Hoop doet leven

In UPDATE 104 gepost in het afgelopen weekend heb ik aandacht gevraagd voor de positie van Jan Kees de Jager en Marc Rutte. Daar voeg ik een naam aan toe: namelijk die van de President van Europa, de Belg Herman van Rompuy. Hij was zondag in Buitenhof en deed daar uitspraken, die , mijns inziens, een laag realiteitsgehalte hebben en een onjuiste voorstelling van zaken geven. Wij zijn in Europa het dieptepunt gepasseerd, de economie gaat weer aantrekken alhoewel we moeten ook niet al te hoge verwachtingen hebben. De Europese president is zeer terughoudend over het rapport over euro stap in/uit, gulden stap in/uit. Als Europese landen terugkeren naar hun eigen munt, zoals de PVV dat wil in Nederland, dan valt de Europese Unie uit elkaar en wordt geen recht gedaan aan bereikte vrede, democratie en stabiliteit. Ik wil daarover het volgende kwijt: dat Nederland alleen uit de eurozone zou stappen is voor mij geen optie. Minimaal zouden Duitsland en Finland dezelfde beslissing moeten nemen. Er zou dan een plan van 2 maanden geleden weer actueel worden: de splitsing van de euro in een soort neuro (marc, markka, gulden) en een zeuro. „Het is opgeven van precies die Europese gedachte waar we zo veel aan te danken hebben”, aldus Van Rompuy. Hij reageerde op het Britse onderzoek naar de voordelen van een terugkeer naar de gulden waarvoor PVV-leider Geert Wilders opdracht heeft gegeven. Daaruit zou blijken dat de euro de Nederlander veel meer heeft gekost dan met de gulden het geval zou zijn geweest. Hij wees erop dat niet zomaar in de eerste periode van 5 of 10 jaar uit te rekenen valt wat de voordelen van de euro zijn. Hij benadrukte dat de rentetarieven overal spectaculair zijn gedaald. Dat is waar voor de Noordelijke eurolanden, maar zeker niet voor de Zuid-Europese landen, die we met noodhulp overeind moeten houden. Dan zegt van Rompuy: was de eurozone er niet geweest, dan had de financiële crisis veel harder toegeslagen in Europa. „Dan waren we teruggevallen in een crisis zoals in de jaren '30.” Deze uitspraak houdt geen stand. Het slaat helemaal nergens op. De euro-crisis is namelijk kunnen ontstaan door de euro. Als wij de gulden nog zouden hebben en de Grieken de drachme was er geen financiële crisis ontstaan, zo simpel is het. De marktwerking van monetaire tools had landen veel sneller teruggefloten als gevolg van de tucht van de markt. Wel zou de interne markt niet die groei hebben meegemaakt in de afgelopen tien jaar zoals die heeft plaatsgevonden en dat zou gevolgen gehad kunnen hebben voor onze economische groei. Aan de euro zitten voor- en nadelen, maar dat moet ook niet overdreven worden. Alle problematiek rond de begrotingsnormen (emu-saldo en emu-schuld) moet worden toegeschreven aan de nalatige wijze waarop (geen) controle heeft plaatsgevonden van nationale begrotingen. Daarop moet de politiek worden aangesproken. Ook monetaire toezichthouders hebben verzaakt hun controlefunctie uit te voeren voor wat betreft de risico's die West-Europese banken namen met beleggingen in staatsobligaties van zwakke landen.

De discussie en ophef in Nederland over de jongste cijfers over het begrotingstekort en de oplossingen daarvoor zijn „overgedramatiseerd”, zegt Herman Van Rompuy. Er zijn volgens hem landen die veel grotere offers moeten opbrengen en ook niet zeuren. Van Rompuy herhaalde dat afspraken afspraken zijn en dat ook Nederland zich zal moeten houden aan de Europese regels. „Andere landen doen het ook. Ik zou de inspanning van Nederland ook niet overdrijven.” Het is volgens Van Rompuy mogelijk om 1,5 procentpunt van het begrotingstekort af te krijgen op een sociaal aanvaardbare manier. Over de vraag hoe, liet hij zich niet uit. De Europese regels zijn er niet voor niets of „voor mijn plezier”, aldus Van Rompuy. De Europese sociale modellen komen in gevaar als er aan de regels wordt getornd. Bovendien moeten de afspraken een nieuwe crisis voorkomen. Volgens de EU-president is het ergste van de huidige crisis voorbij, maar blijft waakzaamheid geboden. Over deze uitspraak kan heel verschillend worden gedacht. 3% is lang niet altijd en overal 3%. Dat licht ik toe. Nederland een een AAA-status, wij voeren een vertrouwenwekkend financieel beleid. Wij zijn het op één na rijkste EU-land (na Luxemburg). Onze staatsschuld bedraagt momenteel €401,9 mrd. Dat is €48.679 per werknemer en €24.430 per inwoner. In 2009 kwam de schatkist €87 mln per dag te kort, in 2010 daalde dat naar €82 mln, in 2011 daalde dat bedrag per dag naar een tekort van €70 mln en dit jaar wordt ingeschat op €50 mln. Wij leven dus nog steeds op de pof. Volgens het CPB zal dat ook in de komende jaren dat nog het geval blijven. Bij een emu-saldo van -4,5% bbp loopt de emu-schuld op met €28 mrd, maar bij een begrotingstekort van 3% (de emu-norm) stijgt de staatsschuld nog altijd met €18 mrd. Dat betekent dat we de komende jaren, ook als er flink extra bezuinigd gaat worden blijft de emu-schuld doorstijgen van 65% nu naar …….. bij ongewijzigd beleid in 2015 naar 90% bbp. Dan is er geen rekening gehouden met adders in het gras. De Nederlandse overheid heeft ook nog voor 80% bbp afgegeven aan garanties voor het Waarborgfonds Eigen Woning, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het EFSF (noodhulp o.m. aan Griekenland). Hoe groot de daaraan verbonden risico's zijn weten we niet maar stel dat het risico 25% bbp zou zijn dan zitten we al snel aan een emu-schuld van 100% bbp. En dan worden we gelijk een probleemland, waarvan de credit-rating wordt aangepast. En dat zal dan de overheidsuitgaven nog verder doen toenemen. Een onzekere factor, die ik niet onvermeld wil laten, zijn latente risico's voortkomend uit kredietverzekeringen aan exporterende bedrijven. Het overleg op het Catshuis is van start gegaan, de coalitie zal met slimme hervormingen moeten komen die direct zichtbaar worden in het huishoudboekje van de Staat.

De afspraken tussen Griekenland en private financiële instellingen over het kwijtschelden van een deel van de Griekse schulden zullen daadwerkelijk binnenkort tot stand komen. Er zullen genoeg banken zijn die bereid zijn om tot een vergelijk te komen. Dat zei Charles Dallara, de directeur van de international bankenorganisatie IFF. ,,Er komt steeds meer momentum in de gesprekken'', aldus Dallara. ,,Ik ben optimistisch en denk dat het participatieniveau redelijk hoog zal zijn''. Een overeenkomst tussen Griekenland en de private partijen is een voorwaarde voor de uitbetaling van de steun die de Europese Unie aan Griekenland heeft beloofd ter waarde van 130 miljard euro, waarvan €30 mrd dan weer bestemd als garantie voor de private sector. De noodhulp moet Griekenland voor een faillissement bewaren. De afspraken moeten wel voor 9 a.s. vrijdag rond zijn. Griekenland wil dat minstens 90 procent van de private kredietverleners meegaat in de afspraken over het kwijtschelden van de schulden met minimaal 50 procent. De meeste Duitse banken gaan, zij het tandenknarsend, akkoord met de kwijtschelding van ruim de helft van de Griekse overheidsschulden. Voor het geval dat dat er toch minder zijn, heeft het Griekse parlement al wel een wet aangenomen dat de onwillenden toch worden gedwongen om met de meerderheid in te stemmen. De partijen praten al maanden over de kwestie, maar hebben tot nu toe nog geen definitief akkoord kunnen sluiten. Deskundigen van de instanties die Griekenland nu met raad en euro bijstaan, de Europese Unie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank, schatten dat het Zuid-Europese land in 2015 opnieuw op hulp zal zijn aangewezen om de eigen boekhouding op orde te krijgen. Dit meldt het Duitse weekblad Der Spiegel. Griekenland kan waarschijnlijk in 2015 nog niet zelf aan voldoende geld komen om zijn schuld te financieren, omdat het land dan nog niet toereikend terecht kan op de financiële markten. Daarom is dan een extra hulppakket van mogelijk 50 miljard euro nodig voor de periode 2015-2020. De passage waarin deskundigen van de trojka dit scenario opperen, zou op aandringen van Duitsland niet in het uiteindelijke rapport zijn afgedrukt.

In de Nederlandse zonne-energiesector blijven rake klappen vallen. Ook de paneleninstallateur Solar Total uit Elst is in zwaar weer gekomen. Dit na de surseance voor de Venlose zonnepanelenmaker Scheuten Solar en de dreigende sluiting van Nuons zonnefoliebedrijf Helianthos. Om een faillissement te voorkomen, heeft Rabobank het bedrijf naar zich toegetrokken en ondergebracht bij zijn tak met private equity. Er wordt nu een toekomstpad uitgestippeld voor Solar Total, dat 500 medewerkers telt en circa €170 mln omzet. ‘We zien perspectief’, zo verklaart Jan Cees Prins van Rabo Private Equity de stap die eind december plaats vond, maar niet publiek is geworden. De teloorgang van de Nederlandse zonne-energiesector komt door de massaproductie in China, die de prijzen voor zonnecellen met wel 80% en die van panelen met 50% omlaag bracht. Nederlandse spelers in de productieketen zijn te klein om daar tegenop te boksen. Pogingen om activiteiten te clusteren, zoals ondernomen door Scheuten en de Heerlense zonnecellenfabrikant Solland Solar, zijn mislukt. Ook Solar Total, dat de afgelopen jaren tot in Zuid-Afrika kantoren opende, is geraakt door het Chinese productiegeweld.

De activiteit in de dienstensector van de eurozone is in februari afgenomen ten opzichte van de voorgaande maand. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector in de eurolanden ging van 50,4 in januari naar 48,8 in februari. Daarmee was de krimp sterker dan gedacht. Eerder werd voor februari een afname tot 49,4 gemeld. Een stand hoger dan 50 wijst op groei van de sector, een lagere uitslag duidt op krimp. De samengestelde index voor de industrie en de dienstensector van de eurozone daalde van 50,4 in januari naar 49,3 in februari. De economie van de eurolanden is in het eerste kwartaal met 0,1 % gekrompen ten opzichte van de laatste 3 maanden van 2011. Vorig kwartaal was al sprake van een krimp met 0,3%. ,,Aanhoudende zwakte in landen als Italië en Spanje zal ook de groei in andere eurolanden die, afhankelijk zijn van de handel in de regio, dempen. Daardoor wordt het herstel in Frankrijk, Duitsland en andere noordelijke eurolanden beperkt''. De activiteit in de Duitse dienstensector is afgelopen maand minder sterk gegroeid dan in de voorgaande maand. De index waarmee de ontwikkeling van de Duitse dienstensector wordt gemeten, ging van in 53,7 januari naar 52,8 in februari. Eerder werd voor februari een stand van 52,6 gemeld.

Beursexperts zijn nog niet overtuigd dat met de goedkeuring van het tweede reddingspakket voor Griekenland en de nieuwe kapiaalinjectie, groot in totaal >€1.000 mrd de euro- en schuldencrisis onder controle wordt gebracht. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , . Bookmark de permalink.