Auteursarchief: Hannes de Witte

UPDATE 23/24 05 2020/532 CNV: Overheidssubsidie op massa-ontslag

Het lijkt erop dat Nederland, ondanks alle opgeworpen blokkades, toch akkoord is gegaan met een Europese lening van €500 miljard, waarvoor alle EU-lidstaten garant moeten gaan staan. Kennelijk wilden Merkel en Macron snel met dit voorstel komen om te voorkomen dat de Europese Commissie ergens anders mee zou gaan komen over enkele dagen als de begrote liquiditeitsbehoefte berekend zou zijn. Daarbij moeten we rekening houden met een bedrag tussen de €1½ tot €3 biljoen.. Maar dat half biljoen is, verwacht ik, slechts een druppel op een gloeiende plaat. Alleen de Nederlandse overheid reserveert al €100 mrd voor steunmaatregelen vanwege corona, terwijl Nederland’s bbp 5,8% van de 27 EU en 6,8% van de 19 eurolanden, terwijl, in acht genomen de zware verliezen van Italië, Spanje en Frankrijk, we moeten rekenen op een behoefte van zeker €2 biljoen. Om Europa te redden moet er nog veel meer geld komen en de zwakke landen moeten tegemoet gekomen worden. In de vorm van corona-bonds? Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 23/24 05 2020/532 CNV: Overheidssubsidie op massa-ontslag

UPDATE 16/17 05 2020/531 Wobke Hoekstra profileert zich als een magiër: hij tovert iets uit zijn hoed wat er niet is

Wobke Hoekstra had al eerder uitgesproken dat bezuinigen op termijn niet moeten worden uitgesloten. Zijn insteek is dat als de economische groei terugkeert daardoor het bruto binnenlands product (bbp) weer zal gaan stijgen waardoor de staatsschuld relatief gezien weer binnen de beoogde normen van 60% terugkeert en er niet bezuinigd hoeft te worden. Daar pleegt hij 2 aannames bij, die hij niet uitspreekt n.l. dat de rentelasten op de overheidsschuld niet gaan stijgen en dat de economische activiteiten weer kunnen gaan stijgen zonder dat daarvoor investeringen moeten worden gedaan. Ik doel hier op mijn aanname dat de samenleving van vóór corona, na corona in diezelfde vorm niet zal terugkeren. Ik verwacht dat het ‘fossiele tijdperk’ sneller tot het verleden zal behoren dan waarmee nu wordt gerekend en dat de inrichting van eco 4.0 en de daarbij behorende sociaal/maatschappelijke en financieel/economische hervormingen moeten zijn doorgevoerd. Dat dat hele proces veel geld gaat kosten, staat voor mij niet ter discussie. Dat geld zal ook moeten worden vanuit de staatskas. Dus zo simpel als Hoekstra de zaken voorstelt is het zeker niet. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 16/17 05 2020/531 Wobke Hoekstra profileert zich als een magiër: hij tovert iets uit zijn hoed wat er niet is

UPDATE 13052020/530 Der Stern: in 2028 is de corona-pandemie bedwongen, zijn de financieel/economische gevolgen opgelost en is de economie weer teruggekeerd op het niveau van 2019 (maar in een vernieuwde vorm)

Ik zie allerlei uitspraken van denktanks passeren die stellen ‘dit jaar zitten we in de misère, maar volgend jaar is de krimp helemaal voorbij en groeien we weer’. Maar niemand geeft daar een gedegen onderbouwing voor, vanuit mijn perspectief zie ik het herstel van economische groei op zo korte termijn niet ontstaan. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 13052020/530 Der Stern: in 2028 is de corona-pandemie bedwongen, zijn de financieel/economische gevolgen opgelost en is de economie weer teruggekeerd op het niveau van 2019 (maar in een vernieuwde vorm)

UPDATE 092020/529 De corona-besmettingen zijn ingedamd

De Duitsers ondergraven de uitspraak van het Europese Hof en op een niet met een uitspraak die zich leent voor verschillende interpretaties. De grote vraag is of en zo ja, op welke wijze de ECB gaat reageren op de opdracht die ze door het Duitse Hof is opgelegd? Duitsland is met stip de belangrijkste en rijkste deelnemer aan de EU en de ECB. Als Duitsland de stekker uit het opkoopprogramma trekt ontstaat er voor de ECB en Christien Lagarde een groot probleem want hoe groot is hun macht dan nog en hoe geloofwaardig hun monetair beleid? En hoe groot is de solidariteit in de EU dan nog? De Duitsers hebben voor mij wel gelijk als ze aan de orde stellen de vraag wie er verantwoordelijk is voor het financiële beleid binnen de eurozone. Omdat de verantwoordelijke politieke leiders ‘het wel goed vonden’ dat Draghi in januari 2015 voor hen ‘de hete kolen uit het vuur haalde’ is een situatie ontstaan waarin de markt is overstroomd met vrijwel gratis geld, zonder dat de ECB erin slaagde de economische activiteiten te activeren en de inflatie naar de ‘net onder de 2%’ te brengen. Verwijtbaar aan Draghi en de ECB is dat in 2017, toen van de kant van de politieke leiders van de 19 euroleiders geen actie kwam, in de vorm van investeringen in de toekomst, dat ze toen niet gestopt zijn met het opkoopprogramma en daarmee de politiek hadden gedwongen de handschoen op te nemen. De realiteit is nu dat de ECB financieel beleid voert, dat niet tot hun competentie behoort. Het kan de EU, de ECB en de euro in grote problemen brengen. De Duitsers spelen hoog spel. Is dit een greep naar de macht in Europa? Ik geloof niet dat dit een laatste actie is, waarmee Merkel de politiek gaat verlaten. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 092020/529 De corona-besmettingen zijn ingedamd

UPDATE 02/03 05 2020/528 Corona-besmettingen dalen snel

Beschouwing, die ik schrijf bij gelegenheid van mijn 85ste verjaardag
Voor corona waren er een achttal grote problemen, waar relatief weinig aandacht aan werd besteed door onze politieke en financieel/monetaire en economische ‘knappe koppen’. Al eerder heb ik over die KK’s al mijn twijfels geuit of die wel zo knap zijn dat zij de torenhoge problemen beheersbaar kunnen houden. U kent mijn mening daarover. Ik benoem de grote problemen van deze tijd nog een keer:
1. Het monetaire systeem van het scheppen van enorme hoeveelheden vrijwel gratis geld door de centrale banken;
2. De enorm toegenomen schuldenproblematiek in de ontwikkelingslanden;
3. De bestuurlijke onmacht van de Europese Unie, als gevolg van het vetorecht voor ieder van de 27 lidstaten, waardoor alleen maar compromisvoorstellen worden aangenomen;
4. De handelsoorlogen van Trump en de gevolgen daarvan voor een dalende wereldhandel;
5, Klimaat, milieu, natuur, de afbouw van het fossiele tijdperk, de verduurzaming van de maatschappij, de ontwerpen voor de bouw van een nieuwe samenleving die moet worden ingericht met robotisering, algoritmen, KI, internet of things, nieuwe machtsverhoudingen, een nieuwe vorm van democratie, sociale-, arbeids- en wooninrichtingen;
6. Einde eco 3.0 en de komst van eco 4.0, zie dit in het licht van de lange economische golftheorie van Kondratiev en
7. de herinrichting van de EU en die met de euro voor de samenleving voor komende generaties, op basis van solidariteit.
Dat alles wordt nu een actualiteit door corona, maar als de gevolgen onze maatschappij blijven belasten worden de mogelijkheden alleen maar complexer. De maatschappij van vóór corona, komt na corona niet terug. De pandemie houdt een grote schoonmaak, die mij doet denken aan de lange structurele golftheorie van de Russische econoom Nicolaj Kondratiev, die na een periode van 60 jaar hoogconjunctuur (1950-2008) overgaat in een overgangsperiode van decennia waarin alle ballast wordt vernietigd en slechts die waarden behouden blijven die voor een nieuwe lange structuurgolf bruikbaar zijn. Wij hebben in de vorige overgangsperiode(1929-1950) met de instorting van de financiële waarden, aandelenkoersen en banken die bij bosjes omvielen, de Groote Depressie, diepe armoede, zware werkeloosheid en uiteindelijk een Wereldoorlog en daarna het puinruimen, gezien hoe groot en zwaar de lasten daarvan waren voor de toenmalige maatschappij. Het kan nog wel vele jaren duren voordat er afscheid is genomen van de Nieuwe Vrijheid (neo-liberalisme, vroeger geheten het kapitalisme) met zijn enorme hoeveelheden (gratis) geld dat wordt geschapen, de ballonnen in de koersvorming op de aandelenbeurzen die instant worden gehouden door de centrale banken, een opgeblazen banksysteem en een samenleving die leeft met een industrieel productiesysteem met fossiele brandstoffen en gevoed wordt met hebzucht en egoïsme. Dat moet eerst afgebouwd dan wel vernietigd worden. Ik wil mij op dit moment daarover niet optimistisch uitspreken. Ik voel me zeker geen doemdenker maar een realist, alhoewel ik me wel realiseer dat lezers zich af zullen vragen wat dat voor hen gaat betekenen. Het enige wat ik daarover kan zeggen is dat we onzekere tijden tegemoet gaan en dat onze KK’s de weg kwijt gaan raken. Uiteindelijk zullen nieuwe leiders bouwmeesters aan het werk gaan zetten die de blauwdrukken gaan maken voor de samenleving van nieuwe generaties. Maar in die tussenperiode zullen de bestaande krachten met grote belangen in het bestaande systeem alles in het werk stellen deze te behouden, tegen elke prijs. Daardoor zal de overbrugging naar de volgende periode van hoogconjunctuur langer duren dan noodzakelijk is. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 02/03 05 2020/528 Corona-besmettingen dalen snel

UPDATE 25/26/04/2020_527 Duivels Dilemma voor Rutte

De modellen die de beide economen Elwin de Groot (ROBO) en Bert Colijn (ING) hanteren zijn toepasbaar op een milde recessie. Ondernemers gaan minder investeren, werkeloosheid stijgt, consumenten gaan, dan wel moeten, hun uitgaven beperken. Dan moet de economie worden geactiveerd door de markt te gaan activeren door overheden die geld in de markt gaan pompen met het uitvoeren van investeringen in nieuwe projecten (theorie van Keynes 1930) en de monetaire autoriteiten de rente gaan verlagen. Die rekenmodellen zijn niet toepasbaar op de huidige stand van zaken. Weliswaar is het juist dat hoe langer de corona-besmettingen niet onder controle zijn de problemen groter worden. De wederopbouw van aangerichte schade door de corona-crisis duurt langer en er moet meer geld geïnvesteerd worden in de economie. Daardoor zal de recessie dieper worden. De beide heren (ING en Rabo) onderkennen het zwaard dat van twee kanten toeslaat en dat de problemen zich wereldwijd voordoet. Als wij onze buffers hebben ingezet om te voorkomen dat bedrijven failliet gaan en werknemers werkeloos worden, wordt het heel moeilijk (en duurt het langer) voordat we ons weer uit de recessie hebben gewerkt. Ik ga ervan uit dat het zeker wel drie jaar kan duren voordat we terugkeren in een periode van economische groei, misschien zelfs nog wel (veel) langer. Mijn argumenten zijn de volgende: als gevolg van de corona-crisis zal er veel vermogen verloren gaan, geld wat niet meer kan worden aangewend voor investeringen; doordat de centrale banken nu al een 0% rentebeleid voeren kunnen ze alleen nog maar sturen met de productie van geld op te voeren, maar daardoor daalt de waarde van het geld en stijgt de prijs van onder meer vastgoed en grondstoffen, waaronder edele metalen. Daardoor kan er een inflatoire stijging van het prijspeil gaan optreden. Ten slotte zal de maatschappij van vóór de pandemie niet dezelfde zijn als die van erna. Die herinrichting zal vragen om bouwmeesters, die in feite nog vanaf de basis aan het werk moeten met de inrichting van de nieuwe samenleving: klimaat, milieu, natuur, duurzaamheid, robotisering, KI, algoritmes, onderwijs, de sociaal/maatschappelijke positie van de werknemers, een herwaardering van democratie, de positie van Europa versus de EU en de euro en de staatkundige positie van de Europese landen en landjes. Ook dat proces kost tijd en geld. Voor mij is niet de vraag: ‘wordt het erg of erger, maar hoe zwaar wordt het en hoeveel tijd is daarvoor nodig’. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 25/26/04/2020_527 Duivels Dilemma voor Rutte

UPDATE 18/19042020/526 70.000 bedrijven halen het einde van het jaar niet

Het grote probleem van de premier is dat hij een bevoorrecht debater is en bevlogen spreker, zo een die praat als Brugman. Daarmee wekt hij de indruk dat hij betrouwbaar is, dat hij zijn zaakjes goed op orde heeft. Het volk neemt dat aan en vertrouwt hem in wat hij doet. Maar of dat ook zo is betwijfel ik want van veel onderwerpen moet hij en zijn kabinet terugvallen op ‘deskundigen’. Al zijn hele regeerperiode heeft ‘de polder’ problemen opgelost. Later zette hij 5 klimaattafels aan het werk over de Klimaatproblematiek, die kwamen met adviezen die vooral de bestaande belangen in stand hielden van de grootste CO2 vervuilers. Toen kwamen er noodwetten omdat de milieuvervuiling (stikstofuitstoot) te complex waren voor dit kabinet. Nu doen de virologen dat. Ik eis van een premier niet dat het een allesweter is, maar wel een manager, die zijn dossiers kent en beheert. Jaren geleden is hij al gewaarschuwd voor een komende pandemie, maar dat document is in de la blijven liggen. Rutte is een pragmaticus, investeringen moeten rendement opleveren, graag op de korte termijn. Een lange-termijn-denker is hij niet en daarover heeft hij altijd helder gecommuniceerd. ‘Visie is als de olifant die het uitzicht belemmert’ zei hij in de H.J. Schoo lezing op 3 september 2013 in de Rode Hoed. Een cultuurverandering is er nodig in Nederland, doceerde Mark Rutte. Hoe die eruit moet zien, daarover bleef hij tijdens zijn lezing in het vage. ‘Ik geloof niet in alomvattende blauwdrukken waarmee maatschappelijke problemen in één klap op te lossen zouden zijn. Daar word ik als liberaal altijd een beetje wantrouwend van. Een land, een samenleving past niet in een mal.’ Het vormde onderdeel van een principiële kritiek op visionair leiderschap: ‘Als visie een blauwdruk voor de toekomst betekent, dan verzet alles wat liberaal is in mij zich daartegen,’ zo stelde Rutte toentertijd. ‘Een land, een samenleving past niet in een mal,’ liet hij daar nog op volgen. Dat is duidelijke taal. Ik noem hem al langer een goed gebekte onderhoudsmonteur. De bestaande waarden en verdienmodellen beschermen maar zeker geen nieuwbouw ontwerpen voor de samenleving van komende generaties. Dat is zijn regeerstijl voor ons land en voor Europa. De schets die president Macron van hem geeft, zie elders in dit blog, is een leider zonder visie. De gemeenschappelijke markt is belangrijker dan een sterk Europa. Solidariteit met andere EU-landen beperkt hij: als het maar niet teveel geld kost. Dat gaat ons land opbreken. Binnenkort zal Nederland kleur moeten bekennen over de toekomst van de EU. Daarbij is de toekomst van onze jongeren in het geding. Dat is maar één thema waarover besluiten moeten worden genomen. Neem: het klimaat, het milieu, de natuur, de afbouw van het fossiele tijdperk, de verduurzaming van de maatschappij, de ontwerpen voor de bouw van een nieuwe samenleving die moet worden ingericht met robotisering, algoritmen, KI, internet of things, nieuwe machtsverhoudingen, een nieuwe vorm van democratie, sociale-, arbeids- en wooninrichtingen. Kortom onze en de Europese samenleving en staatsinrichting moeten volledig op de schop. Voor zo’n grote, zware en complexe opdracht is de onderhoudsmonteur ongeschikt, daar zijn bouwmeesters voor nodig. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 18/19042020/526 70.000 bedrijven halen het einde van het jaar niet

UPDATE 11/12042020/525 De Pyrruszege van Wobke Hoekstra

Ik bevind mij op een plek waar ik de hele wereld kan zien. Het is dag en ik zie dat zich overal donkere tyfonen ontwikkelen, waardoor het licht op aarde wegvalt. De tyfonen hebben een dreigende orkanische kracht, die toeneemt. Eerst verdwijnen er bomen en gebouwen in de trechters van de tyfonen: mensen en dieren zoeken beschutting, maar de zwaksten onder hen kunnen zich in onvoldoende mate teweerstellen tegen de enorme krachten die het natuurlijke geweld ontwikkelen. Veel verdwijnt in de enorme trechters van de tyfonen dat als as wordt uitgeworpen. Uiteindelijk houden ook de fundamenten van de samenlevingen geen stand. Dan nemen de krachten af en ontstaat er een weldadige rust. Het daglicht keert terug. De hele aarde is bedekt met zwarte as. Ik voel mij in de Hof van Eden en geniet daar van de vrede, rust en weldaad, die daar heerst. Als ik om mij heen kijk komt het eerste groen van de lente door het as heen. Dan krijg ik een goed gevoel. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 11/12042020/525 De Pyrruszege van Wobke Hoekstra

UPDATE 04042020/524 “Als Europa alleen een gezamenlijke markt is in goede tijden, dan heeft de EU geen nut”

Ik zal in het volgende blog aandacht besteden aan de optie dat de VS West-Europa gaat annexeren om één front te vormen tegen de rest van de wereld om de wereldmacht en de neoliberale (kapitalistische) staatsinrichting te behouden. West-Europa is zwak gestructureerd. Na de oorlog hebben wij ons vooral ingezet in een sterke economie en hebben de beveiliging in handen gegeven van de Amerikanen, zonder daarvoor veel voor te betalen. Europa is nog altijd een continent van nationale staten, met 27 regeringsleiders, 27 kabinetten en 27 parlementen. De bestuurskracht van de EU wordt beperkt doordat iedere lidstaat een vetorecht heeft, voor ieder onderwerp compromissen moeten worden gesloten, die de besluitvorming sterk vertragen en de bestuurskracht verzwakken. Daarbij komt ook nog dat er nauwelijks solidariteit bestaat tussen de lidstaten onderling als het geld kost. Maar als we terecht komen in een diepe recessie, wat ik aanneem, dan is het maar zeer de vraag of de EU en de ECB (euro) overeind kunnen blijven als leiders de handdoek in de ring gooien omdat ze niet weten hoe ze nog uit de enorme chaos kunnen komen, die ze hebben aangericht en dan staat die Gek in het Witte Huis met open armen klaar om West-Europa in te lijven. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 04042020/524 “Als Europa alleen een gezamenlijke markt is in goede tijden, dan heeft de EU geen nut”

UPDATE 28032020/523 Europa op z’n lelijkst

In de VS is deze week aangekondigd dat begin april alle niet-steenrijke Amerikanen een cheque van de feodale overheid, de regering Trump. krijgen toegestuurd: een single krijgt $1200, een stel $2400 en een gezin van 4 personen krijgt $3000 om de consumptie te activeren. Alleen als de meeste winkels gesloten zijn of mensen niet mogen shoppen, werkt dat op de korte termijn niet. In ieder geval moet worden voorkomen dat met het douceurtje schulden worden afgelost. Er wordt een facet besproken van de problemen in de financiële en monetaire wereld. Ik heb eerder al eens aandacht besteed aan de gevaren voor financiële partijen, waaronder de banken, voor het in evenwicht houden van hun derivaten-portefeuilles, bij marktbewegingen die zeer volatiel zijn (bewegelijk). Daardoor kunnen banken in grote financiële problemen geraken waarvoor de buffers onvoldoende krachtig zijn. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 28032020/523 Europa op z’n lelijkst