De wil is er wel maar …………

In mijn vorige blog heb ik aandacht besteed aan van Rompuy, Wilders en de euro. Gisteravond gekeken naar een discussie op Nieuwsuur tussen de oud-staatssecretaris op Financiën Willem Vermeend en het PVV-kamerlid voor Financiën Tony van Dijck. Daar kwam aan de orde het onderzoeksrapport over de gulden vs de euro van het Engelse onderzoeksbureau Lombard Street Research, dat door Geert Wilders is ingeschakeld om de terugkeer naar de gulden te onderzoeken. Het bureau is eurosceptisch waardoor op voorhand eigenlijk al vaststond dat Wilders kreeg wat hij wilde horen: Nederland zou beter af zijn met de gulden. Er wordt zelfs beweerd dat de euro een schadepost voor de Nederlandse economie gaat opleveren. Het onderzoeksbureau wijst ook nog op een controverse tussen Duitsland en Griekenland dat opgelost moet worden. Ik heb daar in het weekend ook nog op geduid. Even voor de goede orde: voor eenieder die zich over dit onderwerp wil oriënteren. In het e-boek Leve de euro! geven econoom Willem Vermeend en financieel journalist Ronald van Gessel een opsomming van de voor- en nadelen van de euro. Het 61 A4tjes grote boek is gratis te downloaden op Leve de euro!

Een korte samenvatting: de uitkomst van het onderzoeksrapport werkt alleen maar op goedkoop sentiment, maar zou voor de open Nederlandse economie een absolute ramp zijn. De bevindingen en het advies van de Engelse onderzoekers om de euro af te schaffen (de hoofdpunten van het advies zijn opgenomen in bijlage II van het boek) worden kritisch beschouwd. Vermeend en Van Gessel concluderen dat het Engelse advies brandhout is. De onderzoekers doen beweringen tegen de euro die niet worden onderbouwd en maken pijnlijk duidelijk dat ze geen verstand hebben van de Nederlandse economie en de eurozone. Voor het gemak gaan ze ook voorbij aan het feit dat een land dat de euro verlaat, ook uit de Europese Unie moet. Noot: dat is een aanname van de auteurs waarover geen jurisprudentie is. Engeland is wel lid van de EU en geen lid van de eurozone. Door een terugkeer naar de gulden zal de Nederlandse economie in een diep dal terechtkomen en gaan er honderdduizenden banen verloren. Vermeend en Van Gessel becijferen dat de gemiddelde Nederlander veel voordeel heeft van het feit dat Nederland lid is van de Europese Unie (EU) en de eurozone; het gemiddelde voordeel van de EU bedraagt ongeveer 2.000 euro per jaar, terwijl de euro ongeveer hetzelfde voordeel oplevert. Bovendien tonen de auteurs aan dat een herstel van de Nederlandse economie alleen mogelijk is met behulp van Europese samenwerking en behoud van de euro. Het boekje bevat een plan van aanpak voor het kabinet Rutte voor de wijze waarop een bezuinigingspakket van 10-15 miljard euro kan worden ingevuld, en de groei van de Nederlandse economie kan worden aangejaagd. Rutte is door het onderzoeksrapport van Lombard Street Research niet overtuigd. Ik had ook niet anders verwacht. Tegen Vermeend zou ik willen zeggen: 'Willem, het probleem is niet alleen de euro, veel fundamenteler is de structuur van de unie en het gebrek aan stevige fundamenten voor de muntunie'. Lees de volgende alinea.

Ik wil daar nog wel iets over kwijt: dat er aan de Europese samenwerking wordt verdient is een feit. Dat de interne markt geld oplevert is juist, dat de euro als valuta goedkoper en efficiënter is dan ieder land zijn eigen valuta, is geen discussiepunt. Maar in feite zou het daar helemaal niet over moeten gaan. De euro is maar een product uit een heel ander proces. In 1992 is bij het Verdrag van Maastricht door de 12 leden van de de EU overeengekomen dat er een politieke en een monetaire unie zou worden opgericht. Er is niet gekozen voor een verbond, een alliantie, een bondgenootschap, een federatie, een genootschap, een pact, een verdrag maar voor een samenwerkingsverband in de vorm van een unie: de muntunie. Een unie is de minst vrijblijvende vorm van samenwerking. In een unie verklaren alle leden dat zij voor alle ledenlanden hulp en bijstand verlenen in goede en in slechte tijden. Het is niet voor niets dat ik al meer dan een jaar schrijf dat de muntunie is verworden tot een slangenkuil waarin alle deelnemers verblijven zonder dat zij zich kunnen bevrijden van de schulden van andere ledenlanden. Veel erger is dat de solidariteitsgedachte zo ver gaat dat ieder land mede verantwoordelijk is voor de schulden van andere ledenlanden. Hier schrijf ik dus dat de rijkere eurolanden moeten opdraaien voor de schulden van de zwakke broeders. Het is de vraag of de politici zich dat indertijd hebben gerealiseerd. De Europese politieke elite, waaronder Peter-Jan Balkenende, heeft 12 jaar lang verzuimd de controle-functie te doen uitvoeren. Dat de financieel zwakkere landen eind 90er jaren graag wilde instappen bij de muntunie is verklaarbaar. Onze (Zuid-Europese) economisch/financieel/monetaire problemen gaan opgelost worden door Nederland, Duitsland en Finland. Zo simpel is het wel, alleen Duitsland, Nederland en Finland hebben die boze wolf niet aan zien komen. De realiteit is dat de Europese politieke elite niet in staat is de gevolgen van de euro- en schuldencrisis te managen. De ECB moest €1000 mrd liquiditeiten aan de banken uitlenen (3 jaar tegen 1%) om een bankencrisis te voorkomen (hoopt men). De ECB moest junk-bonds inkopen om de rente-tarieven van de Zuid-Europese landen te doen dalen. De trojka moest in stelling worden gebracht om te voorkomen dat ontwikkelingen onbeheersbaar zouden worden. De ontwikkelingen zijn zover uit de hand gelopen dat ik vrees dat de politiek de puinhoop niet kan opruimen en kan overgaan naar de herinrichting. De politieke unie moet van de grond komen en de chaos van de eurocrisis moet worden opgeruimd. Het vertrouwen dat de politiek dat gaat doen, ben ik inmiddels verloren. Ik verwacht dat Brusselse technocraten het beleid van de 27 regeringsleiders gaan overnemen en gaan uitvoeren. Dat betekent dat er een herverdeling komt tussen bezittingen en schulden van de 17 eurolanden en dat er daardoor 'schoon schip' gemaakt kan worden. Dat is de enige hoop die ik voor Europa zie.

Een ongecontroleerd faillissement van Griekenland kost banken en overheden meer dan €1 biljoen. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van de internationale bankenorganisatie IIF. Het rapport werd in februari overhandigd aan de Europese leiders. Volgens de IIF komt vooral de Europese Centrale Bank (ECB) in de problemen bij een Grieks bankroet. De ECB zou dan onder meer actie moeten ondernemen om te voorkomen dat de crisis zich verspreidt naar zwakkere eurolanden zoals Portugal. De bankenorganisatie waarschuwt verder dat een Grieks faillissement kan leiden tot nog meer sociale onrust in het land. De IIF meldde gisteren nog dat de twaalf belangrijkste houders van Griekse schuldpapieren hebben ingestemd met een schuldenruil, een voorwaarde voor verdere financiële steun aan het Zuid-Europese land. Het gaat onder meer om de banken, verzekeraars en fondsbeheerders Allianz, Axa, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, ING, Greylock Capital Management, Intesa Sanpaolo en National Bank of Greece. De termijn om in te stemmen met de schuldenruil loopt donderdagavond om 21.00 uur af. Door de vrijwillige schuldenruil moet de staatsschuld van Griekenland met ruim €100 miljard worden verlaagd. Het IIF bereikte onlangs al een akkoord met Griekenland over de schuldsanering, maar de banken moeten er ook nog afzonderlijk mee akkoord gaan. 75% van de private sector moet meedoen. De financiële markten hebben hun twijfels over de goede afloop van deze schuldenruil. De AEX daalde 2,49% tot 317,53. Argentinië raadt Griekenland aan in default te gaan.

Het kabinet Balkenende IV en Rutte-1 maakte een grote inschattingsfout. Ze lieten in 3 jaar tijd de riante WW-reserves van >€9 mrd verdampen en doen omslaan in een tekort bij bijna €2 mrd. De rekening ligt nu op het Catshuis.

De regering moet snel in kaart brengen wat de gevolgen zijn van de stijgende olieprijs voor de Nederlandse economie. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie hierover die is ingediend door GroenLinks. Nederland is door zijn grote chemie- en distributiesector sterk afhankelijk van olie. Nederland zou daardoor sterker dan andere landen getroffen worden door de stijgende olieprijs. Het wordt hoog tijd dat Nederland zich gaat voorbereiden op alternatieven voor olie als grond- en brandstof. ,,Want het tijdperk van de goedkope olie is echt voorbij.''

De economie van de eurozone is in het vierde kwartaal van 2011 met 0,3 procent gekrompen ten opzichte van de voorgaande 3 maanden. In het derde kwartaal van 2011 groeide de economie van de eurozone nog met 0,1 procent op kwartaalbasis. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2010 groeide de economie van het eurogebied met 0,7 procent. Over heel 2011 toonde de economie van de 17 eurolanden een groei van 1,4 procent, tegen 1,9 procent in 2010. De gehele EU liet vorig jaar een economische vooruitgang zien van 1,5 procent, vergeleken met 2 procent een jaar eerder. In het vierde kwartaal daalden de gezinsbestedingen in de eurozone met 0,4%. De export van de eurolanden ging ook met 0,4 procent omlaag. In de eurozone was in het vierde kwartaal volgens de jongste gegevens de sterkste economische krimp te zien in Portugal (min 1,3 procent) ten opzichte van het derde kwartaal. De Nederlandse economie, scoorde ook slecht de krimp bedroeg 0,7%.  

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.