Auteursarchief: Hannes de Witte

UPDATE 18-09-2021/599 Motie van afkeuring voor de minister Bijleveld (CDA) en over het Afghanistan beleid van het kabinet Rutte III, minister Kaag, minister van Buitenlandse Zaken en minister Bijleveld dienen hun ontslag in

Ik steun de ongerustheid van Benink wel. Wij verkeren momenteel in een geheel nieuwe situatie nu ons geld niet meer is gekoppeld aan onderliggende waarden en nu is gekoppeld aan een inflatie van net onder de 2%. Maar op basis van stijgende prijzen stijgt de inflatie en ik verwacht dat aan die stijging op korte termijn geen einde komt (in ieder geval >2% blijft). Dat betekent dat de centrale banken hun monetaire beleid (geld uit de markt halen, waardoor de rente weer gaat stijgen) moeten kantelen. Maar de tools die daarvoor nodig zijn, ontbreken. Dit kan grote gevolgen hebben voor de stabiliteit van het bankwezen, vandaar dat de buffers omhoog moeten. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 18-09-2021/599 Motie van afkeuring voor de minister Bijleveld (CDA) en over het Afghanistan beleid van het kabinet Rutte III, minister Kaag, minister van Buitenlandse Zaken en minister Bijleveld dienen hun ontslag in

UPDATE 11-09-2021/598 Pieter Omtzigt: “De notulen van het kabinet lieten zien dat het kabinet meer bezig was met het controleren van Kamerleden en beeldvorming dan met het oplossen van problemen van burgers. CDA-minister De Jonge denkt niet dat veel CDA’ers zullen overstappen naar Omtzigt

Nadat de Kamer had gedebatteerd over het eindverslag van informateur Mariëtte Hamer en de demissionaire coalitiepartijen hadden ingestemd met de benoeming van de 70-jarige Johan Remkes (VVD) tot informateur, met als opdracht te onderzoeken of er een kabinet te vormen is, die draagvlak geniet in de Kamer, is de informateur aan de slag gegaan. De grote vraag was natuurlijk welk standpunt gaat D66 innemen in de standpuntbepalingen. Wat heeft Kaag bewogen met haar aanval op Rutte. Vrijwel niemand had daarover een mening. Ik denk dat Kaag een frontale aanval heeft uitgevoerd op de premier om de combinatie VVD/CDA buitenspel te zetten. Haar regeerstijl wijkt zover af van die van Rutte dat die 2 elkaar niet zullen vinden. Ik zet daarom in op een kabinet Kaag/Rutte, waarbij Kaag de feitelijke minister-president wordt en Rutte de minister van Algemene zaken. De vraag is of Rutte die feitelijke afgang zal accepteren. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 11-09-2021/598 Pieter Omtzigt: “De notulen van het kabinet lieten zien dat het kabinet meer bezig was met het controleren van Kamerleden en beeldvorming dan met het oplossen van problemen van burgers. CDA-minister De Jonge denkt niet dat veel CDA’ers zullen overstappen naar Omtzigt

UPDATE 04-09-2021/597 Max Verstappen wint F1-race in Zandvoort

Dat de overheid steun heeft gegeven aan het getroffen bedrijfsleven staat voor mij niet ter discussie. Wel in de vorm waarin. Een pandemie is eens in de zoveel tijd een terugkomend fenomeen, waar bedrijven buffers voor moeten aanleggen. Een deel van het bedrijfsleven heeft dat ook gedaan, maar anderen hebben dat niet gedaan en moesten daarom aan de reddingsslang van de overheid. Daar had de overheid moeten eisen van de aandeelhouders, de eigenaren van het bedrijf. En verder had de overheid slechts steun moeten verlenen voor de helft in de vorm van een gift en de andere helft in de vorm van een goedkope lening. Philppen stelt dat de overheidssteun €80 mrd heeft gekost. Ja, dat zegt het kabinet, maar dat is zeker niet het bedrag van de eindafrekening. Dat kan nog wel jaren duren, voordat we weten of de kredieten met staatsgarantie en de achterstanden van belastingbetaling zijn terugbetaald. Het is veel te vroeg om nu al te spreken van een succes, nu de sociaal/maatschappelijke gevolgen nog niet in beeld zijn. De suggestie van een succes nu al gaat mij te ver. Met de motivatie die de bankvrouw aandraagt voor het verlenen van staatssteun in deze vorm onderschrijft zij de redenen van de minister van Financiën. “Het geld kost tegenwoordig niks meer dus de overheidssteun is verantwoord”. Dit is pure misleiding. De prijs/rente die voor een lening betaald wordt is slechts een peanut van de totale last die wordt aangegaan. De hoofdsom is 100% en stel dat de rente 2% zou zijn geweest dan is dat toch nog maar het 1/50 deel, de inflatiecorrectie niet meegenomen. Dat laatste is wel relevant, want als de inflatie gaat stijgt daalt de waarde van ons geld wel en dat heeft gevolgen voor de koopkracht van de burger. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 04-09-2021/597 Max Verstappen wint F1-race in Zandvoort

UPDATE 28-08-2021/596 PvdA en GroenLinks willen samen formeren, maar voor rechts blijft het ‘nee’: de laatste strohalm is een minderheidskabinet, maar Sigrid Kaag vertrekt naar de regio rond Afghanistan en laat Rutte achter met een complex probleem

Maatschappelijk is er veel discussie ontstaan nadat er een vergunning voor een driedaagsfestijn van de Formule 1 op Zandvoort, inclusief een grote camping voor 5.000 fans, waar Prins Bernhard, de kleinzoon van, de grote animator van is. Terwijl op datzelfde moment die mogelijkheid, met een veel minder grote uitstoot van belastend materiaal voor het milieu. Het zal toch niet de invloed zijn van de Koninklijke Familie die hier een rol heeft gespeeld. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 28-08-2021/596 PvdA en GroenLinks willen samen formeren, maar voor rechts blijft het ‘nee’: de laatste strohalm is een minderheidskabinet, maar Sigrid Kaag vertrekt naar de regio rond Afghanistan en laat Rutte achter met een complex probleem

UPDATE 21-08-2021/595 Tongen voor toegang tot festival-evenementen

De Istamitische mensenrechten staan diametraal op de Westerse, daarvoor hebben we 20 jaar lang Afghanistan voorzien van steun om onze mensenrechten daar een basis te geven in hun samenleving. Daarvoor is meer dan $100 mrd geïnvesteerd door de VS en hun bondgenoten, waaronder Nederland, in militair materiaal, opleiding van politie en militairen, onderwijs, vrouwenemancipatie, waarvoor duizenden doden zijn gevallen. In 2 weken tijd viel het hele project in diggels en kreeg de taliban al het militaire materiaal, vliegtuigen, bewapening en munitie, dat ooit een waarde had van $84 mrd, in hun schoot geworpen. In veel gevallen zonder dat er slachtoffers vielen. 300.000 Afghaanse militairen gaven zich over aan 75.000 taliban strijders. En alle betrokkenen in de Westerse wereld vragen zich af ‘hoe heeft dit kunnen gebeuren, we hadden het op papier goed op orde’. Zij wijzen naar het corrupte beleid van de president en zijn vrienden, een falende regering en het feit dat de soldaten al maanden geen soldij hadden ontvangen. En Biden stopt het project, want het volk zelf heeft geen enkel verzet gepleegd tegen de opmars van de taliban in het land en toen zondag de President naar het buitenland vluchtte zonder zijn regering daarvan de verwittigen werd het Presidentieel Paleis het Hoofdkantoor van de politieke en militaire afdelingen van de taliban. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 21-08-2021/595 Tongen voor toegang tot festival-evenementen

UPDATE 14-08-2021/594 Talibanstrijders hebben in Kabul het presidentieel paleis ingenomen

De stand van zaken bij het CDA: een somber verhaal over de onrust en gebrek aan leiding in een politieke partij die, zeg maar 50 jaar het hart van de Nederlandse politiek is geweest. Gebrek aan politiek leiderschap? Voor de laatste verkiezingen in maart was de campagnekas leeg en toen de aanbieding van >€1 miljoen als het partijprogramma wat kon worden gemoderniseerd (naar rechts), het Bestuur stemde daarmee in en toen heeft er binnen het CDA een greep naar de macht plaatsgevonden waardoor de sociaal/democratische kroonjuwelen werden vervangen door liberale, waaraan het partijprogramma werd aangepast en Wopke Hoekstra de de politiek leider werd en Pieter Omtzigt op een zijspoor werd gerangeerd (hij was het beste Kamerlid van 2020, maar tevens, als wetenschappelijk onderzoeker, een grote bedreiging voor Rutte). De oplossing is: terug naar af, naar de sociaal/democratische doelstellingen, niet deelnemen aan het een kabinet Rutte IV, Hoekstra bedanken en opnieuw van start met een nieuwe leider met visie (wat Rutte ontbeert). Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 14-08-2021/594 Talibanstrijders hebben in Kabul het presidentieel paleis ingenomen

UPDATE 07-08-2021/593 Monetair beleid mogelijk niet houdbaar

De voorzitter van de Duitse Centrale Bank spreekt deze week duidelijke taal en schaart zich hiermede achter zijn Nederlandse collega Klaas Knot. Weidmann sluit een hogere inflatie niet langer uit en is duidelijk over beperking dan wel afschaffing van de aankoopprogramma’s en een stijging van de rente. Hiermee geeft hij invulling aan geruchten dit weekend dat de FED hieraan ook denkt. Dat monetaire autoriteiten eindelijk inzien dat het maar blijven pompen van gratis geld in de markten tot ongewenste ontwikkelingen kan leiden is een pluspunt, dat ze pas veel later zich daarover gaan beraden in een minnetje. De vraag is echter ook welke gevolgen het kantelen van het monetaire beleid kan krijgen voor het leeglopen van de luchtbellen (dalende aandelen- en obligatiekoersen) en de gevolgen voor gedekte posities in derivaten en optiecontracten. Of de financiële markten hier 9 augustus 2021 op gaan reageren is interessant. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 07-08-2021/593 Monetair beleid mogelijk niet houdbaar

UPDATE 31-07-2021/592 Het grootste gevaar dat ons bedreigt zijn stijgende prijzen en een dalende koopkracht

Het lijkt allemaal rozengeur en maneschijn in de Europese bankensector. Maar daar plaats ik kanttekeningen bij. Want er zijn al jaren grote systeembanken, die als probleembanken moeten worden aangemerkt. Deutsche Bank heeft jaren geleden al eens geprobeerd te fuseren met een krachtige gezonde partner, maar niemand had serieuze interesse vanwege de lijken in de kast, die ze verwachtten daar aan te treffen. Dan zijn er nog 2 grote Franse systeembanken, BNP Parisbas en Société Générale, die worden genoemd. De grootste probleembank binnen de ECB is de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Sien, die in het negatiefste scenario zijn volledige buffer ziet verdwijnen. En dat is misschien nog wel een heel positieve benadering. Ik hoor al jaren dat deze bank in feite de status heeft van bankroet, maar dat een faillissement, zulke grote gevolgen kan krijgen dat de oudst bekende bank met kunst en vliegwerk overeind wordt gehouden. Als, ik stel als, er al een fusie dan wel overname zou komen met UniCredit moet je je afvragen of de Italiaanse bankensector er dan sterker uitkomt. Maar ja, de tovenaar Mario Draghi kan wellicht met zijn toverstokje wonderen doen. Het zegt mij niet zoveel dat de Europese bankensector voldoende ruim in haar buffers zit. De EBA/ECB kan zich niet permitteren om zich minder positief uit te spreken dan ze nu doen. De verliezen van de coronapandemie moeten nog wel genomen worden, als bedrijven uiteindelijk toch niet overleven. Weliswaar hebben overheden, waaronder de Nederlandse, zich ten opzichte van de banken garant gesteld voor kredieten die ze hebben verleend aan b.v. de luchtvaartbedrijven. Als er in de luchtvaart alsnog een sanering zou komen, betaalt de volgende generatie de rekening. Ik hou er rekening mee dat op enig moment de panelen in de financiële wereld gaan schuiven zodra een grote systeembank in problemen komt en er een domino-effect ontstaan. Het grootste probleem zijn de risico’s die in een gigantische berg financiële producten zit, waarover wereldwijd onvoldoende Toezicht wordt gehouden. In 2019 heb ik al eens geschreven dat er toen voor een bedrag van 100.000 triljard, 100.000.000.000.000.000.000.000.000, aan financiële producten in omloop is, zoals derivaten. In feite zijn dit soort risicovolle beleggingen onbeheersbaar en kunnen de centrale banken die risico’s niet overnemen. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 31-07-2021/592 Het grootste gevaar dat ons bedreigt zijn stijgende prijzen en een dalende koopkracht

UPDATE 24-07-2021/591 De Olympische zomerspelen van 2020 in Japan zijn begonnen

Ik heb deze week het boek van Pieter Omtzigt “Een nieuw sociaal contract” gelezen. Buitengewoon interessant, een jonge wetenschapper die zijn opgebouwde kennis tien jaar lang heeft ingezet voor een analyse van de Nederlandse rechtstaat. Het is voor mij nu duidelijk waarom voor premier Rutte deze volksvertegenwoordiger maar ‘elders’ aan het werk moest worden gezet. Omtzigt is voor Rutte een grote bedreiging om nog verder te kunnen functioneren, want Omtzigt heeft de puinhopen van 3 kabinetten Rutte op de tafel van de premier gelegd. Heel lang geloofden we dat Nederland af was. Maar schijn bedriegt. Pieter Omtzigt laat zien dat er in Nederland grote problemen zijn met macht en tegenmacht. De mechanismen van de rechtsstaat functioneren niet goed meer, zoals uit het kinderopvangtoeslagenschandaal is gebleken. Omtzigt pleit vanuit zijn eigen ervaringen in de politiek voor een nieuw sociaal contract. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 24-07-2021/591 De Olympische zomerspelen van 2020 in Japan zijn begonnen

UPDATE 17-07-2021/590 Peter R. De Vries (64) op 15 juli 2021 overleden aan de gevolgen van de aanslag van 6 juli jl

Ik zag een parlementariër die een deel van de stem van het volk verwoordde. Of je het kabinet schuldig kunt verklaren aan de dood van 30.000 mensen die besmet waren met corona, gaat voor mij ver. Maar dat het corona- beleid dat gevoerd is wordt geëvalueerd waarbij de inzet en het beoogde resultaat ook werd bereikt, is een goede zaak. Met name de enorme hoeveelheden geld die werden ingezet en het bereikte resultaat. We hebben volgende generaties opgezadeld met een staatsschuld, waarmee nog maar de vraag is, welk sociaal/maatschappelijk en financieel/economisch rendement ermee werd bereikt. We zitten nu met zombiebedrijven die 1½ jaar in leven zijn gehouden, zonder enig maatschappelijk nut. In de Kamer mag gezegd worden wat volksvertegenwoordigers willen, ook als dat de bewindvoerders onwelgevallig is. Het is niet gepast voor de premier daar op emotionele redenen op te reageren. Het tekent de premier, maar gelukkig is Simone Simons wel zo’n krachtige vrouw dat zij dit kan plaatsen. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 17-07-2021/590 Peter R. De Vries (64) op 15 juli 2021 overleden aan de gevolgen van de aanslag van 6 juli jl