Categoriearchief: Financieel/economisch

UPDATE 16-01 2021/565 Hannes heeft corona sinds 12 januari 2021

Trump vindt zichzelf de beste president ever en zijn tegenstanders de slechtste.
Het zal Trump tot in het diepst van zijn hart treffen dat hij er niet in is geslaagd een tweede termijn te realiseren. Ondanks dat hij bleef stellen dat hem 2,7 stemmen zijn ontnomen, dat er op grootschalige wijze verkiezingsfraude heeft plaatsgevonden maar slechts 1 ‘rechtertje’ gaf hem het voordeel van de twijfel. Bewijzen kon hij daarvoor niet aandragen. Het is de vraag hoe zijn rechts-activistische achterban zich gaat opstellen op 20 januari 2021, de dag van de inauguratie van Joe Biden. Trump is een slechte verliezer en ik vrees dat hij zijn verlies op allerlei wijzen zal blijven wreken op de Staat en de nieuwe president. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 16-01 2021/565 Hannes heeft corona sinds 12 januari 2021

UPDATE 09-01 2021/564 Gelukkig en Gezond 2021: ‘Beleggen in 2021: ’de beurs is al heel optimistisch over herstel’’ GL: Klaver eist aftreden kabinet

Ik ontken zeker niet dat er wereldwijd, onder het volk, groepen zijn ontstaan die ageren tegen het beleid van overheden. Tegenover de verdere digitalisering van de rechten, tegen het burocratisme. Ook in ons land. Kijk naar de wijze waarop de Kinderopvangtoeslag onbeheersbaar werd en de verantwoordelijke politici wegkeken. Mede daardoor neemt het populisme toe. Daarover een verschil van mening. Toch zijn die groepen, ook in de VS, beperkt in omvang. Dat er duizend mannen en vrouwen het Capitool met vlaggen en petjes naar binnen liepen, nadat ze wat ruiten hadden ingeslagen, en hier en daar op een zetel gingen zitten, past niet in een democratische staat, maar het was zeker geen veldslag. In feite was de omsingeling een strategische aanval, die in de oudheid zijn nut had bewezen. Dat een deeltje van de burgerij, laat ik zeggen de agressieven, blijk hebben gegeven over hun onvrede over het bestuur, waarop de VS worden geleid, kon alleen maar gebeuren omdat ze op voorhand wisten dat hun president, die de verkiezingen verloren had, hen zou ondersteunen. Waar ik meer bezorgd over ben is dat veel Amerikanen nog hechten aan hun wapens. In feite willen ze nog altijd cowboytje spelen en hun wil kunnen opleggen met wapens en dat zij niet geconfronteerd willen worden met de gevolgen van de industriële revolutie gevoed door fossiele brandstoffen. Daarin denkt een deel van de Amerikanen heel egoïstisch. Trump heeft zich onttrokken aan de plichten die het als wereldleider heeft en is onder zijn leiding als een eenling verder gegaan. Althans dat heeft hij gepoogd. De vraag is i8n hoeverre deze ontwikkeling het resultaat is van het neoliberale beleid, gekoppeld aan het kapitalisme, dat in de Westerse wereld wordt gevoerd. In ieder geval hebben de Amerikanen laten zien hoe het democratische bestel uit de rails kan lopen. Wij zijn gewaarschuwd! Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 09-01 2021/564 Gelukkig en Gezond 2021: ‘Beleggen in 2021: ’de beurs is al heel optimistisch over herstel’’ GL: Klaver eist aftreden kabinet

UPDATE 31-12 2020/563 Youp: Premier heeft op Oudjaar ontslag van Rutte III aangeboden

Koning Willem-Alexander sprak op Eerste Kerstdag zijn Kersttoespraak tot het Nederlandse volk. Central stonden de gevolgen van de Corona-pandemie. In het publieke debat moet ruimte zijn voor nuance en redelijkheid. Hij sprak zich vooral uit tegen te veel stellingname en … Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 31-12 2020/563 Youp: Premier heeft op Oudjaar ontslag van Rutte III aangeboden

UPDATE 24/25-12 2020/562 Kerstblog OVEREENSTEMMING BREXIT

Om te voorspellen dat er zogenaamde onafhankelijke ‘deskundigen’, als een rechtsgeleerde en een beleidsadviseur zouden worden ingezet om de politieke hoofdschuldigen en ambtenaren vrij te pleiten van schuld in de Kinderopvantoeslagenaffaire kwam niet onverwacht. Natuurlijk moest worden voorkomen dat Rutte, Hoekstra, Asscher, Wiebes en anderen bewindslieden schade zouden oplopen en rechters, tot aan de Raad van State aan toe, zouden worden geconfronteerd met de achterkant van hun gelijk. De Commissie van Dam bracht in het rapport “Ongekend onrecht” het systematisch falen van de politiek en van de rechterlijke macht in de openbaarheid met als gevolg: de burger kan de instituties niet meer vertrouwen. Zij brachten de schending van de grondbeginselen van de rechtsstaat, en daarmee de rechtsbescherming van burgers, in beeld. Een tweede constatering van de commissie is eveneens ontluisterend, en gaat om de informatievoorziening aan de Tweede Kamer, de rechtspraak en de media. De Tweede Kamer werd herhaaldelijk onvolledig, onjuist of veel te laat geïnformeerd. Ook de commissie zelf beklaagt zich over de gebrekkige informatievoorziening: gevorderde documenten werden te laat of helemaal niet geleverd. Vorige week nog doken ineens weer nieuwe documenten op die de commissie had willen hebben, maar niet kreeg van het ministerie van Financiën. De verantwoordelijke politieke bewindslieden zullen beslist allemaal in de Kamer, op TV en op sociale media hun verontschuldigingen aanbieden: sorry, sorry, sorry. We hebben dat proces nooit zo gezien en beleefd zoals het nu op tafel ligt. Wij gaan nu – pas – orde op zaken stellen en binnen enkele jaren de gedupeerden schadeloos stellen. Dat laatste zal lang niet altijd mogelijk zijn. In theorie in financiële zin wel, maar in praktische zin lang niet altijd. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 24/25-12 2020/562 Kerstblog OVEREENSTEMMING BREXIT

UPDATE 19/20-12 2020/561 Komt nu de hoogmoed ten val?

Een compliment aan de twee hoofdgasten in de TV-uitzending van Buitenhof van zondag 20 december 2020, die werd gepresenteerd door Twan Huijs (hulde): Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP). Onderwerp: het in de openbaarheid brengen van het systematisch falen van de politiek en van de rechterlijke macht met als gevolg: de burger kan de instituties niet meer vertrouwen. Lees hieronder een resumé van het eindrapport van de Parlementaire Commissie Kinderopvangtoeslag. Beiden zijn helden en verdienen daarvoor een Koninklijke onderscheiding te ontvangen. Zij moesten tijdens hun jarenlange onderzoeken opboksen tegen de gevestigde politieke macht, waaronder die van bewindslieden. Zij hielden stand tegen zware politieke druk die op hen werd uitgeoefend het dossier te seponeren. Reactie deze week van de premier “aan aftreden denk ik niet”. Maar is er een alternatief na deze ontboezemingen? Ik verwacht dat de Rutte doctrine van twee keer sorry zeggen en we gaan er nu serieus mee aan de slag (in de Kamer en op TV) deze keer niet meer werkt. Ik vind deze TV-uitzending de meest memorabele van dit hele jaar, misschien wel van het laatste decennium. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 19/20-12 2020/561 Komt nu de hoogmoed ten val?

UPDATE 12/13-12 2020/560 Nieuw hulpgeld beschikbaar voor het bedrijfsleven

Al in 2017 maakten psychiaters zich al zorgen over de psychische toestand van Donald Trump. Hij heeft een ‘levensgevaarlijke geestelijke stoornis’ en is niet in staat de Verenigde Staten te leiden. Dat was toen al de conclusie én waarschuwing van een groep psychiaters tijdens een conferentie op de medische faculteit van de prestigieuze Amerikaanse Yale universiteit. Daar werd onder meer de geestelijke gezondheid van de Amerikaanse president besproken. De uitkomst: Donald Trump is ‘paranoïde en lijdt aan waanideeën’. Volgens de psychiaters vonden ze het hun ‘ethische plicht en verantwoordelijkheid’ om het Amerikaanse publiek te waarschuwen voor ‘de gevaren’ die Trumps psyche vormt voor het land. Een van de aanwezige psychiaters, dr. John Gartner, zei dat Trump’s opmerkingen na de inauguratie al duidelijke eerste tekenen waren van een veel groter probleem: behalve alleen een leugenaar en een narcist, is hij ook paranoïde, en lijdt hij aan waanideeën en zelfoverschatting en dat bewees hij al direct op zijn allereerste dag als president. Als Donald Trump echt gelooft dat hij het grootste publiek uit de geschiedenis had, dan is dat waanidee. En dat kan nu worden aangevuld met ‘als hij maar blijft volhouden dat hij de verkiezingen gewonnen heeft en recht heeft op het nog 4 jaar voorzetten van zijn bestuur’ dan behoort dat tot dezelfde categorie. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 12/13-12 2020/560 Nieuw hulpgeld beschikbaar voor het bedrijfsleven

UPDATE 5/6-12 2020/559 Trump blijft doorvechten, maar de deadline nadert snel

Het is een Ruttiaanse illusie. Ondernemers verwennen om daarmee bedrijven in Nederland te houden want dat is goed voor de werkgelegenheid. We weten hoe dat is afgelopen. Wat zich hier voltrekt in het bank- en verzekeringswezen is een proces wat zich afspeelt dan wel af gaat spelen in het hele bedrijfsleven, wereldwijd: het is de overgang van een alfa- naar een betagerichte samenleving, met grote sociaal/maatschappelijke consequenties. Wij staan aan de vooravond van een transitie van fossiel naar duurzame energie, van grote sociaal/maatschappelijke verschuivingen en een nieuwe plaatsbepaling voor de factoren kapitaal, arbeid, privacy, eigendom van data, veiligheid en klimaat, milieu en natuur. De politiek moet nu plaats bepalen wie die ingrijpende reorganisaties gaan uitvoeren. Laten we dat over aan het bedrijfsleven, de neoliberale doelstellingen van de vrije markt en de hebzucht van het kapitalisme? Wat op ons afkomt is robotisering, kunstmatige intelligentie, de macht van data, internet en digitalisering. Een aantal waardes moeten worden herwogen zoals biodiversiteit en de sociaal/maatschappelijke fundamenten, de staatsinrichting van Europa en een herwaardering van de democratie en het neoliberalisme. Ik denk ook aan een herprofilering van de waarden: arbeid, opleiding, omscholing, inkomen, woning, veiligheid en privacy. Als we dit overlaten aan de ondernemers wordt een deel van de werknemers straks gedumpt in de samenleving als gevolg van de overname van werkzaamheden door robots en computersystemen. Ik denk dat een ontwikkeling van intelligentere robots en computers niet te stuiten valt. Niet wij bepalen waar de grenzen liggen in het toestaan van intelligentere systemen maar ook elders in de wereld, de VS, China, India, en wij zullen dat moeten accepteren. Het bedrijfsleven accepteert alles zolang die nieuwe ontwikkelingen maar geld opleveren. Het zijn ontwikkelingen die op ons afkomen en waarvoor wij de ogen niet moeten sluiten. Nu kan de democratie de leiding in dat proces nog nemen, over een paar jaar zijn we overgeleverd aan de macht van het neoliberalisme en het daaraan gelieerde kapitalisme. Ik trek aan de bel om aandacht te vragen voor het perspectief van een samenleving voor een deel van onze jongeren, die gevormd zal worden als een moderne slavernij. De politiek zal nu aan de slag moeten, maar ik vrees dat daar onvoldoende wil en kennis voorhanden is zo een complex probleem aan te pakken. Daarom moeten de jongeren van nu aan het werk en duidelijk maken hoe hun samenleving moet worden ingericht. De lakeien van het neoliberalisme zullen alles in het werk stellen dat te voorkomen. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 5/6-12 2020/559 Trump blijft doorvechten, maar de deadline nadert snel

UPDATE 28/29-11 2020/558 Jongeren vragen aandacht voor hun toekomst

Goldman Sachs, de Rothschilds, Bill Gates, George Soros, Mark Zuckerberg, Zara-oprichter Amancio Ortega, investerings-goeroe Warren Buffett, de Mexicaanse telecom-baas Carlos Slim en Amazon-oprichter Jeff Bezos. Larry Ellisson, bestuursvoorzitter van Oracle en de voormalige burgemeester van New York, Michael Bloomberg. Google medeoprichters Larry Page en Sergey Brin, de 82-jarige casinomagnaat Sheldon Adelson, Dell-oprichter en bestuursvoorzitter Michael Dell, bankier Joseph Safra, investeerder Carl Icahn, hedgefund manager James Simons en Charlène de Carvalho-Heineken behoren tot de Joodse ‘rijksten der aarde’. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 28/29-11 2020/558 Jongeren vragen aandacht voor hun toekomst

UPDATE 21/22-11 2020/557 Wat haalt Trump nog meer uit de ‘doos van Pandora’?

De 82-jarige Engelse investeerder Jeremy Grantham studeerde aan de Universiteit van Sheffield en voltooide in 1966 een MBA aan de Harvard Business School. In 2011 werd hij opgenomen in de ‘50 meest invloedrijke’ ranglijst van het tijdschrift Bloomberg Markets. Hij wordt genoemd als deskundige in het signaleren van ‘zeepbellen’ op de financiële markten. Voor mij komt zijn vaststelling dat er momenteel zeepbellen worden opgebouwd niet als een verrassing. Ik heb daar in de laatste maanden in dit blog al voor gewaarschuwd. Ik deel zijn uitspraak dat de zeepbellen gaan leeglopen maar dat een indicatie wanneer dat gaat gebeuren niet te geven is. Ik verwacht echter dat die crash eerder voor eind 2021 gaat plaatsvinden dan in 2022. Als ik naar het ongerijmde optimisme van beleggers en beurshandelaren kijk, waardoor koersen blijven stijgen, lijkt het erop dat een realistische kijk op financieel/economische ontwikkelen ontbreekt. Grantham’s reden daarvoor, de enorme geldhoeveelheden op de markten waarvoor geen bestemmingen zijn, deel ik volledig. Hoe lang die situatie blijft bestaan is onduidelijk, maar als de zeepbellen leeglopen zullen de verliezen groot zijn, misschien wel heel erg groot. Ik sluit niet uit dat uiteindelijk al de inspanningen van de huidige president om alsnog de winnaar van de verkiezingen te wordt, de wegen van Republikeinen zijn onvoorspelbaar en Trump is onbetrouwbaar. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 21/22-11 2020/557 Wat haalt Trump nog meer uit de ‘doos van Pandora’?

UPDATE 14/15-11 2020/556 Staan de VS voor een staatsgreep?

Ik denk dat het voor Trump helemaal niet belangrijk is of hij erin slaagt een enorme verkiezingsfraude van 2,7 miljoen stemmen aan te tonen, zo hij er al in zou slagen voldoende rechtbanken achter zich te krijgen, maar dat hij daarmee voor zijn achterban het klimaat schept voor een staatsgreep en zich daarna uitroept tot een dictator voor het leven. Maar vooralsnog moet hij daarvoor wel voldoende Republikeinen achter zich krijgen. Veel gematigde Republikeinse politici twijfelen over het handelen van hun president want aan alleen de die-hards heeft hij onvoldoende steun voor zijn droombeeld van alleenheerser. De VS, maar ook de hele wereld houden hun hart vast, want democratische waarden kunnen met één pennenstreek van tafel zijn. Een dergelijk proces heeft zich 85 jaar geleden ook al eens afgespeeld in Duitsland met de opkomst van Adolf Hitler als de leider van de Nazi-beweging. We kennen die afloop. Ik hou mijn hart vast. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 14/15-11 2020/556 Staan de VS voor een staatsgreep?