UPDATE14022011

Op 11 februari 2011 om 17:02 uur is de Egyptische president Hosni Mubarak teruggetreden als president na een 30 jarig presidentschap. Is blijdschap hier op zijn plek? Het leger neemt de regie over in Egypte en belooft meer vrijheid en democratische verkiezingen voor het einde van het jaar. Het parlement is naar huis gestuurd. Hoe lang blijft het leger aan de macht?

De dagelijkse strip op pagina 2 van Pieter Geenen is deze keer kritisch op het rechtse kabinet. Wij zijn verBijsterd, Bijsterveld(t)DOM, spoor Bijster doodlopende veld(t)weg, OPRUTTE, KAMP is een RAMP, Rosenthal loze taal, niet zo hardLEERS, zet mijn leven niet OPSTELTEN, help, we worden beDONNERd, Schultz van Haegen- Maasgeesteranus, wat een rotnaam!

Een deel van het pensioen moet variabel naast een vast deel van b.v. 40 tot 50% van het middelloon. Het is waarschijnlijk onvermijdelijk dat de pensioenrechten van de huidige werknemers worden verlaagd. (bron RTLZ)

DFT meldt dat Het handelstekort van de Verenigde Staten in december is gegroeid naar 40,58 miljard dollar. Daarmee viel het tekort iets hoger uit dan verwacht. In november bedroeg het gat tussen de Amerikaanse import en export 38,3 miljard dollar. De export van de VS groeide in de laatste maand van 2010 met 1,8 procent ten opzichte van november. De import nam met 2,6 procent toe. Over heel 2010 gemeten bedroeg het Amerikaanse handelstekort 497,8 miljard dollar. Dat was 120 miljard dollar meer dan in 2009.

De Finse mobieltjesfabrikant Nokia en softwaregigant Microsoft gaan intensief samenwerken. Analisten vinden het een slechte zet van Nokia. Microsoft heeft met Windows Phone 7 wel een goed besturingssysteem, maar met een marktaandeel van slechts 3 procent is het veel te klein om de snel slinkende positie van Nokia op de markt voor smartphones te verbeteren. ,,Daarnaast heeft Nokia de slag op de smartphonemarkt verloren door te weinig en te trage innovatie, een probleem dat Microsoft ook heeft.''

DFT: Griekenland moet hervormingen sneller doorvoeren om te voorkomen dat het zijn doelstellingen niet haalt. Dat zegt Poul Thomson, het hoofd van de missie die het noodlijdende land afgelopen weken onderzocht. ,,Het programma ligt op schema, maar dat blijft niet zo als er geen significante versnelling plaatsvindt'', aldus de afgevaardigde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De Grieken hebben wel voldoende vooruitgang geboekt om in aanmerking te komen voor het volgende deel van de noodleningen van het IMF en de EU, ter waarde van 15 miljard euro. In totaal zijn aan Griekenland voor 110 miljard euro aan noodkredieten toegezegd, onder de voorwaarde dat het land fors bezuinigd en de belastinginkomsten sterk toenemen. Het is vooral het meest kwetsbare deel van de samenleving dat getroffen wordt door lagere uitkeringen en hogere belastingen. En dat was nu juist niet de bedoeling.

De Nederlandse staat komt op dinsdag 1 maart met een nieuwe veiling van staatsobligaties. Het agentschap wil minimaal 5 miljard euro uit de markt halen. De rentevergoeding blijft historisch laag: 2,5% voor 10 jaar! De coupon wordt op 25 februari bekendgemaakt en de spread guidance volgt op 28 februari. Als referentielening wordt de DBR 2,5% 4 januari 2021 genomen. aldus het agentschap van het ministerie van Financiën. Het ministerie van Financiën moet dit jaar flink aan de bak. Aan kort en lang geld is voor 117,1 miljard euro nodig: 67,1 miljard euro kort geld en 50 miljard aan lange obligaties, variërend in looptijd van 3, 5, 10 tot 30 jaar. Er moet dit jaar ruim 10.000 euro per werkende Nederlander worden geleend.
Het agentschap wil in ieder geval de volgende bedragen ophalen:
voor 3 jaar: 15 miljard euro, voor 5 jaar: 7 miljard euro, voor 10 jaar: 15 miljard euro, voor 30 jaar: 3 miljard euro en 'off the run auctions': 10 miljard euro. Korter dan 1 jaar: 67,1 miljard.

De prijs van aardappelen is opgelopen door slechte oogsten. ,,De prijs in de winkel is flink gestegen.'' Als een zak aardappelen van 1 kilo een jaar geleden 2 euro kostte, is dat nu gestegen naar 2,78 euro. Na aardappelen waren de prijzen van lpg, diesel, fietsen en benzine in januari het meest opgelopen op jaarbasis. ,,Lpg, diesel en benzine valt te verklaren uit de gestegen olieprijs.'' De stijging van diesel en benzine met respectievelijk 17,1 en 10,1% valt nog mee. ,,Omdat de accijns niet zo hard is gestegen, dempt dat als het ware de prijsstijging aan de pomp.'' Lpg werd 20,9% duurder. Fietsen tenslotte werden in een jaar tijd 11,3% duurder. ,,Bij fietsen zien we een voortdurende prijsstijging.''

De Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben Roemenië noodleningen ter waarde van 5 miljard euro toegezegd. Dat heeft president Traian Basescu in Boekarest gezegd. De overeenkomst geldt voor twee jaar. In mei 2009 ontving Roemenië voor een periode van eveneens twee jaar in totaal 20 miljard euro aan hulpleningen, onder de voorwaarde dat het overheidstekort van het Oost-Europese land aanzienlijk zou worden teruggebracht. Dat pakket aan leningen loopt in april af. Volgens Basescu is het een 'succes' geweest, omdat het Roemenië hielp zijn economie in een stabiele toestand te brengen. "Wij hebben de vereiste maatregelen genomen om uit de crisis te komen en voorwaarden voor een terugkeer naar groei geschapen", onderstreepte Basescu. De verwachting is dat de Roemeense economie dit jaar met 1,5% groeit. Het begrotingstekort, dat in 2007 nog 7,1% van het bruto binnenlands product (bbp) bedroeg, werd vorig jaar tot 6,6% teruggebracht en zal naar verwachting dit jaar tot 4,6% van het bbp dalen.

De kans dat de inflatie in de eurozone verder stijgt, neemt steeds duidelijker toe. Dat zegt president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB). ''De opwaartse risico's nemen duidelijk toe". Vooral de import van goederen van buiten de eurozone zet volgens de centralebankpresident druk op het prijspeil. ''Hoewel de inflatieverwachtingen nog stevig verankerd zijn, vind ik de druk op de prijzen van buitenaf nogal sterk." Wellink is als president van DNB medeverantwoordelijk voor het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat beleid heeft als belangrijkste doel om de inflatie in de eurozone iets lager dan 2 procent te houden. De afgelopen twee maanden lag de geldontwaarding in de eurozone echter boven dat niveau.

Onze yankee (= Jan Kees) slaagt er opnieuw in de covers van de media te halen. Het financieel verslag 2009 van de Europese Unie ligt ter goedkeuring voor bij de Europese Raad van Ministers van Financiën. De Jager weet nog niet of hij de Europese Commissie décharge zal verlenen voor het jaar 2009. Een bedrag van 2.000 miljoen euro aan uitgaven kan niet worden verklaard. 2 mrd is, gewoon weg, verdwenen. Niemand kan verklaren waar dat geld gebleven is. Of de Jager, namens Nederland, die cijfers toch goed zal gaan keuren weet hij nog niet. Hij zal zijn stem af laten hangen van wat de andere 26 ministers van Financiën in de Raad zullen besluiten. Je gelooft dit toch niet: 2 mrd euro verdwenen en iedereen gaat gewoon over tot de orde van de dag.

Bij de Raad van State ligt een voorstel van het kabinet om de minister van Financiën meer zeggingsmacht te geven bij de centrale bank en de autoriteit financiële markten. De aanleiding zou zijn het beleid van DNB en de AFM bij de DSB bank. Oke, daar ben ik het mee eens en ik voeg daar gelijk het dossier IceSave aan toe. Wellink is het daar niet mee eens, maar ik ben van oordeel dat DNB in beide zaken verwijtbaar heeft gehandeld. En daar moet iets aan gedaan worden. Er mag echter NOOIT aan de onafhankelijkheid van de centrale bank worden getornd. De wetgever heeft ooit de monetaire autoriteit een onafhankelijke positie gegeven en dat MOET zo blijven. De politiek moet daar met z'n handen afblijven. Natuurlijk moet de politiek oog hebben voor het monetaire beleid zoals de centrale bank dat uitvoert en als dat als falend wordt beoordeeld moet er ook actie worden ondernomen. Stuur, voor mijn part, de president vervroegd naar huis en benoem een nieuwe, maar blijf af van de onafhankelijke positie van DNB en de AFM. In de notitie 'Toezicht op afstand' van minister Jan Kees de Jager van Financiën schrijft hij dat de minister voortaan beleidsregels zou mogen gaan opleggen. Daarmee krijgt de minister van Financiën meer te zeggen. Tot nu toe kon hij wel een aanwijzing geven, maar dat is een bijzonder zwaar middel. In diezelfde nota wordt gesteld dat Financiën veel meer de touwtjes in handen wil krijgen bij de toezichthouders. Genoemd worden overkreditering of te hoge rentes bij rood staan. Maar dat kan de minister nu ook al in de vorm van een aanwijzing. Daar gaat het de politiek dus niet om. De minister wil kennelijk een poot tussen de deur krijgen bij DNB en de AFM. Commissarissen dan wel de Raad van Toezicht moeten zich veel meer gaan bezighouden met toezicht op de handel en wandel van de toezichthouders. Tot zover kan ik de minister wel volgen. Dan komt er een heikel punt aan de orde. De minister wil de geheimhoudingsplicht van de toezichthouders afzwakken. De minister wil de Kamer kunnen informeren over de status van banken en wil informatie van de toezichthouders over individuele instellingen. De vraag is dan 'dragen toezichthouders de volle verantwoordelijkheid voor het functioneren van financiële instellingen of wil de minister die verantwoordelijkheid delen met de politiek'. Duidelijk is nu al dat een meer centrale rol van Financiën kan leiden tot precaire situaties bij mogelijke misstanden bij banken, verzekeraars en institutionele instellingen. En in zo een geval wat wordt dan de positie van de minister?

De Nederlandsche Bank (DNB) verscherpt dit jaar het toezicht op de gezondheid en het gedrag van financiële instellingen. Dat stelde de centrale bank bij de presentatie van de speerpunten voor 2011. De financiële crisis heeft DNB naar eigen zeggen geleerd dat het toezicht meer ,,vooruitblikkend'' moet zijn. Daarom houdt de bank dit jaar de bedrijfsmodellen en de strategie van banken tegen het licht. Bij verzekeraars richt DNB zich op de winstgevendheid van levensverzekeringsproducten, terwijl bij pensioenfondsen de aandacht uitgaat naar het verbeteren van de weerbaarheid. Naast de financiële prestaties wordt ook het gedrag van de instellingen strenger gevolgd. Zo komt er meer aandacht voor de manier waarop wordt omgegaan met financiële risico's. Daarnaast zet de centrale bank het strengere toezicht op beloningen door. Een buitengewoon positief geluid van DNB, wat meer inhoud heeft dan de nota van het kabinet `Toezicht op afstand`. Wat op de achtergrond meespeelt zijn de financiële problemen in een aantal landen van de eurozone, die zijn ontstaan doordat de Europese politiek tien jaar lang heeft zitten slapen. Regels afspreken, daar het glas op heffen, en vervolgens de uitvoering van die regels bij de aangesloten landen niet controleren. Dat levert problemen op, grote problemen. Maar daar heeft de politiek iets op gevonden. De Europese Centrale Bank heeft een zwakke en gemakkelijk te beïnvloeden president. Jullie snappen wel op wie ik doel. Iedere dag dat hij eerder opstapt dan 1 november van dit jaar zou een feestdag moeten zijn!! Die man voert opdrachten van de EU uit, waarvoor de ECB helemaal geen mandaat heeft. In ieder geval van drie vooraanstaande Europese centrale bankdirecteur, Weber van Duitsland, Draghi van Italië en Wellink, is bekend dat zij fel tegen de inkoop door de ECB zijn van staatspapier van de zwakke broeders. Wel degelijk heeft het terugtreden van Weber als opvolger van de aftredende president wel degelijk met deze zaak te maken. Ik doel dan op de druk die de EU uitoefent op de ECB. Zelf zegt hij daarover: ik heb mij teruggetrokken door gebrek aan waardering voor mijn inzichten bij de leiders van de 17 landen van de eurozone. Een aantal eurolanden hebben laten weten weinig waardering te hebben voor de uitgesproken denkbeelden van Weber. En zoals ik al eerder heb gemeld staat centraal de vraag: gaat de ECB voor de verdediging van het behoud van koopkracht van de euro dan wel moet de hoogste prioriteit hebben het scheppen van nieuw geld door het opkopen laag gekwalificeerde staatsleningen van zwakke eurolanden. Er is binnen de eurozone geen consensus over de vraag wat op dit moment de hoogste prioriteit heeft. De Europese politici van de eurolanden kiezen in deze fase voor het overeind houden van de mediterrane landen. Alhoewel het voor Nederland, Duitsland, Finland en Luxemburg veel belangrijker zou zijn de koopkracht van de euro te beschermen. Of laat Weber het afweten gezien de dramatische situatie waarin de ECB verkeert of misschien nog erger: de Raad van ministers van Financiën in de eurozone wil een opvolger van Trichet, die de opdrachten van de politici uitvoert en dus geen onafhankelijk beleid kan voeren. Is hier sprake van een coup of proberen de ministers van Financiën de ECB op te zadelen met de ´zwarte piet´?Nederland ziet goede kanten aan het Duits-Franse plan om de economische samenwerking tussen de eurolanden te versterken, maar wil het zeker niet onverkort overnemen. ,,Geen dictaat'', zei minister Jan Kees de Jager van Financiën voor aanvang van een beraad met zijn zestien collega's van de eurolanden. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy willen volgens een uitgelekte notitie dat de eurolanden één lijn trekken als het gaat om pensioenen, loonbeleid en de vennootschapsbelasting. Over een betere onderlinge afstemming valt wat De Jager betreft best te praten. ,,Maar de EU moet ons niet een pensioenstelsel gaan voorschrijven. We zullen dat plan zeker niet een op een overnemen.'' De ministers van de eurolanden praten in Brussel over het verbeteren van hun concurrentiekracht en over het versterken van de financiële discipline. Alleen als daarover goede afspraken worden gemaakt, is Nederland bereid tot hogere garanties voor het noodfonds voor de euro, zodat het fonds meer geld kan uitlenen. De Jager zei vandaag geen beslissing te verwachten over het noodfonds. De minister constateerde dat de euro enigszins uit het dal lijkt te klimmen. ,,Het is relatief rustig op de financiële markten.'' Toch heeft De Jager nog steeds zorgen. Alleen als er maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat eurolanden opnieuw in de problemen raken, is duurzaam herstel mogelijk, zei hij. Wordt zeker vervolgd.

Klik hier voor de column 'De strijd om de macht' van Prof Dr R. Tissen 

Deze UPDATE heeft als ondertitel meegekregen: wie maaien wil moet eerst zaaien. Dat is van toepassing op de oplossing van de problemen in de eurozone. Ik moest denken aan minister de Jager die vorige week nog stelde dat hij ervan overtuigd was dat de EU met 6 maanden de financiële problemen in de eurozone zou hebben opgelost. Dan zal er snel duidelijkheid moeten komen over het te volgen model van de Duits/Franse as. En als Merkel en Sarkozy niet meegaan in compromissen en de Europese Raad voor de keuze stellen ´slikken of stikken´? Wat dan ………….? Ik deel de mening dat er principiële keuzes gemaakt moeten worden over de toekomst van de muntunie en de Europese Unie. Dat is evident. Dat daaruit kan voortvloeien dat wij de 17e deelstaat worden, zoals Rijnland/Westfalen, van het Duitse Rijk behoort tot de mogelijkheden. Dat als gevolg daarvan Nederland afscheid moet nemen van onze monarch zal even slikken zijn. Weg ……Koninginnedag. Dat België wordt verdeeld in 2 delen waarbij Vlaanderen naar Nederland gaat en Wallonië naar Frankrijk is een optie. In dat scenario gaat Brussel naar Frankrijk en wordt de hoofdstad van Europa. Merkel krijgt het Duitse model voor Europa plus Nederland en Vlaanderen en Frankrijk krijgt Wallonië en Brussel,de Europese hoofdstad. Luxemburg is het wisselgeld. Dat Sarkozy achter Merkel aanloopt is juist. Ik neem aan dat de Fransen geen alternatief hebben voor het Duitse model. Als je zelf niet de sterkste partij bent moet je mee met de leider. Elke andere richting verzwakt je positie! Rutte wil de soevereiniteit van Nederland niet opgeven, maar de vraag is …….. wat dan. Doorgaan op de huidige weg is geen optie. Die weg loopt dood. De confrontatie voor de Europese Raad is of er een beter plan op tafel komt om Europa te integreren. Het gaat niet op de eerste plaats om het grote geld, het gaat om de vraag 'hoe het Europa van de toekomst eruit gaat zien. Is er een optie dat wij in de eredivisie blijven spelen op basis van een gezond beleidsplan'. Ik deel de aanname van Tissen niet dat Barroso een goede minister-president van de Europese Commissie zou zijn. Hij mag wellicht kundig zijn maar hij straalt geen gezag uit. Hij is niet onze Europese leider, overigens dat is van Rompuy dat ook niet (wat niet is kan hopelijk nog wel komen). Het feit dat EU uitgaven van 2 mrd euro uit 2009 niet kunnen worden verantwoord, verzwakt het beeld van de EU en van Barroso. Op het punt van de 2e stresstest voor de banken in Europa ben ik optimistischer dan Tissen. Ik hoop dat de uitslag van die test veel meer inzicht zal geven in de solvabiliteit en liquiditeit van banken. Misschien wordt die uitslag wel negatief en zijn de problemen veel groter dan dat de ECB en de EU eerder hadden aangenomen. Bij alle schade die dat gaat veroorzaken moeten we accepteren dat die prijs betaald moet worden voor de toekomst en transparantie van de financiële instellingen.

Fannie Mae staat voor de Federal National Mortgage Association (FNMA) en Freddie Mac is kort voor de Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC). Beiden zijn GSEs (Government Sponsored Enterprises) door de overheid gesteunde ondernemingen, die hypotheken opkopen van particuliere banken om ze te verkopen aan beleggers. Fannie Mae werd opgericht in 1938 om te helpen startende huiseigenaren onroerend goed te laten kopen. Freddie Mac werd opgericht in 1970 om concurrentie aan Fannie Mae te bieden. Ze kopen probleemhypotheken van hypotheekverstrekkers en verpakken deze weer in mandjes, die ze als mortgage-backed securities, met garantie van de Amerikaanse Staat, verkopen. Ze hebben daarmee in 2008 miljarden dollars verloren, als gevolg van door banken verleende risicovolle hypotheken aan financieel zwakke partijen (werkelozen, mensen met zware aflossingsverplichtingen e.d.). Als gevolg daarvan boekte Fannie in november 2008 een kwartaalverlies van $ 29 billion. In september 2008, nam de regering van George W. Bush de controle over van Freddie en Fannie om te voorkomen dat de hypotheekmarkt en de vastgoedmarkt zouden instorten. De huidige regering wil nu binnen 5 tot 7 jaar af van de staatsgaranties aan de beide GSE's.

De problemen die hebben gezorgd voor de diepe recessie van de afgelopen jaren steken ook nu weer wereldwijd de kop op en kunnen een nieuwe crisis veroorzaken. Dat stelt Dominique Strauss-Kahn, de topman van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). ,,Omvangrijke kwetsbare kapitaalstromen, druk op de wisselkoersen en de snelle opbouw van valutareserves staan weer volop in de aandacht. Als we die problemen niet oplossen, kunnen ze de basis vormen voor de volgende crisis", aldus Strauss-Kahn op een bijeenkomst in Washington. Het internationale monetaire systeem moet daarom op de schop, zei de Fransman. ,,Sommige mensen denken dat het huidige systeem goed genoeg werkt. Ik heb daarover een minder rooskleurig beeld." De IMF-directeur ziet een belangrijke rol weggelegd voor de zogeheten speciale trekkingsrechten (SDR's), de munteenheid die het IMF hanteert voor het betalingsverkeer met zijn lidstaten. Door die valuta breder beschikbaar te maken, worden wisselkoersen minder kwetsbaar en wordt het minder noodzakelijk voor landen om grote reserves op te bouwen, betoogde hij. In het mandje met valuta's dat de waarde van de SDR's bepaalt, moet volgens Strauss-Kahn ook de Chinese yuan een belangrijke rol gaan spelen. De waarde van de IMF-munt wordt nu bepaald op basis van de dollar, euro, yen en het Engelse pond. Ik heb meer informatie nodig om mij een mening te kunnen vormen waarover Strauss-Kahn zich nu eigenlijk druk maakt. De centrale markten hebben de afgelopen jaren de geldmarkten al overvoerd met laagrentende liquiditeiten die relatief weinig rendement hebben opgeleverd. Waarom zou het IMF dat proces nog eens gaan versterken. Moet de inflatie eerst verder stijgen om ingrepen te forceren? Niemand wil toch naar Weimariaanse toestanden. Ik doel op de enorme geldontwaarding in november 1923 toen in Duitsland 1 biljoen (=trillion) Reichsmarken moesten worden betaald voor 1 dollar.

Sarkozy heeft Marc Rutte niet op de gastenlijst gezet voor de komende G20 ontmoeting in het najaar van dit jaar in Cannes. Internationaal bezien moet Nederland een stapje terug doen. Daarmee komt ook onze zetel ter discussie te staan in de Raad van Bewindvoerders van het IMF. Er zit voldoende 'europa' in de G20 om van een representatieve vertegenwoordiging te kunnen spreken. Parijs heeft wel uitgenodigd Spanje, Singapore, Ethiopië, Equatoriaal Guinea en de Verenigde Arabische Emiraten.

PVV-leider Geert Wilders heeft openlijk kritiek op de prestaties van het minderheidskabinet van VVD en CDA. Volgens de gedoogpartner praat het kabinet te veel en doet het te weinig. Wilders richt zijn pijlen met name op minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie. Volgens hem zijn de twee VVD-bewindslieden veel in het nieuws, zonder dat ze echt iets voor elkaar krijgen. ,,Het is te veel roepen en te weinig wol'', stelde Wilders in een interview in de Telegraaf. De PVV ziet nog te weinig terug van de afspraken die de partij op het gebied van veiligheid met VVD en CDA heeft gemaakt. Zo wacht Wilders nog altijd op een wetsvoorstel over de invoering van minimumstraffen. Dat geldt ook voor het plan om de politie meer mogelijkheden te geven preventief te fouilleren. Ook wordt Wilders ongeduldig over andere punten, zoals een voorstel voor gecombineerde teams van leger en politie om de orde te herstellen. ,,Er gebeurt niets, we horen er niets over, geen wetsvoorstellen, geen concepten'', aldus Wilders op de verjaardag van de premier. Dit zijn belangrijke punten voor ons. Echt teleurstellend.''

De industriële productie in de landen van de eurozone is in december ten opzichte van november met 0,1 procent gedaald. Ook in de 27 landen van de Europese Unie daalde de productie met 0,1 procent. In november steeg de productie in de eurozone nog met 1,4 procent ten opzichte van oktober. Ten opzichte van december 2009 steeg de activiteit van de industrie in eurozone met 8 procent. In Slovenië, Portugal en Estland steeg de productie in december het hardst. In Letland, Ierland en Denemarken was de daling het grootst. De productie bleef stabiel in Duitsland en Nederland. ,,Ondanks de lichte daling in output in december, heeft de industriële sector nog steeds een significante bijdrage geleverd aan de groei van het bruto binnenlands product in het vierde kwartaal'', aldus analist Martin van Vliet van ING. Zelfs met het meerekenen van de weergerelateerde onderbrekingen in de bouw en handel in december, aldus de marktvorser. ,,Door het positieve momentum in de wereldwijde handel en de relatieve zwakke euro, zal de industriële sector waarschijnlijk het herstel de komende maanden blijven ondersteunen.'' Volgens de analist bevestigt het relatieve lage niveau -nog steeds 11 procent onder de piek voor de crisis- dat er voldoende groei is voor verder herstel in de industrie.

De Portugese economie is afgelopen kwartaal met 0,3 procent gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het afgelopen kwartaal was het eerste waarin de Portugese economie kromp, na drie opeenvolgende kwartalen met groei. Over heel 2010 gemeten nam het bruto binnenlands product (bbp) van Portugal met 1,4 procent toe. Een jaar eerder werd het bbp nog 2,5 procent kleiner, nadat de economische groei in 2008 volledig tot stilstand was gekomen. Economen verwachten dat de Portugese economie dit jaar opnieuw zal krimpen. De omvangrijke bezuinigingen waarmee de Portugese overheid het eigen tekort te lijf wil gaan, zetten waarschijnlijk een zware rem op de groei van de economie, waardoor er een nieuwe recessie kan ontstaan.

De Nederlandse huizenmarkt komt dit jaar nauwelijks in beweging. Starters krijgen steeds minder toegang tot de woningmarkt, terwijl de prijzen nauwelijks dalen. Dat voorspelt het economisch bureau van ING. Het wordt dit jaar voor starters op de huizenmarkt opnieuw moeilijker een huis te kopen. Door de verwachte stijging van de hypotheekrente en de scherpere inkomensnormen voor de nationale Hypotheek Garantie raakt een koophuis voor veel nieuwkomers verder uit zicht. De prijsdaling die nodig is om meer starters een kans te geven blijft volgens ING uit. Omdat de arbeidsmarkt aantrekt, zijn er minder gedwongen huizenverkopen. Daarnaast zijn huizenbezitters nauwelijks bereid hun vraagprijs te laten dalen. ING verwacht dat de huizenprijzen daardoor dit jaar amper zullen dalen.

De internationale handel van China is in januari opnieuw explosief gegroeid. Doordat de import nog sterker groeide dan de export daalde het handelsoverschot van het land naar het laagste niveau van de afgelopen negen maanden. De export van China groeide in de eerste maand van het jaar met bijna 38 procent, de import lag 51 procent hoger dan een jaar eerder. Het overschot in de internationale handel kwam daardoor uit op 6,5 miljard dollar (4,8 miljard euro), tegen 13,1 miljard dollar in de voorgaande maand. Het handelsoverschot van China daalt in het eerste kwartaal van het jaar over het algemeen, omdat de export in die maanden minder sterk groeit dan de import. China heeft Japan ingehaald op de ranglijst van grootste economieën. Na de Verenigde Staten is China nu de tweede economische macht ter wereld, een positie die Japan sinds 1968 bezette. De economie van China maakt een enorme groei door. Zowel de export als de afzet in het binnenland nemen toe. China heeft relatief weinig last gehad van de economische crisis. Daarentegen staat de economie van Japan al geruime tijd onder druk. Het land heeft te maken met een forse daling van de export, vooral door de sterke yen. Daardoor zijn Japanse goederen in het buitenland duur. Ook de binnenlandse vraag is gering. De verwachting is dat China over ongeveer tien jaar de VS van de eerste plaats verdringt en de grootste economie ter wereld wordt. De Japanse economie is in het vierde kwartaal van vorig jaar met 0,3 procent gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Daarmee ging de op twee na grootste economie ter wereld voor het eerst in vijf kwartalen achteruit. De krimp was echter minder groot dan verwacht. De dure yen remde de groei van de export af. Over heel het jaar gemeten groeide de Japanse economie in 2010 met 3,9 procent.

De Verenigde Staten moeten de komende tien jaar de staatsuitgaven met 1,1 biljoen dollar (812 miljard euro) hebben teruggedrongen. Dat zei een woordvoerder van het Witte Huis, vooruitlopend op de presentatie van de plannen van de Amerikaanse president Barack Obama. Hijzal dan de details bekendmaken van de bezuinigingen die hij wil doorvoeren in het fiscale jaar 2012, dat 1 oktober 2011 begint. De bekend geworden plannen gaan volgens de Republikeinen nog niet ver genoeg. De Republikeinen proberen de Democratische president onder druk te zetten om veel drastischer te bezuinigen dan hij tot nu toe van plan is. Volgens hen moet de president ook nog snijden in het budget voor 2011, dat nog niet definitief vastligt. Obama wil nog in deze ambtstermijn, die in 2012 afloopt, het begrotingstekort halveren. Volgens de woordvoerder ligt dit plan op schema. Dat nadert de 1,5 biljoen dollar (1,1 biljoen euro). Grofweg twee derde van de bezuinigingen moet door minder uitgaven worden opgebracht. Ongeveer een derde moet door hogere belastingen binnenkomen. Vooral rijke Amerikanen zullen meer belastinggeld moeten betalen.

Hypotheken waarbij de rente voor een lange periode is vastgelegd zullen door nieuwe toezichtsregels fors duurder maken. De oorzaak ligt in de nieuwe eisen, beter bekend als 'Basel 3'. Deze zouden de financiële positie van banken steviger moeten maken. Het gevolg van deze nieuwe, strengere, regels is dat langlopende hypotheken minder aantrekkelijk worden voor banken. Banken zullen immers langlopende kredieten met langlopende middelen moeten financieren en die zijn duurder. Dat alles kan een negatief effect op de huizenmarkt hebben. Bankiers hebben al aangegeven dat hypotheken met een rentevast periode van meer dan tien jaar tot 0,5%-punt duurder kunnen worden. De afgelopen tijd werden hypotheken al duurder doordat securitisering van hypotheken goeddeels is stilgevallen. Verder werden recent banken verplicht grotere buffers aan te houden, terwijl de AFM steeds strengere regels oplegt.

Het opstappen van Weber bij de Bundesbank maakt duidelijk hoe ernstig het is met de crisis in Europa. Lees hier de column van Prof Dr R. Tissen met zijn visie op het beleid van de ECB. Een korte reactie op deze column van Tissen. Om te beginnen bij de kandidaten voor de opvolging van Trichet. Naast de door Tissen genoemde centrale bankiers van Italië, Finland en Nederland is er een vierde kandidaat: een vertrouwelinge van Angela Merkel, volgens Weber een briljant econoom. Het gaat om de Duitser Jens Weidmann, een oud-leerling van Alex Weber. Hij behoort op dit moment tot de selecte groep topadviseurs van Angela Merkel. Dan op de inhoud: Als de visie van Alex Weber werkelijkheid wordt zal ook Nederland in volle omvang getroffen worden in de malaise die gaat ontstaan en een grote geldontwaarding en verlies van bezittingen met zich zal brengen. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , . Bookmark de permalink.