UPDATE 04-12-2021/610 Prinses Beatrix besmet met corona, ondanks (vaccinatie en) boosterprik

In het TV-programma Buitenhof van 5 december interviewde Pieter Jan Hagens Hagens Femke Halsema, Arnoud Boot en Luuk van Middelaar. Halsema noemde de namen van Kim Putters, Marcel Levi en Arnoud Boot en/of Luuk van Middelaar, als crisismanagers die de problemen in dit (corona)land zouden kunnen oplossen. Ik ben anti-vaxxer (heb corona gehad, op de gesloten afdeling van het ziekenhuis gelegen en niet gevaccineerd), omdat voor mij niet vaststaat dat vaccineren de oplossing is van de corona-crisis, misschien juist we de brandhaard die het aanjaagt. Bij bestuurders, deskundigen en in de media is men er van overtuigt dat de vaccins zijn goedgekeurd door de EMA en dus veilig zijn. Daar zet ik grote vraagtekens bij. In december 2020 toen farmaceuten meldden dat ze een vaccin hadden tegen corona, dat overigens nog niet was getest op schadelijke gezondheidsrisico’s op de kortere, middellange en langere termijn, was het hek van de dam. Overheden namen de beslissing, buiten daarover het parlement te raadplegen, om genoegen te nemen met vaccins, uit economische en maatschappelijke overwegingen, die bij het prikken slechts milde reacties van korte termijn zouden geven. Wat de vaccins daarna aan schade zouden kunnen toebrengen aan gevaccineerden bleef buiten beschouwing. We kennen, bijna een jaar later, de eerste resultaten. De vaccins beschermen slechts gedurende een korte periode voor besmetting door corona, meestal in een milde vorm, maar toch liggen er gevaccineerden in het ziekenhuis en op de IC. Uit een mini-onderzoek van de Sanquin Research zou blijken, stelt Prof Dr Hans Zaaijer, dat de bescherming van kunstmatige antistoffen (door injectie) iedere zes weken met de helft daalt en na 6 maanden nog maar 6¼% bedraagt, terwijl de natuurlijke antistoffen (door infectie) hoog blijven. 100 jaar geleden werd de wereld getroffen door de Spaanse griep, die tussen de 20 en 100 miljoen doden maakte. In de grote marge, veroorzaakt doordat er op veel plekken in de wereld de dodenaantallen niet werden geregistreerd, wordt nu een aanname gepleegd van 50 miljoen. Er waren toen nog geen geneesmiddelen voor, maar na 2 jaar was de epidemie grotendeels bedwongen toen een groepsimmuniteit van 75% (in 1919) werd bereikt als gevolg van natuurlijke antistoffen. De oplossing toen was: hoe meer mensen er besmet werden hoe sneller het virus bedwongen wordt. Rutte verkoos die wijze ook bij het begin van de corona-epidemie, maar niet door infectie maar door injectie van kunstmatige antistoffen. Dat werd een faliekante mislukking, door een snelle terugval van de werkzame antistoffen. Het werd allemaal nog erger toen de gevaccineerden in een beschermde omgeving werden gebracht, de QR-code, als dank voor het feit dat 12 miljoen Nederlanders zich vrijwillig hadden laten vaccineren in de verwachting dat ze nu gevrijwaard waren voor een corona-besmetting. Nog altijd blijven bestuurders, het OMT, het RIVM en de media in dit sprookje geloven, ondanks dat harde feiten op het tegendeel wijzen. Volgens het RIVM zouden in de afgelopen maand, volgens een aanname, 40% van de besmette personen zich niet hebben laten testen, in de veronderstelling dat zij door vaccinatie daarvoor beschermd waren. Dat betekent ook dat de dagelijkse rapportage van geregistreerde besmettingen van het RIVM, fors onder de werkelijke besmettingen ligt. Neem een gemiddeld gerapportage van 22.000 besmettingen dan zouden dat er dus dagelijks ruim 36.000 zijn, waarvan een grote meerderheid van gevaccineerden. Daarbij komt dat het credo van de verantwoordelijke minister Hugo de Jonge dat de problemen in de zorg veroorzaakt worden door ongevaccineerden en dat die zich zo snel mogelijk moeten laten vaccineren, vragen oproept over de juistheid van die stelling. Vanuit mijn optiek kun je je afvragen of hier geen sprake is van manipulatie van feiten. Ik benoem er enkelen: een IC-verpleegkundige uit Arnhem meldt dat zij op de IC meer ongevaccineerde jongeren en gevaccineerde volwassenen telt dan ongevaccineerde ouderen. In de verpleeghuizen, waar alle ouderen zonder enige toestemming daarvoor te vragen, alsof dat de gewoonste zaak van de wereld was, dubbel gevaccineerd werden, is het sterftecijfer weer terug op het niveau van voordat er gevaccineerd werd. Vaccineren heeft dus geen enkel doel gediend. Daarbij komt de rapportage van ‘oversterfte’ door het CBS. Dit feit doet zich overigens ook voor in andere Europese landen. Het CBS kan geen reden geven, behalve dat het aantal overleden ouderen boven de norm ligt en dat die niet als ‘ernstig ziek’ werden behandeld. Er lijkt er tendens gaande dat vaccinatie geen zegen voor het volk is, maar meer onheil veroorzaakt dan wenselijk is in deze fase. En wat omikron ons nog gaat brengen, God zal het weten.

Waar het gaat om monetair/financiële ontwikkelingen en de economische gevolgen daarvan gerelateerd aan sociaal/maatschappelijke doelstellingen zijn Hagens en Huys kritischer ingesteld, en terecht. Ik onderschrijf op hoofdlijnen het betoog van Prof Dr Arnoud Boot. Hij zegt dat niet, maar ik zeg wel, dat Rutte III een wanorde heeft gemaakt van het financiële corona-beleid, behalve alle andere verwijtbare tekortkomingen/mislukkingen van zijn beleid. De overheid spint garen van het verlagen van de rente op (spaar)geld en het nul-procent rentebeleid van de ECB. Toen Mario Draghi in 2011 aantrad als praeses van de Europese Centrale Bank was het voor hem duidelijk dat hij niet dezelfde fout ging maken als zijn voorgangers tijdens de crisis van de Dertiger Jaaren: een krap geld beleid. Hij zou er voor gaan zorgen dat er voldoende geld in de markten zou zijn opdat overheden en ondernemers met goedkoop geld de economie draaiende zouden kunnen houden in de ombouw naar een nieuwe samenleving. Wij stonden aan de vooravond van een herinrichting van de samenleving op basis van duurzaamheid, klimaat, natuur, milieu, ecologie en vele technische ontwikkelingen in quantum-computers, digitalisering, robotisering op basis van AI (kunstmatige intelligentie), gekoppeld aan sociaal/maatschappelijke onderwerpen als arbeid, inkomen, opleiding, her- en omscholing, wonen, zorg, privacy, veiligheid, en de staatsinrichting van Europa. Op zich een nobel streven van Draghi, maar het liep heel anders af. We herinneren nog als de dag van gisteren zijn uitspraak “Whatever it takes” tijdens een lezing, die hij in Londen gaf op 26 juli 2012 waar hij toezegde dat de ECB bereid was om “alles te doen” om de euro in stand te houden. Hij vulde dat in maart 2015 in met de start van de inkoop van vastrentende waarden (staatsobligaties van de 19 eurolanden) waarmee de markten uiteindelijk met ruim €3.000 miljard werden verruimd. Daarna heeft hij in zijn persconferenties heel regelmatig de regeringsleiders opgeroepen tot het doen van investeringen in de maatschappij van morgen. Niemand bewoog, Rutte ging zelfs met dat goedkope geld staatsschuld terugbetalen. Toen eind 2017 noch ondernemers (die wachten op de blauwdrukken), noch de overheden interesse hadden voor dat goedkope geld had Draghi de inkoop moeten stoppen. Maar dat deed hij niet en creëerde een enorme berg met gratis geld. Goed voor de eurolanden, die over enorme hoeveelheden goedkoop geld konden beschikken, maar niet voor mensen die gespaard hadden voor hun ouwedag, een wereldreis of om hun kinderen te helpen voor een studie of de koop van een eigen huis. Die werden bestraft met een geldontwaarding. Daarbij betalen ze vermogensrendementsheffing over box 3 plus ze krijgen geen rente meer van de bank en verliezen momenteel 5,6% aan inflatie. Dan ben je snel je geld kwijt. De hoofdverantwoordelijke voor dat beleid is de ECB, en in ons land DNB, maar ook Wopke Hoekstra laat dat gebeuren. Hoe dit proces gaat aflopen weet ik niet, maar van het trio Lagarde, Knol en Rutte hebben wij vooralsnog niets te verwachten. Of we überhaupt van Rutte iets te verwachten hebben betwijfel ik. Ik ga voor Kim Putters.

De onrust over het coronabeleid neemt toe en de onzekerheid over mogelijke gevolgen van de zeer besmettelijke omikron-variant is groot. Bied realistisch perspectief, in plaats van metaforen, zegt Hans, Boutellier, bijzonder hoogleraar polarisatie en veerkracht aan de VU. Het kabinet kocht tijd, maar is die er nog wel, vraagt de redactie van Trouw zich af? Er is daadkracht nodig, in plaats daarvan heerst er chaos. Rutte bood tijdens de persconferentie van 26 november deemoedig zijn verontschuldigingen aan, omdat hij niet in staat is gebleken als premier het volk ervan te overtuigen de basismaatregelen in acht te nemen. Het kabinet had in september – toen alle basisregels mochten worden losgelaten – duidelijker moeten maken dat de besmettingscijfers weer konden oplopen. De communicatie is niet goed geweest, concludeerde hij. Nog niet zo lang geleden zei Rutte nog dat het kabinet de ‘beste’ communicatie-adviseurs voor deze coronacrisis in huis had. Maar gaat het wel om communicatie? Zelfs de beste communicatie-adviseurs kunnen nooit interne meningsverschillen verhullen. Het was afgelopen week chaos. Er was felle discussie binnen het kabinet, en ook binnen het Outbreak Management Team (OMT). Want de deltavariant van covid bleek zich niet te houden aan de statistische voorspellingen waarop het beleid was gestoeld. Het kabinet wilde daar vorige week maandag nog niet aan. Rutte kwam alleen met een dringende oproep aan iedereen zich aan de basisregels te houden. Daarop zochten enkele OMT-leden de media op. We naderen code zwart, waarschuwden ze. Maar volgens andere OMT-leden was die fase nog ver weg. Het kabinet zei zich niets aan te trekken van wat aan talkshow-tafels wordt gezegd. Maar dat deden ze wel. De persconferentie werd alsnog een week vervroegd, en er kwamen nieuwe maatregelen. De niet-essentiële diensten en de cultuur- en sportsector moeten nu vanaf 17:00 uur tot 05:00 uur dicht. Het is verplicht mondkapjes te dragen en 1,5 meter afstand te houden. Maar de scholen blijven wel open. Het kabinet heeft geluisterd naar de massale oproepen hiertoe. Of dit pakket voldoende is, is zeer de vraag. Het kabinet vertrouwt erop dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen en thuisblijven bij klachten. Maar de realiteit is anders: 10% van de inzittenden (61 personen) van 2 KLM-vluchten uit Zuid-Afrika afgelopen vrijdag bleek besmet met corona. Dat zegt wat. Dertien reizigers van die vlucht hadden de omikronvariant. Met de nu genomen maatregelen hoopt het kabinet tijd te kopen en de opnames in ziekenhuizen en ic’s over een langere periode uit te spreiden. Maar is die tijd er wel, nu de veel besmettelijkere omikronvariant Nederland heeft bereikt? Het is noodzakelijk dat het kabinet dit keer wel eendrachtig voldoende daadkracht toont. (bron: (hoofd)redactioneel commentaar Trouw) In het verleden hebben het OMT, het RIVM en de overheid zich ingezet in het massaal vaccineren. Als ¾ van het volk zich (dubbel) zou laten injecteren met een corona-vaccin zou het COVID-19 virus onder controle te houden zijn. De toegezegde bescherming van de gevaccineerden bleek in de praktijk niet waar te maken. Het tegendeel was het geval. Volgens het RIVM zijn er dagelijks in november meer gevaccineerden besmet met de delta-variant dan ongevaccineerden. Jaap van Dissel heeft gelijk als hij in de Kamer zegt dat het maar om 1% gaat. Maar dat is momenteel maar in 1 week, want, ook volgens een aanname van het RIVM, liet in november 40% van de besmette personen zich niet testen en werden die dus ook niet geregistreerd. Met andere woorden als er op een dag 23.000 besmettingen worden gerapporteerd kunnen er dat in werkelijkheid wel 37.000 zijn. Maar dat laatste cijfer is nergens terug te vinden. Verder is maandenlang op het volk ingesproken door Rutte en de Jonge en hun deskundige adviseurs dat ‘vaccineren, vaccineren, vaccineren’ de oplossing zou zijn voor het zorg-probleem. Maar wat blijkt is dat de vaccins geen bescherming geven tegen corona. Het is zelfs de vraag of vaccinatie de problemen niet hebben vergroot. Hierbij een kanttekening: mensen die corona krijgen en gevaccineerd waren, krijgen in veel gevallen slechts milde ziekteverschijnselen. Dat het aantal kwetsbare en oudere personen door corona dan wel door vaccinatie sterft zou verklaarbaar kunnen zijn, maar het is de vraag of daar onderzoek naar wordt gedaan. Verder kan geen verklaring worden gegeven van de doodsoorzaak van de oversterfte, die in Nederland optreedt maar ook in de ons omliggende landen. Als in Nederland 85% is gevaccineerd is het nauwelijks te achterhalen of daar de oorzaak moet worden gezocht. Maar stel, als, de corona-prikken bij kwetsbare ouderen tot de dood zouden kunnen leiden, dan gaat het corona-drama nog wel even door.

Algemeen

2 december 2021 werd de 67-jarige Duitse bondskanselier Angela Dorethea Merkel in Berlijn uitgezwaaid na 16 jaar het boegbeeld te zijn geweest van Duitsland (en Europa). Behalve het beleid dat Duitsland tot de grootste economische macht in Europa bracht zijn er ook negatieve zaken die ze maandag gaat overdragen aan haar opvolger, de SPD’er Olaf Scholz. Ik noem: de armoede in het straatbeeld; de verschillen tussen arm en rijk zijn in Europa nergens groter; de inflatie in november is gestegen naar 5,2%; Merkel heeft in haar 16 jaar nauwelijks sociaal beleid gevoerd. Dan de energietransitie van fossiel naar duurzaam waar veel kritiek op is. Terwijl Frankrijk 80% van zijn energie haalt uit kernenergie en daarmee doorgaat is Duitsland al sinds 2011 bezig hun kerncentrales te sluiten (de laatste 3 volgend jaar). Ze zetten zich nu in op wind- en zonneenergie met ondersteuning van Russisch aardgas. En tot slot “Wir schaffen das”, waarna 1,1 miljoen vluchtelingen werden binnengelaten. Nu moet Duitsland een modern immigratieland worden, waarvoor de socialisten, de liberalen en groenen voor gaan staan.

Paus Franciscus heeft op het Griekse eiland Lesbos uitgehaald naar wat hij noemt de onverschilligheid van Europa wat betreft de opvang van migranten. Hij zei: “Laten we een einde maken aan dit scheepswrak van de samenleving.” De paus was in het nieuwe opvangkamp op Lesbos en werd onthaald door migranten achter dranghekken. Ze namen selfies met de mondkapjesloze paus en omhelsden hem. Ook legde hij zijn hand op het hoofd van kinderen en volwassenen. De paus zei dat het hardvochtige beleid van EU-landen dodelijke gevolgen heeft voor vluchtelingen. “We moeten onze ogen er niet voor sluiten.” (bron: NOS) Amen, het zij zo.

Moedeloosheid overvalt de Nederlander bij al dat slechte coronanieuws. Maar daar is iets aan te doen, zegt hoogleraar Hans Boutellier, schrijft Marco Visser in Trouw. Al is de harde klap met de hamer om het virus te doven volgens sommigen te zacht, hij komt hard aan bij de Nederlandse bevolking. Hier eindigt het niet, is de vrees. De uitzichtloosheid doet iets met de samenleving. De veerkracht erodeert, ziet Hans Boutellier, bijzonder hoogleraar polarisatie en veerkracht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. “Het is niet alleen de langdurigheid van de pandemie. Het gaat maar op en af. Dat is uitputtend.” Even hoop, opluchting, en hup, het dal weer in, schetst Boutellier. Dat zorgt voor moedeloosheid. De grillen van het virus laat Boutellier liever over aan de deskundigen. Wel kan hij vertellen over de gevolgen van het beleid. Daar valt namelijk iets aan te doen. Dan moet er wel perspectief zijn over hoe Nederland op de langere termijn leert omgaan met het virus. Boutellier onderscheidt 3 fases die een samenleving in een tijd als deze kan doormaken: incasseren, herstellen en verbeteren. Incasseren lukt wel, herstellen (met terugvallen) ook, maar verbeteren, daar schort het aan. Mede daarom valt de fase van opnieuw incasseren telkens zo tegen. Verbeteren begint bij een perspectief over de langere termijn. Een eerlijk perspectief. Dus geen ‘licht aan het einde van de tunnel’, maar een realistisch beeld van leven met het virus gedurende een langere tijd. “Door de zure appel heen bijten, licht aan het einde van de tunnel, dat soort metaforen zijn verkeerd”, zegt Boutellier. “Niemand weet hoe lang de tunnel nog is.” Een bevolking die is voorbereid op een lange mars, zit minder in zak en as als na de bocht de uitgang nog steeds niet is te zien. Is het realistische perspectief geschetst, dan moet een langetermijnvisie volgen op hoe Nederlanders die lange mars moeten afleggen. “Dat mis ik nu. Waar is het grotere verhaal over hoe we gaan leven met het virus, de grotere scenario’s per domein? In het onderwijs, om een voorbeeld te noemen, lijkt het nu alsof er twee opties zijn. Open of dicht. Er zit nog veel tussenin. Je kunt in kerken onderwijs geven, digitaal, met halve klassen. Dat soort scenario’s kun je ook bedenken voor de zorg en de horeca. Dat geeft het gevoel dat je wat groter bezig bent, wat voor meer vertrouwen zorgt. Nu hebben we het idee dat we achter de ontwikkelingen aanhollen en vrij willekeurig de schuif met ad hoc-maatregelen meer of minder openzetten.” Oftewel: als het kabinet deze zomer een scenario had gepresenteerd over hoe Nederland een nieuwe coronawinter doorkomt, zou de bevolking meer het gevoel hebben gehad dat de situatie onder controle was. Boutellier: “Als de bevolking het idee heeft dat het kabinet greep heeft op de ontwikkelingen, ontstaat het gevoel van controle. En controle leidt tot gevoel van zekerheid en daardoor meer veerkracht. Dat is belangrijk in periodes van langdurige ontwrichting.” Ook belangrijk is dat de bevolking zelf iets te zeggen heeft over de hoe maatregelen uit te voeren. “Ik pleit zeker niet voor een Poolse landdag waarop iedereen zijn zegje doet”, zegt Boutellier. “Maar betrek de samenleving erbij. Neem het onderwijs weer als voorbeeld. Praat met de sector als je opties voor maatregelen voor de langere termijn gaat ontwikkelen. Voor de moraal van de bevolking is het echt niet lekker als de overheid in onzekerheid en zonder samenspraak regels uitvaardigt.” (bron: Trouw) Interessante analyse, maar wel theorie, want de vraag is waarom dit kabinet zo een aanpak niet heeft uitgevoerd en zich heeft beperkt tot beleidsmaatregelen voor een paar weken en dan zien we wel weer verder. Het probleem ligt aan de kwaliteiten van de premier en zijn kompanen, die het beleid uitvoeren. De premier spreekt al tien jaar als Brugman en is de scherpste debater in dit land, maar hij is geen manager, geen leider en hij mist visie. Erger nog op 2 september 2013 stelde Mark Rutte in de 5e H.J. Schoo lezing onder mee over ‘visie’: ik geloof niet in alomvattende blauwdrukken waarmee maatschappelijke problemen in één klap op te lossen zouden zijn. Daar word ik als liberaal altijd een beetje wantrouwend van. In 10 jaar Rutte aan het roer heeft hij ook laten zien dat hij niet in staat is complexe zaken, met visie op te lossen. Hij liet zich daarvoor adviseren door commissies, werkgroepen, de polder of door klimaattafels. En daar waar hij zelf probeerde de regie te voeren, zoals in de Toeslagenaffaire maakte hij er een complete puinhoop van, met leugens, verdraaide feiten, Kamerleden tegenwerken en een selectief geheugen. Een complete afgang. Toch komt hij terug met zijn kabinet Rutte IV, omdat hij kennelijk van oordeel is dat hij wel beschikt over de kwaliteiten om een land in transitie te kunnen leiden. En het lijkt erop dat een meerderheid van de door het volk gekozen Kamerleden die mening deelt. Terug naar de uitspraken van Boutellier waar hij zegt Je kunt in kerken onderwijs geven, digitaal, met halve klassen. Dat soort scenario’s kun je ook bedenken voor de zorg en de horeca. Ik kan mij hier geen helder beeld bij vormen als een oplossing voor de langere termijn. Een halve kroeg, een halve thuiszorg?

Het kabinet heeft steeds meer moeite om steun te vinden in de Tweede Kamer; juist nu de pandemie opleeft, schrijft Niels Markus in Trouw. Het bestrijden van het coronavirus is voor het demissionaire kabinet vooral ook een zoektocht naar draagvlak geworden. Met een schuldbewuste toon hoopte premier Mark Rutte 26 november dat hij de bevolking weer achter het kabinet en het coronabeleid zou krijgen. Ondertussen hebben hij en coronaminister Hugo de Jonge niet alleen in de samenleving te maken met afkalvende steun. Ook in de Tweede Kamer kan het kabinet voor zijn coronabeleid op steeds minder partijen rekenen. Dat wordt goed duidelijk in de discussie over uitbreiding van de coronatoegangsbewijzen naar het onderwijs en de werkvloer, en een 2G-beleid, waarbij alleen nog gevaccineerden en genezen personen openbare plekken binnenkomen. De Kamer oordeelt binnenkort over de wetsvoorstellen die dit mogelijk moeten maken. Er deed zich een opvallend moment voor tijdens de persconferentie, toen De Jonge sprak over de uitbreiding van de toegangsbewijzen: “Die gaan ons helpen om zo open mogelijk en tegelijkertijd zo veilig mogelijk verder door de winter te komen”. Geen woord erover dat de wetten nog door de Tweede én door de Eerste Kamer moeten, waar steun allerminst zeker is. Van de eensgezindheid tussen kabinet en parlement bij aanvang van de coronacrisis, is weinig over. Dat bleek afgelopen woensdag pijnlijk, toen de Kamer moest bepalen wanneer de coronawetten moeten worden behandeld. Doordat nog niet alle Kamerleden van de coalitie binnen waren toen hierover gestemd werd, werd het eerste wetsvoorstel controversieel verklaard. Dat betekent dat het te gevoelig is om te behandelen nu het kabinet demissionair is. Uiteindelijk is de controversieel-verklaring teruggedraaid, omdat voorzitter Attje Kuiken aanvankelijk een telfout gemaakt had. Maar veelzeggend is het, dat de Kamer een wet, die door het kabinet als belangrijk middel in de coronabestrijding gezien wordt, liefst niet wil behandelen. Toen het kabinet in januari aftrad, sprak het met de Kamer af dat het demissionair zou zijn op vrijwel alle onderwerpen, behalve de coronacrisis. Op dat onderwerp regeert het kabinet alsof het volledig in functie is. De Kamer zet dat verbond nu op losse schroeven. Het debat maakte de scheidslijn tussen coalitie en oppositie pijnlijk duidelijk. Een deel van de ‘constructieve’ oppositie, waaronder GroenLinks, het Kamerlid Pieter Omtzigt en Volt, wilde meer tijd om de ingrijpende wetten te behandelen. Een ander deel van de oppositie keert zich vooral tegen het coronabeleid als geheel, waarbij het onduidelijk is wat voor alternatief zij voor ogen heeft. Ondertussen kan de coalitie de interne tweespalt niet verbloemen. De kleinste coalitiepartner ChristenUnie heeft grote moeite met invoering van 2G. En ook het CDA is kritisch. Daar staan de liberale partijen VVD en D66 tegenover, die volmondig voor een samenleving zijn waarin ongevaccineerden aan bewegingsvrijheid moeten inboeten. De discussie over de toegangsbewijzen is voor nu naar de achtergrond gedrukt door de nieuwe maatregelen in de avonduren. Maar dan nog wachten de komende tijd harde en principiële debatten. Moet de samenleving langer of verder op slot, als de omikronvariant meer mensen ziek maakt? En moet Nederland ook minderjarigen gaan inenten, waar D66 voor pleit? Er komen enkele van de zwaarste en meest principiële beslissingen aan in de pandemie, op het moment dat het demissionaire kabinet het minste draagvlak heeft. (bron: Trouw) Gelukkig zijn er nog Kamerleden die vragen stellen over de deplorabele wijze waarop minister de Jonge invulling geeft aan zijn beleid, waarin ‘vaccineren, vaccineren, vaccineren’ centraal staat. En dat de 12 miljoenen mensen die zich hebben laten vaccineren beloond worden met een coronapas. Maar geeft het QR-project wel bescherming tegen corona-besmetting? Dat was en is nog steeds het credo van de Jonge, maar de realiteit is heel anders. Dubbel gevaccineerden worden de laatste 4 weken ook besmet en komen ook in het ziekenhuis terecht. Verder is het sterftepercentage van ouderen in verpleeghuizen, die allemaal gevaccineerd zijn (die hadden geen keuze), weer op het niveau van voor de vaccinatie. Ook bij de geregistreerde besmette personen is meer dan de de helft gevaccineerd. Of de toelichting van de deskundigen dat deze mensen de milde vorm krijgen, betwijfel ik. Er wordt door de Jonge alsmaar geroepen dat de druk op de zorg alleen maar wordt veroorzaakt door de on-gevaccineerden en dat als iedereen gevaccineerd is de problemen zijn opgelost. Daar geloof ik helemaal niets van. Niet dat er geen on-gevaccineerde ouderen in het ziekenhuis liggen, maar misschien wel minder dan de minister suggereert. Volgens een IC-verpleegkundige uit Arnhem liggen daar op de IC voornamelijk on-gevaccineerde jongeren en gevaccineerde volwassenen. Het is een schimmig slagveld waar feiten worden gemanipuleerd. Tot slot het feit van ‘oversterfte’ zoals dat wekelijks wordt gerapporteerd door het CBS. Elders in dit blog meer daarover. Maar die ‘oversterfte’ komt ook voor in de ons omringende landen. Maar wat opvalt is dat het dan gaat om mensen, die gevaccineerd zijn en op leeftijd. Het RIVM zou eens kunnen aangeven hoeveel hoeveel mensen er sterven aan ‘corona-gerelateerd’ en aan hoeveel aan ‘vaccin-gerelateerd’. In theorie zouden mensen ook kunnen overlijden aan de werking van een vaccin en daar moet helderheid over komen. Het mag niet zo zijn dat een vaccin-injectie ook voor ouderen een doden-prik kan zijn.

2G, corona, omikron

De omikronvariant van het coronavirus heeft zich medio november al binnen Nederland verspreid. Een van de twee mensen in Nederland die op 19 en 23 november bij de GGD positief testten op de omikronvariant, was kort daarvoor niet op reis geweest en moet het virus dus in Nederland hebben opgelopen. (bron: NU)

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO verwacht dat de omikronvariant van het coronavirus zich internationaal zal verspreiden. Dit zal “ernstige gevolgen” hebben in sommige gebieden, zegt de WHO. De VN-organisatie adviseert lidstaten om het vaccinatieproces te versnellen. Net als met eerdere varianten zullen ingeënte mensen na een infectie met de omikronvariant minder ernstig ziek worden, verwacht de WHO.

Bij zwangere vrouwen die corona oplopen, kan in zeldzame gevallen de ongeboren baby in levensgevaar komen. Dat schrijft de Volkskrant, die heeft gesproken met gynaecoloog Schoenmakers van het Erasmus MC in Rotterdam. (bron: NOS)

Het demissionaire kabinet volgt het advies van het RIVM om alle reizigers die naar Nederland komen eerst te laten testen niet meteen op.Minister De Jonge laat de Tweede Kamer weten dat hij dit eerst in Europa wil afstemmen. Hij schrijft dat hij wil voorkomen dat er een “lappendeken” aan maatregelen ontstaat. Het kabinet vroeg het RIVM om advies na het ontdekken van de omikron-variant van het coronavirus bij reizigers die uit Zuid-Afrika kwamen. Het RIVM wil ook een quarantaineplicht voor ongevaccineerde reizigers van buiten de EU. Voor reizigers uit Zuid- Afrika gelden wel strenge regels. Hier snapt het volk niets meer van. (bron: NOS) Wat we van Brussel te verwachten hebben is een compromis van de 27 lidstaten. De Jonge wil zich verschuilen achter ‘Brussel’ om geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen voor nieuwe beperkingen. Als het fout afloopt kan hij zich in de Kamer verschuilen achter ‘Brussel’, maar Brussel is een neoliberaal bowerk waar financieel/economische belangen boven de sociaal/maatschappelijke.

De kans op overlijden in de verpleeghuizen is weer net zo hoog als in de tweede coronagolf in november vorig jaar, voor de vaccinaties. Dat zegt hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh. Uit de meest recente data blijkt dat zo’n 22% van de gevaccineerde bewoners na een besmetting overlijdt. De afnemende effectiviteit van de vaccins, vooral bij ouderen, is hier een van de oorzaken van. Ook de kwetsbaarheid van de verpleeghuisbewoners en de eigenschappen van de deltavariant spelen volgens de hoogleraar een rol. “Die is niet alleen besmettelijker dan eerdere varianten, maar kent bij kwetsbare ouderen mogelijk ook vaker een fatale afloop.” De hoogleraar onderzocht de data van bijna 800 besmette bewoners. Bij zo’n 400 daarvan was bekend dat ze gevaccineerd waren, in de andere groep was dat niet uit de registratie op te maken. Dit onderzoek deed hij op verzoek van het Outbreak Management Team, waar hij deel van uitmaakt, en het ministerie van Volksgezondheid. In 970 verpleeghuizen, zo’n 40% van alle locaties, zijn in de afgelopen 4 weken bewoners positief getest. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Het oude record was op 9 januari, bij het begin van de vaccinatiecampagne. Toen hadden 876 verpleeghuizen minstens één recente besmetting. De symptomen bij een besmetting zijn door de hoge vaccinatiegraad wel een stuk milder. “Toch verslechtert een deel van de besmette bewoners snel.” (bron: NU)

De Eerste Kamer steunt een wetsvoorstel dat het inzetten van de QR-code als toegangsbewijs voor niet-essentiële winkels en diensten mogelijk moet maken. Wanneer en op welke plaatsen de pas wordt ingezet, wordt later duidelijk.

Informatie-ontwikkelingen

Geen nieuws van het front. Rutte hoopt dat het nieuwe kabinet er voor de Kerst is, anderen verwachten pas rond 20 januari 2022. Ik twijfel nog steeds over er ooit nog een kabinet Rutte IV komt. Er ontstaat op alle niveaus kritiek op Rutte en Rutte III en de wanorde waarin demissionaire kabinet verkeert. Als de ChristenUnie af zou haken gooit D66 de handdoek ook in de ring.

Financieel/economische berichten

De Nederlandse inflatiecijfers komen ui 2 bronnen en wijken van elkaar af. Eurostat publiceerde deze week het Nederlandse inflatiecijfer over november van 5,6% op jaarbasis, maar komende dinsdag komt het CBS ook met het Nederlandse inflatiecijfer, maar zal mogelijk lager zijn dan dat van Eurostat.

De consumentenprijzen in de eurozone zijn in november sterker dan verwacht gestegen. Dit bleek uit voorlopige cijfers van Eurostat. De inflatie bedroeg in november 4,9%. In oktober was dit 4,1% en in september 3,4%. De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in november 2,6% op jaarbasis. De inflatie zonder de volatiele prijzen voor onder meer voeding, energie en alcohol, was in oktober nog 2,0%. (bron: Iex) De Nederlandse inflatie is in november tot het hoogste niveau in zeker 24 jaar gestegen. Volgens de Europese meetmethode stegen de prijzen in Nederland met 5,6% ten opzichte van een jaar eerder. Ook in andere eurolanden steeg het gemiddelde prijspeil fors, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het Europees statistiekbureau Eurostat. De inflatie is vooral opgelopen door de sterk gestegen prijzen voor gas, elektriciteit en brandstoffen. De inflatie loopt in Nederland en andere EU-landen snel op. In september en oktober lag de inflatie in ons land nog op respectievelijk 3% en 3,7%. Een jaar eerder, in november 2020, werd een inflatie van 0,7% opgetekend. Het voorlopige inflatiecijfer voor Nederland is relatief hoog. Alleen in de Baltische staten, Luxemburg, België (5,64%) en Duitsland valt de inflatie deze maand nog hoger uit.

Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

Nederlandse massazaak tegen farmaceut Allergan vanwege gevaarlijke borstimplantaten gaat van start, schreef het NRC deze week. Gezondheid Bureau Clara Wichman stuurt deze week een aansprakelijkstelling naar farmaceut Allergan namens naar schatting 60.000 Nederlandse vrouwen vanwege gevaarlijke borstimplantaten. Deze stichting stuurde farmaceut Allergan deze week een aansprakelijkstelling namens vele tienduizenden Nederlandse vrouwen met borstimplantaten van dit bedrijf. Het wordt de eerste zaak over productaansprakelijkheid die gebruikmaakt van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (Wamca), die vorig jaar in werking trad. Die wet maakt het makkelijker namens een grote groep mensen schadevergoeding te vorderen. Allergan wordt aansprakelijk gesteld voor de gebrekkige zogeheten Biocell-implantaten en gezondheidsrisico’s die vrouwen hierdoor lopen. Bureau Clara Wichmann voert procedures waarin vrouwenrechten centraal staan. Het had afgelopen zomer al aangekondigd deze zaak te willen aanpakken. Het meest vergaande risico voor vrouwen met de implantaten is een zeldzame lymfeklierkanker, BIA-ALCL. In Nederland hebben minstens 70 vrouwen deze vorm van kanker. Twee derde van hen heeft of had Biocell-implantaten van Allergan. Daarnaast meldden veel vrouwen met implantaten andere klachten, zoals hoofdpijn, vermoeidheid en spierpijn. Deze worden in verband gebracht met borstimplantaten, maar wetenschappers zijn het hier niet over eens. Naar schatting hebben 60.000 Nederlandse vrouwen dit type implantaten van Allergan. Afgelopen jaren hebben toezichthouders over de hele wereld ze van de markt geweerd. Ook in Nederland worden ze niet meer gebruikt. Allergan, onderdeel van de Amerikaanse farmareus AbbVie, wordt aansprakelijk gesteld voor het op de markt brengen van een gebrekkig product. „In je eentje ga je als vrouw niet zo’n miljardenbedrijf aanpakken”, zegt Anniek de Ruijter van Bureau Clara Wichmann. „Zeker niet als het gaat om productaansprakelijkheid, wat juridisch complex is.” In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten lopen vergelijkbare massazaken. In Spanje wees de rechter een vrouw vorige maand €38.000 toe omdat ze lymfeklierkanker had opgelopen met implantaten van Allergan. „In 2014 onderging ik een dubbele borstamputatie, het jaar erop kreeg ik de implantaten. Het was heel mooi geworden. „Maar al gauw kreeg ik pijn in de borst. Mijn gevoel zei: dit klopt niet. De prothese bleek helemaal gescheurd, er was weinig van over. „Ik heb de protheses laten verwijderen. Siliconen in mijn lichaam wil ik niet meer, van welk merk dan ook. Inmiddels is bekend dat het lichaam altijd reageert op implantaten. Ik weet niet wat die gel – die rommel – nu doet in mijn lichaam. En een verhoogde kans op lymfeklierkanker vind ik he-le-maal geen fijn idee. „Een terugroepactie vanuit Allergan is er nooit geweest. Er was geen contact over gezondheidsrisico’s. Allergan bood me een kleine drieduizend euro voor de operatie en nieuwe, vervangende implantaten. Ik moest dan afstand doen van bepaalde rechten, ze niet op hun aansprakelijkheid aanspreken. Het voelde niet goed, dus ik heb er niet voor getekend. Allergan probeert je uit te kopen, dan zijn ze van je af.” Het bijzondere aan zo’n aansprakelijkstelling op basis van de Wamca is dat Bureau Clara Wichmann namens tienduizenden vrouwen optreedt, zonder dat die zelf iets hoeven doen. Dat kan alleen met een organisatie zonder winstoogmerk, zoals een stichting of vereniging, legt Jantina Hiemstra uit, advocaat van het Bureau. „En die laat zien dat zij een geschikte partij is om de slachtoffers te vertegenwoordigen.” De roep om deze nieuwe wetgeving werd aangejaagd door een zekere jaloezie over de class actions in de VS. In het dieselschandaal rond Volkswagen, bijvoorbeeld, werden Amerikanen met die auto’s veel sneller en makkelijker gecompenseerd. Maar ook in kleinere zaken wilden partijen als de Consumentenbond makkelijker voor een grote groep een schadevergoeding kunnen krijgen. Overigens zijn er al zaken aangespannen op grond van de de nieuwe wetgeving; tegen TikTok over schending van privacy, en tegen Airbnb over onterecht betaalde servicekosten. Dit is de eerste zaak die draait om productaansprakelijkheid. Allergan was jarenlang een van de grootste producenten van borstimplantaten. In 2017 zette het er nog €350 mln in om. Een jaar later kwam het verkoopverbod voor Europa, in 2019 voor de VS. De Amerikaanse toezichthouder schreef Allergan dat het verzuimd had de risico’s van implantaten voldoende te onderzoeken. In 2020 werd het bedrijf gekocht door farmareus AbbVie, voor €55.000 mln. Bureau Clara Wichmann eist €10.000 voor vrouwen die niet ziek zijn geworden, vanwege de gezondheidsrisico’s die zij lopen. Daarmee kunnen ze, als ze dat willen, een implantaatvervangende operatie betalen. Voor vrouwen die lymfeklierkanker hebben ontwikkeld, wil de stichting ten minste €60.000 schadevergoeding. Goedkeuring van medische hulpmiddelen, waar implantaten officieel onder vallen, verloopt anders dan van medicijnen. „Naar medicijnen wordt heel goed gekeken: er zijn studies met grote aantallen patiënten”, zegt De Ruijter. „Medische hulpmiddelen worden goedgekeurd door private ondernemingen. Op het moment dat een CE-markering voor een product is verkregen, kan het overal in Europa op de markt worden gebracht.” (bron: NRC)

Corona berichten

Aantal geregistreerde besmettingen op zondag 21.552, aantal opgenomen 2.209 mensen in het ziekenhuis plus 563 op de IC; maandag 22.157, 2250, 595; dinsdag 18.588, 2.181, 587; woensdag 23.142, 2.208, 605; donderdag 21.612, 2.125, 603; vrijdag 22.723, 2.073, 597 en 23.153, 2.100, 598 op zaterdag.

Zelfs in het gunstigste scenario zal de ziekenhuisbezetting deze coronagolf stijgen tot boven de 3.200 patiënten. Dat zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, deze week in zijn briefing van de Tweede Kamer. Dat zou betekenen dat er opschaling op de IC’s nodig is, omdat er meer bedden nodig zullen zijn dan de 1.150 die er nu beschikbaar zijn. Dat is inclusief non- covidpatiënten. Volgens Kuipers is het mogelijk om op te schalen naar 1.300 IC-bedden, maar dat gaat ten koste van de urgente zorg en leidt dat tot gezondheidsschade. Hij ziet wel effect van de maatregelen. (bron: NOS)

Vrijdag meldde de Volkskrant dat het ziekenhuizen lukt toch om meer intensive care-bedden vrij te maken. Komende maandag moeten er 1250 ic-bedden beschikbaar zijn, verdeeld over alle ziekenhuizen in Nederland. De toename van 100 operationele ic-bedden is een soort tussenstap die is afgesproken door de regionale netwerken acute zorg. Een verdere groei naar 1350 ic-bedden is voor een aantal ziekenhuizen onhaalbaar. (bron: VK)

In week 47 testten 155.152 mensen positief op het coronavirus. Dat aantal is ongeveer gelijk aan dat van de week ervoor. De stabilisatie is volgens het RIVM waarschijnlijk een gevolg van de coronamaatregelen die op 13 november ingingen. De vrijdag bekendgemaakte R-waarde is 0,99, wat betekent dat 100 besmette personen 99 andere mensen besmetten. Daarmee is de groei van het virus onder de bevolking dus gestopt. Als het getal maar lang genoeg onder de 1 blijft, zou een epidemie dus op den duur moeten uitdoven. Het R-getal dat vrijdag bekend is gemaakt geldt voor 18 november. Daarmee lijkt het erop dat de maatregelen die op 2 en 12 november zijn aangekondigd hun vruchten afwerpen. Het is voor het eerst sinds 23 september dat het getal onder de 1 is gezakt. Het RIVM werkt het R-getal elke dinsdag en vrijdag bij. Het hoogste R-getal dat het RIVM tot nu toe meldde was op 2 juli. Toen was het R-getal 3. (bron: NU) In hoeverre er sprake is van positieve resultaten van de corona-aanscherpingen van 2 en 12 november j.l. in relatie tot het R-waarde van 0.99 op 18 november is nog maar de vraag. Drie weken geleden waren er 21.099 geregistreerde besmettingen met 1.722 mensen in het ziekenhuis plus 428 op de IC. Vandaag zijn dat er 21.612, 2.125 en 603. Ik zie in deze cijfers geen vooruitgang. Willen de deskundigen ons een te optimistisch beeld schetsen?

Het aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen steeg uit de weekupdate van het RIVM. In totaal belandden 1.996 coronapatiënten in de afgelopen week in het ziekenhuis. Het aantal opnames op de intensive care (ic) steeg van 301 naar 367.

Volgens het RIVM is de stabilisatie van het aantal positieve tests waarschijnlijk pas over één of twee weken terug te zien in de ziekenhuiscijfers. De ic-bezetting daalt het laatst, omdat patiënten daar gemiddeld langer liggen dan op een verpleegafdeling. Verder werden in de voorbije week meer coronagerelateerde sterfgevallen doorgegeven aan het RIVM. Het instituut kreeg 367 meldingen, terwijl dit er een week eerder 265 waren. In heel Nederland stierven afgelopen week 4.100 mensen. Dat zijn er 1.100 (oversterfte) meer dan verwacht. In november was in elke week sprake van oversterfte. Dat betekent dat er veel meer mensen overlijden dan normaal is voor de periode van het jaar. De onderzoekers hebben dit ingeschat op basis van sterftecijfers van eerdere jaren en demografische trends. Met name bij mensen van 65 jaar en ouder waren opvallend veel sterfgevallen te betreuren. In de hele maand stierven er 3.500 mensen meer dan verwacht in Nederland. Afgelopen week (22 november tot en met 28 november) waren er 407 sterfgevallen in Limburg. Dat zijn ongeveer 160 personen meer dan in 2020 en 2019 in dezelfde periode. Dat betekent dat er ruim de helft meer mensen overleden dan gebruikelijk. In Limburg is de oversterfte daarmee relatief het hoogst in vergelijking met de rest van het land. (bron: NU)

De GGD’s namen in de afgelopen week ruim 667.000 coronatests af, tegenover bijna 663.000 tests in de voorgaande week. Van alle afgenomen tests bleek ongeveer 21,4% positief te zijn. Net als vorige week testten kinderen tot twaalf jaar het vaakst positief op het coronavirus. Dat komt volgens het RIVM deels doordat zij niet gevaccineerd zijn en zonder beperkingen contact met elkaar mogen hebben. Sinds vorige week geldt het snottebellenbeleid weer. Dat houdt in dat kinderen met een milde neusverkoudheid niet naar school mogen en zich moeten laten testen bij de GGD. Het aantal positieve tests steeg ook in de leeftijdsgroep van 30 tot en met 49 jaar. In de leeftijdsgroep 18-29 jaar was juist een afname te zien. In de overige leeftijdsgroepen is het aantal positieve tests gestabiliseerd, aldus het RIVM. Het lukt de GGD slechts in een kwart van de gevallen om de bron van een besmetting te achterhalen. Dat komt onder meer doordat er zo veel positieve tests zijn dat GGD-medewerkers minder tijd hebben om bron- en contactonderzoek te doen. (bron: NU)

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt in de komende twee weken hoogstwaarschijnlijk tot boven de 3.200 (momenteel 2.728). Dat zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), in de Tweede Kamer. RIVM-baas Jaap van Dissel ziet wel een afvlakking in het aantal besmettingen, maar stelt dat de corona-epidemie in ons land nog altijd op ‘een veel te hoog niveau zit’. Ik zie die afvlakking in het aantal besmettingen en in het aantal corona-patiënten in de ziekenhuizen. De vraag voor mij is hoe groot het aantal geregistreerde besmettingen gaat dalen nadat het kabinet heeft gemeld dat mensen zelf met een thuistest mogen bepalen of ze besmet zijn. Een test heeft uitgewezen dat mensen met corona symptomen met een zeftest voor 90% worden gesignaleerd, maar van mensen zonder corona-klachten, die wel corona hebben wordt maar 39% gesignaleerd.

Eyeliners

Van Dissel: Aantal besmettingen nog steeds veel te hoog, we kunnen dit niet volhouden

Piek bereikt met besmettingen, maar de omikron wolken pakken zich al samen

Gevaccineerde en ongevaccineerde ouderen hebben evenveel kans op een coronabesmetting

Het aantal sterfgevallen van met corona besmette ouderen, ook in de milde vorm, neemt relatief sterk toe

Nieuwe Duitse regering wil per februari vaccinatieplicht, waar vertrekkend bondskanselier Merkel achterstaat, en scherpt de regels nu al aan

Ziekenhuizen schalen ic’s toch verder op, ‘code zwart’ voorlopig afgewend

Huisarts prikt kwetsbare oudere zelf

Frontberichten

Rob de Wijk schreef 3 december 2021 onderstaande column in Trouw met de kop: De kop in het zand bij de covid-crisis. De recente rellen hebben de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) verrast. Maar mij niet. Lees de Fragiele Staten Index 2021 van het Fund for Peace, combineer deze met het avondklok-oproer, en je kon vermoeden welke kant het op zou gaan. In de trans-Atlantische wereld is de instabiliteit vooral toegenomen in de VS, gevolgd door Spanje en België. Ook Nederland is meetbaar instabieler geworden. Overal ter wereld heeft de pandemie diepgevoelde grieven gemobiliseerd en vinden rellen plaats die op zich weinig met Covid-19 te maken hebben. Covid-19 is een schok voor de gezondheidszorg, maar ook een klap voor de politieke stabiliteit, de veiligheid en de economie. De gigantische steunpakketten hebben de economische klap behoorlijk getemperd. Zonder waren we nu waarschijnlijk in een halve burgeroorlog verzeild geraakt. Waarom dan toch die overrompeling bij een organisatie als NCTV die ik op zich hoog heb zitten? Ik denk dat het een onderschatting is van dynamische processen, gekoppeld aan optimisme. Dat is typisch voor overheden. En voor de medische wereld. Vorige week zat ik in een radioprogramma met internist, hoogleraar Marcel Levi, die aangaf dat al die medische prognoses over het verloop van de pandemie en de effecten van maatregelen gebaseerd waren op optimisme. Tot nu toe heb ik inderdaad nauwelijks deskundigen gehoord die denken dat de huidige aanpak voldoende is als scholen, waar de meeste besmettingen worden geconstateerd, open mogen blijven. Kennelijk wil het kabinet het optimistische beeld schetsen dat we er voor de kerst wel doorheen zijn. En dan is er nog niet eens rekening gehouden met de Omikronvariant. Ook recent onderzoek van KPMG concludeert dat het regeringsbeleid vaak tegen beter weten in is gebaseerd op ‘optimistische scenario’s’ die ingaan ‘tegen de wetenschappelijke consensus’. Optimisme is echter geen strategie, maar een gevoel. Als crisismanager heb je er niets aan. Dit verklaart ook waarom volgens KPMG het voorzorgsbeginsel onvoldoende wordt toegepast, dat eist dat de overheid zich voorbereidt op eventualiteiten als er op basis van wetenschappelijk onderzoek gegronde redenen zijn voor zorg over de toekomst. Gebeurt dat niet, dan zijn ‘dansen met Janssen’ en ‘de mensen perspectief bieden’ holle frasen. Het negeren van het voorzorgsprincipe is niets minder dan verwijtbare nalatigheid. Want dat verhindert het maken van een realistisch scenario over het verloop van de pandemie, en van te verwachten politieke, maatschappelijke en economische stabiliteit. Dat laatste lijkt het enige beleidsterrein waar dat beginsel een rol heeft gespeeld. Het probleem heet ‘mindset’. Trouwe lezers weten dat ik niet het zonnetje in huis ben en u vaak trakteer op doemscenario’s. Dat komt door mijn achtergrond. Iedereen die zich met geopolitiek, nationale en internationale crisisbeheersing bezighoudt maakt worst-case-scenario’s. Want die kloppen meestal, ook al wil je ze eigenlijk niet horen. Maar hoogleraar Levi stelde dat er helemaal geen medische scenario’s voor de wat langere termijn worden gemaakt. Het gaat om fiksen en er het beste van hopen. Dat is geen crisisbeheersing, maar gokken. Kunnen er niet eens wat echte crisisexperts aanschuiven? En als dat al wel gebeurt, luister dan eens naar hen. (bron: Trouw) Om gelijk maar te reageren op de laatste aanbeveling aan Rutte en de Jonge: dat gebeurt niet. Daarvoor moet je visie hebben en kennis van zaken op medisch, logistiek en organisatorisch gebied en je moet gezag uitstralen. Dat alles ontbeert hen, maar ze ambiëren wel weer voor 4 jaar hun posities te behouden. De enige die dat kunnen voorkomen zijn onze senatoren, waarvan je moet verwachten dat zij meer wijsheid, visie en afstand tot de problematiek hebben. Daar moet het volk maar op hopen. In de column spraken mij uitspraken aan als ‘holle frasen’ en regeren op basis van te optimistische aannames en te weinig visie. Het corona-beleid wordt gevoerd met maatregelen voor de komende 2, 3 of vier weken en dan moet alles weer onder controle zijn. Dat is geen bestuur voeren maar regeren op basis van hoop uitspreken op basis van niet-realistische verwachtingen.

Overwegingen

De coronacrisis zet niet alleen druk op de ziekenhuizen, de hele zorgketen is als een kaartenhuis in een storm: van huisartsen en thuiszorg tot verpleeghuizen, de ggz en ambulancedienst. ‘Covid legt alle zwakke plekken bloot’. Het ziekenhuis is namelijk afhankelijk van andere zorgorganisaties voor wat in vaktermen de uitstroom heet; het ontslag van patiënten. Van de thuiszorg, bijvoorbeeld, die mensen in hun eigen huis verzorgt. Of van een verpleeghuis, waar patiënten zonder ingewikkelde medische problemen even kunnen aansterken voor ze weer naar huis gaan. Het zorgsysteem is een bouwwerk, en onder hoge druk een kaartenhuis. Alles leunt op elkaar. De een is afhankelijk van de ander. En als het ergens vastloopt, merken andere zorgverleners dat. Neem de ggz. De wachtlijsten voor mensen met psychische problemen waren voor corona al fors en zijn alleen maar langer geworden. Daardoor loopt het ziekteverzuim op.

Esther van Deutekom uit Arnhem schrijft in een ingezonden brief in Trouw: Phébe van den Bos zegt in een reactie op de kinderprik dat de oudere ongevaccineerden de ziekenhuisbedden bezetten (Lezersreacties, 27 november). Laat ik je nou toch vertellen rechtstreeks vanuit een covidafdeling waar ik werkzaam ben dat dit niet waar is. Er liggen vooral gevaccineerde ouderen met al onderliggende klachten én ongevaccineerde jongeren die gelukkig meestal gauw naar huis mogen. Vrijwel alle ouderen zijn dus wel gevaccineerd. Ik heb daarop gereageerd met deze oproep: Dapper van Esther van Deutekom om te melden dat op de IC-afdeling, waar zij werkt, vooral gevaccineerde ouderen en ongevaccineerde jongeren worden verpleegd. Vooral minister de Jonge, het RIVM en het legertje deskundige artsen, die iedere avond weer in de talkshows, willen het volk doen geloven dat het vooral de kwetsbare ongevaccineerde ouderen zijn die de zorg grotendeels ontregelen en verantwoordelijk zijn voor dreigende code zwart. Daarom roep ik IC-verpleegkundigen uit het hele land op hun waarnemingen te melden, zodat er een objectief beeld kan ontstaan, waar de problemen liggen. Drie weken geleden heb ik het ministerie van VWS naar deze informatie gevraagd, maar geen reactie gekregen.

©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 3 dec 2021, week 48: AEX 772,22; Bel 20 4.123,99; CAC40 6.765.52; DAX 15.169,98; FTSE 100 7.122,32; SMI 12.175,77; RTS (Rusland) 1.668,26; SXXP (Stoxx Europe) 462,77; DJIA 34.580,08; NY-Nasdaq 100 15.712,04; Nikkei 28.029,57; Hang Seng 23.717,30; All Ords 7.543,60; SSEC 3.607,43; €/$1.1311; BTC/USD (Bitcoin) $49.3204,08; troy ounce goud $1.782,60, dat is €50.612,15 per kilo; 3 maands Euribor -0,563%; 1 weeks -0,573%; 1 mnds -0,569%; 10 jaar Duitse Staat -0,362%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,287%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,228%; 10 jaar Belgische Staat –0.018%; 10 jaar Franse Staat –0,003%; 10 jaar Japan 0,0518%; 10 jaar Spanje 0,369%; 10 jaar VK 0,519%; Italië 0,947%; 10 jaar VS 1,4418%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,969.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen vielen deze week licht terug, mogelijk als gevolg van een nieuwe corona variant omikrom in Zuid-Akrika. De rentetarieven op de korte termijn daalden en op de lange termijn stegen ze. De euro-dollar-koers noteerde vrijwel onveranderd. De bitcoin daalde flink en nam andere crypto’s mee. De inflatie over november in de eurozone (4,9%) en ook in Nederland (5,7%, het hoogste getal in 24 jaar) stegen boven de verwachting. Het aantal corona-besmettingen bleef deze week hoog, de verwachte daling bleef uit.. Ziekenhuizen gaan het aantal IC-bedden opschalen naar 1.300. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen stegen de tarieven: Zwitserland -0,213%; Duitsland –0,068%; Nederland 0,063%; Japan 0,6658%; Frankrijk 0,666%; VK 0,889%; Spanje 1,139%; Italië 1,774%; VS 1,7611%; Canada 1,8071%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,612%; Nederland -0,595%; Zwitserland -0,592%; België -0,519%; Denemarken -0,479%; Frankrijk -0,402%; Spanje -0,3072%; Japan -0,0987%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.