Heksenjacht op 4800 illegalen dit jaar

Opstelten en Leers hebben opdracht gegeven aan de politie een hoge prioriteit te geven aan het arresteren van 4800 illegalen, niet-criminelen en criminelen, met of zonder papieren. Het quotum voor 2011 bedroeg 3500. Leers heeft daarmee zijn toezegging aan de 2e Kamer geschonden dat hij 'humaan' zou omgaan met uitzettingen. Voor heksenjacht hadden de Duitsers in de 2e WOII een woord: razzia's, waarmee joden en mannen werden opgehaald om naar de concentratiekampen in Duitsland en Polen te worden vervoerd. De Arische (blanke en niet-joodse) mannen werden als arbeiders tewerkgesteld in de Duitse oorlogsindustrie. De arbeidsinzet/slavenarbeid ging van start op 22 maart 1942. De Duitsers hanteerden voor deze dwangarbeid het begrip 'Arbeitseinsatz'.

Hero Brinkman is uit de PVV-fractie in de 2e Kamer gestapt. Hij voerde daar 2 redenen voor aan: er is geen democratisch fundament in de PVV, niet nu en ook niet in de toekomst. Verder kijkt hij 'humaner' naar buitenlanders in ons land dan Wilders. Hij wil deze mensen, op voorhand, niet wegzetten. Hij blijft in de Kamer in de eenmansfractie Brinkman. Hij zal de besluiten die vastliggen in het gedoogaccoord blijven steunen. De linkse partijen eisen nieuwe verkiezingen door het wegvallen van een Kamermeerderheid voor VVD, CDA en PVV. Premier Rutte ziet de noodzaak daarvan niet in. Wordt hierdoor de afhankelijkheid van oppositiepartijen voor Rutte nog groter? Zit Rutte in de tang bij Wilders?

De luchtvaartsector trekt aan de noodklok. De hele sector dreigt in de rode cijfers terecht te komen door de alsmaar stijgende brandstofprijzen.

Er is veel commotie geweest over de schade die zou kunnen optreden door speculatie op de Griekse schuld door de zogenaamde credit default swaps (cds). Gisteren is die 'tijdbom' ontmanteld. De schade viel erg mee: $2,5 mrd.

De afgelopen 20 jaar was de politiek de dienstmaagd van de economie: de economen vertelden hoe de wereld in elkaar zat en de politici stelden hun beleid erop af. De politieke onrust over de euro-crisis in Europa maakte dat politici het heft weer in eigen hand probeerden te nemen en de economie weer dienstbaar te maken aan de politiek. Laat ik er wel bijzeggen: met -te- veel vallen en opstaan. En niet overal zijn bekwame politici beschikbaar om die zware opdracht uit te voeren. In Italië en in Griekenland moesten technocraten, twee topeconomen uit de school van Goldman Sachs, worden gehaald, Papademos en Super Mario, om de klus te klaren. Beide heren zijn geen politici. Monti past meer bij het beeld van een lange Romeinse traditie van dictators. Monti werkt met bijzondere bevoegdheden en heeft een korte termijn contract. Bij Papademos is het nog maar de vraag of hij orde op zaken kan stellen in Griekenland.

Het ministerie van Financiën heeft gisteren €2 mrd 3 maands-geld uit de markt gehaald tegen een rente van 0,01%. De minister was daarover heel enthousiast: het vertrouwen van beleggers in ons financiële beleid is groot. Daarover strijd ik niet met de minister zolang we het hebben over dit moment. De vraag is echter: hoe kan het zijn dat beleggers geld uitlenen voor een relatief korte periode waarover ze geen dan wel nauwelijks rente ontvangen. Wij betalen die €2 mrd over 3 maanden terug en betalen daarvoor slechts €50.000. Als geld zo goedkoop is dan is er iets goed fout in het systeem. Als het financiële systeem gezond functioneert dan wordt er een redelijke vergoeding betaalt voor geleend geld. Daarover was 'vroeger' nooit discussie: 4% + de inflatiecorrectie. Er zit een adder in het gras in de vorm van een negatief consumentenvertrouwen. Daardoor worden niet alleen grote aankopen, zoals meubels, witgoed, keukens en electronica, uitgesteld, maar er komt langzamerhand ook minder vertrouwen in de euro. Er is teveel gebeurt om te geloven dat alles nu weer onder controle is. Er is zoveel geld in omloop dat er vragen ontstaan over een stijgende inflatie en daaraan gekoppelde rente. De grondstofprijzen gaan omhoog, de aandelenkoersen kunnen verder omhoog en de obligatiekoersen gaan daarbij dalen. Markmywords: die superlage rente loopt verkeerd af.

Het vertrouwen van consumenten in de economie is gedaald,meldt het CBS. Ten opzichte van februari zijn consumenten nu vooral pessimistischer over de economische situatie in de komende 12 maanden. De stemming over de economie in de afgelopen 12 maanden verslechterde ook, maar minder. Consumenten waren ook somberder over hun eigen financiën, als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen, lagere pensioenuitkeringen, hogere energieprijzen en stijgende zorgkosten plus al datgene waarover onderhandeld wordt in het Catshuis. De koopbereidheid is "zeer gering",aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen in de economie is na een paar maanden van stabilisatie in maart weer gedaald. De index die het consumentenvertrouwen weergeeft daalde drie punten tot een stand van -39. Consumenten zijn met name pessimistischer over de ontwikkelingen in het komende jaar.

Het CPB heeft vandaag een toelichting gegeven over de economische verwachtingen. De prognoses blijven vooralsnog somber. Een extra tegenvaller voor VVD, CDA en PVV die in het Catshuis onderhandelen over miljardenbezuinigingen. Het begrotingstekort van de overheid komt volgend jaar 0,1% hoger uit dan het Centraal Planbureau CPB begin maart nog dacht. Het wordt niet 4,5 maar 4,6 procent. Het gaat om een afrondingsverschil door een vergeten post van 200 miljoen euro. Als het kabinet wil voldoen aan de EU-eis om volgend jaar weer op een tekort van 3 procent te zitten, betekent dat netto niet €9 mrd bezuinigen, maar €9,6 mrd. Het advies van het CPB aan het kabinet Rutte-1 is om zowel te bezuinigen als hervormingen door te voeren waardoor de economie weer kan gaan groeien. Het CPB stelt dat de huidige economische recessie in Nederland tot de tweede helft van dit jaar duurt. Europa is volgens de rekenmeesters van het kabinet de afgelopen maanden ,,langs de rand van de financiële afgrond'' gegaan. De situatie lijkt ,,vooral door ingrijpen van de Europese Centrale Bank'' nu stabieler, maar de onderliggende problemen van de zwakke Europese financiële sector zijn niet opgelost, wat negatief kan uitwerken op de reële economie. Het CPB concludeert verder dat de grote recessie van 2009 en de eurocrisis in 2011 Nederland harder hebben getroffen dan veel andere Europese landen. Naast de bekende crisislanden in Zuid-Europa krimpt ook in Nederland dit jaar de economie. Dat onze economie nu zo slecht presteert komt ,,als een koude douche'', aldus het CPB omdat het daarmee extra moeilijk wordt de overheidsfinanciën op orde te brengen. Het kabinet moet daarom de groei stimuleren, maar dat is ,,geen sinecure'' omdat het vaak leidt tot een verschuiving van lasten tussen generaties. Zowel bij het sneller verhogen van de AOW-leeftijd, bij het aanpassen van de hypotheekrenteaftrek als bij het aanpassen van werkloosheidsuitkeringen en ontslagvergoedingen zijn vooral de toekomstige generaties de dupe en de huidige oudere generaties veel minder. Toch treedt datzelfde effect op bij niets doen: dan loopt de staatsschuld verder op en komt de rekening ook bij toekomstige generaties terecht. Een gegeven is dat de Nederlandse economie achterblijft bij die van andere Noord-Europese landen. Het CPB noemt als voornaamste reden dat de consument de hand op de knip houdt. Daarvoor zijn drie redenen aan te wijzen. De huizenprijzen stijgen sinds 2003 nauwelijks nog en dalen zelfs de laatste jaren. Overwaarde kan daardoor moeilijker uitgegeven worden, wat tussen 1995 en 2003 gretig gebeurde. Ook de aankondiging van nieuwe bezuinigingen, ontslagen bij de hogere en lagere overheid en hervormingen dragen bij aan een lagere consumptie. Maar ook de 'spookberichten' over financiële producten (derivaten) waarmee wordt gespeculeerd bij woningcooperaties en pensioenfondsen, waardoor de huren moeten worden verhoogd en pensioenuitkeringen worden verlaagd. Duitsland doet het, wat dat betreft, een stuk beter. Duitsland exporteert meer naar China dan Nederland doet. De Duitse consument staat er beter voor dan de Nederlandse consument.

Bij RTLZ zegt econoom Mathijs Bouman dat de regering op korte termijn weinig kan doen om de huizenmarkt vlot te trekken. "Je kunt proberen de huizenprijzen kunstmatig in stand te houden, een voorbeeld daarvan is de verlaagde overdrachtsbelasting. Maar in feite zijn huizen met de huidige hypotheekregels van de AFM wat te duur. Die moeten nog een stukje naar beneden. Ook het eventueel afbouwen van de hypotheekrenteaftrek zal nog geen positief effect hebben. Het brengt wel rust en zekerheid, zodat je op termijn kunt bouwen aan een betere huizenmarkt." Op de vraag of Nederland nu hard moet gaan bezuinigen, heeft Bouman geen concreet antwoord. "Het is een onmogelijke paradox. Het moet haast wel, zeker als je ziet hoe het begrotingstekort en de overheidsschuld zich ontwikkelt. Dat gaat richting niveaus uit de jaren '80. Maar veel economen pleiten ervoor hard bezuinigen even uit te stellen totdat het weer iets beter gaat met de economie. Dat klopt in theorie, maar in praktijk vergeten overheden vaak zuinig te doen 'als het geld tegen de plinten klotst en je daar zo veel mooie dingen mee kan doen'. Hoe de staatsschuld te beheersen is een groot dilemma. De Nederlandse economie zal vanaf 2013 weer licht herstellen. Uit het Centraal Economisch Plan 2012 blijkt dat de Nederlandse economie maar matig herstelt in de komende vier jaar vanwege de oplopende werkloosheid en de dalende koopkracht. De verwachting is dat de werkloosheid volgend jaar verder stijgt en uitkomt op 545.000. De huidige economische recessie duurt voort tot de tweede helft van dit jaar. Voor 2012 wordt een krimp verwacht van 0,75% procent van het bbp. Vanaf 2013 volgt licht herstel. In dat jaar zal de economie met 1,25% groeien. In 2014 en 2015 wordt een groei van 1,5% verwacht. De Europese schuldencrisis blijft een bron van zorg. ,,Europa is de afgelopen maanden langs de rand van de financiële afgrond gegaan.'' De situatie lijkt momenteel stabieler, mede door de geldinjecties van de ECB, in het kader van de Long Term Refinancing Operations (LTRO). Het onderliggende probleem van de zwakke Europese financiële sector is daarmee niet opgelost, meent het CPB. ,,En dat kan een negatieve uitwerking hebben op de reële economie.''

Spaanse banken moeten een steeds groter deel van hun uitstaande leningen afschrijven. In januari liep het aandeel slechte leningen in hun kredietportefeuille op tot het hoogste niveau sinds augustus 1994, zo blijkt uit cijfers van de Spaanse centrale bank. Van bijna 8 procent van alle in Spanje uitstaande kredieten is terugbetaling twijfelachtig, aldus de centrale bank. Een maand eerder werd 7,6 procent van de leningen als slecht bestempeld. Het totale bedrag dat banken tegoed hebben van dubieuze debiteuren is nu €140 mrd.

Onkunde bij pensioenbestuurders heeft ertoe geleid dat een aantal pensioenfondsen een slechtere financiële positie heeft dan nodig. De bestuurders dachten het risico van de lage rente voldoende te hebben afgedekt met complexe beleggingsproducten. Die bieden echter minder bescherming dan de bestuurders hadden verondersteld. Toezichthouder DNB en brancheorganisatie de Pensioenfederatie bevestigen dat sommige pensioenfondsen een slechtere financiële positie hebben dan nodig was geweest, omdat pensioenbestuurders ingewikkelde derivaten om risico’s af te dekken, niet goed begrepen. DNB zegt fondsen hierop aan te spreken. Om welke fondsen het gaat en hoeveel het er zijn, willen de deskundigen en DNB niet zeggen. De verkeerde inschatting van de werking van de derivaten verklaart voor een deel de lage dekkingsgraad waarmee sommige pensioenfondsen kampen. Pensioenbestuurders gingen ervan uit dat ze het risico op een dalende rente beter hadden afgedekt dan daadwerkelijk het geval was, zegt Geert-Jan Troost van adviesbureau Towers Watson. Volgens hem waren de verantwoordelijke besturen onvoldoende deskundig om de werking van complexe afdekkingsproducten — zogeheten swaptions of wel opties op swaps — goed in te schatten.

Economisch gezien is het organiseren van Olympische Spelen 'niet gunstig'. Dat concludeert onderzoeker Michiel de Nooij in een onderzoek dat binnenkort verschijnt in het wetenschappelijke tijdschrift TPE digitaal. De Nooij was projectleider van het onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van de organisatie van een WK Voetbal in Nederland. In een 'alternatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse' van het organiseren van Olympische Spelen in Nederland komt hij tot de conclusie dat de kosten voor de overheid waarschijnlijk €10 mrd bedragen. Als het meevalt, blijven de kosten beperkt, tot €5,4 mrd. Maar valt het tegen, dan lopen ze op tot €16,1 mrd. Dit laatste bedrag is twee keer de investeringskosten die volgens het ministerie van Financiën nodig zijn om spelen in Nederland mogelijk te maken. Tegenover die kosten staan baten, maar de hoogte daarvan is moeilijk te voorspellen. In een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt een eerste poging gedaan, met als conclusie dat de baten niet opwegen tegen de kosten. In het meest waarschijnlijke scénario resteert volgens dit onderzoek een negatief saldo van €1,1 tot €1,8 mrd. De Nooij is somberder. Als hij naast met de kosten ook rekening houdt met de baten dan komt hij op een saldo van €4 mrd negatief. De Nooij verwijst in zijn onderzoek naar meerdere kostenschattingen die beschikbaar zijn van diverse Olympische Spelen. Uit al deze studies komt volgens De Nooij het beeld naar voren van ´grote kostenonderschatting´. Zo was het oorspronkelijke budget voor de spelen in Griekenland $1,6 mrd. De uiteindelijke kosten, inclusief infrastructuur, waren met $16 mrd het tienvoudige.

AEX sloot op 332,05 -1,21%; €1,3230; goud $1650,20.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.