Auteursarchief: Hannes de Witte

UPDATE 24-07-2021/591 De Olympische zomerspelen van 2020 in Japan zijn begonnen

Ik heb deze week het boek van Pieter Omtzigt “Een nieuw sociaal contract” gelezen. Buitengewoon interessant, een jonge wetenschapper die zijn opgebouwde kennis tien jaar lang heeft ingezet voor een analyse van de Nederlandse rechtstaat. Het is voor mij nu duidelijk waarom voor premier Rutte deze volksvertegenwoordiger maar ‘elders’ aan het werk moest worden gezet. Omtzigt is voor Rutte een grote bedreiging om nog verder te kunnen functioneren, want Omtzigt heeft de puinhopen van 3 kabinetten Rutte op de tafel van de premier gelegd. Heel lang geloofden we dat Nederland af was. Maar schijn bedriegt. Pieter Omtzigt laat zien dat er in Nederland grote problemen zijn met macht en tegenmacht. De mechanismen van de rechtsstaat functioneren niet goed meer, zoals uit het kinderopvangtoeslagenschandaal is gebleken. Omtzigt pleit vanuit zijn eigen ervaringen in de politiek voor een nieuw sociaal contract. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 24-07-2021/591 De Olympische zomerspelen van 2020 in Japan zijn begonnen

UPDATE 17-07-2021/590 Peter R. De Vries (64) op 15 juli 2021 overleden aan de gevolgen van de aanslag van 6 juli jl

Ik zag een parlementariër die een deel van de stem van het volk verwoordde. Of je het kabinet schuldig kunt verklaren aan de dood van 30.000 mensen die besmet waren met corona, gaat voor mij ver. Maar dat het corona- beleid dat gevoerd is wordt geëvalueerd waarbij de inzet en het beoogde resultaat ook werd bereikt, is een goede zaak. Met name de enorme hoeveelheden geld die werden ingezet en het bereikte resultaat. We hebben volgende generaties opgezadeld met een staatsschuld, waarmee nog maar de vraag is, welk sociaal/maatschappelijk en financieel/economisch rendement ermee werd bereikt. We zitten nu met zombiebedrijven die 1½ jaar in leven zijn gehouden, zonder enig maatschappelijk nut. In de Kamer mag gezegd worden wat volksvertegenwoordigers willen, ook als dat de bewindvoerders onwelgevallig is. Het is niet gepast voor de premier daar op emotionele redenen op te reageren. Het tekent de premier, maar gelukkig is Simone Simons wel zo’n krachtige vrouw dat zij dit kan plaatsen. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 17-07-2021/590 Peter R. De Vries (64) op 15 juli 2021 overleden aan de gevolgen van de aanslag van 6 juli jl

UPDATE 10-07-2021/589 Aanslag op Peter R. De Vries in de Lange Leidsedwarsstraat

“Velen moeten sorry zeggen”, zegt Spies, wier commissie vindt dat de CDA campagne evalueerde, dat onder meer moet gebeuren tegen, maar ook door Omtzigt. Aan wie zou Omtzigt zijn verontschuldigingen moeten aanbieden. Hij was kennelijk de enige die met beide benen op de grond stond. Ik heb niets gehoord over het miljoen campagnegeld van drie sponsors en die aan het ministerie van Biza -nog- niet is gemeld. Wat is de positie van de interim-voorzitter van Rij eigenlijk? Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 10-07-2021/589 Aanslag op Peter R. De Vries in de Lange Leidsedwarsstraat

UPDATE 03-07-2021/588 Een land, Europa en de wereld is in beweging

Bij het sluiten van het vorige blog was al bekend dat het Nederlands voetbalelftal het tot de laatste 16 had gebracht en in de achtste finale was gesneuveld door een 2-0 verlies tegen de Tsjechen. De Belgen kwamen één ronde verder, maar verloren met 2-1 van Italië. In de poule des doods, groep F, met Frankrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije haalde niemand de laatste 8 landen. Komende dinsdag en woensdag wordt de halve finale gespeeld en zondagavond de finale van het EK2020 tussen Italië/Spanje en Engeland/Denemarken. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 03-07-2021/588 Een land, Europa en de wereld is in beweging

UPDATE 26-06-2021/588 Nederlands voetbalelftal sneuvelt in achtste finales EK

Er verschuiven momenteel zoveel panelen tegelijk in de samenleving en ook in Europa en de wereld, dat het moeilijk wordt al die bewegingen te kunnen interpreteren en daaraan waarde toe te kennen voor de kortere en langere termijn. Elders in deze blog staat dat in delen van Amsterdam de vraag naar stroom groter is dan wat de netwerkbeheerders kunnen aanbieden. Dat weten we al jaren dat de conversie van fossiele energie naar duurzamer vormen een totale vernieuwing van ons landelijke stroomnetwerk zou betekenen. Dat brengt een verhoging van de stroomprijs met zich mee. Onze Eurocommissaris Frans Timmermans wil de eco-heffing op stroom gaan verhogen maar alle verplichtingen die aan het bedrijfsleven worden opgelegd alsmede hogere inkoopkosten en de lasten van de (semi)overheid, worden aan de burgers in rekening gebracht. En dan de enorme bedragen die nodig zijn voor de bouw en inrichting van de nieuwe maatschappij, Minister Wopke Hoekstra van Financiën stelde deze week dat het volgende kabinet de uitgaveteugels moet gaan aantrekken, maar anderen willen juist het tegenovergestelde. Het leven gaat veel duurder worden, ook al omdat de inflatie verder gaat stijgen. Het zijn allemaal autonome ontwikkelingen die resulteren in toenemende schulden. En door dat laatste proces zal de rente gaan stijgen, dat kan uiteindelijk de ECB niet in de hand houden. Ik ben geen doemdenker, maar een realist (en ook geen optimist als Rutte, die kennelijk vertrouwt op de macht van het neoliberalisme) die met een gezonde blik naar de toekomst kijkt. Voor de langere termijn zou het er allemaal beter kunnen uitzien als in de komende transitieperiode de rechten en plichten voor de burger op sociaal/maatschappelijk termijn veilig worden gesteld. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 26-06-2021/588 Nederlands voetbalelftal sneuvelt in achtste finales EK

UPDATE 19-06-2021/587 Corona nog niet voorbij, komt er een vierde golf?

In de afgelopen 4500 jaar is nog nooit uitgetest of het ruilmiddel, geld, ook houdbaar is als aan geld zijn onderliggende waarde is ontnomen, zoals het monetaire beleid de afgelopen jaren werd gevoerd en nog steeds. Ik doel dan op de hoeveelheden (vrijwel gratis) geld waarmee de geld- en kapitaalmarkten zijn overvoerd en de extreem (nooit eerder zo lage) rentetarieven. De gedachte daarachter is dat er ruim voldoende goedkoop geld voorhanden moet zijn voor overheden en ondernemingen om te investeren. Dat zou een stimulans kunnen zijn, maar die vraag naar geld om te investeren is er nog niet, waardoor die geldinjecties veel te vroeg zijn doorgevoerd en nog altijd voortduren. Overigens is het maar zeer de vraag of het economisch beleid wel tot het mandaat van de centrale banken behoort. Ik zeg nee, dat behoort toe aan de politiek, zo was het en zo moet dat blijven. Bankiers moeten niet meer hebben dan een dienende functie in de maatschappij. Dat onze regeringsleiders in 2016 het initiatief van Mario Draghi te starten met het opkopen van staatsobligaties werd door Brussel voor kennisgeving aangenomen. Ondanks de frequente oproepen van de praeses van de Europese Centrale Bank aan de politieke leiders van de 19 eurolanden om te gaan investeren in de toekomst, bleef het veel te stil. Nee, wat nog veel erger was Nederland besloot om met de overschotten op de begroting de staatsschulden terug te gaan betalen. Investeren in de toekomst ‘nooit van gehoord’, ondanks de CO2-uitstoot, de stikstof, de pfas, de belasting van ons milieu, de industrialisering van de veeteelt en het daarmee gepaard gaande dierenleed. Er werd een enkele reparatie uitgevoerd, veelal zonder de kern van het probleem aan te pakken. Resumé, de projecten waren er wel degelijk maar onze politici, die de macht in handen hadden, kozen toen nog niet voor de afbouw van onze industrie gedreven door fossiele brandstoffen. Maar de berg geld bleef maar stijgen. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 19-06-2021/587 Corona nog niet voorbij, komt er een vierde golf?

UPDATE 12-06-2021/586 Pieter Omtzigt in de schijnwerper

De econometrist Omtzigt heeft, op persoonlijke titel in een intern memo, een aantal zaken, die de laatste tijd binnen het CDA hebben gespeeld, becommentarieerd aan de hand van documenten. Dat hij, als de ‘beste parlementariër van 2020’ wordt neergezet als een ‘teringhond’, ‘psychopaat’, ‘eikel’ en ‘psychopaat’ is buiten alle proporties. Dat minister de Jonge onmiddellijk reageert, nog voordat het memo is gedistribueerd naar de leden van de Commissie, met zijn mening dat hij niet verwacht dat de commissieleden zijn bemerkingen zullen delen en de vragen zullen beantwoorden. Toch is de vraag wie en in wiens opdracht is gelekt. Omzigt zelf zeker niet, maar wie binnen het CDA dan wel. We weten dat Liesbeth Spies het had ontvangen en wellicht met het Bestuur contact heeft opgenomen want wat nu ter tafel ligt kan binnen de partij tot grote onrust leiden. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 12-06-2021/586 Pieter Omtzigt in de schijnwerper

UPDATE 05-06-2021/585 Inflatie stijgt in de eurozone: spullen worden duurder

Knot spreekt over loonsverhogingen, maar op welke manier denkt hij aan het verhogen van de bijstand, AOW en andere sociale uitkeringen en de pensioenen. Die kant van de medaille laat hij onbesproken. Ik zit in een spagaat over de gevolgen van een stijging van de inflatie. Knot stelt dat de ECB de rente dan weer gaat verhogen. Maar hij zegt tegelijkertijd dat de centrale bank dan de liquiditeit weer gaat vergroten, maar dat veroorzaakt weer een daling van de rente. Als de inkomens van de huishoudens zouden worden verhoogd zou dat een compensatie zijn voor het gestegen prijspeil. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 05-06-2021/585 Inflatie stijgt in de eurozone: spullen worden duurder

UPDATE 29-05-2021/584 De Shell-uitspraak en de gevolgen ervan voor de verduurzaming van de samenleving

Overheid, accepteer dat er bedrijven failliet gaan, ook als dat betekent dat je de royale gratis overheidssteun moet afschrijven. De vraag moet nu aan de orde komen hoe het ‘nieuwe normaal’ er uit gaat zien. Niet alleen de economie, ook de inrichting van de maatschappij en de samenleving. Denk dan niet alleen aan de verduurzaming (klimaat, milieu, natuur, biodiversiteit) door verlaging van de CO2-uitstoot, maar ook over de sociaal/maatschappelijke gevolgen van robotisering, werken met algoritmen, digitalisering van de samenleving onder meer de gevolgen van de quantum-computer, arbeid, opleiding, her- en omscholing, privacy, veiligheid, internet of things en de beheersing van de macht van data. In welke wereld gaan onze jongeren en hun nakomelingen leven? Wij moeten nu voorkomen dat zij de moderne slaven worden van het groot-kapitaal! Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 29-05-2021/584 De Shell-uitspraak en de gevolgen ervan voor de verduurzaming van de samenleving

UPDATE 22-05-2021/583 Informatie-onderhandelingen gaan voort, minderheidskabinet? Crypto-markten storten in: complete crash?

Het nieuwe kabinet staat voor 2 uitdagingen: over de vorm (regeerstijl/bestuurscultuur) en over de inhoud van het beleid voor de komende 4 jaar, niet in detail, wel op hoofdlijnen. Rutte stuurt aan op het eerste, over het tweede, de inhoud (afbouw fossiele energie, beperking energiesubsidies, klimaat, milieu, natuur, biodiversiteit, de wereld van morgen en overmorgen bezien vanuit opleiding, om- en herscholing, robotisering en de gevolgen daarvan voor arbeid en inkomen, privatisering en veiligheid (cyber-criminaliteit), digitalisering van de samenleving en de mens in de maatschappij van de toekomst) zwijgt hij in alle toonaarden. De regeerstijl gaat over de wijze waarop enkele honderden parlementariërs, die op het rode pluche zitten, communiceren met de overheid, de inhoud gaat over de toekomst van de 17 miljoen burgers. Maar dat laatste is een complexe materie en dat is bepaald Rutte’s sterke kant. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 22-05-2021/583 Informatie-onderhandelingen gaan voort, minderheidskabinet? Crypto-markten storten in: complete crash?