Categoriearchief: Financieel/economisch

UPDATE 25012020/515 De Europese Centrale Bank gaat haar eigen beleid tegen het licht houden

Christine Lagarde en de board van de ECB zullen niet gelukkig zijn met de harde kritiek van de Europese topbankiers, bijeen in Davos. Je zult het maar op je bord krijgen. In feite is dit een motie van onvermogen van de centrale bankiers van de 19 eurolanden en het bestuur van de ECB. De kritiek op het huidige monetaire beleid is voor mij niet onverwacht, weten de lezers van dit blog. Datgene wat de topbankiers nu op tafel leggen was voorzienbaar. Ik heb daar in alle toonaarden voor gewaarschuwd. Draghi c.s. gingen een avontuur aan met gratis geld lenen en een negatieve rente om overtollig geld te stallen, zonder te kunnen inschatten welke consequenties dat zou hebben. Erger nog ‘ze weten nu niet hoe nu verder moeten’, dus stellen ze hun beleid niet bij en gaan een jaar nadenken. Sorry, hoor maar moeten wij daarin vertrouwen hebben? Mijn antwoord is NEE. De politiek is nu aan bod: zij zullen de centrale bankiers op het matje moeten roepen en ze vertellen dat het vertrouwen in hun monetaire beleid wegzakt. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 25012020/515 De Europese Centrale Bank gaat haar eigen beleid tegen het licht houden

UPDATE 18012020/514 De regering heeft een zorgplicht voor de samenleving

De klimaat- en milieuproblematiek en het belasten van de natuur als gevolg van de industriële productie met fossiele energie vervult een functie in dit oorlog/vredes proces. Het is in feite een kwestie van koppelen en deduceren. De strijd wie de nieuwe wereldleider wordt is al 1½ jaar in volle gang. De VS willen hun macht niet afgeven en China streeft er als een opkomende macht ook naar. De VS zijn financieel/economisch en militair sterker, maar de Chinezen hebben een voorsprong met technische materialen, algoritmen en KI. De handelsoorlog tussen die twee machten is in volle gang met Trump in de rol van een straatvechter, die vooralsnog niet bereid is terrein prijs te geven. De Amerikaanse president speelt daarin een hoofdrol met zijn ‘straatvechters’ beleid. Neem de fase 1-deal die deze week in het Witte Huis werd getekend getekend tussen de VS en China. In de media werd de indruk gewekt, ook op het NOS Journaal, dat de druk nu van de ketel zou zijn met betrekking tot de opgeworpen handelsbarrières in de afgelopen 1½ jaar. Niets is minder waar. Er is niet meer dan een wapenstilstand tot stand gebracht, maar de oorlog is niet voorbij zolang Trump niet bereid is de importtarieven af te bouwen en de opgelegde sancties terug te trekken. En dat doet Trump pas als hij met grote problemen in eigen huis wordt geconfronteerd en dat is nog niet in zicht. Hij zal eerst in november moeten worden herkozen. Een ander aspect: de confrontatie die de VS zoekt met Iran om de vraag in hoeverre de VS willen toestaan dat, naast vriend Israël, in het Midden Oosten een tweede staat in de toekomst zal kunnen beschikken over kernwapens. Om vriend Saoedi-Arabië te beschermen wil hij dat, onder alle omstandigheden, voorkomen. Iran zijn sjiieten net als een groot deel van de Irakezen en die vreest Trump in de confrontatie met de soennieten. Riskeert hij daarvoor een (wereld)oorlog? Logisch geredeneerd zou je kunnen zeggen ‘nee’, maar het is Trump en dan weet je nooit, wat hem drijft en welke Amerikaanse belangen daarbij een rol spelen, waarbij de macht van Israël niet moet worden onderschat. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 18012020/514 De regering heeft een zorgplicht voor de samenleving

UPDATE 11012020/513 De rente blijft verder stijgen

Het monetaire beleid van de centrale banken stimuleert de economie door veel goedkoop geld in omloop te brengen in de hoop daarmee een recessie te kunnen voorkomen. Dat is korte termijn beleid, want uiteindelijk zal geld waardeloos worden en daardoor zal de waarde van de economie ook zwaar onder druk komen te staan. De huidige luchtbellen op de financiële markten zullen leeglopen en veel geld zal daardoor worden vernietigd. De aanname dat een negatieve rentebeleid nog decennia zal blijven bestaan zal een illusie blijken te zijn. Dat is wat ons te wachten staat. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 11012020/513 De rente blijft verder stijgen

UPDATE 04012020/512 Het ontbijt van de toekomst: wier eten in een houten huis

Ik zeg het nog maar eens ‘honderden miljoenen per jaar onterecht declareren en dat betaald krijgen ook, zonder dat er onderzoek wordt ingesteld naar de onderliggende verantwoording ervan’. Hoe is dat in Gods naam mogelijk? Waarom checkt het ministerie niet waarmee de ‘waakhonden’ bezig zijn en welke resultaten dat heeft opgeleverd bij zorgkantoren. Geen diploma’s of een Verklaring van Gedrag (VOG), alleen een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Meer is er op dit moment niet voor nodig om een professioneel zorgbedrijf te beginnen, vervolgens cliënten met een psychiatrische achtergrond of lichte verstandelijke beperking te werven en pgb-gelden te innen. Het formulier is simpel en legt weinig plichten op. Zo hoeft het zorgkantoor geen jaarrekening van een account te overleggen, met een goedkeurende verklaring over de juistheid van de ingediende declaraties aan de hand van de onderliggende administratie. Dat zou toch het minste moeten zijn. Verder zou bij elke declaratie een getekende verklaring moeten worden gegeven waaruit moet blijken dat er niet is gefraudeerd. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 04012020/512 Het ontbijt van de toekomst: wier eten in een houten huis

UPDATE 3112019/511 De rente blijft maar dalen op de kapitaalmarkten

Wat we hier in beeld zien zijn de sociale drama’s die voortvloeien uit het bejubelde economische neoliberale model van de vrije markt, dat in gang wordt gehouden door economische groei en toenemende consumptiedwang. Ik las deze week een ingezonden brief van Maarten van den Berg uit Breda: Weg met het vrijemarktdenken. Met verbazing las ik hoe de Amerikaanse econome Deirdre McCloskey het vrijemarktdenken nog steeds verdedigt met Jip en Janneke als grote inspiratiebron (de Verdieping, 6 december). Ik las alleen naïef opportunisme en een misplaatst geloof in het fatsoen van de vrije markt, terwijl de wereld ten onder gaat aan hyperconsumptie en een klimaat-crisis. Als we iets wereldwijd nodig hebben is het wel regulering van een uit de hand gelopen vrije markt. Hij slaat de spijker op de kop, maar het realiseren vraagt om wijsheid en waar halen we we dat vandaan? Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 3112019/511 De rente blijft maar dalen op de kapitaalmarkten

UPDATE 2112019/510 Kerstboodschap 2019

De EU, is geen democratisch instituut. Er is geen Politieke Unie en de EU ontbeert sociaal/maatschappelijke fundamenten. In feit functioneert de EU als een Unie die de neo-liberale doelstellingen (de vrije markt met al zijn negatieve bijwerkingen) uitvoert. En de Green Deal dan, zullen lezers zeggen, dat is te vroeg om daar een serieuze reactie over te geven. Elders in dit blog meer over de beperkte doelstellingen van deze Europese Commissie om de samenleving voor nieuwe generaties in te richten. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 2112019/510 Kerstboodschap 2019

UPDATE 14112019/509 16-jarige Zweedse Greta Thunberg is TIME ‘Person of the Year 2019’

De realiteit is dat de CO2-uitstoot mondiaal gezien nog altijd blijft stijgen en een afname is nog niet in zicht. De realiteit is ook dat in Brazilië de ontbossing van het Amazone-oerwoud – nog – niet is gestopt. Anderzijds kwam de Europese Unie deze week met hun Green Deal, waarin de aanplant van nieuwe bomen/bossen in Europa wordt voorgesteld. In ieder geval komt dat bij mij positief over. Maar dat de olie- en gasbedrijven een mondiale bebossing voorstellen opdat zij hun commerciële belangen kunnen beschermen is weer een heel andere zaak. Dat wij onze wereld duurzamer gaan maken, staat voor mij centraal in mijn visie op de toekomst. Dat betekent dat de VS, China, Saoedi-Arabië en Rusland, alsmede Shell, BP en Chevron hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat hele idee van de compensatierechten, werkt alleen maar in het voordeel van de grootste partijen. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 14112019/509 16-jarige Zweedse Greta Thunberg is TIME ‘Person of the Year 2019’

UPDATE 07112019/508 Het is te hopen dat in het kabinet alsnog de bliksemschicht van wijsheid inslaat

Ik denk al na over de Kerstboodschap van blog 510. De rode draad zal zijn “de wereld in beweging”, “de onzekere toekomst”, “gebrek aan leiders met visie”, “de jongeren eisen een daadkrachtige aanpak voor hun toekomst”, “het volk gaat de straat op met eisen, het populisme wint aan populariteit”, “de overheid toont haar minachting over de rechten van het volk, wetten worden aan de laars gelapt door ondemocratisch handelen”. Waarnaar worden wij geleid onder aanvoering van de wereldleider Donald Trump, een man die werd afgekeurd voor militaire dienst, maar door het Amerikaanse volk wel geschikt werd geacht voor het presidentschap in de stijl van een straatvechter en een Europese Unie zonder een helder gemeenschappelijk beleid? Kent U deze nieuwe woorden al ‘appen’, ‘smootie’ en ‘instaslet’? Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 07112019/508 Het is te hopen dat in het kabinet alsnog de bliksemschicht van wijsheid inslaat

UPDATE 30112019/507 Noodtoestand voor het klimaat uitgeroepen door het Europees Parlement

Het gaat over de grote problemen die er waren en zijn in de publieke sector toen het kabinet Rutte I in 2012 besloot op een gigoureuze wijze bezuinigingen in de publieke sector door te voeren, door taken te delegeren naar lagere overheden (provincies en gemeenten) voor minder geld en meer regeltjes. Want, was de redenatie, gemeenten zitten dichter bij de mensen en kunnen beter inschatten wat die aan ondersteuning nodig hebben en die hulp goedkoper kunnen inkopen. Het kabinet maakte een grote fout daarmee: die gemeentes hadden en hebben geen kennis van zaken, onvoldoende deskundige ambtenaren en onvoldoende geld om die taken uit te voeren. Rutte verweert zich daar nu tegen door te stellen dat het begrotingstekort terug gebracht moest worden van Brussel (het Stabiliteits- en Groeipact) naar 3%. Maar het liep enorm uit de want want uiteindelijk bedroegen de bezuinigingen in de publieke sector (onderwijs, zorg, politie) €60 mrd. Het gevolg is nu dat leraren en verpleegkundigen staken en de politie aan de alarmbel trekt. Gevolg: te hoge werkdruk, teveel regeltjes, grote tekorten aan personeel, hoog ziekteverzuim en ontevreden personeel. Rutte, je komt daar niet mee weg. Je hebt er een puinhoop van gemaakt. Politiebureau’s worden gesloten, ziekenhuizen sluiten afdelingen, scholen sluiten een week wegens personeelsgebrek. De politie kan zijn taken niet meer uitoefenen wegens personeelsgebrek en het leggen van zwaardere accenten (racisme op de voetbalvelden) op maatschappelijke ontsporingen, waardoor er steeds minder boeven gevangen kunnen worden. Terugkijkend moeten we stellen dat de ontwrichting van de samenleving allemaal 7 jaar geleden is begonnen om geld. Die prijs wilde het kabinet daarvoor betalen, alleen Wilders, als gedoogpartner, trad terug. Het beleid van de kabinetten Rutte, het was kortetermijnbeleid, waar we nu de rekening voor gepresenteerd krijgen. Er werd geen aandacht besteed, behalve door Pechtold, aan de hoge eisen die aan het onderwijs gesteld zouden gaan worden door de oprukkende Kunstmatige Intelligentie, algoritmen, robotisering, G5 en technologische ontwikkelingen. De Tilburgse hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen zegt daarover: “Want ook toen was al bekend dat personeelstekorten dreigden in de zorg [door de vergrijzing] en het onderwijs.” In de Thuiszorg werden veel mensen ontslagen en op de pabo’s werden studenten niet met open armen ontvangen. “Het is verwaarlozing, maar ook het onvermogen om in te spelen op de arbeidsmarkt.” We wilde voor Brussel het beste jongetje van de klas zijn, maar wie betaalt daar nu de prijs voor? Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 30112019/507 Noodtoestand voor het klimaat uitgeroepen door het Europees Parlement

UPDATE 23112019/506 Rutte moet de eer aan zichzelf houden

De ontluisterende inkijk in het handelen van ambtenaren van de Belastingdienst in dit dossier, is een zwartboek over hoe de overheid omgaat met de rechten van de burger en de wijze waarin dat werd uitgevoerd door de wet, op een eigen wijze uit te voeren, dat door de ambtelijke top werd aangestuurd. Het ergste is nog dat politiek verantwoordelijke bewindspersonen ervan geweten moeten hebben. Zo onnozel als ze waren keken zij weg van de wijze waarop de wet werd geïnterpreteerd door topambtenaren en door lageren in rang werden uitgevoerd. Toen een klokkenluider daarover aan de bel trok, werd hij door de huidige staatssecretaris op non-actief gesteld. Dat spreekt boekdelen over de wijze waarop de verantwoordelijke politicus Snel zijn taak uitvoert. In het vorige blog is melding gemaakt van een brief aan de Tweede Kamer waarin een ex-ambtenaar op Financiën meldt dat hij meerdere malen aan de noodklok heeft getrokken: “Hij kaartte de kwestie aan bij collega’s, bij leidinggevenden, bij juristen van de dienst, bij een vertrouwenspersoon, bij het hoger management, en uiteindelijk bij de hoogste ambtelijke baas, de directeur-generaal.”, reactie: geen. Dat spreekt boekdelen over de verziekte sfeer op dit departement. Dan rijst de vraag of de politici en ambtenaren die hier zwaar in de fout zijn gegaan met een ‘sorry’ wegkomen. Dat zal toch niet gebeuren. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 23112019/506 Rutte moet de eer aan zichzelf houden