UPDATE 27-11-2021/609 Omikron nieuwe corona-variant: WHO ‘zorgerlijk’

Goedemorgen uit #Duitsland waar minder dan 50% van de Duitsers nog maar vertrouwen heeft in de ECB. Het goedkeuringspercentage zal waarschijnlijk verder dalen nu de inflatie richting 6% gaat. Het Duitse ECB-bestuurslid Schnabel heeft het initiatief genomen om met sceptische medeburgers te spreken.

Ik schrok woensdagavond toen het NOS-journaal meldde dat er paniek heerst in Den Haag omdat het kabinet, voor het toegenomen aantal corona-besmettingen, geen plan A en dus ook geen plan B heeft klaarliggen. Ten einde raad zou het OMT zijn gevraagd wat er nu moet gaan gebeuren. Daarbij komt dat minister de Jonge de ene dag zegt dat een code Zwart nog ver weg is en 2 dagen later dat de situatie zorgelijk is in de zorg. Dat laatste wordt steeds meer duidelijk dat er in de thuiszorg, verpleeghuizen voor nazorg van (corona)patiënten en bij huisartsen problemen zijn en het ziekteverzuim toeneemt. Een kabinet dat niet meer regeert in een crisissituatie, wat moet er dan gebeuren? En diezelfde leiders zijn al 8 maanden bezig een kabinet te formeren om met z’n vieren nog 4 jaar door te gaan. Maar ja, het land krijgt de regering die ze zelf hebben gekozen. En dan moet het volk zelf ook maar op de blaren zitten. Maar een deel van het volk kan wel in beweging komen, als problemen niet worden opgelost. Steeds meer komt bij de vraag naar voeren of en in welke mate gevaccineerde personen mede de groei van het aantal met corona besmette personen, tienduizenden per dag, veroorzaken. Volgens de overheid, het RIVM en het OMT worden de 12 miljoen mensen die gevaccineerd zijn, op een kleine groep kwetsbare personen na, beschermd tegen corona, maar daar begin ik steeds meer aan te twijfelen. Kan de QR-code groep niet een brandhaard worden van corona-besmettingen, die groter wordt dan de ongevaccineerden?

Corona, 2G, OMT, maatregelen, omikron

De vraag is hoeveel draagvlak is er nog voor Rutte en de Jonge en voor de adviezen van het OMT. Als 2G ingevoerd gaat worden in de horeca, de culturele sector en op evenementen, dit ondanks dat de laatste dagen er >23.000 (in feite 38.000) gevaccineerden per dag worden besmet, zal dat er niet meer toe leiden dat tegenstanders en twijfelaars zich toch laten vaccineren. In een advies van het OMT staat dat er meer winst te boeken valt als mensen zich beter houden aan de bestaande coronamaatregelen, dan wanneer er nieuwe maatregelen volgen. Het OMT wijst op het belang van testen bij klachten, afstand houden en mondkapjes. In hoofdletters schrijft het OMT dat naleving van de bestaande regels “DE ENIGE WIJZE” is om deze winterperiode een nieuwe lockdown te voorkomen. De coronatoegangspas is volgens het OMT goed om risico’s te beperken bij het openen van sectoren, maar geen maatregel om virusverspreiding te voorkomen en een epidemie te bestrijden. De horeca moet voorlopig gewoon om 20.00 uur dicht. Het plan van de horeca om langer open te blijven mits er na 20.00 uur geen gasten meer binnen zouden komen, gaat niet door. Het OMT vindt het plan geen goed idee en het demissionaire kabinet gaat hierin mee. Woensdag is de 1½-meter-regel heringevoerd, maar de politie en burgemeesters zeggen dat die regel niet te handhaven is. Te weinig personeel. (bron: NOS) De QR-code is volgens het OMT geen maatregel om virusverspreiding te voorkomen. Misschien is het tegendeel zelfs waar.

Volgens het OMT is het risico op besmetting afhankelijk van de contactduur tussen de bezoekers en de intensiviteit van het contact. Als restaurants en kroegen langer openblijven – ook al komt er niemand meer bij – zal het aantal besmettingen toch toenemen, schrijven de deskundigen in hun advies. De mogelijkheid om 2G-beleid in te voeren is “uit grondrechtelijk oogpunt te rechtvaardigen”, oordeelt de Raad van State, de belangrijkste adviseur van de regering. Wel vindt de Raad van State dat in de wet duidelijk moet worden wanneer sprake is van een “hoogrisico-situatie”. Alleen in zo’n situatie mag 2G worden ingezet. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge heeft dit alleen in de toelichting gezet. 2G maakt het mogelijk op bepaalde plekken alleen toegang te verlenen aan mensen die ofwel zijn gevaccineerd, ofwel zijn genezen (binnenkort binnen 1 jaar een corona-besmetting hebben doorgemaakt). De Jonge stuurde het wetsvoorstel waarin het 2G-systeem wordt vastgelegd deze week naar de Kamer. De raad had flinke kritiek op een conceptwetsvoorstel, maar dat is op sommige punten inmiddels aangepast. Naar aanleiding van het advies, is in de wet nu “expliciet” gezet “in welke sectoren en onder welke omstandigheden” de 2G-coronapas mag worden ingezet. Maar de Raad van State wilde ook dat in de wet zelf wordt opgenomen wat precies wordt verstaan onder een “hoogrisico-situatie”. Alleen in zo’n situatie mag 2G worden ingezet, maar het is niet duidelijk wanneer hier sprake van is. De RvS heeft het kabinet gevraagd dit expliciet in de wet te zetten, en niet alleen in de toelichtende tekst (memorie van toelichting).

De Jonge wil dit toch niet doen, “omdat de inzichten omtrent de epidemiologische omstandigheden en de kenmerken van hoogrisico-settings” kunnen veranderen, schrijft hij in een reactie. De Raad van State wil ook dat snel duidelijk wordt hoe de uitzondering op 2G eruit gaat zien voor mensen die zich niet kúnnen laten vaccineren, bijvoorbeeld om medische redenen. Het kabinet kan dat nog niet zeggen. De adviseur erkent dat het 2G-beleid een punt van heftige discussies in de samenleving is. Volgens de Raad is het erg lastig “om in de uiterst moeilijke omstandigheden van dit moment tegenstellingen in de samenleving te vermijden”. Wel moet het kabinet voorkomen “dat niet-gevaccineerden worden weggezet als onwillig, onwetend en onverantwoordelijk”. Maar het invoeren van 2G is volgens de Raad van State te rechtvaardigen, gezien het hoge aantal corona-besmettingen. Het is goed dat het beleid alleen in bepaalde sectoren wordt ingezet én slechts onder bepaalde voorwaarden. Belangrijk is voor de Raad van State verder dat de 2G-toegangspas “in ieder geval” niet wordt gevraagd op de werkvloer of voor toegang tot essentiële voorzieningen, zoals het onderwijs. Het kabinet hoopte dat de “harde klap” (de vervroegde sluiting van horeca en winkels) deze week zou leiden tot een daling van het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames. Maar vooralsnog ziet het RIVM slechts een beperkt effect van de maatregelen. Ook maakt het RIVM zich zorgen of de gewenste gedragsverandering, waartoe demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) deze week opriepen, er nog wel komt. Diederik Gommers, OMT-lid en voorzitter van de Nederlandse vereniging van ic-artsen, luidde zelfs de noodklok. “Het is écht één voor twaalf. Als wij over 10 dagen in het code-zwart scenario zitten, dan is de wereld te klein.” Hij overlegde woensdag nog met de OMT-leden over de opnieuw tegenvallende besmettingen. “Het in stand houden van de huidige maatregelen lijkt niet effectief te zijn om het tij te keren”, zei arts-microbioloog Marc Bonten (ook OMT-lid) bij Nieuwsuur. Volgens hem moet de politiek verantwoordelijkheid nemen. Code zwart willen voorkomen, geen harde maatregelen durven nemen en wegblijven van meer vaccinatiedrang gaan volgens de arts niet samen. (bron: NU) Van vaccinatiedwang ben ik een pertinente tegenstander, de grondwet zou geschonden worden en dat roept burgerlijke ongehoorzaamheid op, waarbij onlusten niet moeten worden uitgesloten. Voor alle besluiten moet draagvlak zijn in de samenleving. Eerst zal moeten blijken dat de besluiten van vrijdag van het kabinet het aantal besmettingen fors gaat terugbrengen. De enige vraag die relevant is in dit proces is of de besmettingen beheersbaar zijn te krijgen en de druk op de zorg op korte termijn kan worden teruggebracht.

De Europese Commissie adviseert om de geldigheid van het covid-reiscertificaat te beperken tot negen maanden na de laatste vaccinatie. Het nieuwe advies heeft te maken met het feit dat de bescherming van vaccins na verloop van tijd wat afneemt. Verschillende landen in de Europese Unie zijn inmiddels al begonnen met boosterprikken. Ook hebben meerdere lidstaten al gezegd dat zij sommige reizigers niet meer willen toelaten zonder booster. De commissie dringt erop aan in Europees verband dezelfde regels te hanteren. In Nederland is de boosterprik nu nog alleen voor een beperkte groep. (bron: NOS) Er wordt paniekvoetbal gespeeld door ‘meerdere EU-lidstaten’ als ze stellen sommige reizigers niet toe te laten zonder boosterprik. Verder adviseert de EC 9 maanden na vaccinatie de QR-code te laten vervallen In min of meerdere mate is hier sprake van vaccinatiedwang. De termijn van 9 maanden is veel te lang, want uit een klein onderzoek over de bescherming die de kunstmatige antistoffen van de vaccins laten zien dat iedere 6 weken (na vaccinatie) de bescherming met de helft afneemt. Dat betekent dat na 3 maanden 75% van de bescherming al verloren is gegaan en na een halfjaar is nog maar 6,25% actief. Na 9 maanden is dat nog maar 1,56%, vrijwel nul dus. Een verzoek voor financiering voor een grootschaliger daarnaar (bij geïnfecteerden [de 2,2 miljoen mensen die al corona hebben gehad] en geïnjecteerden [de 12 miljoen mensen die zijn gevaccineerd], is door de overheid afgewezen. Kennelijk zijn de resultaten van zo’n onderzoek voor het beleid niet gewenst of worden ze niet gewenst geacht. Het OMT heeft het kabinet geadviseerd alle scholen open te houden. Het advies geldt dus ook voor het hoger onderwijs. In een eerder advies stond al dat het OMT zou willen voorkomen dat het onderwijs met nieuwe beperkingen te maken krijgt. Het OMT wees toen op het “toenemende wetenschappelijke bewijs voor schade aan de ontwikkeling van kinderen”. Verder is het advies restaurants, cafés, niet-essentiële winkels en zogenoemde doorstroomlocaties om 17.00 uur te sluiten. Doel van de maatregelen is: de druk op de ziekenhuizen te verlagen. (bron: NOS) Het OMT spreekt zich niet alleen uit over medische zaken maar nu ook over maatschappelijk/politieke onderwerpen, waarover een veel bredere meningsvorming, b.v. van sociologen, is gewenst. Zo spraken gedragsmedewerkers zich deze week uit over de falende wijze waarop Rutte en de Jonge zich verantwoorden in de persconferenties over het corona-beleid. Je kunt niet volstaan met ’ jullie, het volk, moet de richtlijnen stipt uitvoeren, want jullie zijn de schud van de fors toegenomen besmettingen’. Dan sla je de plank volledig mis.

Van de 600 passagiers die vrijdag uit Zuid-Afrika zijn teruggekeerd zijn 61 mensen besmet met corona , waarvan er zeker 13 met de nieuwe omikronvariant (ook omicron genoemd), code B.1.1.529, zijn besmet. Dat meldt het RIVM. Het onderzoek is niet afgerond. Mogelijk wordt de variant in de komende dagen in nog meer monsters gevonden. Mensen met

een negatieve test moeten thuis nog 5 dagen in quarantaine. Alle positief geteste reizigers zitten in isolatie in een hotel op Schiphol of thuis in quantaine. Zo’n 5.000 mensen die deze week uit zuidelijk Afrika kwamen worden alsnog benaderd en moeten zich ook laten testen. De nieuwe coronavariant is nu ook buiten Afrika vastgesteld: in België, Duitsland, Italië, het VK, Tsjechië, Israël, Hongkong en Australië. Er zijn aanwijzingen dat de variant besmettelijker is dan de deltavariant. Vanwege de omikronvariant, hebben veel landen inreisbeperkingen opgelegd aan Zuid-Afrikaanse landen. Nederland heeft een vliegverbod ingesteld. Israel sluit zijn grenzen, VK stelt PCR-test in voor alle reizigers, Zwitserland stelt quartaine in voor Nederlandse reizigers.

Minister De Jonge zei in een persmoment op 28 november dat hij extra maatregelen niet uitsluit. Dat hangt onder meer af van de besmettelijkheid en de ernst van de nieuwe variant. Daarover is nog niet veel duidelijk. Komende dagen is er in EU-verband overleg over de gevolgen die de nieuwe variant moet hebben, zei De Jonge. (bron: NOS) We weten nog weinig van deze variant, behalve dat op kleine schaal is vastgesteld dat de besmettingen in een steile curve toenemen. Dat kan betekenen dat de besmettelijkheid groter is dan die van de delta-variant. Maar de ziekteverschijnselen zouden mild zijn, in ieder geval milder dan die van de alfa en delta. Maar er nog geen enkele aanwijzing: er zijn 32 veranderingen aangetroffen op het zogenoemde spike-eiwit ten opzichte van het oorspronkelijke virus. Met het spike-eiwit hecht het virus zich aan menselijke cellen. De huidige vaccins zijn ontworpen om antistoffen aan te maken die zich richten op het spike-eiwit. 32 mutaties klinkt veel, maar “of die mutaties een probleem zijn is nu nog anybody’s guess“, zegt Eric Snijder, hoogleraar moleculaire virologie van het LUMC. Andere varianten zoals de alfa- en deltavariant kenden tien tot vijftien veranderingen ten opzichte van het oorspronkelijke virus. “We zijn inmiddels weer vele maanden verder en de evolutie gaat gestaag verder.” Mogelijk zou deze variant delen van de antistoffen (ook de natuurlijke) uitschakelen met nog onbekende gevolgen. Het aanpassen van vaccins aan omikrom zou ca 3 maanden kunnen duren. Deze reactie onder voorbehoud.

Algemeen

Het tempo van de bomenkap in het Braziliaanse deel van het Amazonewoud is het afgelopen jaar gestegen met meer dan 20%. Er is een gebied ter grootte van eenderde van Nederland ontbost, blijkt uit satellietbeelden. Voor het derde jaar op rij is er meer oerwoud verdwenen. President Bolsonaro heeft de ontbossing helpen versnellen doordat hij landbouw en mijnbouw in het regenwoud heeft aangemoedigd. Doordat de bomen verdwijnen versnelt de opwarming van de aarde omdat bomen koolstof uit de atmosfeer halen. Op de Klimaattop in Glasgow beloofde Brazilië dat het de ontbossing zou verminderen. (bron: NOS)

Er komt dit jaar opnieuw een verbod op het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling. Het demissionaire kabinet heeft dat besloten na druk van onder meer zorgverleners en gemeenten. (bron: NOS)

Dat vorige week in de VS sprake was van het laagste aantal nieuwe werkloosheidsaanvragen in ruim 50 jaar, versterkt het beeld dat de arbeidsmarkt sterk genoeg is voor een snelle afbouw van de steunmaatregelen.Dit vertaalt zich ook in een verdere stijging van de obligatierentes, tot inmiddels 1,667% voor 10-jaars staatspapier. (bron: DFT) De geruchten worden sterker dat de FED de rente gaat verhogen om de stijgende inflatie af te remmen.

2G en de maatschappelijke gevolgen

Op verschillende plaatsen in het land was het dit weekend onrustig en relatie tot het komende 2G wetsvoorstel van de VVD en D66. In Rotterdam, den Haag, Roermond, Urk, Stein, Enschede, Groningen, Tilburg en Roosendaal was sprake van vernielingen in min of meerdere mate en door vuurwerk. De burgemeester van Rotterdam sprak zelfs van een orgie van geweld. Voor openlijke vormen van geweldpleging en verstoring van de openbare orden werden arrestaties uitgevoerd. Dit was de stand van zaken op maandagmorgen. Er zijn groepen in de samenleving, met tienduizenden volgers op sociale media die dit proces volgen e/o daaraan uiting fysiek uiting geven.

In het vorige blog schreef ik al dat duidelijk is dat corona gaat leiden tot een ontwrichting van de zorg. Een optie daarvoor is harde maatregelen zoals een lockdown, maar is dat wel noodzakelijk. Ik denk daar genuanceerd over. Ik zet op de agenda het voorstel alle corona-patiënten weg te halen uit de ziekenhuizen. Het gaat momenteel om 2.030 corona-zieken plus 505 op de IC. Wijs 4 ziekenhuizen in Nederland aan die de verzorging van die patiënten overnemen. Dan kunnen alle, meer dan 100 ziekenhuizen, gewoon weer aan de slag met de behandeling van hun patiënten die op de wachtlijst staan. Het basis- idee werd eerder al in de publiciteit gebracht door Chris Oomen. 2 kanttekeningen: 100 jaar geleden hadden mensen tbc, een longziekte, die behandeld werd in speciale verpleeginrichtingen en dat werkte goed. Een andere situatie kan ontstaan als we een zware griep-aanval krijgen, waarvoor mensen ook naar een ziekenhuis moeten. Maar in ieder geval zijn er dan nog wel bedden beschikbaar die zijn vrijgekomen door de verplaatsing van corona-patiënten. Dan is aan de orde hoe ernstig corona in feite is en hoe denkt het volk daarover. Neem de aanname van het RIVM dat 40% van de met corona besmette personen zich niet laat testen. Die blijven buiten de rapportage. Als er 20.000 besmettingen per dag worden geregistreerd dan zijn dat er dus in werkelijkheid 33.000. Waarom die 13.000 personen zich niet melden bij de GGD, geeft het RIVM niet. Zou het zo kunnen zijn dat de besmetting zo mild is dat ‘ze’ daarmee niet naar de huisarts gaan of de GGD, of dat ze ‘het gedoe’ niet willen, dat ze het overtrokken vonden. Het positieve aspect van deze besmettingsgolf is dat er iedere dag >30.000 personen een immuniteit opbouwen van natuurlijke antistoffen voor corona. Dat zijn er een kleine miljoen per maand, zolang het aantal geregistreerde besmettingen gemiddeld boven de 20.000 per dag blijft. Hoe ernstig is de Delta coronavariant eigenlijk. Dat wordt zwaar overtroffen in de media, door het RIVM, het OMT, de zogenaamde deskundigen en een deel van de Haagse politiek. Hoe groot is de groep door corona overleden personen? In de afgelopen 7 dagen was het gemiddelde aantal, volgens het coronadashboard van de overheid, 32,9. Er wordt geen splitsing gemaakt tussen sterfgevallen, die corona-gerelateerd zijn en die door vaccinatie sterven. Het aantal doden door corona bestaat uit 96,8% ouderen boven de 60 jaar. Vorig jaar stierven er bijna 165.000, dat zijn er 465 per dag, waarvan dus 7% aan corona. De overige 93% sterft dus aan diverse vormen van kanker, hart en vaatziekten, dementie, COPD, privé-, arbeids- en sportongevallen, diabetes en diverse vormen van ouderdom en zelfdoding. Corona staat op de derde plaats. Als we kijken naar de corona-patiënten die op de IC liggen dan is er een meerderheid die in een kwetsbare gezondheidsgroep verkeert, veelal als gevolg van al bestaande longproblemen en afhankelijkheid van alcohol (drankverslaving), nicotine (rookverslaving) en overgewicht in relatie tot corona. Er zou veel meer aandacht moeten komen voor acute vormen van kanker, hart en vaatziekten, beroertes, hartritmestoringen, -stilstand en –falen en ouderdomsziekten. Het RIVM en de deskundigen virologie eisen veel te veel aandacht op, en de media werken daaraan mee, voor ‘hun’ problemen en verliezen het algehele medische belang uit het oog. Er komt ook kritiek op advisering van maatschappelijke zaken die buiten het mandaat vallen. Ik lees adviezen van ‘deskundigen’ die adviseren te stoppen met het OMT en te kiezen voor het RIVM met gedragsdeskundigen, sociologen en logisticus. Mijn advies is dan ook corona te separeren en behandelen in 4 gespecialiseerde ziekenhuizen. Het gaat op dit moment maar om 2.500 coronapatiënten. En tegen de overheid zeg ik: overdrijf niet, veel besmettingen zijn niet zo dreigend als als ze in beeld worden gebracht. Voor veel gevaccineerde mensen is de Delta-variant niet meer dan een gewoon griepje. Wij moeten nu overschakelen van ‘vaccineren, vaccineren, vaccineren’ naar ‘wijsheid, wijsheid, wijsheid’.

De Frontnieuws Newsletter, https://www.frontnieuws.com/, beschuldigt van het verspreiden van fakenieuws, meldt deze week dat Het aantal sterfgevallen vorige week ruim 20% hoger lag dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde 3.750 sterfgevallen, bijna 850 meer dan verwacht, schrijft Freewestmedia.com. Volgens het statistiekbureau is de hogere sterfte te zien in alle leeftijdsgroepen. Het CBS heeft nog geen verklaring voor de hogere sterfte. Bij het RIVM zijn vorige week ook meer sterfgevallen van Corona-patiënten geregistreerd. Volgens het CBS is de oversterfte de afgelopen weken duidelijk toegenomen. Sinds begin augustus ligt de sterfte al boven de gebruikelijke aantallen in deze periode. Naar schatting zijn vorige week 2.100 mensen van 80 jaar en ouder overleden. Dat zijn er bijna 500 meer dan verwacht. De sterfte in deze leeftijdsgroep is al vier weken opmerkelijk hoog. Dat geldt ook voor mensen van 65 tot 80 jaar. In deze leeftijdsgroep stierven vorige week 1.200 mensen, bijna 300 meer dan verwacht. Onder mensen jonger dan 65 jaar waren het er vorige week naar schatting 450, meer dan 50 meer dan verwacht. In Nederland is 85% van de mensen boven de 18 jaar volledig gevaccineerd, en velen hebben hun prik pas onlangs gehad. Vaccinventers beweren dat de injecties bescherming bieden in de eerste paar maanden voordat de “bescherming” begint af te nemen. Zij geven de ongevaccineerden de schuld van de stijging van het aantal sterfgevallen. Dit is duidelijk niet waar. Het aantal mensen dat geïnfecteerd raakt is nog nooit zo hoog geweest, ondanks de hoge vaccinatiegraad. De vaccinaties doen duidelijk niet wat beloofd was. Al langer is er gewaarschuwd voor 2 aspecten die mogelijk een ontregelende functie kunnen veroorzaken, die nooit eerder aan de orde zijn gekomen. Op de eerste plaats zijn dat medische complicaties mogelijk met de dood tot gevolg, als gevolg van de goedkeuring van de corona-vaccins door de EMA zonder dat er onderzoek is uitgevoerd naar gevolgen op de kortere, middellange en langere termijn. Mogelijk kan de onverklaarbare oversterfte van de laatste week daarvoor een verklaring zijn. Maar wat staat ons dan nog te wachten? In Nederland, in Europa en in de wereld? Daarnaast de tegenvallende periode bij vaccins van bescherming tegen corona-besmetting (3 tot 6 maanden), waardoor het aantal besmette gevaccineerden sterk is gestegen (gelukkig veelal in de milde vorm) waardoor de druk in de zorg tot grote zorgen leidt. Ik heb daar in het vorige en dit blog voorstellen over gedaan de druk op de ketel weg te halen door de verzorgen van corona-zieken te centraliseren.

Het ontbreken van morele scrupules bij het nastreven van wat wordt beschouwd als een publiek goed, is het eerste symptoom van totalitarisme, schrijft Jonathan Philip Chadwick Sumption, Lord Sumption (9 december 1948), Britse auteur, middeleeuwse historicus en voormalig senior rechter die tussen 2012 en 2018 in het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk, Hij zat daar als rechter vanaf 11 januari 2012, tot 9 december 2018, het bereiken van de verplichte pensioenleeftijd van 70 jaar. Sumption staat bekend om zijn rol als advocaat in veel rechtszaken. Hij publiceerde in The Telegraph: In heel Europa maken de basisnormen van de beschaafde samenleving plaats voor paniek. De ongevaccineerden worden uitgesloten van een steeds breder scala aan grondrechten. Oostenrijk heeft ze gecriminaliseerd. Italië heeft hen verboden hun werk te doen. De Nederlandse politie heeft geschoten op anti-lockdown demonstranten, waarbij sommigen van hen ernstig gewond raakten. We zijn getuige van de ultieme dwaasheid van bange politici die niet kunnen aanvaarden dat zij machteloos staan tegenover sommige natuurverschijnselen. Als lockdowns, gedwongen bedrijfssluitingen en andere wrede tegenmaatregelen werken, waarom zijn deze landen dan bezig met hun vijfde golf van de pandemie en hun derde of vierde lockdown? Hoe lang moet dit nog duren voordat we inzien dat deze maatregelen infecties veroorzaken? De logica achter het handhaven van deze maatregelen is dat zij nooit kunnen worden opgeheven. Wat ooit gerechtvaardigd was als tijdelijke maatregelen om de situatie in stand te houden totdat er vaccins beschikbaar waren, dreigt nu aan de mensen te worden opgedrongen als permanente veranderingen in hun manier van leven. Het lelijkste kenmerk van de crisis is misschien wel de gewoonte van de politici om anderen de schuld te geven van het failliet van hun eigen beleid. Het verzet tegen vaccins is dwaas. Ze zijn effectief in het voorkomen van ernstige ziekte en dood. Maar ze zijn niet zo doeltreffend tegen infectie of overdracht als voorheen werd gedacht. (bron: frontnieuws) Wat lord Sumption, heer van adel, hier aan de orde stelt heb ik kortgeleden ook al gehoord in een ‘college’ van Thierry Baudet in de Tweede Kamer, tegen middernacht toen er nauwelijks nog Kamerleden aanwezig waren. Big Brother is reeds onder ons en de vraag is of we dat wel willen. Wat brengt het ons, maar belangrijker is de vraag wat het ons afneemt? Het wordt ons door de strot gedrukt en de vraag is hoogstactueel hoe een meerderheid van de beide Kamers zich daarover uitspreekt. In hoeverre is deze ontwikkeling te herleiden van de burger naar de moderne slaaf van de samenleving.

De virusremmer van farmaceut Merck is minder effectief dan gedacht. Eerder zou het middel molnupiravir voor 50% beschermen tegen ziekenhuisopname of sterfte. Maar dat is maar 30%, blijkt uit onderzoek van Merck zelf. Molnupiravir kan effectef zijn als er binnen 5 dagen na het ontstaan van coronaklachten met de behandeling wordt begonnen. Het was al duidelijk dat de pil geen effect meer heeft als iemand al is opgenomen in het ziekenhuis. (bron: NOS)

Informatie-ontwikkelingen

Demissionair premier Rutte hoopt dat er voor Kerst een nieuw kabinet is, een “met meer elan” dan het huidige. “Het moet een heel ander kabinet worden, met een andere uitstraling”, zei hij als partijleider op een congres van de VVD. Volgens Rutte is het begrijpelijk dat er nog wordt onderhandeld tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Hij wees erop dat er veel tijd is besteed aan het bepalen wie met wie wil regeren. Rutte sprak ook over corona en stak net als gisteren de hand in eigen boezem. “Blijkbaar lukt het mij niet genoeg om mensen ervan te overtuigen dat ze zich aan de basisregels moeten houden.” (bron: NOS)

Als de demissionaire premier van zijn kabinet zegt dat zijn huidige kabinet te weinig elan heeft (gehad) en het daarbij een duiventil is geweest dan zegt dat veel over de wijze waarop je zelf leiding hebt gegeven. Als je dan nog toegeeft dat je niet in staat ben geweest het volk voldoende vertrouwen geven in het corona-beleid, visieloos, van dit kabinet (en je ook nog een aantal dossiers met je meezeult waar niemand trots op kan zijn) dan kan het niet zo zijn dat je opnieuw op de bok gaat zitten met veel grotere uitdagingen. Voor mij is het ook de vraag of minister de Jonge van VWS terugkeert in een volgend kabinet. De Hondt peilt nu voor de coalitiepartijen het CDA -10 zetels, D66 -8, VVD -2 en de ChristenUnie +1, met een totaal aantal zetels van 59 van de 150.  Het vertrouwen in het kabinet Rutte III is in de laatste anderhalf jaar gedaald van 80% naar 30%.

Financieel/economische berichten

Nederlandse brievenbusfirma’s zijn nog altijd aantrekkelijk voor bedrijven en criminelen om belasting te ontwijken en tegoeden te verbergen. De Commissie Doorstroomvennootschappen concludeert dat in een advies aan het kabinet. Ondanks de aanpak van de laatste jaren blijft Nederland een “grote speler” en is de doorstroom via brievenbusfirma’s niet afgenomen. Die aanwezigheid levert amper banen en belastinginkomsten op, maar dupeert andere landen en schaadt onze reputatie, aldus de commissie. Nederland zou belastingvoordelen nog meer moeten wegnemen en meer informatie moeten uitwisselen met andere landen. (bron: NOS)

Klaas Knot, de President van de Nederlandsche Bank was deze week te gast bij Nieuwsuur. De huizenprijzen rijzen de pan uit, boodschappen worden duurder en elke tankbeurt doet weer ietsje meer pijn in de portemonnee. Is de hoge inflatie tijdelijk of houden deze prijsstijgingen de komende jaren aan? Veel economen houden zich bezig met die vraag sinds de inflatie eind vorig jaar door het dak schoot. De Europese Centrale Bank (ECB) stelde en stelt nog steeds gerust: de inflatie zou snel terugkeren naar een normaal niveau, want de hoge prijsstijgingen zijn een tijdelijk gevolg van een van corona herstellende economie. Maar anderhalf jaar na het begin van de coronacrisis ligt de inflatie volgens het CBS op 3,4%, het hoogste niveau sinds 2002. En de Duitsers vrezen dat die bij hen naar de 6% gaat.

Toch is de huidige hoge inflatie waarschijnlijk tijdelijk van aard, concludeert nu ook De Nederlandsche Bank (DNB) in een nieuwe analyse. Dat is logisch want in deze onzekere periode kan geen enkele centrale bankier zich permitteren een afwijkende mening te hebben, zeker als de waarde van de euro versus de dollar blijft dalen. Volgens DNB is de hoge inflatie te verklaren door een heel aantal tijdelijke factoren, waarvan een deel de komende maanden al verdwijnt. Geen stijging door loon/prijs, bijvoorbeeld het zogenoemde base effect: de prijzen waren vorig jaar relatief laag, en alleen al de correctie daarop draagt bij aan de inflatie. Inflatie is een stijging van de prijzen van consumptiegoederen en -diensten. Als er inflatie is, kun je steeds minder kopen met dezelfde hoeveelheid geld. Bij een hoge inflatie verliest geld snel zijn waarde. Daardoor zien mensen hun spaargeld minder waard worden en daalt de koopkracht. De ECB streeft naar een inflatie van 2% op “middellange termijn”. In oktober bedroeg de inflatie 4,1% in de eurozone, maar is in feite hoger omdat bepaalde zaken die wel een rol spelen bij de uitgaven, zoals de kosten van bewoning en de prijs van nieuwe auto’s, worden gezien als een investering waardoor de hogere lasten buiten beeld blijven. Daarom denk ik dat een inflatie tegen de 5% aan een realistischer indicatie zou zijn. Een ander deel van de factoren is ook tijdelijk, maar lijkt langer aan te houden dan oorspronkelijk gedacht. Dat geldt voor de stijgende energieprijzen, leveringsproblemen en de toegenomen vraag naar producten omdat mensen tijdens de pandemie aankopen uitstelden. “8 jaar lang hielden we een soort vergeefse regendans om wat meer inflatie, nu leidt de coronaschok ineens tot meer inflatie”, zegt DNB-president Klaas Knot in Nieuwsuur. “Interessant is de vraag: de factoren die tot een tijdelijk hogere inflatie leiden, hoe tijdelijk zijn die? Als die langer gaan duren dan we denken, zullen we als centrale bankiers moeten reageren.” Het zou kunnen dat bedrijven en huishoudens hun gedrag gaan aanpassen op de hoge inflatie, schrijft DNB. Als dat gebeurt, kunnen zogenoemde second round effects ontstaan, waardoor de inflatie toch voor langere tijd hoog kan blijven. Vakbonden kunnen bijvoorbeeld hogere lonen gaan eisen, waarna werkgevers die hogere lonen doorberekenen in de prijzen. Die hogere prijzen kunnen er op hun beurt toe leiden dat werknemers opnieuw hogere lonen willen, waardoor een loon-prijsspiraal ontstaat die de inflatie opdrijft. DNB ziet nog geen signalen voor zo’n loon-prijsspiraal, maar waarschuwt er wel voor. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat bedrijven die vanwege onzekerheid over de coronapandemie nu nog terughoudend zijn met het ophogen van lonen dat later wel gaan doen, schrijft DNB. Het is opvallend dat DNB ervoor kiest die waarschuwing in zijn analyse op te nemen, zegt econoom Mathijs Bouman. “Daar zit ook een strategisch belang achter. DNB-president Klaas Knot is tegenstander van de stimuleringsmaatregelen die de ECB al jarenlang neemt om de inflatie in de eurozone op peil te houden. Als de hoge inflatie minder tijdelijk van aard is dan oorspronkelijk gedacht, zijn die maatregelen misschien inderdaad deels overbodig.” Als de inflatie inderdaad via een loonprijs-spiraal op een langdurig hoog niveau komt, ontstaat een situatie waarin geld snel minder waard wordt. “Dan krijg je heel veel ongewenste herverdeling”, zegt Bouman. “Sommige mensen zitten bijvoorbeeld in een positie waarin ze makkelijk om een hoger loon kunnen vragen, anderen niet. Maar het belangrijkste is dat mensen geen financiële risico’s meer durven te nemen, vanwege de onzekerheid over de waarde van hun geld.” Maar als de inflatie echt uit de hand loopt zal de ECB altijd maatregelen nemen, zegt Bouman. Dat kan door bijvoorbeeld de rente te verhogen. “Daarbij geldt: hoe langer je wacht, hoe meer pijn de maatregelen uiteindelijk doen.” Overigens kan een korte periode van hoge inflatie ook een positief effect hebben op de economie, schrijft DNB. Omdat de inflatie lang onder de 2% heeft gezeten, kan een tijdelijk hoge inflatie de inflatieverwachting bij burgers en bedrijven “verankeren” rond dat ECB-streefpercentage. “En de verwachting is vaak de belangrijkste drijvende kracht achter de hoogte van de inflatie”, zegt Bouman. (bron: Nieuwsuur/NOS) DNB speelt geen open kaart met de gedane uitspraken. Zo liet hij de sinds 26 mei van dit jaar, op 1,22, gedaalde eur/usd notering naar 1,11 (-9%) onbenoemd, terwijl dat toch een zware val is. Het is toe te schrijven aan het voornemen dat de VS eerlang de rente gaat verhogen (volgend jaar misschien wel 2x) en de ECB-praeses in het Europees Parlement nadrukkelijk heeft gezegd niet op een rentestijging te moeten rekenen. Misschien is dat ook wel armoe, enerzijds omdat de ECB geen ‘gereedschap’ meer in de ‘onderhoudskist’ heeft zitten, anderzijds dat daarmee klappen in de economie kunnen vallen. Maar het ergste is als tijdens dat proces de inflatie niet kan worden teruggebracht en de koopkracht gaat dalen bij een daling van de waarde van ons geld en van de euro in het wereldwijde geldverkeer.

Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

De SP en de ChristenUnie willen een voorstel indienen om gokreclames te beperken. De partijen zeggen dat we sinds de opening van de gokmarkt worden doodgegooid met gokreclames, die mensen aanzetten om zoveel mogelijk te gokken. Vooral rond voetbalwedstrijden zouden minder gokreclames te zien moeten zijn. Sinds 1 oktober is online gokken legaal en er geldt geen limiet voor het aantal gokreclames. Gokbedrijven willen daar in een reclamecode afspraken over maken maar daarvan is nog niets gekomen. De Reclame Code Commissie zegt klachten te hebben gehad. Het Trimbos-instituut hekelt de jolige toon van de reclame. (bron: NOS) Nu in Nederland gokken is gelegaliseerd zouden mensen die eraan verslaafd zijn geworden, en daardoor in financiële problemen zijn geraakt, door de overheid moeten worden geholpen. Dat is de keerzijde van de medaille.

Gemeenten wijken geregeld af van de kostendelersnorm in de bijstand, blijkt uit een rondgang van de NOS. De 10 grootste gemeenten doen dat tientallen tot meer dan honderd keer per jaar. De norm houdt in dat de uitkering wordt verlaagd als meerdere volwassenen (21+) samenwonen. Dat leidt tot een korting als iemand een hulpbehoevende ouder in huis neemt of als een thuiswonend kind 21 jaar wordt. Gemeenten worstelen daarmee. Ze mogen maatwerk leveren, bijvoorbeeld om te voorkomen dat iemand dakloos wordt, maar veel gemeenten zien liever dat de norm (deels) verdwijnt. (bron: NOS)

Vanaf 28 november 2021n om 05.00 uur geldt voor alle locaties en evenementen een sluitingstijd van 17.00 uur tot 05.00 uur. Deze avondlockdown vormt de kern van de nieuwe coronabeperkingen die onderlinge contacten moeten beperken en verdere overbelasting van de zorg tegen moeten gaan, heeft het kabinet vrijdag besloten. Ook amateursport moet na 17.00 uur worden gestaakt. Supermarkten mogen tot 20.00 uur openblijven. De maatregelen gelden in elk geval tot 19 december. Blijf zoveel mogelijk thuis, blijft een stelregel. Premier Rutte vroeg verder aandacht voor huiselijk geweld en eenzaamheid. (bron: NOS) Elders in dit blog heb ik al commentaar geleverd op de corona-maatregelen en de wijze waarop de premier en de minister van VWS daarbij het volk betrekt en mij afgevraagd of dit de wijze is het draagvlak te versterken. De rek is eruit in de ziekenhuizen, maar ook in de samenleving. Met de aangekondigde maatregelen probeert het demissionaire kabinet de coronabesmettingen met een hamer tot een halt te roepen, schrijft Buitenhof. Ik vond het vreemd dat op zo een moment de premier aandacht vraagt voor huiselijk geweld. Niet dat ik dit maatschappelijke probleem niet deel, maar het bestaat al veel langer en wat heeft het kabinet daaraan gedaan.

Corona berichten

Aantal geregistreerde besmettingen op zondag 23.066, 1.960 aantal opgenomen mensen in het ziekenhuis plus 470 op de IC; maandag 23.039, 2.052, 488; dinsdag 25.789, 2.030, 505; woensdag 22.272, 1.995, 550; donderdag 21.350, 2.070, 528; vrijdag 22,089, 2.069, 555 en 22.193; 2.091, 551 op zaterdag.

In week 46 zijn er bijna 900 mensen meer overleden dan verwacht, meldt het CBS. Vooral de sterfte onder 80-plussers nam toe. In totaal overleden vorige week bijna 3850 mensen. Het CBS geeft geen verklaring voor de hogere sterfte, maar het RIVM registreerde de afgelopen week meer overleden coronapatiënten. (bron: NOS) Het baart mij zorgen dat het CBS geen indicatie kan geven waaraan de oversterfte kan worden toegeschreven. Ook omdat deze ontwikkeling zich ook voordoet in andere Europese landen moet worden nagegaan of hier sprake kan zijn van vaccinatie-sterfte: mensen die zijn overleden aan de gevolgen van het vaccineren voor bescherming tegen corona, zonder dat ze corona hebben gehad.

In week 46 testten opnieuw een recordaantal mensen positief op het coronavirus. In de weekupdate meldt het RIVM 153.957 positieve tests, een stijging van bijna 40% ten opzichte van een week eerder. Ook het aantal ziekenhuisopnames blijkt te zijn gestegen. Volgens het RIVM houdt de stijging “op alle fronten” aan. Waar in week 45 nog een voorzichtige stabilisatie in de stijgende ziekenhuiscijfers te zien was, namen deze afgelopen week weer toe. In totaal belandden 1.833 coronapatiënten in het ziekenhuis, een stijging van 288 ten opzichte van een week ervoor. Het aantal opnames op de intensive care (IC) steeg met 289, terwijl dat er een week eerder nog 229 waren. De bijna 154.000 positieve coronatests komt neer op ongeveer 862 positieve vastgestelde besmettingen per 100.000 inwoners. Een week eerder ging het om 629 besmette Nederlanders per 100.000 inwoners. De GGD’s namen de afgelopen week bijna 630.000 tests af, bijna 75.000 tests meer dan een week eerder. Van alle afgenomen tests bleek uiteindelijk 22,2% positief te zijn.

In totaal werden bij het RIVM 265 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld. Een week eerder ging het nog om 173 doden als gevolg van het coronavirus. De GGD’s konden in maar 20% van de gevallen de herkomst van de besmetting achterhalen. Dit was een week eerder nog 22,4%, en een week daarvoor nog 28%. Opnieuw vonden de meeste besmettingen thuis plaats: in de afgelopen week konden 17.686 besmettingen worden herleid naar de thuissituatie. Naar scholen en kinderopvang konden 5.972 positieve tests worden herleid, gevolgd door 3.716 naar bezoek thuis. Van alle positieve tests waren 1.809 terug te leiden naar de werkplek. Het reproductiegetal (ook wel de R-waarde genoemd), dat sinds begin september aan een langzame stijging bezig is, stond twee weken geleden op 1,21, dezelfde waarde als de week ervoor. (bron: NU)

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaven begin deze week al aan dat aanvullende maatregelen nu nog niet nodig zijn. Ze benadrukten dat de huidige maatregelen beter nageleefd moeten worden. Mochten de coronacijfers in de ziekenhuizen de verkeerde kant opgaan, dan wordt eerder dan 3 december gekeken of er meer maatregelen nodig zijn. Bij het RIVM bestaan grote zorgen over de huidige coronasituatie. “Alle oproepen, onderzoeken en data laten tot dusver een beperkt effect zien van de maatregelen”, vertelt RIVM-epidemioloog Susan van den Hof aan NU.nl. “Dus ik maak mij zorgen of de gewenste gedragskentering van het kabinet er nog wel komt.” Van den Hof, hoofd van het Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten bij het RIVM, benadrukt het belang om te blijven herhalen dat mensen de (basis)maatregelen moeten naleven: “Het blijft dé manier om virusverspreiding te voorkomen.” Mogelijke effecten van de op 12 november aangekondigde maatregelen worden eind deze week verwacht. Maar ze erkent dat uit alle overige signalen blijkt dat “de mensen het zat zijn.” “De kraan moet dicht, maar we blijven dweilen met de kraan open”, verzucht ze. “Het aantal besmettingen moet met minstens een kwart dalen. Als we iets willen, moet iedereen zijn steentje gaan bijdragen. Dan kan je veel bereiken in korte tijd.” De GGD’s zitten al aan het maximum van hun testcapaciteit. Prognoses die iets verder de toekomst in kijken, kan het RIVM momenteel moeilijk maken. “We kunnen nu heel kort vooruitkijken en dat ziet er niet rooskleurig uit.” Volgens Van den Hof is Nederland het zicht op het coronavirus niet verloren. Ze erkent dat de drukte bij de GGD’s “enige invloed” heeft op de hoeveelheid afgenomen tests, maar benadrukt dat het RIVM nog altijd een zeer compleet beeld kan schetsen van de virusverspreiding. “Het beeld is alleen minder gedetailleerd dan voorheen. Maar de vraag is hoe relevant dat is met deze grote virusverspreiding”, aldus de epidemioloog. “Details zijn vooral belangrijk in een situatie waarin het virus niet overal zit. Dan kan je lokaal maatregelen nemen.” Momenteel weten de RIVM-experts nog ruim voldoende, verzekert ze. “We weten in welke gemeenten de brandhaarden zijn, wat de leeftijden van de getroffenen zijn en meer. Dat zijn op dit moment de belangrijkste dingen.” (bron: NU)

Eyeliners

De onrust zal nog verder toenemen in de samenleving door zwalkend beleid

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager begonnen, vooral door aanhoudende vrees dat de Fed volgend jaar minstens twee renteverhogingen doorvoert. Deze angst werd nog eens versterkt door een sterk cijfer over de werkgelegenheid.

Zoals verwacht blijft Nederland op het hoogste waarschuwingsniveau staan. Alle provincies kleuren net als vorige week donkerrood op de Europese coronakaart. Limburg telt de hoogste besmetting: 1 op de 50 inwoners.

Virusvariant B.1.1.529 opende vrijdagmorgen beurzen diep in het rood

Geert Wilders: “Zelf falen met verkeerd beleid: onvoldoende geïnvesteerd in de zorg, schijnveiligheid met de coronapas, te laat beginnen met boosters voor ouderen enz. En dan de burgers en bedrijven nu daarvoor laten opdraaien met een avondlockdown.”

Kabinet scherpt restricties weer aan met halfslachtige excuses

Deze crisis is een les in traagheid

Crisis in het onderwijs

Criminelen werken op feestdagen gewoon doorberekenen

Het politiekorps dreigt over een paar jaar, als gevolg van de vergrijzing bij de politie, voor een deel uit slecht opgeleide, onervaren agenten

De lol van hergebruikte kleding

Frontberichten

Als de coronamaatregelen langer duren dan de huidige drie weken, dan moeten gedupeerde bedrijven met terugwerkende kracht weer loonsteun kunnen krijgen. De partijen van het demissionaire kabinet gaan dat opperen in de Tweede Kamer. Ze willen ook opnieuw belastinguitstel. Of het loonsteunmaatregelenpakket net zo hoog worden als voorgaande kwartalen is nog onzeker. Onder meer het CPB zei eerder dat deze steun veel geld kost en de krappe arbeidsmarkt verstoort. Tegelijk wordt de steun door velen als onvermijdelijk gezien, omdat ondernemers zich niet konden voorbereiden op nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. (bron: NOS) Ik deel dit standpunt in het geheel niet. Wij staan aan de vooravond van de opbouw en herinrichting van de samenleving van de toekomst op basis van duurzaamheid, klimaat, natuur, milieu, ecologie en vele technische ontwikkelingen in quantum-computers, digitalisering, robotisering op basis van Kunstmatige Intelligentie, gekoppeld aan sociaal/maatschappelijke onderwerpen als arbeid, inkomen, opleiding, her- en omscholing, wonen, zorg, privacy, veiligheid, en de staatsinrichting van Europa. Een herwaardering van de democratie en het neoliberalisme is onontkoombaar. Dan moet je niet de komende generaties opschepen met zware schulden om de oude economie in stand te houden. Dan ben je helemaal verkeerd bezig. Trouw publiceerde in de weekeneditie een interview met Marjolein Moorman (PvdA) in het thema ‘de Nieuwe leiders’ waarin zij zegt “in onze individualistisch ingestelde samenleving zijn we de verbeeldingskracht kwijtgeraakt en het geloof dat we samen echt dingen kunnen veranderen. Een gevolg daarvan is dat de polarisatie toeneemt en we het steeds moeilijker vinden om elkaar te begrijpen. Daarbij komt dat veel grote ideologieën zijn verdwenen en we niet meer beschikken over een gezamenlijk oriëntatiepunt. De sociaaldemocratische ideologie geeft mij nog wel die kracht, maar het vanzelfsprekende is er voor veel mensen af. Ook het politiek bestuur is meer management geworden dan echt bezielde politiek. Het is een combinatie van ontwikkelingen, waardoor we klem lopen met elkaar. Een andere kern is volgens mij de groeiende ongelijkheid en het ontbreken van het besef dat je alleen met zijn allen een samenleving kunt vormen.https://www.trouw.nl/editie/20211127/marjolein-moorman-slecht-onderwijs-is-op-den-duur-levensbedreigend~b0c02d35/ Ik begrijp heel goed dat een streep zetten onder het oude en je vol in moet gaan zetten een grote inzet vergt van overheid, bedrijfsleven en burgerij. Wat Rutte en zijn kompanen doen is de transitie vooruitschuiven en het oude vertrouwde leven in stand te houden. Dat is het behartigen van de belangen van het verleden, van hoe het was. Dan behartig je als leider van dit land de belangen van de oude garde (VVD), maar de toekomst ligt bij de nieuwe generatie(s). Dat ziet Rutte niet dan wel hij wil het niet zien. Zijn beleid resulteert met ‘na ons de zondvloed’. Dat moeten we ons wel realiseren.

Vakbond BOA ACP en politievakbond ACP zien niets in de handhaving van de verplichte anderhalvemeterregel, die woensdag weer inging en die de politie en boa’s moeten handhaven. BOA ACP zegt dat er geen capaciteit voor is. De bond vreest voor het welzijn van de handhavers, omdat mensen agressiever zijn en er minder bereidheid is om de maatregel na te leven. Daarbij verwijst de voorzitter ook naar de rellen van afgelopen weekend. Ook politievakbond ACP ziet het er geen heil in. Net als de boabond denkt ACP dat er te weinig capaciteit is, ook met het oog op de recente rellen. (bron: NOS)

De Tweede Kamer zal drie omstreden voorstellen over coronatoegangsbewijzen (2G) pas later behandelen. Dat wilde het demissionaire kabinet niet graag, maar de Kamercommissie Volksgezondheid vindt de wetsvoorstellen te complex en wil meer tijd voor de plenaire behandeling. Het gaat om een voorstel om alleen nog gevaccineerden of genezen mensen toe te laten in de horeca en cultuursector. Het kabinet wil zo’n bewijs ook op het werk en op scholen kunnen invoeren, al moeten getesten daar ook toegang krijgen. (bron: NOS)

Als mensen rond de kerstdagen en de jaarwisseling bij elkaar op bezoek gaan, kan dat leiden tot een nieuwe golf coronabesmettingen. Daarom moeten er nieuwe maatregelen komen. Dat zegt de gezondheidsdienst ECDC, het Europese equivalent van het Nederlandse RIVM. De organisatie roept de aangesloten landen, waaronder ook Nederland, ertoe op snel beperkingen in te voeren. Als voorbeelden van maatregelen noemt het ECDC het dragen van mondkapjes, werken vanuit huis en beperking van het aantal reizigers in het openbaar vervoer. Daarnaast kunnen landen een maximum verbinden aan het aantal mensen dat mag meedoen aan “sociale en publieke evenementen bij eindejaarsvieringen”. Ook na de jaarwisseling moeten die regels nog lang blijven gelden, verwacht het ECDC. Daarnaast pleit de organisatie ervoor dat mensen van veertig jaar of ouder zo snel mogelijk een boosterprik krijgen. Die is bedoeld om de bescherming tegen infectie te vergroten, aldus het ECDC. De immuniteit tegen het virus na vaccinatie neemt namelijk langzaam af. (bron: NU)

Overwegingen

Tijdens de persconferentie van 26 november van de premier en de minister van VWS vielen mij enkele zaken op. Op de eerste plaats van het veel van hetzelfde maar ook het inzicht dat het kabinet tekort is geschoten en dat de premier zelfs, na een vraag daarover van een journalist zijn excuses daarvoor aan het volk aanbood. Voor mij had de Jonge weinig te melden, veel herhalingen van zetten en een gechargeerde voorstelling van zaken, waarin vaccineren centraal staat. Op dat onderwerp was de premier zeker niet zo nadrukkelijk. Ik hoorde hem zelfs zeggen dat ook mensen die gevaccineerd zijn (in de hoop daarmee bescherming te hebben tegen corona) toch besmet kunnen worden en de helft van de ziekenhuisopnamen (niet op de IC) vormen. Het is wel een klein deel van de 12 miljoen gevaccineerden, maar ook zijn er al 1.300 oudere mensen gestorven met het label ‘oversterfte’, waarvan het CBS geen indicatie kan geven uit hoofde waarvan. Rutte gaf een reactie op de kop uit het NRC dat als ‘een voetbalteam slecht draait, de staf moet opstappen’. Rutte ontkende niet dat er problemen zijn, maar opstappen doen wij niet. Ik heb naar beste wil met veel inzicht mij ingezet. Hier spreekt hij de waarheid, maar tegelijk zegt hij dat het beleid dat hij voert niet verder gaat dan over de komende 3 weken. Een langere termijnvisie voert hij niet, dat mogen we van hem ook niet verwachten. Hij is al 10 jaar de leider zonder visie. Het probleem van de premier is ook, en dat zien wij ook op de wijze waarop het corona-beleid wordt gevoerd, er zit geen diepte in zijn beleid. Hij laat het OMG reageren op actuele ontwikkelingen en hoopt dan dat het aantal besmettingen wel weer zal terugvallen onder de R1 norm. Na 10 jaar stand te hebben kunnen houden met een visieloos beleid dreigt Mark Rutte nu toch zijn Waterloo tegemoet te gaan met de complexiteit van het corona-beleid. Het volk verliest haar vertrouwen in het duo Rutte/de Jonge. Er moet nu een leider opstaan die het roer overneemt. Rutte miste 8 maanden geleden de zelfkennis om te besluiten geen 4de termijn te ambiëren en met vaandel te vertrekken.

Een verbod van Forum voor Democratie moet overwogen worden, meent Gert Jan Geling, docent integrale veiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool in Trouw: https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1415/pages/24 Enkele citaten uit het geschrift. Het moge duidelijk zijn, in het hart van onze democratie bevindt zich een partij die steeds meer diezelfde democratie lijkt te ondermijnen. En dat brengt ons bij de vraag: hoe moeten we daarmee omgaan? Moet FvD voortaan altijd genegeerd worden, welke grenzen er ook overschreden worden? Dient er een cordon sanitaire te komen? Moeten we het debat aangaan met Forum? Of moeten we overwegen of een partij die zich op dergelijke antidemocratische wijze manifesteert niet verboden zou moeten worden? Het bedreigen van collega-Kamerleden en democratische instituties, of het toejuichen van deze bedreigingen; het weigeren om nog langer het gezag van de overheid te erkennen; en uitingen van een nieuwe vorm van extremisme die in de coronacrisis steeds nadrukkelijker aanwezig is in onze samenleving – namelijk complotextremisme – vormen aanvallen op deze democratische rechtsorde. Want bedreigingen van Kamerleden uiten en goedkeuren en serieus nadenken over tribunalen is geen erosie van omgangsvormen in de Kamer, zoals het nu afgedaan lijkt te worden, maar een serieuze aanval op de democratie en haar instituties zelf. In groeiende mate begint FvD daarmee een gevaar te vormen voor zowel de openbare orde als voor de democratie. De partij gaat weliswaar nog niet zover dat zij oproept tot het afschaffen van de democratie of democratische instituties, maar lijkt deze wel systematisch te ondermijnen. En onder invloed van het doen en laten van FvD-politici lijkt een deel van de achterban steeds verder te radicaliseren. Waar eindigt dit, en wanneer wordt er ingegrepen? Het is in Nederland dus mogelijk om een politieke partij of vereniging te verbieden. Een verbod op een democratisch verkozen politieke partij mag zeker niet lichtelijk ingevoerd worden. Het is een zwaar middel, dat zorgvuldige overweging vraagt. De toenemende radicalisering en uitingen van extremisme vormen een fundamentele bedreiging voor diezelfde democratie. De Nederlandse democratie kan en mag zich dan ook weerbaar opstellen. En het momentum daarvoor is wellicht nu aangebroken. (bron: Trouw) Ik heb mij afgevraagd of dit artikel bijdraagt aan het aan de orde stellen van stemmen uit het volk in het centrum van onze democratie: het Parlement. Moet dat aan beperkingen worden onderworpen, zoals Geling verdedigd. Moet alleen de stem van de gevestigde orde worden gehoord en moeten andere meer afwijkende meningen worden verbannen? Kijk dat er partijen in de Kamer zitten die het beleid van de kabinetten Rutte verketteren is de realiteit. Dat het kabinet Rutte III de rechtsstaat meerdere keren op een grove wijze heeft geschonden, is voluit in de Kamer becommentarieerd en heeft uiteindelijk een motie van afkeuring gekregen. Maar onze premier bleef op zijn stoel zitten en ging verder met een nieuw kabinet te formeren in dezelfde coalitie. Dat snapt het volk niet en m.i. terecht moet daarover gedebatteerd worden. Maar uitsluitend met het recht van demonstreren wordt de stem van het ontevreden volk niet gesust. In de achterban viel regelmatig het woord tribunaal, in de betekenis van ‘rechtbank met lekenrechtspraak’, in relatie tot het naziregime. Vreemd, mij onbekend. Wat er tijdens het naziregime (1935-1945) in Europa allemaal voor vreselijks is gebeurd, werp ik verre van mij. Ik ken wel uit de geschiedenis het Revolutionair tribunaal (1792), ter berechting van politieke tegenstanders en criminelen. Het tribunaal was een van de krachtigste werktuigen van het schrikbewind dat de doodstraf uitvoerde door de guillotine, ten overstaan van het volk. De Franse Revolutie (1789–1799) was een invloedrijke politieke omwenteling waarbij de absolute monarchie die Frankrijk ongeveer twee eeuwen had geregeerd werd afgeschaft en de Eerste Franse republiek werd opgericht. Tijdens het bewind van deze republiek werden onder meer de vroegere koning en zijn gemalin door een tribunaal berecht en ter dood veroordeeld. De macht en de privileges van adel en geestelijkheid werden massaal teruggedrongen onder druk van radicale politieke groeperingen, de mensenmassa in de steden en boeren op het platteland. De oude ideeën van absolutisme, aristocratie en de macht van de Kerk werden vervangen door principes die werden vervat onder de slogan ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’. De Franse Revolutie heeft verstrekkende en blijvende veranderingen teweeggebracht in Frankrijk, die zich verspreidden over heel Europa. De Franse Revolutie was een van de eerste geslaagde opstanden in de geschiedenis die een politieke leiding kenden. Ik neem aan dat de achterban van Forum voor Democratie (FvD) daaraan refereert. Dat kan ik verklaren vanuit de kritiek die FvD heeft op het functioneren van de Europese Unie (EU) en de Europese Centrale Bank (ECB) met betrekking tot het ‘Big Brother’ beleid dat zij voeren en de euro. Nationaal staat bij Baudet hoog in het vaandel. Daarnaast is hij een fervente tegenstander van het corona-beleid van dit kabinet. Hij twijfelt sterk aan de aannames die worden uitgevoerd. Zijn de vaccins wel veilig op de kortere, middellange en langere termijn? De goedkeuring van de vaccins was een politieke beslissing, waar veel vraagtekens bij geplaatst kunnen worden met betrekking tot de volksgezondheid. Nu wordt toegeven door de autoriteiten in Brussel en deskundigen dat de bescherming van gevaccineerden voor COVID-19 (de geïnfecteerde kunstmatige antistoffen) slechts een beperkte duur (3 tot 6 maanden) hebben. Vandaar dat momenteel meer dan de helft van de besmette personen dubbel gevaccineerd zijn. Dat betekent dat de groep met de QR-code (in principe >12 miljoen personen) ook nog wel eens de brandhaard kunnen zijn van de fors gestegen besmettingen. Daarmee moeten we er, volgens het RIVM, rekening mee houden dat 40% van de besmette personen zich niet laten testen en dus niet worden geregistreerd en buiten de rapportage van het RIVM vallen. Het kan daarbij dus wel om 10.000 mensen per dag gaan. Er is geen informatie of juist niet één of meerdere vaccins de aanstokers van de epidemie zijn. In ieder geval geeft de QR-code geen enkele zekerheid meer over bescherming voor corona. Dat daarover in het land onrust ontstaat is verklaarbaar en nodigt principiële niet-gevaccineerden niet uit zich alsnog te laten vaccineren, tenzij er sprake zal zijn van vaccinatiedwang. Het is voor mij de vraag op basis van welke feiten (niet aannames) het kabinet de ingeslagen weg doorzet, als niet aan de orde komt of er grove foute beslissingen zouden zijn genomen. Waarom wordt een groot onderzoek naar de werkzaamheid van natuurlijke (van mensen die corona hebben gehad) antistoffen en kunstmatige (van mensen die gevaccineerd zijn) uitgevoerd. Zouden daarbij de aannames van het kabinet, het OMT en het RIVM onder vuur komen te liggen en kunnen er dan claims uit voortkomen? Een minionderzoek van de bloedbank Sanquin geeft daarover voor personen boven de 40 jaar verrassende uitslagen. In een echte democratie moet dat mogelijk zijn, in een valse speelt iedereen verstoppertje om zijn/haar falen uit de publiciteit te houden. Het zou in een democratie niet mogelijk kunnen zijn dat een Kamerlid c.q. politieke partij, die de standpunten en het beleid van een regering niet delen buitenspel wordt gezet. Misschien zijn de grote aantallen besmettingen niet meer te keren aangezien vaccins dat veroorzaken.

Kan Nederland aardgasvrij worden door de warmtepomp te gaan subsidiëren? Ik mis in die stelling 3 voor burgers belangrijke zaken. Op de eerste plaats wijst de overheid op het voldoende ventileren van de woonruimte vanwege corona, ook als het kouder weer is. Wat is dan de toegevoegde waarde nog van de transitie? Op de tweede plaats adviseert de huisarts mij, gezien mijn ouderdom, ‘s winters de huiskamertemperatuur in te stellen op 22°. Is dat realiseerbaar met een warmtepomp en blijft het energieverbruik dan betaalbaar? Het is nog steeds onduidelijk welk opties aardgas kunnen gaan vervangen ervan uitgaand dat mensen niet met lauw water moeten douchen en in de winter in een licht verwarmde huiskamer moeten verblijven. Of moeten ouderen dan maar in hun bed blijven liggen als het buiten vriest? En tenslotte wat gaat dat kosten en hoe moeten mensen dat gaan betalen?

©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 27 nov 2021, week 47: AEX 781,63; Bel 20 4.126,73; CAC40 6.739,73; DAX 15.257,04; FTSE 100 7.044,03; SMI 12.199,21; RTS (Rusland) 1.589,38; SXXP (Stoxx Europe) 464,05; DJIA 34.899,34; NY-Nasdaq 100 16.025,58; Nikkei 28.751,62; Hang Seng 24.095,76; All Ords 7.599,90; SSEC 3.564,09; €/$1.1319; BTC/USD (Bitcoin) $54.957,90; troy ounce goud $1.791,80, dat is €50.856,08 per kilo; 3 maands Euribor -0,572%; 1 weeks -0,569%; 1 mnds -0,567%; 10 jaar Duitse Staat -0,342%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,252%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,195%; 10 jaar Belgische Staat 0,018%; 10 jaar Franse Staat 0,027%; 10 jaar Japan 0,072%; 10 jaar Spanje 0,419%; 10 jaar VK 0,73%; Italië 0,961%; 10 jaar VS 1,5038%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,984.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen vielen vrijdag fors terug met een weekdaling van ca 4,9% als gevolg van een nieuwe corona variant omikrom in Zuid-Akrika. De rentetarieven noteerden vrij vlak. De euro-dollar-koers trok vrijdag weer aan na gedurende de week <1,12 te zijn verhandeld. De bitcoin daalde flink en nam andere crypto’s mee. De ECB heeft nu ook aangekondigd dat de inkoop van vastrente waarden wordt afgebouwd over 5 maanden, maar de rente wordt (nooit meer) verhoogd. Het aantal corona-besmettingen steeg deze week weer fors. Ziekenhuizen staan aan de rand van code zwart. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen stegen de tarieven: Zwitserland -0,158%; Duitsland 0,012%; Nederland 0,158%; Japan 0,6771%; Frankrijk 0,752%; VK 0,926%; Spanje 1,229%; Italië 1,801%; VS 1,8627%; Canada 1,9606%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,646%; Nederland -0,618%; Zwitserland -0,602%; België -0,558%; Denemarken -0,521%; Frankrijk -0,428%; Spanje -0,32%; Japan -0,0839%.

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 27-11-2021/609 Omikron nieuwe corona-variant: WHO ‘zorgerlijk’

UPDATE 20-11-2021/608 Orgie van geweld in het centrum van Rotterdam bij 2G demonstratie

De combinatie van een steeds hogere inflatie en een afzwakkende economische groei blijft het thema voor de valutamarkten. Dit stelt Joost Derks, valuta expert bij iBanFirst. De Amerikaanse Federal Reserve (FED) blijft van mening dat de hoge inflatie tijdelijk is, maar vindt de huidige prijsdruk ook frustrerend. “En deze frustraties zijn na afgelopen week niet minder geworden met een Amerikaanse inflatie op een 31-jarig hoogtepunt van 6,2%, bij een economische groei van een bescheiden 2%”, aldus Derks. En zo brak de euro/dollar afgelopen week door de 1,15 heen. De angst in de markt is dat de centrale banken te laat gaan zijn met het aanpassen van het monetaire beleid. “Die angst zie je terug in een oplopende goudprijs en sterkere dollar en Zwitserse frank en in het Amerikaanse consumentenvertrouwen, zoals gemeten door de University of Michigan, dat op een laagste niveau staat sinds 2011”, aldus de valtuta-specialist. “Het geeft aan dat ook de consument bang is voor geldontwaarding.” (bron: ABM Financial News) Een kanttekening: het standpunt van de FED over de ontwikkeling van de inflatie wordt toch al wat ruimer geformuleerd: de kans is 50/50 dat de inflatie eind 2022 is gedaald naar het nagestreefde 2%. Anderzijds blijft de Amerikaanse inflatie stijgen bij een bescheiden economische groei, stijgende loonkosten, de verwachting dat op termijn de rente weer gaat stijgen, waardoor de euro t/o de dollar daalt en een recent cijfer over het consumentenvertrouwen over september dat is gedaald naar 72,8. Het lijkt zo op het eerste gezicht geen rozengeur en maneschijn.

Bij Buitenhof vond een discussie plaats gepresenteerd door Twan Huijs. Terwijl de coronabesmettingen alle records breken, groeit de onvrede over de coronamaatregelen. De weerstand tegen de kabinetsplannen voor een 2G-beleid leidde vrijdag en zaterdag zelfs tot gewelddadige rellen in Rotterdam, in Amsterdam en Breda verliepen de demonstraties rustig, maar in den Haag en Roermond werd de ME ingezet. Te gast: de voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls, viroloog Marion Koopmans, de Amsterdamse politiechef Frank Paauw en PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Het is duidelijk dat corona gaat leiden tot een ontwrichting van de zorg, dat een deel(tje) van het volk in beweging komt tegen 2G en het corona-beleid van deze regering en dat het aantal contacten terug moet worden gebracht. Een optie daarvoor is harde maatregelen zoals een lockdown. Ik heb daar een ander voorstel voor. Haal alle corona-patiënten weg uit de ziekenhuizen. Het gaat momenteel om 1.850 corona-zieken plus 466 op de IC. Wijs 4 ziekenhuizen in Nederland aan die de verzorging van die patiënten overnemen. Dan kunnen alle, meer dan 100 ziekenhuizen, gewoon weer aan de slag met de behandeling van hun patiënten die op de wachtlijst staan. Het basis- idee werd eerder al in de publiciteit gebracht door Chris Oomen. 2 kanttekeningen: 100 jaar geleden hadden mensen tbc, een dodelijke longziekte, die behandeld werd in speciale verpleeginrichtingen en dat werkte goed. Een andere situatie kan ontstaan als we een zware griep-aanval krijgen, waarvoor mensen ook naar een ziekenhuis moeten. Maar in ieder geval zijn er dan nog wel bedden beschikbaar die zijn vrijgekomen door de verplaatsing van corona-patiënten. Maar ja, ik ben geen bewindspersoon, maar een blogger met een gezond verstand, die logisch kan denken.

Algemeen

Na Unilever gaat ook Shell weg uit Nederland. De oliegigant brengt zijn hoofdkantoor inclusief toplui over naar Londen. Het kabinet, dat zondag is ingelicht, is ‘onaangenaam verrast’. Daarbij verdwijnt ook de aloude naam van het bedrijf: Royal Dutch Shell. Ook het koninklijk predicaat vervalt door de verhuizing.

Volgens Shell zijn de fysieke gevolgen van de ingreep beperkt. Alleen topman Ben van Beurden, financieel directeur Jessica Uhl en tien hoge managers vertrekken van Den Haag naar Londen. De hofstad houdt alleen subdivisies en de Nederlandse tak van het bedrijf, schrijft Herman Stil in het Parool. Ik besef heel goed dat de aankondiging van vandaag voor veel mensen een moeilijke boodschap is,’ aldus Van Beurden. ‘Toch wil ik benadrukken dat de vereenvoudiging van onze structuur noodzakelijk is om onze strategie te versnellen. Zo kunnen we een leidende rol spelen in de energietransitie. We blijven sterk verbonden met Nederland.’ Shell is formeel sinds 2005 een Brits bedrijf, maar met haar hoofdkantoor en fiscale zetel in Den Haag. Het concern kon daarmee gebruik maken van de ruime (= aantrekkelijke) belastingregels die Nederland aan multinationals biedt. Zulke constructies kunnen echter ook worden gebruikt om de belastingaanslag elders zo laag mogelijk − soms zelfs nihil − te houden. Zulke ‘belastingontwijking’ is legaal, maar ligt wereldwijd onder vuur omdat vooral ontwikkelingslanden zo inkomsten missen. Nederland heeft haar belastingregels daartoe de afgelopen jaren stapsgewijs aangescherpt, zodat de fiscale mogelijkheden voor bedrijven als Shell steeds verder zijn ingeperkt. Ook is inmiddels de bonusbeloning voor toplui in Nederland aan banden gelegd en de afschaffing van dividendbelasting, die eerder door premier Rutte was toegezegd om het vertrek van multinationals als Shell te voorkomen, weer teruggedraaid. Daarbij heeft het kabinet altijd bezworen dat die maatregelen geen gevolgen zouden hebben voor de aantrekkingskracht van Nederland voor internationaal opererende bedrijven. Maar in 2020 besloot Unilever, net als Shell een gedeeld Nederlands-Brits bedrijf, zich exclusief in Londen te vestigen. In 2018 deed RELX, het voormalige Elsevier, dat ook al. VNO-NCW hoopt Shell nog voor Nederland te behouden. Volgens de belangenvereniging van ondernemers is het vertrek een enorme klap voor de economie en het bedrijfsleven. “Wij zijn zeer teleurgesteld dat een bedrijf met zo’n lange Nederlandse historie uit Nederland vertrekt,” zegt een woordvoerder. “We begrijpen dat Shell met oog op energietransitie veel sneller moet kunnen besluiten en de complexe aandeelhoudersstructuur daarbij niet helpt.” Maar dat had volgens de organisatie prima vanuit Nederland gekund. Dit is een enorme aderlating voor Nederland. Met een vertrek van Shell verslechtert het Nederlandse vestigingsklimaat. De aanwezigheid van hoofdkantoren van grote internationale bedrijven, trekt immers bedrijvigheid van over de hele wereld. We hopen dat nog een oplossing is te vinden om Shell voor Nederland te behouden. Een breed verbond van 120 belangenorganisaties economen en bestuurders roept al 2 jaar de politiek op om niet al te drieste maatregelen te nemen die het bedrijfsklimaat in Nederland verslechteren. “Die zorgen staan onverminderd en herhalen we met klem.” Volgens Milieudefensie heeft de verhuizing voor de rechtszaak tegen Shell  over de vermindering van de uitstoot van CO2 van het concern geen gevolgen. “Die zaak blijft hoe dan ook bij de Nederlandse rechter,” zegt actieleider Peer de Rijk. “Ook voor toekomstige klimaatzaken in binnen- en buitenland heeft dit naar onze mening geen gevolgen. Verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk opent eerder een nieuw front. (bron: Parool) Om welke redenen kan Shell hebben besloten naar Londen te verstrekken. Aantrekkelijk voor de aandeelhouders want ik het VK wordt geen dividendbelasting geheven. Daarover zullen zeker afspraken zijn gemaakt. Enkele aspecten: Shell wil met een nieuwe structuur sneller en flexibeler worden. Volgens Shell verhuizen alleen bestuursvoorzitter Ben van Beurden en financieel bestuurder Jessica Uhl met nog eens tien managers naar Londen. Verder wordt Shell fiscaal gezien een volledig Brits bedrijf, maar van een uittocht is geen sprake. „Shell blijft in Nederland een grote speler”, zegt Marjan van Loon, verantwoordelijk voor Shell Nederland. Activiteiten als de olie- en gaswinning, de technologiedivisie en ook het knooppunt van hernieuwbare energie houden hun vestiging in Den Haag of Amsterdam. Aan het Beursplein was Koninklijke Olie decennia het grootste bedrijf en blijft dat. Royal Dutch Shell, zoals het bedrijf nu nog officieel heet, laat met de naamswijziging in Shell het predikaat Koninklijk vallen alsmede zijn Nederlandse afkomst. Shell heeft sinds 2005, toen Koninklijke Olie en Shell definitief met elkaar versmolten, een complexe structuur met twee soorten aandelen. Daardoor is het bedrijf naar eigen zeggen veel minder slagvaardig dan zijn concurrenten. En dan het beleggingsfonds Third Point, dat het concern wil splitsen in een vervuilend en een groen bedrijf. Dat geeft de activistische belegger misschien wat veel eer, maar Shell neemt klagende beleggers wel de wind uit de zeilen. Olie- en gasmaatschappijen moeten beleggers meer dan ooit te vriend houden, nu de sector en de samenleving in een overgangsfase komen. Uit fossiele energie, op weg naar duurzame oplossingen. Sommige grote beleggers, zoals pensioengigant ABP, stoppen al met fossiele beleggingen. Shell smoort nu zelf de aandeelhoudersonvrede over de twee soorten aandelen. Dan zullen de beleggers Shell steunen, en niet Third Point, is het idee. Dit voorjaar won Milieudefensie een rechtszaak tegen Shell, waarbij de rechter bepaalde dat het concern zijn uitstoot van broeikasgassen veel sneller moet terugbrengen dan het zelf van plan was. Shell is inmiddels in hoger beroep gegaan en benadrukt zich niet te willen onttrekken aan de verplichting om het vonnis uit te voeren. Het lijkt ook moeilijk voor te stellen dat een wereldwijd actief bedrijf zich via een verhuizing zou kunnen onttrekken aan het oordeel van de Haagse rechtbank. (citaten: NRC)

In een redactioneel commentaar op https://fd.nl/opinie/1420074/ecb-moet-stoppen-met-de-noodsteun wordt gewezen op de moeilijke monetaire situatie waarin de Europese Centrale Bank (ECB) zich heeft gemanoeuvreerd. Enkele citaten: De ECB is de hoeder van de financiële stabiliteit in de eurozone en alleen al vanuit dat opzicht dient de centrale bank beleggers erop te wijzen welke risico’s zij lopen en hoe die risico’s zich ontwikkelen. De aandelenkoersen zijn heel erg opgelopen en de huizenprijzen, met name in de grote steden, blijven ook maar stijgen. Maar dergelijke waarschuwingen voelen steeds ongemakkelijker aan. De ECB stelt zelf namelijk de rente voor het muntgebied vast, en heeft die zelfs negatief gemaakt. De bank dwingt ook middels eigen opkoopprogramma’s beleggers steeds meer risico’s te nemen om nog maar iets van rendement te kunnen maken. Daar komt bij dat, ook weer door de lage rente, de maandlasten voor huizenbezitters en huurders enorm uit de pas gaan lopen. De paradox is tekenend voor de complexe situatie waarin de centrale bank zich bevindt. De ECB is wel een hoeder van de financiële stabiliteit, maar vooral van de prijsstabiliteit. Waar een renteverhoging verlichting zou bieden voor de financiële stabiliteit, zou die voor de prijsstabiliteit een probleem zijn. Want de inflatie is nu hoger dan de doelstelling van 2% (4,1%) maar volgens de ECB zal die volgend jaar terugzakken onder die grens, als de energieprijzen zich stabiliseren en verstoringen in de aanvoerketens zijn opgelost. Bovendien, zo stelt de ECB, zal een renteverhoging die problemen niet op korte termijn oplossen en het economisch herstel in de kiem smoren. Een tussenweg zou kunnen zijn dat de ECB stopt met de noodsteun. Daar wordt volgende maand een beslissing overgenomen en president Christine Lagarde heeft al gezegd zij verwacht dat de steun in maart zal zijn gestopt. Het probleem is dat de centrale bank dan met droge ogen moet constateren dat de crisisfase van de pandemie achter de rug is. Met de huidige besmettingscijfers, de druk op de zorg en de daarom opgelegde extra beperkingsmaatregelen, wordt dat moeilijk. Toch is het goed te verdedigen dat de economie geen extra noodsteun van de ECB nodig heeft en de financiële stabiliteit er juist bij gebaat is dat die stopt. Het zal wat creativiteit vergen om het einde van de crisisfase van de pandemie uit te roepen, maar de ECB moet dat nu toch maar doen, om andere risico’s in te dammen. (bron: fd)

Minister de Jonge denkt dat 1G, het voorstel van de CU, niet uitvoerbaar is. “Dan heb je misschien wel 800.000 of meer testen per dag nodig. Nog los van de vraag of het er niet toe leidt dat minder mensen bereid zijn om nog naar de horeca te gaan bijvoorbeeld.” (bron: NOS) Ik denk dat 1G een goed voorstel is, maar niet uitvoerbaar. Het project ‘zelftest’ is tot dusverre mislukt, daar kan dus ook niet op worden teruggevallen. Maar 2G en 3G hebben ook voor en nadelen. Maar dat we ons moeten afvragen wat de gevolgen ervan zijn voor de horeca, want dan discrimineren wij andere getroffen sectoren door corona-besmettingen. Op het congres van de ChristenUnie is een motie aangenomen waarin de fractie wordt opgeroepen niet in te stemmen met 2G-beleid en uitbreiding van het coronatoegangsbewijs. Partijvoorzitter Van Tatenhove noemt het “een duidelijk signaal aan de fractie”. Het partijbestuur had de motie ontraden omdat het vindt dat de fractie de handen vrij moet hebben. De partijleden vrezen echter een tweedeling tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Donderdag stemde de CU in de Tweede Kamer nog voor een wet die het mogelijk maakt om in meer situaties te vragen om een coronapas,zoals op het werk. Komende week bij de behandeling van het wetsvoorstel over de invoering van 2G, met steun van de VVD en D66, zal blijken of het CDA en de CU zullen aanschuiven of dat het voorstel niet voldoende draagvlak krijgt in het parlement. De tegenstanders stelden kritische vragen aan de premier en de minister van VWS. Duidelijk werd dat bij de besluitvorming over de nieuwe beperkingen geen rationele feiten een rol gespeeld. De premier bleef erbij dat de toeschouwers van de kinderen die sport beoefenen in de buitenlucht niet worden geduld, maar dat wel wel 1250 geplaatste mensen in theaters worden getolereerd. Dat laatste omdat die sector al zo zwaar getroffen was. Verder kwam boven tafel dat niet duidelijk was hoeveel minder besmettingen dat beleid zal opleveren. Rutte bleef erbij minder contactpunten, minder besmettingen. Hij gaf wel toe dat de eerdere aanname van mensen die gevaccineerd zijn zijn beschermd tegen corona. Dat blijkt lang niet in alle gevallen het geval. Minister de Jonge verdedigde zich met twijfelachtige uitspraken over de tegenvallende kwaliteit van de kunstmatige corona-antistoffen. Volgens mij baseerde hij zich op oude aannames en gaf daarmee een valse voorstelling van zaken. Wordt vervolgd.

Bij de rellen in het centrum van Rotterdam vrijdagavond was de politie aanvankelijk fors in ondertal. Dat werd duidelijk op een ingelaste persconferentie van de Rotterdamse driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie). Burgemeester Ahmed Aboutaleb erkende dat de politie de situatie op dat moment niet in de hand had. Volgens Aboutaleb was er aan het begin van de avond weliswaar veel politie op de been, maar kwam ze tegen een “overmacht aan relschoppers en demonstranten” te staan. Daarop ontstond “een orgie van geweld” in het Rotterdamse centrum. De demonstratie op de Coolsingel tegen de kabinetsplannen voor een 2G-beleid was niet aangemeld bij de gemeente (maar was wel bekend), lichtte Aboutaleb toe. Acht ME-pelotons uit het hele land – zo’n vierhonderd agenten – werden ingeschakeld toen de boel rond 21.00 uur uit de hand liep. Tijdens de rellen is er volgens de driehoek “fors geweld” tegen de politie gebruikt, dat zich bovendien “heel snel ontwikkelde”. Zo werd er onder meer met zwaar vuurwerk en stenen gegooid. De politie zette een waterkanon in om de situatie onder controle te krijgen. Vier politiewagens gingen in vlammen op. Brandweerlieden moesten bij het blussen beschermd worden door agenten, aldus Aboutaleb. Ook brommers, prullenbakken en ander straatmeubilair werden in brand gestoken of opgeworpen als barricade. Aboutaleb sprak op de persconferentie van een “heldhaftig politieoptreden” en keurde de agressie waarmee de politie te maken kreeg af. “Wat bezielt deze mensen? Geweld tegen dienders raakt me, ook de driehoek.” De gemeente, politie en Openbaar Ministerie tasten nog in het duister over waarom het zo uit de hand kon lopen in de stad. Rond 01.30 uur was de situatie in het centrum van Rotterdam “beheersbaar”, aldus de politie. (bron: NU) De NS meldde dat het treinverkeer van en naar Rotterdam CS tijdelijk was stilgelegd. Trams werden omgeleid en metrostations waren afgesloten. Bij de rellen tegen 2G vrijdagavond in het centrum van Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt door een kogel. Zij liggen in het ziekenhuis, heeft de politie bekendgemaakt. De rijksrecherche onderzoekt of het gaat om politiekogels. De politie zegt dat het bij de twee gewonden gaat om relschoppers. Gisteren zei de politie al dat agenten waarschuwingsschoten hebben gelost en dat er “op meerdere momenten” gericht is geschoten. De politie zegt verder dat berichten over een dode niet juist zijn: “Dit is NIET het geval”, twittert de politie. Er werden ter plekke 51 demonstranten opgepakt. Er waren ca 1.000 personen die vuurwerk afstaken en leuzen riepen als “vrijheid”. Politiemensen en brandweerlieden zijn bekogeld met voorwerpen. Agenten losten meerdere waarschuwingsschoten. Om 21:00 uur werd de ME opgeroepen. Er gold een noodbevel op de Coolsingel; mensen mogen er niet stilstaan. Een deel van het centrum was afgesloten. In het volgende blog commentaar op de maatregelen die minister Grapperhaus heeft aangekondigd.

De dreigende woorden van FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen aan het adres van zijn D66-collega Sjoerd Sjoerdsma zijn “weer een stapje in de betonrot die onze democratische rechtsorde uitholt”. Dat heeft Herman Tjeenk Willink, minister van staat en voormalig vicevoorzitter van de Raad van State, gezegd in het radioprogramma Met het oog op morgen, schrijft Trouw. Van Houwelingen viel Sjoerdsma eerder deze week hard aan op de steun van zijn partij voor het coronabeleid van het demissionaire kabinet. Hij beet hem toe dat “zijn tijd nog wel komt” en dat er “tribunalen” komen. Dat de FVD’er zich later verdedigde door te zeggen dat die opmerking niet persoonlijk bedoeld was, maakt op Tjeenk Willink geen indruk. “Het is erger. Hij bedreigt het hele stelsel.” Tjeenk Willink waarschuwt al langer voor de gevolgen van de voortdurende verruwing van de omgangsvormen in de politieke arena. “Mij is de afgelopen 30 jaar vaak verweten dat ik te somber zou zijn”, zegt hij. “Misschien was ik niet somber genoeg.” Parlementariërs hebben zich te houden aan afspraken over hoe met elkaar om te gaan, vindt de oudgediende van PvdA-huize, die eerder dit jaar nog werd ingeschakeld om als informateur de vastgelopen kabinetsformatie vlot te trekken. Zij moeten zich tolerant opstellen, altijd het compromis zoeken en iedereen in zijn waarde laten. “Dit gaat daar doelbewust tegenin.” (bron: Trouw) Tjeenk Willink is 7 jaar jonger als ik ben, maar hij denkt nog te leven in de verleden tijd. De omgangsvormen in de samenleving zijn niet meer zoals vroeger, de samenleving is in beweging; technische ontwikkeling bieden nieuwe vormen van communicatie aan. Sociale media, als Facebook en Twitter, zijn wereldwijd nieuwe medium geworden. Het is de gewoonste zaak van de wereld dat politici reageren op tweeds en dat gaat er soms niet mals aan toe. Het is een deel van het volk dat zo communiceert. Dat proces zet zich in de Kamer voort of we daar gelukkig mee zijn of niet. De Kamer is de plek waar de stem van het volk gehoord moet worden. Van de 150 Kamerleden, in 15 partijen en partijtjes, leven verschillende meningen over het heden en de toekomst. Daarover wordt gedebatteerd, dat is een zinvolle invulling van de democratie. We zitten in een transitie, niet alleen van fossiel naar duurzaam, maar ook het maatschappelijke model staat ter discussie. Actueel is nu de vraag of de grondrechten kunnen worden genegeerd door het democratisch gekozen gezag. in een situatie van corona. Ook al zou maar 15% van de bevolking tegen de invoering van 2G zijn, dan nog moet die stem gehoord worden op een eigentijdse wijze. In het oude denken werd dan verwezen naar het recht om te demonstreren, maar als het gezag daar niet op reageert, zoekt het volk naar hardere confrontaties. Als ik de minister van Justitie vandaag hoor reageren op de orgie van geweld gisteravond in het centrum van Rotterdam, dat de toegebrachte schade tot op de laatste cent zal worden teruggevorderd, dan schut ik met mijn hoofd: van een kale kip kun je niet plukken. De samenleving moet op de schop, maar die ontwikkeling moet nog van start en daar wachten mensen die niet meer worden gehoord door de overheid, niet op wachten. We weten hoe dat door het volk werd ingevuld tijdens de Franse Revolutie.

Het demissionaire kabinet polst of er in de Kamer steun is om toch nog een einde te maken aan de dividendbelasting. De directe aanleiding is het besluit van Shell om naar Londen te vertrekken met haar hoofdkantoor. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. De verregaande maatregel zou Shell moeten overhalen om toch, na honderd jaar, in Nederland te blijven. Een nieuw kabinet moet het uiteindelijke besluit nemen. Het kabinet wilde een einde maken aan deze taks, maar er bleek onvoldoende steun voor. Veel fracties vonden dat de €1,9 mrd die het afschaffen ervan zou gaan kosten, beter voor andere zaken ingezet kon worden. (bron: NOS)

Informatie-ontwikkelingen

Hoe denkt de achterban van politieke partijen over de klimaatmaatregelen, die in Glasgow zijn afgesproken? I&O Research deed er onderzoek naar: (veel) minder FvD (indicatief) 40%, JA21 34%, PVV 28%, SGP (indicatief) 26%, BBB 19%, VVD 6% en de SP 5%. Bij (veel) meer: PvdD en Volt 96%, D66 93%, GL 92%, PvdA 88%, CDA 80%, CU 79%, SP 76% en VVD 61%. In de gemiddelde metingen scoort (veel) meer 66%, ongeveer gelijk aan de bestaande voornemens 17%, (veel) minder 10% en geen mening 6%.

De overheid stelt een fonds in om de gevolgen van het verbod op publiek in de professionele sport in Nederland te compenseren. Daarvoor wordt in totaal €36 mln gereserveerd. (bron: NOS) De overheid blijft maar met geld strooien zonder zich af te vragen waartoe dat kan leiden als het financieel/monetaire beleid moeten gaan kantelen (verkrapping en rentestijging).

Financieel/economische berichten

Rabobank moet van De Nederlandsche Bank (DNB) meer doen om witwassen door klanten te voorkomen. Ook is DNB vanwege tekortkomingen een straftraject tegen Rabobank gestart. DNB droeg Rabobank in september 2018 al op meer te doen aan klantenonderzoek, transactiemonitoring en het melden van ongebruikelijke transacties. In februari legde DNB een dwangsom op van een €500.000, omdat de bank niet voldeed aan de eisen. Dat is nu nog altijd niet het geval. Rabo-topman Draijer zegt continu met DNB in gesprek te zijn over de aanpak van malafide geldstromen. “Dat heeft onze grootste aandacht”, zegt hij. (bron: NOS) Ik denk dat het probleem is dat het witwassen van crimineel geld voor banken aantrekkelijk is omdat daar veel geld mee te verdienen is, ondanks het toezicht dat de toezichthouder regelmatig meekijkt, naar de wijze waarop het klantenonderzoek en de transactiemonitor plaatsvindt. Ook reageren banken ook niet altijd even accuraat op meldingen van ongebruikelijke meldingen.

De Nederlandse economie groeit dit jaar en volgend jaar iets harder dan werd verwacht, zo schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een rapport. Als verklaring noemt de denktank onder meer het afschaffen van vrijwel alle coronabeperkingen. Het rapport werd samengesteld vóór de nieuwe maatregelen werden gepresenteerd. Het IMF rekent nu voor dit jaar op een groei van de economie met 4%. Eind september gingen de deskundigen nog uit van een groei van 3,8%. Voor komend jaar rekent het IMF nu op 3,3% groei, tegen 3,2% anderhalve maand geleden. De economen wijzen er wel op dat door de coronasteunpakketten, die per oktober werden stopgezet, de Nederlandse overheid vorig jaar en dit jaar flink meer geld uitgaf dan er binnenkwam. Desondanks rekent het IMF erop dat de begrotingstekorten de komende jaren geleidelijk aan verdwijnen en dat de verhouding van de staatsschuld ten opzichte van de volledige omvang van de economie over een aantal jaren weer daalt naar rond de 50. Het is de tweede keer in een week tijd dat de economische verwachtingen van Nederland naar boven worden bijgesteld. De Europese Commissie ging het IMF vorige week voor: in deze herfstraming werden de economische verwachtingen verhoogd van 3.3% naar 4%, het getal waar ook het IMF nu op uitkomt.

Het Huis van Afgevaardigden in de VS heeft ingestemd met het Build Back Better-plan van president Biden, ter waarde van $1.750 mrd. Daarmee moet de economie gemoderniseerd en vergroend worden. Voor dat laatste wordt $550 mrd uitgetrokken. Verder bevat het plan voorstellen voor onder meer het onderwijs, betaalbare woningen en armoedebestrijding. De Senaat moet nog instemmen en daar zal naar verwachting ook aan de plannen worden gesleuteld, omdat conservatieve en progressieve Democraten het er niet over eens zijn. Gehoopt wordt dat de wet voor Kerst wordt aangenomen. (bron: NOS)

Het kabinet komt met een nieuw steunpakket voor bedrijven die nadeel ondervinden van de nieuwe maatregelen die 13 november 2021 zijn ingegaan. Het pakket kost ongeveer €1,3 mrd. Ondernemers met een omzetverlies van minstens 30% krijgen een tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) voor de vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van dit jaar. Voor landbouwbedrijven bestaat een soortgelijke regeling. Ook voor bedrijven die betrokken zijn bij evenementen is er tot het einde van het jaar een subsidie beschikbaar. En culturele instellingen kunnen 55% van hun kaartverkoop vergoed krijgen. (bron: NOS) De overheid (en dus ook de burgers) kunnen niet blijven doorgaan met het subsidiëren van verliezen als gevolg van de corona-pandemie. De deskundigen weten ook niet hoelang dit virus ons leven blijft belasten. Misschien nog wel jaren en welke gevolgen heeft dat voor volgende generaties. De overheid blijft zeggen ‘het is allemaal gratis geld’ dat is ook zo maar de lening moet wel worden terugbetaald. Ja, andere eurolanden hebben hogere staatsschulden dan wij en dan wordt de vraag relevant in welke mate onze economieën er over 10 jaar uitzien. Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

De gasprijs is begin deze week opnieuw gestegen nadat bekend werd dat Duitsland nu geen toestemming geeft voor de ingebruikname van de gaspijpleiding Nordstream 2. Het Bundesnetzagentur concludeert dat de uitbater van het project geen Duitse onderneming is en dat moet wel. De gasprijs steeg na dat nieuws fors. Zo rond 10.30 uur ging de prijs omhoog van zo’n 84 naar ruim 88 euro per MWh. (bron: NOS) Ik denk dat politieke overwegingen van Brussel hier een hoofdrol in spelen, maar de burgers van de landen die hier belangen in hebben.

In grote delen van Nederland worden bedrijven zelden gecontroleerd op milieuovertredingen. En voor geconstateerde overtredingen worden bijna nooit boetes of andere strafmaatregelen opgelegd. Dat blijkt uit onderzoek van Investico voor onder meer Trouw en EenVandaag, schrijven Adrian Estrada en Tim Staal in Trouw. Een onderzoek naar de prestaties van de 29 omgevingsdiensten in Nederland laat grote verschillen zien in het aantal controles, de ontdekte overtredingen en opgelegde straffen. Deze diensten zijn verantwoordelijk voor naleving van milieuregels door de ongeveer 280.000 bedrijven waarop zij actief toezicht moeten houden. Van garagehouders tot chemische fabrieken, overal gaan de omgevingsdienst-inspecteurs eens in de zoveel tijd op bezoek om de vloeistofdichte vloer te controleren, of de uitstoot van schadelijke stoffen zoals benzeen. Hoe vaak dat gebeurt, bepalen gemeenten en omgevingsdiensten voor het grootste deel zelf. Volgens milieucriminoloog Marieke Kluin zou een omgevingsdienst ieder milieubelastend bedrijf op zijn minst eens in de 6 jaar moeten inspecteren; drie op de tien diensten halen dat niet. In Drenthe krijgen bedrijven slechts eens in de 12 jaar bezoek van de milieu-inspecteur, in de regio Veluwe IJssel juist iedere 2,5 jaar. In 2019 voerden milieu-inspecteurs in totaal 55.000 bedrijfscontroles uit. Bij 17.000 daarvan werd minstens één overtreding geconstateerd. Ook hier zijn er grote verschillen. Omgevingsdienst De Vallei in Gelderland constateert bij één op de zes inspecties een overtreding, Brabant Noord liefst vier keer zoveel: bij twee op de drie. Het gaat om allerlei overtredingen, van het accepteren van afval zonder de juiste papieren tot het verkeerd opslaan van schadelijke stoffen. Het aantal opgelegde straffen loopt nog sterker uiteen. Van de genoemde 17.000 overtreders kregen er slechts 362 een straf opgelegd: een op vijftig. En dat aantal is verre van gelijkmatig verdeeld over de diensten. De omgevingsdiensten Zuid-Limburg en het Gelderse Rivierenland legden in het pre-coronajaar 2019 geen enkele boete of andere straf op. Bij acht andere diensten waren de straffen op de vingers van een hand te tellen. De regio’s Haaglanden en Rotterdam kwamen boven de 25 straffen uit, met respectievelijk 45 en 142. Meestal geven milieudiensten slechts een waarschuwing of leggen ze een hersteltermijn met dwangsom op: de ondernemer moet de overtreding binnen die termijn beëindigen of een boete betalen. Boris van de Water, die bij een van de Utrechtse omgevingsdiensten leiding geeft aan 22 milieu-inspecteurs, schat dat een omgevingsdienst jaarlijks tientallen boetes zou moeten uitdelen. Zijn eigen inspecteurs legden er vorig jaar twee op. “Als je netjes de handhavingsrichtlijnen volgt, is dat gewoon te laag. De meeste overtredingen die we vaststellen, zijn van gemiddelde ernst. Maar niet alle gemeenten gaven het signaal dat we de richtlijnen moesten toepassen.” De gemeenten vroegen om ‘motiveringsgesprekken’ in plaats van ‘direct handhaven’, leert het jaarverslag 2019 van omgevingsdienst RUD Utrecht. Milieucriminoloog Kluin zegt daarover: “Voor effectieve handhaving moet je wel af en toe de zwaarste sancties inzetten. Een omgevingsdienst die helemaal nooit of slechts in een enkel geval een straf uitdeelt, heeft geen geloofwaardige stok achter de deur.” De opgevraagde informatie van de omgevingsdiensten bevestigt de bevindingen van een commissie onder leiding van oud-minister Jozias van Aartsen. Die stelde begin dit jaar vast dat het functioneren van de omgevingsdiensten wordt ‘gekenmerkt door fragmentatie en vrijblijvendheid’. De omgevingsdiensten waren in 2008 juist in het leven geroepen om te zorgen voor uniform milieutoezicht en -handhaving. Wat de tekortkomingen van het stelsel in de praktijk betekenen, wist niemand, want zelfs de meest basale gegevens over het functioneren van de diensten waren nooit onderzocht. Vera Dalm, lid van de commissie-Van Aartsen, noemt de variatie in de cijfers ‘enorm’ en ‘nog ernstiger dan gedacht’. Pieter-Jan van Zanten, voorzitter van koepelorganisatie Omgevingsdienst NL, reageert: “Eigenlijk is het niet zo relevant hoeveel controles je uitvoert of hoeveel proces-verbalen je uitschrijft. Natuurlijk moet je soms de zwaarste straffen inzetten. Maar het is nog veel belangrijker welk maatschappelijk doel je bereikt.” De regionale verschillen wijt hij aan het korte bestaan van een aantal diensten en de prioriteiten van provincies en gemeenten. (bron: Trouw)

Klimaattop COP26

Eigenlijk is hoogleraar klimaatverandering Heleen de Coninck best wel onder de indruk van wat besloten is tijdens de klimaattop in Glasgow. ,,Ik heb er al veel meegemaakt en wat we nu hebben gezien is ongeëvenaard.” Een tamelijk opvallende opvatting. Het ging de afgelopen weken toch vooral over het gebrek aan concrete afspraken die de 197 landen maakten. En over de slotverklaring die werd afgezwakt. Een zin over ‘stoppen’ met het gebruik van steenkool veranderde in het ‘verminderen’ van dat gebruik. ,,Maar als je de verklaring van nu vergelijkt met 3 jaar geleden, dan is dit een enorme stap voorwaarts”, zei De Coninck. Het klimaatrapport van de IPCC, waarvan De Coninck medeauteur was, werd toen door een paar landen totaal genegeerd onder aanvoering van toenmalig president van Amerika Donald Trump. ,,Amerika is zich nu aan het herpakken na 4 jaar nietsdoen”, aldus De Coninck. Misschien wel het belangrijkst: landen erkennen dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot 1,5 graden. Bij de klimaattop van Parijs in 2015 ging het nog over het doen van een poging de opwarming zoveel te beperken. ,,We merken nu al de gevolgen van 1,1 graden opwarming”, aldus De Coninck. ,,Elke tiende hoger worden de consequenties disproportioneel groter. We kunnen de opwarming nog wel beperken tot 1,5 graden. Maar ieder jaar dat de CO2-emissies niet naar beneden gaan, raakt dat doel verder uit zicht.” Er zit nog een groot verschil tussen woord en daad, wilde De Coninck maar zeggen, die liet zien dat we op dit moment afkoersen op een opwarming van zeker 2,7 graden. (bron: AD)

Corona berichten

Aantal geregistreerde besmettingen op zondag 19.200, 1.605 aantal opgenomen mensen in het ziekenhuis plus 380 op de IC; maandag 20.252, 1.686, 385; dinsdag 20.829, 1.675, 402; woensdag 23.680, 1.697, 413; donderdag 21.099, 1.722, 428; vrijdag 21.873, 1.785, 432 en 20.717, 1.850, 466 op zaterdag.

Bij de door het RIVM genoemde data over besmettingen moet in relatie worden geplaatst tot het gegeven van het RIVM dat 40% van de besmette personen zich niet laten testen, waarschijnlijk omdat er sprake is van een melde vorm e/o wel positief testen veel gedoe (quarantaine) met zich brengt. Dat betekent dat bij een registratie van 20,000 positief geteste personen per dag dat er in werkelijkheid 33.000 zijn.

De Europese gezondheidsdienst ECDC maakt de kaart op basis van het aantal positieve tests in de afgelopen twee kalenderweken, dus van maandag 1 tot en met zondag 14 november. Heel Nederland kleurt donkerrood op de kaart van coronagevallen in Europa. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis staan alle twaalf provincies op het hoogste waarschuwingsniveau. Groningen en Drenthe zijn donderdag als laatste provincies donkerrood geworden. (bron: NU)

Zorgorganisaties vrezen grote personeelsproblemen als strengere quarantaineregels, waarvan de details nog worden uitgewerkt, ook voor hun personeel gaan gelden. Het nieuwe uitgangspunt wordt dat huisgenoten van mensen die het coronavirus hebben opgelopen uit voorzorg thuis moeten blijven. Ook als ze zijn gevaccineerd of eerder hersteld van een corona-infectie. “Dat kunnen wij ons vanuit de zorg niet veroorloven”, laat de woordvoerster van ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers namens hem weten. “Onwerkbaar” wordt het volgens Kuipers als ziekenhuispersoneel niet wordt uitgezonderd. “Dan lopen we vast”, vreest de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). De gehandicaptenzorg denkt er precies zo over. Die sector vreest een verdubbeling van het nu al hoge ziekteverzuim. In een brandbrief aan demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) noemt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) het “zeer wenselijk om zorgmedewerkers met cliëntcontact die gezond zijn zoveel mogelijk aan het werk te houden”. (bron: NU)

Bij het RIVM zijn in week 45 110.000 positieve coronatesten gemeld. Dat is 44% meer dan in de 7 dagen ervoor. Ook steeg het percentage positieve testen: 19,6% van de 544.000 testen was positief. De weken ervoor was dat 17,2%. Met name onder kinderen zijn er veel besmettingen onder basisschoolkinderen. In de categorie 10 tot 14 jaar zijn er ruim 11.000 gemeld, ruim 10% van het totaal. Direct daarna volgt de groep 5-9 jaar, met 9.400 gevallen. Er zijn afgelopen week 1.498 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen, dat waren er een week ervoor 1.210. (bron: NOS) Het aantal besmette kinderen tussen de 5 en 14 jaar is net zo groot als de groep >57 jaar.

Eyeliners

Shell verhuist naar het Verenigd Koninkrijk, kabinet is ‘onaangenaam verrast’

We kunnen de opwarming nog wel beperken tot 1,5 graden. Maar ieder jaar dat de CO2-emissies niet naar beneden gaan, raakt dat doel verder uit zicht”

,,We zijn aan het winnen. We winnen alleen niet snel genoeg”

Van de 17.000 milieuovertredende bedrijven kregen slechts 362 een straf

VVD en CDA schreven eind september al een concept-regeerakkoord; Segers liet document in trein liggen

Bedrijven worden nauwelijks gecontroleerd op milieudelicten, en krijgen zelden een boete

Huidige centrale bankiers zijn slappelingen

Economie is corona alweer vergeten

Code Zwart als wij nu niet ingrijpen maar het is er al anderhalf jaar

Zorgen bij Europese Centrale Bank om ‘bubbels’ = ‘luchtbellen’

Raad van State erkent jarenlang falen

En nu weer de kinderprik?

Coronaplan van kabinet wankelt; discussie over 2G is een waar mijnenveld

1.500 kinderen wachten op een operatie bij het Amsterdam UMC

Het masker is af bij Forum voor Democratie

Frontberichten

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in haar halfjaarlijks rapport over de financiële stabiliteit gewaarschuwd voor een zeepbel op de vastgoedmarkten. Ook de alsmaar stijgende prijzen op de financiële markten baren zorgen. De bezorgdheid houdt verband met de “uitbundigheid” op de krediet-, aandelen- en huizenmarkten, net als de hogere schuldniveaus bij bedrijven en overheden als gevolg van de coronapandemie”, staat te lezen in de Financial Stability Review. Vooral in de vastgoedmarkten, waar er voor de pandemie al hoge prijzen werden neergeteld voor een woning, ziet de ECB een probleem. “Die markt is meer vatbaar voor een correctie”, luidt het. De Europese Centrale Bank merkt ook op dat er weinig indicaties zijn dat de kredietvoorwaarden strenger zijn geworden. De risico’s in verband met de coronapandemie zijn dan weer wel verminderd tegenover zes maanden geleden, oordeelt de ECB. Het economisch herstel is hier een stabiliserende factor. “Het risico op faillissementen bij bedrijven en verliezen voor de banken is duidelijk lager”, klinkt het. Al zorgen het stijgende aantal besmettingen, de bevoorradingsproblemen en de dure energieprijzen nu wel voor nieuwe uitdagingen. “De pandemie blijft dan ook één van de belangrijkste risico’s voor economische groei”. Pensioenfondsen en verzekeraars kiezen de laatste tijd voor meer risicovolle beleggingen en daar waarschuwt de ECB voor meer kredietverliezen als de economie het minder goed gaat doen. (bron: hln.be) Je moet toch wel lef hebben om naar buiten te brengen dat je je zorgen maakt over de luchtbellen op de aandelen- en de woningmarkten, als je zelf daar de bron van bent als gevolg van het monetaire beleid dat de ECB al enige jaren voert. De bubbels, zoals de centrale bank de luchtbellen noemt, zijn niet uit het niets ontstaan. Veel economen en ook ondergetekende trekken al geruime tijd aan de bel over de financieel/economische ontwikkelingen van het veel te ruime liquiditeitsbeleid en het 0% rentebeleid. Daarmee genereer je zelf gewenste en ongewenste ontwikkelingen. Voor de economie is dat aantrekkelijk en we zien dan ook mooie groeicijfers, maar die scheppen ook inflatoire ontwikkelingen. Ja, blijft de praeses van de ECB, Christine Lagarde, zeggen ‘maar die zijn maar van tijdelijke aard: over een jaar zitten we weer binnen de norm van 2%’. Amehoela, ik geloof daar niet in. Nu blijkt dat we nog niet van de corona-pandemie verlost zijn, de energieprijzen vooralsnog hoog blijven, de grondstoffenprijzen gestegen zijn, als gevolg van corona de prijzen van goederen en diensten in meerdere sectoren stijgen zal de inflatie vooralsnog niet flink dalen. Daarbij de aantekening dat de inflatie van 4,1% over oktober in de eurozone in feite gecorrigeerd moet worden voor de gestegen woonlasten en de gestegen autoprijzen en heffingen, die gekoppeld zijn aan WOZ-waarden die sinds 2000 met 250% zijn gestegen. Ik durf te stellen dat ondanks de fors gedaalde (hypotheek)rente de ‘echte’ inflatie tegen de 5% aan zit. Welke ongewenste ontwikkelingen hebben zich voorgedaan als gevolg van het ruimgeld beleid en de 0% rente? De Europese aandelenindex is dit jaar al met 62,4% gestegen, de AEX met 82,7% en de bitcoin met 91,8%. Dat zijn buitenproportionele stijgingen, die elke binding met de realiteit hebben verloren. Beleggers handelen niet langer op basis van rendement gekoppeld aan verwachtingen, maar op illusies. Het gokelement in de effectenhandel is fors toegenomen. Dat draagt risico’s in zich, waarvoor we niet moeten weglopen. Maar er spelen ook andere zaken mee. De enorme massa’s geld die door de centrale bank in de geldmarkten zijn gepompt hebben ook gevolgen voor de waarde van ons geld. Laat ik daar niet omheen draaien: de waarde van ons geld is gedaald en blijft, bij het monetaire beleid dat gevoerd wordt, verder afnemen. Dat ligt ook aan de basis van de steeds duurder wordende huizen. Als de ECB nu uitspreekt dat daar er een risico is dat koophuizen weer goedkoper kunnen gaan worden, dan stel ik daar tegenover dat eerst het monetaire beleid van de ECB zal moeten gaan kantelen, in die zin dat er weer grote hoeveelheden geld uit de markt gehaald zullen moeten worden, waardoor de rente weer terugkeert ‘naar een redelijk basistarief aangevuld met de inflatiecorrectie’. Dan krijgen spaarders ook weer rente op hun spaarrekening. Daarna ontstaat er weer de rust waarnaar wij nu op zoek zijn. Maar dat heeft dat gevolgen van de economie, want aan het hupsala-beleid van de overheden, steeds grote staatsschulden, zal een einde moeten komen. Dat zal gevolgen hebben voor de verduurzaming van de samenleving, want het klimaat, het milieu en de natuur (biodiversiteit en diervriendelijkheid) zullen op natuurlijke basis weer tot rust moeten worden gebracht. We zullen stapjes terug moeten zetten op velerlei terreinen om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen en afscheid te nemen van te grote hoeveelheden stikstof en pfas. Het lijkt misschien toekomstmuziek in de verte, maar corona en verduurzaming samen kunnen ons naar een nieuw leven brengen.

De Raad van State heeft signalen over misstanden bij de kindertoeslagen te lang genegeerd, zo staat in een rapport dat deze week is gepresenteerd. “We zijn te lang in een strenge groef blijven hangen. We zijn wakker geschud, de toeslagenaffaire heeft ons diep geraakt”, zegt voorzitter bestuursrechtspraak Bart Jan van Ettekoven. De afgelopen maanden heeft de Raad van State uitgebreid teruggekeken op de eigen rol in de toeslagenaffaire. Eerdere uitspraken zijn bekeken en er is gesproken met ouders, advocaten, rechters en anderen om te onderzoeken wat er mis is gegaan. Het zelfonderzoek vond plaats op verzoek van de parlementaire ondervragingscommissie-Van Dam, die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. De Raad van State is de hoogste rechter die uitspraken doet in conflicten tussen burgers en de overheid, bijvoorbeeld als burgers bezwaren hebben tegen de komst van windmolenparken of megastallen, maar ook worden uitspraken gedaan in het vreemdelingenrecht. De eerste beslissingen worden vaak genomen door gemeenten of provincies, waarna de burger via de rechter of rechtstreeks bij de Raad van State beland. De conclusies die de hoogste bestuursrechters trekken over hun eigen functioneren zijn niet mals. Ze hebben veel te lang vastgehouden aan de zogenoemde “alles of niets”-lijn. Hierdoor moesten ook ouders die bijvoorbeeld maar een klein deel van hun voorschot niet konden verantwoorden, het hele bedrag terugbetalen. Zo was er een gezin dat een kinderopvangtoeslag van 9.600 kreeg, hiervan 300 niet kon verantwoorden en vervolgens alles moest teruggeven. Signalen over misstanden werden door de hoogste bestuursrechter niet opgepikt. Deze nam vervolgens halve maatregelen om de ouders tegemoet te komen en pakte niet door. “We hadden die strenge ‘alles of niets’-lijn eerder kunnen en moeten wijzigen”, aldus het rapport. Maar het duurde nog tot 2019 voordat de Raad van State besloot om “maatwerk” te gaan leveren. Waarom gebeurde dat niet eerder? Dat kwam doordat zwaar werd getild aan de zogenaamde rechtszekerheid: burgers moesten weten waar ze aan toe waren, waarbij signalen dat het helemaal misging onvoldoende doordrongen. “Het interne debat en de tegenspraak hebben onvoldoende gefunctioneerd.” Vorige maand kwam naar buiten dat de bestuursrechters bij de rechtbanken in het verleden te vaak de kant van de Belastingdienst kozen en daarmee “een wezenlijke bijdrage” leverden aan het in stand houden van “de spijkerharde uitvoering van de regels van de kinderopvangtoeslag”. De Raad van State komt nu tot dezelfde conclusie. Opvallend is dat de Raad van State nu zegt regelmatig onvolledige of onjuiste informatie van de Belastingdienst te hebben gekregen. Bij de Raad van State zullen ze in het vervolg kritischer zijn op de juistheid en compleetheid van de informatie die door de Belastingdienst of andere overheidsorganen wordt aangeleverd. Van Ettekoven: “U kunt rekenen op een wakkere bestuursrechter.” De Raad van State had slecht zicht op wat er met de ouders gebeurde nadat er een uitspraak was gedaan. Het is regelmatig voorgekomen dat ouders tot een schikking kwamen met de Belastingdienst, waarbij werd afgesproken om 24 maanden lang 100 terug te betalen. Naar later blijkt zijn vervolgens in civiele procedures door de Belastingdienst alsnog zogenoemde “dwanginvorderingen” gedaan, waarbij gezinnen “mokerslagen” kregen uitgedeeld, aldus Van Ettekoven. Veel van de ouders kwamen zonder advocaat naar de zittingen; voor de 1.875 zaken die tussen 2008 en 2020 zijn behandeld waren slechts 18 advocaten actief. Sommigen van hen, zoals advocaat Eva González Pérez die de toeslagenaffaire aan het licht heeft gebracht, vertegenwoordigden een hele reeks ouders. De ouders kwamen zonder advocaat omdat ze die niet konden betalen en ook geen rechtsbijstand kregen. Ze stonden dan tegenover de mensen van de Belastingdienst die wel juridisch werden ondersteund. De Raad van State wil in het vervolg aan “ongelijkheidscompensatie” doen. Dat betekent dat er steviger wordt doorgevraagd, actiever onderzoek wordt gedaan naar de feiten in een zaak en de partijen de kans krijgen om gemaakte fouten te herstellen. Een voorbeeld daarvan is het alleen terugbetalen van voorschotten die niet kunnen worden verantwoord, in plaats van het hele bedrag. De Raad van State voert naar aanleiding van de toeslagenaffaire een aanzienlijk aantal veranderingen door. De cultuur van tegenspraak en dialoog wordt verbeterd, er wordt meer gekeken naar de individuele belangen van partijen en er zal informatie worden uitgewisseld met rechtbanken en de ombudsman. Als een wet te streng is, moet de rechter onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om “de hardheid weg te nemen of te beperken”. Er moet ook steeds worden onderzocht of een “strenge lijn” in uitspraken toe is aan herijking als de omstandigheden veranderen. Volgens Van Ettekoven is de Raad van State steeds kritischer geworden op de overheidsbesluiten. “Dat zie je in de gaswinningszaken, stikstofzaken, huisvestingsboetes en woningsluitingen. En die ontwikkeling gaat door, tot op de dag van vandaag.” (bron: NU) Zie ook: Rechters vinden dat ze burgers onvoldoende beschermden in toeslagenaffaire

Overwegingen

Reële schets van de stand van zaken op financieel/monetair terrein in relatie tot de economie. Maar er spelen nog aspecten een rol. Op de eerste plaats heb ik bedenkingen over de aanname van de daling van de inflatie volgend jaar. Inflatie betekent een daling van de koopkracht als die niet gecorrigeerd middels hogere lonen en die mix gaat dan een loon/prijsspiraal, die vervolgens de prijzen verder omhoog duwt. Ten tweede moeten de sectoren die door de corona-beperkingen worden getroffen, om te kunnen overleden, hun prijzen verhogen en ik verwacht niet dat die beweging volgend jaar al zal zijn afgebouwd. Als het kabinet vasthoudt aan de eis dat achterstallige coronabelastingen binnen drie jaar terugbetaald moeten worden, vallen veel bedrijven alsnog om, blijkt uit onderzoek van ABN Amro. Bijna 200.000 bedrijven – ruim 10% van het totaal – hebben in totaal €16 mrd coronaschuld bij de Belastingdienst, omdat ze sinds de uitbraak hun aanslagen helemaal of deels hebben laten liggen. Zo hebben 16.000 horecabedrijven momenteel €943 mln schuld bij de fiscus. Maar ook in minder voor de hand liggende sectoren, is de belastingschuld hoog, onder meer het transport, de uitzendbranche en de industrie. Daarnaast is de euro versus de dollar in het laatste halfjaar met 7,5% gedaald. Naast een waardedaling van ons geld betekent dat ook dat onze exportbedrijven goede zaken doen, maar dat onze import van in dollargenoteerde goederen en diensten duurder wordt, zoals b.v. energie en grondstoffen. Daarbij komt dat als de ECB het rentebeleid niet gaat volgen met dat van de FED, een verder daling van de euro doorgaat. Dat de economie zo goed draait is te herleiden naar de enorme hoeveelheden geld, €3.000 mrd, die de ECB in de markten hebben gepompt, waardoor de ECB-rente naar 0% is gedaald, en de waarde van ons geld is afgenomen. Daarom koppelt de centrale bank niet meer aan onderliggende waarden maar aan het prijspeil. Dat gaat goed zolang de inflatie binnen de norm van 2% blijft, maar zoals nu de inflatie al boven het dubbele noteert zou er monetair moeten worden ingegrepen. Maar de ECB heeft alle beschikbare tools, die in zo’n situatie kunnen worden ingezet, al verbruikt. En dat beperkt de mogelijkheden van de ECB om in te grijpen. De monetaire autoriteit denkt dit proces te kunnen beheersen zonder de rente te verhogen en de geldmarkten te verkrappen. Ik zie dat nog niet gebeuren, ik denk dat wij wel gedwongen zullen worden de Amerikanen te volgen, wat de gevolgen daarvan ook zullen zijn.

Negeren of normeren? Weglopen of weerspreken? Of zijn er meer strategieën? De Kamer worstelt met de omgang met Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie, schrijft Wendelmoet Boersema in Trouw/de Verdieping. https://www.trouw.nl/editie/20211117/negeren-of-aanvallen-de-kamer-weet-zich-geen-raad-met-baudet~b88e6a43/ Enkele citaten: D66-leider Sigrid Kaag twittert: “Op Baudet reageren of niet? Dat is steeds het dilemma. Hij verwondt mensen met zijn woorden. En hij brengt het gezag en de waardigheid van de Kamer ernstige schade toe. Ik voel daar schaamte bij.” De schaamte van Kaag is niet nieuw, noch de zorgen over de waardigheid van de Kamer. De provocaties van de politicus Baudet ook niet. Zeker het afgelopen jaar, toen de coronapandemie zijn tweede jaar inging, schuwt Baudet de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog niet. Hij en zijn partijgenoten ontkennen het pandemie-gehalte van de ziekte. In de bestrijding van het virus zien ze een complot voor het instellen van een nieuwe wereldorde. Een ‘Great Reset’, gedreven door mensen als econoom en oprichter Klaus Schwab van het World Economic Forum en miljardair Bill Gates. De coronatoegangspas is in zijn ogen de opmaat naar een ‘Chinees model van massa-surveillance’, waarin uiteindelijk allerlei data van burgers worden opgenomen, en waarmee de overheid een op Chinese leest geschoeid ‘sociaalkredietsysteem’ zal invoeren. Veel van de meest recente moties die Forum voor Democratie in de Tweede Kamer indient, gaan over deze ideeën. “Normeren en negeren”, zegt coronaminister Hugo de Jonge, naar aanleiding van Baudet’s meest recente tweet. De minister koos er tijdens de Algemene Beschouwingen in september voor Baudet demonstratief de rug toe te keren. De filmpjes hiervan gingen viraal bij de Forum-achterban, maar De Jonge staat nog steeds achter zijn gedrag. “Schandalig om het allerbelangrijkste podium van Nederland – de Tweede Kamer – te misbruiken voor het verspreiden van nepnieuws”, aldus De Jonge deze maandag in De Telegraaf. (bron: Trouw) Steeds weer duikt de vraag op is Baudet een NSB’er (foute Nederlander voor en tijdens WOII 1935-1945) of een verzetsstrijder, een agressor of een strijder, loyaal aan de heersende macht dan wel een forse tegenstander, een teamplayer dan wel een egotripper, een wetenschapper of een politicus? Zijn toespraken in de Kamer zijn gedegen onderbouwd en worden gepresenteerd in de vorm van colleges. Is het nep-nieuws dat hij doceert in het parlement en waarmee hij bewindslieden confronteert? In ieder geval moet minister de Jonge daar geen oordeel over uitspreken want wat hij dinsdagavond in de Tweede Kamer over het corona-beleid ten beste bracht was afschrikwekkend. Liegen, de feiten manipuleren en misleiding. Moeten kinderen onder de 16 jaar toestemming hebben van hun ouders om zich te kunnen laten vaccineren. Daar heeft de rechter recent een uitspraak over gedaan: kinderen mogen daarover zelf beslissen als wordt vastgesteld dat de minderjarige zelf zich een oordeel kan vormen over de risico’s van corona-vaccinatie en niet beïnvloed worden van buitenaf. Een kind van 15 werd gevaccineerd zonder dat aan de wettelijke eisen was voldaan omdat ‘hij anders niet met het schoolreisje mee kon’. Tot 3 keer aan toe bleef de Jonge maar herhalen dat minderjarigen van 11 tot 15 jaar gevaccineerd mogen worden, volgens de rechter. Uiteindelijk zegde hij toe dat hij naar dit incidentele geval een onderzoek zou laten instellen. Dat is verre van beleid voeren, er had een protocol moeten zijn ingesteld hoe in dergelijke gevallen, moet worden gehandeld. Het hele debat ging voornamelijk over feiten, visie kwam nauwelijks aan de orde. Rutte heeft 10 jaar geregeerd zonder enige visie. Probleemsituaties werden , soms zelfs voorlopig, opgelost en in complexe zaken werd de polder aan het werk gezet, of de klimaattafels, of een werkgroep of commissie of er werden schepen met specialisten en externe deskundigen aangevoerd. In het dossier corona is het nog maar de vraag in hoeverre het massaal vaccineren niet het gewenste doel bereikt dan wel juist het tegendeel. Het credo van het vaccin is veilig, wordt door veel wetenschappers niet onderschreven. Het zou kunnen zijn, maar er kunnen ook complicaties gaan optreden, die niet eerder in beeld waren. Waarom stelt de overheid geen geld ter beschikking voor een groot onderzoek naar de daling van de werkzaamheid van de kunstmatige antistoffen van de vaccins. Ik spreek het niet nadrukkelijk uit maar het zou de aannames over de stabiliteit van die antistoffen wel eens onderuit kunnen halen, waardoor het corona-beleid onderuit haalt.
Thierry Baudet en zijn vertrouwelingen van Forum voor Democratie radicaliseren steeds verder en in alle openheid. Het einde van de partij betekent dat geenszins, constateren journalisten Harm Ede Botje en Mischa Cohen op https://www.parool.nl/nederland/forum-voor-democratie-heeft-zijn-masker-afgezet-de-juisten-zijn-nu-over~ba1078df/ Uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen.” In de Tweede Kamer was het Forum-Kamerlid Pepijn van Houwelingen die deze week zijn collega Sjoerd Sjoerdsma van D66 rechtstreeks bedreigde. Een bedreiging uit die hoek was misschien niet eens het verrassende, als wel dat het parlement en haar voorzitter zich lieten overvallen door de agressie van Forum voor Democratie (FvD). In de Haagse wandelgangen werd het een discussie over ‘omgangsvormen’ – ‘heel vervelend als je zulke mailtjes krijgt’ en ‘we moeten het met elkaar doen’, zei Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Eerder die dag had FvD’er Gideon van Meijeren in het parlement toegejuicht dat de Forumachterban Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan per e-mail met ranzige teksten en intimidaties bestookte. Dergelijke bedreigingen in het parlement lijken deel te zijn van de strategie van Forum voor Democratie, en bevestigen de steeds openlijker extreemrechtse koers van de partij. De Oostenrijkse emeritus-hoogleraar argumentatieleer Ruth Wodak heeft beschreven hoe het perpetuum mobile werkt dat door rechtspopulisten als Thierry Baudet in gang wordt gezet. Het is een zichzelf in stand houdend mechanisme, waartegen de gevestigde orde geen verweer heeft. Eerst wordt een schandaal gecreëerd ( ‘U wacht een tribunaal’), vervolgens ontstaat een mediadebat (‘Wat moeten we met Forum?’). De rechtspopulist stelt zich op als slachtoffer (Baudet: ‘Zo typisch NPO dat Van Houwelingen niet wordt uitgenodigd. Altijd weer ons-kent-ons, huilie huilie bij de bevriende journalisten. Walgelijk,’ schreef hij op Twitter). Soms volgt een halfslachtige verontschuldiging (Van Houwelingen in de Kamer: “Het is niet persoonlijk tegen Sjoerdsma bedoeld, hij is een van de velen die voor tribunalen zullen verschijnen.”). En dan: op naar het volgende schandaal. Ook de benoeming van Freek Jansen tot penningmeester van de partij tijdens een ledenvergadering vorige week zaterdag wijst op die openlijke extreemrechtse koers. De voormalig jongerenvoorzitter, nu Tweede Kamerlid, riep een paar jaar geleden al dat zijn ‘als slaven geboren’ aanhang, die zuchtte onder ‘de massale immigratie’, klaar was voor hun ‘eerste en laatste gevecht’. Zoals de Forumjongeren tijdens een zomerkamp zongen op de melodie van het geuzenlied Merck toch hoe sterck: “Voor verraders is geen plaats, laat ons de messen slijpen.” “Welkom Freek. Gezellig,” stelde partijleider Baudet tijdens de algemene ledenvergadering over de verkiezing van zijn trouwste paladijn. Een ledenmeerderheid van 98% was ‘Noord-Koreaans’ vóór Jansen, om met Baudet te spreken, met de 2% tegenstemmers bleef hij ‘graag in gesprek’. Pers was niet welkom bij de vergadering, maar Het Parool kreeg de beschikking over een opname van de bijeenkomst. De benoeming valt ironisch genoeg samen met de publicatie precies een jaar geleden in Het Parool van Nazifoto’s. Daarin beschreven ondergetekenden hoe Freek Jansen als voorzitter van de jongerenorganisatie leden met homofobe, antisemitische en andere extreemrechtse denkbeelden de hand boven het hoofd hield. Hij royeerde juist de klokkenluiders die bezwaar maakten tegen het delen van die abjecte ideeën in appgroepen van Forum. Na de publicatie ontstond chaos binnen FvD. Baudet kondigde staande voor de gele gordijnen van zijn hoofdkwartier zijn vertrek aan, om korte tijd later weer terug te keren, waarna de partij uiteen viel en JA21 zich afsplitste. Een ding is zeker, Baudet en zijn partij zullen de komende jaren niet zo snel verdwijnen. De partij heeft wortel geschoten in Nederland met naar eigen zeggen 45.000 leden en een fanatieke aanhang op sociale media. Voor de verspreiding van hun radicale boodschap hebben Baudet en de zijnen €5 mln per jaar ter beschikking. €5 mln uit contributies en donaties, de overheidssubsidie voor de salarissen van de fractieleden en medewerkers in de Tweede Kamer leveren nog eens €2 mln op. In 2021 hield de partij meer dan €1 mln over die werd toegevoegd aan de reserves. Het is een formidabele oorlogskas. Baudet vertelde de kleine 1700 leden die tijdens de algemene ledenvergadering digitaal waren komen opdagen dat we afstevenen op een ‘totalitaire staat’, waardoor ‘we steeds minder kunnen in de toekomst’. Met de verbindende Forumlandapp kunnen ‘boeren hun seizoensproducten aanbieden’ aan leden en ‘kunnen we ook met eigen scholen aan de gang’, met crowdfunding, eigen sportverenigingen en uitzendbureaus. “Zo houden we elkaar vast en maken we het leven draaglijk.” John Laughland, de euroscepticus die door Baudet een van de belangrijkste denkers van onze tijd wordt genoemd, is regelmatig in beeld. Laughland, die in het verleden opvallend vaak pro-Russische standpunten vertolkte, werkte een tijdje bij de Forumfractie in het Europees Parlement tot die werd overgenomen door JA21. Hij is nu terug als auteur op de internationale site van Forum. Gevraagd naar zijn rol binnen Forum for Democracy antwoordde hij: “Ik wil jullie niet spreken, ik ben niet geïnteresseerd.” In mei van dit jaar betoogde Baudet op de Fvd-website dat het hem in de eerste plaats gaat om het veroorzaken van ophef. Aanleiding waren de protesten tegen zijn stelling dat 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog de vrijheid ten grave werd gedragen, met dank aan de coronamaatregelen. ‘We hadden raak geschoten,’ stelde hij tevreden vast in een stuk. Hij verklaarde zich bereid ‘mediastormen te doorstaan’ om zo ‘de tegenstander’, dan wel het ‘links-liberale blok’ dan wel ‘het establishment’ te trotseren. Dat maakt volgens hem immers gebruik van ‘taboes en semi-onaanvechtbare claims om de eigen agenda door te drukken’. Die taboes moeten worden doorbroken. Daarvoor zijn volgens hem mensen ‘met een sterke geest’ en ‘moed, heldenmoed’ nodig. ‘FvD zal ophef zijn of het zal niet zijn,’ besloot hij zijn verhaal. ‘Enjoy the ride.’ De komende jaren zal het perpetuum mobile lustig blijven ronddraaien, met Baudet afwisselend in de rol van onruststoker en slachtoffer. Waar hij 5 jaar geleden nog in enigszins bedekte termen sprak over complottheorieën, antisemitisme of racisme, is die schroom nu verdwenen. Hij steunt openlijk de beweging Police For Freedom, dat de tribunalen wil organiseren waar Van Houwelingen het in de Kamer over had. Tot zover citaten uit het artikel. (bron: Parool) Laat ik voorop stellen dat ik geen extreem rechtse ideeën heb of daarmee wil sympathiseren. Het enige wat mij aanspreekt is zijn stellingname om zo ‘de tegenstander’, dan wel het ‘links-liberale blok’ dan wel ‘het establishment’ te trotseren. Hoe we het ook wenden of keren het beleid van de kabinetten Rutte, heeft de samenleving grote schade toegebracht. Ik denk dan aan alle ellende die de Belastingdienst, op het terrein van de toeslagen, de zwarte lijst en de vermogensrendementheffing hebben veroorzaakt, hoe slap het stikstofbeleid is geweest en de dienstbaarheid naar de multinationals. Dan ook aan de mensen aan de onderkant van de samenleving, aan de voedselhulp, aan de jeugdzorg, aan de schuldhulpverlening. Denk ook aan het mislukte corona-beleid met vandaag 20.717 geregistreerde corona-besmettingen (in werkelijkheid 34.500) met deze week 108.198 geregistreerde besmettingen (= in feite 180.000) en de bedreiging met 2G alsmede de voornemens van het Klimaatbeleid en de wijze waarop die zijn tekortgeschoten. En dan nog wel het ergste: een enorm tekort aan visie van de premier.

©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 19 nov 2021, week 46: AEX 821,80; Bel 20 4.231,19; CAC40 7.112,29; DAX 16.159,97; FTSE 100 7.223,57; SMI 12.545,01; RTS (Rusland) 1.784,28; SXXP (Stoxx Europe) 486,08; DJIA 35.601,98; NY-Nasdaq 100 16.573,34; Nikkei 29.745,87; Hang Seng 25.037,37; All Ords 7.729,90; SSEC 3.560,37; €/$1.1289; BTC/USD (Bitcoin) $59.489,40; troy ounce goud $1.845,00, dat is €52.549,92 per kilo; 3 maands Euribor -0,559%; 1 weeks -0,568%; 1 mnds -0,558%; 10 jaar Duitse Staat -0,342%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,216%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,193%; 10 jaar Belgische Staat 0,004%; 10 jaar Franse Staat 0,009%; 10 jaar Japan 0,0744%; 10 jaar Spanje 0,458%; 10 jaar VK 0,782%; Italië 0,875%; 10 jaar VS 1,524%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,961.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen kwamen niet veel van hun plaats. De rentetarieven trokken weer aan. De euro-dollar-koers staat al een hele tijd onder druk en daalde deze week onder de 1,13. Volgens experts komt dat door het monetaire beleid: het inflatiecijfer in de VS steeg naar 6,2% hetgeen boven de verwachting lag. De bitcoin steeg ruim 6% in prijs en er wordt gespeculeerd op een doorgaande trend. Steeds meer op dat beleggers niet meer gaan voor rendement, maar voor illusies. De ECB heeft nu ook aangekondigd dat de inkoop van vastrente waarden wordt afgebouwd over 5 maanden, maar de rente wordt (nooit meer) verhoogd. Daardoor zakte de euro verder weg van de dollar. In 2017 noteerde de EUR/USD rond de 1,05. Het aantal corona-besmettingen steeg deze week weer fors. Ziekenhuizen bereiden zich voor op een griepgolf en een stijging van de corona-opnames. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen stegen de tarieven: Zwitserland -0,085%; Duitsland -0,009%; Nederland 0,134%; Japan 0,6699%; Frankrijk 0,722%; VK 1,012%; Spanje 1,19%; Italië 1,74%; VS 1,9228%; Canada 2,0129%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,642%; Nederland -0,615%; Zwitserland -0,566%; België -0,562%; Denemarken -0,523%; Frankrijk -0,432%; Spanje -0,343%; Japan -0,0814%.

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 20-11-2021/608 Orgie van geweld in het centrum van Rotterdam bij 2G demonstratie

UPDATE 13-11-2021/607 Prof. Dr. Kim Putters geeft de politiek een college over hoe de menselijke maat terug te brengen in het sociaal/maatschappelijke beleid

Een kritische opmerking in het NRC over de gasten en onderwerpen in de talkshow van Jinek. Citaat: ‘flankpolitici, de goed geïnformeerde Telegraafjournalist Wouter de Winther, die het rechtse geluid vertegenwoordigt en met altijd een pesterijtje voor links Nederland, bezorgde dokters en een parade gasten uit de amusementswereld die iets te verkopen hebben. Of de baas van Pfizer Nederland die pleit voor een boosterprik – hé verhip, die verkoopt hij zelf. Het is minder dan waar een talkshow genoegen mee zou moeten nemen. Ik verlang hevig naar gedachten over de complexiteit van de wereld, niet naar gasten die het simplisme van hun opvattingen of de eenvoud van hun belangen uitventen’. En daar voeg ik dan aan toe haar steeds maar voortdurende aanmoedigingen dat het goed is voor mensen zich te laten vaccineren, zonder zich af te vragen of die vaccins wel zo goed zijn voor de gezondheid als artsen ons vertellen. Ik ben daar veel kritisch over zeker na de resultaten van een onderzoek van Sanquin, waarover elders in dit blog meer.

Klimaattop COP26 in Glasgow

Uren later dan verwacht ligt er een slotverklaring op de klimaattop in Glasgow. Aan het eind van de top was er teleurstelling bij veel landen, omdat China en India de tekst nog flink afzwakten. Het doel is nog altijd om de opwarming van de aarde deze eeuw te beperken tot anderhalve graad. Het akkoord gaat onder meer over de beperking van broeikasgassen, fossiele brandstof en over geld. Ontwikkelingslanden willen meer steun van rijke industrielanden. Vlak voor de aankondiging van het akkoord, maakten China en India nog aanpassingen aan de tekst. In plaats van het ‘afschaffen’ van het gebruik van steenkool, wordt nu gesproken over ‘afschaling’. Eigenlijk had de top vrijdagavond al afgesloten moeten worden, maar dat bleek onhaalbaar. Tot op het laatste moment is er over de slotdeal gesproken. Terwijl onderhandelaars op het podium al vrolijk met elkaar op de foto gingen, verliet de Chinese delegatie de zaal om buiten het zicht van de camera’s verder te praten met de VS en de EU. Volgens onderhandelaar Frans Timmermans is het akkoord van vandaag beslissend: “Zodat we onze kinderen en kleinkinderen hoop kunnen geven. Ze zullen het ons niet vergeven als we ze nu teleurstellen.” Aan de onderhandelingen op de top deden 197 landen mee. Zij moesten allemaal akkoord zijn met de slotverklaring, vandaar dat van die tekst meerdere conceptversies de revue passeerden. Eén van de hete hangijzers was uitfaseren van unabated coal power: het gebruik van (steen)kolen zonder dat de CO2-uitstoot ervan wordt opgevangen en opgeslagen. Ook moet worden toegewerkt naar een einde aan de ‘inefficiënte steun’ voor andere fossiele brandstoffen. Er is wel een zinnetje toegevoegd. Daar staat in dat er ‘steun moet zijn voor een rechtvaardige transitie’. Naast fossiele brandstoffen is ook de financiële steun voor ontwikkelingslanden een gevoelig punt. Armere landen wilden dat op deze top een ‘facility’ zou worden opgericht voor klimaatschade, een pot geld waar ze een beroep op kunnen doen als ze bijvoorbeeld worden getroffen door natuurgeweld dat samenhangt met klimaatverandering. Alle landen moeten maatregelen nemen om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Nederland staat er niet best voor. (bron: RTL Nieuws)

Wie zijn de 5 grootste uitstoters van broeikasgassen in de wereld: China 25,8%, VS 12,8%, EU 7,8%, India 6,6%, totaal 53%. De uitstoot van internationaal scheep- en luchtverkeer is buiten beschouwing gelaten. De Washington Post twijfelt aan deze cijfers van WRL/LUCF. Die hebben de door de 196 landen zelf aangeleverde data vergeleken met hun eigen onderzoek en komen uit op een hogere emissie tussen de 8,5 en 13,5 miljard ton broeikasgassen. Dat getal ligt ergens tussen de uitstoot van de VS en China in.

De lat was vooraf hoog gelegd. Te hoog misschien. De uitgestelde COP26, die zes jaar na Parijs spijkers met koppen zou slaan over de uitvoering van het klimaatakkoord, heeft geen historische doorbraak opgeleverd, schrijft Trouw. Veel afspraken zijn vooruitgeschoven: het moet nu vooral het komende jaar gebeuren. Toch zijn er bij de afsluiting van COP26 in Glasgow wel enkele lichtpuntjes te noteren. COP27 vindt volgend jaar in Egypte plaats waar de nu besloten zaken worden geëvalueerd. De onderwerpen waarover nu overeenstemming is bereikt zijn voor de 197 deelnemende landen namelijk niet bindend, het zijn beloften, toezeggingen, niet meer dan dat. Een zwak punt is dat enkele grote landen hebben gesteld dat de broeigasuitstoot tot 2030 nog zal stijgen, maar dat ze zich daarna gaan inzetten om in 2050/2060 energieneutraal te zijn. De belangrijkste: kraakhelder staat in de slottekst dat de meeste klimaatschade kan worden voorkomen als de aarde niet meer dan 1,5 graad warmer wordt. “Dat mocht na drie jaar ook wel”, verzucht Heleen de Coninck, hoogleraar klimaatwetenschap aan de TU Eindhoven en mede-opsteller van het IPCC-rapport waarin die 1,5 graad al als cruciaal werd omschreven. “Eigenlijk had dit al op de top in Katowice (Polen 2018) moeten worden vastgesteld.” IPCC, het wetenschappelijk klimaatbureau van de Verenigde Naties, kwam deze zomer met een nieuw rapport, waarin staat dat nu al een opwarming van 1,1 graad is bereikt en dat het zonder maatregelen 3 of meer kan worden aan het einde van deze eeuw. Voor het eerst staat ook in de slottekst dat het gebruik van steenkool moet verminderen, net als het subsidiëren van olie en gas. Klimaatactivisten hebben hier voortdurend op gehamerd. India verzette zich tot het laatst tegen de term uitfaseren van kolencentrales, het wil dat landen de kans krijgen in eigen tempo hun kolenstook af te bouwen. Uiteindelijk stemden Europa en de andere landen met veel tegenzin in met een mondeling amendement van India tijdens de afsluitende zitting. Dit tot teleurstelling van waarnemers die op meer hadden gehoopt. Nine de Pater van Milieudefensie noemt de slotverklaring zwak. “Om zicht te houden op 1,5 graad en gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen is afbouw van alle fossiele brandstoffen nodig.” Hilde Stroot van Oxfam Novib: “Het lijkt wel of veel leiders op een andere planeet leven dan de rest van ons. Geen droogte, branden en stijgende zeespiegel kunnen hen doordringen van de noodzaak om te stoppen met CO2- en methaanuitstoot.” Ook Dewi Zloch van Greenpeace is niet enthousiast, maar ze ziet toch een sprankje hoop. “Het is slap, het is zwak en het 1,5 gradendoel is nog maar net in leven. Maar er is een signaal afgegeven dat het tijdperk van fossiele brandstoffen ten einde loopt. En dat is belangrijk.” India heeft nog veel kolencentrales en zei vorige week dat het in 2070 denkt op een CO2-uitstoot van netto nul uit te komen. China zegt in 2060 klimaatneutraal te zijn, de VS en Europa in 2050. In de slottekst staat diplomatiek dat de VN-landen streven naar netto nul rond het midden van deze eeuw. De onderhandelingen over de slotverklaring, die als het Pact van Glasgow de boeken in zal gaan, verliepen stroef omdat er vanuit diverse landen verschillende bezwaren naar voren werden gebracht. Zo bleven de arme landen verbolgen over het ontbreken van harde toezegging voor meer geld. Het zit hen vooral dwars dat de VS en Europa niet bereid zijn nu al een fonds in het leven te roepen voor schade als gevolg van klimaatverandering (loss and damage). “Extreem weer verwoest nu al het leven van de meest kwetsbaren. Steeds meer mensen kunnen nauwelijks overleven. Zij hebben het minst bijgedragen aan deze crisis, maar worden het zwaarst gestraft en betalen ook nog de rekening.”, reageert Hilde Stroot van Oxfam. “Het is daarom beschamend dat juist een voorstel van arme landen werd geblokkeerd door rijke landen.” Weliswaar benadrukt de slottekst meerdere keren dat er snel meer geld beschikbaar moet komen, en dat wordt betreurd dat de beloofde $100 mrd per jaar nog niet is gehaald. Concreet wordt dat nog niet. Volgend jaar moeten nog nadere afspraken worden gemaakt. Net als over de plannen voor extra maatregelen die de 197 landen van het klimaatakkoord van Parijs voor eind volgend jaar moeten indienen, zo verzoeken de landen elkaar vriendelijk. De Britse voorzitter Alok Sharma beloofde er alles aan te doen, voordat hij volgend jaar de hamer overdraagt aan Egypte. Op de extra dag – COP26 had eigenlijk vrijdagmiddag klaar moeten zijn – is in kleine groepjes en in de plenaire vergaderzaal urenlang gepraat over grote en kleine aanpassingen, waarvan er uiteindelijk maar weinig zijn doorgevoerd. Voor de meeste landen was eind van de middag een overeenkomst aantrekkelijker dan geen overeenkomst, dus namen ze op sommige terreinen hun verlies. Zo slikt Europa de afspraken over de zogeheten koolstofmarkt, waarin het gevaar schuilt dat sommige compensaties voor uitstoot dubbel worden geteld en oude rechten, uit het door Parijs achterhaalde verdrag van Kyoto, toch kunnen worden ingebracht. Daarmee vermindert de CO2-uitstoot alleen in de boeken, maar niet in de praktijk. “Niet ideaal”, zegt Europarlementariër Bas Eickhout, die als waarnemer in Glasgow is. “Maar zoals altijd, het glas is half vol en half leeg.” Frans Timmermans, als Eurocommissaris onderhandelaar namens Europa, deed opnieuw een emotionele oproep aan de anderen. Vrijdag had hij zich hardop afgevraagd hoe zijn éénjarige kleinzoon Henk zal leven als hij 31 is – “in een schone wereld of vechtend voor water en voedsel” – nu vroeg hij alle aanwezigen een persoon uit hun eigen midden in gedachten te nemen en zich af te vragen hoe die in 2030 zal leven als de onderhandelaars er niet in zouden slagen een overeenkomst te sluiten. Die overeenkomst kwam er pas zaterdagavond tegen negen uur. Niet te vergelijken met het akkoord dat zes jaar geleden in Parijs met gejuich werd begroet, maar goed genoeg om mee door te gaan. (bron: Trouw) Samenvattend, we zijn niet geheel ontevreden, maar zeker niet tevreden. En de afspraken zijn voor niemand bindend. Er zijn kleine stapjes gezet, maar het is nu de vraag hoe overheden deze afspraken gaan omzetten in beleid en wie daarvan de lasten moeten gaan dragen. Gaan de vervuilers de lasten betalen van de verontreiniging die de fossiele energie heeft veroorzaakt of worden de burgers daarmee opgezadeld?

Financieel/economische berichten

De inflatie in de Verenigde Staten blijft de verwachtingen overtreffen. In oktober lagen de prijzen in de VS 6,2% hoger dan een jaar eerder zo meldde het Amerikaanse statistische bureau BLS. Dat is het hoogste inflatiecijfer in de VS in 31 jaar en een stuk hoger dan de inflatie in januari (0,2%) en september (5,4%). Het hoge cijfer voor oktober zet de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, onder druk om eerder dan verwacht de rente te verhogen, wat de inflatie zou drukken. Vooralsnog gaat de helft van de Fed-bestuurders uit van een eerste renteverhoging volgend jaar. De Fed kondigde vorige week aan om alvast de maandelijkse opkopen van staatsschuld – die de langetermijnrente drukken – te gaan afbouwen. Daarna kan de Fed de rente (nu vlak boven de 0 procent) gaan verhogen. (bron: NRC) Er is ook een omslag over de eerdere aanname of de inflatie eind volgend jaar terug is binnen de gewenste norm van rond de 2%. Die verwachting wordt nog maar gesteund door 50% van de centrale bankiers van de FED. Ik sluit niet uit dat einde dit jaar de algemene verwachting zal zijn ‘niet eerder van in 2023’ maar misschien ook wel dat er een structureel hoger inflatieniveau zal ontstaan, als gevolg van stijgende lasten als gevolg van de corona-pandemie en de verduurzaming van de samenleving door klimaat- en milieu maatregelen en hogere staatsschulden.

Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt Eerste Kamer voor wet die data moet koppelen ter vookoming van fraude- en criminaliteitsbestrijding. Om „kafkaëske toestanden voor grote aantallen mensen” te voorkomen roept de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de Eerste Kamer op niet met een nieuwe datakoppelingswet in te stemmen. Terwijl veel slachtoffers van de Toeslagenaffaire nog wachten op schadevergoeding, dreigt volgens AP-voorzitter Aleid Wolfsen een nog groter drama als de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) wordt ingevoerd. De AP heeft de Senaat daarvoor per brief gewaarschuwd. De WGS werd vorig jaar december door de Tweede Kamer goedgekeurd op de dag dat een Kamercommissie concludeerde dat burgers in de Toeslagenaffaire „ongekend onrecht” was aangedaan. Doel van de wet is onder meer fraude- en criminaliteitsbestrijding. Hiervoor regelt de WGS dat het Financieel Expertise Centrum (FEC), de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV), de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en de Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH’s) gegevens met elkaar en later met private partijen, zoals banken, mogen uitwisselen. Het kabinet kan later nieuwe samenwerkingsverbanden aan de regeling toevoegen. Met de WGS dreigt volgens Wolfsen nu niets minder dan een „surveillancemaatschappij”. (bron: NRC)

Het kabinet wil het bieden op koophuizen eerlijker en transparanter maken. Kopers moeten inzicht kunnen krijgen in wanneer en hoeveel er door anderen wordt geboden. Makers zijn erop tegen. Het kabinet gaat overhaast te werk met de nieuwe schaderegeling in de toeslagenaffaire, waarschuwt Kamerlid Pieter Omtzigt. De regeling moet volgens hem worden uitgesteld omdat die de chaos alleen maar groter maakt, schrijft Wilma Kieskamp in Trouw. Het kabinet bood eerder al compensatie aan de ouders maar wil dat uitbreiden naar een grotere groep. Ook kinderen van gedupeerde gezinnen kunnen in aanmerking komen voor schadevergoedingen, net als ex-partners als er een scheiding is gevolgd. Daarnaast gaat het aanbod ook gelden voor mensen die onterecht huur- of zorgtoeslag moesten terugbetalen. Vrijdag heeft het kabinet de wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens Omtzigt dreigt de nieuwe operatie ertoe te leiden dat juist ouders die relatief weinig schade hebben snel en overmatig gecompenseerd worden, terwijl de echt schrijnende gevallen, die als eerste aan de beurt moeten komen, nog langer moeten wachten op een rechtvaardige compensatie. “Je zou zeggen dat Kamer en kabinet dat lesje wel geleerd hebben. Maar niets is minder waar.” De Tweede Kamer moet volgens hem aan de noodrem trekken en om uitstel vragen tot meer duidelijk is over de uitvoerbaarheid van de nieuwe en ruimere ronde compensaties. “Een gezin dat ongeveer 100 euro moest terugbetalen, kan in theorie voor elk kind 10.000 euro ontvangen. Dat is disproportioneel.” Voor de nieuwe regelingen komen 100.000 mensen in aanmerking, meer dan in de nu bestaande regelingen bij elkaar. Eerder hadden ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kritiek op de uitvoerbaarheid, net als de Raad van State.

Corona berichten

Aantal geregistreerde besmettingen op zondag 11.848, 1247 aantal opgenomen mensen in het ziekenhuis plus 326 op de IC; maandag 11.352, 1.328, 319; dinsdag 12.713, 1.320, 327; woensdag 16.364, 1.369, 330; donderdag 16.287, 1403, 352; vrijdag 13.902 (storing bij een leverancier), 1425, 365 en 12.052, 1.486, 377 op zaterdag.

In Zuid Limburg is nog geen code zwart afgekondigd, maar de problemen daar zijn wel ernstig door de grote toename van coronapatiënten. Daar kondigden meerdere ziekenhuizen al een opnamestop aan Door de coronapatiënten door het hele land in het ziekenhuis moeten andere operaties en behandelingen wederom worden uitgesteld. In sommige regio’s is het zo druk dat patiënten ook niet meer gemakkelijk te spreiden zijn door ze naar een nabijgelegen ziekenhuis te brengen.

November is de eerste maand waarin het merendeel van de positieve tests bij een volledig gevaccineerd persoon werd afgenomen. Uit het weekrapport van het RIVM blijkt dat 51% van de besmette personen deze maand volledig gevaccineerd is, en nog eens 3 procent deels. In september was dat nog 31 procent (volledig) en 4 procent (deels). Vooral bij de oudere leeftijdsgroepen is een relatief groot deel van de besmette mensen gevaccineerd. (bron: Parool) Dat onderstreept mijn stelling dat vaccinatie geen garantie biedt dat mensen beschermd zijn tegen een coronabesmetting. Het betekent dat het kunnen tonen van een QR-code geen enkele zekerheid geeft voor een beschermde omgeving, het tegendeel is zelfs het geval. Er zijn tienduizenden valse QR-codes in omloop.

Het aantal ziekenhuis- en ic-opnames is week 44 opnieuw fors gestegen, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. Dat is slecht nieuws voor het demissionaire kabinet die deze week gaat bepalen of nieuwe coronamaatregelen noodzakelijk zijn. Het aantal positieve testen steeg met 45% naar bijna een recordaantal. Het effect van de in week 43 aangekondigde maatregelen valt nog niet te meten. Die maatregelen werden genomen om het exploderende aantal besmettingen op den duur terug te dringen. Volgens RIVM-topvrouw Aura Timen duurt het zeker “weken” voor een stabilisatie zichtbaar wordt. De bewindslieden wilden tot 12 november de tijd nemen om de ziekenhuisopnames in de gaten te houden. De prangendste vraag is of de ziekenhuisopnames meestijgen met de fors oplopende aantallen positieve tests. Er is dus in ieder geval sprake van een nieuwe forse stijging. In zeven dagen tijd werden in totaal 1.137 Nederlanders met COVID-19 opgenomen op verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Zeker 204 patiënten waren er dusdanig slecht aan toe dat zij werden doorverwezen naar de ic’s. Beide aantallen zijn fors groter dan in de voorgaande week, toen het om respectievelijk 960 ziekenhuisopnames en 146 ic-opnames ging. De zorgketen heeft de afgelopen week meermaals duidelijk gemaakt dat het systeem overbelast dreigt te raken. Dinsdag trokken Limburgse ziekenhuizen aan de bel over de dreigende “code zwart“. Eerder deden artsen op de spoedeisende hulp dat ook al. Tevens moesten meerdere ziekenhuizen (tijdelijke) opnamestops invoeren omdat zij het aantal (corona)patiënten niet meer aankonden. Ziekenhuisdirecteuren pleiten inmiddels voor extra coronamaatregelen en een versnelde inzet van de boosterprik. Volgens de huidige planning krijgen de eerste tachtigplussers in december de extra vaccindosis. De Jonge heeft toegezegd te kijken of dat moment naar voren gehaald kan worden. De GGD’s lieten eerder al weten dat zij gereed kunnen staan. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het merendeel van de personen in het ziekenhuis niet-gevaccineerd is. Dat terwijl de groep niet-gevaccineerden (zo’n 1.8 miljoen) vele malen kleiner is dan de groep gevaccineerden (ruim 12 miljoen). De vraag is echter hoeveel van de 2.2 miljoen mensen die al besmet zijn geweest met corona, en over natuurlijke antistoffen beschikken (van een betere kwaliteit dan de kunstmatige van de vaccins, worden meegeteld bij de niet gevaccineerden. Ook het aantal besmettingen is opnieuw flink gestegen. Het RIVM registreerde 76.790 positieve tests. Dat komt neer op bijna 439 besmette Nederlanders per 100.000 inwoners. Vorige week waren er zo’n 313 positieve tests per 100.000 inwoners en bijna 54.000 coronagevallen in totaal. Het gaat om bijna het grootste aantal positieve tests op weekbasis. Alleen tijdens de piek van de tweede coronagolf in december vorig jaar werden in zeven dagen tijd meer coronagevallen gemeld (82.340). Opvallend is dat veel meer Nederlanders de teststraten hebben opgezocht in de afgelopen week. De GGD’s namen bijna 420.000 tests af, tegenover de 288.000 in de voorgaande week. Het percentage positieve tests (17,2%) bleef gelijk. Dinsdag was er zó veel interesse voor een testafspraak, dat tijdelijk niet iedereen geholpen kon worden. Ook werden in de voorbije week fors meer coronagerelateerde sterfgevallen doorgegeven aan het RIVM. Het instituut kreeg 172 meldingen, terwijl dit er de week ervoor nog 102 waren. Het reproductiegetal (ook wel de R-waarde genoemd), dat sinds begin september aan een langzame stijging bezig is, stond twee weken geleden op 1,19, een miniem klein beetje minder dan de week ervoor (1,20). Dat betekent dat 100 personen 119 anderen zouden besmetten. (bron: NU)

De dagelijkse geregisreerde corona-besmettingen per miljoen inwoners op basis van voortschrijdend gemiddelde en de vaccinatiegraadin een percentage van de totale bevolking met volledige vaccinatie: Bulgarije: 653 en 22%; Nederland 465, 65%; Duitsland 236, 67%; Italië 72, 72%; Spanje 38, 74%; Denemarken 317, 76% en Portugal 76 en 81%. Wat opvalt zijn de relatief lage besmettingen in de zuidelijke staten.

Ruim de helft van de studenten op het hbo en de universiteit heeft afgelopen jaar last gehad van mentale problemen. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD, het RIVM en het Trimbos-instituut. Ruim 28.000 studenten zijn bevraagd. Veel studenten kampten met klachten als prestatiedruk, uitputtingsklachten en eenzaamheid. Meer dan een kwart van de studenten zegt soms gedacht te hebben liever dood te zijn. Het onderzoek vond plaats in de 3e coronagolf, in het voorjaar. Het kabinet zegt zich zorgen te maken en “met de grootste urgentie” aan de slag te gaan met een aanpak. (bron NOS) Het is de vraag of al deze klachten te herleiden zijn tot ‘corona’ of dat daaraan ook andere redenen een rol meespelen als huisvesting en het studiestelsel.

Eyeliners

Politici zonder verantwoordelijkheid, bezorgde dokters, artiesten die iets te verkopen hebben, dat zijn de thema in de talkshow van Eva Jinek

De Autoriteit Persoonsgegevens vreest voor ‘kafkaëske toestanden voor grote aantallen mensen’ als de Eerste Kamer instemt met de nieuwe wet WGS

Nog geen paniek rond kwetsbare ouderen

Kabinet pakt de gekte aan op de huizenmarkt

Regering gokt op zuinige maatregelen

Belastingschulden door corona achtervolgen ondernemers in de horeca en het MKB (modewinkels)

Omtzigt: kabinet te snel en te gul met nieuwe compensaties aan slachtoffers toeslagenaffaires

Migratiecrisis bij Poolse grens tast het zelfbeeld van de EU aan

Pact van Glasgow is geen historisch akkoord, maar er zijn wel lichtpuntjes maar ook onzekerheden

Over slotverklaring COP26 zegt Frans Timmermans: meer dan iemand vooraf ook maar had verwacht

De economie trekt aan, de inflatie stijgt maar de lonen stijgen nog niet mee

Pensioenen mogen komend jaar omhoog bij een dekkingsgraad van 105% en de pensioenfondsen moeten wel de nieuwe pensioenregels accepteren. Voor gepensioneerden van de 4 grootste pensioenfondsen geldt dat hun dekkingsgraad onvoldoende is voor een inflatiecorrectie

Geen harde lockdown, mogelijk wel een G2 of G3 pas

Frontberichten

Naar Kim Putters, de ‘invloedrijkste Nederlander’, wordt echt niet altijd geluisterd, kopt het NRC. Prof. Dr. Kim Putters vertrekt komende zomer na 9 jaar als directeur bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zijn invloed groeide, maar de kloven in Nederland groeiden ook. De laatste tijd wordt veel gesproken over het belang van een ‘nieuwe bestuurscultuur’ met meer ‘openheid’ en ‘verbinding met de samenleving’. Waarom lukt dit zo moeizaam? En hoe breng je dit in beweging? In de Van Slingelandtlezing 2021 gaat Putters in op de ‘stand van ons land’ en de vraag hoe het met de samenleving gaat, maar vooral ook hoe het met de ‘stand van de politiek’ en het ‘institutionele vertrouwen’ gaat. Dat vertrouwen is niet alleen gebaseerd op de beelden die we in de media voorbij zien komen, beelden over politiek en bestuur, maar ook op ervaren structurele ongelijkheden, die maar moeizaam met overheidsbeleid bestreden lijken te worden. Aan de hand van voorbeelden van beleid aangaande het sociaal domein, het hoger onderwijs, het mee laten doen van statushouders en de aanpak van de coronacrisis, maakt Kim Putters duidelijk dat er hardnekkige patronen zijn die de uitvoerbaarheid van beleid steeds opnieuw in de weg zitten. Bijvoorbeeld onrealistische aannames rond de zelfredzaamheid van burgers, of tunnel-denken in crisistijd. Kim Putters pleit voor een veel steviger realiteitscheck op beleid, vanuit waardengedrevenheid, en voor krachtiger checks en balances tussen beleid, politiek en samenleving. De stem van de burger laten horen, dat is volgens Putters (48) wat het SCP doet, – bij het kabinet, bij de Tweede Kamer. „Ons onderzoek begint eigenlijk nooit bij het beleid, maar bij kwesties in de samenleving, bij wat mensen bezighoudt. Die rol is misschien wel belangrijker dan ooit, nu het mensbeeld van de overheid ter discussie staat.” Mensen lopen vast in systemen van de overheid, zei Putters in september al in het NRC. „Dat geeft onzekerheid. Het is niet alleen een gevoel. Het zijn keiharde ervaringen.” Dat bleek bij de Toeslagenaffaire waar de Belastingdienst burgers ten onrechte als fraudeurs behandelde, maar ook bij andere overheidsdiensten. De overheid gaat uit van de zelfredzaamheid van burgers, terwijl juist mensen in de kwetsbaarste posities het niet alleen kunnen, constateerde Putters in de Van Slingerlandtlezing: https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2021/11/04/uitvoerbaar-beleid/Van+Slingelandtlezeing_4+november+2021.pdf Eenzame, hulpbehoevende ouderen, jongeren met complexe problematiek, mensen met een beperking lopen vast. En dan helpen kleine aanpassingen niet. Er is voor hen een andere overheid nodig. „Een meer inlevende,” zegt Putters. (bron: NRC) 

De overheid moet beter kijken hoe het echt met mensen gaat en hoe beleid voor hen uitpakt, stelt Prof. Dr. Kim Putters, directeur van het Sociaal- en Cultureel Planbureau in een opiniërend artikel in Trouw. Citaat: “De overheid heeft te weinig inzicht in hoe het met mensen gaat, en hoe beleid voor hen uitpakt. Zo leidde het sociaal leenstelsel tot een eerlijkheidsparadox: de overheid wilde de ongelijkheid tussen jongeren bestrijden door hen meer studieschuld te laten betalen vanwege perspectief op een goed betaalde baan, maar het leidde tot het tegenovergestelde. Het opbouwen van schulden leidt tot ongelijkheid tussen jongeren en een groot gevoel van oneerlijkheid. Leenangst, onzekerheid over toekomstig werk en de gevolgen voor het kopen van een huis hadden zwaarder gewogen moeten worden.
Een andere oorzaak is dat inzichten vaak wel op tafel liggen, maar worden weggeredeneerd of weggewuifd. Een politiek compromis is soms zo heilig dat alternatieven niet ter tafel komen of er vanaf vallen. Dat is selectief shoppen in beschikbare kennis. Beleid heroverwegen vergt tijd die er vaak niet is. Bij de invoering van de Participatiewet kwamen tussentijds inzichten ter tafel die erop wezen dat mensen met een arbeidsbeperking niet meer, maar minder aan het werk kwamen tegen slechtere arbeidsvoorwaarden. Het is onbegrijpelijk en een gemiste kans dat dit niet sneller tot heroverweging van beleid leidde. De redenering dat er veel goed gaat en uitvoerders moeten wennen aan nieuwe werkwijzen, doet mensen in een kwetsbare positie tekort. Kortetermijndenken is ook een oorzaak. Dat de volksgezondheid beschermd moet worden in de coronacrisis is helder, maar langeretermijneffecten zoals sociaal isolement of psychische problemen door dreigend inkomensverlies wegen ook zwaar. De donkere wolk van de media en Kamervragen maakt dat de overheid lastig loskomt van de kortetermijnfocus en de crisismodus. Gevolg: weinig ruimte voor reflectie en bijstelling van beleid, en een selectieve weging van alle rechten, plichten en vrijheden van mensen. (bron: https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1403/articles/1479473/22/1) Overheidsbeleid loopt te vaak vast in de praktijk. De menselijke maat lijkt regelmatig zoek. Een nieuwe bestuurscultuur wordt vaak als oplossing genoemd. Maar die nieuwe bestuurscultuur moet meer betekenen dan dat politici beter met elkaar omgaan of meer naar burgers luisteren. Het gaat erom dat de politiek duidelijk maakt wat burgers mogen en kunnen verwachten van de overheid. Dat moet ze zo betrouwbaar mogelijk doen. Als de overheid niet meer weet waar ze van is, mag ze geen vertrouwen van burgers verwachten en is het nodig de dieperliggende oorzaken te doorgronden. (bron: SCP) Wat Putters aan de orde stelt zijn de gevolgen van het beleid waarmee VVD-premier Rutte 10 jaar lang ons land heeft bestuurd. Visie is voor hem eng, zo stelde hij op 2 september 2003 in zijn H.J. Schoo-lezing. “ik geloof niet in alomvattende blauwdrukken waarmee maatschappelijke problemen in één klap op te lossen zouden zijn. Daar word ik als liberaal altijd een beetje wantrouwend van”. Daar wordt het land nu mee geconfronteerd. Net zo erg is zijn afkeer over ‘logen’‘. Ik háát dat sociologenjargon.’ Mark Rutte doet zichzelf tekort met zijn dedain jegens de sociale wetenschap, schreef EW. ‘Ik ben geen socioloog en dat wil ik ook helemaal niet zijn’. Het is niet voor het eerst dat de premier zich zo uitlaat. Toen hij in juni 2019 door een journalist werd bevraagd over ‘institutioneel racisme’ in Nederland zei hij: ‘Ik haat dat sociologenjargon’. Rutte gelooft ‘heilig’ in de vrije markt, in zijn rijke vriendjes en behartigt hun belangen (je moet ze te vriend houden), het grote bedrijfsleven dat gebaseerd is op fossiele belangen en energie en zijn neoliberale beginselen. Daarin wordt hij gesteund door Wopke Hoekstra. De schets van de staat van Nederland, bezien vanuit sociaal/maatschappelijke waarden, verdient brede aandacht van de samenleving, media en de politiek. Een staatsman waardig!

Ze staan bij de ingang van het NAVO-hoofdkwartier en bij de Europese instellingen: betonnen elementen die ooit deel uitmaakten van de Berlijnse Muur. Na de implosie van het Oostblok, vanaf 1989, gingen stukken Muur de wereld over. Ze werden een zinnebeeld van vrijheid en democratie. Europa werd, aldus het geïdealiseerde zelfbeeld, het continent dat muren afbreekt. Wie wel een muur bouwde, zoals president Trump langs de grens met Mexico, kon rekenen op kritiek en spot. „Wij bouwen bruggen, geen muren”, aldus toenmalig Commissievoorzitter Juncker in 2017, zo begint een artikel over de opgelopen spanningen tussen Wit Rusland en een aantal landen die daaraan grenzen op https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/12/migratiecrisis-bij-poolse-grens-tast-het-zelfbeeld-van-de-eu-aan-a4065299?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=nrc5om5&utm_content=&utm_term=20211113 De migratiecrisis aan de grens met Wit-Rusland knaagt aan die Europese zekerheid. In 2015, toen 1,3 miljoen mensen uit Syrië, Irak en Afghanistan richting Europa kwamen, was een door de EU betaalde grensmuur nog onbespreekbaar. Toen de Turkse president Erdogan in 2020 Syrische migranten wijsmaakte dat de grens met Griekenland open was, werd de toon al harder. Griekenland was „het schild van Europa”, prees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de conservatieve regering in Athene, toen dat land gewapenderhand migranten tegenhield. Nu zet de Wit-Russische president Loekasjenko migranten in als pressiemiddel. Hij lokt ze met sprookjes naar Minsk om ze, na betaling van $7.000 voor een vliegticket plus Wit-Russisch visum, af te leveren aan de grens met Polen of Litouwen. „We moeten snel een knoop doorhakken.” zei de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel. Hij keurde een ‘muur’ aan de EU-buitengrens niet goed, maar wees deze evenmin af. Twaalf regeringsleiders vroegen bij de jongste EU-top om Europese financiering. Er is uren over vergaderd. Na afloop zei Von der Leyen dat de EU beslist niet gaat meebetalen. In de omgeving van Michel leek een ‘nee’ tegen een muur juist nog niet in beton gegoten. De Commissie vindt intussen dat de EU wel kan meebetalen aan grensbewaking: warmtecamera’s of wachtposten. En woensdag bleek dat juristen van de Raad geen bezwaren zien in de bouw van een hek met EU-geld. Volgens internationaal recht moeten migranten in elk geval de kans krijgen hun verhaal te doen. Toch zijn pushbacks praktijk. Griekenland en Frontex, het grensagentschap van de EU, liggen er al jaren voor onder vuur. Polen, dat het grensgebied gesloten heeft voor waarnemers, duwt migranten die Minsk naar de grens dirigeert met straffe hand terug. Pushbacks mógen, redeneren Polen en Litouwen, omdat het niet om reguliere migratie gaat, maar om mensen als inzet van een cynisch machtsspel. Bondskanselier Merkel sprak deze week met de Russische president Poetin in de hoop dat hij zijn invloed op Loekasjenko aanwendt. De westerse leden in de VN-Veiligheidsraad veroordeelden Wit-Rusland, maar de Russische gezant schoof de schuld voor de crisis op de migranten. (bron: NRC) Gezond verstand moet hier een oplossing bieden en de Europese Unie moet de lidstaten die ermee worden opgezadeld, mentaal en financieel steunen.

Overwegingen

Hieper de piep …………….. of toch niet? Hoera, dat was de stemming op de laatste Commissie vergadering Financiën (11-11-2021) van de Tweede Kamer toen gediscussieerd werd over participatie in de digitale euro. De Europese Centrale bank (ECB) moet zich aansluiten bij de digitale revolutie in het betalingsverkeer, vindt het kabinet, verwoord door minister Wopke Hoekstra. Wij zouden staan aan de vooravond van grote veranderingen die zich gaan voltrekken op monetair terrein. Dat herken ik en de noodzaak om een plan B achter de hand te hebben is een must, nu Facebook wereldwijd een eigen munt, de Diem, binnenkort in de markt gaat zetten. Alleen Facebook denkt begin volgend jaar te starten en de ECB heeft haar reactie pas in 2026, verwacht zij, op orde. De cryptomunt (stablecoin) Diem (vroeger Libra genoemd) gaat gekoppeld worden aan de dollar (USD). Centrale banken zien zo een ontwikkeling als een groot gevaar voor de stabiliteit van het monetaire stelsel. Wij moeten vooraan lopen (VVD, CDA, Volt) om tijdig in te kunnen spelen op de commerciële mogelijkheden, diet central bank digital currency (CBDC), digitaal centralebankgeld, gaat bieden. Een CBDC is anders dan b.v. de bitcoin. Behalve in enkele kleine landen, met een lage financiële stabiliteit, is de bitcoin nergens geld, waarmee boodschappen gedaan kunnen worden of waar op de hoek van de straat mee gepind kan worden. Wel worden cryptomunten gebruikt in casino’s en speelhallen en als crimineel geld. Maar geld, in de klassieke betekenis van het woord, is de bitcoin niet. Het is illusie waar goed geld mee verdiend kan worden: eind 2020 werd de bitcoin (BTC) verhandeld op $29.002 en vandaag op $64.682, dat is een winststijging van 223%. Daar kan de euro niet aan tippen: die noteerde 1,2214 t/o de dollar en nu 1,1452, een daling van 6,24%. Als voordelen van een digitale euro worden door De Nederlandsche Bank (DNB) genoemd dat mensen een makkelijkere toegang tot betalingen krijgen en het stimuleert innovatie. Ook is het idee ontstaan om zo niet de controle te verliezen over het betalingsverkeer aan bijvoorbeeld de Diem van Facebook. De ECB is bang dat dat soort initiatieven uiteindelijk de stabiliteit van de euro in gevaar kunnen brengen. Ruim een half aar geleden kondigde de ECB aan samen met een aantal andere centrale banken de mogelijkheden te gaan bestuderen om eigen digitale munten op te zetten. Een speciaal onderzoeksteam is gaan onderzoeken in wat voor situaties cryptomunten een voordeel kunnen opleveren. Een digitale euro zou bijvoorbeeld kunnen helpen om de gevolgen van extreme gebeurtenissen – zoals natuurrampen of pandemieën – te verzachten, wanneer traditionele betalingsdiensten mogelijk niet langer functioneren. Ook wordt gekeken naar functionele en technische ontwerpkeuzes en hoe digitale munteenheden onderling kunnen ‘samenwerken’. De digitale euro moet even betrouwbaar worden als bankbiljetten, aangezien ze beide door een centrale bank worden uitgegeven, meldt de ECB. De betrokken banken willen ook kennis over opkomende technologieën delen. Volgens de ECB-preses Chistine Lagarde gaat het niet alleen om een technische inspanning die moet worden geleverd, maar ook om een fundamentele verandering. “We moeten ervoor zorgen dat we geen enkel systeem afbreken, maar verbeteren.” Contant geld zal ook beschikbaar blijven, voegde ze eraan toe. Een belangrijk verschil tussen de digitale munt van de ECB met de huidige cryptomunten is dat de laatstgenoemden (nog) niet gereguleerd zijn. Een digitale euro wordt dat wel. Een nieuwe publieke digitale munt moet een vangnet vormen voor het geval de private banken hun betaalfunctie beëindigen, het cash-geld helemaal verdwijnt en om een nieuw instrument te hebben voor betrouwbare monetaire politiek, stelde ECB-woordvoerster Alexandrine Bouilhet ruim een jaar geleden. De introductie van een eigen ECB-digitale munt kan zorgen voor een simpele universeel geaccepteerde, risicoloze en vertrouwde betalingsmethode, laat de ECB weten. Dat de ECB een plan B achter de hand heeft, voor het geval zich financieel/monetaire ontwikkeling voordoen die onbeheersbaar worden, is prima. Maar daar werk je aan achter gesloten deuren en daar loop je zeker niet mee te koop. Dat doet Lagarde wel en ze draait er niet omheen: voor het geval dat de betaalsystemen uitvallen (pinnen en internetbankieren werkt niet meer) dan hebben we een nieuw systeem met de Digital Euro, achter de hand die via blockchain, dan wel b.v. TARGET 2, het draaiende clearing systeem van de 19 centrale banken van de eurolanden en de ECB, dat operationeel is voor het transfereren van transacties voor de 430 miljoen inwoners van de eurozone. Hoe ziet die digitale euro er in de praktijk eigenlijk uit? Het idee van zowel de Europese Centrale Bank (ECB) als De Nederlandsche Bank (DNB) is dat mensen een eigen digitale rekening kunnen krijgen bij een centrale bank, waarmee je rechtstreeks toegang krijgt tot publiek digitaal geld, net als de banken nu al hebben. Dat vergt een toelichting! Enkele kritische overwegingen.

1. De benadering van een digitale euro, die pas over 5 jaar kan gaan functioneren, is een monetair/financiële. Niemand spreekt over de sociaal/maatschappelijke gevolgen voor mensen die in de schuldsanering zitten, mensen die elke euro drie keer moeten omdraaien voor hem uit te geven en mensen die niet aan het digitale verkeer kunnen deelnemen (b.v. digibeten en ouderen), dan wel niet over de apparatuur daarvoor beschikken.

2. Een ander aspect is dat de digitale euro geen bedreiging mag vormen voor het commerciële bankwezen. Daarom kunnen de inwoners van de 19 eurolanden slechts een beperkt bedrag inleggen op hun digitale euro-account. Eerst werd gedacht aan max €1.000 en later over het dubbele. Mijn eerste gedachte is dat het gaat over wat spaargeld en niet over de betaalrekening.

3. En dan de uitspraak van de woordvoerder Alexandrine Bouilhet, die stelde dat het project zou kunnen worden ingezet in het geval dat het betaalsysteem (pinnen en internetbankieren) van de commerciële banken uit zou vallen. Dan rijst de vraag ‘is dat een reële mogelijkheid’ of bedreiging voor het monetaire systeem? Daarbij komt dat het project ‘’digitale euro’ niet is opgezet om zo een gigantische taak op zich te nemen. Dat wordt chaos en gevolgd door een implosie.

4. Daarnaast, hoe denkt de ECB het witwassen van geld te kunnen voorkomen vanuit een centraal geleide organisatie? Maar ook als de ECB de uitvoering van de werkzaamheden zou delegeren aan de 19 nationale centrale banken, dan nog zullen de cybercriminelen hun slag proberen te slaan, in de toekomst met de quantumcomputers die eraan komen, waarbij geen enkele gebruikersnaam en wachtwoord meer veilig is.

5. En dan de vraag hoe de ECB en de 19 centrale banken een project van de grond krijgen met 430.000.000 klanten, die geld aan hen toevertrouwen. En ook hoe onder extreme gebeurtenissen – zoals natuurrampen of pandemieën, het financiële systeem overeind blijft.

6. Alleen het gegeven dat er een digitale revolutie aankomt is onvoldoende om aan te haken. Allereerst zal er meer duidelijkheid moeten komen voor de gevolgen van ‘burgers en buitenlui’. Ook de minder bedeelden in onze samenleving. De Kamer is enthousiast dat met de komst van de digitale euro kleine betalingen kunnen worden gedaan vanuit een eigen account. Dat doen we toch al jaren met internetbankieren. Daar is niets vernieuwends aan.

7. Met de stortingen op digitale euro-accounts (in de toekomst) geven wij de ECB de mogelijkheid rechtstreeks geld te steken in investeringen, het verstrekken van subsidies/donaties aan landen dan wel bedrijven. Dat zal strikt moeten worden gereguleerd. Verder 2 vragen: is de koers van de euro en die van de digitale euro dezelfde en wordt daarop ook dezelfde rente vergoed en kunnen MKB-bedrijven en burgers daar dan ook krediet krijgen?

Conclusie: dat er veranderingen moeten gaan plaatsvinden op monetair/financieel gebied is noodzakelijk. Dat die hier en daar al zijn ingezet, versterkt de noodzaak om aan de slag te gaan. Maar het ontbreekt op dit moment nog aan gewogen plannen, waar naast de belangen van de financieel/monetaire/bancaire partijen ook die van de burgers en het bedrijfsleven moeten worden meegewogen. Ook de relaties waarmee wij zaken doen, b.v. in de derde wereld landen, moeten worden meegenomen. De digitale omwenteling, waarin de samenleving zich bevindt, heeft tijd nodig om te voorkomen dat afvallers worden geaccepteerd. De belangen van de Europese samenleving moeten zo optimaal mogelijk worden behartigd, terwijl de huidige plannen zich meer afspelen op het platform van het grote geld. Ik vraag mij af of de status en deskundigheid van de ECB om een transitie naar crypto-euro’s voldoende is om zo’n enorme omslag tijdig succesvol te realiseren. Ook zal de politiek (Staten-Generaal en regering) de toekomstige relatie tussen de banken en burgers, in het licht moeten houden voor voldoende contant geld, rendabel spaargeld, garantie op de soliditeit, de financiële status van de pensioenfondsen en de uitvoering van het betaalsysteem, zorgvuldig moeten beschermen. De Nederlandse politiek is veel te snel akkoord gegaan met het kabinetsvoorstel en niet doorgevraagd over de onzekerheden die er voorlopig nog wel zijn.

Het RefDag bracht recentelijk het nieuws dat uit een onderzoek van de bloedbank Sanquin de beschermende werking van het eerste vaccin ter bescherming van COVID-19 (corona), Astrid Zeneca, dat eind vorig jaar werd goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een lagere bescherming biedt dan andere vaccins. Ook het Janssen vaccin scoort lager en daar komt bij dat onderzoek naar de ‘afnemende effectiviteit van het Janssen-vaccin aan alle kanten rammelt’. Beide vaccins geven in heel zeldzame gevallen een combinatie van stolselvorming in de aderen en een verlaagd aantal bloedplaatjes, die trombose kan veroorzaken. De EMA geeft deze vaccins nog altijd het label veilig. Het onderzoek laat echter nog 2 ontwikkelingen zien en dat zijn:

1. dat de afname van corona-antistoffen, door middel van meting, bij hogere leeftijd en naarmate de vaccinatie langer geleden heeft plaatsgevonden, groter is dan de indicatie, door middel van vergelijking, die het RIVM daarvoor gebruikt. Prof Dr Hans (H. L.) Zaaijer MD PhD Arts, medisch microbioloog, stelt dat uit zijn onderzoek blijkt dat de werkzaamheid van de kunstmatige (door vaccinatie) antistoffen iedere 6 weken halveert. Dat betekent dat na 3 maanden de bescherming al met 75% is afgenomen.

2. Dat er een groot verschil is tussen de kwaliteit van de antistoffen van personen die zijn gevaccineerd en van de 2.2 miljoen personen die corona al hebben gehad en natuurlijke antistoffen hebben. In onderstaande grafiek worden de metingen getoond van de aangetroffen antistoffen van de gevaccineerden (groen) en die van geïnfecteerden plus een vaccinatie (geel). Wat hier opvalt zijn de data van personen boven de 40 jaar, met een lage dekking van de kunstmatige antistoffen en een veel hogere voor de natuurlijke. Gemiddeld wel 5x zo hoog.

Het is helder dat de verschillen voor ‘jongeren, tot 40 jaar’ verwaarloosbaar zijn, maar voor ouderen wel degelijk relevant. Ouderen die corona hebben gehad zijn beter beschermd dan die vaccinaties hebben gehad en dat is juist de groep die optimaal gebruik maken van de corona-pas (QR-code). De bron van de informatie komt van https://www.sanquin.org/nl/nieuws/2021/nov/afname-van-corona-antistoffen-bij-hogere-leeftijd?index=0 Hoe veilig zijn in feite de vaccins, waarmee wij zijn geïnfecteerd? Het RIVM, de deskundige artsen en de overheid stellen ‘veilig’. Maar hoe zijn de goedkeuringen van de Geneesmiddelenbureaus tot stand gekomen. De overheden pushten eind vorig jaar de farmaceutische bedrijven om snel met een vaccin te komen. Maar ‘snel’ was geen optie. Het ontwikkelen van een veilig vaccin duurt vier tot vijf jaar, nodig om het medicijn te testen op mogelijke complicaties op kortere, middellange en langere termijn. We kennen voorbeelden waar het helemaal fout afliep als softenon en borstimplantaten. De overheid had geen keuze, de pandemie was nu en de economische steunplannen voor getroffen bedrijven en hun personeel waren groot. Dus werd besloten dat de norm moest worden: goedkeuren als er bij injectie slechts milde bijwerkingen optraden. Ernstige ontsporingen hebben zich gelukkig nog niet voorgedaan, maar is dat een garantie? Nee, dat niet, want we hebben geen idee wat de de combinatie met b.v. een booster-injectie kan gaan opleveren. Wat duidelijk is geworden na het mini-onderzoek van de bloedbank is dat de overheid zich moet afvragen of het nog langer zinvol is het QR-project in deze vorm door te zetten. Het project zou een beschermde omgeving moeten zijn voor gevaccineerden en personen die in de afgelopen 180 dagen met corona zijn besmet geweest. Maar, naar nu blijkt, heeft het die status helemaal niet. Het is dan ook verklaarbaar dat steeds meer dubbel gevaccineerden positief getest worden. Volgens het RIVM bestaat in november 51% van de besmette personen uit dubbel en 3% uit éénmaal gevaccineerden. Wel zou een deel van die groep minder ernstige klachten krijgen, maar toch worden, uit die groep, nog steeds mensen opgenomen in het ziekenhuis. Daardoor daalt het vertrouwen in het corona-beleid in de samenleving. Wellicht speelt hier ook een rol dat van de mensen die met corona besmet worden zich maar 60% laat testen. Dus als het RIVM meldt dat er 16.000 positief getest zijn, er in werkelijkheid 27.000 mensen die dag besmet zijn. Het zou interessant zijn als het RIVM kan aangeven om hoeveel ongevaccineerden het gaat. Het is nu de hoogste tijd voor het kabinet Rutte III verstandig in te grijpen. De Franse viroloog en Nobelprijswinnaar Prof. Luc Montagnier stelde eerder al dat juist door de vaccins nieuwe varianten van het corona-virus worden ontwikkeld, die blijven besmetten. Zijn studie werd door collega’s naar de prullenmand verwezen en zijn status werd ter discussie gesteld. De farmaceutische industrie was niet gediend van zijn wetenschappelijk onderzoek. Dat tastte hun verdienvermogen aan. Mijn conclusie is dat we nog veel te weinig weten over het corona-virus en handelen op basis van onvolledig onderbouwde feiten en aannames. Daarbij speelt een rol dat er door de massale vaccinatie, aangejaagd door de overheid en de deskundigen, straks alleen nog maar bloedplasma voor transplantatie beschikbaar is bij de bloedbank, waarin de kunstmatige antistoffen zitten, waarvan we niet weten of die wel zo onschuldig zijn als ons wordt voorgehouden. Op de achtergrond spelen naast de zorg over de gezondheid ook de financieel/economische belangen een hoofdrol.

©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 12 nov 2021, week 45: AEX 820,30; Bel 20 4.330,95; CAC40 7.091,40; DAX 16.094,07; FTSE 100 7.347,91; SMI 12.616,05; RTS (Rusland) 1.784,28; SXXP (Stoxx Europe) 486,75; DJIA 36.100,31; NY-Nasdaq 100 16.199,88; Nikkei 29.609,97; Hang Seng 25.313,10; All Ords 7.765,80; SSEC 3.539,10; €/$1.1452; BTC/USD (Bitcoin) $64.469,40; troy ounce goud $1.865,20, dat is €52.375,67 per kilo; 3 maands Euribor -0,562%; 1 weeks -0,569%; 1 mnds -0,566%; 10 jaar Duitse Staat -0,265%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,171%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,14%; 10 jaar Japan 0,0708%; 10 jaar Belgische Staat 0,062%; 10 jaar Franse Staat 0,099%; 10 jaar Spanje 0,458%; 10 jaar VK 0,825%; Italië 0,956%; 10 jaar VS 1,5408%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,986.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen kwamen niet veel van hun plaats. De rentetarieven daalden weer na de forse stijgingen in week 44. De euro-dollar-koers staat al een hele tijd onder druk. Volgens experts komt dat door het monetaire beleid: het inflatiecijfer in de VS steeg naar 6,2% hetgeen boven de verwachting lag. De Amerikaanse Federal Reserve (FED) liet weten dat nog dit jaar begonnen zal worden met de afbouw van de maandelijkse inkoop van vastrentende waarden van $120 mrd, terwijl daar in Europa nog geen sprake van is. Eerder werd verwacht dat die pas in de tweede helft van 2022 zou opgevoerd worden. De bitcoin steeg ruim 6% in prijs en er wordt gespeculeerd op een doorgaande trend. Steeds meer op dat beleggers niet meer gaan voor rendement, maar voor illusies. De ECB heeft nu ook aangekondigd dat de inkoop van vastrente waarden wordt afgebouwd over 5 maanden, maar de rente wordt (nooit meer) verhoogd. Daardoor zakte de euro verder weg van de dollar, naar een 16 maands dieptepunt. In 2017 noteerde de EUR/USD rond de 1,05. Het aantal corona-besmettingen steeg deze week fors. Ziekenhuizen bereiden zich voor op een griepgolf en een stijging van de corona-opnames. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen stegen de tarieven: Zwitserland -0,085%; Duitsland 0,054%; Nederland 0,162%; Japan 0,6757%; Frankrijk 0,762%; VK 1,07%; Spanje 1,224%; Italië 1,795%; VS 1,9287%; Canada 2,0111%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,58%; Zwitserland -0,553%; Nederland -0,552%; België -0,487%; Denemarken -0,471%; Frankrijk -0,363%; Spanje -0,245%; Japan -0,0781%.

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 13-11-2021/607 Prof. Dr. Kim Putters geeft de politiek een college over hoe de menselijke maat terug te brengen in het sociaal/maatschappelijke beleid

UPDATE 06-11-2021/606 5 november 2021 20.000 coronabesmettingen, waarvan 12.000 geregistreerd

Vanuit meerdere richtingen uit de samenleving is er kritiek gekomen op de aangekondigde coroverzwaringen door het kabinet en die zijn goedgekeurd door een meerderheid in de 2de Kamer. Al direct vanuit het MKB, de zorg en de horeca. Amrish Baidjoe, veldepidemioloog en microbioloog, stelt dat de voorstellen te laat zijn gekomen. De 1½-meter en de mondkapjes afschaffing had 2 maanden geleden niet mogen gebeuren. De risicofactoren waren toen al bekend zoals de vaccinatie-bescherming die slechts 60%-70% bij infectie bedraagt en 95% bij ernstige ziekten. Of de nieuwe maatregelen voldoende zijn hangt, volgens hem, af van de mate van naleving, de uitvoering en de handhaving. Epidemioloog Frits Rosendaal noemt de maatregelen niet indrukwekkend. Het checken van de QR-codes bij dierentuinen levert niets op. Hij rekent erop dat nu 84% van de bevolking is gevaccineerd (waarvan 30% geen tot minder dekking heeft) er op enig moment een kantelpunt zal ontstaan. Als we ervan uitgaan dat er nog 3 miljoen on-gevaccineerden en wel gevaccineerden zijn met onvoldoende bescherming dan is bij een gemiddeld aantal besmettingen van 70.000 per week dat toch maar 2,3% is van het totaal. Als er geen nieuwe variant komt zou iedereen over een jaar natuurlijke dan wel kunstmatige moeten hebben In zo’n doem scenario geloof ik niet. Ook de sportscholen trekken aan de bel: hantering van de QR-code zal opnieuw financiële schade veroorzaken.

Ondanks een ontsporende inflatie, een explosie van de vastgoedprijzen, recordniveaus op de globale aandelenbeurzen, honderdduizenden vacatures die niet ingevuld raken en grondstoffenprijzen die zich op historische hoogte bevinden, bevestigde ECB-voorzitter Christine Lagarde (recent door de Duitse tabloid BILD nog Madame Inflation genoemd) dat de rente niet wordt verhoogd. Niet vandaag, niet morgen en waarschijnlijk nooit. Dat de inflatie in de eurozone in oktober met 4.16% het hoogste peil sinds oktober 2008 bereikte (toen de inflatie 4,72% bedroeg), speelt volgens onze centrale bankiers geen rol. Alles gaat voorbij, zeggen ze. Over de schaduwinflatie (zie elders in dit blog) wordt niet eens gesproken. Het zijn wel degelijk zij die vandaag in alle landen de economie beheren en blanco cheques uitschrijven aan regeringen door hen toe te staan hun begrotingstekorten ongecontroleerd te laten oplopen met herhaalde stimuleringspakketten om daarna die schulden op de markten op te kopen. Lagarde c.s, zijn dermate bang geworden voor een beurskrach, een vastgoedkrach of zelfs voor een economische groeivertraging dat ze de markten liever in een staat van kunstmatige euforie houden. Dat dit gevolgen heeft voor uw spaargeld, kan blijken uit onderstaande grafiek. Wie nu €100.000 op een spaarrekening heeft staan, verliest bij een inflatie van 5% binnen 5 jaar €21.625 aan koopkracht. (bron: businessam.be) Die aanname van 5% inflatie is gerechtvaardigd want bij de huidige inflatie van 4,16% zijn niet meegenomen de prijsstijgingen van auto’s, de forse stijgingen van de huur- en koopprijzen van woningen en de verwachtingen voor een stijging als gevolg van de verduurzaming van de samenleving,

Gas: plus 30,6%. Elektriciteit: plus 39,6%. Motorbrandstoffen: plus 27,3%. Het is vooral de grote stijging van de energieprijzen – de percentages zijn op jaarbasis – die de hoge inflatie in Nederland voedt. De inflatie bereikte vorige maand 3,4% ten opzichte van een jaar eerder – het hoogste niveau in bijna twee decennia, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag. In april 2002 liep de geldontwaarding voor het laatst zo hoog op. In september was het inflatiecijfer nog 2,7%. Prijsstijging van gas en elektriciteit was ook die maand de boosdoener.

Het is voor veel mensen even wennen: een periode met duidelijk stijgende prijzen. Onder meer in het vervoer merk je het. De prijs van een liter benzine ligt rond de €2. Ook reizen met de trein wordt prijziger. Kaartjes voor tweedeklasreizen en abonnementen bij NS worden volgend jaar gemiddeld 1,8% duurder. De verhoging is gebaseerd op „het verwachte inflatiecijfer”, aldus NS afgelopen. Het bedrijf verwijst naar de gestegen kosten die het zelf maakt, voor onderhoud, energie en ook lonen. Die kosten worden nu doorberekend. Wat die lonen betreft: er zijn steeds meer tekenen dat de zeer krappe Nederlandse arbeidsmarkt een rol begint te spelen in de inflatie. Vakbond FNV eist een loonsverhoging van 5%, ter compensatie van de stijgende inflatie. Hogere lonen leiden tot hogere productiekosten voor bedrijven, wat de inflatie verder kan opjagen – de zogenoemde loon-prijsspiraal. Hoewel van zo’n spiraal nog niet bewijsbaar sprake is, is het scenario wel reden voor alertheid over de oplopende inflatie. Energieprijzen zijn heel wispelturig en hoeven niet per se voor langere tijd door te werken in het algemene prijspeil. Maar als de energie-inflatie langer aanhoudt, kan die de geldontwaarding over een breed front voeden. Zeker als ook andere factoren de prijzen opdrijven – zoals nu. Want er is, naast energie, een tweede aanjager van de inflatie: de wereldwijde tekorten aan grondstoffen, materialen, chips. Het is een gevolg van de verstoringen in leveringsketens door de coronacrisis, én van de enorme wereldwijde vraag naar producten na beëindiging van de lockdowns. Al deze factoren spelen niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. De OESO, de denktank van industrielanden, maakte bekend dat de inflatie in het OESO-gebied (38 landen, waaronder die van de EU, de VS en Japan) in september 4,6% bedroeg, tegen 3,4% in augustus. Vooral energie- en voedselprijzen stuwden het inflatiecijfer op. Maar ook zonder die (instabiele) energie- en voedselprijzen was de OESO-inflatie in september hoog: 3,2%, het hoogste niveau sinds april 2002. Overal ter wereld worstelen centrale banken met de geldontwaarding. De lastigste vraag voor ze is of de inflatie van voorbijgaande aard is of juist aanhoudt. Wie te snel de rente verhoogt, loopt het risico het economisch herstel in de kiem te smoren. Wie daarmee te lang wacht, geeft de inflatie vrij baan – en ondergraaft de koopkracht van burgers. De grote centrale banken, zoals de Europese Centrale Bank, de Bank of England en de Amerikaanse Federal Reserve, streven naar een inflatie van 2%, gemeten over een langere periode. 2% zien ze als een gezonde buffer tegen deflatie, een neerwaartse spiraal van prijsdalingen die de economie kan ruïneren. De voorbije jaren lag de inflatie in de westerse wereld meestal (veel) lager. Nu wordt hogere inflatie getolereerd, vanuit de overtuiging dat zij tijdelijk zou zijn – wat niemand zeker weet. Donderdag zag de Bank of England onverwacht af van een renteverhoging, hoewel de bank voor volgend jaar 5% inflatie verwacht. Twee van de zeven bestuurders van de centrale bank in Londen stemden tegen de beslissing: zij wilden wél een verhoging van de rente die nu 0,1% bedraagt. Wel unaniem was het besluit van de Amerikaanse FED, een dag eerder, om de massale opkoop van schuld terug te gaan schroeven. Nu koopt de FED maandelijks nog voor $120 mrd (€104 mrd) aan staatsleningen en door de staat gedekte hypotheken op. Daarmee drukt ze de langetermijnrente. Vanaf december zal de FED maandelijks telkens voor $10 mrd minder aan staatsleningen en voor $5 m minder aan hypotheken opkopen. Wanneer het opkoopprogramma is afgelopen – volgens dit tijdpad in juni 2022 – kan de Fed ook de rente van vlak boven de 0% gaan verhogen. De ECB weifelt nog het meest. Vóór een eerste renteverhoging moet zij eerst een besluit nemen over de toekomst van haar schuldopkoopprogramma’s. De ‘pandemienoodopkopen’ van krap €80 mrd per maand lopen in maart 2022 af. Wat rest zijn de reguliere opkopen van staats- en bedrijfsschuld van €20 mrd per maand. Achter de schermen wordt bij de ECB nu intensief gesproken over het totale bedrag aan opkopen ná maart. Een besluit hierover valt in december. Op de financiële markten wordt verwacht dat de ECB eind volgend jaar de rente (nu 0%) verhoogt. Maar als de inflatie in de eurozone (nu 4,1%) door een loon-prijsspiraal verder oploopt, kan de centrale bank in Frankfurt zich gedwongen voelen sneller in te grijpen. (bron: NRC) Helder verhaal. Alleen moeten wij in gedachten houden dat inflatiecijfers van de ECB/Eurostat bewust gemanipuleerd zijn, door de gestegen prijzen van auto’s en de al jaren gestegen huur- en de explosief gestegen woningprijzen buiten beschouwing te laten. Ik zou de 4,1% verhogen naar 5%. Daarbij komt dat de kosten van de verduurzaming/vergroening van de samenleving ook, zeker in de eerste 10 jaar, tot prijsverhogingen zullen leiden.

Klimaattop COP26 in Glasgow

De klimaattop in Glasgow is begonnen met veel goede voornemens. Maar de gehoopte sterke eerste aanzet vanaf de G20 bleef uit, schrijft Onno Havermans in Trouw. Het is als kijken naar een beslissende sportwedstrijd. De belangen zijn groot en de spanning is te snijden, maar in de eerste minuten gaat de bal rustig rond, zonder drang naar voren. Kansen blijven vooralsnog uit zolang de partijen elkaar aftasten. Precies zo ziet de 26ste klimaattop van de Verenigde Naties eruit. Nadat klimaatactiviste en autiste Greta Thunberg met gejuich in de Schotse stad Glasgow was onthaald, begon COP26 zondagmiddag. De Britse voorzitter Alok Sharma benadrukte de ‘enorme uitdaging die we collectief moeten aanpakken’. Zes jaar na het Klimaatakkoord van Parijs moet de wereld in actie komen om opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 en hooguit 2 graden. Intussen probeerde premier Boris Johnson in Rome overeenstemming te bereiken met de andere leiders van de G20, de 19 landen plus de Europese Unie, die samen de wereldeconomie domineren. Vooraf was er hoop dat de wereldleiders in Rome alvast een sterke aanzet zouden geven voor de klimaattop, waarvan Italië formeel de mede-organisator is naast gastheer Verenigd Koninkrijk. Verder dan een verklaring om nog dit jaar te stoppen met de internationale financiering van de meest vervuilende kolencentrales kwamen ze niet, wat een overwinning lijkt voor China en India die hun kolenproductie juist opvoeren om tegemoet te komen aan de grote binnenlandse energievraag. VN-topman António Guterres toonde zich teleurgesteld, maar zegt de hoop op beter nog niet verloren te hebben. Petteri Taalas zette gisteren nog maar weer eens uiteen hoe hoog de nood inmiddels is. De jaren 2015 tot en met 2021 zijn de 7 warmste ooit gemeten, zei de Finse secretaris-generaal van de Wereld Meteorologische Organisatie bij de presentatie van een voor de top opgesteld tussenrapport. Alleen door de gevolgen van koude golfstroom La Niña blijft 2021 naar verwachting tussen de vijfde en de zevende plaats steken, maar de verschijnselen die duiden op klimaatverandering waren onmiskenbaar en er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat die door de mens is veroorzaakt, aldus Taalas. “Extreme gebeurtenissen zijn de nieuwe norm.” Van die nieuwe norm gaf 2021 een reeks beangstigende voorbeelden: regen in plaats van sneeuw op de top van de Groenlandse ijskap, smeltende gletsjers, een hittegolf in Canada en aangrenzende delen van de VS met temperaturen tot bijna 50 graden Celcius, een record van 54,5 graden in Death Valley, recordtemperaturen rondom de Middellandse Zee, verwoestende bosbranden, de hoeveelheid regenval van enkele maanden binnen enkele uren in China, ernstige overstromingen met tientallen slachtoffers en miljarden aan schade in Europa, en een tweede opeenvolgende jaar van droogte in subtropisch Zuid-Amerika met watertekorten tot gevolg. Wereldwijd lag de gemiddelde temperatuur tussen januari en september 1,09 graden hoger dan in de periode 1850-1900. V ooralsnog blijft 2016 het warmste jaar, maar 2021 doet er nauwelijks voor onder. De concentraties broeikasgassen zijn sinds 2020 hoger dan ooit, de zeespiegel stijgt met 4,4 millimeter per jaar en de oceanen warmen op en verzuren door de opname van CO2. Patricia Espinosa, de Mexicaanse secretaris-generaal van UNFCCC, het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties, haalde in Glasgow de Schotse dichter Robert Burns aan: Now’s the day and now’s the hour (Nu is de dag en nu is het uur) om het belang van COP26 te onderstrepen. “Het gaat over veel meer dan het milieu, het gaat over vrede, veiligheid en de voorzieningen die we hebben opgebouwd voor het welzijn van iedereen”, aldus Espinosa. (bron: Trouw)

Meer dan honderd wereldleiders hebben op de klimaattop van Glasgow toegezegd om voor 2030 een einde te maken aan de ontbossing. Daarmee is de eerste grote belofte van de top een feit. Er wordt omgerekend €16,5 mrd vrijgemaakt om onder meer beschadigde stukken bos te herstellen, natuurbranden te bestrijden en inheemse bevolkingen te ondersteunen. Onder de ondertekenaars zijn Brazilië, Indonesië en Rusland. Deskundigen benadrukken dat een belofte als deze valt of staat met de naleving. Er zijn eerder toezeggingen gedaan om de ontbossing tegen te gaan, maar in de praktijk kwam daarvan weinig terecht. (bron: NOS) De vraag is wat er dit jaar van terecht komt.

In Amsterdam demonstreerden ca 40.000 mensen voor het klimaat. Voor een gezonde toekomst voor komende generaties, dus voor onszelf, en onze (klein)kinderen en hun nazaten, met leuzen als ‘wat heb je aan geld als de ijskap smelt’, ’10 jaar Rutte: nul klimaatleiderschap’, ‘ik loop hier ook voor jouw kleinkinderen’, ‘nog langer investeren in fossiele industrie? Oliedom’, ‘luchtvaart belast, belast luchtvaart’, ‘niet trots op Nederland’, ‘Rutte stop met kutte’, ‘ik maak een bocht, ik wil een elfstedentocht’.

Informatie-ontwikkelingen

Een dun coalitieakkoord: handig pionierswerk of recept voor ellende? VVD, D66, CDA en ChristenUnie schreven in 2017 nog geschiedenis met het dikste regeerakkoord ooit. Nu willen ze als experiment een dun akkoord schrijven, schrijft Esther Lammers, in Trouw. Dit experiment is een beetje ‘pionieren’, erkende Johan Remkes tijdens de laatste persconferentie. Zijn collega-informateur Wouter Koolmees, vond het allemaal “best spannend, want met zo’n nieuwe werkwijze hebben we niet zoveel ervaring”. De minister van sociale zaken werkte jarenlang zelf met een regeerakkoord van zeventig pagina’s. In geen ander Europees land zijn coalitieakkoorden zo dik. Dat moet anders, zei informateur Herman Tjeenk Willink dit voorjaar, en zijn opvolger Johan Remkes vindt dat ook. Het dunne coalitieakkoord moet bijdragen aan de gewenste nieuwe bestuurscultuur in Den Haag. Nu ligt de macht vooral bij het kabinet en de zittende coalitie, terwijl de oppositie toekijkt. Met een dun akkoord krijgt de minister meer te zeggen over de uitvoering van zijn beleid. Ook het parlement krijgt dan meer invloed, omdat niet alles op voorhand is geregeld. De informateurs willen dat partijen alleen nog afspreken wát ze willen bereiken, en waarom. De ministers gaan over de praktische uitwerking. Remkes erkent dat de verleiding groot is alsnog een dichtgetimmerd akkoord te maken. “Zeker op onderwerpen waar de visies en opvattingen van partijen sterk uiteenlopen.” Daarbij helpt het niet dat de onderhandelende partijen afgelopen halfjaar flink met elkaar in de clinch lagen. Er zijn wonden geslagen door de breed gesteunde motie van afkeuring tegen de VVD-leider, en het uitsluiten van de ChristenUnie door D66. Gerrit Zalm zei ooit over een dun akkoord: “Dat werkt alleen als partijen erop kunnen vertrouwen dat ze er met elkaar wel uitkomen, ook over de onderwerpen die niet in het akkoord staan.” Oud-premier Ruud Lubbers van het CDA noemde een dichtgetimmerd regeerakkoord daarom een uiting van ‘gestold wantrouwen’. Het was volgens hem de beste manier om een stabiele regering te krijgen met partijen die elkaar in verkiezingstijd nog fel bestreden. Sindsdien is de filosofie van Lubbers leidend bij formaties. Want een minister die te veel zijn eigen gang gaat, zijn zin doordrijft of tegen de wens van een coalitiepartner ingaat, is voer voor conflicten. De Berlijnse hoogleraar Heike Klüver en Zweedse professor Hanna Bäck analyseerden 224 regeerakkoorden vanaf 1945, in diverse Europese landen. Zij concludeerden dat er gedetailleerde akkoorden komen wanneer bij een formatie veel partijen met grote programmatische verschillen zitten. Met zo’n uitgebreid akkoord wordt de ‘ministeriële drift’ beperkt. Bij kleine regeerakkoorden ontstaat er tussentijds veel coalitieoverleg om crises te bezweren. De vier formerende partijen doen precies het tegenovergestelde. Ze verschillen op onderwerpen fors van mening, maar willen toch een kort akkoord, met meer ministeriële vrijheid en tegelijkertijd het coalitieoverleg afschaffen. Ze hebben inmiddels de grote en urgente thema’s voor het coalitieakkoord vastgesteld: stikstof, veiligheid, klimaat, bestaanszekerheid, wonen en een nieuwe bestuursstijl. De vraag is of thema’s als klimaat en stikstof kunnen worden beslecht in een dun akkoord, zonder harde afspraken hoe de doelen worden bereikt. Voormalig VVD-leider Ed Nijpels ziet dat niet gebeuren, zo zei hij vorige week. “Het is ondenkbaar dat je klimaatbeleid in twintig regeltjes afdoet. Dan wens ik de minister veel succes die alle maatregelen mag gaan uitleggen in de coalitie en de Tweede Kamer. Je weet hoe dat gaat, nu zijn de politici aan de formatietafel nog elkaars vrienden, maar over een week zijn ze weer elkaars vijanden.” Remkes erkende dat ook. “Er zijn natuurlijk een paar ingewikkelde ‘hoe’-vraagstukken waar je aan die formatietafel niet omheen kunt, dus daar zal wel gedegen over gesproken worden. Maar dat gaat alleen maar over de echte, hele ingewikkelde politieke highlights, en nergens anders over”, bezwoer hij. Bij de hoofdthema’s zal uitgebreid worden stilgestaan. Maar wat gebeurt er met de thema’s die niet in het akkoord staan? Is dat geen recept voor problemen? Remkes wil dat niet horen. In het coalitieakkoord “staat een vrij groot aantal dingen niet”, zo waarschuwde hij. En daarover mag niemand straks komen klagen, want “dat is de consequentie van die brede wens, die ook in de Kamer werd uitgesproken”. Cruciaal wordt straks de verdeling van ministersposten over de verschillende partijen. De ministers gaan het beleid uitvoeren. Maar hoe zorg je ervoor dat een minister van een andere partij het gewenste beleid uitvoert, als dit niet vooraf wordt geregeld? Zal D66 asielbeleid weer aan een VVD’er toevertrouwen, of CU medisch-ethische onderwerpen aan een D66’er? PvdA en GroenLinks, die lange tijd hoopten mee te gaan formeren, zagen absoluut niets in een kort regeerakkoord. Er is immers een duidelijk rechtse Kamermeerderheid. Zij voorspelden dat er weinig terecht zou komen van hun linkse wensen als die niet ‘tot achter de komma’ in het regeerakkoord stonden. Voor VVD en CDA is een dun regeerakkoord prettig, omdat zij verzekerd zijn van steun van die rechtse meerderheid. Maar of dat voor D66 en ChristenUnie ook zo gunstig is, valt te bezien. (bron: Trouw) Ik ben er niet van overtuigt dat de CU aan de onderhandelingstafel blijft zitten. We wachten af. Als ik kijk naar het vertrouwen. Maurice de Hond heeft deze week het vertrouwen van burgers getoetst in de politiek en de samenleving. De uitslag staat op https://www.maurice.nl/peilingen/2021/11/07/de-stemming-7-11-2021-vertrouwenscijfers/ Hier enkele markante resultaten (1 = slecht, 10 = uitstekend, 5 = net geen voldoende): het vertrouwen in Rutte (VVD) 4.2, Hoekstra (CDA) 4.1, de Jonge (CDA) 4.0, Grapperhaus (CDA) 4.0, Dekker (VVD) 3.9, Ollogren (D66) 3.7, regering 3.7; vertrouwen in fractievoorzitters 2e Kamer: Omtzigt 6.5, van der Plas (BBB) 5.3, Marijnisse (SP) 5.0, Seghers (CU) 4.6, Hermans (VVD) 4.5, Heerema (CDA) 3.9, Kaag (D66) 3.6; vertrouwen in instituties: politie 6.1, Koningin Maxima 6.1 en de Koning WA 5.4; formateurs 4.3, kabinet Rutte III 3.7 en de Belastingdienst 3.3.

EU stelt eisen. Het ziet ernaar uit dat de formerende partijen spreken over versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Die ingreep zou nodig zijn om miljarden te kunnen krijgen uit het EU-coronaherstelfonds. Minister Hoekstra (Financiën) schreef deze week aan de Kamer dat Nederland als enige EU-lidstaat nog geen plan heeft ingediend voor hervormingen die vereist zijn om steun te krijgen. Voor Nederland gaat het om bijna €6 mrd. Hoekstra, die namens het CDA zelf aan de formatietafel zit, schrijft dat het volgende kabinet keuzes moet maken over beperking van de hypotheekrenteaftrek. Bij VVD en CDA ligt dat gevoelig. (bron: NOS) De belangen van de achterban van de partijen speelt een rol. Brussel doet een slimme zet de afbouw van de hypotheekrenteaftrek te koppelen aan de uitkering uit het Herstelfonds.

De formatiegesprekken hebben donderdag in Groningen plaatsgevonden. Onder leiding van de informateurs Koolmees en Remkes vergaderen de leiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie en hun secondanten in het provinciehuis. De locatie is niet toevallig gekozen: de Groningse aardbevingsproblematiek is een voornaam formatieonderwerp. Er wordt in Groningen onder meer gesproken met gedupeerden en bestuurders. (bron: NOS)

Financieel/economische berichten

De belangrijkste toezichthouders ter wereld sluiten het net rond de reservevaluta’s van de cryptowereld. Zogenoemde stablecoins, het ruilmiddel in veel cryptotransacties, vormen een systeemrisico en moeten zo snel mogelijk voldoen aan de strenge regelgeving van banken, schrijven Amerikaanse toezichthouders in een langverwacht rapport. Lees het hele artikel op https://fd.nl/financiele-markten/1418080/stevig-ingrijpen-bij-systemische-ruilcrypto-s-als-tether-aanstaande
De prijzen voor goederen en diensten waren in oktober 3,4% hoger dan in oktober vorig jaar. De inflatie was sinds april 2002 niet zo hoog, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie stijgt al een paar maanden. Dat komt voor een groot deel doordat energie duurder wordt, voornamelijk gas. Een jaar geleden was de energieprijs juist laag,vanwege de coronacrisis. De gestegen prijzen van kleren droegen ook bij aan de hogere inflatie in oktober. Ook buiten Nederland gaat het hard met de prijzen. In oktober was de inflatie in de eurolanden gemiddeld 4,1% en in september in de VS 5,4%. (bron: NOS) Binnen de 19 eurolanden scoorden de 3 Baltische staten extreem hoog: Estland 7,4%, Letland 6,0% en Lithauwen 8,2%. Daarna Spanje 5,5%, België 5,4%, Luxemburg 5,3%, Ierland 5,1%, Duitsland 4,6%, Alle data zijn een eerste prognose over oktober. Wij hanteren nog altijd een inflatiemodel waarin niet zijn meegenomen de huurprijzen en de koopprijzen van woningen en duurder wordende autoprijzen. Dat betekent dat de inflatie hoger ligt dan de gepubliceerde cijfers. Ik stel dat verschil op 0,6%, zodat de Nederlandse uitgaven, uitgedrukt in de uitgaven voor de burger, op 4%. De centrale banken spreken van een tijdelijke inflatie, zo verwachten de FED en de ECB dat eind 2022 de inflatie weer is gedaald onder de 2%. Dat zou kunnen gebeuren als de prijsstijgingen van goederen en diensten niet gecompenseerd gaan worden met loon- en prijsstijgingen. Dan gaan de burgers de lasten dragen, neemt de armoede toe en moeten de voedselbanken meer monden gaan voeden. Slagen de vakbonden erin wel loonsverhogingen, ter compensatie van de inflatie, overeen te komen met de werkgevers, dan ontstaat er een situatie waarbij het inflatie- effect zichzelf gaat versterken. Dan is er sprake van een loon/prijsspiraal, een structurele inflatie. Op zich hebben de ECB en de 19 nationale centrale bankiers geen directe contacten met werkgevers/werknemers overleg. Dat moet dan lopen via Brussel naar de regeringsleiders van de 19 eurolanden en dan naar de nationale politiek. Er zijn 2 groepen economen: een groep die het voordeel van de twijfel geven aan de centrale bankiers en een groep die verwacht dat binnen een jaar de inflatiegroei niet tot stand komt en mogelijk op een niveau terechtkomt, ver boven de beoogde 2%. Die noemen het beleid van de ECB wensdenken, ook al vanwege de grote kosten van de corona-pandemie en de verduurzaming van de wereldwijde samenlevingen.

Zowat de helft van de fossiele brandstoffen die landen of bedrijven bezitten zullen tegen 2036 waardeloos zijn, blijkt uit een studie die deze week werd gepubliceerd in het vakblad Nature Energy. Dat kan voor de eigenaars leiden tot $14.000 mrd (€12.000 mrd) aan verliezen en kan een nieuwe financiële crisis inluiden. De onderzoekers schetsen een scenario waarin bedrijven, mensen en landen zullen blijven investeren in fossiele brandstoffen tot blijkt dat duurzame energie de plaats daarvan inneemt. Daardoor is alles wat ze op dat moment aan fossiele energie bezitten waardeloos, wat zou kunnen leiden tot een financiële crisis die bijna even groot is als die in 2008. Hoofdonderzoeker Jean-Francois Mercure van de universiteit van Exeter waarschuwt dat grote oliesteden als Houston dezelfde route kunnen volgen als Detroit, dat ten onder ging toen het slecht ging met de Amerikaanse auto-industrie. In het onderzoek wordt voorspeld dat duurzame energie tegen 2036 veel goedkoper, stabieler en efficiënter zal zijn door alle investeringen die overheden nu in die hernieuwbare energie doen. Dat maakt dat olie of kool relatief gezien duurder wordt en er dus minder vraag naar zal zijn. Daardoor zullen bedrijven de grondstoffen zelf en de machines die ervoor gebruikt worden uiteindelijk moeten afschrijven. In het ergste scenario zou de schade kunnen oplopen tot $25.000 mrd. Afgelegen gebieden zullen het meest afzien van de shift naar hernieuwbare energie. De Canadese olievelden, de Amerikaanse schaliegasvelden en het Russische deel van de Noordpool maken de grootste kans op grote verliezen. De EU, Japan, India en Zuid-Korea, die vooral olie importeren, zullen dan weer profiteren van de transitie. Het geld dat ze niet meer investeren in fossiele brandstoffen kunnen ze namelijk opnieuw investeren in hun eigen landen, waaronder in hernieuwbare energie. Daarnaast is er het risico dat de olieproducerende landen, die zich verenigen in het oliekartel OPEC, de bui al zien hangen en als een malle beginnen te produceren en verkopen om alles snel kwijt te zijn. Daardoor worden andere producenten uit de markt geduwd, wat kan leiden tot een plotse crash. In dat geval zou er volgens de onderzoekers $11.000 tot $14.000 mrd aan activa in rook op kunnen gaan. Mercure vindt dat een race to the bottom te allen tijde vermeden moet worden en raadt olieproducenten aan om te diversifiëren naar andere vormen van energie voor ze door concurrenten of andere eisen van klanten uit de markt worden geduwd. (bron: NU)

Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

Het coronatoegangsbewijs wordt op meer plekken verplicht dan nu het geval is. De coronapas is nu al verplicht in de horeca, casino’s, bij bepaalde evenementen en cultuurlocaties als theaters of bioscopen. Daar komen doorstroomlocaties zoals musea en sportscholen bij. Ook buiten op terrassen van horecagelegenheden moet voortaan een QR-code worden getoond. Op enig moment is het ook de bedoeling dat pretparken en dierentuinen om een coronatoegangsbewijs gaan vragen, maar dat zal nog iets langer op zich laten wachten. Ook ligt er een plan om in de nabije toekomst in het hoger onderwijs coronatoegangsbewijzen te gaan vragen. Wie vanaf vandaag even de stad in wil voor een drankje, zal ook op het terras zijn coronapas moeten laten zien. Dat kondigde demissionair premier Mark Rutte aan op de coronapersconferentie. Binnen moest dat al, maar straks geldt de verplichting ook buiten, tenzij je iets afhaalt. Ondanks dat veel terrassen heaters hebben geplaatst, zal die grens tussen binnen en buiten vervagen. Het coronatoegangsbewijs wordt uitgebreid over meer sectoren. Zo zal het vanaf zaterdag ook gelden in casino’s, georganiseerde, georganiseerde kunst zoals muziekles, schilderles of toneelrepetities.

Op plaatsen waar het coronatoegangsbewijs wordt verplicht, hoeven geen mondkapjes gedragen te worden. Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) spreekt van “symboolpolitiek”. De horeca wil dat het kabinet komt met extra coronasteun voor cafés en restaurants. KHN-voorzitter Robèr Willemsen zegt dat het kabinet in gesprekken met hem niet goed heeft kunnen onderbouwen waarom de verplichte QR-check nu precies nodig is op terrassen. “Onbegrijpelijk, aangezien het voor onze leden wél een grote financiële impact heeft.” Zo’n verplichting zou sommige gasten uit de horeca weren. Ook kost de controle bedrijven extra inzet van personeel. Het gaat volgens KHN branchebreed in het lopende vierde kwartaal al gauw om tientallen miljoenen euro’s aan extra kosten en mogelijk wel honderden miljoenen aan omzetderving. De brancheorganisatie wil dat het kabinet de eerdere NOW- en TVL-subsidieregelingen voortzet. Ook zou er een soort schuldenfonds moeten komen. Daarnaast wil de horeca lagere werkgeverslasten, lagere inhoudingen op lonen en arbeidsmarktsubsidies voor individuele ondernemers.

Mondkapjes worden vanaf 6 november 2021 weer verplicht in supermarkten en andere winkels. Winkels vallen onder publiek toegankelijke binnenruimten waar mondmaskers weer verplicht zijn. Ook in publieke binnenruimten als gemeentehuizen wordt het dragen van kapjes weer verplicht. Daarnaast moeten mensen met een contactberoep, zoals kappers, weer een mondkapje dragen.

Het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer blijft verplicht. Ook het dragen van een mondkapje op perrons en stations en in hogescholen, universiteiten en mbo-scholen tijdens het verplaatsen door het gebouw is verplicht. Het dragen van een mondkapje geldt niet op plekken waar een coronapas verplicht is. Het demissionaire kabinet wil dat Nederlanders weer de helft van hun werkweek gaan thuiswerken. Thuiswerken is in het verleden een zeer efficiënte manier gebleken om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor mensen die wel naar hun werk moeten, geldt de oproep drukte te mijden en buiten de spits te reizen. Het dringende advies is om weer 1,5 meter afstand te houden waar dat mogelijk is. Wie coronaklachten heeft, moet zich laten testen, ook wie al gevaccineerd is tegen COVID-19. Bij een positieve test moet je thuisblijven en contact met anderen vermijden. Handen schudden blijft verboden. Hoest en nies in je elleboog. Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimten. De horeca moet voorlopig nog steeds om middernacht dicht. Evenementen zonder zitplaats mogen voorlopig niet meer dan 75% van de bezoekers ontvangen. In december start de boostervaccinatie voor alle mensen van tachtig jaar die naar een GGD-locatie kunnen. Ook wordt gestart met het aanbieden van een booster aan alle volwassen inwoners van boven de 18 jaar die in een zorginstellingen wonen met een eigen medische dienst. Vanaf januari worden vervolgens mensen van tussen de zestig en tachtig jaar voor een derde keer gevaccineerd. Ook wordt in december gestart met het aanbieden van een booster aan zorgmedewerkers met direct patiëntencontact. Nadat 80-plussers en mensen tussen de 60 en de 80 jaar een boosterprik hebben gehad, kunnen ook 60-minners een derde vaccinatie krijgen. (bron: NU)

De nieuwe en aangescherpte corona-regels op een rijtje: “Ons eigen gedrag blijft cruciaal”, daarmee valt of staat de hele aanpak van corona, zei demissionair premier Rutte op de coronapersconferentie. Hij hamerde erop dat iedereen weer de basisregels moet volgen, ook mensen die zijn ingeënt. Mondkapjes worden weer verplicht in publiek toegankelijke locaties, zoals overheidsgebouwen en winkels. Het hoger onderwijs valt hieronder, maar ook op de stations en de perrons moeten weer mondkapjes worden gedragen. 60-plussers en mensen die wonen in een zorginstelling krijgen de komende maanden een extra coronaprik, een booster. Het kabinet neemt het advies over van de Gezondheidsraad. Er zijn volgens de raad aanwijzingen dat de effectiviteit van de vaccins bij ouderen iets afneemt. Ook mensen onder de 60 jaar kunnen op den duur een boosterprik krijgen, zegt demissionair minister De Jonge. Het kabinet gaat een wetswijziging in gang zetten waardoor werknemers verplicht kunnen worden een coronapas te tonen als hun werkgever daarom vraagt. Een werkgever mag nu al om een pas vragen, maar personeel hoeft daarop geen antwoord te geven. Het kabinet noemt de horeca en de zorg als voorbeeld. Het kabinet wil in de zorg de pas ook kunnen invoeren voor bezoekers. Maar het kabinet wil de wetswijziging ook voor werkgevers in andere sectoren mogelijk maken. De wetswijziging wordt uitgevoerd in overleg met werkgevers en werknemers, benadrukt het kabinet. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het coronapakket dat het kabinet presenteerde. In elk geval VVD, CDA, D66,Volt en fractie Den Haan staan achter de plannen. Winkeliersvereniging INretail kan leven met de mondkapjesplicht die vanaf 6 november in winkels gaat gelden. Maar een mogelijke verplichting voor klanten om bij winkels een coronatoegangsbewijs te tonen, is volgens INretail onhaalbaar. “Wij vrezen voor de veiligheid van onze medewerkers”, zei directeur Meerman in het NOS Radio 1 Journaal. Hij is bang voor discussies en irritaties aan de deur. De controle is volgens INretail niet haalbaar omdat er niet genoeg personeel is om iedereen te checken. Het kabinet beslist op 12 november over de verdere uitbreiding van het coronatoegansbewijs. (bron: NOS) Dit gaat met onze rechtstaat helemaal de verkeerde kant uit. Het demissionaire kabinet Rutte III moet moet nu snel uit hun lijden worden verlost. De aantallen besmette personen groeit in een snel tempo. Eerst waren de on-geccaineerden het zwarte schaap, maar dat is niet langer vol te houden want 40% van de gevaccineerden blijkt niet of onvoldoende veilig te zijn voor besmetting. Daarbij komt dat 44% van de besmette personen die in het ziekenhuis worden opgenomen dubbel gevaccineerd zijn en 30% van de IC-zieken. Dus vaccineren, het motto van Hugo de Jonge, is voor velen een fabeltje en daarmee geeft de QR-code ook geen zekerheid. Straks wordt het misschien nog wel zo dat de QR-code groep de besmettingen nog verder aanjagen, doordat zij vrijgesteld zijn van bepaalde voorzorgen.

Tabaksbedrijven proberen door het financieren van ‘consumentenbewegingen’ strengere afspraken over e-sigaretten te voorkomen. Dat doen ze omdat ze zelf worden geweerd bij de onderhandelingen, melden onderzoeksjournalisten in NRC. De organisaties WVA en CCC zeggen op te komen voor de rechten van gebruikers van nieuwe nicotineproducten. Maar ze verzwijgen volgens NRC dat ze geld krijgen van bedrijven als Philip Morris en British American Tobacco. Die zien een nieuw verdienmodel in de e-sigaret. E-sigaretten zijn minder schadelijk dan de sigaret. Wel wijzen experts erop dat ze nog steeds verslavend kunnen zijn. (bron: NOS) Dit zijn uitwassen van de vrije markt. Daar worden financiële belangen hoger gesteld dan de sociaal/maatschappelijke gevolgen van hun handelen.

De meeste supermarktaanbiedingen zijn voor ongezonde producten. Zo staat 80% niet in de Schijf van Vijf, de richtlijnen van het Voedingscentrum. Dat blijkt uit universitair onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. Aanbiedingen die het vaakst voorkomen zijn voor snoep, koek, alcohol, frisdrank en vlees. Gezonde producten als groente, fruit, peulvruchten en vis worden veel minder gepromoot. Over de horeca trekken de onderzoekers dezelfde conclusie. In 2018 kwam de overheid met een ‘preventieakkoord’ om het voedselaanbod te verbeteren. De onderzoekers pleiten voor een evaluatie. (bron: NOS)

Corona berichten

Aantal geregistreerde besmettingen op zondag 7.744, 976 aantal opgenomen mensen in het ziekenhuis plus 236 op de IC; maandag 7.761, 1072, 240; dinsdag 9.195, 1060, 250; woensdag 10.272, 1.054, 273; donderdag 10.949, 1064, 286; vrijdag 12.024, 1.111, 288 en 11.398 (19.000 als de aanname van het RIVM juist is dat 40% van mensen met corona niet laten testen), 1183, 305 en 8 doden op zaterdag. De stijging van de geregistreerde aantallen is deze week met 40% toegenomen. Het aantal aan corona gerelateerde doden is nog geen 2% van het aantal overledenen vóór corona. De druk op de ziekenhuizen neemt verder toe, terwijl het ziekteverzuim onder verpleegkundigen toeneemt. Dat is zorgelijk.

Zeker 1027 coronabesmettingen zijn te herleiden tot het Amsterdam Dance Event (13 tot 17 oktober), meldt de GGD na brononderzoek. Het evenement, dat 300.000 bezoekers telde, was alleen toegankelijk met coronapas. De GGD vermoedt dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt, omdat lang niet iedereen zich bij de GGD laat testen. (bron: NOS) Dit is maar het halve verhaal: er zijn 300.000 kaarten verkocht, maar aan hoeveel personen wordt er niet bijvermeld. Er zullen namelijk velen naar meerdere events zijn geweest. Daarnaar is uit het brononderzoek niet helemaal duidelijk hoeveel besmette personen in die periode zijn te herleiden naar dit Dans evenement. Van 1027 is dat vastgesteld, maar in werkelijkheid kunnen dat er ook veel meer zijn geweest.

In 5 Nederlandse provincies zijn zo veel mensen positief getest, dat ze deze week op de Europese coronakaart uitkomen op het hoogste risiconiveau. Limburg, Gelderland, Overijssel, Zeeland en Utrecht gaan van rood naar donkerrood. Alle andere provincies blijven op rood staan. De eerste zes liggen op koers om volgende week naar donkerrood te gaan. (bron: NU) Het wordt nu echt menens.

De coronacijfers zijn in week 43 opnieuw gestegen, blijkt uit de weekupdate van het RIVM. Zowel het aantal mensen dat positief testte op het virus als het aantal personen dat vanwege een coronabesmetting in het ziekenhuis belandde nam toe. Uit de weekupdate van het RIVM blijkt dat er in de voorbije week 53.979 mensen positief testten op het virus, een stijging van bijna 40% ten opzichte van de week ervoor. Gemiddeld testen per 100.000 inwoners er 313 positief op het virus, terwijl dit er in de voorgaande week nog 225 per 100.000 waren. Door het stijgend aantal coronagevallen hebben de teststraten het ook veel drukker dan voorheen. De GGD’s testten vorige week 285.254 mensen, het grootste aantal sinds half juli. Van hen bleek 16,7% besmet, het hoogste percentage sinds oktober vorig jaar. De afgelopen week werden 834 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis, van wie 140 op de intensive care. Ook werden in de voorbije week meer COVID-19-gerelateerde sterfgevallen doorgegeven aan het RIVM. Het instituut kreeg 102 meldingen, terwijl dit de week ervoor nog 78 waren. Het reproductiegetal (ook wel de R-waarde genoemd), dat sinds begin september aan een langzame stijging bezig is, stond twee weken geleden op 1,20, net iets meer dan de week ervoor. Dat betekent dat 100 personen 120 anderen zouden besmetten. (bron NU) De vraag is waardoor die stijging wordt veroorzaakt? Is het de herfstperiode, is het de Delta-variant, is het de mindere bescherming die vaccins bieden of heeft het kabinet aan het einde van de zomer de touwtjes te snel losgelaten en vertrouwt op het gezonde verstand van het volk. Ligt het zwakke punt bij de horeca en de festivals, events en sporters en sportbezoekers? Mondkapjes schijnen volgens weer andere deskundigen, dan die iedere avond in talksshows ons bijpraten, geen enkele bescherming te geven. 1½-meter weer wel. Hebben de Nederlanders die in het buitenland hun vakantie hebben doorgebracht corona meegebracht? Is vliegen wel echt veilig? En gaan de vaccins op de langere termijn geen complicaties opleveren. Is het beleid van de overheid niet teveel gericht op draagvlak, op commerciële belangen en minder op de volksgezondheid? Ze verantwoorden hun beleid met het excuus dat zij er geen verstand van hebben en op de richting varen die de medische deskundigen aangeven. Misschien is die mix niet ideaal. Ik sluit, bij een doorgaand aantal besmettingen, een volgende lockdown niet uit. Het lijkt erop de 2,1 miljoen mensen die corona hebben gehad beter zijn beschermd dan de 12 miljoen die kunstmatige antistoffen hebben gekregen door middel van vaccins. Maar het kabinet zet wel in op meer vaccineren, die slechts in 2/3 een tijdelijke bescherming biedt.

Het kabinet moet in de komende maanden bij het nemen van coronamaatregelen niet meer kijken naar ziekenhuis- en ic-opnames, maar naar besmettingen. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). “We hebben nu 10.000 dagelijkse besmettingen en een instroom van 200 in de ziekenhuizen. Dat is veel te hoog”, aldus Kuipers, die constateert dat Nederland nu in de zesde golf zit. Kuipers ziet dat het inmiddels “een repeterend verhaal” is en dus gaat een zevende golf er volgens hem ook komen. Dan moet je volgens hem “eerder ingrijpen” dan nu bij de zesde golf gebeurt, zegt hij. Tijdens een nieuwe golf is 4.000 positieve tests per dag het moment om maatregelen te nemen, zegt de bestuursvoorzitter van het Erasmus MC. “Maar wel met de kanttekening dat dat afhangt van bijvoorbeeld in welke leeftijdsgroep de besmettingen plaatsvinden. Als dat voor een heel groot deel in de basisschoolleeftijd gebeurt, dan is er niet zoveel aan de hand, als het daar dan maar bij blijft.” Een belangrijke factor voor het standpunt dat nu niet kan worden gewacht met ingrijpen tot de ziekenhuizen volstromen met coronapatiënten is de druk op de zorg. Personeel is volgens Kuipers bezig aan een “marathon van twintig maanden” en er is een “hypotheek” op reguliere zorg genomen door die uit te stellen. “We kunnen de druk niet weer zo hoog laten oplopen.” (bron: NU)

Nederland is nog niet bezig met het afbouwen van fossiele investeringen in het buitenland. Vorig jaar stond de Staat garant voor ruim €4,5 mrd in de olie- en gassector, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Dit jaar is daar zeker €1,3 mrd bij gekomen. Op de klimaattop in Glasgow hebben ruim 20 landen afgesproken te stoppen met investeringen in fossiele industrie in het buitenland. Nederland tekende niet, naar eigen zeggen omdat het volgende kabinet over zoiets moet beslissen. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een voorstel om met de garantstellingen bij fossiele investeringen te stoppen. (bron: NOS)

Geen lockdown, geen beperking van groepsgroottes en geen sluiting van één of meer sectoren, schrijft Johan van Heerde in https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1397/articles/1475270/1/1
Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge deden in plaats daarvan deze week een beroep op de samenleving: houd waar mogelijk afstand en werk vaker thuis. Aanvullend wordt in sommige gebouwen en bij contactberoepen een mondkapje verplicht en moeten mensen op meer plekken de QR-code tonen. Het pakket maatregelen is een compromis. Het kabinet wilde niet te veel beperkingen opleggen, maar wel reageren op de noodklok die ziekenhuizen al een poosje luiden. De vraag is: is dit genoeg? Keren deze ingrepen het tij? Dat weet niemand, is het eerlijke antwoord op die vraag. Het kabinet gokt op de eigen verantwoordelijkheid van de burger, en dat is riskant. Bekend is dat die zich steeds minder aan de basismaatregelen houdt. Communicatie speelt daarbij een rol: 5 weken geleden mikte het kabinet nog op versoepelingen in november. Intussen noemen zeven op de tien mensen het coronabeleid onlogisch of moeilijk te begrijpen. De herintrede van het ook door politici verguisde mondkapje zal die statistiek niet helpen. Het coronatoegangsbewijs krijgt een belangrijke rol, terwijl de afgelopen weken juist bleek dat het gebruik van de QR-codes allesbehalve waterdicht is. De pas is op meer plekken vereist, zoals op het terras en bij (amateur)sportverenigingen, maar bekend is dat het schort aan naleving. Toch legde het kabinet de verantwoordelijkheid van de naleving van de pas neer bij de maatschappij. Handhaving is slechts het slot op de deur, zei premier Rutte. Het nut van het coronatoegangsbewijs is lastig te meten. Gevaccineerden dragen het virus weliswaar minder vaak over en zijn zelf tegen besmetting beschermd. Maar er zijn uitbraken bij feestjes waar het toegangsbewijs werd getoond, zoals op het Amsterdam Dance Event waar zeker duizend gasten corona opliepen, zo bleek. Het kan dus soms hard gaan, zeker nu telkens zoveel mensen geïnfecteerd zijn. Veel experts, zoals epidemiologen, virologen en infectiologen twijfelen daarom aan de impact van deze maatregelen. En zelfs in de horeca, die buiten schot blijft, klonk gisteren aarzeling. “Ik ben bang dat het niet genoeg is”, zegt viroloog Bert Niesters (UMCG). Volgens hem heeft het kabinet te lang gewacht, waardoor de besmettingen naar een niveau zijn gestegen waartegen deze maatregelen niet opgewassen zijn. Veel hangt af van het gedrag van mensen. Als de overheid de burger zover krijgt om basismaatregelen beter na te leven, soms een mondkapje te dragen en een QR-code te gebruiken, kan dit pakket de snelle verspreiding van het virus afremmen. Maar dat is een serieuze gok. (bron: Trouw) Het RIVM meldt dat 40% van de besmette personen zich niet laat testen op corona. Dat zegt iets over het vertrouwen in het corona-beleid van dit kabinet. Ze reageren te laat op ontwikkelingen in de samenleving en de QR-code geeft niet de gewenste veiligheid.

Eyeliners

Klimaattop vol urgentie, nu nog actie

Kabinet gokt op zuinige maatregelen: mondkapjes terug op veel plaatsen, meer lokaties met OR-code verplicht

Het kabinet breidt het aantal plekken uit waar de QR-pas verplicht is

Rutte komt terug op het voornemen van het coronatoegangsbewijs (CTB) voor buitensporten, maar dat voor het gebruik van de kleedkamer, het toilet of de cantine wel een CTB (QR-code) moet worden getoond

De landsadvocaar staat onder verscherpt toezicht van de Deken van de Orde van Advocaten

De zelfkroning van de centrale bankiers kan kolossale gevolgen voor uw spaargeld hebben

GGZ: wachtlijsten geestelijke gezondheidszorg zijn onoplosbaar

Steeds meer mensen die volledig tegen corona zijn gevaccineerd liggen toch in het ziekenhuis

Elke nieuwe aanvraag voor de bouw van een hotel in de hoofdstad kan worden geweigerd, om leefbaarheid in de stad te beschermen

De economie zit in de lift, maar de lonen blijven achter

FED (centrale bank VS) stopt binnenkort met het massaal injecteren van dollars, inkoop schuldpapier gaat afgebouwd worden, waardoor de rente kan stijgen. Onduidelijk hoe de ECB in dit proces staat

Kabinet gokt op zuinige corona maatregelen: controle op QR-code is zwakke plek van het beleid

Frontberichten

Dit is het vervolg op het artikel over Sir Jonathan Stephen Cunliffe, plaatsvervangend gouverneur van de Bank of England for Financial Stability, vergelijkt in The Guardian het gevaar met de crash van 2008 en roept op tot strenge regulering van cryptocurrencies. in het vorige blog. Cunliffe heeft de afgelopen jaren een centrale rol gespeeld bij het monitoren van cryptocurrencies als adviseur van de financiële stabiliteitsraad van de G20 en het overkoepelende adviesorgaan van de centrale banken, de in Genève gevestigde Bank of International Settlements. Een zeer gerespecteerde voormalige Whitehall-mandarijn, met contacten in politieke en centrale bankkringen, verwacht dat zijn waarschuwing waarschijnlijk de aandacht zal trekken van hoge schatkistfunctionarissen in het VK, Washington en Tokio. Cunliffe zegt dat hoewel de financiële sector robuuster was dan in 2008 en dat regeringen op hun hoede moesten zijn om overdreven te reageren op financiële innovaties, er redenen waren om zich zorgen te maken over handelaren die digitale valuta gebruiken die van de ene op de andere dag waardeloos zouden kunnen zijn. “Natuurlijk moet $2.300 mrd worden gezien in de context van het wereldwijde financiële systeem van $ 250.000 mrd. Maar zoals de financiële crisis ons heeft laten zien, hoeft u geen groot deel van de financiële sector voor uw rekening te nemen om Speculaties in subprime-hypotheken in de VS werden gedreven door huishoudens met een laag inkomen die hypotheken gebruikten met ultralage rentetarieven. Cunliffe zegt dat er aanwijzingen waren dat speculanten geld begonnen te lenen om crypto-activa te kopen, waardoor het risico op een crash die het bredere financiële systeem infecteerde, toenam. Op dit moment suggereerden onderzoeken dat de uitgaven aan cryptocurrencies werden ondersteund met slechts ongeveer $40 mrd aan geleend geld. Maar er zijn aanwijzingen dat handelaren steeds meer speculeerden over de toekomstige waarde van digitale valuta. Hij stelt dat handelaren op de Chicago Mercantile Exchange $2 mrd aan crypto-aankopen per dag afhandelden en dat de populariteit van futures-handel hedgefondsen en andere speculanten aantrok. “Het grootste deel van deze crypto-gerelateerde activa heeft geen intrinsieke waarde en is kwetsbaar voor grote prijscorrecties. De cryptowereld begint verbinding te maken met het traditionele financiële systeem en we zien de opkomst van leveraged spelers. En, cruciaal, dit gebeurt in een grotendeels ongereguleerde ruimte, “zegt Cunliffe. De financiële stabiliteitsrisico’s zijn momenteel relatief beperkt, maar ze zouden zeer snel kunnen groeien als, zoals ik verwacht, dit gebied zich in een gestaag tempo blijft ontwikkelen en uitbreiden. Hoe groot die risico’s kunnen worden, hangt niet in de laatste plaats af van de aard en de snelheid van de reactie van regelgevende en toezichthoudende autoriteiten”, voegde hij eraan toe. Er was ook een groeiend conflict tussen de noodzaak om standaarden te ontwikkelen in “een nauwgezet, zorgvuldig proces” en de snelle groei van digitale handel. Cunliffe zegt dat de richtlijnen opgesteld door de instanties die de wereldwijde financiële markten reguleren, 2 jaar hadden geduurd om te schrijven, gedurende welke tijd handelsplatforms voor digitale valuta’s 16-voudig waren uitgebreid. Het artikel is vertaald, met dank aan The Guardian.

Wat Cunliffe stelt, dat de bitcoin geen onderliggende waarden heeft anders dan illusies en geen rente oplevert, zegt misschien ook wel wat over de prijs, die de gek ervoor overheeft, netter uitgedrukt: de prijs op de markt. Ik heb eerder al eens geschreven dat de crypto-coins eerder thuishoren in een casino dan financiële markten. Deze week ging de handel in Bitcoin futures ETF, afkorting van Exchange-traded fund ook wel een indextracker genoemd, van start. Een future is een termijncontract, een soort financieel derivaat, namelijk een financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaalde afloopdatum/leverdatum het onderliggende te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs. Het onderliggende product zelf is niet in bezit. Het is een afgeleid product, dat zijn waarde ontleent aan de prijs van een onderliggend product.

Het verhandelbare (termijn)contract heeft betrekking op koop (long) of verkoop (short) van een onderliggende waarde. Per definitie gaan bij dit contract zowel de koper als de verkoper een verplichting aan. De hefboomfunctie is groot want er kunnen grote winsten of verliezen worden gemaakt, met een relatief klein bedrag en een grotere onderliggende waarde. Daarmee kan de volatiliteit van de koers grotere uitslagen maken, als er a la hausse dan wel a la baisse wordt gespeculeerd. Als koersen niveaus bereiken die de ‘realiteit’ overschrijden kan dat grote schade veroorzaken aan het monetair/financiële systeem, als onoverzienbare reacties.

Overwegingen

Terwijl de besmettingscijfers de laatste dagen blijven oplopen, wordt de testbereidheid steeds lager. Minder mensen, gevaccineerd en ongevaccineerd, laten zich testen bij de GGD. Uit gedragsonderzoek van het RIVM blijkt dat ongeveer 40% van de respondenten met coronaklachten zich nog laat testen. Waarom dat percentage zo laag is,is onduidelijk. Het aantal zelftests neemt wel toe. De GGD, het ministerie van VWS en deskundigen roepen mensen op om zich bij klachten wel te laten testen, omdat het virus anders snel verspreid wordt en de overheid het zicht erop verliest. (bron: NOS) Verliest het kabinet de grip op een deel van het volk. Deze informatie betekent wel dat er meer mensen corona krijgen dan officieel wordt geregistreerd. De ambtenaren raken hierdoor het zicht over het slagveld kwijt en dat is ernstig. Maar de vraag is waarom 40% van mensen met corona-klachten zich niet laten testen dan wel volstaan met de uitslag van een zelftest?

12 miljoen Nederlanders keken naar de persconferentie van de demissionair premier en minister van VWS. Zij zijn er getuige van dat Mark Rutte een valse voorstelling van zaken geeft over wie in aanmerking komt voor de coronapas. “Iedereen die al corona heeft gehad,” zei hij. Heldere taal, die geen andere interpretatie toelaat dan dat de 2.147.473 personen (RIVM) die positief zijn getest sinds het uitbreken van corona, nu 20 maanden geleden, daaronder zouden horen te vallen. Maar coronacheck.nl hanteert een andere regel: de QR-code wordt alleen verstrekt aan die personen die in de laatste 180 dagen corona hebben gehad. Daarmee vallen er 1.8 miljoen al besmette personen buiten de boot, tenzij zij zich toch nog hebben laten vaccineren. Zo wordt dit volk een rad voor de ogen gedraaid.

Vandaag ervaren we niet alleen een forse stijging van de prijs van vele goederen, maar we merken ook dat heel wat diensten voor dezelfde prijs eigenlijk niet meer dezelfde service geven: schaduwinflatie. Deze kwaliteitsdaling van dezelfde dienst staat niet vervat in de maandelijkse cijfers. Het dalende niveau van dienstverlening in de restaurants en cafés is één zaak, maar we maken dezelfde daling mee in existentiële sectoren zoals de zorg en het onderwijs. We zitten dan ook in alarmfase 1. https://businessam.be/schaduwinflatie-de-inflatie-waarover-niemand-spreekt-die-een-zware-hypotheek-legt-op-de-toekomst-van-onze-maatschappij/ Inflatie heeft corona zo goed als vervangen als woord van het jaar 2021. Iedereen heeft er vandaag de mond van vol. Inflatie heeft echter twee kanten. Je kan meer betalen voor hetzelfde goed maar je kan ook hetzelfde betalen voor een inferieur goed of dienst. Economen noemen dit schaduwinflatie. Dit laatste fenomeen is sinds enkele maanden een feit. De dienstverlening boert met rasse schreden achteruit, voornamelijk door een tekort aan geschikt personeel in dienstverlenende sectoren zoals horeca, onderwijs, zorg en de reisindustrie. Inflatie is zeer gemakkelijk te begrijpen, omdat we dit economisch fenomeen elke dag in onze portefeuille voelen. De oorzaken daarentegen zijn zodanig complex dat economen nu al maanden bikkelen over het feit of deze inflatie tijdelijk of permanent is. Wat als een paal boven water staat, is dat de inflatie echt buitengewone proporties aanneemt, een fenomeen dat we in sinds de oliecrisis in de jaren zeventig van vorige eeuw niet meer gekend hebben. Een gevolg van de sterk stijgende energieprijzen (in oktober in de eurozone 23,5%). Vertragende factoren zoals de stijging van de huurprijzen die zich vertalen in hogere huurprijzen, een tekort aan chips die in 2022 zullen leiden tot fors hogere kosten voor elektronica, zullen als accelerator dienen voor een verdere toename van inflatie volgend jaar. Voeg daar nog de toenemende arbeidskosten aan toe als gevolg van de indexsprong die er weer aankomt én voor de eerste keer in twintig jaar de toegenomen macht van “witteboord-medewerkers”, en we staan voor een gevaarlijke economische cocktail die onze economie dreigt te destabiliseren. De restaurateurs vinden geen geschoolde koks, het is smeken om schoonmaakpersoneel te vinden, vrachtwagenchauffeurs worden fortuinen aangeboden. Dit alles betekent dat het serviceniveau van de geboden diensten sinds enkele maanden fameus zakt. Laten we één voorbeeld nemen. De media hebben al uitvoerig bericht over het schrijnend tekort aan personeel én vooral competent personeel in de horeca. Verhalen waar sollicitanten niet opdagen, hoge eisen stellen en eigenlijk amper hun job kunnen, zijn schering en inslag. Eugene Haesaerts van het Antwerpse restaurant Ciro’s getuigde recent in De Morgen: ”de lat voor sollicitanten ligt tegenwoordig tien centimeter onder de grond”. De oplossing de dienstverlening wordt ingekrompen: hetzelfde geld voor minder service. En laat die servicevermindering nu net iets zijn dat niet in de cijfers staat. Voor goederen daarentegen wordt hier wel mee rekening gehouden omdat dit tastbaarder is. In de huidige korf zit niet meer dezelfde televisie als deze van tien jaar geleden. De kwaliteitsverbetering wordt over de jaren heen wel meegenomen. Dit is niet het geval voor diensten, een absoluut essentieel onderscheid dat iedereen moet begrijpen. In de Verenigde Staten zijn hierover iets meer data beschikbaar. De New York Times analyseerde data rond consumententevredenheid in de horeca en kwam tot de vaststelling dat in alle domeinen, van bediening tot het sanitair onderhoud, de cijfers een duik nemen, dit laatste bijvoorbeeld met 4.2% in één jaar tijd. Wat callcenters betreft, slaagden Amerikanen er slechts in in 57% van de gevallen binnen de 5 minuten een operator aan de lijn te krijgen, tegenover 68% in 2018. Dat we soms een half uur moeten wachten om een biertje te krijgen, is nog niet zo levensbedreigend maar helemaal anders wordt het bij het tekort aan zorgpersoneel en het absoluut catastrofaal gebrek aan leerkrachten, laat staan uitstekende leerkrachten. Vandaag zie je die inflatie, met name meer betalen voor een inferieure dienst, in het feit dat heel wat kinderen zich moeten bezighouden tijdens de lesuren zonder de aanwezigheid van een leraar (in België). Dit is een dramatische toestand. Dit zal dan weer zorgen voor inflatie, door stijging van de lonen maar dit is alvast een betere inflatie dan de inflatie als gevolg van inferieure diensten. De auteur Xavier Verellen is zaakvoerder van QelviQ, een Internet of Things-bedrijf in de wijnsector. (bron: businessam.be) Een artikel van onze zuiderburen. Het verschil tussen de inflatie in goederen en die in diensten. Een mindere dienstverlening hoeft niet te leiden tot een stijgende inflatie wel tot een mindere dienstverlening.

Pels Rijcken staat sinds de zomer onder verscherpt toezicht van de Deken van de Orde van Advocaten. Nog steeds is er sprake van sociale onveiligheid op de werkvloer bij de landsadvocaat. Elkaar daarop aanspreken gebeurt niet, schrijven Camil Driessen en Philip de Witt Wijnen in NRC. Welke ambitieuze jurist wil er nou niet werken voor Pels Rijcken, het gerenommeerde Haagse kantoor van de landsadvocaat? Met 290 medewerkers is het een van de grootste advocatenkantoren van Nederland. Sinds jaar en dag doet Pels Rijcken alle interessante en spannende zaken voor de staat, zoals de coronamaatregelen, de Urgendazaak over klimaatbeleid, de Toeslagenaffaire en het Groningse gasdossier. Je leert er veel”, „je wordt als nieuwkomer al snel betrokken bij grote zaken”, „ik voelde me er erg gewaardeerd”, vertellen advocaten die er werkten. Het kantoor biedt een permanente eigen opleiding – de ‘Verrijcking’ – waarin vaardigheden als pleiten worden bijgebracht. Reimer Veldhuis, sinds 2018 als landsadvocaat het gezicht van het kantoor, houdt elke woensdagmiddag een bespreking met alle ruim vijftig advocaat-stagiairs over actuele juridische kwesties. Er is ook ruimte voor vertier: vrijdagmiddagborrels in de eigen kantoorbar of op het Haagse Plein, uitstapjes als een fietsweekend en een levendige traditie van kantoorcabaret. Het wervende imago van Pels Rijcken kreeg dit jaar een flinke knauw. In maart kwam een immense fraude aan het licht: bestuursvoorzitter Frank Oranje sluisde als notaris zo’n €11,5 mln van cliënten weg – waaronder van het Rijk en gemeenten. Hij fraudeerde ruim twintig jaar lang zonder dat het kantoor er erg in had en verkoos de dood toen hij werd betrapt. De financiële en reputatieschade voor Pels Rijcken is enorm. Vorige week besloot het de volledige notaristak op te heffen. De Haagse deken van de Orde van Advocaten – de toezichthouder – concludeerde in augustus na intensief onderzoek dat er geen advocaten bij de fraude van Oranje betrokken waren. Dat was het goede nieuws voor Pels Rijcken. Tegelijkertijd werd het kantoor onder verscherpt toezicht geplaatst: uniek voor een kantoor met deze omvang en statuur. De deken onderzocht namelijk ook de kantoororganisatie. En die is niet op orde. Zo was volgens de deken de sociale veiligheid „onder de maat” en is Pels Rijcken „een gesloten organisatie met weinig ruimte voor tegenspraak”. Oranje kon jarenlang zijn gang gaan in een omgeving waar niemand hem durfde aan te spreken. NRC onderzocht hoe het er bij de landsadvocaat op de werkvloer aan toegaat en sprak daarvoor met ruim veertig (oud-)medewerkers uit alle lagen: van secretaresse en advocaat-stagiair tot partner. Zij spreken op basis van anonimiteit uit vrees hun carrière te schaden. Bij Pels Rijcken, blijkt uit de gesprekken, houden bepaalde advocatenafdelingen er al jaren uiterst grove omgangsvormen op na. De top van de organisatie – gevormd door de 37 partners – geeft niet bepaald het goede voorbeeld. Het „plezierig en stimulerend werkklimaat dat het kantoor nastreeft, is soms ver te zoeken. Er zijn schreeuwende partners en medewerkers die huilen. Een partner spreekt over homoseksuele collega’s als „flikkers”. Hij imiteert Chinezen en omschrijft hen als spleetogen. Hij noemt zwarte collega’s „neger” en Surinamers „lui”. Gecorrigeerd wordt hij niet. Ook elders klinkt racistische taal over buitenlanders – ‘grappig’ bedoeld bij de lunch of bij het bespreken van werkopdrachten. Een advocaat in opleiding met een migratieachtergrond werd er in de ruim twee jaar dat hij bij Pels Rijcken werkte meermaals mee geconfronteerd. Juristen met een migratieachtergrond zijn zeldzaam bij het kantoor van de landsadvocaat. Van de 183 advocaten en notarissen bij Pels Rijcken hebben er vijf een niet-westerse achternaam, inclusief hij, blijkt uit het online personeelsoverzicht van eind oktober. (bron: NRC) Het is een interessant inkijkje bij een elitair groep mensen, die het beleid van het bestuur van dit land verdedigen. Is dit kantoor te handhaven al landsadvocaat. Ik ben benieuwd naar de uitslag van het overleg van de Kamer met minister Grapperhaus.

Reeds op 19 augustus 1931 werd aangekondigd dat Philips met een nieuw product zou komen: een fiets met electische aandrijving, die zonder te trappen 40 km per uur ging rijden. De firma Burgers zou deze e-bike gaan leveren.

Op 8 december 1939 werd gemeld dat de Italiaanse seismoloog Dr Rafeal Bendandi dat de wereld op 6 april 2521 zal vergaan. Op dien dag zou de aarde zich namelijk in een snijpunt van 4 planeetbanen bevinden, waardoor de aarde zal worden vernietigd.

©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 5 nov 2021, week 44: AEX 819,72; Bel 20 4.385,57; CAC40 7.040,79; DAX 16.054,36; FTSE 100 7.303,96; SMI 12.321,85; RTS (Rusland) 1.848,10; SXXP (Stoxx Europe) 483,44; DJIA 36.327,95; NY-Nasdaq 100 16.359,38; Nikkei 29.611,57; Hang Seng 24.859,00; All Ords 7.777,20; SSEC 3.491,57; €/$1.1566; BTC/USD (Bitcoin) $60.692,90; troy ounce goud $1.818,00, dat is €50.535,91 per kilo; 3 maands Euribor -0,568%; 1 weeks -0,574%; 1 mnds -0,567%; 10 jaar Duitse Staat -0,277%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,22%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,15%; 10 jaar Japan 0,0588%; 10 jaar Belgische Staat 0,035%; 10 jaar Franse Staat 0,067%; 10 jaar Spanje 0,404%; 10 jaar VK 0,76%; Italië 0,877%; 10 jaar VS 1,4584%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,980.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden stijgend. In tegenstelling met deze trend stegen de rentetarieven op de korte en middellange termijn heel fors. De euro-dollar-koers staat al een hele tijd onder druk. Volgens experts komt dat door het monetaire beleid: terwijl de Amerikaanse Federal Reserve (FED) deze week de eerste stappen heeft gezet om de stimulus voor de economie te verminderen, is daar in Europa nog geen sprake van. Zo kondigde de Amerikaanse koepel van centrale banken aan dat later deze maand wordt begonnen met de afbouw van de coronasteunmaatregelen omdat de economie daar een sterk herstel laat zien van de coronacrisis. De werkgelegenheid in de VS is in oktober fors gestegen, terwijl de werkloosheid verder afnam. Dat kan echter ook resulteren in een sterke stijging van de lonen, die de inflatie nog kan doen stijgen en de FED zou kunnen verplichten om de rente te verhogen. Eerder werd verwacht dat die pas in de tweede helft van 2022 zou opgevoerd worden. De bitcoin handhaafde zich boven de $60.000. Het lijkt er steeds meer op dat beleggers niet meer gaan voor rendement, maar voor illusies. De ECB heeft nu ook aangekondigd dat de inkoop van vastrente waarden wordt afgebouwd over 5 maanden, maar de rente wordt (nooit meer) verhoogd. Ziekenhuizen bereiden zich voor op een griepgolf en stijgende corona-besmettingen. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen stegen de tarieven: Zwitserland -0,107%; Duitsland 0,074%; Nederland 0,172%; Japan 0,6765%; Frankrijk 0,733%; VK 1,01%; Spanje 1,19%; Italië 1,729%; VS 1,8844%; Canada 1,9607%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,58%; Nederland -0,573%; Zwitserland -0,571%; België -0,506%; Denemarken -0,502%; Frankrijk -0,389%; Spanje -0,302%; Japan -0,1006%.

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 06-11-2021/606 5 november 2021 20.000 coronabesmettingen, waarvan 12.000 geregistreerd

UPDATE 30-10-2021/605 Eerst versoepelen en dan weer aanscherpen; verwijtbaar coronabeleid van Rutte III

Ik keek vanmorgen op NPO1 naar een uitzending van Close UP, een kunstprogramma van AVRO/TROS, over Alexander McQueen, de vorig jaar op 40-jarige leeftijd overleden Britse (mode)topontwerper, die bekend stond als een controversieel ontwerper, wiens werk getuigde van een combinatie van gedegen werkervaring, uitgesproken Brits kleermakerswerk, de fijne vakkundigheid van het Franse haute-couture-atelier en de onberispelijke afwerking van het Italiaanse product. Typerend in zijn ontwerpen is de steeds terugkerende dualiteit tussen breekbaarheid en kracht, traditie en moderniteit en veranderlijkheid en strengheid. (tekst Wiki) Wat mij sterk aansprak waren zijn kleurrijke, soms gedurfde, maar altijd de vormen van zijn creaties. Zijn laatste modeshow had hij de titel meegegeven ‘de erfenis’, waarin demonen een rol speelden. Zijn creaties waren van een grote schoonheid, maar ook sober en ontdaan van kleurrijke aspecten. Niet het meest smaakmakende van wat hij in voorgaande jaren had getoond, wel het meest ingetogene. Ik zag in zijn presentatie een schets van de toestand waarin hij de wereld achterliet. Indrukwekkend maar ook zorgelijk over de wereld, die hij ons toonde. Onze wereld waarin wij vandaag nog leven. Maar dan toch weer met het sprankje hoop voor volgende generaties, verbeeld met een plagje groen gras. Grote kunstenaars zijn altijd in staat geweest ons te duiden over de op komst zijnde ineenstorting van een dynastie, van een tijdperk zowel in positieve als in negatieve zin des levens. Het deed mij denken aan twee dromen of misschien wel openbaringen, die ik vorig voorjaar kreeg over de ineenstorting van onze monetair/financieel en sociaal/maatschappelijke statuten, die een grote stilte veroorzaakte, maar waarna het nieuwe leven, het grote gras en de bloeiende lentebloemen de eerste tekenen waren voor een nieuw leven voor volgende generaties.

Volgens Barack Obama staan de VS en de wereld op een kantelpunt tussen twee visies. Aan de ene kant is er “een gemene politiek van verdeeldheid, conflict en cynisme, maar er is ook nog een weg, waarbij we samen grote problemen oplossen en onze samenleving wederopbouwen om steeds meer mensen een beter leven te geven.” Het is volgens de voormalige president een keuze die bepalend is “niet alleen voor de volgende jaren, maar voor de volgende decennia of misschien wel langer”. Het beeld dat hier geschapen wordt is typerend voor de huidige tijd, we moeten vooral overeind hebben wat er is opgebouwd en vandaar uit gaan hervormen. Het wordt ons vooral voorgehouden door al diegenen die inkomen genieten uit dat systeem. Het spreekwoord zegt dat ‘wiens brood met eet, diens woord men spreekt’. Begrijpelijk, maar in een ontwikkeling die grote verschillen creëert tussen rijk en arm, tussen klimaat en toekomst, tussen macht en onmacht en solidariteit en hebzucht/egoïsme. Soms scheppen daarin natuurrampen weer orde, soms ook pandemieën en soms oorlogen. Maar soms ook is daar een complete schoonmaak voor nodig met een compleet nieuwe inrichting en een herstart vanaf nul. We kennen deze ontwikkelingen uit de geschiedenis, er is wat dit betreft niets nieuws onder de zon. We moeten echter voorkomen dat omwille van de verering van de mammon (afgod van het geld) er steeds grotere stappen in het dal der vernietiging worden gezet. De beurskoersen stijgen snel, de economie groeit, de rente is gedaald naar nul, de huizen stijgen steeds verder in prijs, de inflatie stijgt, de koopkracht daalt, er zijn veel te weinig betaalbare sociale woningen en de waarde van ons spaargeld daalt in waarde. We moeten vrezen dat de de stijgende effectenkoersen en de prijsontwikkeling op de cryptoplatforms niet meer dan luchtbellen zijn, die van het ene op het andere moment leeg gaan lopen. Veel deskundigen delen zo een ontwikkeling, maar voorzien dat niet voor vandaag of morgen, maar voor later. Maar die ontwikkeling is onontkoombaar voor de instorting van ons monetair/financiële systeem met grote gevolgen voor de sociaal/maatschappelijke fundamenten. Ik schrijf dit op 31 oktober 2021.

Informatie-ontwikkelingen

De gevolgen van de aardbevingen in Groningen hebben alle trekken van een nationale crisis. Noem het dan ook een crisis en handel daarnaar, bepleit de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Het gaat nog steeds niet goed in Groningen, concludeert de ombudsman in de publicatie ‘Verscheurd Vertrouwen’ op https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Verscheurd%20vertrouwen%20-%20reconstructie%20aanbevelingen%20en%20onderzoek%20schadeproblematiek%20Noord-Nederland_1.pdf die maandag verscheen. In een nieuw kabinet zou volgens de Ombudsman een minister of staatssecretaris moeten komen, speciaal voor het oplossen van de problemen in de gaswinningsprovincie. “Iemand die zegt: nu is het afgelopen en hakken we de knopen door. Geen nieuwe onderzoeken meer, geen nieuwe procedures of weer nieuwe spelregels. Een crisisorganisatie met doorzettingsmacht.” De afgelopen jaren lag de verantwoordelijkheid voor schadeherstel bij het ministerie van economische zaken; terwijl de versterkingsoperatie onder Binnenlandse Zaken valt. Meer informatie op https://www.trouw.nl/politiek/ombudsman-schadeproblematiek-in-groningen-is-een-nationale-crisis-die-een-eigen-minister-verdient~b0207540/

Loopt het einde van de regeerperiode op zijn einde. Het begint erop te lijken. De strijd zou gaan tussen Hoekstra en Kaag. Op https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kaag-en-hoekstra-willen-rutte-opvolgen-dat-geeft-een-heel-andere-formatie~bb7c9e67/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free meer info.

Ook Nelleke Noordervliet-Bol, de 75-jarige van geboorte Rotterdamse uit een ‘rood’ katholiek gezin, studeerde cum laude af met als hoofdvak Moderne Letterkunde aan de Universiteit van Utrecht en schrijfster, wijdde in haar column deze week aandacht aan ‘het beloofde land van Mark Rutte’. Zij schrijft daarin onder meer “De kabinetsformatie is ondergedoken. In het grootste geheim wordt over onze toekomst onderhandeld. Ik doe een voorstel dat hopelijk doordringt tot de bunker waarin de politici opgesloten zitten. Als Mark Rutte, die na een vierde keer toch wel op zal zijn als minister-president, nu eens de schone taak op zich neemt om als Mozes zijn volk door de Rode Zee van de diverse crises naar het Beloofde Land te leiden, waarvan hij het bestuur dan gracieus overdoet aan een ander. Het zou dan een land moeten zijn, waar de zorg betaalbaar en goed is, waar huizen worden gebouwd voor mensen die een huis nodig hebben, waar zuinig wordt omgesprongen met energie, waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en waar criminele organisaties geen poot hebben om op te staan. Een land waar de cultuur groeit en bloeit, waar het onderwijs zowel praktisch als theoretisch uitstekend opgeleide en verantwoordelijke burgers aflevert, waar de belastingdienst geen sluiproutes toestaat en geen foute algoritmen gebruikt. Een land waar ouderen niet worden betutteld, waar wetenschap in hoog aanzien staat en onafhankelijk is, waar vrijheid verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Mozes had het al niet makkelijk. De taak waarvoor Rutte staat en die hem onsterfelijkheid kan opleveren is bijna net zo moeilijk en uitdagend. Het gouden kalf vormt altijd een geduchte verleiding. Toch zou het een mooie opdracht zijn voor een nog betrekkelijk jonge man als Rutte. Het vooruitzicht een instituut als Drees te worden, zal hem vast aanlokken. Nooit zal hij meer worden beticht van gebrek aan visie. Ik zie hem al zitten in 2057, negentig jaar oud. De ogen zijn niet meer zo goed, maar de geest is nog scherp. Het is een koude winter, hij heeft een ski-jack aan en een muts op. De wijk waar hij woont, is door loting aangewezen deze maand van energie afgesloten te zijn. De oude Rutte prijst zich gelukkig dat hij gezond is, zegt hij tegen de verslaggever die hem opzoekt, want ziek worden is geen pretje op zijn leeftijd. Hij valt in behandelcategorie tien, de laagste. Komt neer op een paracetamolletje. Wie jonger is, valt in hogere behandelcategorieën met meer faciliteiten. Rijkdom telt niet, alleen leeftijd. Wie zegt dat ik alleen de rijken heb bevoordeeld? Er sluipt enige verontwaardiging in zijn stem.Maar Rutte was geen leider als Mozes, daarvoor mistte hij de kwaliteiten. 10 jaar heeft hij dit land ‘geleid’ maar toen in 2021 de rekening werd opgemaakt resulteerde een chaos. Hij hij sprak als Brugman en was een scherp debater, daarmee dwong hij respect af, maar de inhoud van zijn beleid scoorde geen voldoende en die prijs lag op tafel toen hij aftrad (zeer tegen zijn zin), en de eerste vrouwelijke premier van ons land de regie overnam.

De Belastingdienst heeft de privacywet AVG ‘op ernstige wijze geschonden’ door de gegevens van circa een kwart miljoen burgers jarenlang te verwerken in een zwarte lijst, schrijft Jan Kleinnijenhuis in Trouw. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich nog altijd ‘grote zorgen’ over het naleven van de wet door de Belastingdienst. Hoewel al anderhalf jaar duidelijk is dat de Belastingdienst compleet ontspoorde met het gebruik van zwarte lijsten, is de privacy-organisatie en het interne toezicht nog altijd niet op orde bij de fiscus. Dat schrijft Aleid Wolfsen in een brandbrief aan de demissionair staatssecretarissen Hans Vijlbrief (Belastingdienst) en Alexandra van Huffelen (Toeslagen en Douane). Aanleiding voor de brief is het recent afgeronde onderzoek naar de zogeheten Fraude Signaleringsvoorziening (FSV), een systeem waarin meer dan 250.000 mensen op een zwarte lijst van ‘potentiële fraudeurs’ werden gezet. FSV werd in februari 2020 uit de lucht gehaald, nadat Trouw en RTL Nieuws het bestaan ervan onthulden. Het onderzoek van de AP bevestigt dat mensen bij het minste of geringste signaal op de zwarte lijst terechtkwamen. In veel gevallen is niet meer te achterhalen wat dat signaal was. De Aur=toriteit Persoonsgegevens spreekt van ‘een vergaarbak van vermoedens, verdenkingen, goedbedoelde meldingen of wraakacties’ waardoor mensen als potentiële fraudeur werden bestempeld. Alle kernbeginselen in de privacywet AVG werden met de lijst overtreden. “Zo zout hebben wij het als Autoriteit Persoonsgegevens nog niet gegeten bij een overheidsdienst”, sprak Wolfsen zijn verbazing over FSV uit. “Vanzelfsprekend moet de Belastingdienst fraude aanpakken. Maar uit ons onderzoek blijkt dat de Belastingdienst fraudesignalen registreerde en gebruikte op een manier die absoluut niet is toegestaan. Onschuldige mensen zijn hierdoor gedupeerd.” Wolfsen schat dat vele duizenden mensen benadeeld zijn. Hij riep de regering op hen te compenseren, en daarbij het voordeel van de twijfel aan burgers te geven. Al eerder bleek dat er zo’n 2000 minderjarigen als fraudeur te boek stonden in FSV. De AP achterhaalde dat van zeker 20.000 mensen ook gevoelige gezondheidsgegevens waren opgenomen. “De overheid moet uiterst zorgvuldig omgaan met dit soort gevoelige gegevens, daar moet je als burger blind op kunnen vertrouwen”, aldus Wolfsen. Eerder deze week erkenden ambtenaren van de Belastingdienst al dat waarschijnlijk 15.000 mensen ten onrechte geen persoonlijke betalingsregeling hebben gekregen, of geweigerd werden voor de schuldsanering, omdat zij in FSV vermeld stonden. Op dit moment doet accountantskantoor PwC nog nader onderzoek naar het gebruik van FSV, of mensen benadeeld zijn en of de gegevens gedeeld zijn met andere overheidsinstanties. Dat laatste heeft ook de AP niet kunnen vaststellen, omdat zo’n 5000 ambtenaren toegang tot het systeem hadden, maar het gebruik en aanpassing van gegevens niet werd bijgehouden. Demissionair staatssecretaris Vijlbrief schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de ‘harde en ernstige’ conclusies van de AP onderschrijft, en zegt die te zullen benutten om een al in gang gezet verbetertraject te verscherpen. Ook erkent Vijlbrief ‘dat de privacyorganisatie en de kennis van AVG door de hele dienst verder versterkt moeten worden’. Hoe hij dat gaat doen, laat hij in het midden. Hoewel FSV waarschijnlijk de grootste en meest gebruikte zwarte lijst van de Belastingdienst is, bestaan er nog meer dan 200 andere lijsten die nog worden onderzocht. Wolfsen benadrukt dat de Belastingdienst snel werk moet maken van het naleven van de wet. Hij hekelde het feit dat mensen zich niet konden verweren tegen hun opname op de zwarte lijst, simpelweg omdat ze dat niet konden weten. “De overheid speelt balletje-balletje met de gegevens van burgers, houdt dat achter in procedures of bij de rechter. Dat raakt de kern van de rechtsstaat.” “Een jaar geleden stond ik hier toen wij het onderzoek naar het discriminerende risicomodel van Toeslagen presenteerden. Ik doe een dringende oproep aan de minister en staatssecretarissen: zorg dat ik hier volgend jaar niet opnieuw hoef te staan.” (bron: Trouw) Mijn vraag aan Rutte en Hoekstra is ‘in welke rechtsstaat leven wij hier’? Deze beide bewindslieden mogen in een volgend kabinet niet terugkomen, zij hebben blijk gegeven de rechtsstaat in het beleid geen vorm te kunnen geven en opnieuw moeten misschien wel honderdduizend burger worden gecompenseerd voor de aangerichte schade.

De Autoriteit Consument en Markt, ACM, trekt de vergunning in van Welkom Energie. Dat betekent dat dat bedrijf vanaf maandag geen elektriciteit en gas meer mag leveren. Welkom Energie is in problemen gekomen door de recent sterk gestegen prijzen voor olie en gas. Daardoor kon Welkom Energie de levering aan zijn klanten niet meer garanderen. De 90.000 klanten van Welkom Energie worden overgenomen door Eneco, zij het met een nieuw, hoogstwaarschijnlijk duurder contract. Het is voor het eerst sinds de stijging van de energieprijzen dat de ACM een vergunning intrekt. (bron: NOS) Hier worden consumenten de dupe van slecht beleid van een energieleverancier. Of het bedrijf failliet wordt verklaard, vermeldt het bericht niet.

Het kabinet trekt nog eens 1,3 mrd uit voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. Gemeenten vrezen dat de chaos alleen maar groter wordt en roepen de Tweede Kamer op om niet in te stemmen met de nieuwe kabinetsplannen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat de Tweede Kamer ingrijpt in de afhandeling van de toeslagenaffaire. In een noodbrief aan het parlement stelt de VNG dat de aanpak van het kabinet ‘meer kwaad dan goed doet’. Het kabinet kondigde vrijdag aan met nieuwe regelingen te komen voor gedupeerden die nu nog niet geholpen worden. Het gaat dan om mensen die onterecht huur- of zorgtoeslag moesten terugbetalen, ex-partners van gedupeerden met de kinderopvangtoeslag, en ook kinderen van gedupeerden. De regelingen komen boven op de huidige hersteloperatie voor de kinderopvangtoeslag, die de afgelopen maanden volledig is vastgelopen. De VNG zegt ‘fundamentele bezwaren’ te hebben bij die nieuwe regelingen en daarvoor ‘de verantwoordelijkheid niet te kunnen of willen dragen’. De gemeenten vinden dat het kabinet opnieuw beloften doet die het niet kan waarmaken. Daarmee sluiten de gemeenten aan bij recente kritiek van de Raad van State en de Nationale Ombudsman, die ook pleitten voor terughoudendheid bij het doen van weer nieuwe beloften. De afgelopen maanden hebben gemeenten tevergeefs geprobeerd het kabinet te overtuigen eerst de lopende hersteloperatie vlot te trekken, voordat nieuwe regelingen worden aangekondigd. Peter Heijkoop (CDA), wethouder uit Dordrecht, zegt namens de VNG ‘heel teleurgesteld te zijn dat het kabinet signalen vanuit de praktijk blijft negeren’. “Gedupeerden die onder de nieuwe regelingen vallen, hebben niets aan beloften die niet waargemaakt kunnen worden.” De gemeenten vrezen dat de lopende hersteloperatie verder in de knel komt. “Tienduizenden gedupeerde ouders wachten op een integrale beoordeling, met nog geen perspectief op hoelang zij nog moeten wachten”, schrijft de VNG. Omdat gedupeerden veelal contact zoeken met hun gemeente leidt ‘elke nieuwe regeling (…) tot verwachtingen en onrust’. “Gemeenten krijgen bijna net zoveel vragen over financiële kwesties (als schulden) als over het proces bij de Belastingdienst: wanneer ben ik aan de beurt, wat gebeurt er met mijn schulden bij de Belastingdienst, wanneer krijg ik eindelijk duidelijkheid?” Gemeentemedewerkers kunnen die vragen niet beantwoorden, omdat de Belastingdienst het zelf ook niet weet, zegt Heijkoop. “We voelen als gemeenten echt een verantwoordelijkheid om de gedupeerden in de toeslagenaffaire te helpen. Maar onze medewerkers zijn nu al meer tijd kwijt aan het bellen met de Belastingdienst, het navragen bij kwijtgeraakte bezwaarschriften of het sturen van ingebrekestellingen. Onze medewerkers vallen uit, omdat de Belastingdienst het niet op orde heeft.” Volgens Heijkoop zorgt de aanpak van het kabinet ervoor dat de zwaarst gedupeerden het langst moeten wachten, iets wat de Raad van State ook al signaleerde. “Mensen met weinig schade krijgen snel herstel, en worden soms zo overgecompenseerd dat het bijna gênant begint te worden. Maar de mensen die daadwerkelijk uit huis zijn geplaatst en erger, hebben geen idee wanneer ze geholpen worden.” In een brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen dat nog niet duidelijk is hoeveel mensen recht hebben op de nieuwe regelingen. Ook is niet van tevoren getoetst of de regelingen wel uitvoerbaar zijn, schrijft zij, terwijl de Tweede Kamer eerder een dergelijke uitvoeringstoets vooraf had geëist. Van Huffelen wil dat de zogeheten Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) de regelingen gaat uitvoeren, maar UHT heeft nog altijd de handen vol aan de vastgelopen hersteloperatie rond de kinderopvangtoeslag. Bronnen stellen dat UHT intern bij Van Huffelen heeft aangegeven dat de nieuwe regelingen niet uitvoerbaar zijn. (bron: Trouw) Kun je hier spreken van bewust wanbeleid van Rutte III? Zijn ze de weg helemaal kwijt en doen ze maar wat? Natuurlijk moeten de slachtoffers gecompenseerd worden voor geleden schade en wel graag op zo kort mogelijke termijn. Maar er moeten geen loze kreten, die onuitvoerbaar zijn, richting slachtoffers worden gestuurd. Rutte III moet nu naar huis gestuurd worden en desnoods tijdelijk worden opgevolgd door een noodkabinet in afwachting van een volgend kabinet dan wel nieuwe verkiezingen.

Financieel/economische berichten

Goederen en diensten in de eurolanden waren in oktober gemiddeld 4,1% duurder dan in oktober vorig jaar. Dat is de hoogste stijging in 13 jaar tijd, meldt statistiekbureau Eurostat op basis van een eerste inflatieschatting. In september was de inflatie in de eurozone 3,4%. De hogere prijzen worden voornamelijk veroorzaakt doordat energie snel duurder is geworden. In totaal zijn Europese consumenten nu gemiddeld ruim 23% meer kwijt aan energie dan in 2021. Omdat prijzen voor energie sterk kunnen fluctueren, kunnen ze de inflatie flink stuwen of juist afremmen. (bron: NOS) In feite zijn de werkelijke cijfers veel hoger, ik schat in >5%, daar de stijgende huurlasten en de forse stijging van de woningprijzen en de WOZ waarde (die doorwerkt in de prijzen) in dit inflatiecijfer niet zijn meegenomen. Als in deze cijfers de stijging van de grondstofprijzen, die nog moeten komen in de supermarkten, en de hogere prijzen van nieuwe auto’s worden meegenomen zal de koopkracht afnemen.

De Duitse inflatie is deze maand uitgekomen op het hoogste niveau in 28 jaar, vooral als gevolg van stijgende energieprijzen. Die prijzen zorgden ook in Spanje dat het leven deze maand fors duurder werd (+5,5%). Dat is het hoogste punt sinds 1992. De hoge prijzen voor elektriciteit en gas spelen hierin de belangrijkste rol. Daarnaast deden onder meer duurdere pakketvakanties een duit in het zakje. Volgens het Duitse statistiekbureau Destatis werd het leven in de grootste economie van Europa gemiddeld 4,5% duurder dan een jaar eerder. Dat was een maand geleden nog 4,1%. Alleen al de energieprijzen vielen bijna 19% hoger uit in vergelijking met vorig jaar. Steeds meer bedrijven berekenen hun hogere productiekosten door aan klanten. Die prijsstijgingen zijn weer het gevolg van onder andere tekorten aan onderdelen en de oplopende kosten voor energie. Voor heel dit jaar rekent Berlijn op een inflatie van 3%. (bron: NU) Wij moeten rekening houden dat beleidsmaker zowel in Frankfurt (ECB) als in Brussel (EC) en nationale overheden uitgaan van optimistische aannames over de ernst van deze ontwikkeling. Zo lijkt mij 3% inflatie dit jaar in Duitsland wel erg optimistisch. De rekening die hierover aan het publiek wordt gepresenteerd zal tegenvallen.

Tientallen luchtvaartmaatschappijen, waaronder de KLM verzetten zich tegen de verhoging van de haventarieven door Schiphol. Ze stappen naar toezichthouder ACM, schrijft het Financieele Dagblad. Schiphol verhoogt de tarieven om op de luchthaven te mogen landen en opstijgen de komende 3 jaar stapsgewijs met in totaal 37%. Volgens de luchthaven is dat nodig om de verliezen uit de coronacrisis goed te maken. De luchtvaartmaatschappijen zeggen dat de tariefsverhoging op Schiphol veel groter is dan elders in Europa. Dat is slecht voor de concurrentiepositie van Nederland, vinden ze. (bron: NOS) Dat dit soort ontwikkelingen zich voor zouden gaan doen mag voor niemand een verrassing zijn. Dat de verhogingen van de luchthaventarieven buiten proportioneel zouden zijn, moet uitgezocht worden. Er speelt ook een Nederlands belang mee.

Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

Maak het investeerders niet mogelijk om het klimaatbeleid te gijzelen, schrijven Christina Eckes en Laurens Ankersmit, hoogleraar en universitair docent Europees recht aan de UvA in Trouw op https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1386/articles/1467810/20/1 Nederland zit klem tussen het nemen van maatregelen in de strijd tegen klimaatverandering enerzijds en miljardenclaims van vervuilende energiebedrijven anderzijds. In 2019 oordeelde de Hoge Raad in de Urgenda-zaak dat Nederland zijn CO2-emissies en uitstoot van andere broeikasgassen uiterlijk 2020 met 25% moet reduceren ten opzichte van 1990. Afgelopen jaar kondigde de regering aan één van de overgebleven kolencentrales te willen sluiten en de productie van twee andere te beperken. Die onderhandelingen lopen nog steeds. Op de achtergrond spelen miljardenclaims die de Duitse energiebedrijven RWE en Uniper, met een beroep op het Energiehandvest, hebben gestart als reactie op het verbod voor het gebruik van kolen vanaf 2030. In Den Haag heerst de angst voor nieuwe en nog hogere schadeclaims als niet aan de compensatie-eisen van deze bedrijven tegemoet wordt gekomen. Door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie blijkt nu dat deze claims in strijd zijn met het Unierecht. Het Energiehandvest uit 1991 wordt al jaren bekritiseerd omdat het klimaatbeleid in de weg staat. Onlangs werd een petitie tegen dit Europese verdrag aan de Tweede Kamer overhandigd. De petitie werd meer dan een miljoen keer ondertekend. De miljardenclaims van RWE en Uniper laten zien dat deze kritiek terecht is. Het verdrag is nooit bedoeld voor schadeclaims. Het werd opgezet om investeringen in met name fossiele grondstoffen in ex-Sovjet-landen te faciliteren. Inmiddels gebruiken investeerders het Energiehandvest tegen westerse landen en – problematischer – als reactie op klimaatbeleid van deze landen. Hoewel de internationale gemeenschap klimaatverandering al decennia erkent als urgent probleem, kunnen bedrijven enorme bedragen claimen voor speciale tribunalen door de zeer ruimhartige rechten die onder het handvest aan hen worden toegekend. Zelfs na opzegging van het verdrag mogen buitenlandse investeerders in olie, gas en kolen nog 20 jaar lang claims indienen door de beruchte ‘sunset-clausule’. Dergelijke claims blijken in strijd te zijn met het EU-recht. Begin september 2021 sprak het Europese Hof zich in de zaak-Komstroy over het Energiehandvestverdrag uit. De rechters bepaalden dat dit verdrag binnen de EU geen gelding heeft omdat de tribunalen rechters in de EU en lidstaten buiten spel zetten. Uitspraken van het Hof zijn bindend voor regeringen, parlementen en rechters in de EU. RWE en Uniper hebben al aangekondigd hun claims door te zetten. Verschillende internationale advocatenkantoren hebben opgeroepen de uitspraak van het hof te negeren. Het is dus aannemelijk dat in de toekomst nieuwe claims komen die te gelde worden gemaakt buiten de EU. Zo zou RWE zich, bij een toekenning van zijn claim, tot een rechter in Texas kunnen richten om beslag te laten leggen op Nederlandse bezittingen buiten de EU. Dit is een groot probleem. Hiermee omzeilen de investeerders de Europese rechtsorde en gijzelen zij het klimaatbeleid van EU-lidstaten. Wat kan Nederland nu doen om gevolg te geven aan het arrest van het Europese Hof? Nederland heeft geen andere optie dan uit het Energiehandvest te stappen en samen met andere EU-lidstaten overeen te komen dat ook de sunsetclausule komt te vervallen voor geschillen binnen de EU. Frankrijk en Spanje hebben hier al eerder toe opgeroepen. Italië is inmiddels uit het verdrag teruggetreden. Deze stap zou internationaal een duidelijk signaal afgeven: verdragen die klimaatambities ondermijnen en investeringen in olie, kolen en gas op een buitensporige manier beschermen, dienen tot het verleden te behoren. Het is tijd om het Energiehandvest vaarwel te zeggen en ruim baan te geven aan ambitieus klimaatbeleid. Dit is even schrikken. Het kan toch niet zo zijn dat de ‘vriendjes’ van onze premier Nederland en de andere 26 EU-lidstaten gaan kapittelen en ons de les gaan voorschrijven. Ik weet het het gaat om de afgod van het neoliberale systeem, ik weet dat Rutte en Hoekstra daar lakeien van zijn, maar hier spelen humane zaken voor de bevolking een rol en die moeten prevaleren boven het kapitalisme.

Chemiebedrijf 3M moet in Zwijndrecht in België tijdelijk stoppen met alle productieprocessen waar het schadelijke pfas bij vrijkomt, heeft de inspectie bepaald. Deze week bleek dat 90% van 800 onderzochte omwonenden te veel pfas in het bloed heeft. De uitleg over risico’s voor de omgeving was niet afdoende, zegt de verantwoordelijk minister. Daarop is besloten delen van de chemiefabriek tijdelijk stil te leggen. De Vlaamse overheid gaat daarnaast het onderzoek onder omwonenden uitbreiden, naar een straal van 5 kilometer rond 3M. Het gaat dan om 70.000 mensen. (bron: NOS)

De abonnementen die hypotheekadviseurs verkopen, zijn het geld niet waard, concluderen de Consumentenbond en hypotheekadviseur Ikbenfrits (IBF) na een onderzoek. De meeste diensten vallen onder de wettelijke zorgplicht en de andere diensten zijn volgens de onderzoekers “gebakken lucht”. De Consumentenbond en hypotheekadviseur IBF, die zelf geen abonnementen aanbiedt, bekeken 18 abonnementen van 7 grote ketens, 3 grote intermediairs en 8 kleinere advieskantoren. Het gaat om onder meer De Hypotheekshop en Van Bruggen Adviesgroep. Uit de onderzoeken blijkt dat in de abonnementen, die tussen €7 en €50 per maand kosten, diensten zitten als het beheer van de hypotheek of het doen van een nieuw rentevoorstel na afloop van de rentevaste periode. “Maar dat behoort gewoon tot de wettelijke zorgplicht”, zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. De adviseur mag daar dus geen geld voor vragen. In sommige abonnementen zitten aanvullende diensten, zoals de klok rond bewaking van de hypotheek en het up-to-date houden van de website. Dat vindt de Consumentenbond het geld niet waard. “Uiteraard ben je als adviseur gewoon bereikbaar en hou je je website up-to-date.” De organisatie heeft contact opgenomen met de hypotheekadviseurs in kwestie en enkelen hebben al zaken van hun website verwijderd. Ook heeft de Consumentenbond de adviseurs verzocht op hun site transparanter te communiceren over de abonnementen en waar klanten zonder abonnement recht op hebben. De Consumentenbond blijft het in de gaten houden en zal actie ondernemen als dat nodig is. Later dit jaar komt de financiële toezichthouder AFM ook met een visie op hoe financiële bedrijven moeten omgaan met de wettelijke zorgplicht. (bron: NU)

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) betaalt slechts een deel van haar kosten van de versterkingsoperatie in Groningen. Dat leidt tot irritatie bij het Rijk, dat overweegt om de NAM voor de rechter te slepen, meldt het demissionaire kabinet dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. De NAM heeft 60% betaald van haar rekening van de versterkingsoperatie in het laatste kwartaal van vorig jaar en het eerste kwartaal van dit jaar. Het bedrijf, dat in handen is van Shell en ExxonMobil, betwist volgens het kabinet de hoogte van de kosten en vindt de rekeningen onvoldoende inzichtelijk. Demissionair ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Stef Blok (Economische Zaken) zien “er streng op toe dat alle kosten die bij de NAM in rekening kunnen worden gebracht, ook in rekening zúllen worden gebracht”, schrijven de bewindslieden. Ze houden de NAM aan haar volledige betaalverplichting. “De mogelijkheid dat dit uitmondt in juridische procedures is reëel”, schrijven de ministers. De ruzie heeft volgens hen geen gevolgen voor de schadeafhandelingen en de versterkingsoperatie. Directeur Jan Atema van de NAM zei in mei nog tegen NRC dat veel minder huizen in Groningen versterkt hoeven te worden, omdat de kans op een zware aardbeving volgens hem fors kleiner is geworden. Slechts 50 in plaats van circa 26.000 huizen zouden moeten worden versterkt, zei hij in de krant. Atema zei later spijt te hebben van de onrust die zijn uitspraak had veroorzaakt. (bron: NU)

Europa/EU/EC/ECB

Hoe staat de financiële wereld ervoor? Kan de mondiale golf van geldcreatie eindigen in hyperinflatie? En waarom verzamelen veel landen liever goud, dan Bitcoins? Willem Middelkoop gaf deze week zijn visie op https://www.onlineseminar.nl/rtlz/webinar/42849/willem-middelkoop-over-de-inflatiegolf-rente-en-de/#watch-player Al ruim 20 jaar doet Willem Middelkoop onderzoek naar ons financiële systeem. Een gebied waar op dit moment, mede door de coronapandemie, veel gaande is. Of er een hyperinflatie in het verschiet ligt? Dat vermoedt hij niet. Wél verwacht hij dat het financiële systeem in korte tijd behoorlijk zal veranderen, een tendens die hij ook in zijn bestseller ‘The Big Reset’ heeft beschreven. Centrale bankiers hebben nog één troef achter de hand: goud.

Als voormalig beurscommentator bij RTL Z en oprichter van Commodity Discovery Fund, een fonds dat zich bezighoudt met beleggingen in bedrijven (waar hij in 2020 een brutorendement van 85% mee behaalde), is hij de aangewezen persoon als het gaat om beleggingen. Vandaar ook dat de fondsmanager het online seminar afsloot met tips over hoe hij zijn persoonlijke beleggingsportefeuille opbouwt. (bron: RTLZ) Hij doet interessant uitspraken over mogelijke ontwikkelingen op monetair/financieel en economisch terrein. Maar of er nog één tool in de gereedschapskist van de centrale bankiers zit, een forse verhoging van de goudprijs, is voor mij nog geen gelopen race. Want stel de centrale banken verhogen van het ene of het andere moment de goudprijs van stel $1800 naar $2500 per troy ounce, neemt de markt die verhoging van over? De centrale banken kunnen hun goudvoorraden wel opwaarderen, maar gaan ze het aangeboden goud voor die hogere prijs dan ook inkopen of het het alleen maar een boekhoudkundige truc?

Jack Dorsey, CEO van Twitter en Square, sprak zich afgelopen weekend uit over de escalerende inflatie in de VS. Hij zei dat het nog veel erger gaat worden; volgens Dorsey zit er zelfs hyperinflatie aan te komen. “Hyperinflatie gaat alles veranderen.” “Het is aan het gebeuren.” Er is groeiende bezorgdheid in de VS dat het inflatieprobleem erger zou kunnen zijn dan beleidsmakers hebben voorzien. Dorsey’s tweet volgde op het nieuws dat de inflatie van de consumentenprijzen in de VS in de buurt van een 30-jarig hoogtepunt komt. Een waarschuwing van zo’n Dorsey, die als techtitaan de wereldeconomie mee vormgeeft, moet dus serieus genomen worden. In reactie op opmerkingen van gebruikers voegde Dorsey vrijdag nog toe dat hij het inflatieprobleem over de hele wereld ziet escaleren. “Het zal snel gebeuren in de VS, en dus de wereld,” tweette hij. Opmerken dat de inflatie gaat blijven stijgen is één ding, betoogt zakenwebsite CNBC, maar verrassend is dat Dorsey het woord hyperinflatie gebruikte; een toestand van snel stijgende prijzen die valuta’s kunnen ruïneren en hele economieën ten val kunnen brengen. Fed-voorzitter Jerome Powell erkende dat de inflatiedruk “waarschijnlijk langer zal aanhouden dan eerder verwacht”, waarbij hij opmerkte dat deze “tot ver in volgend jaar” zou kunnen lopen. De leider van de koepel van Amerikaanse centrale banken voegde eraan toe dat hij verwacht dat de Fed binnenkort de steunmaatregelen zal laten uitdoven (‘tapering’) die werden genomen tijdens de coronacrisis. Maatregelen die volgens critici de inflatiegolf hebben aangewakkerd. Dorsey heeft niet alleen de leiding over een sociale mediaplatform met 206 mln dagelijks actieve gebruikers, maar is ook een groot voorstander van Bitcoin, ’s werelds grootste cryptmunt in marktwaarde. Hij heeft gezegd dat Square, het digitaal betaalbedrijf dat Dorsey mede heeft opgericht, overweegt om de cryptomunt te gaan delven. Square bezit ook wat Bitcoin en faciliteert de handel erin. Ook miljardair-belegger Paul Tudor Jones zei onlangs tegen CNBC dat hij Bitcoin bezit en het als een goede inflatiehedge ziet. “Het is duidelijk dat er een plaats is voor crypto. Het is duidelijk dat het op dit moment de race tegen goud aan het winnen is”, zei Jones vorige week. Maar de meeste grote investeerders zijn niet zo ver gegaan om, zoals Dorsey, hyperinflatie te voorspellen. Het zijn gedurfde uitspraken maar ik hecht er toch meer waarde aan dan Elon Musk en kornuiten.

Milieutop in Glasgow

Koning Elizabeth is volgende week niet bij de receptie van de klimaattop in Glasgow. De 95-jarige Britse vorstin moet het van haar artsen rustig aan doen. De afgelopen maand heeft Elizabeth vaker afspraken afgezegd op advies van haar artsen. Ook bracht ze een nacht door in een Londens ziekenhuis. (bron: NOS)

De klimaatplannen zijn nog lang niet genoeg om de doelen van het akkoord van Parijs te halen. Dat staat in de nieuwe editie van het Emissions Gap Report. Dat wordt jaarlijks opgesteld door het milieuagentschap van de VN, UNEP. In het klimaatakkoord uit 2015 spraken 193 landen af de opwarming van de aarde te beperken tot bij voorkeur 1,5 graad. Maar volgens UNEP gaat de aarde met de huidige plannen af op een temperatuurstijging van 2,7 graden. De publicatie past in een reeks van alarmerende rapporten die uitgebracht zijn aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow, die 31 oktober 2021 begint. Meer info op : https://nos.nl/collectie/13871/artikel/2403338-klimaattop-in-glasgow-komt-eraan-wat-staat-er-op-het-spel (bron: NOS) Frans Timmermans is optimistisch over het slagen van de Green Deal.

Het demissionaire kabinet mag niet langer wachten met nieuwe klimaatmaatregelen. Dat zegt de Raad van State in een vernietigende analyse van de Nederlandse klimaatcijfers. Nederland ligt niet op koers om de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te halen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verwacht dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 38% tot 48% is gedaald ten opzichte van 1990. Daarmee wordt het streefdoel van 49% niet gehaald. In 2050 mag Nederland volgens de Klimaatwet helemáál geen broeikasgas meer uitstoten.

,,De Klimaatwet heeft alleen betekenis als regering en parlement zich daaraan willen houden’’, zegt vice-president Thom de Graaf van de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van het kabinet. ,,Het is zorgelijk als dat niet gebeurt. De aanpak van de klimaatcrisis en de noodzakelijke energietransitie kunnen niet in de wacht worden gezet.’’ Sinds 2019 oordeelt de Raad van State jaarlijks over de klimaatplannen van de overheid. Ook nu krijgt het kabinet een onvoldoende. Dat het kabinet demissionair is, ontslaat het niet van de plicht ‘om te doen wat nu nodig is’. Volgens de Raad van State moet er een minister van Klimaat komen en moeten de doelen in de Klimaatwet zo snel mogelijk worden verhoogd. (bron: AD)

Het Nederlandse klimaatbeleid heeft wél effect – de tussenstand is iets gunstiger dan vorig jaar – maar het is nog lang niet genoeg, zo heeft het PBL berekend. Als de nieuwste Europese klimaatvoorstellen – ook wel ‘Fit for 55’ getiteld – uitgevoerd moeten worden, moet er nóg een tandje bij. Demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz (VVD, Klimaat) erkent dat extra maatregelen nodig zijn. Maar volgens haar zijn de laatste PBL-cijfers minder rooskleurig dan de werkelijkheid. Zo heeft het PBL de op Prinsjesdag aangekondigde klimaatinvestering van €7 mrd niet meegeteld. Dat geld gaat onder meer naar zonne- en windparken en subsidies voor woningisolatie en hybride warmtepompen. Op de formatietafel liggen méér nieuwe klimaatplannen, zo zeggen Haagse bronnen. Of met die plannen de klimaatdoelen wel worden gehaald, is nog onbekend. Het PBL waarschuwt ook voor problemen met de gaslevering in Nederland. In 2010 was de nationale gasproductie (81 miljard kubieke meter) nog anderhalf keer zo groot als het nationale verbruik. Door de sluiting van gasvelden is van die eigen productie in 2030 waarschijnlijk slechts 7 miljard kubieke meter over. Het merendeel van het gas komt dan uit het buitenland. Biogas en waterstof zullen tot 2030 geen rol van betekenis spelen in Nederland, zo verwacht het PBL. (bron: PBL)

Shell zei voor de start van de Klimaattop dat het de eigen CO2-uitstoot in 2030 wil hebben gehalveerd. Daarmee wil het bedrijf voldoen aan verplichtingen die het eerder dit jaar kreeg opgelegd door de rechter. Maar er zijn twijfels over de nieuwe plannen. “Dit is lang niet genoeg om de rechter tevreden te stellen”, zegt hoogleraar Energie-economie Machiel Mulder van de Universiteit Groningen. Shell is een van de grootste uitstoters van CO2 in Nederland. Milieudefensie stapte daarom naar de rechtbank in Den Haag om het bedrijf te dwingen snel te verduurzamen. De belangenorganisatie kreeg gelijk van de rechter, die besloot dat het energieconcern de uitstoot in 2030 moet hebben teruggebracht met 45% ten opzichte van 2019. Het betreft zowel de eigen uitstoot als die van klanten en leveranciers. Mede daarom heeft Shell zijn groene doelen aangepast: de uitstoot die vrijkomt bij de eigen processen, bijvoorbeeld het raffineren van olie, moet over 9 jaar zijn gehalveerd in vergelijking met 2016. Ten opzichte van 2019 zouden de plannen zorgen voor een reductie van 48%, stelt het bedrijf. Dat zou dus genoeg zijn om te voldoen aan de eisen van de rechter als het gaat om de eigen uitstoot. Maar veruit de meeste uitstoot (meer dan 90%) komt echter niet van Shell zelf, maar van de gebruikers van de brandstoffen. Dan gaat het onder meer om rederijen, transportbedrijven en automobilisten. Ook van deze gebruikers moet de uitstoot omlaag en dat is mede de verantwoordelijkheid van Shell, vindt de rechter. Over hoe het bedrijf met die verplichting omgaat, is nog weinig naar buiten gebracht. “Maar het stimuleren van klanten en leveranciers is juist de grootste uitdaging”, denkt Mulder. “Shell heeft een inspanningsverplichting op dit gebied. Het roept leveranciers en klanten wel op om te verduurzamen, maar wat het verder precies gaat doen, is niet duidelijk. Daarom zijn de nieuwe plannen lang niet genoeg om de rechter tevreden te stellen.” Mulder wijst erop dat Shell meer groen gas of elektriciteit zou kunnen aanbieden in plaats van fossiele brandstoffen, om zo de klanten te helpen te verduurzamen. Dat doet het bedrijf al, maar het zou die activiteiten verder kunnen opvoeren. Follow This, dat als aandeelhouder van Shell actievoert voor een sterk dalende uitstoot, vindt ook dat de uitstoot van gebruikers amper wordt aangepakt. “De olifant in de kamer is de emissie die vrijkomt wanneer de fossiele brandstoffen worden verbrand”, aldus Mark van Baal van Follow This. “Het zetten van doelen op de operationele emissies is zoals een tabaksfabrikant die belooft zelf minder te gaan roken, maar sigaretten blijft verkopen.” Eerder op de dag was Milieudefensie ook al kritisch. Shell is het overigens niet eens met het besluit van de rechtbank en heeft eerder al aangegeven in beroep te gaan. Vooral de verplichting om het gebruik van anderen terug te dringen, is het bedrijf een doorn in het oog. Shell vindt dat het daarvoor niet verantwoordelijk kan worden gehouden en hoopt dat de rechter het daar straks mee eens is. Het kan nog enkele jaren duren voordat de zaak dient. (bron: NU)

Op de G20-top in Rome is een akkoord bereikt over een afgezwakte klimaatverklaring kolencentrales en over de invoering van een wereldwijd minimum-belastingtarief voor multinationals van 15%. Daardoor wordt het voor grote bedrijven veel moeilijker om belasting te ontwijken via belastingparadijzen. De maatregel kan vele miljarden opleveren. De G20-landen vertegenwoordigen samen 90% van het wereldwijde bnp. Ook de EU zit bij de  top. In de EU zijn onder meer Ierland en Hongarije fel tegen de minimumheffing. Volgens Reuters, dat een conceptakkoord van de G20 heeft ingezien, moet het minimumtarief in 2023 ingaan. (bron: NOS) De vraag is of voor grote Amerikaanse (tech)bedrijven uitzonderingen zijn gemaakt. En wat is gevolg voor Nederland dat nu nog 25% heft.

Corona berichten

Aantal geregistreerde besmettingen op zondag 5331 , 597 aantal opgenomen mensen in het ziekenhuis + 199 op de IC; maandag 5791, 657, 192; dinsdag 7301, 659, 200; woensdag 7717, 741, 203; donderdag 7439, 804, 217; vrijdag 7999, 824, 218 en 8218, 902, 220 op zaterdag. De aantallen besmette personen zijn in de afgelopen 7 dagen gestegen met 29,4%, het aantal besmette personen in ziekenhuizen (niet IC) steeg met 60,2% en op IC met ‘slechts’ met 18,9%. Ten opzichte van een jaar geleden waren het aantal besmettingen toen 12,8% hoger, het aantal ziekenhuisopnamen 45,5% hoger en op IC 43,8% hoger. De ernst van de besmettingen neemt dus af.

Heel Nederland kleurt sinds donderdagochtend weer rood op de Europese coronakaart. Sinds begin oktober loopt het aantal positieve coronatests weer snel op in Nederland. De verwachting is dat deze trend ook doorzet nu we richting november gaan. Ook België gaat er verder op achteruit. Vorige week kleurde het hele land al rood. Nu is Wallonië – het Franstalige gedeelte van België – donkerrood. (bron: NU)

49 van de 320 bewoners van de noodopvanglocatie in de Zeelandhallen in Goes zijn positief getest op het coronavirus. Alle bewoners zitten per direct in quarantaine en mogen het terrein niet af. Er zijn nog geen bewoners naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het hoge aantal positieve tests wordt een deel van de locatie speciaal ingericht voor mensen met covid-19. De mondkapjesplicht is weer ingevoerd en bewoners moeten 1½ meter afstand houden van elkaar. (bron: NOS)

Bij het RIVM zijn in week 42 bijna 39.000 positieve coronatesten gemeld. Dat is een stijging van 50% ten opzichte van de 7 dagen ervoor. Ook het percentage positieve tests steeg, van 12% naar 15,3%. De huidige cijfers zijn waarschijnlijk een onderschatting van het werkelijke aantal mensen met een besmetting. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat ongevaccineerde mensen zich vaak niet laten testen, ook niet als ze ziek zijn. (bron: NOS)

De stijging van de coronacijfers de afgelopen weken is vooral het gevolg van het loslaten van veel maatregelen eind september. Dat zegt Susan van den Hof, hoofd van het Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten bij het RIVM. “Het seizoenseffect draagt wel bij, maar de belangrijkste factor is echt het loslaten van de maatregelen eind september”, aldus Van den Hof. Een maand geleden werd onder meer de 1½ meter op veel plekken afgeschaft, mits mensen een geldig coronatoegangsbewijs konden laten zien. Als gevolg van de versoepelingen ziet het RIVM de afgelopen weken een “breder palet van besmettingsbronnen”. Onder meer op werklocaties, in de horeca en op scholen raken meer mensen besmet. Volgens Van den Hof worden als gevolg van de versoepelingen ook de maatregelen die nog wel intact bleven minder goed nageleefd. “We hadden rekening gehouden met meer contacten, maar het is duidelijk dat het overal drukker wordt. De besmettingen reflecteren het gedrag van mensen. Zo hoorden we van de terugkeer van de files. Dat wijst erop dat er minder wordt thuisgewerkt. In het naleven van de basismaatregelen valt nog een hoop winst te halen.” Het RIVM ziet ook veel besmettingen bij ouders met jonge kinderen. Die ouders zijn vaak dertigers of veertigers en al gevaccineerd, maar hun kinderen nog niet. “Het aandeel van gevaccineerden dat positief test is duidelijk aangejaagd door niet-gevaccineerden. Die komen ook weer meer in contact met zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden, dus sijpelen de besmettingen door.” Van den Hof wijst erop dat gevaccineerden beter beschermd zijn, maar alsnog besmet kunnen raken omdat het virus via niet-gevaccineerden veel meer rondgaat. “Vaccins zijn effectief tegen besmettingen en vooral ziekenhuisopnames, maar de effectiviteit is niet 100 procent. Het virus gaat veel meer rond in de maatschappij. Dan raken ook meer gevaccineerden besmet.” De stijging van het aantal positieve coronatests en ziekenhuisopnames valt nog binnen de voorspellingen van het RIVM, maar zit volgens Van den Hof wel aan de hoge kant van die prognoses. “We hadden een ruime marge ingebouwd, maar alsnog zitten we aan de bovenkant van waar we rekening mee hielden. Dat zal consequenties hebben voor de prognoses van de komende tijd.” In de ziekenhuizen is driekwart van de opgenomen coronapatiënten niet gevaccineerd. Op de intensive care is het aandeel niet-gevaccineerden vier op de vijf. Die cijfers worden elke twee weken bijgewerkt aan de hand van cijfers van Stichting NICE en het landelijke vaccinatieregister. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei al wat nieuwe maatregelen betreft niets te willen uitsluiten. Een genoemde mogelijkheid is het verder inzetten van de coronapas, waarbij mogelijk ook gevaccineerden een negatieve test moeten hebben om een QR-code te krijgen. “Als je iedereen gaat testen, haal je er meer besmettingen uit en voorkom dat mensen besmettelijk zijn als ze ergens naar binnen gaan”, aldus Van den Hof, die echter nog niet te veel vooruit wil lopen op het OMT-advies. “De vraag is echter of je dat wil. Het haalt niet alle besmettingen weg, omdat mensen elkaar ook ontmoeten op plekken waar geen coronapas nodig is. Als OMT zullen we ons daarover buigen.” (bron: NU) De groep gevaccineerden met een QR-code kan zich ontwikkelen tot een brandhaard waar besmettingen ontstaan en daardoor het tegengestelde effect bereiken dan dat van de overheid en het OMT.

Het Europese centrum voor bestrijding van infectieziekten, ECDC, waarschuwt dat het komende griepseizoen zwaar kan worden voor ouderen. De griepcijfers in de EU zijn nog laag, maar tegen het meest voorkomende type virus, dat vooral ouderen hard treft, is het huidige vaccin niet erg effectief. Samen met de pandemie kan dat ernstige gevolgen hebben voor ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Jaarlijks raakt zo’n 20% van de bevolking besmet met het griepvirus. Van hen wordt ¼ ook echt ziek. Ouderen, zwangeren en chronisch zieken lopen het risico op complicaties. (bron: NOS)

Het NRC publiceerde een artikel over ‘vaccins beschermen goed tegen ziekenhuisopname’ op https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/29/vaccins-beschermen-nog-altijd-goed-tegen-ziekenhuisopname-a4063619?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=nrc5om5&utm_content=20211029_5om5&utm_term=20211029 maar lang niet altijd voor besmetting door corona.

Eyeliners

Met een gedoogbeschikking op zak mogen bedrijven alvast aan de slag met riskante bezigheden als afval lozen en brandgevaarlijke gebouwen neerzetten. Dat gaat niet altijd goed. Weten gemeenten en provincies welke risico’s hun inwoners daarmee lopen? Niet dus, blijkt uit onderzoek van Follow the Money, want de data zijn een rommeltje

Ombudsman: Schadeproblematiek in Groningen is een nationale crisis, die een eigen minister verdient

KNMI: zeespiegel stijgt sneller en hoger dan eerder werd gedacht

Minister Dekker (Rechtsbescherming) wil een landelijke instelling voor het toezicht op advocaten

Ons drinkwater moet schoner en gezuiverd worden van pfas (poly- en perfluoralkylstoffen) waarmee de industrie ons milieu vervuild, maar de burgers moeten dat gaan betalen

Opsplitsen van Shell, dat gaat niet werken, Shell ziet niets voor een opdeling in fossiel en groen

Klimaat heeft in Den Haag geen prioriteit: het is ondenkbaar dat je klimaatbeleid in 20 regeltjes afdoet

Na de lockdown: gebrek aan motivatie, vermogen tot samenwerking en depressies bij scholieren in het middelbaar onderwijs

OMT-lid: ziekenhuis elk jaar vol door corona; aantal gevaccineerden worden toch besmet met corona. Is een 3e injectie noodzakelijke

Hogere prijzen zijn de komende jaren de norm: eten duurder, duurdere benzine en energie, huizen blijven duur en auto’s stijgen ook in prijscorrectie

Beleid dat uitgaat van een negatief scenario ligt niet in de lijn van dit kabinet; dat zijn optimisten pur sang, ook al vertaalt het volk lichte versoepelingen heel snel in ‘het oude normaal’

Tekort aan hout, plastic en verf

Jongeren zijn de echte slachtoffers van de pandemie

Pensioenreus ABP stoot fossiele energie af en stapt over naar duurzaam

Guterres: veel landen willen zich pas na 2020 in actie komen voor het klimaat

Uit het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat de Belastingdienst fraudesignalen registreerde en gebruikte op een manier die absoluut niet is toegestaan. Onschuldige mensen zijn hierdoor gedupeerd

Gemeenten zijn toeslagenchaos beu. ‘Tweede Kamer moet ingrijpen’

Meer dan 80 mensen dienden deze week bij de Reclame Code Commissie een klacht in tegen KLM, aldus Kassa. Ze willen dat KLM stopt met reclame maken voor CO2-neutraal vliegen via het programma CO2ZERO, omdat niet waar kan worden gemaakt dat de CO2-uitstoot van een vlucht wordt gecompenseerd

Frontberichten

Het demissionaire kabinet kondigde aan €3 mrd uit te trekken om alle huishoudens gemiddeld met €430 te compenseren voor de extreme stijging van de energieprijs. Hoe mooi het ook klinkt, het is geen oplossing voor huishoudens met lage inkomens, en bovendien een gemist schot voor open doel om versneld te investeren in de isolatie van huurwoningen. Hoeveel meer redenen zijn er nodig, juist nu de energieprijs zo fors stijgt, om Nederland versneld minder afhankelijk te maken van aardgas? De eerste snelle winst is toch oude woningen isoleren. Dit is een win-win investering, omdat iedereen de noodzaak van minder gasverbruik voelt. Plus, het woongenot van de oude woningen neemt direct toe. Vooral in de huursector blijkt de afgelopen jaren te weinig te zijn geïnvesteerd in de isolatie van daken, spouwmuren en de installatie van HR++-glas. Toch kiest het demissionaire kabinet hier niet voor. Demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz (economische zaken en klimaat) geeft gemeenten €150 mln om vouchers uit te delen waarmee tochtstrips of radiatorfolie kan worden gekocht. Of gemeenten dit geld hiervoor wel gaan inzetten, is onduidelijk, omdat ze zelf bepalen wat ze ermee doen. Bovendien delen gemeenten al jaren dergelijke vouchers uit. Deze vouchers dragen niet bij aan de echte isolatie-opgave. Waarom is dit geld niet alvast aan woningbouwcorporaties gegeven om woningen echt te isoleren? Te hopen valt dat de formerende partijen straks wel serieus geld vrijmaken om huurhuizen te isoleren, al is dit jongste besluit niet hoopgevend. Het steekt des te meer, omdat de financiële tegemoetkoming aan alle huishoudens zelf, van gemiddeld €400, vooral de huurders in de kou zet. Ook al is nog onduidelijk hoe hoog de prijsstijging van energie vanaf januari precies zal zijn. De schattingen lopen uiteen van een verdubbeling tot zelfs verdrievoudiging van de oude prijs. Dat komt al gauw neer op een hogere energierekening van minimaal €1200 per jaar. Het zijn ook juist lage inkomens die in deze tochtige huurwoningen zitten. Deze huurders mogen een nog veel hogere energierekening tegemoetzien, terwijl zij maar voor een klein deel worden gecompenseerd. De vrees dat juist deze huishoudens komend jaar onder de armoedegrens gaan vallen is reëel. Het kabinet steekt €3 mrd in compensatie van de energieprijs, maar de groep die het echt nodig heeft is daarmee niet geholpen. Het is niets anders dan een schot hagel. Van een overheid die zich daadwerkelijk zorgen maakt over de energieprijs mag een intelligentere maatregel worden verwacht. (bron: Trouw)

Sir Jonathan Stephen Cunliffe, plaatsvervangend gouverneur van de Bank of England for Financial Stability, vergelijkt in The Guardian het gevaar met de crash van 2008 en roept op tot strenge regulering van cryptocurrencies. Cryptocurrency-munten zijn dit jaar met ongeveer 200% in waarde gestegen, van iets minder dan $800 mrd naar $2.300 mrd, en zijn gestegen van $16 mrd 5 jaar geleden. Sir Jon Cunliffe, die de groei van cryptocurrencies vergelijkt met de stijgende waarde van Amerikaanse subprime-hypotheken vóór de financiële crash van 2008, zegt dat het gevaar bestond dat de financiële markten binnen een paar jaar zouden worden verstoord door een gebeurtenis van vergelijkbare omvang. Een senior beleidsmaker van de Bank of England heeft gewaarschuwd dat digitale valuta’s zoals de bitcoin een financiële ineenstorting kunnen veroorzaken, tenzij regeringen naar voren treden met strenge regelgeving. Sir Jon Cunliffe, die de groei van cryptocurrencies vergelijkt met de stijgende waarde van Amerikaanse subprime-hypotheken vóór de financiële crash van 2008, zegt dat het gevaar bestond dat de financiële markten binnen een paar jaar zouden worden verstoord door een gebeurtenis van vergelijkbare omvang. Bitcoin en zijn naaste rivaal, Ethereum, daalden eerder dit jaar in waarde, maar hebben terrein teruggewonnen om naar all-time highs te reiken. Slechts vijf jaar geleden was een enkele bitcoin ongeveer $700 (£513=€600) waard, vergeleken met $60.000 (£44.000) vandaag. Ethereum is sinds juli bijna in waarde verdubbeld tot $4.200. De vraag is of crypto’s en specifiek de bitcoin een financiële ineenstorting kunnen veroorzaken? Hoe groot is die kans en als gevolg van welke ontwikkelingen en de wijze waarop de financiële markten en de centrale banken daarop reageren. Ik neem dat dat Cunliffe ervan uitgaat dat niet alleen de beurzen en partijen waarop Toezicht worden uitgeoefend maar ook de platforms waarop waarop crypto’s worden verhandeld, getroffen gaan worden. De vraag is ook hoe groot het vertrouwen nog is dat de centrale banken genieten met het door hen gevoerde beleid. Ik onderken ook een mogelijkheid dat de conventionele valuta het onderspit delven tegenover de bitcoin en andere crypto-coins. Op het moment dat ik dit schrijf, maandagavond, zijn kopers bereid 1 bitcoin te kopen voor $62.000, €53.000 dan wel 7 miljoen yen. Wat is de werkelijke waarde van de dollar, euro en yen dan nog? Ik doel dan niet over de onderlinge pariteiten, want die geven slechts de onderlinge verhoudingen weer.

Overwegingen

Van miljoenen Nederlanders zijn al jarenlang de pensioenen niet meer verhoogd, maar volgens Europees recht zou dat niet deugen. 5 gepensioneerde deelnemers van het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) laten het er niet bij zitten en hebben het fonds gedagvaard om hun gemiste indexatie alsnog op te eisen. Dat bevestigt hun advocaat Hans van Meerten na berichtgeving van het consumentenprogramma Kassa. Volgens Van Meerten, ook hoogleraar Europees pensioenrecht aan de Universiteit Utrecht, moeten opgebouwde pensioenrechten worden beschouwd als eigendomsrechten. Die moeten waardevast zijn en dienen dus elk jaar gecorrigeerd te worden voor de inflatie, maakt hij op uit onder meer een eerdere uitspraak van het Europese Hof in Luxemburg. De zaak zou grote consequenties kunnen hebben. Van Meerten zegt dat de Nederlandse pensioenwet op dit punt eigenlijk in strijd is met Europese regels. Als hij via de gang naar de rechter gelijk krijgt, zouden miljoenen Nederlanders voor in totaal miljarden euro’s aan claims kunnen gaan indienen bij pensioenfondsen. Per persoon zou het zomaar om €10.000 kunnen gaan. Ook zou de uitspraak gevolgen kunnen hebben voor de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel, waaraan al een hele tijd wordt gewerkt. Het fonds heeft aan Kassa laten weten dat het zich moet houden aan Nederlandse wet- en regelgeving. Volgens die regels is de financiële positie van PMT, net als die van andere grote pensioenfondsen, momenteel nog niet sterk genoeg om de pensioenen te verhogen. Wanneer het geschil voor de rechter komt, is nog niet bekend. Dat de pensioenen van veel mensen al jaren niet omhooggaan, is al langer een heikel punt. Seniorenorganisaties Koepel Gepensioneerden, ANBO, KBO-PCOB en NOOM riepen het demissionaire kabinet er onlangs toe op het verhogen van de pensioenen nu eindelijk mogelijk te maken. “De meeste pensioenfondsen komen al 14 jaar niet aan indexatie toe. Dat is echt absurd”, werd daarbij benadrukt. Voor Van Meerten is dit niet de enige kwestie die hij wil laten toetsen aan het Europese recht. Eerder dit jaar kondigde hij al juridische stappen aan namens medewerkers uit de reisbranche die pensioen opbouwden bij Reiswerk Pensioenen. Zij werden flink gekort nadat hun noodlijdende fonds was overgenomen door pensioenfonds PGB. Een van de mogelijke uitkomsten van die zaak zou kunnen zijn dat Nederlanders die zijn gekort of worden gekort op hun pensioen moeten worden gecompenseerd, aldus de advocaat. (bron: NU) Stel, de pensioenfondsen, DNB en de overheid (en misschien ook verzekeraars) hebben al >10 jaar gehandeld in strijd met de Europese regelgeving, dan wordt daarmee een groot probleem geschapen voor het monetaire beleid van de ECB. Want dan is het 0% rentebeleid niet langer uitvoerbaar. Dat kan tot grote gevolgen kunnen leiden op financieel/economisch terrein.

Een opiniërend artikel over de kwaliteit van onze wetgeving en de complexheid van wetten en regelingen, waardoor deze in feite onuitvoerbaar zijn. Bert de Vries, gepensioneerd, daarvoor 22 jaar jaar in overheidsdienst werkzaam geweest. Nu ook de schadeloosstelling van toeslagouders in dezelfde beerput terechtkomt als de afhandeling van de aardgasschade, UWV-klachten, schuldhulpverlening, onteigeningsprocedures et cetera, wordt het tijd om onder ogen te zien wat deze problemen gemeen hebben: de dominante rol van juristen in ons openbaar bestuur. Het ontwerpen van wetten en regelingen ligt doorgaans in handen van wetgevingsjuristen. Niettemin behoren inhoudelijk deskundige ambtenaren de leiding te hebben en het evenwicht te bewaren tussen juridische eisen en uitvoerbaarheid. Juristen hebben immers de neiging om alle stappen en tussenstapjes in een proces in wet of regeling te benoemen, te formaliseren en van waarborgen te voorzien. Zo zitten we opgezadeld met veel te gedetailleerde wetten en regelingen. Juist deze goedbedoelde gedetailleerdheid leidt tot onuitvoerbaarheid. Een uitvoeringstoets komt te laat en helpt niet. Dit evenwicht moet van begin af aan meegenomen worden zonder juristen aan het roer. Ook bij de uitvoering gaat het mis door de prominente positie van juristen. In een interview met Susan Top, ex-secretaris van het Groninger Gasberaad (NRC, 27 september), illustreert zij dit haarscherp. De overheid nam van de Nam niet alleen de verantwoordelijkheid voor de afhandeling over, maar ook het juridische systeem van aansprakelijkheid, dat erop gericht is te voorkomen dat mensen iets onterecht uitgekeerd krijgen. Daardoor ging de overheid door met het eindeloos onderzoeken of scheuren wel als gevolg van de gaswinning zijn ontstaan. Dit leidde tot een verre van ruime compensatie, terwijl die wel herhaaldelijk was toegezegd. De afhandeling van geschillen tussen overheid en burgers wordt vrijwel overal aan juristen overgelaten. De burger staat niet meer tegenover het bestuur, in de vorm van een verantwoordelijk ambtenaar die ruimhartige besluiten kan nemen, zoals politici beloven, maar tegenover anonieme juristen die de burger als tegenpartij zien tegenover wie zij, namens ons allemaal, hun gelijk willen halen. Deze juristen zitten gevangen in verlammende angst voor precedentwerking, ongelijke behandeling en achteraf onterechte besluiten. Ze zijn niet in staat om het boompje bij het beestje te laten en om met enige wijsheid de burger het voordeel van de twijfel te geven. Dit wordt versterkt door het fenomeen van de landsadvocaat. Het voeren van processen namens de overheid door de landsadvocaat is ondergebracht bij een advocatenkantoor. Daarmee is de verantwoordelijkheid voor de afhandeling van conflicten met burgers uitbesteed. Bij juridische geschillen, dus zodra een burger de moed heeft naar de rechter te stappen, zijn ambtenaren verplicht de zaak uit handen te geven aan de landsadvocaat. Het is dan niet meer een professioneel en wijs bestuurder die, alles gehoord hebbende, in zo’n geval een evenwichtig besluit neemt. De landsadvocaat is immers aangesteld om het onderste uit de kan te halen voor de overheid. Dit leidt onder meer tot slepende onteigeningsprocedures die niemand wil. Juristen horen in het bestuur de rol in te nemen van adviseur, ze horen niet op de stoel van de bestuurder te zitten. Helaas gooien bestuurders hun verantwoordelijkheid graag over de schutting. Als gezegd wordt dat de overheid de burger bij geschillen weer in de ogen moet kijken, wordt vooral bedoeld: haal de juristen ertussenuit. Zodra falende uitvoering wederom de kranten haalt, is de kans groot dat er juristen aan het roer zitten. De dominante positie van juristen in het bestuur draagt in hoge mate bij aan de onbestuurbaarheid van het land. Zij hebben in wetgeving en uitvoering een veel te grote broek aan gekregen en moeten terug naar de rol van adviseur. Het juridische primaat moet nodig doorbroken worden. Hierop volgde een reactie van Robert Brussee, BA (batchelor, universitaire graad). In zijn opiniebijdrage over ‘het leger van juristen’ bij de overheid dat Nederland onbestuurbaar maakt (Opinie, 19 oktober) miskent Bert de Vries de cruciale rol van beleidsmakers. De huidige onbestuurbaarheid heeft niet het juridische als oorzaak, maar het politieke proces, kortetermijndenken, overijlde keuzen, gebrek aan menskracht en een tekort aan deskundigheid bij het hanteren van complexiteit. En ook een rol speelt: gebrek aan bestuurlijk lef. Waarom niet bijvoorbeeld in één keer alle getroffen Groningers in het aardbevingsgebied en ouders die de dupe zijn van de toeslagenaffaire een royaal bedrag uitbetalen, zonder restricties? Klaar is het dan voor de meesten. Dat is ook goedkoper dan tien jaar doorgaan, met een leger dure dossiervreters. Geef opdracht om daarvoor de regels éénmalig te wijzigen. Dat vergt een beleidsbeslissing, politieke moed, visie. Het zijn beleidsmakers die fundamentele keuzen moeten maken, niet juristen. Juristen moeten daarbij in de eerste plaats helpen. En gelukkig: zij trekken aan de handrem als belangrijke rechtsbeginselen zouden worden geschonden. (bron: Trouw/opinie) Beide reacties bestrijken een deel van de problematiek. Wat ik mis in dit land is een leider die de regie voert en breed gedragen beslissingen neemt.

©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 29 okt 2021, week 43: AEX 810,91; Bel 20 4.278.48; CAC40 6.830,34; DAX 15.688,77; FTSE 100 7.237,57; SMI 12.108,17; RTS (Rusland) 1.843,83; SXXP (Stoxx Europe) 475,51; DJIA 35.819,56; NY-Nasdaq 100 15.850,47; Nikkei 28.892,69; Hang Seng 25.406,50; All Ords 7.639,10; SSEC 3.547,34; €/$1.1563; BTC/USD (Bitcoin) $60.761,60; troy ounce goud $1.784,30, dat is €49.622,08 per kilo; 3 maands Euribor -0,553%; 1 weeks -0,553%; 1 mnds -0,557%; 10 jaar Duitse Staat -0,093%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,046%; 10 jarig Nederlandse Staat 0,047%; 10 jaar Japan 0,0946%; 10 jaar Belgische Staat 0,245%; 10 jaar Franse Staat 0,28%; 10 jaar Spanje 0,614%; Italië 1,189%; 10 jaar VK 0,948%; 10 jaar VS 1,5838%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,956.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden licht stijgend tot dalend in Amsterdam. In tegenstelling met deze trend stegen de rentetarieven op de korte en middellange termijn en dalen voor het 30-jarige papier. De euro daalde versus de dollar licht, op gedaalde rentetarieven in de VS. De bitcoin handhaafde zich boven de $60.000. Het lijkt er steeds meer op dat beleggers niet meer gaan voor rendement, maar voor illusies. De centrale banken spreken geruststellende woorden alhoewel de onrust in de markt, vanwege stijgende inflatiecijfers, toeneemt. De ECB heeft nu ook aangekondigd dat de inkoop van vastrentende waarden wordt afgebouwd over 5 maanden. Maar in welke mate? Ziekenhuizen bereiden zich voor op een griepgolf en stijgende corona-besmettingen. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen stegen de tarieven: Zwitserland 0,011%; Duitsland 0,134%; Nederland 0,252%; Japan 0,6687%; Frankrijk 0,838%; Spanje 1,305%; VK 1,08%; Italië 1,884%; Canada 1,9567; VS 1,9487%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Zwitserland -0,455%; Duitsland -0,377%; Nederland -0,375%; België -0,289%; Denemarken -0,315%; Frankrijk -0,164%; Spanje -0,098%; Japan -0,0759%.

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 30-10-2021/605 Eerst versoepelen en dan weer aanscherpen; verwijtbaar coronabeleid van Rutte III

UPDATE 23-10-2021/604 Pieter Omtzigt is een staatsman

Voor het eerst na zijn terugkeer in de Tweede Kamer, nu een maand geleden, was Pieter Omtzigt te gast in een talkshow, die van Eva Jinek op RTL4. Ons land zou dit Kamerlid op handen moeten dragen. Deuren zouden voor hem open moeten gaan. Een man met een groot analytisch vermogen, wetenschappelijk gedragen, een wijs man met een sociaal hart. Aan deze man ga ik mijn stem toevertrouwen. Deze politicus fileerde het beleid van 10 jaar Rutte en benoemde de chaos die hij heeft veroorzaakt, zonder de naam van de premier ook maar één keer te noemen. Hij en Kim Putters kunnen orde op zaken stellen met een nieuw kabinet.

In Trouw schrijft Gershon Osnabrugge over het rapport van de Raad van Europa over de Nederlandse rechtsstaat, waarin het kabinet de kans wordt gegeven te laten zien dat het menens is met de ‘nieuwe bestuurscultuur’, zegt Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. ‘Als het dit rapport serieus neemt, blijft het niet bij holle woorden.’ Maandag publiceerde de raad, waar 47 Europese landen deel van uitmaken, een rapport over de democratie en rechtsstaat van Nederland. De zogeheten Venetië commissie van de Raad heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Tweede Kamer, naar aanleiding van een motie van Omtzigt. Die had om het onderzoek gevraagd vanwege de toeslagenaffaire. De onderzoekers constateren dat er hervormingen in wetgeving, uitvoering en rechtspraak nodig zijn, en komen met een dertiental aanbevelingen om dit te verbeteren. Zo bepleiten de onderzoekers van de Venetiëcommissie onder meer extra mogelijkheden voor parlementaire onderzoeken en hoorzittingen. Daarnaast moeten rechters wetten kunnen toetsen aan de Grondwet. Van dit laatste is Pieter Omtzigt groot pleitbezorger. Hij ziet het liefst de invoering van een constitutioneel hof in Nederland. “De grondwet is onze belangrijkste wet, maar die kan nergens formeel getoetst worden.” Omtzigt plaatst Nederland in een rijtje met landen als Cuba en Saudi-Arabië, die ook geen grondwetstoetsing hebben. Ook D66-Kamerlid Joost Sneller is voorstander van de invoering van een constitutioneel hof. Wel moet volgens Sneller duidelijk zijn waar zo’n hof precies aan mag toetsen. “De hele grondwet, of enkel sociale of klassieke grondrechten”? Eerder adviseerde de staatscommissie parlementair stelsel, aangesteld tijdens Rutte II en onder leiding van Johan Remkes, al om een constitutioneel hof in te stellen. De staatscommissie wees erop dat er steeds minder aandacht is voor de kwaliteit van wetgeving, en minder burgers naar de rechter stappen vanwege misstanden in wetten. Omtzigt schaart zich volledig achter de aanbeveling van de Raad dat er meer mogelijkheid moet zijn voor parlementaire onderzoeken en hoorzittingen. “Als het onderwerp moeilijk is, hebben regeringspartijen weleens de neiging om onafhankelijke onderzoeken tegen te houden”, zegt Omtzigt. “In andere landen kan een minderheid dit aanvragen, maar in Nederland niet.” Sneller vindt dat het kabinet al een eind onderweg is met het verbeteren van de bestuurscultuur. Hij ziet de aanbevelingen vooral als steun in de rug om de door het kabinet ingezette hervormingen door te zetten. “Aan de meeste zaken die de Venetiëcommissie aankaart, wordt al gewerkt”, zegt Sneller. “Niet altijd met het tempo dat ik graag zou zien, maar het beeld dat er niks gebeurt is gewoon niet waar.” Hij noemt de adviezen ‘goed om als stok achter de deur te hebben’, maar wijst er op dat ze niet per se nieuw zijn. Omtzigt loopt sinds hij het CDA verlaten heeft, ook tegen een ander bezwaar aan dat de Raad van Europa aankaart: de gebrekkige ondersteuning voor kleine fracties of eenpersoonsfracties. Omtzigt: “Ik heb slechts twee parttime medewerkers, waardoor ik weinig ruimte heb om wetgevende arbeid te doen.” Volgens hem focussen Kamerleden zich te veel op het indienen van moties, en te weinig op hun taak als medewetgever. Die dynamiek moet veranderen, vindt hij, en extra inhoudelijke ondersteuning kan daar een grote rol in spelen. (bron: https://www.trouw.nl/politiek/pieter-omtzigt-het-kabinet-moet-nu-laten-zien-dat-het-menens-is-met-de-nieuwe-bestuurscultuur~b0b4e2b9f/)

Onderstaand artikel is een (hoofd)redactioneel artikel in Trouw. De economie is zich sinds maart krachtig aan het herstellen, maar schijn bedriegt. Er zit ‘betonrot’ in ons voorheen uitstekende vesstigingsklimaat, stellen werkgevers, hoogleraren, onderwijsclubs en vijftig gemeenten en provincies in een manifest aan het nieuwe kabinet. Als het tij niet snel wordt gekeerd, dan zakt Nederland verder af op de internationale ranglijsten en nemen andere landen onze economische toppositie over. Dit is geen malse kritiek en een waarschuwing die serieus moet worden genomen, omdat ze zo breed wordt ondersteund. Nederland kampt inmiddels met een optelsom van problemen die onder de oppervlakte smeulen, maar binnenkort zichtbaar worden en onze concurrentiepositie aantasten. Zo verslechteren de onderwijsscores van Nederland, zijn er structureel te weinig woningen, is er schaarste aan goed opgeleide mensen en lopen investeringen achter in zowel innovatie en duurzaamheid als bereikbaarheid. Bovendien kampt Nederland met een ‘onduidelijk en wispelturig’ overheidsbeleid, waardoor niemand meer weet waar het land naartoe gaat. Het is niet zo dat de overheid niks heeft gedaan. Er zijn de afgelopen jaren miljarden weggezet in allerlei fondsen, juist om nieuwe investeringen mogelijk te maken. Of dat effectief is en bijdraagt aan duurzame vernieuwing en versterking van de economie en de leefbaarheid, daarover bestaat de nodige scepsis. Zo constateert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur dat het ‘Wopke-Wiebes’-groeifonds dit jaar vooral subsidies geeft voor instandhouding van de ‘oude’ economische pijlers. Het geld wordt zelfs ‘gebruikt’ om gaten in andere begrotingen te dichten. De wens was juist dat het groeifonds kennis en innovatie in Nederland zou stimuleren. Hier wreekt zich dat er geen nationale strategie is om de problemen integraal aan te pakken. Nieuwe bedrijvigheid ontstaat niet zonder goed opgeleide arbeidskrachten e/o goede infrastructuur. Zelfs werkgeversorganisatie VNO-NCW wenst dringend meer centrale visie en sturing. Ze verwijt het kabinet ook ‘nogal wispelturig’ te zijn voor bedrijven. Daar zit duidelijk wat zuur. Eerst beloofde het kabinet-Rutte III ondernemers bijna €2 miljard lastenverlichting, maar dat is nooit gebeurd. Tijdens de algemene politieke beschouwingen gingen de lasten voor bedrijven zelfs opnieuw omhoog. Toch zit het probleem voor bedrijven niet zozeer in de lasten, maar in het wispelturige beleid. Daarom is het belangrijk dat een nieuw kabinet met een integrale visie komt over de gewenste koers van Nederland, daar ook middelen voor uittrekt, de regie oppakt en het beleid vervolgens consistent uitvoert. Ook in de complexe corona-tijd wisten deze partijen tot compromissen te komen, dus waarom zou dat niet opnieuw kunnen? (bron: Trouw) Het is goed dat hier de koe bij de horens wordt gevat, dat is positief, alleen wat laat. Rutte heeft met zijn 3 kabinetten een chaos veroorzaakt in ons land en niet alleen op sociaal/maatschappelijk terrein, maar ook op economisch gebied. Hij heeft geen visie en dat ligt nu eindelijk helder op tafel, hopelijk ook op die van de informateurs. De eerste jaren Rutte werd de samenleving getroffen door grootschalige bezuinigingen en het delegeren van overheidstaken naar lagere echelons, zonder daarvoor de nodige pecunia te leveren. Ook werden maatschappelijke taken, onder andere in de zorg, naar de vrije markt overgedragen. Dat heeft geleid tot een kaalslag op maatschappelijk terrein en heeft kostenverhogend gewerkt. Wat nu eindelijk op tafel ligt dat ‘investeren’ voor dit kabinet betekende ‘een zak geld ter beschikking stellen’ zonder dat hiervoor een bestedingsvisie bestond en dus ook niet werd gecontroleerd. Het beleid was en is nog steeds ‘in de vrije markt wordt dat zodanig besteed dat hiermee het hoogste rendement wordt gemaakt’. Maar de vrije markt is slechts een deel van de samenleving, er is ook zoiets als sociale en maatschappelijke belangen. Bij de laatste zinsnede van het artikel zet ik vraagtekens. Hebben die compromissen wel geleid tot het juiste corona-beleid voor Nederland en zijn inwoners of is er alleen maar met zakken geld gesmeten, die door komende generaties nog wel even moeten worden terugbetaald. Minister De Jonge is zeer terughoudend over het delen van informatie over het corona-beleid door zijn ministerie. Het is een complex dossier dat zeker, maar de ervaring is ook dat het kabinet er nooit in is geslaagd dat tot een goed einde te brengen. Ik denk dan aan klimaat, fossiel/duurzaamheid, stikstof, psaf, natuur/biodiversiteit/dierenwelzijn, (sociale)woningbouw, toeslagenaffaire, werkenden in armoede. De conclusie kan geen andere zijn dat er GEEN kabinet Rutte IV mag komen.

Minister De Jonge van Volksgezondheid moet voor 30 november een besluit nemen over drie Wob-verzoeken van Nieuwsuur, om openheid over zijn coronabeleid te geven. Zo niet, dan moet hij €100 per dag betalen, zegt de Raad van State. De minister was in beroep gegaan tegen een rechterlijke uitspraak dat hij niet zelf mag bepalen welke informatie hij wanneer naar buiten brengt. Nieuwsuur deed in juni 2020 drie verzoeken om informatie en wacht nu ruim een jaar. Volgens de Raad van State heeft het ministerie, ondanks de coronadrukte, te weinig rekening gehouden met het recht van burgers op goede informatie. (bron: NOS)

Een groot deel van de bevolking verkeert in een situatie van adoratie voor vaccineren. Maar niemand weet of er op termijn nog bijwerkingen gaan optreden. Er zijn wel signalen waaraan aandacht zou moeten worden besteed. Maar stel dat die er wel gaan komen, wie komt daar dan mee naar buiten? Ik vrees niemand, want zowel de medische deskundigen als de verantwoordelijke bewindslieden verklaren zich dan onbekwaam. Vaccineren is heilig en als je weigert ben je a-sociaal. In de achterliggende redenen is niemand geïnteresseerd. Je bent loyaal aan de overheid en als je dat niet bent, ben je een paria, althans zo voelt dat voor niet-gevaccineerden. De Jonge wil dat de >2,3 miljoen Nederlanders die al corona hebben gehad na 6 maanden zich ook moeten laten vaccineren, anders geen QR-code. Pure onzin, zolang niet vaststaat dat de kwaliteit van de opgebouwde antistoffen van deze groep fors is gedaald. Het RIVM geeft geen informatie over het aantal besmette personen en het aantal opgenomen zieken, die in de afgelopen 20 maanden al corona hebben gehad en geen extra injectie hebben gekregen.

Vreemd verhaal: Koude Oorlog 2.0, kopt het AD. Mysterieus Havana-syndroom duikt nu ook op bij Amerikanen in Colombia. Het mysterieuze Havana-syndroom heeft na Wenen en Berlijn nu ook toegeslagen bij Amerikaans ambassadepersoneel in Colombia. 5 families hebben last van onverklaarbare ziekteverschijnselen, aldus Amerikaanse media. Het Havana-syndroom dook voor het eerst op in de Cubaanse hoofdstad Havana, waar medewerkers van de Amerikaanse en Canadese ambassades last kregen van onverklaarbare ziektesymptomen: duizeligheid, evenwichtsstoornissen, gehoorverlies en migraine. Ook hadden ze plots last van wat ze beschrijven als ‘hersenmist’: geheugenverlies en concentratieproblemen. Sindsdien wordt het fenomeen regelmatig gemeld vanuit Amerikaanse ambassades, het meest recent in Berlijn. (bron: AD)

Informatie-ontwikkelingen

De week begon met het bericht dat gedupeerden van de toeslagenaffaire en van de aardbevingen in Groningen worden uitgenodigd voor een gesprek met de onderhandelaars, die praten over een nieuw kabinet. De informateurs Remkes en Koolmees willen zo een begin maken met een nieuwe bestuurscultuur. Uit de gesprekken moet naar voren komen hoe de relatie tussen burgers en overheid kan worden verbeterd. Kamerlid Pieter Omtzigt wordt ook uitgenodigd. Hij heeft als enige fractievoorzitter nog niet met de informateurs gesproken, doordat hij maanden ziek thuis zat. Over nog geen enkel onderwerp is in de formatie overeenstemming bereikt. (bron: NOS) Wat mij zorgen baart is dat de onderhandelaars nog op geen enkel onderwerp elkaar hebben gevonden. Dus nu voeren de informateurs een tussenstop in door slachtoffers van het aardgas en de toeslagen aan het woord te laten. En met Omtzigt wordt gesproken. Halen ze de eindstreep met of zonder Rutte?

De geplande miljardeninvesteringen in waterstof zijn risicovol en de risico’s worden in de Kamer niet besproken. Dat zegt de Gasunie. Het staatsbedrijf wil dat er strikte voorwaarden komen voor waterstofprojecten in Nederland, zoals het project NortH2, meldt Nieuwsuur. NortH2 wil duizenden windmolens bij de Wadden plaatsen en in Groningen een waterstoffabriek bouwen. Gasunie, samen met commerciële partners deelnemer aan NortH, waarschuwt dat bedrijven te veel macht krijgen in de energievoorziening. Het ministerie erkent dat de Kamer niet is geïnformeerd over NortH2. Dat zou zijn omdat het een privaat project is. (bron: NOS) Het kan niet lang meer duren voordat Mark Rutte zich terugtrekt als de volgende premier. Het Parlement buitenspel zetten bij een van de grootste investeringen in de toekomst van morgen. Dit is ook het moment voor de CU en misschien ook wel D66 zich terug te trekken van de informatietafel. Dan toch maar een extra parlementair kabinet met een heel nieuwe ploeg bewindslieden, zodat de periode 10 jaar Rutte kan worden afgesloten en de bewindslieden kunnen worden afgerekend op hun handelen.

Tussen 2015 en 2020 zijn 1.115 kinderen van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire uit huis geplaatst. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht dat in opdracht van het ministerie van justitie en veiligheid. Demissionair minister Sander Dekker voor rechtsbescherming schreef vorige week in antwoord op Kamervragen het verschrikkelijk te vinden als problemen met de kinderopvangtoeslag “op welke manier dan ook een rol hebben gespeeld bij uithuisplaatsingen”. De minister, die mede namens demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen van toeslagen antwoordde, zegt diep geraakt te zijn door de verhalen die hij van ouders heeft gehoord. “Het leed dat ouders en hun kinderen hebben ervaren door een uithuisplaatsing is onbeschrijfelijk.” De verhalen die de ronde doen en de Kamervragen waren voor het ministerie reden het CBS begin deze maand opdracht te geven uit te zoeken om hoeveel kinderen het gaat.

Volgens het CBS gaat het om een ‘benadering’ van het aantal uithuisplaatsingen. Wel is het aantal van 1115 eerder een onder- dan een overschatting. Alleen de laatste vijf jaar zijn onderzocht, terwijl de toeslagenaffaire tot zeker 2008 terugloopt. Bovendien kwam er niet altijd een rechter aan te pas, maar stemden sommige ouders in met uithuisplaatsing. In totaal zijn er duizenden kinderen betrokken bij het toeslagenschandaal: de laatste schatting in de voortgangsrapportage spreekt over 95.000 kinderen. Hun ouders kwamen veelal in de financiële problemen omdat de Belastingdienst de wet zeer strikt uitlegde. Als bijvoorbeeld één document ontbrak bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag, dan moesten zij alle ontvangen toeslag terugbetalen. Die ‘spijkerharde uitvoering’, waar overigens ook rechters lange tijd in meegingen, volgde niet dwingend uit de wet, concludeerde de parlementaire ondervragingscommissie eind vorig jaar. Financiële problemen van ouders zijn op zichzelf geen reden om kinderen uit huis te plaatsen. Wel kunnen schulden zorgen voor “een stapeling van problemen” en een “negatieve invloed op het gezin”, erkent minister Dekker. Als de kinderbescherming vindt dat een kind onveilig opgroeit, wordt er ingegrepen. Overigens toetst de kinderrechter een besluit tot gedwongen uithuisplaatsing altijd. Binnen het ministerie van Financiën wordt inmiddels gewerkt aan een tegemoetkoming voor kinderen die de dupe zijn van het handelen van de Belastingdienst. Tot nog toe is daarvoor €660 mln beschikbaar gesteld. (bron: Trouw) Hoe is het in Gods naam nu pas mogelijk dat deze informatie nu pas beschikbaar komt. Waarom heeft de Jeugdzorg niet eerder aan de bel getrokken als er 95.000 kinderen het slachtoffer zijn van de gevolgen van het ambtelijke beleid van de ambtenaren. Terwijl de Kamerleden Omtzigt, Leijten en Lodders relevante informatie van de Toeslagenaffaire boven water te krijgen, deed het kabinet III er alles aan deze kritische Kamerleden buitenspel te zetten.

De Raad van State ( is een van de Hoge Colleges van Staat in Nederland, met twee politiek-bestuurlijke taken. Het is zowel een belangrijk adviesorgaan van de regering als de hoogste rechtsprekende instantie die een uitspraak kan doen over een geschil tussen burger en overheid) heeft veel kritiek op de aanpak van het kabinet om slachtoffers van de toeslagenaffaire extra te compenseren, schrijft NRC. In een nog niet gepubliceerd advies wordt de benadering ondoordacht genoemd. In het advies spreekt de RvS van een “wirwar aan regelingen”. Als gevolg komt de kwaliteit en de legitimiteit van de besluitvorming onder druk te staan, schrijft de krant. Komende dinsdag wil het kabinet knopen doorhakken over extra compensatie voor groepen gedupeerden ,meldt NRC op basis van ingewijden, onder meer voor kinderen en ex-partners van slachtoffers. (bron: NOS)

Europa/EU/ECB

De Europese Unie trekt nog eens €700 mln uit voor hulp aan Afghanistan en zijn buurlanden, maakte de Europese Commissie bekend voor aanvang van de digitale G20-top waar hulp aan Afghanistan en de relatie met de Taliban op de agenda staan. Sinds de machtsovername door de Taliban staat de Afghaanse economie op instorten en met de winter op komst dreigt een humanitaire ramp. (bron: NU)

Een toespraak van de Poolse premier Morawiecki heeft tot spanning geleid in het Europees Parlement.De premier was in Straatsburg om de uitspraak van het Poolse Hof te verdedigen, dat het Poolse recht boven het Europese recht gaat. Morawiecki zei in zijn speech voor het parlement dat Polen open staat voor een gesprek, “maar niet voor een dictaat”. Hoofdschuddende Europarlementariërs wierpen hem tegen dat hij een bom legt onder de basisprincipes van de EU. De situatie in Polen verergert, zo vindt EC-voorzitter Von der Leyen. Het is essentieel dat de EU-regels overal op dezelfde manier gelden, zegt ze. (bron: NOS)

Elke Belg krijgt tegen 2023 digitale portefeuille: zo werkt het: met het project Smart Nation wil staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel alle data van de verschillende overheden aan elkaar koppelen. Hoe de digitale portefeuille concreet zal werken? “Vooreerst zal ze je digitale handtekening, identiteitskaart, rijbewijs, trouwboekje, visum… bevatten”, aldus Michel. “Je kan je dan via je smartphone legitimeren. Er zitten ook communicatietools in, zeg maar een verbeterde e-box waarmee overheden hun info kunnen meedelen. Het is ook een e-loket waar je officiële documenten, vergunningen, enz. kan aanvragen. En ten slotte zal die wallet je duidelijk maken wat de overheden in dit land precies over jou weten.” (bron: HLN.be) Is dit fase 1 van Big Brother is watching you (grote broer houdt je in de gaten)?

De klimaatdoelen uit het Parijs-akkoord raken steeds verder uit zicht. Volgens onderzoekers neemt de Amerikaanse productie van gas en olie tot 2030 met 17% respectievelijk 12% toe. Sinds corona ging er méér financiële steun naar olie en gasprojecten. Niet minder, maar meer fossiele brandstoffen. De grootste producenten van olie, gas en steenkool zijn de komende jaren van plan meer te gaan produceren. Ondanks alle mooie beloften en ambities van diverse wereldleiders dreigen de afgesproken doelstellingen door deze productie van fossiele energie wereldwijd niet te worden gehaald. Bij lange na niet zelfs. Zoals het er nu voorstaat, worden naar verwachting tot 2030 ruim twee keer zo veel fossiele brandstoffen verbrand als is afgesproken. Het zijn de ontnuchterende conclusies van het recent verschenen rapport van het VN-Milieuprogramma Unep, aan de vooravond van de cruciale klimaatbijeenkomst in Glasgow in november. Daar komen 200 wereldleiders bijeen om de doelstellingen uit het Parijsakkoord uit 2015 scherp te stellen. En dat is wel nodig, blijkt uit het Unep-rapport. Het Parijsakkoord werd zes jaar geleden door 190 wereldleiders ­ondertekend om de wereldwijde opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius te beperken, maar het ziet ernaar uit dat die doelstelling niet wordt ­gehaald. Op het huidige tempo is volgens de onderzoekers zelfs het streven om de opwarming in elk geval onder de ‘gevaarlijke grens’ van 2 graad te houden, al te rooskleurig. Een belangrijke oorzaak: de houding van overheden ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstoffen is volgens de onderzoekers nauwelijks veranderd sinds het laatste rapport in 2019. Sterker nog: sinds corona ging er méér financiële steun naar olie- en gasprojecten: zo’n $300 mrd in totaal – meer dan er in schone alternatieven is geïnvesteerd. De recente beloftes van onder meer China en de Verenigde Staten om binnen enkele decennia uitstootvrij te zijn, juichen de klimaatonderzoekers toe. Maar omdat deze landen vervolgens geen expliciete doelen hebben gesteld over het winnen van fossiele brandstoffen, dreigen die ambities niets meer dan mooie woorden te blijven. Zo ontdekten de onderzoekers, die de vijftien grootste producenten van fossiele energie onder de loep hebben gelegd, dat de Amerikaanse olie- en gasproductie tegen 2030 tot respectievelijk 17% en 12% zal toenemen in vergelijking met het niveau van 2019. Toch komt die uitstoot niet op de balans van de Amerikanen zelf, omdat een deel van die fossiele brandstoffen zou worden geëxporteerd en dus in het buitenland wordt verbrand. De crux is dat overheden van fossiele brandstof producerende landen weigeren te erkennen dat ook de productie drastisch omlaag moet om het Parijs-akkoord te halen,” zegt Ploy Achakulwisut, hoofdauteur van het rapport tegen CNN. De onderzoekers voorzien overigens niet alleen maar ellende. De doelstellingen kunnen volgens de onderzoekers wel degelijk worden gehaald, maar dan moet wel, om te beginnen, worden gestopt met het financieren van fossiele brandstoffen. “Dat window of opportunity sluit echter snel,” aldus Unepchef Inger Andersen. (bron: Parool)

De Europese regeringsleiders besloten op EC-top dat ze sterkere buitengrenzen willen, maar hoe en wanneer en tegen welke prijs daar moet de Europese Commissie zich gaan buigen. Dat is nog eens krachtig leiderschap!!

Financieel/economische berichten

De energiecrisis zal nog veel meer bedrijven treffen dan de industrie alleen. Ook de horeca, die toch al in diepe problemen zit na de coronacrisis, en de bouw van woningen worden getroffen. Volgens onderzoek van ABN Amro hebben veel ondernemers in corona-tijd flexibele energiecontracten gesloten om geld te besparen, maar worden ze nu keihard getroffen omdat prijsstijgingen voor gas en elektriciteit vrijwel meteen meetellen. Die bedrijven zitten nu al in de problemen, omdat die prijzen inmiddels 3,5 keer zo hoog liggen als vorig jaar rond deze tijd. Naast grote fabrieken worden onder meer ook de voedingsmiddelenindustrie en de horeca zwaar getroffen. Voor de horeca komen de bedreigingen van alle kanten. Niet alleen zullen deze winter de kosten om de zaak warm te stoken, het fornuis te laten branden of de koeling te laten draaien torenhoog zijn. Door de hoge gas- en stroomprijzen zullen ook de prijzen van ingrediënten, friet, meel en brood stijgen, omdat het produceren ervan veel energie kost. Volgens cijfers van marktonderzoeker GFK is de prijs van brood al 3,4% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast neemt de prijs van bier, fris en wijn toe, onder meer vanwege duurdere grondstoffen voor glazen of aluminium verpakkingen. Hotels krijgen ook nog eens te maken met hogere kosten voor de was, omdat wasserijen ook veel energie verbruiken. Uit onderzoek van landbouwuniversiteit Wageningen blijkt dat energiekosten voor glastuinders gemiddeld 20% deel uitmaken van de totale kosten Volgens de organisatie van kaskwekers, Glastuinbouw Nederland, overweegt een deel van haar leden de kassen leeg te houden of de verlichting en verwarming te temperen waardoor de opbrengsten afnemen. Daardoor zal de aanvoer van groenten en fruit uit Zuid-Europa, Afrika en Latijns Amerika toenemen, maar ook daarnaar stijgt de vraag wereldwijd pijlsnel. Veel meer alternatieven dan de prijs van producten verhogen zijn er niet, zeker niet in de kwetsbare delen van het bedrijfsleven waar de financiële reserves door de coronacrisis zijn weggesmolten. Maar hogere prijzen, bijvoorbeeld in restaurants, kunnen ook klanten wegjagen. Hier en daar klinkt al de roep om overheidshulp. Het kabinet heeft het bedrijfsleven tot nu €500 mln toegezegd, maar de nodige steun aan het bedrijfsleven zal volgens ABN Amro echter in de miljarden euro’s lopen. Vorige week Vrijdag stak de regering al €3.700 mln in maatregelen om huishoudens te ontlasten. Andere landen nemen zulke stappen al wel. Zo heeft de Franse regering onlangs de gasprijs bevroren en de belasting op elektriciteit verlaagd. Andere landen compenseren burgers via fiscale maatregelen. Niet alleen het bedrijfsleven komt in de problemen. De hoge energieprijzen hebben ook gevolgen hebben voor de broodnodige bouw van nieuwe woningen, die toch moeizaam op stoom komt. Fabrikanten van bouwmaterialen gebruiken relatief veel gas en elektriciteit voor het maken van kabels, cement, beton of glas of het bewerken van grondstoffen als hout, zink en staal. Afgelopen weken verlaagden onder meer de Nederlandse zinkfabriek Nyrstar en aluminiumgigant Aldel hun productie vanwege de hoge gasprijs. Er waren al grote tekorten aan bouwmaterialen doordat leveranciers van bouwmaterialen de enorme toename van de vraag na de bouwcrisis toch al niet konden bijbenen. Daar komt nu nog eens een flinke prijsverhoging bij. Daardoor komen nog meer aannemers in de problemen doordat ze bouwopdrachten tegen een vaste prijs hebben aangenomen, en daar nu niet mee uitkomen vanwege de gestegen prijzen. Zoals eerder al gebeurde aan de Amsterdamse Zuidas. De hoge energieprijzen zijn het gevolg van de opleving van de wereldwijde economische opleving na de coronacrisis en de aanhoudende vraag naar aardgas om het gebruik van kolen en kernenergie te kunnen verminderen. (bron: Parool) Unilever heeft zijn prijzen in het afgelopen kwartaal met 3,4% verhoogd.

De sterk gestegen prijzen van energie, industriële metalen, maar ook van halffabricaten, geven aan dat inflatie serieus is. Volgens monetaire autoriteiten is de hoge inflatie een tijdelijk fenomeen. In de VS is de inflatie gestegen tot 5,4% in september. Het hoogste niveau sinds 2008. Volgens de Federal Reserve is er geen reden tot ongerustheid en is de inflatie vooral te wijten aan de gestegen energieprijzen na de coronacrisis. Toch blijft het vreemd dat deskundigen denken dat de inflatie zal overwaaien. Want het zijn niet de alleen energieprijzen die de pan uit rijzen. Ook de gestegen prijzen voor halffabrikaten zijn een belangrijke oorzaak. Verder gaan ook industriële grondstoffen door het dak. Zo zijn de prijzen van de industriële metalen aluminium en koper in de afgelopen anderhalf jaar ruim verdubbeld in prijs. De waarde van het mandje grondstoffen in de DJ-UBS Commodity Index is alleen al in de eerste drie kwartalen van 2021 met zo’n 40% opgelopen. De koersontwikkeling van de wereldwijde grondstoffenindex geeft aan dat inflatie een serieuze zaak aan het worden is. Ik, Royce P.B. Tostrams, in 1976 afgestudeerd aan de UvA, is sinds eind jaren 70 betrokken bij de financiële markten. Hij werkte onder andere bij Rabobank, Robeco, IRIS en de ING Groep als hoofd van de afdeling Technische Analyse, tegenwoordig werkt hij vanuit de Tostrams Groep, wees er vit voorjaar al op dat economen slapeloze nachten zouden moeten hebben van de sterk gestegen grondstofprijzen. (bron: iex) Meer info op https://www.iex.nl/Artikel/731226/Inflatie-inflatie-inflatie-dit-waait-niet-zomaar-over.aspx De duiding die Nostrams geeft over de verwachte ontwikkeling van de inflatie onderbouwt hij met data over stijgende energieprijzen, grondstoffen, maar ook technische onderdelen en de dienstverlening onder meer van vervoer in containers vliegen de pan uit. Het lijkt dan ook niet aannemelijk dat de inflatieprognose van de ECB voor heel 2021 slechts 2,1% zou bedragen en in 2022 zou dalen naar 1,7% en in 2023 1,5% wordt gerealiseerd. Ik denk veel meer dat ons, de financiële markten, overheden en huishoudens een illusie wordt voorgehouden om tijd te winnen om uit een benarde monetaire situatie te geraken. Dat betekent dat stijgende prijzen binnen een jaar weer onder controle zouden zijn. Ik verwacht voor de kortere termijn eerder een stijging van de inflatie richting de 6%. Ik neem daarbij wel in acht dat de gepubliceerde inflatiecijfers door Eurostat het component ‘wonen’ (stijgende huurprijzen en fors stijgende prijzen voor koopwoningen) nog steeds buiten beschouwing worden gelaten. Dat betekent dat het besteedbaar inkomen voor de huishoudens lager is dan de overheid ons voorgeschoteld.

Koffieliefhebbers betalen binnenkort waarschijnlijk meer voor hun favoriete drank, terwijl die ook nog eens minder goed zal smaken. De prijs van de populaire arabicabonen staat op zijn hoogste punt in bijna 10 jaar, terwijl de kwaliteit van de koffieboon door klimaatverandering onder druk staat. Sinds het dieptepunt in november 2001 is de prijs al met 370% gestegen. En sinds begin dit jaar zijn de bonen 70% duurder geworden. Op dit moment betalen koffieproducenten $2,09 (€1,80) voor 454 gram. Robusta, de meestgebruikte variant, kost nu 50% meer dan aan het begin van dit jaar. Volgens de Londense Rabobank-analist Carlos Mera is dat vooral te wijten aan het klimaat, al ziet hij ook een effect van de coronacrisis. “Allereerst heeft dit te maken met het weer in Brazilië, de grootste koffiebonenteler ter wereld. Het afgelopen jaar is er amper regen gevallen in het land, waardoor veel planten niet meer konden groeien. Tegelijk was de winter uitzonderlijk koud, waardoor nog meer planten gestorven zijn”, vertelt hij. Daardoor is de koffieoogst voor meerdere jaren verpest, want een koffieboom heeft zo’n 7 jaar nodig om volledig tot bloei te komen. De Braziliaanse regering spreekt over de slechtste arabicaoogst in 12 jaar. Al in 2019 waarschuwde een groep wetenschappers in het vakblad Science Advances dat 60% van alle soorten koffieplanten dreigt uit te sterven. Om dat even in perspectief te plaatsen: in het volledige plantenrijk wordt 22% van de soorten met uitsterven bedreigd. Het ziet er dus niet goed uit voor je dagelijkse kopje koffie. Als er niets verandert, is er een grote kans dat de arabica tegen 2080 is uitgestorven. De belangrijkste oorzaak is klimaatverandering. De opwarming van de aarde leidt tot meer droogte, waardoor er minder gebieden overblijven waar de plant kan worden verbouwd. Er zijn weliswaar nog andere koffieplanten, maar die zijn van mindere kwaliteit en veel van die soorten staan dus ook op het punt om uit te sterven. Maar er is nog een andere ‘schuldige’: het containertekort als gevolg van de coronacrisis. “Koffiebonen worden bijna altijd vervoerd in containers. Aangezien de prijs van containers in het afgelopen jaar sterk is gestegen, heeft dat ook invloed op de koffieprijs”, zegt Mera. Aan het begin van de coronacrisis werden veel havens gesloten en een hoop containers aan de kant gezet, omdat de wereldhandel plotseling stilviel. Maar de handel kwam vervolgens sneller dan verwacht op gang en de havens en containerleveranciers konden de plots sterk gestegen vraag niet meteen aan. Daardoor is er nu nog steeds een grote achterstand, die niet bepaald vooruit werd geholpen door een dagenlange blokkade van het Suezkanaal. Door een verkeerde manoeuvre kwam daar in maart een schip vast te liggen. Op dit moment kost een container zo’n €15.000, terwijl de prijs normaal gesproken zo’n €2.000 is. Voorlopig is er nog niet echt sprake van een tekort aan koffie, maar grote koffiebedrijven bereiden zich daar wel al op voor. Uit de jaarverslagen van onder andere Nestlé en Douwe Egberts-eigenaar JDE Peet’s blijkt dat ze veel meer koffiebonen inkopen dan ze nodig hebben voor het geval de prijzen verder oplopen of de bonen opraken. Mera verwacht dat het einde van de coronacrisis, dat waarschijnlijk gepaard gaat met het einde van de logistieke problemen, al een eerste prijsdaling zal inluiden. Maar de komende maanden zullen de prijzen nog sterk de hoogte in gaan, voorspelt hij. (bron: NU)

Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

De Europese Unie is bezorgd over de toenemende energie-armoede. Volgens Eurocommissaris Schmit zijn miljoenen mensen zo veel kwijt aan energie dat ze onder de armoedegrens komen. Hij vreest dat dat aantal verder zal toenemen. De gas- en olieprijzen zijn afgelopen maanden sterk gestegen. Daardoor lopen de energierekeningen van mensen en ook bedrijven fors op. Volgens Schmit kan de EU wel helpen, maar zijn het toch vooral de individuele lidstaten die burgers op korte termijn moeten steunen. (bron: NOS)

De hoge gasprijzen verplichten veel energieleveranciers om maatregelen te nemen. NU.nl ontving de afgelopen dagen een aantal mails van klanten bij kleine energiebedrijven die plots een tariefverhoging voor de kiezen kregen. De verhogingen gaan van 150% tot 554%. Eerder bleek al dat enkele leveranciers per direct contracten opzeggen. De gasvoorraden in Nederland zijn erg klein. Waar normaal 80% tot 90% van de buffers gevuld zijn, is dat op dit moment minder dan 60%. Paniek is nu niet nodig, want we hebben nog meer dan voldoende Gronings gas op voorraad om de winter warmpjes door te komen. Daar zijn afspraken over gemaakt, maar dat is niet het geval voor wanneer we afhankelijk zijn van buitenlands gas. En dat is al binnen een paar jaar het geval. “We moeten echt gaan nadenken over hoe het verder moet als het Groningse gas op is”, zegt een woordvoerder van GasTerra, dat in Nederland uitvoerder is voor de gashandel. (bron: NU) Dit komt voor, en kan in het licht van de uitzonderlijke omstandigheden, verklaard worden. Niemand heeft deze extreme prijsstijgingen voorzien, maar de vraag is waar het bedrijfsrisico ligt. Dat de leveranciers een doorgeefluik zijn, en dat er grote verdieners zijn en zware verliezers is duidelijk. Maar waarom sluiten bedrijven op basis van variabele energieprijzen contracten? Maar de prijsverhogingen zullen in veel gevallen kunnen worden doorgerekend in de prijzen en uiteindelijk moeten worden betaald door de burgers. Daar laat de regering onderzoek naar instellen welke mogelijkheden er zijn de extra lasten voor de burger te verlichten.

De huurprijzen in de vrije sector in Nederland zijn voor het eerst in een jaar weer gestegen. Afgelopen kwartaal waren de prijzen per vierkante meter 2½% dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van huurplatform Pararius. Door de coronacrisis, die zorgde voor minder expats en toeristen, daalden de huurprijzen het afgelopen jaar juist. Huurders van appartementen betaalden in de vrije sector gemiddeld zo’n €17 per vierkante meter. Een eengezinswoning kostte gemiddeld €13 per vierkante meter en een vrijstaande woning rond de €14 per vierkante meter. Huurwoningen die kaal worden opgeleverd, daalden wel in prijs. Deze daling werd gecompenseerd door de stijging van huurwoningen die gemeubileerd en gestoffeerd waren. Bij een kale woning ontbreekt de vloerbedekking of laminaat, en vaak ook de gordijnen of keukenvoorzieningen. De stijging van huurprijzen in de vrije sector komt volgens Pararius-directeur Jasper de Groot onder meer door het teruggekeerde toerisme en de expats die weer naar Nederland komen. Ook noemt hij de al bestaande grote schaarste aan vrije sector huurwoningen als belangrijke factor. De huurprijzen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag stegen circa 2% per m2. Amsterdam heeft nog altijd de duurste huurwoningen in de vrije sector. Gemiddeld kost een huurhuis daar €22 per m2. (bron: NRC)

De werkcultuur bij de Belastingdienst weerhoudt ambtenaren ervan om misstanden te melden, staat in een rapport dat in opdracht van de Tweede Kamer werd opgesteld door twee externe juristen. Aanleiding voor het onderzoek is de toeslagenaffaire. De onderzoekers kregen volgens het NRC tientallen meldingen van werknemers die misstanden en onregelmatigheden probeerden aan te kaarten, maar in veel gevallen nul op rekest kregen. De problemen spelen bij zowel medewerkers van de afdeling Toeslagen als de BelastingTelefoon.. Zo zouden werknemers bang zijn dat ze door kritiek te uiten hun loopbaan in gevaar brengen. Ook krijgen medewerkers van de BelastingTelefoon die schrijnende verhalen doorgeven aan leidinggevenden te horen dat “de wet en regelgeving nou eenmaal zo is”. Zij zeggen in het rapport dat ze de manier van leidinggeven als “bedreigend” ervaren en dat er een “vijandige sfeer” heerst vanuit de top. Ook vertellen sommige medewerkers dat hun tijdelijke of flexibele contract niet werd verlengd nadat ze misstanden hadden aangekaart. Het doen van een melding bleek voor medewerkers “nutteloos” of bracht hen zelfs in de problemen, aldus het rapport. Volgens de onderzoekers ligt “de nadruk op het zo soepel en ongestoord mogelijk uitvoeren van werkprocessen”. Die cultuur heeft als gevolg dat problemen niet worden opgelost, concludeert het rapport. “Interne discussie is de eerste en beste verdedigingslinie om fouten boven tafel te krijgen”, reageert Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, een van de initiatiefnemers voor het onderzoek. “Die lijkt bij de Belastingdienst nu volledig onklaar gemaakt.” Het ministerie van Financiën laat in een reactie op het rapport aan NRC weten te erkennen dat “het rapport van de raadspersonen duidelijk maakt dat we nog niet zijn waar we willen zijn”. Het eindverslag van de juristen wordt binnenkort naar de Kamer gestuurd. Ik kan uit interne bron melden dat het nog veel erger is gesteld ik deze club dan hier naar boven komt. Het hogere management is vooral gericht op de carrière en het is een groot goed om vooral niet verantwoordelijk te zijn voor zaken die mis kunnen gaan. Daarvoor worden dure consultants ingezet als buffer zodat de eigen positie veilig is. Wanneer iets mis gaat is de consultant l snel de schuldige en wordt die weg gestuurd. Verder wordt kritisch geluid niet getolereerd en mag niet opgenomen worden in de notulen want anders is het later weer terug te halen. Alles moet immers vastgelegd worden. Tegelijkertijd heerst een angstcultuur. Niet alleen Intern maar ook naar buiten. ‘Mislukkingen’ moeten niet worden voorkomen omdat dit natuurlijk niet goed is voor de BV Nederland, maar omdat de club anders weer negatief in het nieuws komt. Het is te hopen dat dit niet exemplarisch is voor de overheid als geheel. Dat zou triest zijn. Een reactie op dit artikel: Ik heb er tientallen jaren gewerkt op verschillende kantoren. De angstcultuur ontstond al in 1992 toen de Belastingdienst ingrijpend gereorganiseerd werd. Er kwamen nieuwe, vaak extern geworven managers die een groot wantrouwen jegens het personeel toonde. Ik heb de meest onvoorstelbare smeriger streken jegens medewerkers meegemaakt. De wraakzucht van de top is echt schrikbarend en ik snap het rapport helemaal. Niets verbaast mij. (bron: NRC) De vraag is relevant wie voor dit beleid verantwoordelijk is. De betreffende (top)ambtenaren dan wel het systeem? De politiek eindverantwoordelijke is uiteraard de minister van Financiën.

Corona berichten

Aantal geregistreerde besmettingen op zondag 3389 , 464 aantal opgenomen mensen in het ziekenhuis + 146 op de IC; maandag 3949, 465, 152; dinsdag 4609, 485, 165; woensdag 5223, 496, 164; donderdag 5903, 523, 174; vrijdag 5719, 524, 179 en zaterdag 6350, 563, 185.

Wat betreft de relevantie van deze getallen: in mei 2020 lagen er 3284 mensen met corona in ziekenhuizen en 1424 op IC’s.

Een nieuwe variant van het coronavirus lijkt in toenemende mate rond te gaan in het Verenigd Koninkrijk en is ook in Nederland aangetroffen. Het gaat om A.Y.4.2., een afstammeling van de deltavariant. Reden tot zorgen? A.Y.4.2. werd afgelopen juli voor het eerst opgemerkt in het Verenigd Koninkrijk. De deltavariant, waar de nieuwe variant van afstamt, neemt toe in het VK. De nieuwe variant, die soms ook wel de ‘delta plus-variant’ wordt genoemd, zou nu in het VK nu verantwoordelijk zijn voor ongeveer 6% van alle besmettingen. 10 weken geleden werd delta plus bij zo’n surveillance in een laboratorium voor het eerst waargenomen in Nederland. (bron: RTLNieuws)

De herfst- en winterprognoses voor het verloop van het coronavirus zijn ongunstiger dan verwacht, rekende het Outbreak Management Team (OMT) voor. Het is nog erg onzeker wat ons de komende maanden precies gaat gebeuren, maar dit is wat we waarschijnlijk kunnen verwachten als het gaat om ziekenhuisopnames, besmettingen en de bescherming van vaccins. Het OMT heeft het aantal geschatte nog te verwachten ziekenhuisopnames van coronapatiënten inmiddels naar boven bijgesteld. Op basis van berekeningen denkt het OMT nu dat er nog ruim 23.000 COVID-19-patiënten (0,13% van de totale bevolking) in het ziekenhuis gaan belanden, van wie circa 4.800 (0,03%) op een IC-afdeling. Als volledig gevaccineerden besmet raken, heet dat een ‘doorbraakinfectie’. Nu in Nederland de meeste mensen gevaccineerd zijn, komen doorbraakinfecties ook hier vaker voor. Coronavaccins beschermen in ongeveer 7 op de 10 gevallen tegen besmetting, dus in 3 op de 10 gevallen niet (dat zijn er 3,8 miljoen). Vaak verloopt een infectie bij gevaccineerden wel milder dan bij ongevaccineerden. Veel meer volledig gevaccineerden dan gedacht belanden toch als covidpatiënten in het ziekenhuis. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. Een kwart van de opgenomen covid-patiënten in september was volledig gevaccineerd. Van de patiënten die op de intensive care (ic) belandden, was één vijfde volledig gevaccineerd. Ziekenhuizen en artsen gingen er tot dusver van uit dat ongeveer 10% van de ziekenhuisopnames gevaccineerden betrof. Dat vooral 70-plussers na een doorbraakinfectie in het ziekenhuis terechtkomen, heeft volgens epidemioloog Brechje de Gier van het RIVM twee oorzaken. Corona leidt bij 70-plussers sowieso vaker tot opname. Ook werken de vaccins bij hen iets minder goed dan bij jongere groepen. Het aantal ziekenhuisopnames bij volledig gevaccineerden neemt toe, maar het aantal positieve testuitslagen in die groep groeit nog harder. (bron: o.a. Trouw) Mijn conclusie is dat het experiment met de corona-pas niet de zekerheid geeft die minister De Jonge verdedigde in de Kamer. Het tegendeel kan namelijk ook het geval zijn: dat in ruimten, waar alleen personen kunnen verblijven met een QR-code, de ideale plek is voor het virus om personen te besmetten. We moeten snel terug naar de periode voor de corona-pas met mondkapjes en de 1½-meter-afstand en een beperkt aantal personen tegelijk in een ruimte. Niemand wil dit waarschijnlijk, maar de QR-code geeft slechts schijnzekerheid.

Dinsdag meldde het RIVM dat de stijging van het aantal nieuwe coronagevallen doorzet, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de afgelopen 7 dagen registreerde het instituut 25.751 nieuwe positieve tests. Dat is ruim 44% meer dan vorige week, toen het ging om 17.832 nieuwe coronagevallen in 7 dagen. De GGD’en testten vorige week meer dan 198.000 mensen, van wie bijna 24.000 mensen een positieve uitslag kregen. 12% testte dus positief, tegenover 10,3% b een week eerder. “De toename in het aantal positieve coronatesten lijkt samen te hangen met de versoepelingen van ruim 3 weken geleden, in combinatie met het seizoenseffect”, aldus het RIVM. (bron: RIVM) Op basis van eerdere informatie van het RIVM bestaat in oktober 40% van de positief getesten uit mensen die volledig gevaccineerd zijn. Dat waren er dus in week 41 ongeveer 10.000.

Omroep Max-baas Jan Slagter eist van studiobezoekers dat ze een geldig coronabewijs kunnen tonen. Binnenkort wil hij ook medewerkers van Omroep Max verplichten een vaccinatiebewijs te hebben of een negatief testbewijs. Dat vertelde hij maandag in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. “Ik ben gevaccineerd, mijn vrouw is gevaccineerd, mensen bij Max. Je moet gevaccineerd zijn”, zegt Slagter. Hij heeft geen boodschap aan de opmerking van presentatrice Ghislaine Plag, die hem zegt dat de werkgever vaccinatie niet mag verplichten in Nederland. “Je mag zoveel niet in dit land.” Wanneer deze maatregelen ingaan, is niet bekend. Omroep Max was maandag niet bereikbaar om de plannen verder toe te lichten. (bron: Trouw) Dit is het juiste moment om Jan Slagter uit te zwaaien. De overheid heeft bepaald waar die plicht geldt en daarbij zijn omroepstudio’s niet genoemd.

Nu het Europees Medicijnenagentschap een corona-vaccin voor 5- tot 11-jarigen beoordeelt, roeren deskundigen zich. Het prikken van gezonde kinderen is volgens hen in strijd met de kinderrechten. Het vaccineren van kinderen in de basisschoolleeftijd, alleen om kwetsbare groepen te beschermen, is strijdig met het Kinderrechtenverdrag. Dat zeggen hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen en Marc Dullaert van KidsRights. De deskundigen nemen stelling nu de VS deze maand waarschijnlijk besluiten dat coronavaccins geschikt zijn voor kinderen vanaf 5 jaar. Op dit moment bekijkt ook het Europees Medicijnagentschap (EMA) of het Pfizer-vaccin voor hen toegelaten mag worden. Als ook de Nederlandse Gezondheidsraad positief adviseert, beslist het kabinet om kinderen wel, niet of slechts gedeeltelijk te vaccineren. (bron: Trouw)

Het waarschuwingsniveau in acht van de twaalf provincies is omhoog gegaan. Op de wekelijkse Europese kaart met corona-risiconiveaus zijn Noord-Brabant, Groningen, Drenthe en Noord-Holland nog oranje. De andere provincies kleuren rood, het op één na hoogste niveau. De reisadviezen voor de Canarische Eilanden en de Griekse eilanden Lesbos en Chios worden aangepast. Vanaf vrijdag mochten reizigers zonder coronabewijs van die eilanden naar Nederland vliegen. Ook voor de Verenigde Staten, Pakistan en India worden de regels versoepeld. Die landen blijven op oranje staan, maar worden nu hoogrisicogebied in plaats van zeerhoogrisicogebied. Reizigers uit die landen hoeven bij aankomst in Nederland niet meer in quarantaine. De regels voor Polen, Tsjechië en de Azoren worden aangescherpt. Voor vertrek naar Nederland moeten mensen een coronabewijs laten zien. (bron: NU en NOS)

Maak het investeerders onmogelijk om het klimaatbeleid te gijzelen, schrijven Christina Eckes en Laurens Ankersmit, hoogleraar en universitair docent Europees recht aan de UVA in Trouw. Nederland zit klem tussen het nemen van maatregelen in de strijd tegen klimaatverandering enerzijds en miljardenclaims van vervuilende energiebedrijven anderzijds. In 2019 oordeelde de Hoge Raad in de Urgenda-zaak dat Nederland zijn CO2-emissies en uitstoot van andere broeikasgassen uiterlijk 2020 met 25% moet reduceren ten opzichte van 1990. Afgelopen jaar kondigde de regering aan één van de overgebleven kolencentrales te willen sluiten en de productie van twee andere te beperken. Die onderhandelingen lopen nog steeds. Op de achtergrond spelen miljardenclaims die de Duitse energiebedrijven RWE en Uniper, met een beroep op het Energiehandvest, hebben gestart als reactie op het verbod voor het gebruik van kolen vanaf 2030. In Den Haag heerst de angst voor nieuwe en nog hogere schadeclaims als niet aan de compensatie-eisen van deze bedrijven tegemoet wordt gekomen. Door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie blijkt nu dat deze claims in strijd zijn met het Unierecht. Het Energiehandvest uit 1991 wordt al jaren bekritiseerd omdat het klimaatbeleid in de weg staat. Onlangs werd een petitie tegen dit Europese verdrag aan de Tweede Kamer overhandigd. De petitie werd meer dan een miljoen keer ondertekend. De miljardenclaims van RWE en Uniper laten zien dat deze kritiek terecht is. (bron: Trouw) In het volgende blog meer info over dit onderwerp. https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1386/articles/1467810/20/1

Eyeliners

Europa wordt irrelevant op het wereldtoneel: China en de VS maken de dienst uit. De toekomst ligt in de Indo-Pacific (Thailand, Cambodja, Vietnam, Maleisië, Singapore, Indonesië, Australië, Filipijnen, Taiwan, India, Pakistan en China)

60% van soorten koffieplanten in Brazilië staat op uitsterven

Inflatie, inflatie, inflatie: dit waait niet zomaar over

Aantal nieuwe coronagevallen stijgt met 44%t in één week, ‘stijging zet door’

Jan Slagter kondigt aan: verplichte corona-pas (QR-code) bij Omroep Max voor medewerkers en studiogasten

Toename aantal positieve coronatests zet door, RIVM ziet verband met versoepelingen

Een leger van juristen bij de overheid maakt Nederland onbestuurbaar

Europese Unie is geen democratie maar een autocratie’

Onze financiën ontsporen totaal; we hebben de toekomst van onze jeugd afgepakt’

Noodsituatie bij opvang vluchtelingen in Ter Apel; humanitaire crisis dreigt

COA en het Rijk zorgen niet voor crisisnoodopvang om de toeloop van vluchtelingen op te vangen; geen geschikte opvanglocatie voorhanden

Alle mooie woorden ten spijt neemt de productie van fossiele brandstoffen almaar toe

Nederlandse schatkist voor €27 mrd geplunderd door bankiers, beleggers en effectenhandelaren

2 miljoen huishoudens krijgen €430 gratis geld: wel energie-compensatie, geen hogere energierekening: kosten €900 mln

Het prikken van corona-vaccins aan de kleinsten is in strijd met kinderrechten

Geen muren en prikkeldraad om het continent; wel sterkere grenzen willen de EU-regeringsleiders. Rutte krijgt zijn zin, vluchtelingen die wij niet willen kunnen worden teruggestuurd naar het Europese land van binnenkomst, als Griekenland, Italië, Litouwen, Polen, Slowakije, Bulgarije en Hongarije.

Frontberichten

Nederlandse schatkist werd voor miljarden door dividendstrippers geplunderd. Tussen 2000 en 2020 is de Nederlanse schatkist mogelijk €27 mrd aan dividendbelasting misgelopen. Behalve Nederland zijn ook andere Europese landen in totaal voor €150 mrd opgelicht of gedupeerd door bankiers, handelaren en hedgefondsen. Via ingewikkelde constructies ontweken ze dividendbelasting, of maakten ze zich schuldig aan fraude, wijst onderzoek van de Universiteit van Mannheim uit, samen met onder meer Follow the Money. De fraudeurs en ontwijkers gebruikten dividendstrippen: op diverse manieren vorderden ze dividendbelasting terug, terwijl ze daar geen recht op hadden. (bron: NOS) The CumEx Files is een internationaal journalistiek project, geleid door het Duitse onafhankelijke onderzoeksplatform CORRECTIV. Samen zoeken ze uit hoe bankiers en beurshandelaars in de periode 2000-2020 naar schatting €150 mrd Europese belastingdiensten wisten te roven, en waarom deze praktijk nog steeds voortduurt. Eigenaars van aandelen haalden met behulp van een effectenhandelaar en een bank een fiscale truc uit. De meeste buitenlandse eigenaren van aandelen kunnen de dividendbelasting niet bij de nationale fiscus terugvorderen. Maar dankzij een belastingverdrag mag een buitenlands pensioenfonds dat wel. Door de aandelen even via zijn pensioenfonds te lenen, stak wordt een deel van de teruggevorderde dividendbelasting in de zak gestoken. De eigenaar, de aandelenhandelaar en de bank profiteren ook van de transactie, terwijl volgens de Nederlandse belastingwet – net als in de meeste landen – feitelijk alleen de werkelijke eigenaar van het aandeel daartoe is gerechtigd. Deze vorm van dividendstrippen wordt ook wel CumCum genoemd. De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley nam deel aan de Nederlandse versie van het ‘vreetfestijn’. De bank zette in Nederland een speciale structuur op om dividenden te kunnen strippen. In 2010 viel de Belastingdienst over een teruggaafverzoek van zo’n €39 mln; dat leidde tot een onderzoek dat nog immer gaande is en steeds grotere vormen aanneemt. In 2018 claimde de Belastingdienst €152 mln van de zakenbank. In september onthulde Follow the Money al dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek naar Morgan Stanley is begonnen. Enkele weken eerder had ABN Amro bij de publicatie van haar kwartaalcijfers ook al aangegeven dat zij opnieuw onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek in verband met dividendarbitrage. Uit eerder onderzoek van Follow the Money bleek dat ABN Amro, in 2008 nog gered door de Nederlandse belastingbetaler, diensten aan Morgan Stanley leverde om de fiscus via het strippen van dividenden te benadelen. (bron: Follow the money) Het artikel is veel langer en geeft meer interessante informatie, maar daarvoor verwijs ik U naar https://www.ftm.nl/artikelen/nederlandse-schatkist-voor-miljarden-door-dividendstrippers-geplunderd?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=MiljardenPlundering

De Nederlands-Amerikaanse econoom Guido Imbens is een van de winnaars van de Nobelprijs voor de Economie. Hij kreeg de prijs toegekend voor een onderzoek dat hij met de Amerikaan Joshua Angrist heeft uitgevoerd. De in Eindhoven geboren Imbens is hoogleraar aan de prestigieuze universiteit Stanford in de Verenigde Staten. Het Nobelcomité bekroonde dit jaar twee onderzoeken. Naast Imbens en Angrist kreeg de Canadees David Card een prijs toegekend. Voor de winnaars ligt 10 miljoen Zweedse kroon (iets minder dan €1 mln) klaar. De laureaten doen alle 3 al jaren onderzoek naar de arbeidsmarkt. Imbens en Angrist hebben onder meer het effect van een extra jaar opleiding op de latere kansen van een scholier op de arbeidsmarkt onderzocht. En Card toonde aan dat een verhoging van het minimumloon niet automatisch tot minder arbeidsplaatsen leidt.(bron: NU)

Sir Jonathan Stephen Cunliffe, plaatsvervangend gouverneur van de Bank of England for Financial Stability, vergelijkt in The Guardian het gevaar van vandaag met de crash van 2008 en roept op tot strenge regulering van cryptocurrencies. Cryptocurrency-munten zijn dit jaar met ongeveer 200% in waarde gestegen, van iets minder dan $800 mrd naar $2.300 mrd, en zijn gestegen van $16 mrd 5 jaar geleden. Een senior beleidsmaker van de Bank of England heeft gewaarschuwd dat digitale valuta’s zoals de bitcoin een financiële ineenstorting kunnen veroorzaken, tenzij regeringen naar voren treden met strenge regelgeving. Sir Jon Cunliffe, die de groei van cryptocurrencies vergelijkt met de stijgende waarde van Amerikaanse subprime-hypotheken vóór de financiële crash van 2008, zegt dat het gevaar bestond dat de financiële markten binnen een paar jaar zouden worden verstoord door een gebeurtenis van vergelijkbare omvang. Dit artikel wordt in het volgende blog uitgebreid becommentarieerd.

Overwegingen

Op1 beticht ik van een voorstelling van zaken te geven over de oplopende corona-besmetting en het toenemend aantal mensen die worden opgenomen in de ziekenhuizen. In de in totaal 116 ziekenhuizen lagen op dit moment 524 corona-zieken plus 179 op IC-afdelingen. Deze aantallen mogen geen enkel probleem opleveren. Dan wordt er op TV gesteggeld over opschalen van het aantal IC-bedden. Nu zijn er 950 beschikbaar en het ministerie van VWS wil naar 1100 en misschien wel naar 1350. Maar zoveel verplegend personeel is er niet meer door de roofbouw die op hen gepleegd is. De MAX-presentator komt met de oplossing ‘iedereen wordt verplicht zich te laten vaccineren’. Dat lost het probleem helemaal niet op, want bij 30% van alle 12 miljoen revaccineerden slaat het vaccin niet dan wel slechts gedeeltelijk aan. Bij 4 miljoen gevaccineerden dus. Daardoor bestaat 40% van de geregistreerde positief getesten uit personen die volledig geïnjecteerd zijn. Daardoor is de groep met een QR-code de brandhaard die het virus smeulende houdt. Dat is de werkelijke reden dat corona in de herfst weer snel toeneemt. Daarbij komt dat Marokko stelt dat in Nederland, Duitsland en in het VK een nieuwe variant zou zijn opgedoken. Deze ontwikkeling is nog niet bevestigd door het RIVM. Het probleem is dat vaccins onvoldoende bescherming tegen corona geeft en de werking maandelijks afneemt. De corona-pas afschaffen (het geeft een schijnzekerheid), 1½-meter en mondkapjes herinvoeren en de beperkingen weer aanscherpen: thuiswerken, openingstijden horeca weer beperken, samenkomsten voor festivals, het uitgaansleven en stadions weer beperken dan wel verminderen. En dan maar afwachten wat corona en griep ons deze winter ons gaan brengen.

Ik heb al eerder geschreven dat er geen enkele zekerheid is over eventuele gevolgen van het vaccineren voor corona, op de kortere, middellange en langere termijn. Ik nam kennis van enkele berichten over dit onderwerp op de voor mij onbekende website https://www.frontnieuws.com/bewijs-toont-duidelijk-aan-dat-sterfgevallen-wereldwijd-toenemen-na-covid-19-injecties-er-dreigen-grote-arbeidstekorten/ Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte. 10 maanden na de massale experimentele COVID-19 vaccinatiecampagne, waarbij honderden miljoenen mensen wereldwijd zijn geïnjecteerd met wat veel andersdenkende artsen en wetenschappers een “biowapen” noemen, worden de patronen gruwelijk duidelijk voor iedereen die niet gebiologeerd is door de 24/7 propaganda die uit de door Big Pharma toegeëigende mainstream media komt, schrijft Brian Shilhavy, een omstreden auteur die onder andere meldde dat de Israelische regering met farmaceut Pfizer een geheim contract zou hebben getekend om de gezondheidsgegevens van de Israëlische bevolking, zonder hun medeweten en toestemming te verstrekken aan deze farmaceut en hen als proefpersonen te laten gebruiken voor het mRNA-vaccin: https://www-israelnationalnews-com.translate.goog/News/News.aspx/297051?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=nui,sc. Het aantal sterfgevallen door allerlei oorzaken neemt wereldwijd toe, en is alarmerend voor de jongere leeftijdsgroepen tussen 20 en 50 jaar. De meerderheid van de mensen die sterven en in ziekenhuizen liggen zijn volledig gevaccineerd, en de “gezondheidsautoriteiten” geven zelf toe dat degenen die gevaccineerd zijn nog steeds het “virus” kunnen oplopen en/of kunnen verspreiden en dat de “effectiviteit” van de injecties zeer snel afneemt omdat ze de natuurlijke immuniteit vernietigen, waardoor eindeloze herhalingsinjecties nodig zijn. Zal deze waanzin ooit ophouden? Er zijn verschillende verslagen die dit alles documenteren aan de hand van gegevens die door de regering zijn verstrekt, en die aantonen hoe de door de farmaceutische industrie gecontroleerde media geen betrouwbare bron van informatie zijn over COVID-19 “vaccins”. (bron: frontnieuws.com) Ik heb van deze informatie kennis genomen.

Ik kreeg van de andere kant van de wereld deze link doorgestuurd:

https://www.xandernieuws.net/algemeen/euro-evangelie-economisch-journalist-arno-wellens-digitale-id-en-totale-eu-controle-in-2022/ waarin Arno Wellens, econoom, financieel onderzoeksjournalist, die publiceert op https://arnowellens.eu/, zijn visie op monetair/financiële ontwikkelingen en de toekomstige gevolgen daarvan voor de plaats van de burger in de samenleving die de ‘knappe koppen’ aan het bouwen zijn. De auteur van ‘Het Euro Evangelie’ dat inmiddels 3 delen kent, legde gisteren bij het vrij nieuwe kanaal https://www.youtube.com/c/VforValentine/featureduit dat de Europese Unie al in 2011 heeft besloten dat er een digitale ID zal komen, en dat ook de QR code allang werd voorbereid en daarom nooit meer weg zal gaan. Vanaf 2022 moet een alomvattende digitale ID voor iedere burger een feit worden. Hij uit zijn grote zorgen over de toekomst van morgen en wijst op de gevaren van het beleid dat de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Unie (EC) voeren.

In een (hoofd)redactioneel artikel in Trouw wordt aandacht besteed aan de besluitvorming van het kabinet Rutte III over de compensatie voor de extreme stijgingen van stroom en gasprijzen die voor mensen met kleine inkomens volstrekt onvoldoende zullen zijn, op basis van de huidige aannames over de prijsstijgingen. Zo’n twee miljoen huishoudens zitten er extra warmpjes bij deze winter. Zij krijgen wel honderden euro’s compensatie van de overheid voor een stijgende energierekening, maar gaan helemaal niets extra betalen. “Jammer dat het geld niet wordt ingezet voor mensen die nu in energiearmoede leven”, vindt GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee. Een aantal kanttekeningen. Het kabinet geeft geen duiding wat precies verstaan moet worden over ‘gemiddeld €430’. Wie krijgen die €400 en wie krijgen gemiddeld meer en minder. Krijgen mensen die in een warme huiskamer willen verblijven dan meer compensatie en mensen die in een koud huis moet leven minder geld? Dat huishoudens die financieel gezien geen compensatie zouden hoeven te krijgen ook meedelen uit de pot is a-sociaal. Verder zijn er huishoudens die een meerjarig contract hebben dat de komende winter nog loopt en dus geen van de energiestijgingen geen last hebben (als de accijns niet worden verhoogd). Help de mensen met (te) lage inkomsten de winter door, zou mijn opdracht aan het liberale kabinet Rutte III zijn. Vreemd dat kennelijk D66, de CU en het CDA dit plan hebben gesteund. Het volstrekt uit de hand gelopen beleid voor huurwoningen in de vrije sector is er ook – mede – de schuld van dat de isolatie van die woningen nog niet op gang is gekomen. Er moeten strenge regels komen voor die sector, ook wat betreft de huurprijzen en het onderhoud ervan. En wat betreft de sociale woningbouw: stop de verhuurderskorting met de plicht die gelden te investeren in verduurzaming van de huurwoningen, zo mogelijk ook nieuwbouw te financieren. Het woord is nu aan de Kamer om dit voorstel om te buigen naar meer aandacht voor de sociale gevolgen. Het kan toch niet zo zijn dat mensen deze winter in de kou komen te zitten e/o met koud water moeten douchen. Voor ouderen die nog thuis wonen geeft de huisarts het advies een kamertemperatuur van 22 graden.

Dat miljoenen mensen onterecht worden gecompenseerd blijkt uit een berekening van RTL Nieuws, die wordt ondersteund door meerdere onafhankelijke experts. Een gemiddeld huishouden krijgt volgend jaar 430 compensatie van de staat voor de gestegen energierekening. Zo wil het kabinet de financiële pijn voor huishoudens verlichten. Maar door de manier waarop er wordt gecompenseerd – door de belastingen op energie te verlagen – komen er ook honderden miljoenen aan compensatie terecht bij mensen die letterlijk geen centje pijn hebben van de stijgende prijzen. Zo’n 2,1 miljoen huishoudens hebben een energiecontract dat volgend jaar helemaal niet verlengd hoeft te worden. Zij houden dus gewoon hun oude tarief. Met een gemiddelde compensatie van 430 per huishouden, komt dat neer op 903 mln aan hulp voor mensen die simpelweg geen enkele hulp nodig hebben. Die schatting is nog aan de veilige kant, want daarbij gaan we ervan uit dat de prijzen nog het hele jaar veel hoger blijven dan normaal. Als de prijzen al in het voorjaar weer richting normaal gaan, komen nog veel meer mensen pijnloos door de energiecrisis terwijl ze toch de compensatie opstrijken. (bron: RTLNieuws) ©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 22 okt 2021, week 42: AEX 812,97; Bel 20 4.217,69; CAC40 6.733,69; DAX 15.542,98; FTSE 100 7.204,55; SMI 12.056,21; RTS (Rusland) 1.877,99; SXXP (Stoxx Europe) 471,88; DJIA 35.677,02; NY-Nasdaq 100 15.355,07; Nikkei 28.804,85; Hang Seng 26.113,38; All Ords 7.726,80; SSEC 3.582,60; €/$1.1649; BTC/USD (Bitcoin) $60.246,20; troy ounce goud $1.792,00, dat is €49.421,40 per kilo; 3 maands Euribor -0,549%; 1 weeks -0,568%; 1 mnds -0,563%; 10 jaar Duitse Staat -0,097%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,059%; 10 jarig Nederlandse Staat 0,033%; 10 jaar Japan 0,0926%; 10 jaar Belgische Staat 0,209%; 10 jaar Franse Staat 0,237%; 10 jaar Spanje 0,526%; Italië 0,956%; 10 jaar VK 1,078%; 10 jaar VS 1,6626%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,935.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden vrijwel onveranderd. In tegenstelling met deze trend stegen de rentetarieven op de korte en middellange termijn. De euro steeg versus de dollar licht, op hogere rentetarieven in de VS. De bitcoin handhaafde zich boven de $60.000. Het lijkt er steeds meer op dat beleggers niet meer gaan voor rendement, maar voor illusies. De centrale banken spreken geruststellende woorden alhoewel de onrust in de markt, vanwege signalen over stijgende inflatiecijfers, toeneemt. De ECB heeft nu ook aangekondigd dat de inkoop van vastrente waarden wordt afgebouwd. Maar in welke mate? Ziekenhuizen bereiden zich voor op een griepgolf en stijgende corona-besmettingen. Er komt een nieuwe variant aan, de A.Y.4.2., van de stam van de delta. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen stegen de tarieven: Zwitserland 0,04%; Duitsland 0,252%; Nederland 0,33%; Japan 0,7015%; Frankrijk 0,895%; Spanje 1,31%; VK 1,386%; Italië 1,833%; Canada 2,0491; VS 2,0923%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Zwitserland -0,483%; Duitsland -0,424%; Nederland -0,406%; België -0,361%; Denemarken -0,356%; Frankrijk -0,23%; Spanje -0,186%; Japan -0,067%.

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 23-10-2021/604 Pieter Omtzigt is een staatsman

UPDATE 16-10-2021/603 Gas, stroom, benzine, boodschappen: honderden of zelfs duizenden euro’s duurder

Prijzen voor je volle tank en winkelwagen of een lekker warm huis rijzen de pan uit. Hinderlijk is dat het vooral om kosten gaat die maar lastig te vermijden zijn op korte termijn. Bekijk hier hoeveel duurder het leven wordt. Waarschuwing: dit artikel kan als schokkend worden ervaren. Lees het artikel op: https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5260605/inflatie-duurder-gas-energie-autorijden-eten

De operatie om gedupeerde ouders van het kinderopvangtoeslagenschandaal te compenseren zit in zwaar weer, zegt de Nationale ombudsman. Ouders lopen vast, het herstel gaat te traag en volgens de ombudsman is het systeem te complex. Ouders die een klacht indienen, moeten volgens ombudsman Van Zutphen vaak te lang op een antwoord wachten en krijgen te weinig informatie over wanneer hun klacht wordt behandeld. Hij concludeerde in mei ook al dat dit niet goed loopt. “Ik zie geen verbetering”, schrijft hij. Van Zutphen wil ingrijpende besluiten en maatregelen van het kabinet. “Op deze manier komen we er niet”, zegt hij. (bron: NOS) Staatssecretaris Van Huffelen erkent dat de afhandeling van klachten in het toeslagenschandaal tekort schiet. De toegang tot het klachtenteam moet wat de bewindsvrouw betreft beter. Van Huffelen reageert op het rapport van ombudsman Van Zutphen. De bewindsvrouw wijt de problemen onder meer aan personele veranderingen. Een klachtenteam keerde in de zomer terug naar de fiscus. Een nieuw team kon de toestroom van veel meer klachten niet aan. Van Huffelen laat nu onderzoeken hoe het herstelproces kan worden versneld. (bron: NOS) Tjonge jonge jonge, hoe lang heeft de regering nog nodig om de toeslagenaffaire af te wikkelen? De behandeling moet weggehaald worden bij de fiscus en in handen worden gesteld bij een derde partij die de zaak moet afhandelen op een zo kort mogelijke termijn. Dit is een dikke onvoldoende voor de staatssecretaris. Ook staatssecretaris Alexandra van Huffelen vindt dat er een ‘andere route’ moet komen om toeslagenouders te helpen. Maar een plan daarvoor is er nog niet, bleek dinsdag in de Tweede Kamer, schrijft Jan Kleinnijenhuis in Trouw. De Belastingdienst heeft nog altijd geen idee hoe de vastgelopen hersteloperatie van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire moet worden vlotgetrokken. Al voor de zomer kondigde demissionair staatssecretaris Van Huffelen aan de hersteloperatie te willen ‘herijken’, maar dat proces bevindt zich pas in de ‘beeldvormende fase’. Dinsdag debatteerde de Tweede Kamer met Van Huffelen over de afhandeling van de toeslagenaffaire. Een dag eerder had de Nationale Ombudsman al alarm geslagen. Voor duizenden ouders is de wettelijke termijn voor herstel binnen één jaar al verlopen, maar zij hebben geen enkel perspectief over wanneer zij geholpen worden. Tot nog toe is nog geen 10% van de 47.000 mensen die zich als gedupeerden hebben gemeld, volledig beoordeeld en gecompenseerd. De Tweede Kamer wilde, in navolging van de debatten die het afgelopen jaar over de hersteloperatie plaatsvonden, weten hoe het kabinet gaat zorgen voor versnelling. Een plan daarvoor is er nog niet, erkende Van Huffelen. Vorige week vond er een ‘herijkingsdag’ plaats, waarin de Belastingdienst ‘betrokkenen en stakeholders’ vroeg om ideeën over hoe het anders en beter kan. Aanwezigen vertellen dat zij voor die dag opnieuw gevraagd zijn alle signalen waar het misgaat door te geven, terwijl zij met diezelfde signalen al maandenlang tevergeefs aankloppen bij de Belastingdienst. De volgende herijkingsdag staat gepland voor 3 november. ‘In november’ moet de herijking worden afgerond, maar wanneer er een plan moet liggen om de hersteloperatie daadwerkelijk anders vorm te geven, is niet bekend. Gouden oplossingen bestaan niet, hield Van Huffelen de Tweede Kamer voor. Zij erkende ‘niet tevreden’ te zijn met hoe het nu gaat. “We moeten een andere route kiezen, anders zijn we nog heel lang bezig.” Onlangs zei Van Huffelen dat het nog jaren zal duren voordat ouders geholpen gaan worden. Voor ouders die niet door een eerste ‘lichte’ toets komen, betekent dat dat ook hun schulden niet langer gepauzeerd zijn en deurwaarders zich weer melden. Een groep advocaten van gedupeerde ouders ziet de aanpak van de Belastingdienst niet langer zitten, en stuurde deze week een brandbrief naar de Tweede Kamer. Nog altijd krijgen zij geen dossiers van ouders, duurt het weken voordat zij contact krijgen met de herstelorganisatie en is er onduidelijkheid over hoe schade berekend wordt. De Nederlandse Orde van Advocaten ondersteunt de oproep van de groep, en zegt samen met hen te werken aan een veel eenvoudiger aanpak. Intussen is de hersteloperatie al grotendeels uit handen van de Belastingdienst geraakt: bijna driekwart van de bijna 800 werknemers van herstelorganisatie UHT bestaat uit extern ingehuurd personeel. Betrokkenen laten weten e-mails te ontvangen van consultancybureaus als Accenture en Boston Consulting Group, uit naam van UHT. Het aantal eigen medewerkers van de Belastingdienst is teruggelopen van bijna 300 begin dit jaar naar ruim 200 vorige maand. Tweede Kamerlid Farid Azarkan (Denk) zei in het debat verhalen te horen van mensen die tot €200.000 per jaar kunnen verdienen als zij zich laten detacheren bij UHT.

Verschillende fracties in de Tweede Kamer drongen er bij Van Huffelen op aan dat zij expliciet een eindtijd moet formuleren waarbij alle gedupeerden geholpen zijn, maar daar wil de demissionair staatssecretaris niet aan. Voorstellen om de schadevergoeding minder gedetailleerd en juridisch ingewikkeld te maken, en wellicht meer met forfaitaire bedragen te werken, worden meegenomen in de ‘herijking’, aldus Van Huffelen. (bron: Trouw) Ik blijf bij mijn eerdere uitspraak dat deze staatssecretaris niet in staat is dit complexe probleem zodanig te versimpelen dat het snel kan worden opgelost. Minister Hoekstra moet nu de regie overnemen en de zaak zo aanpakken dat de >42.000 gemelde slachtoffers schadeloos worden gesteld, ook als dat betekent dat er mensen tussen zitten die de zaak hebben belazerd. Hij heeft zelf met zijn beleggingen in belastingparadijzen ook geen schoon blazoen. En dat Financiën €2 ton betaalt voor ingehuurde ‘consultants’ die niet in staat zijn oplossingen en snelheid te brengen zegt ook iets over de procedures die worden gevolgd.

Om een nieuwe toeslagenaffaire te voorkomen zijn verregaande hervormingen nodig in wetgeving, uitvoering en rechtspraak. Dat stelt de Raad van Europa in een nog vertrouwelijk rapport over de democratie en rechtstaat in Nederland, melden RTL Nieuws en Trouw. In het rapport wordt veel kritiek geuit op de ambtelijke en politieke cultuur in Nederland. Kamerleden worden in hun werk gehinderd door coalitiedwang, zegt de Raad. Die vindt dat dat anders moet. De Raad van Europa verwijt de Tweede Kamer niet genoeg te hebben gelet op de basisprincipes van behoorlijk bestuur bij het opstellen van de toeslagenwet. (bron: NOS) Vooral de positie van het parlement en individuele Kamerleden moet worden versterkt. De Raad is een internationale organisatie waarvan 47 Europese landen lid zijn, gericht op het bevorderen van democratie, mensenrechten en de rechtstaat. De zogeheten Venetië-commissie van de Raad deed op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek naar het functioneren van de rechtsbescherming in Nederland, naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Vooral de politieke en bestuurlijke cultuur van informatie achterhouden en het frustreren van Kamerleden uit coalitiepartijen moeten het ontgelden. “Het zou als acceptabel en eigenlijk als normaal moeten worden gezien dat Kamerleden van coalitiepartijen het parlement als instituut vertegenwoordigen en dat het deelnemen aan parlementaire controle geen daad van deloyaliteit is”, schrijft de commissie. In de toeslagenaffaire werd in de ministerraad juist gemopperd over het optreden van zowel oppositie- als coalitie-kamerleden. Voormalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt werd door het kabinet, waaronder bewindslieden van het CDA, tegengewerkt in zijn vragen over het schandaal. Om tegenwicht te bieden aan de macht van het kabinet en de regering moeten Kamerleden en parlementaire commissies veel meer geld en ondersteuning krijgen. Het recht op informatie voor de Tweede Kamer, vastgelegd in artikel 68 van de Grondwet, zou ‘praktisch en effectief’ versterkt moeten worden. Daarnaast zou ook een minderheid van de Tweede Kamer genoeg moeten zijn om hoorzittingen en parlementair onderzoek in gang te zetten. De informatiehuishouding van de overheid moet worden versterkt, en kritische geluiden binnen de overheid moeten niet weg gemanoeuvreerd worden, maar juist op het hoogste niveau terechtkomen. De Raad van Europa is echter ook kritisch op het functioneren van de Tweede Kamer als medewetgever. Bij de totstandkoming van de wet onder het toeslagenstelsel is onvoldoende gelet op basisprincipes van behoorlijk bestuur, zoals redelijkheid en billijkheid. Dat zou standaard onderdeel moeten worden van nieuwe wetgeving, evenals het opnemen van zogeheten hardheidsclausules, zodat uitvoeringsorganisaties van wetten kunnen afwijken als die onredelijk uitpakken voor burgers. Opvallend is dat de Raad van Europa waarschuwt voor het gebruik van algoritmes en kunstmatige intelligentie waar het gaat om besluitvorming door de overheid. Bij de toeslagenaffaire werd gewerkt met een risicomodel dat door de Autoriteit Persoonsgegevens als discriminerend werd betiteld en sinds de zomer van 2020 uit de lucht is gehaald. Wat betreft de rechtspraak, stelt de commissie dat het goed zou zijn als die jaarlijks rapporteert aan regering en de Tweede Kamer over mogelijke misstanden die zij signaleert. Eerder concludeerden bestuursrechters al dat zij ernstig tekortgeschoten waren in de bescherming van burgers in de toeslagenaffaire. Een soortgelijk onderzoek door de Raad van State volgt binnenkort. De Raad van Europa doet een voorzichtige oproep om te kijken naar de mogelijkheid voor rechters om wetten te toetsen aan de Grondwet. Artikel 120 van de Grondwet verbiedt dat nu. Een aanpassing daarvan lost niet alles op, stelt de commissie echter, dus zou het beter zijn te kijken naar alle mogelijkheden om de rechtsbescherming van burgers te verbeteren door eventuele grondwetswijzigingen. De Venetië-commissie schreef eerder harde rapporten over de staat van de democratie en de bescherming van mensenrechten in Polen, Hongarije en Malta. Hoewel de commissie zich kritisch toont over veel aspecten van de Nederlandse politieke en bestuurlijke cultuur, spreekt zij ook vertrouwen uit. Toen het kabinet in januari aftrad vanwege de uitvoering van de toeslagenaffaire werden al veel hervormingen aangekondigd die zullen leiden tot verbetering, luidt de conclusie. (bron: Trouw) Dit rapport zou kunnen dienen als een middel om het vertrouwen in de politiek te herstellen als de regering besluit invulling en uitvoering te geven aan de aanbevelingen. Hier ligt een grote uitdaging voor het volgende kabinet. Ik maak nog wel een kritische kanttekening over de wijze waarop premier Rutte en zijn kabinet Rutte III de begin dit jaar gedane voornemens tot dusverre hebben uitgevoerd. Ook de gedane toezeggingen aan de slachtoffers van de toeslagenaffaires over een ‘snelle afhandeling’ blijken niet uitvoerbaar.

Dit (hoofd)redactioneel artikel stond donderdag in Trouw. Een jaar nadat de politiek beloofde dat de gedupeerde ouders van het toeslagendrama zouden worden gecompenseerd, is het overgrote deel nog steeds niet geholpen. Dat is gekmakend en meer dan beschamend te noemen. De ouders raken gefrustreerd en wanhopig. Want ondanks de belofte worden ze nog steeds aan het lijntje gehouden en krijgen ze nauwelijks informatie of hulp. Er is nog geen 10% van de zaken afgerond, van de 47.000 ouders die zich als toeslaggedupeerde voor compensatie hebben gemeld. En in plaats van in de versnelling te gaan, zoals was beloofd, behandelt de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) juist steeds minder zaken. De organisatie is aan het vastlopen, zei de Nationale Ombudsman deze week. Hij noemt het fout te denken dat je deze ellende kunt herstellen met hetzelfde systeem dat de toeslagenouders juist in de ellende heeft gestort. Een complexe organisatie als de Belastingdienst leert traag, en het helpt niet om dan dure externe consultants (van €200.000 per jaar) in te huren. De ouders krijgen te horen dat ze voor ‘onbepaalde tijd’ moeten wachten op informatie of behandeling van hun zaak. Ze krijgen hun dossier niet in te zien en zelfs de advocaten komen er bij de Belastingdienst niet door, zo bleek uit hun alarmbrief deze week. (advocaten, die de dossiers van hun cliiënten willen inzien staan op een wachtlijst die tot 24 maanden kan duren en krijgen niet het volledige dossier maar een zwartgelakte versie) Dat de Belastingdienst grote systeemproblemen heeft, is bekend. De informatiehuishouding is er niet op orde. Dossiers zijn niet compleet, omdat brieven, mails, memo’s, toeslagbesluiten en verslagen van overleg niet systematisch worden bewaard. Tegelijkertijd zijn de werkprocessen zo strak ingericht, dat medewerkers nauwelijks ruimte krijgen ouders te helpen. En met signalen dat er iets fout gaat, wordt weinig gedaan. Medewerkers vrezen zelfs repercussies als ze de klok willen luiden. Ook de raadspersonen van de Belastingdienst stelden deze week in hun eindverslag dat de werkwijze te veel is gericht op ‘snel en veel’ produceren, met te weinig aandacht voor de mensen om wie het gaat. Deze krant schreef in het voorjaar al over de interne angstcultuur en het vastlopen van de schadeafhandeling. Verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen wuifde dit toen weg. Maar deze zomer kondigde ze aan toch op te zoek te gaan naar een andere werkwijze, één die wel voor een snellere compensatie kan zorgen. Maar daarin zit ook geen schot, want de eerste brainstormdag vond pas vorige week plaats. Het is duidelijk dat het zo niet langer kan. Een rigoureus andere werkwijze is nodig om de ouders recht te doen. Het kabinet-Rutte III is afgetreden vanwege deze toeslagenaffaire. Straks treedt de coalitie opnieuw aan, terwijl de ouders nog niet zijn geholpen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Noblesse oblige. (bron: Trouw) Adel verplicht! ‘dat kan niet de bedoeling zijn’ is een nogal simpele bedoeling. De aangerichte schade aan de slachtoffers van de kindertoeslagenaffaire is dermate groot, dat het met de gebruikelijke procesvoering niet meer opgelost moet worden. Er zit kennelijk zoveel fout in de oorspronkelijke (jarenlange) behandeling van deze dossiers, dat er nu knopen moeten worden doorgehakt. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen wikt en weegt nog steeds om een oplossing te vinden zonder nog meer schade aan te richten, behalve dan dat de tienduizenden slachtoffers, wiens dossiers nog altijd niet zijn behandeld, daarvan de dupe worden. Wopke Hoekstra is als minister van Financiën de hoofdverantwoordelijke, maar hem zien we nauwelijks in beeld.

Informatie-ontwikkelingenEr vinden, volgend de Hond verschuivingen plaats in de zetelverdeling in de Tweede Kamer ten opzichte van de verkiezingen van maart dit jaar. De 2 grote verliezers zijn D66 met 7 zetels en het CDA met 10 zetels. De grootste winnaar is de BoerenBurgerBeweging (BBB) met Caroline van der Plas met 6 zetels, gevolgd door Volt met 3, de PvdA en de PvdD met 2 zetels. Dat betekent dat de huidige coalitie (VVD, D66, CDA, CU) nog slechts 62 zetels hebben en de oppositie 88. Dat stemt tot bezinning. Ik sluit niet uit dat de reden daarvan gezocht moet worden in de trage voortgang van de informatie. Is het wel zo verstandig dat de ‘oude wijn in ouwe zakken’ (de ouwe mislukte meuk) aan het stuur van de Staat blijft staan? Of er sprake is van enige voortgang in de informatie is onduidelijk. Alhoewel zowel D66 en het CDA stellen dat nieuwe verkiezingen geen andere mogelijkheden zou gaan bieden voor de vorming van een nieuw kabinet, betwijfel ik sterk. De geest is uit de fles en dan moeten nieuwe leiders het stuur overnemen. Wel is duidelijk geworden dat Kaag en Segers zij aan zij optrekken in de besprekingen.

Vaccineren, vaccineren, vaccineren ……………………. Minister De Jonge gaat ervan uit dat de corona-pas nog niet in de eerste week van november wordt afgeschaft. “Ik denk dat we die toegangsbewijzen nog wat langer nodig hebben”, zei hij bij OP1 (NPO1). De Jonge zei daar dat er voor verdere versoepelingen eerst wordt gekeken naar regels die “daadwerkelijk economisch belemmerend” zijn, zoals de sluiting om middernacht in de horeca en de beperkte capaciteit voor bepaalde evenementen. Begin november besluit het kabinet over eventuele versoepelingen. De uitkomst hangt af van het volgende OMT-advies. De experts vinden verdere versoepelingen nu niet slim, omdat de cijfers oplopen. (bron: NOS) Ik vrees steeds meer dat uit de evaluatie van het door het kabinet Rutte III gevoerde coronabeleid zal blijken dat er op hoofdlijnen foute aannames zijn gepleegd en een beleid is gevoerd dat veel geld heeft gekost, terwijl de lockdown’s juist het tegenovergestelde resultaat hebben gehad dan werd aangenomen. Natuurlijk zijn 11,9% van de 168.687 overledenen in 2020 gestorven aan COVID-19, dat zijn er 20.000. Maar daarvan waren veruit de meesten ouderen, veelal met een kwetsbare gezondheid: tussen de 70-80 25%; tussen 80-90 43% en boven de 90 jaar 20%. Overigens stierven er 27,9% aan kanker en 21,7% aan hart- en vaatziekten. Als ik kijk naar de aantallen patiënten met COVID-19 die zijn opgenomen zijn dat er nog maar 500 in meer dan 100 ziekenhuizen. Ik ontken niet dat besmette patiënten over langere tijd problemen hebben met een herstart, maar dat heeft een flinke griep epidemie ook. En ook dan krijgen mensen problemen met de longen. En schieten we echt wel op met vaccineren, waarvan niet vaststaat welke gevaren op de middellange en langere termijn kunnen optreden, of maken we het alleen maar erger? Ik heb het antwoord niet, maar wetenschappers waarschuwen daar wel voor. Misschien zeggen we achteraf wel dat dat de beste aanpak zou zijn geweest geen vaccins, maar gewoon iedereen die besmet raakte uit laten zieken en zelf de antistoffen aan laten maken. Misschien zouden de gezonde, sterke mensen dan overleven, zoals dat ook in het dierenleven geschiedt. Omdat een groep in de samenleving niet in aanmerking komt voor de corona-pas levert dat ook economische schade op, maar daar gaat De Jonge aan voorbij. Maar al degenen die wel een pas hebben (die geen garantie geeft dat je niet besmet kunt raken) en ook na middernacht nog in een (nacht)café mogen verblijven, wat is daar het maatschappelijke nut of onnut van? De Jonge denkt alleen maar in economische schade, niet aan de volksgezondheid. Een minister van het CDA onwaardig!

Demissionair premier Mark Rutte is niet van plan de zakelijke belangen van toekomstige ministers en staatssecretarissen openbaar te maken. Een groot deel van de Tweede Kamer dringt daar met het oog op een nieuwe bestuurscultuur wel op aan. Maar volgens Rutte maakt het openbaar maken van de financiële belangen teveel inbreuk op de privacy van nieuwe bewindslieden. Dit stelde de demissionair premier Mark Rutte tijdens een debat over de begroting van Algemene Zaken. Het is in zijn ogen voldoende dat aan de Tweede Kamer wordt gemeld dát betrokkenen afstand hebben gedaan van hun belangen of die op afstand hebben geplaatst, zodat ze geen invloed meer kunnen uitoefenen. Onder meer D66 dringt erop aan om de Kamer meer informatie te geven, zoals over bezit van onroerende zaken in het buitenland, de namen van ondernemingen waarbij zij betrokken waren en de manier waarop afstand is gedaan van hun belangen. Maar Rutte vindt al die details niet nodig, onder meer omdat nieuwe bewindspersonen juist afstand hebben gedaan van hun belangen. Onlangs kwam minister van Financiën Wopke Hoekstra in opspraak, vanwege investeringen die hij eerder had gedaan in een bedrijf via de Britse Maagdeneilanden, een belastingparadijs. Dat had hij wel afgestoten toen hij aantrad als minister van Financiën. Hoekstra besloot alsnog openheid te geven in de Kamer. Een groot deel van de Tweede Kamer drong aan op meer openheid van het kabinet, in het kader van de gewenste nieuwe bestuurscultuur. Ook moet volgens meerdere partijen meer gedaan worden om de kans op belangenverstrengeling en corruptie tegen te gaan. Ze verwijzen naar het anticorruptieorgaan van de Raad van Europa (GRECO), dat al in 2019 flinke kritiek leverde op het kabinet. Het zou niet genoeg doen aan de bescherming tegen belangenverstrengeling en corruptie. GRECO adviseerde onder meer dat bewindspersonen publiekelijk inzicht geven in hun belangen. De oppositie bekritiseerde ook de recente overstap van oud-minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur naar de energiebranche, vooral omdat zij nog bij overleggen zat die raakten aan haar toekomstige baan. Dat kan niet door de beugel, stellen meerdere partijen. Maar Rutte vindt niet dat hier sprake is van een integriteitsschending, omdat het zogenoemde Blauwe Boek met regels voor bewindspersonen niet is overtreden. Wel had hij het “wenselijk gevonden” dat hij vooraf van de sollicitatie op de hoogte was gesteld. De premier heeft dat opnieuw onder de aandacht gebracht in de resterende kabinetsploeg. Die buigt zich over mogelijk scherpere en dwingender gedragsregels voor bewindspersonen. Alle goedbedoelde toezeggingen van de premier, na het aftreden van het kabinet in januari over de kindertoeslagen zaak, over meer transparantie en openheid van zaken in de relatie tussen de overheid en het parlement ten spijt, hij valt toch weer terug op oud beleid. Kennelijk heeft hij op de achterhand al namen van toekomstige VVD-ministers, die mogelijk de toets der kritiek niet kunnen doorstaan. Zoiets moet je bij Rutte nooit uitsluiten. Maar dat hij Hoekstra opnam in zijn kabinet, met een verleden als een (kleine) beleggers op een belastingparadijs, wil de Kamer nooit meer meemaken.

Financieel/economische berichten

De Belastingdienst gaat achter in de rij van schuldeisers staan als gezonde bedrijven in de schuldsanering komen nu veel coronasteunmaatregelen gestopt zijn. Het kabinet hoopt zo te bevorderen dat ze sneller uit de problemen zijn. Als een in de kern gezonde onderneming het niet redt, kan het in een traject van schuldsanering komen. Normaliter is belastingschuld dan de eerste die moet worden afgelost. De fiscus geeft die positie in deze gevallen nu op. Tijdens de crisis kregen veel bedrijven belastinguitstel. Vanaf volgend jaar moeten ze beginnen met het aflossen van eventuele belastingschulden. (bron: NOS) Of dit een verstandig besluit is van het kabinet Rutte III, hangt helemaal af van de normen worden gehanteerd voor een ‘gezond bedrijf’. Vanuit mijn optiek is een gezond bedrijf een onderneming die voorbereid is voor het bedrijf van de toekomst en NIET een bedrijf dat de transitie van fossiel naar duurzaam niet zal overleven. Een bedrijf dat op het terrein van duurzaamheid met de tijd zal meegaan, die ‘schone’ producten maakt en een sociaal arbeidsbeleid voert en participeert in ‘klimaat, milieu, natuur biodiversiteit en dierenwelzijn’. Dat een deel van de bedrijven die in de schuldsanering terechtkomen aan die formule niet zullen voldoen is een constatering, maar een sanering is dringend noodzakelijk.

4 op de 10 bedrijven met 2 of meer medewerkers heeft in de afgelopen 1½ jaar minstens één periode coronasteun ontvangen, meldt het CBS. In totaal gaat het om 162.000 bedrijven die loonsteun of een tegemoetkoming voor de vaste lasten ontvangen hebben. 6% van de bedrijven kregen continu steun. Vooral horeca, theaters, bioscopen en de reissector ontvingen langdurige tijd steun. De generieke steunpakketten eindigden op 1 oktober. Wel lopen er een aantal steunmaatregelen door die bedoeld zijn voor de evenementenbranche en de nachthoreca. (bron: NOS)

Bedrijven hebben voor bijna €20 mrd aan achterstand staan bij de Belastingdienst. Het kabinet wil coulance voor in de kern gezonde bedrijven die gebukt gaan onder hun coronaschuld, schrijft Lukas van der Storm in Trouw. Stel, je hebt een kledingwinkel die door de coronacrisis bijna stillag. Klanten bleven weg, modecollecties waren alleen nog met verlies te verkopen. Gelukkig was er de overheid die ondersteuning bood. Door bij te springen bij het betalen van de vaste lasten (TVL) en het in dienst houden van personeel (NOW). Maar ook via uitstel bij het betalen van belastingen. Loonheffing, inkomensheffing en omzetbelasting: tijdens de pandemie mocht de afdracht daarvan tijdelijk op de lange baan worden geschoven. Sinds 1 oktober is dat niet meer zo: bedrijven moeten in beginsel weer gewoon belasting betalen. Maar dat betekent niet dat alles vanaf nu weer normaal is. Wat resteert zijn ongeveer 270.000 bedrijven die een belastingschuld hebben opgebouwd voor een totaalbedrag van bijna €20.000 mln. Ze krijgen ruim de tijd om die af te lossen: voor 1 oktober 2022 moet het begin zijn gemaakt, in 2027 moet de corona-achterstand zijn ingelopen. Het overgrote deel van de bedrijven krijgt daarmee genoeg respijt, verwacht het demissionaire kabinet. Maar ook de ruime aflossingstermijn – in eerste instantie was 3 jaar nog de norm – zal niet elk bedrijf kunnen redden. Met een faillissementsgolfje bij afbouw van de steun wordt al maanden rekening gehouden. Sommige bedrijven die eigenlijk te zwak zijn om het te redden, hebben dankzij de steunmaatregelen toch kunnen overleven. Het aantal faillissementen lag daardoor tijdens de crisis veel lager dan normaal. Maar, schrijft demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief aan de Tweede Kamer, dan nog blijft er een groep bedrijven over die extra aandacht behoeft. Zo zijn er ondernemingen die in de kern economisch gezond zijn, maar die een maandelijks aflossingsbedrag aan de Belastingdienst er toch niet bij kunnen hebben. In die gevallen wil het kabinet een faillissement proberen te voorkomen door schuldsanering makkelijker te maken. Dat gebeurt – kort gezegd – doordat de Belastingdienst bij zo’n saneringstraject genoegen neemt met minder geld dan onder normale omstandigheden gebruikelijk is. Op die manier wordt een akkoord aantrekkelijker voor andere schuldeisers en kan een faillissement toch voorkomen worden. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de extra aandacht voor knelgevallen. “Het kabinet doet iets extra’s voor de relatief kleine groep bedrijven die in de kern gezond zijn, maar problematischer schulden hebben”, formuleert een woordvoerder van de twee organisaties. Om welke bedrijven het hierbij vooral gaat, is nog lastig te zeggen. Bekend is dat vooral veel bioscopen, theaters, cafés, restaurants, reisorganisaties en winkels steun ontvingen. Of dat ook de branches zijn die moeite krijgen met aflossen, is nog niet te zeggen. (bron: Trouw) In principe is een saneringsproces in de economie geen proces om dat te voorkomen. Wat de overheid hier doet is bedrijven die niet zijn meegegroeid met de tand des tijds en zich kunnen opmaken voor de nieuwe uitdagingen waarvoor zij komen te staan, zo lang mogelijk in leven te houden. Dat is onverstandig, maar het past volkomen in het beleid van Rutte: vasthouden wat we hebben opgebouwd en dat laten betalen door volgende generaties. Het is het ontkennen dat we op een kruispunt van wegen staan. Het oude is voorbij (b.v. fossiel) en nieuwe tijd ligt voor ons.

De hoge prijzen voor onder meer gas en benzine zetten een rem op de groei van de economie. Niet alleen huishoudens hebben last van een hoge energierekening, maar ook bedrijven worstelen ermee. Rabobank houdt er dan ook rekening mee dat de economie volgend jaar een stuk minder hard groeit. De marktprijzen voor gas zijn momenteel torenhoog. Daardoor moeten veel consumenten straks niet alleen meer betalen voor gas, maar ook voor stroom, omdat dit vaak met gas wordt geproduceerd. Daar komt bij dat automobilisten aan de pomp meer dan ooit betalen. Zo was de gemiddelde landelijke adviesprijs voor benzine vrijdag €2,077 per liter, de hoogste stand ooit. Ondertussen hebben ook grote levensmiddelenfabrikanten besloten hun prijzen te verhogen. Als de gasprijzen zo hoog blijven als nu, is een gemiddeld huishouden dat binnenkort een nieuw contract moet afsluiten, volgend jaar ongeveer €900 meer kwijt aan energie. Weliswaar komt het kabinet met een tegemoetkoming, maar die is gemiddeld €400 euro per huishouden; dat is niet genoeg om de gestegen kosten volledig te dekken. Door al die prijsstijgingen kan de inflatie oplopen, verwacht Rabobank-econoom Hugo Erken. Hij houdt er rekening met dat de inflatie volgend jaar 1% hoger uitvalt dan eerder gedacht. “En dan lever je 0,6% economische groei in.” (bron: NU) 2 kanttekeningen: ik verwacht een stijging van de inflatie naar misschien wel 6% en het aanbod voor een tegemoetkoming voor alle huishoudens van €400 is a-sociaal. Teveel voor de rijken en te weinig voor de armen.

Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

De hoge energieprijzen zorgen ervoor dat subsidies voor de aanleg van zonnepanelen en windturbines niet meer nodig zijn. Dat schrijft het FD. Iedere Nederlander betaalt een extra heffing bij zijn energierekening. Die heffing komt in een subsidiepot waaruit schone energie wordt gesubsidieerd. Maar ‘grijze energie’ (gas en olie) is nu zo duur dat er geen subsidie nodig is om bedrijven en gezinnen over te halen in wind en zon te investeren. De explosieve stijging van de energieprijzen maakt de subsidie van groene stroom dus niet langer noodzakelijk. Politiek Den Haag beraadt zich er nu over of de energieheffing toch niet omlaag kan. Op het moment dat er een nieuwe technologie in beeld komt, dan weet je dat dat in het begin heel duur is. Dat je op dat moment subsidie toepast, daar is heel veel voor te zeggen. Maar naarmate deze groene technologie efficiënter wordt, en de kostprijs van stroom die wordt opgewekt met groene energie niet veel meer afwijkt van de prijs van energie die wordt opgewekt met grijze energie, dan moet je stoppen met de subsidie”, zei econoom Edin Mujagić in Goedemorgen Nederland op NPO 1. (bron: WNL)

Door de coronacrisis zijn nog vele duizenden mensen in Nederland dagelijks in nood: zelfstandigen en alleenstaande moeders leven bijvoorbeeld in armoede en zijn afhankelijk van voedselhulp, schrijft Marcia Nieuwenhuis in het AD. Volgens hulporganisatie Rode Kruis gaat het in Nederland om naar schatting ruim 19.000 mensen die het nog niet alleen redden. Vooral gezinnen, mensen met lage inkomens en alleenstaande moeders zijn door corona in de problemen geraakt. ‘Behoefte aan voedsel’ blijft volgens het de hulporganisatie voor veel kwetsbare mensen ‘een grote zorg’. Op hygiëne wordt volgens het Rode Kruis vaak bezuinigd, hoewel dit ook een eerste levensbehoefte is. Directeur Rode Kruis Nederland Marieke van Schaik: ,,We zien dat mensen de keuze moeten maken tussen voedsel, zeep of luiers. Kwetsbare mensen hebben vaak geen geld voor essentiële verzorgingsproducten, zoals maandverband, incontinentieproducten, luiers, tandpasta of wasmiddelen. Als mensen zichzelf en hun huishouden niet goed kunnen verzorgen, maakt dat het voor hen vaak moeilijker om uit hun penibele situatie te komen.” Hoewel de versoepelingen zorgen voor meer werkgelegenheid, zoals bijvoorbeeld voor de (particuliere) schoonmaakbranche en voor horecapersoneel, start het werk voor anderen maar langzaam op. Mensen hebben noodgedwongen informele schulden gemaakt. Het Rode Kruis deelt al enige tijd voedselpakketten uit aan mensen die hard getroffen zijn door de coronacrisis. In de taxibranche vielen door corona harde klappen. De Amstelveense taxichauffeur Marco is één van de mensen die niet rond kan komen. ,,Als ik geluk heb moet ik het nu doen met één, misschien twee ritjes op een avond. Dat is gekmakend. En ondertussen doet de hele wereld net of corona al bijna voorbij is, maar voor mij is er nog niets veranderd.’’ Het Rode Kruis roept op om deze zelfstandigen, (alleenstaande) ouders, ouderen en gezinnen niet te vergeten en ze ook tijdens de nasleep van de coronacrisis te ondersteunen. Het Rode Kruis ondersteunt wekelijks mensen die buiten de reguliere hulp vallen met boodschappenkaarten. Van Schaik: ,,Wij laten deze mensen niet zitten en willen hen zeker tot het einde van dit jaar ondersteunen met eerste basislevensbehoeften. Om dat te kunnen blijven doen is hulp hard nodig.” (bron: AD)

Huizenkopers nemen op de oververhitte huizenmarkt steeds meer risico bij de aankoop van een huis. Vooral starters lenen steeds vaker maximaal ten opzichte van hun inkomen, concludeert De Nederlandsche Bank (DNB). Meer dan de helft van de starters sluit nu een hypotheek af van meer dan 450% van het bruto jaarinkomen. De centrale bank waarschuwt voor het risico. Als de huizenprijzen ooit dalen, komen huizen snel onder water te staan. De hypotheek is dan hoger dan de woningwaarde. DNB zegt dat gekeken moet worden naar onder meer het maximale leenbedrag en de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Huiseigenaren moeten vermogensbelasting gaan betalen over de waarde van hun woning. Op die manier kan de overheid de problemen op de huizenmarkt aanpakken, schrijft De Nederlandsche Bank in een analyse. In ruil voor de hogere vermogensbelasting moet de inkomensbelasting omlaag. Het is uiteindelijk aan de politiek om te beslissen of het de geopperde oplossingen ook wil doorvoeren. Nu is het nog zo dat huiseigenaren verschillende fiscale cadeautjes krijgen. Ze mogen hun hypotheekrente aftrekken van hun inkomstenbelasting. Dat kost de schatkist dit jaar 9 mrd. Daarnaast hoeven ze nauwelijks vermogensbelasting te betalen over de overwaarde van hun woning, terwijl huurders bijvoorbeeld wel belasting betalen over hun hele vermogen boven de 50.000. De Nederlandsche Bank stelt dan ook voor om een “gelijk speelveld te creëren” en de cadeautjes af te schaffen in ruil voor een lagere inkomensbelasting voor iedereen. Dat remt bovendien de almaar stijgende huizenprijzen, waardoor een eigen woning bereikbaarder moet worden voor koopstarters. Lees visie van De Nederlandsche Bank op https://www.dnb.nl/actueel/algemeen-nieuws/dnbulletin-2021/vier-ingredienten-voor-een-evenwichtigere-woningmarkt/ (bron: NOS) De waarschuwing is terecht, maar de vraag is hoe dichtbij ‘ooit’ is. De fors gestegen huizenprijzen kunnen op termijn een enorm maatschappelijk probleem veroorzaken, zodra de ‘luchtbel’ in de huizenprijzen gaat leeglopen. Maar het is ook de vraag in welke mate DNB mede verantwoordelijk is voor de huizenbubbel? De huizenprijzen stegen het afgelopen jaar met 19%. Is die niet het gevolg van het door de Europese Centrale Bank (ECB) gevoerde monetaire geld van het scheppen van grote bergen gratis geld, waardoor de waarde van ons geld daalt (spaarders krijgen geen rente meer op hun spaargeld en pensioenfondsen kennen nog grotere problemen) en burgers dan liever kiezen voor een te duur huis. De waarde van ‘steen’ wordt hoger geschat dan van ‘geld’. Ik betwijfel of de huizenprijzen gaan dalen als de hypotheekrente zo laag blijft en de inflatie blijft stijgen.

Nederland gaat proberen ruim 2.100 mensen uit Afghanistan te evacueren, schrijft demissionair minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) aan de Kamer. Het gaat om onder anderen zo’n 300 Nederlanders, tolken, medewerkers van ngo’s, medewerkers van de Nederlandse missies, fixers van journalisten en kerngezinnen. Tot dusver zei het demissionaire kabinet dat naast de Nederlanders die nog in het land vastzitten en de tolken ongeveer zeventig Afghanen recht zouden hebben op evacuatie naar Nederland. Zij stonden al op de evacuatielijst, maar konden eind augustus het vliegveld niet op tijd bereiken. (bron: NU) Dat is een heel sociale beslissing van het kabinet, lijkt het op het eerste gezicht. Maar er staat niet dat er nog 2.000 mensen uit Afghanistan naar Nederland komen en kunnen blijven. Want het is zeer de vraag in hoeverre die operatie gaat slagen en in welke mate wij in staat zijn die mensen te op te vangen en te huisvesten? Ik ben heel kritisch gestemd, ik geloof niet dat Rutte ook maar één moment overwogen heeft dit voornemen uit te voeren. Mogelijk is het een voorzet van de coalitie de oppositie mild te stemmen. De eerste 26 Afghanen zijn in Pakistan aangekomen.

Het kabinet wil niet iedere Afghaan opvangen die zich vanwege een onveilig gevoel bij het ministerie heeft gemeld, zei demissionair minister Ben Knapen van Buitenlandse Zaken tegen de Tweede Kamer. Zonder selectie door het hanteren van criteria komt Nederland volgens Knapen terecht “in een situatie die juridisch onhoudbaar, bestuursrechtelijk onverantwoordelijk en praktisch onuitvoerbaar is”. Het demissionaire kabinet zei zich in te spannen voor de evacuatie van nog eens 2.100 mensen uit Afghanistan. Het gaat om Afghanen die voldoen aan nieuwe opgestelde criteria. Zij moeten minstens een jaar hebben gewerkt voor een Nederlandse missie of sinds 2018 minstens een jaar hebben gewerkt voor Nederlandse ngo’s. Ook moeten de Afghanen een zichtbare functie hebben vervuld. (bron: NOS/nu) De Kamer reageerde enthousiast, maar de vraag hoe en waar deze asielzoekers kunnen worden opgevangen en in een latere fase kunnen worden gehuisvest kwam niet aan de orde. De daarvoor verantwoordelijke staatssecretaris, Mr Ankie Broekers-Knol (VVD), slaagt er tot dusverre nog niet in opvang te regelen om het overvolle COA-centrum in Ter Apel, waar asielzoekers op de grond of in stoelen moeten slapen, te verlichten. De besluitvorming van de politiek moet ook wel uitvoerbaar zijn, maar het binnenhalen van politieke doelstellingen schijnt een grotere prioriteit te hebben. Ik ben er zeker niet op tegen dat wij onze humane verplichtingen nakomen, maar maak daar dan geen chaos van. De Pakistaanse luchtvaartmaatschappij (PIA) onderhoud geen lijndiensten meer met Afghanistan.

Bij ruim een derde van bezoeken aan horeca, bioscopen en andere gelegenheden wordt niet gecontroleerd op een coronatoegangsbewijs, de QR-code met bewijs van vaccinatie, een negatieve test of herstel van het coronavirus. Dat blijkt uit een gepubliceerd onderzoek van peilbureau I&O Research in opdracht van de NOS. I&O Research deed een representatieve steekproef onder ruim 2.200 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Driekwart van de ondervraagden maakt gebruik van de QR-code, lagere inkomensgroepen doen dat minder vaak dan hogere inkomensgroepen. Onderzoeker Peter Kanne laat weten dat de ondervraagden overwegend positief zijn over het gebruik van de corona-pas. „Maar dan moet het eigenlijk wel waterdicht zijn. Anders ervaren ze het als schijnveiligheid,” voegt Kanne daaraan toe. Dat is het ook want volgens het RIVM was in oktober 40% van de besmette personen volledig gevaccineerd. De corona-pas geeft dus slechts een schijnveiligheid. De verschillen tussen de gelegenheden zijn groot: bioscopen, muziekevenementen en theaters controleren in meer dan 80% van de gevallen. Sportkantines en café’s daarentegen controleren veel minder vaak, respectievelijk in 30% en 55% van de gevallen. Sinds 25 september is het voor een bezoek aan onder meer de horeca, bioscopen en sportkantines verplicht om een coronatoegangspas te tonen. Het demissionaire kabinet trok extra geld uit voor toezicht op de controle van coronatoegangsbewijzen door gemeenten. Gemeenten lieten afgelopen maand echter weten niet direct straffen uit te delen aan bedrijven of gasten die bezoekers niet controleren op het coronatoegangsbewijs. (bron: NOS) Stop helemaal met de corona-pas.

Een op de 4 Amsterdammers kampt met schulden. Om hen eerder te kunnen helpen gaat de gemeente samenwerken met Amsterdamse werkgevers. Die zien eerder wanneer een werknemer in de financiële problemen zit. ‘Ze zijn bezig met overleven.’ Vragen om meer uren te werken, een voorschot willen of vaker ziek melden: voor een werkgever zijn dit allemaal signalen om te zien of iemand in de financiële problemen zit. Bij loonbeslag is het al helemaal duidelijk dat een werknemer met schulden kampt. De werkgever moet dan een deel van het salaris direct aan de schuldeiser overmaken. Om te voorkomen dat de schulden van deze Amsterdammers verder oplopen gaat de gemeente samenwerken met werkgevers in de stad. Bedrijven moeten zich bij de gemeente kunnen melden, zodat hun werknemers met schulden van hulp en advies voorzien worden. Ook moet het voor bedrijven mogelijk worden om werknemers door te verwijzen naar schuldhulpverleningsorganisaties, zodat zij direct geholpen kunnen worden. Volgens de recentste cijfers van de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) kampt 25% van de Amsterdammers met schulden. Zo’n 50.000 van hen beschouwen hun schulden als problematisch. Ongeveer 25.000 inwoners lukt het niet om de vaste lasten maandelijks te betalen. Deze cijfers zijn nog zonder de invloed van de coronacrisis. De verwachting is dat veel meer Amsterdammers in de schulden raken. Amsterdammers in de horeca, schoonmaak, transport, bouw, industrie en logistiek hebben vaakst te maken met openstaande rekeningen. Het speelt mee dat sommige van deze werknemers relatief vaak niet kunnen lezen en schrijven: 18 procent van de Amsterdammers is ongeletterd, waardoor rekeningen sneller oplopen. De gemeente zal daarom in eerste instantie in gesprek gaan met bedrijven waar vooral praktisch opgeleide Amsterdammers werken. Onderzoek van Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) laat zien dat 62% van de werkgevers medewerkers met schulden heeft. Een derde van de werkgevers kiest ervoor om een contract niet te verlengen als zij van de schulden afweten. Tegelijkertijd is acht op de tien werkgevers wél bereid om werknemers met financiële problemen te ondersteunen. Deze nieuwe aanpak moet daarom ook ervoor zorgen dat werknemers minder snel ontslagen worden. Bedrijven krijgen vaak de eerste signalen binnen van de schulden, terwijl het gemiddeld vijf jaar duurt voordat deze mensen zich bij de gemeente melden. El Mouden zegt dat de gemeente goed op weg is nu bedrijven handvatten krijgen om op een ‘integere en juiste manier’ medewerkers te ondersteunen met een directe lijn naar schuldhulpverlening, maar zou graag nog verder gaan. “De stap naar de gemeente blijft voor veel werknemers groot wegens de schaamte. Het zou mooi zijn als werkgevers die stap voor ze kunnen nemen.” De samenwerking tussen gemeente en bedrijven is een voorstel van D66 en ChristenUnie en sluit aan op het beleid waar de gemeente al jaren op inzet – zo vroeg mogelijk schulden herkennen bij Amsterdammers. In 2020 maakte wethouder Marjolein Moorman (Armoede) met belangrijkste schuldeisers, zoals woningcorporaties, energiebedrijven en de telecomsector, afspraken dat zij direct akkoord gaan met betalingsregelingen van klanten die in het rood staan. De gemeente voerde vorig jaar ook de zogenoemde pauzeknop in: bij Amsterdammers die hulp inschakelen, worden schulden nu bevroren zodat die niet tot problematische hoogte oplopen. (bron: Parool)

Corona berichten

Aantal geregistreerde besmettingen op zondag 2275, 359 aantal opgenomen mensen in het ziekenhuis + 138 op de IC; maandag 2914, 374, 138; dinsdag 3746, 387, 137; woensdag 3662, 394, 140; donderdag 3736, 406, 137; vrijdag 3737, 408, 138; zaterdag 3703, 411, 142.

In de afgelopen week van 5 tot en met 12 oktober 2021 is het aantal gemelde positieve coronatesten met 48% gestegen ten opzichte van de week ervoor. Het percentage mensen met een positieve testuitslag steeg naar 10,3%. (bron: NU)

Het waarschuwingsniveau van Nederland gaat omhoog op de coronakaart van Europa. Limburg gaat donderdag als eerste provincie van oranje naar rood, Utrecht volgt op de voet. Overijssel is de snelste stijger. Daar zijn in de afgelopen twee weken meer dan 1950 mensen positief getest, bijna 38% meer dan bij de coronakaart van vorige week. In Gelderland steeg het aantal positieve tests met 35% en in Drenthe met 30%.

Ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op een overbelasting van de IC’s als gevolg van een coronabesmettingspiek. Dat zeggen Jacco Wallinga en Jaap van Dissel van het RIVM tegen de NOS. Toch vindt het OMT, waar Van Dissel ook in zit, het nog niet noodzakelijk om de coronamaatregelen aan te scherpen. Maar versoepelingen zijn voorlopig ook niet aan de orde. De piek in het aantal ziekenhuisopnames wordt verwacht in januari, maar hoe hoog die wordt is volgens het RIVM moeilijk te voorspellen. Dat ligt onder meer aan de vaccinatiegraad. Volgens Van Dissel gaat het daarmee “redelijk goed”. (bron: NOS) Bij deze laatste uitspraak zet ik vraagtekens. Als er 3.600 besmettingen per dag zijn, zijn er er 1.440 personen daarvan al volledig gevaccineerd. Waarom loopt van Dissel vooruit met informatie, die uitsluitend wordt onderbouwd met aannames over een verder oplopend aantal besmettingen (terwijl 74% van de bevolking al is gevaccineerd en 2 miljoen mensen al besmet zijn geweest) en of we een flinke griepepidemie krijgen weet nog niemand.

1½ jaar na de start van de coronacrisis is het grote evalueren van de pandemie begonnen. In het VK verscheen een vernietigend rapport van een parlementaire onderzoekscommissie waarin de corona-aanpak van de regering-Johnson „een van de grootste mislukkingen” op het gebied van volksgezondheid in de historie van het land werd genoemd. In Nederland komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar verwachting begin volgend jaar met een eerste rapport over de coronabestrijding, later volgt een parlementaire enquête. Adviesbureau KPMG loopt daarop vooruit met een eigen, tussentijdse evaluatie van de coronacrisis van maart 2020 tot juli 2021. In het rapport “Dit zijn de lessen van anderhalf jaar coronacrisis”, is KPMG zeer kritisch over de door het kabinet gevolgde strategie en de resultaten daarvan. Het adviesbureau deed een uitgebreide literatuurstudie van openbare bronnen en analyseerde wereldwijd beschikbare data. Er zijn in Nederland meer doden gevallen, omdat er beleid werd gemaakt op basis van hoeveel mensen er in het ziekenhuis lagen in plaats van het aantal besmettingen, stelt het adviesbureau. Daardoor werd er vaak te laat ingegrepen. In vergelijking met Noorwegen, Denemarken en Finland „blijkt dat Nederland zowel op de economische groei als op oversterfte beduidend minder goed in staat was de pandemie te managen”, schrijft KPMG. Het verder ophogen van de IC-capaciteit, wat de Nederlandse ziekenhuizen tevergeefs probeerden, was achteraf volgens KPMG geen betere strategie geweest. Tegen de exponentiële groei van virussen is volgens het adviesbureau „geen enkele capaciteit opgewassen” en bovendien had het beschikbaar hebben van meer IC-bedden waarschijnlijk tot nóg meer gezondheidsschade geleid, zegt arts en gezondheidseconoom David Ikkersheim van KPMG Health. „Als je pas ingrijpt als de bedden vol liggen, leidt dat met meer capaciteit paradoxaal genoeg tot nog meer gezondheidsschade, en naar verwachting een substantieel hogere oversterfte.” Volgens KPMG hebben landen die wel ingrepen als het aantal besmettingen steeg het veel beter gedaan. Daarbij heeft Ikkersheim gekeken naar oversterfecijfers. Die zijn doorgaans moeilijk te vergelijken, omdat factoren als klimaat, bevolkingsopbouw en hoe dicht mensen op elkaar wonen ook invloed hebben. Ze geven volgens Ikkersheim wel een grof inzicht in hoe effectief het beleid was: in Nederland overleden zo’n 24.000 mensen meer dan verwacht terwijl landen als Denemarken, Noorwegen en Finland niet of nauwelijks oversterfte hadden. Die landen gingen eerder in lockdown en hadden direct strengere grenscontroles en quarantaineregels. Volgens KPMG hebben landen die een strenger beleid voerden geen extra economische schade opgelopen. Extra vrijheid, stelt Ikkersheim, was „een tijdelijk snoepje”: als de cijfers opliepen moesten er toch weer beperkende maatregelen worden genomen. Ook in Nederland was dat het geval: in de winter was een strenge lockdown en een avondklok nodig om de cijfers te drukken. In vergelijking met andere Europese landen deed Nederland het op economisch gebied „redelijk”, mede dankzij de royale steunpakketten. Tegelijkertijd noteerde Nederland een krimp van 0,2%, terwijl een aantal Scandinavische landen groei liet zien. KPMG verbaast zich in het rapport over wat het „Nederlands exceptionalisme” noemt: het Nederlandse beleid week bij een aantal grote beslissingen af van wat internationaal werd geadviseerd. Te vaak werd daardoor het voorzorgsprincipe niet toegepast. Dat begon met het negeren van het WHO-advies om in te dammen. Verder werd in Nederland eerst heel weinig getest, terwijl het adagium van de WHO ‘testen, testen, testen’ was. Ook was er maandenlang debat over de noodzaak van een mondkapjesplicht, terwijl veel andere Europese landen die al hadden ingevoerd. De invoering van de avondklok in januari 2021 vindt Ikkersheim een voorbeeld van hoe het voorzorgsprincipe door Nederland wél succesvol werd ingezet. „Toen is preventief gehandeld vanwege de dreiging van de Britse variant. Dat pakte goed uit en heeft mogelijk ‘code zwart’ voorkomen. In een volgende pandemie moet je deze attitude structureel hanteren.” Het kabinet gebruikte regelmatig de mantra „zorgvuldigheid boven snelheid”, bijvoorbeeld als argument om later dan andere Europese landen te beginnen met vaccineren. In een pandemie is dat een schijntegenstelling, zegt Ikkersheim. „Iets niet 100% goed doen maar wel snel, is in een crisis veel waard.” Bij de voorbereiding van de vaccinatiecampagne viel het KPMG op dat er geen goede draaiboeken klaarlagen en er niet met diverse scenario’s was gewerkt. Ikkersheim: „Nederland rekende erop dat AstraZeneca eerst kwam, met distributie via de huisartsen. Het werd Pfizer, met een andere koelmethode, en het moest plots via de GGD. Al die zaken waren te voorzien, kijk maar naar hoe het VK dat gedaan heeft.” KPMG constateert dat Nederland uiteindelijk wel een inhaalslag maakte met vaccineren en dat de huidige vaccinatiegraad „bovengemiddeld” hoog is. KPMG vindt het opvallend dat minister De Jonge erover klaagde dat zijn departement niet genoeg centrale regie kon voeren over de GGD’s en de huisartsen. De huidige Wet publieke gezondheid geeft de minister in een pandemie juist vergaande bevoegdheden als een ziekte de A-status krijgt. KPMG beveelt een goede juridische analyse aan „naar welke instrumenten de status A-ziekte biedt, en deze waar nodig te verduidelijken”. Als les voor een volgende pandemie suggereert KPMG ook in het OMT buitenlandse expertise toe te voegen, omdat binnen Europa de OMT’s hun regeringen soms heel anders adviseerden. „Tegengeluid kan het groepsdenken zoveel mogelijk voorkomen.” (bron: NRC) Interessante studie, die inzicht geeft over het handelen van het kabinet Rutte III. Veel kritiek, maar over de gang van zaken op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt KPMG weinig. En over het feit dat de vaccins alleen zijn getest op bijwerkingen na de injectie en niet op die op de kortere, middellange en langere termijn. Daar was geen tijd voor en de politiek accepteerde dat.

Verduurzaming

Op een VN-top in Kunming (China) is door ruim 100 landen toegezegd dat ze zich meer gaan inzetten voor het behoud van dier- en plantsoorten. In 2030 moet 30% van land en zee beschermd zijn. Nederland is ook op de top. De Chinese klimaatminister zegt dat de verklaring niet bindend is, maar dat die is bedoeld om politieke wil te tonen. In 2010 was er een soortgelijk akkoord. De 20 doelen die daarin waren opgenomen, zijn allemaal niet gehaald. China heeft ruim €200 mln voor bescherming van biodiversiteit beloofd. In het voorjaar wordt bepaald waar dat geld precies naartoe moet. (bron: NOS)

Hoewel het gebruik van zonne- en windenergie in rap tempo toeneemt, groeit het wereldwijde gebruik van kolen dit jaar ook sterk. Zelfs in zo’n mate dat de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) nog maar één keer eerder harder groeide dan nu het geval is. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in zijn jaarlijkse rapportage. De vooruitgang die wordt geboekt op het gebied van schone energie, het gebruik van elektrische auto’s en andere technieken met weinig uitstoot, is volgens het agentschap dan ook nog onvoldoende om tijdig de klimaatdoelen te halen. Het IEA stelt dat zijn nieuwe rapport als gids kan dienen bij de aanstaande klimaattop in Glasgow. Ook al neemt het gebruik van andere bronnen dan fossiele toe, in het huidige tempo zal de CO2-uitstoot volgens het rapport in 2030 maar met 1/5 zijn teruggebracht ten opzichte van wat het zou moeten zijn om het doel van geen uitstoot in 2050 te halen.

Twee weken voor de klimaattop in Glasgow blijken wereldwijde plannen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen ruim onvoldoende om sterke opwarming te voorkomen. Waar ligt dat aan? Het probleem is niet alleen dat veel landen proberen zo min mogelijk moeite te doen, maar ook dat het omgekeerde ontbreekt: een groep landen die met de vuist op tafel slaat. Dat zegt klimaatdiplomaat Yvo de Boer. Dat de diplomatieke druk niet hoog is, blijkt uit de frustaties van de Britse koningin Elizabeth. De gastvrouw voor de conferentie in Glasgow mopperde dat ze nog steeds niet weet welke wereldleiders komen. Dat terwijl het om de belangrijkste klimaattop in jaren gaat: als de wereld niet op koers ligt voor het Parijsakkoord, zouden landen vóór ‘Glasgow’ hun klimaatdoelen aanscherpen. Die nieuwe doelen blijken veel te zwak om die ambitie waar te maken: in 2030 realiseren landen volgens hun nationale plannen slechts 1/8 van de benodigde uitstootverlaging om de opwarming onder 1½ graden te houden, berichtte NU.nl op basis van doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat is áls die nieuwe klimaatdoelen voor 2030 al worden waargemaakt, voegt De Boer eraan toe. “Want in de echte wereld gaat de CO2-uitstoot momenteel zelfs scherp omhoog.” “We zitten dus in een spagaat tussen beloften en de werkelijkheid, en het is de vraag hoe we die kloof op de klimaattop in Glasgow gaan overbruggen.” (bron: NU)

Eyeliners

Evergrande worstelt met een betaling van $150 mln, maar zit met een schuldenberg van $300.000 mln

Kees de Kort, econoom, vindt het ongelooflijk dat president Klaas Knot van de Nederlandsche Bank in zo weinig tijd zo veel onzin kan uitkramen. ‘Klaas praat poep op een verschrikkelijke manier. Ontsla die vent.’

De overheid niet meer de eerste schuldeiser als gezonde bedrijven in de schuldsanering terechtkomen

Kaag en Segers lopen nog zij aan zij in de informatie

Prijzen in de supermarkten gaan snel verder stijgen

Kabinet én Kamer lijken grip op afhandeling toeslagenaffaire kwijt

Het grote aflossen van coronaschulden aan de fiscus begint: bedrijven hebben 6 jaar de tijd voor €20 miljard

Adviesbureau KPMG is zeer kritisch over de door het kabinet gevolgde strategie tijdens de coronacrisis en de resultaten daarvan

Dit kwartaal waren de huurprijzen in de vrije sector per vierkante meter 2,5% hoger dan vorig jaar

QR-code wordt in ruim een derde van de gevallen niet gecontroleerd’ Namaak QR-passen in omloop

Boodschappen fors duurder: ‘Gemiddeld huishouden honderden euro’s extra kwijt’

Boodschappen zijn tijdens de eerste negen maanden van dit jaar flink duurder geworden: vooral frisdrank, bier, conserven, verzorgingsproducten en schoonmaakartikelen stegen fors in prijs.

Premier Rutte wil de zakelijke belangen van de nieuwe regeringsploeg niet openbaar maken

Nederland kleurt weer rood op Europese coronakaart – Limburg gaat aan kop met besmettingen, Utrecht volgt

Bank of America voorziet de komende 10 jaar nauwelijks rendement op de beurs

Gas, stroom, benzine, boodschappen: honderden of zelfs duizenden euro’s duurder

De Europese Unie is bezorgd over de toenemende energie-armoede

Frontberichten

Het demissionaire kabinet trekt de portemonnee om een deel van de stijgende energierekening te compenseren. Huishoudens kunnen rekenen op gemiddeld ruim 400 euro compensatie, zo laat demissionair staatssecretaris Yeşilgöz zojuist weten. De tegemoetkoming geldt voor één jaar en kost in totaal 3.200 mln (€2.700 mln voor de huishoudens en €500 mln voor het MKB). Of het bedrijfsleven ook wordt gesteund en op welke wijze is nog niet bekend. ,,We gaan de energiebelasting fors verlagen’’, zegt demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz (Energie). ,,Dat doen we door de belastingvermindering op de energierekening te verhogen met 230 euro.’’ Die belastingvermindering is nu ruim 460 euro en wordt dus zo’n 690 euro. Yeşilgöz: ,,Ook gaan we de tarieven op elektriciteit verlagen. Daarmee kunnen we de stijging enigszins beperken.’’ Een algemene belastingmaatregel dus, waardoor huishoudens gemiddeld ruim 400 euro minder kwijt zijn aan de energienota. ,,Het geld gaat ook terecht komen bij mensen die het niet nodig hebben’’, zegt de staatssecretaris erbij. (bron: AD) Het is in deze vorm een a-sociaal beleid. Het zou rechtvaardiger zijn geweest als de mensen met een inkomen, waaruit de hogere energielasten niet betaald zouden kunnen worden, volledig zouden worden gecompenseerd en de mensen die die financiële niet hebben niet zouden worden gecompenseerd.

Overwegingen

De werkcultuur bij de Belastingdienst weerhoudt ambtenaren ervan om misstanden te melden, staat in een nog ongepubliceerd rapport waar NRC over schreef. Zo zouden werknemers bang zijn dat ze door kritiek te uiten hun loopbaan in gevaar brengen. Ook krijgen medewerkers van de BelastingTelefoon die schrijnende verhalen doorgeven aan leidinggevenden te horen dat “de wet en regelgeving nou eenmaal zo is”.

Macro-econoom en BNR-commentator Kees de Korte: Knot waarschuwt voor instabiliteit van de financiële markten. ‘Zijn verhaal is gebaseerd op de financiële markten, wat is het probleem als de koersen dalen? Dat is niet leuk, dat snappen we, maar wat is daar het probleem van? Te veel geld als oorzaak van het huizenprobleem? Wat dacht Klaas ervan om de rente verhogen? Dan wordt het voor beleggers interessant om te kijken of ze een huis kopen of obligaties.’ ‘De kern van het probleem is niet de jubelton (een schenking van max €105.302 (2021) van b.v. ouders , waarover geen schenkbelasting hoeft te worden betaald, onder voorwaarde dat de begiftigde tussen de 18 en 40 jaar is of de partner is tussen de 18 en 40 jaar en de schenking wordt gebruikt om een eigen woning te kopen of te verbouwen en/of de hypotheek of restschuld van uw eigen woning af te lossen) en aftrekposten, de kern van het probleem is hogere rente. En dat kan weer niet vanwege de financiële markten. Blijkbaar is de angst voor koersdaling allesbepalend voor Klaas Knot en zijn monetaire beleid. En dan dat onwaarschijnlijke gelul over klimaatrisico. Denk je echt dat verzekeraars daar geen rekening mee houden? Denk je nou echt dat die verrast gaan worden als er een keer een overstrominkje is? Wat denk je dat het werk van verzekeren is? Dat is nadenken over risico’s, onder andere klimaatrisico’s en dat wordt verdisconteerd in de premies.’ ‘Mijn persoonlijke bullshitmeter is gecrasht na één minuut Klaas Knot. Dat is niet erg, maar Klaas is niet een of andere wappie. Als een wappie totale onzin uitslaat, dan zegt je: ga jij eens even een boek lezen. Maar dit is een verantwoordelijke autoriteit van een belangrijk instituut. Dat biedt weinig vertrouwen. Alle problemen die er zijn worden veroorzaakt door gratis geld. Hij draait overal omheen, de rente moet omhoog. Ontsla die vent.’ (bron: BNR)

De oplopende inflatie en een economische groei die niet overal even stevig doorzet vormen samen een belemmering voor de groei van de wereldeconomie. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in het rapport ‘Vooruitzichten voor de wereldeconomie en de financiële stabiliteit’. De groeiverwachting voor dit jaar is verlaagd van 6% naar 5,9% en die voor 2022 is teruggebracht naar 4,9%, maar voor armere landen valt de verwachting beduidend lager uit. In de eerste helft van dit jaar stuwde optimisme over het economische herstel markten wereldwijd nog op. In de zomer echter namen de zorgen en onzekerheid over de economische vooruitzichten toe, onder meer door het stijgende aantal besmettingen. Het is ook de vraag of het economische herstel wel zo sterk is als gedacht en of vooral de armere landen en opkomende markten mee kunnen komen. De hoge inflatie, als gevolg van hogere energie- en voedselprijzen, lijkt van langere duur en trekt een wissel op de economische groei. Aanhoudende hogere inflatie leidt tot snelle stijging van de rente en veroorzaakt problemen voor landen met schulden. De extreem ruime steun- en hulprogramma’s met lage rente en biljoenen euro’s door overheden en centrale banken maskeren de grotere financiële kwetsbaarheid van bedrijven, banken, beurzen en huishoudens. De steun heeft naast economische groei en weinig faillissementen ook gezorgd voor overtrokken waarderingen en overspannen prijzen op financiële markten en in het vastgoed. Met de afbouw van de steun neemt de kwetsbaarheid daarom toe, immers bij laag water komen de wrakken boven. Inflatie en stijgende rente gooien er nog een schep problemen bovenop. De Nederlandsche Bank waarschuwde daar ook voor in haar jongste rapport over de financiële stabiliteit. Gaandeweg de crisis is per saldo de financiële positie van veel bedrijven en huishoudens verbeterd. De balans van bedrijven is sterker, de omzet groter en de winstgevendheid beter. Huishoudens staan er net als banken financieel sterker en beter voor dan tijdens de financiële crisis van 10 jaar geleden. Banken speelden een belangrijke rol in de kredietverlening tijdens de crisis en kunnen dat ook blijven spelen in de transitie naar een duurzame economie. In het rijtje van onzekerheden zet het IMF onder meer de opkomst van cryptovaluta in beleggingen en het betalingsverkeer. De toegenomen handel in crypto’s in opkomende markten kan leiden tot verstoring van de gewone kapitaalstromen en vraagt om meer toezicht en regelgeving. (bron: NU) Ik vind het een optimistisch verhaal, de groei van de wereldeconomie komt mij hoog voor, maar ik verklaar dat ook vanwege het monetaire beleid van de centrale banken, dat kunstmatig groei genereert en tegelijk inflatoire ontwikkelingen. Dat de financiële positie van huishoudens is versterkt, is zeker in Nederland geen algemene regel. Op Prinsjesdag werd voor 2022 een verwaarloosbare stijging van gemiddeld 0,1% aangekondigd, maar de ouderen gaan er zeker op achteruit. En gezien de enorme stijging van de energieprijzen en de daaraan gekoppelde stijging van de inflatie zal de koopkracht zeker gaan dalen. Ook het feit dat spaarders geen rente meer krijgen op hun spaargeld telt mee. En of de financiële stabiliteit van het bankwezen is versterkt, zet ik vraagtekens bij. Het rapport van het IMF schetst een illusoir beeld van de financiële stand van zaken.

©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 15 okt 2021, week 41: AEX 800,41; Bel 20 4.205,30; CAC40 6.727,52; DAX 15.587,36; FTSE 100 7.234,03; SMI 11.961,34; RTS (Rusland) 1.891,56; SXXP (Stoxx Europe) 469,39; DJIA 35.294,76; NY-Nasdaq 100 15.146,92; Nikkei 29.068,63; Hang Seng 25.288,76; All Ords 7.674,20; SSEC 3.572,37; €/$1.1601; BTC/USD (Bitcoin) $61.215,90; troy ounce goud $1.767,40, dat is €48.987,30 per kilo; 3 maands Euribor -0,548%; 1 weeks -0,567%; 1 mnds -0,564%; 10 jaar Duitse Staat -0,174%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,134%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,048%; 10 jaar Belgische Staat 0,131%; 10 jaar Japan 0,0756%; 10 jaar Franse Staat 0,166%; 10 jaar Spanje 0,46%; 10 jaar VK 0,995%; Italië 0,863%; 10 jaar VS 1,5608%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,932.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden fors stijgend. In tegenstelling met deze trend noteerden de rentetarieven flat. De euro steeg versus de dollar licht, op lagere rentetarieven in de VS. De bitcoin spoot opnieuw omhoog evenals andere crypto’s. Het lijkt er steeds meer op dat beleggers niet meer gaan voor rendement, maar voor illusies. De centrale banken spreken geruststellende woorden alhoewel de onrust vanwege stijgende inflatiecijfers toeneemt. De ECB heeft nu ook aangekondigd dat de inkoop van vastrente waarden wordt afgebouwd. Maar in welke mate? Ziekenhuizen bereiden zich voor op een griepgolf en stijgende corona-besmettingen. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen daalden de tarieven: Zwitserland 0,001%; Duitsland 0,247%; Nederland 0,343%; Japan 0,6858%; Frankrijk 0,886%; Spanje 1,296%; VK 1,361%; Italië 1,799%; Canada 1,9955%; VS 2,0488%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,523%; Zwitserland -0,528%; Nederland -0,495%; België -0,448%; Denemarken -0,439%; Frankrijk -0,318%; Spanje -0,289%; Japan -0,0862%.

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 16-10-2021/603 Gas, stroom, benzine, boodschappen: honderden of zelfs duizenden euro’s duurder

UPDATE 09-10-2021/602 De confrontatie tussen Hoekstra, de jurist, en Omtzigt, de econometrist

Nog voor de informatiegesprekken van VVD, D66, CDA en CU over de inhoud van een regeerprogramma, is er onrust in de politiek ontstaan over de positie van een misschien wel twee van de politieke leiders die nu aan tafel zitten: Hoekstra (CDA) en Rutte (VVD). De Kamer wil van de hoed en de rand weten. In het vorige blog meldde ik al de eerste details. Hier het artikel van Dirk Waterval in Trouw: Net voordat CDA-leider Wopke Hoekstra als minister van Financiën stelling nam tegen belastingparadijzen had hij zelf nog een belang in een tropische brievenbusfirma. CDA-leider en demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft jarenlang een belang gehad in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Hoekstra maakte tot oktober 2017 deel uit van een besloten beleggingsclub die dit belastingparadijs in de Caribische Zee nog altijd gebruikt om te investeren in een safaribedrijf in Oost-Afrika. Tot die besloten club behoren meerdere publieke personen, onder wie president-commissaris Tom de Swaan van staatsbank ABN Amro. De Swaan werd in juli 2018 door Hoekstra benoemd bij de bank. De Britse Maagdeneilanden vormen één van de grootste belastingparadijzen ter wereld. Onthullingen laten al sinds 2013 zien hoe het land corruptie en fraude helpt verhullen. De betrokkenheid van Hoekstra blijkt uit onderzoek van Trouw, Het Financieele Dagblad en het onderzoeksplatform Investico, die daarvoor toegang hadden tot de Pandora Papers. Dat is een grote hoeveelheid gelekte documenten uit belastingparadijzen. Die zijn in bezit van ICIJ, het internationale journalistencollectief waarbij de drie media zijn aangesloten. Hoekstra kocht zijn aandelen op de Maagdeneilanden in 2009 en verkocht die een week voor hij in oktober 2017 aantrad als minister van Financiën. Vanaf dat moment was het zijn taak om als minister misbruik via belastingparadijzen aan te pakken. In antwoord op vragen laat Hoekstra weten dat hij zijn belang in de brievenbusfirma altijd heeft gemeld bij de fiscus. Dat deed hij echter niet bij de Eerste Kamer. Hoekstra was tussen 2011 en 2017 senator namens het CDA en was toen lid van een commissie die in schriftelijke overleggen meedacht over de internationale strijd tegen belastingontwijking. De CDA-leider stelt in een reactie dat hij niet verplicht was melding te maken van zijn aandelen, en dat hij zich altijd aan de vereiste procedures heeft gehouden. “Strikt genomen klopt dat, maar het was ethischer geweest om het wél te melden”, stelt hoogleraar Christoph Demmke, expert op het gebied van integriteit en adviseur van het Europees Parlement. Demmke noemt Hoekstra’s handelwijze ‘onacceptabel’ en ‘beneden alle internationale standaarden’. Lees hier de politieke reacties op het nieuws: ‘Beleggingen Hoekstra schadelijk voor reputatie Nederland’ Hoekstra antwoordt op vragen over de Maagdeneilanden-constructie dat hij geen weet had van de vestigingsplaats van de brievenbusfirma. Van de andere investeerders die Trouw heeft benaderd, stelt niemand dat hij niet wist dat de brievenbusfirma op de Maagdeneilanden is gevestigd. Een enkeling herinnert zich dat hij bij de aankoop van de aandelen een document moest tekenen waarop ‘Britse Maagdeneilanden’ stond vermeld. Naast Tom de Swaan en Hoekstra bestaat de investeringsgroep uit vooraanstaande personen uit de financiële wereld, zoals oud-zakenbankier Wilco Jiskoot (nu commissaris bij Hema en Jumbo) en Alexandra Schaapveld, commissaris bij Société Générale en tot voor kort ook bij ontwikkelingsbank FMO. De brievenbusfirma waarin zij een belang hebben heet Candace Management Limited. De firma is een investeringsvehikel waarmee de beleggers geld staken in Asilia Africa, een bedrijf dat safarireizen aanbiedt. De onderneming zorgt naar eigen zeggen voor veel werkgelegenheid in Kenia en Tanzania. Grote internationale geldschieters, zoals het Noorse staatsfonds Norfund, investeren ook in het bedrijf.

Mede-oprichter van Asilia Jeroen Harderwijk, die de brievenbusfirma op de Maagdeneilanden beheert, zegt dat de route via de Cariben is gekozen omdat hij daarmee gemakkelijker investeerders uit andere landen kon aantrekken. Ook was de Maagdeneilanden-route volgens hem goed bruikbaar om de investeringen naar meerdere landen in Afrika te laten lopen. Harderwijk ontkent dat die keuze de investeerders financieel voordeel heeft opgeleverd. Van belastingontwijking of -ontduiking zou geen sprake zijn: alle door Trouw benaderde investeerders stellen dat zij hun zakelijke belang jaarlijks hebben opgegeven bij de Belastingdienst. Demissionair minister Hoekstra stelt dat hij bij de verkoop van zijn aandelen in 2017 alleen zijn inleg van €26.500 heeft teruggevraagd, en het rendement van €4800 aan een goed doel, wetenschappelijk onderzoek naar kanker, heeft geschonken. Ongeveer een half jaar nadat hij zijn belang had verkocht, benoemde Hoekstra in zijn rol als minister van Financiën mede-investeerder Tom de Swaan tot president-commissaris van staatsbank ABN Amro. Niet duidelijk is of één van hen toen heeft gemeld dat zij kort tevoren nog gezamenlijk investeerden. Hoekstra ontkent te hebben geweten dat De Swaan ook deel uitmaakte van de investeringsclub. De lijsten met namen die volgens verschillende investeerders uit de groep regelmatig rondgestuurd worden, zegt Hoekstra nooit te hebben gezien. Lees de reconstructie over Hoekstra’s bezit op de Maagdeneilanden: Hij moet nú van die aandelen op de Britse Maagdeneilanden af, zegt Wopke Hoekstra op een najaarsdag in 2017 aan de telefoon tegen een oude studievriend. Hij is zojuist gepolst voor zijn droombaan: minister van Financiën. Die functie dwingt hem al zijn aandelenbezit af te stoten, en daar is haast bij. (bron: Trouw)

De Kamer neemt minister Hoekstra onder vuur na belang in brievenbusfirma: Demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën (CDA) moet zich in de Tweede Kamer verantwoorden voor het belang in een brievenbusfirma in een belastingparadijs in de jaren 2009-2017, voordat hij minister werd. Van links tot rechts willen oppositiepartijen zo snel mogelijk met hem in debat, schrijft Raoul du Pré in de Volkskrant. Hoekstra kwam zondag in de problemen toen bleek dat hij tot vlak voor zijn benoeming een zakelijk belang had in een brievenbusfirma gevestigd op de Britse Maagdeneilanden. Hij was in die jaren lid van de Eerste Kamer, waar hij deelnam aan de commissie die zich boog over ideeën om grensoverschrijdende belastingontwijking te voorkomen. Hoekstra meldde zijn eigen sluiproute destijds niet aan de Eerste Kamer – dat is formeel ook niet verplicht – maar bij zijn aantreden in 2017 wel aan premier Rutte. Toen heeft hij de aandelen verkocht. Hij zegt nu dat hij niet wist dat het geld via de Maagdeneilanden liep. Die verklaring roept vragen op in de Tweede Kamer. ‘Hoekstra ontkent geweten te hebben dat het bedrijf in een belastingparadijs gevestigd was, maar heeft Rutte dan weer wel geïnformeerd. Hoe kan dat? En waarover dan?’, aldus PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Hij heeft inmiddels een debat aangevraagd. ‘Ik wil heel precies weten hoe dit zit.’ SP, GroenLinks en de PVV sluiten zich daar bij aan. GroenLinks-leider Klaver vindt het ‘uitermate verontrustend’ dat uitgerekend de minister van Financiën nu gelinkt wordt aan een brievenbusfirma. Het Binnenhof zoekt al jaren naar manieren om belastingontwijking via buitenlandse sluiproutes aan banden te leggen. Het ministerie van Financiën wordt geacht voorop te gaan in die zoektocht. Daarom vraagt SP-leider Marijnissen zich nu af of Hoekstra nog wel geloofwaardig is als minister. PVV-leider Wilders legt direct de link met de affaire die Hoekstra’s departement in grote verlegenheid heeft gebracht. Op Twitter spreekt hij Hoekstra direct aan: ‘Hoe voelt dat nou om met je brievenbusfirma in een belastingparadijs te hebben geïnvesteerd terwijl jaren later de slachtoffers van de toeslagenaffaire nog steeds op hun geld zitten te wachten?’ Voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib is niet minder kritisch. ‘Voor alle bewindslieden geldt dat hun integriteit boven iedere twijfel verheven moet zijn, maar over de financiële integriteit van de minister van Financiën mag beslist geen onduidelijkheid bestaan. Die moet onberispelijk zijn.’ (bron: VK) De slappe reactie van Hoekstra spreekt boekdelen. Hij moet het boegbeeld zijn voor de opsporing van belastingontduiking en -ontwijking, maar hij participeerde zelf in een besloten clubje dat op een van de grootste belastingparadijzen ter wereld via een brievenbusconstructie was gevestigd en een investering van zijn opgebouwde pensioenreserves via het belastingparadijs op Guernsey (VK). Deze investering was een fonds dat zijn werkgever McKinsey had geregeld voor 30.000 personeelsleden, als een soort pensioenregeling. Hoekstra was partner bij dit adviesbureau. Beide investeringen heeft de minister afgestoten in overleg met de landsadvocaat een week voor hij toetrad tot het kabinet. En dan verontschuldigt hij zich met ‘ik wist echt niet dat het bedrijf op de Maagdeneilanden was gevestigd, maar hij zegt niet dat het een brievenbusfirma was. Ook zegt hij niet te weten wie de andere beleggers van het besloten clubje waren, ondanks dat anderen zeggen dat de namen van het besloten beleggingsclubje wel bekend waren. Het riekt naar een serviceclub: Old Boys Network. Er zal een onderzoek moeten ingesteld naar de schriftelijke bijdragen die hij, als senator in de periode 2011-2017, heeft geleverd als lid van een commissie die ‘meedacht over de internationale strijd tegen belastingontwijking’. Met zijn verleden kan hij niet langer bogen op een schoon blazoen en dat is noodzakelijk voor een ‘founder’ voor het volgende kabinet. Het is ook de vraag of het CDA hiervan geweten heeft. En dan de positie van de premier. Hij wist ervan maar zag het door de vingers. Dit kennen we van hem, het deert hem niet. Het is nu de vraag of Hoekstra nog langer aan de onderhandelingstafel van de informateur kan blijven zitten. En hoe reageren Kaag en Segers op deze ontwikkeling? Johan Remkes (VVD) heeft zijn eindverslag ingeleverd en gaat verder met Wouter Koolmees (D66) met de onderhandelingen over de inhoud van het regeerprogramma (kleine versie), maar in de Kamer zijn er twijfels of ‘oude wijn in ouwe zakken’ de hoognodige wijzigingen in het staatsbestel en de enorme uitdagingen waarvoor wij staan kan realiseren. Minister Hoekstra zegt, tijdens het debat in de 2e Kamer te hebben gekozen voor het stallen van zijn pensioenvoorziening omdat zijn toenmalige werkgever, McKinsey. dat aanbood. Hij benadrukt dat 30.000 voormalige collega’s wereldwijd daar ook gebruik van maken. Partners bij McKinsey mogen zelf niet beleggen in beursgenoteerde bedrijven, “juist om te voorkomen dat er belangenconflicten ontstaan”. De CDA-leider gelooft ook niet dat de praktijk bij gewone pensioenfondsen wezenlijk anders was dan bij McKinsey. “Daar kom je ook allerlei belastingparadijzen in tegen.” Het laat volgens hem zien hoe zeer de tijdgeest de afgelopen jaren veranderd is. (bron: nu)

Informatie-ontwikkelingen

Tijdens het Kamerdebat over het eindverslag van informateur Remkes, 5 oktober 2021, leverde Lilian Marijnissen een ‘vernietigend lijstje van feiten waarmee het demissionaire kabinet Rutte III (sinds januari 2021) werd geconfronteerd’, zie https://www.youtube.com/watch?v=L4Z8RXY_Bl8 12 bewindspersonen verlieten het kabinet, na Mona Keizer is nu ook Wouter Koolmees opgestapt nu hij tot informateur is benoemd (althans dat was hij voornemens) en of Wopke Hoekstra de eindstreep haalt is eveneens twijfelachtig. De nieuwe informateurs Koolmees en Remkes noemen de volgende fase van de kabinetsformatie een experiment. Anders dan bij eerdere formaties moet er nu een beknopt regeerakkoord komen. Verder moet het nieuwe kabinet werk gaan maken van een nieuwe bestuurscultuur. “Een mooie, maar ook ontzettend lastige klus”, zei Remkes. Onder zijn leiding kwam er een doorbraak in de formatie en besloten VVD, CDA, D66 en CU in gesprek te gaan over een nieuw kabinet. De informateurs hopen verder op inbreng van PvdA en GroenLinks, al lijken die daar weinig voor te voelen. Een deadline willen de informateurs niet noemen. (bron: NOS) Aangezien deze opdracht een ‘experiment’ is, dat nooit eerder is uitgeprobeerd, zou het zinvol zijn geweest als er een tussen- dan wel einddatum zou zijn bepaald. Nu kan het weer weken duren voordat er enige duidelijkheid komt of er een stabiel kabinet komt dat kan rekenen op voldoende draagvlak in de beide Kamers der Staten Generaal. Als niet tenminste één linkse partij een nieuw kabinet gaat gedogen ziet het er niet hoopvol uit. Wat dit betreft is het stemgedrag in de Eerste Kamer doorslaggevend. Behalve de vier coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en CU) is er weinig vertrouwen in de Kamer dat de informateurs in hun opdracht gaan slagen. Het falende beleid van de 4 partijen in Rutte III en de chaos die ze achterlaten, schept weinig vertrouwen dat ze het nu ineens wel zouden kunnen. Verder zijn de problemen complex en dat heeft bij Rutte tot dusverre altijd voor obstakels geleid. Het huidige demissionaire kabinet heeft al aangekondigd dat er vele tientallen miljarden euro’s extra geleend zullen moeten worden om het gewenste beleid te kunnen uitvoeren. Maar een hogere staatsschuld betekent een zwaardere last voor komende generaties zonder dat duidelijk is of die investeringen hogere baten gaan genereren. Voor mij is Rutte zelf het grootste struikelblok voor de totstandkoming van een kabinet onder zijn leiding.

Een deel van de 1.300 mln die gemeenten krijgen voor tekorten in de jeugdzorg wordt uitgegeven aan andere zaken, blijkt uit een NOS-rondgang. De helft van de 352 gemeenten reageerde. Het geld wordt bijvoorbeeld gebruikt voor een cultureel centrum of voor het onderhoud van wegen. Gemeenten gebruiken het ook voor de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning). Jeugdzorg Nederland vreesde al voor een andere besteding. Staatssecretaris Blokhuis wijst er in een reactie op dat het extra geld niet is geoormerkt voor jeugdzorg. Gemeenten mogen het ook besteden aan andere maatschappelijke doelen, zeker omdat ze lang meer aan jeugdhulp hebben besteed. (bron: NOS) Dat kan natuurlijk niet: de Kamer wil dat er meer geld beschikbaar wordt gesteld aan de gemeenten om de wachtlijsten in de jeugdzorg weg te werken en de overheid geeft daarvoor geld aan de gemeenten maar bepaalt niet dat het aan de jeugdzorg moet worden besteed. Nee, gemeenten mogen het ook besteden aan andere doelen als ze dat willen. De macht van de vrije markt ten voeten uit. Staatssecretaris Blokhuis is politicus van de Christen Unie.

Financieel/economische berichten

Crashes op financiële markten zijn van alle tijden. 90 jaar geleden vond de allergrootsteplaats op Wallstreet met een daling van de DJIA met 89,2% van 3 september 1929 (381,77) tot 8 juli 1932 (41,22). De crash werd gevolgd door een bankencrisis en een internationale schuldencrisis, waarvan de directe gevolgen vrijwel het gehele decennium voelbaar bleven. Het BNP van de VS daalde in 1930 met 40%. In 1932 waren er in totaal meer dan 9.000 banken door de crisis failliet gegaan en daalde het bbp in de met 13%. Een jaar later steeg de werkloosheid in de VS met 25%. Het aantal werklozen in Nederland bedroeg in 1930 circa 150.000 en kwam in 1935 op een hoogtepunt van bijna 600.000. Na de Tweede Wereldoorlog traden ook in 1987, 1988 en in 2000 kregen de aandelenbeurzen zware klappen te verduren. De krant rechts, NRC Handelsblad (een fusie van de Nieuwe Rotterdamsche Courant en het Algemeen Handelsblad) dateert van zaterdag 9 januari 1988.

Het kabinet gaat geen extra Gronings gas winnen vanwege de snel stijgende energieprijzen. Minister Blok zegt dat hij Groningers kan geruststellen: alleen bij extreme kou zal een beroep gedaan worden op het Groningerveld. De winning in Groningen wordt volgens Blok snel afgebouwd en zal niet weer worden opgeschroefd vanwege de hoge energieprijzen. Ook minister Ollongren vindt dat het kabinet zich aan die belofte moet houden. Minister Hoekstra zegt dat hij niet direct een oplossing heeft voor de hoge prijzen. “Maar we zullen een been moeten bijtrekken. Dit vraagt om actie.” (bron: NOS)

Er zitten grote verschillen tussen de beoordelingen van aardbevingsschade in Groningen. Dat concludeert RTV Noord op basis van een intern onderzoek van het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij vergelijkbare gevallen komt één van de gespecialiseerde schadebureaus structureel op lagere bedragen uit dan de 3 andere bureaus die daarvoor worden ingezet. Het verschil is soms duizenden euro’s en de reden daarvoor is onduidelijk. In het voorjaar werd daarom de afhandeling van zo’n 1500 dossiers stilgelegd. Het Instituut vindt de grote verschillen niet te begrijpen en ongewenst. (bron: NOS)

De data per augustus 2021 van de vorderingen en schulden van het clearing-systeem TARGET2 van de ECB zijn bekend. De posities zijn de laatste maanden weinig veranderd: Duitsland heeft nog steeds de grootste vordering van €1.035 mln en Luxemburg €306 mln. De grootste schulden hebben nog steeds Spanje met €502 mln, Italië met €491 mln en Griekenland met €97 mln. Ook Nederland heeft sinds vele jaren een piepkleine schuld van €5 mln. (bron: https://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=bbn4859)

De inflatiecijfers over de maand september zijn nog altijd niet officieel bekend. Per 1 oktober werd voor de eurolanden een voorlopig cijfer bekend gemaakt van 3,4%, maar de onderbouwing ontbreekt nog. De stijging zou vrijwel geheel te wijten zijn aan de stijgende energieprijzen. Zie de details op: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563291/2-01102021-AP-EN.pdf/18dab5f9-9b23-7635-cc31-9112465da2fb De consumptieprijsindex van september 2021 stijgt van 2,73% naar 2,86%. Het inflatiecijfer in de VS over september is er nog niet.

Het demissionaire kabinet is bereid te kijken naar maatregelen vanwege de stijgende energiekosten. “We willen dit oplossen”, zei minister Hoekstra deze week in de Kamer, waar de forse stijging van de gas- en stroomprijzen werd besproken. Hoekstra zei verbaasd te zijn “hoe snel dit probleem heel groot is geworden”. Hij verwacht dat het kabinet ingrijpt, bijvoorbeeld door de gasvoorraden sneller aan te vullen of door nog meer in te zetten op isolatie. Volgens bronnen wordt ook gesproken over verlaging van de energiebelasting, of een tijdelijke ontheffing van die belasting voor huishoudens. (bron: NOS)

Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

President-commissaris Tom de Swaan van ABN Amro doet zijn investering via een brievenbusmaatschappij op de Maagdeneilanden, Candace Management Limited, van de hand, na de ophef die daarover is ontstaan. Een belegging via een belastingparadijs roept in de huidige tijd vraagtekens op, zegt hij in een verklaring. Zo’n constructie is niet verboden, maar wel omstreden. De Swaan benadrukt dat de gebruikte constructie de investeerders geen voordeel heeft opgeleverd. (bron: NOS) ‘In de huidige tijd’ is dat al jaren het geval. Dus nu zijn naam is gevallen en Hoekstra in problemen verkeert, kiest hij eieren voor zijn geld. De vraag is of de Swaan zijn benoeming bij de staatsbank ABN Amro te danken heeft aan zijn mede-investeerder Hoekstra in deze brievenbusfirma?

De site van de Nederlandse Belastingdienst laat er geen onduidelijkheid over bestaan. ‘Belastingontduiking’ is illegaal, omdat inkomens, winsten of vermogens worden verzwegen. Over ‘belastingontwijking’ laat de Nederlandse fiscus zich genuanceerder uit. Want bij die variant komen belastingplichtigen hun verplichtingen wel na, maar maken zij gebruik van verschillen in nationale regelgeving, waardoor belasting ontweken kan worden. Formeel mag belastingontwijking dan niet illegaal zijn, maar – schrijft de Belastingdienst op zijn site – „het kunstmatig verschuiven” van winsten is een vorm van ontwijking die nu „nationaal en internationaal wordt aangepakt”. Hetzelfde geldt voor „het uithollen van de belastinggrondslag”, waarbij bijvoorbeeld het vermogen van iemand kunstmatig wordt verlaagd. Misschien niet zomaar illegaal, maar in elk geval ongewenst, zo vindt de fiscus. De scheidslijn tussen legaal en illegaal kan bij ontwijking dun zijn: legale manieren om belasting te ontwijken kunnen immers misbruikt worden. En dan is er sprake van misbruik van recht. Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) en president-commissaris van ABN Amro Tom de Swaan waren mede-eigenaar van een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden en beiden stellen dat zij deze zogeheten offshorebelegging aan de Nederlandse fiscus hebben opgegeven. Van (illegale) ontduiking zou daarmee geen sprake zijn. Of de in 2009 gedane investeringen wel gepast zijn voor topmensen in de financiële wereld, is geen fiscale maar vooral een morele vraag. Dat het mag, wil nog niet zeggen dat het ook wenselijk is. Dat blijkt ook uit de reactie van bankier De Swaan die direct na de onthulling van zijn belegging afstand deed van de aandelen. In een brief aan de ABN Amro-medewerkers – waaruit het Financieele Dagblad citeert – schrijft De Swaan heel goed te snappen, „dat de constructie vragen oproept in de huidige tijd”. En: „Het valt mij aan te rekenen dat ik het afbreukrisico van deze structuur onvoldoende op mijn netvlies heb gehad.” (bron: NRC) Nagetrokken moet worden of de beide heren hun financieel belang bij deze brievenbusfirma hebben verantwoord bij de jaarlijkse aangiftes IB.

Industrieconcern VDL Groep verwacht nog langer last te hebben van de digitale aanval die het bedrijf deze week parten speelt. Niet duidelijk is wat de precieze oorzaak is, of het om een aanval met gijzelsoftware gaat en of er gegevens gestolen zijn. VDL heeft in Nederland verschillende vestigingen. Het hoofdkantoor staat in Eindhoven. Onder het concern vallen in totaal 105 bedrijven, ook in Amerika en Azië. Die zijn allemaal geraakt, maar niet in dezelfde mate. VDL houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling en productie van bussen en de assemblage van personenauto’s. (bron: NOS)

Rechters zijn uiterst kritisch op de manier waarop ze zijn omgegaan met ouders die in de problemen kwamen door de kinderopvangtoeslag. Dat schrijft het AD, dat een onderzoeksrapport van de beroepsgroep in handen heeft. Een commissie van rechters bekeek alle 16.753 toeslagzaken die tussen 2010 en 2019 bij bestuursrechters binnenkwamen. De conclusie is dat de meeste rechters  de aanpak van de Belastingdienst, dat ouders alles moesten terugbetalen, blind volgden, terwijl ze zich daar niet goed bij voelden. De onderzoekers vinden dat de rechters zich meer moeten inleven in de burger. (bron: NOS) Die conclusie is erg mild geformuleerd. Rechters hebben volledig gefaald in hun uitspraken. Zij hebben geen recht gesproken, zij hebben geen onderzoek uitgevoerd naar de stellingen die Financiën aanvoerde voor hun zogenaamde gelijk. Dat is een grove tekortkoming in de uitvoering van de Rechtstaat. Zij hebben meegewerkt aan de enorme chaos die nu is ontstaan in de samenleving. Het is te hopen dat zij daarvan geleerd hebben de belangen van beide partijen aan de feiten te toetsen, daar worden ze voor betaald.

Europa/EU/ECB

Het Poolse Constitutionele Hof zegt dat het Poolse recht boven het Europese recht gaat en dat sommige EU-wetten in strijd zijn met de Poolse grondwet. Waarschijnlijk leidt het vonnis tot een rel tussen Polen en de EU. Uitspraken van het Europese Hof zijn bindend en gaan boven nationale wetten en regels. Dat hof heeft Polen meermaals berispt vanwege hervormingen die de rechtspraak in gevaar brengen. De Poolse regering moet het oordeel nog wel bekrachtigen. Het hof bestaat vooral uit aanhangers van de regerende PiS-partij. De Poolse regering vindt dat de EU zich te vaak bemoeit met interne aangelegenheden. Enkele EU-landen hebben verbolgen gereageerd op de uitspraak van het Constitutionele Hof in Polen. Die uitspraak zet de verhoudingen verder op scherp. “Een aanval op Europa”, aldus een Franse minister. Hij sluit economische sancties niet uit en noemt de situatie uiterst serieus. De Duitse minister van BuZa veroordeelt de uitspraak en zegt dat landen die bij de EU horen zich ook volledig moeten houden aan alle regels. Premier Morawiecki (Polen) is verheugd, maar oppositieleider Tusk roept mensen op om de straat op te gaan. (bron: NOS) Is er hier sprake van tendentieuze berichtgeving? Twee grote West-Europese landen van de in totaal van 27 landen hebben zich hierover uitgesproken. Maar ik constateer al langer dat er grote verschillen zijn tussen de wensen en behoeften van Oost- en West Europese lidstaten, die veelal worden afgekocht met subsidies en kredieten. In het vorige blog heb ik al gemeld dat Polen een dwangsom van een half miljoen euro moet betalen PER DAG omdat ze een bruinkoolmijn niet willen sluiten (in het kader van de Green Deal van Frans Timmermans). Daar maak je geen vrienden mee.

Corona berichten

Aantal geregistreerde besmettingen op zondag 1648, 326 aantal opgenomen mensen in het ziekenhuis + 128 op de IC; maandag 1932, 351, 132; dinsdag 1929, 347, 134; woensdag 2760, 341, 128; donderdag 2790, 339, 130; vrijdag 2520, 343, 127; zaterdag 2288, 349, 130.

In het vorige blog heb ik uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen van corona. Ik heb daar gesteld dat het aantal aan corona geregistreerde doden, voornamelijk bestond uit kwetsbare ouderen. Ik heb daar nu data bij van het RIVM: Overledenen onder de 50 jaar: 1%; tussen de 50 en 60 jaar: 2%; tussen 60-70: 8%; tussen 70-80: 25%; tussen 80-90: 43% en boven de 90 jaar: 20%.

Eyeliners

De Algemene Rekenkamer stelt dat de aanpak van arbeidsuitbuiting faalt

Nederland een narco-staat (land met een grootschalige productie van en/of handel in drugs)? Nee, dat niet. Misschien wel een land met een narco-economie

EU zoekt uitweg uit de gascrisis

Kinderopvang komt ernstig handen tekorten

Energiearmoede dreigt bij minima]

Metamorfose ketens drukt winkelier uit stadscentra weg

Als we niet uitkijken rijdt er straks in de hoofdstad geen metro meer

Aanslag op Rutte is niet onvoorstelbaar

Verzet is belangrijk in een democratie

Frontberichten

Er is weer een stap gezet in de richting van een mondiale belasting. Op initiatief van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) besloten 136 landen een verdrag te ondertekenen over een vennootschapsbelasting van 15%. 4 landen (Sri Lanka, Kenia, Nigeria en Pakistan) haakten af. Veel landen moeten het verdrag nog aan hun parlementen voorleggen. Ratificatie zal de nodige voeten in de aarde hebben. De bedoeling is dat het mondiale tarief in 2023 in werking treedt. De G20 (de 19 grootste economieën en de EU) zal op een top in Rome volgende maand het besluit nog moeten goedkeuren. Is hier sprake van een doorbraak, en wat betekent deze deal voor Nederland? Organisaties zoals Oxfam Novib zijn zeer ontevreden. Zij vinden het tarief te laag en vrezen dat ontwikkelingslanden benadeeld blijven. Er is sprake van een doorbraak omdat sommige landen overstag zijn gegaan en nu verplicht worden de belastingtarieven te verhogen. Dat zou €170 mrd aan extra belastinginkomsten opleveren, zegt de OESO. Dat geldt bijvoorbeeld voor Hongarije (nu 9% vennootschapsbelasting), Ierland (12,5%) en Estland, dat alleen winstbelasting rekent over uitgekeerde winsten. Maar 15% is weinig, omdat het overgrote deel van de landen een veel hoger tarief kent. De Amerikaanse president Biden wilde eigenlijk 21%, de Franse president Macron wilde zelfs 25% en de ontwikkelingslanden eisten een tarief van 30%. Ontwikkelingslanden hebben meestal een grote informele economie, waardoor zij voor hun inkomsten veel afhankelijker zijn van de winst- en vennootschapsbelasting. Maar een tarief van 30% vonden de rijke landen veel te hoog. De Argentijnse minister van Economische Zaken Martín Guzmán klaagde dat ontwikkelingslanden moesten kiezen tussen ‘iets slechts’ en ‘iets nog slechters’. Minpunt is ook dat de VS in ruil voor instemming met het minimumtarief van 15% eisen dat de (omzet)belasting op digitale diensten, die Google, Facebook en andere Amerikaanse multinationals in veel landen moeten betalen, wordt afgeschaft. Voor sommige landen betekent dit minder inkomsten. Het gaat om een deal tussen 136 landen. Maar de wereld telt 196 officieel erkende landen. En dan zijn er nog al die Britse kroonkoloniën met hun eigen belastingstelsel, zoals Man, de Maagdeneilanden, Kaaimaneilanden en Bermuda. Er zijn dus nog voldoende vluchthavens over. In het verdrag is een regel opgenomen dat als een bedrijf in een van die landen onder het minimumtarief weet uit te komen, een ander land – het thuisland – dat zal mogen compenseren. Dus als Apple al zijn winsten op de Bermuda-eilanden onderbrengt, mogen de VS boven op het eigen vennootschapstarief een extra winstbelasting in rekening brengen. Daardoor is het niet meer aantrekkelijk om holdings op of in belastingparadijzen aan te houden. De deal is niet simpel. Er zijn allerlei uitzonderingen in het verdrag opgenomen, onder meer voor mijnbouw- en olie- en gasbedrijven. Ook financiële dienstverleners en webwinkels zoals Amazon kunnen zich op uitzonderingen beroepen. ‘Het verdrag is een schijnvertoning die de door de pandemie verwoeste ontwikkelingslanden berooft van broodnodige inkomsten voor ziekenhuizen, leraren en betere banen’, meent Oxfam. Daarnaast is er een overgangsperiode van maar liefst tien jaar in het verdrag opgenomen. Nederland is geen belastingparadijs omdat er een laag tarief geldt voor de vennootschaps- of winstbelasting. Nederland is een belastingparadijs omdat internationale vennootschappen hier een juridisch hoofdkantoor – een brievenbus – kunnen oprichten en zo de winst van hun dochtermaatschappijen in andere landen kunnen drukken, waardoor ze minder winstbelasting betalen. Dat gebeurt bijvoorbeeld met royalties en intellectuele eigendomsrechten voor beeldmerken. In Nederland hoeft daarover geen of weinig belasting te worden betaald. Veel popbands – bekende voorbeelden zijn The Rolling Stones en U2 – hebben daarom statutair een kantoor in Nederland. Schattingen over het aantal brievenbussen in Nederland lopen op tot 20.000, die jaarlijks €5.000 mrd (€5 biljoen) aan inkomsten genereren, waarover elders geen vennootschapsbelasting wordt betaald. Toch kiezen vermogende Nederlanders op hun beurt weer voor brievenbussen in Panama, de Kanaaleilanden of de Britse Maagdeneilanden. Waarom doen ze dat? Vaak om hun identiteit te verhullen. Ze kunnen dan inkomsten uit bepaalde activiteiten – bijvoorbeeld beleggingen – op een rekening laten vallen die onzichtbaar is voor de Nederlandse belastingdienst. Omdat veel van die landen tegenwoordig ook niet meer met nummerrekeningen (waarbij de naam van klant niet op de bankafschriften verschijnt) mogen volstaan, worden heel ingewikkelde constructies bedacht via meerdere belastingparadijzen, om de belastingdiensten op het verkeerde been te zetten. Berucht is de constructie van de Double Irish with Dutch Sandwich, waarbij de gelden eindigen op Bermuda, dat geen winstbelasting kent. (bron: Volkskrant) Complexe zaak, met veel partijen en verschillende belangen. Dit voorstel gaat het niet halen. Dit gaat pas lukken als en één wereldvaluta komt, waarbij alle belastingvormen moeten worden geharmoniseerd en belastingparadijzen ‘verleden tijd’ zijn. Het is natuurlijk belachelijk dat de Amerikaanse megabedrijven in Europa geen omzetbelasting hoeven te betalen, terwijl ze handelen met de privacygegevens van burgers. Stop daarmee!

Overwegingen

Iedereen moet gelden kunnen lenen om zijn huis te verduurzamen. 2 kanttekeningen daarbij: dat verhoogt de schulden en onze centrale bank wil juist dat die schulden omlaag moeten worden gebracht, Het gaat niet om het lenen maar om de vraag of huiseigenaren in staat zijn de rente- en aflossingen op te kunnen brengen. En dat moet dan komen van hoge inverdieneffecten van isolatie. Daarover geeft de overheid geen garantie. In dat geval moet de koopkracht gaan stijgen, maar die beweging gaat in neerwaartse richting als gevolg van stijgende prijzen, onder meer de energieprijzen van stroom en gas en benzine en van grondstoffen. Daardoor zal de koopkracht negatief gaan noteren. Conclusie: de wens is er, maar de uitvoering laat op zich wachten. Eerst moet de inflatie terug in zijn hok en daar zijn deskundigen somber over gestemd.

Legaal, wel asociaal, las ik dit weekend in het NRC. Wat onze minister van Financiën, Wopke Hoekstra, in de periode 2009-2017 deed met een belegging in een bedrijf dat safari-reizen in Afrika organiseert en gevestigd is als een brievenbusfirma op het belastingparadijs Maagdeneilanden is volgens onze wetgeving fiscaal niet illegaal, maar kan wel als asociaal worden aangemerkt. Zijn pensioenopbouw bij McKinsey werd, evenals voor 30.000 collega’s, ondergebracht op het belastingparadijs Guernsey. Belastingontwijking gebruiken om fiscale heffingen in eigen land te ontlopen, getuigt niet van verantwoord maatschappelijk gedrag. Maar kennelijk was dat voor premier Rutte in 2017 geen reden deze senator van christen-democratische huize op te nemen als minister van Financiën in zijn kabinet-Rutte III. Hij werd belast met het aan banden leggen van belastingontwijking via buitenlandse sluiproutes. Daarin slaagde hij vooralsnog niet: volgens het Tax Justice Network staat ons land op de derde plaats van landen die meewerken aan het toebrengen van lagere belastingopbrengsten aan andere landen. Maar staat wel toe aan de eigen burgers belasting te ontwijken. Nederland is volgens de Europese Commissie geen belastingparadijs. Zo werkt het Old Boys Netwerk nu eenmaal. Het vertrouwen in de politiek zal door dit voorval verder afnemen.

De ophef die het onderzoek dat Investico heeft gedaan naar hetgeen zich op de Maagdendeneilanden heeft afgespeeld heeft in media reacties opgeleverd, maar het is goed journalistiek werk en verdient waardering. De kritische reacties betroffen het in de schijnwerper zetten van het boegbeeld van de Christen-Democratie, in relatie tot het feit dat Nederland een belastingparadijs is en problemen heeft met belastingontduiking en -ontwijking. Ik deel het standpunt dat Hoekstra een piepkleine speler was met zijn belegging van €26.000 en een winstje van €4.800 in 8 jaar tijd. Er zijn tegenwoordig dagen dat 15-jarige pizzabezorgers met minder geld op de cryptomarken per dag grotere winsten maken. Het probleem is dat het congres van het CDA er niet in is geslaagd de gelederen gesloten te houden. In de peilingen staat het CDA nu met 5 zetels onder de CU, BBB en de PvdD. Maar Hoekstra zit nog altijd wel aan de onderhandelingstafel voor de vorming van een nieuw kabinet. In de Tweede Kamer stonden Pieter Omtzigt en Wopke Hoekstra tegenover elkaar. Hoekstra slaagde er niet in de vragen van Omtzigt te beantwoorden, het was een complete afgang voor de minister van CDA-huize. Het verslag staat op: https://www.youtube.com/watch?v=T0m5axOk2dI

Een interessant betoog in de Tweede Kamer van het FvD kamerlid Pepijn van Houwelingen op https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1 Een scherpe beschrijving van de sociaal/maatschappelijke gevolgen van het monetair/financiële beleid vanuit Frankfurt.

©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 8 okt 2021, week 40: AEX 772,05; Bel 20 4.145,07; CAC40 6.559,99; DAX 15.206,13; FTSE 100 7.095,55; SMI 11.764,99; RTS (Rusland) 1.860,69; SXXP (Stoxx Europe) 457,29; DJIA 34.746,25; NY-Nasdaq 100 14.820,75; Nikkei 28.048,94; Hang Seng 24.788,35; All Ords 7.617,30; SSEC 3.592,17; €/$1.1569; BTC/USD (Bitcoin) $54.680,50; troy ounce goud $1.757,10, dat is €48.792,20 per kilo; 3 maands Euribor -0,548%; 1 weeks -0,568%; 1 mnds -0,561%; 10 jaar Duitse Staat -0,161%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,12%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,035%; 10 jaar Belgische Staat 0,154%; 10 jaar Japan 0,0826%; 10 jaar Franse Staat 0,177%; 10 jaar Spanje 0,482%; 10 jaar VK 1,048%; Italië 0,868%; 10 jaar VS 1,5996%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,889,

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden licht stijgend. Ik sluit niet uit dat we voor eind oktober door de 700 zakken. In tegenstelling met deze trend stegen de rentetarieven weer. De euro daalde versus de dollar weer wat, op hogere rentetarieven in de VS. De bitcoin spoot opnieuw omhoog evenals andere crypto’s. Begrotingstekorten, stijgende staatsschulden en onzekere verwachtingen, de financieel/economische gevolgen van de lockdown als gevolg van de corona-pandemie spelen op de achtergrond nog mee, de centrale banken spreken geruststellende woorden alhoewel de onrust vanwege stijgende inflatiecijfers toeneemt. De ECB heeft nu ook aangekondigd dat de inkoop van vastrente waarden wordt afgebouwd. Maar in welke mate? Er dreigt in het najaar/winter een griepgolf, verwachten de ziekenhuizen. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen daalden de tarieven: Zwitserland 0,085%; Duitsland 0,319%; Nederland 0,417%; Japan 0,6864%; Frankrijk 0,955%; Spanje 1,359%; VK 1,491%; Italië 1,835%; Canada 2,0698%; VS 2,1593%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,541%; Zwitserland -0,525%; Nederland -0,515%; België -0,46,7%; Denemarken -0,447%; Frankrijk -0,328%; Spanje -0,305%; Japan -0,0816%.

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 09-10-2021/602 De confrontatie tussen Hoekstra, de jurist, en Omtzigt, de econometrist

UPDATE 02-10-2021/601 Opnieuw maken 2 bewindslieden uit het kabinet Rutte III zich op voor vertrek

Demissionair minister Hoekstra (CDA) van Financiën heeft jarenlang belangen gehad bij een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Met het daar gestalde geld werd geïnvesteerd in een safaribedrijf in Oost-Afrika, melden FD, Trouw en Investico op basis van gelekte documenten. Hoekstra verkocht zijn aandeel voordat hij in 2017 minister werd, maar had ze wel toen hij senator was. In de Eerste Kamer zat Hoekstra in een commissie die zich boog over belastingontwijking. De constructie is niet illegaal maar wel omstreden. Hoekstra zegt dat premier Rutte en de fiscus ervan op de hoogte waren. Demissionair minister Hoekstra zegt in een reactie op het nieuws dat hij jarenlang deelnam in een brievenbusfirma op de Maagdeneilanden, maar dat hij zich niet had gerealiseerd waar het bedrijf gevestigd was. “Daar had ik mij achteraf natuurlijk beter in moeten verdiepen.” Hoekstra investeerde 26.500 in het bedrijf, “een startup voor ecotoerisme in Afrika van een vriend van mij”. De winst van zo’n 4800 maakte hij naar eigen zeggen over naar een goed doel dat kankeronderzoek uitvoert. (bron: NOS)

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD, J&V) betreurt haar uitspraken over Afghanen in het AD. Op de uitspraken kwam kritiek van zowel coalitie als oppositie. Broekers-Knol schermde met tot wel 100.000 Afghaanse vluchtelingen die naar Nederland kunnen komen. Ook meende ze dat mensen die het land ontvluchten voor een brain-drain zorgen. Datzelfde argument gebruiken de Taliban. Nu geeft ze aan dat ze haar woorden zorgvuldiger had moeten kiezen. Het getal 100.000 was “hypothetisch”. Brain-drain noemen paste niet “in de context van dit deel van het interview.” (bron: NOS)

In gelekte documenten van een reeks offshorefirma’s duiken de namen op van meer dan 300 politici wereldwijd. Ze hebben geld geïnvesteerd via belastingparadijzen, blijkt uit de zogenoemde Panama Papers, in handen van een groep internationale media. In de meeste gevallen zijn de constructies niet illegaal, maar wel omstreden. Het gaat vaak om vastgoedinvesteringen. (bron: NOS)

De Duitse kanselierskandidaat Olaf Scholz zet met zijn partij SPD, zoals verwacht, in op een coalitie met de Groenen en de liberale FDP. Volgens Scholz is er een “duidelijk mandaat” gegeven voor deze ‘stoplichtcoalitie’, refererend aan de kleuren van de 3 partijen (rood,groen en oranje). (bron: NOS) Op basis van de uitslag hebben een meerderheid van 51%. De SPD hoopt voor het einde van het jaar een kabinet te hebben gevormd.

1 oktober 2021 heeft Venezuela zijn valuta, de VEF, de Venolaanse bolivar fuerte, , aangepast: er zijn zes nullen geschrapt. Door de hoge inflatie in het land was de munteenheid praktisch niets meer waard. Het biljet met de hoogste waarde was een miljoen bolivar, wat gelijk staat aan 0.00000000000205560. Zo kostte een fles frisdrank van 2 liter bijvoorbeeld meer dan 8 miljoen bolivar. Daar kwam nog bij dat deze biljetten zeldzaam waren, wat betekent dat Venezolanen vaak met een dik pak biljetten moesten afrekenen. (bron: AD)

Sylvain Ephimenco, columnist, schrijft in Trouw dat ‘het wantrouwen van burgers een weg effent voor Lijst Pieter Omtzigt (LPO). De formatie kent winnaars en verliezers. Mark Rutte heeft niet alleen de laatste verkiezingen gewonnen maar ook de formatie. Hij mag, zoals het zich nu laat aanzien, zijn kabinet van het derde seizoen naar een vierde ‘upgraden’. Toch komt hij als een zwaargehavende premier uit de strijd. Een minister-president met een motie van afkeuring aan zijn broek, die diep door het stof moest en tal van vernederingen, in de Kamer en daarbuiten, moest ondergaan. Maar zie hoe Rutte, als een kat, altijd op zijn pootjes terechtkomt. Een man zonder vaste overtuigingen en geafficheerde idealen (Rutte: “Als je visie zoekt moet je naar de oogarts.”) Rutte werd onder andere geplaagd door de stikstof- en zorgcrisis, het woningtekort, de toeslagenaffaire, nam ontslag maar won op 17 maart de verkiezingen. Waarom toch die successen? Hij heeft te maken met een zwakke, want van links tot rechts gefragmenteerde, oppositie. Dat verschaft hem een aura van stabiliteit in deze relatieve wanorde. Hij excelleert in communicatie en met zijn charisma verleidt hij de kiezers als een slangenbezweerder zijn serpenten. Bovendien genieten ze internationaal veel krediet. Maar er is ook een andere winnaar: Kamerlid Pieter Omtzigt die monter een succesvolle terugkeer in de Kamer heeft gemaakt. Door de voorzetting van de coalitie hoeft hij geen nieuwe snelle verkiezingen te ondergaan en heeft dus wat tijd om een nieuwe partij op te bouwen. Mits natuurlijk het nieuwe vechtkabinet-Rutte IV niet al te snel valt. Het huidige wantrouwen van burgers tegenover de politiek is zo sterk dat het voor de Lijst Pieter Omtzigt (LPO) een koninklijke weg effent. Meer dan 20 zetels voor de nieuwe politieke Messias zijn niet ondenkbaar. (bron: Trouw) Ephimenco trekt in zijn column een parallel tussen Rutte en Macron. Die relatie heb ik buiten beschouwing gelaten. Maar de wijze waarop Rutte er steeds weer in slaagt zijn beleid te continueren, tegen alle logica in, is voor de Nederlandse politiek onwenselijk. Maar bij de laatste verkiezingen kreeg hij 1.988.651 (1 op de 5 stemmers) voorkeursstemmen. Wie zijn die stemmers? Op de eerste plaats mensen die liberaal denken, dan wel personen die persoonlijk profiteren van het neoliberale beleid van de kabinetten Rutte, dan denk ik een grote groep die vertrouwen hebben in de persoon van de premier, zoals hij zichzelf profileert, hij spreekt als Brugman en is een briljant debater. Weliswaar zonder visie, maar welke liberaal heeft dat wel? Hij is typische een belangenbehartiger van het oude geld, van de fossiele energie, van het grote bedrijfsleven en het grote geld. Hij heeft zichzelf neergezet als de leider van het land tijdens de corona-crisis. Dat hij een leugenaar is, dat hij een selectief geheugenverlies suggereert, dat hij er niet voor terugdeinst mensen buitenspel te zetten als die persoon hem blijft irriteren. Dat hij de geschiedenis in zal gaan als de slechtste premier na de Tweede Wereldoorlog, het deert hem niet. Dat hij er niet voor zal terugdeinzen ook Kaag terzijde te zetten, als zij hem dwarszit. Hij is een leider met een gesloten zicht voor de toekomst, die nog vier jaar verder wil regeren, niet met als doel het algemeen doel te dienen, maar om zijn neoliberale doelstellingen te verwezenlijken. Dat hij €100 mrd, een kwart van onze totale staatsschuld, nodig heeft gehad om de corona-pandemie te bestrijden, veruit het grootste deel ervan ging naar het bedrijfsleven en volgende generaties zullen dat geld nog wel moeten terugbetalen aan de geldschieters, die het ons leenden. Het doet pijn dat zoveel mensen zich door hem laten misleiden, het land verdient beter.

Op Buitenhof (AVROTROS, BNNVARA en VPRO) discussieerden 3 oktober de ractievoorzitters Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren en Farid Azarkan van DENK en met politiek redacteur van NRC Tom-Jan Meeus over de kansen voor de vier coalitiepartners van Rutte III om een kabinet Rutte IV te formeren. De besprekingen torsen de last van het slecht presterende kabinet Rutte III met zich mee. De Christen Unie blijft zitten met de uitspraak van Gert-Jan Segers dat hij niet meer wil meeregeren met Rutte als premier. Het CDA is verdeeld en staat in de peilingen van de Hond op 5 zetels als kleinste regeringspartij (de CU heeft er 7), D66 verliest 7 zetels en het CDA 10. De BBB wint er 6 en Volt 3. In totaal beschikken in de laatste peiling de coalitie nog maar over 65 zetels. Ouwehand en Azarkan waren somber gestemd of de (in)formatiebesprekingen gaan leiden tot een volgend kabinet. Kaag zal uiteindelijk wel de knoop moeten doorhakken. Bekijk de uitzending op https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~VPWON_1325473~buitenhof~.html Maandag komen zowel Trouw als het Financieel Dagblad met het bericht dat Investico, een groep onderzoeksjournalisten, onderzoek heeft ingesteld naar een belegging van Wopke Hoekstra, in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden, dat hij weer van de hand heeft gedaan toen hij van Senator voor de CDA minister werd. Rutte en de fiscus waren daar, op enig moment, van op de hoogte. Ook de VVD-bewindsvrouw Ankie Boekers-Knol heeft zich in de schijnwerpers gezet met uitspraken over Afghanen, waarvan ze nu zegt dat ze die zorgvuldiger had moeten kiezen. Een minister van Financiën die heeft belegd in een brievenbusfirma op een belastingparadijs kan niet. Hiermee kan het informatieberaad niet verder. Eerst excuses en dan aftreden. De zoveelste.

Informatie-ontwikkelingen

Maandag is het informatieoverleg van Johan Remkes herstart. Er liggen 2 nieuwe ontwikkelingen op tafel: Kaag is bereid te praten over een meerderheidskabinet met de VVD, CDA, CU, PvdA en GL. Vanuit de VVD was de eerste reactie ‘dat schept de mogelijkheid de huidige coalitie voort te zetten. Dat zal de inzet van Kaag niet zijn geweest. Die wil in feite zonder CDA en CU en met PvdA en GL verder onderhandelen. De andere ontwikkeling is een bericht in het dagblad de Telegraaf dat premier Rutte extra zwaar wordt beveiligd, omdat hij mogelijk doelwit is van een aanslag of ontvoering door de georganiseerde misdaad. Bronnen zouden tegenover de NOS het verhaal hebben bevestigd. Er zouden zogenoemde spotters in de omgeving van Rutte zijn gezien. Dat zijn personen die verkennen hoe een aanslag of ontvoering het best kan worden aangepakt, zodat een plan kan worden opgesteld. “Het zou gaan om verdachte personen die zijn gelieerd aan de Mocro-maffia”, aldus De Telegraaf. Het Landelijk Parket van het OM en de NCTV willen niet ingaan op de zaak. Wil de Mocro-maffia de premier uit de weg ruimen. Welke belangen zou Rutte schaden voor de criminaliteit? Nederland is voor hen een paradijs, kijk naar de XTC-productie en de export ervan en de invoer en overslag van cocaïne. Mogelijk een poging te ontvoeren om daarmee een zware ‘jongen’ uit te ruilen tegen de premier. Zou dit een poging kunnen zijn van de onderwereld om de rechtstaat van de bovenwereld aan te tasten? Maar het baart zorgen. Later in de week werd bekend dat andere boeven het zouden hebben voorzien op Rutte, Wilders en Baudet, meldde RTLNieuws

Tussen de 65.000 en 180.000 mensen hebben in 2020 hun baan kunnen behouden door het steunpakket voor bedrijven. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) berekend. Zonder het steunpakket zou de economie 0,6% harder zijn gekrompen. Het steunpakket was in 2020 effectief, concludeert het CPB. De werkloosheid bleef beperkt, inkomens bleven op peil en weinig bedrijven gingen failliet. Het CPB waarschuwt wel dat de steun de normale economische dynamiek blokkeert. Zo bleven ook bedrijven overeind die eigenlijk niet levensvatbaar waren. Het is daarom de vraag of de coronasteun in 2021 ook effectief was, zegt het CPB. (bron: NOS) Op de laatste vraag van het CPB kan ik het antwoord wel geven: NEE. Doordat wij een rijk zijn met een lage staatsschuld konden wij ons permitteren volgende generaties op te zadelen met een extra staatsschuld van ca €100 mrd. Daarbij komt dat ondernemers die getroffen zijn bijna volledig werden vergoed. Dat wij daardoor met een voorsprong uit de crisis zijn gekomen, is verklaarbaar. De vraag is echter of de zombiebedrijven niet opgeruimd hadden moeten worden en of de thuis zittende werknemers, zonder werk, beter omgeschoold hadden moeten worden voor de beroepen waarnaar nu grote vraag is. Verder is het de vraag hoe de toekomst eruit ziet voor bedrijven met een verdienmodel van de ouwe economie? Nee, het kabinet III krijgt van mij een onvoldoende voor de royale overheidssteun voor de ondernemers zonder dat te conditioneren.

De integrale tekst van de mededeling van Sigrid Kaag: D66 is onder mijn leiding de verkiezingen in gegaan met de belofte dat wij verantwoordelijkheid zullen nemen. Dat wij er alles, maar dan ook alles, aan zullen doen om een regering met een zo progressief mogelijk programma tot stand te brengen. Een stem op D66 was en is een stem voor het klimaat, voor het onderwijs, voor Europa, voor de democratische rechtsstaat. De kiezer heeft die boodschap gehoord en heeft ons het vertrouwen gegeven dat wij onze belofte waar zullen maken een zo progressief mogelijk kabinet te vormen. Zoals u weet wordt een regeringscoalitie met beide linkse partijen uitgesloten door VVD en CDA. Tot brede inhoudelijke onderhandelingen is het helaas niet gekomen, ook niet na de positieve ontvangst van het hoofdlijnendocument van VVD en D66 ( https://d66.nl/nieuws/hoofdlijnendocument-onze-belofte-voor-nederland/).De samenleving roept om positieve flexibiliteit, om actie, om een daadkrachtige regering. Er moet iets gebeuren. Wij hebben daarom onze politieke blokkade opgeheven ( https://d66.nl/nieuws/sigrid-kaag-heft-blokkade-op-wil-onderhandelen-met-zes-partijen/ ), maar dit heeft helaas niet het gewenste resultaat gebracht. De keuze waar D66 nu voor staat is: opnieuw verkiezingen óf inhoudelijk onderhandelen met VVD, CDA en de ChristenUnie. D66 verkiest onderhandelingen boven nieuwe verkiezingen omdat de samenleving daar recht op heeft. Omdat we in Nederland al 170 jaar de traditie hebben dat de kiezer spreekt en dat politici dan tot een kabinet komen. Maar vooral omdat politici en partijen op aarde zijn om resultaten te boeken. Om Nederland verder te brengen. Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen. Die verlammen de politiek tenminste nog een half jaar. Dan blijven de grote besluiten uit. Dat verdient ons land niet. Bovendien is er geen garantie dat de uitslag anders zal zijn. Daarmee zijn verkiezingen alleen uitstel en dat speelt ook populisten in de kaart. Wij gaan dus onderhandelen. Dat heb ik de informateur laten weten. Maar laat ik daarbij het volgende markeren. Wij staan voor vernieuwing. Voor een ander programma, voor een nieuwe politiek en voor nieuw elan. Dat zal zich moeten vertalen naar de inhoud én naar de vernieuwing van de politieke cultuur. Wij zullen als onderhandelaars staan voor de inhoud. Daar gaat het ons altijd om. Voor ons moet het regeerakkoord recht doen aan al die mensen in Nederland die zich zorgen maken over de klimaatcrisis, die gelijke kansen willen voor hun kinderen, die willen dat Nederland loyaal en gewaardeerd is in Europa, dat Nederland weer het trotse open, tolerante en internationaal georiënteerde land wordt dat het ooit was. Dat betekent dat Nederland klimaatkoploper wordt in Europa, dat we de grootste structurele investering in het onderwijs ooit doen en dat Nederland mede aan het stuur gaat zitten in de Europese Unie. Onze wens is dat het komende kabinet progressiever, genereuzer, opener en menselijker zal zijn. We doen het goed of we doen het niet. Gaat het lukken? Ik weet het niet. Wij gaan vol overtuiging onderhandelen. Wij weten ons gesteund en gemotiveerd door onze idealen voor het Nederland waar wij in geloven. Een Nederland dat ieder individueel mens de kansen geeft om te worden wie zij willen zijn. Een Nederland dat zijn waarden hooghoudt en zijn waardigheid bewaakt. De kracht van verantwoordelijkheid nemen is wat je ermee doet voor een ander.

De samenleving roept om flexibiliteit, om actie en om een daadkrachtige regering. Er moet iets gebeuren”, zo sprak Kaag bij een persmoment donderdag. “D66 verkiest onderhandelen boven nieuwe verkiezingen. Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen. Woensdag waren er gedurende de hele dag gesprekken met informateur Johan Remkes in het Logement in Den Haag. Na afloop van die gesprekken maakten VVD, CDA en D66 bekend dat zij zich “intern wilden beraden” over de opties die door informateur Johan Remkes op tafel waren gelegd. Het CDA en de VVD zeggen eveneens al een besluit te hebben genomen, maar de partijen hebben nog geen verdere informatie gegeven. Aangezien de twee centrumrechtse partijen meermaals hebben gezegd dat zij graag verder willen regeren met de ChristenUnie, ligt het echter in de lijn der verwachting dat ook zij akkoord gaan.

Kaag wil dat de oude coalitie wel op een aantal zaken gaat veranderen. “Wij staan voor vernieuwing, een ander programma, het bedrijven van nieuwe politiek met nieuw elan. Dat moet zich vertalen naar de inhoud en de vernieuwing van de politieke cultuur”, aldus Kaag. Er was direct al commentaar op de stellingname van D66, van links (PvdA/GL), van de D66-achterban en van veel politieke commentatoren. Kaag zou op voorhand de slag al hebben verloren, dat standpunt deel ik niet. Ik zie in haar handelen een strategie die gericht is op het eindresultaat. Ze heeft nu klik en klaar haar eisen op tafel gelegd, waaraan een nieuwe regering zal moeten voldoen. Ik sluit zeker niet uit dat ze aan het einde van de onderhandelingen een mede-premierschap op tafel zal leggen, b.v. Remkes-Kaag. Met een groot deel van haar plannen voor de inrichting van onze (rechts)staat volg ik haar, maar dat Nederland klimaatkoploper in Europa, haak ik af. Kaag spreekt op haar verlanglijstje over sociaal/maatschappelijke hervormingen, maar geen woord over de financieel/economische, laat staan haar visie op het monetaire beleid dat buiten Den Haag om wordt gevoerd. Ook op het beleid van de Europese Commissie met haar neoliberaal handelen plaats ik kritische kanttekeningen. Als we spreken over realisatie van klimaatdoelstellingen, over stikstof, over milieu, dierenwelzijn en ecologische wensen dan praten we over ‘wie gaat de rekeningen betalen en waar gaan de subsidies heen’? Als D66 het beleid voortzet van Rutte III dan gaat het grootste deel (80%) van de subsidies naar het ondernemers (de grote vervuilers) en dragen ze daarvoor 20% van de lasten bij. Dat betekent dat de burgers het grootste deel (80%) van die enorme schulden moeten opbrengen. Uiteindelijk moet de staatsschuld worden opgebracht door volgende generaties (onze (klein)kinderen). Over rentmeesterschap gesproken. De CO2-tax heffen verhoogt alleen maar de prijzen van producten, die burgers kopen en dus indirect betalen. Het enige wat de bedrijven doen is incasseren en afdragen. Het is een illusie aan te nemen dat de aandeelhouders en beleggers een deel van die CO2-heffing meedragen. Zo werkt dat namelijk niet met vrije markten. Nee, er moeten nog veel hobbels genomen worden en Wouter is niet de man, die daar leiding aan kan geven.

Financieel/economische berichten

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) schat dat er aan het eind van dit jaar zo’n 5,4 miljoen internationale bezoekers Nederland hebben aangedaan. Dat is ruim een kwart minder dan in 2020, toen het toerisme door corona ook al flink was afgenomen. Het NBTC noemt aanhoudende restricties als het gaat om reizen en beperkende maatregelen als redenen voor de verdere afname. Het huidige bezoek is terug op het niveau van begin jaren negentig. De brancheorganisatie denkt dat het toerisme pas in 2024 volledig is hersteld. Met name intercontinentale en zakelijke reizen komen traag op gang. (bron: NOS) De onzekerheid die door de corona-pandemie worden en zijn veroorzaakt werkt nog lang na. Maar wat zijn de gevolgen daarvan voor de bedrijven die daar hun omzet mee maken?

De gemiddelde adviesprijs van benzine staat sinds 1 oktober op €2, het hoogste bedrag voor een liter ooit. Dat blijkt uit cijfers die UnitedConsumers bijhoudt. Het gaat om een adviesprijs, die – gelukkig – niet door alle pomphouders worden gevolgd. Hier om de hoek is de prijs voor E10 nog steeds €1,849 per liter. Die hoge prijs is het gevolg van stijgende marktprijzen, maar ook door het verhogen van de accijns op benzine.

In vergelijking met andere eurolanden is de Nederlandse economie de pandemie goed doorgekomen, concludeert het IMF. De Nederlandse economie was voor corona al robuust en mede door de overheidssteun verliep de recessie in 2020 mild en was het herstel erna sterk, klinkt het. Het IMF verwacht een economische groei in 2021 van 3,8% en in 2022 van 3,2%. Dat zijn groeipercentages die in lijn zijn met de CPB-prognoses. Het IMF wijst op een tweetal zwakheden in de economie: de woningmarkt en het onderwijs. Ook moet Nederland meer doen om de klimaatdoelen nog te kunnen realiseren. (bron: NOS) Op het eerste oog klopt de uitspraak dat grote delen van economie weer draaien. Waar aan voorbij gegaan is zijn de enorme schulden die het heeft gekost en de achterstallige lasten die de bedrijven nog moeten af/terugbetalen. Neem de fiscale claims en verhoogde kredieten bij de banken. Bij de begrote economische groei is uitgegaan van de stabiliteit van het monetaire beleid en dat de inflatie geen roet in het eten gaat gooien. Gaat het monetaire beleid kantelen, vrijwillig dan wel afgedwongen, dan kan dat tot chaos op financieel terrein leiden. Ook het geld dat nodig is om de achterstanden in het onderwijs, klimaat en de woningbouw moet nog wel ergens vandaan komen. Voor mij zijn hogere schulden geen optie.

De Duitse inflatie is in september voor het eerst in 28 jaar boven de 4% uitgekomen. Dat blijkt uit een eerste raming van het Duitse federale statistiekbureau. De geldontwaarding op jaarbasis kwam uit op 4,1%. De forse toename van de inflatie werd onder meer veroorzaakt door een wisseling in het btw-tarief. Vorig jaar werd de btw vanwege de coronacrisis tijdelijk verlaagd. Dat de tarieven nu weer normaal zijn, werkt onder andere door in de prijzen voor kleding en vrijetijdsbesteding. Daarnaast lopen de energieprijzen op. De verstoringen in de toeleveringsketen en de hogere grondstofprijzen zorgen ook voor prijsdruk. Kenners verwachten dat de inflatie tegen het einde van het jaar tot 5% kan oplopen. Los van de eenmalige effecten kan de inflatie volgend jaar ook vele maanden boven het door de Europese Centrale Bank (ECB) gewenste niveau van 2% uitkomen. De inflatie is een gevoelig politiek onderwerp in Duitsland. Veel Duitsers hebben het ook nog steeds over de hyperinflatie in het land een eeuw geleden. De laatste keer dat er een inflatie van de grootste economie van de eurozone boven de 4% uitkwam was in december 1993, toen sprake was van een niveau van 4,3%.

De consumentenprijzen in de eurozone zijn in september iets sterker dan verwacht gestegen. Dit bleek uit voorlopige cijfers van Eurostat. De inflatie bedroeg in september 3,4%. In augustus was dit 3,0% en in juli 2,2%. De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in september 1,9% op jaarbasis. De inflatie zonder de volatiele prijzen voor onder meer voeding, energie en alcohol, was in augustus nog 1,6%. De industrie van de eurozone heeft in september minder groei laten zien. Dit blijkt uit definitieve cijfers van Markit. De inkoopmanagersindex die de activiteit meet, kwam in september uit op 58,6 tegen 61,4 in augustus. “Hoewel de industrie in de eurozone in september in een robuust tempo groeide, is de groei wel duidelijk verzwakt”, zei econoom Chris Williamson van Markit. Hij wees daarbij op problemen in de aanvoerketen. Williamson verwacht echter verbetering op dit vlak, maar waarschuwt ook dat dit een traag proces is. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. De Duitse industrie is in september minder hard gegroeid. De index die de activiteit in de Duitse industrie meet, kwam in september uit op 58,4 tegen 62,6 in augustus. Het cijfer voor september is het laagste in acht maanden. De Franse industrie is ook in september minder hard gegroeid. De index die de activiteit van de Franse industrie meet, kwam in september uit op 55,0 tegen 57,5 in augustus. De Britse industrie is ook in september minder sterk gegroeid dan in augustus. De index die de activiteit in de industrie meet, kwam in september uit op 57,1 tegen 60,3 in augustus.

In september zijn er, net als in augustus, weer fors minder nieuwe auto’s in Nederland geregistreerd. Dit bleek uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC. In totaal ging het afgelopen maand om 24.663 nieuwe auto’s. Dat is 16,9% minder dan in september 2020. Tot en met september zijn er dit jaar tot nog toe 235.977 nieuwe auto’s geregistreerd. Dat is 4,9% minder dan de 248.206 in dezelfde periode in 2020. “Het tekort aan computerchips in combinatie met logistieke uitdagingen, beide als gevolg van wereldwijde coronamaatregelen, zorgen voor flinke vertraging in de productie van nieuwe personenauto’s, soms met sluiting van fabrieken tot gevolg. Veel auto’s die nu worden besteld, kunnen niet tijdig worden afgeleverd en de verwachting is dat deze problemen nog minstens enkele maanden aanhouden”, aldus de instellingen. In september verkocht Kia weer het best, gevolgd door Volkswagen en Toyota. (bron: alle bovenstaande artikelen deaandeelhouder.nl)

Het zou de week van de waarheid voor Joe Biden worden: de toekomst van zijn hervormingsplannen hangt aan een zijden draad, zijn overheid heeft grote geldzorgen. Maar werd een time-out overeengekomen van 2 maanden, een shutdown werd daardoor voorkomen. De Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden zijn akkoord met een noodbegroting, die tot 3 december geldig is. Zo is net op tijd voorkomen dat de federale overheid deels op slot zou gaan, een zogeheten shutdown. Door het akkoord kunnen de salarissen van honderdduizenden ambtenaren worden uitbetaald en kunnen nationale parken en federale musea openblijven. Om nieuwe problemen te voorkomen, moet de Amerikaanse politiek het de komende tijd nog wel eens worden over verhoging van het maximale bedrag dat de overheid kan lenen, het schuldenplafond. Dat is nu $28.400 mrd. (bron: NOS) Een ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheid is tenminste tot begin december afgewend. Maar dat verandert volgens BNR commentator en macro-econoom Kees de Kort helemaal niks aan de typisch Amerikaanse situatie van het schuldenplafond. Per 18 oktober wordt de grens bereikt van wat de Amerikaanse regering mag lenen. Daar moet iets voor bedacht worden, om over de lange termijn plannen nog maar te zwijgen. Volgens De Kort hebben de steunprogramma’s tijdens de coronacrisis zwaar gedrukt op de Amerikaanse overheidsuitgaven. ‘Maar die stoppen per 1 oktober. Er zijn nu al vijf à zes miljoen mensen minder die een uitkering krijgen dan een week geleden. En ook de programma’s om huisuitzettingen te voorkomen stoppen. Als miljoenen mensen minder geld ontvangen en sommige ook nog uit hun huis worden gezet, dan zijn dat geen plussen voor het vertrouwen in de Amerikaanse economie.’ (bron: BNR)

De legendarische beursexpert Jeremy Grantham denkt dat Amerikaanse aandelen ten prooi zijn gevallen aan een zeepbel die erger is dan die van 1929, toen de beurs zwaar crashte. De expert in het identificeren van beurszeepbellen vergelijkt de huidige stemming op de markt met ‘een vampier’ die immuun is voor slecht nieuws. Grantham ziet beleggen in meme-aandelen, SPAC’s en crypto’s als symptomatisch voor de gekte op de beurs. Die opvatting bracht beursexpert Jeremy Grantham deze week naar voren in gesprek met tv-zender CNBC. Grantham blijft ervan overtuigd dat de huidige situatie op financiële markten onhoudbaar is en verwacht de komende maanden een scherpe terugval van aandelenmarkten. De beursveteraan voorzag eerder onder meer zeepbellen rond de interneteuforie eind jaren negentig. Dit is veel extremer dan de bubbels van 1929 en 2000”, zei de medeoprichter van vermogensbeheerder GMO tegen CNBC. Voor de komende maanden ziet Grantham een daling van de brede S&P 500-index met minstens 10%. Hij beschouwt de gekte rond meme-aandelen, lege beurshulzen waarmee overnames worden gedaan (SPAC’s) en crypto’s als tekenen dat er veel te veel optimisme is in de markt en dat er een terugval aankomt. Tegelijk stelt Grantham dat de beurs op korte termijn nog door kan gaan met het negeren van negatieve economische signalen. “Beleggers zijn zo optimistisch dat zelfs als de economische data waarschuwingssignalen geven, er sprake is van ontkenning.” Hoewel Grantham vanwege zijn scherpe inzicht op het gebied van langetermijntrends op de beurs als een topexpert wordt gezien, zijn er ook critici die hem te pessimistisch vinden. In juni 2020 stelde Grantham al dat de beurs overgewaardeerd was, maar sindsdien is de S&P 500-index met nog eens 40% gestegen. Tegen CNBC zei Grantham deze week dat het voorspellen van het exacte moment waarop een zeepbel knapt niet mogelijk is. Maar dat kan nu in principe “elk moment” gebeuren. Business Insider (bron: Business Insider) Ik ben nog kritischer dan Grantham. Als hij stelt dat de ‘zeepbellen’ nu groter zijn dan in 1929 en hij stelt dat de S&P 500 ‘elk moment’ met minstens met 10% kan dalen, dan ‘dwaalt’ hij. In de periode van zomer 1929 tot de lente van 1932 daalde de DJIA met 89%. Ik verwacht een veel zwaardere daling, maar die zal pas ontstaan zodra de centrale banken indringend gaan ingrijpen met het inpompen van geld in de markten en de rente gaat stijgen. Dat moment kan ontstaan zodra de stijging van de inflatie onbeheersbaar wordt voor de centrale banken. Als zij de regie verliezen over het gevoerde monetaire beleid, breekt de chaos uit hetgeen niet alleen tot grote financiële verliezen met grote sociaal/maatschappelijke gevolgen zal leiden, maar ook het bankwezen zal met grote problemen worden geconfronteerd.

Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell verwacht nog steeds dat de inflatie uiteindelijk zal afnemen, maar ziet niettemin de huidige druk doorlopen tot in 2022. De leider van de Amerikaanse centrale bankenkoepel merkte ook op dat de huidige inflatiedruk “frustrerend” is. FED-voorzitter: “Inflatie is frustrerend en houdt tot volgend jaar aan”

Een paar betekenisvolle opmerkingen van de FED-chef bij een door de Europese Centrale Bank (ECB) georganiseerde paneldiscussie. Bij het beoordelen van de huidige economische situatie zei Powell dat hij “gefrustreerd” was dat het vaccineren van mensen en het stoppen van de verspreiding van de Covid-Delta-variant “het belangrijkste economische beleid blijft dat we hebben.” “Het is ook frustrerend om te zien dat de knelpunten en de problemen met de toeleveringsketen niet (worden aangepakt en) opgelost raken – in feite lijken ze in de marge zelfs een beetje erger te worden,” voegde hij eraan toe. “We zien dat dit waarschijnlijk tot volgend jaar aanhoudt en de inflatie langer ophoudt dan we hadden gedacht.” De inflatie loopt volgens de voorkeursmaatstaf van de FED tegen het hoogste tempo in ongeveer 30 jaar. Powell en de meeste van zijn collega’s zeggen te verwachten dat de huidige druk weer zal afnemen tot het gewone niveau, naarmate de knelpunten in de toeleveringsketen afnemen en de vraag terugkeert naar het niveau van voor de pandemie. Hij zei dat 2022 voor economische groei “een vrij sterk jaar” zou moeten worden. Regeringsfunctionarissen hebben de laatste tijd echter erkend dat de inflatoire druk niet is verlicht, zoals de FED eerder had voorspeld. Het Federal Open Market Committee heeft vorige week zijn prognose voor de kerninflatie in 2021 collectief verhoogd van de in juni voorspelde 3% naar 3,7%. (bron: BusinessAM) Het gevolg was een daling van de euro-notering t/o de dollar (de verwachting dat de Amerikaanse rente wel gaat stijgen en de Europese niet). De winnaars hiervan zijn de bedrijven die goederen in dollargenoteerde prijzen exporteren (b.v. technische producten), de verliezers zijn de huishoudens omdat de koopkracht verder afneemt (doordat de dollargenoteerde goederen die wij importeren, b.v. olie, energie en grondstoffen) duurder worden).

Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

Mona Keijzer (CDA) geeft haar zetel in de Tweede Kamer op en verlaat de landelijke politiek. De aankondiging volgt op het ontslag van Keijzer als demissionair staatssecretaris, vorig weekend. Premier Rutte nam dat besluit na uitspraken over de uitvoering van de corona-pas in de horeca van Keijzer in De Telegraaf. (bron: NOS) Dat demissionair premier Mark Rutte CDA-staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) op staande voet heeft ontslagen, druist in tegen het reglement van orde van de ministerraad. Zoiets past eigenlijk alleen in een presidentieel stelsel. Dat zegt oud-CDA’er Pieter Omtzigt, die nu een eenmansfractie vormt in de Tweede Kamer. ,,Kennelijk kan een minister-president de telefoon pakken en ministers en staatssecretarissen ontslaan zonder kabinetsbesluit. In zijn eentje, per telefoon. Maar dat is vreemd”, aldus Omtzigt in berichten op Twitter. ,,Het reglement is duidelijk: de minister-president mag een voordracht doen voor ontslag, maar het is aan de ministerraad om erover te beraadslagen en te besluiten. Dat is dus niet gebeurd.” Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) droeg Rutte ‘met instemming van de minister van Economische Zaken en Klimaat, en na overleg met de drie vicepremiers’ Keijzer voor ontslag voor, met onmiddellijke ingang. Koning Willem-Alexander verleende de demissionair staatssecretaris vervolgens ‘op de meest eervolle wijze’ ontslag. (bron: AD) Correctie: in het vorige blog had ik voor Mona Keijzer 127.446 voorkeursstemmen opgegeven, dat is onjuist: het waren er 18.031. Zij schijnt niet vrijwillig uit de politiek te zijn vertrokken, maar na druk vanuit de CDA-fractie.

Het kabinet houdt er serieus rekening mee dat de gehele bevolking volgend jaar opnieuw 2x moet worden ingeënt tegen het coronavirus. Dat blijkt uit de vorige week gepresenteerde begroting van het ministerie van Volksgezondheid. Daarin is voor volgend jaar een bedrag van €134 mln gereserveerd voor dit scenario. In een toelichting op het bedrag wordt in de begroting gesproken van „het maximale scenario (gehele bevolking twee keer herprikken)”. Dat het ministerie zich concreet voorbereidt op een 3e en mogelijk zelfs een 4e coronaprik voor de hele bevolking in 2022 was nog niet eerder bekend. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat het gereserveerde geld bedoeld is voor „de uitvoeringscampagne van het vaccineren in 2022”. De €134 mln is een schatting van het bedrag dat nodig zou zijn om uitvoerende partijen als de GGD te betalen.

In een rapport adviseerde de Gezondheidsraad het kabinet om er rekening mee te houden dat de werking van de coronavaccins in de loop der tijd kan afnemen. Om die reden verwacht de Gezondheidsraad dat een derde prik voor bijvoorbeeld ouderen op termijn nodig is, namelijk „zodra er een dalende trend is te zien in de vaccineffectiviteit tegen ernstige ziekte”. De raad vroeg het kabinet op dit scenario te „anticiperen”. Op dit moment beschermen de vaccins nog voor 95% en 97% tegen respectievelijk ziekenhuis- en IC-opname. Het instituut monitort continu of deze percentages afnemen. Uit onderzoek blijkt of een vaccin goed werkt. Als een coronavaccin bijvoorbeeld 60% of 95% werkzaam is betekent dit dat mensen die dat vaccin hebben gekregen 60% of 95% minder kans hebben om (ernstig) ziek te worden door COVID-19 dan mensen die geen prik hebben gehad. Alle vaccins die in Nederland worden gebruikt beschermen zeer goed tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. (bron: NRC) Mijn insteek is zoveel mogelijk mensen te laten besmetten, waardoor mensen zelf de antistoffen aanmaken om verder beschermd te zijn. De eigen antistoffen hebben een veel hogere kwaliteit dan de vaccins die ons worden opgedrongen door de overheid. Wat duidelijk wordt is dat coronavaccins mogelijk slechts een beperkte werkingstijd hebben. Er zijn vaccins met een lage dekkingsgraad, bij Astra Zeneca is dat maar 66%. Dat betekent dat 1/3 van de mensen die met dit middel zijn gevaccineerd niet dan wel onvoldoende tegen besmetting beschermen. Dat betekent dus dat er in Nederland >1½ miljoen mensen een coronapas kunnen aanvragen, die helemaal niet voldoende beschermd zijn. Die pas geeft dan ook maar in beperkte mate zekerheid, maar de overheid suggereert 100%. En nu houdt de overheid er rekening mee dat de hele bevolking komend jaar nog eens twee keer gevaccineerd moet gaan worden, vanwege de volksgezondheid. Hoe ernstig is besmetting in vergelijking tot griep. Zeker de ernst van de alfa variant was ernstiger van aard, maar de delta variant is een stuk milder. Er zijn in totaal in Nederland sinds maart 2020 2.001347 mensen besmet met corona en zijn er 18.168 coronadoden geregistreerd. In 2020 stierven er 168.678 mensen (CBS). Als we dat omzetten naar 18 maanden dan zijn er dan ruim 250.000 overledenen. Als we dat relateren aan het aantal overledenen aan corona, is dat slechts 7,2% van het totaal. Als we in acht nemen dat het grootste deel van de coronadoden ouderen zijn dan wel mensen met een kwetsbare gezondheid, die ook zonder corona ‘op korte termijn’ zouden zijn overleden, dan resteert een aantal dat veel kleiner is dan de overledenen aan een veel kortere durende griepepidemie. Maakt de overheid zich ook zo druk over mensen die overlijden aan dementie, beroertes, hart- en vaatziekten, hartfalen, COPD en vormen van kanker?

Ik kreeg een aantal uitspraken toegestuurd over corona, die ik overneem, maar waarvoor ik geen verantwoordelijkheid neem voor de juistheid ervan. In Nederland zijn er na 18 maanden, sinds de start van de coronacrisis, ‘slechts’ 208 overlijdens (<70 jr.) zonder onderliggende aandoeningen: kanker, hart-en vaatziekten, dementie, Alzheimer, nierfalen en diabetes. Er is weinig tot geen bewijs dat lockdowns enige impact hebben op het beperken van Covid-sterfgevallen. Uit onderzoek van The Lancet bleek dat lockdowns ineffectief zijn. Ze concludeerden dat overheidsmaatregelen, zoals de sluiting van grenzen, strenge lockdowns en veel testen, niet konden worden geassocieerd met een afname in het aantal kritieke gevallen of algemene sterfte. De analyse van Bloomberg naar aanleiding van voorwerk verricht door Oxford University had ongeveer dezelfde conclusie. Ze vonden weinig correlatie tussen overlijdens en de ‘strengheid’ van maatregelen.

Er zijn sterke aanwijzingen dat lockdowns – door sociale, economische en andere schade aan de volksgezondheid – dodelijker zijn dan het “virus”. Dr. David Nabarro, speciale gezant van de WHO voor Covid-19, beschreef lockdowns als een “wereldwijde catastrofe” in oktober 2020: “Wij van de WHO pleiten niet voor lockdowns als primair middel om het virus onder controle te houden. De armoede zal verdubbelen, net als het aantal ondervoede kinderen. Dit is een verschrikkelijke, afschuwelijke wereldwijde catastrofe. Een VN-rapport van april 2020 waarschuwde voor 100.000 kinderen die zullen sterven, als gevolg van de economische gevolgen van lockdowns, terwijl tientallen miljoenen meer worden geconfronteerd met mogelijke armoede en hongersnood. Werkloosheid,  armoede, zelfmoord, alcoholisme, drugsgebruik en andere sociale/mentale gezondheidscrises pieken over de hele wereld. Terwijl gemiste en vertraagde operaties en screenings in de nabije toekomst een verhoogde mortaliteit door hartaandoeningen zullen zien. Vaccins bieden geen immuniteit of verhinderen overdracht. Het is gemakkelijk toe te geven dat Covid “vaccins” geen immuniteit tegen infectie verlenen en niet voorkomen dat je de ziekte doorgeeft aan anderen.

Pfizer geeft zelfs toe dat dit waar is in het gelieerde leveringscontract tussen de farmaceutische gigant en de regering van Albanië: “De langetermijneffecten en werkzaamheid van het vaccin zijn momenteel niet bekend en er kunnen nadelige effecten van het vaccin zijn die momenteel niet bekend zijn.” Vaccinfabrikanten hebben een wettelijke vergoeding gekregen als ze schade veroorzaken. De elite, het grootkapitaal heeft een fortuin verdiend tijdens de pandemie. Sinds het begin van de lockdown zijn de rijkste mensen aanzienlijk rijker geworden. Forbes meldde dat er 40 nieuwe miljardairs bij zijn gekomen, “die zich inzetten het coronavirus te bestrijden”. Daarvan zijn er 9 vaccinfabrikanten. Business Insider meldde dat miljardairs hun nettowaarde tegen oktober 2020, “met $5.000 mrd zagen stijgen”. (bron: onbekend)

De coronabeperkingen die gelden voor ongeplaceerde evenementen mogen van de rechter in Den Haag blijven. De branche had een kort geding aangespannen tegen de Staat om van de maximumcapaciteit van 75% en de sluitingstijd van middernacht af te komen, maar ving bot. De keuzes van de Staat zijn navolgbaar, oordeelt de rechter. Alleen als de Staat in redelijkheid niet voor het gevoerde beleid heeft kunnen kiezen, is plaats voor rechterlijk ingrijpen, staat in de uitspraak. “Dat is hier niet het geval.” (bron: NOS)

De WOZ-waarde van een woning is dit jaar gemiddeld 7% hoger dan vorig jaar, meldt het CBS. De gemiddelde waarde is nu €290.000, het hoogste bedrag ooit. Het is voor het zesde jaar op rij dat de WOZ-waarde toeneemt. Vorig jaar was de stijging 8,9%. Met de waarde wordt onder andere de hoogte van lokale belastingen bepaald, zoals de rioolheffing. Het getal wordt ook bij de belastingaangifte gebruikt en door het Waterschap. In de gemeente Rotterdam ging het om 11,4%. In Amsterdam bleef de toename na jaren van forse stijging beperkt (1,2%). (bron: NOS) Gezien de doorgaande stijging van de koopprijzen van woningen, zal de WOZ-waarde in de toekomst blijven stijgen.

Flappentappers van de banken nu allemaal overgedragen aan Geldmaat. Ook de pinautomaten intern in het bankgebouw worden gesloten, zodat je bij de bank zelf geen geld meer kunt opnemen.

Corona berichten

Aantal geregistreerde besmettingen op zondag 1411, 304 aantal opgenomen mensen in het ziekenhuis + 164 op de IC, maandag 1739, 321, 154, dinsdag 1776, 313, 143, woensdag 1732, 316, 140, donderdag 1741, 305, 132, vrijdag 1686, 294, 128 en zaterdag 1620, 319, 131.

Eyeliners

De regerende CDU/CSU van Angela Merkel heeft een historische nederlaag geleden met 8,8% van de stemmen

In Nederland krijgen vrouwen gemiddeld 40% minder pensioen uitgekeerd dan mannen

Shutdown’ VS dreigt: ‘Zou rampzalig zijn voor de economie’

Kaag weet niet of de onderhandelingen zullen slagen. “Wij staan voor vernieuwing. Voor een ander programma, voor een nieuwe politiek en voor nieuw elan. Dat zal zich moeten vertalen naar de inhoud én naar de vernieuwing van de politieke cultuur. Nederland moet klimaatkoploper worden in Europa.”

Frontberichten

Op basis van de informatie over wie in aanmerking komen voor de corona-pas op https://coronacheck.nl zou ik daarvoor in aanmerking kunnen komen, want uit de coronatest van 12 januari 2021 bleek dat ik positief was getest, in quarantaine moest, op 18 januari op een gesloten afdeling van het ziekenhuis werd opgenomen, 23 januari weer naar huis mocht en 10 mei van de longarts te horen kreeg dat de schade aan de longen was hersteld en ik corona-vrij was. Met deze achtergrond de coronacheck app gedownload en een aanvraag gedaan voor de pas conform de instructies: met DiGiD inloggen, herstelbewijs aanvragen, document dat bij mij corona (alfa-variant) was vastgesteld opgehaald, daarna QR-code ophalen, hier verschijnt je QR-code op het scherm en daaarna de dooddoener ‘QR-code is verlopen’. Conclusie: de overheid suggereert dat alle 2 miljoen met corona besmette personen een corona-pas kunnen aanvragen, maar niet iedereen komt, om de een of andere reden, toch niet door de screening zonder enige argumentatie. En nu zal Rutte c.q. de Jonge wel 3x ‘sorry’ gaan zeggen.

De bestrijding van de gevolgen van de coronapandemie kost ons land in de periode van 2020 tot en met 2022 naar verwachting 82,1 mrd. Dat is de rekening voor 234 maatregelen, becijferde de Algemene Rekenkamer. Voor komend jaar is 10,8 mrd uitgetrokken, meldt het instituut dat de overheidsuitgaven controleert. “Voor komend jaar worden lagere uitgaven verwacht, vooral omdat regelingen om het bedrijfsleven te ondersteunen worden afgebouwd”, zegt de Algemene Rekenkamer in een toelichting op de nieuwste editie van de ‘Coronarekening’. Vanaf 1 oktober 2021 is het gedaan met regelingen als de NOW, Tozo en TVL, tegemoetkomingen in respectievelijk de loonkosten, inkomstenderving voor zelfstandigen en compensatie van vaste lasten. Het grootste deel van de 10,8 mrd is dan ook bestemd voor het Nationaal Programma Onderwijs: 3,7 mrd. Door het kabinet is een bedrag van in totaal 8,5 mrd uitgetrokken voor een periode van 2,5 jaar, om leerachterstanden die kinderen en studenten door de coronacrisis hebben opgelopen weg te werken. Dat programma is ongeveer een jaar geleden ingezet. Dit jaar viel de coronarekening 6 mrd lager uit dat voorzien in de voorjaarsnota. “Het eindsaldo van alle uitgaven zal waarschijnlijk pas in de jaren na 2022 kunnen worden vastgesteld”, aldus de Rekenkamer. Zo moeten bedrijven die te veel geld hebben gekregen, dat geld terugbetalen. “Vooral bij de NOW zal dit naar verwachting de komende jaren leiden tot miljarden euro’s aan terugbetalingen.” (bron: nu.nl)

Overwegingen

Willem Middelkoop heeft op You Tube een interview gegeven aan Madelon Vos over de economie, huizenprijzen, beleggen, goud en bitcoin en relatie tot het het monetaire beleid van de centrale banken op https://www.youtube.com/watch?v=sOxgPF9mZZI&t=2317s Middelkoop bespreekt een aantal actuele thema’s, die in dit blog ook regelmatig vrijwel wekelijks aan de orde komen, met dit verschil dat hij beleggingsadviezen geeft in deze onzekere tijden. Ik spreek over ‘geldontwaarding’ en hij over ‘gelduitholling’, maar het gaat over de gevolgen van het monetaire beleid van de centrale banken van enorme hoeveelheden gratis geld in de markten pompen, waardoor de geldkranen door overheden wagenwijd open zijn gezet. “Het geld klotst als het ware tegen de wanden.” Alhoewel de centrale banken de de markten proberen gerust te stellen door taperen in het vooruitzicht te stellen, de rentetarieven zullen vooralsnog niet worden verhoogd en de inkoop van vastrentende waarden (in Japan zelfs ook aandelen) niet worden gestopt. De stroom geld naar de markten zal ook in de komende tijd gewoon doorgaan, tot het moment dat ontwikkelingen de centrale banken daartoe zullen worden gedwongen. Een aanleiding daartoe kan een stijgende inflatie-ontwikkeling zijn, die vooralsnog niet van tijdelijke aard zal zijn maar meer structurele vormen aan zal nemen. Maar zolang de inflatie onder de 8% blijft zal de druk niet zodanig worden gevoeld bij de monetaire autoriteiten dat zij het beleid wel moeten laten kantelen. Dat draagt in zich het risico dat de financiële grote verliezen zullen lijden, ook omdat het bankwezen onder zware druk zal komen te staan. Middelkoop schetst het Big Brother scenario: de burger is geen persoon meer maar een slaaf in een wereld van big data. Hij schetst het beeld van vrije meningsuiting maar als die mening kritisch is voor de regerende bobo’s dan kan het gevolg zijn dat je bankrekening wordt opgeheven. Kritiek op beleid geven wordt steeds ‘gevaarlijker’. Mona Keijzer weet er alles van als staatssecretaris van Economische Zaken. Of we deze maatschappelijke ontwikkeling nog kunnen stoppen, ik vrees van niet, maar we zouden onze ondergeschiktheid aan het neoliberale beleid kunnen beëindigen en kiezen voor een meer sociaal/maatschappelijk samenleving. Daar zal een grote meerderheid van het volk voor zijn, maar de vraag is hoe en door wie die conversie vorm kan krijgen? Het monetaire beleid rust op wankele fundamenten lees ik op iexprofs.nl Het geloof van centrale banken in de voorspellende waarde van inflatieverwachtingen rust op uiterst dubieuze theoretische en empirische funderingen. Monetair beleid daarop baseren kan ernstige gevolgen hebben, aldus Edin Mujagic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer, hij is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. We moeten de inflatieverwachtingen verankeren.” En; “Er is niets aan de hand zolang de inflatieverwachtingen verankerd zijn.” Zulke uitspraken doen centrale bankiers met grote regelmaat. Kijk maar eens een persconferentie van de Fed of de ECB terug. De achterliggende gedachte is de overtuiging dat inflatieverwachtingen van huishoudens en bedrijven de belangrijkste determinant (beïnvloedende factoren) zijn van toekomstige inflatie. Inderdaad, in dat geval moeten centrale banken ervoor zorgen dat de verwachtingen laag blijven, want dan zal de echte inflatie in de toekomst ook wel laag zijn. Ik overdrijf niet, maar dit is het fundament waar het moderne monetaire beleid op rust. Als dat fundament instabiel zou blijken te zijn, dan hebben de centrale banken een groot probleem. Een recente paper van een Fed-econoom stelt namelijk dat het geloof in de voorspellende waarde van inflatieverwachtingen op uiterst dubieuze theoretische en empirische funderingen stoelt. Monetair beleid daarop baseren kan ernstige gevolgen hebben. De centrale banken zoals de Fed en de ECB doen echter niet anders. Hoewel die funderingen dus bijzonder dubieus zijn, grenst het geloof aan de voorspellende waarde van inflatieverwachtingen onder centrale bankiers aan monetair fundamentalisme. Naar de buitenwereld toe schept die aanpak ook een beeld van volledig in control zijn. Maar het is schijnzekerheid. Dat monetaire fundamentalisme is een onderdeel van de verafgoding van economische modellen, een proces dat enkele decennia geleden begonnen is en vanaf begin jaren 70 écht populair is geworden. Mede doordat rond die tijd het geloof in maakbaarheid van de samenleving en economie postvatte. Voor mij was dat ook een belangrijke reden om “Keerpunt 1971: over staatsschulden, werkende armen en nieuwe economische groei” te schrijven. Het was ook in dit belangrijke opzicht een keerpunt, omdat het monetaire beleid gericht op te veel geld drukken vanaf 1971 niet alleen mogelijk maakte, maar ook voorzag van een wetenschappelijk alibi. Voor ons is dat een uiterst ernstige zaak. De gevolgen van dit beleid zijn economische instabiliteit en vervolgens politieke en maatschappelijke instabiliteit, zeepbellen op de beurzen; net als de situatie waarin we nu zitten. We zitten in een negatief rentemoeras, waar niet uit te komen is zonder een groot risico op financiële chaos, maar met het beleid doorgaan heeft ook veel negatieve effecten. En dat heeft weer gevolgen voor andere maatstaven van toekomstige inflatie. Neem de zogeheten 5y-5y-forwards. Dat is eenvoudig gezegd het verschil tussen tienjarige rentes en de vijfjarige rentes. Centrale bankiers gebruiken die maatstaf ook veel om erop te wijzen dat het beleid dat ze al jarenlang voeren, niet tot hoge inflatie in de toekomst zal leiden. Het probleem is alleen dat de 5y-5y-forward-maatstaf alleen nuttig kan zijn als – dit is cruciaal – de markt waarop de rentes tot stand komen, volledig vrij is en de werking niet verstoord wordt. Hetgeen momenteel wel het geval is. Grootschalig opkopen van staatsobligaties en bedrijfsobligaties verstoort de markt enorm. Het komt erop neer dat centrale banken dit inflatiealarm saboteren en vervolgens zeggen “het inflatiealarm gaat niet af, ons beleid is niet gevaarlijk en we kunnen ermee doorgaan.” Dus er is wat voor te zeggen dat beleggers met het oog op middellange termijn beter kunnen overwegen een inflatieverzekering af te sluiten binnen hun beleggingsmix. Overigens is er aan de paper van de Fed-econoom Jeremy Rudd een positief aspect, namelijk dat de Fed de publicatie ervan niet voorkwam. Ik vermoed dat publicatie bij de ECB lastiger was geweest. Ook al schrijft hij onder meer dat “de primaire rol van de mainstream, economische wetenschappen is een excuus te verschaffen voor crimineel onderdrukkende, onhoudbare en onrechtvaardige maatschappelijke orde.”

©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 1 okt 2021, week 39: AEX 761,82; Bel 20 4.096,42; CAC40 6.412,70; DAX 15.156,44; FTSE 100 7.027,07; SMI 11.575,37; RTS (Rusland) 1.771,50; SXXP (Stoxx Europe) 452,90; DJIA 34.326,46; NY-Nasdaq 100 14.791,87; Nikkei 28.771,07; Hang Seng 24.539,01; All Ords 7.486,60; SSEC 3.568,17; €/$1.1596; BTC/USD $47.787,90; troy ounce goud $1.761,00, dat is €48.832,56 per kilo; 3 maands Euribor -0,547%; 1 weeks -0,562%; 1 mnds -0,557%; 10 jaar Duitse Staat -0,235%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,204%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,112%; 10 jaar Belgische Staat -0,082%; 10 jaar Japan 0,0503%; 10 jaar Franse Staat 0,113%; 10 jaar Spanje 0,408%; 10 jaar VK 0,912%; Italië 0,798%; 10 jaar VS 1,4798%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,849

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden overwegend dalend, in Europa sterker dan in de VS en zuid-Oost Azië. Nadat op 23 september 2021 de 800-grens nipt was overschreden, daalde de koers, ik sluit niet uit dat we voor eind oktober door de 700 zakken. In tegenstelling met deze trend noteerden de rentetarieven stabiel tot licht hoger. De euro daalde fors versus de dollar, waarschijnlijk van de verwachting op hogere rentetarieven in de VS. Dit heeft consequenties voor de handel met een dollar-notering. Onze import, b.v. olie en energie en grondstoffen, wordt duurder en onze export in $$ wordt aantrekkelijker. De bitcoin spoot omhoog evenals andere crypto’s. Begrotingstekorten, stijgende staatsschulden en onzekere verwachtingen, de financieel/economische gevolgen van de lockdown als gevolg van de corona-pandemie spelen op de achtergrond nog mee, de centrale banken spreken geruststellende woorden alhoewel de onrust toeneemt, aangezien de inflatie in september verder is gestegen. De ECB heeft nu ook aangekondigd dat de inkoop van vastrente waarden wordt afgebouwd. Maar in welke mate? Er dreigt in het najaar/winter een griepgolf, verwachten de ziekenhuizen. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen daalden de tarieven: Zwitserland 0,033%; Duitsland 0,248%; Nederland 0,327%; Japan 0,6557; Frankrijk 0,899%; Spanje 1,298%; VK 1,366%; Italië 1,761%; Canada 1,9607%; VS 2,0533%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,59%; Zwitserland -0,5678%; Nederland -0,561%; België -0,504%; Denemarken -0,491%; Frankrijk -0,367%; Spanje -0,326%; Japan -0,1015%.

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 02-10-2021/601 Opnieuw maken 2 bewindslieden uit het kabinet Rutte III zich op voor vertrek

UPDATE 25-09-2021/600 Monica Keijzer (CDA) door Rutte uit het kabinet gezet als staatssecretaris van Economische Zaken, vanwege haar kritische uitspraken over het corona-pasbeleid voor de horeca (haar beleidsgebied)

Dit is de 600ste blog van UPDATE, maar hij wordt geschreven in een tijd met grote problemen en onzekerheden op politiek, financieel/monetair en sociaal/maatschappelijk terrein. Het kabinet Rutte III loopt op haar laatste benen, maar presenteerde op Prinsjesdag toch de Miljardennota, er is nog altijd geen zicht op een nieuw kabinet. Het monetaire beleid staat steeds sterker ter discussie, ons geld is ontdaan van haar waarde, de inflatie stijgt en de prijs van huizen blijft excessief stijgen, ja, de economie doet het goed, maar als gevolg van een monetair beleid van veel gratis geld in de markten pompen. Daardoor hebben de centrale banken al hun gereedschap om het monetaire beleid te kunnen besturen verbruikt. Ze zitten als het ware achter het stuur, maar kunnen geen andere richting meer op dan doorrijden recht vooruit: niet op de rem trappen (althans nauwelijks) en al zeker niet stoppen dan wel achteruit schakelen. Afhankelijk van de ontwikkeling van de inflatie (zet de stijging door) en hoe reageren de rentetarieven daarop, verwacht ik dat op kortere dan wel middellange termijn het monetaire beleid in zwaarder weer terecht zal komen, n.l. op het moment dat de gevormde luchtbellen op de financiële markten, langzaam dan wel snel, leeg gaan lopen. De economie blijft goed presteren zolang de centrale banken en een afgeleide daarvan, de overheden royaal geld blijven scheppen en uitgeven. Dat daardoor de schuldposities blijven stijgen, wordt als een natuurlijke ontwikkeling aangenomen. Toch moeten die schulden ooit door volgende generaties worden terugbetaald. En over die schuldoverdracht maakt niemand zich druk. Waar ik ook aandacht voor wil vragen is het feit dat de economische groei wordt betaalt door al die mensen die geen rente meer ontvangen op hun (spaar)geld. Daarachter zit de neoliberale gedachte van wij willen onze bezittingen en verworven gelden veilig stellen en de fossiele boedel die wordt achtergelaten moeten onze (klein)kinderen maar betalen. We staan aan de vooravond van een gigantische ombouw naar een nieuwe samenleving: de verduurzaming (klimaat, milieu, natuur, biodiversiteit), de woningmarkt in relatie tot de stikstofproblematiek, verlaging van de CO2-uitstoot, maar ook over de sociaal/maatschappelijke gevolgen van robotisering, werken met algoritmen, digitalisering van de samenleving onder meer de gevolgen van de quantum-computer, bestrijding van cyber-criminaliteit, arbeid, opleiding, her- en omscholing, privacy, veiligheid, internet of things en de beheersing van de macht van data. Dan zijn er natuurlijk nog de vluchtelingen die over de wereld zwerven en de hongersnood in arme landen en de verhouding tussen arm en rijk. Dat wordt een enorme complex project, omdat over veel zaken afstemming zal moeten plaatsvinden met Europese partners, maar ook op wereldniveau.

Heeft Sigrid Kaag een briljante voorzet gedaan met haar voorstel met 6 partijen (VVD, D66, CDA, PvdA, GL en de CU) te gaan onderzoeken met welk regeerprogramma een meerderheidskabinet te vormen is? Zij zet hiermee de VVD en het CDA voor het blok: ja of nee met PvdA/GL.

De CoronaCheck-app, die sinds vandaag als toegangsbewijs voor restaurants en café’s, bioscopen en evenementen dient, was al direct overbelast door grote drukte. Allestoringen.nl ontving veel meldingen van gebruikers die in de app geen QR-code te zien kregen. Er was ook een d-dos aanval. De reacties op de invoering van de Coronapas zijn voor mij begrijpelijk. Het hele volk moet en zal gevaccineerd worden, welke gevolgen dat ook met zich meebrengt. The show must go on! De belangen voor de farmaceutische industrie zijn groot en wij, als een neoliberaal land, kunnen niet achterblijven. De financiële belangen bepalen het beleid van dit kabinet. Een staatssecretaris mag in de media niet melden dat de coronapas, volgens de huidige uitvoeringsregels, voor de horeca niet tot nauwelijks uit te voeren c.q. te onderhouden is. Dat gaat regelrecht in tegen het regeringsbeleid. Nee, dat een recht van iedere burger en ondernemer, en dus ook iedere politicus, om daarop te wijzen. Het is gewoon dom beleid van dit kabinet, onuitvoerbaar en niet controleerbaar. Wat wil minister Grapperhaus? Bedrijven gaan beboeten of sluiten? Dit is de arrogantie van de macht. Hoe groot is de omvang van het aantal coronabesmettingen nog in de zorg: gemiddeld 4 zieken in ieder ziekenhuis in Nederland. We praten dus over niks, in deze fase. Ik vrees veel meer voor een komende griepepidemie, maar misschien overdrijven de ziekenhuizen ook daar wel over. Opnieuw wilde de top van het CDA opnieuw een politica, eerder een Kamerlid, sensibiliseren (tot de orde roepen en dwingen het regeringsstandpunt te steunen). Het CDA is de weg echt helemaal kwijt. Mona Keijzer kreeg bij de laatste verkiezingen 127.446 voorkeursstemmen, heb je een achterban. Stapt zij als Kamerlid nu over naar de Groep Omtzigt?

De Troonrede: Nederland is en blijft een goed land om in te leven, maar er zijn grote thema’s die moeten worden aangepakt: de woningmarkt, kansenongelijkheid en stikstof. Dat was de boodschap die de koning namens de regering uitsprak in de Grote Kerk in Den Haag. Koning Willem-Alexander noemde naast de binnenlandse zaken ook allesomvattende problemen, zoals klimaatveranderingen, waarbij hij onder meer verwees naar de watersnood in Limburg. Ook stond hij stil bij de geopolitieke ontwikkelingen die dichtbij kwamen bij veel mensen, b.v. door de vele dramatische beelden uit Afghanistan. De regering moet de hand in eigen boezem steken over de rechtsstaat en rechtsszekerheid, zei de koning namens de regering in de Troonrede. De afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen is “te lang te stroperig geweest” en in de toeslagenaffaire heeft “de overheid mensen letterlijk en figuurlijk onrecht gedaan”, zei hij. Koning Willem-Alexander zei dat deze fouten hersteld moeten worden en dat mensen die recht hebben op compensatie, dat zo snel mogelijk moeten krijgen. De deur van de rechtsstaat moet openstaan voor iedereen. Daarom komt er extra geld voor de sociale advocatuur, zei hij. (bron: NOS) Ik weet dat het traditie is, maar waarom laat het kabinet de troonrede voorlezen door iemand die daarvoor geen enkele politieke verantwoordelijkheid draagt en daarop dus ook niet aangesproken kan worden. Voorbeeld: de toeslagenaffaire moet snel worden afgewerkt, maar als Rutte tijdens de Algemene Beschouwingen wordt aangesproken, kan en wil hij geen einddatum geven. In feite worden in de Troonrede de feiten benoemd waar de kabinetten een puinhoop van hebben gemaakt: de woningbouw, de prijsstijgingen in de woningsector, de extreem hoge huurprijzen, het stikstof-, klimaat-, aardgas- en zorgdossier, en de rechtsongelijkheid en een rechtvaardige verdeling van de vooruitgang tussen rijk en arm.

De economie is het afgelopen kwartaal harder gegroeid dan eerder verwacht, zo meldt het CBS. Het statistiekbureau ging in augustus nog uit van een groei van 3,1%, maar inmiddels is dat bijgesteld naar 3,8%. De Nederlandse economie is nu bijna terug op het niveau van eind 2019. Het CBS zegt dat de consumptie van zowel consumenten als overheid is gestegen. Ook de hoeveelheid banen steeg in de nieuwe berekening:er kwamen er 153.000 bij, 20.000 meer dan eerder gedacht. (bron: NOS)

Grote energieleveranciers zoals Vattenfall en Eneco zeggen niets te kunnen doen aan de stijgende prijzen. Doordat gas en elektriciteit veel duurder zijn geworden, dreigt ook de energierekening van veel Nederlanders een stuk hoger te worden. Spanje heeft al noodmaatregelen getroffen. Zo neemt het land geld af van energiebedrijven die veel winst maken. Daarnaast wordt een maximumprijs ingesteld voor gas. In Nederland is daar geen sprake van (door het neoliberale beleid dat wordt gevoerd door Rutte en Hoekstra). “We begrijpen dat mensen zich zorgen maken over de stijgende energieprijzen”, zegt een woordvoerder van Vattenfall. Het bedrijf weet net als andere aanbieders nog niet precies wat de prijsstijgingen betekenen voor klanten. “We helpen klanten door inzicht te geven in hun verbruik en als mensen in financiële problemen komen, dan zoeken we naar passende oplossingen.” Consumenten met een variabel contract gaan als eerste merken dat de prijzen stijgen. Eneco pleit voor een halvering van de energiebelasting op elektriciteit. “De energiebelasting op aardgas moet gelijk blijven om te voorkomen dan verduurzaming van woningen minder rendabel wordt”, aldus een woordvoerder. Ook Vattenfall wijst op de energiebelasting. “Een groot deel van de energierekening bestaat uit netbeheerkosten en belasting. Mocht onze overheid iets willen doen, dan hebben ze dus wel de mogelijkheid, maar dat is echt een politieke afweging.” Essent verwijst voor een reactie naar branchevereniging Energie-Nederland. Die noemt ingrijpen van de overheid in de markt ongewenst. “Wanneer enkele factoren straks weer verbeteren, kan de gasprijs weer naar een ander niveau dalen. Wanneer dat is, lijkt moeilijk te voorspellen”, laat Energie-Nederland weten. “Den Haag kan eventueel wel tijdelijke maatregelen nemen om de hogere kosten voor consument en bedrijfsleven op te vangen.” De branchevereniging lobbyt daar zelf niet voor. De gasprijzen zijn hoger dan ooit in Europa. Dat komt doordat de voorraden vanwege de relatief koude winter klein zijn. Normaal gesproken worden die voorraden in de zomer aangevuld, maar door leveringsproblemen en het herstel van de economie na de coronacrisis is gas schaarser en dus duurder. Volgens Rusland zullen de spanningen op de gasmarkt minder worden wanneer gaspijpleiding Nord Stream 2 in gebruik wordt genomen. Het is nog altijd niet bekend wanneer de pijpleiding door de Oostzee in gebruik zal worden genomen. Deskundigen verwachten dat het gas al in oktober door de eerste van twee leidingen kan stromen. (bron: nu) Er is hier sprake van een zakelijk belang voor de energieleveranciers en een sociaal belang voor de huishoudens. Hier wordt slechts 1 zijde van het probleem belicht. De politiek is nu aan het woord. De lasten kunnen niet naar de toekomst worden verschoven door de staatsschuld verder op te laten lopen en daarmee komende generaties ermee op te zadelen.

Informatie-ontwikkelingen

Voor het posten van blog 599 kon ik nog meenemen het niet tot een tastbaar positief resultaat leiden van de heisessie, afgelopen weekend. Rutte stelde dat de sfeer uitstekend was maar ook ‘heftig’. Enige vooruitgang in het informatieproces is er niet geboekt, er is niet over inhoudelijke zaken gesproken, wat wel de bedoeling was van Remkes. Wel is er gekozen de linkse partijen met een truc proberen te verleiden een minderheidskabinet te steunen. Daarvoor wordt Sofie Hermans, 2e op de lijst van de VVD en assistent van Rutte, op pad gestuurd naar de linkse partijen (PvdA en GL) om hen te bewerken het regeringsplan van het demissionaire kabinet, dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd, te steunen door hen financiële toezeggingen te doen voor linkse wensen. Rutte heeft zich gerealiseerd dat zonder steun van GL en PvdA een minderheidskabinet niet overleeft. Daarvoor heeft hij een vrouw, die over meer empathie beschikt, als een man en zeker niet Rutte en Hoekstra die weinig vertrouwen uitstralen. Zij heeft de opdracht gekregen te gaan onderzoeken of en zo ja onder welke voorwaarden oppositiepartijen bereid zijn een minderheidskabinet te gedogen. Dat is vreemd, want de Kamer heeft daarvoor de informateur Johan Remkes aangewezen. Kennelijk wilde Remkes niet opnieuw naar de linkse partijen gestuurd worden met een boodschap die GL en de PvdA al hadden gegeven en dat ze in Buitenhof nog eens hadden bevestigd. Daarbij komt dat links aan tafel wil zitten over de mogelijkheden voor vorming van een meerderheidskabinet waarin zij dan als PvdA/GL participeren, zo nodig zelfs met de CU. Als ik Remkes was zou ik de opdracht teruggeven. Hermans krijgt als verkenner een opdracht, waarbij Remkes wordt gepasseerd. Dit commentaar is zondagavond geschreven.

PvdA en GroenLinks willen op voorhand geen afspraken maken met VVD, D66 en CDA over de begroting van 2022. “Als ze met ons willen onderhandelen, moeten ze ons uitnodigen voor de kabinetsformatie.”, aldus Klaver na fractieoverleg. VVD, D66 en CDA willen voorafgaand aan de Algemene Politieke Beschouwingen afspraken maken over steun voor de begroting. Ze voelen zich niet zeker van steun van CU, die heeft gezegd zich geen deel van de coalitie meer te voelen. (bron: NOS)

Een aantal medewerkers van de GGD is op non-actief gesteld vanwege mogelijke fraude met vaccinatiebewijzen. Ze zouden misbruik gemaakt hebben van het systeem waar ze vanwege hun werk in konden. Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid meldt dit aan de Tweede Kamer. De GGD-medewerkers zouden valse vaccinatieregistraties hebben gemaakt op aanvraag, waardoor mensen onterecht QR-codes konden aanmaken. (bron: NOS)

Jos Heymans, politiek analist vatte de week van de Algemene Beschouwingen en de Miljoenennota kort en bondig samen. Er was een beetje op gehoopt, misschien zelfs wel gerekend, dat de Algemene Beschouwingen een doorbraak in de kabinetsformatie teweeg zouden brengen. Dat partijen van links tot rechts, van coalitie tot oppositie, water bij de wijn zouden doen om een breed draagvlak voor de begroting te krijgen. Maar de wijzigingsvoorstellen kwamen van de oude coalitie, van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Niet van PvdA en GroenLinks, ook al hadden die wel voor druk op de coalitie gezorgd. In plaats van de karige €800 tot €900 miljoen die de VVD aan de oppositie cadeau deed, werd de begroting uiteindelijk verhoogd met €2 miljard en nog eens dik €700 miljoen voor verbetering van de zorgsalarissen. Vooral de VVD moest stokpaardjes inleveren: de staatsschuld loopt op, de verhuurdersheffing gaat eraan, en de vennootschaps-  en winstbelasting moeten omhoog om de wensen van de Kamer te realiseren. Ondernemers zullen dat geld grotendeels moeten ophoesten en dat doet pijn in de achterban van de VVD. ‘Als de Beschouwingen iets hebben aangetoond, dan is het dat de coalitie wel degelijk zaken kunnen doen.’ Maar Rutte kon niet anders, wilde hij de begroting met voldoende steun door de Kamer loodsen. De premier is niet meer de baas, hij kan de zaken niet meer naar zijn hand zetten zoals hij de laatste tien jaar deed. Sigrid Kaag accepteert dat niet meer, de PvdA heeft ondervonden wat er gebeurt als je als onderliggende partij regeert met de VVD en bij de loyale bestuurderspartij CDA zijn ook haarscheurtjes te bespeuren nu de christendemocraten samen met de ChristenUnie een meerderheid achter zich hebben verzameld om het leenstelsel voor studenten af te schaffen. Rutte is daar fel op tegen, maar de VVD heeft onvoldoende vrienden om haar zin te krijgen. Vandaar ook dat het niet opschiet met de formatie van een nieuw kabinet. Als de Beschouwingen iets hebben aangetoond, dan is het dat VVD, D66, CDA en CU wel degelijk zaken met elkaar kunnen doen. En dat is hoopgevend, ware het niet dat medisch-ethische onderwerpen hier niet aan de orde waren en het ook niet ging over de bestuursstijl, over een nieuwe politieke cultuur of de vraag hoe progressief het nieuwe kabinet moet zijn. De afgelopen dagen werden uitsluitend urgente zaken besproken waarvan de aanpak geen uitstel kan velen, zoals de woningnood, het onderwijs en de zorg. De vier partijen hebben laten zien dat ze overeenstemming kunnen bereiken en dat ze bereid zijn om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Maar in de formatie doen ze dat tot nu toe niet. Tot frustratie van de ene na de andere informateur. Mariette Hamer begreep er niets van dat VVD, D66 en CDA niet inhoudelijk wilden praten over een stuk waar ze het over eens waren, de aanzet tot een regeerakkoord. PvdA en GroenLinks konden zich ook vinden in de opzet en wilden erover onderhandelen, maar dat wilden VVD en CDA niet. Ook de ChristenUnie had op basis van dat stuk willen praten, maar Sigrid Kaag wil die partij niet aan tafel. ‘Hoewel Rutte anders beweert, kunnen hij en Kaag niet samen door één deur.’ Het gaat dus niet om de inhoud, het gaat om wederzijds wantrouwen; ontstaan in het debat van 1 april toen Rutte loog over de kwestie-Omtzigt en Kaag officieus het vertrouwen in de VVD-leider opzegde en dat onlangs nog eens herhaalde tijdens haar Schoo-lezing. Hoewel Rutte anders beweert, kunnen hij en Kaag niet samen door één deur. Als de twee winnaars van de verkiezingen over hun eigen schaduw kunnen springen, en dat had afgelopen weekend tijdens de heisessie in Hilversum moeten gebeuren, was er een doorbraak geweest. Daar had huidig informateur Johan Remkes ook op gerekend. Hij is er klaar mee en geeft VVD, D66 en CDA nog één kans, zo blijkt uit zijn brief aan de onderhandelaars waarin hij ze uitnodigt om maandag de balans op te maken. Remkes wil na maandag conclusies trekken en de Tweede Kamer meteen daarna informeren over het verloop van de formatie. Dat klinkt niet alleen dreigend, dat is het ook. (bron: RtlNieuws) Voor mij is ook relevant de vraag waarom de verkenner Sophie Hermans, adjudante van Rutte, in stelling is gebracht, hetgeen een regelrechte schoffering is voor de positie van de informateur Johan Remkes (VVD). Kennelijk moest zij voor Rutte een gedoogsituatie tot stand brengen voor het kabinet Rutte IV. Maar die interventie is op zo korte termijn mislukt. Steeds meer wordt voor mij duidelijk dat Rutte zelf het probleem is voor de totstandkoming van een volgend kabinet met als strategie de informatie steeds verder op te rekken. Daarmee hoopt hij zoveel druk te zetten op de het verantwoordelijkheidsgevoel van zijn politieke mede/tegenstanders dat zij overstag zullen gaan hem als hun leider te accepteren. Maar Rutte maakte fouten die hij allemaal met een tikje van zijn schouder wegwuifde. En zijn tegenstanders accepteerde zijn ‘sorry’s’. Maar vrijdag ging hij opnieuw de fout in. Demissionair premier Rutte heeft er bij de Algemene Vergadering van de VN op aangedrongen om in de strijd tegen corona niet alleen aandacht te hebben voor de ziekte zelf, maar ook voor de maatschappelijke gevolgen ervan. Rutte noemde geweld tegen vrouwen een ‘schaduwpandemie’ en wees op de toename van huiselijk geweld in lockdowns. Ook zei hij dat sommige landen de pandemie gebruiken om mensenrechten in te perken. (bron: NOS) De uitspraak over de ‘schaduwpandemie’ is echter ‘het geestelijk eigendom’ van Sigrid Kaag. Heeft hij hiermee Kaag laten weten dat hij de absolute leider is, die moet wat hij wil en dat zij dat moet accepteren. Maakt zij daarover stennis dan zegt hij ‘sorry’ en dat hij het zo niet had bedoeld had.

Kamerleden Kati Piri (PvdA) en Pieter Omtzigt willen dat het kabinet alle communicatie overlegt die verband houdt met de evacuaties uit Kaboel, zo blijkt uit Kamervragen die ook aan demissionair premier Mark Rutte zijn gericht. “Het Afghanistandossier is wat ons betreft nog niet gesloten”, zegt Piri tegen nu.nl.

Piri en Omtzigt besloten hun vragen juist nu te stellen om te voorkomen dat het Afghanistandossier zou ondersneeuwen door Prinsjesdag en de Algemene Beschouwingen. “Na het kamerdebat leven er bij ons misschien nog wel meer vragen dan daarvoor”, zegt Piri. Niet alleen Omtzigt en Piri stelden Kamervragen, ook GroenLinks wil opheldering van het demissionaire kabinet. Een van de belangrijkste vragen is hoe het kabinet tot het besluit kwam om de ambassadeur in Kaboel te vragen drie mensen te selecteren uit een groep van zestig familieleden van lokale ambassademedewerkers. De rest kon eerder niet op de evacuatielijsten komen. De inmiddels afgetreden buitenlandminister Sigrid Kaag kon de Kamer geen bevredigende antwoorden geven. Rutte beweerde dat er in de kabinetsbesprekingen nooit een dergelijk besluit is genomen. Piri is verbaasd: “Iemand moet een besluit hebben genomen. Rutte had hier geen steekhoudend verhaal. In de e-mail kun je zwart-op-wit lezen hoe het is gegaan. De ambassadeur heeft dat toch niet verzonnen?” Omtzigt en Piri willen nu dat alle communicatie wordt vrijgegeven en ook dat de besluiten van de ministerraad openbaar worden. Piri: “Het staat zwart-op-wit dat de ambassadeur zegt: “Drie van de zestig gaan we niet doen.” Dat wordt vervolgens door ambtenaren in Den Haag niet tegengesproken in de mails. Wat is daar nou gebeurd? Daar moet duidelijkheid over komen.” (bron: nu) Nog even afwachten op een reactie van de premier.

Woningcorporatiekoepel Aedes en de Vereniging Eigen Huis (VEH) vinden de €1 mrd die het kabinet over 10 jaar beschikbaar stelt voor de crisis op de woningmarkt onvoldoende. Volgens Aedes leidt het geld niet tot de bouw van voldoende huizen. “De druk op de woningmarkt neemt enorm toe met het aantal aandachtsgroepen dat snel een huis nodig heeft, naast de vele gewone woningzoekenden”, zegt Aedes. De Vereniging Eigen Huis wil dat het geld sneller beschikbaar wordt gesteld. “Het woningtekort neemt met de huidige plannen tot 2025 verder toe”, zegt de organisatie. (bron: NOS) De bouw van woningen wordt beperkt door de hoeveelheden stikstof en fijnstof. Daar zal eerst duidelijkheid over moeten worden geschapen.

Milieuorganisaties zijn boos dat het kabinet de maximale hoeveelheid CO2 die mag worden opgeslagen onder de grond wil ophogen. Met CO2-opslag komt bedrijfsuitstoot niet in de atmosfeer, maar wordt het in een leeg gasveld opslagen. Daar komt extra geld voor. Natuur en Milieu vreest dat bedrijven minder zullen verduurzamen, omdat ze de CO2 toch mogen opslaan. Greenpeace noemt het plan onverteerbaar. In het Klimaatakkoord werd afgesproken dat maximaal 7,2 Megaton met subsidie mag worden opgeslagen. Daar komt 2,5 nu Mton bij. Volgens het kabinet kan de CO2-reductie zo worden versneld. Kabinet beleid hoe houden wij zo lang mogelijk ‘fosiel’ overeind? (bron: NOS) Dit beleid gaat er nog niet vanuit dat er actief op de afbouw van ‘fosiel’ wordt ingezet.

Het kabinet heeft in totaal €5 mrd opzijgezet voor compensatie van slachtoffers en andere kosten voor het afhandelen van het schandaal met de kinderopvangtoeslagen. Dat is meer dan waar eerder van werd uitgegaan en dat komt onder meer doordat er zich meer mensen dan verwacht melden als gedupeerde. (bron: NOS)

Het leger krijgt er €95 mln per jaar bij. Dat geld gaat vooral naar munitie, zorg voor veteranen en de militaire inlichtingendienst MIVD. Het extra geld is echter veel te weinig om te voldoen aan de NAVO-norm, die stelt dat een land 2% van het BBP aan het leger moet uitgeven. Het is 1,47%. (bron: NOS)

Koning Willem-Alexander ontvangt in 2022 €6.132.000, waarvan €1.007.000 aan salaris en €5.125.000 voor de kosten van het personeel en de hofhouding. Dat is €75.000 meer dan dit jaar. Ook Máxima gaat er volgend jaar op vooruit. Ze ontvangt €400.000 aan salaris en €667.000 voor personeel en hofhouding. Dat is €12.000 meer dan dit jaar. Kroonprinses Amalia wordt in december 18 en krijgt vanaf januari €299.000 aan inkomen en €1.354.000 onkosten. Een deel van dat geld stort ze terug zolang ze studeert. Voor de Oranjes is in totaal €10.521.000 gereserveerd. (bron: NOS)

Het vertrouwen in de koning is verder gedaald. 44% van de Nederlanders zegt nu vertrouwen te hebben in koning Willem-Alexander. Op Koningsdag was dat nog 57%. Dit blijkt uit een enquête van Ipsos die in opdracht van de NOS is uitgevoerd. De steun voor de monarchie (57%) blijft ten opzichte van Koningsdag jl. nagenoeg onveranderd. Op Koningsdag in 2020 zei nog 74% de monarchie te ondersteunen. (bron: NOS) Koning Willem-Alexander en Máxima voor het eerst uitgejouwd: “Zelfs de grootste Oranjefan vindt hun keuzes verkeerd” De Nederlandse koning Willem-Alexander (54) benadrukt dat Nederland een goed land is en blijft om in te leven. Dat zei hij deze week in de troonrede op Prinsjesdag, traditiegetrouw de derde dinsdag van september. Maar is Willem-Alexander wel een ‘goede’ koning? Het boegeroep dat dit jaar voor het eerst te horen was, bewijst dat Nederland twijfelt. De Nederlandse koningshuisdeskundige Justine Marcella (50) – hoofdredactrice van het blad ‘Vorsten’- stelt: “Zijn keuzes van het afgelopen jaar werden hem zéér kwalijk genomen.” (bron: hln.be) Waarschijnlijk doelt zij op de jachtpartijen op het Loo.

De Nederlandse begroting heeft weer ankers nodig en er moeten dus normen gesteld worden aan het uitgeven van geld, anders kun je niet uitleggen dat de lasten ook moeten worden verhoogd. Dat stelt de Raad van State. Alle begrotingsregels lijken te worden losgelaten. Dat dat gebeurde tijdens de coronacrisis, snapt de Raad, maar nu moet de hele politiek het gesprek aangaan over nieuwe begrotingsregels. De Raad wijst erop dat het budgetrecht het oudste recht van het parlement is, maar dat die kaders zijn weggevallen. De Raad van State noemt het wenselijk om de spelregels per wet te regelen. (bron: NOS) Veel partijen in de Kamer reageren op de Troonrede met een oproep om snel te formeren. D66’er Jetten snapt dat mensen “het vertrouwen een beetje kwijt zijn” door de duur van de formatie. Segers (CU) stelt dat komend jaar geen verloren parlementair jaar mag worden. Heerma (CDA) vindt dat de demissionaire

status van het kabinet niet betekent “dat ons land tot stilstand komt”. Ploumen (PvdA) en Klaver (GL) zeggen dat er nu snel wat moet gebeuren tegen de wooncrisis en klimaatverandering. Wilders van de grootste oppositiepartij PVV ziet maar één weg uit de lange formatie: nieuwe verkiezingen. (bron: NOS)

Voor de zorgverzekering verandert er komend jaar weer het nodige. Het kabinet verwacht dat de gemiddelde jaarpremie van de basisverzekering stijgt met €31. Maar het zijn de zorgverzekeraars die uiteindelijk op 12 november de definitieve premies bekendmaken. Het eigen risico blijft wel gelijk op 385. Als het erbij blijft dat de basisverzekering ‘slechts’ met €2,58 per maand stijgt en de dekking onveranderd en de prijs van de aanvullende verzekeringen onveranderd kan ik daar wel mee leven.

Financieel/economische berichten

Minister van Financiën Wopke Hoekstra: Economie staat er goed voor, een jaar geleden hadden we hier blind voor getekend, zei hij bij de aanbieding van de overheidsbegroting 2022. Hoekstra roemde de ‘veerkracht’ van de economie, maar ook van burgers. ,,De veerkracht in de samenleving, van de overheid, door de economische steunpakketten. Van mensen in de zorg, leraren en agenten.” Volgens hem ziet de economie ‘er opvallend goed uit’, volgens Hoekstra onder meer door de ‘ongekende steunpakketten’ die de overheid beschikbaar stelde aan bedrijven. ,,De overheidsfinanciën staan er beter voor dan eerder voorzien. Wel zei hij dat dit zich niet, ook het komende jaar niet, zal vertalen naar een dikkere portemonnee of meer levensgeluk. ,,Zij die iemand verloren hebben, die hun baan zijn kwaad geraakt, zij hebben hun oude normaal nog niet terug.” Hoekstra kondigde ‘dringende investeringen’ aan voor komend jaar. Eerder al lekte uit dat het kabinet vanwege het Urgenda-vonnis €6,8 mrd uittrekt voor extra klimaatmaatregelen. Het geld gaat vooral naar subsidies, bijvoorbeeld om elektrisch rijden te stimuleren en huizen te isoleren. Ook gaat er €500.000 mln extra naar bestrijding van de georganiseerde criminaliteit én naar de sociale advocatuur. (bron: Parool) De boedel die het kabinet Rutte III achterlaat is een grote chaos. Niet alleen in de zorg, het onderwijs, de woningnood, ons milieu en de toestand van ons klimaat. Ook op financieel/monetair terrein is er onzekerheid: de enorme stijgingen van woningprijzen en de huurlasten, de overheidssteun aan het bedrijfsleven zonder dat Hoekstra aan de burgers meldde dat zij en hun (klein)kinderen in de toekomst die €100 mrd (op dit moment) moeten terugbetalen en dan de 0% rente die spaarders op hun (spaar)geld krijgen. De economie draait als een tierelier maar de gemiddelde stijging van de koopkracht wordt geschat op 0,01%, terwijl de prijzen op velerlei terrein fors stijgen (benzine, aardgas, stroom en in de supermarkten).

Kerstkaarten, kalenders en ander drukwerk worden mogelijk 20% tot 25% duurder. Daarvoor waarschuwen drukkerijen en papierproducenten nu de tekorten op de papiermarkt aanhouden. Ook energie is snel duurder geworden. Door problemen met het transport en de grote vraag naar karton, vanwege de toename van het webwinkelen, is er een groot tekort ontstaan aan papierpulp. Dat wordt gebruikt in onder meer luiers, wc-papier, boeken en wenskaarten. Door het tekort waren er al problemen bij de levering van schoolboeken. Ook worden er minder leesboeken gedrukt vanwege het tekort aan papierpulp. (bron: NOS) Daardoor zal de inflatie toenemen en de koopkracht afnemen.

Zeker 80.000 sociale huurwoningen in Nederland vertonen flinke gebreken. Hun onderhoudsconditie is matig tot zeer slecht blijkt uit cijfers van de Autoriteit woningcorporaties, die RTL Nieuws onderzocht. Bij dergelijke scores is snel onderhoud noodzakelijk volgens deskundigen. “Dat ze oud zijn is geen excuus.” Ernstige gebreken, onomkeerbare veroudering of zelfs technisch rijp voor de sloop. Minstens 80.000 sociale huurwoningen in Nederland zijn in matige tot zeer slechte conditie. Dat zijn meer woningen dan er in totaal staan in steden als Enschede, Maastricht of Nijmegen. (bron: nu) Triest verhaal, waar snel gehandeld moet worden.

De wereldeconomie zal dit jaar iets minder hard groeien dan eerder gedacht, vooral door een minder sterke groei van de Amerikaanse economie. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport. De economie van de eurozone groeit juist weer sterker dan eerder voorzien, aldus de OESO die spreekt van een “onevenwichtig herstel” van de coronapandemie in de wereld. De wereldeconomie zou dit jaar met 5,7% moeten groeien, denkt de OESO. In mei werd nog op 5,8% gerekend. Voor 2022 wordt een vooruitgang voorspeld met 4,5%, tegen 4,4% bij de eerdere raming. De groeiverwachting voor de Verenigde Staten werd voor dit jaar verlaagd naar 6%. Eerder werd nog op 6,9% gerekend voor ‘s werelds grootste economie. Die zwakkere groei heeft onder meer te maken met de opmars van de deltavariant van het coronavirus in het land. Ook wijst de OESO op de problemen in de toeleveringsketen. Voor de eurozone rekent de organisatie dit jaar nu op een plus van 5,3%. Hier werd eerder 4,3% voorzien. De groeiraming voor China blijft onveranderd op 8,5%. (bron: OESO)

Is het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande het nieuwe Lehman Brothers? ‘De financiering lijkt op een piramidespel’ Al jaren kijken analisten naar de bubbels in de Chinese vastgoedsector, die goed is voor 25 procent van de economie en een belangrijke aanjager is geweest van de economische groei. En al jaren vragen zij zich af hoelang dat goed zal gaan. De prijsstijgingen, het speculeren met woningen en de opgeleverde vastgoedprojecten die soms helemaal leegstaan wekken de nodige zorgen. De dreiging van een faillissement van Evergrande, dat gebukt gaat onder een schuldenlast van omgerekend €260 mrd, houdt wereldwijd investeerders in de ban. Toenemende zorgen over het concern leiden tot een uitverkoop op de Aziatische markten en onderstrepen hoe de crisis zich uitbreidt naar andere activa. Blijft het concern in gebreke, dan kan dat de grootste schuldherstructurering in de geschiedenis van China veroorzaken. Het zou ook de zwaarste klap tot nu toe betekenen op een markt die internationale vermogensbeheerders wist te verleiden met lucratieve rendementen. Dat gebeurde op het moment dat de wereldwijde obligatierente op een historisch dieptepunt stond. De Chinese vastgoedgigant Evergrande moest donderdag $83,5 mln terugbetalen aan de houders van dollarobligaties. Het bedrijf heeft nog niets gecommuniceerd over die terugbetalingen. Volgens Bloomberg is er geen enkel signaal dat de obligatiehouders het verschuldigde kapitaal hebben gekregen. Evergrande heeft nu 30 dagen om zijn financiële verplichtingen na te komen. De Evergrand-saga is ver van afgelopen. Nadat de beurzen maandag fors in het rood doken, wist Evergrande woensdag de gemoederen te bedaren door $34,5 mln aan rentelasten terug te betalen. De afgelopen dagen was er dan ook sprake van een voorzichtig herstel op de aandelenmarkten. Vraag blijft hoelang de rust zal blijven. Voorts meldde Bloomberg betalingsproblemen bij het filliaal dat elektrische wagens produceert. Dat onderdeel van Evergrande zou een deel van het personeel al een tijd niet betaald hebben. Ook een aantal toeleveranciers wachten op een betaling. “Dit zijn periodes van akelige stilte omdat niemand in dit stadium grote risico’s wil nemen”, zei Howe Chung Wan, hoofd vastrentende waarden Azië bij Principal Global Investors in Singapore, aan The Guardian. “Er is niet echt een precedent voor een bedrijf ter grootte van Evergrande. We moeten zien hoe dit de komende tien dagen zal uitspelen, alvorens de vakantieperiode start in China.” In China start op 1 oktober de zogenaamde Gouden Week. Komende week woensdag moet Evergrande opnieuw geld op tafel leggen. De vastgoedgigant moet dan 47,5 miljoen dollar aan schulden terugbetalen. Dat is weliswaar een fractie van de schuldenlast – ruim $300 mrd – die Evergrande torst. De ontwikkelaar is grote sommen geld verschuldigd aan leveranciers van bouwmaterialen en aannemers die zijn appartementencomplexen aan het bouwen waren. Evergrande heeft onlangs een aantal van die schuldeisers betaald in de vorm van onafgewerkte appartementen. (bron: Business AM)

Centrale banken wereldwijd sloegen deze week alarm over de stijgende inflatie. De Fed hintte op een afbouw van de steunmaatregelen, en ook bij de Bank of England gaan almaar meer stemmen op om de obligatieaankoop stop te zetten. Alleen bij de Europese Centrale Bank (ECB) blijft het – relatief – stil. Eerder liet ECB-voorzitter Christine Lagarde weten: “The lady’s not for tapering”. De prijsstijgingen en hun grote risico’s; het kwam weer op de agenda toen de Amerikaanse Federal Reserve aankondigde dat zij de obligatieaankopen binnenkort kan verminderen. De Bank of England en minstens vijf andere centrale banken (die van Brazilië, Hongarije, Noorwegen, Paraguay, Pakistan) hadden het in het kielzog van de Fed ineens over renteverhogingen – dit jaar nog. Dat weet Bloomberg. Een duidelijk meningsverschil met de Europese Centrale Bank, waarvan de ambtenaren zich nog steeds veel meer zorgen maken over ondersteuning van het broze economische herstel dan over inflatie. Zij benadrukken dat de op 9 september aangekondigde afbouw van de stimuleringsmaatregelen niet de taper (aanduiding voor een geleidelijk laten uitdoven of stopzetten van het opkoopprogramma van vastrentende waarden) is die zich binnenkort in de VS kan voordoen. Door de aankondigingen deze week kan de toon op de financiële markten gezet zijn voor de komende maanden. Tegen december zou de Fed haar steun kunnen afbouwen en een renteverhoging in het vooruitzicht kunnen stellen, terwijl andere centrale banken hun eigen steunmaatregelen zullen laten uitdoven. Dat is ook het moment waarop de eurozone hoogstwaarschijnlijk zal bespreken hoe háar stimuleringsprogramma moet evolueren. “Met een andere vorm van obligatieaankopen als waarschijnlijke uitkomst om de aanhoudende economische zwakte van de regio te bestrijden”, schrijft Bloomberg. “De ECB verwacht dat de problemen van voor de pandemie nog wel even zullen aanhouden, dus ze moeten veel voorzichtiger zijn met het weghalen van de punchschaal”, zegt Neville Hill, Europees hoofdeconoom bij Credit Suisse in Londen. “Het zal veel langzamer gaan dan de Fed of de Bank of England.” Hoewel de inflatie in de eurozone ook is aangewakkerd door de wereldwijde kostendruk, blijven de beleidsmakers optimistischer dan hun tegenhangers. De eigen prognoses van de ECB gaan uit van een onderbesteding van haar doelstelling van 2% gedurende de prognoseperiode. “Bij de ECB zit het beleid muurvast”, schrijft Bloomberg. In een gepubliceerd interview met CNBC herhaalde president Christine Lagarde haar standpunt: “the lady’s not for tapering”.

De situatie is vergelijkbaar voor haar regionale pendanten. Zo onthulde de Zweedse Riksbank dinsdag dat ze in de nabije toekomst geen renteverhoging voorziet. De Zwitserse Nationale Bank blijft het laagste rentetarief van alle centrale banken hanteren: -0,75%. Madis Muller, lid van de Raad van Bestuur van de ECB, zei deze week dat hij en zijn collega’s zullen praten over het opvoeren van de reguliere activa-aankopen zodra hun noodstimulans van het pandemietijdperk ten einde loopt. Een van de opties zou zijn om het pre-crisisplan uit te breiden tot boven het huidige niveau van €20 mrd, hoewel een dergelijke verhoging geenszins gegarandeerd is, zei hij. (bron: Business AM) De vraag is of de ECB nog wel in staat is de FED en de BoE te volgen met betrekking tot het afbouwen van de inkoop van staatsobligaties en het verhogen van de rente? Zijn er geen blokkades die dat verhinderen. Vreest de ECB niet dat dat een chaos kan veroorzaken op de financiële markten en in de bankensector als gevolg van dan leeglopende ‘luchtbellen’?

Het Amerikaanse investeringsbedrijf Blackstone, dat honderden woningen in Nederlandse steden bezit, betaalt dooreen truc geen belasting in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Via een complexe constructie verdwijnt de winst van het bedrijf naar Jersey en de Kaaimaneilanden, waardoor het bedrijf op papier verlies lijdt in Nederland. Volgens de Volkskrant is het onbekend of de constructie is afgestemd met de Belastingdienst, de fiscus geeft geen commentaar op individuele gevallen. Blackstone zelf zegt dat het voldoet aan de Nederlandse wet en “alle van toepassing zijnde belasting betaalt”. (bron: NOS)

Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

De kwaliteit van de zorg staat onder druk en daarom moet de politiek snel scherpe keuzes maken en prioriteiten stellen. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), een van de belangrijkste organen die het kabinet adviseren. Volgens de raad kunnen de kosten voor de zorg in de komende 40 jaar bijna verdrievoudigen. Nu kost de zorg jaarlijks zo’n €6.000 per Nederlander, in 2060 zal dat volgens de WRR ongeveer €16.000 zijn. Tegen die tijd geven we niet 13%, maar ongeveer een kwart van de totale economie (bruto binnenlands product) uit aan zorg. Dat komt onder meer door vergrijzing. “En dan moet op de drie mensen in de zorg werken, vergeleken met een op de zeven nu. We moeten dan bijna onze hele welvaartsgroei inzetten voor de stijgende zorgkosten.” De zorg moet prioriteit krijgen op de agenda van het volgende kabinet.

Polen moet de Europese Commissie €500.000 per dag betalen als het bruinkool blijft opgraven in een mijn in het dorpje Turów. In maart vorig jaar verlengde Polen de concessie voor de mijn met 6 jaar zonder te onderzoeken of dat schadelijke gevolgen op de omgeving zou kunnen hebben. Daarmee overtrad het land de Europese wetgeving. De zaak werd aangespannen bij de Europese Commissie door de Tsjechische regering. Die wil niet dat Polen de mijn, die op 20 kilometer van de Tsjechische grens ligt, openhoudt zonder rekening te houden met de eventuele gevolgen voor Tsjechië. De Europese Commissie oordeelde dat Polen daarmee inderdaad de wet heeft overtreden, want er moet altijd een milieueffectenrapportage gemaakt worden. Daarop stapte Tsjechië naar het Europese Hof van Justitie met de vraag om de sluiting van de mijn te eisen. In mei ging het Hof mee in die vraag en droeg het Polen op de mijn onmiddellijk te sluiten. Dat deed het land niet met de argumentatie dat de mijn belangrijk is voor de energievoorziening in Polen en werk creëert. Maar het Hof wees die argumenten af en veroordeelde Polen tot een dwangsom van €500.000 per dag dat de mijn openblijft. De Poolse regering reageerde dat de mijn gewoon openblijft ondanks de dwangsom, “die disproportioneel en niet rechtvaardig is”. (bron: nu) Of die uitspraak ‘rechtvaardig’ is kan ik niet beoordelen, maar ‘disproportioneel’ in ieder geval wel. Een boete van €180 miljoen per jaar opleggen, dat getuigt van machtsmisbruik. Ja, natuurlijk moet die bruinkoolmijn worden gesloten, maar dan moeten er allereerst een plan van aanpak komen en een financiering voor de omscholing van de arbeiders, dan moet de infrastructuur zo worden ingericht dat er alternatieve energie beschikbaar komt en vervolgens zullen de bedrijven/afnemers een financiële vergoeding krijgen voor de ombouw van hun machines. Commando’s en dreigementen en exorbitant hoge boetes lossen dat probleem niet op.

Vakbond FNV wil bij onderhandelingen voor een nieuwe cao volgend jaar niet alleen loonsverhogingen eisen, maar ook flink meer vaste banen. De vakbond wil een einde maken aan wat wordt genoemd de “wildgroei aan flexconstructies”. Volgens de bond hebben vooral mensen met een migratieachtergrond, jongeren en vrouwen laagbetaald en flexwerk terwijl ze cruciaal werk doen. Bijvoorbeeld werk in distributiecentra van supermarkten moet beter gewaardeerd worden. Zo moet iedere werknemer als waardering 100 per maand extra krijgen, vindt de FNV. Ook moeten lonen automatisch worden gecompenseerd voor inflatie. (bron: NOS)

Corona berichten

Aantal geregistreerde besmettingen op zondag 1370, aantal opgenomen mensen in het ziekenhuis 367 + 198 op de IC, maandag 1694, 378, 200, dinsdag 1935, 346, 186, woensdag 1841, 330, 183, donderdag 1718, 295, 176, vrijdag 1625, 297, 173, Zaterdag 1624, 304, 169.

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de bestrijding van de corona-epidemie, streeft naar een vaccinatiegraad van 95 procent. De vaccinatiegraad blijft echter hangen rond 86 procent, zei arts-microbioloog en OMT-lid Marc Bonten in Nieuwsuur. Daarom zijn volgens het OMT-lid versoepelingen van de coronamaatregelen alleen mogelijk met een extra controle via de coronapas. (bron: NOS) Hier zet ik kanttekeningen bij. Eerder was de norm dat 80% gevaccineerden voldoende zou zijn voor groepsdekking. Waarom moet dat nu 95% worden. Verder stoort het mij dat het OMT het beleid bepaalt dat door dit kabinet wordt gevoerd. Wat staat ons te wachten als er straks een fikse griep uitbreekt? In het verleden kropen mensen dan in bed met een kruik en een glas water met het sap van een uitgeperste citroen. En ja, er stierven ook mensen aan griep. En dat zal nu ook wel weer het geval zijn. Ik liep deze week over de markt en zag dat niemand zich nog iets aantrok van de 1½ meter-afstandregel. Zo gaat dat nu eenmaal als de premier geen harde onderbouwing geeft voor het beleid dat ze opleggen.

Eyeliners

Remkes niet optimistisch na heisessie: hij mag de scherven lijmen na vertrek van Kaag en Bijleveld

Hermans laat zich zien: ‘Leek alsof ze enorm veel weggaf, maar ze gaf geen millimeter toe’

VVD’er Henk Kamp is de beoogde minister van Defensie. Ben Knapen van het CDA is dat voor het ministerie van Buitenlandse Zaken

Wat nu nog zonnig lijkt kan zo omslaan in een drama

ECB redder van de crisis is ook de veroorzaker van een nieuwe

Advies Baudet: Mensen die al corona hebben gehad moeten zich niet laten vaccineren

OMT-leden zijn bezorgd: controle corona-pas in de horeca is echt nodig, maar op het terras hoeft het niet meer

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken (MKB) door Rutte ontslagen omdat zij de reactie van de horeca verdedigde op het coronapasjesbeleid van Rutte c.s.

Beleid Europese Centrale Bank zit muurvast

Mario Draghi vreest voor oplopende rentetarieven voor de Italiaanse economie

AEX breekt record na record: nu op naar de 1000, 1500, 2000?

Economie dik in de plus, burger blijft achter

Biden passeert Europa in nieuw bondgenootschap met Australië en het Verenigd Koninkrijk; wij missen loyaliteit van de Amerikanen

Prinsjesdag zonder een greintje feeststemming (voor de burger)

Stroom- en gastekort mogelijk ernstiger dan gedacht

Verhuurdersheffing op de helling voor bouw van sociale woningen: verlaging volstrekt onvoldoende om de wooncrisis op te lossen

Bijna terug bij normaal

Hoge gasprijs jaagt energiearmoede op: 550.000 Nederlanders leven in energiearmoede

Horeca wil geen agentje spelen voor de overheid

Ligt in China de kiem voor een volgende crisis: de bedrijfsvoering van de Chinese vastgoedgigant Evergrande lijkt op een pyramidespel

De rechtsstaat heeft nog een lange weg te gaan

Exitpolls in Duitsland geven het beeld van een nek aan nek race met een heel lichte voorsprong voor de SPD, zondagavond 19:00 uur

Frontberichten

Hoofdschuddend kijkt macro-econoom en BNR-commentator Kees de Kort naar wat de FED deze week allemaal heeft gedaan. ‘Er is geen crisis, maar je voert wél crisisbeleid.” Ik ben toch niet de enige die dit vreemd vind?’ ‘Fascinerend, ze staan in de VS nog steeds in crisisstand. Dat is gerechtvaardigd als er een crisis is, maar kijk je naar de FED-verwachtingen: het woord ‘crisis’ komt daar niet bij in de buurt. De economie groeit, de inflatie loopt een beetje op, de werkloosheid blijft laag. Er is geen enkele crisis, maar wél een crisisbeleid!’ ‘Dat kan Jerome Powell niet uitleggen. Want wat doet dat met de economie? En wat als er een échte crisis uitbreekt? Mocht de groei een keer gaan tegenvallen, en zou er een crisis ontstaan, dan staat de FED met lege handen. Dit is wanbeleid van de unieke orde. ‘Is er dan niemand die zich druk maakt om de economie? Zijn er alleen maar mensen die zich druk maken over koersjes en winstjes? De koersenmannetjes zijn blij, maar de rest van de wereld draait door.’

Het Centraal Plan Bureau komt met de Macro-Economische Verkenning: er is krachtig herstel, maar er is ook oog voor de risico’s. Kees de Kort noemt de verwachtingen aardig. Maar bij het CPB blijven het natuurlijk bobo’s. ‘In termen van economie is het helemaal weer terug bij pre-corona, de vraag is dan: wat gaat er nu gebeuren? Het CPB zegt dat als het nergens tegenzit komt het wel goed. Maar het CPB geeft ook aan dat er her en der wat beren op de weg zijn: de inflatie loopt op, maar dat is volgens de bobo’s tijdelijk, de huizen prijzen lopen uit de hand, beursontwikkelingen gaan ook hard.’ ‘Ze hebben ook oog voor de wereld: er worden wat opmerkingen gemaakt over schuldenposities van landen en geopolitieke ontwikkelingen. Maar waar ze het niet over hebben, en wat wel heel belangrijk is: het vertrouwen van het publiek, de ongelijkheid, de onvrede. Dat complex van dingen heeft consequenties voor bestedingen en investeringen.’ (bron: BNR) De economie gaat hard en dat blijft zo de komende jaren zolang alle ontwikkelingen maar beheersbaar blijven. En daar zit hem de crux. Beschikken de centrale bankiers nog over het gereedschap om monetair beleid aan te passen zolang dat noodzakelijk is. Mijn antwoord daarop is duidelijk: Nee, ze staan met lege handen. De huidige economische ontwikkelingen zijn het gevolg van de enorme hoeveelheden goedkoop tot gratis geld die in de markten worden gepompt. Behalve dat die de economie stimuleren veroorzaken die ook ‘luchtbellen’ op de financiële markten, ook op crypto-platforms’ en worden de huizenprijzen opgejaagd. Beleggers geloven niet echt dat we de status van utopia hebben bereikt en dat de bomen nu deze keer doorgroeien tot in het walhalla. Op enig moment bereiken het punt dat al die illusies ‘verdwijnen’ en we terugkeren tot de orde van de dag. Die terugweg zal gepaard gaan met veel pijn en chaos en een enorme vernietiging van geld en vermogen. Daarbij zullen ook harde klappen vallen op de woningmarkt. De AEX is donderdag boven de 800 gesloten, maar ik sluit helemaal niet uit dat bij dit monetaire beleid we over enige tijd de 1000 en 1500 zullen overschrijden. En dan staan we allemaal te juichen, maar de andere kant van de medaille is dat we ook kunnen terugzakken naar 400. Tijdens de beraadslagingen in de Kamer was het voor de oppositie helemaal niet moeilijk om geld bij Rutte los te peuteren voor ‘linkse’ wensen. Ik ondersteun dat, maar het tekort op de begroting voor 2022 stijgt wel naar 5,8% bbp. En dat is wel bijna het dubbele van de EU-norm. Er werd met geld gestrooid alsof het niets kostte. We kunnen, als een rijk en veilig land, momenteel rekenen met een negatieve rente, maar .………… volgende generaties moeten de hoofdsom wel ooit terugbetaler aan de geldverschaffers, die het ons nu lenen. De overheid en de politiek staan te juichen dat we geen, stel 3%, rente hoeven te betalen, maar over de 100% van het geleende geld dat onze (klein)kinderen moeten terugbetalen, praat niemand.

Overwegingen

De vraag is niet meer of er een kabinet Rutte IV komt, maar of de premier voor zichzelf een waardige aftocht kan ‘regelen’. Het op pad sturen van een verkenner, zijn adjudante Sophie Hermans, met een opdracht te gaan onderzoeken of ze voor komende maandag, met een zak vol geld om uit te delen, een deal kon maken met oppositiepartijen, waardoor een minderheidskabinet (VVD, D66, CDA) voldoende draagvlak in de Eerste en Tweede Kamer zou krijgen om te regeren, was bepaald niet elegant. Interessant is hoe de positie van Johan Remkes (ook VVD) is bij dit initiatief. Conform de opdracht van de Kamer behoort dat tot zijn takenpakket. Tijdens de Algemene Beschouwingen hoorde ik Hermans zeggen dat ze daarin deze week mogelijk niet gaat slagen. Er werd gesproken over een tijdstip nadat de begrotingen 2022 van de ministeries allemaal zijn behandeld maar dan zijn we maanden verder. Wat mij opviel was dat onze toch altijd positief ingestelde demissionaire premier er ongeïnteresseerd bijzat tijdens de Beschouwingen. Hij sprak boekdelen vol lichaamstaal. De strijd was voor hem al gestreden. Ik steun het voorstel van Jan van Putten (Trouw/Opinie 22 september 2021) dat een extra parlementair kabinet onder leiding van b.v. Johan Remkes een relatief snelle oplossing kan bieden. Informateur Remkes hoopt volgende week te concluderen hoe het verder moet met de formatie. Maandag spreekt hij met onderhandelaars van VVD, D66 en CDA. In een brief aan hen schrijft hij dat dan “de balans wordt opgemaakt”. Hij wil de Kamer later in de week informeren. (bron: NOS) Gekeken hebbende naar de Algemene Beschouwingen is het mij duidelijk dat Rutte in de tang zit van de Kamer en uit moet voeren waar daar wordt besloten. Hij een minderheidskabinet zich daaraan niet onderwerpt zal het snel aan zijn eind komen. Het zij zo. Dan is een extra-parlementair kabinet de laatste optie, maar daarvan verwacht ik niet dat Rutte daarover de scepter zal gaan zwaaien. Voor hem resteert dan nog een bankje in de Kamer. Kaag heeft op het laatste moment het initiatief genomen voor een meerderheidskabinet .

Bestaande koopwoningen waren in augustus 17,8% duurder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Het is de grootste prijsstijging sinds september 2000. In juni 2013 stonden de huizenprijzen op een dieptepunt. Sindsdien zijn ze aan het stijgen. De prijsstijging zwakte in 2019 wat af,maar trok daarna steeds verder aan. In augustus 2021 stond de prijsindex op het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dieptepunt in juni 2013 waren de prijzen in augustus bijna 78% hoger. (bron: NOS)

Zo’n 500.000 huishoudens in Nederland leven in energiearmoede; ze hebben een hoge energierekening, meestal een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen. Dat concludeert TNO na onderzoek. Het komt vooral voor buiten de Randstad, in het noorden, oosten en zuidoosten. Vaak gaat het om huurders van huizen die slecht geïsoleerd zijn en waar de eigenaar niets aan wil doen of mensen die een eigen huis hebben maar geen geld om erin te investeren. TNO waarschuwt ook dat als de gasprijs stijgt, zoals wordt verwacht, veel meer mensen moeite zullen krijgen om hun energierekening te betalen. (bron: NOS)

De gebroeders Sackler vergaarden een vermogen met een pijnstiller, die aan bijna een half miljoen mensen het leven kostte. Journalist Patrick Radden Keefe schreef een fascinerende geschiedenis over hun vaak onmenselijke praktijken. $34 mrd is de totale omzet van de pijnstiller OxyContin, een opioïde. 450.000 Amerikanen zijn er sinds de introductie van het middel, in 1996, overleden aan overdoses die verband hielden met opioïden. 2500 rechtszaken zijn er aangespannen tegen fabrikant Purdue. De getallen in Het Pijnstillerimperium van Patrick Radden Keefe zijn duizelingwekkend. Als er een non-fictie-tegenhanger zou bestaan van de Great American Novel dan zou dit boek daar een geslaagd voorbeeld van zijn. Het is een grootse familiegeschiedenis, een geschiedenis van de reclame, van de farmaceutische industrie, nou ja, eigenlijk is het een geschiedenis van Amerika in de 20ste en het begin van de 21ste eeuw. Bovendien is het een knap staaltje onderzoeksjournalistiek. De familie, dat zijn de Sacklers. Wereldwijd zijn ze vooral bekend om hun filantropie. Ze hebben hun naam verbonden aan musea en universiteiten van Harvard tot Oxford, van het Metropolitan Museum in New York tot het Louvre in Parijs. In Westminster Abbey in Londen is een glas-in-lood-raam opgedragen aan twee leden van de familie. Maar het familiebedrijf van de Sacklers, de producent van OxyContin, is niet naar hen vernoemd, alsof ze dáár niet trots op zijn. Patrick Radden Keefe, onderzoeksjournalist voor onder meer The New Yorker, laat overtuigend zien dat dat bedrijf, Purdue, verantwoordelijk is voor de opiatencrisis in de VS en dat de Sacklers bloed aan hun handen hebben. (bron: NRC) Het is de tijd die dit allemaal mogelijk maakte.

©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 24 sep 2021, week 38: AEX 791,45; Bel 20 4.138,92; CAC40 6.638,46; DAX 15.531,75; FTSE 100 7.051,48; SMI 11.817,20; RTS (Rusland) 1.747,56; SXXP (Stoxx Europe) 463,29; DJIA 34.798,00; NY-Nasdaq 100 15.329,68; Nikkei 30.248,81; Hang Seng 24.155,40; All Ords 7.649,30; SSEC 3.613,07; €/$1.1716; BTC/USD $42.601,00; troy ounce goud $1.750,20, dat is €47.992,88 per kilo; 3 maands Euribor -0,543%; 1 weeks -0,567%; 1 mnds -0,553%; 10 jaar Duitse Staat -0,229%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,188%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,109%; 10 jaar Belgische Staat -0,086%; 10 jaar Franse Staat 0,112%; 10 jaar Japan 0,05%; 10 jaar Spanje 0,405%; 10 jaar VK 0,837%; Italië 0,783%; 10 jaar VS 1,4518%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,829

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden flat met uitschieters, de AEX sloot 23 september 2021 op 800,61 , de rentetarieven stegen wederom. De euro wijzigde nauwelijks versus de dollar. De bitcoin, evenals een aantal andere crypto’s daalde 15%. Oplopende begrotingstekorten, stijgende staatsschulden en onzekere verwachtingen, de financieel/economische gevolgen van de lockdown als gevolg van de corona-pandemie spelen op de achtergrond nog mee, de centrale banken spreken geruststellende woorden alhoewelde onrust toeneemt, dankzij een stabiele inflatie (waar ik vraagtekens bij zet), maar wel met een ongeruste ondertoon. De ECB heeft nu ook aangekondigd dat de inkoop van vastrente waarden wordt afgebouwd. Er dreigt in het najaar/winter een griepgolf, verwachten de ziekenhuizen. Per heden werden de coronaregeld versoepeld. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen daalden de tarieven: Zwitserland 0,033%; Duitsland 0,258%; Nederland 0,336%; Japan 0,67%; Frankrijk 0,897%; VK 1,235%; Spanje 1,293%; Italië 1,741%; Canada 1,8956%; VS 1,976%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,569%; Nederland -0,548%; Zwitserland -0,5411%; België -0,489%; Denemarken -0,439%; Frankrijk -0,36%; Spanje -0,326%; Japan -0,0951%.

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 25-09-2021/600 Monica Keijzer (CDA) door Rutte uit het kabinet gezet als staatssecretaris van Economische Zaken, vanwege haar kritische uitspraken over het corona-pasbeleid voor de horeca (haar beleidsgebied)