UPDATE 01092018/442 Dijsselbloem wil zich met het boek Eurocrisis verantwoorden voor zijn gevoerde beleid

In het vorige blog heb ik niet meegenomen de peiling van de Hond per 26 augustus. Kleine verschuivingen: de coalitiepartijen D66 en het CDA verliezen elk i zetel en staan nu nog maar op 12 en 11 zetels. Dat verlies gaat naar de rechtse oppositiepartijen: FvD en de PVV, die 1 zetel plussen en beiden komen daarbij op 16 zetels. Op de vraag aan het panel van de Hond, waaraan ik deze week ook heb meegewerkt, hoe het functioneren van president Trump wordt beoordeelt zegt 14% daarover positief te zijn. De beide extreem rechtse partijen van Thierry Baudet en Geert Wilders scoren hoog: 52 en 49%. Bij het CDA is dat 14% en bij de VVD 12%. Bij D66, GL en de PvdA is dat 0%. Duidelijke stellingnames.

In het Parool las ik een artikel met als kop “Regeren met Rutte is fataal” voor twee coalitiepartners. In het vorige blog schreef ik al dat ‘ <citaat> Rutte zich afhankelijk van drie multinationals heeft gemaakt. Ze maken gebruik van de zwakte van Rutte, om zich als leider van dit land te profileren. De minister-president heeft de afschaffing van de dividendbelasting, die in geen enkel verkiezingsprogramma stond, altijd ferm verdedigd. Maar is er voor hem nog wel een mogelijkheid het kabinetsvoorstel van de afschaffing van de dividendbelasting terug te nemen, zonder schade aan zijn imago aan te richten. Kan hij nog wel terug naar de Shell, Unilever en AKZO Nobel met de boodschap dat hij er niet in is geslaagd het voorstel ter begunstiging van hun buitenlandse aandeelhouders van in totaal in 2020 €1,9 mrd door het parlement te krijgen. Ik schrijf met opzet ‘in 2020’ omdat Nederland dit kado ieder jaar opnieuw zou schenken aan buitenlandse beleggers zonder enige tegenprestatie. En dan de motivatie van Rutte van deze maatregel: het vestigingsbeleid om buitenlandse multinationals naar Nederland te halen. Daar is geen enkele aanleiding voor. Dat is een verzonnen verhaal van Rutte om zijn toezegging van de drie Nederlandse multinationals gestand te kunnen doen. Het is een non-issue. De vraag is of zijn kabinet Rutte III dit dossier overleeft als dit voorstel wordt ingetrokken. Rutte in zijn eentje neemt het op tegen een overgrote meerderheid van het Nederlandse volk. Dat is op voorhand een verloren strijd ook al omdat hij ook het tekort in de financiering van €500 mln, doordat de lasten stegen van €1,4 mrd naar €1,9 mrd, opgebracht moeten gaan worden bedrijven waarvoor de vennootschapsbelasting minder zal gaan dalen dan was overeengekomen in het regeerakkoord. Dat wordt een onoverkoombare drempel voor het kabinet. De nood in den Haag over dit onderwerp is tot grote hoogte opgelopen. Het was bekend dat de Christen Unie heeft meegetekend in het regeerakkoord, maar ondertussen tegen de aflossing van de dividendbelasting was. Daarmee zou het voorstel in de 2e Kamer geen meerderheid halen (was de aanname). Om de positie van premier Rutte te redden is dit weekend zwaar geschut in stelling gebracht. De VVD, dus niet het kabinet) heeft met Gert-Jan Seghers gesproken. Seghers, de voorman van de CU, is ‘om’. Daardoor is de afschaffing van de dividend belasting is een voldongen feit. Hoe valide de argumenten tegen afschaffing dan ook mogen zijn, er kan aan dit besluit niet meer getornd worden. Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie was dit weekend klip en klaar: hij verwerpt de afschaffing van de dividendbelasting, maar zal de maatregel in de Kamer steunen in ruil voor het vele goeds dat zijn partij in het regeerakkoord heeft weten te realiseren. De VVD kreeg de door Mark Rutte zo vurig gewenste afschaffing van de dividendbelasting. Dit keer wordt echter niet eens meer een poging gedaan de afspraak te verdedigen. Segers stelt ronduit ertegen te zijn, maar eieren voor zijn geld te moeten kiezen om al die andere mooie dingen voor de ChristenUnie te kunnen realiseren. Het expliciet stellen ergens tegen te zijn en dat desondanks door het geven van politieke steun mogelijk te maken, is nogal uniek. Het geeft het proces van het sluiten van politieke compromissen een nieuwe dimensie. Uit Segers’ verdediging kan niet anders dan worden opgemaakt dat de VVD alles heeft ingezet op het laten doorgaan van de afgesproken afschaffing. Gaat die niet door, dan komt er een kabinetscrisis, zo stelt Segers. Nou en? Seghers ontpopt zich nu als een ‘Judas’ figuur en dat nog wel als leider van een Christelijke partij. Hij zal mijn stem niet meer krijgen. Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf lieten al eerder weten het niet te zullen accepteren als zij moeten opdraaien voor de compensatie die het kabinet zoekt. Er moet elders in het belastingstelsel rond de 600 miljoen euro aan extra opbrengsten worden gevonden, nu door de gunstige economische ontwikkelingen de opbrengst van de dividendbelasting hoger zou zijn dan bij het opstellen van het regeerakkoord werd verwacht. Dit land wordt niet meer bestuurd aan de hand van ethische normen en waarden maar door ‘das Kapital’ en daar heeft Seghers zich bij aangesloten. Nederland, hang de vlag halfstok!! 24 augustus 2018 zal de geschiedenisboekjes ingaan als de dag waarop de christelijke samenleving aan zijn einde kwam. </citaat> In het Parool van 28 augustus schrijft Marcel Duyvestijn onder meer over dit onderwerp onder meer “De komende weken mag Rutte uitleggen waarom VVD-minister Stef Blok geen racist is en waarom we allemaal rijk worden als de dividendbelasting is afgeschaft”. En vooral omdat dat geschenk aan buitenlandse aandeelhouders jaarlijks wordt gedaan tot in lengte van jaren. Over Gert-Jan Seghers is hij niet mild: hij is tegen de afschaffing maar hij stemt ervoor. Dit ruikt naar Ruttiaanse chantage. Daarover stelt hij ‘en dat is het ook’. Eigenlijk vermoordt Rutte iedere kameraad. De PvdA van Diederik Samsom weet daar alles van. Bij de laatste verkiezingen voor de 2e Kamer kreeg de PvdA een gigantisch pak slaag van de kiezers voor zijn samenwerking in het kabinet Rutte II: het aantal zetels viel terug van 38 naar 9. Hetzelfde staat te gebeuren met het CDA en D66. In de peilingen van de Hond staat het CDA, sedert 15 maart 2017, op een dramatisch verlies van 41% (van 19 naar 11 zetels) en de andere coalitiepartner D66 van 37% (van 19 naar 12 zetels). Het verlies van de VVD beperkt zich tot 12% (van 33 naar 29 zetels), alleen de CU maakt een winstje van 1 zetel (van 5 naar 6 zetels). De coalitie als geheel staat op een fors verlies van 24% (van 76 naar 58 zetels). Maar ondanks de afstraffing door hun achterban blijven de politieke leiders van het CDA en D66 achter het regeerakkoord staan. En wat de CU-voorman doet, zich laten chanteren door de VVD, is niet acceptabel in een democratie. Dom, dom, dom. De logica is hier ver zoek. Onbegrijpelijk beleid van de christen-democraten en de links georiënteerde liberalen. Ze staan aan de rand van de afgrond, maar niemand trekt aan de noodrem. Kennelijk kiezen ze voor een zware afstraffing en niet voor de belangen van de partij (en de achterban). Voor mij onbegrijpelijk dat Rutte hiermee weg komt. De Hond heeft ook gepeild hoe over ‘Als na de 1e Kamer verkiezingen op 27 mei 2019 er geen meerheid meer zou zijn voor de coalitie van VVD, CDA, D66 en de CU, denkt. Allen 54%, CDA 36%, D66 42%, VVD 15%, maar de oppositie is massaal in grote meerderheid tegen: GL 78%, PvdA 81%, PvdD 77%, SP 81%, FvD (Baudet) 88%, PVV (Wilders) 73% en 50+ 76%.

Overwegingen bij het besluit binnen de coalitie dat de afschaffing van de dividendbelastingen wordt gesteund (als zich geen dissidenten melden). ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers benadrukt “Dit stond niet in ons verkiezingsprogramma, maar mijn handtekening staat er onder.” Pechtold (D66): “Het staat in het regeerakkoord maar kost wel een hoop geld.” “Alle reden voor zowel CDA, ChristenUnie als D66 om deze week een streep te trekken”, zegt Asscher. “Afspraak is afspraak. Maar de VVD houdt zich niet aan de afspraak als de maatregel nog duurder wordt dan ie al was. Dus die andere partijen moeten gewoon zeggen: we gaan het aan andere dingen uitgeven.” Het liefst wil de PvdA dat het kabinet de hele afschaffing van de dividendbelasting schrapt, een ‘cadeau voor multinationals’ zoals Asscher het noemt. Het ziet er niet naar uit dat dit gebeurt. Asscher: “Laat dit cadeau dan niet nóg groter worden.” Deze week wordt nog beslist wie ze de hogere rekening laten betalen. Maar er komt ook een groen licht over deze zaak van voormalig D66-leider Jan Terlouw. De afschaffing van de dividendbelasting moet alsnog van tafel bij de behandeling in de Eerste Kamer, vindt hij. De D66-coryfee begrijpt dat zijn partij gebonden is aan het regeerakkoord. Maar ’waarom kan het kabinet niet zeggen: het gaat niet door want jullie willen het niet?’, vraagt hij zich af. Terlouw hoopt dat zo nodig zijn partijgenoten in de Eerste Kamer, die de coalitieafspraken niet hebben ondertekend, een stokje voor het besluit steken. Als dat betekent dat Unilever uit Nederland vertrekt, ’dan zij dat zo’, vindt Terlouw. „Als de macht gaat berusten bij het kapitaal, dan is de democratie wezenlijk in gevaar.” Dat kan betekenen het einde van de politieke carrière van Alexander Pechtold. Dat verdient de man niet, ik ken hem nog als een briljant oppositieleider. Maar ja dan moet je wel politieke standpunten uitvoeren die worden gedragen door de achterban. Volgens een peiling van de Hond is 88% van de D66 achterban tegen de afschaffing van de dividendbelasting is, bij een gemiddelde van 85%, waarbij geen enkele oppositiepartij de 90% haalt.

Economen van ING en Rabobank twijfelen openlijk aan het nut van het afschaffen van de dividendbelasting. Het is niet aangetoond dat het schrappen van deze belasting voor bedrijven goed is voor de werkgelegenheid of het vestigingsklimaat. Als je dat wil doen zijn er een hoop andere maatregelen te bedenken die beter werken. Ik zou het niet doen”, zegt econoom Nic Vrieselaar van het economisch bureau van de Rabobank tegen RTL Z. “Als je het vestigingsklimaat wilt verbeteren zijn andere maatregelen te nemen”, vindt hij. Ook econoom Marcel Klok van het economisch bureau van ING, de huisbankier van de Rijksoverheid, zet kanttekeningen bij de afschaffing van de dividendbelasting. Het is volgens hem nog maar de vraag of bedrijven daardoor over de streep getrokken worden om zich in Nederland te vestigen. Bij de doorrekening van het regeerakkoord vond het Centraal Planbureau eerder geen positief effect voor de Nederlandse Staat. “Vooral buitenlandse overheden profiteren van het afschaffen van de dividendbelasting. Dat lijkt me niet het doel van deze maatregel”, zegt hij tegen RTL Z. Buitenlandse beleggers die in Nederland dividendbelasting betalen kunnen dat in hun eigen land vaak aftrekken. Met het verdwijnen daarvan kunnen buitenlandse overheden dus meer inkomstenbelasting heffen. Het kabinet Rutte-III wil de dividendbelasting in Nederland afschaffen, maar heeft daarvoor nog wel de steun nodig van de Eerste Kamer. Daarover is veel discussie. Dividend is een winstuitkering van bedrijven aan aandeelhouders. Nu moeten bedrijven 15% van het uit te keren dividend inhouden en overmaken aan de belastingdienst. Als dat niet meer hoeft, zegt het kabinet, zorgt dat voor het behoud van banen. Ook wordt ons land aantrekkelijker voor bedrijven om een hoofdkantoor te openen. Vrieselaar ziet meer in het verlagen van de werkgeverslasten op arbeid. “Dan maak je het aantrekken van het juiste personeel voor iedereen interessanter, ook buitenlandse bedrijven.” Hij noemt het jammer dat de afschaffing, die jaarlijks tot €2 mrd minder gaat opleveren aan belastinginkomsten, heel goed besteedt had kunnen worden aan de kosten van de energietransitie naar duurzaam of het onderwijsniveau te upgraden. Klok benadrukt dat bedrijven veel verschillende factoren mee laten wegen in hun beslissing een vestigingsland te kiezen. “Fiscaliteit is geen onbelangrijke factor, maar wel een van de vele.” Zaken als het opleidingsniveau, de toegang tot een grote afzetmarkt, de openheid van de economie, de betrouwbaarheid van de overheid noemt Klok ook belangrijk. “Er kan best een specifiek bedrijf zijn dat door het verdwijnen van de dividendbelasting naar Nederland wil komen, maar voor het gros van de bedrijven is dit geen doorslaggevende factor.” Het probleem is: wie gelooft nog dat Shell in 2005 voor Nederland als vestigingsplaats, toen er nog een dividendbelasting was van 30%, nu is dat verlaagd naar 15%. Natuurlijk, ze verzonnen een list om de Britste aandeelhouders te ontzien, maar toch: blijkbaar wilden ze ondanks die vreselijke last toch hier hun hoofdkantoor. En Shell is ook helemaal niet van plan om de tent te verplaatsen naar het buitenland. Zouden ze het leuk vinden, een leven zonder dividendbelasting? Uiteraard. Maar ze vertrekken er echt niet voor. Nee, dan Unilever. Dat bedrijf kondigde vorig jaar op het perfecte moment aan dat het ging kiezen voor Rotterdam of Londen. Uit documenten die zijn vrijgegeven na een wob-verzoek van NRC bleek dat de Nederlandse overheid deemoedig door ieder hoepeltje sprong dat Unilever ophield. Er werd zelfs een bidbook opgesteld om Unilever te verleiden met alles wat Nederland te bieden heeft en als voormalig minister van Economische Zaken, Henk Kamp, met Unilever-topman Paul Polman had gebeld werd de premier meteen ingelicht. Drs Mark Rutte heeft sporen binnen het Unilever-concern: na zijn studie in 1992 treedt hij in dienst bij Unilever. Tot 1997 is hij daar als human resources manager verantwoordelijk voor opleidingen en trainingen van medewerkers en begeleidt hij enkele reorganisaties. In 1997 wordt hij personeelsmanager bij Van den Bergh Nederland (Calvé) in Delft, een onderdeel van Unilever. Ook daar houdt hij zich bezig met een reorganisatie. Vervolgens treedt hij in 2002 als personeelsdirecteur in dienst van de IgloMora Groep BV, een dochter van Unilever. Hij kan, wellicht informeel, nog contacten onderhouden met de top van Unilever. Toen het regeerakkoord voor het kabinet Rutte II er lag, werd het bidbook direct geüpdatet. Meneer Polman, het is ons gelukt! De strijd met het VK om wie het beste vestigingsklimaat heeft, was nu toch zeker wel gewonnen? Een paar maanden later zou Nederland victorie kraaien: Unilever was binnengehaald. Zou Unilever werkelijk maar een moment hebben overwogen om juist nu, met alle onzekerheid die brexit met zich meebrengt, het hoofdkantoor in Londen te vestigen? Dat zou een vorm van Russische roulette zijn met de belangen van het bedrijf en de aandeelhouders. Nee, de Nederlandse regering heeft zich in het pak laten naaien door de gewiekste Polman. Rutte heeft zich uit de naad gewerkt om een race te winnen die al gelopen was. Een wedstrijd zonder tegenstander. En dan nog de handen omhoog steken als je wint. Nooit was er een beter moment om de dividendbelasting niet af te schaffen dan nu. Want wat hebben we te vrezen? Ons vestigingsklimaat is top op vrijwel ieder front en alle landen om ons heen kennen ook een vorm van dividendbelasting. Behalve dan de Britten, maar die weten nog niet eens tegen welke tarieven ze volgend jaar kunnen exporteren, hebben geen idee hoe lang de rijen bij de douane gaan worden en weten nog niet eens of er straks voldoende medicijnen zijn. Niet echt een topland om je multinational te vestigen. En dat is Unilever dus ook nooit van plan geweest. O ja, nog een dingetje. Unilever bewijst ook meteen dat een papieren hoofdkantoor in Nederland helemaal geen banen oplevert. Een stuk of tien (!). En nog wat indirecte banen misschien, wat allemaal natuurlijk niet te kwantificeren is. We hebben ook geen enkele reden om aan te nemen dat het andersom – als de Britten hadden ‘gewonnen’ – anders zou zijn. Het binnenhalen van Unilever, en daarmee het mislopen van €2 mrd dividendbelasting per jaar levert ons gewoonweg niets op, erger nog we geven ieder jaar €2 mrd weg en krijgen er niets voor terug. Dat is inderdaad best moeilijk uit te leggen. (bron: RTL Nieuws)

Jeroen Dijsselbloem heeft, bij de presentatie van zijn boek Eurocrisis, de media opgezocht om zich te verantwoorden voor het door hem gevoerde financieel/economische beleid met betrekking tot de voorwaarden waaronder de trojka (Eurogroep/Dijsselbloem, IMF en ECB) hulpgelden aan de Grieken heeft verstrekt. Dijsselbloem komt zich nu verantwoorden over het a-sociale gedrag dat hij heeft gevoerd. De sociale en financiële eisen waaronder de Grieken hebben geleden zijn en nog altijd (ook nog in de komende 40 jaar), achteraf, voor de voorzitter van de Eurogroep onverteerbaar. Dat is wat aan de late kant, want de besluiten zijn gevallen en het leed is aangericht. Hij is nu niet meer in staat om een deel van de schulden kwijt te schelden, waarvoor het IMF zich heeft ingezet. Wat Dijsselbloem nu publiceert, is niks nieuws. Al drie, vier, vijf jaar geleden heb ik ‘Dijssel’ verweten, in stevige harde bewoordingen, hoe a-sociaal hij beleid voerde en hoe zwaar de maatschappelijke eisen waren die hij aan de Grieken stelde. Dat hij nu, jaren later, dat betreurt komt te laat. Het leed is al geschied. Nee, Dijssel, je bent nu voor de tweede keer door de mand gevallen. Je bent een waardeloze politicus met die CV van jou. En een sociaal-democraat ben je al helemaal niet.

Met betrekking tot het handelsconflict tussen Trump en de VS heeft de EU een step richting de VS gezet. Deze week heeft de Europese Commissie een hand uitgestoken naar de VS door aan te bieden bereid te zijn importheffingen op alle industriële producten, waaronder auto’s, te schrappen, als de VS hetzelfde doel voor de EU. Er is nog geen reactie van Trump. Wordt zeker vervolgd.

Er zit nog altijd voortgang in het gepolder over pensioenen. Wat mij betreft zit het probleem voor een groot deel in wegvallen van de zekerheid van het rendement dat pensioenfondsen kunnen maken op hun pensioenreserves. Daarmee wordt de huidige formule waarmee de verrekenrente moet worden berekend een strop om de keel van de deelnemers in de pensioenfondsen en gepensioneerden. Het FNV kwam deze week naar buiten met de eis dat de AOW-leeftijd wordt vastgezet op 66 jaar. Ergens op het speelveld is dat wel een item, maar niet het item. Wat er MOET gebeuren is dat deelnemers die maandelijks premie betalen dat door de werkgever wordt aangevuld, gaat leiden naar een gegarandeerd pensioen op de pensioengerechtigde leeftijd. Nu is de realiteit dat deelnemers geen enkele zekerheid hebben over de hoogte van het pensioen. De risico’s zijn zo hoog dat het nagestreefde doel maar voor 30% wordt behaald, als op aandelenbeurzen en op de kapitaal- en goederenmarkten grote onrust ontstaat die gepaard gaat met enorme koersverliezen. Jongeren betalen nu premie over hun huidig inkomen maar willen straks als ze gepensioneerd worden wel 70% pensioen ontvangen over hun laatste inkomen dan wel, wat actueler is, over het gemiddelde inkomen over de laatste zoveel jaar, bijvoorbeeld tien jaar. Ook hier wordt vervolgd.

Volgens De Nederlandsche Bank is de totale berg van onze spaarcenten nog nooit zo hoog geweest als afgelopen maanden. Onze spaartegoeden zijn deze zomer opgelopen tot een recordhoogte van meer dan €350 mrd en spaarders blijven, ondanks een rente die bijna op 0% staat, geld opzijzetten. De piek werd eind juni bereikt op het onwerkelijke bedrag van €353,7 mrd. En zelfs de zomermaand juli, die vanwege vakantiekosten doorgaans zorgt voor een uitstroom van spaargeld, zorgde nauwelijks voor een dip. We vinden het kennelijk nou eenmaal belangrijk dat je geld beschikbaar hebt”, legt Marten van Garderen, senior econoom bij ING, uit. „Voor een groot deel van de mensen geldt dat de liquiditeit belangrijker is dan rendement maken. En dan is de spaarrekening toch nog altijd het aantrekkelijkste alternatief. Want iets meer dan nul is nog altijd beter dan nul.” Dat is bankiers gelul. Met ’iets meer dan nul’ doelt Van Garderen op de extreem lage rentes die Nederlanders krijgen op hun spaarrekening. De drie grootbanken – ABN Amro, ING en Rabobank – verlaagden hun tarieven deze zomer naar 0,03%. Dat betekent dat op €100.000 spaargeld voor een heel jaar €30 rente wordt gegeven door deze drie banken, alles als gevolg van het desastreuze monetaire beleid van Mario Draghi/de ECB. Van Garderen stipt aan dat Nederlanders wel iets minder belust op sparen zijn geworden.

In de media wordt steeds meer reclame gemaakt voor de huur en koop van zonnepanelen in het kader van de op hand zijnde energietransitie van fosiele energie naar duurzame energievormen. Begrijpelijk op het eerste gezicht. Ik heb zelf vier jaar geleden negen zonnepanelen op het dak laten plaatsen vanuit een actie van onder meer de Gemeente. Daarvoor is een terugverdienmodel gepresenteerd dat ervan uitging dat de teruggeleverde energie aan de stroomleverancier gesaldeerd zou worden met de geleverde stroom. Verder was de aanname dat de stroomprijs in de komende jaren ieder jaar zou worden verhoogd. De resultante was dat ik in tien jaar de investering zou hebben terugverdiend. Een dissonant is nu de overheid: die gaat de stroomprijs verlagen en de saldering wordt omgezet naar een subsidieregeling, waarvan nog niet bekend is welke gevolgen dat zal hebben voor reeds geplaatste zonnepanelen en voor nu en in de toekomst te plaatsen zonnepanelen. Alle terugverdienmodellen die nu worden berekend gaan uit van aannames waarvan niet bekend of ze ooit realistisch worden. U bent gewaarschuwd.

Hoe ver kan de Amerikaanse president Donald Trump gaan met het doen van chantabele uitspraken. Nu waarschuwt hij het Amerikaanse volk dat er geweld kan uitbreken als de Democraten de tussentijdse parlementsverkiezingen van 6 november zouden winnen. Dat zei hij in een besloten toespraak voor christelijke priesters en dominees. Hij riep hen op de gelovigen aan te sporen zich massaal achter de Republikeinen te scharen. Trump waarschuwde de religieuze voorgangers volgens The New York Times dat “jullie maar één verkiezing verwijderd zijn van alles wat je hebt”. De krant kon een geluidsopname van deze toespraak bemachtigen. Trump deed zijn uitspraken afgelopen maandag op een privé-diner in het Witte Huis. Voor de huidige president moeten de priesters dan ook van hun preekstoelen gebruik maken om “al jullie mensen op te roepen te stemmen op de Republikeinse kandidaten” in november. Want als de Republikeinen verliezen “zullen zij (de Democraten) alles onmiddellijk beëindigen”. “Ze zullen alles wat wij hebben volbracht omkeren, en ze zullen het snel en met geweld doen. Er zal geweld zijn. Kijk naar de antifa-protesten (linkse activisten), kijk naar sommige van die groepen, dat zijn gewelddadige mensen.” Het Witte Huis gaf geen commentaar op Trumps uitspraken. Het is dus niet duidelijk of Trump het enkel over anarchistische demonstranten had of Democratische politici met hen gelijkstelde. Bij de volgende tussentijdse verkiezingen worden alle 435 zitjes van het Huis van Afgevaardigden vernieuwd, net als een derde van de Senaat. De Democraten hopen in beide kamers van het Congres opnieuw de controle over te nemen. (bron: HLN)

De grote Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody’s is flink negatiever geworden over de situatie van banken en financiële firma’s in Turkije. In een klap heeft het ratingbureau zijn kredietbeoordelingen van twintig bedrijven verlaagd. Voor sommige banken zijn de scores zelfs met twee stappen naar beneden bijgesteld. De ingreep heeft alles te maken met de recente problemen van de Turkse economie. Daar komt een heftige diplomatieke crisis met de Verenigde Staten nog eens bovenop. Door de Amerikaanse sancties en de dreiging met meer strafmaatregelen is de lira sterk in waarde gedaald naar 7,5298 (vs euro) en rukt de kelderende munt vooral op de bankensector. De liracrisis zorgde op zijn beurt voor spanningen op de wereldwijde financiële markten. Moody’s is onder meer negatiever over Denizbank, Odea Bank, Turkiye Is Bankasi en Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi. De rating voor Turkije zelf werd pas al verlaagd naar Ba3 negatief. De rekenmeesters zeiden toen ook dat ze denken dat een snelle oplossing door alle onrust in Turkije steeds moeilijker wordt. De situatie is inmiddels zo nijpend aan het worden dat Duitsland aan het kijken is naar manieren om de Turken te hulp te schieten. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat bondskanselier Angela Merkel aan diverse Duitse ministeries heeft gevraagd om met suggesties voor een oplossing te komen. Merkel zou willen helpen omdat Europese bedrijven ook de dupe kunnen worden van de Turkse problemen. Maar de bewindsvrouw zou geen trek hebben in het verlenen van noodsteun. Een mogelijk alternatief is aankloppen bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), maar daarover heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan onlangs al laten weten dat niet te willen doen.

De Franse minister van Ecologische Transitie Nicolas Hulot stapt op uit de regering. Dat heeft hij, zonder enig overleg met president Macron en premier Phillipe aangekondigd op radio France Inter. Volgens Hulot voelde hij zich binnen de regering eenzaam als het op milieuvraagstukken aankwam. Maar de Franse president voert het beleid uit zoals dat wordt gedicteerd door de lobby’s van de conservatieve boerenbond FNSEA, de pro-kernenergiebeweging en de 1 miljoen jagers. Dat betekent dat er geen beleid wordt gevoerd dat is overeengekomen in het Klimaatverdrag van Parijs in december 2015. Frankrijk voert geen groen duurzaam beleid en daar wilde de 62-jarige Hulot, minister van Milieuzaken, niet aan meewerken. Hij noemde als voorbeelden pesticiden en biodiversiteit, alsmede minder afhankelijkheid van kernenergie. Zelfs zijn idee om in school- en bedrijfskantines meer vegatarische maaltijden op het menu te zetten kreeg geen steun van het kabinet Philippe. Wel kregen de jagers de toezegging van Macron dat de jachtvergunningen goedkoper zouden worden en dat het verbod op de drijfjacht op de lange baan werd geschoven. Hulot is tegen elke vorm van jacht waarbij het dierenwelzijn in het geding is. President Emmanuel Macron verliest daarmee één van zijn populairste regeringsleden. Hulot werd bij het grote publiek bekend als presentator van het natuurprogramma ‘Ushuaïa’ op tv. In 1990 richtte hij de Fondaton Ushuaïa op, die vijf jaar later zijn eigen naam zou gaan dragen. President Macron kon hem overtuigen om minister te worden in de regering van premier Edouard Philippe. Maar na 15 maanden stapt uit het kabinet dat voorrang geeft aan gevestigde belangen boven die van de bescherming van het milieu.

© 2018 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 31 augustus 2018; week 35: AEX 558,42; Bel20 3740,71; CAC40 5406,85; DAX 30 12.364,06; FTSE 100 7.432,42; SMI 8973,32; RTS (Rusland) 1092,29; DJIA 25.964,82; NY-Nasdaq 100 7.654,,55; Nikkei 22.865,15; Hang Seng 27.888,55; All Ords 6427,80; SSEC 2.725,25; €/$1,162149; BTC/USD volatile: $7289,34; 1 troy ounce goud $1200,80; dat is €33.251,88 per kilo; 3 maands Euribor -0,319% (1 weeks -0,377%, 1 mnds -0,369%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,454%; 10 jaar VS 2,8422%; Belgische Staat 0,707%, 10 jaar Duitse Staat 0,332%, 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,01%, Japan 0,1043%; Italië 3,218%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,29.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.