UPDATE 05102019/499 Trump: mijn enorme en ongeëvenaarde wijsheid

Er zijn de nodige problemen geweest met het uploaden van blog 498. Er staat nu een sterk gestripte versie online op

http://www.02051935.nl/update-28092019-498-abn-amro-verliest-e21-mrd-op-een-beursdag-aan-waarde/

Wijziging in de presentatie van dit blog

Met blog 500 ga ik veranderen aanbrengen op de wijze waarop ik mijn visie op feiten en ontwikkelingen ga presenteren. Het blog zal kleiner worden en meer verwijzingen bevatten. Ik ga de lay out in verschillende kleuren presenteren. Zo worden mijn reacties in blauw gekleurd. Het blijft wel een weekendblog.

De tijden van een lage inflatie zijn voorbij als gevolg van invoerheffingen

Bij de huidige ontwikkelingen past ook een positieve benadering voor de monetaire autoriteiten nu de VS een handelsconflict met de EU niet schuwen. Europa zal nu, dan wel over negen maanden als de WHO de VS zal veroordelen voor staatssteun aan Boeing, terugslaan met heffingen op Amerikaanse producten. Op dit moment is er nog sprake van een conflict, maar we moeten er rekening mee houden dat, als de messen worden geslepen, het een echte handelsoorlog wordt. Als die ontwikkeling gaat optreden zal de ECB snel van één probleem verlost worden, want dan zal de inflatie gaan stijgen, mogelijk wel tot ver >2%. Maar daardoor zal de koopkracht dan wel worden aangetast en zal de economische groei nog verder worden aangetast. Zoals we nu al zien bij de Chinees-Amerikaanse handelsvete daalt de wereldhandel en loopt de economische groei terug. En de gevolgen voor de EU en de VS kunnen nog groter zijn want de handel tussen de VS en de EU ($1300 mrd) is 43% groter dan die van China en de VS ($737 mrd).

De gevolgen van een harde Brexit voor de financiële wereld

Banken riskeren chaos door niet snel genoeg in te spelen op een eventuele no-dealbrexit. Dat stelt voorzitter Jose Manuel Campa van de Europese bankautoriteit in een interview met persbureau Bloomberg. Volgens hem hebben veel in het Verenigd Koninkrijk gevestigde banken wel nieuwe bedrijfsonderdelen opgezet op het Europese vasteland, maar wordt tot het laatste moment gewacht met het verplaatsen van personeel daarheen. De baas van de belangrijkste toezichthouder voor de bankensector in de Europese Unie begrijpt dat het verhuizen van medewerkers veel impact voor ze heeft, maar afwachten is niet goed voor de financiële stabiliteit. Met nog drie weken te gaan tot de deadline lijkt een akkoord van Londen met de Europese Unie over de voorwaarden van een uittreding steeds onwaarschijnlijker. Voorzitter van de ook in Londen gevestigde Franse bank Société Générale Lorenzo Bini Smaghi noemt een no-dealbrexit een enorm risico dat kan leidde tot een wereldwijde recessie. (bron: DFT)

Einde van belastingparadijzen op komst: negatief voor Nederland

Multinationals moeten belasting gaan betalen in de landen waar hun klanten zich bevinden, stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor in een nieuw plan. Overheden zouden ook meer macht moeten krijgen om belastingen te innen bij multinationals. Door allerlei fiscale constructies betalen grote ondernemingen nu alleen belasting in landen waar ze een locatie hebben of bijvoorbeeld patenten hebben ondergebracht. “Het huidige systeem staat onder spanning en zal niet overleven als we de spanning niet verwijderen”, verklaart Pascal Saint-Amans, hoofd belastingbeleid bij de OESO. Hij legt uit dat een nieuw systeem een impact van enkele procentpunten op de belastingkosten van multinationals zal hebben en dat grote investeringshubs hier misschien hinder van zullen ondervinden. Dit impliceert bijvoorbeeld dat Ierland of andere belastingparadijzen minder belasting zullen innen. Aan de andere kant kunnen grote markten voor multinationals, zoals de Verenigde Staten en Frankrijk, juist meer belasting heffen. Eerder dit jaar kwamen 130 landen en gebieden overeen dat het herschrijven van de huidige belastingregels nodig was. De OESO kreeg de taak om de nieuwe regels te bedenken. (bron: nu.nl)

Opnieuw gaat de fiscus de fout in

De Raad van State heeft de fiscus opnieuw op de vingers getikt omdat ten onrechte de huurtoeslag is stopgezet van huurders die tijdelijk te veel geld hadden. De Woonbond zegt in Kassa dat er mogelijk honderden gedupeerden zijn. Mensen met een laag inkomen kunnen tot een huurprijs van €720 huurtoeslag krijgen. Velen komen boven die grens door huurverhogingen, maar houden toch hun toeslag. Die raakten ze kwijt,als ze bijvoorbeeld door een ontslagvergoeding meer dan €30.000 vermogen kregen. Zodra ze er weer onder kwamen, kregen ze de toeslag niet terug. De fiscus is nu gedwongen de regels aan te passen. (bron: NOS) [ik neem aan dat hier wordt bedoeld dat zij alsnog moeten overgaan de stopgezette huurtoeslag met terugwerkende kracht uit te betalen]

Jaap van Duijn in zijn column op DFT over het onzinnig korten van pensioenen

Terwijl de pensioenfondsen meer vermogen hebben dan ooit tevoren – zowel absoluut als in relatie tot het bbp – moeten sommige op de pensioenen gaan korten, en dat nadat de uitkeringen al jaren niet voor inflatie zijn gecompenseerd. Grote groepen gepensioneerden hebben de afgelopen jaren zeker al zo’n 15% aan koopkracht ingeleverd. Het pensioenvermogen bedraagt nu ruim €1400 mrd, meer dan twee keer zoveel als voor de crisis van 2008. Toch moeten ze volgens bankpresident Knot gaan korten, en graag een beetje snel ook. De boosdoener is de inmiddels de negatieve rente op staatsleningen, die zo laag is als gevolg van het opkoopbeleid van de ECB, waar dezelfde Knot medeverant-woordelijk voor is. De onjuiste assumptie (=veronderstelling) van de ECB – één van de vele foute aannames waar het beleid van Draghi op is gebaseerd – is dat het omlaag drukken van de kapitaalmarktrente tot meer investeringen leidt. Maar iedereen met een beetje normaal verstand weet natuurlijk dat een bedrijf bij een 1% rente niet gaat investeren als het dat bij 2% ook niet doet. Dat leerde ik 50 jaar geleden al op de econo-menschool. Een bedrijf investeert als het extra productiecapaciteit nodig heeft en dan is de rente slechts een belemmering als die heel hoog is. Het beleid van de ECB heeft dan ook niet gewerkt, maar de rente is inmiddels wel negatief, wat alle economische verhoudingen op zijn kop zet. Nu hoor je allerlei experts, onder wie Knot zelf, roepen dat de rente nog heel lang heel laag blijft. Maar hoe weten ze dat eigenlijk? Geen enkele van de deskundigen heeft de enorme rentedaling sinds 2008 voorspeld, maar nu de rente eenmaal zo laag is, weten ze ineens wel dat hij laag blijft. De idiote situatie die we nu hebben, van pensioenfondsen die rijker zijn dan ooit tevoren maar wel moeten korten, ontstaat omdat ze hun vermogen wel gewoon mogen beleggen, in aandelen, vastgoed, infrastructuur, leningen, etc., maar dat hun verplichtingen worden bepaald onder de veronderstelling dat ze alleen maar in vermogenstitels met een heel laag risico, lees staatsleningen, beleggen. Dat leidt tot een rekenrente die nu vlakbij nul ligt. Zo is het hier geregeld en zo rekenen we onszelf arm. Het ABP pleit nu terecht voor een hogere rekenrente. Tientallen jaren lang was die gefixeerd op 4%, wat prima was en zelfs nog aan de voorzichtige kant, omdat ieder pensioenfonds met een redelijke mix van aandelen, onroerend goed en leningen gemiddeld genomen (niet ieder jaar) 4% kon halen. Het feitelijke rendement ligt eerder op 6 à 7%. De vraag kan worden gesteld of 4% nog steeds een haalbaar gemiddeld rendement is. Ik zou niet weten waarom niet. Pensioenfondsen kunnen in de hele wereld beleggen en de wereldeconomie groeit. Bedrijven maken winst en onroerend goed is schaars. Op wat langere termijn zijn juist staatsleningen riskant, omdat daarop vrijwel zeker verlies zal worden geleden. [zo is de koers van Nederlandse Staat 4% 2037 175%, 5,5% 2028 151% 3n 7,5% 2023 127%. Al die leningen betalen op de einddatum slechts 100% terug. Let uit je verlies]

Wim Bolhuis schrijft in een opiniërend artikel op RTLZ over 

De geheime agenda van Mario Draghi (en Christine Lagarde)

“Go out with a bang”. Dit Engelse gezegde was zelden meer toepasselijk dan op de laatste maanden in functie van ECB-president Draghi. De Italiaan neemt eind oktober officieel afscheid, waarna IMF-topvrouw Christine Lagarde hem opvolgt. Zo’n overgang kan hoffelijk, in stilte verlopen. Maar ‘Super Mario’ gooit tot het laatste moment stenen in de vijver van de Eurozone. Stenen zo groot als rotsblokken. U denkt waarschijnlijk aan het recente ECB-besluit om de depositorente verder te verlagen en het opkoopprogramma opnieuw te starten. Onze media rapporteerden eensgezind: spaarders en gepensioneerden worden gepakt door Frankfurt! De stabiliteit van het financiële systeem komt in gevaar! DNB-president Klaas Knot stuurde een boos persbericht uit. Historisch. Het Duitse ECB-bestuurslid Sabine Lautenschläger stapte op. Ongekend. Er ontstond een discussie over een verbod op het rekenen van negatieve spaarrentes door banken, zoals in België. Bizar. Minister Hoekstra volgde de Belgen niet (ergens vreemd, zetten Nederlandse spaarders al geld over naar de buren?). Alleen missen we door deze emotie en hectiek mogelijk belangrijke macro-economische lessen. Omdat we te weinig aandacht schenken aan de inhoudelijke overwegingen van Draghi. Net zoals we weinig aandacht geven aan zijn ideeën over het toekomstige financieel-economische beleid in de Eurozone. Het leuke is dat hij over beide steeds opener wordt, nu het einde van zijn termijn eraan komt. Zijn laatste persconferentie is nu al een klassieker door de ongekend duidelijke en confronterende standpunten. Vergeet niet, ‘Super Mario’ is een klasse-econoom. In 1976 heeft hij zijn proefschrift behaald aan het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT), een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld. Hij was topambtenaar op het Italiaanse ministerie van Financiën. Vice-president van Goldman Sachs. Gouverneur van de Italiaanse Centrale Bank. En nu acht jaar voorzitter van de ECB. Mijn favoriete en recente Draghi-rotsblok is sinds enkele dagen de speech ‘Stabilisation policies in a monetary union’ die hij woensdag uitsprak in Griekenland. Omdat dit geschreven tekst is, weet je zeker dat je de denktrant van ‘Super Mario’ goed te pakken hebben. Ik zal een korte samenvatting geven. Belangrijk is dat Draghi waarschuwt dat het natuurlijke renteniveau in Europa de komende jaren verder daalt, net zoals in Amerika en Japan, door terugvallende arbeidsproductiviteitsgroei, de vergrijzing, de toenemende inkomensongelijkheid, een overschot aan besparingen en een algemene stijging van risico-aversie. Hierdoor zal er meer gespaard worden en meer in veilige bezittingen belegd. Dit zorgt voor een lager natuurlijk renteniveau. Dit betekent dat de ECB zijn beleidsrente niet zomaar kan (gaan) verhogen. De beleidsrente kan dan immers snel hoger komen te staan dan het dalende natuurlijke renteniveau. Is dit eenmaal gebeurd, dan zal het de economische ontwikkeling neerslaan en de inflatie drukken, doordat de hoeveelheid investeringen daalt. Daarop zou de ECB alleen maar kunnen reageren met een ongewenste extra reeks van renteverlagingen. Essentieel is dat Super Mario vervolgens concludeert dat hierdoor de optimale beleidsmix om de Europese economie te stabiliseren moet veranderen. De traditionele monetaire ECB-gereedschapskist wordt immers bot, alleen onorthodoxe middelen resteren. Daarom vindt hij dat ter ondersteuning het Europese begrotingsbeleid op fors royalere wijze moet worden ingezet. Handig hiervoor is dat hij denkt dat begrotingsbeleid in de nieuwe omgeving veel sterkere effecten heeft dan voorheen – de multiplier ligt hoger. Hierbij refereert Draghi aan de lezing ‘Public debt en low interest rates’ die topeconoom Olivier Blanchard in januari gaf voor de American Economic Association. Toeval of niet: Blanchard promoveerde ook aan het MIT, in 1977, een jaar na Mario. Dat het begrotingsbeleid nu sterker is, komt volgens Blanchard doordat hogere uitgaven en lagere belastingen de huidige onzekerheid onder huishoudens over de toekomstige economische ontwikkeling kunnen verlagen. Het vergroten van zekerheid moedigt aan om minder te sparen, meer te spenderen. Daarnaast kunnen overheids-nvesteringen de toekomstige productiviteit verhogen. In zijn speech gooit Draghi vervol-gens een enorm rotsblok richting de Europese politici. Hij stelt dat, als ze echt meer conventioneel monetair beleid zouden willen, de politici hun begrotingsbeleid meer in lijn moet brengen met het ECB-beleid. Lees: meer stimuleren. Super Mario rekent kalm voor dat het Europese begrotingsbeleid zijn centrale bank in de steek heeft gelaten: “Van 2009 tot 2018 was het gemiddelde begrotingssaldo (het tekort of overschot over de begroting, zonder rentebetalingen), geschoond voor de conjunctuur -5,7% bbp in Japan en -3,6%bbp in de VS, maar 0,5% bbp in de Eurozone.” De ECB moest het alleen doen. In tegenstelling tot de Bank of Japan en de Federal Reserve. Daarnaast concludeert Draghi dat de natuurlijke rentestand in de Eurozone in de toekomst alleen significant kan stijgen door structureel groeibeleid en expansiever begrotingsbeleid. Denk aan investeringen in onderwijs, innovatie en infrastructuur en verhoging van arbeidsparticipatie van ouderen. En hiermee een groter aanbod van Europese staatsobligaties om zekere beleggingsopties te bieden en excessief sparen tegen te gaan. In de Eurozone staat de hoogte van publieke investeringen al tien jaar nagenoeg stil en zijn de uitgaven aan infrastructuur en R&D in bijna elk land gedaald. Als overheden meer zouden uitgeven, zou het renteniveau net zoals in Japen en de VS hoger zijn. Het laatste Italiaanse rotsblok is de opvatting dat de EU het beste zelf een investeringsimpuls kan uitvoeren. Zo kan er een doelmatige verdeling van de extra uitgaven over de Eurozone gekozen worden. Daarom pleit Super Mario voor een gedeelde Europese begroting. Draghi stelt dat regeringsleiders veel te weinig stappen zetten naar een gezamenlijke, positieve coördinatie van het begrotingsbeleid. Plons! Plons! Plons! Het is voor Nederlandse politici, ambtenaren en journalisten makkelijk en populair om boos te worden op Frankfurt. Geef gewoon Mario overal de schuld van. Simpel. Maar kijken we ook nog verder dan dat? Deze speech moet tot denken aanzetten. Eigenlijk betalen we nu een verlate renterekening voor de breed gesteunde Europese bezuinigingsstrategie van de afgelopen tien jaar. Daarom de afsluitende ‘bang’ van Draghi in zijn speech: “Policymakers have a responsibility to learn the lessons of the past, to study the experiences of others, and to avoid foreseeable risks to the public by altering their policies today. (…) The diagnosis of what needs to be done is clear. The roadmap has been laid out.”. Als er al een geheime agenda van Draghi zou zijn, mede mogelijk gemaakt door het MIT, ligt deze nu echt helemaal open en bloot op tafel. Zijn oproep om hier rustig en rationeel naar te kijken is een hele redelijke. Een macro-economische beleidsinzet geba-seerd op emotie, cultuur en religie krijg je op langere termijn sowieso als een boomerang terug. En we zijn als Nederland toch niet naïef? Christine Lagarde gelooft in de agenda van Mario Draghi en zal daar de komende jaren naar gaan handelen. “You better be prepared”. [na lezing van dit artikel is de vraag ‘waar staat de burger, met zijn spaargeld en opgebouwde pensioenrechten, wie beschermd de 350 miljoen burgers in de eurozone tegen dit beleid? Want waar leidt dit naartoe, niemand kent de gevolgen van negatieve rentes op de langere termijn. Ja, het blaast luchtbellen in de koersen op de effectenmarkten en de waardes van vastgoed stijgen explosief, daardoor zullen de verschillen tussen rijk en arm verder toenemen. Wat ik mis is een beschouwing over de sociaal/maatschappelijke gevolgen van dit beleid]

Van Lanschot Bankiers geven geen rente meer op spaargeld

Wie spaart bij Evi, een beleggings-app van de private bank van Van Lanschot Kempen, krijgt 0,00% spaarrente over het tegoed. Eerder was dit nog 0,03%. Dat heeft de bank bekendgemaakt aan haar klanten. Is dat dramatisch, zeker niet. Want bij een rente van 0,03% krijg je voor €100.000 spaargeld ook maar €30 per jaar. Waar praten we dan nog over? Wel over essentiële zaken. De bank is niet meer in staat om een redelijke rente te betalen voor het geld dat klanten daar in bewaring geven, met het vooruitzicht dat mogelijk binnenkort de klanten geld toe moeten gaan betalen omdat de banken niet meer de mogelijkheid hebben kredieten te verstrekken tegen een rente waarvan ze staande kunnen blijven. Dus daarom moeten de spaarders te hulp schieten om hun bank overeind te houden. Dat klinkt heel ongezond en dat is het ook. In de laatste 5000 jaar is dat nog nooit voorgekomen. Moeten we daaruit concluderen dat de puinhoop, die de monetaire autoriteiten ervan maken, chaos veroorzaakt. De tijd zal het leren. Als een reactie op het huidige renteklimaat zijn wij genoodzaakt dit te doen”, legt een woordvoerder van de bank uit. Evi is een vermogenscoach en wij richten ons vooral op online vermogensbeheer. Het totale volume spaargeld is dan ook zeer beperkt, omdat maar een klein gedeelte van onze klanten geld op een spaarrekening heeft staan.” Van Lanschot Kempen is met veel vermogende klanten een bank die sterk nadeel ondervindt van de negatieve rente bij de ECB. Daarom wil de bank graag dat haar klanten beleggen. Vorig jaar werd al aangekondigd dat klanten die alleen een betaal- of spaarrekening hebben, enkele duizen-den, zouden moeten vertrekken. De ideële bank Triodos geeft spaarders al langer geen enkele rente meer. De grootbanken zijn daar nog niet aan toe, maar ook daar gaat de rente steeds verder omlaag. Bij ING is de spaarrente bijvoorbeeld 0,02%. Negatieve rentes zijn er ook in Nederland, maar vooralsnog alleen voor vermogende spaarders. Van Lanschot Kempen heeft bijvoorbeeld een negatieve rente voor klanten die meer dan €2,5 miljoen op hun spaarrekening hebben. Ook bij Hof-Hoorneman Bankiers, vermogensbeheerders, private banking, moeten vermogende klanten toeleggen op hun spaargeld.

Economische data

De productie van de Duitse industrie is in augustus met 0,3% gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau. Daarmee kwam een einde aan twee maanden met dalingen van de productie. In juli nam de industriële productie in Duitsland met een herziene 0,4% af. Op jaarbasis ging de productie in de Duitse industrie in augustus met 4% omlaag, na een afname met 4,2% in de voorgaande maand. Een cijfer over de Duitse fabrieksorders toonden in augustus een daling met 0,6% op maandbasis. De Duitse industrie kampt met tegenwind van de wereldwijde handels-spanningen, de economische afzwakking en onzekerheid rond de Brexit. Econoom Peter Vanden Houte van ING stelt dat het bloeden in de Duitse industrie even is gestopt. Het is volgens hem nog te vroeg om te spreken van een trendbreuk. Er wordt nog verdere zwakte verwacht. De econoom zegt dat steun voor de Duitse economie vooral zal moeten komen door fiscale stimulering van de overheid. De goederenexport van Duitsland is in augustus sterker gedaald dan verwacht. Een maand eerder was de Duitse export nog toegenomen. De uitvoer nam met 1,8% af in vergelijking met juli, toen nog sprake was van een groei met 0,7%. De import van de grootste economie van Europa nam in augustus met 0,5% toe vergeleken met juli, toen de Duitse invoer met een bijgestelde 2,4% daalde.

De inflatie in de eurozone is in september verder teruggezakt. De consumentenprijzen stegen vorige maand met 0,9%, het laagste punt sinds eind 2016. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Ook de kerninflatie blijft laag op 1%. De kern-inflatie is de inflatie zonder de prijzen van energie en voedsel, die vaak sterk op en neer bewegen. De verder dalende inflatie is een tegenvaller. De Europese Centrale Bank (ECB) een inflatie van “iets onder 2%” als doel. De ECB probeert al jaren om de inflatie op te krikken door middel van steunmaatregelen. Onlangs publiceerde het weer een nieuw pakket steunmaatregelen. Daarnaast zijn er ook slechte cijfers van onderzoeksbureau IHS Markit met betrekking tot de Europese industrie. De inkoopmanagersindex (PMI) is gedaald tot het laagste niveau sinds oktober 2012 in de eurozone van 47 naar 45,7 punten. Dat heeft met name te maken met een flinke afname in het aantal orders. Volgens ING-economen noemen de ontwikkeling „zorgwekkend” en mogelijk de introductie tot nieuwe maatregelen van de Europese Centrale Bank.

De bedrijvigheid in de dienstensector in de eurozone is in september minder sterk uitgevallen dan eerder gedacht. Dat komt naar voren uit definitieve cijfers van markt-onderzoeker Markit. De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid in de sector weer-spiegelt, noteerde een stand van 51,6 terwijl bij een voorlopige raming een niveau van 52 werd gemeld. In augustus kwam de graadmeter uit op 53,5. De samengestelde index, met ook de industrie, kwam uit op 50,1 tegen 51,9 een maand eerder. De index voor de Duitse dienstensector noteerde 51,4 tegen 52,5 bij een voorlopige raming. De graadmeter voor de dienstensector in Frankrijk was 51,1 terwijl eerder 51,6 werd gerapporteerd. Voor Italië en Spanje werden standen van respectievelijk 51,4 en 53,3 gemeten. De Markit-inkoopmana-gersindex voor de Britse dienstensector noteerde voor september een stand van 49,5 tegen 50,6 een maand eerder. Daarmee toonde de dienstensector van Groot-Brittannië een krimp, door alle onzekerheid over de Brexit.

Invoerheffing Europese producten in VS

De VS voert importheffingen van 25% in op een reeks Europese goederen en 10% op vliegtuigen. Het gaat onder meer om kaas, hammen, varkensvlees en boter uit Nederland, blijkt uit een lijst op

https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/EU_Large_Civil_Aircraft_Final_Product_List.pdf die de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer heeft gepubliceerd. De helft van de Nederlandse export van kaas naar de VS wordt wel getroffen door de nieuwe importheffingen. Nederland exporteert voor zo’n €80 mln aan kaas per jaar naar de VS. Minstens €39 mln daarvan wordt belast met een Amerikaanse heffing van 25%, zegt minister Kaag voor Buitenlandse Handel. Ook mosselen, maar die exporteren we vrijwel niet naar de VS, varkensvlees, ingevroren fruit, kersen, en peren uit Nederland en andere EU-landen worden getroffen door de importheffingen. Nederlandse koekjes, zalm, koffie en alcohol staan ook niet op de lijst. Nederlandse worsten van varkensvlees weer wel. De heffingen gaan op 18 oktober in met een max. van €6,8 mrd. Verder voert de VS ook heffingen van 25% op onder meer Franse wijn, Spaanse olijfolie, boter, yoghurt en Schotse en Ierse whisky in. [Spaanse en Franse olijfolie, Franse, Spaanse en Duitse wijn, kan ik volgen, ook Franse en Italiaanse Parmenzaanse kaas en sap van elke groente, behalve tomaten, geconcentreerd of niet, Duitse koffie, helikopters en lenzen voor kamera’s] De VS kreeg toestemming van handelsorganisatie WTO om importheffingen in te stellen op $7,5 mrd aan Europese goederen. De WTO concludeerde dat dit een geëigende reactie is op de illegale subsidie die de Europese Unie heeft verleend aan vliegtuigbouwer Airbus.

WTO: traagste groei in tien jaar

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) meldde dat de handel waarschijnlijk in het het traagste tempo van de afgelopen tien jaar groeit. De bedrijvigheid in de industrie van de Verenigde Staten is in september flink afgezwakt ten opzichte van een maand eerder. Dat meldde onderzoeksbureau ISM. De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie ging naar een stand van 47,8 van 49,1 in augustus. Dat is het laagste niveau in ruim tien jaar. De onderzoekers van ISM wijzen vooral naar de aanhoudende handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten die het vertrouwen in de Amerikaanse industrie ondermijnen. Ook kampt de industrie in ‘s werelds grootste economie met tegenwind van de afkoelende wereldeconomie. De moeilijke gang van zaken in de Amerikaanse industrie kan de Federal Reserve mogelijk extra bewegen om de rente verder te verlagen. De Britse marktonderzoeker Markit publiceerde zijn eigen definitieve index voor de Amerikaanse industrie. Die noteerde voor september een stand van 51,1. Dat was juist een verbetering ten opzichte van het niveau van 50,3 een maand eerder. [wie moet je hier nu volgen?]

De aandelenkoersen daalden zakten dinsdagnamiddag nadat Amerikaanse productiecijfers fors onder verwachting bleken. Randstad behield de koppositie, ASR noteerde op de bodem van de AEX. KPN leverde in, na de aanstelling van een topman uit eigen gelederen. De cijfers van vandaag tonen dat de pijn veroorzaakt door de handelsoorlog steeds groter wordt. Zeker in Europa naderen we een niveau dat in lijn is met wat we in de grote financiële crisis hebben gezien, vooral in Duitsland. En los daarvan” „zijn er weinig redenen om op korte termijn te hopen dat er iets gaat veranderen: het monetaire beleid is al soepeler dan begin dit jaar. Dat beleid alleen kan de economie niet stutten, daarvoor is een veel agressiever fiscaal beleid met stimulering nodig.

500 banen verdwijnen bij Treant

Treant Zorggroep schrapt de komende jaren vijfhonderd banen bij ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. Het concern zegt gedwongen ontslagen niet uit te kunnen sluiten. Topman Rolf de Folter zegt dat het schrappen van de banen samengaat met het verplaatsen activiteiten naar andere ziekenhuizen. Deze maatregelen zijn onderdeel van een breder plan voor de zorg in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen. Zo worden de ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen zogeheten weekziekenhuizen. De afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) in deze plaatsen worden basisspoedposten voor niet-levensbedreigende situaties. In sommige gevallen kunnen medewerkers meeverhuizen naar de andere locaties. Ook voor ondersteunend personeel heeft het plan gevolgen. Omdat de uitvoering van de plannen enkele jaren beslaat, rekent het bedrijf erop dat een deel van het baanverlies wordt opgevangen door natuurlijk verloop.

Centrale banken willen dat overheden ingrijpen in de huizenmarkt om stijgende huizenprijzen tegen te gaan

Bij elf van de dertig landen in de Europese Unie moet actie worden ondernomen, vindt toezichthouder European Systemic Risk Board (ESRB). Onder meer Nederland, Zweden en België zijn opgeroepen om meer veiligheidsmaatregelen in te voeren, meldt de Britse zakenkrant Financial Times. De zakenkrant sprak met Francesco Mazzaferro van de ESRB. Dit instituut is na de financiële crisis opgericht om systeemrisico’s in de financiële sector te voorkomen en te beperken. “We willen dat mensen begrijpen dat we in veel landen terug zijn op de pieken van voor de crisis in de huizenmarkt”, aldus Mazzaferro. De ESRB adviseert overheden zoals Nederland om bijvoorbeeld de maximale hypotheekschuld die particulieren op kunnen nemen verder te begrenzen. Ook zouden financiële partijen gedwongen kunnen worden hun bufferkapitaal te verhogen. Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), hamert al langer op maatregelen om de schulden van huizenkopers te beperken. Nederlandse huizenbezitters hebben vergeleken met andere landen hoge hypotheekschulden. Bij een congres van de ESRB vorige week vertelde hij dat doordat politieke maatregelen uitblijven, dit er onder meer voor zorgt dat starters op de huizenmarkt minder makkelijk een huis kunnen krijgen. “De politieke cyclus is simpelweg niet gesynchroniseerd met de economische cyclus en politici zullen nooit een probleem oplossen dat ze niet hebben”, zei Knot toen.

Stikstof-problematiek en bio-massa

Als grootste schuldeiser van de Nederlandse veehouderij moet Rabobank ook meebetalen aan een oplossing voor het stikstofprobleem, vindt oppositiepartij GroenLinks. De bank heeft de agrarische sector te makkelijk geld geleend en de belastingbetaler mag niet opdraaien voor de risico’s, vindt GroenLinks. In Den Haag wordt op dit moment hard nagedacht over oplossingen om de stikstootuitstoot in de buurt van natuurgebieden in te perken. Een commissie onder leiding van Johan Remkes noemt onder meer een zoge-naamde warme sanering – het uitkopen van boeren – als oplossing. Dat komt er simpel gesteld op neer dat de overheid met een grote zak geld boeren verleidt om te stoppen met hun bedrijf. Maar daar is GroenLinks het niet mee eens. De oppositiepartij wil dat het kabinet ervoor gaat zorgen dat ook Rabobank gaat meebetalen aan een oplossing. Dat GroenLinks de pijlen op Rabobank richt, is logisch. De bank is met afstand de grootste geldverstrekker voor boerenbedrijven. “Het politieke debat gaat er nu om: hoe gaan wij boeren tegemoetkomen die moeten of willen stoppen met hun bedrijf?”, legt Bart Snels, Kamerlid van GroenLinks uit. “En dan is het natuurlijk de vraag wie wij als belasting-betaler aan het helpen zijn: de boeren of Rabobank?” Het gaat om de €26,1 mrd die de bank heeft uitgeleend aan 47.000 boeren, waarvan 29.000 werkzaam in de veehouderij. Die leningen met hulp van de belastingbetaler aflossen, is ‘een gekke constructie’, aldus Snels. Hij vindt dat Rabobank moet meedelen in de pijn, door leningen waarop niet wordt afbetaald, helemaal af te schrijven. “Het zijn slechte leningen en het is echt de vraag of al die leningen hadden moeten worden gegeven.” GroenLinks is ook kritisch over het toezicht op de Rabobank door De Nederlandsche Bank. Die had de bank moeten wijzen op de problemen van de sector. Groenlinks gaat hierover vragen stellen aan de minister van Financiën, Wopke Hoekstra. De bank wil inhoudelijk niet ingaan op het plan van GroenLinks. Een woordvoerder laat in een schriftelijke reactie wel weten dat boeren ‘van oudsher een belangrijke en gewaardeerde groep klanten’ zijn. “En ja, deze klanten staan voor een uitdaging”, aldus de woordvoerder. De bank legt de verantwoordelijkheid bij de boeren zelf: “Het is aan de ondernemer om het moment van investeren en het tempo van verduurzaming te bepalen.” Maar, de bank zal de boeren niet in de steek laten. “Klanten kunnen rekenen op maximale ondersteuning van de bank.”

‘Biomassa is juist slecht voor milieu’, dat schrijven Annemieke van Dongen en Chris van Mersbergen in het Parool. De miljardensubsidies die Nederland stopt in biomassacentrales, zijn weggegooid geld, concludeert de Europese koepel van wetenschappers (EASAC). Energie opwekken met hout uit bossen zorgt voor meer CO2-uitstoot dan kolen en gas. ,,Het is een waanidee dat het verbranden van biomassa duurzaam is.’’ In Nederland staan over een paar jaar maar liefst 628 biomassa-installaties, blijkt uit een inventarisatie van het AD. Daarvoor heeft de overheid €11,4 mrd subsidie gereserveerd. Het kabinet beschouwt biomassa als een duurzame energiebron die de komende jaren nodig is om de klimaatdoelen te halen en de gaskraan in Groningen te kunnen dichtdraaien. Zo worden grote kolencentrales in Geertruidenberg en Eemshaven omgebouwd tot biomassacentrales. De European Academies Science Advisory Council bestaat uit de verschillende Nationale Academiën van Wetenschappen van de EU-lidstaten. De EASAC zorgt voor een samenwerking tussen deze Academiën met als doel de Europese beleidsmakers op een wetenschappelijke manier te adviseren. De verschillende Academiën van Europa hebben de EASAC opgericht, zodat ze samen hun doel kunnen bereiken, namelijk het opbouwen van de wetenschap op politiek vlak op EU-niveau. Door middel van de EASAC werken de Academiën samen om onafhankelijk, deskundig en op bewijs gebaseerd advies over de wetenschappelijke aspecten van de openbare orde te verstrekken aan mensen die te maken hebben met of beïnvloeden van het beleid binnen de Europese instellingen. De Raad, The council, is het bestuursorgaan van de EASAC. Een vertegenwoordiger van elk academie zit in hun persoonlijke hoedanigheid in de Raad. De Raad bepaalt het bestuur van de EASAC, keurt de start van een nieuw project goed, benoemt de leden van de projectgroepen, bekijkt en keurt rapporten voor dat deze worden gepubliceerd. De Raad heeft 27 individuele leden, allemaal zeer ervaren wetenschappers, die zijn genomineerd door de nationale academiën van wetenschappen van elke EU-lidstaat, de Academia Europaea en ALLEA. De nationale academiën van wetenschappen van Noorwegen en Zwitserland zijn ook vertegenwoordigd. De ombouw van fossiele brandstof naar hout werkt averechts voor het klimaat en is een slechte besteding van publiek geld, stelt de EASAC. “Biomassa is een heel slechte energiebron. Verbranding van hout levert weinig energie op, waardoor netto meer CO2 uit de schoorsteen komt dan bij kolen en gas,” zegt hoogleraar Louise Vet, die voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in EASAC zit. “Door een Europese afspraak hoeven we die uitstoot alleen niet in onze klimaatboekhouding op te nemen,” zegt Vet. De Europese afspraak luidt dat de CO2-uitstoot van biomassa meetelt in het land waar de biomassa is geoogst – in de praktijk veelal Noord-Europa en Amerika. Omdat daar weer nieuwe bomen worden geplant die CO2 opnemen, wordt biomassa als duurzaam beschouwd. Maar dat is onterecht, stellen de wetenschappers. “Het duurt jaren, soms zelfs decennia, voordat dezelfde hoeveelheid CO2 is opgenomen door nieuwe bomen,” zegt Vet. “Het is een waanidee dat het in één klap verbranden van biomassa in deze enorme hoeveelheden duurzaam is.” De stikstofcommissie van Johan Remkes adviseerde het kabinet vorige week al om de subsidies voor biomassa te heroverwegen. Alleen energiebedrijf RWE krijgt al €2,6 mrd subsidie om biomassa te stoken in zijn kolencentrales. RWE noemt het advies van de stikstofcommissie ‘bizar en onjuist’. Energiebedrijf Vattenfall wil bij Diemen de grootste biomassacentrale van Nederland bouwen. Het gaat daar wel om veel lagere subsidies dan bij het meestoken van biomassa in kolencentrales. Mochten subsidies worden stopgezet, dan eisen energiebedrijven compensatie, zegt branchevereniging Energie Nederland. Dat gaat het volk dus geld kosten. De aantrekkelijkheid voor het kabinet ligt bij het niet hoeven mee te tellen van de CO2 uitstoot door biomassa (hout) zodat er de komende decennia minder streng hoeft te worden tegen de grote vervuilers. Dat moet Rutte aangetrokken hebben. Er is ook wel enige tegenwind te beluisteren. Nieuwe bomenplant zou sneller CO2 opnemen dan waar het EASAC vanuit zou gaan. Maar wat blijft is de afhankelijkheid van de leveranciers uit Noord-Europa en Noord Amerika. Worden tegelijkertijd wel zoveel bomen aangeplant met dezelfde capaciteit CO2 opname als er worden gekapt. Houdt de EU daar toezicht op?

Hoekstra houdt zich niet aan de begrotingsregels van de overheid

Minister Wopke Hoekstra van Financiën gaat onderzoeken of de huidige begrotingsregels in de toekomst soepeler kunnen. Financiële meevallers moeten nu in principe worden gebruikt om de staatsschuld af te lossen, maar die is laag genoeg, vinden Hoekstra en verschillende partijen in de Tweede Kamer. Op Prinsjesdag bleek dat het kabinet zich volgend jaar niet aan de eigen begrotingsregels zal houden en dat vindt Hoekstra prima uit te leggen. “Voor het Klimaatakkoord en het Pensioenakkoord was eerst geen geld gereserveerd. Ik vind het verstandig dat het kabinet daar extra kosten voor maakt”, zegt de bewindsman tijdens de Financiële Beschouwingen, het debat over de begroting voor volgend jaar. Dit jaar duikt het aandeel van de staatsschuld onder 50% van de omvang van de Nederlandse economie (het bbp). Dat is alsnog ver verwijderd van de 43% in 2007, het niveau van voor de crisis. Hoekstra noemt dat cijfer “geen heilig streven”. Bovendien, benadrukt de bewindsman, zijn de rentelasten voor de overheid nu een stuk lager dan in 2007. Wat de ideale staatsschuld moet zijn, moet nu worden onderzocht. “Is 42% beter dan 44%? Moeten we streven naar 35%? Ik vind dat arbitrair”, zegt Hoekstra daarover. De analyse moet er liggen voordat in 2021 een nieuw kabinet aantreedt, zodat met eventueel nieuwe regels gewerkt kan worden. VVD en CDA opperden eerder dat er meer geld naar de burgers moet nu het economisch beter gaat. De twee grootste regeringspartijen denken aan een nieuwe formule waarin een deel van het begrotingsoverschot naar aflossing van de staatsschuld gaat en een deel naar lastenverlichting voor burgers. Volgens de partijen moeten vooral de middeninkomens hiervan profiteren. Ook zo’n ‘meevallersformule’ wil Hoekstra laten onderzoeken, maar daar is hij minder enthousiast over. De bewindsman wil zelf de balans kunnen zoeken tussen het verlagen van de staatsschuld, investeringen en lastenverlichting voor burgers. De SGP waarschuwde juist dat de huidige begrotingsregels er niet voor niets zijn en riep op tot matiging. “De Raad van State uitte forse kritiek op het huidige begrotingsbeleid en het Centraal Planbureau geeft aan dat het verstandig is om een buffer aan te leggen om een toekomstige crisis aan te kunnen.” Vorig jaar was Hoekstra nog een stuk zuiniger toen de overheidsfinanciën werden besproken. Hij legt nu uit dat de staatsschuld het afgelopen jaar is gedaald, net als de rente en daarmee ook de rentelasten. Tegelijkertijd zijn er ook risico’s, met name vanuit het buitenland. “Ik ben niet optimistisch over hoe andere Europese landen zijn voorbereid op een volgende crisis”, aldus Hoekstra. (bron: nu.nl) [die vraag kun je ook stellen over ons eigen land: wat zijn de buffers waard in een recessie, een economische terugval bij onze oosterburen, de handelsoorlogen van Trump, de onduidelijke gevolgen van het monetaire beleid, de terugval van de wereldhandel en economische groei, de dalende inflatie in de eurozone, het ontbreken van investeringen in de toekomst, kortom heel veel onzekerheden over de toekomst. Een andere vraag is met hoeveel schuld we opgezadeld gaan worden van zwakke eurolanden als de euro gaat worden geconverteerd in de neuro en de zeuro? Wij zijn een rijk land met een schatkist waar €15 mrd aan cash in zit, waar de regering geen bestemming voor heeft, terwijl we geen cent hebben geïnvesteerd in de samenleving voor nieuwe generaties. Hoe was het ook weer ‘was regeren niet vooruitzien’? Daar is dit kabinet niet mee bezig, het wachten is op een volgende regering met visie op de toekomst en blauwdrukken waarmee de maatschappij aan de slag kan]

180 woningcorporaties trekken aan de bel

Meer dan 180 woningcorporaties tekenden formeel bezwaar aan tegen de verhuurdersheffing, die in 2014 is opgelegd om de gestegen staatsschuld terug te brengen. Deze zou er volgens de corporaties namelijk toe leiden dat corporaties onvoldoende kunnen investeren in nieuwbouw, verduurzaming en het betaalbaar houden van huurprijzen. Verhuurders met meer dan vijftig huurwoningen betalen in 2019 een heffing van 0,561% over de WOZ-waarde van de woningen. Het gaat om woningen met een huur onder de €720,42 per maand. De heffing bedraagt dit jaar voor alle corporaties samen zo’n €1,7 mrd. “De verhuurdersheffing staat ons in de weg om te doen waarvoor we opgericht zijn: betaalbare woningen voor iedereen. Dat wij deze extra heffing moeten betalen en verhuurders van vrije sector huurwoningen niet, is op z’n minst merkwaardig”, stelt bestuurder Hester van Buren van woningcorporatie Rochdale. Ook de Woonbond, die zich inzet voor huurders, schaart zich achter het bezwaar. “Het is volstrekt onverantwoord om deze heffing in stand te houden terwijl we midden in een wooncrisis zitten”, aldus directeur Paulus Jansen. Volgens het kabinet moet de financiële bijdrage van verhuurders ervoor zorgen dat de woningmarkt beter functioneert. Ook moeten de opbrengsten van de heffing de nationale schuld verminderen. [dit is de grootst mogelijke nonsense. Er is geen enkele reden om de staatsschuld nog verder te verlagen. We zitten nu al <50% bbp. Als we de plussen wegstrepen tegen de minnen is er zelfs geen staatsschuld meer maar een overschot van €100 mrd. En functioneert de woningmarkt door de opgelegde verhuurdersheffing nu beter: helemaal niet] De corporaties en de bond stellen echter dat de heffing in strijd is met de Woningwet, waarin staat dat woningcorporaties hun middelen moeten inzetten in het belang van de volkshuisvesting. (bron: nu.nl) Volgens de bestuursvoorzitter van de grootste woningcorporatie in Amsterdam, Rochdale, is voortzetting van de verhuurdersheffing door de regering onverantwoord in tijden van woningnood. Deze woningbouwvereniging heeft vorige week bijna €38 mln overgemaakt naar het rijk. Van dat geld had de Amsterdamse woningcorporatie makkelijk 500 sociale huurwoningen in de stad kunnen bouwen, zegt bestuursvoorzitter Hester van Buren. Het bedrag dat de corporaties betalen, is gekoppeld aan de WOZ-waardes van hun huurwoningen en die stijgen vooral in Amsterdam hard. “We betalen dit jaar €4 mln meer dan in 2018,” zegt Van Buren. “We vinden het, in deze tijden van woningnood, onverantwoord dat we dit geld niet in kunnen zetten voor nieuwe huizen. We hebben de wettelijke taak om al onze financiële middelen te gebruiken voor woningbouw. Het rijk dwingt ons te handelen in strijd met de wet. Daar maken we bezwaar tegen.” “We willen met deze petitie vooral mensen alert maken op de afbraak van de sociale woningbouw, waardoor mensen tot hun dertigste thuis moeten blijven wonen of in een vakantiehuis moeten zitten omdat er te weinig betaalbare woningen zijn.” Rochdale haalt dat geld weg “bij de huurders. We hebben vorige week twee maanden aan huurinkomsten overgemaakt. We moeten de maximale huurstijgingen doorvoeren om dit bedrag te kunnen betalen. Het is geld van de huurders. Deze heffing gaat ten koste van de betaalbaarheid in Amsterdam.” “Woningcorporaties betalen net zoveel belasting als projectontwikkelaars en commerciële bouwers en daar komt deze heffing bovenop. Dat geld verdwijnt in een groot gat.” Critici zeggen dat de corporaties miljarden op de balans hebben staan, is dat zo? “Het staat inderdaad op de balans, maar we hebben het niet in onze zakken zitten. 90% van ons resultaat is het gevolg van waardestijgingen van ons vastgoed. Dat geld zit vast in stenen. Daarvan kunnen we de heffing niet betalen.” Het kabinet heeft op Prinsjesdag een korting op de verhuurdersheffing aangekondigd. “Dat is een mooie stap, maar niet voldoende. De heffing gaat nog altijd omhoog, maar iets minder snel. Dit is minder meer, netto gaan we er op achteruit. Het is een sigaar uit eigen doos.”

In Amsterdam moet er de komende jaren meer sociale huurwoningen bouwen om aan uw ambities en die van het gemeentebestuur te voldoen. Gaat dat nog lukken? “Dat ligt eraan. Sociale woningbouw is als een tanker die op gang moet komen. We hebben tijdens de crisis veel projecten moeten uitstellen. Die weer op gang brengen, kost tijd. We hebben in elk geval genoeg mogelijkheden, dus het moet kunnen.” U moet niet alleen meer bouwen, maar ook duurzamer. Vooral in Amsterdam zijn de eisen streng. Is die combinatie haalbaar? “Nee, we kunnen niet aan al die duurzaamheidseisen voldoen. Anders gaat het erg lang duren. We hebben erg veel op ons bordje liggen. Het bestuur van Amsterdam moet wel realistisch in zijn aannames van wat wij kunnen waarmaken.” (bron: Parool)

©2019 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 4 okt 2019; week 40: AEX 573,89; Bel20 3666,14; CAC40 5.597,63; DAX30 12.263,83; FTSE 100 7.360,32; SMI 9.952,5; RTS (Rusland) 1329,37; DJIA 26.629,56; NY-Nasdaq 100 7.697,63; Nikkei 21.885,24; Hang Seng 26.092,27 All Ords 6.636,9; SSEC 2.905,19; €/$1,09996; BTC/USD $8.027,6; 1 troy ounce goud $1504,00, dat is €44.055,98 per kilo; 3 maands Euribor -0,423%; 1 weeks -0,502%; 1 mnds -0,474%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,441%; 10 jaar VS 1,5418; 10 jaar Belgische Staat -0,255%, 10 jaar Duitse Staat -0,586, Franse Staat -0,288; VK 0,366; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,79%, 10 jaar Japan -0,2164%; Spanje -0,12%; 10 jaar Italië 0,812%. Een liter E5 hier aan de pomp €1,628.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden licht lager, de goudprijs blijft schommelen rond de $1500, de rente van 10-jarig was overwegend stabiel en 30-jarig papier steeg, c.q. de negatieve rente noteerde lager, 5-jarig negatieve rente steeg weer. Ik voeg ook deze week weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen daalden de tarieven wederom: Zwitserland -0,39%; Duitsland -0,111%; Nederland -0,09%; Japan 0,3496%; Frankrijk 0,5145%; GB 0,949%; Spanje 1,007%; Canada 1,4349%; Italië 1,929%; VS 2,0291%; 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Zwitserland -0,85%; Duitsland -0,795%; Denemarken -0,76%; Nederland -0,722%; Frankrijk -0,637%; België -0,562%; Japan -0,372%; Spanje -0,307%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.