Categoriearchief: Financieel/economisch

UPDATE 15-05-2022/632 Bloedbad op de beurzen houdt aan: “Zelfs wanneer een recessie wordt vermeden, ziet de toekomst er niet rooskleurig uit” Beurskoersen herstelden de laatste 2 dagen

De Draghi-doctrine “whatever it takes” is uitgewerkt. De enige optie voor de ECB, als de inflatie hoog is, moet de geldkraan dicht en de rente omhoog, maar Pieter Klok vraagt zich in de Volkskrant af of die monetaire wet nog wel geldt? Ik heb dit onderwerp al meerdere keren onder de aandacht gebracht maar het is voor mij de vraag of er nog altijd een relatie bestaat tussen rente en inflatie. De centrale banken gaan er nog wel van uit, maar of die ontwikkeling ook gaat plaatsvinden, is nog maar de vraag. Klok stelt voor dat door renteverhoging overheden, bedrijven en huishoudens spaarzamer zullen worden, en minder geld in de economie pompen, waardoor de inflatie kan dalen. Maar is dit een realistische optie? Helder is wel dat het monetaire beleid van veel en goedkoop geld is uitgewerkt. Het gevolg is inflatie. Voor de hand ligt het dan om het overtollig geschapen geld terug uit de markt te halen, door delen van de ingekochte staatsleningen terug te verkopen markt. Dan stijgt de rente vanzelf. Uiteindelijk zakken de luchtbellen, die nog altijd boven de kapitaalmarkten zweven, in als plumpuddingen. Dat is dan pure geldvernietiging, de gevolgen daarvan zullen groot zijn. Van de walhalla gekte zullen we dan afscheid moeten nemen. In feite wil geen enkele belegger dat, maar dat feit komt wel aan de orde. Uiteindelijk ligt er in de VS voor $9.000.000.000.000 opgekochte Amerikaanse staatsleningen ‘in de kluis’ en €3.000.000.000.000 in Europa. Als we kijken naar het verleden zien we ook een ineenstorting van de economie, gepaard gaand met een grote sociaal/maatschappelijke problematiek. Ook op cultureel gebied waren de veranderingen groot, die overspanden de uitbundige 20-er jaaren met die van de 2e Wereldoorlog. Ook toen stond er een nieuwe generatie op in een vernieuwde wereld onder leiding van de Amerikanen. Dat heeft grote welvaart en technische vooruitgang gebracht, maar het bracht ons tegelijk in een loze werkelijkheid: geld zonder enige waarde. En daar is zoveel van in omloop dat al die ballast moet worden opgeruimd en met gezwinde spoed. Dat beeld zie ik scherp voor mij, maar wat vaag is, hoe hardnekkig wordt de inflatie? Dit is namelijk een andere vorm van inflatie dan die we kennen uit de economische geschiedenis. Deze vorm is veel structureler van aard. Ik zie geo-nationale belangen in China, de VS/Europa en Rusland, de Corona-pandemie, een mislukt monetair beleid, inflatie, de oorlog in Oekraïne en stijgende defensie-uitgaven. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 15-05-2022/632 Bloedbad op de beurzen houdt aan: “Zelfs wanneer een recessie wordt vermeden, ziet de toekomst er niet rooskleurig uit” Beurskoersen herstelden de laatste 2 dagen

UPDATE 07-05-2022/631 “Ik ben terug”: Trump jaagt aandeel van SPAC achter Truth Social de hoogte in met eerste bericht op sociale media in meer dan een jaar tijd

Als de centrale banken goedkoop geld in de markt blijven pompen middels de banken zal een recessie niet kunnen worden voorkomen maar wel worden beperkt. Maar de stagnerende productie van goederen zal de omzet wel beperken en de financiële resultaten doen dalen, hetgeen rendementen zullen beïnvloeden. Maar er komt, ondanks de uitspreken van de centrale banken, geen einde met het herinvesteringen van de afgeloste staatsleningen, waardoor vooralsnog geen einde zal komen aan de stroom geld op de de geldmarkten. Daarmee worden de markten en media misleid, waardoor de economie blijft worden gesteund. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 07-05-2022/631 “Ik ben terug”: Trump jaagt aandeel van SPAC achter Truth Social de hoogte in met eerste bericht op sociale media in meer dan een jaar tijd

UPDATE 30-04-2022/630 China zit in het donkerste economische moment van de laatste tientallen jaren; Rusland verwacht 3e wereldoorlog. Eindelijk geeft de ECB toe dat ze fout zat

Wat mij aansprak in het gesprek met de gasten bij Buitenhof was dat Jesse Klaver stelde dat het kabinet op een transparante wijze moet aangeven op welke wijze zij terug willen keren naar het welvaartsniveau van voor corona en daarnaast de klimaatdoelstellingen willen realiseren, het stikstofprobleem willen oplossen en alle actuele financiële problemen (box3, inflatiecorrectie, toeslagenaffaire en AOW-koppeling) willen aanpakken. Sandra Phlippen reageerde daarop: vertel je achterban dat we in moeilijke tijden leven en dat de politiek keuzes moet maken. Daaraan voeg ik toe ‘vergeet de terugkeer naar het oude welvaartsniveau, 3x per jaar met vakantie is verleden tijd, fossiel gaat naar duurzaam maar gefaseerd, in 3 kwartalen van het Russische aardgas af is technisch niet haalbaar en gaat handen met geld kosten, geld dat de burger even niet meer heeft, en reken je niet rijk door de calculeren op een te lage rente. Hou voor mogelijk dat de economie in een recessie terechtkomt, omdat de onvoorwaardelijke steun van de centrale banken voor de economie, op enig moment, de hoogste prioriteit zal verliezen ten gunste van beleidsmaatregelen voor een daling van de inflatie. Er zijn economen die de maximale kapitaalmarktrente stellen op 1,5% tot 2%. Ik hou hogere tarieven voor mogelijk en denk dan aan 4% tot 6% op de kortere termijn. Mijn mantra is: bereid het volk voor op zwaar weer. Alhoewel een vergelijking met een eerdere ontwikkeling uit het verleden altijd rekening moet worden gehouden met een ander tijdsbeeld en andere omstandigheden zijn er ook overeenkomsten. Gouden eeuw terugval in de 19e eeuw. 20er jaren 30er jaren vorige eeuw. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 30-04-2022/630 China zit in het donkerste economische moment van de laatste tientallen jaren; Rusland verwacht 3e wereldoorlog. Eindelijk geeft de ECB toe dat ze fout zat

UPDATE 23-04-2022/629 Vredesengel van het politieke toneel, oorlog terug

Angela Merkel (CDU) is 15 jaar Bondskanselier geweest (2005/2021) en de meest prominente Europese leider, aan wie iedereen gehoorzaamde, ook Poetin. Een oorlogsdreiging is er al die tijd niet geweest. Zelfs sloten zij en Poetin een deal voor de afname van Russisch aardgas via een pijplijn door de Oostzee, de Nord Stream 2. Het eerste waarmee haar opvolger, Olaf Scholz (SPD), zich profileerde was een streep door die deal te halen. 2 maanden later viel Rusland Oekraïne binnen en was de oorlog een feit. Niemand was daar op voorbereid. De vraag is of Europa erin slaagt het militaire geweld niet te laten overslaan naar lidstaten van de Europese Unie. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 23-04-2022/629 Vredesengel van het politieke toneel, oorlog terug

UPDATE 16-04-2022/628 Dit jaar zal Pasen in meerdere opzichten een tijd van wederopstanding zijn. Het inflatiecijfer is namelijk in 46 jaar niet zo hoog geweest. Het eten met de Pasen zal ditmaal duurder zijn dan voorgaande jaren

De vraag is in hoeverre de coalitie nog bevoegd is buiten het parlement om de doelstellingen van het kabinet aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden zonder daarbij de oppositie te betrekken. Rutte heeft de toezegging gedaan dat het coalitieoverleg in Rutte IV is afgeschaft, maar nu wordt het gewoon weer van stal gehaald zonder enig overleg en zonder daarover verantwoording af te leggen. Nu moet de Tweede Kamer tonen waar zij voor staan.
Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 16-04-2022/628 Dit jaar zal Pasen in meerdere opzichten een tijd van wederopstanding zijn. Het inflatiecijfer is namelijk in 46 jaar niet zo hoog geweest. Het eten met de Pasen zal ditmaal duurder zijn dan voorgaande jaren

UPDATE 09-04-2022/627 ‘Chaos rond energiegeld: gemeenten zwalken met uitkeren toeslag’

Onverstandig van de voorzitter van de Europese Commissie. Op de eerste plaats de suggestie dat Oekraïne, misschien wel middels een spoedprocedure, tot de Europese Unie kan toetreden. Oekraïne voldoet in de verste verten niet aan de minimale eisen die aan kandidaat lidstaten worden gesteld. Het land is het corruptste land in Europa en voldoet niet aan de eisen van democratisch bestuur en financiële stabiliteit. En een land in oorlog binnenhalen in de EU, niet doen. Een handelsverdrag prima als de goederen voldoen aan de door de EU gestelde eisen en het land de tijd geven eerst,t op velerlei terreinen, orde op zaken gaan stellen. Nu is het al zo dat Zelenski al duidelijk maakt hoe de EU-lidstaten moeten handelen in het conflict dat zijn land, geen EU-lidstaat, geen NAVO-bondgenoot, heeft. Hoe lang duurt het nog voordat hij de regie in Brussel overneemt. Deze man kan een groot gevaar worden voor de EU en de lidstaten en VDL is niet kritisch genoeg. Neem die lichamen in Boetsja. Er is nog geen enkel onderzoek die heeft vastgesteld wie die 300 gedode Oekraïners zijn, door wie en onder welke omstandigheden. En wat als straks wordt vastgesteld dat zij zelf hun landgenoten hebben geëxecuteerd omdat …………………….. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 09-04-2022/627 ‘Chaos rond energiegeld: gemeenten zwalken met uitkeren toeslag’

UPDATE 02-04-2022/626 Prijzen stijgen extreem hard: inflatie loopt op met 11,9% (HICP)in maart

Op 7 april a.s. komt het CBS met het nationale inflatiecijfer op basis van de CPI-berekening. Dit cijfer komt meestal lager uit dan het Europese. Maar vreemd blijft het dat wij in de EU met 2 inflatiecijfers werken die soms wel 10% van elkaar verschillen. Het was al bekend dat de inflatie in maart, op jaarbasis, in Duitsland 7.3% bedraagt (in januari 4,9% en in februari 5,1%) en in België 8,35% (7,19% en 8,04%). Wat hier opvalt is het grote verschil met Nederland. De eerste inflatiecijfers op basis van HICP over maart luiden: eurozone 7,5%, Griekenland 8,8%, België 9,3%, Slowakije 9,5% en Spanje 9,8%. Verrassend laag scoort Frankrijk met 5,1%, de hoogste cijfers scoren nog altijd de 3 Baltische staten (dubbele cijfers). Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 02-04-2022/626 Prijzen stijgen extreem hard: inflatie loopt op met 11,9% (HICP)in maart

UPDATE 26-03-2022/625 Omtzigt noemt de werkwijze van het kabinet over koopkrachtcompensatie ‘foeilelijk’

Het kabinet trekt maar liefst ruim €6 mrd uit om huishoudens deels te compenseren voor de stijgende prijzen, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Vooral de energierekening wordt flink duurder. Toch is er in de Tweede Kamer veel … Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 26-03-2022/625 Omtzigt noemt de werkwijze van het kabinet over koopkrachtcompensatie ‘foeilelijk’

UPDATE 19-03-2022/624 Laagste opkomst gemeenteraadsverkiezingen

Aan de lopende band doet Zelenski uitspraken in de media, met uitspraken waarmee hij ‘vrienden’ schoffeert of voorstellen doet die weinig realistisch zijn dan wel onuitvoerbaar, zoals een vredesmissie van bevriende landen die de Russen even het land uit moeten jagen. De vraag is waar Oekraïne het meeste behoefte aan heeft: een komiek of een strateeg om de oorlog op te lossen. De Krim is een schiereiland, dat sinds de Russische Revolutie tot Rusland behoorde. In 1954 heeft een straalbezopen Russische president Nikita Chroesjtsjov, geboren in de Russische oblast Koersk, cadeau gedaan aan Oekraïne. Er wonen 2 miljoen mensen, waarvan 60% Russen, 25% Oekraïners en 12% Tartaren. 8 jaar geleden claimden de Russen het schiereiland terug. De situatie is dat het nu Russisch is. 2 provincies in het oosten van Oekraïne hebben zich afgescheiden en zijn zelfstandige staten geworden gelieerd aan Rusland. Ook daar heeft Oekraïne geen macht meer. Formaliseer dat. In feite voert Zelenski een achterhoedegevecht en offert daar zijn 44 miljoen inwoners aan op. Ik veroordeel in alle toonaarden wat de Russen daar doen, maar het is wel de realiteit, waar een oplossing voor gevonden moet worden en als Zelenski deze week zegt dat hij helemaal geen lidmaatschap van de NATO ambieert, waar gaat deze oorlog dan nog over? Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 19-03-2022/624 Laagste opkomst gemeenteraadsverkiezingen

UPDATE 12-03-2022/623 Europa onderweg naar een recessie

Lezers van dit blog kennen de theorie van de Russische econoom Kondrieff over een lange economische golf van ca 60 jaar, die sinds 1760 de wereld een grote technologische ontwikkeling heeft opgeleverd met op enige afstand sociaal/maatschappelijke voortuitgang. Maar de stapsgewijze ontwikkelingen (van de eerste pomp naar raketten naar het heelal) is steeds gegaan met het opruimen van overtollige ballast ontstaan in een lange golf. Die transfer periode is steeds weer de moeilijkste periode omdat er steeds weer groot verzet is tegen het vrijwillig vernietigen van waarden, vermogens en bezittingen. Toch ligt de kracht van deze beweging in de bouw van een nieuwe samenleving voor volgende generaties. Maar die moet wel beginnen met een schone lei en daar ligt momenteel het probleem. In het fossiele energie-tijdperk zijn grote technologische stappen gezet en daarvoor is veel teveel geld in de geldmarkten gepompt. Doelstelling was de economie door te laten groeien. Het vele gratis geld werd daarvoor ingezet maar de keerzijde van de medaille was dat het ons geld waardeloos maakt. Die prijs betalen de spaarders en de pensioenfondsen, maar indirect ook de huiseigenaren wiens huizen extreem in waarde zijn gestegen en waardoor zij met hogere lasten worden geconfronteerd door de koppeling van de WOZ-waarde. Denk dan aan de IB, OZB, ecoheffingen, waterlasten.
Wij verkeren al enige maanden in een periode van stijgende prijzen, voornamelijk als gevolg van de wereldwijde corona-pandemie en voor een deel ook vanwege de klimaatproblematiek en als gevolg daarvan misoogsten. Maar daar komt nu een nieuwe vorm van inflatie bij, namelijk de gevolgen van de tegen Rusland ingestelde financieel/economische sancties. Alhoewel de regeringsleiders van de 27 EU-landen op 25 februari j.l. in unanimiteit besloten de door Biden voorgestelde sancties in te stellen/uit te werken was al bekend dat bepaalde sancties ook gevolgen zouden krijgen voor de EU-landen. Welke en in welke mate was niet bekend, maar uit solidariteit zouden wij die accepteren met als reden ‘de schending van de mensenrechten’. De eerste contouren vormen zich nu: De waarde van de euro vs de dollar is in de laatste 4 weken gedaald van 1,1351 naar 1,0994. Dat betekent dat alle goederen en diensten die wij importeren in dollar-prijzen, zoals energie, tech-producten, zoals computers en smartphones, en grondstoffen, duurder gaan worden. Als gevolg van de militaire confrontaties moet er rekening mee gehouden worden dat de schwung in de economie weg gaat ebben en de Europese economie richting een recessie gaat bewegen. En dan nog de rechtstreekse gevolgen van de im- en export van goederen van Europese landen. Waar moeten we dan aan denken? In onderstaand bericht wordt de positie van graan belicht. Rusland en Oekraïne voorzien in 29% van de wereldproductie. De prijs steeg deze week al van $300 naar $400 en verwacht wordt dat deze gaat stijgen naar $800. Wat er gaat gebeuren als deze week in Oekraïne niet kan worden gezaaid en er dus ook niet kan worden geoogst, zal de tijd leren, maar dat het brood wordt duurder. Maar ook productievlees, kip en ei gaan in prijs stijgen. En dan de zonnebloemolie, die gebruikt wordt voor frituurvet en margarine en in koek, gebak en chips. Als daarvoor alternatieven moeten worden gezocht, betekent dat dat de receptuur van honderden producten moet worden aangepast en de etiketten moeten veranderen. Daarbij komt dat palmolie, raapzaadolie en sojaolie duurder zijn dan de zonnebloemolie uit de Oekraïne. Lijnzaad uit Kazachstan wordt aangevoerd via Rusland en de vraag is of die binnen de sancties valt. Kortom behalve het wegvallen van gronfstoffen voor voeding is er ook nog een groot logistiek probleem. 10% van de containers in de Rotterdamse haven staan daar vast en kunnen nog niet doorgeleverd worden. En wat er verder nog op ons afkomt. Daarnaast de enorme stijgingen van de gas en stroomprijzen, de oliprijs steeg dit jaar al van $78,9 per var naar $120,8 en het aardgas van $72,6 per mWh naar $345. Dat heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven, want de prijzen van het energieverbruik in de productie rijzen de pan uit. Dat betekent of forse prijsstijgingen dan wel het stilleggen van de productie. Daarbij komt dat Poetin dreigt de aardgaslevering aan Europa te gaan beperken. Kortom, er staan ons grote onzekerheden te wachten, niet vanwege corona maar vanwege politieke besluitvorming. En hoe de overheid hierop gaat reageren richting het bedrijfsleven en de huishoudens is onbekend. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 12-03-2022/623 Europa onderweg naar een recessie