Categoriearchief: Financieel/economisch

UPDATE 19102019/501 Brexit, het Lagerhuis en Boris Johnson

Ik heb deze week keuzes moeten maken aan welke onderwerpen ik in dit blog aandacht zou besteden. Er was zoveel aan de hand: Brexit, de Turkse inval en Noord-Syrië, de vrouwen en kinderen van IS-strijders, een Nederlandse ontwikkelingsbank, die in … Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 19102019/501 Brexit, het Lagerhuis en Boris Johnson

UPDATE 12102019/500 Een jubileumblog: het 500ste fin/eco blog

Felix Zulauf, een vooraanstaande Zwitserse vermogensadviseur, zegt nogal wat: Draghi is een crimineel, over de toekomst van Europa is hij mismeesterd, banken maken moeilijke tijden door, centrale bankiers zijn de slechtste economische voorspellers, als de ECB sparen ontmoedigt is dat nefast (= rampzalig) voor investeringen, het pensioenstelsel wordt ontmanteld en negatieve rente leidt tot een complete misallocatie van kapitaal met andere woorden ‘het volk wordt daarvan het slachtoffer’. Concluderend, het financieel/monetaire systeem dient het kapitalisme ten koste van onze sociaal/maatschappelijke waarden. En dan de vraag “wie beschermt de belangen van de burgers in dit proces? “ Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 12102019/500 Een jubileumblog: het 500ste fin/eco blog

UPDATE 05102019/499 Trump: mijn enorme en ongeëvenaarde wijsheid

De centrale vraag bij het monetaire beleid van de ECB is ‘waar staat de burger, met zijn spaargeld en opgebouwde pensioenrechten, wie beschermd de 350 miljoen burgers in de eurozone tegen dit beleid’? Want waar leidt dit naartoe, niemand kent de gevolgen van negatieve rentes op de langere termijn. Ja, het blaast luchtbellen in de koersen op de effectenmarkten en de waardes van vastgoed stijgen explosief, daardoor zullen de verschillen tussen rijk en arm verder toenemen. Wat ik mis is een beschouwing over de sociaal/maatschappelijke gevolgen van dit beleid, zoals beschreven door Wimar Bolhuis. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 05102019/499 Trump: mijn enorme en ongeëvenaarde wijsheid

UPDATE 28092019/498 ABN Amro verliest €2,1 mrd op één beursdag aan waarde

De President van de Nederlandsche Bank, die onze belangenbehartiger is in de ECB, zijn eigen straatje schoon te vegen. Hij moet aan de pensioenfondsen en de werknemers uitleggen waarom het geld nog maar zo weinig waard is, dat beleggers op kapitaalmarkt genoegen moeten nemen met negatieve rentes, met alle gevolgen daarvan voor ons spaargeld en onze pensioenreserves bij de pensioenfondsen en verzekeraars. Het monetaire beleid van de inkoop van (staats)obligaties van de 19 eurolanden in de afgelopen jaren, waardoor de effectenmarkten volledig zijn ontwricht en dat in 2017 al had moeten worden gestopt zodat de inkoop niet werd opgevoerd naar €2600 miljard. De ECB had moeten wachten tot het moment dat de overheden waren overgegaan tot het investeren in de toekomst (op een breed vlak), zodat de economische groei nieuwe impulsen hadden gekregen. Dat is tot dusverre nog altijd niet aangevangen en in plaats van dat de geldhoeveelheid zou worden teruggebracht, dat kan niet want daarmee worden de belangen van partijen op de financiële markten geschaad, worden ze verder opgehoogd. Dat beleid is dienstbaar aan de doelstellingen van het neoliberalisme en voor een ander monetair beleid zitten er in de gereedschapskist van de monetaire autoriteiten geen ‘tools’ meer. Het probleem in dit dossier zijn de regeltjes die door DNB aan de pensioenfondsen worden opgelegd: het werk van technocraten die ervan uitgaan dat het mislukte beleid van Draghi, waar Klaas Knot, mogelijk onvrijwillig, in heeft geparticipeerd, nog zeker wel 30 jaar voortgezet wordt. Als we kijken naar de koersen voor 30-jarige Nederlandse leningen betalen beleggers er nog altijd op toe. Dat is heel ongezond en voorspeld weinig goeds voor de komende decennia. De schuld geven aan pensioenfondsen, wegens slecht beleggingsbeleid, is helemaal niet zo relevant als Knot wil doen lijken. Er zijn inderdaad pensioenfondsen die wat meer risico’s hebben genomen in de beleggingen en mogelijk hebben belegd in hoger renderende ondernemingen (mogelijk omdat die zich niets aantrekken van duurzamer produceren, of sterk vervuilende producten op de markt brengen dan wel bedrijven financieren die oorlogsmateriaal produceren) maar dat kan ook omslaan. We moeten ons wel realiseren dat zowel op de obligatie- als op de aandelenmarkten en in vastgoed prijsvorming plaatsvindt, gestimuleerd door het vele gratis geld dat beschikbaar is, waarin grote luchtbellen zitten. Op enig moment lopen die leeg en vindt er een enorme kapitaalvernietiging plaats. Het allerergste is dat Knot zegt is hij zich afvraagt of ons pensioenstelsel in de huidige economische tijden nog werkt. „Toezeggingen zijn gewoon heel duur, dus we moeten ons afvragen of we toezeggingen blijven doen of dat we ons meer moeten richten op beschikbare premieregelingen.” Daarbij is alleen de pensioenpremie zeker, maar het toekomstige pensioen zelf niet. Hoe durft hij zich op deze wijze te uiten. Nee, Klaas, stop de pensioenverlagingen en keer snel terug naar een gezond monetair beleid, waarin de euro zijn waarde weer terugkrijgt. Waar ik mij het meeste zorg over maakt dat binnen het kabinet en onze volksvertegenwoordigers de verwachting heeft gepost gevat dat het in dit pensioendossier zou gaan om een tijdelijk probleem omdat de verwachting is dat knappe koppen wel in staat zullen dat dat probleem op te lossen. Het probleem is, naast het mislukte ECB-beleid waardoor de monetaire autoriteiten geen of nauwelijks meer sturend beleid kunnen voeren, van structurele aard: de steeds stijgende vergrijzing van de samenleving en als gevolg daarvan de dalende economische groei. Oudere mensen investeren minder en gaan meer voor zorg, terwijl ze sparen voor de oude dag. Nu kan het een oplossing zijn dat de verrekenmodellen worden versoepeld en de rekenmeesters ervan uitgaan dat het monetaire beleid weer zal terugkeren naar ‘vroegere tijden’ waar beleggers die wilden investeren voor het geld dat ze daarvoor leenden een redelijke rente moesten betalen. Veertig jaar geleden was daar een vaste basis voor: 4% + inflatie. Vandaag de dag zou dat 5% zijn. Een tarief waarmee alle pensioenfondsen weer uit de problemen zouden zijn en aan pensioenuitkeringen weer een inflatie uitkering zouden kunnen toekennen. De realiteit is echter dat dat scenario ‘onwaarschijnlijk’ is op de kortere termijn. De voorstellen van Klaas Knot zijn maatschappelijk onwenselijk en de knappe knoppen lossen de problemen ook niet op. Daarvoor spelen op de achtergrond financieel/economische ontwikkelingen een rol, die de problematiek alleen maar zullen vergroten: een recessie in 2020, de handelsoorlogen die de VS voert, de geo-politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten, het binnenlandse en buitenlandse beleid van Donald Trump, de zwakke positie van Europa en de afhankelijkheid van het monetaire beleid, wereldwijd, aan de neoliberale doelstellingen. Er deed zich deze week nog een andere ontwikkeling voor die voor onrust zorgde. Superrijken zouden massaal aandelen aan het verkopen zijn en de opbrengsten niet herbeleggen maar overbrengen naar Zwitserse banken waar ze cash beleggen en daarvoor ¾% negatieve rente betalen. Dat betekent dat ze een crash op de financiële markten verwachten en meer vertrouwen in de stabiliteit van het Zwitserse banksysteem dan in dat van de FED, ECB en BoJ. Daarbij komt dat de FED vorige en deze week banken moest ondersteunen, die met liquiditeitstekorten zaten Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 28092019/498 ABN Amro verliest €2,1 mrd op één beursdag aan waarde

UPDATE21092019/497

De gekte over de doelstellingen van Klimaatbeleid moeten, in deze vorm, snel van tafel. Ik ben voor een duurzamer samenleving, laat dat duidelijk zijn, maar ik ben tegen onderdelen ervan, onder meer de gas-transitie, waarvoor geen draagvlak in de samenleving is waarschijnlijk maar door een deel van de huishoudens kan worden gefinancierd en waarvan de lasten niet kunnen worden opgebracht. Ook is er nog helemaal niet duidelijk hoe de verwarming van huizen in de winter gaat plaatsvinden als we het comfort van de huidige CV-ketels willen behouden. De warmtepomp biedt die mogelijkheid niet en een gemeentelijk warmtenet is veel duurder dan de huidige energiekosten. Daarbij komt dat ouderen in de winter een huiskamertemperatuur van 22 graden nodig hebben, zegt mijn huisarts. Voer een Europese vliegtax in voor iedereen die, op een vlieghaven binnen de EU, overstapt dan wel instapt. Voer een Europese belasting in op kerosine en voor de scheepvaart op (stook)olie. Verlaag de maximum snelheid op de snelwegen naar 100 km per uur. Ga nu aan de slag met rekeningrijden voor alle vracht- en personenwagens, niet in 2027, maar al tussen 2021 en 2023. Activeer duurzamer eten en drinken. Beperk het watergebruik en verlaag het gebruik van de industrie van water. Hou het drinkwater schoon. Breng het volk meer in beweging. Wijs het volk op de gevaren van het gebruik van soft- en harddrugs. Maak daardoor de handel in drugs onaantrekkelijker en ontneem de criminelen het geld dat ze daarmee verdienen. Sluit alle financiële banden met financiële instellingen in Belastingparadijzen. Zet de industrie in om de CO2 uitstoot terug te brengen, dwing ze, zo nodig, daartoe. Verlaag de stikstofuitstoot tot acceptabele hoeveelheden. Zet de overheid in een turbo-instelling. Maar doe slechts datgene wat haalbaar is en betaalbaar. Windmolens, zonnepanelen, elektrisch rijden, groene energie allemaal prima, zolang daar draagvlak voor is en niet in strijd is met ons ecologisch beleid. Als die hele transitie €1000 mrd kost, wat Baudet inschat, of op €600 of €800 mrd wat anderen prognosticeren, denk dan wel dat Nederland slechts het 1:25000 deel van het mondiale probleem is en de impact van Nederland op het klimaat maximaal 0,00007 graden is. Ons kleine land stoot niet niet meer dan 160 Mton CO2 per jaar uit, een hoeveelheid die China uitstoot in vijf dagen en de VS in een week. En zolang Trump, een bevriend staatshoofd, in het Witte Huis zit is onze inzet verwaarloosbaar. Laten we dat wel in ons achterhoofd houden bij alles wat we daarover gaan besluiten. Spring niet verder dan onze polsstok lang is. Merkel is erin geslaagd een Klimaatakkoord te sluiten in Duitsland. Kosten: €54 mrd. CO2-belasting wordt vanaf 2021 ingevoerd; benzine en diesel worden dan ca 3 cent duurder, 5 jaar later 9 tot 15 cent. Vanaf 2025 worden nieuwe verwarmingsinstallaties die op stookolie werken afgeschaft; op nieuwe ketels wordt 40% korting gegeven. Eerder werd al bekend gemaakt dat de productie van bruinkool wordt afgeschaft en dat verwarming met bruinkool wordt overgezet naar gas!! De prijs van ecostroom moet omlaag; de prijzen van treinkaartjes voor lange trajecten gaan met 7% tot 19% omlaag; vliegtuigen worden al per 1 januari 2020 belast met hogere belasting voor binnenlandse vluchten; er komt een extra subsidie voor elektrische auto’s die <€40.000 kosten. Kennelijk worden bij de oosterburen niet de gas-gestookte verwarmingsketels aangepakt, zoals in ons land. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE21092019/497