageren. Als de effectenbeurzen geen stand houden en de opgebouwde luchtbellen leeglopen is de chaos niet te overzien. Economen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwden recentelijk voor mogelijke gevolgen van een diepe economische crisis en de hoerastemming op de beurzen. Zij spreken van een gespleten realiteit. Daarom is het van het grootste belang dat onze financieel/monetaire bobo’s nu verstandig duurzaam beleid gaan voeren, hetgeen grote gevolgen zal hebben voor het overheidsbeleid, ook in den Haag en Brussel. De tijd van gratis geld uitdelen en uitgeven zou wel eens snel voorbij kunnen zijn.

4500 jaar geleden, in Mesopotamië, delen van het huidige Irak en Syrië, ontstond een ruilmiddel, in de vorm van zilver, waarmee agrarische- en veeboeren hun vee en granen verhandelden. Een ruilmiddel moet een schaars product zijn dat vertrouwenswaardig is en een waarde vertegenwoordigt. Ons geld voldoet niet meer aan deze basisvoorwaarden. Geld is op kapitaalmarkten in grote hoeveelheden beschikbaar en kost vrijwel niets meer, waardoor het ook geen waarde meer heeft. Weliswaar betalen Amerikanen $1,20 voor €1,00 maar op basis van welke onderliggende waarden die prijs tot stand komt is onduidelijk. Wij daarentegen zijn bereid €32.000 te betalen voor 1 bitcoin, waarvan de waarde die van verwachtingen e/o illusies is. Is in zo een situatie nog een terugkeer mogelijk naar de zekerheden van (spaar)geld dat nog een redelijk rendement oplevert?

Er bereiken mij regelmatig over de rol die de bitcoin in dit proces kan voeren. Het woord ‘bitcoin’ suggereert dat het geld zou zijn (coin=munt). Dat is niet het geval. De bitcoin is vrijwel nergens in de wereld een wettig betaalmiddel. Er kan mee worden gegokt in casino’s en in speelhallen en een tijdlang (misschien nog steeds wel)werden met de bitcoin betalingen verricht in de onderwereld door criminele organisaties. Het bestaan van pinpassen in bitcoins om mee te betalen ken ik niet. In feite heeft de bitcoin geen waarde, zoals vroeger het klassieke geld. De prijs wordt bepaald door wat de gek ervoor geeft, wat de markt ervoor betaald.

Op 3 januari 2009, na de bankencrisis van 2008, werd het eerste block gemined door ‘Satoshi Naskamoto’ met een prijs van $0,00, op 5 oktober 2009 werd de eerste notering gepubliceerd: $0,000764, de eerste koop vond plaats op 12 oktober tegen $0,001. Een jaar later, op 22 mei is de koers gestegen naar $0,07. op 7 november is de waarde van de verhandelde bitcoins de $1 miljoen overschreden. De koers schommelt dan tussen de $0,36 en $0,26. De stijging zet in: 28 november 2012: $12,25; 25 maart 2013: $74,02; 18 november 2013: $685,75; 3 juni 2015: $226,90; 1/11 augustus 2017: $2.787,85/$3.383,79 en 4 september 2017: $4.780,12. Op 11 december 2017 noteerde de bitcoin (BTC) $16.299; op 10 juli 2019 $12.575,90; op 12 januari 2021 $34.409 en op 8 februari 2021 $43.721. Ik zie de bitcoin als een metafoor waarin tot uitdrukking komt de waarde van de dollar (euro, yen, pond) c.q. het vertrouwen in deze klassieke munten ten opzicht van de waarde die de markt eraan toekent. Er spelen een tweetal technische aspecten een rol en dat zijn de beperkte omvang van de hoeveelheid bitcoins, momenteel 18 miljoen, maximaal 21 miljoen (in 2040) en de vraag ernaar. Klassieke munten en de bitcoins geven geen rendement meer maar de prijs van de bitcoin steeg de laatste 10 maanden wel spectaculair met 550%. Dat trekt kopers, grote vermogensbeheerders, die bulken van het geld en genoegen moeten nemen met rente bij te betalen om leningen te kunnen slijten. Dat schept een onevenwichtige monetair/financiële situatie. Er zijn al veel institutionele beleggers en -adviseurs die voor grote partijen de bitcoin adviseren als een aantrekkelijk beleggingsproduct. Een van die partijen is Guggenheim Partners, een wereldwijde investerings- en adviesdienst voor financiële diensten die zich bezighoudt met investeringsbankieren, vermogensbeheer, kapitaalmarktdiensten en verzekeringsdiensten, met een bedrag aan activa van $270 miljard. Scott Minerd, de Chief Investment Officer (CIO), voorspelde onlangs dat één bitcoin uiteindelijk zou kunnen stijgen tot €500.000. Hij deed deze boute uitspraak in een interview met lady Julia Chatterley bij CNN met de onderbouwing: We hebben veel fundamenteel onderzoek gedaan, en als je het aanbod van bitcoin vergelijkt, laten we zeggen, met het aanbod van goud in de wereld, en wat de totale waarde is, dan kan bitcoin stijgen naar $400.000 tot $600.000.’ Daarbij werd wel enige terughoudendheid aanbevolen, want met de snelheid waarmee a la hausse wordt gehandeld, wordt dat ook gedaan a la baisse, als het de markt zo uitkomt. Guggenheim diende in november een aanvraag in bij de SEC (Securities and Exchange Commission, de Amerikaanse toezichthouder van de verschillende effectenbeurzen), om via crypto-vermogensbeheerder Grayscale in bitcoin te mogen investeren. De aanvraag is goedgekeurd op 31 januari, wat betekent dat het bedrijf vermogens mag gaan beleggen in bitcoins. De Amerikaanse financiële autoriteiten hebben daar geen bezwaar tegen. Maar de vraag blijft waarin wordt belegd en als dat niet relevant is dan wel of er op de korte termijn winst mee te maken valt. We leven in onzekere tijden, waarin klassieke zekerheden steeds verder uit beeld raken.

In de Telegraaf staat een interessant artikel over speculeren in relatie tot beleggen op https://www.telegraaf.nl/financieel/2088813259/gok-niet-maar-ga-beleggen De afgelopen weken stonden in het teken van spectaculaire koersstijgingen gevolgd door forse dalingen van een handvol aandelen zoals GameStop. „Dit is puur speculeren en heeft niets met beleggen te maken,” stelt Wim van Zwol, het hoofd Benelux en Nordics van vermogensbeheerder Vanguard, Hij adviseert hoe je op lange termijn wel succesvol kunt zijn. „Mensen die speculeren, gokken erop dat ze de gekochte aandelen snel voor meer geld kunnen verkopen aan een andere belegger. Dat wordt wel de Greater Fool Theory, de grote dwaaheidstheorie, genoemd. Het geeft aan dat de prijs van een object niet bepaald wordt door de ‘echte’ waarde maar door verwachtingen en irrationele overwegingen van kopers en verkopers. Aandelen die spectaculair stijgen, kunnen net zo hard weer naar beneden gaan, met alle pijnlijke verliezen van dien. Het is daarom een uitermate slecht idee om te speculeren met geld dat bedoeld is als appeltje voor de dorst of opzij is gezet voor pensioenopbouw, de opleiding van de kinderen of om een huis te kunnen kopen”, aldus Van Zwol. Hij wijst erop dat de markten diegenen belonen die geduld en oog hebben voor de lange termijn en benadrukt het belang van vier pijlers. „Het stellen van duidelijke beleggingsdoelen, het spreiden van portefeuilles en zorgen dat je de kosten die vastzitten aan beleggen zo laag mogelijk zijn.” De beleggingsexpert stelt dat je veel oog moet hebben voor het risico. „Pas de hoeveelheid ‘risico’ in je beleggingen aan en maak deze zo klein mogelijk door je beleggingen breed te spreiden over een gediversifieerde, wereldwijde portefeuille. Hoe verder weg je doelen liggen, hoe meer ruimte je hebt om eventuele negatieve marktbewegingen te compenseren, dus hoe meer risico je kunt nemen. Het afwegen van risico’s tegen de potentiële beloning is iets wat alle beleggers moeten doen wanneer ze beslissen waar en hoe ze gaan investeren.” Houd in gedachte dat je geen controle hebt over het gedrag van de beleggingsmarkten, maar wel over de kosten die je maakt, aldus Van Zwol. „Als je iemand 2% per jaar zou betalen om je geld vast te houden, zou je bij 0% brutorendement in slechts tien jaar tijd maar liefst een vijfde van het geld kwijt zijn. Maar als je 0,5% betaalt, heb je nog steeds zo’n 95% over aan het eind van dezelfde periode. Het is basisrekenen, maar het toont wel de impact die kosten hebben.” De beleggingsexpert wijst erop dat je vast moet houden aan je plan en je niet moet laten leiden door emoties. „Deze kunnen je aanzetten tot het najagen van dure tijdelijke trends. Ze zetten je er bijvoorbeeld toe aan om de markt te ontvluchten in geval van tegenspoed door laag te verkopen, waardoor je geen beleggingen meer hebt op het moment dat de markten weer aantrekken. Proberen de markt te timen is zinloos – niet in het minst omdat extreme marktbewegingen, op en neer, vaak kort op elkaar plaatsvinden. Marktdalingen zijn ook nauwelijks waarneembaar bij een langetermijnperspectief.Verstandige overwegingen die ik volledig onderschrijf, maar helaas de realiteit is anders. Ca 95% van de effectenhandel op de belangrijkste platforms wordt uitgevoerd door daghandelaren en computers. Beiden hebben slechts kortetermijndoelstellingen. Dat betekent dat de handel wordt verziekt door grote horden speculanten en slechts een handjevol beleggers. Daarbij komt dat de centrale banken massaal vrijwel gratis geld beschikbaar stellen, wat in onvoldoende mate wordt opgenomen door partijen die daarmee investeren in rendabele projecten. Het gevolg is dat de financiële markten over geld beschikken, waarmee gokkers mee aan de slag gaan door luchtbellen te creëren, die de prijsvorming op ernstige wijze verstoren. Daardoor is beleggen op de langere termijn in fondsen tegen een redelijke inkoopprijs onmogelijk. Daarbij rijst de vraag in welke sectoren, in welke landen en in welke verhoudingen moet worden belegd. Denk daarbij ook aan cryptofondsen. Eerst zal duidelijk moeten worden hoe de samenleving wereldwijd er over tien, vijftien jaar er uitziet om een beeld te kunnen vormen waar de mogelijkheden liggen. Daarbij is het de vraag of het fossiele tijdperk afgesloten is en een duurzame energievoorziening van de grond is gekomen voor betaalbare prijzen. Denk daarbij aan ons klimaat, milieu en natuur, maar ook aan de robotisering, Kunstmatige Intelligentie, de quantum-computer, cyber criminaliteit en de vele sociaal/maatschappelijke veranderingen die nu nog niet eens in de steiger staan. Verder kan langetermijnbeleggen pas serieus ter hand kan worden genomen als de ‘handelaren uit de tempel zijn verjaagd’: ze zullen zich met hand en tand tegen verzetten en moet het overtollige geld worden vernietigd, waardoor rendement weer terugkeert. De gedachten van van Zwol zijn positief, maar op dit moment niet uitvoerbaar door het ‘grote dwaasheidshandelen’ op de financiële markten. Bij het sluiten van dit blog steeg de bitcoin opnieuw, in de laatste 5 dagen met 16%.

Een tweede feit dat mijn aandacht trok was de Politieke Integriteitsindex van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam waarin wordt gesteld dat de VVD de minst integere politieke partij is. 42% van de deelnemers aan dit onderzoek stelt dat ‘inmiddels algemeen bekend’ is dat de partij, die wordt aangevoerd door premier Mark Rutte, veel integriteitsproblemen heeft. Lees: https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/vvd-wordt-gezien-als-minst-integere-partij-kleine-christelijke-partijen-als-het-meest-zuiver/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_content=eenvandaag-opiniepanel Maar nog scherper en goed onderbouwd besteedde Lubach op Zondag 7 februari aandacht aan het thema ‘Tuig’ en de wet die VVD-minister Sander Dekker door de Kamer joeg. Daar was een meerderheid voor, iedereen was wel van mening dat ‘tuig’ hard en streng moet worden aangepakt. Erg kortzichtig gedacht en er kwam veel kritiek vanuit de samenleving: rechters, hulpverleners eigenlijk veel mensen die er verstand van hebben. En toen kwam de aap uit de mouw toen er voorstellen kwamen om sociologen te laten kijken naar hoe dat ‘tuig’ zo geworden is. Dat blokkeerde Rutte in alle toonaarden. Begrijpelijk want dan zou boven water komen dat het beleid van tien jaar Rutte daarvoor de wortels heeft gezaaid. Hij en zijn kabinetten zouden voor de huidige onrust in de samenleving verantwoordelijk kunnen worden gesteld en dat beeld wil Rutte maskeren en daarom werpt hij zich op als de volgende minister-president voor vier jaar. En een deel van het stemvolk gelooft nog steeds in zijn bestuurlijke kwaliteiten. Jammer!!!Kijk en huiver op: https://www.npostart.nl/zondag-met-lubach/07-02-2021/VPWON_1328961

Europese Commissie versus corona-vaccins en de Brexit

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen ligt onder vuur na een pijnlijke brexitblunder die voortkwam uit de strijd rond coronavaccins. Om de afloop van dit verhaal maar meteen te verklappen: de kans dat Ursula von der Leyen aftreedt als voorzitter van de Europese Commissie, is nagenoeg nul. Groter is de kans dat zij gedoemd is voorlopig als ‘aangeschoten wild’ door Brussel te fladderen. De 62-jarige Duitse christendemocrate maakt de zwaarste weken in haar politieke carrière door nu ze van alle kanten onder vuur ligt. In een snoeihard artikel haalde het Duitse weekblad Der Spiegel afgelopen week de ene na de andere oude koe uit de sloot, over haar drie Duitse ministerschappen waarbij ze alleen maar puinhopen zou hebben achtergelaten voor haar opvolgers. Von der Leyens huidige optreden mag daarom geen verbazing wekken, aldus het tijdschrift. Haar Europese Commissie wordt scheef aangekeken vanwege de traagheid van de Covid-19-vaccinaties in Europa, al hebben veel problemen een nationaal karakter. De twijfels over haar persoonlijke functioneren bereikten vorig weekeinde een hoogtepunt na het fiasco met een noodmaatregel rond de vaccinexport uit de EU. In het verlengde van het verscherpte toezicht daarop kwam een ambtelijke onverlaat op het idee om ook de zwaarbevochten brexitafspraken over Noord-Ierland uit 2019 open te breken. Het toezicht zou ook gaan gelden langs de grens tussen Ierland (EU) en Noord-Ierland (Verenigd Koninkrijk). Dat is zoiets als voorstellen een tijdelijk hek neer te zetten in het midden van Berlijn. Onder een storm van protest uit Londen en Dublin trok de commissie het voorstel schielijk in. De vraagtekens bleven echter door de lucht zweven. Wie was verantwoordelijk voor deze misser? De beschuldigende vingers kwamen uit bij het kabinet van Von der Leyen zelf. Eurocommissarissen kregen de tekst van de maatregel pas onder ogen, een half uur voor die van kracht zou worden. Dit scenario past in het beeld dat al een tijdje rond Von der Leyen hangt, namelijk dat van een controlfreak die, bij het naar zich toe trekken van alle belangrijke beslissingen, vertrouwt op een kleine kliek van (voornamelijk Duitse) medewerkers. De kritiek zwol alleen maar verder aan toen Von der Leyen op geen enkele manier liet blijken de gang van zaken te betreuren. Het was toch allemaal goed afgelopen? Op de vraag wie er eindverantwoordelijk was voor dat Ierse grensidee, verwees haar woordvoerder naar het team van vicevoorzitter Valdis Dombrovskis, de chef internationale handel van de Europese Commissie. Ook die opmerking deed menig broek afzakken. Gesteld dat het waar is – wat zeer betwijfeld kan worden, want de handelsafdeling van de commissie wordt geleid door voormalig brexit-crack Sabine Weyand, die als geen ander weet hoe belangrijk die afspraken over de Ierse grenskwestie zijn – zelfs dan maakt dat afschuiven van de verantwoordelijkheid een dubieuze indruk. Regel nummer één voor elke leider: als je organisatie er een potje van maakt, moet je nooit maar dan ook nooit je team publiekelijk de schuld geven,’ twitterde de Finse oud-premier Alexander Stubb, die in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 2019 zelf ambities had de Europese Commissie te leiden. Naar verluidt is het handelsteam van Dombrovskis en Weyand maandag dan ook ontploft van woede. Opmerkelijke kritiek op de huidige commissie kwam er maandag ook van Von der Leyens voorganger, Jean-Claude Juncker, al richtte die zich meer op de export-controlemaatregel in het algemeen. “We zijn niet alleen verantwoordelijk voor onszelf,” aldus de Luxemburgse veteraan. “Ik ben er zeer tegen gekant dat de Europese Unie nu de indruk wekt dat we voor onszelf zorgen en dat het lijden van anderen, vooral in armere landen, ons niet raakt.” Binnen Europa klinkt juist de kritiek dat de Europese Commissie niet sterk genoeg opkomt voor de eigen EU-bevolking, gezien het trage binnendruppelen van de diverse vaccins en het conflict met farmaceut AstraZeneca. Vergeleken met het vaccinatietempo in Israël, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten maakt het even oude als rijke continent een amateuristische indruk. De commissie, die vorig jaar de regie over de vaccin-aanbestedingen namens alle 27 landen naar zich toetrok, wordt verweten dat ze te fel op een lage prijs heeft zitten onderhandelen in plaats van op snelheid en zekerheid van leveringen. In een interview met acht Europese kranten, waaronder de Volkskrant, verdedigde Von der Leyen zich tegen alle kritiek op haar commissie en op haarzelf. “Er zijn altijd pieken en dalen in je politieke leven. Ik zit nu krap in het tweede jaar van mijn mandaat. Laten we de rekening van fouten en successen aan het einde ervan opmaken.” Hoeveel bedenkingen je ook bij de vaccinatiestrategie van Von der Leyens commissie mag hebben, over één ding zijn vriend en vijand het wel eens. De chaos was ongetwijfeld veel groter geweest als alle 27 landen apart hadden moeten onderhandelen met de farmareuzen. Als het tempo van de vaccinleveringen de komende maanden omhooggaat – en alles wijst daarop – dan verstomt de kritiek op Von der Leyen misschien in hetzelfde tempo. Maar dat zij en haar team zich geen flaters meer kunnen permitteren, moge duidelijk zijn. (bron: Parool)

De Europese Unie heeft de uitdagingen die komen kijken bij het produceren en leveren van coronavaccins onderschat. “Dit is een harde les”, zegt voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie tegen nieuwssite Politico. Door de wereldwijde vraag naar vaccins is er voortdurend een dreigend tekort aan grondstoffen, zegt Von der Leyen. Het is daardoor niet te voorspellen hoeveel vaccins er worden geproduceerd. “Die onzekerheden hadden we meer moeten benadrukken”, zegt Von der Leyen. Onlangs botste de EU met AstraZeneca. De farmaceut bleek veel minder vaccins te kunnen leveren dan verwacht. Het kabinet laat zowel de 60- tot 65jarigen als de verpleegkundigen in de langdurige zorg inenten met het 3e goedgekeurde vaccin van AstraZeneca. Minister De Jonge volgt daarmee niet het advies op van de Gezondheidsraad. Die zei eerder dat het kabinet moest kiezen voor 60- tot 65-jarigen. De Jonge spreekt van “een lastige keus” maar vindt het risico te groot als het betreffende zorgpersoneel moet wachten op een vaccinatie. Beide groepen komen deze en volgende maand aan de beurt. De eerste levering door AstraZeneca is binnen en de inenting moet de tweede helft van deze week starten. (bron: NOS)

De export vanuit Britse havens naar de Europese Unie is in januari met 68% gedaald ten opzichte van januari vorig jaar. De oorzaak moet voornamelijk worden gezocht in de problemen die de Brexit veroorzaakt. Dat meldt de zondagkrantn The Observer. De vervoersbond, die de exportdaling heeft berekend op basis van een onderzoek onder zijn leden, zegt de cijfers te hebben gemeld aan Gove. Voorzitter Richard Burnett zegt in The Observer dat hij in de afgelopen maanden meermalen heeft gewaarschuwd voor de malaise en aandrong op maatregelen, maar dat die noodkreet simpelweg is genegeerd. De vervoersbond is woedend. Een regeringswoordvoerder laat weten zich niet te herkennen in de cijfers. ‘Dankzij de goede voorbereiding van de vervoersbedrijven zijn de vertragingen aan de grens tot een minimum teruggebracht. Het vrachtvervoer zit nu bijna op het niveau van vóór de coronacrisis.’ Burnett van de vervoersbond gelooft daar niks van. Volgens hem is er nog steeds een dringende behoefte aan meer douaneambtenaren die de exporteurs moeten helpen met de immense hoeveelheid extra papierwerk. Er zijn er nu nu tienduizend, een vijfde van wat nodig is, zegt Burnett. Een bijkomend probleem is dat 65% tot 75% van de vrachtwagens uit de EU leeg terugkeert vanwege de administratieve chaos en doordat Britse bedrijven hun export tijdelijk of permanent hebben stilgelegd, zegt Burnett. ‘Het is uitermate frustrerend dat de regering ervoor heeft gekozen niet naar ons te luisteren.’ Gove, zegt Burnett, zuigt alle informatie uit je en doet er vervolgens niks mee. Verscheidene vervoersverenigingen vrezen dat het ergste nog moet komen. De Cold Chain Federation voor vervoerders van diepgevroren goederen zegt dat voor april tot en met juli een ‘perfecte storm’ in aantocht is. ‘Dan komen we mogelijk uit de lockdown, zegt voorzitter Shane Brennan, ‘terwijl de regering dan een hele trits regels oplegt aan bedrijven in het VK en de Europese Unie, die daarop totaal niet voorbereid zijn. De Brexitcrisis die we hebben voorspeld zal zich dan in volle omvang aftekenen.’ (bron: VK)

Financieel/economische berichten

De economie van de eurozone is in coronajaar 2020 met 6,8% gekrompen. Lockdowns tegen de verspreiding van het virus zorgden in het voorjaar nog voor de sterkste krimp ooit gemeten. Na een sterk herstel door versoepelingen na de zomer, zette in de laatste drie maanden van het jaar de neergang weer in. Het Europese statistiekbureau Eurostat meldt voor het vierde kwartaal een daling van het bruto binnenlands product van de eurolanden van 0,7% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis gaat het om 5,1% krimp. Het gaat om een voorlopige raming van Eurostat. In het vierde kwartaal dwong de sterke opleving van het coronavirus veel landen in de eurozone tot het invoeren van strengere maatregelen. De economische grootmacht Duitsland sloot medio december bijvoorbeeld alle niet-essentiële winkels, een maatregel die ook het Nederlandse kabinet doorvoerde. De economie van de Europese Unie als geheel kromp volgens de eerste raming van Eurostat met 6,4% in 2020. In het vierde kwartaal ging het om een daling van 0,5% ten opzichte van het derde kwartaal. Wat steeds weer opvalt is dat de Niet-eurolanden binnen de EU het in economisch opzicht beter/minder slecht doen dan de eurolanden.

Het aandeel Shell steeg op de beurzen na bekendmaking van een monsterverlies. Het jaar 2020 gaat voor Shell definitief de boeken in als een financiële ramp. In het vierde kwartaal waren er wederom miljardenverliezen. Wel gaat het dividend weer ietsje omhoog. Dat maakte het olie- en gasbedrijf bekend bij de publicatie van zijn vierde kwartaalcijfers. Shell had het in 2020 zwaar met de wereldwijde lockdowns tegen corona, die met name de vraag naar kerosine maar ook naar benzine en diesel flink beperkten. Ook een door Saoedi-Arabië en Rusland ontketende prijsoorlog begin dit jaar, die leidde tot een kortstondig negatieve olieprijs, hakte erin. Het kwartaalverlies over de laatste drie maanden van 2020 bedraagt $4 mrd, waarmee de teller in totaal op een min van $21,7 mrd uitkomt voor Shell in het hele kalenderjaar. In het vierde kwartaal van 2019, het laatste dat niet door de corona pandemie geraakt werd, schreef Shell nog $1 mrd aan winst bij. Het hele jaar 2019 was bovendien goed voor $15,8 mrd winst. Toch is topman Ben van Beurden tevreden met een aantal zaken, zo verwoordt hij in het kwartaalcijferbericht. Van Beurden vindt ’dat de balans sterker uit 2020 is gekomen.’ Dat daar een forse dividendverlaging in het voorjaar voor nodig was, is bekend. Maar de schuldenberg van Shell blijft nog altijd steken op $75 mrd, maar een paar procent minder ($4 mrd) dan 12 maanden eerder. In het eerste kwartaal hoopt Shell zijn aandeelhouders weer ietsje te paaien met de tweede dividendverhoging sinds de dramatische 67% korting uit het voorjaar. Na het eerste kwartaal komt er weer 4% bij, en wordt het dividend $0,1735 per aandeel. Shell wil een ’progressief dividendbeleid’ blijven voeren, zo zegt het bedrijf. De veel bejubelde handelstak van Shell, vaak de vlag op de modderschuit in 2020, leed een monsterverlies van meer dan $2 mrd. Ook de raffinaderijen van Shell zaten diep in de rode cijfers. Chemie en gas schreven daarentegen zwarte cijfers in het vierde kwartaal. Eerder kwamen de rivalen Exxon en BP ook al dramatische jaarcijfers. Binnenkort wil Shell zijn naar verwachting ingrijpende herstructurering aankondigen, waarmee het bedrijf de gedaalde inkomsten aanpakt, maar zich ook herpositioneert voor een toekomst waarin fossiele brandstoffen minder dominant zullen zijn. Het bedrijf staat onder grote maatschappelijke druk om te verduurzamen. (bron: DFT)

Corona gerelateerde berichten

Verborgen passage in MOT-advies: vaccins werken mogelijk slechter bij mutaties. Naast de Britse variant duiken andere mutaties op van het coronair, eveneens besmettelijker dan de ‘klassieke’ variant. Mogelijk werken vaccins er minder goed tegen, was te lezen op de voorpagina van het Parool. Het is een wat verborgen passage in het laatste advies van het Outbreak Management Team (OMT). Een alinea die waarschuwt voor varianten uit Zuid-Afrika en Brazilië van het ‘klassieke’ coronavirus. Als een van die varianten de Britse virusmutatie verdringt die inmiddels in Nederland de dienst uitmaakt, is de vraag in hoeverre vaccins op relatief korte termijn de uitweg uit de coronacrisis zijn. Bij de Zuid-Afrikaanse variant duiden epidemiologische studies, onderzoek in laboratoria en vaccinstudies erop dat antistoffen ‘minder goed neutraliseren’, zegt OMT-lid Marc Bonten. Hij wijst op data van het Janssenvaccin, dat in Zuid-Afrika een effectiviteit van 57% behaalde – veel minder dan in de VS (72%). Dat is een extra zorg, naast die over de opmars van de Britse variant, die vanwege de hogere besmettelijkheid volgens premier Rutte een derde golf onvermijdelijk maakt. De huidige generatie coronavaccins reageert wel goed op de Britse gemuteerde versie. Onduidelijk is nog of de andere varianten de Britse op termijn kunnen verdringen. Bonten: “Ik weet niet wat er gebeurt als ze met elkaar in competitie gaan.” Eerder al meldden de Britse farmaceut GlaxoSmithKline en het Duitse CureVac de handen ineen te slaan bij het ontwikkelen van vaccins tegen mutaties. ‘De opmars van varianten die de werkzaamheid van de eerste generatie Covid-19-vaccins kunnen verminderen, vereist versnelling van de pogingen vaccins te ontwikkelen tegen nieuwe varianten,’ aldus een persverklaring. Een lichtpuntje is dat het Modernavaccin net zo effectief is bij de Zuid-Afrikaanse variant en het middel van Pfizer wekt in een labstudie ook bij deze variant goede immuniteit op. Naast vaccins worden vanzelfsprekend ook maatregelen als afstand houden ingezet. “Alle maatregelen tegen de ‘klassieke’ variant helpen ook tegen de nieuwe varianten, alleen minder goed,” zegt epidemioloog Alma Tostmann van het Radboud UMC. “In plaats van nog strengere maatregelen zie ik meer in het plukken van het laaghangend fruit: de huidige maatregelen beter naleven.” Wat echt beter kan, aldus Tostmann, is de testbereidheid bij mensen met klachten. Die is nu 50%. “Zo wordt het heel moeilijk het virus tegen te houden. De overheid zou dat beter moeten communiceren, want door het woud aan regels en maatregelen dreigen de meest elementaire maatregelen verloren te gaan.” Mensen willen zich niet laten testen omdat ze opzien tegen de gevolgen, denkt Tostmann. “Wat zou kunnen helpen is dat mensen die inkomsten verliezen door verplichte isolatie eventueel overheidscompensatie krijgen.” De vele virusvarianten kunnen extra reden zijn voor terughoudendheid met het versoepelen van maatregelen. (bron: Parool)

Bij het RIVM zijn zorgen over een te snelle overstap van de GGD op een nieuw systeem voor bron- en contactonderzoek. Dat blijkt uit een brandbrief van Jaap van Dissel (RIVM) aan het ministerie. De GGD’s willen af van het systeem omdat het oude achterhaald is en er een risico is op datalekken. Het RIVM is bang dat er te snel wordt omgeschakeld. “Juist een invoering ten tijde van een ‘derde golf’ kan ertoe leiden dat het bron- en contactonderzoek eerder moet worden afgeschaald”, aldus Van Dissel. Hij benadrukt dat het systeem goed moet zijn getest en dat alle gegevens uit het oude systeem vindbaar moeten zijn. (bron: NOS)

Minister de Jonge verwacht dat Nederland tot en met begin 2022 over 84,5 miljoen doses van een coronavaccin beschikt. Het gaat om vaccins van acht farmaceuten. Sommige daarvan zijn nog niet goedgekeurd. (bron: NOS) De vraag is dan waarom zoveel vaccins voor 17 miljoen baby’s, kinderen, volwassenen en ouderen. Soms moeten er twee vaccins worden geïnjecteerd, maar dan nog zijn er misschien wel 50 miljoen vaccins meer besteld dan er nodig zijn. Tenzij het nodig is dat mensen meerdere vaccins moeten krijgen. Gaat dit nog wel om medische noodzaak of om commerciële gewenstheid (farmaceuten forse winsten toespelen)?

Een ‘normaal’ Eurovisie Songfestival is dit jaar door corona niet haalbaar, zegt de organisatie van het evenement in mei in Rotterdam. Het doel is een editie op anderhalve meter, waarbij de 41 artiesten in Ahoy kunnen optreden. De hoop is dat er door het lenteweer en het toenemend aantal vaccinaties en testmogelijkheden tegen die tijd meer mogelijk is, bijvoorbeeld met publiek. Maar er is ook een kans dat artiesten niet naar Rotterdam kunnen komen en een video moeten maken van hun optreden, aldus de organisatie. Wie een kaartje heeft gekocht voor het evenement, krijgt zijn geld terug. (bron: NOS)

Frontberichten

80 gedupeerden van de toeslagaffaire doen aangifte tegen premier Rutte. Hun advocaat zegt dat Rutte zich schuldig maakt aan drie ambtsmisdrijven. Advocaat Groeneveld deed eerder namens slachtoffers aangifte tegen voormalig bewindslieden. Daar is nu dus Rutte bij gekomen, volgens Groeneveld omdat er nieuwe, belastende informatie is. Het belangrijkste misdrijf is volgens de advocaat dat Rutte in mei 2019 wist van het schandaal en dat het vorderen van de fiscus doorging tot november 2019. “Rutte heeft niet ingegrepen toen mijn cliënten ambtelijk werden opgejaagd en beroofd”, aldus Groeneveld. (bron: NOS)

Op verzoek van de Italiaanse president Mattarella gaat oud-president van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, een poging doen een zakenkabinet te vormen. Het is nu aan hem om in het verdeelde parlement een meerderheid te vinden voor een technocratenregering die het land tot de verkiezingen van uiterlijk mei 2023 kan leiden, toen duidelijk werd dat de gevallen coalitie van oud-premier Conte geen doorstart kan maken. Mattarella had ook verkiezingen kunnen uitschrijven, maar dat leek hem geen goed idee te midden van de pandemie. Draghi zei eenheid na te streven. (bron: NOS)

Jeff Bezos stopt later dit jaar als topman van Amazon. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers. Andy Jassy wordt deze zomer de nieuwe baas van de webwinkelgigant. Bezos leidt Amazon sinds de oprichting in 1994. Toen was het nog een online boekhandel. In het begin moest hij vaak uitleggen wat internet was. “Gelukkig heb ik dat al even niet meer hoeven te doen”, schrijft de miljardair in een brief aan het personeel. Hij vertrekt omdat hij zich wil richten op nieuwe producten en initiatieven. Ook wil hij meer tijd besteden aan goede doelen en zijn ruimtevaartbedrijf. In het bedrijf werken 1 miljoen werknemers. (bron: NOS) De steenrijke oprichter van Amazon heeft een vermogen van $200 mrd. Als hij dat zou willen opmaken, kan hij de rest van zijn leven bijna $900.000 per uur uitgeven. En dat is lang niet eenvoudig: $21 mln per dag.

Tesla zegt binnenkort bitcoins te gaan accepteren als betaalmiddel. Ook heeft het bedrijf van Elon Musk een investering van $1,5 mrd in de bitcoin gedaan. Musk staat al langer bekend als voorstander van cryptocurrency. De investering staat gemeld in een document dat Tesla heeft aangeleverd bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Daarin staat ook dat de autofabrikant verwacht ‘binnenkort’ bitcoins te gaan accepteren als een betaalmethode. Wanneer dat precies zal zijn en hoe dat geïmplementeerd zal worden, is nog niet bekend. In het document staat dat de mogelijkheid van het betalen met bitcoins af zal hangen van wettelijke bepalingen en aanvankelijk zal het gaan om een beperkte mogelijkheid. Dat zou kunnen betekenen dat Tesla bitcoin enkel in bepaalde regio’s accepteert als betaalmiddel. Tesla is de eerste autofabrikant die betalingen in bitcoins toestaat en van de weinige grote bedrijven die cryptocurrency accepteren als betaalmiddel. Ook Microsoft accepteert bitcoins, bij het techbedrijf kunnen gebruikers hun account opwaarderen met de digitale munt. De prijs van bitcoin steeg na de bekendmaking 10%.(bron: Tweakers)

©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 5 feb 2021, week 5: AEX 653,24; Bel20 3.834,14; CAC40 5.659,26; DAX 14.056,72; FTSE 100 6.489,33; SMI 10.755,47; RTS (Rusland) 1.431,76; SXXP (Stoxx Europe) 409,59; DJIA 31.148,24; NY-Nasdaq 100 13.603,96; Nikkei 28.779,19; Hang Seng 29.295,81; All Ords 7.112,90; SSEC 3.496,33; €/$1.2044; BTC/USD $37.865; 1 troy ounce goud $1.815,20, dat is €48.421,32 per kilo; 3 maands Euribor -0,535%; 1 weeks -0,559%; 1 mnds -0,554%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,387%; 10 jaar VS 1,1489%; 10 jaar Belgische Staat -0,277%; 10 jaar Duitse Staat -0,448%; 10 jaar Franse Staat -0,228%; 10 jaar VK 0,486%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,391%; 10 jaar Japan 0,0546%; Spanje 0,123%; 10 jaar Italië 0,533%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,50.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden deze week fors stijgend, terwijl de rente aantrok. 30-jarig papier van de rijke landen noteert niet langer negatief. De dollar steeg licht en de bitcoin trok verder aan. Nieuws vanuit getroffen sectoren in het bedrijfsleven, zoals de luchtvaart, de reiswereld en kunst en cultuur, de jaarcijfers van Shell, verlenging van de lockdown en de ingestelde avondklok, oplopende begrotingstekorten, stijgende staatsschulden en slechte verwachtingen voor de werkgelegenheid, en het aantal faillissementen, de financieel/economische gevolgen van het voortdurende krimp-scenario, mede als gevolg van corona, bepalen de sfeer. De inflatie in de eurozone in januari steeg onverwacht sterk. De goudprijs daalde. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen daalden de tarieven: Zwitserland -0,134%; Duitsland 0,016%; Nederland 0,08%; Frankrijk 0,526%; Japan 0,6497%; Spanje 1,003%; VK 1,075%; Italië 1,442%; Canada 1,5711%; VS 1,9453%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,69%; Nederland -0,659%; Zwitserland -0,657%; België -0,624%; Frankrijk -0,611%; Denemarken -0,541%; Spanje -0,337%; Japan -0,1119%; VK -0,041%; Italië -0,034.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.