Schrikkeldag: onkundige politieke elite doet een greep naar de macht in Europa en zet de 17 nationale parlementen buitenspel

Gisteren heb ik een noodkreet geuit over een op handen zijnde staatsgreep binnen de landen van de eurozone. Op korte termijn moeten de parlementen van de 17 eurolanden het ESM-verdrag ratificeren. Als 12 landen dat doen treedt het verdrag voor 17 landen in werking. Merkel wilde dat zo maar Duitsland wil nu, als enige, uitstel. Wat heel vreemd is is het feit dat de media nauwelijks aandacht besteden aan het afstaan van onze financiële soevereiniteit. Over het “ESM” is gisteren in de 2e Kamer, met Rutte, Rosenthal en de Jager achter de regeringsdesk, gesproken. Ik hou niet van mensen en zeker geen parlementariërs die vandaag ´zus´ en morgen ´zo´ zeggen. Hij is een draaier. Ik heb het over Plasterk, de woordvoerder van de PvdA op financieel gebied. Die man spreekt een taal die ik niet versta en die ik mogelijk ook niet wil horen. Mijn moeder zaliger zei over politici, zij groeide op in de periode waarin premier Colijn zijn desastreus beleid voerde, 'veel beloven en weinig geven doet de gek in vreugde leven'. Alles overziend verwacht ik dat Nederland gaat instemmen (wel voorwaardelijk) met noodhulp van €130 mrd aan Griekenland. Het ESM-verdrag moet later nog worden geratificeerd. Niet dat de Kamerleden weten waarover het gaat maar omdat er geen alternatief in beeld is voor het complexe probleem van de eurocrisis. Gaat ´nee´ stemmen ons niet meer kosten dan bij een ´ja´ stem? De visie van de Haagse politiek blijft duister. Wat alleen de Christen Unie aan de orde stelde is de vraag of overdracht van soevereiniteit aan een internationaal financieel instituut, dat 'onbereikbaar' is gemaakt voor ons parlement en onze rechtspraak, een instituut dat zich zijdelings gaat bemoeien met onze begroting, belastingen en bezuinigingen, niet in de Grondwet moet worden geregeld. Nee, zegt Rutte. Mogelijk wordt de Raad van State daarbij nog in stelling gebracht. Nu wordt het even op een achternamiddag op basis van gebrekkige informatie geregeld. En de Kamer accepteert dat………onbegrijpelijk. Er werd in de Kamer ook gesproken over het ESM. Op één onderdeel is, in de laatste versie van de concept tekst, opgenomen dat er toezichthouders komen zodat tenminste 3 Rekenkamers, twee aangewezen door de lidstaten alsmede de Europese Rekenkamer, de cijfers uit het jaarverslag kunnen worden gecontroleerd, zodat een goedkeurende verklaring door accountants kan worden afgegeven. De Jager die voor elke futiliteit op het scherm verschijnt houdt zich gedeisd. Hij gaf wel een toelichting op het noodplan van €130 mrd. Daarvan is €30 mrd bestemd als garantie voor de financiële instellingen, die aan de haircut meedoen. Het is een zekerheid dat de banken hun geld terugkrijgen als Griekenland uiteindelijk toch de handdoek in de ring zou gooien. De Kamer gaat akkoord dat we verder gaan met hulpverlening aan de Grieken ondanks dat er risico's blijven bestaan dat het op een default uitloopt. In feite kunnen we niet meer terug. De verliezen voor de banken, beleggers, de ECB, het IMF en de eurolanden zou een ware catastrofe teweegbrengen. Zo een ontwikkeling zou het Europese continent in diepe armoede storten, is mijn verwachting. Ik schrijf niet dat het gaat gebeuren maar dat, als alle dominostenen naar de verkeerde kant omvallen, de panelen zomaar de verkeerde kant uit gaan schuiven. Wat mij grote zorgen baart en waarover ik geen enkel Kamerlid vragen heb horen stellen is de blanco cheque die de Kamer moet accorderen voor het ESM. Dat is in mijn ogen levensgevaarlijk: een blanco cheque geven aan een financieel instituut waarop geen grip meer mogelijk is omdat het parlement buitenspel wordt gezet. In een worse case scenario wordt het land leeggeroofd en zijn wij er getuige van en kijken ernaar. De laatste keer dat Nederland is leeggeroofd was tijdens WOII door de Moffen. Ik heb het zelf meegemaakt: de inbeslagname van onze fietsen staat nog helder op mijn netvlies. De bommenproductie stagneerde en daarvoor was ijzer nodig en dat hadden wij met onze fietsen, maar ook de kerkklokken gingen naar de wapenfabrieken. Op de laatste fietsen reden de Duitse militairen naar de heimat terug, nadat ze de oorlog verloren hadden in mei 1945. Hou er rekening mee dat ook in onze beschaving er witte boord criminelen rondlopen die het gemunt hebben op ons spaargeld en onze pensioenreserves. We moeten er rekening mee houden dat technocraten geldproblemen gaan oplossen door geld van de rijke landen te gaan gebruiken om daarmee de schulden van de zwakke broeders af te betalen. En daarmee is het probleem dan opgelost. Alleen de rijke landen worden dan ook zwakke broeders, dat is dan vervelend. De winnaars worden de banken en de financiële markten, althans zolang de ECB geld richting de banken blijft schuiven. De ECB had in december al met een lange-termijn-herfinancieringsoperatie (LTRO) van €489 mrd 3 jaars geld uitgeleend aan 523 Europese banken tegen 1%. Vandaag is er een tweede tranche uitgeschreven dit keer voor €529,2 mrd aan 800 banken, voornamelijk uit Zuid-Europa, uit Nederland uitsluitend de SNS bank met €1,5 mrd, ook tegen 1% rente. Dat betekent dat de ECB >€1000 mrd goedkoop geld in de markt pompt. Ik schud mijn hoofd en haal mijn schouders op. Waar zijn de politieke en monetaire autoriteiten mee bezig? Dit gaat gigantisch uit de klauw lopen. Bad money moet vernietigd worden: het is zo simpel. Alleen er gebeurt van alles alleen niet dat wat hoog nodig is. Geld dat je kunt lenen voor 100 basispunten per jaar is slecht geld. Als geld een goed product zou zijn zou de rente hoger moeten zijn. Ik heb dat al eens uitgelegd: een basisrente van 4% plus de inflatie of min de deflatie. Vandaag de dag zou dat dus 6,25% zijn. 10-jarig papier doet vandaag 2,243%. Met dit nieuwe geld kunnen banken kredieten/hypotheken gaan verlenen, beleggingen gaan financieren (de ECB hoopt op staatsleningen van zwakke eurolanden, ik hoop dat juist niet) en/of aanwenden voor de herkapitalisatie: versterking van de financiële buffers. Als dat laatste plaatsvindt zet ik er grote vraagtekens bij. Het risicodragend vermogen van banken moet worden gefinancierd door beleggers. Wat nu zou kunnen gaan gebeuren is dat het geld van de ECB daarvoor wordt gebruikt. En dat betekent dat de ECB de financier wordt van risicodragend vermogen van (veelal zwakke) banken. En wie zijn daarvoor verantwoordelijk: de 17 nationale centrale banken uit de eurolanden. En naar wie gaan de baten en lasten die de centrale banken maken: de nationale overheden. En voor wiens rekening en risico handelen die overheden: juist namens de burgers: U en ik dus. Is dat een gezonde ontwikkeling, als de burgers indirect aansprakelijk zijn voor de risico's die banken nemen in hun kredietverlening en beleggingen. Nee, dat is het zeker niet. De beleggers willen die risico's niet nemen en dus ………….. wordt de burger in stelling gebracht zonder dat hij daarover wordt geïnformeerd. Erger nog …… de parlementariërs die daar wat aan kunnen doen, doen niks want ze beheersen de materie niet.

In zijn wekelijks gesprek op RTL7 reageerde de minister van Financiën op een uitspraak van de directeur van het CPB, Koen Teulings, dat het kabinet niet verder moet met nieuwe bezuinigingen, maar moet gaan hervormen. Hij wil daar morgen pas op reageren als de nieuwe cijfers van het Centraal Economisch Plan 2012 inclusief de actualisatie van de economische verkenning tot en met 2015 openbaar worden. De toelichting op deze cijfers wordt door het CPB pas op 20 maart gegeven. Premier Rutte weerspreekt de mening van CPB-directeur Teulings dat het kabinet niet extra moet bezuinigen als de economische vooruitzichten slechter worden. Rutte zei vandaag in de Kamer dat hij net als Teulings vindt dat er hervormingen nodig zijn. Maar in het algemeen moet je oppassen dat er geen situaties ontstaan van te lange te hoge tekorten, zei hij. "Dat is schadelijk voor de economie." De verwachting is dat het CPB voor volgend jaar een fors hoger begrotingstekort voorziet dan de 3% die volgens Europese regels is toegestaan. Minister Jan Kees de Jager vindt het bittere noodzaak dat de overheid de begroting op orde brengt. De broekriem moet verder worden aangehaald, we moeten nog meer op de kleintjes letten en de tering moet naar de nering worden gezet. Reden? De recessie zet dit jaar niet alleen door, maar wordt ook dieper. Dat voorspelt de Stand van Nederland, de barometer voor de conjunctuur van Z24. "Vrijwel alle signalen staan op rood". In februari wordt een krimp van 1,4 procent verwacht en in maart met 0,8 procent. Eerder werd voor februari nog op groei gerekend. De neerwaartse bijstelling is te wijten aan recente data die slechter bleken dan gedacht. Z24 wijst daarbij onder andere naar de autoverkopen, de werkloosheid en het energieverbruik.

De Europese Commissie dreigt met een strafprocedure tegen Nederland als het de nieuwe regels voor arbeidsmigratie niet aanpast. Dat blijkt uit een brief van de Commissie aan de ministers Kamp (Sociale Zaken) en Leers (Asiel en Migratie). Nederland wil EU-burgers al na drie maanden kunnen uitzetten als ze in die tijd geen werk hebben gevonden. Maar volgens de Europese wetgeving hebben EU-burgers minimaal zes maanden de tijd om een baan te vinden of te bewijzen dat ze “een serieuze kans maken” op werk. In een strafprocedure wordt de kwestie voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

Op de Amsterdamse beurs heeft de AEX februari afgesloten in het rood. Beleggers hielden een dubbel gevoel over aan een nieuwe liquiditeitsronde van de Europese Centrale Bank. "Het biedt zekerheid voor korte termijn, maar onzekerheid voor lange termijn.” Benzine kostte vandaag €1,80 per liter. Beleggers waren voorzichtig, ook door woorden van Bernanke. De FED vindt de werkloosheid in de VS nog altijd onaanvaardbaar hoog en waarschuwt voor het effect van de recente stijging van de olieprijs. Ook het uitlekken van de ontwerp-eindconclusies van de Europese top biedt een reden tot zorg. Daarop afgaande kan gesteld worden dat de lidstaten van de EU te weinig doen om de eigen toekomstplannen voor economische groei te halen. Daarnaast hield de markt een dubbel gevoel over aan de actie van de ECB om via een nieuwe liquiditeitsronde binnen de LTRO-operatie €529,5 miljard in de markt te zetten aan driejarige leningen. Het zorgde voor een kortstondige impuls: de twijfel bij beleggers over de ECB-actie keerde snel terug.

Prof Tissen schrijft in zijn column van vandaag over 'hoe gevaarlijk is het dat Europa niet democratisch is'. “Slechts het ontbreken van een daadwerkelijke exit van Griekenland uit de eurozone rest Europa nog van uiteenvallen en zodra dat een feit is –zo waarschuwt oud-bondskanselier Kohl van Duitsland- zullen wij snel geconfronteerd worden met de aloude vraag van oorlog en vrede op het ooit zo verlichte en vooruitstrevende continent. We verkeren in een kritieke fase. Het kan zomaar en op elk moment mis gaan. Dat is geen doemdenken.” Lees verder over de puinhoop die Europa heet.

Slotstand indices 29 februari 2012: AEX 324,25; BEL 20 2275,86; CAC 40 3452,45; DAX 30 6856,08; FTSE 100 5871,51; SMI 6109,93; DJIA 12.952,07; Nasdaq 100 2623,10; Nikkei 9.723,24; Hang Seng 21680,08; All Ords 4388,10; € $1,3365, goud $1724,60. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.