UPDATE03022011

In de laatste UPDATE heb ik aandacht gevraagd voor de m.i. problematische situatie waarin de Europese Centrale Bank zich bevindt. Ik heb het ongeveer zo verwoord dat niemand zit te wachten op de boedel die de in september aftredende Trichet achterlaat. Mede door toedoen van de EU/euromuntunie (in ieder geval politici) is de ECB volgestopt met waardepapieren die ofwel zo goed als waardeloos zijn dan wel slechts met grote verliezen kunnen worden afgestoten. Een van de allerbelangrijkste centrale banken in de wereld die het loodje zou gaan leggen: je moet er niet aan denken. Iedereen zegt 'onmogelijk' dat dat zou gaan gebeuren. Maar direct daarna is de vraag 'hoe gaat dat probleem dan opgelost worden'. Ik heb daar, op dit moment, geen passende reactie op. Dit betekent niet dat de ECB niet in grote problemen zou verkeren. Er was vandaag een bericht dat tijdens de bijeenkomst van het WEF in Davos vorige week aan de orde is geweest de inkoop van Griekse staatsobligaties door de Griekse staat. In de wandelgangen was te horen dat het zou gaan om Grieks staatspapier dat momenteel in portefeuille is van de ECB. Kennelijk zijn ze in Frankfurt wakker geworden en hebben ze zich gerealiseerd dat ze opgescheept zitten met papier dat ze aan de markt niet kunnen slijten. De plannen zouden nog niet uitonderhandeld zijn. We weten dus ook niet om hoeveel papier het gaat. Mogelijk wordt Griekenland opgeofferd (de Grieken zouden worden gedwongen om obligaties af te gaan stempelen en dat doet een land alleen als ze aan hun betalingsverplichtingen niet meer kunnen voldoen: een soort van faillissement dus) om de ECB, in deze fase, overeind te houden. Mijn vraag is: waar haalt Griekenland het geld vandaan om de ECB te kunnen betalen? Gaat de ECB ook Griekenland, na Ierland, toestaan dat de geldpersen in Athene kunnen worden aangezet. Wat een bijkomende rol kan spelen is dat de inflatie in de eurozone in januari is gestegen van 2,2% in december naar 2,4%. Als die stijging structureel wordt zal de ECB de rente moeten gaan verhogen en dat heeft tot gevolg dat alle in positie zijnde vastrentende stukken in waarde zullen dalen. Dat is zowel voor de ECB als voor de banken, pensioenfondsen en institutionele beleggers geen positief vooruitzicht. De belangrijkste taak van de ECB is het garanderen van prijsstabiliteit in de eurozone. In tegenstelling tot de Amerikaanse Fed, houdt de ECB bij hun monetaire politiek minder rekening met de economische vooruitzichten. Doelstelling van de ECB is om de inflatie – gedefinieerd als een jaarlijkse stijging van de prijzen ten opzichte van de consumptie – onder de 2% per jaar te houden. Het risico zit momenteel in stijgende voedselprijzen. Het adagium op de financiële markten is niet voor niets ´vergeet aandelen en obligaties, grondstoffen zijn de belegging van dit moment'. Als de wereldeconomie aantrekt stijgt de vraag naar grondstoffen en worden deze duurder. Als onverhoopt de wereldeconomie terugzakt gaan de overheden geld bijdrukken en krijgen we een megainflatie. Ook in dat geval zullen de grondstofprijzen gaan stijgen. Op zich merken wij hier in Nederland niet zoveel van de stijgende voedselprijzen, maar in landen waar arbeiders 2 dollar per dag verdienen, o.a. Tunesië en Egypte, wel. Van de tegenwaarde van die twee dollar moeten ze een gezin eten en drinken geven, kleding, huisvesting en zorg. Ook al stijgen de voedselprijzen maar met 5% kan dat tot ondervoeding leiden. Een verdergaande stijging van de inflatie kan plaatsvinden als gevolg van de politieke onrust in Egypte. De prijs van een vat Brentolie steeg maandag even: >100 dollar, bij een $prijs van 1,3702. Goud noteert op de laatste dag van de maand januari $1330 per troy ounce (31,1034768 gram). Er zitten 32,1507466 ozt in een kg. Alhoewel de herfinancieringsrente (kort geld) bij de ECB al sedert 7 mei 2009 op 1% staat zien we voor lang geld (hypotheekrentes) dat de tarieven de laatste maanden stijgende zijn. We noteren rentetarieven die 0,7 tot 0,8% zijn gestegen. Er treedt een samenhang op bij stijgende hypotheekrentes die een daling van de vastgoedprijzen teweegbrengt.

Ondertussen zetten de eurolanden hun gekibbel over de oplossing van de Europese schuldencrisis voort. Merkel blijft bij haar standpunt dat het Europese Financiële Stabiliteisfonds/EFSF niet verder wordt uitgebreid. Volgens de Duitsers is er voldoende geld in kas om Griekenland, Ierland, Spanje en Portugal financieel bij te staan. Nieuwe probleemlanden als Italië en België moeten hun eigen problemen maar oplossen.

De bovenstaande tekst was nog niet geschreven of onderstaand bericht passeerde de revue. Hier komt een mogelijke kandidaat aan het woord, die genoemd wordt als opvolger voor Trichet, die in de herfst aftreedt. Ik schrijf het al maanden: Trichet doet in z'n eentje zaken met politici (van de EU) die buiten de doelstelling van de ECB vallen. Hij maakt er een potje van, misschien zelfs wel een puinhoop. Wim Duisenberg, de eerste president van de ECB, heeft in het openbaar voor Trichet gewaarschuwd. Het wordt nu langzaamaan duidelijk waarvoor. DFT schrijft onder meer dat de Italiaanse topbankier en het ECB-bestuurslid Mario Draghi waarschuwt voor de aantasting van de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank (ECB), die in gevaar kan komen door het opkopen van staatsleningen van zwakke eurolanden. De aankoop van staatsobligaties door de ECB moet streng worden gecontroleerd, volgens Draghi. ,,Anders loopt de ECB het gevaar alles te verliezen wat we hebben, onze onafhankelijkheid, en we schenden het Verdrag van Maastricht.'' Daarin werd afgesproken dat de ECB hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de prijsstabiliteit in de eurozone. De ECB heeft sinds mei voor circa 70 miljard euro aan obligaties gekocht van zwakke eurolanden om het functioneren van de geldmarkt te ondersteunen. Daar is felle kritiek op gekomen van onder anderen de Duitse ECB-bankier Axel Weber. Hij vindt dat het niet de taak is van de ECB om zwakke eurolanden te helpen met het financieren van hun schulden. Draghi vindt dat de verantwoordelijkheid voor het oplossen van de crisis in eerste instantie bij de individuele regeringen zelf ligt. Zij moeten fiscale maatregelen nemen en hervormingen doorvoeren om de groei te stimuleren. Trichet maakte eerder deze maand nog bekend door te gaan met het opkopen van staatsobligaties van zwakke eurolanden. Bedoelt Draghi dat Trichet onder curatele moet worden gesteld?

De Italiaanse ECB-bestuurder zei verder dat de toekomst van de euro niet in gevaar is. ,,De euro is een van de steunpilaren van de Europese economische integratie. Daar hebben alle landen zeer veel van geprofiteerd'', aldus Draghi. Deze laatste uitspraak getuigt van een te grote zelfverzekerdheid. De euro is momenteel een zwakke schakel als steunpilaar van de economische integratie binnen de muntunie. Ik zeg niet met stelligheid dat de euro omvalt maar anderzijds ook niet dat de solidariteit binnen de eurozone zo sterk is dat de zwakke broeders het gevecht tegen de financiële markten gaan winnen.

De waarde van de euro ten opzichte van de dollar is deze week weer eens gestegen tot het hoogste punt in ruim twee maanden tijd. Investeerders speculeren op mogelijke maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) om de geldontwaarding in de eurozone tegen te gaan. De wisselkoers van de euro liep dinsdag aan het begin van de middag op tot 1,3775 dollar. Dat was de hoogste stand sinds 22 november vorig jaar, toen de Europese munt op 1,3786 dollar piekte. Volgens analisten rekenen steeds meer investeerders erop dat de ECB de rente in de eurozone binnen afzienbare tijd gaat verhogen, om de inflatie af te remmen. Die lag de afgelopen twee maanden boven het door de ECB nagestreefde niveau van iets minder dan 2 procent. De sterke stijging van de prijzen van olie en andere grondstoffen voedt de verwachting dat de inflatie in de komende maanden verder stijgt.

 

Als het aan de banken ligt, moet een woningkoper in de toekomst minstens de helft van het aankoopbedrag gaan aflossen op zijn hypotheek. Naast de aflosverplichting moet ook de verstrekking van een tophypotheek aan banden worden gelegd. Dit is een hypotheek die hoger is dan de aankoopwaarde van de woning. Het maximale leenbedrag zou moeten worden beperkt tot 112 procent van de woningwaarde. Dit is de kern van een voorstel voor aanscherping van de regels voor hypotheekverstrekking, die door de banken worden voorgesteld als alternatief voor het plan van de AFM. Het plan van van de toezichthouder is echter ingrijpender, maar richt zich vooral op de tophypotheek. Naast de aanscherping van het maximale leenbedrag tot 112 procent wil de AFM dat het deel boven de aankoopprijs in zeven jaar wordt afgelost. In het plan van de banken is de aflossing de eerste jaren lager. De afbetaling moet over een periode van dertig jaar plaatshebben. Het is overigens niet noodzakelijk om het hypotheekbedrag echt maandelijks te verlagen. Een leningnemer mag het af te lossen bedrag ook sparen en na dertig jaar in één keer de aflossing doen. Deze vermogensopbouw, die fiscaal heel aantrekkelijk is, kan bijvoorbeeld door middel van een bankspaarconstructie. Hiermee behoudt de leningnemer hypotheekrenteaftrek over het volledige hypotheekbedrag.

Na Moody's, heeft ook kredietbeoordelaar S&P zijn waardering voor Egyptisch staatspapier verlaagd. De organisatie sluit niet uit dat de beoordeling de komende maanden verder naar beneden wordt bijgesteld als de situatie in het land verslechterd. ,,De voortdurende politieke instabiliteit en onrust gaat ten koste van de economische groei in Egypte en zal de overheidsfinanciering negatief beïnvloeden'', aldus S&P. Moody's ging S&P een dag eerder voor met een verlaging wegens de ,,diepgewortelde'' politieke spanningen in het land. S&P heeft de beoordeling van het staatspapier naar beneden bijgesteld tot 'BB'. Wanneer de kredietwaardigheid van een land wordt verlaagd, betekent dit dat het meer rente moet gaan betalen op leningen die het afsluit.

President Nout Wellink (CDA) van De Nederlandsche Bank is woedend op hoogleraar economie professor Sweder van Wijnbergen (PvdA). De flamboyante Van Wijnbergen heeft in een interview met Het Parool gezegd dat alle directieleden van DNB moeten aftreden. Wellink schreef hem daarop een brief en stuurde een kopie naar de krant. De zeer boze Wellink schreef onder meer: ''Beste Sweder, ik heb je verhaal in Het Parool gelezen. Bijna elke alinea bevat feitelijke onjuistheden. Je frustraties zijn het geleidelijk gaan winnen van je intellect. Daarom moeten ze wel groot zijn. Met vriendelijke groet, Nout.'' Uit het commentaar wordt duidelijk dat Wellink alleen maar zegt 'nietes'. Wellink had de kritiek van Sweder langs zich heen moeten laten gaan. Wellink heeft altijd alle aantijgingen ontkent, waar ik het nooit mee eens ben geweest. De IceSave zaak had hij ook 'humaner' op kunnen lossen. Hij wist dat het fout zat in IJsland maar hij stond wel toe dat deze internetbank veel meer geld van Nederlandse spaarders uit de markt haalde dan waarvoor DNB vergunning had verleend. Ook in het DSB-dossier heeft hij steken laten vallen. Hij wist dat het verdienmodel van Scheringa niet deugde maar greep veel te laat in. Verder werd er gevoelige informatie gelekt naar de Volkskrant toen DNB de stekker eruit wilde trekken (en de Rechtbank dat in eerste instantie niet toestond). Ook de aantijging richting Lakeman was een zwaktebod. En dan de aanpak van de financiële crisis verdient geen prijs. DNB is de hoofdverantwoordelijke toezichthouder van de banken. Achteraf moet hij bekennen aan het parlement dat de handel en wandel die zich bij de banken afspeelde zo complex was dat DNB geen idee had wat zich daar afspeelde en welke risico's werden gelopen. En dan ook nog de opsplitsing in drie segmenten die naar Fortis, Santander en de RBS gingen. Wellink wilde 'nee' zeggen maar wilde daarvoor de steun van Wouter Bos, de toenmalige minister van Financiën. Dat Bos Wellink het bos in stuurde met de boodschap 'dat is jouw verantwoordelijkheid, zoek het zelf maar uit' is ook geen krachtig beleid. Bij zo een beslissing speelt het nationale belang een grote rol en die verantwoordelijkheid nam Bos niet. Uiteindelijk heeft Wellink 'ja' gezegd, wat helemaal fout afliep. In mijn visie is Bos medeschuldig aan deze debacle, maar die mening deelt Sweder niet met mij. Hij houdt Wouter Bos de hand boven het hoofd, ook PvdA. Of je Wellink mede aansprakelijk kunt stellen voor de nationalisering van ABN/Amro/Fortis kan ik niet zeggen. In dat dossier heeft Bos een hoofdrol gespeeld, waarover ook kritische opmerkingen kunnen worden gemaakt. Als Sweder zegt dat het enige wat DNB drie jaar deed, twijfelen was, dan kan daar wel een kern van waarheid in zitten. Wellink kon de nieuwe wereld niet aan. Van Wijnbergen reageert in een dupliek op de reactie van Wellink. "Ik vind de reactie typerend. De problemen die worden aangekaart zijn er nooit, DNB kan nooit anders reageren en gaat verder nooit op de inhoud in. Nooit laat DNB blijken dat kritiek serieus bekeken wordt. Dat is ook de klacht van pensioenfondsen.'' Daarom moet de complete directie van De Nederlandsche Bank moet opstappen, zegt econoom Sweder van Wijnbergen, hoogleraar en oud-secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken. Het is te gemakkelijk om alleen de topman de schuld in de schoenen te schuiven, want ieder directielid van DNB heeft gefaald. Wat kan president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank worden aangerekend? ''Hij heeft de afgelopen jaren te veel geaarzeld en hij is in paniek geraakt. Als je hem hoort praten, moet je concluderen dat hij te veel onder de indruk is geraakt van de stormen op de financiële markten. De rust en kalmte, die hem ooit zo eigen waren, straalt hij al lang niet meer uit.'' Sweder verwijt Wellink dat er juristen in de top van de DNB zitten. Daar moeten financieel/economische deskundigen zitten, is zijn mening. Ook over de uitvoering van de eerste stresstest bij de banken is Sweder kritisch. Misschien wel terecht. De uitslag van de nieuwe stresstest zal daar inzicht in kunnen geven.

Wat ik zeker niet deel met Sweder is zijn stelling dat Wellink vertelt hoe de schulden in Nederland gaan escaleren. En dat er een nieuwe crisis aankomt. Hoho, rustig aan, reageert Sweder dan. Zo erg is het in Nederland allemaal niet.'' Daar zou ik niet zo stellig in willen zijn. In de eurozone zijn we maar 1 van de 17 landen! En als er financiële problemen zouden gaan ontstaan kunnen die ook van buiten komen.

De grote schommelingen in de olieprijs zijn heel vervelend voor de industrie. De economie moet zich aanpassen, als de olieprijs langdurig hoog zal zijn, dan zal er met minder olie geproduceerd moeten worden. Dat zegt minister Jan Kees de Jager.''De hoge olieprijs kan ook de inflatie aanwakkeren, we moeten daarom ook letten op onze concurrentiekracht.' De Jager zegt te hopen dat er snel duidelijkheid komt in Egypte en dat er hervormingen komen, zonder bloedvergieten. De export naar Egypte loopt volgens De Jager nog geen gevaar. 'Egypte is ook geen groot exportland voor Nederland''. Hij acht het van belang dat de onrust niet overslaat naar andere landen in de regio, waar meer naar toe geëxporteerd wordt. Het is volgens De Jager ook van belang dat het Suezkanaal open blijft, zeker voor een exportland als Nederland.

Uw Pensioen is onzeker. Onder die kop stuurden accountants woensdag een open brief aan de pensioensector. Zij vinden dat mensen beter moeten worden voorgelicht over de onzekerheden die hun pensioen omgeven. De dekkingsgraad die aangeeft in hoeverre pensioenfondsen aan al hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen, loopt weer op. Maar de recente verbetering van de dekkingsgraad biedt geen garantie voor de waardevastheid of de hoogte van de toekomstige pensioenen. Pensioenfondsen berekenen de dekkingsgraad op basis van schattingen en veronderstellingen over ontwikkelingen tot in de verre toekomst, aldus de Nederlandse Beroepsorganistaie van Accountants (NBA). ,,Dat allen al maakt pensioenuitkeringen per definitie onzeker.'' Het is van belang dat deelnemers aan pensioenregelingen goed inzicht krijgen in toezeggingen, verwachtingen en risico's. Ook het uniforme pensioenoverzicht dat iedereen ontvangt, biedt wat dat betreft onvoldoende informatie. Pensioengerechtigden moeten weten hoe groot de kans is dat hun pensioen niet waardevast zal zijn. De NBA vindt ook dat pensioenfondsen die een dekkingsgraad van minder dan 100 procent hebben en die toch niet korten op de uitkeringen, daarover verantwoording moeten afleggen aan de deelnemers die nog niet gepensioneerd zijn. ,,In zo'n situatie keert het pensioenfonds immers meer uit aan gepensioneerden dan op dat moment naar evenredigheid aan vermogen aanwezig is.''

De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, is China voorbijgestreefd als de grootste eigenaar van Amerikaans staatspapier. Uit de meest recente gegevens van de Fed blijkt dat de centrale bank voor ruim 1,1 biljoen dollar aan Amerikaanse schulden bezit. China houdt volgens de FT 896 miljard dollar, Japan 877 miljard dollar. Tijdens de recessie is de Fed begonnen met het op grote schaal opkopen van schulden van de Amerikaanse overheid. De centrale bank heeft hiervoor verschillende opkoopprogramma's lopen, waarvan de grootste de zogenoemde kwantitatieve verruiming is. De Fed hoopt hiermee de rentestanden op de financiële markten te drukken en zo de economische groei aan te jagen.

Kredietbeoordelaar Standard & Poor's heeft zijn waardering voor de kredietwaardigheid van Ierland verlaagd. Het vreest voor grotere financiële problemen in de bankensector van het land. S&P verlaagde de rating voor de langlopende schulden van Ierland met één stap tot A-. Daarmee is het de enige van de drie grote internationale kredietbeoordelaars die de waardering voor de Ierse staatsschulden in de A-klasse handhaaft. Moody's en Fitch verlaagden eerder hun beoordelingen met grotere stappen tot een aanzienlijk lager niveau. S&P houdt het oordeel over de Ierse schulden in april opnieuw tegen het licht. Het gaf aan dat het land op dat moment de A-status kan verliezen, als blijkt dat de noodlijdende Ierse banken nog meer kapitaal nodig hebben om overeind te blijven.

Rechters hebben een nieuwe bom gelegd onder de Spaanse huizenmarkt. Als het aan hen ligt, zijn eigenaren die hun huis teruggeven aan de bank voortaan in een klap verlost van de hypotheekschuld. Kredietbeoordelaar Fitch sluit een verdere afwaardering van de huizenmarkt niet uit, mocht deze uitspraak in hoger beroep stand houden. In Spanje geldt tot nu hetzelfde systeem als in Nederland. Wie zijn hypotheek niet kan betalen, kan de sleutels niet zonder meer inleveren bij de bank zodat de schuld verdwijnt. In tegenstelling tot landen als het Verenigd Koninkrijk en de VS, waar dit principe van jingle mail – rinkelende sleutels – wel bestaat.

De EU werkt aan maatregelen om eurolanden snel en doeltreffend bij te springen als ze hun schulden niet meer kunnen financieren, maar het is vooral de bedoeling dergelijke situaties voortaan te voorkomen. Nederland, maar ook Duitsland en de Scandinavische lidstaten, leggen sterk de nadruk op het laatste.

De EU-leiders hebben het dus niet alleen over het tijdelijke noodfonds van 750 miljard euro, waarvan de werking moet worden verbeterd en dat over twee jaar een permanent karakter moet krijgen. Ze willen ook afspraken maken over strengere straffen voor lidstaten die zich niet aan de EU-begrotingsregels houden en over meer economische samenwerking tussen de eurolanden. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en Frankrijk hebben aangekondigd tijdens de top met aangescherpte voorstellen hiervoor te komen.

Om de onzekerheid over de schuldencrisis te bestrijden zou Duitsland bereid zijn om de eisen aan het noodfonds voor eurolanden te versoepelen. Op die manier komt de hele inhoud van 440 miljard euro beschikbaar voor noodkredieten. Door strenge boekhoudregels kan nu slechts circa 250 miljard euro daadwerkelijk worden uitgeleend. Duitsland stemt mogelijk ook in met het voorstel om de rente op de noodkredieten voor Griekenland te verlagen en om het noodfonds (EFSF) geld te laten lenen aan dat land. Daarmee zouden de Grieken eigen schulden terug kunnen kopen, zodat de betalingsverplichtingen op de enorme schuldenlast wat draaglijker worden. In ruil daarvoor wil Duitsland onder meer dat eurolanden wettelijk vastleggen hoe hoog hun schulden mogen oplopen en dat zij hun pensioenstelsel aanpassen aan de vergrijzing. Ook zou er gewerkt moeten worden aan Europese belastingregels en een Europees beleid voor de arbeidsmarkt. Volgens bronnen wordt er in Brussel verder aan gedacht om het EFSF direct staatsobligaties op te laten kopen van landen die in financiële problemen zitten. Dat zou het vertrouwen van de markten in die landen moeten vergroten, waardoor zij uiteindelijk weer makkelijker via de normale kanalen aan kapitaal kunnen komen. ,,Zo'n plan ligt momenteel op tafel, en er is een grote kans dat het uiteindelijk in de gereedschapskist terechtkomt'', aldus een ingewijde. De Europese leiders hakken naar verwachting eind maart knopen door over de aanpak van de eurozone. Volgens persbureau Reuters wordt wellicht een extra top ingelast op 4 maart, om de besluiten voor te bereiden. Onduidelijk was nog of op die bijeenkomst alle EU-leiders worden uitgenodigd of alleen die van de zeventien landen waar met de euro wordt betaald.

De komende dagen komen de 27 regeringsleiders in Brussel bijeen voor een vergadering van de Europese Raad. De problemen van de zwakke eurolanden staan op de agenda. Dat wat nu door Merkel en Sarkozy worden aangekondigd zijn in feite zaken die tien jaar geleden al hadden moeten geregeld en voorzover ze wel geregeld zijn werd de naleving niet gecontroleerd. De falsificaties van de Griekse cijfers kwamen pas aan het licht toen de financiële markten de politici dwongen tot het nemen van vergaande besluiten. Dat de Ieren er een puinhoop van maakten hadden zelfs de Ieren zelf niet in de gaten. Dat de Portugezen leefden op de zak van bevriende landen kwam veel te laat boven water. Dat de Spaanse spaarbanken slecht gekapitaliseerd waren en belegden in vastgoed van veelal lokale 'vriendjes' werd heel lang niet opgemerkt. Een agendapunt wat de aandacht trekt is het feit dat de regeringsleiders zich uit moeten spreken over de inkoop van eigen staatsleningen door de Griekse Staat. Ik begrijp wel waarom. Zoals ik al eerder schreef zit het probleem bij Trichet die, zonder titel daarvoor, voor 70 mrd staatspapier van zwakke broeders uit de muntunie in positie heeft genomen. Daar heeft de ECB het heel moeilijk mee. Nu moet de EU de helpende hand bieden aan Trichet door de voorraad Grieks papier van de ECB over te nemen. Wat ik mis is een visie over de toekomst van de Europese Unie. Gaan we naar een federaal Europa toe met een eigen economisch/financieel/sociaal beleid, een eigen rechtspraak en een eigen fiscaal systeem of blijven we doormodderen met de 27 leden, die permanent achter de feiten aanlopen. Dat is een moeilijke opgave want dat betekent ook dat landen als Finland, Luxemburg, Duitsland en Nederland hun 'rijkdom' zullen moeten gaan delen met armere landen. Een deel van ons spaargeld zal als sneeuw voor te zon verdwijnen evenals een deel van de 700 mrd euro aan pensioenreserves. In een democratie is zo'n boodschap niet te verkopen. Dus …………….

De Tweede Kamer heeft deze week vier uur gesproken met Nederlandse bankdirecteuren van onder meer Van Lanschot Bankiers, de Rabobank, NIBC, ING en ABN Amro. De Kamer wilden weten in hoeverre de banken de uitvoering van hun eigen gedragscode nu naleven. Dat gesprek liep op een teleurstelling uit. Voor de uitvoering van de code banken die de banken in 2009 hebben afgesproken met minister Bos, hebben ze meer tijd nodig. Het wordt al helemaal een probleem want de banken kunnen niet zonder de bonuscultuur, stelden ze tegenover kritische politici. Mondiaal bezien is er geen levensvatbare bank meer mogelijk zonder bonussen. Minister Jan Kees de Jager van Financiën waarschuwde dat de sector wetgeving tegemoet kan zien als de zelfregulering nu niet echt gaat werken.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags . Bookmark de permalink.