Categoriearchief: Financieel/economisch

UPDATE 07112019/508 Het is te hopen dat in het kabinet alsnog de bliksemschicht van wijsheid inslaat

Ik denk al na over de Kerstboodschap van blog 510. De rode draad zal zijn “de wereld in beweging”, “de onzekere toekomst”, “gebrek aan leiders met visie”, “de jongeren eisen een daadkrachtige aanpak voor hun toekomst”, “het volk gaat de straat op met eisen, het populisme wint aan populariteit”, “de overheid toont haar minachting over de rechten van het volk, wetten worden aan de laars gelapt door ondemocratisch handelen”. Waarnaar worden wij geleid onder aanvoering van de wereldleider Donald Trump, een man die werd afgekeurd voor militaire dienst, maar door het Amerikaanse volk wel geschikt werd geacht voor het presidentschap in de stijl van een straatvechter en een Europese Unie zonder een helder gemeenschappelijk beleid? Kent U deze nieuwe woorden al ‘appen’, ‘smootie’ en ‘instaslet’? Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 07112019/508 Het is te hopen dat in het kabinet alsnog de bliksemschicht van wijsheid inslaat

UPDATE 30112019/507 Noodtoestand voor het klimaat uitgeroepen door het Europees Parlement

Het gaat over de grote problemen die er waren en zijn in de publieke sector toen het kabinet Rutte I in 2012 besloot op een gigoureuze wijze bezuinigingen in de publieke sector door te voeren, door taken te delegeren naar lagere overheden (provincies en gemeenten) voor minder geld en meer regeltjes. Want, was de redenatie, gemeenten zitten dichter bij de mensen en kunnen beter inschatten wat die aan ondersteuning nodig hebben en die hulp goedkoper kunnen inkopen. Het kabinet maakte een grote fout daarmee: die gemeentes hadden en hebben geen kennis van zaken, onvoldoende deskundige ambtenaren en onvoldoende geld om die taken uit te voeren. Rutte verweert zich daar nu tegen door te stellen dat het begrotingstekort terug gebracht moest worden van Brussel (het Stabiliteits- en Groeipact) naar 3%. Maar het liep enorm uit de want want uiteindelijk bedroegen de bezuinigingen in de publieke sector (onderwijs, zorg, politie) €60 mrd. Het gevolg is nu dat leraren en verpleegkundigen staken en de politie aan de alarmbel trekt. Gevolg: te hoge werkdruk, teveel regeltjes, grote tekorten aan personeel, hoog ziekteverzuim en ontevreden personeel. Rutte, je komt daar niet mee weg. Je hebt er een puinhoop van gemaakt. Politiebureau’s worden gesloten, ziekenhuizen sluiten afdelingen, scholen sluiten een week wegens personeelsgebrek. De politie kan zijn taken niet meer uitoefenen wegens personeelsgebrek en het leggen van zwaardere accenten (racisme op de voetbalvelden) op maatschappelijke ontsporingen, waardoor er steeds minder boeven gevangen kunnen worden. Terugkijkend moeten we stellen dat de ontwrichting van de samenleving allemaal 7 jaar geleden is begonnen om geld. Die prijs wilde het kabinet daarvoor betalen, alleen Wilders, als gedoogpartner, trad terug. Het beleid van de kabinetten Rutte, het was kortetermijnbeleid, waar we nu de rekening voor gepresenteerd krijgen. Er werd geen aandacht besteed, behalve door Pechtold, aan de hoge eisen die aan het onderwijs gesteld zouden gaan worden door de oprukkende Kunstmatige Intelligentie, algoritmen, robotisering, G5 en technologische ontwikkelingen. De Tilburgse hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen zegt daarover: “Want ook toen was al bekend dat personeelstekorten dreigden in de zorg [door de vergrijzing] en het onderwijs.” In de Thuiszorg werden veel mensen ontslagen en op de pabo’s werden studenten niet met open armen ontvangen. “Het is verwaarlozing, maar ook het onvermogen om in te spelen op de arbeidsmarkt.” We wilde voor Brussel het beste jongetje van de klas zijn, maar wie betaalt daar nu de prijs voor? Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 30112019/507 Noodtoestand voor het klimaat uitgeroepen door het Europees Parlement

UPDATE 23112019/506 Rutte moet de eer aan zichzelf houden

De ontluisterende inkijk in het handelen van ambtenaren van de Belastingdienst in dit dossier, is een zwartboek over hoe de overheid omgaat met de rechten van de burger en de wijze waarin dat werd uitgevoerd door de wet, op een eigen wijze uit te voeren, dat door de ambtelijke top werd aangestuurd. Het ergste is nog dat politiek verantwoordelijke bewindspersonen ervan geweten moeten hebben. Zo onnozel als ze waren keken zij weg van de wijze waarop de wet werd geïnterpreteerd door topambtenaren en door lageren in rang werden uitgevoerd. Toen een klokkenluider daarover aan de bel trok, werd hij door de huidige staatssecretaris op non-actief gesteld. Dat spreekt boekdelen over de wijze waarop de verantwoordelijke politicus Snel zijn taak uitvoert. In het vorige blog is melding gemaakt van een brief aan de Tweede Kamer waarin een ex-ambtenaar op Financiën meldt dat hij meerdere malen aan de noodklok heeft getrokken: “Hij kaartte de kwestie aan bij collega’s, bij leidinggevenden, bij juristen van de dienst, bij een vertrouwenspersoon, bij het hoger management, en uiteindelijk bij de hoogste ambtelijke baas, de directeur-generaal.”, reactie: geen. Dat spreekt boekdelen over de verziekte sfeer op dit departement. Dan rijst de vraag of de politici en ambtenaren die hier zwaar in de fout zijn gegaan met een ‘sorry’ wegkomen. Dat zal toch niet gebeuren. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 23112019/506 Rutte moet de eer aan zichzelf houden

UPDATE 16112019/505 Noodverbanden en noodwetten

Enkele maanden geleden heb ik in dit blog al eens mijn twijfels uitgesproken over de status van Deutsche na de mislukte fusies. ‘Niemand’ wilde in zee gaan met Deutsche en dat riep vragen op over de status van deze grootste Duitse bank. Een van de grootste systeembanken die zijn zaken niet op orde heeft, verkeert in zwaar weer. De vraag is of ICT-systemen de werkelijke redenen zijn voor het niet tijdig uitvoeren van geldtransacties. Als ze zouden moeten melden dat er tijdelijke liquiditeitsproblemen zijn geweest, zou dat het vertrouwen in Deutsche hebben kunnen aantasten. We mogen hopen dat de rapen nog niet gaar zijn maar wel blijven opletten!! Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 16112019/505 Noodverbanden en noodwetten

UPDATE 09112019/504 Het kabinet Rutte III staat op instorten

Het is mij duidelijk geworden op de Open Dag voor de duurzaamheid dat daar klimaatactivisten hun energie-neutraal gemaakte woningen toonden en genoegen nemen met een basistemperatuur van 18 graden in de huiskamer. Die aanname is niet realistisch voor de gemiddelde Nederlandse huishouding. Misschien wel voor tweeverdieners zonder kinderen die vroeg naar bed gaan en zich douchen met koud water, maar niet voor de gemiddelde Nederlander. Een warmtepomp levert maar een basiswarmte, die niet het comfort levert van een gasgestookte cv-ketel, die de huiskamertemperatuur binnen 20 minuten naar de gewenste temperatuur brengt. Daarvoor moeten andere alternatieven ontwikkeld worden, die ook nog qua aanschaf en maandlasten betaalbaar blijven. Oei stelt daarover dat we met de huidige plannen naar een woonlastenstijging gaan van 17%. De vraag is, nu het kabinet energie als een basis-behoefte heeft gelabeld, wat er gaat gebeuren met de levering van gas, stroom en water, als huishoudens hun energierekeningen niet meer kunnen betalen. Over de penibele situatie waarin dit kabinet en ook de Europese Unie zich bevindt door hun koppeling met een neo-liberaal (=kapitalistisch) beleid, met de vrije markt, het ter discussie staande monetaire beleid en de dalende economische groei, groeien de twijfels. Elders in dit blog staat een column van de economen Vermeend en van der Ploeg voor de trieste vooruitzichten voor de EU en de 27/28 lidstaten, maar beleggers blijven, gesteund door de enorme geldbergen van zo goed als gratis geld, optimistisch over de toekomst. Over dat laatste moeten we ons zorgen maken: het zijn luchtballonnen die op enig moment leeg zullen lopen. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 09112019/504 Het kabinet Rutte III staat op instorten