DIT IS EEN NOODKREET

De Europese Centrale Bank (ECB) accepteert tijdelijk niet meer dat Griekse staatsleningen als onderpand worden geboden voor kredieten aan banken. Dat heeft de ECB gezegd, na de afwaardering van de lange termijn ratings van Griekenland door kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) naar 'selective default'. S&P is na Fitch het tweede ratingbureau dat Griekenland neerwaarts herwaardeert nadat Griekenland een obligatieruil aankondigde om de schuldenlast te verlichten. De 'selective default' status wordt gegeven aan landen als deze selectief in gebreke is gebleven op een specifieke kwestie of categorie van de verplichtingen, maar betalingsverplichtingen over andere kwesties wel zal blijven voldoen. Nadat de ruil wordt afgesloten, zal S&P het cijfer waarschijnlijk weer verhogen tot de categorie van de speculatieve 'CCC'. De obligatieruil is onderdeel van de maatregelen die Griekenland neemt om de schuldenlast te verlichten. De ruil dwingt beleggers, die zich niet vrijwillig aansluiten bij de maatregel, tot verliezen. Hierdoor veranderde de oorspronkelijk voorwaarden van de schuld en werd het een 'gedwongen schuldenherstructurering'. Volgens de ECB kunnen banken nog wel extra liquiditeit ontvangen via de nationale centrale banken. De ECB gaf aan dat Griekse staatsleningen weer als onderpand voor bankleningen kunnen worden gebruikt zodra het schuldenruilprogramma van Griekenland wordt gestart. Dit vindt naar verwachting medio maart plaats.

Europese Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy annuleert de voor vrijdag geplande top van de 17 leiders van de eurozone. Volgens het Franse persagentschap AFP zou de vergadering geschrapt zijn omdat Duitsland voorlopig weigert over een uitbreiding van het permanente noodfonds ESM te spreken. Donderdag en vrijdag zitten de staats- en regeringsleiders van de 27 EU-lidstaten samen voor hun jaarlijkse lentetop. Normaal gezien hadden de 17 leiders van de eurozonelanden aansluitend, op vrijdagmiddag dus, moeten vergaderen om zich over de Europese noodfondsen te buigen. Het permanente noodfonds ESM, dat over een vuurkracht van 700 miljard euro moet gaan beschikken, moet worden uitgebreid om een voldoende sterke dam op te werpen tegen de schuldencrisis. Van die uitbreiding zijn 16 van de 17 landen overtuigd, enkel Duitsland ligt dwars. Bondskanselier Angela Merkel zei gisteren nog dat een uitbreiding momenteel niet aan de orde is. Volgens haar moet er gewacht worden op de resultaten van de Griekse obligatieruil. De Duitse weigering leidt er nu dus toe dat de aparte eurozonetop wordt geannuleerd. Duidelijk is dat Nederland, Rutte en de Jager, zich tegen de uitbreiding niet verzetten. Ik waarschuwde al eerder dat de opzet voor de redding van Europa is dat de rijkere landen hun vermogen inzetten om de financieel zwakkere landen van hun schulden te verlossen. Ik heb al eerder in een blog een vinger opgestoken over het European Stability Mechanism (ESM) dat op 2 februari j.l. is in Brussel is getekend en op 1 maart a.s. zal de Tweede Kamer stemmen over de ratificatie van dit verdrag. Het is de vraag of de ratificatie deze week nog op de agenda komt van de 2e Kamer nu van Rompuy de vergadering van de regeringsleiders van de eurolanden heeft afgelast. Nogmaals waar gaat dit over? Met dit verdrag worden enorme bevoegdheden van de nationale overheden naar Brussel gesluisd. Het ESM kan geld uit de staatskassen eisen zo veel en zo vaak het maar wil. Het parlement heeft geen enkele invloed op de besluiten zoals die door het ESM worden genomen/afgedwongen. Als het verdrag geratificeerd wordt zet de Kamer zichzelf volledig buitenspel. Het ESM is immers gebaseerd op een internationaal verdrag, dat altijd voorrang heeft boven nationale wetgeving. De Ministers van Financiën worden de bestuurders van het ESM. De Kamer kan slechts de Minister van Financiën vervangen door een andere Minister van Financiën, die dan dezelfde buitensporige bevoegdheden krijgt, namelijk een stemrecht van slechts 5,7%. Het startkapitaal bedraagt 700 miljard euro, waarvan Nederland 40 miljard moet betalen in 5 jaarlijkse termijnen. Ter vergelijking: het totaal van de loon- en inkomstenbelasting in 2011 was 45 miljard. Evident is dat het dus om veel geld gaat. De Raad van Bestuur kan echter besluiten, buiten de nationale parlementen van de 17 eurolanden om, om het kapitaal te wijzigen. De ESM leden, voor Nederland op dit moment dus de Jager, beloven elke kapitaal-aanvraag onherroepelijk en onvoorwaardelijk te betalen binnen 7 dagen. Er is al gezegd dat het ESM op termijn vermoedelijk 1500 à 2000 miljard nodig zal hebben. Dat kan gaan betekenen dat wij ons voor rente en aflossing van financiële hulp uit China, India en Brazilië en het IMF garant moeten stellen. Hoewel het ESM al bij de start over honderden miljarden aan belastinggeld kan beschikken, hoeft het aan niemand verantwoording af te leggen over de besteding van dat geld. Democratische controle is er niet. Ook is iedereen die bij het ESM komt te werken onschendbaar, niemand kan strafrechtelijk vervolgd worden voor besluiten van het ESM. Wie niet gelooft dat deze dictatoriale plunder-regeling inderdaad in Brussel is aangenomen: leze de tekst van het ESM-verdrag klik hier. Deze financiële Europese dictator krijgt van alle landen een blanco cheque waarmee ze binnen 7 dagen net zoveel geld van de participerende landen kunnen eisen zonder verantwoording af te leggen aan derden. Het bestuur van het ESM en haar werknemers krijgen de status van onschendbaarheid. Ze staan boven alle (democratische) partijen, maar ook boven uitspraken van rechtbanken. Zij kunnen zelf wel aanklagen maar derden kunnen hen niet aanspreken. In dit korte filmpje van 3,5 minuut wordt het allemaal nog eens uitgelegd. http://www.youtube.com/watch?v=BucxvjS9GtQ Het is heel kort dag om actie te ondernemen maar als U de petitie tegen het ESM-verdrag wilt ondertekenen verwijs ik naar http://www.wanttoknow.nl/politiek/voorkom-ratificatie-van-het-esm-verdrag/ Ik heb dat heden ook gedaan. Een complete ramp dreigt zich hier te voltrekken en op het gezonde verstand van dit kabinet moet U zeker niet vertrouwen. De politieke Europese elite is volledig de weg kwijt met het tekenen van dit verdrag. Ze zijn kennelijk zo overtuigd van hun onkunde in dit complexe probleem dat ze de financiële soevereiniteit van de 17 eurolanden in handen willen leggen van technocraten, die alles mogen doen wat in een democratie aan regels is gebonden. Dit kan niet, dit mag niet gaan gebeuren. Hiertegen moeten de burgers massaal tegen in verzet komen. Het ESM kan ons land, met de blanco cheque getekend door Rutte, volledig financieel leegroven. Binnenkort en tot in lengte van jaren. Weg spaargeld, weg pensioenen, weg vermogen. Het ergste is nog dat als de Kamer dit verdrag ratificeert er op geen enkele wijze meer kan worden ingegrepen. Dit is een NOODKREET.

Een onderbouwing over de ramp die over ons heen gaat komen van onder meer de Algemene Rekenkamer. De belangrijkste bezwaren tegen het ESM betreffen het ondemocratische karakter van het instituut, de prominente rol die ECB en IMF hierin gaan spelen en voor Nederland de volstrekt marginale positie in het ESM. Door 5,7% van de stemrechten te hebben, speelt Nederland geen enkele rol van betekenis, want vrijwel alle belangrijke besluiten kunnen met 80% van de stemmen worden genomen en de ophoging van het ESM kapitaal met 85%. Er is geen sprake van een vetorecht voor het Nederlandse parlement, want Nederland kan geen enkele beslissing zelfstandig tegenhouden, zelfs niet verhogen van het kapitaal of versnelling van de afdracht aan het ESM! 'Towards a stronger European economic governance' stelt de Europese Commissie. Binnen het kader van een goed functionerende democratie en uitgevoerd door democratische instituten zou hiervoor wat te zeggen zijn. Maar daarvan is weinig te merken in de EU. Alleen al het ontbreken van een publiek debat in de eurolanden over de komst van een instituut dat zich rechtstreeks gaat bemoeien met begrotingen, belastingen en bezuinigingen van de eurolanden en dus alle burgers van deze landen treft, bewijst dat. De controle op de bestedingen van het Europees Monetair noodfonds (ESM) is volgens de Algemene Rekenkamer slecht geregeld. Vandaag roept ze Tweede Kamerleden in een brandbrief op om in actie te komen.
Nederland staat voor veertig miljard euro garant in het permanente ESM, bedoeld om de zeventien eurolanden van de Europese Unie en instellingen als banken te redden bij financiële problemen. Het verdrag is op 2 februari 2012 ondertekend door minister De Jager, maar de Tweede Kamer moet het de aankomende weken nog ratificeren. De Algemene Rekenkamer zegt: 'wij zijn bezorgd over de verantwoording en controle over de besteding van de 700 miljard euro in het fonds. Die is nu niet goed geregeld'. Het ESM treedt op 1 juli in werking, en de beheerders van het fonds hebben verregaande bevoegdheden van de lidstaten gekregen. Volgens de Rekenkamer is er echter niet goed te controleren wat het fonds met het geld doet, en voldoet het ESM bovendien niet aan internationale controlestandaarden. Daardoor is er volgens de Rekenkamer een 'belangrijke lacune in het ESM-verdrag', schrijft president Saskia Stuiveling aan de Tweede Kamer. Ze roept daarom de Kamer op minister De Jager te dwingen aanpassingen in de bijlagen van het ESM voor te stellen. De Algemene Rekenkamer controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was. De Rekenkamer maakt zich al langer zorgen over de Europese uitgaven. ‘Over de €100 miljard die de Europese Unie ieder jaar uitgeeft is de afgelopen 13 jaar geen goedkeurende verklaring door de Europese Rekenkamer gegeven. De accountants van de EU weten niet zeker of het geld goed wordt besteed. Dat kan natuurlijk niet.’

De Duitse bondskanselier Angela Merkel geeft geen garanties dat het tweede reddingspakket voor Griekenland succesvol zal zijn. Dat heeft Merkel gezegd voordat het Duitse parlement de reddingsoperatie van 130 miljard euro voor het land had goedgekeurd. Ze voegde daar aan toe dat de voordelen van het instemmen met de operatie groter zijn dan de nadelen van het tegenstemmen. Duitsland draagt dit jaar voor 11 miljard euro bij aan het permanente noodfonds ESM. De tweede bijdrage wordt mogelijk volgend jaar geleverd, aldus Merkel.

Over 2 maanden weten we wie het Elysee de komende 4 jaar gaat bewonen. Om precies te zijn op 6 mei tenzij Francois Hollande, de socialistische kandidaat voor het presidentschap in de eerste ronde op 22 april al >50% van de stemmen behaalt. In alle peilingen staat Hollande mijlen ver boven Sarkouzy. Zijn aanhang bestaat niet uitsluitend uit linkse kiezers maar ook uit anti-Sarkouzy stemmers. Als er geen grote schokken plaatsvinden in de komende 6 weken wint Hollande. Sarkouzy wordt door de burgers niet langer gezien als de leider die Frankrijk uit de problemen kan halen, die in zijn regeringsperiode zijn ontstaan. En al helemaal niet omdat hij zich gedraagt als het schoothondje van de Duitse bondskanselier: de teckel van Merkel. Hij mist overtuigingskracht, de Fransen geloven hem niet en verafschuwen de steun die Merkel hem biedt als 'lijstduwer'. Dat een toekomstig duo Merkel-Hollande slecht ligt, kan ik me wel voorstellen. Het eerste wat Hollande gaat doen is het Europese begrotingsverdrag openbreken. Ten tweede verwacht ik niet dat Hollande zo'n slapjanus zal zijn als Sarkouzy. De beleidsvoornemens van Hollande in de verkiezingscampagne zijn krachtig en geven vertrouwen aan de volgende generatie. Ik geloof in Hollande! Het is wel een, op het eerste oog, saaie man. Maar ook degelijk en ik verwacht dat in deze onzekere tijden dat hoog scoort. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.